Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1397 din  2 noiembrie 1974

privind unele masuri pentru aplicarea Hotaririi Marii Adunari Nationale privind realizarea de economii la cheltuielile unitatilor socialiste

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE MINISTRI

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 139 din  9 noiembrie 1974


SmartCity3


    In vederea aducerii la indeplinire a Hotaririi Marii Adunari Nationale cu privire la introducerea regimului de economii in utilizarea fondurilor materiale si banesti ale unitatilor socialiste in trim. IV/1974 si anul 1975, ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare, centralele, intreprinderile si institutiile de stat vor desfasura o activitate sustinuta pentru infaptuirea actiunilor prevazute in Programul de masuri privind realizarea de economii la cheltuielile unitatilor socialiste; se vor urmari utilizarea cit mai rationala a resurselor destinate productiei, investitiilor, introducerii tehnicii noi, celorlalte scopuri prevazute in planul si bugetul de stat, reducerea cheltuielilor administrativ-gospodaresti, folosirea cit mai judicioasa a resurselor valutare.
    Instituirea unei ordini riguroase in utilizarea mijloacelor materiale si financiare, intarirea spiritului de raspundere in folosirea fondurilor incredintate de societate, evitarea cheltuielilor neeconomicoase, a risipei, intarirea disciplinei de plan si financiare trebuie sa constituie sarcini permanente ale organelor de conducere din toate unitatile socialiste.
    In vederea indeplinirii sarcinilor privind realizarea de economii la cheltuielile unitatilor socialiste,

    Consiliul de Ministri al Republicii Socialiste Romania hotaraste:

    Art. 1
    Prevederile articolului 3 din Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1339/1972 privind unele masuri pentru intensificarea regimului de economii in utilizarea fondurilor la unitatile socialiste de stat, astfel cum a fost completat prin Hotararea Consiliului de Ministri nr. 399/1973, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Se interzic, pina la 31 decembrie 1975, efectuarea de reparatii capitale si curente, zugraveli, vopsitorii si alte lucrari de intretinere la cladirile de orice fel apartinind unitatilor socialiste, precum si lucrarile de transformari, renovari, modernizari, amenajari si extinderi la sediile administrative ale ministerelor, celorlalte organe centrale, consiliilor populare, unitatilor economice, precum si institutiilor subordonate acestora.
    Lucrarile de natura celor prevazute la alineatul precedent, aflate in curs de executie, se sisteaza, cu exceptia celor care sint intr-un stadiu avansat de realizare si sistarea lor nu se justifica din punct de vedere economic.
    Se excepteaza de la prevederile alin. 1 lucrarile de reparatii capitale si reparatii curente la:
    a) acoperisurile, instalatiile, peretii si planseele cladirilor, in cazurile in care folosirea acestora ar fi periclitata;
    b) cladirile la care reparatiile sint determinate de procesul tehnologic si a caror aminare nu este posibila datorita consecintelor nefavorabile asupra exploatarii cladirilor;
    c) cladirile unitatilor sanitare, de asistenta sociala, de invatamint, crese si gradinite.
    De asemenea, se excepteaza lucrarile de reparatii curente si de intretinere, determinate de pastrarea si conservarea marfurilor si asigurarea conditiilor igienico-sanitare in unitatile comerciale, de alimentatie publica si prestatoare de servicii. Totodata, se excepteaza lucrarile de intretinere la cladirile unitatilor sanitare, de asistenta sociala, de invatamint, crese si gradinite.
    Executarea lucrarilor prevazute la lit. a) si b) se poate face numai cu aprobarea organului ierarhic superior."
    Art. 2
    Prevederile articolelor 1, 2, 4, 5 si 7 din Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1339/1972 se aplica pina la 31 decembrie 1975.
    Art. 3
    Incepind cu anul 1975 se instituie un regim unitar de intocmire, aprobare si urmarire a planului cheltuielilor administrativ-gospodaresti al unitatilor economice, in vederea limitarii acestora la strictul necesar si stabilirii unei ordini riguroase in efectuarea lor.
    Planul cheltuielilor administrativ-gospodaresti se elaboreaza de unitatile economice, se avizeaza de organele financiar-bancare si se aproba de catre organele ierarhic superioare.
    Art. 4
    Unitatile economice vor intocmi, incepind anul 1975, planul cheltuielilor indirecte, defalcat in cheltuieli generale ale intreprinderii si cheltuieli comune ale sectiilor, in baza normelor stabilite pentru fiecare pozitie de cheltuieli in parte, precum si a planului cheltuielilor administrativ-gospodaresti, aprobat ca limita maxima.
    Planurile cheltuielilor indirecte ale intreprinderilor se aproba de centrale, cu avizul organelor financiar-bancare. La intreprinderile care intocmesc calculatii de pret la un numar important de produse sau servicii noi sau de mare valoare, planul cheltuielilor indirecte va fi avizat si de organele de preturi. Planurile cheltuielilor indirecte ale centralelor si ale intreprinderilor subordonate direct ministerelor sau comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti se aproba de aceste organe, dupa caz, cu acordul organelor financiar-bancare si de preturi.
    Planul cheltuielilor indirecte constituie anexa la planul costurilor de productie si trebuie sa reflecte scaderea ponderii acestor categorii de cheltuieli in costurile totale sau in costurile de productie.
    In calculatiile de preturi ale produselor noi, intreprinderile, centralele si organele lor tutelare vor include cheltuielile indirecte cel mult in limita planurilor aprobate.
    Unitatile socialiste vor acorda o atentie deosebita dimensionarii judicioase a acestor cheltuieli, prevenirii angajarii si efectuarii oricaror cheltuieli nejustificate si neoportune. Organele financiar-bancare vor controla respectarea riguroasa a normelor, normativelor si celorlalte dispozitii legale, urmarind limitarea acestor cheltuieli la strictul necesar, promovarea unui regim sever de economii.
    Art. 5
    Punctul 33 din Regulamentul pentru executarea Legii nr. 62/1968 privind amortizarea fondurilor fixe, aprobat prin Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 139/1969, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "33. Incepind cu anul 1975, planurile de reparatii capitale ale unitatilor socialiste de stat, intocmite pe obiective si lucrari, se aproba de catre ministere, celelalte organe centrale de stat si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, pe baza avizului unitatilor bancare la care isi au contul pentru activitatea de baza.
    Unitatile bancare verifica planurile de reparatii capitale si executarea acestora, urmarind dimensionarea cit mai reala a cheltuielilor, respectarea normelor si normativelor in vigoare, realizarea de economii si modul de utilizare a fondurilor pentru reparatii capitale."
    Art. 6
    Se prelungeste pina la 31 decembrie 1975 aplicarea prevederilor Hotaririi Consiliului de Ministri nr. 478/1974 privind unele masuri pentru utilizarea personalului tehnic, economic, de alta specialitate, administrativ si de deservire, cu modificarile ulterioare.
    Art. 7
    Determinarea cheltuielilor privind organizarea de santier se va face pentru fiecare obiectiv de investitii, indiferent de valoarea de constructii-montaj, pe baza de proiecte de organizare, in limita cotelor procentuale stabilite potrivit Hotararii Consiliului de Ministri nr. 1701/1958.
    Fondurile de organizare de santier se vor stabili in limita prevederilor din documentatia tehnico-economica legal aprobata, dupa verificarea de catre bancile finantatoare a necesitatii si oportunitatii cheltuielilor si lucrarilor cuprinse in proiectul de organizare. Eliberarea acestor fonduri se va face la cererea organizatiilor de constructii-montaj, pe baza realizarilor stabilite prin procesele-verbale de lucrari executate, respectiv prin documentatia care certifica cheltuielile efectuate.
    Fondurile si cheltuielile privind organizarea de santier se vor evidentia intr-un cont distinct la banca.
    Art. 8
    Prevederile de la pct. 2 din nota la devizul general, anexa B la anexa nr. 2 a Hotaririi Consiliului de Ministri nr. 900/1970 cu privire la pregatirea si realizarea lucrarilor de investitii, se modifica astfel:
    "2. Cheltuielile pentru directia intreprinderii care se construieste, supravegherea tehnica pe durata realizarii investitiei si pregatirea cadrelor de exploatare, prevazute in partea a II-a a devizului general, nu pot fi folosite pentru finantarea altor cheltuieli. Se interzic depasirea cheltuielilor pentru personalul de conducere al intreprinderii care se construieste, supravegherea tehnica pe durata realizarii investitiei si pregatirea cadrelor de exploatare, prevazute in devizul general aprobat, precum si a numarului de personal stabilit prin documentatia tehnico-economica, aferente obiectivelor de investitii in curs de realizare."
    Art. 9
    Cu incepere de la data de 1 noiembrie 1974 veniturile inregistrate de unitatile comerciale de desfacere cu amanuntul si cu ridicata si de cele de aprovizionare-desfacere, din plusurile de marfuri si produse constatate cu ocazia inventarierilor, se varsa la bugetul de stat, in conditiile si la termenele stabilite de Ministerul Finantelor.
    Art. 10
    Sumele si cotele privind varsamintele din beneficiile peste plan ale unitatilor economice republicane, realizate in anul 1974, ce se efectueaza la bugetele locale conform art. 17 din Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 859/1970 privind planificarea, repartizarea si varsarea beneficiilor, finantarea si creditarea investitiilor, astfel cum a fost modificat prin Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1482/1972, se stabilesc de catre Consiliul de Ministri, odata cu analiza pe baza de bilant a activitatii economico-financiare.
    In anul 1975 sumele ce se varsa la bugetele locale potrivit alineatului precedent se vor utiliza numai pentru lucrari de investitii privind cresele, caminele, cantinele, gradinitele de copii si locuintele, inclusiv lucrarile tehnico-edilitare aferente acestor obiective, prevazute in planul national unic de dezvoltare economico-sociala.
    Fondurile disponibile la finele anului 1974 din beneficiile peste plan, varsate de unitatile economice republicane la bugetele locale, se trec la bugetul republican pina la 1 martie 1975.
    Comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti vor putea retine din fondurile disponibile prevazute la alineatul precedent sumele angajate pina la data prezentei hotariri, pentru finantarea lucrarilor care nu au putut fi terminate pina la 31 decembrie 1974.
    Art. 11
    Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 582/1971 privind reglementarea soldarii unor marfuri se abroga.
    Sumele disponibile la data prezentei hotariri la unitatile comerciale de stat din fondul constituit potrivit art. 5 si 6 din Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 582/1971 se varsa ca venit la bugetul republican.

                        Presedintele
                   Consiliului de Ministri,
                        MANEA MANESCUSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1397/1974

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1397 din 1974
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1397/1974
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu