Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1397 din  2 noiembrie 1974

privind unele masuri pentru aplicarea Hotaririi Marii Adunari Nationale privind realizarea de economii la cheltuielile unitatilor socialiste

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE MINISTRI

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 139 din  9 noiembrie 1974


SmartCity3


    In vederea aducerii la indeplinire a Hotaririi Marii Adunari Nationale cu privire la introducerea regimului de economii in utilizarea fondurilor materiale si banesti ale unitatilor socialiste in trim. IV/1974 si anul 1975, ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare, centralele, intreprinderile si institutiile de stat vor desfasura o activitate sustinuta pentru infaptuirea actiunilor prevazute in Programul de masuri privind realizarea de economii la cheltuielile unitatilor socialiste; se vor urmari utilizarea cit mai rationala a resurselor destinate productiei, investitiilor, introducerii tehnicii noi, celorlalte scopuri prevazute in planul si bugetul de stat, reducerea cheltuielilor administrativ-gospodaresti, folosirea cit mai judicioasa a resurselor valutare.
    Instituirea unei ordini riguroase in utilizarea mijloacelor materiale si financiare, intarirea spiritului de raspundere in folosirea fondurilor incredintate de societate, evitarea cheltuielilor neeconomicoase, a risipei, intarirea disciplinei de plan si financiare trebuie sa constituie sarcini permanente ale organelor de conducere din toate unitatile socialiste.
    In vederea indeplinirii sarcinilor privind realizarea de economii la cheltuielile unitatilor socialiste,

    Consiliul de Ministri al Republicii Socialiste Romania hotaraste:

    Art. 1
    Prevederile articolului 3 din Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1339/1972 privind unele masuri pentru intensificarea regimului de economii in utilizarea fondurilor la unitatile socialiste de stat, astfel cum a fost completat prin Hotararea Consiliului de Ministri nr. 399/1973, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Se interzic, pina la 31 decembrie 1975, efectuarea de reparatii capitale si curente, zugraveli, vopsitorii si alte lucrari de intretinere la cladirile de orice fel apartinind unitatilor socialiste, precum si lucrarile de transformari, renovari, modernizari, amenajari si extinderi la sediile administrative ale ministerelor, celorlalte organe centrale, consiliilor populare, unitatilor economice, precum si institutiilor subordonate acestora.
    Lucrarile de natura celor prevazute la alineatul precedent, aflate in curs de executie, se sisteaza, cu exceptia celor care sint intr-un stadiu avansat de realizare si sistarea lor nu se justifica din punct de vedere economic.
    Se excepteaza de la prevederile alin. 1 lucrarile de reparatii capitale si reparatii curente la:
    a) acoperisurile, instalatiile, peretii si planseele cladirilor, in cazurile in care folosirea acestora ar fi periclitata;
    b) cladirile la care reparatiile sint determinate de procesul tehnologic si a caror aminare nu este posibila datorita consecintelor nefavorabile asupra exploatarii cladirilor;
    c) cladirile unitatilor sanitare, de asistenta sociala, de invatamint, crese si gradinite.
    De asemenea, se excepteaza lucrarile de reparatii curente si de intretinere, determinate de pastrarea si conservarea marfurilor si asigurarea conditiilor igienico-sanitare in unitatile comerciale, de alimentatie publica si prestatoare de servicii. Totodata, se excepteaza lucrarile de intretinere la cladirile unitatilor sanitare, de asistenta sociala, de invatamint, crese si gradinite.
    Executarea lucrarilor prevazute la lit. a) si b) se poate face numai cu aprobarea organului ierarhic superior."
    Art. 2
    Prevederile articolelor 1, 2, 4, 5 si 7 din Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1339/1972 se aplica pina la 31 decembrie 1975.
    Art. 3
    Incepind cu anul 1975 se instituie un regim unitar de intocmire, aprobare si urmarire a planului cheltuielilor administrativ-gospodaresti al unitatilor economice, in vederea limitarii acestora la strictul necesar si stabilirii unei ordini riguroase in efectuarea lor.
    Planul cheltuielilor administrativ-gospodaresti se elaboreaza de unitatile economice, se avizeaza de organele financiar-bancare si se aproba de catre organele ierarhic superioare.
    Art. 4
    Unitatile economice vor intocmi, incepind anul 1975, planul cheltuielilor indirecte, defalcat in cheltuieli generale ale intreprinderii si cheltuieli comune ale sectiilor, in baza normelor stabilite pentru fiecare pozitie de cheltuieli in parte, precum si a planului cheltuielilor administrativ-gospodaresti, aprobat ca limita maxima.
    Planurile cheltuielilor indirecte ale intreprinderilor se aproba de centrale, cu avizul organelor financiar-bancare. La intreprinderile care intocmesc calculatii de pret la un numar important de produse sau servicii noi sau de mare valoare, planul cheltuielilor indirecte va fi avizat si de organele de preturi. Planurile cheltuielilor indirecte ale centralelor si ale intreprinderilor subordonate direct ministerelor sau comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti se aproba de aceste organe, dupa caz, cu acordul organelor financiar-bancare si de preturi.
    Planul cheltuielilor indirecte constituie anexa la planul costurilor de productie si trebuie sa reflecte scaderea ponderii acestor categorii de cheltuieli in costurile totale sau in costurile de productie.
    In calculatiile de preturi ale produselor noi, intreprinderile, centralele si organele lor tutelare vor include cheltuielile indirecte cel mult in limita planurilor aprobate.
    Unitatile socialiste vor acorda o atentie deosebita dimensionarii judicioase a acestor cheltuieli, prevenirii angajarii si efectuarii oricaror cheltuieli nejustificate si neoportune. Organele financiar-bancare vor controla respectarea riguroasa a normelor, normativelor si celorlalte dispozitii legale, urmarind limitarea acestor cheltuieli la strictul necesar, promovarea unui regim sever de economii.
    Art. 5
    Punctul 33 din Regulamentul pentru executarea Legii nr. 62/1968 privind amortizarea fondurilor fixe, aprobat prin Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 139/1969, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "33. Incepind cu anul 1975, planurile de reparatii capitale ale unitatilor socialiste de stat, intocmite pe obiective si lucrari, se aproba de catre ministere, celelalte organe centrale de stat si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, pe baza avizului unitatilor bancare la care isi au contul pentru activitatea de baza.
    Unitatile bancare verifica planurile de reparatii capitale si executarea acestora, urmarind dimensionarea cit mai reala a cheltuielilor, respectarea normelor si normativelor in vigoare, realizarea de economii si modul de utilizare a fondurilor pentru reparatii capitale."
    Art. 6
    Se prelungeste pina la 31 decembrie 1975 aplicarea prevederilor Hotaririi Consiliului de Ministri nr. 478/1974 privind unele masuri pentru utilizarea personalului tehnic, economic, de alta specialitate, administrativ si de deservire, cu modificarile ulterioare.
    Art. 7
    Determinarea cheltuielilor privind organizarea de santier se va face pentru fiecare obiectiv de investitii, indiferent de valoarea de constructii-montaj, pe baza de proiecte de organizare, in limita cotelor procentuale stabilite potrivit Hotararii Consiliului de Ministri nr. 1701/1958.
    Fondurile de organizare de santier se vor stabili in limita prevederilor din documentatia tehnico-economica legal aprobata, dupa verificarea de catre bancile finantatoare a necesitatii si oportunitatii cheltuielilor si lucrarilor cuprinse in proiectul de organizare. Eliberarea acestor fonduri se va face la cererea organizatiilor de constructii-montaj, pe baza realizarilor stabilite prin procesele-verbale de lucrari executate, respectiv prin documentatia care certifica cheltuielile efectuate.
    Fondurile si cheltuielile privind organizarea de santier se vor evidentia intr-un cont distinct la banca.
    Art. 8
    Prevederile de la pct. 2 din nota la devizul general, anexa B la anexa nr. 2 a Hotaririi Consiliului de Ministri nr. 900/1970 cu privire la pregatirea si realizarea lucrarilor de investitii, se modifica astfel:
    "2. Cheltuielile pentru directia intreprinderii care se construieste, supravegherea tehnica pe durata realizarii investitiei si pregatirea cadrelor de exploatare, prevazute in partea a II-a a devizului general, nu pot fi folosite pentru finantarea altor cheltuieli. Se interzic depasirea cheltuielilor pentru personalul de conducere al intreprinderii care se construieste, supravegherea tehnica pe durata realizarii investitiei si pregatirea cadrelor de exploatare, prevazute in devizul general aprobat, precum si a numarului de personal stabilit prin documentatia tehnico-economica, aferente obiectivelor de investitii in curs de realizare."
    Art. 9
    Cu incepere de la data de 1 noiembrie 1974 veniturile inregistrate de unitatile comerciale de desfacere cu amanuntul si cu ridicata si de cele de aprovizionare-desfacere, din plusurile de marfuri si produse constatate cu ocazia inventarierilor, se varsa la bugetul de stat, in conditiile si la termenele stabilite de Ministerul Finantelor.
    Art. 10
    Sumele si cotele privind varsamintele din beneficiile peste plan ale unitatilor economice republicane, realizate in anul 1974, ce se efectueaza la bugetele locale conform art. 17 din Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 859/1970 privind planificarea, repartizarea si varsarea beneficiilor, finantarea si creditarea investitiilor, astfel cum a fost modificat prin Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1482/1972, se stabilesc de catre Consiliul de Ministri, odata cu analiza pe baza de bilant a activitatii economico-financiare.
    In anul 1975 sumele ce se varsa la bugetele locale potrivit alineatului precedent se vor utiliza numai pentru lucrari de investitii privind cresele, caminele, cantinele, gradinitele de copii si locuintele, inclusiv lucrarile tehnico-edilitare aferente acestor obiective, prevazute in planul national unic de dezvoltare economico-sociala.
    Fondurile disponibile la finele anului 1974 din beneficiile peste plan, varsate de unitatile economice republicane la bugetele locale, se trec la bugetul republican pina la 1 martie 1975.
    Comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti vor putea retine din fondurile disponibile prevazute la alineatul precedent sumele angajate pina la data prezentei hotariri, pentru finantarea lucrarilor care nu au putut fi terminate pina la 31 decembrie 1974.
    Art. 11
    Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 582/1971 privind reglementarea soldarii unor marfuri se abroga.
    Sumele disponibile la data prezentei hotariri la unitatile comerciale de stat din fondul constituit potrivit art. 5 si 6 din Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 582/1971 se varsa ca venit la bugetul republican.

                        Presedintele
                   Consiliului de Ministri,
                        MANEA MANESCUSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1397/1974

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1397 din 1974
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1397/1974
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu