E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 1 din actul Hotărârea 1374 2000 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 258 2004
Articolul 2 din actul Hotărârea 1374 2000 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 258 2004
Articolul 6 din actul Hotărârea 1374 2000 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 258 2004
Articolul 7 din actul Hotărârea 1374 2000 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 258 2004
Articolul 8 din actul Hotărârea 1374 2000 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 258 2004
Articolul 11 din actul Hotărârea 1374 2000 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 258 2004
Articolul 12 din actul Hotărârea 1374 2000 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 258 2004
Articolul 13 din actul Hotărârea 1374 2000 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 258 2004
Articolul 14 din actul Hotărârea 1374 2000 abrogat de articolul 1 din actul Hotărârea 258 2004
Articolul 15 din actul Hotărârea 1374 2000 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 258 2004
Articolul 17 din actul Hotărârea 1374 2000 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 258 2004
Articolul 17 din actul Hotărârea 1374 2000 articole noi... articolul 1 din actul Hotărârea 258 2004
Articolul 18 din actul Hotărârea 1374 2000 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 258 2004
Articolul 20 din actul Hotărârea 1374 2000 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 258 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 1374 2000 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 258 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 1374 2000 in legatura cu Ordin 658 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1374 din 20 decembrie 2000

pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizata in traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 11 din  9 ianuarie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (2) din Constitutia Romaniei si ale art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al marfurilor periculoase,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele privind aplicarea etapizata in traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul transporturilor,
                       Anca Boagiu

                       p. Ministrul finantelor,
                       Valentin Lazea,
                       secretar de stat

                       Ministrul apelor, padurilor si
                       protectiei mediului,
                       Romica Tomescu

                       Ministrul industriei si comertului,
                       Radu Berceanu

                       Ministru de interne,
                       Constantin Dudu Ionescu

                       Ministrul apararii nationale,
                       Sorin Frunzaverde

                       p. Ministrul muncii si protectiei sociale,
                       Alexandru Gheorghe Man,
                       secretar de stat

    ANEXA 1

                                  NORME
privind aplicarea etapizata in traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994

    CAP. 1
    Definitii si dispozitii generale

    Art. 1
    In sensul prezentei hotarari, se definesc termenii dupa cum urmeaza:
    1.1. certificat A.D.R. - certificatul de pregatire profesionala eliberat de Ministerul Transporturilor pentru conducatorii de autovehicule care transporta marfuri periculoase, in conformitate cu prevederile legale si cu reglementarile specifice in vigoare;
    1.2. certificat de agreare - certificatul eliberat de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" pentru anumite tipuri de vehicule rutiere care transporta marfuri periculoase, in conformitate cu prevederile legale si cu reglementarile specifice in vigoare;
    1.3. certificat de consilier de siguranta - certificatul de pregatire profesionala eliberat de Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., pentru consilierul de siguranta pentru transportul de marfuri periculoase in traficul rutier, in conformitate cu prevederile legale si cu reglementarile specifice in vigoare;
    1.4. consilier de siguranta - persoana desemnata de conducerea intreprinderii pentru a organiza transportul rutier al marfurilor periculoase, in conformitate cu prevederile legale si cu reglementarile specifice in vigoare;
    1.5. control - activitatea desfasurata de imputernicitii autoritatilor si/sau ai institutiilor publice competente privind verificarea, inspectia si examinarea modului in care se efectueaza transportul rutier al marfurilor periculoase;
    1.6. eticheta de semnalizare a pericolului - inscriptia aplicata pe ambalaje sau vehicule pentru a semnaliza pericolele pe care le prezinta marfurile periculoase transportate;
    1.7. fisa de siguranta - documentul remis de expeditor conducatorului auto, prin care se dau instructiuni scrise privind: identificarea substantei, natura pericolelor prezentate de aceasta, tipul de echipament de protectie recomandat sa fie utilizat, modul de interventie si de alarmare a autoritatilor in caz de accident sau de eveniment rutier;
    1.8. intreprinderi - persoanele fizice sau juridice, profit sau nonprofit, precum: agentii economici, inclusiv operatorii de transport rutier, organismele/institutiile aflate in subordinea unei autoritati publice, cu/fara personalitate juridica si/sau depinzand de o autoritate cu personalitate juridica, asociatiile sau grupurile de persoane fara personalitate juridica constituite in conditiile legii, care transporta, incarca sau descarca marfuri periculoase sau determina transportul acestora si/sau care depoziteaza temporar, colecteaza, ambaleaza sau fac livrari de astfel de marfuri ca parte a operatiunii de transport;
    1.9. marfuri periculoase - acele substante si produse al caror transport pe caile rutiere este interzis sau autorizat in conditiile prevazute in anexele A si B la Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), cu amendamentele ulterioare;
    1.10. panou de semnalizare a pericolelor - panoul de avertizare de culoare portocalie, avand caracteristicile prevazute in Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), amplasat pe vehiculul rutier, prin care se semnalizeaza marfa transportata si natura pericolelor prezentate de aceasta;
    1.11. vehicul pentru transportul marfurilor periculoase - sistemul mecanic care circula pe drum cu sau fara mijloace proprii de propulsare si care se utilizeaza pentru transportul marfurilor periculoase.
    Art. 2
    (1) Prezentele norme cuprind dispozitii privind punerea in aplicare, etapizata, pe teritoriul Romaniei a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu amendamentele ulterioare, denumit in continuare A.D.R.
    (2) Prezentele norme se aplica transporturilor de marfuri periculoase care se efectueaza cu vehicule rutiere, integral sau partial pe drumurile publice din Romania, de catre operatori de transport autorizati conform legislatiei in vigoare, cu respectarea reglementarilor privind circulatia pe drumurile publice.
    (3) Prezentele norme se aplica si activitatilor legate de ambalarea, etichetarea, manipularea, expedierea si depozitarea marfurilor periculoase, efectuate de intreprinderi, cu respectarea reglementarilor specifice in vigoare si a prevederilor A.D.R.
    (4) Prezentele norme nu se aplica transporturilor de marfuri periculoase efectuate cu vehicule rutiere apartinand Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, precum si institutiilor publice componente ale sistemului national de aparare, care vor executa aceste transporturi corespunzator normelor proprii elaborate de acestea, in conformitate cu legislatia in vigoare.
    Art. 3
    Pentru vehiculele inmatriculate pana la data intrarii in vigoare a prezentelor norme Ministerul Transporturilor va urmari aplicarea etapizata pana la data de 31 decembrie 2005 a prevederilor A.D.R., corespunzator conditiilor tehnice care au stat la baza omologarii vehiculelor respective la data fabricatiei, fara ca prin aceasta sa se afecteze siguranta transporturilor.

    CAP. 2
    Conditiile specifice de efectuare a transportului rutier al marfurilor periculoase

    Art. 4
    (1) Stabilirea conditiilor specifice de efectuare a transportului rutier al marfurilor periculoase este de competenta urmatoarelor autoritati publice:
    a) Ministerul Transporturilor, pentru:
    - reglementarea conditiilor de efectuare a transporturilor rutiere de marfuri periculoase in conditii de siguranta a transportului si de protectie a mediului;
    - reglementarea conditiilor de omologare, agreare si inspectie tehnica periodica a vehiculelor rutiere utilizate pentru transportul anumitor categorii de marfuri periculoase;
    - acordarea certificatelor de pregatire profesionala pentru conducatorii de vehicule si pentru consilierii de siguranta in transportul marfurilor periculoase;
    - stabilirea, impreuna cu Ministerul de Interne si, dupa caz, cu autoritatile administratiei publice locale, a traseelor interzise accesului transportului de marfuri periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative si a modului de semnalizare a acestora;
    - cercetarea, impreuna cu Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si cu Ministerul de Interne, a evenimentelor produse la transportul marfurilor periculoase, stabilirea si aplicarea, impreuna cu aceste ministere si cu alte autoritati/institutii publice care au competente conform legii, a masurilor ce se impun in cazul accidentelor si evenimentelor grave, cu efect asupra mediului, survenite in timpul transportului marfurilor periculoase;
    b) Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, pentru:
    - reglementarea conditiilor de efectuare a transporturilor rutiere de materiale radioactive in conditii de siguranta;
    - acordarea certificatelor de pregatire profesionala pentru conducatorii de vehicule si consilierii de siguranta in transportul rutier de materiale radioactive;
    - stabilirea, impreuna cu Ministerul Transporturilor si cu Ministerul de Interne si, dupa caz, cu autoritatile publice locale, a traseelor interzise accesului transportului rutier de materiale radioactive;
    - cercetarea, impreuna cu Ministerul Transporturilor, Ministerul de Interne, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, a evenimentelor produse la transportul marfurilor periculoase, stabilirea si aplicarea, impreuna cu acestea si cu alte institutii care au competente conform legii, a masurilor ce se impun in cazul accidentelor si evenimentelor grave, cu efect asupra mediului, survenite in timpul transportului materialelor radioactive;
    c) Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, pentru:
    - stabilirea conditiilor si eliberarea acordului si/sau a autorizatiei de mediu pentru agentii economici care ambaleaza si depoziteaza, in vederea expedierii, marfuri periculoase si care transporta asemenea marfuri;
    - cercetarea, impreuna cu Ministerul Transporturilor si cu Ministerul de Interne, a evenimentelor produse la transportul marfurilor periculoase, stabilirea si aplicarea, impreuna cu acestea si cu alte institutii care au competente conform legii, a masurilor ce se impun in cazul accidentelor si evenimentelor grave, cu efect asupra mediului, survenite in timpul transportului marfurilor periculoase;
    d) Ministerul Industriei si Comertului, pentru:
    - reglementarea conditiilor de realizare si de omologare a ambalajelor si recipientelor destinate transportului marfurilor periculoase;
    - elaborarea normelor privind omologarea suprastructurilor vehiculelor rutiere specializate pentru transportul marfurilor periculoase;
    - elaborarea fiselor de siguranta tip, pentru substantele sau grupele de substante prevazute de A.D.R.;
    - elaborarea normelor privind ambalarea, etichetarea, expedierea si depozitarea marfurilor periculoase in conformitate cu cerintele A.D.R.;
    e) Ministerul de Interne, pentru:
    - interventia operativa in caz de accident sau de iminenta a producerii unui eveniment in timpul transportului rutier al marfurilor periculoase;
    - asigurarea interventiei in caz de evenimente in care sunt implicate vehicule ce transporta marfuri periculoase, cu sau fara incendiu, de catre echipe speciale dotate, echipate si instruite corespunzator, din cadrul Corpului Pompierilor Militari si al Ministerului de Interne - Comandamentul Protectiei Civile;
    - stabilirea, impreuna cu Ministerul Transporturilor si, dupa caz, si cu autoritatile administratiei publice locale, a traseelor interzise accesului transportului de marfuri periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative si a modului de semnalizare a lor;
    - cercetarea, impreuna cu Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si cu Ministerul Transporturilor, a evenimentelor produse la transportul marfurilor periculoase, stabilirea si aplicarea, impreuna cu acestea si cu alte institutii care au competente conform legii, a masurilor ce se impun in cazul accidentelor si evenimentelor grave, cu efect asupra mediului, survenite in timpul transportului marfurilor periculoase;
    f) Ministerul de Interne - Comandamentul Protectiei Civile, pentru:
    - elaborarea, impreuna cu autoritatile publice si cu intreprinderile implicate, a planurilor de alarmare si interventie in caz de poluare accidentala a mediului in timpul transportului marfurilor periculoase;
    - organizarea si realizarea interventiilor unitatilor specializate in caz de accidente sau evenimente grave provocate in timpul transportului rutier sau la depozitarea marfurilor periculoase, pentru limitarea si inlaturarea efectelor dezastrelor ecologice provocate de acestea;
    g) autoritatile administratiei publice locale, pentru:
    - stabilirea si semnalizarea corespunzatoare a locurilor de parcare destinate vehiculelor ce executa transportul marfurilor periculoase;
    - stabilirea impreuna cu Ministerul de Interne a traseelor interzise accesului transportului de marfuri periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative si a modului de semnalizare a lor, pentru drumurile publice din administrare;
    - elaborarea unor programe locale de alarmare si interventie in cazul evenimentelor survenite in timpul transportului de marfuri periculoase;
    - participarea la organizarea interventiei pentru limitarea efectelor accidentelor si evenimentelor grave provocate in timpul transportului marfurilor periculoase.
    (2) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme autoritatile publice prevazute la alin. (1) vor emite reglementarile necesare pentru punerea in aplicare etapizata a prezentei hotarari in domeniul lor de activitate.

    CAP. 3
    Obligatiile intreprinderilor

    Art. 5
    (1) Intreprinderile care efectueaza expeditii si transporturi rutiere de marfuri periculoase sau operatiuni de incarcare/descarcare legate de transportul acestora vor desemna una sau mai multe persoane in calitate de consilier de siguranta pentru a organiza transportul rutier al marfurilor periculoase sau operatiunile de incarcare/descarcare legate de aceste transporturi.
    (2) Consilierul de siguranta va detine un certificat de pregatire profesionala valabil pentru activitatile din domeniul transportului rutier al marfurilor periculoase, eliberat de Ministerul Transporturilor, conform reglementarilor specifice in vigoare, care va cuprinde si atributiile privind organizarea transportului rutier al marfurilor periculoase ce revin consilierului de siguranta in conformitate cu prezentele norme.
    Art. 6
    Intreprinderile care ambaleaza, eticheteaza, expediaza cu mijloace de transport rutier si depoziteaza marfuri periculoase pot efectua aceste activitati daca indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) au obtinut acordul si/sau autorizatia de mediu, eliberata de autoritatea teritoriala pentru protectia mediului;
    b) marfurile periculoase sunt admise la transportul rutier in conditiile prevazute de A.D.R.;
    c) marfurile periculoase nu sunt incarcate peste limita cantitativa admisa la transport, prevazuta in A.D.R.;
    d) vehiculul este incarcat in limitele admise la transport pentru categoria respectiva de vehicul;
    e) sunt respectate reglementarile privind modul de ambalare si etichetare a marfurilor periculoase prevazute de A.D.R.;
    f) au eliberat conducatorului auto fisa de siguranta intocmita conform prescriptiilor A.D.R.;
    g) au mentionat in documentul de transport caracterul de marfa periculoasa, denumirea si numarul de identificare ale acesteia, precum si ca:
    - substantele transportate sunt admise la transportul rutier;
    - ambalarea si etichetarea s-au facut in mod corespunzator;
    - ambalarea in comun, in acelasi colet sau container, a mai multor substante este admisa;
    - transportul se deruleaza cu respectarea prevederilor specifice ale A.D.R., cu indicarea acestora;
    h) personalul propriu desemnat pentru efectuarea operatiunilor de incarcare/descarcare a fost instruit pentru efectuarea acestor operatiuni;
    i) la locul de incarcare/descarcare sunt afisate regulile de protectie ce trebuie respectate pentru efectuarea acestei operatiuni;
    j) respecta regulile de siguranta aplicabile la efectuarea operatiunilor de incarcare/descarcare in si din cisterne;
    k) folosesc ambalaje autorizate conform prevederilor A.D.R. pentru transportul rutier al marfurilor periculoase;
    l) ambalarea in comun, in acelasi colet sau container, a marfurilor periculoase expediate este admisa de reglementarile in vigoare;
    m) au obtinut autorizatia de manipulare, respectiv de depozitare a materialelor radioactive, eliberata de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, in cazurile prevazute de reglementarile specifice emise de aceasta.
    Art. 7
    Operatorii de transport care efectueaza transporturi de marfuri periculoase pot efectua aceste activitati daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    a) detin licenta de transport si, dupa caz, licenta de executie pentru vehiculele utilizate la transportul marfurilor periculoase;
    b) detin certificatul de agreare eliberat de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" conform prevederilor A.D.R. pentru vehiculul utilizat corespunzator marfii transportate;
    c) vehiculul rutier are dotarile si echipamentele necesare, conform reglementarilor specifice in vigoare;
    d) vehiculele care transporta marfuri periculoase sunt semnalizate pe perioada efectuarii transporturilor, conform prevederilor A.D.R., cu panouri si etichete de pericol, conform reglementarilor specifice in vigoare;
    e) conducatorul vehiculului detine certificat A.D.R. valabil pentru clasa respectiva de marfa periculoasa si tipul de vehicul rutier, eliberat de Ministerul Transporturilor;
    f) aplica, in caz de accident sau de eveniment rutier, masurile de interventie si alarmare prevazute in fisa de siguranta. In cazul unui accident care pune in pericol ecosistemul terestru, acvatic sau care polueaza grav aerul, va fi anuntata autoritatea teritoriala pentru protectia mediului;
    g) respecta regulile privind circulatia vehiculelor care efectueaza transportul marfurilor periculoase, prevazute de reglementarile nationale si de A.D.R.;
    h) pentru transportul materialelor radioactive detin autorizatie de transport si, daca este cazul, autorizatie de expeditie, eliberate de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare;
    i) in toate cazurile prevazute de reglementarile privind transportul materialelor radioactive, emise de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, transportul materialelor radioactive se efectueaza in colete care detin autorizatie de tip eliberata de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare sau, in cazul transporturilor internationale, validata de aceasta.
    Art. 8
    Intreprinderile care efectueaza operatiuni de transport de marfuri periculoase au obligatia ca pana la data de 31 decembrie 2005 sa isi implementeze si sa certifice sistemul calitatii serviciului, conform cerintelor standardului SREN ISO 9002/1995. In cazul in care dupa aceasta data nu vor detine acest certificat, licenta de transport de marfuri periculoase a intreprinderii va fi retrasa.
    Art. 9
    Este interzis sa se aplice pe ambalaje sau pe mijloacele de transport panouri, etichete sau inscriptii, care:
    - indica pericole inexistente in cazul transportului respectiv;
    - nu sunt conforme cu caracteristicile marfurilor transportate.
    Art. 10
    Expeditorii si/sau destinatarii transportului de marfuri periculoase trebuie sa asigure, dupa caz, curatarea, spalarea, neutralizarea, decontaminarea sau dezinfectarea vehiculului rutier, cu exceptia cazurilor in care aceasta obligatie, prin contractul de transport, revine operatorului de transport. Operatiunile respective se vor realiza conform conditiilor cuprinse in autorizatiile emise de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare.

    CAP. 4
    Contraventii si sanctiuni

    Art. 11
    Constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate infractiuni si sa se sanctioneze ca atare, urmatoarele fapte:
    a) utilizarea vehiculelor rutiere care nu au certificat de agreare eliberat de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", nu au dotarile ori echipamentele necesare sau pentru care conducatorul auto nu detine certificatul A.D.R. corespunzator;
    b) folosirea de vehicule care prezinta pierderi de marfuri periculoase ca urmare a lipsei de etanseitate a cisternelor sau recipientelor si ambalajelor;
    c) transportul de marfuri periculoase in vehicule rutiere care nu au la bord extinctoare adecvate pentru stins incendiul sau acestea au termenul de folosinta expirat si/sau nu au echipamentul de protectie recomandat in fisa de siguranta;
    d) utilizarea vehiculelor care transporta marfuri periculoase, care nu sunt semnalizate corespunzator cu panouri si etichete de pericol conform prevederilor A.D.R. sau a caror semnalizare este neregulamentara;
    e) nedetinerea la bordul vehiculului a documentelor necesare pentru transportul marfurilor periculoase sau daca aceste documente au termenul de valabilitate expirat ori nu sunt corespunzatoare prevederilor A.D.R.;
    f) utilizarea de personal neinstruit pentru efectuarea operatiunilor de manipulare a marfurilor periculoase;
    g) incarcarea cu marfuri periculoase a vehiculelor fara certificat de agreare pentru vehicul sau fara certificat A.D.R. pentru conducatorul auto ori daca aceste documente au termenul de valabilitate expirat sau nu sunt corespunzatoare marfii transportate;
    h) folosirea la transportul rutier a ambalajelor, recipientelor sau cisternelor care nu corespund normelor prevazute de A.D.R. sau care nu sunt autorizate, dupa caz;
    i) neaplicarea pe ambalaje, recipiente sau cisterne a etichetelor de pericol sau aplicarea lor neregulamentara;
    j) expedierea de marfuri in cisterne cu un grad de umplere neconform prescriptiilor tehnice;
    k) nedeclararea in documentele de transport, ca marfa periculoasa, a marfii transportate sau mentionarea neconforma a riscului real al marfii periculoase transportate;
    l) incredintarea pentru transport a unor cantitati de marfuri periculoase mai mari decat cele permise la transportul rutier, a unor marfuri periculoase interzise la transport sau ambalarea in acelasi colet sau container de marfuri neadmise la transportul in comun al acestora conform prevederilor A.D.R.;
    m) lipsa mentiunilor expeditorului in documentele de transport, conform prevederilor A.D.R.;
    n) lipsa fisei de siguranta corespunzatoare marfii periculoase transportate;
    o) afectarea mediului inconjurator prin operatiunile de curatare, spalare, neutralizare sau dezinfectare a vehiculului rutier dupa descarcarea marfurilor periculoase, efectuate necorespunzator, sau prin neefectuarea acestora;
    p) nedesemnarea consilierilor de siguranta pentru transportul marfurilor periculoase;
    r) nerespectarea masurilor de alarmare si interventie prevazute in fisa de siguranta, in cazul unor evenimente.
    Art. 12
    (1) Contraventiile prevazute la art. 11 lit. c), d), e), g), o) si r) se sanctioneaza cu amenda de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, care se aplica conducatorului auto.
    (2) Contraventiile prevazute la art. 11 lit. a), b), h), i), j), k), l), m) si n) se sanctioneaza cu amenda de la 750.000 lei la 1.000.000 lei, care se aplica consilierului de siguranta, iar in parcurs, conducatorului auto.
    (3) Contraventiile prevazute la art. 11 lit. f) si p) se sanctioneaza cu amenda de la 750.000 lei la 1.000.000 lei, care se aplica conducatorului intreprinderii.
    Art. 13
    (1) Contraventiile prevazute la art. 11 se constata si se sanctioneaza de catre:
    a) personalul imputernicit de ministrul transporturilor, la sediul operatorilor de transport si la locurile de parcare, precum si in trafic, impreuna cu organele competente din cadrul Ministerului de Interne;
    b) ofiterii si subofiterii Ministerului de Interne, din cadrul serviciilor de circulatie si ai politiei de frontiera, pe drumurile publice si in punctele de control pentru trecerea frontierei;
    c) personalul imputernicit de ministrul industriei si comertului, in locurile de producere, ambalare, etichetare, incarcare/descarcare, depozitare a marfurilor periculoase si de curatare a ambalajelor, cisternelor si vehiculelor care au fost utilizate la transportul marfurilor periculoase;
    d) personalul imputernicit de presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, in toate situatiile in care sunt detinute sau transportate materiale radioactive;
    e) personalul imputernicit de ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului, in toate situatiile, iar in trafic, impreuna cu organele abilitate ale Ministerului de Interne.
    (2) Situatia privind contraventiile prevazute la art. 11, constatate si sanctionate de personalul imputernicit prevazut la alin. (1) lit. b) si e), va fi comunicata trimestrial Ministerului Transporturilor.
    (3) Contraventiilor prevazute in prezentele norme le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25 - 27.
    Art. 14
    In cazul savarsirii repetate a contraventiilor prevazute la art. 11 Ministerul Transporturilor poate lua masura retragerii certificatului de consilier de siguranta, a certificatului A.D.R. al conducatorului auto sau a licentei de executie a autovehiculului.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 15
    Ministerul Transporturilor, Ministerul de Interne, Ministerul Industriei si Comertului, Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare si Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului isi vor exercita atributiile de control al transportului rutier de marfuri periculoase conform competentelor pe care le au, potrivit reglementarilor specifice proprii.
    Art. 16
    (1) Personalul imputernicit de Ministerul Transporturilor, Ministerul de Interne, Ministerul Industriei si Comertului, Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare si de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, pentru activitatea de control al transportului marfurilor periculoase, are obligatia sa detina cunostinte profesionale privind transportul rutier al marfurilor periculoase.
    (2) Autoritatile publice prevazute la alin. (1) vor lua masuri pentru instruirea pana la data de 31 decembrie 2001 a personalului propriu, imputernicit pentru activitatea de control.
    Art. 17
    (1) Locurile in care se efectueaza controlul vehiculelor incarcate cu marfuri periculoase se stabilesc de autoritatile competente si/sau de personalul imputernicit pentru activitatea de control, de regula in afara partii carosabile, astfel incat sa fie posibila repunerea in conformitate a vehiculelor gasite in neregula.
    (2) In cazurile in care personalul imputernicit pentru activitatea de control apreciaza ca prin continuarea transportului se pericliteaza intr-un mod evident siguranta transportului si a mediului inconjurator, vehiculul si incarcatura sa vor fi retinute in conditii de siguranta pana cand se realizeaza de catre expeditor si/sau de operatorul de transport conditiile prevazute de reglementari.
    (3) Controalele se vor efectua prin sondaj si vor acoperi, pe cat posibil, o zona extinsa a retelei rutiere.
    Art. 18
    (1) Cu ocazia efectuarii controlului se intocmeste un buletin de control, conform modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele norme, de catre autoritatea competenta care a efectuat controlul. Un exemplar al acestuia se va remite conducatorului autovehiculului, care il va prezenta organelor de control in cazul unor controale ulterioare.
    (2) Buletinul de control nu exclude posibilitatea efectuarii unui control ulterior.
    Art. 19
    Vehiculele inmatriculate in alte tari pot circula pe teritoriul Romaniei incarcate cu marfuri periculoase, cu respectarea conditiilor prevazute de A.D.R.
    Art. 20
    (1) Contraventiile prevazute la art. 11, savarsite pe teritoriul Romaniei de catre conducatorii autovehiculelor inmatriculate in strainatate, se constata si se sanctioneaza in conformitate cu prevederile prezentelor norme. Sanctiunile prevazute la art. 12 se aplica conducatorului auto in calitate de persoana responsabila cu executarea transportului.
    (2) Masurile luate in aplicarea prevederilor alin. (1) se vor comunica de catre organul de control constatator Ministerului Transporturilor, care va sesiza autoritatea competenta din statul in care este inmatriculat autovehiculul.
    Art. 21
    Textul tradus al anexelor A si B la A.D.R., reactualizat cu amendamentele adoptate ulterior, se asigura, la cererea celor interesati, de catre Ministerul Transporturilor prin Regia Autonoma "Registrul Auto Roman".

    ANEXA 1
    la norme

                           BULETIN DE CONTROL

    1. Locul controlului ................. 2. Data .............3. Ora ........
    4. Simbolul national al vehiculului si numarul de inmatriculare ...........
    5. Simbolul national al remorcii/semiremorcii si numarul de inmatriculare .
    ...........................................................................
    6. Tipul vehiculului ......................................................
    7. Intreprinderea care deruleaza transportul/adresa .......................
    ...........................................................................
    8. Nationalitatea .........................................................
    9. Conducatorul vehiculului ...............................................
    10. Ajutorul conducatorului vehiculului ...................................
    11. Expeditorul, adresa, locul de incarcare*1) ............................
    ...........................................................................
    12. Destinatarul, adresa, locul de descarcare*1) ..........................
    13. Masa bruta a marfurilor periculoase in functie de unitatea de transport
    ...........................................................................
                                                             _        _
    14. Depasirea limitelor prevazute in marginalul 10 011  |_| Da   |_| Nu

    15. Transport in:
     _              _                _                        _
    |_| cisterna   |_| cisterna     |_| container-cisterna   |_| baterie de
        fixa            mobila                                   recipiente
     _              _                _
    |_| in vrac    |_| in container |_| ambalate

    Documente la bord:              _              _                 _
    16. Existenta                  |_| verificare |_| stabilirea    |_| nu este
        documentului/documentelor                     contraventiei     cazul
        de transport/insotire:      _              _                 _

    17. Existenta instructiunilor  |_| verificare |_| stabilirea    |_| nu este
        scrise:                                       contraventiei     cazul
                                    _              _                 _
    18. Existenta autorizatiei     |_| verificare |_| stabilirea    |_| nu este
        bilaterale/acordului                          contraventiei     cazul
        multilateral/nationale:
                                    _              _                 _
    19. Existenta certificatului   |_| verificare |_| stabilirea    |_| nu este
        de agreare a vehiculului:                     contraventiei     cazul
                                    _              _                 _
    20. Existenta certificatului   |_| verificare |_| stabilirea    |_| nu este
        de pregatire profesionala                     contraventiei     cazul
        a soferului:

    Circulatia vehiculului:         _              _                 _
    21. Marfurile autorizate       |_| verificare |_| stabilirea    |_| nu este
        pentru transport:                             contraventiei     cazul
                                    _              _                 _
    22. Marfurile in vrac:         |_| verificare |_| stabilirea    |_| nu este
                                                      contraventiei     cazul
                                    _              _                 _
    23. Transporturi in cisterna:  |_| verificare |_| stabilirea    |_| nu este
                                                      contraventiei     cazul
                                    _              _                 _
    24. Transporturi in container: |_| verificare |_| stabilirea    |_| nu este
                                                      contraventiei     cazul
                                    _              _                 _
    25. Marfurile autorizate       |_| verificare |_| stabilirea    |_| nu este
        pentru tipul de vehicul:                      contraventiei     cazul
                                    _              _                 _
    26. Interdictia incarcaturii   |_| verificare |_| stabilirea    |_| nu este
        mixte:                                        contraventiei     cazul
                                    _              _                 _
    27. Manevrarea si              |_| verificare |_| stabilirea    |_| nu este
        depozitarea*2):                               contraventiei     cazul

    28. Scurgeri ale marfurilor     _              _                 _
        sau deteriorari ale        |_| verificare |_| stabilirea    |_| nu este
        ambalajelor*2):                               contraventiei     cazul
                                    _              _                 _
    29. Numarul ONU/etichetarea    |_| verificare |_| stabilirea    |_| nu este
        ambalajului/codul ONU de                      contraventiei     cazul
        ambalare*1),*2):
                                    _              _                 _
    30. Marcarea vehiculului       |_| verificare |_| stabilirea    |_| nu este
        si/sau a containerului:        contraventiei     cazul
                                    _              _                 _
    31. Eticheta/etichetele de     |_| verificare |_| stabilirea    |_| nu este
        pericol pentru cisterna                       contraventiei     cazul
        sau transportul in vrac:
                                    _              _                 _
    32. Setul de scule pentru      |_| verificare |_| stabilirea    |_| nu este
        reparatii provizorii:                         contraventiei     cazul
                                    _              _                 _
    33. Existenta a cel putin unei |_| verificare |_| stabilirea    |_| nu este
        benzi de semnalizare                          contraventiei     cazul
        adezive/vehicul:
                                    _              _                 _
    34. Existenta a doua lampi de  |_| verificare |_| stabilirea    |_| nu este
        semnalizare de culoare                        contraventiei     cazul
        portocalie:
                                    _              _                 _
    35. Existenta stingatorului/   |_| verificare |_| stabilirea    |_| nu este
        stingatoarelor de incendii:                   contraventiei     cazul
                                    _              _                 _
    36. Existenta echipamentului   |_| verificare |_| stabilirea    |_| nu este
        personal de protectie a                       contraventiei     cazul
        soferului:

    37. Diverse/Observatii         38. Autoritatea/Functionarul/Ofiterul care
                                       a efectuat inspectia
_______________________________________________________________________________
    *1) Se declara la "Observatii" pentru operatiunile de transport grupate.
    *2) Verificarea violarilor vizibile.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1374/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1374 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu