Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 141 din 6 februarie 2008

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 334 din 30 aprilie 2008In temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 şi 687 bis din 18 septembrie 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin judeţului Dolj":

a) se abrogă poziţiile nr. 1-4, 7, 12, 26, 30, 33, 55-57, 59- 62, 79, 85, 94, 96, 100, 103, 105, 106-108, 150;

b) se modifică:

- poziţia nr. 5, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că se adaugă „Aleea Gheţişoarei nr. 5", la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „2,236,070" se va trece „516.258,48", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală", în loc de „In administrarea Consiliului Judeţean Dolj, prin Hotărârea nr. 56/1999" se va trece „In administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj";

- poziţia nr. 8, rubrica „Situaţia juridică actuală, în sensul că se va trece „In administrarea Consiliului Judeţean Dolj";

- poziţia nr. 9, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Direcţia Copilului Centrul de plasament nr. 3 Corp 1" se va trece „Centrul de plasament nr. 3 Clădire A", la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „Str. Arhitect Constantin Lecca nr. 28" se va trece „Str. Constantin Lecca nr. 32", la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „235.010.127" se va trece „662.963,57", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală", în loc de „In administrarea Consiliului Judeţean Dolj, prin Hotărârea nr. 56/1999" se va trece „In administrarea Direcţiei Judeţene de Pază şi Servicii Dolj, prin Hotărârea nr. 46/2007";

- poziţia nr. 10, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Centrul Militar Dolj Corp F" se va trece „Centrul Militar Zonal (fost Centru Militar Dolj Corp F)", rubrica „Elemente de identificare" va avea următorul conţinut: „Str. Jieţului nr. 19 (fost nr. 15-17). Parter+etaj, cadre beton armat cu zidărie din BCA şi cărămidă, acoperiş terasă, Sc = 332,67, Sd = 665,34", la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „470.800 lei", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Consiliului Judeţean Dolj, prin Hotărârea C.J. nr. 56/1999";

- poziţia nr. 14, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Direcţia Copilului Centrul de plasament nr. 3 Corp 2" se va trece „Centrul de Plasament nr. 3, Clădire B, Monument istoric", la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „Str. Arhitect Constantin Lecca nr. 28" se va trece „Str. Constantin Lecca nr. 32", la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „1.000.000" se va trece „189.516,00", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală", în loc de „In administrarea Consiliului Judeţean Dolj, prin Hotărârea nr. 56/1999" se va trece „In administrarea Direcţiei Generale de Asistentă Socială si Protecţia Copilului Dolj";

- poziţia nr. 15, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Direcţia Copilului Centrul de plasament nr. 3 Corp 3" se va trece „Centrul de plasament nr. 3, Clădire C", la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „Str. Arhitect Constantin Lecca nr. 28" se va trece „Str. Constantin Lecca nr. 32", la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „642.000" se va trece „1.811,08", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală", în loc de „In administrarea Consiliului Judeţean Dolj, prin Hotărârea nr. 56/1999" se va trece „In administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj";

- poziţia nr. 16, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Direcţia Copilului Centrul de plasament nr. 4 Corp 1" se va trece „Centrul de plasament nr. 4, Clădire internat 1", la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „15.785.208" se va trece „98.934,74", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală", în loc de „In administrarea Consiliului Judeţean Dolj, prin Hotărârea nr. 56/1999" se va trece „In administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj";

- poziţia nr. 18, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „Str. Popa Şapcă nr. 4" se va trece „Str. Popa Şapcă nr. 8 (fost nr. 4)", iar la rubrica „Situaţia juridică", în loc de „In administrarea Consiliului Judeţean, prin Hotărârea C.J. nr. 56/1999" se va trece „In administrarea Muzeului Olteniei, prin Hotărârea C.J. nr. 116/2005";

- poziţia nr. 19, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Direcţia Copilului Centrul de plasament nr. 4 Corp 2" se va trece „Centrul de plasament nr. 4, Clădire internat 2", la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „852.199" se va trece „50.907,79", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală", în loc de „In administrarea Consiliului Judeţean Dolj, prin Hotărârea nr. 56/1999" se va trece „In administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj";

- poziţia nr. 20, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Direcţia Copilului Centrul de plasament nr. 5 Corp 1" se va trece „Centrul de plasament nr. 5, 6 - Pavilion sanitar", la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „9.190.211" se va trece „648.892,51", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova - Clinica de Pediatrie Craiova", prin Hotărârea C.J. nr. 124/2004;

- poziţia nr. 21, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Direcţia Copilului Centrul de plasament nr. 5 Corp 2" se va trece „Centrul de plasament nr. 5, 6 - Centrala termica", la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „318.343,45", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală", în loc de „In administrarea Consiliului Judeţean Dolj, prin Hotărârea nr. 56/1999" se va trece „In administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj";

- poziţia nr. 22, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Direcţia Copilului Centrul de plasament nr. 5 Corp 3 seră" se va trece „Centrul de plasament nr. 5, 6 - Seră flori", la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „193,51", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală", în loc de „In administrarea Consiliului Judeţean Dolj, prin Hotărârea nr. 56/1999" se va trece „In administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj";

-  poziţia nr. 23, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „2.122.905.000" se va trece „212.291 lei", iar la rubrica „Situaţia juridică", în loc de „In administrarea Muzeului Olteniei" se va trece „In administrarea Muzeului Olteniei, prin Hotărârea C.J. nr. 116/2005";

- poziţia nr. 24, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Direcţia Copilului Centrul de plasament nr. 5 Corp 4" se va trece „Centrul de plasament nr. 5, 6 - Centrul maternal II", la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „57.089,99", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Colegiului Medicilor, prin Hotărârea C.J. nr. 99/2004;

- poziţia nr. 25, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Direcţia Copilului Centrul de plasament nr. 5 Corp 5 Pavilion administrativ" se va trece „Centrul de plasament nr. 5, 6 - Centrul maternal I", la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „42.110,46", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală", în loc de „In administrarea Consiliului Judeţean Dolj, prin Hotărârea nr. 56/1999" se va trece „In administrarea Direcţiei Generale de Asistentă Socială si Protecţia Copilului Dolj";

- poziţia nr. 27, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Direcţia Copilului Centrul de plasament nr. 5 Corp 6" se va trece „Centrul de plasament nr. 5, 6 - Staţie oxigen", la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „6.522,54", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală", în loc de „In administrarea Consiliului Judeţean Dolj, prin Hotărârea nr. 56/1999" se va trece „In administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj";

- poziţia nr. 28, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Direcţia Copilului Centrul de plasament nr. 5 Corp 7 Garaj" se va trece „Centrul de plasament nr. 5, 6 - Garaj+Magazie", la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „303.399,84", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală", în loc de „In administrarea Consiliului Judeţean Dolj, prin Hotărârea nr. 56/1999" se va trece „In administrarea Direcţiei Generale de Asistentă Socială si Protecţia Copilului Dolj";

- poziţia nr. 34 , rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Biblioteca Theodor Aman" se va trece „Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman", la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „Str. Nicolae Plopşor" se va trece „Str. Mihail Kogalniceanu nr. 9", la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „72.679.175" se va trece „536.575,92", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Bibliotecii Judeţene Alexandru si Aristia Aman, prin Hotărârea C.J. nr. 96/2004";

- poziţia nr. 35, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Biblioteca Theodor Aman" se va trece „Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman", la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „Str. Nicolae Plopşor" se va trece „Str. Mihail Kogalniceanu nr. 9", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Bibliotecii Judeţene Alexandru şi Aristia Aman, prin Hotărârea C.J. nr. 96/2004";

- poziţia nr. 36, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Biblioteca Theodor Aman" se va trece „Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman", la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „Str. Nicolae Plopşor" se va trece „Str. Mihail Kogalniceanu nr. 9", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Bibliotecii Judeţene Alexandru şi Aristia Aman, prin Hotărârea C.J. nr. 96/2004";

- poziţia nr. 37, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Biblioteca Theodor Aman" se va trece „Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman", la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „Str. Nicolae Plopşor" se va trece „Str. Mihail Kogalniceanu nr. 9", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Bibliotecii Judeţene Alexandru şi Aristia Aman, prin Hotărârea C.J. nr. 96/2004";

-  poziţia nr. 38, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „9.939.793" se va trece „994,00", iar la rubrica „Situaţia juridică", în loc de „In administrarea Muzeului Olteniei" se va trece „In administrarea Muzeului Olteniei, prin Hotărârea C.J. nr. 116/2005";

-  poziţia nr. 40, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „96.280.000" se va trece „27.996.395,40", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, prin Hotărârea C.J. nr. 140/2004";

-  poziţia nr. 41, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „747.430" se va trece „237.401,56", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgentă Craiova, prin Hotărârea C.J. nr. 140/2004";

-  poziţia nr. 43, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „520.000" se va trece „67.749,76", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgentă Craiova, prin Hotărârea C.J. nr. 140/2004";

-  poziţia nr. 45, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „400.000" se va trece „51.482,40", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgentă Craiova, prin Hotărârea C.J. nr. 140/2004";

-  poziţia nr. 46, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „9.495.000" se va trece „220.897,38", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgentă Craiova, prin Hotărârea C.J. nr. 140/2004";

- poziţia nr. 47, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „S = 20 mp" se va trece „S = 21 mp", la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „260.000" se va trece „17.177,08", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgentă Craiova, prin Hotărârea C.J. nr. 140/2004";

-  poziţia nr. 49, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „313.600" se va trece „66.211,62", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgentă Craiova, prin Hotărârea C.J. nr. 140/2004";

-  poziţia nr. 50, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „72.459" se va trece „4.705,39", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgentă Craiova, prin Hotărârea C.J. nr. 140/2004";

-  poziţia nr. 51, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „2.600.000" se va trece „402.204,40", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgentă Craiova, prin Hotărârea C.J. nr. 140/2004";

-  poziţia nr. 52, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „383.239" se va trece „33.674,32", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgentă Craiova, prin Hotărârea C.J. nr. 140/2004";

-  poziţia nr. 53, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „0" se va trece „45.691,19", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgentă Craiova, prin Hotărârea C.J. nr. 140/2004";

- poziţia nr. 81, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S = 3.566,90 mp" se va trece „S = 3.441,00 mp", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală", în loc de „In administrarea   Consiliului   Judeţean   Dolj,   prin   Hotărârea nr. 56/1999" se va trece „In administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj";

- poziţia nr. 82, rubrica „Situaţia juridică actuală", în sensul că în loc de „In administrarea Consiliului Judeţean Dolj, prin Hotărârea nr. 56/1999" se va trece „In administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj";

- poziţia nr. 83, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S = 8.215,00 mp" se va trece „S = 7.132,00 mp", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală", în loc de „In administrarea Consiliului Judeţean Dolj, prin Hotărârea nr. 56/1999" se va trece „In administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj";

-  poziţia nr. 84, în sensul că la rubrica "Elemente de identificare", în loc de „suprafaţa de 2.259 mp" se va trece „suprafaţa de 1.256 mp";

- poziţia nr. 86, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Casa Jianu + Colegiul Medicilor" se va trece doar „Casa Jianu", iar la rubrica „Elemente de identificare", se reduce şi suprafaţa de teren cu „1.483 mp";

- poziţia nr. 89, rubrica „Situaţia juridică actuală", în sensul că în loc de „In administrarea Consiliului Judeţean Dolj, prin Hotărârea nr. 56/1999" se va trece „In administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj";

- poziţia nr. 90, rubrica „Situaţia juridică actuală", în sensul că în loc de „In administrarea Consiliului Judeţean Dolj, prin Hotărârea nr. 56/1999" se va trece „In administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj";

- poziţia nr. 91, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Biblioteca Theodor Aman" se va trece „Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman", la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „Str. Nicolaescu Plopşor nr. 1" se va trece „Str. Mihail Kogălniceanu nr. 9", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)" se va trece „7.623,60";

- poziţia nr. 97, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „23.033.000" se va trece „2.303,00", iar la rubrica „Situaţia juridică", In loc de „In administrarea Consiliului Judeţean, prin Hotărârea C.J. nr. 56/1999" se va trece „In administrarea Muzeului Olteniei, prin Hotărârea C.J. nr. 116/2005";

- poziţia nr. 98, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „76.277.000" se va trece „7.628,00", iar la rubrica „Situaţia juridică", în loc de „In administrarea Consiliului Judeţean, prin Hotărârea C.J. nr. 56/1999" se va trece „In administrarea Muzeului Olteniei, prin Hotărârea C.J. nr. 116/2005";

- poziţia nr. 101, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „35.524.000" se va trece „3.552,00", iar la rubrica „Situaţia juridică", în loc de „In administrarea Consiliului Judeţean, prin Hotărârea C.J. nr. 56/1999" se va trece „In administrarea Muzeului Olteniei, prin Hotărârea C.J. nr. 116/2005";

-  poziţia nr. 102, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S = 67.000 mp" se va trece „S = 74.604 mp", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „2.780.500.000" se va trece „4.140.633,00";

- poziţia nr. 104, rubrica „Elemente de idetificare", în sensul că în loc de „S = 4.048 mp" se va trece „S = 2.645 mp", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „167.992.000" se va trece „10.976,75";

-  poziţia nr. 109, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „31.849.803.000" se va trece „11.657.558,00", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea S.C. L.D.P - S.A., prin Hotărârea C.J. nr. 42/2005";

-  poziţia nr. 110, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „68.885.586.000" se va trece „39.246.175,00", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea S.C. L.D.P. - S.A., prin Hotărârea C.J. nr. 42/2005";

-  poziţia nr. 111, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „40.361.389.000" se va trece „17.657.420,65", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea S.C. L.D.P. - S.A., prin Hotărârea C.J. nr. 42/2005";

- poziţia nr. 112, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „DJ Râpa Roşie-Verbiţa" se va trece „DJ 552B Râpa Roşie-Verbiţa", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „9.647.342.000" se va trece „3.931.665,00", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea S.C. L.D.P. - S.A., prin Hotărârea C.J. nr. 42/2005";

-  poziţia nr. 113, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „32.501.064.000" se va trece „10.711.460,00", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea S.C. L.D.P. - S.A., prin Hotărârea C.J. nr. 42/2005";

-  poziţia nr. 114, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „22.794.492.000" se va trece „6.541.435,00", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea S.C. L.D.P - S.A., prin Hotărârea C.J. nr. 42/2005";

-  poziţia nr. 115, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „47.732.552.000" se va trece „14.162.095,00", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea S.C. L.D.P. - S.A., prin Hotărârea C.J. nr. 42/2005";

-  poziţia nr. 116, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „17.216.017.000" se va trece „4.693.483,00", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea S.C. L.D.P - S.A., prin Hotărârea C.J. nr. 42/2005";

-  poziţia nr. 117, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „43.058.132.000" se va trece „22.811.240,00", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea S.C. L.D.P. - S.A., prin Hotărârea C.J. nr. 42/2005";

-  poziţia nr. 118, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „37.559.261.000" se va trece „12.249.483,00", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea S.C. L.D.P. - S.A., prin Hotărârea C.J. nr. 42/2005";

-  poziţia nr. 119, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „8.662.400.000" se va trece „10.306.435,94", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea S.C. L.D.P - S.A., prin Hotărârea C.J. nr. 42/2005";

-  poziţia nr. 120, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „15.950.332.000" se va trece „5.796.892,00", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea S.C. L.D.P - S.A., prin Hotărârea C.J. nr. 42/2005";

-  poziţia nr. 121, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „6.518.094.000" se va trece „2.005.200,00", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea S.C. L.D.P - S.A., prin Hotărârea C.J. nr. 42/2005";

-  poziţia nr. 122, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „51.682.096.000" se va trece „29.430.880,00", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea S.C. L.D.P. - S.A., prin Hotărârea C.J. nr. 42/2005";

-  poziţia nr. 123, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „29.303.966.000" se va trece „11.715.550,00", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea S.C. L.D.P. - S.A., prin Hotărârea C.J. nr. 42/2005";

-  poziţia nr. 124, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „47.815.747.000" se va trece „30.114.826,00", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea S.C. L.D.P. - S.A., prin Hotărârea C.J. nr. 42/2005";

-  poziţia nr. 125, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „43.993.744.000" se va trece „19.019.165,00", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea S.C. L.D.P. - S.A., prin Hotărârea C.J. nr. 42/2005";

-  poziţia nr. 126, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „28.165.946.000" se va trece „5.823.185,00", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea S.C. L.D.P. - S.A., prin Hotărârea C.J. nr. 42/2005";

-  poziţia nr. 127, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „22.789.989.000" se va trece „14.313.585,30", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea S.C. L.D.P. - S.A., prin Hotărârea C.J. nr. 42/2005";

-  poziţia nr. 128, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „74.272.409.000" se va trece „34.543.957,00", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea S.C. L.D.P. - S.A., prin Hotărârea C.J. nr. 42/2005";

-  poziţia nr. 129, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „6.739.824.000" se va trece „8.855.130,78", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea S.C. L.D.P. - S.A., prin Hotărârea C.J. nr. 42/2005";

-  poziţia nr. 130, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „2.545.406.000" se va trece „1.427.327,00", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea S.C. L.D.P. - S.A., prin Hotărârea C.J. nr. 42/2005";

- poziţia nr. 131, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „DJ Băileşti-Izvoare" se va trece „DJ 1 Băileşti-Izvoare", la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „2.775.920,00", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea S.C. L.D.P. - S.A., prin Hotărârea C.J. nr. 42/2005";

- poziţia nr. 132, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „DJ Cioroiu Nou-Siliştea Crucii" se va trece „DJ 2 Cioroiaşi-Siliştea Crucii", la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „562.650,00", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea S.C. L.D.P. - S.A., prin Hotărârea C.J. nr. 42/2005";

- poziţia nr. 133, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „DJ Goicea-Măceşu de Jos" se va trece „DJ 3 Goicea-Măceşu de Sus-Măceşu de Jos", la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „1.476.472,00", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea S.C. L.D.P. S.A. prin Hotărârea C.J. nr. 42/2005";

- poziţia nr. 134, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „DJ Limia jud. Olt - Gherceşti-Craiova" se va trece „DJ 4 Limita jud. Olt - Ungureni-Craiova-DN 65C", la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „5.480.208,00", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea S.C. L.D.P. - S.A., prin Hotărârea C.J. nr. 42/2005";

- poziţia nr. 135, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „DJ Radovan-Cerat" se va trece „DJ 5 Radovan- Lipov-Cerat", la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „5.775.478,26", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea S.C. L.D.P. - S.A., prin Hotărârea C.J. nr. 42/2005";

- poziţia nr. 136, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „DJ Boureni-Siliştea Crucii" se va trece „DJ 7 Boureni-Siliştea Crucii", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „882.446,00";

- poziţia nr. 137, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „DJ Bratovoiesti-Puţuri" se va trece „DJ 29 Bratovoiesti-Puţuri", la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „548.475,00", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea S.C. L.D.P. - S.A., prin Hotărârea C.J. nr. 42/2005";

- poziţia nr. 138, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „DJ Vârtop-Giubega" se va trece „DJ 62 Vârtop- Giubega", la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „1.464.462,00", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea S.C. L.D.P. - S.A., prin Hotărârea C.J. nr. 42/2005";

- poziţia nr. 139, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „DN65-Călineşti-Limita jud. Olt" se va trece „DJ 82A DN Călimaneşti-Limita jud. Olt", la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „2.126.581,00", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea S.C. L.D.P. - S.A., prin Hotărârea C.J. nr. 42/2005";

- poziţia nr. 140, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „DJ Cârcea-DN65" se va trece „DJ 88 Cârcea- DN65", la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „839.315,00", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea S.C. L.D.P. - S.A., prin Hotărârea C.J. nr. 42/2005";

- poziţia nr. 141, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „DJ Bucovăţ-Sărbătoarea" se va trece „DJ 97A Bucovăţ-Leamna-Sărbătoarea", la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „5.589.957,00", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea S.C. L.D.P. - S.A., prin Hotărârea C.J. nr. 42/2005";

- poziţia nr. 142, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „DJ Scaeşti-Raznic" se va trece „DJ 106 Scaeşti- Raznic", la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „245.184,00", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea S.C. L.D.P. - S.A., prin Hotărârea C.J. nr. 42/2005";

- poziţia nr. 143, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „DJ Braloştiţa-Balta" se va trece „DJ 115 Braloştiţa- Limita jud. Mehedinţi", la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „2.328.012,00", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea S.C. L.D.P. - S.A., prin Hotărârea C.J. nr. 42/2005";

-  poziţia nr. 144, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „1.109.522" se va trece „608.358,90", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Şcolii Speciale Sf. Mina, prin Hotărârea C.J. nr. 42/2002";

-  poziţia nr. 145, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „1.872.840" se va trece „677.705,88", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Şcolii Speciale Sf. Mina, prin Hotărârea C.J. nr. 42/2002";

-  poziţia nr. 146, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „3.166.550" se va trece „1.830.971,88", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Şcolii Speciale Sf. Vasile, prin Hotărârea C.J. nr. 42/2002";

-  poziţia nr. 147, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „4.203.847" se va trece „725.607,94", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Şcolii Speciale Sf. Vasile, prin Hotărârea C.J. nr. 42/2002";

poziţia nr. 148, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „0" se va trece „366.553,19", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Şcolii Speciale Sf. Vasile, prin Hotărârea C.J. nr. 42/2002";

-  poziţia nr. 149, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „4.500.000" se va trece „6.072,00", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Şcolii Speciale Sf. Vasile, prin Hotărârea C.J. nr. 42/2002";

-  poziţia nr. 151, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „Str. Brânduşa nr. 18" se va trece „Strada Brânduşa nr. 20", la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „18.700" se va trece „3.661,91", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Centrului Şcolar pentru Surzi, prin Hotărârea C.J. nr. 42/2002";

- poziţia nr. 152, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că se va adăuga „Spălătorie + Atelier", la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „Str. Brânduşa nr. 18" se va trece „Strada Brânduşa nr. 20", la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „347.160" se va trece „135.791,36", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Centrului Şcolar pentru Surzi, prin Hotărârea C.J. nr. 42/2002";

- poziţia nr. 153, rubrica „Denumirea bunului" în sensul că în loc de „Clădire-ateliere" se va trece „Clădire-atelier+Atelier şcoală", la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „Str. Brânduşa nr. 18" se va trece „Str. Brânduşa nr. 20", la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „2.755.300" se va trece „139.180,90+850.704,39", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Centrului Şcolar pentru Surzi, prin Hotărârea C.J. nr. 42/2002";

-  poziţia nr. 154, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „Str. Brânduşa nr. 18" se va trece „Str. Brânduşa nr. 20", la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „5.220" se va trece „2.061,43", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Centrului Şcolar pentru Surzi, prin Hotărârea C.J. nr. 42/2002";

-  poziţia nr. 155, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „4.289.423" se va trece „1.679.727,09", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Consiliului Local Filiaşi, prin Hotărârea C.J. nr. 144/2002";

-  poziţia nr. 156, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „14.446" se va trece „5.297,13", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea D.G.A.S.PC. Dolj, prin Hotărârea C.J. nr. 44/2007";

-  poziţia nr. 157, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „7.000" se va trece „2.553,02", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea D.G.A.S.PC. Dolj, prin Hotărârea C.J. nr. 44/2007";

-  poziţia nr. 158, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „40.000" se va trece „14.474,40", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea D.G.A.S.P.C. Dolj, prin Hotărârea C.J. nr. 44/2007";

-  poziţia nr. 159, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „2.500.000" se va trece „762.231,50", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Consiliului Local Segarcea, prin Hotărârea C.J. nr. 133/2004";

-  poziţia nr. 160, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „42.374" se va trece „710,64", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Consiliului Local Segarcea, prin Hotărârea C.J. nr. 133/2004";

-  poziţia nr. 161, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „450.000" se va trece „137.201,67", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Consiliului Local Segarcea, prin Hotărârea C.J. nr. 133/2004";

-  poziţia nr. 162, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „3.809.000" se va trece „11.744,42", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Consiliului Local Segarcea, prin Hotărârea C.J. nr. 133/2004";

-  poziţia nr. 163, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „2.820" se va trece „74,67", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Consiliului Local Segarcea, prin Hotărârea C.J. nr. 133/2004";

- poziţia nr. 164, la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Consiliului Local Segarcea, prin Hotărârea C.J. nr. 133/2004";

-  poziţia nr. 165, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „3.250" se va trece „86,06", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Consiliului Local Segarcea, prin Hotărârea C.J. nr. 133/2004";

-  poziţia nr. 166, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „162.000" se va trece „32.898,43", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea D.G.A.S.P.C. Dolj, prin Hotărârea C.J. nr. 102/2004";

-  poziţia nr. 167, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „1.219.900" se va trece „238.885,70", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Centrului Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 4 Sud-Vest Oltenia - 965,25 mp, D.G.A.S.P.C. Dolj - 544,35 mp, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Dolj - 627,95 mp, prin Hotărârea C.J. nr. 124/2006";

-  poziţia nr. 168, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „6.582.026" se va trece „3.995.647,84", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Clubului Sportiv Şcolar Universitatea Craiova, prin Hotărârea C.J. nr. 63/2005";

-  poziţia nr. 169, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „5.606.600.000" se va trece „561.396,80", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Scolii Speciale Sf. Vasile, prin Hotărârea C.J. nr. 48 bis/2002";

-  poziţia nr. 170, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „4.884.750.000" se va trece „489.256,56", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Scolii Speciale Regina Maria, prin Hotărârea C.J. nr. 48 bis/2002";

-  poziţia nr. 171, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „3.000.000.000" se va trece „300.480,00", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Scolii Speciale Sf. Mina, prin Hotărârea C.J. nr. 48 bis/2002";

- poziţia nr. 172, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „2.240.000.000" se va trece „224.358,40", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Centrului Şcolar pentru Surzi, prin Hotărârea C.J. nr. 48 bis/2002";

- poziţia nr. 173, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „Str. Brânduşa nr. 18" se va trece „Str. Brânduşa nr. 20", la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „1.460.000.000" se va trece „146.233,60", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Centrului Şcolar pentru Surzi, prin Hotărârea C.J. nr. 48 bis/2002";

-  poziţia nr. 174, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „455.000.000" se va trece „45.572,80", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea D.G.A.S.P.C. Dolj, prin Hotărârea C.J. nr. 44/2007";

c) se completează cu poziţiile nr. 175-374 conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

2.   Anexa nr. 2 „Inventarul bunurilor care aparţin municipiului Craiova" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

3.    La anexa nr. 3 „Inventarul bunurilor care aparţin municipiului Băileşti":

a)  se abrogă poziţiile nr. 31, 120-121, 142-148, 150, 178-186 şi 202;

b)   se modifică poziţia nr. 87, rubrica "Elemente de identificare", în loc de „3.750 mp" se va trece „2.202 mp, str. Amza Pelea";

c) se completează cu poziţiile nr. 209-239, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

4. La anexa nr. 4 „Inventarul bunurilor care aparţin municipiului Calafat":

a) se abrogă poziţiile nr.: 117-341, 399, 448-450, 455-464;

b) se modifică:

- poziţia nr. 35, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S = 15.910 mp" se va trece „S = 21.400 mp";

- poziţia nr. 46, rubrica „Elemente de identificare" se va completa cu „S = 5.320 mp";

- poziţia nr. 368, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece 507,00;

- poziţia nr. 373, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece 8.205,90;

- poziţia nr. 374, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece 18.879,97;

- poziţia nr. 375, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „11.883,02";

- poziţia nr. 377, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „17.783,93";

- poziţia nr. 378, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „2.948,00";

- poziţia nr. 379, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „11.487,38";

- poziţia nr. 380, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „12.576,30";

- poziţia nr. 381, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „10.734,11";

- poziţia nr. 382, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „14.563,73";

- poziţia nr. 383, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „16.315,46";

- poziţia nr. 384, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „607,00";

- poziţia nr. 385, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „2.047,46";

- poziţia nr. 386, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „32.297,63";

- poziţia nr. 387, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „24.444,63";

- poziţia nr. 389, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „30.125,27";

- poziţia nr. 390, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „39.704,10";

- poziţia nr. 416, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „Şosea centură-4 buc" se va trece „Şosea centură-2 buc";

- poziţia nr. 425, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „Suprafaţă teren 2.400 mp" se va trece „Teren 2.584 mp cu o valoare de 9.907", iar valoarea clădirii este de 533.719,40;

- poziţia nr. 426, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „181.832.305" se va trece „11.240.596,23";

- poziţia nr. 427, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „96.176.700" se va trece „507.771,63";

- poziţia nr. 428, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „17.153.600" se va trece „326.242,78";

- poziţia nr. 429, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „4.588.300" se va trece „301.862,70";

- poziţia nr. 430, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „Suprafaţă teren 200 mp" se va trece „Teren 629 mp" cu o valoare de 2.412, iar valoarea clădirii este de 30.467,96;

- poziţia nr. 432, la rubrica „Elemente de identificare, în loc de „Suprafaţă teren 5.116 mp" se va trece „Teren 18.477 mp" cu o valoare de 70.841";

- poziţia nr. 433, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „Suprafaţă teren 88.556 mp" se va trece „Teren 143.018 mp cu o valoare de 548.331";

- poziţia nr. 434, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „Suprafaţă teren 2.400 mp" se va trece „Teren 4.043 mp cu o valoare de 15.501";

- poziţia nr. 435, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „Suprafaţă teren 6.998 mp" se va trece „Teren 6.331 mp cu o valoare de 24.273";

- poziţia nr. 439, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „S = 264 mp" se va trece „Teren 2.416 mp cu o valoare de 9.263", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)" se va trece „Valoarea clădirii 39.515,40";

- poziţia nr. 441, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „S = 600 mp" se va trece „Teren 764 mp cu o valoare de 2.929";

- poziţia nr. 442, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „S = 150 mp" se va trece „Teren 773 mp cu o valoare de 2.964", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)" se va trece „Valoarea clădirii de 11.215,20";

- poziţia nr. 444, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)" se va trece „Valoarea clădirii 7.916,06";

- poziţia nr. 446, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „Suprafaţă teren 147.361 mp" se va trece „Teren 24.334 mp cu o valoare de 93.927", iar valoarea clădirii este de 8.702.883,49;

- poziţia nr. 447, la rubrica „Denumirea bunului", în loc de „Policlinica Calafat" se va trece „Dispensar medici familie", iar la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „S = 630 mp" se va trece doar „Teren 640 mp cu o valoare de 2.454";

- poziţia nr. 448, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)" se va trece „Valoarea clădirii 25.537,28";

- poziţia nr. 451, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „Suprafaţă teren 4.080 mp" se va trece „Teren 1.541 mp cu o valoare de 5.908";

- poziţia nr. 452, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „Suprafaţă teren 29.024 mp" se va trece „Teren 29.537 mp cu o valoare de 113.245", iar valoarea clădirii-anexă este de 17.801,49;

- poziţia nr. 466, la rubrica „Denumirea bunului, se va trece ,,a) Calafat, b) Basarabi, c) Golenţi şi d) Ciupercenii Vechi", la rubrica „Elemente de identificare" se va trece la lit. a) „70.000 mp", la lit. b) „10.000 mp", la lit. c) „8.100 mp" şi la lit. d) „30.000 mp", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „642.000.000" se va trece la lit. a) „159.390", la lit. b) „12.870", la lit. c) „10.425" şi la lit. d) „38.610 lei";

- poziţia nr. 467, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „S = 0,91 ha" se va trece „Teren 7.218 mp cu o valoare de 27.674", iar valoarea construcţiilor este de 418.688,13;

- poziţia nr. 468, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „Suprafaţă totală 5.000 mp" se va trece „Teren 1.695 mp cu o valoare de 6.499", iar valoarea platformei este de 187.576,20;

- poziţia nr. 469, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „Suprafaţă 2.500 mp" se va trece „Teren 644 mp cu o valoare de 2.469";

- poziţia nr. 471, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „Suprafaţă 400 mp" se va trece „Teren 40 mp cu o valoare de 153", iar valoarea construcţiei este de 5.000,00;

c) se completează cu poziţiile nr. 485-643, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

5. La anexa nr. 5 „Inventarul bunurilor care aparţin oraşului Filiaşi":

a) se abrogă poziţiile nr. 15,98, 109-151, 154-155, 157- 158, 166, 193-195, 209, 212, 215-229, 231, 237, 239, 241, 243-252, 266, 354-424, 455, 472, 477, 501-502, 550, 581, 597-598, 601-603, 606-610, 614, 628-632, 671-675, 695-696,706,712-718;

b) se modifică:

- poziţia nr. 2, rubrica "Elemente de identificare" la lit. a), în loc de „l = 7 m" se va trece „l = 7,5 m", la lit. b), în loc de „L = 600 m" se va trece „L = 1.300 m", iar la lit. c), în loc de „l = 4 m" se va trece „l = 1,2 m";

- poziţia nr. 5, la rubrica „Denumirea bunului", în loc de ,,a) Str. Brazda lui Novac, piatră cubică şi b) Zonă protecţie" se va trece ,,a) Str. Dimitrie Filişanu, piatră cubică, b) Carosabil pământ şi c) Zonă protecţie pământ", iar la rubrica „Elemente de identificare", lit. b) va fi lit. c), iar la lit. b) se va trece „L = 875 m, l = 6,0 m";

- poziţia nr. 7, la rubrica „Elemente de identificare", la lit. b), în loc de „L = 350 m" se va trece „L = 351 m";

-  poziţia nr. 8, la rubrica „Denumirea bunului", în loc de „Alee 24 Ianuarie B, Balast" se va trece „Aleea 24 Ianuarie 1";

-  poziţia nr. 9, la rubrica „Denumirea bunului", în loc de „Alee 24 Ianuarie A, Balast" se va trece „Aleea 24 Ianuarie 2";

- poziţia nr. 11, la rubrica „Elemente de identificare", la lit. b) în loc de „L = 800 m" se va trece „L = 400", iar în loc de „l = 1 m" se va trece „l = 3,0 m";

- poziţia nr. 13, la rubrica „Elemente de identificare", la lit. b), în loc de „L = 840 m" se va trece „L = 420", iar în loc de „l = 1 m" se va trece „l = 3,0 m";

- poziţia nr. 14, la rubrica „Denumirea bunului", se adaugă lit. ,,c) Zonă protecţie", iar la rubrica „Elemente de identificare", la lit. a), în loc de „L = 90 m, l = 7 m" se va trece „carosabil piatră cubică L = 650 m, l = 10,0 m, carosabil pământ L = 410 m, l = 8,0 m", la lit. b), în loc de „L = 1.840 m, l = 1,5 m" se va trece „L = 650 m, l = 3 m", iar la lit. c) se va completa cu „L = 1.950 m, l = 1 m";

- poziţia nr. 16, la rubrica „Denumirea bunului" se va elimina lit. b), iar la rubrica „Elemente de identificare", la lit. a), în loc de „l = 4 m" se va trece „l = 7 m", iar lit. b) se va elimina;

- poziţia nr. 17, la rubrica „Elemente de identificare", la lit. a), în loc de „L = 700 m, l = 5 m" se va trece „carosabil beton L = 100 m, l = 5 m, carosabil balast L = 250 m, l = 5 m", iar la lit. b), în loc de „L = 1.400 m, l = 1 m" se va trece „L = 700 m, l = 1 m";

- poziţia nr. 19, la rubrica „Elemente de identificare", la lit. a), în loc de „l = 7 m" se va trece „ l = 10 m", la lit. b), în loc de „L = 1.300 m, l = 1,5 m" se va trece „L = 1.120 m, l = 1,3 m";

- poziţia nr. 21, la rubrica „Elemente de identificare", la lit. b), în loc de „L = 250 m" se va trece „L = 350 m";

- poziţia nr. 25, la rubrica „Elemente de identificare", la lit. a), în loc de „L = 650 m, l = 7 m" se va trece „carosabil piatră cubică L = 450 m, l = 7 m, carosabil pământ L = 825 m, l = 7", la lit. b), în loc de „L = 850 m" se va trece „L = 400 m", iar la lit. c), în loc de „L = 225 m" se va trece „L = 450 m";

- poziţia nr. 29, la rubrica „Elemente de identificare", la lit. a), în loc de „l = 7 m" se va trece „l = 6 m";

- poziţia nr. 34, la rubrica „Elemente de identificare", la lit. a), în loc de „L = 450 m" se va trece „L = 525 m", iar la lit. b), în loc de „L = 900 m" se va trece „L = 1.050 m";

- poziţia nr. 35, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „l = 4 m" se va trece „l = 7 m";

- poziţia nr. 36, la rubrica „Elemente de identificare", la lit. a), în loc de „l = 5 m" se va trece „l = 7 m";

- poziţia nr. 37, la rubrica „Elemente de identificare", la lit. a), în loc de „L = 400 m" se va trece „L = 325 m", iar la lit. b), în loc de „L = 800 m, l = 1,5 m" se va trece „L = 650 m, l = 1 m";

- poziţia nr. 38, la rubrica „Elemente de identificare", la lit. a), în loc de „l = 7 m" se va trece „l = 8 m";

- poziţia nr. 40, la rubrica „Denumirea bunului", în loc de ,,a) Str. 13 Septembrie, piatră cubică şi b) Trotuar pavele" se va trece ,,a) Str. 13 Septembrie, piatră cubică, b) Trotuar pavele" şi ,,c) Zonă protecţie pământ", iar la rubrica „Elemente de identificare", la lit. a), în loc de „l = 7 m" se va trece „l = 8 m", la lit. b), în loc de „L = 1.150 m, l = 1,5 m" se va trece „L = 900 m l = 1,5", iar la lit. c) se va trece „L = 350 m, l = 1,5 m";

- poziţia nr. 41, la rubrica „Denumirea bunului", se adaugă „lit. b) Zonă protecţie", la rubrica „Elemente de identificare", la lit. a), în loc de „L = 105 m, l = 5 m" se va trece „carosabil piatră cubică L = 30 m, l = 8 m, carosabil balast L = 80 m, l = 8 m, carosabil pământ L = 100 m, l = 8 m", iar la lit. b) se va trece „L = 210 m, l = 3 m";

- poziţia nr. 44, la rubrica „Elemente de identificare", la lit. a), în loc de „l = 7 m" se va trece „l = 8 m";

- poziţia nr. 45, la rubrica „Denumirea bunului", în loc de ,,a) Str. Mihai Eminescu, piatră cubică+balast şi b) Trotuar pavele" se va trece ,,a) Str. Mihai Eminescu, piatră cubică+balast+pământ, b) Trotuar pavele şi c) Zona protecţie pământ", iar la rubrica „Elemente de identificare", la lit. a), în loc de „L = 875 m, l = 7 m" se va trece „carosabil piatră cubică L = 650 m, l = 8 m, carosabil balast L = 225 m l = 8 m, carosabil pământ L = 292, l = 1,5 m", iar la lit. c) se va trece „L = 700 m, l = 3 m";

- poziţia nr. 46, la rubrica „Denumirea bunului", în loc de ,,a) Str. Siretului, piatră cubică şi b) Trotuar pavele" se va trece ,,a) Str. Siretului, piatră cubică, b) Trotuar pavele şi c) Zonă protecţie pământ", iar la rubrica „Elemente de identificare", la lit. a), în loc de „L = 450 m, l = 7 m" se va trece „L = 460 m, l = 8 m", iar la lit. c) se va trece „L = 550 m, l = 1,5 m";

- poziţia nr. 47, la rubrica „Elemente de identificare", la lit. a), în loc de „L = 650 m, l = 7 m" se va trece „carosabil piatră cubică L = 475 m, l = 8 m, carosabil bolovani râu L = 175 m, l = 5,5 m", iar la lit. c), în loc de „L = 175 , l = 3 m" se va trece „L = 350 m, l = 1,5 m";

- poziţia nr. 48, la rubrica „Elemente de identificare", la lit. a), în loc de „l = 7 m" se va trece „l = 8 m";

- poziţia nr. 49, la rubrica „Elemente de identificare", la lit. a), în loc de „l = 7 m" se va trece „l = 8 m", iar la lit. c), în loc de „L = 115 m, l = 3 m" se va trece „L = 230 m, l = 1,5 m";

- poziţia nr. 50, la rubrica „Elemente de identificare", la lit. a), în loc de „l = 7 m" se va trece „l = 8 m";

- poziţia nr. 51, la rubrica „Elemente de identificare", la lit. a), în loc de „L = 400 m, l = 7 m" se va trece „L = 400 m, l = 10 m", la lit. b), în loc de „L = 600 m, l = 1,5 m" se va trece „trotuar pavele L = 400, l = 1,8, trotuar pavele L = 150 m, l = 1,5 m", iar la lit. c), în loc de „L = 200 m" se va trece „L = 250 m";

- poziţia nr. 52, la rubrica „Elemente de identificare", la lit. a), în loc de „l = 7 m" se va trece „l = 8 m";

- poziţia nr. 53, la rubrica „Elemente de identificare", la lit. a), în loc de „l = 7 m" se va trece „l = 8 m";

- poziţia nr. 54, la rubrica „Elemente de identificare", la lit. a), în loc de „l = 7 m" se va trece „l = 7,5 m";

- poziţia nr. 56, la rubrica „Elemente de identificare", la lit. a), în loc de „l = 7 m" se va trece „l = 8 m";

- poziţia nr. 57, la rubrica „Elemente de identificare", la lit. c), în loc de „L = 575 m" se va trece „L = 725 m";

- poziţia nr. 58, la rubrica „Elemente de identificare", la lit. a), în loc de „l = 8 m" se va trece „l = 10 m";

- poziţia nr. 59, la rubrica „Elemente de identificare", la lit. a), în loc de „L = 1.300 m, l = 6 m" se va trece „carosabil piatră cubică L = 1.600 m, l = 5 m, carosabil pământ L = 395 m, l = 5 m", iar la lit. c), în loc de „L = 2.600 m" se va trece „L = 3.200 m";

-  poziţia nr. 64, la rubrica „Denumirea bunului", în loc de „Trotuar dale mozaicate pavele, beton pavele, tip Elpreco" se va trece ,,a) Trotuar bd. Racoţeanu asfalt si b) Trotuar bd. Racoţeanu pavele", la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „bd. Racoţeanu L = 6.375 m, l = 5 m" se va trece, la lit. a) „L = 1.392 m, l = 3,7 m", iar la lit. b) „L = 6.374 m, l = 5 m";

- poziţia nr. 75, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „L = 4 m, l = 6 m" se va trece „L = 15 m, l = 1 m";

- poziţia nr. 76, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „L = 4 m, l = 4 m" se va trece „L = 10 m, l = 6 m";

- poziţia nr. 77, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „D = 0,5 m, l = 4 m" se va trece „L = 1 m, l = 4 m";

- poziţia nr. 78, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „D = 0,5 m, l = 5 m" se va trece „L = 1 m, l = 5 m";

- poziţia nr. 79, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „D = 0,6 m, l = 7 m" se va trece „L = 1 m, l = 7 m";

-  poziţia nr. 80, la rubrica „Denumirea bunului", în loc de „Pod str. Avram Iancu" se va trece „Podeţ str. Avram Iancu", iar la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „D = 0,8 m, l = 6 m" se va trece „L = 1 m, l = 6 m";

- poziţia nr. 81, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „D = 0,8 m, l = 7 m" se va trece „L = 1 m, l = 7 m";

- poziţia nr. 82, la rubrica „Denumirea bunului", în loc de „Fântâna Parcare Turc" se va trece „Fântâna parcare Lukoil";

- poziţia nr. 83, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „9 mp" se va trece „7 mp";

- poziţia nr. 85 la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „12 mp" se va trece „15 mp";

- poziţia nr. 86, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „15 mp" se va trece „12 mp";

- poziţia nr. 88, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „12 mp" se va trece „15 mp";

- poziţia nr. 89, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „9 mp" se va trece „12 mp";

- poziţia nr. 91, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „50 mp" se va trece „9 mp";

- poziţia nr. 92, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „9 mp" se va trece „50 mp";

- poziţia nr. 97, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „500 mp" se va trece „200 mp";

- poziţia nr. 156, la rubrica „Denumirea bunului", în loc de „Clădire Sală gimnastică" se va trece „Clădire Sală de Sport";

- poziţiile nr. 159 si 160, la rubrica „Denumirea bunului", în loc de „Gard prefabricate 90 mp, respectiv 265 mp" se va trece „Gard beton Şc. Generală", la rubrica „Elemente de identificare", se va trece „300 ml", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", se va trece „3.000,00";

- poziţia nr. 161, la rubrica „Denumirea bunului", în loc de „Gard metalic 150 bucăţi" se va trece „Gard metalic Şc. Generală", la rubrica „Elemente de identificare" se va trece „120 ml", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „150.000" se va trece „1.200,00";

- poziţia nr. 172, la rubrica „Denumirea bunului", se elimină lit. c), la fel ca şi la rubrica „Elemente de identificare";

- poziţia nr. 173, la rubrica „Denumirea bunului", în loc de „Gard beton" se va trece „Gard beton Şc. Rromi", la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „124 ml" se va trece „100,00 ml", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „1.000,00";

- poziţia nr. 174, la rubrica „Denumirea bunului" se adaugă lit. c) „Gard beton Gr. Nr. 2", la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă lit. ,,c) 35 ml" cu o valoare de inventar de „1.000 lei";

- poziţia nr. 175, la rubrica „Denumirea bunului" se elimină lit. a); la rubrica „Elemente de identificare" se elimina lit. a), iar la lit. b), în loc de „110 ml" se va trece „160 ml";

- poziţia nr. 176, la rubrica „Denumirea bunului" se elimină lit. a) şi b); iar la lit. c) în loc de „Teren aferent" se va trece „Teren aferent Grădiniţa nr. 1", la rubrica „Elemente de identificare" se elimină lit. a) şi b);

- poziţia nr. 177, la rubrica „Elemente de identificare", la lit. a), în loc de „175 ml" se va trece „140 ml";

- poziţia nr. 178, la rubrica „Denumirea bunului", la lit. a), în loc de „Cimitir Brazda lui Novac" se va trece „Cimitir oraş Filiaşi" şi se va adăuga lit. ,,c) Gard beton cimitir", la rubrica „Elemente de identificare", la lit. b), în loc de „S = 3.200 mp" se va trece „S = 32.000 mp", iar la lit. c) se va trece „842 ml";

- poziţia nr. 186, la rubrica „Denumirea bunului", în loc de „Clădire cărămidă" se va trece „Clădire birouri spaţii verzi";

- poziţia nr. 196, la rubrica „Denumirea bunului", în loc de „Clădire IPC Centru" se va trece „Clădire partide (Băi comunale)";

- poziţia nr. 204, la rubrica „Denumirea bunului", se elimină lit. b), la rubrica „Elemente de identificare", la lit. a), în loc de „S = 8.000 mp" se va trece „9.281,25", iar lit. b) se elimină;

- poziţia nr. 205, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „S = 5.000 mp" se va trece „3.507,00";

- poziţia nr. 211, la rubrica „Denumirea bunului", se elimină lit. c), la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „S = 17.343 mp" se va trece „4.850,00", iar lit. c) se elimină;

- poziţia nr. 214, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „S = 5.379 mp" se va trece „4.673,00";

- poziţia nr. 240, la rubrica „Elemente de identificare", la lit. b), în loc de „S = 794 mp" se va trece „1.786";

- poziţia nr. 242, la rubrica „Elemente de identificare" se elimină „locurile de amplasare containere gunoi aflate pe străzi" şi rămân cele amplasate la asociaţiile nr. 1, 2, 3, 4, 5 si 6, iar la Asociaţia de locatari nr. 1, în loc de „N-Centrala termică" se va trece la „S-PT1", la Asociaţia nr. 2, în loc de „S-Policlinica" se va trece la „N-Policlinica", la Asociaţia nr. 3, în loc de „V-Centrala termică" se va trece la „V-bloc F4", în loc de „N-Remiza PSI" se va trece la „N-Bloc G5 si G6", în loc de „E-Bloc G7" se va trece la „E-PT3", la Asociaţia nr. 4, în loc de „N-Bloc I3" se va trece la „S-Bloc I3", în loc de „E-Bloc I7" se va trece „la sud bloc I4", iar la Asociaţia nr. 6, în loc de „V-Bloc Morii" se va trece „la E-Bloc Morii" şi se adaugă „la V - Str. Militari, la E-Spital Filiaşi şi în incintă Aşezământ bătrâni";

- poziţia nr. 330, la rubrica „Denumirea bunului", în loc de „S = 4.200 mp" se va trece „S = 3.808,00";

- poziţia nr. 331, la rubrica „Denumirea bunului", în loc de „S = 3.900 mp" se va trece „S = 2.506,00";

- poziţia nr. 436, la rubrica „Denumirea bunului", în loc de „S = 65,25 mp" se va trece „S = 65 mp";

- poziţia nr. 457, la rubrica „Elemente de identificare", la lit. a), în loc de „l = 6 m" se va trece „l = 8 m";

- poziţia nr. 478, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „L = 6 m, D = 500 mm" se va trece „L = 6 m, l = 1 m";

- poziţia nr. 479, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „L = 6 m, D = 500 mm" se va trece „L = 6 m, l = 1 m";

- poziţia nr. 480, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „L = 6 m, D = 500 mm" se va trece „L = 6 m, l = 1 m";

- poziţia nr. 481, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „L = 6 m, D = 500 mm" se va trece „L = 6 m, l = 1 m";

- poziţia nr. 482, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „L = 8 m, D = 500 mm" se va trece „L = 8 m, l = 1 m";

- poziţia nr. 483, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „L = 6 m, D = 500 mm" se va trece „L = 6 m, l = 1 m";

- poziţia nr. 486, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „15 mp" se va trece „16 mp";

- poziţia nr. 503, la rubrica „Elemente de identificare" se va trece „DC110 balast L = 1.211 m, l = 6m, DC110 asfalt L = 736 m, l = 5,5 m şi zonă protecţie L = 1.211 m, l = 6 m";

- poziţia nr. 504, la rubrica „Denumirea bunului" se adăugă lit. ,,c) Carosabil parţial balastat", iar la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă lit. ,,c) L = 600 m, l = 6 m";

-  poziţia nr. 515, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 4 m";

-  poziţia nr. 516, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 4 m";

-  poziţia nr. 517, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 3 m";

-  poziţia nr. 518, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 3 m";

-  poziţia nr. 519, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 4 m";

-  poziţia nr. 520, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 4 m";

-  poziţia nr. 521, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 4 m";

-  poziţia nr. 522, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 4 m";

-  poziţia nr. 523, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 3 m";

-  poziţia nr. 524, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 3 m";

-  poziţia nr. 525, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 4 m";

-  poziţia nr. 526, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 1,5 m";

-  poziţia nr. 527, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 2 m";

-  poziţia nr. 528, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 2 m";

-  poziţia nr. 529, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 2 m";

-  poziţia nr. 530, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 2 m";

-  poziţia nr. 531, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 2 m";

-  poziţia nr. 532, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 2 m";

-  poziţia nr. 533, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 2 m";

-  poziţia nr. 534, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 2 m";

-  poziţia nr. 535, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 2 m";

-  poziţia nr. 536, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 2 m";

-  poziţia nr. 537, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 1,5 m";

-  poziţia nr. 538, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „L = 7 m" se va trece „L = 5 m, l = 2 m";

-  poziţia nr. 539, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 2 m";

-  poziţia nr. 540, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „L = 5 m" se va trece „L = 8 m, l = 2 m";

-  poziţia nr. 541, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „L = 8 m" se va trece „L = 6 m, l = 2 m";

-  poziţia nr. 542, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „L = 6 m" se va trece „L = 5 m, l = 2 m";

-  poziţia nr. 543, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 2 m";

-  poziţia nr. 544, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „L = 5 m" se va trece „L = 3 m, l = 1 m";

-  poziţia nr. 545, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „L = 3 m" se va trece „L = 5 m, l = 1 m";

-  poziţia nr. 546, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 1 m";

-  poziţia nr. 547, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 1,5 m";

-  poziţia nr. 548, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 1 m";

-  poziţia nr. 549, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 1 m";

-  poziţia nr. 634, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 2 m";

-  poziţia nr. 635, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 2 m";

-  poziţia nr. 636, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 2 m";

-  poziţia nr. 637, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 2 m";

-  poziţia nr. 638, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 2 m";

-  poziţia nr. 639, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 2 m";

-  poziţia nr. 640, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 2 m";

-  poziţia nr. 641, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 2 m";

-  poziţia nr. 642, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 2 m";

-  poziţia nr. 643, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 2 m";

-  poziţia nr. 644, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 2 m;

-  poziţia nr. 645, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 2 m;

-  poziţia nr. 646, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 2 m";

-  poziţia nr. 647, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 2 m";

-  poziţia nr. 648, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 2 m";

-  poziţia nr. 649, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 2 m";

-  poziţia nr. 650, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 2 m";

-  poziţia nr. 651, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 2 m";

-  poziţia nr. 652, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 2 m";

-  poziţia nr. 653, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 2 m";

-  poziţia nr. 654, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „l = 2 m";

- poziţia nr. 668, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de ,,a) Suprafaţă construită 197,75 mp, b) L = 106 ml şi c) S = 0.251 ha" se va trece „Suprafaţa = 1.268 mp";

-  poziţia nr. 676, la rubrica „Elemente de identificare", se adaugă „L = 286 m, l = 0,8 m";

- poziţia nr. 709, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „L = 6 m, l = 4 m" se va trece „l = 6 m, l = 6 m";

- poziţia nr. 711, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „L = 4 m, l = 4 m" se va trece „l = 6 m, l = 6 m";

c) se completează cu poziţiile 719-922, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

6.   La anexa nr. 6 „Inventarul bunurilor care aparţin oraşului Segarcea":

a)se abrogă poziţiile nr. 54-57;

b)se completează cu poziţiile 119-138, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.

7.   La anexa nr. 8 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Almăj":

a) se abrogă poziţiile: 3-4, 12-13, 16-17, 24-25, 28- 33, 36-46, 48-49, 53, 55;

b) se modifică:

- poziţia nr. 1, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „L = 17 km" se va trece „L = 8,8 km";

- poziţia nr. 2 , rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „L = 55 km. Drumuri situate în intravilanul comunei Almăj" se va trece „Suprafaţa = 16,90 ha. Drumuri situate în extravilanul comunei Almăj";

- poziţia nr. 5, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Cişmele publice 13 bucăţi" se va trece „Cişmele publice = 10 bucăţi", iar la rubrica „Elemente de identificare" se vor elimina rândurile 4 şi 5;

- poziţia nr. 6, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „55,940" se va trece „54.114";

- poziţia nr. 8, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Şcoala generală cu clasele I-VIII" se va trece „Şcoala generală cu clasele I-VIII Almăj", la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „S = 1.386 mp" se va trece „S = 365,91 mp", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „314.960" se va trece „27";

-  poziţia nr. 10, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „1.054.378" se va trece „31";

-  poziţia nr. 11, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „138.676" se va trece „3";

- poziţia nr. 14, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S = 121 mp" se va trece „S = 144 mp", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „50.750" se va trece „5";

- poziţia nr. 15, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „E = Cotoi Marin" se va trece „E = Duna Ionica";

- poziţia nr. 18, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S = 92 mp" se va trece „S = 124 mp", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „56.083" se va trece „6";

-  poziţia nr. 19, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „32.021.200" se va trece „2.202";

- poziţia nr. 20, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S = 145 mp" se va trece „S = 128,4 mp", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „55.613" se va trece „56";

-  poziţia nr. 22, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „25.800" se va trece „34.701";

-  poziţia nr. 26, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „3.500" se va trece „3";

-  poziţia nr. 34, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „130.000" se va trece „123.185";

-  poziţia nr. 47, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „7.000" se va trece „1";

- poziţia nr. 50, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren fotbal" se va trece „Teren situat în apropierea Haltei C.F.R.";

- poziţia nr. 52, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S = 4.500 mp; Teren situat în satul Almăj; N = Şcoala generală Almăj; S = DC 10; E = DS 12; V = Stavarache Maria,, se va trece „S = 1.900 mp. In administrarea Consiliului Local Almăj";

- poziţia nr. 54, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „L=17 km" se va trece „L=8,8 km" si se vor elimina pct. 7, 8, 12, 13;

c) se completează cu poziţiile 56-63, conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre.

8.   La anexa nr. 9 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Amărăştii de Jos":

a) se abrogă poziţiile nr. 7-10, 20-23;

b) se modifică poziţia nr. 12, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Dispensar uman" se va trece „Teren aferent Dispensar uman", cabinetele medicale aflate în incinta dispensarului uman trecând în proprietatea privată a Consiliului Local Amărăştii de Jos.

9.  La anexa nr. 10 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Amărăştii de Sus":

a) se abrogă poziţiile nr. 7-9, 11-13, 15, 18-23, 25-26, 28-29, 32;

b) se modifică:

- poziţia nr. 1, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Primăria Comunei Amărăştii de Sus" se va trece „Sediu Primărie Comuna Amărăştii de Sus", iar la rubrica „Elemente de identificare" la pct. B, în loc de „S = 4.500 mp" se va trece „S = 542 mp";

- poziţia nr. 3, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că la pct. B în loc de „S = 800 mp" se va trece „S = 1.070 mp";

- poziţia nr. 6, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Şcoala Zvorsca" se va trece „Şcoala Veche Zvorsca";

- poziţia nr. 10, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că la pct. B în loc de „S = 450 mp" se va trece „S = 1.311 mp";

- poziţia nr. 14, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Dispensar uman Amărăştii de Sus" se va trece „Sediu dispensar uman", la rubrica „Elemente de identificare", la pct. B, în loc de „S = 171 mp" se va trece „S = 88 mp", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „42.122.956" se va trece „24.162.711";

- poziţia nr. 16, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Bloc locuinţe serviciu Amărăştii de Sus" se va trece „Bloc locuinţe Amărăştii de Sus", iar la rubrica „Elemente de identificare", la pct. B, în loc de „S = 500 mp" se va trece „S = 821 mp";

- poziţia nr. 17, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că la pct. B, în loc de „S = 800 mp" se va trece „S = 1.465 mp";

- poziţia nr. 24, rubrica „Elemente de identificare" care se completează astfel: „A. Clădire acoperită cu placă din beton şi hidroizolaţie, 2 camere", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „200.000" se va trece „210.000";

- poziţia nr. 27, rubrica „Elemente de identificare" care se completează astfel: „A. Clădire acoperită cu placă din beton şi hidroizolaţie, 2 camere";

- poziţia nr. 30, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren magazin Amărăştii de Sus" se va trece „Teren magazin Amărăştii de Sus, Valahia", la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „S = 1.200 mp" se va trece „S = 3.135 mp", rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă" se va completa cu anul „1948", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „22.080.000" se va trece „42.080.000";

- poziţia nr. 31, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că la pct. B, în loc de „S = 900 mp" se va trece „S = 1.217 mp", rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă" se va completa cu anul „1948", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „17.296.000" se va trece „27.296.000";

- poziţia nr. 33, rubrica „Elemente de identificare" care se completează astfel: „A. S = 4 mp" şi „B. Teren S = 12 mp", iar rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă" se va completa cu anul „1948";

- poziţia nr. 34, rubrica „Elemente de identificare" va avea două puncte, respectiv: „A. Drum comunal DC 35 Amărăştii de Sus - Nisipuri, L = 1.402 m şi B. Drum comunal DC 35A Zvorsca - hotar judeţul Olt, L = 4.308 m";

-   poziţia nr. 35, în sensul că rubrica „Elemente de identificare" nu va mai cuprinde drumurile săteşti din satul Dobroteşti şi satul Nisipuri, iar la drumul sătesc nr. 8 din satul Amărăştii de Sus, în loc de „DS 605 - de la DS 469 până la DS 693 = 180 m" se va trece „DS 605 - de la DS 649 până la DS 693= 180 m";

c) se completează cu poziţiile 36-44 conform anexei nr. 8 la prezenta hotărâre.

10.  La anexa nr. 11 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Apele Vii" se abrogă poziţiile nr. 8-16.

11.  La anexa nr. 12 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Argetoaia":

a) se abrogă poziţiile nr. 25, 28-29, 34, 40, 61, 88, 91-92, 95-96, 180-185;

b) se modifică poziţia nr. 161, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Drum secundar Caraian" se va trece „Drum principal Caraian";

c)  se completează cu poziţiile 188-194, conform anexei nr. 9 la prezenţa hotărâre.

12.  La anexa nr. 13 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Bechet":

a) se abrogă poziţiile nr. 1, 10, 13, 31-32, 37-38, 43-50, 76;

b) se modifică:

- poziţia nr. 5, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S = 1.000 mp" se va trece „S = 1.400 mp", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „20.000.000" se va trece „28.000.000";

- poziţia nr. 6, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „Construite din tuburi de azbociment D = 300 mm, L = 1.000 m" se va trece „Construite din tuburi de azbociment, L = 1.000 m. Construite din material plastic L = 2.711 m", la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă" se va completa cu anul „2005", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)" nu se va mai trece nimic;

- poziţia nr. 7, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „L = 1.200 m" se va trece „L = 2.177 m", iar la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă" se va completa cu anul „1999";

- poziţia nr. 11, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Construcţiile şi instalaţiile auxiliare" se va trece „Centrala termică", iar la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „Construite din cărămidă şi beton, plus cazanul şi instalaţiile aferente. Construcţie = 400 mp" se va trece „Construite din cărămidă şi beton. Construcţie = 400 mp";

- poziţia nr. 16, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Piaţa zilnică" se va trece „Piaţa de zi";

- poziţia nr. 39, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „construcţie = 1.052.000 mp" se va trece „Construcţie = 1.052 mp";

- poziţia nr. 40, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S = 24.804.000 mp" se va trece „S = 24.804 mp";

- poziţia nr. 91, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Str. L. Blaga" se va trece „Str. Mitre Arambasa";

c) se completează cu poziţia 111-119, conform anexei nr. 10 la prezenta hotărâre.

13. La anexa nr. 14 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Bistreţ":

a) se abrogă poziţiile nr. 5, 15-18, 19, 23-26, 39, 45-52, 53 şi 62-65;

b) se modifică:

- poziţia nr. 1, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Primăria" se va trece "Sediul Primărie Bistreţ", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „27,969,000" se va trece „32.272";

- poziţia nr. 2, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „37,094,400" se va trece „6.044";

- poziţia nr. 3, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „5,000,000" se va trece „39.954";

- poziţia nr. 4, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „12,500,000" se va trece „13";

- poziţia nr. 6, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Şcoala Bistreţ" se va trece „Şcoala Bistreţ Centru", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „83,950,000" se va trece „337.736";

- poziţia nr. 7, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Şcoala Bistreţ" se va trece „Şcoala Bistreţ Teren", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „29,500,000" se va trece „30";

- poziţia nr. 8, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „7,600,000" se va trece „8";

- poziţia nr. 9, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Grădiniţa Bistreţ" se va trece „Grădiniţa Bistreţ Centru", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „5,000,000" se va trece „53.489";

-  poziţia nr. 10, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „19,000,000" se va trece „57.902";

-  poziţia nr. 11, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „16,500,000" se va trece „161.555";

-  poziţia nr. 12, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „50.200.000" se va trece „290.668";

- poziţia nr. 13, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Sediu C.A.P. Bistreţ" se va trece „Etaj fost sediu C.A.P. Bistreţ", la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în loc de „1962" se va trece „1910", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „25.000.000" se va trece „307.854";

- poziţia nr. 14, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Sediu C.A.P. Plosca" se va trece „Fost sediu C.A.P. Plosca", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „40.000.000" se va trece „152.201";

- poziţia nr. 20, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Magazin Plosca" se va trece „Spaţiu comercial Plosca", la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în loc de „1959" se va trece „1952", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „15.000.000" se va trece „7";

-  poziţia nr. 21, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „1.500.000" se va trece 9.385";

- poziţia nr. 22, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Şcoala cu clasele I-IV Bistreţ" se va trece „Ateliere Şcoală Bistreţ", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „9.100.000" se va trece „9";

- poziţia nr. 27, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Străzi" se va trece „Străzi comunale", iar la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în loc de „0" se va trece „1999", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „2.865.984.000" se va trece „286.598";

- poziţia nr. 28, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Drum Judeţean" se va trece „Drum Brânduşa", iar la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în loc de „0" se va trece „1999";

-  poziţia nr. 29, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în loc de „0" se va trece „1999";

- poziţia nr. 30, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren curte Primărie" se va trece „Teren sediu Primărie", la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în loc de „0" se va trece „1999", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „27.968.000" se va trece „2.794";

-  poziţia nr. 31, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în sensul că în loc de „1924" se va trece „1999";

-  poziţia nr. 32, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în sensul că în loc de „1969" se va trece „1999";

-  poziţia nr. 33, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în sensul că în loc de „1969" se va trece „1999";

- poziţia nr. 34, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „5.124 mp" se va trece „5.127 mp", iar la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în loc de „1924" se va trece „1999";

- poziţia nr. 35, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren Şcoala Bistreţ Corp A" se va trece „Teren Şcoala Bistreţ Centru", iar la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în loc de „1976" se va trece „1999";

- poziţia nr. 36, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren Şcoala Bistreţ Corp B" se va trece „Teren Şcoala Bistreţ Teren", la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „10.080 mp" se va trece „9.357,20 mp", la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în loc de „1928" se va trece „1999", iar la rubrica „Valoarea de inventar (lei)", în loc de „1.764.000.000" se va trece „163.751";

-  poziţia nr. 37, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în sensul că în loc de „1929" se va trece „1999";

- poziţia nr. 38, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren Şcoala I-IV Bistreţ" se va trece „Teren ateliere Şcoală Bistreţ", iar la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în loc de „1950" se va trece „1999";

- poziţia nr. 40, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în sensul că în loc de „1972" se va trece „1999";

- poziţia nr. 41, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren Cămin Bistreţ" se va trece „Teren Cămin Cultural Bistreţ", iar la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în loc de „1956" se va trece „1999";

- poziţia nr. 42, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren Cămin Plosca" se va trece „Teren Cămin Cultural Plosca", la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „7.482 mp" se va trece „2.700 mp", la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în sensul că în loc de „1972" se va trece „1999", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „1.279.722.000" se va trece „46.181";

- poziţia nr. 43, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren Sediu C.A.P. Plosca" se va trece „Teren fost sediu C.A.P. Plosca", la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „100 mp" se va trece „4.882 mp", la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în sensul că în loc de „1965" se va trece „1999", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „1.710.000" se va trece „81.962";

- poziţia nr. 44, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren Sediu C.A.P. Bistreţ" se va trece „Teren fost sediu C.A.P. Bistreţ", la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în loc de „1962" se va trece „1999";

- poziţia nr. 54, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren Magazin Bistreţ" se va trece „Teren magazie centru", la rubrica „Elemente de identificare" în loc de „2.865 mp" se va trece „380 mp", la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în loc de „1968" se va trece „1999", iar la rubrica "Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „50.137.000" se va trece „617";

- poziţia nr. 55, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren Magazin Plosca" se va trece „Teren magazie Plosca", iar la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în loc de „1959" se va trece „1999";

- poziţia nr. 56, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Stadion Bistreţ" se va trece „Teren stadion Bistreţ, iar la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în loc de „1950" se va trece „1999";

- poziţia nr. 57, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Stadion Plosca" se va trece „Teren stadion Plosca", la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „9.240 mp" se va trece „9.600 mp", iar la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în loc de „1950" se va trece „1999";

- poziţia nr. 58, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în sensul că în loc de „1960" se va trece „1999";

- poziţia nr. 59, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Parc Brânduşa" se va trece „Teren Parc Brânduşa", iar la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în loc de „1960" se va trece „1999";

- poziţia nr. 60, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren staţie autobuz" se va trece „Teren staţie autobuz Plosca", iar la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în loc de „1975" se va trece „1999";

- poziţia nr. 61, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „300 mp" se va trece „72 mp", la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în loc de „1950" se va trece „1999", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „4.725.000" se va trece „113";

- poziţia nr. 66, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în sensul că în loc de „1950" se va trece „1999";

- poziţia nr. 67, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în sensul că în loc de „1950" se va trece „1999";

- poziţia nr. 68, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „200 mp" se va trece „100 mp", iar la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în loc de „1946" se va trece „1991";

- poziţia nr. 69, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „100 mp" se va trece „50 mp", iar la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în loc de „1951" se va trece „1991";

-  poziţia nr. 70, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în sensul că în loc de „1938" se va trece „1999";

-  poziţia nr. 71, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în sensul că în loc de „1954" se va trece „1999", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „355.000" se va trece „71";

-  poziţia nr. 72, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în sensul că în loc de „1956" se va trece „1991";

- poziţia nr. 73, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „100 mp" se va trece „50 mp", iar la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în loc de „1948" se va trece „1999";

-  poziţia nr. 74, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în sensul că în loc de „1961" se va trece „1999";

c) se completează cu poziţiile nr. 75-80 conform anexei nr. 11 la prezenta hotărâre.

14.  La anexa nr. 15 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Bârca":

a) se abrogă poziţiile nr. 16, 19-20, 23, 36-37, 39-44, 49 şi 51;

b) se modifică:

- poziţia nr. 13, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că se elimină rândurile 1 si 2, iar la rubrica „Elemente de identificare" se elimină rândul 1;

- poziţia nr. 18, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că se elimină rândul 1;

- poziţia nr. 21, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că la lit. c), în loc de ,,c) 12.171 mp" se va trece ,,c) 10.171 mp";

15.  La anexa nr. 16 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Botoşeşti Paia":

a) se abrogă poziţiile nr. 11-12, 15-16, 56; b)se modifică poziţia nr. 4, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „2.457 mp" se va trece „630 mp".

16.  La anexa nr. 17 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Brabova":

a) se abrogă poziţiile nr. 1,4-7, 17-20, 22, 29, 36, 40, 41- 44,46,68,71;

b) se modifică:

- poziţia nr. 23, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Fost sediu Primărie sat Mosna, comuna Brabova" se va trece „Teren fost sediu Primărie sat Mosna, comuna Brabova", iar la rubrica „Elemente de identificare" se elimină rândurile 1 - 5;

-  poziţia nr. 39, rubrica „Denumirea bunului", unde se va trece „Teren aferent UMS Brabova", iar la rubrica „Elemente de identificare" rămâne doar „terenul aferent", respectiv ultimul rând;

c) se completează cu poziţiile nr. 154-157, conform anexei nr. 12 la prezenta hotărâre.

17.  La anexa nr. 18 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Brădeşti":

a) se abrogă poziţiile nr. 5-8, 18-21, 23;

b)  se modifică poziţia nr. 17, în sensul că se exclud din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Brădeşti dispensarul uman, în suprafaţă de 280 mp şi suprafaţa de teren construită de 280 mp, iar restul terenului, în suprafaţă de 1.920 mp rămâne în continuare în domeniul public al comunei Brădeşti.

18. La anexa nr. 19 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Braloştiţa":

a)  se abrogă poziţiile nr. 6-7, 10-12, 25, 27-39, 49, 56-57;

b) se modifică:

- poziţia nr. 1, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „146,000" se va trece „62.490,92";

- poziţia nr. 2, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „124,406" se va trece „12,44";

- poziţia nr. 3, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „17,000" se va trece „1,70";

- poziţia nr. 4, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „2.100 mp" se va trece „1.300 mp", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)" nu se va mai trece nimic;

- poziţia nr. 5, care se va defalca în două poziţii, respectiv „Târg" cu o suprafaţă de 6.000 mp şi „Piaţă" cu o suprafaţă de 4.000 mp;

- poziţia nr. 13, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", care se va completa cu anul „1966", iar rubrica „Valoarea de inventar (Lei)" se va completa cu valoarea de „345.621,96";

- poziţia nr. 14, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren curte şcoală" se va trece „Curte Şcoală Braloştiţa", la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „11.500 mp" se va trece „12.100 mp", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)" nu se va mai trece nimic;

- poziţia nr. 15, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", care se va completa cu anul „1922", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „9,70";

- poziţia nr. 16, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Curte şcoală" se va trece „Curte şcoală Sfârcea", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)" nu se va mai trece nimic;

- poziţia nr. 17, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", care se va completa cu anul „1970", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „272.242,28";

- poziţia nr. 18, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Curte şcoală" se va trece „Curte şcoală Valea Fântânilor", la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „3.600 mp" se va trece „3.800 mp", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)" nu se va mai trece nimic;

- poziţia nr. 19, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Şcoala Schit" se va trece „Şcoala Schitu", rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă" se va completa cu anul „1969", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „36.331,48";

- poziţia nr. 20, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Curte şcoală" se va trece „Curte şcoală Schitu", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)" nu se va mai trece nimic;

- poziţia nr. 21, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", care se va completa cu anul „1968", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „104.609,63";

- poziţia nr. 22, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Curte şcoală" se va trece „Curte şcoală Ciocane", la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „1.500 mp" se va trece „3.000 mp", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)" nu se va mai trece nimic;

- poziţia nr. 23, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", care se va completa cu anul „1969", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „36.331,48";

- poziţia nr. 24, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Curte scoală" se va trece „Curte scoală Racovita", la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „2.500 mp" se va trece „2.900 mp", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)" nu se va mai trece nimic;

- poziţia nr. 26, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „6.300 mp" se va trece „8.800 mp", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)" nu se va mai trece nimic;

- poziţia nr. 41, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „11 bucăţi. 110 mp" se va trece „10 bucăţi. 100 mp";

- poziţia nr. 42, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „10 bucăţi. 100 mp" se va trece „8 bucăţi. 80 mp";

- poziţia nr. 43, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „3 bucăţi. 30 mp" se va trece „5 bucăţi. 50 mp";

- poziţia nr. 44, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „3 bucăţi. 30 mp" se va trece „10 bucăţi. 100 mp";

- poziţia nr. 45, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „1 bucată. 10 mp" se va trece „3 bucăţi. 30 mp";

- poziţia nr. 46, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „1 bucată. 10 mp" se va trece „3 bucăţi. 30 mp";

- poziţia nr. 51, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „7 bucăţi" se va trece „9 bucăţi";

- poziţia nr. 52, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „10 bucăţi" se va trece „14 bucăţi";

- poziţia nr. 53, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „8 bucăţi" se va trece „10 bucăţi";

- poziţia nr. 54, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „7 bucăţi" se va trece „11 bucăţi";

- poziţia nr. 58, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Drumul 115 Braloştiţa-Racoviţa" se va trece „Dc 115 A Braloştiţa-Racoviţa", iar la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „12 km" se va trece „11 km";

- poziţia nr. 59, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Uliţa Braloştiţa" se va trece „Străzi satul Braloştiţa", iar rubrica „Elemente de identificare" va avea următorul conţinut:

„1. Tudor VIadimirescu. L = 3.000 m, l = 18 m;

2.  Pârâul Vlaica. L = 180 m, l = 8 m;

3. Crizantemei. L = 160 m, l = 5 m;

4.  Nucului. L = 60 m, l = 4 m;

5.  Frunzei. L = 80 m, l = 5 m;

6.  Bujorului. L= 160 m, l = 8 m;

7.  Păunului. L = 220 m, l = 8 m;

8. Stadionului. L = 500 m, l = 16 m;

9. Ghiocel. L = 500 m, l = 10,5 m;

10.  Popa Şapcă. L = 550 m, l = 9 m;

11. Codrului. L = 600m, l = 9 m;

12.  Dudului. L = 60m, l = 5 m;

13.  Lalelelor. L = 500 m, l = 13 m;

14. Salcâmului. L = 200 m, l = 5 m;

15. Salcia. L = 280 m, l = 17 m;

16. Viilor. L= 150 m; l = 5 m;

17.  Plopului. L = 190 m, l = 6,5 m;

18. Teiului. L= 120 m, l = 7 m";

- poziţia nr. 60, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Uliţa Sfârcea" se va trece „Străzi satul Sfârcea", iar rubrica „Elemente de identificare" va avea următorul conţinut:

„1. Cimitirului. L = 120 m, l = 4,5 m;

2. Garoafei. L = 180 m, l = 5 m;

3. Şcolii. L= 1.400 m, l = 13 m;

4. Jugastru. L = 300 m, l = 6 m;

5.  Mihai Viteazul. L = 280 m, l = 9 m;

6.  Păltiniş. L = 360 m, l = 6,5 m;

7.  Preda Buzescu. L = 300 m, l = 7 m;

8.  Decebal. L = 200 m, l = 16 m;

9.  Panseluţei. L = 40 m, l = 8 m;

10.  Măceşului. L = 310 m, l = 9 m;

11.  Ion Creangă. L = 350 m, l = 9 m;

12.  Poiana Mare. L=360 m, l = 10 m;

13. Zambilei. L = 250 m, l = 6 m;

14.  Bisericii. L = 200 m, l = 8 m;

15.  Liliacului. L= 100 m, l = 6 m;

16. Crinului. L = 700 m, l = 18 m;

17.  Lămâiţei. L = 300 m, l = 9 m;

18. Ochişor. L = 130 m, l = 9 m;

19. Viilor. L = 220 m, l = 11 m;

20. Ştefan cel Mare. L = 150 m, l = 6,5 m;

21. Gării. L = 500 m, l = 20 m;

22. Oghian. L = 400 m, l = 9 m;

23. Grigore Olaru. L = 3.200 m, l = 18 m;"

- poziţia nr. 61, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Uliţa Valea Fântânilor" se va trece „Străzi satul Valea Fântânilor", iar rubrica „Elemente de identificare" va avea următorul conţinut:

„1. Vlad Ţepeş. L = 400 m, l = 4,20 m;

2.  Bisericii. L = 800 m, l = 11 m;

3.  Cişmelei. L = 600 m, l = 10 m;

4.  Lămâiţei. L = 160 m, l = 4,5 m;

5.  Gladiolei. L = 300 m, l = 8 m;

6.  Scolii. L = 200 m, l = 10,5 m;

7.  Mihai Viteazul. L = 2.200 m, l = 169 m;

8.  Ştubeiului. L = 200 m, l = 4 m;

9. Tapelea. L= 125 m, l = 7 m;

10. Crângului. L = 150 m, l = 7 m;

11. Aleea Cimitirului. L = 170 m, l = 2,8 m;

12. Viilor. L= 150 m, l = 5 m;

13. Cimitirului. L = 120 m, l = 5 m;

14. Coturi. L= 120 m, l = 5 m;

15. Corbului. L = 100 m, l = 5 m";

- poziţia nr. 62, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Uliţa Ciocane" se va trece „Străzi satul Ciocane", iar rubrica „Elemente de identificare" va avea următorul conţinut:

„1. Cimitirului. L = 200 m, l = 7 m;

2.  Izvoarelor. L = 580 m, l = 8 m;

3.  Mircea cel Bătrân. L = 160 m, l = 10 m;

4.  Şcolii. L= 100 m, l = 6 m;

5. Aurel Vlaicu. L = 130 m, l = 5 m;

6.  Racoviţei. L= 1.900 m, l = 14 m;

7.  Păducelului. L = 200 m, l = 6,5 m;

8.  Ion Creangă. L = 120 m, l = 7 m;

9.  Mărgăritar. L = 100 m, l = 5 m";

- poziţia nr. 63, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Uliţa Racoviţa" se va trece „Străzi satul Racoviţa", iar rubrica „Elemente de identificare va avea următorul conţinut:

„1. Prunişor. L = 1.350 m, l = 9 m;

2. Târgului. L = 200 m, l = 10,5 m;

3.  Cerbului. L = 100 m, l = 4,5 m;

4.  Gutuiului. L = 150 m, l = 5,5 m;

5.  Nucului. L = 90 m, l = 5,5 m;

6.  Izvoarelor. L = 250 m, l = 8,5 m;

7.  Narcisei. L = 100 m, l = 6 m;

8.  Codrului. L= 1.600 m, l = 10,5 m;

9.  Islazului. L = 200m, l = 6 m;

10.  Plopului. L = 300m, l = 5 m;

11.  Motrului. L = 200 m, l = 4 m;

12. Gatanului. L = 100 m, l = 4 m;

13. Cazanelor. L = 40 m, l = 4 m";

- poziţia nr. 64, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Uliţa Schitu" se va trece „Străzi satul Schitu", iar rubrica „Elemente de identificare" va avea următorul conţinut:

„1. Bisericii. L = 750 m, l = 12 m;

2. Jiului. L = 230 m, l = 6 m;

3. Teiului. L= 150 m, l = 7 m;

4. Inaltă. L = 3.100 m, l = 14 m";

c) se completează cu poziţiile nr. 68-74, conform anexei nr. 13 la prezenta hotărâre.

19.  La anexa nr. 20 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Bratovoieşti":

a) se abrogă poziţiile nr. 3-8, 20-21, 44-50, 59-62, 67- 69, 78;

b) se modifică:

- poziţia nr. 29, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren aferent curţii clădirii 3.432 mp" se va trece „Teren aferent curţii clădirii 3.430 mp", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „60.060.000" se va trece „60.060";

- poziţia nr. 70, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren aferent la statuia Victoria sat Pruneţ" se va trece „Teren aferent la Staţiunea Victoria sat Pruneţ", iar la rubrica „Elemente de identificare", în loc de "Suprafaţa 250.000 mp" se va trece „Suprafaţa 25.000 mp";

- poziţia nr. 71, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că se elimină drumurile din satul Rojişte şi satul Tâmbureşti, la drumurile din satul Bratovoieşti, în loc de „Drum Cimitir - 16 mp" se va trece „Drum cimitir - 116 mp", iar la drumurile din satul Pruneţ se vor adaugă încă două drumuri, respectiv „Drum sătesc 252 = 1.500 mp" şi „Drum Arnăutu Petre = 400 mp", care vor modifica corespunzător totalul drumurilor din satul Pruneţ, respectiv în loc de „Sat Pruneţ = 28.966 mp" se va trece „Sat Pruneţ = 30.866 mp" şi, de asemenea, în loc de „Sat Bădoşi = 56.855 mp" se va trece „Sat Bădoşi = 60.335 mp", iar în loc de „Sat Gioroc = 63.435 mp" se va trece „Sat Georoc = 62.158 mp";

- poziţia nr. 72, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „20 bucăţi" se va trece „15";

- poziţia nr. 73, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „150 bucăţi" se va trece „98";

- poziţia nr. 75, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „46 bucăţi. Existente în cele 6 sate ale comunei" se va trece „32";

- poziţia nr. 81, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „Suprafaţă 240.000.000 mp" se va trece „Suprafaţa 207.700.000 mp".

20.  La anexa nr. 21 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Breasta":

a) se abrogă poziţiile nr. 6, 10-11, 13, 15, 17-18, 25;

b) se modifică:

- poziţia nr. 8, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „Suprafaţa totală de 24.600 km" se va trece „24.600 m.l.";

- poziţia nr. 14, rubrica „Elemente de identificare", care se va completa astfel: „Clădire nouă cu 3 săli de clasă, hol, cancelarie din BCA acoperită cu ţiglă plus grup sanitar şi anexe", rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă" se va completa cu anul 2006, iar rubrica „Valoarea de inventar (Lei)" se va completa cu valoarea de „600.000";

- poziţia nr. 19, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S = 4.500 mp" se va trece „S = 1.536 mp";

c) se completează cu poziţiile nr. 26-30, conform anexei nr. 14 la prezenta hotărâre.

21.  La anexa nr. 22 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Bucovăţ" se completează cu poziţiile nr. 72-78, conform anexei nr. 15 la prezenta hotărâre.

22.  La anexa nr. 23 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Bulzeşti":

a) se abrogă poziţiile nr. 55-57, 60-64, 66, 131-132;

b) se completează cu poziţiile nr. 135-143, conform anexei nr. 16 la prezenta hotărâre.

23.  La anexa nr. 24 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Calopăr":

a) se abrogă poziţiile nr. 24-31, 34-41;

b) se modifică:

-  poziţia nr. 4, rubrica „Denumirea bunului", în loc de „Grădiniţa de copii Sălcuţa" se va trece „Teren Grădiniţa de copii Sălcuţa", iar la rubrica „Elemente de identificare" se exclude rândul 3;

-  poziţia nr. 15, rubrica „Denumirea bunului", în loc de „Moară" se va trece „Teren Moară", iar la rubrica „Elemente de identificare" se exclude rândul 3;

-  poziţia nr. 21, în loc de „Drum comunal 25 Gura Văii- Calopăr" se va trece „D.C. 95 Gura Văii-Calopăr";

- poziţia nr. 32, în loc de„ Magazin General Belcin" se va trece „Teren Magazin General Belcin", la rubrica „Elemente de identificare" se exclude rândul 2, iar în loc de „100 mp" se va trece „1.000 mp";

- poziţia nr. 33, în loc de „Magazin General Calopăr" se va trece „Teren Magazin General Calopăr";

c) se completează cu poziţiile nr. 46-49, conform anexei nr. 17 la prezenta hotărâre.

24. La anexa nr. 25 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Caraula":

a) se abrogă poziţiile nr. 6, 14, 17, 20-23;

b) se modifică:

- poziţia nr. 1, care va avea următorul conţinut: „A. Drumuri comunale (L x l) [m x m]

1.  DC 58 Caraula-Pleniţa: 1.500 x 6

2.  DC 10 Caraula-Cornu: 2.500 x 6

3.  DC 10 Caraula-Izvoare: 4.500 x 6

4.  DJ 552 Caraula-Vârtop: 4.500 x 6

5.  DJ 552 Caraula-Unirea: 4.000 x 6

B.  Drumuri vicinale: 120.000 x 3

C.  Străzi (drumuri interioare):

1. Aleea 1 Craiovei: 250 x 3,5

2. Aleea 1 Dealului: 75 x 3

3. Aleea 1 Digului: 125 x 3,5

4. Aleea 1 Dudului: 150 x 2,5

5. Aleea 1 Florilor: 250 x 3

6. Aleea 1 Romilor: 75 x 2

7. Aleea 1 Ţigăniei: 150 x 2,5

8. Aleea 1 Veterinarului: 75 x 2

9. Aleea 2 Craiovei: 100 x 3,5

10. Aleea 2 Dealului: 100 x 5

11. Aleea 2 Digului: 225 x 4

12. Aleea 2 Ţigăniei: 150 x 2

13. Aleea 2 Veterinarului: 100 x 2

14. Aleea 3 Craiovei: 150 x 3,5

15. Aleea 3 Digului: 140 x 4

16. Aleea 3 Ţigăniei: 150 x 2,5

17. Aleea 4 Craiovei: 150 x 4

18. Aleea 4 Digului: 75 x 3

19. Aleea 5 Craiovei: 250 x 3

20. Aleea 5 Digului: 350 x 2,5

21. Aleea 6 Craiovei: 400 x 4

22. Aleea 7 Craiovei: 360 x 5

23. Aleea Cimitirului: 600 x 3,5

24. Aleea Izvorului: 200 x 2

25. Str. Baldovinilor: 200 x 4

26. Str. Castanilor: 1.550 x 6

27. Str. Căprarilor: 200 x 4

28. Str. Cazaniei: 210 x 4

29. Str. Ciocănarilor: 700 x 6

30. Str. Colonelului: 350 x 6

31. Str. Craiovei: 3.500 x 6

32. Str. Dealului: 1.550 x 6

33. Str. Digului: 1.700 x 6

34. Str. Dispensarului: 250 x 5

35. Str. Dudului: 1.500 x 6

36. Str. Economistului: 360 x 4

37. Str. Fântânilor: 400 x 5

38. Str. Grădinilor: 250 x 4

39. Str. Florilor: 700 x 4

40. Str. Inginerului: 650 x 6

41. Str. Mihai Eminescu: 850 x 6

42. Str. Incurte: 300 x 4

43. Str. Morii: 350 x 6

44. Str. Ogoare: 300 x 6

45. Str. Opranilor: 400 x 5

46. Str. Pefata: 700 x 4

47. Str. Pirului: 350 x 5

48. Str. Poliţistului: 200 x 5

49. Str. Poştaşului: 450 x 5

50. Str. Preot Corniţescu I.: 340 x 5

51. Str. Preot Vasilaşi M.: 400 x 5

52. Str. Primarului: 400 x 6

53. Str. Rocada: 900 x 4

54. Str. Românaşului: 250 x 6

55. Str. Romilor: 400 x 5

56. Str. Sanitarului: 400 x 6

57. Str. Ţigăniei: 400 x 4

58. Str. Uzinei: 700 x 6

59. Str. Văii: 350 x 4

60. Str. Veterinarului: 600 x 5

61. Str. Viilor: 350 x 5

62. Şos. Cornului: 450 x 6

63. Şos. Pleniţei: 350 x 6;

-  poziţia nr. 4, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „Remodernizate 18 km" se va trece „Remodernizate 20 km";

- poziţia nr. 5, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „22.080.000" se va trece „23.000";

- poziţia nr. 8, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Izlaz Fântâna Rusu" se va trece „Izlaz Fântâna Rusu - Piaţa agroalimentară";

- poziţia nr.9, rubrica „Elemente de identificare", care se va completa cu 5 mp;

- poziţia nr. 15, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Clădire Şcoala Generală+Grădiniţa" se va trece „Clădire Şcoala generală cls. I-IV";

- poziţia nr. 16, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Clădire Şcoala Generală cls. I-IV" se va trece „Clădire Grădiniţa de copii", iar rubrica „Elemente de identificare" se va completa cu „S = 150 mp";

- poziţia nr. 18, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Monument istoric în cinstea eroilor de la 1907 şi 1916" se va trece „Monument istoric în cinstea eroilor de la 1907, 1916 şi 1939-1945", iar la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „S = 6 mp" se va trece „S = 7 mp";

c) se completează cu poziţiile nr. 24-33, conform anexei nr. 18 la prezenta hotărâre.

25. La anexa nr. 27 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Castranova":

a) se abrogă poziţiile nr. 3-6, 11-12, 28-36, 38, 42-49;

b) se modifică:

- poziţia nr. 8, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S = 1.000 mp" se va trece „S = 1.591 mp";

- poziţia nr. 20, rubrica „Elemente de identificare", care va avea următorul conţinut: „S = 484 mp. Din cărămidă acoperită cu tablă cu 6 încăperi, 3 holuri";

- poziţia nr. 21, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S = 4.315 mp" se va trece „S = 3.148 mp", iar în loc de „E = Dinu Ion, V = Casa CEC" se va trece „E = Bitina Ion, V = Dolan Aurel";

- poziţia nr. 22, rubrica „Elemente de identificare", care va avea următorul conţinut: „S = 515 mp. Din cărămidă acoperită cu tablă cu 6 săli de clasa, 1 hol";

- poziţia nr. 23, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S = 5.213 mp" se va trece „S = 2.244 mp";

- poziţia nr. 26, rubrica „Elemente de identificare", care va avea următorul conţinut: „S = 825 mp. Din cărămidă acoperită cu ţiglă cu 11 încăperi si 2 holuri";

- poziţia nr. 37, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Uliţe laterale" se va trece „Drumuri comunale", iar la rubrica „Elemente de identificare" se va completa astfel: „drumuri situate în intravilanul comunei Castranova";

- poziţia nr. 41, rubrica „Elemente de identificare", care se va completa cu „V = drum judeţean Leu-Vişina";

c) se completează cu poziţia nr. 55, conform anexei nr. 19 la prezenta hotărâre.

26.  La anexa nr. 28 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Călăraşi":

a) se abrogă poziţiile nr. 24, 26-27, 32 - 37;

b) se completează cu poziţiile nr. 112-114, conform anexei nr. 20 la prezenta hotărâre.

27.  La anexa nr. 29 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Celaru":

a) se abrogă poziţiile nr. 8, 22, 40, 61, 68, 72-75, 89;

b) se modifică:

- poziţia nr. 1, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „L = 45,1 km" se va trece „L = 88 km";

- poziţia nr. 3, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Clădire Consiliul Local (fosta primărie)" se va trece „Clădire Consiliul Local";

- poziţia nr. 5, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S = Stan Gheorghe" se va trece „S = Voicu Costel (Ştefanică)";

- poziţia nr. 6, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S = drum" se va trece „S = DJ";

- poziţia nr. 9, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „N = drum" se va trece „N = DJ 604";

- poziţia nr. 10, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „N = drum" se va trece „N = Dc", iar în loc de „S = SC Divina" se va trece „S = A.F. Vieru Alexandrina";

- poziţia nr. 11, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „N = SC Stand" se va trece „N = domeniul public", iar în loc de „S = drum" se va trece „S = DJ 604";

- poziţia nr. 12, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Staţie autobuz Ghizdăvesti" se va trece „Staţie autobuz Ghizdăvesti (sc. Veche)", iar la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „S = drum" se va trece „S = DJ 604";

- poziţia nr. 13, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Cămin Cultural Marotinu de Sus" se va trece „Cămin Cultural Marotinu de Jos", iar rubrica „Elemente de identificare" va avea următorul conţinut: „Suprafaţă construcţie = 174 mp, suprafaţă teren = 1.129 mp; vecini: la N = Andronache Angela, la S = Biserica";

- poziţia nr. 14, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S = drum" se va trece „S = Dc";

- poziţia nr. 16, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S = drum" se va trece „S = DJ";

- poziţia nr. 17, rubrica „Elemente de identificare", care va avea următorul conţinut: „Suprafaţă construcţie = 425 mp; suprafaţă teren = 3.633 mp; vecini la E = Dc, la S = Leoveanu Elena";

- poziţia nr. 20, rubrica „Elemente de identificare", care va avea următorul conţinut: „Suprafaţă construcţie = 194 mp; suprafaţă teren = 4.806 mp, Celaru; vecini la E = Iliescu Virgil, la V = Amărăscu Ionel";

- poziţia nr. 21, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Clădire Ocol Silvic Ghizdăvesti" se va trece „Teren Ocol Silvic Ghizdăvesti;

- poziţia nr. 23, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Magazie Cereale Marotinu de Jos" se va trece „Teren fost CAP Marotinu de Jos;

- poziţia nr. 25, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Sediu Poliţie Celaru" se va trece „Teren sediu Poliţie Celaru", iar la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „N = Banca Agricolă" se va trece „N = Bloc locuinţe", iar în loc de „S = drum"se va trece „S = Dc";

- poziţia nr. 26, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren pompe Celaru" se va trece „Staţie pompe Celaru", iar la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „N = Popescu L." se va trece „N = DJ";

- poziţia nr. 27, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S = drum" se va trece „S = Dc";

- poziţia nr. 28, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren Celaru (fost CAP)" se va trece „Teren fost sediu CAP Celaru", iar rubrica „Elemente de identificare" va avea următorul conţinut: „Suprafaţă construită = 80 mp; suprafaţă teren = 2.679 mp, Celaru; vecini la E = Butuşină Tudor, la V = SC Rucela";

- poziţia nr. 29, rubrica „Elemente de identificare", care va avea următorul conţinut: „Suprafaţă teren = 818 mp, Celaru; vecini la N = Mirea Cornel, la S = Ionescu Aristide Iulian";

- poziţia nr. 30, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren Celaru sector zootehnic" se va trece „Teren fost CAP Celaru sector zootehnic", iar rubrica „Elemente de identificare" va avea următorul conţinut: „Suprafaţă teren = 62.908 mp, Celaru; vecini la E = SC Rucela, la V = Dc";

- poziţia nr. 31, rubrica „Elemente de identificare", care va avea următorul conţinut: „Suprafaţă teren = 23.000 mp, Marotinu de Sus; vecini la N = Ghizdăvescu, la S = teren proprietate privată";

- poziţia nr. 32, rubrica „Elemente de identificare", care va avea următorul conţinut: „Suprafaţă construcţie = 1.670 mp, suprafaţă teren = 11.873 mp, Celaru; vecini la N = Marinescu Domnica, la S = Cămin cultural";

- poziţia nr. 33, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Şcoala 4 clase (Grădiniţa) Celaru" se va trece „Grădiniţa Celaru", iar rubrica „Elemente de identificare" va avea următorul conţinut: „Suprafaţă construcţie = 461 mp, suprafaţă teren = mp, Celaru; vecini la N = SAM Celaru, la S = David Florian+Nicolae";

- poziţia nr. 34, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Şcoala nouă Celaru" se va trece „SAM Celaru", iar rubrica „Elemente de identificare" va avea următorul conţinut: „Suprafaţă construcţie = 592,2 mp, suprafaţă teren = mp, Celaru; vecini la N = Parc Celaru, la S = Grădiniţa Celaru";

- poziţia nr. 35, rubrica „Elemente de identificare", care va avea următorul conţinut: „Suprafaţă construcţie = 463 mp; suprafaţă teren = 6.133 mp, Celaru; vecini la N = Maruin Ion, la S = DJ 604";

- poziţia nr. 36, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S = Sandu M." se va trece „S = DJ";

- poziţia nr. 37, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „N = Voiculescu" se va trece „N = DJ 604";

- poziţia nr. 38, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „N=drum" se va trece „N = DS";

- poziţia nr. 39, rubrica „Elemente de identificare" va avea următorul conţinut: „Suprafaţă teren = 774 mp, Celaru; vecini la N = Badea Maria, la S = Badea Maria";

- poziţia nr. 47, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „E = drum" se va trece „E=Mitroi N.";

- poziţia nr. 48, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Cimitir Ghizdăvesti" se va trece „Cimitir Ghizdăvesti- Floresti", iar rubrica „Elemente de identificare" va avea următorul conţinut: „Suprafaţă teren = 9.700 mp, Ghizdăvesti, vecini la E = Ocol Silvic, la V = Pârvu";

- poziţia nr. 49, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „E = drum" se va trece „E = Ds";

- poziţia nr. 50, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de  „Clădire  Ghizdăvesti"  se  va  trece  „Clădire  fostă Marinescu", iar rubrica „Elemente de identificare" va avea următorul conţinut: „Suprafaţă construită = 134 mp; suprafaţă teren = 853 mp, Ghizdăveşti; vecini la E = Cămin Cultural, la V = Nedelcu C-ţa";

- poziţia nr. 51, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Casă locuit Ghizdăveşti" se va trece „Clădire casă locuit Ghizdăveşti (fosta Ciocu)", iar rubrica „Elemente de identificare" va avea următorul conţinut: „Suprafaţă construită = 60 mp, suprafaţă teren = 800 mp, Ghizdăveşti; vecini la N = teren proprietate privată, la S = Dc";

- poziţia nr. 52, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Magazie Primărie" se va trece „Magazie Primărie Celaru", iar rubrica „Elemente de identificare" va avea următorul conţinut: „Suprafaţă construită = 50 mp, Celaru; vecini la N = Ionescu Aristide Iulian, la S = Biserica";

- poziţia nr. 53, rubrica „Elemente de identificare", care va avea următorul conţinut: „Suprafaţă construită = 8 mp, Celaru; vecini la N = Ionescu A. I., la S = Magazie Primărie";

- poziţia nr. 56, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „WC 8 cabine" se va trece „WC Şcoala Veche 8 cabine";

- poziţia nr. 57, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „WC Şcoala nouă" se va trece „WC Şcoala Nouă SAM";

- poziţia nr. 69, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Magazie Cămin Ghizdăveşti" se va trece „Magazie Cămin Ghizdăveşti + WC", iar rubrica „Elemente de identificare" va avea următorul conţinut: „Suprafaţă construită = 100 mp; suprafaţă teren =100 mp, Ghizdăveşti; vecini la N = teren proprietate privată";

- poziţia nr. 70, rubrica „Elemente de identificare" va avea următorul conţinut: „Suprafaţă construită = 100 mp, Celaru; vecini la N = Primăria Celaru, la S = Biserica";

- poziţia nr. 71, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Fântâna Bloc" se va trece „Fântâna bloc locuinţe", iar rubrica „Elemente de identificare" va avea următorul conţinut: „Celaru. Vecini la N = teren bloc locuinţe, la S = Andreescu Alecu";

- poziţia nr. 76, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Garaje fost CAP" se va trece „Garaje fost CAP Ghizdăveşti", iar rubrica „Elemente de identificare" va avea următorul conţinut: „Suprafaţă construită = 280 mp; suprafaţă teren = 500 mp, Ghizdăveşti; vecini la N = fost SMA, la S = fost SMA";

- poziţia nr. 77, rubrica „Elemente de identificare", care va avea următorul conţinut: „Suprafaţă teren = 500 mp, Ghizdăveşti; vecini la N = teren propr. privată, la S = teren propr. privată";

- poziţia nr. 78, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Fântâni în sate" se va trece „Fântâni publice";

- poziţia nr. 79, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Fântâni în câmp" se va trece „Fântâni în extravilan";

- poziţia nr. 80, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „3 buc." se va trece „4 buc";

- poziţia nr. 81, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „13.850.700" se va trece „3.000";

- poziţia nr. 90, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „Ghizdăveşti" se va trece „PSI Celaru";

- poziţia nr. 91, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de "Soreni" se va trece „93 bucăţi";

- poziţia nr. 96, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „N = drum" se va trece „N = Dj 604";

c) se completează cu poziţiile nr. 97-108 conform anexei nr. 21 la prezenta hotărâre.

28. La anexa nr. 30 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Cerat":

a) se abrogă poziţiile nr. 5-6, 11, 13, 15, 17-19, 24, 29- 30;

b) se modifică:

- poziţia 14, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „6 buc." se trece „1 buc";

- poziţia 16, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „173 buc." se trece „13 buc";

- poziţia 20, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „6 buc." se trece „3 buc";

c) se completează cu poziţiile nr. 75-82, conform anexei nr. 22 la prezenta hotărâre.

29.  La anexa nr. 31 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Cernăteşti":

a) se abrogă poziţiile nr. 25-28;

b) se modifică poziţia nr. 8, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Şcoala cu cls. I-IV Râşnicu Bătrân" se va trece „Teren Şcoala cu cls. I-IV Râşnicu Bătrân", iar la rubrica „Elemente de identificare" se vor elimina rândurile 1-8.

30.  La anexa nr. 32 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Cetate":

a) se abrogă poziţiile nr. 5, 8, 13-23;

b) se modifică:

- poziţia nr. 1, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „Construcţie din cărămidă acoperită cu tablă şi ţiglă compusă din 8 camere, un hol pe o suprafaţă locativă de 142 mp" se va trece „Construcţie din cărămidă acoperită cu tablă şi ţiglă compusă din 8 camere, 2 holuri pe o suprafaţă locativă de 142 mp" şi se va completa cu „Centrală termică + Racord apă", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „179,700" se va trece „42.970,00";

- poziţia nr. 3, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Căminul Cultural Cetate Dunărea" se va trece „Cămin Cultural Cetate", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „1,156,000" se va trece „2.765,00";

-  poziţia nr. 4, rubrica „Elemente de identificare", care va avea următorul conţinut „8.750 mp curte + parc zona centrală Racord alimentare apă";

-  poziţia nr. 30, rubrica „Denumirea bunului", care se va completa cu lit. c) „Tunuri", rubrica „Elemente de identificare" se va completa corespunzător cu lit. c) „2 bucăţi, calibru 57, de la M.Ap.N. Secţia Tradiţii şi Educaţie Civică Română Bucureşti", rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă" se va completa cu anul „2005", la fel şi rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", unde în loc de „0" se va trece „31.203";

c) se completează cu poziţiile nr. 31-33, conform anexei nr. 23 la prezenta hotărâre.

31.  La anexa nr. 33 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Cioroiaşi" se abrogă poziţiile nr. 1-2, 23-32.

32.  La anexa nr. 34 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Ciupercenii Noi" se abrogă poziţiile nr. 23-26.

33.  La anexa nr. 35 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Coşoveni":

a)  se abrogă poziţiile nr. 8, 11, 13-20, 22-24, 28, 32-41, 45;

b) se modifică:

- poziţia nr. 1, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „L = 38,40 km" se va trece „Lungime 28 km";

- poziţia nr. 2, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Clădire sediu Primărie" se va trece „Clădire sediu Primărie veche Coşovenii de Sus", iar rubrica „Elemente de identificare" va avea următorul conţinut: „Clădire - suprafaţă = 93 mp; teren = 3.000 mp; vecini: E = Cimpoacă Gheorghe; V = Dincă Nicolae; S = Str. Gării; N = DN 6";

- poziţia nr.3, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Fost sediu C.A.P." se va trece „Sediu fost C.A.P. Coşoveni", iar rubrica „Elemente de identificare" va avea următorul conţinut: „Clădire - suprafaţă = 332 mp; teren = 1.500 mp; vecini: E = Str. Mircea Vodă; V = Afrem Georgeta; S = Rădulescu Mihai; N = Dumitru Dan";

-  poziţia nr. 4, rubrica „Elemente de identificare", care va avea următorul conţinut: „Clădire - suprafaţă = 100 mp; teren = 1.100 mp; vecini: E = Georgescu Silvia; V = Iacob Constantin; S = Str. Prof. Ştefan Constantin; N = Etagan Ion";

- poziţia nr.5, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „L = 37 km" se va trece „Lungime 25 km";

- poziţia nr. 6 şi poziţia nr. 7 se vor trece la o singura poziţie care va avea următorul conţinut: "Blocuri locuinţe. Centrala termică - clădire; Clădire - suprafaţă = 180 mp + 520 mp; teren = 2.900 mp; vecini: E = Balauru Viorel; V = Str. Manda; V = Str. Şcolii; N = Str. Manda + Sandu Tudorel";

- poziţia nr. 9, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Conac Nicolau" se va trece „Ruinele Conacului Nicolau", iar rubrica „Elemente de identificare" va avea următorul conţinut: „Clădire - suprafaţă = 625 mp; teren = 8.700 mp; vecini: E = Secţie Agromec; V = Str. Marin Sorescu; S = Str. Căpitan Velescu; N = Str. Marin Sorescu";

- poziţia nr. 10, rubrica „Elemente de identificare", care va avea următorul conţinut: „Clădire - suprafaţă = 627 mp; teren = 4.000 mp; vecini: E = Zăvoianu Mircea; V = Str. Revoluţiei; S = Str. Morii; N = Mihai Eugen, Dobriceanu Sergiu, Dumitru Gheorghe";

- poziţia nr. 12, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren sport Cosoveni" se va trece „Teren sport", iar rubrica „Elemente de identificare" va avea următorul conţinut: „Suprafaţă = 10.000 mp; vecini: E = Curelea Marian; V = DN 6; S = DE 773; N = Consiliul Local Cosoveni, Ferarau Ionel";

- poziţia nr. 21, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Balta naturală Coşovenii de Jos" se va trece „Balta naturală", iar rubrica „Elemente de identificare" va avea următorul conţinut: „Suprafaţă = 20.760 mp; vecini: E = Pârâul Călugăra; V = Dig, Păşune; S = Ionescu Constantin, Căpăţâna Traian, Puţoi Ionel; N = Păşune";

- poziţia nr. 25, rubrica „Elemente de identificare", care va avea următorul conţinut: „Clădire - suprafaţă = 590 mp; teren = 5.800 mp; vecini: E = Coca Milian; V = Găman Oradia; S = Str. Şcolii; N = Dincă Marin, Duduşi Ion şi Rada Marin";

- poziţia nr. 26, rubrica „Elemente de identificare", care va avea următorul conţinut: „Clădire - suprafaţă = 208 mp; teren=3.400 mp; vecini: E = Ştefan Ion, Baran Ion; V = Biserica Sf. Nicolae; S = Str. Sf. Nicolae; N = Str. Prof. Ştefan Constantin";

- poziţia nr. 27, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Grădiniţa Coşovenii de Jos" se va trece „Şcoala veche (Grădiniţa)", iar rubrica „Elemente de identificare" va avea următorul conţinut: „Clădire - suprafaţă = 369 mp; teren = 1.800 mp; vecini: E = Mihai Ion, Gavrilescu Aurelia; V = Dinu Lidia; S = Str. Linia Mica; N = Str. Invăţătorilor";

- poziţia nr. 29, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren fost sediu Primărie Cosoveni" se va trece „Sediul fostei Primării - Coşovenii de Jos. Teren", iar rubrica „Elemente de identificare" va avea următorul conţinut: „Teren 250 mp; vecini: E = Vasile; V = Aleea Lumasu; S = Gulie Dan, Pană Ionel; N = Str. Linia Mare";

- poziţia nr. 30, rubrica „Elemente de identificare", care va avea următorul conţinut: „Suprafaţă = 625 mp; vecini: E = Rădulescu Virgil Aurel; V = DN 6; S = Calea ferată Bucureşti- Craiova; N = Str. Morii";

- poziţia nr. 31, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Izlaz comunal" se va trece „Izlazuri", iar la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „Cosoveni 108,6 ha, valoare 17.604.000 şi Cârcea 39,01 ha, valoare 6.144.000; Vecini: Păşune" se va trece „109 ha";

- poziţia nr. 42, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „Fără Suprafaţă septică; S = 20 mp; L = 2,5 km" se va trece „Lungime 2,5 km";

- poziţia nr. 43, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „ 4 buc; S = 155 mp" se va trece „Buc.=2. Suprafaţă = 180 mp";

- poziţia nr. 44, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „35 buc; S = 700 mp" se va trece „Buc. = 49. Suprafaţă = 1.800 mp";

c) se completează cu poziţiile nr. 46-58, conform anexei nr. 24 la prezenta hotărâre.

34. La anexa nr. 36 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Coţofenii din Dos":

a) se abrogă poziţiile nr. 28, 44, 47, 63, 65-66, 69-72, 74- 76,81;

b) se modifică:

- poziţia nr. 1, care va avea următorul conţinut:

„1. Str. Cheiul Gârlei - 393.00 ml (5.00 m lăţime) - 24.975,15 lei;

2. Str. Grădinarilor-175.00 ml (4.65 m lăţime) -1.121,25 lei;

3. Str. Cimitirului - 386.00 ml (4.93 m lăţime) - 24.530,30 lei;

4. Str. Din Vale - 604.00 ml (5.00 m lăţime) -38.384,20 lei;

5.  Str. Mecanizatorilor - 133.70 ml (5.00 m lăţime) - 7.219,28 lei;

6. Str. Morii - 181.00 ml (5.00 m lăţime);

7. Str. Ştefan Rusu - 660 ml (5.00 m lăţime) -41.943,00 lei;

8. Str. Poeniţei - 133.56 ml (5.00 m lăţime) -8.490,28 lei;

9. Str. Florilor -653.00 ml (5 m lăţime) -41.764,31 lei;

10. Str. Căprioarei - 102.00 ml (5 m lăţime);

11. Str. Cimitirului - 90.00 ml (4.40 m lăţime) - 24.530,30 lei;

12. Str. Bora - 260.00 ml (4.30 m lăţime) - 16.523,00 lei;

13. Str. Cerbului -205.00 ml (3.50 m lăţime) - 10.422,20 lei;

14. Str. Poeniţei - 113.00 ml (4.92 m lăţime) -7.181,15 lei;

15. Str. Invăţător Ion Stoian - 160.00 ml (5.14 m lăţime) - 10.168 lei;

16. Str. Sultanei - 301.00 ml (4.55 m lăţime) - 19.128,55 lei;

17. Str. Râului - 70.50 ml (5.00 m lăţime) - 4.486,63 lei;

18. Str. Dărnaţului - 870.00 ml (5.00 m lăţime) - 55.288,50 lei;

19. Str. Râului -128 ml (4.00 m lăţime) -9.656,16 lei;

20. Str. „La Cotoi" - 173 ml (5.00 m lăţime)- 10.994,15 lei;

21. Str. Plopilor - 542 ml (5.00 m lăţime) - 33.379,10 lei;

22. Str. Jiului - 373 ml (5.00 m lăţime) - 18.519,35 lei;

23. Str. Trandafirilor-110 ml (5.00 m lăţime) -18.384,20 lei;

24. Str. Mitita Poaca -780 ml (5.00 m lăţime) -59.451,60 lei;

25. Str. Vânătoreşti - 532 ml (5.00 m lăţime) -40.549,04 lei;

26. Str. Vodiniciului - 600 ml (5.00 m lăţime) - 38.130 lei;

27. Str. Cişmelei - 150 ml (5.00 m lăţime) - 11.433 lei;

28. Str. Barajului - 2.650 ml (5.00 m lăţime) - 201.983 lei;

- poziţia nr. 5, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „220.089" se va trece „458.583,95";

- poziţia nr. 8, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „82.422.800" se va trece „7.296,00";

- poziţia nr. 13, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „2 mp" se va trece „100 mp";

- poziţia nr. 16, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Fântâna Sosa" se va trece „Fântâna Sosea";

- poziţia nr. 27, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Pod Sosa" se va trece „Pod Sosea";

- poziţia nr. 30, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Reţea apă potabilă" se va trece „Reţea apă potabilă Mihăiţa", iar la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „2.600 mp" se va trece „2.600 ml";

-  poziţia nr. 33, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „2.000" se va trece „0,50";

- poziţia nr. 34, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Fântâna Potmeltu" se va trece „Fântâna Magazin Potmeltu";

- poziţia nr. 35, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Fântâna Potmeltu" se va trece „Fântâna Staţie călători Potmeltu";

- poziţia nr. 36, care se va defalca pe două poziţii, respectiv „Teren aferent Fântânii Magazin Potmeltu" şi „Teren aferent Staţie călători Potmeltu", fiecare cu câte 10 mp;

- poziţia nr. 37, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren intravilan" se va trece „Teren intravilan Potmeltu";

- poziţia nr. 38, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren intravilan Potmeltu" se va trece „Teren intravilan Băleanu";

- poziţia nr. 39, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Drum accesibil asociaţiei Potmeltu" se va trece „Drum acces la Asociaţia Potmeltu";

- poziţia nr. 40, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Staţie călători Potmeltu" se va trece „Staţie călători Potmeltu şi teren aferent", iar la rubrica „Valoarea de inventar (lei)", în loc de „136.800" se va trece „1.368,00";

- poziţia nr. 41, rubrica „Valoarea de inventar (lei)", în sensul că în loc de „837.990" se va trece „8,38";

- poziţia nr. 45, rubrica „Valoarea de inventar (lei)", în sensul că în loc de „144.048.000" se va trece „114";

- poziţia nr. 46, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Clădire locuit Potmeltu" se va trece „Clădire Potmeltu fostă Bancă";

- poziţia nr. 48, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren aferent casei şi magaziei" se va trece „Teren aferent clădirii fostă Bancă";

- poziţia nr. 51, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Grădiniţa Coţofeni" se va trece „Clădire Primărie fostă Grădiniţă";

- poziţia nr. 52, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren aferent Grădiniţei" se va trece „Teren aferent clădirii fostă Grădiniţă", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)" în loc de „14.040.000" se va trece „1.846,80";

-  poziţia nr. 53, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „135.500" se va trece „132.670,76";

-  poziţia nr. 54, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „13.395.200" se va trece „139,52";

-  poziţia nr. 56, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „178.675" se va trece „316.837,23";

- poziţia nr. 68, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren sport Potmeltu" se va trece „Teren sport Coţofenii din Dos";

- poziţia nr. 73, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Cişmea Florica" se va trece „Cişmea Florica şi teren aferent";

c) se completează cu poziţiile 83-89, conform anexei nr. 25 la prezenta hotărâre.

35. La anexa nr. 37 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Daneţi":

a) se abrogă poziţiile nr. 6-16, 42-43, 47-48, 52-53, 60, 64, 70, 77-88, 90-92;

b) se modifică:

-  poziţia nr. 1, rubrica „Elemente de identificare", care va avea următorul conţinut: „L DC = 47.998 m, L DC Clasate = 6.250 m";

-  poziţia nr. 2, rubrica „Elemente de identificare", care va avea următorul conţinut: „S = 18.135 mp. Situat în partea de S a localităţii Daneţi";

-  poziţia nr. 3, rubrica „Elemente de identificare" care va avea următorul conţinut: „Teren aferent=1.862 mp; teren construcţii=686 mp. Situat în localitatea Daneţi cu vecin la N DJ 561C";

- poziţia nr. 4, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de S = 11.000 mp" se va trece „S = 5.108 mp;

- poziţia nr. 17, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „Teren aferent 500 mp; teren construcţii 1.000 mp" se va trece „Teren aferent 3.163 mp; teren construcţii P+1 = 1.174 mp";

- poziţia nr. 18, rubrica „Elemente de identificare", care va avea următorul conţinut: „Teren aferent = 14.135 mp; teren construcţii=865 mp";

- poziţia nr. 19, rubrica „Elemente de identificare", care va avea următorul conţinut: „Teren aferent = 1.558 mp. Teren construcţii = 502 mp";

- poziţia nr. 20, rubrica „Elemente de identificare", care va avea următorul conţinut: „Teren aferent = 16.237 mp; teren construcţii = 636 mp";

- poziţia nr. 21, rubrica „Elemente de identificare", care va avea următorul conţinut: „Teren aferent = 2.348 mp; teren construcţii = 406 mp";

- poziţia nr. 22, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Şcoala Brabeţi" se va trece „Şcoala Brabeţi. Local nou. Local vechi", iar rubrica „Elemente de identificare" va avea următorul conţinut: „Teren aferent = 4.564 mp; teren construcţii = 499 mp; teren aferent 2.476 mp; Teren construcţii = 408 mp";

- poziţia nr. 23, rubrica „Elemente de identificare" care va avea următorul conţinut: „Teren aferent = 1.903 mp; teren construcţii 731 mp";

- poziţia nr. 24, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Grădiniţa Daneţi local" se va trece „Grădiniţa Daneţi local vechi", iar rubrica „Elemente de identificare" va avea următorul conţinut: „Teren aferent = 324 mp; teren construcţii = 96 mp";

- poziţia nr. 25, rubrica „Elemente de identificare", care va avea următorul conţinut: „Teren aferent = 528 mp; teren construcţii = 104 mp";

- poziţia nr. 26, rubrica „Elemente de identificare", care va avea următorul conţinut: „Teren aferent = 160 mp; teren construcţii = 90 mp";

- poziţia nr. 27, rubrica „Elemente de identificare", care va avea următorul conţinut: „Teren aferent = 786 mp; teren construcţii = 164 mp";

- poziţia nr. 28, rubrica „Elemente de identificare", care va avea următorul conţinut: „Teren aferent =3.024 mp; teren construcţii= 417 mp";

- poziţia nr. 29, rubrica „Denumirea bunului", care va avea următorul conţinut: „Monument dedicat eroilor căzuţi în Primul Război Mondial", iar rubrica „Elemente de identificare" va avea următorul conţinut: „Teren aferent = 16 mp; teren construcţii = 4 ml (înălţime)";

-poziţia nr. 31, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „L =621 m" se va trece „L = 970 m";

- poziţia nr. 32, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „L = 170 m" se va trece „L = 420 m";

- poziţia nr. 33, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „L = 250 m" se va trece „L = 350 m";

- poziţia nr. 34, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „L = 330 m" se va trece „L = 550 m";

- poziţia nr. 35, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „L = 360 m" se va trece „L = 642 m";

- poziţia nr. 36, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „L = 800 m" se va trece „L = 632 m";

- poziţia nr. 37, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „L = 750 m" se va trece „L = 1.080 m";

- poziţia nr. 38, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „L = 320 m" se va trece „L = 604 m";

- poziţia nr. 39, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „L = 570 m" se va trece „L = 780 m";

- poziţia nr. 40, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „L = 210 m" se va trece „L = 620 m";

- poziţia nr. 41, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „L = 630 m" se va trece „L = 926 m";

- poziţia nr. 44, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „L = 120 m" se va trece „L = 130 m";

- poziţia nr. 45, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „L = 360 m" se va trece „L = 780 m";

- poziţia nr. 46, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „L = 220 m" se va trece „L = 440 m";

- poziţia nr. 49, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „L = 300 m" se va trece „L = 286 m";

- poziţia nr. 50, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „L = 720 m" se va trece „L = 906 m";

- poziţia nr. 51, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „L = 210 m" se va trece „L = 307 m";

- poziţia nr. 54, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „L = 280 m" se va trece „L = 470 m";

- poziţia nr. 55, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „L = 120 m" se va trece „L = 680 m";

- poziţia nr. 56, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „L = 240 m" se va trece „L = 438 m";

- poziţia nr. 57, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „L = 400 m" se va trece „L = 584 m";

- poziţia nr. 58, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „L = 170 m" se va trece „L = 1.281 m";

- poziţia nr. 59, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „L = 100 m" se va trece „L = 126 m";

- poziţia nr. 61, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „L = 120 m" se va trece „L = 122 m";

- poziţia nr. 62, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „L = 100 m" se va trece „L = 110 m";

- poziţia nr. 63, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „L = 190 m" se va trece „L = 380 m";

- poziţia nr. 65, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „L = 1.050 m" se va trece „L = 1.406 m";

- poziţia nr. 66, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „L = 1.090 m" se va trece „L = 1.640 m";

- poziţia nr. 67, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „L = 230 m" se va trece „L = 320 m";

- poziţia nr. 71, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „L = 540 m" se va trece „L = 1.524 m";

- poziţia nr. 72, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „L = 280 m" se va trece „L = 96 m";

- poziţia nr. 73, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „L = 340 m" se va trece „L = 86 m";

- poziţia nr. 74, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „L = 250 m" se va trece „L = 340 m";

- poziţia nr. 75, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „L = 100 m" se va trece „L = 90 m";

- poziţia nr. 76, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „L = 800 m" se va trece „L = 70 m";

- poziţia nr. 89, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „L = 525 m" se va trece „L = 490 m";

c) se completează cu poziţiile nr. 93-184, conform anexei nr. 26 la prezenta hotărâre.

36. La anexa nr. 38 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Dăbuleni":

a) se abrogă poziţiile nr. 4, 5, 17, 46-47;

b) se modifică:

- poziţia nr. 3, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „95.777.069" se va trece „120.018,95";

- poziţia nr. 6, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „214.662.800" se va trece „1.888.123,44";

- poziţia nr. 7, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „16.559.000" se va trece „332.151,14";

- poziţia nr. 8, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „888.488.970" se va trece „159.676,72";

- poziţia nr. 9, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „2.334.711.600" se va trece „707.093,72";

- poziţia nr. 10, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „1.073.679.100" se va trece „462.433,56";

- poziţia nr. 11, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „549.536.818" se va trece „281.642,69";

- poziţia nr. 12, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „49.611.960" se va trece „783.634,88";

- poziţia nr. 13, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „Suprafaţă teren - 14.740 mp" se va trece „Suprafaţă teren - 17.469 mp", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „399.454.000" se va trece „661.215,76";

-  poziţia nr. 14, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „568.000" se va trece „887,42";

-  poziţia nr. 15, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „994.000" se va trece „1.552,98";

-  poziţia nr. 16, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „113.600" se va trece „177,48";

- poziţia nr. 18, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „N - drum comunal" se va trece „N - Enescu Dumitru", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „852.000" se va trece „177,48";

-  poziţia nr. 19, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „426.000" se va trece „665,56";

-  poziţia nr. 20, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „170.400" se va trece „266,22";

-  poziţia nr. 21, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „255.600" se va trece „399,34";

-  poziţia nr. 22, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „113.600" se va trece „177,48";

-  poziţia nr. 23, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „170.400" se va trece „266,22";

-  poziţia nr. 24, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „426.000" se va trece „665,56";

-  poziţia nr. 25, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „255.600" se va trece „399,34";

-  poziţia nr. 26, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „340.800" se va trece „532,45";

-  poziţia nr. 27, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „340.800" se va trece „532,45";

-  poziţia nr. 28, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „852.000" se va trece „1.331,13";

-  poziţia nr. 29, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „681.600" se va trece „1.064,90";

-  poziţia nr. 30, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „255.600" se va trece „399,34";

-  poziţia nr. 31, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „170.400" se va trece „266,22";

-  poziţia nr. 32, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „113.600" se va trece „177,48";

-  poziţia nr. 33, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „227.200" se va trece „354,92";

-  poziţia nr. 34, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „255.600" se va trece „399,34";

-  poziţia nr. 35, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „113.600" se va trece „177,48";

-  poziţia nr. 36, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „454.400" se va trece „709,94";

-  poziţia nr. 37, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „852.000" se va trece „1.331,13";

-  poziţia nr. 38, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „255.600" se va trece „399,34";

-  poziţia nr. 39, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „454.400" se va trece „709,94";

-  poziţia nr. 40, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „340.800" se va trece „532,45";

-  poziţia nr. 41, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „568.000" se va trece „887,42";

-  poziţia nr. 42, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „426.000" se va trece „665,56";

-  poziţia nr. 43, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „227,200" se va trece „354,97";

-  poziţia nr. 44, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „568,000" se va trece „887,42";

-  poziţia nr. 45, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „852,000" se va trece „1.331,13";

c) se completează cu poziţiile nr. 48-50, conform anexei nr. 27 la prezenta hotărâre.

37. La anexa nr. 39 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Desa":

a) se abrogă poziţiile nr. 3-6, 9-10, 21-22, 26 , 29-33, 39, 45;

b) se modifică poziţia nr. 1, rubrica „Elemente de identificare", care va avea următorul conţinut:

„Uliţele 1,2,3, 4, 5, 6, 7 sat vechi şi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sat nou, în lungime totală de 21.585 m, pietruite (x 1,75 lei/mp) pe direcţia E-V.

Uliţa 1 sat vechi = 1.400 ml x 12,0 ml în partea de est şi 10,0 ml în partea de vest

Uliţa 2 sat vechi = 2.105 ml x 12,5 ml în partea de est şi 10,0 ml în partea de vest

Uliţa 3 sat vechi = 715 ml x 18,0 ml

Uliţa 4 sat vechi = 1.500 ml x 14,3 ml

Uliţa 5 sat vechi = 1.790 ml x 13,7 ml

Uliţa 6 sat vechi = 715 ml x 7,0 ml

Uliţa 7 sat vechi = 715 ml x 7,0 ml

Uliţa 1 sat nou = 1.450 ml x 8,2 ml

Uliţa 2 sat nou = 1.450 ml x 12,0 ml

Uliţa 3 sat nou = 1.010 ml x 11,6 ml

Uliţa 4 sat nou = 1.010 ml x 12,0 ml

Uliţa 5 sat nou = 700 ml x 12,3 ml

Uliţa 6 sat nou = 1.010 ml x 12,0 ml

Uliţa 7 sat nou = 1.490 ml x 12,3 ml

Uliţa 8 sat nou = 1.490 ml x 12,0 ml

Uliţa 9 sat nou = 1.490 ml x 11,7 ml

Uliţa 10 sat nou = 1.525 ml x 7,0 ml

Uliţa 11 sat nou = 1.525 ml x 6,0 ml

Pe direcţia N-S în satul vechi există 4 uliţe cu o lungime totală de 3.150 m, astfel:

Uliţa de la Silica = 1.330 ml x 25,5 ml din partea de nord până la Bulin Eugeniu, de la Bulin Eugeniu la Bulin Gheorghe 22,0 ml, de la Bulin Gheorghe la Curucu Eufrosina 25,5 ml, de la Curucu Eufrosina până în partea de sud 19,0 ml

Uliţa din centru = 635 ml x 17,0 ml

Uliţa de la Tope= 1.000 ml x 10,5 ml

Uliţa de la Moara = 900 ml x 8,0 ml

Uliţa de la Gliga Gh. = 185 ml x 6,0 ml

Pe direcţia N-S în satul nou există 4 uliţe cu o lungime totală de 4.430 m, astfel:

Uliţa de la Cănel = 1.215 ml x 11,7 ml din partea de nord până la Cojocaru Agapia, de la Constantin Constantin la Popescu Atanasie 6 ml, de la Popescu Atanasie la Ispas Sterie 11,7 ml, iar de la Ispas Sterie până la stadionul de fotbal 5,0 ml

Uliţa de la Cazacu = 1.000 ml x 11,2 ml

Uliţa de la Dini Gh. = 1.000 ml x 10,0 ml

Uliţa de la Manafu = 1.215 ml x 8,0 ml";

- poziţia nr. 17, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S = Sediu fost CAP Desa şi N = Sediu fost CAP Desa" se va trece „S, N = Filipescu Bogdan";

- poziţia nr. 18, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S = 1.440 mp" se va trece „S = 1.000 mp";

c) se completează cu poziţiile nr. 49-58, conform anexei nr. 28 la prezenta hotărâre.

38.  La anexa nr. 40 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Dioşti":

a) se abrogă poziţiile nr. 28-33, 35-36, 39-41;

b)  se completează cu poziţiile nr. 49-53, conform anexei nr. 29 la prezenţa hotărâre.

39.  La anexa nr. 41 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Dobreşti":

a) se abrogă poziţiile nr. 24, 26-27;

b) se modifică:

- poziţia nr. 2, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că se elimină lit. b), iar la rubrica „Elemente de identificare" se elimină, de asemenea, lit. b);

- poziţia nr. 3, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Punct medical Căciulăteşti" se va trece „Punct medical sat Căciulăteşti (fost sediu primărie)";

- poziţiile nr. 4 şi 5, care se regăsesc într-o singură poziţie care va avea la rubrica „Denumirea bunului" următorul conţinut: ,,a) Cămin cultural şi bibliotecă şi b) Teren aferent", iar la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „930 mp" se va trece „8.300 mp";

- poziţia nr. 16, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de ,,a) 3 bucăţi" şi ,,b) 20 mp" se va trece ,,a) 2 bucăţi" şi ,,b) 12 mp";

- poziţia nr. 28, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „Drumul Morii-200 ml" se va trece „Drumul Morii- 250 ml", iar total Sat Toceni va fi „2.950" în loc de „2.900" ml.

40.  La anexa nr. 42 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Drăgoteşti":

a) se abrogă: poziţiile nr. 3-4; poziţia nr. 6 pct. 14, 16, 23, 31; poziţia nr. 9 lit. b); poziţia nr. 10 pct. 1-2, 17, 19-20; poziţiile nr. 13-14; poziţia nr. 16; poziţia nr. 17 pct. 1-6; poziţiile nr. 18-25; poziţia nr. 26 pct. 1-3; poziţiile nr. 27-28; poziţia nr. 29 pct. 1-5; poziţia nr. 30 pct.1-6; poziţia nr. 31;

b) se modifică poziţia nr. 1, rubrica „Elemente de identificare":

- pct. 1, în sensul că în loc de „Ciupuria Lăcriţa L = 1.000 m" se va trece „Aleea Nicolae Titulescu L = 1.000 m, l = 12 m", cu o valoare de 600,00;

- pct. 2, unde în loc de „Schit Popânzăleşti L = 500 m" se va trece „Str. Mitropolit Nestor Vornicescu L = 500 m, l = 12 m", cu o valoare de 300,00;

- pct. 3, unde se va trece „Aleea 1 Calea Buzducului L = 300 m, l = 11 m, din care dalat 211 m", cu o valoare de 1.755,81;

- pct. 4, unde se va trece „Drum secţie Popânzăleşti L = 400 m, l = 12 m", cu o valoare de 240,00;

- pct. 5, unde se va trece „Aleea 1 Peritanu L = 700 m, l = 8 m, din care dalat 281 m", cu o valoare de 2.398,57;

- pct. 6, unde se va trece „Aleea 3 Iancu Jianu L = 700 m, l = 8 m", cu o valoare de 280,00;

- pct. 7, unde se va trece „Str. 1 Decembrie L = 700 m, l = 12 m", cu o valoare de 420,00;

- pct. 8, unde se va trece „Aleea 2 Iancu Jianu L = 100 m, l = 8 m", cu o valoare de 40,00;

- pct. 9, unde se va trece „Aleea 1 Iancu Jianu L = 800 m, l = 8 m" cu o valoare de 320,00;

- pct. 10, unde se va trece „Str. Argetoienilor L = 800 m, l = 13 m", cu o valoare de 520,00;

- pct. 11, unde se va trece „Str. I.C. Brătianu L = 1.200 m, l = 14 m", cu o valoare de 840,00;

- pct. 12, unde se va trece „Aleea 1 I.C. Brătianu L = 200 m, L = 6 m", cu o valoare de 60,00;

- pct. 13, unde se va trece „Aleea 2 I.C. Brătianu L = 200 m, L = 4 m", cu o valoare de 40,00;

- pct. 14, unde se va trece „Aleea 2 Tudor Vladimirescu L = 100 m, L = 12 m", cu o valoare de 60,00;

- pct. 15, unde se va trece „Aleea 1 Nicolae Iorga L = 300 m, l = 5,5 m" cu o valoare de 82,50;

- pct. 16, unde se va trece „Str. Stadionului L = 400 m, l = 12 m", cu o valoare de 240,00;

- pct. 17, unde se va trece „Str. Libertăţii L = 600 m, l = 14 m", cu o valoare de 420,00;

- pct. 18, unde se va trece „Str. Nicolae Bălcescu L = 700 m, l = 12 m", cu o valoare de 420,00;

- pct. 19, unde se va trece „Str. Izvoarelor L = 1.200 m, l = 11  m", cu o valoare de 660,00;

- pct. 20, unde se va trece „Aleea 3 Ştefan cel Mare L = 200 m, l = 8 m", cu o valoare de 80,00;

- pct. 21, unde se va trece „Aleea IV Ştefan cel Mare L = 200 m, l = 10 m", cu o valoare de 100,00;

-  pct. 22, unde se va trece „Aleea V Ştefan cel Mare L = 200 m, l = 6 m", cu o valoare de 60,00;

- pct. 24, unde se va trece „Drum comunal Popânzăleşti L = 7.000 m, l = 12 m", cu o valoare de 4.200,00;

c) se modifică poziţia nr. 6, rubrica „Elemente de identificare":

-  pct. 15, în sensul că în loc de „Mârşanu S = 16 mp, valoare 2.500.000 lei, valoare teren 273.000, în anul 1942" se va trece „In Buzduc la Mârşanu S = 48 mp, valoare 250 lei, valoare teren 6,00 lei, în anul 1940";

- pct. 17, unde se va trece „In Buzduc la Iliuţa Rin S = 15 mp, valoare 250 lei, valoare teren 0,75 lei, în anul 1932";

- pct. 19, unde se va trece „In Buzduc la Ion Dincă S = 150 mp, valoare 26 lei, valoare teren 7,5 lei, în anul 1930";

- pct. 20, unde se va trece „In Buzduc la Linca S = 120 mp, valoare 250 lei, valoare teren 1,50 lei, în anul 1930";

- pct. 42, unde se va trece „In Beneşti la Barbu S = 24 mp, valoare 300 lei, valoare teren 1,20 lei, în anul 1945";

d)   se modifică poziţia nr. 10, rubrica „Elemente de identificare", pct. 18, în sensul că în loc de „Situat în satul Popânzăleşti la Mireica, S = 48 mp, valoare teren 821.000, în anul 1971" se va trece „In satul Popânzăleşti la Miroaica S = 12 mp, valoare pod 125 lei şi teren aferent 720 mp, cu valoarea de 36 lei, în anul 1971";

e) se modifică poziţia nr. 11, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Monumentul Eroilor Războiului de Independenţă şi Primului Război Mondial" se va trece „Monumentul Eroilor Războiului de Independenţă şi celor două războaie mondiale", la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „S = 36 mp", la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă" se adaugă anul „1998", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)" se adaugă „2.684,49";

f)   se modifică poziţia nr. 12, la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „S = 30 mp", la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă" se adaugă anul „1998", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)" se adaugă „4.414,13";

g)   se modifică poziţia nr. 15, rubrica „Elemente de identificare", pct. 3, în sensul că în loc de „Şcoala veche Drăgoteşti, în 1951, în valoare de 84.000 lei. Suprafaţa totală 1.826 mp, în valoare de 51.898.000 lei, din care atelier S = 156,13 mp, în valoare de 2.732.000 lei" se va trece „Şcoala veche Drăgoteşti în 1951, în suprafaţă totală construită de 415 mp, din care: Grădiniţa cu S = 267 mp, cu valoarea de 158,46 lei, atelier cu S = 148 mp, cu valoarea de 0,27 lei, şi teren aferent 1.260 mp, cu valoarea de 25,20 lei";

h) se completează cu poziţiile nr. 33-43, conform anexei nr. 30 la prezenta hotărâre.

41.   La anexa nr. 43 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Drănic" se abrogă poziţiile nr. 3, 15, 16, 36, 111-118.

42.   La anexa nr. 44 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Fărcaş:

a) se abrogă poziţiile nr. 12-23, 31-38, 41-93, 113, 116- 120.

b) se modifică:

- poziţia nr. 3, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „76,530,400" se va trece „76,530,000";

- poziţia nr. 4, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „1,490,500" se va trece „1,490,000;

-  poziţia nr. 101, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „Nemţaru Petre" se va trece „Nemţaru Petre Farcaş";

-  poziţia nr. 102, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „Sobol Farcaş" se va trece „Coop Consum";

-  poziţia nr. 104, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „Ivan Nicu Farcaş" se va trece „Ivan C-tin Farcaş";

-  poziţia nr. 108, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „Cişmeaua Constantina Farcaş" se va trece „Cişmeaua Cioina Farcaş";

-  poziţia nr. 109, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „Livezeanu Golumbu" se va trece „Livezeanu Golumbelu";

-  poziţia nr. 110, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „Dumitrache Golumbu" se va trece „Pripea Golumb";

-  poziţia nr. 112, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „Marin Golumbelu" se va trece „Boeru Marin Golumbelu";

-  poziţia nr. 121, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că se exclud drumurile comunale din satul Tălpaş, satul Putinei, satul Nistoi şi satul Soceni;

c) se completează cu poziţiile nr. 122-128, conform anexei nr. 31 la prezenta hotărâre.

43.  La anexa nr. 45 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Galicea Mare" se abrogă poziţiile nr. 5, 27-29.

44.  La anexa nr. 46 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Ghercesti":

a) se abrogă poziţiile nr. 17, 33-36, 39-44, 47;

b) se modifică:

- poziţia nr. 1, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „130,800" se va trece „165.000";

- poziţia nr. 2, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „Suprafaţa 15.279 ha" se va trece „Suprafaţa 1,5279 ha", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „281,134,000" se va trece „160.000";

- poziţia nr. 3, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Cămin cultural" se va trece „Cămin cultural Ghercesti", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „256,560" se va trece „450.000";

- poziţia nr. 4, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „119,000" se va trece „350.000";

- poziţia nr. 5, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „160,000" se va trece „156.559";

- poziţia nr. 6, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „689.900" se va trece „6.000";

- poziţia nr. 8, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „17.200.000" se va trece „5.000";

- poziţia nr. 9, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „58.000" se va trece „6.000";

- poziţia nr. 10, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „30.780.000" se va trece „7.000";

- poziţia nr. 11, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Şcoala generală Ghercesti" se va trece „Şcoala generală Ghercesti (veche)", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „115.500" se va trece „34.000";

- poziţia nr. 12, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Şcoala generală Ghercesti" se va trece „Şcoala generală Ghercesti (2 săli)", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „171.600" se va trece „160.000";

- poziţia nr. 13, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Şcoala generală" se va trece „Şcoala generală Ghercesti (5 săli)", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „338.700" se va trece „485.000";

-  poziţia nr. 14, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „110.529.000" se va trece „55.882";

- poziţia nr. 15, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Şcoala generală" se va trece „Şcoala generală Gârleşti", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „110.100" se va trece „135.000";

- poziţia nr. 16, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren agricol" se va trece „Teren agricol Gârleşti", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „39.347.000" se va trece „21.400";

-  poziţia nr. 18, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „47.067.000" se va trece „25.000";

-  poziţia nr. 19, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „22.400" se va trece „6.600";

-  poziţia nr. 20, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „4.500.000" se va trece „500";

- poziţia nr. 21, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Clădire magazin" se va trece „Clădire magazin (poştă)", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „102.300" se va trece „13.770";

-  poziţia nr. 22, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „11.296.000" se va trece „6.000";

-  poziţia nr. 23, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „411.423" se va trece „80.000";

- poziţia nr. 24, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „Suprafaţă 0,1819 ha" se va trece „Suprafaţă 0,1000 ha", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)" în loc de „31.832.000" se va trece „17.500";

-  poziţia nr. 25, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „36.700" se va trece „4.244";

-  poziţia nr. 26, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „26.586.000" se va trece „14.000";

-  poziţia nr. 27, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „5.000" se va trece „7.642";

-  poziţia nr. 28, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „20.000" se va trece „2.109";

- poziţia nr. 29, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Cabină Staţie IRTA" se va trece „Cabină Staţie Ungureni", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „17.800" se va trece „1.000";

- poziţia nr. 30, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Cabină Staţie IRTA" se va trece „Cabină Staţie Ungureni", rubrica „Elemente de identificare", astfel E-Pârâu Ungureni, V-Iordache Constanţa, S-Drum comunal, N- Pârâu Ungureni, iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „17.800" se va trece „1.000";

- poziţia nr. 31, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Cabină Staţie IRTA" se va trece „Cabină Staţie Ghercesti", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „17.800" se va trece „150";

- poziţia nr. 45, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „2 bucăţi, situate în Teişani, Craia, Gârleşti şi Ungureni" se va trece „3 bucăţi, situate în Teişani, Gârleşti şi Ungureni";

- poziţia nr. 46, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Fântâni publice" se va trece „Fântâni publice Ungureni", iar la „Elemente de identificare", în loc de „20 bucăţi din care situate în satele Ungureni 9 bucăţi şi Ghercesti 11 bucăţi, cu suprafaţă 20 x 9 = 180 mp" se va trece „16 bucăţi, cu suprafaţă de 16 x 9 mp = 144 mp";

-  poziţia nr. 49, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „184" se va trece „20";

- poziţia nr. 50, rubrica „Elemente de identificare", în sensul case adaugă „1+2 Str. Fântânii şi Str. Brânduşei - 0,75 km, cu o valoare de 152.950";

- poziţiile nr. 55 şi 56, rubricile „Elemente de identificare" şi „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că împreună au o lungime de 5,8 km şi o valoare de 983.037 lei;

-  poziţia nr. 59, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „0" se va trece „100.000";

45.  La anexa nr. 47 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Gighera" se abrogă poziţiile nr. 13-19.

46.  La anexa nr. 48 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Giubega":

a) se abrogă poziţiile nr. 5-9, 11, 14-15, 17, 19-22, 26- 27, 29-30;

b) se modifică:

- poziţia nr. 1, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „81,000,000" se va trece „2.484.266";

- poziţia nr. 2, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „38,8 km" se va trece „24,4 km";

- poziţia nr. 3, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „43,750,000" se va trece „124.213";

- poziţia nr. 4, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren sport Giubega" se va trece ,,a) Cabine fotbalişti şi b) Teren sport", rubrica „Elemente de identificare" va avea următorul conţinut: ,,a) Zona periferică, construită din cărămidă arsă, acoperită cu plăci de azbociment, E = drum judeţean, V = Teren sport, S = Brutărie, N = drum comunal, suprafaţă - 40 mp şi b) Zona periferică, suprafaţă = 18.000 mp", iar rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „291,600,000" va avea două litere: „a) 5.600" şi ,,b) 894.336";

-  poziţia nr. 10, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „17.558.000" va avea două litere: ,,a) 8.000" şi ,,b) 49.685";

-  poziţia nr. 12, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „19.565.000" va avea două litere: ,,a) 53.166" şi „b)1.932";

-  poziţia nr. 13, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „238.800.000" va avea două litere: ,,a) 723.720" şi „b)23.730";

-  poziţia nr. 16, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „108.554.300" va avea două litere: ,,a) 2.398.844" şi „b)10.850";

-  poziţia nr. 18, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „44.388.000" va avea două litere: ,,a) 624.679" şi „b)124.213";

-  poziţia nr. 23, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „465.000" va avea două litere: ,,a) 700" si ,,b) 1.192";

-  poziţia nr. 24, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „465.000" va avea două litere: ,,a) 700" si ,,b) 1.192";

-  poziţia nr. 25, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în sensul că în loc de „1970" se va trece „1977" şi rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", care în loc de „150.000" va avea două litere: ,,a) 300" şi ,,b) 398";

-  poziţia nr. 28, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „3.010.000" se va trece „258.000";

c) se completează cu poziţiile 31-32, conform anexei nr. 32 la prezenta hotărâre.

47.   La anexa nr. 49 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Giurgiţa" se abrogă poziţiile nr. 17-18 şi 22-28.

48.  La anexa nr. 50 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Gângiova":

a) se abrogă poziţiile nr. 7-8, 10, 13-14 şi 16-17;

b)   se modifică poziţia nr. 19, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S = 1.000 mp, vecini E = DJ 74, V = Sediu CAP, N = Piaţa publică, S = DC 49" se va trece „S = 5.036 mp, vecini E = DJ 74, V = Sediu CAP Gângiova, N = Cămin Cultural, S = DC 49";

c)  se completează cu poziţiile nr. 35-41, conform anexei nr. 33 la prezenta hotărâre.

49.  La anexa nr. 51 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Gogoşu" se abrogă poziţiile nr. 3 şi 5.

50.  La anexa nr. 52 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Goicea" se abrogă poziţiile nr. 4, 8-13,17,19.

51.  La anexa nr. 53 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Goieşti" se abrogă poziţiile nr. 4, 6,15, 20, 22-23.

52.  La anexa nr. 54 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Greceşti":

a) se abrogă poziţiile nr. 11-16;

b) se modifică poziţia nr. 7, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Dispensar uman Greceşti" se va trece „Teren aferent dispensar uman Greceşti".

53.  La anexa nr. 55 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Işalniţa":

a) se abrogă poziţiile nr. 6-7, 16-18.;

b) se modifică:

- poziţia nr. 1, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „108,701,876" se va trece „29.319,00";

- poziţia nr. 4, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „113,223,301" se va trece „13.583,00";

- poziţia nr. 8, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Clădire fosta şcoală specială şi teren aferent" se va trece „Clădire Şcoală Nouă (în construcţie)", iar la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „Spaţii comerciale Primărie" se va trece „SC Eurotrade şi SC Givalcom";

-  poziţia nr. 10, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „18.752.000" se va trece „6.751,00";

c) se completează cu poziţia nr. 19, conform anexei nr. 34 la prezenta hotărâre.

54.   Anexa nr. 56 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Izvoare" se abrogă poziţiile nr. 1,2, 7-12,17, 25- 27, 31-32.

55.  La anexa nr. 57 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Leu":

a) se abrogă poziţiile nr. 8, 11-12, 25-32, 37;

b) se modifică:

- poziţia nr. 16, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „Suprafaţă 745 mp" se va trece „Suprafaţă 945 mp";

- poziţia nr. 18, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „Suprafaţă 2.220 mp" se va trece „Suprafaţă 1.220 mp";

- poziţia nr. 19, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de Suprafaţă „13.200 mp" se va trece „Suprafaţă 10.100 mp";

- poziţia nr. 24, în sensul că se va exclude „Grădiniţa nr. 2 suprafaţă construită 365 mp" şi va rămâne „Teren Grădiniţa nr. 2 în suprafaţă de 1.148 mp";

c)  se completează cu poziţiile nr. 42-45, conform anexei nr. 35 la prezenta hotărâre.

56.  La anexa nr. 59 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Măceşu de Jos"

a) se abrogă poziţiile nr. 24-28;

b) se modifică:

- poziţia nr. 14, rubrica „Elemente de identificare", care se va completa cu „S = 1.078 mp", la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă" se va trece „2003", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)" se va completa cu „59.687";

- poziţia nr. 15, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „30.347 mp" se va trece „S = 27.715 mp", la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă" se va trece „2003", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „833.198.500" se va trece „29.100,75";

c) se completează cu poziţiile nr. 41-48, conform anexei nr. 36 la prezenta hotărâre.

57.  La anexa nr. 60 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Măceşu de Sus":

a) se abrogă poziţiile nr. 12-13, 37-38;

b) se completează cu poziţia nr. 45, conform anexei nr. 37 la prezenta hotărâre.

58.  La anexa nr. 61 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Maglavit":

a) se abrogă poziţiile nr. 9-10, 17-18, 26-31, 42-43;

b) se modifică:

- poziţia nr. 2, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „1.600 mp" se va trece „2.665 mp";

- la poziţia nr. 3 se adaugă „119 mp";

- la poziţia nr. 11 se adaugă „S.c. 592 mp";

- la poziţia nr. 12 se va trece „2.538 mp" în loc de „2.100 mp";

- la poziţia nr. 19 se adaugă „S.c. 357 mp";

- la poziţia nr. 20, în loc de „5.000 mp" se va trece „880 mp";

- la poziţia nr. 21 se adaugă „S.c. 225 mp";

- la poziţia nr. 22 se va trece „575 mp" în loc de „2.000 mp";

- la poziţia nr. 23 se adaugă „S.c. 375 mp";

- la poziţia nr. 24, în loc de „2.900 mp" se va trece „3.120 mp";

- la poziţia nr. 32 se adaugă „suprafaţa 1.782 mp";

- la poziţia nr. 33, în loc de „11.100 mp" se va trece „13.000 mp";

- la poziţia nr. 34 se va adăuga „S.c. 478 mp";

- la poziţia nr. 35, în loc de „4.000 mp" se va trece „4.136 mp";

- la poziţia nr. 36 se adaugă „S.c. 941 mp";

- la poziţia nr. 37 se adaugă „108 mp";

- la poziţia nr. 38, în loc de „1.000 mp" se va trece „1.344 mp";

- la poziţia nr. 39 se va trece „6.171 mp" în loc de „6.500 mp";

- la poziţia nr. 49, în loc de „5.000 mp" se va trece „2.992 mp".

59.  La anexa nr. 62 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Malu Mare":

a) se abrogă poziţiile nr. 3, 7-10, 12-14, 16, 23;

b) se modifică:

- poziţia nr. 15, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că se elimină rândul 3;

- poziţia nr. 17, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că se elimină rândurile 3 şi 4;

- poziţia nr. 18, rubrica „Elemente de identificare", care va avea următorul conţinut: „Com. Malu Mare S = 70.400 mp, sat Preajba S = 70.400 mp, sat Preajba S = 25.000 mp", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Consiliului Local, prin Hotărârea nr. 28/2007";

- poziţia nr. 19, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că se elimină rândul 3;

- poziţia nr. 20, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că se elimină, rândul 3;

- poziţia nr. 21, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „Intravilan, S = 390.000 mp, 7.176.390.000 lei. Extravilan, S = 774.600 mp, 13.942.800.000 lei" se va trece „Intravilan S = 235.500 mp, Extravilan S = 469.454 mp", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)" se va trece „46.664.653.500";

- poziţia nr. 22, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Invecinată ştrand" se va trece „Incinta ştrand";

- poziţia nr. 33, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că se elimină rândul 3;

- poziţia nr. 34, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că se elimină rândul 3;

- poziţia nr. 35, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că se elimină rândul 3;

- poziţia nr. 39, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de  „35.000.000" se va trece „15.000.000";

- poziţia nr. 46, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „Suprafaţă 18 mp" se va trece „S = 13 mp";

c) se completează cu poziţiile nr. 49-55, conform anexei nr. 38 la prezenta hotărâre.

60. La anexa nr. 63 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Melineşti":

a)  se abrogă poziţiile nr. 16-32, 37-38, 40-59, 80-83, 87, 92, 95-96, 99;

b) se modifică:

- poziţia nr. 1, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „76 km" se va trece „21,743 km";

- poziţia nr. 2, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „320 mp" se va trece „400 mp";

- poziţia nr. 4, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „8.531 mp" se va trece „13.531 mp";

- poziţia nr. 7, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „10 mp" se va trece „16 mp";

- poziţia nr. 15, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „4 mp" se va trece „7 mp";

- poziţia nr. 36, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Reţea gaze" se va trece „Teren aferent Reţea gaze (1 m lăţime)", iar la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „42 km" se va trece „12,35 km";

- poziţia nr. 62, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „628 mp" se va trece „516 mp";

- poziţia nr. 63, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „9.192 mp" se va trece „9.104 mp";

- poziţia nr. 64, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „530 mp" se va trece „508 mp";

- poziţia nr. 67, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Clădire WC" se va trece „Grup sanitar", iar la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „48 mp" se va trece „52 mp";

- poziţia nr. 68, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „23.971 mp" se va trece „28.470 mp";

- poziţia nr. 70, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „443 mp" se va trece „286 mp";

- poziţia nr. 72, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „5.113 mp" se va trece „4.770 mp";

- poziţia nr. 73, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „410 mp" se va trece „443 mp";

- poziţia nr. 74, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „249 mp" se va trece „212 mp";

- poziţia nr. 75, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „1.581 mp" se va trece „2.410 mp";

- poziţia nr. 78, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „133 mp" se va trece „136 mp";

- poziţia nr. 85, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „2.100 mp" se va trece „12.300 mp";

- poziţia nr. 89, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „128 mp" se va trece „182 mp";

- poziţia nr. 90, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „WC" se va trece „WC Primărie", iar la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „3,5 mp" se va trece „6 mp";

- poziţia nr. 91, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „738,5 mp" se va trece „1.100 mp";

- poziţia nr. 93, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „2.300 mp" se va trece „2.900 mp";

- poziţia nr. 94, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Heleşteu Bodăieşti" se va trece „Eleşteu Bodăiesti (teren+luciu apă)", iar la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „5.500 mp" se va trece „14.300 mp";

-  poziţia nr. 97, rubrica „Elemente de identificare" se va completa cu „S = 87 mp";

-  poziţia nr. 100, rubrica „Elemente de identificare" se va completa cu S = 40 mp;

c) se completează cu poziţiile 101-156 conform anexei nr. 39 la prezenta hotărâre.

61.  La anexa nr. 64 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Mischii":

a) se abrogă poziţiile nr. 17-23, 32;

b)   se modifică poziţia nr. 10, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „Suprafaţă 9.308 mp" se va trece „Suprafaţă 8.308 mp";

c) se completează cu poziţiile nr. 34-35, conform anexei nr. 40 la prezenta hotărâre.

62.  La anexa nr. 65 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Mîrşani":

a) se abrogă poziţiile nr. 3, 6, 22-24, 32-34;

b) se modifică:

- poziţia nr. 1, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „84,587,000" se va trece „48.526";

- poziţia nr. 2, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „29,940,000" se va trece „22.373";

- poziţia nr. 4, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „165,098,000" se va trece „80.312";

- poziţia nr. 7, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „162,000,000" se va trece „19.480";

- poziţia nr. 14, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „168.570.000" se va trece „41.000";

- poziţia nr. 16, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „329.944.000" se va trece „160.502";

- poziţia nr. 18, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „78.498.000" se va trece „20.510";

- poziţia nr. 20, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „78.498.000" se va trece „20.510";

- poziţia nr. 25, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S = 2.100 mp" se va trece „S = 1.250 mp", iar la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în loc de „0" se va trece „1999";

- poziţia nr. 26, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S = 1.400 mp" se va trece „S = 700 mp", iar la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în loc de „0" se va trece „1999";

-  poziţia nr. 27, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în loc de „0" se va trece „1999";

-  poziţia nr. 28, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în loc de „0" se va trece „1999";

-  poziţia nr. 29, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în loc de „0" se va trece „1999";

-  poziţia nr. 30, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în loc de „0" se va trece „1999";

- poziţia nr. 31, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S = 7.214 mp" se va trece „S = 9.500 mp", iar la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în loc de „0" se va trece „1999";

c) se completează cu poziţiile nr. 35-42, conform anexei nr. 41 la prezenta hotărâre.

63.  La anexa nr. 66 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Moţăţei":

a) se abrogă poziţiile nr. 7,18-19,21-22,25-26,33,40-41, 44;

b) se modifică:

- poziţia nr. 1, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Sediul Consiliului Local Moţăţei" se va trece „Sediul administrativ al Consiliului Local", la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „Suprafaţă 372 mp" se va trece „P*1, construit din cărămidă", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „171,784,800" se va trece „91.800";

- poziţia nr. 2, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren aferent sediu" se va trece „Teren aferent sediu Consiliul Local", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „92,402,000" se va trece „48.750";

- poziţia nr. 4, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Cămin Cultural" se va trece „Cămin Cultural Moţăţei", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „286,308,000" se va trece „45.775";

- poziţia nr. 5, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Piaţa comunală" se va trece „Piaţa agroindustrială comunală", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „25,825,000" se va trece „9.308";

- poziţia nr. 6, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „91,154,000" se va trece „47.783";

- poziţia nr. 8, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „11,452,000" se va trece „113";

- poziţia nr. 10, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Monument 1907" se va trece „Monument eroi 1907", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „27,371,000" se va trece „2.877";

- poziţia nr. 16, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Grădiniţa nr. 1 Moţăţei" se va trece „Grădiniţa nr. 3 Moţăţei";

- poziţia nr. 28, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren aferent" se va trece „Teren aferent Şcoala din satul Dobridor", iar la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „Suprafaţă = 1.944 mp" se va trece „Suprafaţă = 1.955 mp";

poziţia nr. 31, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „150.025.00" se va trece „8.033";

- poziţia nr. 34, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Monument eroi 1916" se va trece „Monument eroi 1916 sat Dobridor", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „11,452,000" se va trece „137";

- poziţia nr. 36, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Drumuri comunale" se va trece „Drumuri comunale sat Dobridor";

- poziţia nr. 37, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Fântâni publice" se va trece „Fântâni publice sat Dobridor";

- poziţia nr. 42, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Drumuri comunale" se va trece „Drumuri comunale sat Moţăţei-Gară";

- poziţia nr. 43, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Fântâni publice" se va trece „Fântâni publice sat Moţăţei-Gară", iar la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „Suprafaţă = 784 mp" se va trece „Suprafaţă = 124 mp", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „48,000,000" se va trece „1.883";

c) se completează cu poziţiile nr. 45-49, conform anexei nr. 42 la prezenta hotărâre.

64.  La anexa nr. 67 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Murgaşi":

a) se abrogă poziţiile nr. 45-53, 131-138;

b) se completează cu poziţiile nr. 139-142, conform anexei nr. 43 la prezenta hotărâre.

65.  La anexa nr. 68 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Negoi":

a) se abrogă poziţiile nr. 3-9, 12, 15-18, 28-29, 31-42;

b) se modifică:

- poziţia nr. 19, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren fotbal Negoi" se va trece „Teren comunal Negoi";

- poziţia nr. 21, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „Suprafaţă 3.900 mp" se va trece „Suprafaţă 5.600 mp";

- poziţia nr. 30, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Târg comunal Negoi" se va trece „Zonă agrement", în loc de „S - Drum naţional" se va trece „S - DN 55A", iar în loc de „E - Welcome SRL" se va trece „E - SC Cristofer SRL";

c) se completează cu poziţia nr. 43, conform anexei nr. 44 la prezenta hotărâre.

66.  La anexa nr. 69 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Orodel":

a) se abrogă poziţiile nr. 21-30, 33;

b) se modifică:

- poziţia nr. 1, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „E - Tosun Victor, V - Tudor Mariţa" se va trece „E -Albu Nicolae, V - Galuta Catarina";

- poziţia nr. 2, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „Suprafaţă 6.400 mp" se va trece „Suprafaţă 4.000 mp", în loc de „E - Tosun Victor, V - Tudor Marita" se va trece „E -Albu Nicolae, V - Galuta Catarina", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)" în loc de „110,649,600" se va trece „4.594";

- poziţia nr. 11, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „E-Boruz Ion, S - Milovan Marian" se va trece „E-Boruz Nicoleta, S - Cioromela Adrian";

- poziţia nr. 12, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „E-Boruz Ion, S - Milovan Marian" se va trece „E -Boruz Nicoleta, S - Cioromela Adrian";

- poziţia nr. 15, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „N - Mihai Stan" se va trece „N - Tuta Sevastian";

- poziţia nr. 16, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „N - Mihai Stan" se va trece „N - Tuta Sevastian";

- poziţia nr. 32, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „Suprafaţă 164 ha. Pe raza satului Cornu" se va trece „Suprafaţă 224 ha. Pe raza satelor Cornu, Teiu, Calugarei";

- poziţia nr. 34, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „11 km" se vor trece „15 km";

- poziţia nr. 51, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „25 km" se vor trece „28 km";

c) se completează cu poziţiile nr. 53-57, conform anexei nr. 45 la prezenta hotărâre.

67.  La anexa nr. 70 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Ostroveni":

a) se abrogă poziţiile nr. 47-62;

b) se completează cu poziţiile nr. 103-130, conform anexei nr. 46 la prezenta hotărâre.

68.  La anexa nr. 71 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Perişor":

a) se abrogă poziţiile nr. 6, 20, 42;

b) se modifică:

- poziţia nr. 3, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Consiliul Local Perişor" se va trece „Muzeul H. Coandă Perişor";

- poziţia nr. 4, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Şcoala generală cu clasele I-VIII" se va trece „Şcoala generală H. Coandă cls. I-VIII Perişor";

- poziţia nr. 12, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren aferent Consiliului Local Perişor" se va trece „Teren aferent Muzeului H. Coandă Perişor", iar la rubrica „Elemente de identificare" se vor modifică vecinii din partea de E şi N, astfel: în loc de „E = Şcoala generală cu clasele I-VIII" se va trece „E = Sc. generală H. Coandă Perişor" şi în loc de „N = Şcoala generală cu clasele I-VIII" se va trece „N = Sc. generală H. Coandă Perişor";

- poziţia nr. 13, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Primăria Perişor (Grădiniţa) teren aferent" se va trece „Teren aferent fostei Primării (Grădiniţa)", iar la rubrica „Elemente de identificare" se vor modifica vecinii din partea de E, astfel: în loc de „E = Consiliul Local Perişor" se va trece „E = Muzeul H. Coandă";

- poziţia nr. 14, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren aferent Şcolii generale cu clasele I-VIII" se va trece „Teren aferent Şc. generale cls. I-VIII H. Coandă", iar la rubrica „Elemente de identificare" se vor modifica vecinii din partea de V, astfel: în loc de „V = Ocolul Silvic Perişor şi Consiliul Local Perişor" se va trece „V = Muzeul H. Coandă";

- poziţia nr. 24, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Sediu Primărie Mărăcinele" se va trece „Fostul sediu Primărie Mărăcinele", iar la rubrica „Valoarea de inventar (lei)", în loc de „24.000" se va trece „10,00";

- poziţia nr. 26, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren aferent Primăriei Mărăcinele" se va trece „Teren aferent fosta Primărie Mărăcinele".

69.  La anexa nr. 72 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Pieleşti":

a) se abrogă poziţiile nr. 10-11, 12-13, 19-31;

b) se modifică:

- poziţia nr. 1, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S = 280 mp" se va trece „S = 168 mp";

- poziţia nr. 2, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S = 1.400 mp" se va trece „S = 832 mp";

- poziţia nr. 4, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S = 390 mp" se va trece „S = 314 mp";

- poziţia nr. 5, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S = 1.300 mp" se va trece „S = 426 mp";

- poziţia nr. 7, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S = 4.900 mp" se va trece „S = 1.624 mp";

- poziţia nr. 32, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că se elimină rândul 2, iar rândul 1 va avea următorul conţinut: „S = 2.000 mp";

- poziţia nr. 38, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „Pieleşti - 42 buc, în suprafaţă de 860 mp" se va trece „Pieleşti - 40 buc., în suprafaţă de 820 mp";

c) se completează cu poziţiile nr. 39 şi 40, conform anexei nr. 47 la prezenta hotărâre.

70.  La anexa nr. 73 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Piscu Vechi":

a)  se abrogă poziţiile nr. 9-10, 12-15, 18-21, 24-25, 30-32, 37-46, 48, 49-53;

b) se modifică:

- poziţia nr. 2, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „1.180 mp" se va trece „1.880 mp";

- poziţia nr. 34, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Balta Popi" se va trece „Balta în Capul Bejeniilor Mici", la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „P 907" se va trece „P 908", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Consiliului Local prin Hotărârea nr. 19/11.08.2004";

- poziţia nr. 35, rubrica „Elemente de identificare", care va avea următorul conţinut: „Suprafaţă totală = 21,79 ha, situată în T125, P849 = 12,49 ha; T126, P901 = 5,50 ha; T128, P926 = 3,80 ha", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Consiliului Local, prin Hotărârea nr. 22/31.03.2006";

- poziţia nr. 36, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Balta Ghearalia" se va trece „Balta Bejenia Mare", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Consiliului Local, prin Hotărârea nr. 19/11.08.2004";

- poziţia nr. 47:

(i) la rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Drumuri comunale" se va trece „Drumuri-străzi";

(ii) la rubrica „Elemente de identificare" se elimină drumurile care aparţin satului Ghidici şi această rubrică va avea următorul conţinut:

„Sat Piscu Vechi

1. Str. Poenarilor - L= 1.515 m, l = 15,70 m, S = 23.785 mp;

2. Str. Viilor - L = 530 m, l = 8,50 m, S = 4.505 mp;

3. Str. Bibeasca - L = 580 m, l = 9,10 m, S = 5.278 mp;

4. Str. Zambilelor - L = 340 m, l = 9,90 m, S = 3.366 mp;

5. Str. Zânelor - L = 130 m, l = 6,20 m, S = 806 mp

6. Str. Filipeşti - L= 1.250 m, l = 13,70 m, S = 17.125 mp;

7.  Str. Tudor Vladimirescu - L = 1.700m, l = 15,60m, S = 26.520 mp;

8. Str. Stejarului - L = 75 m, l = 11 m, S = 825 mp;

9. Str. Blănăriei - L= 1.935 m, l = 14,70 m, S = 28.444 mp;

10. Str. Salcâmului - L = 1.000 m, l = 6,30 m, S = 6.300 mp;

11. Str. George Coşbuc - L = 375 m, l = 7,50 m, S = 2.812 mp;

12. Str. Potcovarilor - L = 225 m, l = 9 m, S = 2.025 mp;

13. Str. George Enescu - L = 650 m, l = 15,40 m, S = 10.010 mp;

14. Str. Făbricuţei - L = 680 m, l = 14,20 m, S = 9.656 mp;

15. Str. Preot Dinescu - L = 500 m, l = 16,20 m, S = 8.100 mp;

16. Str. Ţiglăriei - L = 425 m, l = 6 m, S = 2.550 mp;

17. Str. Dunării - L = 630 m, l = 15,50 m, S = 9.765 mp;

18. Str. Dealul Horii - L = 275 m, l = 15,50 m, S = 4.262 mp;

19. Str. Caisului - L = 175 m, l = 5,40 m, S = 945 mp;

20. Str. Erou St. Popescu - L = 565 m, l = 11 m, S = 6.215 mp;

21. Aleea Dafiniţei - L = 120 m, l = 2 m, S = 240 mp;

22. Aleea Eternităţii - L = 150 m, l = 2 m, S = 300 mp;

23. Aleea Scherlata - L = 140 m, l = 10 m, S = 1.400 mp;

Sat Pisculeţ

24. Str. Ţarinei - L = 1.200 m, l = 12 m, S = 14.400 mp;

25. Str. Inv. Ion Bobica - L = 480 m, l = 8 m, S = 3.840 mp;

26. Str. Nucului - L = 635 m, l = 11 m, S = 6.985 mp;

27. Str. Grănicerilor - L = 800 m, l = 12 m, S = 9.600 mp;

28. Str. Bejeniilor - L = 1.075 m, l = 12 m, S = 12.900 mp;

29. Str. Trestioarei - L = 625 m, l = 9 m, S = 5.625 mp;

30. Str. Cocorului - L = 415 m, l = 11 m, S = 4.565 mp;

31. Str. Tarova - L = 500 m, l = 10 m, S = 5.000 mp;

32. Str. Balta Popii - L = 325 m, l = 10 m, S = 3.250 mp;

33. Str. Dunării - L = 575 m, l = 12 m, S = 6.900 mp;

34. Str. Ivăneşti - L = 260 m, l = 10 m, S = 2.600 mp;

35. Str. Păcii - L = 200 m, l = 9 m, S = 1800 mp";

(iii)   la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea   Consiliului   Local,   prin   Hotărârea nr. 19/11.08.2004";

c) se completează cu poziţiile nr. 54-61, conform anexei nr. 48 la prezenta hotărâre.

71.  La anexa nr. 74 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Pleniţa" se abrogă poziţiile nr. 18, 21-24, 31-40, 42, 52-54, 64-70, 72-74, 76.

72.  La anexa nr. 75 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Poiana Mare":

a) se abrogă poziţiile nr. 21-23, 29, 32-33, 35-37, 41, 43, 48, 53, 56-58, 63-64, 68, 75, 77-79;

b)   se modifică poziţia nr. 5, la rubrica „Elemente de identificare" se elimină rândul 6, iar la rubrica „Valoare de inventar", în loc de „0" se va trece „27";

c) se modifică:

-  poziţia nr. 7, la rubrica „Denumirea bunului" se elimină rândurile 3 şi 4, la rubrica „Elemente de identificare", rândul 4, în loc de „Găină Ion" se va trece „Carsin Ştefan" şi se elimină rândurile 9 şi 10, se elimină valoarea în cifre de la rândurile 6 şi 8, iar la rubrica „Valoare de inventar" se elimină „0" de pe rândul „1" şi se va trece „325" pe rândul 6 şi „3.680" pe rândul 8;

-  poziţia nr. 8, la rubrica „Denumirea bunului" se elimină rândurile 4 şi 5 şi se modifică marcarea rândurilor 6, 7, 8 din ,,f), g), h)" în ,,d), e), f)", la rubrica „Elemente de identificare" se elimină valoarea în cifre de la rândurile 6 si 8-12 si se elimină rândurile 13 şi 14, iar la rubrica „Valoare de inventar" se elimină „0" de pe rândul 1 şi se va trece „27" pe rândul 6, „7.728" pe rândul 8, „12" pe rândul 9, „0,77" pe rândul 10, „11" pe rândul 11 şi „5" pe rândul 12;

-  poziţia nr. 9, la rubrica „Denumirea bunului" se elimină rândurile 4 şi 5 şi se modifică marcarea rândului 6 din f) în d), la rubrica „Elemente de identificare" se elimină valoarea în cifre de la rândurile 6, 8-9 şi 15, se elimină rândurile 11-14 şi se modifică marcarea rândului 15 din ,,f)" în ,,d)", iar la rubrica „Valoare de inventar" se elimină „0" de pe rândul 1 şi se va trece „128" pe rândul 6, „6.624" pe rândul 8, „80" pe rândul 9 şi „1" pe rândul 15;

- poziţia nr. 10, la rubrica „Denumirea bunului" se elimină de pe rândul 2 „+ sediu gardieni", la rubrica „Elemente de identificare", se elimină valoarea în cifre de la rândurile 6 şi 8, iar la rubrica „Valoare de inventar" se elimină „0" de pe rândul 1 şi se va trece „81" pe rândul 6 şi „7.360" pe rândul 8;

- poziţia nr. 11, la rubrica „Elemente de identificare", rândul 3, în loc de „Drum judeţean" se va trece „Drum comunal" şi la rândul 5, în loc de „Nina Dumitru" se va trece „Bistriceanu Paul", iar la rubrica „Valoare de inventar" se elimină „0" de pe rândul 1 şi se va trece „2.576";

- poziţia nr. 12, la rubrica „Denumirea bunului" rândul 4, se adaugă „C.A.P." înainte de „Viata Nouă", la rubrica „Elemente de identificare", rândul 1, în loc de „Magheru" se va trece „Magereanu" şi la rândul 3, în loc de „Alex" se va trece „Alexandru", iar la rubrica „Valoarea de inventar" se elimină „0" de pe rândul 1 şi se va trece „29";

- poziţia nr. 13, la rubrica „Elemente de identificare", rândul 1, în loc de „Magheru" se va trece „Magereanu", iar la rubrica „Valoare de inventar" se elimină „0" de pe rândul 1 si se va trece „7.360";

-  poziţia nr. 14, la rubrica „Elemente de identificare", se elimină valoarea în cifre de la rândurile 7 şi 8, iar la rubrica „Valoare de inventar" se elimină „0" de pe rândul 1 şi se va trece „60.375" pe rândul 7 şi „146" pe rândul 8;

- poziţia nr. 15, la rubrica „Elemente de identificare", rândul 5, în loc de „FNC" se va trece „Drum exploatare" şi se elimină valoarea în cifre de la rândurile 7 şi 8, iar la rubrica „Valoare de inventar" se elimină „0" de pe rândul 1 şi se va trece „447.050" pe rândul 7 şi „146" pe rândul 8;

-  poziţia nr. 20, la rubrica „Elemente de identificare", se elimină valoarea în cifre de la rândurile 7-17, iar la rubrica „Valoare de inventar" se elimină „0" de pe rândul 1 şi se va trece „94.500" pe rândul 7, „2.714" pe rândul 8, „213" pe rândul 9, „284" pe rândul 10, „80" pe rândul 11, „14" pe rândul 12, „20" pe rândul 13, „11" pe rândul 14, „9" pe rândul 15, „197" pe rândul 16 şi „0,12" pe rândul 17;

-  poziţia nr. 24, la rubrica „Elemente de identificare", se elimină valoarea în cifre de la rândurile 7, 13 şi 19, iar la rubrica „Valoare de inventar" se elimină „0" de pe rândul 1 şi se va trece „61.824" pe rândul 7, „4" pe rândul 13 şi „18.750" pe rândul 19;

-  poziţia nr. 31, la rubrica „Elemente de identificare", se elimină rândul 6, iar la rubrica „Valoare de inventar" se elimină valoarea în cifre de pe rândul 1;

- poziţia nr. 50, la rubrica „Elemente de identificare", rândul 4, în loc de „Popescu Valentin" se va trece „Popescu Gabriela";

-  poziţia nr. 51, la rubrica „Elemente de identificare", rândurile 4 şi 11, în loc de „Mladen Stan" se va trece „Popescu Anca-Simona" şi se elimină valoarea în cifre de la rândurile 8 şi 14, iar la rubrica „Valoare de inventar" se elimină „0" de pe rândul 1 şi se va trece „3.600" pe rândul 8 şi „80" pe rândul 14;

-  poziţia nr. 52, la rubrica „Elemente de identificare", rândurile 4 şi 11, în loc de „Mladen Stan" se va trece „Popescu Anca-Simona" şi se elimină valoarea în cifre de la rândurile 8 şi 14, iar la rubrica „Valoare de inventar" se elimină „0" de pe rândul 1 şi se va trece „900" pe rândul 8 şi „1.246" pe rândul 14;

-  poziţia nr. 55, la rubrica „Elemente de identificare", la rândul 5, în loc de „Mucica Nicolae" se va trece „Caprian Ilie" şi rândul 7, în loc de „1,1 ha" se va trece „0,50 ha", iar la rubrica „Valoare de inventar", în loc de „188.100.000" se va trece „8.550";

- poziţia nr. 62, la rubrica „Denumirea bunului" se elimină rândul 3, la rubrica „Elemente de identificare" se elimină valoarea în cifre de la rândurile 8 şi 9 şi se elimină rândul 10, iar la rubrica „Valoare de inventar" se elimină „0" de pe rândul 1 şi se va trece „10.800" pe rândul 8 şi „80" pe rândul 9;

- poziţia nr. 69, la rubrica „Elemente de identificare", rândul 2, în loc de „13,4 ha" se va trece „13,4 km";

-  poziţia nr. 80, la rubrica „Elemente de identificare" se elimină rândul 6, iar la rubrica „Valoare de inventar", în loc de „590.625.000" se va trece „59.063";

d) se completează cu poziţiile nr. 83-89 conform anexei nr. 49 la prezenta hotărâre.

73.  La anexa nr. 76 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Podari":

a) se abrogă poziţiile nr. 7, 12-15, 20-21, 31;

b) se modifică:

- poziţia nr. 8, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S = 5.588 mp suprafaţă teren" se va trece „S = 4.988 mp suprafaţă teren";

- poziţia nr. 37, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „6.000 mp" se va trece „4.550".

74.  La anexa nr. 77 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Predeşti":

a) se abrogă poziţiile nr. 3-4, 6-7, 33-70, 73, 76-79;

b) se modifică poziţia nr. 8, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „N = Lascar Florica" se va trece „N = S.C. Transcolecte - S.A.".

75.  La anexa nr. 78 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Radovan":

a) se abrogă poziţiile nr. 5-7, 10, 13, 15, 17, 19, 22-23, 39-41, 45, 48, 54-136, 145-146, 149, 151-160, 163, 166, 174.

b) se modifică:

- poziţia nr. 1, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „6,762,000" se va trece „23.832";

- poziţia nr. 2, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „13,209,000" se va trece „3.170,16";

- poziţia nr. 3, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S = AGROMEC" se va trece „S = Piaţa", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „33,481,500" se va trece „8.037,36";

- poziţia nr. 4, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Clădire consiliu local. Dispensar veterinar. Teren aferent Construcţiei" se va trece „Casa administrativă. Dispensar veterinar", rubrica „Elemente de identificare" va avea următorul conţinut: „N = Ceauşoiu Stana, E = Maftei Nicu, V = DE 56, S = Sania Gheorghe", la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă" se va trece „1948", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „35,272,000" se va trece „8.616";

- poziţia nr. 11, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „Suprafaţă teren 381 mp" se va trece „Suprafaţă teren 581 mp", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „6.963.000" se va trece „1.670,40";

- poziţia nr. 12, rubrica „Elemente de identificare", care va avea următorul conţinut: „Târnava. E = Drum comunal, V = Tolea Victoria, S = Tencu Ionel, Suprafaţă teren 1.025 mp", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „18.614.486" se va trece „4.466,40";

-  poziţia nr. 14, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în sensul că în loc de „1952" se va trece „1925";

- poziţia nr. 160, rubrica „Elemente de identificare", care va avea următorul conţinut: „Radovan. E = DE 56, V = Nicolae Constantin, S = Petrescu Florin, N = Biblioteca, Suprafaţă teren 1.500 mp", iar la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în loc de „1997" se va trece „2000";

- poziţia nr. 24, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Drumuri comunale interior localitate Tanjala" se va trece „Străzi Radovan. Str. Teilor";

- poziţia nr. 25, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Drum comunal Piaţa" se va trece „Str. Stadionului";

- poziţia nr. 26, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Drum comunal Segarceanu" se va trece „Aleea I Stadion";

- poziţia nr. 27, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Drum comunal Biserica" se va trece „Strada Bisericii";

- poziţia nr. 28, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Drum comunal Pădurar" se va trece „Aleea nr. II Stadion";

- poziţia nr. 29, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Drum comunal Ţigani" se va trece „Str. Ţiganilor", iar la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „0,475 km" se va trece „0,750 km";

- poziţia nr. 30, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Drum comunal Galiceanu" se va trece „Str. Pădurii";

- poziţia nr. 31, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Drum comunal Dispensar" se va trece „Str. Dispensarului";

- poziţia nr. 32, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Drum comunal Titica" se va trece „Aleea Intorsurii";

- poziţia nr. 33, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Drum comunal spre Intorsura" se va trece „Str. Intorsurii";

- poziţia nr. 34, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Drum comunal Toi" se va trece „Str. Popa Gheorghe", iar la rubrica „Elemente de identificare" nu se va mai trece nimic;

- poziţia nr. 35, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Drum comunal Fântâniţa" se va trece „Str. Fântâniţa";

- poziţia nr. 36, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Drum comunal Cărămizi" se va trece „Str. Cărămidăriei";

- poziţia nr. 37, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Drum comunal Ticu" se va trece „Aleea Fântâniţa";

- poziţia nr. 38, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Drum comunal Glava" se va trece „Aleea Popa Gheorghe";

- poziţia nr. 42, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Drum comunal Fântânele" se va trece „Şoseaua Fântânele";

- poziţia nr. 43, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Drum comunal Grecu" se va trece „Aleea I Fântânele";

- poziţia nr. 44, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Drum comunal Cizmăriţa" se va trece „Aleea II Fântânele";

- poziţia nr. 46, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Drum comunal Dispensar II" se va trece „Str. Dispensarului";

- poziţia nr. 47, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Drum comunal Boiangiu" se va trece „Str. Grădiniţei";

- poziţia nr. 49, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Drum comunal Linia vale" se va trece „Str. Bisericii";

- poziţia nr. 50, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Drum comunal Linia deal" se va trece „Str. Viilor";

- poziţia nr. 51, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Drum comunal Ţarina" se va trece „Str. Marginei";

- poziţia nr. 52, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Drum comunal Linia mijloc" se va trece „Str. Barajului";

- poziţia nr. 53, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Drum comunal Uliţa" se va trece „Str. Căprioarelor";

- poziţia nr. 137, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „DC 14" se va trece „Şos. Mărăcine";

- poziţia nr. 138, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „ DC nr. 1" se va trece „Str. Barbulani";

- poziţia nr. 139, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „DC nr. 2" se va trece „Aleea II Mărăcine";

- poziţia nr. 140, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „DC nr. 3" se va trece „Str. Marginei";

- poziţia nr. 141, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „DC nr. 3" se va trece „Str. Cazaniei";

- poziţia nr. 142, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „DC nr. 4" se va trece „Str. Gornistului";

- poziţia nr. 143, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „DC nr. 5" se va trece „Str. Cantonierului";

- poziţia nr. 144, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „DC nr. 6" se va trece „Aleea Dr. Tolea Ion";

- poziţia nr. 147, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „DC nr. 9" se va trece „Aleea I Barbulani";

- poziţia nr. 148, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „DC nr. 10" se va trece „Str. Cârligani";

- poziţia nr. 150, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „DC nr. 12" se va trece „Str. Carman Vergu";

- poziţia nr. 161, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „DC nr. 23" se va trece „Str. Dr. Tolea Ion";

- poziţia nr. 164, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „DC nr. 17 km 0-2" se va trece „DC nr. 17 km 0-3", iar la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „Suprafaţă 2,37500 km" se va trece „Lungime 3,200 km";

- poziţia nr. 167, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Drumuri exploatare 130 km" se va trece „Drumuri exploatare 150 km";

- poziţia nr. 170, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Cişmele 12 bucăţi" se va trece „Cişmele 14 bucăţi"; la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „Amplasate în cele 4 sate componente ale comunei" se va trece „Amplasate în cele 3 sate ale comunei", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „102,600,000" se va trece „11.970";

- poziţia nr. 171, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Poduri şi podeţe 15 cu zona de protecţie de 7.500 mp" se va trece „Poduri şi podeţe 25 bucăţi cu zona de protecţie 7.500 mp", la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „Amplasate în cele 4 sate componente ale comunei" se va trece „Amplasate în cele 3 sate ale comunei", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „105,400,000" se va trece „17.566,6";

-  poziţia nr. 173, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „Suprafaţă teren 1.635 mp" se va trece „2.300 mp";

c) se completează cu poziţiile nr. 176-186, conform anexei nr. 50 la prezenta hotărâre.

76. La anexa nr. 79 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Rast":

a) se abrogă poziţiile nr. 5-6, 13, 29;

b) se modifică:

- poziţia nr. 1, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „294,000" se va trece „109.056";

- poziţia nr. 2, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „120,000" se va trece „19.968";

- poziţia nr. 3, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „130,000" se va trece „21.632";

- poziţia nr. 4, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „140,000" se va trece „23.296";

- poziţia nr. 7, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Sediu Primărie" se va trece „Anexa Sediu Primărie", la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „Construcţie din cărămidă, 7 săli, N = Biserica" se va trece „Construcţie din cărămidă 5 săli, N = Sediul nou Primărie", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „35,000" se va trece „0";

- poziţia nr. 8, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „E = Drânceanu Maria" se va trece „E = Bigea Floarea", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „70,000" se va trece „51.574";

- poziţia nr. 9, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „350,000" se va trece „91.224";

-  poziţia nr. 10, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „220,000" se va trece „88.445";

-  poziţia nr. 12, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „18,900" se va trece „4.800";

-  poziţia nr. 14, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „1,250" se va trece „200";

- poziţia nr. 15, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S = Pârvu Anica" se va trece „S = Dumitrescu Tache Marian", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „1,250" se va trece „200";

-  poziţia nr. 16, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „0" se va trece „200";

-  poziţia nr. 17, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „90,160,000" se va trece „9.738";

-  poziţia nr. 18, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „16,560,000" se va trece „1.788";

-  poziţia nr. 19, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „31,280,000" se va trece „3.378";

-  poziţia nr. 20, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „64,560,000" se va trece „6.973";

- poziţia nr. 21, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S = 0,25 ha" se va trece „S = 0,45 ha", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „46,000,000" se va trece „9.000";

-  poziţia nr. 22, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „7,360,000" se va trece „7.950";

-  poziţia nr. 23, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „194,400,000" se va trece „2.995";

-  poziţia nr. 24, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „118,000,000" se va trece „12.744";

-  poziţia nr. 25, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „11,040,000" se va trece „11.923";

- poziţia nr. 26, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S = 1,00 ha" se va trece „S = 2,34 ha", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „162,000,000" se va trece „17.496";

- poziţia nr. 28, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S = 2,66 ha" se va trece „S = 1,00 ha", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „465,000,000" se va trece „65.100";

- poziţia nr. 30, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren parc" se va trece „Teren parc-şcoală", la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „S = 0,20 ha" se va trece „S = 0,28 ha", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „36,800,000" se va trece „3.975";

- poziţia nr. 32, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S = 474 ha" se va trece „S = 600 ha", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „55,932,000,000" se va trece „7.020.000";

-  poziţia nr. 34, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „226,000,000" se va trece „24.408";

-  poziţia nr. 36, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „590,000,000" se va trece „63.720";

-  poziţia nr. 37, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „354,000,000" se va trece „4.560";

-  poziţia nr. 38, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „177,000,000" se va trece „24.780";

c) se completează cu poziţiile nr. 39-48, conform anexei nr. 51 la prezenta hotărâre.

77. La anexa nr. 80 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Robăneşti" se abrogă poziţiile nr. 33-43.

78.  La anexa nr. 81 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Sadova" se abrogă poziţiile nr. 8-19, 49-51.

79.  La anexa nr. 82 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Sălcuţa"

a) se abrogă poziţiile nr. 10-11, 22-25, 32-35, 37;

b) se modifică:

-  poziţia nr. 3, rubrica „Elemente de identificare", care se completează astfel: „plus extindere sediu (construcţie din BCA acoperită cu ţiglă) lucrare executată în anul 2005", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „100.000.000" se va trece „145.275,52";

- poziţia nr. 4, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „44.301.600" se va trece „79.622,11";

-   poziţia nr. 5, rubrica „Denumirea bunului" care se completează cu „Teren aferent târgului de săptămână", iar rubrica „Valoarea de inventar (Lei)" se modifică astfel: „valoare aferentă târgului de săptămână 3.468,00", iar „valoarea aferentă terenului 248.672,81";

- poziţia nr. 6, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „171.192.600" se va trece „41.086,22";

- poziţia nr. 7, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „Construcţie din cărămidă acoperită cu ţiglă" se va trece „Construcţie din cărămidă acoperită cu plăci azbociment", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „56.936.000" se va trece „13.424,64";

- poziţia nr. 8, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „16.993.200" se va trece „30.390,74";

- poziţia nr. 9, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „Construcţie din cărămidă acoperită cu carton" se va trece „Construcţie din cărămidă acoperită cu plăci azbociment", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „103.641.400" se va trece „24.873,94";

-  poziţia nr. 12, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „462.306.000" se va trece „110.953,44";

-  poziţia nr. 13, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „12.976.070" se va trece „233.231,69";

-  poziţia nr. 14, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „58.525.500" se va trece „14.046,00";

- poziţia nr. 15, rubrica „Denumirea bunului", care va avea următorul conţinut: „Şcoala generală Sălcuţa (şcoala veche)", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „103.583.600" se va trece „24.860,06";

- poziţia nr. 16, rubrica „Denumirea bunului", care va avea următorul conţinut: „Teren aferent Şcoala generală Sălcuţa (veche)", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „40.460.000" se va trece „70.993,65";

-  poziţia nr. 17, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „448.900.600" se va trece „1.077.036,14";

- poziţia nr. 18, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S = 6.728 mp - curtea şcolii" se va trece „S = 6.726 mp - curtea şcolii", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „19.443.920" se va trece „334.614,13";

- poziţia nr. 20, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Monument istoric 1908" se va trece „Monument istoric 1907";

- poziţia nr. 21, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Monument istoric eroii revoluţiei" se va trece „Monument istoric eroii revoluţiei 1989";

-  poziţia nr. 26, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „90.000.000" se va trece „248.672,81";

-  poziţia nr. 27, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „437.416.000" se va trece „104.979,84";

-  poziţia nr. 28, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „1.540.000.000" se va trece „369.600,00";

-  poziţia nr. 29, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „116.400.000" se va trece „27.936,00";

-  poziţia nr. 30, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „20.230.000" se va trece „31.401,04";

-  poziţia nr. 31, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „25,000,000" se va trece „6.000,00";

-  poziţia nr. 36, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „43,000,000" se va trece „10.320,00";

80.  La anexa nr. 83 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Scăeşti":

a) se abrogă poziţiile nr. 24-26, 31-32;

b) se completează cu poziţia nr. 78, conform anexei nr. 52 la prezenta hotărâre.

81.  La anexa nr. 84 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Seaca de Câmp" se abrogă poziţiile nr. 6-7 şi 20-26.

82.  La anexa nr. 85 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Seaca de Pădure" se abrogă poziţiile nr. 7-8, 11-12, 36, 43-45, 60-61.

83.  La anexa nr. 86 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Secu":

a) se abrogă poziţiile nr. 9-11, 17-20, 22-23;

b) se completează cu poziţiile nr. 43-48, conform anexei nr. 53 la prezenta hotărâre.

84.  La anexa nr. 87 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Siliştea Crucii" se abrogă poziţiile nr. 12-13, 23, 25-26, 31.

85.  La anexa nr. 88 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Sopot":

a) se abrogă poziţiile nr. 21-27;

b) se completează cu poziţiile nr. 29-34, conform anexei nr. 54 la prezenta hotărâre.

86.  La anexa nr. 89 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Simnicu de Sus":

a) se abrogă poziţiile nr. 19-25, 28-29, 35, 37-45, 47-62;

b) se modifică:

- poziţia nr. 1, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Şcoala Simnic" se va trece „Şcoala Şimnic. Local vechi. Local nou", la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „Sc = 568 mp, Sc = 84 mp", la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă" se adaugă anul „1963", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „209,777,959" se va trece „199.690,15" şi „35.437,97";

- poziţia nr. 2, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „128,800,000" se va trece „15.732,00";

- poziţia nr. 3, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că se adaugă „Sc = 155 mp", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „80,166,273" se va trece „46.318,97";

- poziţia nr. 4, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „7,000,000" se va trece „6.247,50";

- poziţia nr. 5, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că se adaugă „Sc = 155 mp", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „113.430.695" se va trece „51.495,80";

- poziţia nr. 6, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „7.200.000" se va trece „5.007,50";

- poziţia nr. 7, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că se adaugă „Sc = 160 mp", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „69.764.126" se va trece „63.282,90";

- poziţia nr. 8, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „12.600.000" se va trece „1.573,20";

- poziţia nr. 9, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Şcoala Leşile" se va trece „Şcoala Leşile. Local vechi. Local nou", la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „Sc = 963 mp, Sc = 306 mp", la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă" se adaugă anul „1912", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „492.180.263" se va trece „152.351,63" şi „169.437.79";

- poziţia nr. 10, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S = 10.000 mp" se va trece „S = 17.000 mp", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „180.000.000" se va trece „38.202,98";

- poziţia nr. 11, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că se adaugă „Sc = 178 mp", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „86.573.276" se va trece „53.192,11";

- poziţia nr. 12, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că se adaugă „S = 600 mp", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „3.600.000" se va trece „1.348,60";

- poziţia nr. 13, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că se adaugă „Sc = 174 mp", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „31.493.893" se va trece „45.497,18";

-  poziţia nr. 14, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „1.800.000" se va trece „1.050,00";

- poziţia nr. 15, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că se adaugă „Sc = 174 mp", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „61.932.494" se va trece „154.883,00";

-  poziţia nr. 16, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „21.600.000" se va trece „14.994,00";

- poziţia nr. 17, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că se adaugă „Sc = 174 mp", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „51.888.619" se va trece „74.708,00";

-  poziţia nr. 18, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „11.250.000" se va trece „1.404,63";

- poziţia nr. 26, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Sediu Primărie" se va trece „Sediu Primărie+anexe", la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „Sc = 168 mp, Sc = 200 mp", la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă" se adaugă anul „1981", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „426.683.656" se va trece „276.087,00";

-  poziţia nr. 27, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „90.000.000" se va trece „62.475,00";

- poziţia nr. 30, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „L = 26,1 km" se va trece „L = 35.081 ml";

- poziţia nr. 31, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „13 buc." se va trece „14 buc", la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „Sc = 160 mp", la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă", în loc de „0" se va trece „1980", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „55.551,50";

- poziţia nr. 32, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „13 buc." se va trece „14 buc", la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „S = 160 mp", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „4.680.000" se va trece „359,59";

- poziţia nr. 33, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „5 buc." se va trece „20 buc", iar la rubrica „Elemente de identificare" se adaugă „Sc = 670 mp. Albeşti - 2, Dudoviceşti - 2, Romaneşti - 1, Şimnic - 3, Floreşti - 1, Izvor - 3, Leşile - 1, Deleni - 1, Cornet - 2, Mileşti - 4";

- poziţia nr. 34, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „5 buc." se va trece „20 buc", la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „S = 100 mp" se va trece „S = 10.000 mp", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „1.800.000" se va trece „22.474,34";

- poziţia nr. 36, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „5 buc." se va trece „3 buc", la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „S = 50 mp" se va trece „S = 75 mp", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „168,56";

- poziţia nr. 46, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren aferent construcţie ce aparţine Primăriei satului Mileşti" se va trece „Teren aferent fostei construcţii - sat Mileşti", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „9.000.000" se va trece „0,15";

c) se completează cu poziţiile nr. 63-68, conform anexei nr. 55 la prezenta hotărâre.

87. La anexa nr. 90 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Teasc":

a) se abrogă poziţiile nr. 17-19, 23-26,28-29,41, 44-47, 49, 74-75 şi 78;

b) se modifică:

- poziţia nr. 1, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Primărie" se va trece „Construcţie Primărie", la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „E - Bădoi Dumitru" se va trece „E - Anexă Primărie", iar rubrica „Elemente de identificare" se va completa cu „Suprafaţă de 218 mp";

- poziţia nr. 2, la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „V - DN 55" se va trece „V - Construcţie Primărie" şi se va completa cu „Suprafaţă de 44 mp";

-  poziţia nr. 3, rubrica „Elemente de identificare", care va avea următorul conţinut: „Suprafaţă de 9 mp; N - Anexa Primărie, S - Garaj Primărie, E - Tănase Alexandru, V - Suprafaţă aferentă Primărie";

- poziţia nr. 4, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Sediu Secui CAP" se va trece „Sediu fost CAP Secui", iar rubrica „Elemente de identificare" se va completa cu „Suprafaţă de 238 mp";

- poziţia nr. 5, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Magazie Secui" se va trece „Magazie fost CAP Secui", iar rubrica „Elemente de identificare" se va completa cu „Suprafaţă de 540 mp";

- poziţia nr. 6, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Şcoala Teasc I" se va trece „Construcţie Grădiniţa Teasc", iar rubrica „Elemente de identificare" se va completa cu „Suprafaţă de 608 mp";

- poziţia nr. 7, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Şcoala Teasc II" se va trece „Construcţie Şcoala Teasc", iar rubrica „Elemente de identificare" se va completa cu „Suprafaţă de 720 mp";

- poziţia nr. 8, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Anexa şcoală" se va trece „Anexă Şcoala Teasc", iar rubrica „Elemente de identificare" se va completa cu „Suprafaţă de 68 mp";

- poziţia nr. 9, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „WC şcoala" se va trece „WC Şcoala Teasc", iar rubrica „Elemente de identificare" se va completa cu „Suprafaţă de 63 mp";

- poziţia nr. 10, rubrica „Elemente de identificare", care se va completa cu „Suprafaţă de 192 mp";

- poziţia nr. 11, rubrica „Elemente de identificare", care se va completa cu „Suprafaţă de 440 mp";

- poziţia nr. 12, rubrica „Elemente de identificare", care se va completa cu „Suprafaţă de 571 mp";

- poziţia nr. 13, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Anexa şcoală" se va trece „Anexa Şcoala Secui", iar rubrica „Elemente de identificare" se va completa cu „Suprafaţă de 36 mp";

- poziţia nr. 14, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „WC şcoală" se va trece „WC Şcoala Secui", iar rubrica „Elemente de identificare" se va completa cu „Suprafaţă de 30 mp";

- poziţia nr. 15, rubrica „Elemente de identificare", care se va completa cu „Suprafaţă de 236 mp";

- poziţia nr. 16, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „WC Grădiniţa" se va trece „WC Grădiniţa Secui", iar rubrica „Elemente de identificare" se va completa cu „Suprafaţă de 4 mp";

- poziţia nr. 22, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „WC dispensar" se va trece „WC Dispensar uman Teasc", iar rubrica „Elemente de identificare" se va completa cu „Suprafaţă de 6 mp";

- poziţia nr. 27, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Monument" se va trece „Monument Secui", iar rubrica „Elemente de identificare" se va completa cu „Suprafaţă de 17 mp";

- poziţia nr. 30, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren fotbal Teasc" se va trece „Baza sportivă Teasc", iar la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „1.000 mp" se va trece „7.370 mp", cu următorii vecini: „N - Sbora I. Ion, E, V, S - Izlaz comunal";

- poziţia nr. 31, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren fotbal Secui" se va trece „Baza sportivă Secui", iar la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „1.000 mp" se va trece „6.670 mp";

- poziţia nr. 32, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren Primărie" se va trece „Suprafaţă aferentă Primărie", iar la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „3.000 mp" se va trece „2.313 mp", cu următorii vecini: „N - Voinicescu Niculina, S - Post Poliţie, E - Bădoi Dumitru şi Tănase Alexandru, V - DN 55";

- poziţia nr. 33, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren sediu Secui" se va trece „Suprafaţă aferentă sediu fost CAP Secui", iar la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „1.500 mp" se va trece „651 mp", cu următorii vecini: „N - Drum de exploatare, S, E - Radu Marin, V - Ioana Dumitru";

- poziţia nr. 34, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren magazie Secui" se va trece „Suprafaţă aferentă magazie fost CAP Secui", iar la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „1.700 mp" se va trece „918 mp", iar la „S - Drum exploatare";

- poziţia nr. 35, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren şcoală I Teasc" se va trece „Suprafaţă aferentă Grădiniţa Teasc", iar la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „2.000 mp" se va trece „3.650 mp", cu următorii vecini: „N - Ureche Gheorghe, E - DN 55, V, S -Amărăşteanu Savel";

- poziţia nr. 36, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren şcoală II Teasc" se va trece „Suprafaţă aferentă Şcoala Teasc", iar la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „1.000 mp" se va trece „4.227 mp", cu următorii vecini: „N - Amărăşteanu Savel, E - DN 55, S - Magazin Teasc şi Amărăşteanu Savel, V - Amărăşteanu Savel";

- poziţia nr. 37, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren cămin Secui" se va trece „Suprafaţă aferentă Cămin Cultural sat Secui", iar la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „20 mp" se va trece „1.820 mp", cu următorii vecini: „N, E - Drum comunal, S - Ciobanu Vasile, V - Şcoala Secui";

- poziţia nr. 38, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren cămin Teasc" se va trece „Suprafaţă aferentă Cămin Cultural Teasc", iar la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „100 mp" se va trece „388 mp", cu următorii vecini: „N - DN 55, S - Dumitru M. Dumitru, E - Nistor Ştefan, V - Drum comunal";

- poziţia nr. 39, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren şcoală Secui" se va trece „Suprafaţă aferentă Şcoala Secui", iar la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „1.000 mp" se va trece „5.182 mp", cu următorii vecini: „N - Drum comunal, S - Proprietari cetăţeni, E - Cămin cultural, V - Popa Oprea";

- poziţia nr. 40, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren Grădiniţa Secui" se va trece „Suprafaţă aferentă Grădiniţa Secui", iar la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „400 mp" se va trece „1.053 mp", cu următorii vecini: „N - Păun Maria, S, E - Drum comunal, V - Ilie Luchian";

- poziţia nr. 48, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren poştă" se va trece „Suprafaţă aferentă Poştă şi CEC Teasc", iar la rubrica „Elemente de identificare", în loc de „30 mp" se va trece „68 mp", cu următorii vecini: „N - Voinigescu Niculina, S - Post Poliţie, E - Badoi Dumitru, V - DN 55";

- poziţia nr. 77, rubrica „Elemente de identificare", care va avea următorul conţinut:

„Sat Teasc:

1.  Str. Novăceştilor -0,2784 ha;

2.  Str. Nuferilor -0,0480 ha;

3.  Str. Pârâului -0,126 ha;

4.  Str. Henri Coandă - 0,7920;

5.  Str. Valea lui Roman - 0,6612 ha;

6.  Str. Avram Iancu - 0,0342 ha;

7.  Str. Vlad Ţepeş - 0,0138 ha;

8.  Str. Gârlelor -0,1320 ha;

9.  Str. Pescarilor- 1,1971 ha;

10. Str. Horei - 0,3452;

11. Str. Horei nr. 1 -0,0120 ha;

12. Str. Mihai Eminescu - 0,0420 ha;

13. Str. Islazului - 0,1860 ha;

14. Str. Cimitirului - 0,4340 ha;

15. Str. Bisericii - 0,1320 ha;

16. Str. Şerbăneştilor -0,0584 ha;

17. Str. Morii -6,2268 ha;

18. Str. Cişmeaua Turcului - 0,3686 ha;

19. Str. Vişeneştilor -0,2340 ha;

20. Str. Jiului -0,2030 ha;

21. Str. I.C. Brătianu - 0,1120 ha;

22. Str. Nucului -0,5136 ha;

23. Str. Pârului - 0,5040 ha;

24. Str. Livezilor -0,1560 ha;

25. Str. Bulgarului - 0,3860 ha;

26. Str. Cazanelor - 0,0720 ha;

27. Str. George Coşbuc - 0,8622 ha;

28. Str. Lacurilor -0,0550 ha;

29. Aleea Lacurilor- 0,0160 ha;

30. Str. Tudor Arghezi - 0,0750 ha;

31. Str. Marin Sorescu - 0,0750 ha;

32. Aleea Marin Sorescu - 0,1940 ha;

33.  Dc740+Dc741+Dc755+Dc808+Dc839 - 0,6520 ha;

34.  Drumuri adiacente pe DN 55 - 0,3101 ha;

Sat Secui:

1.  Str. Câmpia Izlaz - 0,1232 ha;

2.  Str. Mihai Viteazul - 3,9006 ha;

3.  Str. Dispensarului - 0,5912 ha;

4.  Str. Vaporeştilor - 0,8648 ha;

5.  Str. Eroilor-1,2258 ha;

6.  Str. Bisericii -0,1658 ha;

7.  Str. Nicolae Titulescu - 1,3564 ha;

8.  Str. Jiului -0,6317 ha;

9. Aleea Salcâmului - 0,0375 ha;

10. Str. Tudor Vladimirescu - 0,1350 ha;

11. Str. Pandurilor -0,0972 ha";

c) se completează cu poziţiile nr. 79-122, conform anexei nr. 56 la prezenta hotărâre.

88.  La anexa nr. 91 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Terpeziţa" se abrogă poziţiile nr. 2-7.

89.  La anexa nr. 92 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Teslui" se abrogă poziţiile nr. 7 şi 13.

90.  La anexa nr. 93 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Ţuglui":

a) se abrogă poziţia nr. 13;

b)  se completează cu poziţiile nr. 21 şi 22, conform anexei nr. 57 la prezenta hotărâre.

91.  La anexa nr. 94 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Unirea":

a) se abrogă poziţiile nr. 26-30, 34-35, 38-39;

b) se modifică:

- poziţia nr. 6, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „Suprafaţă 1.436 mp" se va trece „Suprafaţă 1.798 mp";

- poziţia nr. 9, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „Suprafaţă 3.260 mp" se va trece „Suprafaţă 4.096 mp";

- poziţia nr. 12, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „Suprafaţă 3.594 mp" se va trece „Suprafaţă 4.096 mp";

- poziţia nr. 14, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „Suprafaţă 4.693 mp" se va trece „Suprafaţă 2.590 mp";

- poziţia nr. 19, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „Suprafaţă 617 mp" se va trece „Suprafaţă 791 mp";

- poziţia nr. 21, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Staţie autobuz centru" se va trece „Staţie autobuz intersecţie";

- poziţia nr. 23, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „Suprafaţă 1.297 mp" se va trece „Suprafaţă 1.700 mp";

c)  se completează cu poziţiile nr. 40 şi 41, conform anexei nr. 58 la prezenta hotărâre.

92.  La anexa nr. 95 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Urzicuţa":

a) se abrogă poziţiile nr. 3-4, 6, 8-9, 18, 20-21, 22-23;

b) se completează cu poziţia nr. 24, conform anexei nr. 59 la prezenta hotărâre.

93.  La anexa nr. 96 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Valea Standului":

a) se abrogă poziţiile nr. 9-22;

b) se modifică:

- poziţia nr. 1, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Drumuri comunale în lungime de 34 km într-un singur sens" se va trece „Reţea stradală pe o lungime de 34 km într-un singur sens";

- poziţia nr. 3, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „100,000,000" se va trece „62.484";

- poziţia nr. 4, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „26,370,000" se va trece „4.166";

- poziţia nr. 6, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „11,720,000" se va trece „1.852";

- poziţia nr. 8, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „293.000.000" se va trece „46.294";

- poziţia nr. 26, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Cămin cultural Valea Standului" se va trece „Cămin cultural Valea Standului şi teren aferent", cu o valoare de 208.741, respectiv 28.660;

- poziţia nr. 27, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Cămin cultural Ţugureşti" se va trece „Cămin cultural Ţugureşti şi teren aferent", cu o valoare de 4.517, respectiv 1.226;

- poziţia nr. 28, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Cămin cultural Barza" se va trece „Cămin cultural Barza şi teren aferent", cu o valoare de 167.005, respectiv 12.429;

- poziţia nr. 29, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Cămin cultural Horezu Poenari" se va trece „Cămin cultural Horezu Poenari şi teren aferent", cu o valoare de 63.428, respectiv 11.570;

- poziţia nr. 30, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Cămin cultural Greceşti" se va trece „Cămin cultural Greceşti şi teren aferent", cu o valoare de 24.280, respectiv 1.582;

- poziţia nr. 31, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Şcoala clasele I-IV Ţugureşti" se va trece „Şcoala Tugureşti şi teren aferent", cu o valoare de 44.730, respectiv 44.700;

- poziţia nr. 32, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Şcoala clasele I-IX Barza" se va trece „Şcoala cls. I-IX Barza şi teren aferent", cu o valoare de 397.497, respectiv 68.568;

- poziţia nr. 33, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Şcoala nr. 1 Valea Standului" se va trece „Şcoala nr. 1 Valea Stanciului şi teren aferent", cu o valoare de 209.532, respectiv 47.490;

- poziţia nr. 34, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Şcoala clasele 2 Valea Standului" se va trece „Şcoala cls. II Valea Stanciului şi teren aferent", cu o valoare de 199.740, respectiv 11.523;

- poziţia nr. 35, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Şcoala clasele I-IX H. Poenari" se va trece „Şcoala clasele I-IX H. Poenari şi teren aferent", cu o valoare de 397.497, respectiv 20.309;

- poziţia nr. 36, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Şcoala clasele I-IV Greceşti" se va trece „Şcoala clasele I-IV Greceşti şi teren aferent", cu o valoare de 301.714, respectiv 17.358;

- poziţia nr. 37, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Grădiniţa Valea Standului" se va trece „Grădiniţa Valea Standului şi teren aferent", cu o valoare de , respectiv 6.859;

- poziţia nr. 38, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Grădiniţa Greceşti" se va trece „Grădiniţa Greceşti şi teren aferent", cu o valoare de 76.658, respectiv 6.371;

- poziţia nr. 39, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Grădiniţa Barza" se va trece „Grădiniţa Barza şi teren aferent";

-  poziţia nr. 43, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „20.058.000" se va trece „2.212";

-  poziţia nr. 44, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „20.087.000" se va trece „2.212";

-  poziţia nr. 45, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „21.087.000" se va trece „2.323";

-  poziţia nr. 46, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „20.087.000" se va trece „2.212";

-  poziţia nr. 47, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „20.087.000" se va trece „2.212";

- poziţia nr. 48, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Monumentul eroilor 1907" se va trece „Monumentul eroilor de la 1907 Horezu Poenari", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „50.000";

c) se completează cu poziţiile nr. 49-53, conform anexei nr. 60 la prezenta hotărâre.

94. La anexa nr. 97 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Vela":

a) se abrogă poziţiile nr. 13-27;

b) se modifică:

- poziţia nr. 2, rubrica „Elemente de identificare", în loc de „Suprafaţa 5.358 mp" se va trece „4.318 mp";

- poziţia nr. 3, rubrica „Elemente de identificare", în loc de „Suprafaţă 8.400 mp" se va trece „Suprafaţa 6.600 mp";

- poziţia nr. 4, rubrica „Elemente de identificare", în loc de „Suprafaţa 1.200 mp" se va trece „Suprafaţa 1.904 mp";

- poziţia nr. 5, rubrica „Elemente de identificare", în loc de „Suprafaţă 7.200 mp" se va trece „Suprafaţa 4.318 mp";

- poziţia nr. 6, în loc de „Suprafaţă 8.500 mp" se va trece „Suprafaţă 3.807 mp";

- poziţia nr. 9, în loc de „Suprafaţă 3.500 mp" se va trece „Suprafaţă 2.580 mp";

- poziţia nr. 12, în loc de „Suprafaţă 2.629 mp" se va trece „Suprafaţă 2.200 mp;

- poziţia nr. 30, în loc de „Suprafaţă 1.100 mp" se va trece „Suprafaţă 10.200 mp";

-  poziţia nr. 32, în loc de „Suprafaţă 20 mp" se va trece „Suprafaţă 560 mp";

c) se completează cu poziţiile nr. 42-51, conform anexei nr. 61 la prezenta hotărâre.

95. La anexa nr. 98 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Verbiţa":

a) se abrogă poziţiile nr. 7, 17-19, 23, 27-30;

b) se modifică:

- poziţia nr. 1, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „17,600" se va trece „18.432,65";

- poziţia nr. 2, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „146,500,000" se va trece „263.300";

- poziţia nr. 3, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „443,200" se va trece „53.738";

- poziţia nr. 4, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „18,752,000" se va trece „33.702,40";

- poziţia nr. 5, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că se va completa cu „Suprafaţa = 176 mp", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „100,500" se va trece „95.231,79";

- poziţia nr. 6, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „6,563,200" se va trece „11.795,84";

- poziţia nr. 8, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „Suprafaţa 10.000 mp" se va trece „Suprafaţa 9.000 mp", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „2,710,000,000" se va trece „426.158,70";

- poziţia nr. 9, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „107,700" se va trece „45.333,25";

- poziţia nr. 11, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „213,700" se va trece „82.475,37";

- poziţia nr. 12, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „35.160.000" se va trece „63.192";

- poziţia nr. 13, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „284.200" se va trece „319.566,15";

- poziţia nr. 14, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „5.000" se va trece „2.753,35";

- poziţia nr. 15, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „13.766,75";

- poziţia nr. 16, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „84.980.000" se va trece „152.714";

- poziţia nr. 20, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „89.100.000" se va trece „235.989,89";

- poziţia nr. 21, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „72.200" se va trece „155.562,22";

- poziţia nr. 22, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „104.040.000" se va trece „160.221,33";

- poziţia nr. 26, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „133.500.000" se va trece „209.663,50";

- poziţia nr. 32, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „0" se va trece „3.346.978,8";

- poziţia nr. 33, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „0" se va trece „2.966.622,0";

- poziţia nr. 34, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „0" se va trece „26.750,67";

- poziţia nr. 35, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „0" se va trece „2.480,84";

- poziţia nr. 36, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „5.476,87";

- poziţia nr. 37, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „2.373,29";

- poziţia nr. 38, rubrica „Elemente de identificare" se va completa cu „18 buc", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „15.913,08";

-  poziţia nr. 39, rubrica „Elemente de identificare" se va completa cu „11 buc.", iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „9.724,66";

-  poziţia nr. 40, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „0" se va trece „709.965,20";

- poziţia nr. 41, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)" în loc de „0" se va trece „247.218,50";

-  poziţia nr. 42, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „17,700,000" se va trece „55.585,35";

-  poziţia nr. 43, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în sensul că în loc de „17,100,000" se va trece „54.123,07";

- poziţia nr. 44, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)", în loc de „0" se va trece „4.371,92".

96.  La anexa nr. 99 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Vârtop":

a) se abrogă poziţiile nr. 4-5, 11, 14;

b)  se completează cu poziţiile nr. 16-19 conform anexei nr. 62 la prezenta hotărâre.

97.  La anexa nr. 100 „Inventarul bunurilor care aparţin comunei Vârvoru de Jos":

a) se abrogă poziţiile nr. 7-8, 32-49, 60-67, 68;

b) se completează cu poziţiile nr. 199 şi 200, conform anexei nr. 63 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Se atestă apartenenţa bunurilor prevăzute în anexa nr. 64 (care devine anexa nr. 101 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002) la domeniul public al comunei Pleşoi, judeţul Dolj, înfiinţată prin Legea nr. 84/2004 pentru înfiinţarea unor comune.

Art. III. - Se atestă apartenenţa bunurilor prevăzute în anexa nr. 65 (care devine anexa nr. 102 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002) la domeniul public al comunei Tălpaş, judeţul Dolj, înfiinţată prin Legea nr. 84/2004.

Art. IV. - Se atestă apartenenţa bunurilor prevăzute în anexa nr. 66 (care devine anexa nr. 103 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002) la domeniul public al comunei Galiciuica, judeţul Dolj, înfiinţată prin Legea nr. 84/2004.

Art. V. - Se atestă apartenenţa bunurilor prevăzute în anexa nr. 67 (care devine anexa nr. 104 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002) la domeniul public al comunei Coţofenii din Faţă, judeţul Dolj, înfiinţată prin Legea nr. 84/2004.

Art. VI. - Se atestă apartenenţa bunurilor prevăzute în anexa nr. 68 (care devine anexa nr. 105 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002) la domeniul public al comunei Intorsura, judeţul Dolj, înfiinţată prin Legea nr. 84/2004.

Art. VII. - Se atestă apartenenţa bunurilor prevăzute în anexa nr. 69 (care devine anexa nr. 106 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002) la domeniul public al comunei Rojişte, judeţul Dolj, înfiinţată prin Legea nr. 84/2004.

Art. VIII. - Se atestă apartenenţa bunurilor prevăzute în anexa nr. 70 (care devine anexa nr. 107 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002) la domeniul public al comunei Ghidici, judeţul Dolj, înfiinţată prin Legea nr. 84/2004.

Art. IX. - Se atestă apartenenţa bunurilor prevăzute în anexa nr. 71 (care devine anexa nr. 108 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002) la domeniul public al comunei Catane, judeţul Dolj, înfiinţată prin Legea nr. 84/2004.

Art. X. - Se atestă apartenenţa bunurilor prevăzute în anexa nr. 72 (care devine anexa nr. 109 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002) la domeniul public al comunei Ghindeni, judeţul Dolj, înfiinţată prin Legea nr. 84/2004.

Art. XI. - Se atestă apartenenţa bunurilor prevăzute în anexa nr. 73 (care devine anexa nr. 110 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002) la domeniul public al comunei Cârna, judeţul Dolj, înfiinţată prin Legea nr. 84/2004.

Art. XII. - Se atestă apartenenţa bunurilor prevăzute în anexa nr. 74 (care devine anexa nr. 111 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002) la domeniul public al comunei Dobroteşti, judeţul Dolj, înfiinţată prin Legea nr. 84/2004.

Art. XIII. - Se atestă apartenenţa bunurilor prevăzute în anexa nr. 75 (care devine anexa nr. 112 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002) la domeniul public al comunei Cârcea, judeţul Dolj, înfiinţată prin Legea nr. 84/2004.

Art. XIV. - Anexele nr. 1-75*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

*) Anexele nr. 1-75 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul de vânzări şi informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 141/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 141 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu