E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 15 din  4 ianuarie 2001

privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 13 din 10 ianuarie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului.
    (2) Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie are ca scop realizarea Programului de guvernare in domeniul dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, al sectorului cooperatist si al celui de comert interior.
    (3) Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie preia de la Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala atributiile privind stimularea infiintarii de noi intreprinderi si a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, precum si de la Ministerul Industriei si Comertului atributiile Directiei generale comert interior.
    Art. 2
    Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie are sediul in municipiul Bucuresti, str. Poterasi nr. 11, sectorul 4.
    Art. 3
    In realizarea rolului sau Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie indeplineste urmatoarele functii:
    a) de strategie, prin care se asigura fundamentarea, elaborarea si aplicarea strategiei si a programelor de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii si a organizatiilor cooperatiste, precum si fundamentarea, elaborarea si aplicarea strategiei de dezvoltare si armonizare a activitatii de comert interior;
    b) de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar in vederea realizarii obiectivelor si programelor din domeniul sau de activitate;
    c) de administrare, prin care se asigura administrarea fondurilor bugetare si surse financiare extrabugetare, precum si distribuirea acestora in vederea asigurarii dezvoltarii sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, a sectorului cooperatist si a celui de comert interior;
    d) de reprezentare, prin care se asigura in numele statului roman reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate;
    e) de autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea aplicarii si controlul respectarii reglementarilor in domeniul sau de activitate, precum si al functionarii institutiilor si organismelor care isi desfasoara activitatea sub autoritatea sau in coordonarea sa.
    Art. 4
    (1) In exercitarea functiilor prevazute la art. 3 Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) fundamenteaza si asigura aplicarea politicii stabilite in conformitate cu Programul de guvernare in domeniul sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, al sectorului cooperatist si comertului interior; participa la fundamentarea si elaborarea strategiei si a programului de reforme economico-sociale ale Guvernului in domeniul sau de activitate;
    b) elaboreaza, supune spre aprobare Guvernului si implementeaza strategii privind dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, a sectorului cooperatist si al comertului interior;
    c) elaboreaza si supune spre aprobare cadrul legislativ in domeniul sau de activitate si avizeaza proiectele de acte normative ale altor organe ale administratiei publice centrale de specialitate, care au impact asupra domeniului sau de activitate;
    d) elaboreaza si avizeaza, dupa caz, impreuna cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, acte normative si acorduri internationale in domeniul sau de activitate;
    e) elaboreaza, implementeaza si monitorizeaza programe pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii si a organizatiilor cooperatiste;
    f) elaboreaza criteriile, prioritatile si procedurile necesare in vederea finantarii programelor si proiectelor din domeniul sau de activitate;
    g) deruleaza programe si proiecte cu finantare externa, prin infiintarea de unitati de management de proiect;
    h) avizeaza documentatiile pentru obtinerea de credite si alte fonduri externe, cu garantia statului sau cu garantii bancare de stat, pentru finantarea de programe si proiecte specifice domeniului sau de activitate;
    i) asigura implementarea programelor din domeniul sau de activitate, rezultate din acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte;
    j) reprezinta Guvernul Romaniei in relatia cu Uniunea Europeana si cu alte organizatii internationale, pentru elaborarea de politici si programe privind intreprinderile mici si mijlocii si organizatiile cooperatiste;
    k) sprijina infiintarea si activitatea asociatiilor profesionale si patronale din domeniul sau de activitate si asigura dialogul permanent cu acestea, cu mass-media si cu societatea civila, in scopul informarii reciproce si al perfectionarii cadrului legislativ existent;
    l) asigura managementul financiar si tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat si al tuturor fondurilor interne si externe, inclusiv al celor alocate Romaniei de Uniunea Europeana, precum si al fondurilor atrase pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari pentru sprijinirea dezvoltarii sectorului intreprinderilor mici si mijlocii si a sectorului cooperatist;
    m) initiaza masuri pentru stimularea cooperarii internationale in domeniul sau de activitate;
    n) elaboreaza si implementeaza programe de informare si instruire a intreprinzatorilor privati si a membrilor organizatiilor cooperatiste;
    o) elaboreaza strategii si programe referitoare la dezvoltarea pietei de desfacere la intern si urmareste implementarea lor;
    p) studiaza tendintele pietei interne in vederea informarii si orientarii activitatilor de productie si servicii, in conditii de competitivitate si profitabilitate a agentilor economici;
    q) urmareste si participa la implementarea politicilor de cercetare si inovare in domeniile sale de activitate;
    r) urmareste si sprijina, in conditiile legii, pastrarea climatului de concurenta loiala, protejarea intereselor consumatorilor de produse si servicii si ale agentilor economici pe piata interna;
    s) colaboreaza cu Autoritatea pentru Protectia Consumatorilor la elaborarea strategiei privind protectia consumatorilor si face propuneri pentru implementarea acesteia;
    t) dezvolta programe de informare si educare a consumatorilor privind drepturile si reglementarile care ii protejeaza si modalitatile de actiune in caz de litigiu;
    u) asigura implementarea programelor si proiectelor de promovare a sistemelor moderne de distributie si a calitatii bunurilor de consum;
    v) organizeaza activitatea de prelucrare si gestionare de informatii si date in domeniul sau de activitate, participand la sistemul informational national si international; elaboreaza materiale promotionale si publicatii de specialitate in domeniul sau de activitate;
    w) fundamenteaza si elaboreaza propuneri privind proiectul de buget pentru activitatile din domeniul sau, potrivit legii;
    x) gestioneaza mijloacele financiare care sunt alocate ministerului pentru dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, a sectorului cooperatist, precum si pentru promovarea comertului interior;
    y) administreaza bunurile proprietate publica a statului pe care le detine cu acest titlu si exercita dreptul de proprietate privata asupra bunurilor dobandite in conformitate cu legea.
    (2) Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate, precum si cele conferite expres sau care decurg din acorduri internationale la care Romania este parte.
    Art. 5
    In exercitarea atributiilor sale Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie colaboreaza cu celelalte ministere si autoritati ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane juridice si fizice.
    Art. 6
    (1) Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie este condus de ministru, ajutat de 2 secretari de stat.
    (2) Pe langa ministru functioneaza Colegiul ministerului ca organ consultativ.
    (3) Ministrul pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie reprezinta ministerul in raporturile cu Guvernul, cu celelalte ministere si autoritati ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice si cu persoane juridice si fizice, romane sau straine.
    (4) Ministrul pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie este ordonator principal de credite.
    (5) In exercitarea atributiilor sale ministrul pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie emite ordine si instructiuni.
    (6) Atributiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie.
    Art. 7
    (1) Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie are un secretar general, functionar public, numit in conditiile legii.
    (2) Secretarul general indeplineste atributiile prevazute in regulamentul de organizare si functionare, precum si alte atributii incredintate de ministru, asigurand legaturile functionale intre structurile ministerului.
    Art. 8
    (1) Structura organizatorica a Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului se pot organiza servicii, birouri si alte compartimente.
    (2) Atributiile si sarcinile compartimentelor din cadrul Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al ministrului.
    Art. 9
    (1) Statul de functii si structura posturilor pe compartimente, incadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau incetarea raporturilor de serviciu public sau, dupa caz, a raporturilor de munca se fac prin ordin al ministrului pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie.
    (2) Numarul maxim de posturi la Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie este de 75, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.
    (3) Atributiile, sarcinile si raspunderile personalului incadrat in Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie se stabilesc prin fisa postului.
    Art. 10
    (1) Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie are in subordinea sa Centrul de Formare si Management pentru Comert Bucuresti, unitate cu finantare extrabugetara, conform anexei nr. 2.
    (2) Structura organizatorica a unitatii prevazute la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie.
    Art. 11
    Pana la intrarea in vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2001 Ministerul Finantelor Publice asigura finantarea functionarii Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, in conditiile legii.
    Art. 12
    Personalul existent la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari in cadrul fostei Agentii Nationale pentru Dezvoltare Regionala - Directia politici pentru intreprinderi mici si mijlocii, Directia creditare garantare, Secretariatul permanent al Centrului balcanic pentru cooperare intre intreprinderi mici si mijlocii, precum si personalul existent in cadrul Directiei generale comert interior din fostul Minister al Industriei si Comertului se preia la Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, in limita numarului maxim de posturi aprobat si prin testarea competentei profesionale pe baza de examen.
    Art. 13
    (1) Imobilul situat in municipiul Bucuresti, str. Poterasi nr. 11, sectorul 4, aflat in administrarea fostei Agentii Nationale pentru Dezvoltare Regionala, se transmite pe baza de protocol in administrarea Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (2) Mijloacele fixe si obiectele de inventar din dotarea imobilului prevazut la alin. (1), precum si cele din dotarea Directiei generale comert interior din cadrul fostului Minister al Industriei si Comertului se transmit pe baza de protocol Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 14
    Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie are in dotare un numar de autoturisme stabilit potrivit reglementarilor in vigoare.
    Art. 15
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul pentru intreprinderile mici
                         si mijlocii si cooperatie,
                         Silvia Ciornei

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

    ANEXA 1

                                               Numarul maxim de posturi = 75,
                                               exclusiv demnitarii si posturile
                                               aferente cabinetului ministrului

                          STRUCTURA ORGANIZATORICA
     a Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie

 ___________________                                   _______________________
| Colegiul          |                               __|  Purtator de cuvant;  |
| ministerului      |__          __________        |  | relatii cu mass-media |
|___________________|  |        |          |       |  | si relatii publice*)  |
 ___________________   |________| MINISTRU |_______|  |_______________________|
| Corpul de control |  |        |__________|       |   _______________________
|   al ministrului  |__|              |            |__| Cabinetul ministrului |
|___________________|                 |               |_______________________|
           ___________________________|______________________
  ________|_________                  |             _________|__________
 | SECRETAR DE STAT |                 |            |  SECRETAR DE STAT  |
 |      pentru      |                 |            | pentru cooperatie, |
 | intreprinderile  |                 |            | comert interior si |
 | mici si mijlocii |                 |            |     relatia cu     |
 |                  |       __________|_______     |   Parlamentul si   |
 |                  |      |                  |    |     organismele    |
 |                  |      | SECRETAR GENERAL |    |  neguvernamentale  |
 |__________________|      |__________________|    |____________________|
    ______|______              _______|______            ______|______
  _|__   _|__   _|__    ______|______   _____|____    __|_   __|_   __|_
 |    | |    | |    |  |  Directia   | |          |  |    | |    | |    |
 | M1 | | M2 | | M3 |  |economica si | | Directia |  | M4 | | M5 | | M6 |
 |    | |    | |    |  |resurse umane| | juridica |  |    | |    | |    |
 |____| |____| |____|  |_____________| |__________|  |____| |____| |____|
                                                             _________|____
                                                    ________|_____   ______|___
                                                   |   Directia   | | Directia |
                                                   |   protectia  | | practici |
                                                   |consumatorului| |comerciale|
                                                   |______________| |__________|

    Semnificatia modulelor din organigrama de mai sus este urmatoarea:
    M1 - Directia de analize, sinteze, strategii si politici pentru
         intreprinderile mici si mijlocii
    M2 - Directia de programe si asistenta in teritoriu pentru
         intreprinderile mici si mijlocii
    M3 - Secretariatul permanent al Centrului balcanic de cooperare intre
         intreprinderile mici si mijlocii
    M4 - Directia de analize, sinteze, strategii, politici si programe pentru
         cooperatie
    M5 - Oficiul de relatii cu Parlamentul si organismele neguvernamentale*)
    M6 - Directia generala de comert interior
------------
    *) Se organizeaza la nivel de directie.

    ANEXA 2

                               UNITATEA
care functioneaza in subordinea Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie

    Cu finantare extrabugetara:
      Centrul de Formare si Management pentru Comert Bucuresti.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 15/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 15 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu