Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 150 din 3 februarie 2006

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National pentru Refugiati

ACT EMIS DE: GUVERNUL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 148 din 16 februarie 2006     In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor in Romania, republicata,

     Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

     Art. 1. - Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National pentru Refugiati, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

     Art. 2. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 737/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National pentru Refugiati, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 449 din 8 august 2001.

     PRIM-MINISTRU

     CALIN POPESCU-TARICEANU

     Contrasemneaza:

     Ministrul administratiei si Internelor,

     Vasile Blaga

     Ministrul finantelor publice,

     Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

     ANEXA 1

     REGULAMENT

de organizare si functionare a Oficiului National pentru Refugiati

     CAPITOLUL  1

     Dispozitii generale

     Art. 1. - (1) Oficiul National pentru Refugiati, denumit in continuare Oficiul, functioneaza in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor si este institutia publica responsabila de implementarea politicilor Romaniei in domeniul refugiatilor, precum si de aplicarea dispozitiilor legale care reglementeaza statutul, regimul si integrarea in societate a persoanelor care solicita sau au obtinut o forma de protectie in Romania.

     (2) Oficiul constituie o structura specializata, iar activitatea sa se realizeaza in interesul persoanei si al comunitatii, in sprijinul institutiilor statului, exclusiv pe baza si in executarea legii.

     Art. 2. - Activitatea Oficiului este coordonata de un secretar de stat desemnat de ministrul administratiei si internelor.

     Art. 3. - In executarea atributiilor ce ii revin, Oficiul coopereaza cu alte unitati ale Ministerului Administratiei si Internelor si cu institutii ale statului care au atributii in asigurarea ordinii de drept si in domeniul social, in conditiile legii.

     Art. 4. - Oficiul este responsabil, impreuna cu Autoritatea pentru straini din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, de implementarea politicilor cuprinse in Strategia nationala privind migratia, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 616/2004.

     CAPITOLUL  2

     Organizarea si functionarea Oficiului

     Art. 5. - Oficiul are personalitate juridica si sediul in municipiul Bucuresti.

     Art. 6. - (1) Oficiul se organizeaza la nivel central si teritorial.

     (2) Structura organizatorica si statul de functii ale Oficiului se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

     Art. 7. - Conducerea Oficiului este asigurata de un director general numit prin ordin al ministrului administratiei si internelor, ajutat de doi directori generali adjuncti.

     Art. 8. - Finantarea cheltuielilor Oficiului se asigura din bugetul de stat prin bugetul Ministerul Administratiei si Internelor. Directorul general are calitatea de ordonator secundar de credite. Directorii structurilor teritoriale pot avea calitatea de ordonatori tertiari de credite, in conditiile legii.

     Art. 9. - (1) Atributiile compartimentelor si sarcinile concrete ale personalului, precum si circuitul intern al documentelor se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu, care se aproba, potrivit competentei, de catre conducerea Ministerului Administratiei si Internelor.

     (2) Pentru centrele teritoriale, regulamentele de organizare si functionare se aproba de catre conducerea Oficiului.

     CAPITOLUL  3

     Atributiile Oficiului

     Art. 10. - (1) Oficiul indeplineste urmatoarele atributii principale:

     1. primeste, inregistreaza si solutioneaza, in etapa administrativa, cererile de acordare a statutului de refugiat depuse la structurile sale teritoriale sau la alte organe ale Ministerului Administratiei si Internelor;

     2. intreprinde masurile necesare pentru constatarea si verificarea identitatii reale a solicitantilor statutului de refugiat;

     3. primeste si transmite instantelor judecatoresti competente plangerile formulate de solicitantii statutului de refugiat, in temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor in Romania, republicata, denumita in continuare ordonanta;

     4. pune la dispozitie instantelor judecatoresti, in copie, actele care au stat la baza pronuntarii hotararilor atacate;

     5. este parte in procesele care au ca obiect cereri de acordare a unei forme de protectie;

     6. initiaza procedura prevazuta de legea romana pentru numirea unui reprezentant legal, in cazul solicitantilor de azil/statutului de refugiat minori neinsotiti, si le asigura acestora protectia necesara pana la numirea unui reprezentant legal;

     7. tine evidenta solicitantilor statutului de refugiat si a persoanelor care au dobandit o forma de protectie, constituind o arhiva proprie, intocmeste si elibereaza documentele de identitate si documentele de trecere a frontierei de stat pentru acestia, in conditiile prevazute de lege;

     8. poate stabili resedinta solicitantilor statutului de refugiat si poate dispune transportarea acestora cu insotitor pana la resedinta stabilita in conditiile prevazute de art. 10 alin. (5) din ordonanta;

     9. decide cu privire la acordarea dreptului de intrare in Romania a solicitantilor statutului de refugiat, potrivit prevederilor art. 22 alin. (2) lit. a) si b) din ordonanta;

     10. poate decide cu privire la retrimiterea strainului intr-o tara terta sigura, in conditiile prevazute de art. 11 din ordonanta;

     11. asigura cazarea, asistenta materiala necesara pentru intretinere si igiena si suporta cheltuielile pentru asistenta medicala primara si spitaliceasca de urgenta a solicitantilor statutului de refugiat si cazarea refugiatilor in conditiile stabilite de lege;

     12. elaboreaza, in colaborare cu structurile specializate ale Ministerului Administratiei si Internelor, normele de intretinere, consum materiale si scadere din gestiune, care se vor aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor;

     13. intocmeste si transmite Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei documentele necesare pentru plata ajutoarelor materiale ce se acorda persoanelor ce au primit o forma de protectie in Romania;

     14. consulta Ministerul Afacerilor Externe pentru stabilirea tarilor in care in general nu exista risc serios de persecutie si a tarilor terte sigure;

     15. primeste, analizeaza, prelucreaza si gestioneaza informatiile referitoare la situatia din tarile de origine ale solicitantilor statutului de refugiat;

     16. solicita institutiilor competente furnizarea de informatii necesare in vederea exercitarii atributiilor sale;

     17. coopereaza si promoveaza schimbul de informatii si de experienta cu institutiile straine care au atributii similare;

     18. trimite si analizeaza cererile de preluare/reprimire a unor solicitanti de azil si efectueaza, in colaborare cu Autoritatea pentru straini si cu Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, transferul solicitantilor de azil catre tarile terte sigure;

     19. desfasoara activitati operative de culegere de informatii specifice domeniului sau de activitate, pe care le pune la dispozitie, pentru valorificare, structurilor specializate din sistemul de ordine publica si securitate nationala;

     20. verifica in bazele de date ale structurilor din sistemul de ordine publica si securitate nationala cu care are incheiate protocoale de colaborare situatia strainilor care au solicitat protectia statului roman;

     21. desfasoara activitati de sprijin, indrumare si control ale structurilor aflate in subordine;

     22. urmareste aplicarea unitara a dispozitiilor legale din sfera sa de activitate;

     23. colaboreaza si coopereaza cu Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati - reprezentanta din Romania, in conditiile stabilite de acordul incheiat intre aceasta organizatie si Guvernul Romaniei;

     24. colaboreaza si coopereaza cu Organizatia Internationala pentru Migratie - biroul din Romania;

     25. colaboreaza cu alte organizatii neguvernamentale cu atributii in domeniul refugiatilor si migratilor;

     26. desfasoara activitati de management al resurselor umane pentru personalul din subordine, activitati financiar-contabile si de logistica pentru functionarea in bune conditii si indeplinirea obiectului sau de activitate;

     27. elaboreaza, contracteaza, implementeaza si monitorizeaza proiecte cu finantare externa, prin intermediul structurii proprii create in acest scop si cu sprijinul compartimentelor de specialitate;

     28. desfasoara activitati specifice stabilite de Strategia nationala privind migratia, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 616/2004;

     29. coordoneaza, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie in Romania, activitatea institutiilor statului, a autoritatilor administratiei publice locale si a organizatiilor neguvernamentale implicate in integrarea strainilor care au dobandit o forma de protectie in Romania;

     30. organizeaza sesiuni de acomodare culturala si activitati de consiliere, avand ca scop familiarizarea persoanelor adulte care au dobandit o forma de protectie in Romania.

     (2) Oficiul exercita si alte atributii prevazute de lege.

     CAPITOLUL  4

     Dispozitii finale

     Art. 11. - In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului regulament se vor actualiza si se vor supune aprobarii, conform regulamentelor in vigoare, atributiile compartimentelor si sarcinile concrete ale personalului.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 150/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 150 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 150/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu