Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1397 din  2 noiembrie 1974

privind unele masuri pentru aplicarea Hotaririi Marii Adunari Nationale privind realizarea de economii la cheltuielile unitatilor socialiste

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE MINISTRI

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 139 din  9 noiembrie 1974


SmartCity3


    In vederea aducerii la indeplinire a Hotaririi Marii Adunari Nationale cu privire la introducerea regimului de economii in utilizarea fondurilor materiale si banesti ale unitatilor socialiste in trim. IV/1974 si anul 1975, ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare, centralele, intreprinderile si institutiile de stat vor desfasura o activitate sustinuta pentru infaptuirea actiunilor prevazute in Programul de masuri privind realizarea de economii la cheltuielile unitatilor socialiste; se vor urmari utilizarea cit mai rationala a resurselor destinate productiei, investitiilor, introducerii tehnicii noi, celorlalte scopuri prevazute in planul si bugetul de stat, reducerea cheltuielilor administrativ-gospodaresti, folosirea cit mai judicioasa a resurselor valutare.
    Instituirea unei ordini riguroase in utilizarea mijloacelor materiale si financiare, intarirea spiritului de raspundere in folosirea fondurilor incredintate de societate, evitarea cheltuielilor neeconomicoase, a risipei, intarirea disciplinei de plan si financiare trebuie sa constituie sarcini permanente ale organelor de conducere din toate unitatile socialiste.
    In vederea indeplinirii sarcinilor privind realizarea de economii la cheltuielile unitatilor socialiste,

    Consiliul de Ministri al Republicii Socialiste Romania hotaraste:

    Art. 1
    Prevederile articolului 3 din Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1339/1972 privind unele masuri pentru intensificarea regimului de economii in utilizarea fondurilor la unitatile socialiste de stat, astfel cum a fost completat prin Hotararea Consiliului de Ministri nr. 399/1973, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Se interzic, pina la 31 decembrie 1975, efectuarea de reparatii capitale si curente, zugraveli, vopsitorii si alte lucrari de intretinere la cladirile de orice fel apartinind unitatilor socialiste, precum si lucrarile de transformari, renovari, modernizari, amenajari si extinderi la sediile administrative ale ministerelor, celorlalte organe centrale, consiliilor populare, unitatilor economice, precum si institutiilor subordonate acestora.
    Lucrarile de natura celor prevazute la alineatul precedent, aflate in curs de executie, se sisteaza, cu exceptia celor care sint intr-un stadiu avansat de realizare si sistarea lor nu se justifica din punct de vedere economic.
    Se excepteaza de la prevederile alin. 1 lucrarile de reparatii capitale si reparatii curente la:
    a) acoperisurile, instalatiile, peretii si planseele cladirilor, in cazurile in care folosirea acestora ar fi periclitata;
    b) cladirile la care reparatiile sint determinate de procesul tehnologic si a caror aminare nu este posibila datorita consecintelor nefavorabile asupra exploatarii cladirilor;
    c) cladirile unitatilor sanitare, de asistenta sociala, de invatamint, crese si gradinite.
    De asemenea, se excepteaza lucrarile de reparatii curente si de intretinere, determinate de pastrarea si conservarea marfurilor si asigurarea conditiilor igienico-sanitare in unitatile comerciale, de alimentatie publica si prestatoare de servicii. Totodata, se excepteaza lucrarile de intretinere la cladirile unitatilor sanitare, de asistenta sociala, de invatamint, crese si gradinite.
    Executarea lucrarilor prevazute la lit. a) si b) se poate face numai cu aprobarea organului ierarhic superior."
    Art. 2
    Prevederile articolelor 1, 2, 4, 5 si 7 din Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1339/1972 se aplica pina la 31 decembrie 1975.
    Art. 3
    Incepind cu anul 1975 se instituie un regim unitar de intocmire, aprobare si urmarire a planului cheltuielilor administrativ-gospodaresti al unitatilor economice, in vederea limitarii acestora la strictul necesar si stabilirii unei ordini riguroase in efectuarea lor.
    Planul cheltuielilor administrativ-gospodaresti se elaboreaza de unitatile economice, se avizeaza de organele financiar-bancare si se aproba de catre organele ierarhic superioare.
    Art. 4
    Unitatile economice vor intocmi, incepind anul 1975, planul cheltuielilor indirecte, defalcat in cheltuieli generale ale intreprinderii si cheltuieli comune ale sectiilor, in baza normelor stabilite pentru fiecare pozitie de cheltuieli in parte, precum si a planului cheltuielilor administrativ-gospodaresti, aprobat ca limita maxima.
    Planurile cheltuielilor indirecte ale intreprinderilor se aproba de centrale, cu avizul organelor financiar-bancare. La intreprinderile care intocmesc calculatii de pret la un numar important de produse sau servicii noi sau de mare valoare, planul cheltuielilor indirecte va fi avizat si de organele de preturi. Planurile cheltuielilor indirecte ale centralelor si ale intreprinderilor subordonate direct ministerelor sau comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti se aproba de aceste organe, dupa caz, cu acordul organelor financiar-bancare si de preturi.
    Planul cheltuielilor indirecte constituie anexa la planul costurilor de productie si trebuie sa reflecte scaderea ponderii acestor categorii de cheltuieli in costurile totale sau in costurile de productie.
    In calculatiile de preturi ale produselor noi, intreprinderile, centralele si organele lor tutelare vor include cheltuielile indirecte cel mult in limita planurilor aprobate.
    Unitatile socialiste vor acorda o atentie deosebita dimensionarii judicioase a acestor cheltuieli, prevenirii angajarii si efectuarii oricaror cheltuieli nejustificate si neoportune. Organele financiar-bancare vor controla respectarea riguroasa a normelor, normativelor si celorlalte dispozitii legale, urmarind limitarea acestor cheltuieli la strictul necesar, promovarea unui regim sever de economii.
    Art. 5
    Punctul 33 din Regulamentul pentru executarea Legii nr. 62/1968 privind amortizarea fondurilor fixe, aprobat prin Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 139/1969, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "33. Incepind cu anul 1975, planurile de reparatii capitale ale unitatilor socialiste de stat, intocmite pe obiective si lucrari, se aproba de catre ministere, celelalte organe centrale de stat si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, pe baza avizului unitatilor bancare la care isi au contul pentru activitatea de baza.
    Unitatile bancare verifica planurile de reparatii capitale si executarea acestora, urmarind dimensionarea cit mai reala a cheltuielilor, respectarea normelor si normativelor in vigoare, realizarea de economii si modul de utilizare a fondurilor pentru reparatii capitale."
    Art. 6
    Se prelungeste pina la 31 decembrie 1975 aplicarea prevederilor Hotaririi Consiliului de Ministri nr. 478/1974 privind unele masuri pentru utilizarea personalului tehnic, economic, de alta specialitate, administrativ si de deservire, cu modificarile ulterioare.
    Art. 7
    Determinarea cheltuielilor privind organizarea de santier se va face pentru fiecare obiectiv de investitii, indiferent de valoarea de constructii-montaj, pe baza de proiecte de organizare, in limita cotelor procentuale stabilite potrivit Hotararii Consiliului de Ministri nr. 1701/1958.
    Fondurile de organizare de santier se vor stabili in limita prevederilor din documentatia tehnico-economica legal aprobata, dupa verificarea de catre bancile finantatoare a necesitatii si oportunitatii cheltuielilor si lucrarilor cuprinse in proiectul de organizare. Eliberarea acestor fonduri se va face la cererea organizatiilor de constructii-montaj, pe baza realizarilor stabilite prin procesele-verbale de lucrari executate, respectiv prin documentatia care certifica cheltuielile efectuate.
    Fondurile si cheltuielile privind organizarea de santier se vor evidentia intr-un cont distinct la banca.
    Art. 8
    Prevederile de la pct. 2 din nota la devizul general, anexa B la anexa nr. 2 a Hotaririi Consiliului de Ministri nr. 900/1970 cu privire la pregatirea si realizarea lucrarilor de investitii, se modifica astfel:
    "2. Cheltuielile pentru directia intreprinderii care se construieste, supravegherea tehnica pe durata realizarii investitiei si pregatirea cadrelor de exploatare, prevazute in partea a II-a a devizului general, nu pot fi folosite pentru finantarea altor cheltuieli. Se interzic depasirea cheltuielilor pentru personalul de conducere al intreprinderii care se construieste, supravegherea tehnica pe durata realizarii investitiei si pregatirea cadrelor de exploatare, prevazute in devizul general aprobat, precum si a numarului de personal stabilit prin documentatia tehnico-economica, aferente obiectivelor de investitii in curs de realizare."
    Art. 9
    Cu incepere de la data de 1 noiembrie 1974 veniturile inregistrate de unitatile comerciale de desfacere cu amanuntul si cu ridicata si de cele de aprovizionare-desfacere, din plusurile de marfuri si produse constatate cu ocazia inventarierilor, se varsa la bugetul de stat, in conditiile si la termenele stabilite de Ministerul Finantelor.
    Art. 10
    Sumele si cotele privind varsamintele din beneficiile peste plan ale unitatilor economice republicane, realizate in anul 1974, ce se efectueaza la bugetele locale conform art. 17 din Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 859/1970 privind planificarea, repartizarea si varsarea beneficiilor, finantarea si creditarea investitiilor, astfel cum a fost modificat prin Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1482/1972, se stabilesc de catre Consiliul de Ministri, odata cu analiza pe baza de bilant a activitatii economico-financiare.
    In anul 1975 sumele ce se varsa la bugetele locale potrivit alineatului precedent se vor utiliza numai pentru lucrari de investitii privind cresele, caminele, cantinele, gradinitele de copii si locuintele, inclusiv lucrarile tehnico-edilitare aferente acestor obiective, prevazute in planul national unic de dezvoltare economico-sociala.
    Fondurile disponibile la finele anului 1974 din beneficiile peste plan, varsate de unitatile economice republicane la bugetele locale, se trec la bugetul republican pina la 1 martie 1975.
    Comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti vor putea retine din fondurile disponibile prevazute la alineatul precedent sumele angajate pina la data prezentei hotariri, pentru finantarea lucrarilor care nu au putut fi terminate pina la 31 decembrie 1974.
    Art. 11
    Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 582/1971 privind reglementarea soldarii unor marfuri se abroga.
    Sumele disponibile la data prezentei hotariri la unitatile comerciale de stat din fondul constituit potrivit art. 5 si 6 din Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 582/1971 se varsa ca venit la bugetul republican.

                        Presedintele
                   Consiliului de Ministri,
                        MANEA MANESCUSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1397/1974

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1397 din 1974
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1397/1974
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu