E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1364 din 27 decembrie 2001

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 100 din  5 februarie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 844/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 516 bis din 25 octombrie 1999.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Miron Tudor Mitrea

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                         NORME METODOLOGICE
de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994*) privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata

    *) Republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, in temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente*), denumita in continuare ordonanta, in aplicarea careia au fost elaborate prezentele norme metodologice, stabileste masurile de interventie si modul de finantare al actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente, in contextul atenuarii efectelor unui potential dezastru provocat de cutremure.
------------
    *) Republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, in temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001.

    Art. 2
    In sensul prezentelor norme metodologice de aplicare a ordonantei:
    1. Prin constructie existenta se intelege constructia amplasata in localitati din zonele seismice de calcul A - E definite in Normativul pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale - indicativ P100-92*), cu modificarile ulterioare, denumit in continuare Normativul P100-92 pentru care, conform standardului de zonare seismica a teritoriului Romaniei, intensitatea seismica exprimata in grade MSK este minim VII si care prezinta:
    a) degradari sau avarieri in urma unor actiuni seismice puternice;
    b) nivel de asigurare la actiuni seismice insuficient in raport cu clasa de importanta din care fac parte.
    2. Nivelul de asigurare la actiuni seismice a constructiei existente este corespunzator normelor de proiectare si de executare in vigoare la data realizarii constructiei.
    3. Evaluarea nivelului actual de asigurare la actiuni seismice a constructiei existente se face in functie de nivelul corespunzator constructiei noi, conform reglementarilor tehnice in vigoare la data elaborarii expertizei tehnice pentru cerinta de calitate, rezistenta si stabilitate.
------------
    *) Publicat de INCERC in colectia Reglementari in constructii nr. 23 - 24 - 25/1994, cu cap. 11 si 12 republicate in Buletinul Constructiilor nr. 11/1996.

    Art. 3
    Normativul P100-92 stabileste prevederile de proiectare antiseismica si cuprinde principiile pentru evaluarea nivelului de asigurare la actiuni seismice a constructiilor existente si stabilirea masurilor de interventie.
    Art. 4
    (1) Incadrarea constructiei existente in categorie de importanta se face potrivit Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 766/1997.
    (2) Incadrarea constructiei existente in clasa de importanta si in clasa de risc seismic se face conform Normativului P100-92.
    Art. 5
    Titularii dreptului de proprietate, precum si ai dreptului de administrare au obligatia sa respecte sarcinile privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinatati, precum si celelalte sarcini care, potrivit legii, revin proprietarului, respectiv administratorului, si anume:
    a) asigurarea urmaririi comportarii in timp a constructiei;
    b) pastrarea si completarea la zi a cartii tehnice a constructiei;
    c) efectuarea, in conditiile legii, a lucrarilor de interventie pentru reducerea riscului seismic al constructiei din proprietate sau din administrare.
    Art. 6
    Consiliile judetene si locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor lua masuri in aria lor de autoritate, conform art. 4 alin. (3) lit. b) din ordonanta si art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, pentru monitorizarea actiunilor proprietarilor/asociatiilor de proprietari, referitoare la indeplinirea obligatiilor legale privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatia de locuinta.
    Art. 7
    Interventia asupra constructiei existente are ca scop reducerea globala, in sens statistic, a riscului de producere, prin prabusiri sau prin avarierea unor elemente de constructie sau echipamente, a pierderilor de vieti omenesti sau a ranirii grave a persoanelor, precum si a distrugerii unor bunuri materiale, culturale si artistice de valoare.
    Art. 8
    (1) Conform art. 2 din ordonanta, proprietarii - persoane fizice sau juridice - si asociatiile de proprietari, precum si persoanele juridice care au in administrare constructii trebuie sa identifice constructiile din proprietate sau din administrare definite la art. 1 din ordonanta (constructii care prezinta niveluri insuficiente de protectie la actiuni seismice, degradari sau avarieri in urma unor actiuni seismice), expertizarea tehnica a acestora pentru cerinta de calitate, rezistenta si stabilitate, aprobarea deciziei de interventie si continuarea actiunilor privind proiectarea si executarea lucrarilor de interventie, in functie de concluziile fundamentate, prin raportul de expertiza tehnica.
    (2) Conform art. 2 alin. (2) din ordonanta, proprietarii - persoane fizice sau juridice - si asociatiile de proprietari, precum si persoanele juridice care au in administrare constructii expertizate tehnic si incadrate, prin raportul de expertiza tehnica, in clasa I de risc seismic sunt obligati sa procedeze in continuare, in conditiile legii, la proiectarea si executarea lucrarilor de interventie pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente.
    (3) Conform pct. 11.6.3 din Normativul P100-92, clasa I de risc seismic corespunde constructiilor cu risc ridicat de prabusire la cutremure avand intensitatile corespunzatoare zonelor seismice de calcul.
    Art. 9
    In desfasurarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente, Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C., institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, este organismul tehnic specializat desemnat sa exercite, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei in urbanism si a regimului de autorizare a constructiilor, precum si la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii in constructii.

    CAP. 2
    Masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

    Art. 10
    (1) Masurile de interventie pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente pot fi:
    a) masuri aplicabile cu mentinerea configuratiei si functiunii existente a constructiei, respectiv consolidarea/repararea elementelor structurale sau a sistemului structural in ansamblu si, dupa caz, a elementelor nestructurale ale constructiei existente si/sau introducerea unor elemente structurale suplimentare;
    b) masuri aplicabile cu modificarea configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei, cuprinzand reducerea numarului de niveluri si/sau inlaturarea unor portiuni de constructie, cu comportare defavorabila la actiuni seismice sau care prezinta un risc ridicat de dislocare si prabusire.
    (2) Zona de interventie cuprinde totalitatea elementelor de constructie - structurale si nestructurale - asupra carora se actioneaza prin masuri de interventie, in baza documentatiei tehnico-economice verificate, avizate si aprobate in conditiile legii.
    (3) Masurile de interventie includ si desfacerea si refacerea instalatiilor, echipamentelor, finisajelor, precum si alte lucrari strict necesare din zona de interventie si, dupa caz, lucrari de imbunatatire a terenului de fundare.
    (4) Refacerea instalatiilor si echipamentelor in zona de interventie include, dupa caz, inlocuirea acestora si/sau a obiectelor aferente, precum si executarea unor lucrari de termoizolatie si/sau hidroizolatie, lucrari justificate de reglementarile tehnice in vigoare si de solutia de interventie din documentatia tehnico-economica aprobata.
    (5) Demolarea totala a constructiei existente, ca alternativa la masurile de interventie pentru reducerea riscului seismic, se fundamenteaza distinct de catre expertul tehnic atestat pentru cerinta de calitate A1 - rezistenta si stabilitate.
    Art. 11
    (1) Masurile de interventie se stabilesc cu respectarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si a regulamentelor emise in aplicarea acesteia, Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare, Normativului P100-92 si a celorlalte acte normative, inclusiv a reglementarilor tehnice in vigoare la data proiectarii, respectiv executarii lucrarilor de interventie.
    (2) Pentru interventiile la categoriile de constructii care nu sunt nominalizate in Normativul P100-92 se au in vedere prescriptiile specifice, elaborate si aprobate in conditiile legii.
    (3) Pentru interventiile la constructiile existente declarate, potrivit legii, monumente istorice se au in vedere reglementarile specifice, avizate de comisiile de specialitate ale Ministerului Culturii si Cultelor si Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    Art. 12
    (1) Masurile de interventie trebuie sa asigure un echilibru al performantelor, costurilor si termenelor, avandu-se in vedere realizarea unei calitati care sa satisfaca cerintele utilizatorilor in conditii de eficienta.
    (2) Masurile de interventie se fundamenteaza din punct de vedere tehnic, economic, functional, urbanistic, arhitectural.
    Art. 13
    Proprietarii constructiilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiile de proprietari, precum si persoanele juridice care au in administrare constructii identificate ca avand degradari sau avarieri in urma unor actiuni seismice vor actiona pentru:
    a) expertizarea tehnica a constructiilor;
    b) aprobarea deciziei de interventie;
    c) proiectarea lucrarilor de interventie;
    d) executarea lucrarilor de interventie.

    SECTIUNEA 1
    Identificarea constructiilor

    Art. 14
    (1) Identificarea constructiilor existente din proprietate sau din administrare, care prezinta niveluri insuficiente de protectie la actiuni seismice, degradari sau avarieri in urma unor actiuni seismice se realizeaza in cadrul urmaririi comportarii in exploatare a constructiilor, prin:
    a) examinarea vizuala a constructiilor existente;
    b) consultarea documentatiei disponibile (proiect tehnic si/sau detalii de executare, cartea tehnica a constructiei, note tehnice de constatare dupa producerea unor evenimente importante, relevee intocmite in diferite ocazii).
    (2) Obligatiile si raspunderile ce revin proprietarilor, administratorilor si responsabililor cu urmarirea comportarii in timp a constructiilor sunt precizate in Legea nr. 10/1995 si in Regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 766/1997.
    Art. 15
    (1) Pentru fiecare constructie identificata se intocmeste o fisa de identificare care cuprinde, in principal, informatii privind: categoria de importanta si clasa de importanta a constructiei, hazardul seismic al amplasamentului definit prin hartile de zonare seismica din Normativul P100-92, principalele caracteristici constructive, sistemul structural, numarul de persoane, existenta spatiilor publice la parter, anul constructiei, normativul de proiectare antiseismica utilizat pentru proiectarea constructiei (sau nivelul cunostintelor tehnice de proiectare antiseismica si de executie ce au stat la baza realizarii structurii de rezistenta), asimetria structurii in plan si in elevatie si numarul de etaje ale acesteia, pozitia in localitate a constructiei si consecintele la scara urbana ale unei prabusiri, efectele seismelor asupra constructiei si masurile de interventie realizate, conditiile locale de teren ce pot favoriza perioade predominante ale terenului cvasirezonante cu perioada fundamentala a constructiei, alti factori cu influente agravante (tasari neuniforme, explozii, incendii, coroziuni, interventii neautorizate la structura de rezistenta).
    (2) Fisa de identificare se intocmeste de persoana responsabila cu urmarirea curenta a constructiei, desemnata de proprietar.

    SECTIUNEA a 2-a
    Expertizarea tehnica a constructiilor

    Art. 16
    Expertizarea tehnica este o activitate complexa care cuprinde, dupa caz, cercetari, experimentari si/sau incercari, studii, relevee, analize si calcule necesare stabilirii starii tehnice a constructiilor, pentru evaluarea capacitatii acestora de satisfacere a cerintei de rezistenta si stabilitate si fundamentarea masurilor de interventie din punct de vedere tehnic, economic, functional, urbanistic si arhitectural pentru reducerea riscului seismic al acestora.
    Art. 17
    (1) Expertizarea tehnica a constructiilor se efectueaza cu respectarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 925/1995, a Normativului P100-92 si a celorlalte acte normative, inclusiv a reglementarilor tehnice in domeniu.
    (2) Expertizarea se finalizeaza printr-un raport de expertiza tehnica care contine piese scrise si piese desenate.
    Art. 18
    (1) Expertizarea se realizeaza de catre experti tehnici atestati, care isi pot desfasura activitatea in calitate de angajati ai unei persoane juridice autorizate sau autorizati ca persoane fizice sa desfasoare activitati in mod independent.
    (2) Prin persoana juridica autorizata se intelege persoana juridica avand calitatea de agent economic cu activitate de expertizare tehnica in constructii cuprinsa in statut sau de institutie publica cu atributii in domeniul expertizarii tehnice in constructii si care are angajat, in conditiile legii, expert tehnic atestat pentru cerinta de calitate corespunzatoare categoriei de constructie ce urmeaza sa fie expertizata tehnic.
    (3) Expertul tehnic atestat raspunde de modul cum a evaluat nivelul de asigurare la actiuni seismice al constructiei existente si de solutiile de interventie pe care le propune, conform obligatiilor ce decurg din Legea nr. 10/1995, Regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 925/1995 si Normativul P100-92.

    SECTIUNEA a 3-a
    Aprobarea deciziei de interventie

    Art. 19
    Aprobarea deciziei de interventie este, potrivit legii, in competenta proprietarilor/asociatiei de proprietari care, pe baza concluziilor fundamentate in raportul de expertiza tehnica, hotarasc/hotaraste continuarea, in conditiile legii, a actiunilor privind proiectarea si executarea lucrarilor de interventie pentru reducerea riscului seismic al constructiei din proprietate.

    SECTIUNEA a 4-a
    Proiectarea lucrarilor de interventie

    Art. 20
    (1) Proiectarea lucrarilor de interventie se realizeaza de catre persoane juridice autorizate, cu respectarea Legii nr. 10/1995, Regulamentului aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 925/1995, Normativului P100-92 si a celorlalte acte normative si reglementari tehnice in vigoare la data proiectarii.
    (2) Prin persoana juridica autorizata se intelege persoana juridica avand calitatea de agent economic cu activitate de proiectare in constructii inscrisa in statut sau de institutie publica cu atributii in domeniul proiectarii in constructii si care are angajat, potrivit legii, personal tehnic pentru proiectarea, pe specialitati, a lucrarilor de interventie corespunzator categoriilor de constructii si instalatii pentru care urmeaza sa se efectueze proiectarea.
    Art. 21
    (1) Proiectarea lucrarilor de interventie se elaboreaza in urmatoarele faze:
    a) faza I: studiul de fezabilitate;
    b) faza a II-a:
    (i) proiectul tehnic si caietele de sarcini;
    (ii) detaliile de executare.
    (2) Trecerea la fazele ulterioare de proiectare este conditionata de elaborarea si aprobarea studiului de fezabilitate de catre autoritatea contractanta (investitor), pentru achizitiile de lucrari din fonduri publice, definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice.
    Art. 22
    (1) Solutia de interventie din studiul de fezabilitate se elaboreaza in baza raportului de expertiza tehnica si se avizeaza de catre expert tehnic atestat si Comisia tehnica pentru reducerea riscului seismic al constructiilor, organizata, conform art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanta, in cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, pentru constructiile incadrate in clasa I de importanta - constructii de importanta vitala pentru societate, a caror functionalitate in timpul cutremurului si imediat dupa cutremur trebuie sa fie asigurata integral.
    (2) Conform Legii nr. 10/1995 si a Regulamentului aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 925/1995 proiectul tehnic, caietele de sarcini si detaliile de executare se verifica, pe specialitati, de verificatori tehnici atestati.
    Art. 23
    Solutia de interventie din studiul de fezabilitate aprobat trebuie sa conduca la ridicarea gradului nominal de asigurare la actiuni seismice, cel putin la valorile corespunzatoare clasei de importanta a constructiei existente prevazute in reglementarile tehnice in vigoare si sa tina seama de posibilitatile tehnice de realizare a lucrarilor cu respectarea cerintelor privind normele de protectia muncii, igiena si sanatatea oamenilor.
    Art. 24
    Continutul-cadru al documentatiei de proiectare este prezentat in Sectiunea a III-a din Documentatia standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.013/873/2001.

    SECTIUNEA a 5-a
    Executarea lucrarilor de interventie

    Art. 25
    (1) Executarea lucrarilor de interventie se realizeaza de catre persoane juridice autorizate, cu respectarea obligatiilor ce decurg din Legea nr. 10/1995 si din reglementarile tehnice in vigoare la data executarii lucrarilor de interventie.
    (2) Prin persoana juridica autorizata se intelege persoana juridica avand calitatea de agent economic cu activitate de executare in constructii-montaj inscrisa in statut pentru categoriile de constructii si instalatii aferente pentru care urmeaza sa efectueze lucrarile de interventie si care are angajat, potrivit legii, personal tehnic de specialitate si responsabili tehnici atestati pentru executarea, pe specialitati, a lucrarilor de interventie.
    Art. 26
    Executarea lucrarilor de interventie se face in baza autorizatiei de construire pentru lucrari de interventie, emisa potrivit Legii nr. 50/1991, conform documentatiei de proiectare legal aprobata.
    Art. 27
    (1) Urmarirea si verificarea executarii lucrarilor de interventie este obligatorie si se face prin diriginti de specialitate, ca reprezentanti ai proprietarului sau ai investitorului, conform programului pentru controlul calitatii stabilit de proiectant.
    (2) Obligatiile si raspunderile dirigintilor de specialitate sunt prevazute in Legea nr. 10/1995 si in Ghidul dirigintelui de specialitate in constructii.
    (3) Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C. este obligat, conform legii, sa participe la toate fazele determinante stabilite prin proiect si acceptate de inspectoratele teritoriale in constructii.
    Art. 28
    Proprietarii constructiilor, investitorii, proiectantii si executantii sunt obligati sa ia toate masurile tehnico-organizatorice si financiare pentru ca, o data inceputa executarea lucrarilor de interventie, aceasta sa continue conform graficului de executare stabilit, cu incadrarea in durata de executare aprobata potrivit autorizatiei de construire emise pentru lucrari de interventie.

    CAP. 3
    Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente in proprietatea sau in administrarea institutiilor publice sau a agentilor economici

    Art. 29
    Conform art. 5 alin. (1) lit. a) din ordonanta, fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor privind expertizarea tehnica, proiectarea si executarea lucrarilor de consolidare la constructiile existente in proprietatea sau in administrarea institutiilor publice se vor asigura:
    a) din bugetul de stat sau bugetele locale, pe baza programelor de investitii ale ordonatorilor principali de credite, fonduri ce se cuprind la pozitia globala "Alte cheltuieli de investitii";
    b) din veniturile proprii ale institutiilor publice finantate din venituri extrabugetare.
    Art. 30
    Conform art. 5 alin. (1) lit. b) din ordonanta, fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor privind expertizarea tehnica, proiectarea si executarea lucrarilor de consolidare la constructiile existente in proprietatea sau in administrarea agentilor economici se vor asigura din fondurile proprii ale acestora.

    CAP. 4
    Contractarea expertizarii tehnice, proiectarii si executarii lucrarilor de consolidare

    Art. 31
    Expertizarea tehnica, proiectarea si executarea lucrarilor de consolidare, finantate din fonduri publice se contracteaza, conform art. 17 din ordonanta, cu respectarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, a Hotararii Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, precum si a urmatoarelor ordine comune ale ministrului finantelor publice si ale ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei:
    - Ordinul nr. 1.013/873/2001 privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii;
    - Ordinul nr. 1.014/874/2001 privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de lucrari.

    CAP. 5
    Organizarea, desfasurarea si finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatia de locuinta

    Art. 32
    In sensul ordonantei si conform Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
    a) constructia cu destinatia de locuinta (cladirea de locuit, potrivit clasificarii pe clase de importanta a constructiilor conform Normativului P100-92) cuprinde locuinte si, dupa caz, spatii cu alta destinatie, care impreuna cu partile comune indivize din cladire alcatuiesc un condominiu;
    b) locuinta este constructia alcatuita din una sau mai multe camere de locuit, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare, care satisface cerintele de locuit ale unei persoane sau familii; destinatia de locuinta se dovedeste prin datele inscrise in actul de proprietate.
    c) familia cuprinde sotul, sotia, copiii si parintii sotilor care locuiesc si gospodaresc impreuna.
    Art. 33
    (1) In scopul organizarii, desfasurarii si finantarii actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor cu destinatia de locuinta, proprietarii locuintelor si spatiilor cu alta destinatie din cadrul condominiului se constituie, in conditiile legii, in asociatie de proprietari.
    (2) Asociatia de proprietari se organizeaza si functioneaza conform Legii nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonantei Guvernului nr. 85/2001.
    Art. 34
    (1) Pentru locuintele proprietate privata a persoanelor fizice, fondurile necesare privind finantarea cheltuielilor pentru expertizarea tehnica, proiectarea si executarea lucrarilor de consolidare se vor asigura, conform art. 5 alin. (2) din ordonanta, astfel:
    a) din transferuri de la bugetul de stat, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, pentru expertizarea tehnica;
    b) din sursele proprii ale proprietarilor, din despagubiri acordate de societatile de asigurare si/sau din credite, pentru proiectarea si executarea lucrarilor de consolidare.
    (2) Pentru locuintele existente in proprietatea sau in administrarea institutiilor publice sau a agentilor economici, fondurile necesare privind finantarea cheltuielilor pentru expertizarea tehnica, proiectarea si executarea lucrarilor de consolidare se vor asigura conform art. 5 alin. (1) lit. a) si b) din ordonanta.
    Art. 35
    (1) Cladirile de locuit multietajate incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public se includ, conform art. 6 alin. (1) si (2) din ordonanta, in programe anuale de actiuni privind proiectarea si executia lucrarilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic, denumite in continuare programe anuale, care se aproba prin hotarare a Guvernului, in limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu aceasta destinatie.
    (2) Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile judetene, impreuna cu consiliile locale, care beneficiaza de sume alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru finantarea programelor anuale, sunt obligate sa puna la dispozitie Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, conform art. 6 alin. (3) din ordonanta, toate documentele justificative solicitate, raspunzand pentru necesitatea si oportunitatea sumelor solicitate, precum si pentru realitatea, exactitatea si legalitatea sumelor cheltuite in scopul pentru care au fost alocate.
    Art. 36
    (1) Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor privind proiectarea si executia lucrarilor de consolidare la cladirile incluse in programele anuale se vor asigura, conform art. 7 alin. (1) din ordonanta, astfel:
    a) din transferuri de la bugetul de stat, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, pentru locuintele proprietate privata a persoanelor fizice, prin exceptie de la prevederile art. 5 alin. (2) lit. b) din ordonanta;
    b) din bugetele locale, pentru locuintele si spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, aflate in proprietatea sau in administrarea autoritatilor administratiei publice locale;
    c) din bugetul de stat, din bugetele locale sau din venituri extrabugetare, dupa caz, in limita fondurilor stabilite anual cu aceasta destinatie pentru locuintele si spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, existente in proprietatea sau in administrarea celorlalte institutii publice, in functie de subordonarea institutiilor respective;
    d) din fondurile proprii ale agentilor economici, pentru locuintele si spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, aflate in proprietatea sau in administrarea acestora.
    (2) Institutiile publice si agentii economici care detin in proprietate sau administrare locuinte sau spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta in cladirile incluse in programele anuale sunt obligate sa asigure, conform art. 7 alin. (2) din ordonanta finantarea proiectarii si executarii lucrarilor de consolidare, proportional cu cota-parte indiviza pe care o detin din proprietatea comuna.
    Art. 37
    Conform art. 16 alin. (4) din ordonanta, consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale raspund, potrivit legii, de utilizarea creditelor bugetare si de folosirea cu eficienta a sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat pentru finantarea, in conditiile ordonantei, a cheltuielilor privind expertizarea tehnica, proiectarea si executarea lucrarilor de consolidare la cladirile de locuit.
    Art. 38
    (1) Repartizarea cheltuielilor efectuate pentru expertizarea tehnica, proiectarea si executarea lucrarilor de consolidare, inclusiv verificarea proiectelor, emiterea acordurilor si avizelor, dirigentia de santier, taxe si alte cheltuieli cuprinse in devizul general, se face proportional cu cota-parte indiviza din proprietatea comuna, aferenta fiecarei proprietati individuale din cadrul condominiului.
    (2) Proprietatea comuna include toate partile proprietatii care sunt in folosinta comuna ca: terenul pe care este construita cladirea, structura de rezistenta (fundatii, stalpi, grinzi, pereti portanti, plansee, sarpanta), casa scarii, subsolurile, instalatiile cladirii aflate in folosinta comuna.
    (3) Prin cota-parte se intelege cota de proprietate care ii revine fiecarui apartament proprietate individuala din proprietatea comuna, astfel cum este inscrisa in actul de proprietate. In situatia in care cotele-parti nu sunt inscrise in actele de proprietate, ele vor fi calculate pentru fiecare apartament, corespunzator cu raportul dintre suprafata utila a fiecarui apartament si totalul suprafetelor utile ale tuturor apartamentelor din imobil.
    Art. 39
    (1) In scopul atribuirii in comun a contractelor pentru expertizarea tehnica si, respectiv, proiectarea lucrarilor de consolidare, precum si pentru executarea lucrarilor de consolidare, prin conventii civile se constituie asociatii contractante, conform art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001, fara a se constitui o noua persoana juridica, formate din urmatoarele parti:
    a) consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti este autoritatea contractanta, reprezentata prin primarul municipiului/orasului, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti;
    b) asociatia de proprietari, reprezentata prin presedintele asociatiei;
    c) dupa caz, proprietarii persoane fizice si juridice ai spatiilor cu alta destinatie si proprietarii persoane juridice ai locuintelor din cadrul condominiului care, potrivit ordonantei, finanteaza din surse proprii actiunile pentru reducerea riscului seismic a constructiei cu destinatia de locuinta.
    (2) Autoritatea contractanta reprezinta partile asociatiei contractante, in calitate de achizitor unic in raporturile cu persoana juridica care efectueaza, dupa caz, expertizarea tehnica si, respectiv, proiectarea lucrarilor de consolidare sau executarea de lucrari.
    (3) Prin conventia civila de constituire a asociatiei contractante se vor stabili, in conditiile si cu respectarea ordonantei si a celorlalte acte normative in domeniu:
    a) proprietarii, destinatia spatiilor din cladire si cotele-parti indivize din proprietatea comuna care revine fiecarei proprietati individuale, conform actelor de proprietate intabulate in cartea funciara;
    b) sursele de finantare asigurate, in conditiile ordonantei, dupa caz, din: transferuri de la bugetul de stat, bugetul local, sursele proprii ale proprietarilor;
    c) obligatiile in sarcina fiecarei parti, conform ordonantei si celorlalte acte normative in vigoare, privind:
    (i) atribuirea, prin procedura de achizitie publica, a contractului de prestare de servicii sau de executare a lucrarilor;
    (ii) hotararea asociatiei de proprietari, adoptata in conditiile legii, privind aprobarea deciziei de interventie pentru proiectarea si executarea lucrarilor de consolidare, precum si existenta certificatului de urbanism, respectiv a autorizatiei de construire, conform Legii nr. 50/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, pentru proiectarea, respectiv executarea lucrarilor de consolidare;
    (iii) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuintelor proprietate privata a persoanelor fizice pentru executarea lucrarilor de consolidare;
    (iv) derularea contractelor, receptia, repartizarea cheltuielilor efectuate (pe surse de finantare si pe proprietari), decontarea cheltuielilor efectuate si recuperarea, in conditiile ordonantei, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrarilor de consolidare;
    (4) Fiecare parte semnatara a conventiei civile raspunde, in conditiile legii, de indeplinirea obligatiilor, conform actelor normative in vigoare si conventiei incheiate.
    (5) La conventia civila se anexeaza:
    a) Pentru expertizarea tehnica:
    (i) lista proprietarilor si destinatia spatiilor, actualizata la data incheierii conventiei, intocmita conform anexei nr. 6;
    (ii) hotararea asociatiei de proprietari pentru contractarea, in conditiile ordonantei, a expertizarii tehnice;
    (iii) documente din care sa reiasa asigurarea surselor de finantare, conform art. 5 din ordonanta, din transferuri de la bugetul de stat, bugetul local si/sau din sursele proprii ale proprietarilor;
    b) Pentru proiectarea lucrarilor de consolidare:
    (i) lista proprietarilor si destinatia spatiilor, actualizata la data incheierii conventiei, intocmita conform anexei nr. 6;
    (ii) hotararea asociatiei de proprietari, adoptata in conditiile legii, privind aprobarea deciziei de interventie pentru proiectarea si executarea lucrarilor de consolidare, al carei continut-cadru este prezentat in anexa nr. 15, precum si declaratiile autentificate ale proprietarilor formulate conform anexei nr. 16;
    (iii) hotararea asociatiei de proprietari pentru contractarea proiectarii, in conditiile ordonantei, in vederea executarii lucrarilor de consolidare;
    (iv) documente din care sa reiasa asigurarea surselor de finantare, conform art. 7 din ordonanta, din transferuri de la bugetul de stat, bugetul local si/sau din sursele proprii ale proprietarilor;
    c) Pentru executarea lucrarilor de consolidare:
    (i) lista proprietarilor si destinatia spatiilor, actualizata la data incheierii conventiei, intocmita conform anexei nr. 6;
    (ii) hotararea asociatiei de proprietari pentru contractarea, in conditiile ordonantei, a executarii lucrarilor de consolidare;
    (iii) documente din care sa reiasa asigurarea surselor de finantare, conform art. 7 din ordonanta, din transferuri de la bugetul de stat, bugetul local si/sau din sursele proprii ale proprietarilor;
    (iv) documentele, potrivit legii, pentru instituirea ipotecii legale a statului asupra locuintelor proprietate privata a persoanelor fizice care beneficiaza de fonduri din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrarilor de consolidare.
    (6) Conventiile civile pentru constituirea asociatiilor contractante isi inceteaza valabilitatea o data cu admiterea receptiei prestarii de servicii, respectiv o data cu admiterea receptiei la terminarea lucrarilor de consolidare.
    Art. 40
    Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in vederea prevenirii unui potential dezastru provocat de cutremure, pot solicita instantei de judecata, conform art. 4 alin. (5) din ordonanta, sa oblige proprietarii constructiilor cu destinatia de locuinta incadrate in clasa I de risc seismic sa ia masurile de interventie stabilite prin raportul de expertiza tehnica. Actiunea se adreseaza judecatoriei in raza careia este situata constructia si este scutita de taxa de timbru.

    SECTIUNEA 1
    Circuitul informational-decizional

    Art. 41
    Circuitul informational-decizional pentru reducerea riscului seismic al constructiilor cu destinatia de locuinta, prezentat in anexa nr. 1, cuprinde actiuni grupate astfel:
    a) identificarea - inventarierea si expertizarea tehnica a constructiilor cu destinatia de locuinta care prezinta niveluri insuficiente de protectie la actiuni seismice, aprobarea deciziei de interventie si emiterea certificatului de urbanism, conform anexei nr. 2;
    b) proiectarea lucrarilor de consolidare la cladiri de locuit multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public si emiterea autorizatiei de construire, conform anexei nr. 3;
    c) executarea lucrarilor de consolidare la cladiri de locuit multietajate incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public, conform anexei nr. 4.

    SECTIUNEA a 2-a
    Identificarea - inventarierea constructiilor cu destinatia de locuinta, expertizarea tehnica si aprobarea deciziei de interventie

    & 1. Identificarea si inventarierea constructiilor cu destinatia de locuinta

    Art. 42
    Conform art. 4 alin. (3) lit. b) din ordonanta, consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale actioneaza, in aria lor de autoritate, pentru:
    a) identificarea si inventarierea constructiilor cu destinatia de locuinta care prezinta niveluri insuficiente de protectie la actiuni seismice, degradari sau avarieri in urma unor actiuni seismice;
    b) intocmirea fiselor de identificare;
    c) stocarea, gestionarea si prelucrarea datelor sub forma de situatii analitice si de sinteza, cu ajutorul sistemelor automate de calcul, pentru elaborarea programelor si monitorizarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor cu destinatia de locuinta.
    Art. 43
    In actiunea de inventariere se includ, cu prioritate, cladirile de locuit amplasate in localitati urbane din zonele seismice de calcul A - E (conform Normativului P100-92) pentru care, conform standardului de zonare seismica a teritoriului Romaniei, intensitatea seismica, exprimata in grade pe scara MSK, este minimum VII si care se incadreaza in prevederile art. 1 din ordonanta.

    & 2. Intocmirea fisei de identificare a constructiei tip cladire

    Art. 44
    Administratorul asociatiei de proprietari, dupa caz, responsabilul desemnat cu urmarirea comportarii in timp a constructiei, indrumat din punct de vedere tehnic de persoana desemnata din aparatul propriu de specialitate al primarului, intocmeste fisa de identificare a constructiei tip cladire cu destinatia de locuinta.

    & 3. Solicitarea expertizarii tehnice a constructiei cu destinatia de locuinta

    Art. 45
    (1) Asociatia de proprietari, pe baza fisei de identificare, solicita expertizarea tehnica a constructiei cu destinatia de locuinta.
    (2) Cererea pentru expertizarea tehnica, intocmita conform anexei nr. 7, se inregistreaza la consiliul local, respectiv la consiliul local al sectorului municipiului Bucuresti, insotita de urmatoarele documente intocmite de asociatia de proprietari si verificate de persoana desemnata din aparatul propriu de specialitate al primarului:
    a) fisa de identificare a constructiei tip cladire cu destinatia de locuinta, intocmita conform anexei nr. 5;
    b) lista proprietarilor si destinatia spatiilor din cladire, intocmita conform anexei nr. 6.
    (3) Pana la data de 1 mai a anului in curs pentru anul urmator, consiliile locale, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti verifica si centralizeaza cererile si transmit consiliilor judetene, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti, listele intocmite conform anexei nr. 8, cuprinzand solicitarile pentru anul urmator privind expertizarea tehnica a constructiilor cu destinatia de locuinta.

    & 4. Centralizarea solicitarilor si estimarea cheltuielilor pentru expertizare

    Art. 46
    Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti:
    a) analizeaza, verifica si centralizeaza listele cu propuneri privind expertizarea tehnica a constructiilor cu destinatia de locuinta;
    b) stabilesc prioritatile, din punct de vedere tehnic, la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, cu avizul inspectoratelor teritoriale in constructii, si estimeaza cheltuielile pentru expertizarea tehnica, din care sumele necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 5 alin. (2) din ordonanta, pentru finantarea cheltuielilor aferente expertizarii tehnice a locuintelor proprietate privata a persoanelor fizice din cladirile de locuit.
    Art. 47
    Pana la data de 15 mai a anului in curs pentru anul urmator consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, intocmesc si transmit la Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei centralizatorul listelor de prioritati, intocmit conform anexei nr. 9, privind expertizarea tehnica a constructiilor cu destinatia de locuinta.

    & 5. Fundamentarea necesarului de fonduri bugetare

    Art. 48
    Pana la data de 1 iunie a anului in curs pentru anul urmator Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei examineaza centralizatoarele listelor de prioritati si prezinta Ministerului Finantelor Publice propunerile pentru includerea in proiectul bugetului de stat a sumelor necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 5 alin. (2) din ordonanta, pentru finantarea cheltuielilor aferente expertizarii tehnice a locuintelor proprietate privata a persoanelor fizice din cladirile de locuit.

    & 6. Comunicarea fondurilor bugetare aprobate

    Art. 49
    (1) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in limita fondurilor aprobate anual prin Legea bugetului de stat la capitolul "Servicii si dezvoltare publica si locuinte" - articolul "Transferuri consolidabile", stabileste si comunica consiliilor judetene, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti, sumele aprobate, din transferuri de la bugetul de stat conform art. 5 alin. (2) lit. a) din ordonanta, aferente expertizarii tehnice a locuintelor proprietate privata a persoanelor fizice din cladirile de locuit.
    (2) Consiliul judetean comunica consiliilor locale sumele aprobate din transferuri de la bugetul de stat conform art. 5 alin. (2) lit. a) din ordonanta, aferente expertizarii tehnice a locuintelor proprietate privata a persoanelor fizice din cladirile de locuit.

    & 7. Stabilirea prioritatilor anuale pentru expertizarea tehnica a constructiilor cu destinatia de locuinta

    Art. 50
    (1) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in limita sumelor aprobate din transferuri de la bugetul de stat si a celorlalte surse de finantare asigurate, dupa caz, din bugetul local si/sau sursele proprii ale proprietarilor, definitiveaza, pe criterii tehnice, lista de prioritati pentru anul in curs privind expertizarea tehnica a constructiilor cu destinatia de locuinta.
    (2) Criteriile tehnice avute in vedere sunt:
    a) clasa de importanta a constructiei (incepand cu cladirile de locuit incadrate in clasa III de importanta, conform Normativului P100-92);
    b) numarul de persoane din cladire, incepand cu cele cu mari aglomerari de persoane;
    c) regimul de inaltime al cladirii, incepand cu cladirile multietajate, cu spatii publice la parter sau la alte niveluri;
    d) anul construirii/normativul de proiectare antiseismica utilizat pentru proiectarea cladirii (incepand cu cladirile a caror structura de rezistenta a fost realizata fara cunostinte de proiectare antiseismica);
    e) pozitia in localitate a cladirii, incepand cu cele ce pot avea consecinte la scara urbana in urma prabusirii;
    f) conditiile locale de teren, incepand cu cele ce pot favoriza perioade predominante ale terenului cvasirezonante cu perioada fundamentala a cladirii;
    g) actiunea unor factori cu efecte agravante asupra rezistentei si stabilitatii cladirii (tasari neuniforme, explozii, incendii, coroziuni, interventii neautorizate la structura de rezistenta etc.).

    & 8. Instiintarea asociatiei de proprietari

    Art. 51
    Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in baza listei de prioritati, definitivata conform art. 50, comunica asociatiilor de proprietari includerea constructiilor cu destinatia de locuinta in programul de actiuni pe anul in curs pentru expertizarea tehnica.

    & 9. Hotararea asociatiei de proprietari

    Art. 52
    In baza instiintarii privind includerea constructiei cu destinatia de locuinta in programul de actiuni pe anul in curs pentru expertizarea tehnica, asociatia de proprietari hotaraste contractarea expertizarii, care urmeaza sa fie finantata conform art. 5 din ordonanta.

    & 10. Constituirea asociatiei contractante

    Art. 53
    (1) In scopul atribuirii, in comun, a contractului de expertizare tehnica, prin conventie civila se constituie asociatia contractanta, conform art. 39.
    (2) Autoritatea contractanta raspunde pentru adaptarea continutului-cadru al conventiei civile, conform modelului prezentat in anexa nr. 30, la cerintele impuse prin actele normative si reglementarile tehnice privind expertizarea tehnica a constructiilor.

    & 11. Organizarea procedurii de achizitie publica si atribuirea contractului de prestare de servicii pentru expertizarea tehnica

    Art. 54
    Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti organizeaza, cu respectarea art. 31 si 39, atribuirea contractului de achizitie publica de servicii pentru expertizarea tehnica a constructiei cu destinatia de locuinta.
    Art. 55
    (1) Autoritatea contractanta raspunde pentru adaptarea modelului de contract-cadru de prestari de servicii, prevazut in sectiunea V din Documentatia standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.013/873/2001, la cerintele impuse prin actele normative si reglementarile tehnice privind expertizarea tehnica a constructiilor.
    (2) Ca regula, in documentatia privind elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia expertizarii tehnice a constructiilor cu destinatia de locuinta se vor preciza:
    (i) criteriul pentru atribuirea contractului de servicii este pretul cel mai scazut;
    (ii) pretul contractului nu se actualizeaza;
    (iii) plata din transferuri de la bugetul de stat a cotei-parti din pretul contractului (inclusiv TVA), pentru cheltuielile efectuate privind expertizarea tehnica a locuintelor proprietate privata a persoanelor fizice, se datoreaza si se efectueaza dupa aprobarea si deschiderea, in conditiile legii, a creditelor bugetare si virarea sumelor aprobate in bugetele consiliilor judetene si locale, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

    & 12. Elaborarea raportului de expertiza tehnica

    Art. 56
    Raportul de expertiza tehnica se elaboreaza in baza Normativului P100-92 si a celorlalte reglementari tehnice in vigoare la data elaborarii acestuia, cu respectarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si a Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor si a executiei lucrarilor si constructiilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 925/1995.
    Art. 57
    Raportul de expertiza tehnica, cuprinzand piese scrise si desenate, se preda de catre expertul tehnic, dupa cum urmeaza:
    a) doua exemplare la consiliul local, din care un exemplar pentru persoana juridica autorizata, care va elabora proiectarea lucrarilor de consolidare;
    b) doua exemplare la consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, din care un exemplar pentru Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei;
    c) un exemplar la asociatia de proprietari pentru completarea cartii tehnice a constructiei si aprobarea, conform art. 2 din ordonanta, a deciziei de interventie privind proiectarea si executarea lucrarilor de consolidare.

    & 13. Avizarea raportului de expertiza in Comisia tehnica de specialitate

    Art. 58
    La solicitarea consiliului local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, Comisia tehnica pentru reducerea riscului seismic al constructiilor din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei avizeaza, din punct de vedere tehnic, solutiile de interventie fundamentate in raportul de expertiza tehnica pentru constructiile cu destinatia de locuinta incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic.

    & 14. Receptia raportului de expertiza tehnica

    Art. 59
    (1) Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti numeste comisia si organizeaza receptia rapoartelor de expertiza tehnica.
    (2) La receptia rapoartelor de expertiza tehnica ale constructiilor cu destinatia de locuinta expertizate tehnic si incadrate in clasa I de risc seismic se va lua in considerare avizul Comisiei tehnice pentru reducerea riscului seismic al constructiilor din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

    & 15. Verificarea documentelor, intocmirea decontului justificativ si acordarea vizei de control financiar preventiv

    Art. 60
    (1) Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, verifica documentele, intocmeste decontul justificativ intocmit conform anexei nr. 11 si acorda viza de control financiar preventiv pentru rapoartele de expertiza tehnica pentru care a fost admisa receptia.
    (2) Pana la data de 5 a fiecarei luni pentru luna precedenta consiliile locale inainteaza la consiliul judetean deconturile justificative, in doua exemplare, insotite de procesele-verbale de receptie.

    & 16. Centralizarea deconturilor justificative

    Art. 61
    (1) Consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, verifica documentele, intocmeste centralizatorul deconturilor justificative conform anexei nr. 12.
    (2) Pana la data de 10 a fiecarei luni pentru luna precedenta consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, inregistreaza la Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei centralizatoarele deconturilor justificative avizate, anexand cate un exemplar din:
    a) sinteza raportului de expertiza tehnica intocmita conform anexei nr. 10;
    b) raportul de expertiza tehnica;
    c) procesul-verbal de admitere a receptiei raportului de expertiza tehnica.

    & 17. Solicitarea deschiderii creditelor bugetare pentru servicii executate de expertizare tehnica

    Art. 62
    Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei:
    a) examineaza centralizatoarele deconturilor justificative;
    b) intocmeste Nota de fundamentare, conform anexei nr. 13;
    c) solicita Ministerului Finantelor Publice deschiderea de credite bugetare privind plata din transferuri de la bugetul de stat, in conditiile art. 5 alin. (2) lit. a) din ordonanta, pentru expertizarea tehnica a locuintelor proprietate privata a persoanelor fizice din cladirile de locuit.

    & 18. Repartizarea fondurilor bugetare aprobate

    Art. 63
    In limita creditelor bugetare deschise:
    a) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei vireaza sumele aprobate, cu ordine de plata tip trezorerie, in bugetele consiliilor judetene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, la venituri cu destinatie speciala pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatia de locuinta;
    b) consiliul judetean vireaza sumele aprobate, cu ordine de plata tip trezorerie, in bugetele consiliilor locale, la venituri cu destinatie speciala pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatia de locuinta.

    & 19. Plata deconturilor justificative

    Art. 64
    Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la primirea sumelor in cont, in termen de 3 zile lucratoare, vor efectua platile in conturile expertilor nominalizati in deconturile justificative.
    Art. 65
    Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale, raspund, in conditiile legii, de utilizarea sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat, pentru finantarea cheltuielilor privind expertizarea tehnica a locuintelor proprietate privata a persoanelor fizice.

    & 20. Notificarea proprietarilor

    Art. 66
    (1) Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, conform art. 4 alin. (3) lit. c) din ordonanta, pentru constructiile cu destinatia de locuinta, expertizate tehnic si incadrate prin raportul de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic, vor notifica in scris proprietarilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiilor de proprietari, precum si persoanelor juridice care au in administrare aceste constructii obligatiile ce le revin, potrivit prevederilor legale, pentru reducerea riscului seismic al constructiilor, precum si faptul ca isi asuma riscul si raspunderea pentru efectele potentiale ale seismelor, in situatia in care nu se conformeaza obligatiilor legale.
    (2) Proprietarii, asociatiile de proprietari, precum si persoanele juridice care au in administrare astfel de constructii, pe langa obligatiile si responsabilitatile ce le revin potrivit ordonantei, au si obligatiile si responsabilitatile prevazute de:
    a) Legea nr. 10/1995;
    b) Legea nr. 50/1991;
    c) Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari, aprobat prin Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile ulterioare;
    d) Ordonanta Guvernului nr. 85/2001.

    & 21. Aprobarea deciziei de interventie pentru proiectarea si executarea lucrarilor de consolidare

    Art. 67
    In baza raportului de expertiza tehnica pentru care a fost admisa receptia, presedintele asociatiei de proprietari convoaca adunarea generala a proprietarilor pentru:
    a) prezentarea concluziilor fundamentale in raportul de expertiza tehnica;
    b) aprobarea, in conditiile ordonantei, a deciziei de interventie si continuarea, conform art. 2 din ordonanta, a actiunilor privind proiectarea si executarea lucrarilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic al constructiei cu destinatia de locuinta.
    Art. 68
    (1) Hotararea asociatiei de proprietari, al carei continut-cadru este prezentat in anexa nr. 15, privind aprobarea in conditiile ordonantei a actiunilor pentru proiectarea si executarea lucrarilor de consolidare privind reducerea riscului seismic al constructiei cu destinatia de locuinta este obligatorie pentru toti proprietarii din cadrul condominiului.
    (2) La hotararea asociatiei de proprietari se anexeaza:
    a) lista cuprinzand proprietarii si destinatia spatiilor din cladire, intocmita conform anexei nr. 6;
    b) declaratiile formulate conform anexei nr. 16, pe propria raspundere, autentificate, ale proprietarilor condominiului privind continuarea, conform ordonantei, a actiunilor pentru proiectarea si executarea lucrarilor de consolidare in vederea reducerii riscului seismic al constructiei cu destinatia de locuinta.

    & 22. Cererea pentru emiterea certificatului de urbanism

    Art. 69
    Urmare aprobarii in adunarea generala a proprietarilor a deciziei de interventie privind continuarea actiunilor pentru reducerea riscului seismic al constructiei cu destinatia de locuinta, asociatia de proprietari depune cerere la autoritatea administratiei publice locale abilitata, in conditiile legii, pentru emiterea certificatului de urbanism.

    & 23. Emiterea certificatului de urbanism

    Art. 70
    Certificatul de urbanism se emite in conditiile si cu respectarea Legii nr. 50/1991, republicata, si a normelor metodologice de aplicare.

    SECTIUNEA a 3-a
    Proiectarea lucrarilor de consolidare la cladiri de locuit multietajate incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public

    & 1. Centralizarea cladirilor de locuit multietajate incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public si estimarea cheltuielilor pentru proiectarea lucrarilor de consolidare

    Art. 71
    Consiliile locale, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti:
    a) intocmesc si actualizeaza periodic lista cladirilor de locuit multietajate incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic;
    b) pana la data de 1 mai a anului in curs pentru anul urmator transmit consiliului judetean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti, listele actualizate.
    Art. 72
    Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti:
    a) analizeaza, verifica si centralizeaza listele actualizate de consiliile locale;
    b) stabilesc prioritatile, pe criterii tehnice conform art. 50 alin. (2), la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, cu avizul inspectoratelor teritoriale in constructii, cuprinzand cladirile de locuit multietajate care prezinta pericol public, din cele incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic;
    c) estimeaza cheltuielile pentru proiectarea lucrarilor de consolidare, din care sumele necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanta, pentru finantarea cheltuielilor aferente proiectarii lucrarilor de consolidare la locuintele proprietate privata a persoanelor fizice din cladirile de locuit multietajate incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public.
    Art. 73
    Pana la data de 15 mai a anului in curs pentru anul urmator consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, intocmesc si transmit la Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei centralizatorul listelor de prioritati intocmit conform anexei nr. 17, privind proiectarea lucrarilor de consolidare la cladiri de locuit multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public.

    & 2. Fundamentarea necesarului de fonduri bugetare

    Art. 74
    Pana la data de 1 iunie a anului in curs pentru anul urmator Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei examineaza centralizatoarele listelor de prioritati si prezinta Ministerului Finantelor Publice propunerile pentru includerea in proiectul bugetului de stat a sumelor necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanta, pentru finantarea cheltuielilor aferente proiectarii lucrarilor de consolidare la locuintele proprietate privata a persoanelor fizice din cladirile de locuit multietajate incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public.

    & 3. Comunicarea fondurilor bugetare aprobate

    Art. 75
    (1) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in limita fondurilor aprobate anual prin Legea bugetului de stat la capitolul "Servicii si dezvoltare publica si locuinte" - articolul "Transferuri consolidabile", stabileste si comunica consiliilor judetene, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti, sumele aprobate din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanta, aferente proiectarii lucrarilor de consolidare la locuintele proprietate privata a persoanelor fizice din cladiri de locuit multietajate incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public.
    (2) Consiliul judetean comunica consiliilor locale sumele aprobate privind finantarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanta, aferente proiectarii lucrarilor de consolidare la locuintele proprietate privata a persoanelor fizice din cladiri de locuit multietajate incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public.

    & 4. Stabilirea prioritatilor anuale pentru proiectarea lucrarilor de consolidare

    Art. 76
    In limita sumelor aprobate, consiliile judetene impreuna cu consiliile locale, orasenesti si municipale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, definitiveaza pe criterii tehnice si inainteaza la Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei lista de prioritati pentru anul in curs privind includerea cladirilor de locuit multietajate incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public in programul anual de actiuni pentru proiectarea lucrarilor de consolidare.

    & 5. Avizarea prioritatilor pentru proiectarea lucrarilor de consolidare

    Art. 77
    Comisia tehnica pentru reducerea riscului seismic al constructiilor din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, conform art. 6 alin. (2) din ordonanta, avizeaza lista de prioritati pentru anul in curs privind includerea cladirilor de locuit multietajate incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public in programul anual de actiuni pentru proiectarea lucrarilor de consolidare.

    & 6. Promovarea programului anual de actiuni

    Art. 78
    (1) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei impreuna cu Ministerul Administratiei Publice, conform art. 6 alin. (2) din ordonanta, in baza prioritatilor stabilite pe criterii tehnice de Consiliul General al Municipiului Bucuresti si de consiliile judetene si avizate de Comisia tehnica pentru reducerea riscului seismic al constructiilor, elaboreaza programul anual de actiuni pentru proiectarea lucrarilor de consolidare la cladirile de locuit multietajate incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public, care se aproba prin hotarare a Guvernului, in limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu aceasta destinatie.
    (2) Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale care beneficiaza de sume alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru finantarea programelor anuale, sunt obligate, conform art. 6 alin. (3) din ordonanta, sa puna la dispozitie Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei toate documentele justificative solicitate, raspunzand pentru necesitatea si oportunitatea sumelor solicitate, precum si pentru realitatea, exactitatea si legalitatea sumelor cheltuite in scopul pentru care au fost alocate.

    & 7. Notificarea proprietarilor/asociatiei de proprietari

    Art. 79
    Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, vor notifica in scris proprietarilor/asociatiilor de proprietari (anexa nr. 18), includerea cladirilor de locuit multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public, in programul anual de actiuni aprobat prin hotarare a Guvernului pentru proiectarea lucrarilor de consolidare.

    & 8. Hotararea asociatiei de proprietari

    Art. 80
    In baza notificarii privind includerea cladirii de locuit multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public, in programul anual de actiuni aprobat prin hotarare a Guvernului pentru proiectarea lucrarilor de consolidare, asociatia de proprietari hotaraste contractarea proiectarii in vederea executarii lucrarilor de consolidare, care urmeaza sa fie finantata conform art. 7 alin. (1) din ordonanta.

    & 9. Constituirea asociatiei contractante

    Art. 81
    (1) In scopul atribuirii in comun a contractului privind proiectarea lucrarilor de consolidare, prin conventie civila, se constituie asociatia contractanta, conform art. 39.
    (2) Autoritatea contractanta raspunde pentru adaptarea continutului-cadru al conventiei civile, prezentat in anexa nr. 30, la cerintele impuse prin actele normative si reglementarile tehnice pentru proiectarea lucrarilor de consolidare la constructii cu destinatia de locuinta.

    & 10. Organizarea procedurii de achizitie publica si atribuirea contractului de prestare de servicii pentru proiectarea lucrarilor de consolidare

    Art. 82
    Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, este autoritatea contractanta care organizeaza, cu respectarea art. 31 si 39, atribuirea contractului de achizitie publica de servicii pentru proiectarea lucrarilor de consolidare la cladirile de locuit multietajate incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public.
    Art. 83
    (1) Autoritatea contractanta raspunde pentru adaptarea modelului de contract-cadru de prestari de servicii, prevazut in Sectiunea V din Documentatia standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.013/873/2001, la cerintele impuse prin actele normative si reglementarile tehnice pentru proiectarea lucrarilor de consolidare la constructii cu destinatia de locuinta.
    (2) Ca regula, in documentatia privind elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii pentru proiectarea lucrarilor de consolidare la constructii cu destinatia de locuinta se vor preciza:
    (i) criteriul pentru atribuirea contractului de servicii este pretul cel mai scazut;
    (ii) se accepta actualizarea pretului contractului conform Modelului 1 din Sectiunea II - Fisa de date a achizitiei din Documentatia standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii (pret ferm al ofertei, consolidat in euro, la care se adauga TVA);
    (iii) plata din transferuri de la bugetul de stat a cotei-parti din pretul contractului (inclusiv TVA), pentru cheltuielile efectuate privind proiectarea consolidarii locuintelor proprietate privata a persoanelor fizice, se datoreaza si se efectueaza dupa aprobarea si deschiderea, in conditiile legii, a creditelor bugetare si virarea sumelor aprobate in bugetele consiliilor judetene si locale, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

    & 11. Elaborarea studiului de fezabilitate

    Art. 84
    Studiul de fezabilitate reprezinta faza I de proiectare a lucrarilor de consolidare si se elaboreaza in baza raportului de expertiza tehnica, cu respectarea actelor normative si a reglementarilor tehnice in vigoare la data elaborarii acestuia, precum si a precizarilor din cap. II sectiunea a 4-a.
    Art. 85
    Studiul de fezabilitate, cuprinzand piese scrise si desenate, se preda de catre proiectant, dupa cum urmeaza:
    a) un exemplar la consiliul local;
    b) doua exemplare la consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, din care un exemplar pentru Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei;
    c) un exemplar la asociatia de proprietari.

    & 12. Avizarea studiului de fezabilitate

    Art. 86
    Comisia tehnica pentru reducerea riscului seismic al constructiilor din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei avizeaza solutiile de interventie dezvoltate in studiul de fezabilitate pentru proiectarea lucrarilor de consolidare la cladiri de locuit multietajate incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public.

    & 13. Aprobarea studiului de fezabilitate

    Art. 87
    (1) Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, conform art. 10 alin. (1) lit. a) din ordonanta, aproba prin hotarare studiile de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru consolidarea cladirilor de locuit multietajate incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public, incluse in programele anuale de actiuni.
    (2) La avizare se vor lua in considerare avizele de principiu nominalizate in certificatul de urbanism, precum si avizul Comisiei tehnice pentru reducerea riscului seismic al constructiilor din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

    & 14. Elaborarea proiectului tehnic, caietelor de sarcini si detaliilor de executie

    Art. 88
    Proiectul tehnic, caietele de sarcini si detaliile de executare reprezinta fazele ulterioare de proiectare a lucrarilor de consolidare la cladiri de locuit multietajate si se elaboreaza cu respectarea actelor normative si a reglementarilor tehnice in vigoare la data elaborarii acestora, precum si a precizarilor din cap. II sectiunea a 4-a.
    Art. 89
    Proiectul tehnic, caietele de sarcini si detaliile de executare a lucrarilor de consolidare la cladiri de locuit multietajate, cuprinzand piese scrise si desenate, se preda de catre proiectant, dupa cum urmeaza:
    a) patru exemplare la consiliul local, din care trei exemplare pentru persoana juridica autorizata care va executa lucrarile de consolidare;
    b) doua exemplare la consiliul judetean, respectiv la Consiliul General al Municipiului Bucuresti, din care un exemplar pentru Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei;
    c) un exemplar la asociatia de proprietari, pentru completarea cartii tehnice a constructiei.

    & 15. Asigurarea verificarii documentatiei tehnice de proiectare a lucrarilor de consolidare

    Art. 90
    (1) Documentatia tehnica de proiectare a lucrarilor de consolidare la cladiri de locuit multietajate se verifica, pe specialitati, pentru asigurarea cerintelor de calitate impuse prin Legea nr. 10/1995.
    (2) Verificarea se efectueaza de catre verificatori tehnici atestati, cu respectarea Regulamentului aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 925/1995 si a celorlalte acte normative in domeniu.

    & 16. Receptia proiectului

    Art. 91
    (1) Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, numeste comisia si organizeaza receptia proiectului pentru executarea lucrarilor de consolidare la cladiri de locuit multietajate.
    (2) La receptia proiectului pentru executarea lucrarilor de consolidare la cladiri de locuit multietajate, incadrate prin raportul de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public, se va lua in considerare avizul Comisiei tehnice pentru reducerea riscului seismic al constructiilor din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

    & 17. Verificarea documentelor de plata, intocmirea decontului justificativ si acordarea vizei de control financiar preventiv

    Art. 92
    (1) Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, verifica documentele, intocmeste decontul justificativ (anexa nr. 20) si acorda viza de control financiar preventiv pentru proiectele pentru care a fost admisa receptia in Consiliul tehnico-economic.
    (2) Pana la data de 5 a fiecarei luni pentru luna precedenta consiliile locale inainteaza la consiliul judetean deconturile justificative, in doua exemplare, insotite de procesele-verbale de receptie.

    & 18. Centralizarea deconturilor justificative

    Art. 93
    (1) Consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, verifica documentele si intocmeste centralizatorul deconturilor justificative conform anexei nr. 21.
    (2) Pana la data de 10 a fiecarei luni pentru luna precedenta consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, inregistreaza la Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei centralizatoarele deconturilor justificative avizate, anexand cate un exemplar din:
    a) sinteza studiului de fezabilitate, intocmita conform anexei nr. 19;
    b) proiectul tehnic, caietele de sarcini si detaliile de executie;
    c) procesul-verbal de admitere a receptiei documentatiei tehnico-economice privind proiectarea lucrarilor de consolidare.

    & 19. Solicitarea deschiderii creditelor bugetare pentru servicii executate de proiectare a lucrarilor de consolidare

    Art. 94
    Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei:
    a) examineaza centralizatoarele deconturilor justificative;
    b) intocmeste Nota de fundamentare, conform anexei nr. 22;
    c) solicita Ministerului Finantelor Publice deschiderea de credite bugetare privind plata din transferuri de la bugetul de stat, in conditiile art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanta, a cheltuielilor efectuate pentru proiectarea lucrarilor de consolidare, aferente locuintelor proprietate privata a persoanelor fizice din cladirile de locuit multietajate incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public.

    & 20. Repartizarea fondurilor bugetare aprobate

    Art. 95
    In limita creditelor bugetare deschise:
    a) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei vireaza sumele aprobate, cu ordine de plata tip trezorerie, in bugetele consiliilor judetene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, la venituri cu destinatie speciala pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor cu destinatia de locuinta;
    b) consiliul judetean vireaza sumele aprobate, cu ordine de plata tip trezorerie, in bugetele consiliilor locale, la venituri cu destinatie speciala pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor cu destinatia de locuinta.

    & 21. Plata deconturilor justificative

    Art. 96
    Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la primirea sumelor in cont, in termen de trei zile lucratoare, va efectua platile in conturile proiectantilor - persoane juridice - nominalizati in deconturile justificative.
    Art. 97
    Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale raspund, in conditiile legii, de utilizarea sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat, pentru finantarea cheltuielilor privind proiectarea lucrarilor de consolidare a cladirilor de locuit multietajate incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public.

    & 22. Cererea pentru emiterea autorizatiei de construire

    Art. 98
    Asociatia de proprietari, in vederea continuarii executarii lucrarilor de consolidare, conform ordonantei, pentru reducerea riscului seismic al cladirii de locuit multietajate incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public, depune cerere la autoritatea administratiei publice locale abilitata, in conditiile legii, pentru emiterea autorizatiei de construire.

    & 23. Emiterea autorizatiei de construire

    Art. 99
    (1) Autorizatia de construire pentru executarea lucrarilor de consolidare la cladirea de locuit multietajata incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public se emite in conditiile si cu respectarea Legii nr. 50/1991, republicata.
    (2) Proprietarii, persoane fizice, beneficiaza conform art. 15 din ordonanta, prin exceptarea de la prevederile legale, de scutirea de taxa privind eliberarea autorizatiei de construire pentru executarea lucrarilor de consolidare la constructiile cu destinatia de locuinta din proprietate.

    SECTIUNEA a 4-a
    Executarea lucrarilor de consolidare la cladiri de locuit multietajate incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public

    & 1. Centralizarea cladirilor de locuit multietajate incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public si estimarea cheltuielilor pentru executarea lucrarilor de consolidare

    Art. 100
    Consiliile locale, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti:
    a) intocmesc si actualizeaza periodic lista cladirilor de locuit multietajate incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic;
    b) pana la data de 1 mai a anului in curs pentru anul urmator transmit consiliului judetean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti, listele actualizate.
    Art. 101
    Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti:
    a) analizeaza, verifica si centralizeaza listele actualizate de consiliile locale;
    b) stabilesc prioritatile, pe criterii tehnice conform art. 50 alin. (2), la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, cu avizul inspectoratelor teritoriale in constructii, cuprinzand cladirile de locuit multietajate care prezinta pericol public, din cele incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic;
    c) estimeaza cheltuielile pentru executarea lucrarilor de consolidare, din care sumele necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanta, pentru finantarea cheltuielilor aferente executarii lucrarilor de consolidare la locuintele proprietate privata a persoanelor fizice din cladirile de locuit multietajate incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public.
    Art. 102
    Pana la data de 15 mai a anului in curs pentru anul urmator consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, intocmesc si transmit la Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei centralizatorul listelor de prioritati (anexa nr. 23), privind executarea lucrarilor de consolidare la cladiri de locuit multietajate incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public, si estimarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat.

    & 2. Fundamentarea necesarului de fonduri bugetare

    Art. 103
    Pana la data de 1 iunie a anului in curs pentru anul urmator Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei examineaza centralizatoarele listelor de prioritati si prezinta Ministerului Finantelor Publice propunerile pentru includerea in proiectul bugetului de stat a sumelor necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanta, pentru finantarea cheltuielilor aferente executarii lucrarilor de consolidare la locuintele proprietate privata a persoanelor fizice din cladirile de locuit multietajate incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public.

    & 3. Comunicarea fondurilor bugetare aprobate

    Art. 104
    (1) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in limita fondurilor aprobate anual prin Legea bugetului de stat la capitolul "Servicii si dezvoltare publica si locuinte" - articolul "Transferuri consolidabile", stabileste si comunica consiliilor judetene, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti, sumele aprobate din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanta, aferente executarii lucrarilor de consolidare la locuintele proprietate privata a persoanelor fizice din cladirile de locuit multietajate incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public.
    (2) Consiliul judetean comunica consiliilor locale, orasenesti si municipale sumele aprobate privind finantarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanta, aferente executarii lucrarilor de consolidare la locuintele proprietate privata a persoanelor fizice din cladirile de locuit multietajate incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public.

    & 4. Stabilirea prioritatilor anuale pentru executarea lucrarilor de consolidare

    Art. 105
    In limita sumelor aprobate, consiliile judetene impreuna cu consiliile locale, orasenesti si municipale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, definitiveaza pe criterii tehnice si inainteaza la Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei lista de prioritati pentru anul in curs privind includerea cladirilor de locuit multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public, in programul anual de actiuni, pentru executarea lucrarilor de consolidare.

    & 5. Avizarea prioritatilor pentru executarea lucrarilor de consolidare

    Art. 106
    Comisia tehnica pentru reducerea riscului seismic al constructiilor din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, conform art. 6 alin. (2) din ordonanta, avizeaza lista de prioritati pentru anul in curs privind includerea cladirilor de locuit multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public, in programul anual de actiuni pentru executarea lucrarilor de consolidare.

    & 6. Promovarea programului anual de actiuni

    Art. 107
    (1) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei impreuna cu Ministerul Administratiei Publice, conform art. 6. alin. (2) din ordonanta, in baza prioritatilor stabilite pe criterii tehnice de Consiliul General al Municipiului Bucuresti si de consiliile judetene si avizate de Comisia tehnica pentru reducerea riscului seismic al constructiilor, elaboreaza programul anual de actiuni pentru executarea lucrarilor de consolidare la cladirile de locuit multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public, care se aproba prin hotarare a Guvernului, in limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu aceasta destinatie.
    (2) Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale care beneficiaza de sume alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru finantarea programelor anuale, sunt obligate, conform art. 6 alin. (3) din ordonanta, sa puna la dispozitie Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei toate documentele justificative solicitate, raspunzand pentru necesitatea si oportunitatea sumelor solicitate, precum si pentru realitatea, exactitatea si legalitatea sumelor cheltuite in scopul pentru care au fost alocate.

    & 7. Notificarea proprietarilor/asociatiei de proprietari

    Art. 108
    Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, vor notifica in scris proprietarilor/asociatiilor de proprietari, conform anexei nr. 18, includerea cladirilor de locuit multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public, in programul anual de actiuni aprobat prin hotarare a Guvernului pentru executarea lucrarilor de consolidare.

    & 8. Hotararea asociatiei de proprietari

    Art. 109
    In baza notificarii privind includerea cladirii de locuit multietajate incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public, in programul anual de actiuni aprobat prin hotarare a Guvernului pentru executarea lucrarilor de consolidare, asociatia de proprietari hotaraste contractarea executarii lucrarilor de consolidare, care urmeaza sa fie finantata conform art. 7 alin. (1) din ordonanta.

    & 9. Constituirea asociatiei contractante

    Art. 110
    (1) In scopul atribuirii, in comun, a contractului privind executarea lucrarilor de consolidare, prin conventie civila se constituie asociatia contractanta, conform art. 39.
    (2) Autoritatea contractanta raspunde pentru adaptarea continutului-cadru al conventiei civile, formulat conform anexei nr. 30, la cerintele impuse prin actele normative si reglementarile tehnice pentru executarea lucrarilor de consolidare la constructii cu destinatia de locuinta.

    & 10. Organizarea procedurii de achizitie publica si atribuirea contractului de lucrari pentru executarea lucrarilor de consolidare

    Art. 111
    Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti este autoritatea contractanta care organizeaza cu respectarea art. 31 si 39, atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari pentru executarea lucrarilor de consolidare la cladirile de locuit multietajate incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public.
    Art. 112
    (1) Autoritatea contractanta raspunde pentru adaptarea modelului de contract-cadru de lucrari, prevazut in Sectiunea V din Documentatia standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de lucrari, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.014/874/2001, la cerintele impuse prin actele normative si reglementarile tehnice pentru executarea lucrarilor de consolidare la constructii cu destinatia de locuinta.
    (2) Ca regula, in documentatia privind elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de lucrari pentru executarea lucrarilor de consolidare la constructii cu destinatia de locuinta se vor preciza:
    (i) criteriul pentru atribuirea contractului de lucrari este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic;
    (ii) se accepta actualizarea pretului contractului conform Modelului 1 din Sectiunea II - Fisa de date a achizitiei din Documentatia standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de lucrari (pret ferm al ofertei, consolidat in euro, la care se adauga T.V.A.);
    (iii) plata din transferuri de la bugetul de stat a cotei-parti din pretul contractului (inclusiv T.V.A.), pentru cheltuielile efectuate lunar privind executarea consolidarii locuintelor proprietate privata a persoanelor fizice, se datoreaza si se efectueaza dupa aprobarea si deschiderea, in conditiile legii, a creditelor bugetare si virarea sumelor aprobate in bugetele consiliilor judetene si locale, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

    & 11. Asigurarea locuintelor de necesitate

    Art. 113
    Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, conform prevederilor din art. 2 lit. f) din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, vor asigura, dupa caz, locuinte de necesitate destinate cazarii temporare a persoanelor si familiilor ale caror locuinte au devenit inutilizabile in urma inceperii lucrarilor de consolidare ce nu se pot efectua in cladiri ocupate de locatari.

    & 12. Incheierea contractelor pentru finantarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat si instituirea ipotecii legale a statului

    Art. 114
    Proprietarii locuintelor persoane fizice din cladirile incluse in programele anuale beneficiaza, conform art. 8 alin. (1) din ordonanta, de finantare din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrarilor de consolidare, in urmatoarele conditii:
    a) existenta autorizatiei de construire pentru executarea lucrarilor de consolidare;
    b) hotararea asociatiei de proprietari, adoptata in conditiile legii, privind contractarea executarii lucrarilor de consolidare;
    c) incheierea contractelor pentru finantarea cheltuielilor privind executarea lucrarilor de consolidare si restituirea, la terminarea lucrarilor de consolidare, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat, in rate lunare egale, fara dobanda, cu o durata de rambursare de pana la 25 de ani de la data receptiei terminarii lucrarilor de consolidare;
    d) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuintelor proprietate privata a persoanelor fizice.
    Art. 115
    Autorizatia de construire pentru executarea lucrarilor de consolidare se emite in conditiile si cu respectarea Legii nr. 50/1991, republicata.
    Art. 116
    Hotararea asociatiei de proprietari privind contractarea executarii lucrarilor de consolidare se emite in conditiile si cu respectarea Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, si Ordonantei Guvernului nr. 85/2001.
    Art. 117
    (1) Contractul pentru finantarea cheltuielilor privind executarea lucrarilor de consolidare si restituirea, la terminarea lucrarilor, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat se incheie intre primarul municipiului/orasului, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, si proprietarii locuintelor, persoane fizice, din cladirile de locuit multietajate, incluse in programele anuale aprobate prin hotarare a Guvernului, care beneficiaza, conform art. 7 alin. (1) lit. a) si art. 8 alin. (1) din ordonanta, de finantarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrarilor de consolidare.
    (2) Prin contract, conform art. 8 alin. (1) lit. c) si urmatoarele din ordonanta, se stabileste:
    a) suma din pretul contractului pentru executarea lucrarilor de consolidare, ce revine proprietarului locuintei persoana fizica, determinata proportional cu cota-parte indiviza detinuta de proprietar din proprietatea comuna din cadrul condominiului; pretul contractului corespunde ofertei executantului, consolidata in euro, la care se adauga TVA;
    b) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuintei proprietate privata a persoanei fizice, pentru suma determinata conform lit. a);
    c) restituirea de catre proprietarul locuintei persoana fizica, la terminarea lucrarilor, a cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrarilor de consolidare, determinate la terminarea lucrarilor, din centralizatorul situatiilor valorice a decontarilor, proportional cu cota-parte indiviza detinuta de proprietar din proprietatea comuna din cadrul condominiului; restituirea se va efectua astfel:
    (i) in rate lunare egale, in lei, fara dobanda, cu o durata de rambursare de pana la 25 de ani de la data receptiei terminarii lucrarilor de consolidare;
    (ii) ratele lunare scadente se platesc pana in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare, prima rata scadenta fiind in luna urmatoare datei admiterii receptiei la terminarea lucrarilor de consolidare;
    (iii) in cazul intarzierii la plata a ratelor scadente lunare cu mai mult de 30 de zile, se calculeaza majorari de intarziere la ratele scadente, aplicandu-se cota de majorare, stabilita in conditiile legii, pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare.
    (3) Autoritatea contractanta raspunde pentru adaptarea contractului-cadru pentru finantarea cheltuielilor privind executarea lucrarilor de consolidare si restituirea, la terminarea lucrarilor, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat, conform anexei nr. 27, la cerintele impuse prin actele normative si reglementarile tehnice privind executarea lucrarilor de consolidare.
    (4) Contractul prevazut la alin. (1) se incheie concomitent cu contractul pentru executarea lucrarilor de consolidare si isi inceteaza valabilitatea o data cu radierea ipotecii, in conditiile ordonantei.
    (5) Contractul, conform art. 10 alin. (2) din ordonanta, are valoare de inscris autentic si constituie titlu executoriu.
    Art. 118
    (1) Proprietarii locuintelor, persoane fizice, care realizeaza venituri medii nete lunare pe membru de familie sub castigul salarial mediu net lunar pe economie, pe perioadele in care realizeaza aceste venituri sunt scutiti, conform art. 9 din ordonanta, de la plata ratelor lunare, prin exceptie de la prevederile art. 8 alin. (1) lit. c) din ordonanta, obligatia de a restitui sumele alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrarilor de consolidare diminuandu-se cu sumele aferente perioadelor de scutire la plata a ratelor lunare.
    (2) In acest scop:
    a) proprietarii locuintelor persoane fizice, pentru fiecare rata lunara scadenta, completeaza declaratia de venituri nete, pe propria raspundere, conform anexei nr. 28, pe care o inregistreaza la consiliul local, respectiv la Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pana in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare;
    b) persoanele desemnate, prin dispozitie, din aparatul propriu de specialitate al primarului municipiului/orasului, respectiv al primarului general al municipiului Bucuresti, verifica declaratiile si documentele de venituri anexate in copie, acorda viza de control financiar preventiv si intocmesc referatul conform anexei nr. 29, care se aproba de primarul municipiului/orasului, respectiv primarul general al Municipiului Bucuresti.
    Art. 119
    Instrainarea, in decurs de 25 de ani de la receptia terminarii lucrarilor de consolidare, a locuintelor proprietate privata a persoanelor fizice din cladirile incluse in programele anuale si la care s-au executat lucrari de consolidare finantate prin transferuri de la bugetul de stat este conditionata, conform art. 11 alin. (1) din ordonanta, de rambursarea integrala a ratelor neachitate, conform evidentei consiliului local, actualizate la data instrainarii; actualizarea se efectueaza in functie de indicele preturilor de consum total al populatiei, publicat lunar de catre Institutul National de Statistica in Buletinul statistic de preturi, pentru intervalul cuprins intre luna de referinta a receptiei la terminarea lucrarilor de consolidare si luna actualizarii ratelor neachitate.
    Art. 120
    Actele juridice de instrainare, incheiate conform art. 13 din ordonanta, in cazul incalcarii prevederilor art. 11 alin. (1) din ordonanta, sunt lovite de nulitate absoluta, buna-credinta neputand fi invocata in astfel de cazuri.
    Art. 121
    (1) Ipoteca legala a statului se instituie, conform art. 8 alin. (1) lit. b) din ordonanta, asupra locuintelor proprietate privata a persoanelor fizice din cladirile de locuit multietajate incluse in programele anuale aprobate prin hotarare a Guvernului si la care urmeaza sa se execute lucrari de consolidare finantate din transferuri de la bugetul de stat.
    (2) Ipoteca legala a statului asupra locuintei proprietate privata a persoanei fizice se instituie pentru suma determinata conform art. 117 alin. (2) lit. a), in baza:
    a) Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata;
    b) programului anual de actiuni aprobat prin hotarare a Guvernului;
    c) contractului pentru finantarea cheltuielilor privind executarea lucrarilor de consolidare si restituirea, la terminarea lucrarilor de consolidare, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat, incheiat intre primarul municipiului/orasului, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, si proprietar;
    d) actului de proprietate, in forma autentificata, din care sa rezulte:
    (i) destinatia de locuinta in proprietatea privata a persoanelor fizice;
    (ii) intabularea proprietatii in registrul de carte funciara deschis la Biroul de carte funciara al judecatoriei in raza careia se afla locuinta.
    (3) Primarul municipiului/orasului, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, conform art. 10 alin. (1) lit. c) din ordonanta, solicita inscriptia ipotecii in registrul de carte funciara deschis la biroul de carte funciara al judecatoriei in a carei raza teritoriala este amplasat imobilul.
    (4) Apartamentele proprietate privata a persoanelor fizice din imobilele cu destinatia de locuinta incadrate in clasa I de risc seismic prin raport de expertiza tehnica, dobandite in conditiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinta trecute in proprietatea statului, incluse in programele anuale si la care se finanteaza, din transferuri de la bugetul de stat, proiectarea si executarea lucrarilor de consolidare, se vor ipoteca pentru executarea lucrarilor de consolidare, conform art. 14 din ordonanta, o data cu dobandirea dreptului de proprietate.
    (5) Instituirea ipotecii, conform art. 8 alin. (3) din ordonanta, este scutita de plata taxei de timbru.

    & 13. Asigurarea dirigintilor de specialitate

    Art. 122
    (1) Autoritatea contractanta asigura, conform art. 10 alin. (1) lit. d) din ordonanta, diriginti de specialitate autorizati.
    (2) Obligatiile si raspunderile dirigintilor de specialitate sunt prevazute in Legea nr. 10/1995 si in Ghidul dirigintelui de specialitate in constructii.

    & 14. Executarea lucrarilor de consolidare

    Art. 123
    Lucrarile de consolidare la cladirile de locuit multietajate incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public se realizeaza cu respectarea actelor normative si a reglementarilor tehnice in vigoare la data efectuarii acestora, precum si a precizarilor din cap. II sectiunea a 5-a.

    & 15. Intocmirea situatiilor de plata pentru lucrari executate

    Art. 124
    (1) Executantul - persoana juridica autorizata, pe baza situatiei lucrarilor executate si verificate conform Legii nr. 10/1995, intocmeste situatiile de plata provizorii (lunare), respectiv situatia de plata la terminarea lucrarilor de consolidare.
    (2) Situatiile de plata pentru lucrarile executate sunt verificate si avizate de:
    a) dirigintele de santier autorizat;
    b) reprezentantul desemnat de asociatia de proprietari;
    c) proprietarii persoane fizice si juridice care finanteaza din sursele proprii, conform ordonantei, executarea lucrarilor de consolidare.

    & 16. Verificarea documentelor de plata, intocmirea decontului justificativ si acordarea vizei de control financiar preventiv

    Art. 125
    (1) Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, verifica situatiile de plata, intocmeste decontul justificativ, conform anexei nr. 24, si acorda viza de control financiar preventiv.
    (2) Pana la data de 5 a fiecarei luni pentru luna precedenta consiliile locale inainteaza la consiliul judetean deconturile justificative, in doua exemplare, insotite de situatiile de plata.

    & 17. Organizarea inspectiei la fazele determinante

    Art. 126
    Inspectoratul de stat in constructii - I.S.C., conform Legii nr. 10/1995 si Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 272/1994, asigura inspectia la toate fazele determinante stabilite prin proiect si acceptate de inspectoratele teritoriale in constructii.

    & 18. Intocmirea situatiei definitive de plata la terminarea lucrarilor de consolidare

    Art. 127
    (1) Intocmirea situatiei definitive de plata la terminarea lucrarilor de consolidare respecta precizarile art. 124.
    (2) La situatia definitiva de plata se anexeaza procesul-verbal de admitere a receptiei la terminarea lucrarilor de consolidare, intocmit in urma receptiei organizate conform art. 133.

    & 19. Centralizarea deconturilor justificative

    Art. 128
    (1) Consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, verifica documentele si intocmeste centralizatorul deconturilor justificative conform anexei nr. 25.
    (2) Pana la data de 10 a fiecarei luni pentru luna precedenta consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, inregistreaza la Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei centralizatoarele deconturilor justificative avizate.

    & 20. Solicitarea deschiderii creditelor bugetare pentru lucrari de consolidare executate

    Art. 129
    Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei:
    a) examineaza centralizatoarele deconturilor justificative;
    b) intocmeste Nota de fundamentare conform anexei nr. 26;
    c) solicita Ministerului Finantelor Publice deschiderea de credite bugetare privind plata din transferuri de la bugetul de stat, in conditiile art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanta, a cheltuielilor efectuate pentru executarea lucrarilor de consolidare, aferente locuintelor proprietate privata a persoanelor fizice din cladirile de locuit multietajate incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public.

    & 21. Repartizarea fondurilor bugetare aprobate

    Art. 130
    In limita creditelor bugetare deschise:
    a) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei vireaza sumele aprobate, cu ordine de plata tip trezorerie, in bugetele consiliilor judetene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, la venituri cu destinatie speciala pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatia de locuinta;
    b) consiliul judetean vireaza sumele aprobate, cu ordine de plata tip trezorerie, in bugetele consiliilor locale, la venituri cu destinatie speciala pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatia de locuinta.

    & 22. Plata deconturilor justificative

    Art. 131
    Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la primirea sumelor in cont, in termen de 3 zile lucratoare, vor efectua platile in conturile executantilor - persoane juridice autorizate - nominalizati in deconturile justificative.
    Art. 132
    Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale, raspund, in conditiile legii, de utilizarea sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat, pentru finantarea cheltuielilor privind executarea lucrarilor de consolidare a cladirilor de locuit multietajate incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public.

    & 23. Organizarea receptiei la terminarea lucrarilor de consolidare

    Art. 133
    (1) Primarii municipiilor si oraselor, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, numesc comisia si organizeaza receptia finala la terminarea lucrarilor de consolidare la cladirile de locuit multietajate incadrate prin raportul de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public.
    (2) Receptia lucrarilor de consolidare la cladirile de locuit multietajate, incadrate prin raportul de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public, se organizeaza in conditiile si cu respectarea Legii nr. 10/1995 si Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 273/1994.

    & 24. Repartizarea pe proprietari a cheltuielilor efectuate si restituirea, in conditiile ordonantei, a sumelor avansate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrarilor de consolidare

    Art. 134
    Primarii municipiilor si oraselor, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, conform art. 10 alin. (1) lit. g) si h) din ordonanta, vor lua masuri pentru:
    a) stabilirea situatiei valorice a decontarilor pe categorii de lucrari real executate;
    b) repartizarea pe fiecare proprietar a cheltuielilor efectuate pentru executarea lucrarilor de consolidare, proportional cu cota-parte indiviza din proprietatea comuna care revine fiecarui proprietar;
    c) evidenta, calcularea si incasarea ratelor lunare si urmarirea potrivit legii, a debitorilor restanti, in baza contractelor incheiate pentru finantarea cheltuielilor privind executarea lucrarilor de consolidare si restituirea, la terminarea lucrarilor, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat.
    Art. 135
    Evidenta, calcularea si incasarea ratelor lunare, precum si urmarirea debitorilor restanti se realizeaza, conform art. 10 alin. (1) lit. h) din ordonanta, prin aparatul propriu de specialitate al primarilor municipiilor si oraselor, respectiv al primarului general al municipiului Bucuresti.
    Art. 136
    Sumele incasate din ratele lunare, precum si cele aferente ratelor ramase de achitat si actualizate la data instrainarii se vireaza, conform art. 12 din ordonanta, in contul de venituri cu destinatie speciala al unitatii administrativ-teritoriale, deschis la trezoreria statului, pentru finantarea in continuare a actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatia de locuinta.

    & 25. Radierea ipotecii

    Art. 137
    (1) Radierea ipotecii, conform art. 8 alin. (2) din ordonanta, se face numai cu dovada privind achitarea integrala a cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrarilor de consolidare.
    (2) Radierea ipotecii, conform art. 8 alin. (3) din ordonanta, este scutita de plata taxei de timbru.

    CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 138
    Conform art. II din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, proprietarii locuintelor, persoane fizice, din cladirile de locuit incadrate prin raportul de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic care, la data intrarii in vigoare a legii sus-mentionate, beneficiaza de proiecte de consolidare finantate din transferuri de la bugetul de stat, finalizate sau contractate si aflate in curs de elaborare, vor continua executarea lucrarilor de consolidare in conditiile ordonantei.
    Art. 139
    In aplicarea prezentelor norme metodologice Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Ministerul Administratiei Publice pot emite precizari prin ordin comun.
    Art. 140
    Anexele nr. 1 - 30 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                      CIRCUITUL INFORMATIONAL - DECIZIONAL
al actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor cu destinatia de locuinta*)
                          ________________________
                         |      IDENTIFICARE      |
                         |            si          |
                         |      INVENTARIERE      |
                         |________________________|
                                      |
                          ____________v___________
                         | EXPERTIZARE TEHNICA*1) |
                         |________________________|
                                      |
                          ____________v___________
                         |    APROBARE DECIZIE    |
                         |     DE INTERVENTIE     |
                         |________________________|
                                      |
                          ____________v___________
                         |   Cladiri de locuit    |
 ___________________     | multietajate incadrate |     ___________________
|                   | NU |prin raport de expertiza| DA | PROMOVARE PROGRAM |
|                   |<---| tehnica in clasa I de  |--->|  ANUAL DE ACTIUNI |
|                   |    |  seismic risc si care  |    |       prin        |
|  Continuarea, in  |    |prezinta pericol public |    | hotarare de Guvern|
| conditiile legii, |    |________________________|    |___________________|
|   a actiunilor    |                                            |
|      privind:     |                                   _________v_________
|                   |                                  |     NOTIFICARE    |___
|                   |                                  |     PROPRIETARI   |   |
| a) proiectarea*2) |                                  |___________________|   |
|    lucrarilor de  |                                   ___________________    |
|    consolidare    |                                  | Etapa I           |   |
|                   |                                  |     PROIECTARE*3) |   |
|                   |                                  |      lucrari de   |<--|
| b) executarea*2)  |                                  |      consolidare  |   |
|    lucrarilor de  |                                  |___________________|   |
|    consolidare    |                                            |             |
|                   |                                   _________v_________    |
|                   |                                  | Etapa II          |   |
|                   |                                  |     EXECUTARE*3)  |   |
|                   |                                  |     lucrari de    |<--
|___________________|                                  |     consolidare   |
                                                       |___________________|

    Precizari:
    *1) Finantarea se va asigura conform art. 5 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, modificata si completata prin Legea nr. 460/2001, republicata.
    *2) Finantarea se va asigura conform art. 5 alin. (1) si alin. (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, modificata si completata prin Legea nr. 460/2001, republicata.
    *3) Finantarea se va asigura conform art. 7 si urmatoarele din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, modificata si completata prin Legea nr. 460/2001, republicata.
------------
    *) Cladiri de locuit amplasate in localitati urbane din zonele seismice de calcul A - E (conform Normativului P100-92) pentru care, conform standardului de zonare seismica a teritoriului Romaniei, intensitatea seismica (in grade pe scara MSK) este minimum VII si care se incadreaza in prevederile art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, in temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001.

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    Identificarea-inventarierea constructiilor cu destinatia de locuinta*), expertizarea tehnica, aprobarea deciziei de interventie si emiterea certificatului de urbanism
 ______________________________________________________________________________
|                        Actiuni in responsabilitatea:                         |
|______________________________________________________________________________|
|   Autoritatilor    |   Autoritatilor    |  Proprietarilor si  |  Expertului  |
|   administratiei   |   administratiei   |   a Asociatiei de   |    tehnic    |
|  publice centrale  |   publice locale,  |     proprietari     |              |
|                    |   respectiv din    |                     |              |
|                    |Municipiul Bucuresti|                     |              |
|____________________|____________________|_____________________|______________|
                   __________________________
                 /Identificare si inventariere\
               /  constructii cu destinatia de  \
              |     locuinta*) care prezinta     |
              |     niveluri insuficiente de     |
              |   protectie la actiuni seismice  |
               \                             1  /
                 \____________________________/
                                |
                     ___________v___________
                    |Intocmire fisa tehnica |
                    |        cladire        |___________
                    |                     2 |           |
                    |_______________________|           |
                                |            ___________v__________
                                |           |Solicitare expertizare|
                                |           |       tehnica        |
                                |           |                    3 |
                                |           |______________________|
                     ___________v___________            |
                    |Centralizare solicitari|           |
           _________| si estimare cheltuieli|<----------
          |         |      expertizare      |
          |         |                     4 |
          |         |_______________________|
          |
 _________v_________
|   Fundamentare    |
|  necesar fonduri  |
|    bugetare*)    |
|                 5 |
|___________________|
          |
 _________v_________
|Comunicare fonduri |
|      bugetare     |
|     aprobate*)   |
|                 6 |
|___________________|
          |          _______________________
          |         |Stabilirea prioritatii |
          |         |     anuale pentru     |
           -------->|  expertizare tehnica  |
                    |                     7 |
                    |_______________________|
                                |
                     ___________v___________
                    |Instiintare proprietari|
                    |    si asociatia de    |___________
                    |      proprietari      |           |
                    |                     8 |           |
                    |_______________________|           |
                                             ___________v__________
                                            | Hotararea asociatiei |
                                            |de proprietari privind|
                                            |    contractarea      |
                                            | expertizarii tehnice |
                                            |                    9 |
                                            |______________________|
                     _______________________            |
                    | Constituire asociatie |           |
                    |      contractanta     |<----------
                    |                    10 |
                    |_______________________|
                                |
                     ___________v___________
                    | Organizare procedura  |
                    | achizitie publica si  |
                    |  atribuire contract   |_________________________
                    |      expertizare      |                         |
                    |                    11 |                         |
                    |_______________________|                         |
                                                             _________v________
                                                            | Elaborare raport |
           _________________________________________________|   de expertiza   |
          |                                                 |      tehnica     |
 _________v_________                                        |               12 |
| Avizare raport in |                                       |__________________|
|Comisia tehnica de |
|   specialitate    |
|                13 |
|___________________|
          |
           ---------------------
                                |
                     ___________v___________
                    |    Receptie raport    |
                    |   expertiza tehnica   |____________
                    |                    14 |            |
                    |_______________________|            |
                     ___________v___________             |
                    | Verificare documente, |            |
                    |   intocmire decont    |            |
                    |   justificativ si     |            |
                    | acordare viza control |            |
                    |  financiar preventiv  |            |
                    |                    15 |            |
                    |_______________________|            |
                     ___________v___________             |
                    | Centralizare deconturi|            |
           ---------|     justificative     |            |
          |         |                    16 |            |
          |         |_______________________|            |
 _________v_________                                     |
|     Solicitare    |                                    |
|deschidere credite |                                    |
|bugetare*) pentru |                                    |
|servicii executate |                                    |
|                17 |                                    |
|___________________|                                    |
          |                                              |
 _________v_________                                     |
|Repartizare fonduri|                                    |
|      bugetare     |                                    |
|     aprobate*)   |                                    |
|                18 |                                    |
|___________________|                                    |
          |          _______________________             |
          |         |    Plata deconturi    |            |
           -------->|     justificative     |            |
                    |                    19 |            |
                    |_______________________|            |
                                |                        |
                     ___________v___________             |
                    |Notificare proprietar/ |            |
                    |      asociatia de     |            |
                    |      proprietari      |<-----------
                    |                    20 |
                    |_______________________|
                                |            _______________________
                                |           |    Aprobare decizie   |
                                |           |   interventie pentru  |
                                 ---------->|proiectare si executare|
                                            |lucrari de consolidare |
                                            |                    21 |
                                            |_______________________|
                                                         |
                                             ____________v__________
                                            |    Cerere emitere     |
                                            |certificat de urbanism |
                                            |                    22 |
                                            |_______________________|
                   __________________________            |
                 /                            \          |
               /                                \        |
              (  Emitere certificat de urbanism  )<------
               \                            23  /
                 \____________________________/

------------
    *) Cladiri amplasate in localitati urbane din zonele seismice de calcul A - E pentru care intensitatea seismica in grade pe scara MSK este minimum VII (conform Normativului de proiectare antiseismica, indicativ P100-92 publicat in Colectia Reglementari in constructii nr. 23 - 24 - 25/1994, cu cap. 11 - 12 republicate in Buletinul constructiilor nr. 11/1996), care se incadreaza in prevederile art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 20/4994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, modificata si completata prin Legea nr. 460/2001, republicata.
    *) Pentru finantarea cheltuielilor privind expertizarea tehnica a locuintelor proprietate privata a persoanelor fizice, conform art. 5 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, modificata si completata prin Legea nr. 460/2001, republicata.

    ANEXA 3
    la normele metodologice

    Proiectarea lucrarilor de consolidare la cladiri de locuit multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public, si emiterea autorizatiei de construire
 ______________________________________________________________________________
|                        Actiuni in responsabilitatea:                         |
|______________________________________________________________________________|
|   Autoritatilor    |   Autoritatilor    |  Proprietarilor si  |Proiectantului|
|   administratiei   |   administratiei   |   a Asociatiei de   |              |
|  publice centrale  |   publice locale,  |     proprietari     |              |
|                    |   respectiv din    |                     |              |
|                    |Municipiul Bucuresti|                     |              |
|____________________|____________________|_____________________|______________|
                   __________________________
                 /  Centralizare cladiri de   \
               / locuit multietajate incadrate  \
           ___|  in clasa I de risc seismic si   |
          |   |  care prezinta pericol public si |
          |   |  estimare cheltuieli proiectare  |
          |   |            consolidari           |
          |    \                             1  /
          |      \____________________________/
 _________v_________
|   Fundamentare    |
|  necesar fonduri  |
|    bugetare*)     |
|                 2 |
|___________________|
          |
 _________v_________
|Comunicare fonduri |
|      bugetare     |
|     aprobate*)    |
|                 3 |
|___________________|
          |          _______________________
          |         |Stabilirea prioritatii |
          |         |     anuale pentru     |
           -------->|proiectare consolidari |
                    |                     4 |
                    |_______________________|
 ___________________            |
|Avizare prioritati |           |
|in Comisia tehnica |           |
|de specialitate    |<----------
|                 5 |
|___________________|
          |
 _________v_________
| Promovare program |
| anual de actiuni  |
|  prin hotarare    |
|    de Guvern      |
|                 6 |
|___________________|
          |          _______________________
          |         |Notificare proprietar/ |
          |         |      asociatia de     |___________
           -------->|      proprietari      |           |
                    |                     7 |           |
                    |_______________________|           |
                                             ___________v__________
                                            | Hotararea asociatiei |
                                            |de proprietari privind|
                                            |     contractarea     |
                                            |proiectarii in vederea|
                                            |executarii lucrarilor |
                                            |    de consolidare    |
                                            |                    8 |
                                            |______________________|
                     _______________________            |
                    | Constituire asociatie |           |
                    |      contractanta     |<----------
                    |                     9 |
                    |_______________________|
                                |
                     ___________v___________
                    | Organizare procedura  |
                    | achizitie publica si  |
                    |  atribuire contract   |
                    |proiectare consolidari |
                    |                    10 |
                    |_______________________|
                                |
                                 -------------------------------------
                                                                      |
                                                             _________v________
                                                            | Elaborare studiu |
                                                            |  de fezabilitate |
 ___________________                                        |               11 |
| Avizare studiu in |                                       |__________________|
|Comisia tehnica de |                                                 |
|   specialitate    |<------------------------------------------------
|                12 |
|___________________|
         |           _______________________
         |          |  Aprobare studiu de   |
          --------->|     fezabilitate      |
                    |                    13 |
                    |_______________________|                __________________
                                 |                          | Elaborare proiect|
                                 |                          |tehnic, caiete de |
                                  ------------------------->|sarcini si detalii|
                                                            |   de executie    |
                                                            |               14 |
                                                            |__________________|
                                                                      |
                                                             _________v________
                                                            |    Asigurare     |
                                                            |verificare proiect|
                                                            | de consolidare,  |
                                                            |conform legii, la |
                                 ___________________________|   cerintele de   |
                                |                           |     calitate     |
                                |                           |               15 |
                                |                           |__________________|
                     ___________v___________
                    |    Receptie proiect   |
                    | lucrari de consolidare|____________
                    |                    16 |            |
                    |_______________________|            |
                                |                        |
                     ___________v___________             |
                    |Verificare documente de|            |
                    |plata, intocmire decont|            |
                    |    justificativ si    |            |
                    | acordare viza control |            |
                    |  financiar preventiv  |            |
                    |                    17 |            |
                    |_______________________|            |
                                |                        |
                     ___________v___________             |
                    |Centralizare deconturi |            |
           _________|     justificative     |            |
          |         |                    18 |            |
          |         |_______________________|            |
 _________v_________                                     |
|     Solicitare    |                                    |
|deschidere credite |                                    |
| bugetare*) pentru |                                    |
|servicii executate |                                    |
|                19 |                                    |
|___________________|                                    |
          |                                              |
 _________v_________                                     |
|Repartizare fonduri|                                    |
|      bugetare     |                                    |
|     aprobate*)    |                                    |
|                20 |                                    |
|___________________|                                    |
          |          _______________________             |
          |         |    Plata deconturi    |            |
           -------->|     justificative     |            |
                    |                    21 |            |
                    |_______________________|            |
                                             ____________v__________
                                            |    Cerere emitere     |
                                            |    autorizatie de     |
                                            |   construire pentru   |
                                            | executarea lucrarilor |
                                            |    de consolidare     |
                                            |                    22 |
                                            |_______________________|
                   __________________________            |
                 /   Emitere autorizatie de   \          |
               /  construire pentru executarea  \        |
              (     lucrarilor de consolidare    )<------
               \                            23  /
                 \____________________________/
------------
    *) Pentru finantarea cheltuielilor privind proiectarea lucrarilor de consolidare la locuinte proprietate privata a persoanelor fizice din cladirile incluse in programele anuale, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, modificata si completata prin Legea nr. 460/2001, republicata.

    ANEXA 4
    la normele metodologice

    Executarea lucrarilor de consolidare la cladiri de locuit multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care reprezinta pericol public
 ______________________________________________________________________________
|                        Actiuni in responsabilitatea:                         |
|______________________________________________________________________________|
|   Autoritatilor    |   Autoritatilor    |  Proprietarilor si  | Executantului|
|   administratiei   |   administratiei   |   a Asociatiei de   |              |
|  publice centrale  |   publice locale,  |     proprietari     |              |
|                    |   respectiv din    |                     |              |
|                    |Municipiul Bucuresti|                     |              |
|____________________|____________________|_____________________|______________|
                   __________________________
                 /  Centralizare cladiri de   \
               / locuit multietajate incadrate  \
           ___|  in clasa I de risc seismic si   |
          |   |  care prezinta pericol public si |
          |   |    estimare cheltuieli pentru    |
          |   |      executare consolidari       |
          |    \                             1  /
          |      \____________________________/
          |
 _________v_________
|   Fundamentare    |
|  necesar fonduri  |
|    bugetare*)     |
|                 2 |
|___________________|
          |
 _________v_________
|Comunicare fonduri |
|      bugetare     |
|     aprobate*)    |
|                 3 |
|___________________|
          |          _______________________
          |         |Stabilirea prioritatii |
          |         |     anuale pentru     |
           -------->| executare consolidari |
                    |                     4 |
                    |_______________________|
 ___________________            |
|Avizare prioritati |           |
|in Comisia tehnica |           |
|de specialitate    |<----------
|                 5 |
|___________________|
          |
 _________v_________
| Promovare program |
| anual de actiuni  |
|  prin hotarare    |
|    de Guvern      |
|                 6 |
|___________________|
          |          _______________________
          |         |Notificare proprietar/ |
          |         |      asociatia de     |___________
           -------->|      proprietari      |           |
                    |                     7 |           |
                    |_______________________|           |
                                            ............v...........
                                            : Hotararea asociatiei :
                                            :de proprietari privind:
                                            :     contractarea     :
                                            :executarii lucrarilor :
                                            :    de consolidare    :
                                            :                    8 :
                                            :......................:
                     _______________________            |
                    | Constituire asociatie |           |
                    |      contractanta     |<----------
                    |                     9 |
                    |_______________________|
                                |
                     ___________v___________
                    | Organizare procedura  |
                    | achizitie publica si  |
                    |  atribuire contract   |
                    | executare consolidari |
                    |                    10 |
                    |_______________________|
                                |
                                |
                                |
                                |
                     ___________v___________
                    |  Asigurare, dupa caz, |
                    |locuinte de necesitate |
                    |                    11 |
                    |_______________________|
                                |
                     ___________v__________
                    |Incheierea contractelor|
                    |   pentru finantarea   |
                    |   cheltuielilor din   |
                    |   transferuri de la   |
                    |bugetul de stat privind|
                    | executarea lucrarilor |
                    |   de consolidare si   |
                    | instituirea ipotecii  |
                    |   legale a statului   |
                    |                    12 |
                    |_______________________|
                                |
                     ___________v___________
                    |  Asigurare diriginti  |
                    |       de santier      |
                    |                    13 |
                    |_______________________|                __________________
                                |                           |     Executare    |
                                 -------------------------->|    consolidari   |
                                                            |               14 |
                                                            |__________________|
                                                                      |
                                                             _________v________
                                                            |Intocmire situatii|
                                                            |     de plata     |
                                                            | provizorii pentru|
                                  __________________________| lucrari executate|
                                 |                          |               15 |
                                 |                          |__________________|
                                 |                                    |
                                 |                           _________v________
                                 |                          |    Organizare    |
                                 |                          |   inspectie la   |
                                 |                          |       fazele     |
                                 |                          |   determinante   |
                                 |                          |               17 |
                                 |                          |__________________|
                                 |                                    |
                     ____________v__________                 _________v________
                    |Verificare documente de|               |Intocmire situatie|
                    |plata, intocmire decont|               |  definitiva de   |
                    |    justificativ si    |               |     plata la     |
                    | acordare viza control |<--------------|    terminarea    |
                    |  financiar preventiv  |               |  lucrarilor de   |
                    |                    16 |               |   consolidare    |
                    |                       |               |               18 |
                    |_______________________|               |__________________|
                                 |
                     ____________v__________
                    |Centralizare deconturi |
           _________|     justificative     |
          |         |                    19 |
          |         |_______________________|
 _________v_________
|     Solicitare    |
|deschidere credite |
| bugetare*) pentru |
| lucrari executate |
|                20 |
|___________________|
          |
 _________v_________
|Repartizare fonduri|
|      bugetare     |
|     aprobate*)    |
|                21 |
|___________________|
          |          _______________________
          |         |    Plata deconturi    |
           -------->|     justificative     |
                    |                    22 |
                    |_______________________|
                                 |
                     ____________v__________
                    |Organizare receptie la |
                    |terminarea lucrarilor  |
                    |    de consolidare     |
                    |                    23 |
                    |_______________________|
                                 |
                     ____________v__________
                    |    Repartizare pe     |
                    |     proprietari a     |
                    |cheltuielilor efectuate|
                    |  si restituirea, in   |
                    |conditiile ordonantei, |
                    |a sumelor avansate din |
                    |   transferuri de la   |
                    |bugetul de stat pentru |
                    | executarea lucrarilor |
                    |     de consolidare    |
                    |                    24 |
                    |_______________________|
                                 |
                        _________v________
                      /                    \
                    /                        \
                   (      Radiere ipoteca     )
                    \                    25  /
                      \____________________/

------------
    *) Pentru finantarea cheltuielilor privind executarea lucrarilor de consolidare la locuinte proprietate privata a persoanelor fizice din cladirile incluse in programele anuale, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, modificata si completata prin Legea nr. 460/2001, republicata.

    ANEXA 5
    la normele metodologice

    ASOCIATIA DE PROPRIETARI
    Localitatea ........., Judetul (sector) ........
    Str.: ............., nr. ......,
    bloc ......, Cod postal ........                  Nr. si data inregistrarii
    Cod fiscal: ...........                           la Consiliul local ......

    Nr. ...... din ..........                             VERIFICAT:
                                                 ..............................
                                                   (numele, functia, data si
                                                 semnatura persoanei desemnata,
                                                 prin dispozitie, din aparatul
                                                   propriu de specialitate al
                                                          primarului)

                            FISA DE IDENTIFICARE
               A CONSTRUCTIEI TIP CLADIRE CU DESTINATIA DE LOCUINTA
 ______________________________________________________________________________
| 1. - Identificarea generala                                                  |
|______________________________________________________________________________|
|    1.1 Destinatia constructiei:                          | *1)               |
|                                                          |___________________|
|                                                          | *2)               |
|__________________________________________________________|___________________|
| 2. - Localizarea constructiei                                                |
|______________________________________________________________________________|
|    2.1 Localitatea:                                      |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|    2.2 Zona seismica (conform Normativului pentru        |                   |
|        proiectarea antiseismica, Indicativ P100-92)      | Ks= ...; Tc= ... .|
|__________________________________________________________|___________________|
|    2.3 Dimensiuni generale in plan (m):                  |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| 3. - Date privind conceptia de realizare a constructiei                      |
|______________________________________________________________________________|
|    3.1 Perioada de proiectare                            |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|    3.2 Perioada de executie                              |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|    3.3 Conceptia privind proiectarea antiseismica        |                   |
|        (normativul in vigoare la data proiectarii)       |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| 4. - Tipul proiectului                                                       |
|______________________________________________________________________________|
|    4.1 unicat                                            |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|    4.2 tip                                               |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|    4.3 refolosibil                                       |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| 5. - Topografia terenului                                                    |
|______________________________________________________________________________|
|    5.1 teren plat                                        |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|    5.2 teren in panta                                    |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| 6. - Natura terenului de fundare                                             |
|______________________________________________________________________________|
|    6.1 normal                                            |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|    6.2 macroporic                                        |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|    6.3 contractil                                        |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| 7. - Clasa de importanta a constructiei (conform Normativului de proiectare  |
|      antiseismica, indicativ P100-92)                                        |
|______________________________________________________________________________|
|    7.1 - Clasa a II-a (cladirile de locuit declarate     |                   |
|          monumente istorice)                             |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|    7.2 - Clasa a III-a (cladiri de locuit cu             |                   |
|          peste P+1 etaje)                                |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| 8. - Alcatuirea generala constructiva si de arhitectura                      |
|      a constructiei                                                          |
|______________________________________________________________________________|
|    8.1 Numar de niveluri (S+P+nE):                       |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|    8.2 Numar de tronsoane/numar de tronsoane distincte:  |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|    8.3 Forma in plan (simetrica/nesimetrica): |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|    8.4 Pozitia in ansamblu edilitar (izolata, cu         |                   |
|        vecinatati):                                      |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|    8.5 Suprafata construita (mp):                        |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|    8.6 Suprafata desfasurata (mp):                       |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|    8.7 Numar apartamente                                 |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| 9. - Valoarea de patrimoniu                                                  |
|______________________________________________________________________________|
|    9.1 Amplasarea functie de zona de protectie           |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|    9.2 Includerea pe lista monumente istorice            |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|10. - Date privind structura de rezistenta a constructiei                     |
|______________________________________________________________________________|
|    10.1 Structura verticala de rezistenta                |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|         10.1.1 zidarie simpla (nearmata)                 |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|         10.1.2 zidarie cu stalpisori si centuri din beton|                   |
|                armat                                     |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|         10.1.3 grinzi si stalpi din beton armat (care nu |                   |
|                formeaza structura in cadre)              |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|         10.1.4 cadre din beton armat                     |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|         10.1.5 pereti structurali din beton armat        |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|         10.1.6 panouri mari                              |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|         10.1.7 structura mixta (cadre si pereti          |                   |
|                structurali)                              |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|    10.2 Structura orizontala de rezistenta               |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|         10.2.1 bolti de caramida                         |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|         10.2.2 profile metalice si boltisoare de caramida|                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|         10.2.3 grinzi de lemn                            |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|         10.2.4 beton armat monolit                       |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|         10.2.5 beton armat prefabricat                   |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|    10.3 Elemente nestructurale                           |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|         10.3.1 zidarie caramida (B.C.A)                  |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|         10.3.2 beton armat                               |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|         10.3.3 lemn                                      |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|         10.3.4 alte materiale                            |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|    10.4 Fundatii                                         |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|         10.4.1 fundatii din beton armat monolit          |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|         10.4.2 fundatii din caramida                     |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|11. - Comportarea generala la cutremurele produse                             |
|______________________________________________________________________________|
|    11.1 Fara avarii semnificative                        |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|    11.2 Cu avarii la elementele nestructurale            |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|    11.3 Avarii izolate la structura                      |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|    11.4 Avarii grave la structura                        |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|12. - Interventii efectuate in urma cutremurelor produse                      |
|______________________________________________________________________________|
|    12.1 Nici o masura                                    |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|    12.2 Refaceri finisaje                                |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|    12.3 Consolidare (partiala/totala)                    |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|    12.4 Demolare partiala                                |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|13 - Alte interventii efectuate in timp asupra constructiei                   |
|______________________________________________________________________________|
|    13.1 Supraetajari                                     |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|    13.2 Modificari compartimentari si/sau fatade         |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|14. - Factori care influenteaza negativ comportarea constructiei la cutremure |
|______________________________________________________________________________|
|    14.1 Inaltimea parterului mai mare decat a etajelor   |                   |
|         si/sau configuratia elementelor structurale      |                   |
|         diferita de a etajelor (parter flexibil)         |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|    14.2 Forma in plan si/sau in elevatie defavorabila    |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|    14.3 Disimetrie in distributia maselor si             |                   |
|         rigiditatilor                                    |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|    14.4 Pozitionarea in plan a elementelor structurale   |                   |
|         de la etaj diferita de cea de la parter          |                   |
|         (in consola)                                     |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|15. - Alte categorii de defecte/evenimente constatate                         |
|______________________________________________________________________________|
|    15.1 Coroziune                                        |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|    15.2 Condens                                          |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|    15.3 Lemn putrezit                                    |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|    15.4 Igrasie                                          |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|    15.5 Tasari diferentiate                              |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|    15.6 Incendii/explozii                                |                   |
|__________________________________________________________|___________________|

    Nota: Se va marca cu (x) situatia corespunzatoare constructiei respective si se vor inscrie datele tehnice solicitate prin formular (dupa caz, succinte descrieri tehnice).

    Raspundem pentru realitatea si exactitatea datelor inscrise.
    Data intocmirii: ..........................

                     ASOCIATIA DE PROPRIETARI

         Presedinte,
    ...................            ...................................
                                 (administrator/responsabil cu urmarirea
                                   comportarii in timp a constructiei)

    ANEXA 6
    la normele metodologice

    ASOCIATIA DE PROPRIETARI
    Localitatea ........., Judetul (sector) ........
    Str.: ............., nr. ......,
    bloc ......, Cod postal ........                  Nr. si data inregistrarii
    Cod fiscal: ...........                           la Consiliul local ......

    Nr. ...... din ..........                             VERIFICAT:
                                                 ..............................
                                                   (numele, functia, data si
                                                 semnatura persoanei desemnata,
                                                 prin dispozitie, din aparatul
                                                   propriu de specialitate al
                                                          primarului)

          LISTA PROPRIETARILOR SI DESTINATIA SPATIILOR DIN CLADIRE
                    - situatia la data de ............. -

    A. SPATII CU DESTINATIA DE LOCUINTE:

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Nr. apartament
    B - Proprietate privata a persoanelor fizice
    C - In proprietatea sau in administrarea institutiilor publice
    D - In proprietatea sau in administrarea agentilor economici
    E - Suprafata utila in proprietate individuala - mp -
    F - Cota-parte indiviza din proprietatea comuna - % -
 _____________________________________________________________________________
|Nr. | A |   Regimul juridic al    |         Act de        | E | F |Semnatura |
|crt.|   |     proprietatii:       |      proprietate*)    |   |   |proprietar|
|    |   |_________________________|_______________________|   |   |          |
|    |   |   B   |    C   |    D   |Tip|Emitent|Nr. si data|   |   |          |
|    |   |_______|________|________|   |       |intabularii|   |   |          |
|    |   |Nume si|Denumire|Denumire|   |       | in cartea |   |   |          |
|    |   |prenume|        |        |   |       | funciara  |   |   |          |
|____|___|_______|________|________|___|_______|___________|___|___|__________|
| 0  | 1 |   2   |    3   |    4   | 5 |   6   |     7     | 8 | 9 |    10    |
|____|___|_______|________|________|___|_______|___________|___|___|__________|
|____|___|_______|________|________|___|_______|___________|___|___|__________|
|____|___|_______|________|________|___|_______|___________|___|___|__________|
|                                   TOTAL (A): |           |   |   |          |
|______________________________________________|___________|___|___|__________|

    B. SPATII CU ALTA DESTINATIE:

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Nr. spatiu cu alta destinatie
    B - Proprietate privata a persoanelor fizice
    C - In proprietatea sau in administrarea institutiilor publice
    D - In proprietatea sau in administrarea agentilor economici
    E - Suprafata utila in proprietate individuala - mp -
    F - Cota-parte indiviza din proprietatea comuna - % -
 _____________________________________________________________________________
|Nr. | A |   Regimul juridic al    |         Act de        | E | F |Semnatura |
|crt.|   |     proprietatii:       |      proprietate*)    |   |   |proprietar|
|    |   |_________________________|_______________________|   |   |          |
|    |   |   B   |    C   |    D   |Tip|Emitent|Nr. si data|   |   |          |
|    |   |_______|________|________|   |       |intabularii|   |   |          |
|    |   |Nume si|Denumire|Denumire|   |       | in cartea |   |   |          |
|    |   |prenume|        |        |   |       | funciara  |   |   |          |
|____|___|_______|________|________|___|_______|___________|___|___|__________|
| 0  | 1 |   2   |    3   |    4   | 5 |   6   |     7     | 8 | 9 |    10    |
|____|___|_______|________|________|___|_______|___________|___|___|__________|
|____|___|_______|________|________|___|_______|___________|___|___|__________|
|____|___|_______|________|________|___|_______|___________|___|___|__________|
|                                   TOTAL (B): |           |   |   |          |
|______________________________________________|___________|___|___|__________|
 ______________________________________________________________________________
|                RECAPITULATIE               |Nr.     | Suprafata | Cota-parte |
|                                            |locuinte| utila in  |     din    |
|                                            |--------|proprietate|proprietatea|
|                                            |Nr.     |individuala|   comuna   |
|                                            |spatii  |   - mp -  |   - % -    |
|____________________________________________|________|___________|____________|
| A. LOCUINTE - TOTAL, din care:             |        |           |            |
|____________________________________________|________|___________|____________|
| A.1. Proprietate privata persoane fizice   |        |           |            |
|____________________________________________|________|___________|____________|
| A.2. In proprietatea sau in administrarea  |        |           |            |
|      institutiilor publice                 |        |           |            |
|____________________________________________|________|___________|____________|
| A.3. In proprietatea sau in administrarea  |        |           |            |
|      agentilor economici                   |        |           |            |
|____________________________________________|________|___________|____________|
| B. SPATII CU ALTA DESTINATIE - TOTAL,      |        |           |            |
|    din care:                               |        |           |            |
|____________________________________________|________|___________|____________|
| B.1. Proprietate privata persoane fizice   |        |           |            |
|____________________________________________|________|___________|____________|
| B.2. In proprietatea sau in administrarea  |        |           |            |
|      institutiilor publice                 |        |           |            |
|____________________________________________|________|___________|____________|
| B.3. In proprietatea sau in administrarea  |        |           |            |
|      agentilor economici                   |        |           |            |
|____________________________________________|________|___________|____________|
|                             TOTAL (A + B): |    X   |           |   100,00   |
|____________________________________________|________|___________|____________|
    Raspundem pentru realitatea si exactitatea datelor inscrise.

                  Presedinte                      Administrator
             ...................            ..........................

------------
    *) Se anexeaza in copie.

    ANEXA 7
    la normele metodologice

    ASOCIATIA DE PROPRIETARI
    Localitatea ........., Judetul (sector) ........
    Str.: ............., nr. ......, bloc ......,
    Cod fiscal: ................

    Nr. ......./.............

                       Catre,

                              Consiliul local
                             .................

    Asociatia de proprietari din localitatea .........................., judetul (sector) ................, cod postal ......, Str.: ........................., nr. ......., bloc ......, sector ......, cod fiscal: ........................ ,

    prin prezenta solicita includerea constructiei cu destinatia de locuinta de la adresa susmentionata pe lista de prioritati pentru expertizarea tehnica.

    In sustinerea cererii se anexeaza:
    - Fisa de identificare a constructiei tip cladire cu destinatia de locuinta (Anexa nr. 5).
    - Lista proprietarilor si destinatia spatiilor din cladire (Anexa nr. 6).

    Am luat la cunostinta prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicat*) si, in functie de concluziile fundamentate din raportul de expertiza tehnica, vom continua actiunile, potrivit legii, pentru proiectarea si executarea lucrarilor de consolidare la constructia din proprietate.

    Data intocmirii: .....................

                                     Presedinte
                       ..................................

------------
    *) Republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001 in temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001.

    ANEXA 8
    la normele metodologice

    JUDETUL ................
    CONSILIUL LOCAL ...............

    Nr. ...... din ...............

                 LISTA SOLICITARILOR SI ESTIMARE CHELTUIELI
                PENTRU EXPERTIZAREA TEHNICA A CONSTRUCTIILOR
                          CU DESTINATIA DE LOCUINTA

                          pentru anul: ............

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Anul construirii
    B - Regim de inaltime S + P + ... E
    C - Numar apartamente
    D - unicat
    E - identice
    F - locuinte
    G - spatii cu alta destinatie
    H - Total (incl. TVA)
    I - din care:
        sume necesare din transferuri de la bugetul de stat*3)
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    Adresa   | A | B | C |  Numar  | Suprafata |Cota-parte*2)| Estimare  |
|crt.|  imobil*1)  |   |   |   |tronsoane| construita|    din      |cheltuieli |
|    |             |   |   |   |_________|desfasurata|proprietatea |expertizare|
|    |             |   |   |   | D  | E  |   - mp -  |   comuna    |- mii lei -|
|    |             |   |   |   |    |    |___________|    - % -    |___________|
|    |             |   |   |   |    |    |  F  |  G  |             |  H  | I*3)|
|____|_____________|___|___|___|____|____|_____|_____|_____________|_____|_____|
| 0  |      1      | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  |  7  |  8  |       9     |  10 |  11 |
|____|_____________|___|___|___|____|____|_____|_____|_____________|_____|_____|
|____|_____________|___|___|___|____|____|_____|_____|_____________|_____|_____|
|____|_____________|___|___|___|____|____|_____|_____|_____________|_____|_____|
|____|_____________|___|___|___|____|____|_____|_____|_____________|_____|_____|
|                   TOTAL: |   |    |    |     |     |             |     |     |
|__________________________|___|____|____|_____|_____|_____________|_____|_____|

    Raspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea si exactitatea datelor inscrise.

                                    Primar
                            ......................

      Directia tehnica-investitii       Directia economica - buget-finante
                 Director                             Director
         ......................                  ...................

------------
    *1) Cladiri de locuit amplasate in localitati urbane din zonele seismice de calcul A - E (conform Normativului P100-92) pentru care conform standardului de zonare seismica a teritoriului Romaniei, intensitatea (in grade pe scara MSK) este minim VII si care se incadreaza in prevederile art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001 in temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001.
    *2) Cota-parte din proprietatea comuna a imobilului care revine locuintelor proprietate privata a persoanelor fizice.
    *3) Finantarea se asigura conform art. 5 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994, republicata, Col. 11 = (Col. 9 x Col. 10)/100

    ANEXA 9
    la normele metodologice

    CONSILIUL JUDETEAN ..................
    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

    Nr. ...... din ..........

         CENTRALIZATORUL LISTELOR DE PRIORITATI SI ESTIMARE CHELTUIELI
     PENTRU EXPERTIZAREA TEHNICA A CONSTRUCTIILOR CU DESTINATIA DE LOCUINTA

                        pentru anul: ..........

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Anul construirii
    B - Regim de inaltime S + P + ... E
    C - Numar apartamente
    D - unicat
    E - identice
    F - locuinte
    G - spatii cu alta destinatie
    H - Total (incl. TVA)
    I - din care:
        sume necesare din transferuri de la bugetul de stat*3)
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Localitatea | A | B | C |  Numar  | Suprafata |Cota-parte*2)| Estimare  |
|crt.|             |   |   |   |tronsoane| construita|    din      |cheltuieli |
|    |    Adresa   |   |   |   |_________|desfasurata|proprietatea |expertizare|
|    |  imobil*1)  |   |   |   | D  | E  |   - mp -  |   comuna    |- mii lei -|
|    |             |   |   |   |    |    |___________|    - % -    |___________|
|    |             |   |   |   |    |    |  F  |  G  |             |  H  | I*3)|
|____|_____________|___|___|___|____|____|_____|_____|_____________|_____|_____|
| 0  |      1      | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  |  7  |  8  |       9     |  10 |  11 |
|____|_____________|___|___|___|____|____|_____|_____|_____________|_____|_____|
|____|_____________|___|___|___|____|____|_____|_____|_____________|_____|_____|
|____|_____________|___|___|___|____|____|_____|_____|_____________|_____|_____|
|____|_____________|___|___|___|____|____|_____|_____|_____________|_____|_____|
|                   TOTAL: |   |    |    |     |     |             |     |     |
|__________________________|___|____|____|_____|_____|_____________|_____|_____|

    Raspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea si exactitatea datelor inscrise.

                            Presedinte/Primar general,
                           ...........................

      Directia tehnica-investitii       Directia economica - buget-finante
                 Director,                            Director,
         ......................                  ...................

                                      Vizat:
        Inspectoratul in constructii judetean/al Municipiului Bucuresti
                                  Inspector sef
                             ......................

------------
    *1) Cladiri de locuit amplasate in localitati urbane din zonele seismice de calcul A - E (conform Normativului P100-92) pentru care conform standardului de zonare seismica a teritoriului Romaniei, intensitatea (in grade pe scara MSK) este minim VII si care se incadreaza in prevederile art. 1 din ordonanta.
    *2) Cota-parte din proprietatea comuna a imobilului care revine locuintelor proprietate privata a persoanelor fizice.
    *3) Finantarea se asigura conform art. 5 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001 in temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001; Col. 11 = (Col. 9 x Col. 10)/100

    ANEXA 10
    la normele metodologice

    Nr. si data inregistrarii la
    CONSILIUL LOCAL ...................../
    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                      SINTEZA RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA
                           ______________________________
                          |                              |
                          |                              |
                          | Vedere generala a imobilului |
                          |     (foto color 6 x 9 cm)    |
                          |                              |
                          |______________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Obiectiv: expertizarea tehnica a constructiei cu destinatia de locuinta din  |
| localitatea: ............. str. ..........., nr. ...., bloc ...., sector ....|
| Acte normative si reglementari tehnice in vigoare:                           |
|    Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului |
|    seismic al constructiilor existente*)                                     |
|    Normativul de proiectare antiseismica, indicativ P100-92 publicat in      |
|    Colectia Reglementari in Constructii nr. 23 - 24 - 25/1994, cu            |
|    Cap. 11 - 12 republicate in Buletinul constructiilor nr. 11/1996          |
| EXPERT (persoana juridica autorizata): ..................................... |
| Expert tehnic atestat pentru cerinta de calitate A1 (rezistenta si           |
| stabilitate): .........................................                      |
| Nr./data contractului: ................, termenul de predare la Consiliul    |
| local: ..............                                                        |
| Valoarea contractului pentru elaborarea raportului de expertiza tehnica      |
| (inclusiv TVA): ........... mii lei, din care:                               |
| - sume necesare din transferuri de la bugetul de stat (inclusiv TVA):        |
|   ...................... mii lei (suma determinata din valoarea contractului,|
|   proportional cu cota-parte din proprietatea comuna a imobilului care revine|
|   locuintelor proprietate privata a persoanelor fizice)                      |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| PARTEA I: DATE GENERALE CU PRIVIRE LA CONSTRUCTIA EXISTENTA                  |
|______________________________________________________________________________|
| Anul construirii: | Categoria de importanta a constructiei    |
| Nr. niveluri (S+P+nE+M): ....... | (conf. H.G. nr. 766/1997, Anexa 3): ..... |
| Nr. apartamente ................ | Clasa de importanta a constructiei:       |
| Inaltimea curenta (S/P/E): ././. | (conf. P100-92 Tabel 5.1.) .............. |
| Suprafata construita: ........ mp| Avarii constatate                         |
| Suprafata construita desfasurata:| - la elementele structurale: ............ |
|                  ............. mp|   ....................................... |
|    din care:                     | - la elementele nestructurale: .......... |
| - aferenta spatiilor cu          |   ....................................... |
| destinatia de locuinta: ...... mp| Metode de investigare folosite (conf.     |
| Numar tronsoane ................ | P100-92, Cap. 11 minim: E1 si E2a): ..... |
| din care:                        | ......................................... |
| cu structura identica .......... | Incercari nedistructive efectuate (conf.  |
| Sistemul structural              | P100-92, Cap. 11.5): ................... |
| (conf. P100-92 Cap. 11): ....... | ......................................... |
| Parametrii de calcul             | Natura terenului de fundare: ............ |
| (conf. P100-92, Tabel A.1)       | Gradul nominal de asigurare la actiuni    |
| - Coeficientul seismic: Ks = ... | seismice existent pe cele doua directii   |
| - Perioada de colt: Tc = ....... | principale ale cladirii neconsolidate:    |
| Gradul seismic: (MSK) .......... | Rl = ............... Rt = ............... |
| (conf. P100-92, Tabel A2)        | Valoarea recomandata pentru gradul minimal|
| Coeficientul seismic global:     | de asigurare la actiuni seismice          |
| Cl = ............; Ct = ........ | corespunzator clasei de importanta a      |
|                                  | cladirii (conf. P100-92, Tabel 12.1):     |
|                                  | Rmin = ...................                |
|__________________________________|___________________________________________|
    *) Republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001 in temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001.

 ______________________________________________________________________________
| PARTEA a II-a: DATE REZULTATE DIN RAPORTUL DE EXPERTIZA TEHNICA              |
|______________________________________________________________________________|
| Clasa de risc seismic in care este incadrata constructia expertizata tehnic  |
| (conf. P100-92 Cap. 11.6)                                                    |
| Clasa Rs: ...........                                                        |
|                                                                              |
| Masuri de interventie propuse de catre expertul tehnic atestat pentru        |
| fundamentarea deciziei de interventie (conf. P100-92, Cap. 12 - minim doua   |
| solutii de interventie, din care una minimala):                              |
|                                                                              |
| Solutia 1 de interventie (consolidare):                                      |
| - descriere solutie: ....................................................... |
| - estimare valori, (conf. deviz anexat: ............... mil. lei (in preturi |
|   la data de .................... echivalent in Euro ...............)        |
| - grad de asigurare a constructiei dupa consolidare: Rl1 = ....; Rt1 = ..... |
|                                                                              |
| Solutia 2 de interventie:                                                    |
| - descriere solutie ........................................................ |
| - estimare valori, (conf. deviz anexat): ........... mil. lei (in preturi la |
|   la data de .................... echivalent in Euro ...............)        |
| - grad de asigurare a constructiei dupa consolidare: Rl2 = ....; Rt2 = ..... |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| PARTEA a III-a: RECEPTIA RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA                     |
|______________________________________________________________________________|
| In sedinta Comisiei de receptie a autoritatii administratiei publice locale  |
| din data de ................, a fost admisa receptia Raportului de expertiza |
| tehnica, conform procesului-verbal nr. ......... din .............. (anexat) |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| PARTEA a IV-a: LISTA DE SEMNATURI                                            |
|______________________________________________________________________________|
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
| EXPERT: ............................ | Expert tehnic atestat: .............. |
|       (persoana juridica autorizata) |       (numele, stampila si semnatura) |
|                                      |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|
| Am primit un exemplar din Raportul de expertiza tehnica pentru care a fost   |
| admisa receptia si am luat la cunostinta concluziile fundamentate in Raportul|
| de expertiza tehnica si incadrarea in clasa ......... de risc seismic a      |
| constructiei cu destinatia de locuinta.                                      |
|                                                                              |
|                           ASOCIATIA DE PROPRIETARI                           |
|    Localitatea ....................., Judetul (sector) ................,     |
|                 Str.: ................., nr. ....., bloc ......              |
|                                                                              |
|                    Presedinte                Administrator                   |
|                .................         .....................               |
|                                                                              |
| Data ................                                                        |
|______________________________________________________________________________|
|                               Luat in evidenta                               |
|               din punct de vedere al aplicarii Legii nr. 10/1995             |
|                      privind calitatea in constructii                        |
|                   Inspectoratul teritorial in constructii                    |
|                                                                              |
|                                Inspector sef                                 |
|                          ........................                            |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 11
    la normele metodologice

    JUDETUL ........../MUNICIPIULUI BUCURESTI
    CONSILIUL LOCAL ..................

    Nr. ...... din .............

                          DECONT JUSTIFICATIV
                pe luna ............... anul ............
pentru plata, din transferuri de la bugetul de stat, a cheltuielilor privind expertizarea tehnica, aferente locuintelor proprietate privata a persoanelor fizice din cladiri de locuit

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Nr./data contractului inregistrat la consiliul local
    B - Denumire expert persoana juridica autorizata/persoana fizica atestata (nume si nr. stampila)
    C - Nr. contului expertului deschis la trezorerie
    D - mii lei - (incl. TVA)
    E - suma echivalenta in euro - (excl. TVA)
 ______________________________________________________________________________
|    |         |  Contract pentru   |                |             |   Sume    |
|    |         |expertizare tehnica |                |             | solicitate|
|    |         |         *1)        |  Nr. si data   |Cota-parte*3)|    din    |
|Nr. |  Adresa |____________________|proces-verbal*2)|     de      |transferuri|
|crt.|  imobil |   |  Pret  |   |   |receptie Raport | proprietate |   de la   |
|    |         |   |contract|   |   |   expertiza    |   indiviza  | bugetul de|
|    |         | A |________| B | C |    tehnica     |     - % -   |  stat*4)  |
|    |         |   | D |  E |   |   |                |             |- mii lei -|
|____|_________|___|___|____|___|___|________________|_____________|___________|
| 0  |    1    | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 |       7        |      8      |     9     |
|____|_________|___|___|____|___|___|________________|_____________|___________|
|____|_________|___|___|____|___|___|________________|_____________|___________|
|____|_________|___|___|____|___|___|________________|_____________|___________|
|____|_________|___|___|____|___|___|________________|_____________|___________|
|      TOTAL:      |   |    | X | X |       X        |      X      |           |
|__________________|___|____|___|___|________________|_____________|___________|

    Raspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea si exactitatea datelor inscrise.

                                 Primar,
                           ...................

    Directia tehnica-investitii            Directia economica - buget-finante
            Director                                     Director
    ...........................                 ..........................

                                  Vizat:
                       Control financiar preventiv
                       ...........................

------------
    *1) Contracte incheiate, in conditiile legii, cu respectarea procedurilor de achizitie publica.
    *2) Procesele-verbale de receptie se anexeaza, in copie, la prezentul decont justificativ.
    *3) Cota aferenta locuintelor proprietate privata a persoanelor fizice.
    *4) Conform art. 5 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, in temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001; Col. 9 = (Col. 3 x Col. 8)/100.

    ANEXA 12
    la normele metodologice

    CONSILIUL JUDETEAN ................
    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

    Nr. ....... din ............

               CENTRALIZATORUL DECONTURILOR JUSTIFICATIVE
                    pe luna .............. anul .....

pentru plata din transferuri de la bugetul de stat, a cheltuielilor privind expertizarea tehnica, aferente locuintelor proprietate privata a persoanelor fizice din cladiri de locuit

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Nr./data contractului inregistrat la consiliul local/CGMB
    B - mii lei - (incl. TVA)
    C - suma echivalenta in euro - (excl. TVA)
    D - Denumire expert persoana juridica autorizata/persoana fizica atestata (nume si nr. stampila)
    E - Nr. contului expertului deschis la trezorerie
 ______________________________________________________________________________
|    |           | Contracte pentru   |              |             |   Sume    |
|    |           |expertizare tehnica | Nr. si data  |             | solicitate|
|    |Localitate |         *1)        |proces-verbal |Cota-parte*3)|    din    |
|Nr. |  Adresa   |____________________|     *2)      |     de      |transferuri|
|crt.|  imobil   |   |  Pret  |   |   |   receptie   | proprietate |   de la   |
|    |           |   |contract|   |   |    Raport    |   indiviza  | bugetul de|
|    |           | A |________| D | E |  expertiza   |    - % -    |  stat*4)  |
|    |           |   | B |  C |   |   |   tehnica    |             |- mii lei -|
|____|___________|___|___|____|___|___|______________|_____________|___________|
| 0  |     1     | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 |      7       |      8      |     9     |
|____|___________|___|___|____|___|___|______________|_____________|___________|
|____|___________|___|___|____|___|___|______________|_____________|___________|
|____|___________|___|___|____|___|___|______________|_____________|___________|
|____|___________|___|___|____|___|___|______________|_____________|___________|
|      TOTAL:        |   |    | x | x |      x       |      x      |           |
|____________________|___|____|___|___|______________|_____________|___________|

    Raspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea si exactitatea datelor inscrise.

                         Presedinte/Primar general,
                           ...................

    Directia tehnica - investitii          Directia economica - buget-finante
              Director,                                  Director,
    ...........................                 ..........................
------------
    *1) Contracte incheiate, in conditiile legii, cu respectarea procedurilor de achizitie publica.
    *2) Procesele-verbale de receptie se anexeaza, in copie, la prezentul decont justificativ.
    *3) Cota aferenta locuintelor proprietate privata a persoanelor fizice.
    *4) Conform art. 5 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, in temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001; Col. 9 = (Col. 3 x Col. 8)/100.

    ANEXA 13
    la normele metodologice

    MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE,
    TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

                                                        Aprobat
                                                        Ministru,
                                                     ..............

                            NOTA DE FUNDAMENTARE
                     pe luna ............ anul ........

pentru deschiderea de credite bugetare privind finantarea cheltuielilor pentru expertizarea tehnica, aferente locuintelor proprietate privata a persoanelor fizice din cladirile de locuit
 ______________________________________________________________________________
|    |               |                 |           |    Suma din transferuri   |
|    |               |   Nr. si data   |   Numar   |  de la bugetul de stat*1) |
|Nr. |   Consiliul   |centralizatorului| cladiri de|___________________________|
|crt.| judetean/CGMB |  deconturilor   |   locuit  |   Solicitata  |           |
|    |               |  justificative  |expertizate|  de Consiliul |  Aprobata |
|    |               | inregistrat la  |   tehnic  | judetean/CGMB |           |
|    |               |      MLPTL      |           |  - mii lei -  |- mii lei -|
|____|_______________|_________________|___________|_______________|___________|
|  0 |       1       |        2        |     3     |       4       |     5     |
|____|_______________|_________________|___________|_______________|___________|
|____|_______________|_________________|___________|_______________|___________|
|____|_______________|_________________|___________|_______________|___________|
|____|_______________|_________________|___________|_______________|___________|
|                 TOTAL:               |           |               |           |
|______________________________________|___________|_______________|___________|

                                 Secretar de stat
                              ......................

        Directia generala tehnica            Directia generala economica
             in constructii                      si relatii bugetare
            Director general,                     Director general,
         ......................                ......................
------------
    *1) Finantarea se asigura conform art. 5 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, in temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001.

    ANEXA 14
    la normele metodologice

    CONSILIUL JUDETEAN ........................
    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

    Nr. .... din ..........

              Catre,

                     PROPRIETAR/ASOCIATIA DE PROPRIETARI

    Localitatea .........., judetul .................., strada ................, nr. ....., bloc ......., sector .........., cod postal ..............

    Conform Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata*)

    prin prezenta va NOTIFICAM:

    1. Constructia cu destinatia de locuinta din localitatea ................., str. ..............., nr. ......, judet .................., a fost expertizata tehnic in anul ..........
    Raportul de expertiza tehnica intocmit de expertul tehnic atestat pentru cerinta de calitate - rezistenta si stabilitate (numele expertului si nr. stampilei) ....................., incadreaza constructia in clasa ........ de risc seismic*1).
    2. Pentru constructiile cu destinatia de locuinta incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic, conform art. 2 alin (2) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata*), proprietarii constructiilor, persoane fizice sau juridice si asociatiile de proprietari precum si persoanele juridice care au in administrare constructia sunt obligati sa procedeze, in conditiile ordonantei, la:
    - aprobarea deciziei de interventie;
    - proiectarea lucrarilor de interventie;
    - executarea lucrarilor de interventie.
    3. Proprietarii, persoane fizice sau juridice precum si, dupa caz, persoanele fizice si juridice care au in administrare constructia de la adresa susmentionata isi asuma riscul si raspunderea pentru efectele potentiale ale seismelor, in situatia in care nu se conformeaza obligatiilor legale privind continuarea actiunilor pentru reducerea riscului seismic al constructiei.

                         Presedinte/Primar general
                            ...................

------------
    *) Republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, in temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001.
    *1) Clasa definita in Normativul de proiectare antiseismica, Indicativ P 100 - 92, cu Cap. 11 - 12, republicate in Buletinul constructiilor nr. 11/1996.

    ANEXA 15
    la normele metodologice

    ASOCIATIA DE PROPRIETARI
    Localitatea .........., Judetul (sector) .............
    Str.: ................., nr. ......, bloc .......,
    Cod postal ...........................
    Cod fiscal: ..........................

    Nr. ........ din ............

                                                       VERIFICAT:
                                               ........................
                                          (numele, functia, data si semnatura
                                         persoanei desemnata, prin dispozitie,
                                         din aparatul propriu de specialitate
                                                     al primarului)

                               HOTARAREA*1)
                        ASOCIATIEI DE PROPRIETARI
                           - continut cadru -

    Luand la cunostinta prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata*),
    in baza Raportului de expertiza tehnica din anul ......, si dupa caz, Nota tehnica justificativa prin care expertul tehnic atestat pentru cerinta de calitate - rezistenta si stabilitate (numele expertului si nr. stampilei) ................ incadreaza constructia cu destinatia de locuinta de la adresa susmentionata in clasa I de risc seismic,
    In sedinta din ............., Adunarea generala a proprietarilor, legal constituita,

                               HOTARASTE:

    "Se aproba decizia de interventie fundamentata in Raportul de expertiza tehnica si continuarea actiunilor pentru proiectarea si executarea lucrarilor de consolidare a constructiei cu destinatia de locuinta, conform Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata*)".

                               Presedinte
                         .....................
                         (numele si semnatura)
                                  L.S.

    NOTA:
    Se anexeaza la prezenta hotarare:
    - Lista proprietarilor si destinatia spatiilor din cladire (Anexa nr. 6).
    - Declaratiile (Anexa nr. 16), pe propria raspundere, autentificate, ale proprietarilor condominiului privind continuarea, conform Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata*) a actiunilor pentru proiectarea si executarea lucrarilor de consolidare in vederea reducerii riscului seismic al constructiei cu destinatia de locuinta.
------------
    *1) Extras din procesul-verbal al adunarii generale a proprietarilor, pentru care se solicita autentificarea.
    *) Republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001 in temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001.

    ANEXA 16
    la normele metodologice

    Nr. si data inregistrarii la
    CONSILIUL LOCAL ............../
    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                              DECLARATIE*1)

    Subsemnatul(a) .........................., posesor al actului de identitate tip: .......... seria: ...., nr.: .............., eliberat de: ................, la data de: ............., cod numeric personal ................., cu domiciliul in localitatea: .................. judetul/sectorul: .................., strada: ...................., numar: ......, bloc: ......, scara: ......., etaj: ......, apartament: ......, cod postal: ................,
    in calitatea de proprietar persoana fizica/juridica a locuintei din cladirea situata in localitatea: ..............., judetul/sectorul: .............., strada: .................., numar: ......, bloc: ......., scara: ........, etaj: ......., apartament: .........., cod postal: .........., avand suprafata utila in proprietate individuala de ........ mp. si o cota-parte indiviza din proprietatea comuna de ......... %, conform actului de proprietate tip: ........................ seria: ......... nr.: ........., emise de: ......................., la data de: .......... si transcris sub nr. ......... din .......... la Judecatoria ................./nr. topografic .......... nr. carte funciara ..............., biroul de carte funciara al judecatoriei ............................. in a carei raza teritoriala este situata constructia cu destinatia de locuinta,

    si/sau:

    in calitatea de proprietar persoana fizica/juridica a spatiului cu alta destinatie (denumire) ....................., din cladirea de la adresa susmentionata, avand suprafata utila in proprietate individuala de ......... mp si o cota-parte indiviza din proprietatea comuna de .......... %, conform actului de proprietate tip: ....................... seria: ............., nr. ........., emis de ......................, la data de: .......... si transcris sub nr. ......... din ........... la Judecatoria ......................../nr. topografic ............. nr. carte funciara ..........., biroul de carte funciara al judecatoriei ...................... in a carei raza teritoriala este situata constructia cu destinatia de locuinta,

    nominalizat la poz ...... din Lista proprietarilor si destinatia spatiilor din cladire (Anexa Nr. 6 la normele metodologice) intocmita de asociatia de proprietari,

    declar pe proprie raspundere:
    1. Am luat la cunostinta:
    a) concluziile fundamentate in Raport de expertiza tehnica si, dupa caz, in Nota tehnica justificativa, din care rezulta incadrarea in clasa I de risc seismic a cladirii;
    b) Hotararea adunarii generale a proprietarilor din data de .............., privind aprobarea deciziei de interventie pentru continuarea actiunilor de proiectare si executare a lucrarilor de consolidare la cladire;
    c) prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata*).
    2. Ma angajez sa continui, in conditiile ordonantei, actiunile pentru proiectarea si executarea lucrarilor de consolidare, in vederea reducerii riscului seismic al constructiei cu destinatia de locuinta.
    Am luat la cunostinta faptul ca declararea unor date nereale, in scopul vadit de a obtine foloase necuvenite, constituie infractiune care se pedepseste potrivit dispozitiilor Codului penal, inclusiv faptul ca tentativa se pedepseste.

    Data intocmirii ...................

                            Proprietar
                     .......................
------------
    *1) Se solicita autentificarea.
    *) Republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, in temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001.

    ANEXA 17
    la normele metodologice

    CONSILIUL JUDETEAN ........................
    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

    Nr. .... din .................

          CENTRALIZARE CLADIRI DE LOCUIT MULTIETAJATE INCADRATE IN
         CLASA I DE RISC SEISMIC SI CARE PREZINTA PERICOL PUBLIC SI
                ESTIMARE CHELTUIELI PROIECTARE CONSOLIDARI
                          pentru anul ............

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Numar apartamente
    B - unicat
    C - identice
    D - locuinte
    E - spatii cu alta destinatie
    F - Cota-parte*2) din proprietatea comuna - % -
    G - Total (incl. TVA)
    H - din care:
        sume necesare din transferuri de la bugetul de stat*3)
 ______________________________________________________________________________
|    |           |           |        |  |         |           |   | Estimare  |
|    |           |           |        |  |         |           |   | cheltuieli|
|Nr. |Localitatea|    Anul   |Regim de| A|  Numar  | Suprafata | F | proiectare|
|crt.|   Adresa  |construirii|inaltime|  |tronsoane| construita|   |lucrari de |
|    | imobil*1) |           |S+P+...E|  |         |desfasurata|   |consolidare|
|    |           |           |        |  |         |  - mp -   |   |- mii lei -|
|    |           |           |        |  |_________|___________|   |___________|
|    |           |           |        |  | B  | C  |  D  |  E  |   |  G  |  H  |
|____|___________|___________|________|__|____|____|_____|_____|___|_____|_____|
| 0  |     1     |     2     |   3    | 4| 5  | 6  |  7  |  8  | 9 |  10 |  11 |
|____|___________|___________|________|__|____|____|_____|_____|___|_____|_____|
|____|___________|___________|________|__|____|____|_____|_____|___|_____|_____|
|____|___________|___________|________|__|____|____|_____|_____|___|_____|_____|
|____|___________|___________|________|__|____|____|_____|_____|___|_____|_____|
|                     TOTAL:          |  |    |    |     |     |   |     |     |
|_____________________________________|__|____|____|_____|_____|___|_____|_____|

    Raspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea si exactitatea datelor inscrise.

                          Presedinte/Primar general
                             ...................

    Directia tehnica - investitii         Directia economica - buget-finante
             Director,                                 Director,
  ................................          ..............................

                                     Vizat:
                         Inspectoratul in constructii
                     judetean/al Municipiului Bucuresti
                                Inspector sef,
                            ......................
------------
    *1) Se anexeaza sinteza Raportului de expertiza tehnica.
    *2) Cota de proprietate din proprietatea comuna a imobilului, care revine locuintelor proprietate privata a persoanelor fizice.
    *3) Finantarea se asigura conform art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, in temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001; Col. 11 = (Col. 9 x Col. 10)/100.

    ANEXA 18
    la normele metodologice

    CONSILIUL JUDETEAN ..................
    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

    Nr. ..... din ............

                Catre,

                      PROPRIETAR/ASOCIATIA DE PROPRIETARI

    Localitatea .........................., judetul .................., strada ........................., nr. ....., bloc ......., sector ........, cod postal ..........

    Conform art. 4 alin. (3), ultim paragraf din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata*)

    prin prezenta va NOTIFICAM:

    1. Constructia cu destinatia de locuinta din localitatea ............................., str. ......................, nr. ...., judet ....................., a fost expertizata tehnic in anul .......
    Raportul de expertiza tehnica, si dupa caz, Nota tehnica justificativa, intocmite de expertul tehnic atestat pentru cerinta de calitate - rezistenta si stabilitate (numele expertului si nr. stampilei) ........................., incadreaza constructia in clasa I de risc seismic*1).
    2. Conform art. 6 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata*), constructia cu destinatia de locuinta de la adresa susmentionata a fost inclusa, pe criterii tehnice, in categoria cladirilor de locuit multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public si nominalizata la pozitia ..... din anexa la Hotararea Guvernului nr. ...../....... prin care se aproba Programul de actiuni pe anul .................... pentru proiectarea/executarea lucrarilor de consolidare.
    3. In vederea constituirii asociatiei contractante, conform art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, pentru organizarea procedurii de achizitie publica privind atribuirea contractului de prestare de servicii pentru proiectarea lucrarilor de consolidare, respectiv privind atribuirea contractului de executare a lucrarilor de consolidare, va rugam sa prezentati documentele nominalizate la art. 39 alin. (5) lit. b) sau, dupa caz, lit. c) din normele metodologice.
    4. Proprietarii, persoane fizice sau juridice precum si, dupa caz, persoanele juridice care au in administrare constructia de la adresa susmentionata isi asuma riscul si raspunderea pentru efectele potentiale ale seismelor, in situatia in care nu se conformeaza obligatiilor legale pentru proiectarea si executarea lucrarilor de consolidare la constructia cu destinatia de locuinta.

                         Presedinte/Primar general
                             .................

------------
    *1) Clasa definita in normativul de proiectare antiseismica, Indicativ P100 - 92, cu Cap. 11 - 12, republicate in Buletinul constructiilor nr. 11/1996.
    *) Republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, in temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001.

    ANEXA 19
    la normele metodologice

    Nr. si data inregistrarii la
    CONSILIUL LOCAL  ........./
    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
                                                   Studiul de fezabilitate
                                                     a fost aprobat prin
                                                 Hotararea consiliului local,
                                                      respectiv al CGMB
                                                     nr. ..... din ......

                        SINTEZA STUDIULUI DE FEZABILITATE

    Conform art. 6, alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente*), republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cladirea de locuit multietajata amplasata in judetul ....................., localitatea ...................., str. ........................, nr. ..., incadrata prin raportul de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public a fost nominalizata la pozitia ..... din anexa la Hotararea Guvernului nr. ...../......., prin care se aproba Programul de actiuni pe anul ..... pentru proiectarea lucrarilor de consolidare.

    1. DATE GENERALE:
    - AUTORITATEA CONTRACTANTA: ...............................................
    - BENEFICIAR: .............................................................
    - PROIECTANT: .............................................................
    Nr. proiect: nr. .....
    Denumire proiect: Lucrari de consolidare cladire din
    Judetul (sector) ................, Localitatea ..........................., Str. .........................., Nr. .....
    Faza: Studiu de fezabilitate
    Expert tehnic atestat: ..........................................
    Verificator atestat pentru cerinta A1: ..........................
    2. DATE TEHNICE
    Nr. de niveluri: S+P+ ... E
    Anul construirii: .......
    Aria desfasurata (Ad): ....... mp
 ______________________________________________________________________________
| Structura functionala a imobilului:        |Suprafata|Cota-parte indiviza din|
|                                            |  utila  |   proprietatea comuna |
|                                            |  (mp)   |         (%)           |
|____________________________________________|_________|_______________________|
| A. Spatii cu destinatia de                 |         |                       |
| locuinta                     nr. apart. ...|         |                       |
| din care:                                  |         |                       |
| - proprietate privata                      |         |                       |
|   persoane fizice            nr. apart. ...|         |                       |
| - in proprietatea sau in                   |         |                       |
|   administrarea                            |         |                       |
|   institutiilor publice      nr. apart. ...|         |                       |
| - in proprietatea sau in                   |         |                       |
|   administrarea agentilor                  |         |                       |
|   economici                  nr. apart. ...|         |                       |
|____________________________________________|_________|_______________________|
| B. Spatii cu alta destinatie               |         |                       |
|____________________________________________|_________|_______________________|
| TOTAL:                                     |         |        100,00         |
|____________________________________________|_________|_______________________|

    3. DEVIZUL GENERAL AL LUCRARILOR DE CONSOLIDARE:
                             __________________________________
                            | Cota procentuala |    Indici     |
                            | din valoarea C+M |               |
                            |         %        | mii lei/mp Ad |
 ___________________________|__________________|_______________|
| (C+M) - TOTAL             |                  |               |
| din care:                 |                  |               |
|___________________________|__________________|_______________|
|     Rezistenta            |                  |               |
|___________________________|__________________|_______________|
|     Arhitectura           |                  |               |
|___________________________|__________________|_______________|
|     Instalatii            |                  |               |
|___________________________|__________________|_______________|
|     Organizare de santier |                  |               |
|___________________________|__________________|_______________|

    4. SOLUTIA DE CONSOLIDARE:
    4.1 Descrierea solutiei


    4.2 Implicatii in realizarea solutiei de consolidare:


    5. GRADUL NOMINAL DE ASIGURARE LA ACTIUNI SEISMICE DUPA CONSOLIDARE:
    Rmin = ..... (conform Normativului de proiectare antiseismica P100 - 92)
    6. DURATA DE REALIZARE A LUCRARILOR DE CONSOLIDARE:
    ..... luni calendaristice
    7. FINANTAREA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE:
    din valoarea totala a lucrarilor de C+M
    - ..... % se finanteaza din transferuri de la bugetul de stat, conform Art. 7 alin. (1), lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994*), republicata
    - ..... % se finanteaza din bugetele locale conform Art. 7 alin. (1), lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994*), republicata
    - ..... % se finanteaza din bugetul de stat, bugetele locale sau venituri extrabugetare conform Art. 7 alin. (1), lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994*), republicata
    - ..... % se finanteaza din fondurile proprii ale agentilor economici conform Art. 7 alin. (1), lit. d) Ordonanta Guvernului nr. 20/1994*), republicata
    8. AVIZE SI ACORDURI
    8.1. Certificat de urbanism nr. ... din ..... emis de: ........................
 ______________________________________________________________________________
| 8.2. Solicitari de avize conform| Nr. inregistrare la institutia |   Nr.     |
|      Certificatului de urbanism:|  care urmeaza sa emita avizul  | aviz/data |
|_________________________________|________________________________|___________|
|_________________________________|________________________________|___________|
|_________________________________|________________________________|___________|
|_________________________________|________________________________|___________|

    9. LISTA DE SEMNATURI

                Proiectant                   Asociatia de proprietari
                                                   Presedinte
          .......................             ......................
       (persoana juridica autorizata)

                                 VIZAT:
              Expert tehnic atestat: .......................
                     (nume, stampila si semnatura)

                            Luat in evidenta
           din punct de vedere al aplicarii Legii nr. 10/1995
                    privind calitatea in constructii

                Inspectoratul teritorial in constructii

                            Inspector sef
                         ....................

    Data: .................
-------------
    *) Republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, in temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001.

    ANEXA 20
    la normele metodologice

    JUDETUL .............../MUNICIPIUL BUCURESTI
    CONSILIUL LOCAL ..................

    Nr. ...... din .............

                          DECONT JUSTIFICATIV
                pe luna ............... anul ............

pentru plata din transferuri de la bugetul de stat a cheltuielilor privind proiectarea lucrarilor de consolidare la cladiri de locuit multietajate incadrate in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Nr./data contractului inregistrat la consiliul local
    B - mii lei - (incl. TVA)
    C - suma echiv. in euro (excl. TVA)
    D - Denumire proiectant persoana juridica
    E - Nr. contului proiectantului deschis la trezorerie
 ______________________________________________________________________________
|    |         | Contract proiectare|                |             |   Sume    |
|    |         |     lucrari de     |                |             | solicitate|
|    |         |    consolidare*2)  |  Nr. si data   |Cota-parte*4)|    din    |
|Nr. |  Adresa |____________________|proces-verbal*3)|     de      |transferuri|
|crt.|imobil*1)|   |  Pret  |   |   |receptie proiect| proprietate |   de la   |
|    |         |   |contract|   |   | pentru lucrari |   indiviza  | bugetul de|
|    |         | A |________| D | E | de consolidare |     - % -   |  stat*5)  |
|    |         |   | B |  C |   |   |                |             |- mii lei -|
|____|_________|___|___|____|___|___|________________|_____________|___________|
| 0  |    1    | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 |       7        |      8      |     9     |
|____|_________|___|___|____|___|___|________________|_____________|___________|
|____|_________|___|___|____|___|___|________________|_____________|___________|
|____|_________|___|___|____|___|___|________________|_____________|___________|
|____|_________|___|___|____|___|___|________________|_____________|___________|
|      TOTAL:      |   |    | x | x |       x        |      x      |           |
|__________________|___|____|___|___|________________|_____________|___________|

    Raspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea si exactitatea datelor inscrise.

                                 Primar
                           ...................

    Directia tehnica - investitii           Directia economica - buget-finante
            Director                                     Director
     ...........................                 ..........................

                                  Vizat:
                       Control financiar preventiv
                       ...........................

------------
    *1) Cladiri de locuit multietajate nominalizate in programe anuale de actiuni aprobate prin hotarari ale Guvernului.
    *2) Contracte incheiate, in conditiile legii, cu respectarea procedurilor de achizitie publica.
    *3) Procesele-verbale de receptie se anexeaza, in copie, la prezentul decont justificativ.
    *4) Cota aferenta locuintelor proprietate privata a persoanelor fizice.
    *5) Conform art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, in temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001; Col. 9 = (Col. 3 x Col. 8)/100.

    ANEXA 21
    la normele metodologice

    CONSILIUL JUDETEAN ................
    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

    Nr. ....... din ............

               CENTRALIZATORUL DECONTURILOR JUSTIFICATIVE
                    pe luna .............. anul .....

pentru plata din transferuri de la bugetul de stat, a cheltuielilor privind proiectarea lucrarilor de consolidare, aferente locuintelor proprietate privata a persoanelor fizice din cladirile de locuit multietajate, incadrate in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Nr./data contractului inregistrat la consiliul local/CGMB
    B - mii lei - (incl. TVA)
    C - suma echiv. in euro (excl. TVA)
    D - Denumire proiectant persoana juridica
    E - Nr. contului proiectantului deschis la trezorerie
 ______________________________________________________________________________
|    |           | Contract proiectare|              |             |   Sume    |
|    |           |     lucrari de     | Nr. si data  |             | solicitate|
|    |Localitatea|   consolidare*2)   |proces-verbal |Cota-parte*4)|    din    |
|Nr. |  Adresa   |____________________|     *3)      |     de      |transferuri|
|crt.| imobil*1) |   |  Pret  |   |   |   receptie   | proprietate |   de la   |
|    |           |   |contract|   |   |proiect pentru|   indiviza  | bugetul de|
|    |           | A |________| D | E |  lucrari de  |    - % -    |  stat*5)  |
|    |           |   | B |  C |   |   | consolidare  |             |- mii lei -|
|____|___________|___|___|____|___|___|______________|_____________|___________|
| 0  |     1     | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 |      7       |      8      |     9     |
|____|___________|___|___|____|___|___|______________|_____________|___________|
|____|___________|___|___|____|___|___|______________|_____________|___________|
|____|___________|___|___|____|___|___|______________|_____________|___________|
|____|___________|___|___|____|___|___|______________|_____________|___________|
|      TOTAL:        |   |    | X | X |      X       |      X      |           |
|____________________|___|____|___|___|______________|_____________|___________|

    Raspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea si exactitatea datelor inscrise.

                         Presedinte/Primar general,
                            ...................

   Directia tehnica - investitii            Directia economica - buget-finante
             Director,                                   Director,
    ...........................                 ..........................
------------
    *1) Cladiri de locuit multietajate nominalizate in programe anuale de actiuni aprobate prin hotarari ale Guvernului.
    *2) Contracte incheiate, in conditiile legii, cu respectarea procedurilor de achizitie publica.
    *3) Procesele-verbale de receptie se anexeaza, in copie, la prezentul decont justificativ.
    *4) Cota aferenta locuintelor proprietate privata a persoanelor fizice.
    *5) Conform art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, in temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001; Col. 9 = (Col. 3 x Col. 8)/100.

    ANEXA 22
    la normele metodologice

    MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE,
    TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

                                                        Aprobat,
                                                        Ministru
                                                     ..............

                            NOTA DE FUNDAMENTARE
                     pe luna ............ anul ........

pentru deschiderea de credite bugetare privind finantarea cheltuielilor pentru proiectarea lucrarilor de consolidare la cladiri de locuit multietajate incadrate in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public
 ______________________________________________________________________________
|    |               |                 |   Numar   |    Suma din transferuri   |
|    |               |   Nr. si data   | cladiri de|  de la bugetul de stat*1) |
|Nr. |   Consiliul   |centralizatorului| locuit cu |___________________________|
|crt.| judetean/CGMB |  deconturilor   |  proiecte | Solicitata de |           |
|    |               |  justificative  |   pentru  |   Consiliul   |  Aprobata |
|    |               | inregistrat la  | lucrari de| judetean/CGMB |           |
|    |               |      MLPTL      |consolidare|  - mii lei -  |- mii lei -|
|____|_______________|_________________|___________|_______________|___________|
|  0 |       1       |        2        |     3     |       4       |     5     |
|____|_______________|_________________|___________|_______________|___________|
|____|_______________|_________________|___________|_______________|___________|
|____|_______________|_________________|___________|_______________|___________|
|____|_______________|_________________|___________|_______________|___________|
|                 TOTAL:               |           |               |           |
|______________________________________|___________|_______________|___________|

                                 Secretar de stat
                              ......................

        Directia generala tehnica            Directia generala economica
             in constructii                      si relatii bugetare

            Director general                      Director general
         ......................                ......................
------------
    *1) Finantarea se asigura conform art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, in temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001.

    ANEXA 23
    la normele metodologice

    CONSILIUL JUDETEAN ................
    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

    Nr. ....... din ............

                  CENTRALIZARE CLADIRI DE LOCUIT MULTIETAJATE
         INCADRATE IN CLASA I DE RISC SEISMIC SI CARE PREZINTA PERICOL
           PUBLIC SI ESTIMARE CHELTUIELI PENTRU EXECUTARE CONSOLIDARE
                           pentru anul ............

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Numar apartamente
    B - unicat
    C - identice
    D - locuinte
    E - spatii cu alta destinatie
    F - Cota-parte*2) din proprietatea comuna
    G - Total (incl. TVA)
    H - din care:
        sume necesare din transferuri de la bugetul de stat*3)
 ______________________________________________________________________________
|    |           |           |        |  |         |           |   | Estimare  |
|    |           |           |        |  |         |           |   | cheltuieli|
|    |           |           |        |  |         | Suprafata |   | executare |
|Nr. |Localitatea|    Anul   |Regim de| A|  Numar  | construita| F |lucrari de |
|crt.|   Adresa  |construirii|inaltime|  |tronsoane|desfasurata|   |consolidare|
|    | imobil*1) |           |S+P+...E|  |         |  - mp -   |   |- mii lei -|
|    |           |           |        |  |_________|___________|   |___________|
|    |           |           |        |  | B  | C  |  D  |  E  |   |  G  |  H  |
|____|___________|___________|________|__|____|____|_____|_____|___|_____|_____|
| 0  |     1     |     2     |   3    | 4| 5  | 6  |  7  |  8  | 9 |  10 |  11 |
|____|___________|___________|________|__|____|____|_____|_____|___|_____|_____|
|____|___________|___________|________|__|____|____|_____|_____|___|_____|_____|
|____|___________|___________|________|__|____|____|_____|_____|___|_____|_____|
|____|___________|___________|________|__|____|____|_____|_____|___|_____|_____|
|                     TOTAL:          |  |    |    |     |     |   |     |     |
|_____________________________________|__|____|____|_____|_____|___|_____|_____|

    Raspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea si exactitatea datelor inscrise.

                          Presedinte/Primar general
                            .....................

    Directia tehnica - investitii         Directia economica - buget-finante
             Director,                                 Director,
  ................................          ..............................

                                     Vizat:
                         Inspectoratul in constructii
                     judetean/al Municipiului Bucuresti

                                Inspector sef,
                            ......................

------------
    *1) Se anexeaza sinteza studiului de fezabilitate.
    *2) Cota de proprietate din proprietatea comuna a imobilului, care revine locuintelor proprietate privata a persoanelor fizice.
    *3) Finantarea se asigura conform art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, in temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001; Col. 11 = (Col. 9 x Col. 10)/100.

    ANEXA 24
    la normele metodologice

    JUDETUL .................../MUNICIPIUL BUCURESTI
    CONSILIUL LOCAL ..................

    Nr. ...... din .............

                          DECONT JUSTIFICATIV
                pe luna ............... anul ............

pentru plata din transferuri de la bugetul de stat a cheltuielilor privind executarea lucrarilor de consolidare la cladiri de locuit multietajate incadrate in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Nr. /data contractului inregistrat la consiliul local
    B - mil. lei - (inclusiv TVA)
    C - suma echiv. in euro - (excl. TVA)
    D - Denumire executant persoana juridica
    E - Nr. contului executantului deschis la trezorerie
    F - Valoarea lucrarilor executate*3), cumulat de la semnarea contractului - suma echiv. in euro -
    G - Nr. si data inregistrarii situatiei de lucrari la cons. local
    H - Transferuri de la bugetul de stat in anul curent - mil. lei -
    I - Plati efectuate in anul curent - mil. lei -
    J - Sold*4) - mil. lei -
 ______________________________________________________________________________
|    |      | Contracte pentru|  Situatia cumulata la  |           |           |
|    |      |    executarea   |  finele lunii pentru   |           |           |
|    |      |  lucrarilor de  |   care s-a intocmit    |           |           |
|    |      | consolidare*2)  |  decontul justificativ |           |           |
|Nr. |Adresa|_________________|________________________| Cota-parte|    Sume   |
|crt.|imobil|  |        |  |  |  | din care:  |  |  |  |    *5)    | solicitate|
|    | *1)  |  |        |  |  |  |   lucrari  |  |  |  |    de     |    din    |
|    |      |  |        |  |  |  |executate*3)|  |  |  |proprietate|transferuri|
|    |      |  |        |  |  |  |   in luna  |  |  |  |  indiviza |   de la   |
|    |      |  |        |  |  |  |pentru care |  |  |  |           | bugetul de|
|    |      | A|  Pret  | D| E| F|s-a intocmit| H| I| J|           |  stat*6)  |
|    |      |  |contract|  |  |  |  decontul  |  |  |  |           |           |
|    |      |  |        |  |  |  |justificativ|  |  |  |           |           |
|    |      |  |________|  |  |  |____________|  |  |  |           |           |
|    |      |  | B  | C |  |  |  | G | B | C  |  |  |  |   - % -   |- mii lei -|
|____|______|__|____|___|__|__|__|___|___|____|__|__|__|___________|___________|
| 0  |  1   | 2| 3  | 4 | 5| 6| 7| 8 | 9 | 10 |11|12|13|    14     |     15    |
|____|______|__|____|___|__|__|__|___|___|____|__|__|__|___________|___________|
|____|______|__|____|___|__|__|__|___|___|____|__|__|__|___________|___________|
|____|______|__|____|___|__|__|__|___|___|____|__|__|__|___________|___________|
|   TOTAL:     |    |   | x| x|  | x |   |    |  |  |  |     x     |           |
|______________|____|___|__|__|__|___|___|____|__|__|__|___________|___________|

    Raspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea si exactitatea datelor inscrise.

                                 Primar
                           ...................

    Directia tehnica - investitii          Directia economica - buget-finante
              Director                                    Director
     ...........................                 ..........................

                                  Vizat:
                       Control financiar preventiv
                       ...........................
------------
    *1) Cladiri de locuit multietajate nominalizate in programe anuale de actiuni aprobate prin hotarari ale Guvernului.
    *2) Contracte incheiate, in conditiile legii, cu respectarea procedurilor de achizitie publica.
    *3) Valoarea lucrarilor stabilita pe baza situatiilor de plata pentru lucrari de consolidare real executate, intocmite si verificate in conditiile legii; Col. 7 </= Col. 4.
    *4) Col. 13 = Col. 11 - Col. 12.
    *5) Cota aferenta locuintelor proprietate privata a persoanelor fizice.
    *6) Conform art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, in temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001; Col. 15 = (Col. 9 x Col. 14)/100 - Col. 13.

    ANEXA 25
    la normele metodologice

    CONSILIUL JUDETEAN ................
    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

    Nr. ....... din ............

               CENTRALIZATORUL DECONTURILOR JUSTIFICATIVE
                    pe luna .............. anul .....

pentru plata din transferuri de la bugetul de stat, a cheltuielilor privind
executarea lucrarilor de consolidare la cladiri de locuit multietajate, incadrate in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Nr. /data contractului inregistrat la consiliul local/CGMB
    B - mil. lei - (inclusiv TVA)
    C - suma echiv. in euro - (excl. TVA)
    D - Denumire executant persoana juridica
    E - Nr. contului executantului deschis la trezorerie
    F - Valoarea lucrarilor executate*3), cumulat de la semnarea contractului - suma echiv. in euro -
    G - Nr. si data inregistrarii situatiei de lucrari la cons. local/CGMB
    H - Transferuri de la bugetul de stat in anul curent - mil. lei -
    I - Plati efectuate in anul curent - mil. lei -
    J - Sold*4) - mil. lei -
 ______________________________________________________________________________
|  |           |  Contracte    |  Situatia cumulata la |           |           |
|  |           |    pentru     |  finele lunii pentru  |           |           |
|  |           |  executarea   |   care s-a intocmit   |           |           |
|  |           | lucrarilor de | decontul justificativ |           |           |
|  |           |consolidare*2) |                       |           |           |
|  |           |_______________|_______________________| Cota-parte|    Sume   |
|N |Localitatea| |        | |  | |din care:   |  |  |  |    *5)    | solicitate|
|r.|  Adresa   | |        | |  | |  lucrari   |  |  |  |    de     |    din    |
|  | imobil*1) | |        | |  | |executate*3)|  |  |  |proprietate|transferuri|
|c |           | |        | |  | |  in luna   |  |  |  |  indiviza |   de la   |
|r |           | |        | |  | |pentru care |  |  |  |           | bugetul de|
|t.|           |A|  Pret  |D| E|F|s-a intocmit| H| I| J|           |  stat*6)  |
|  |           | |contract| |  | |  decontul  |  |  |  |           |           |
|  |           | |        | |  | |justificativ|  |  |  |           |           |
|  |           | |________| |  | |____________|  |  |  |           |           |
|  |           | | B  | C | |  | | G | B | C  |  |  |  |   - % -   |- mii lei -|
|__|___________|_|____|___|_|__|_|___|___|____|__|__|__|___________|___________|
| 0|     1     |2| 3  | 4 |5| 6|7| 8 | 9 | 10 |11|12|13|    14     |     15    |
|__|___________|_|____|___|_|__|_|___|___|____|__|__|__|___________|___________|
|__|___________|_|____|___|_|__|_|___|___|____|__|__|__|___________|___________|
|__|___________|_|____|___|_|__|_|___|___|____|__|__|__|___________|___________|
|   TOTAL:       |    |   |X| X| | X |   |    |  |  |  |     X     |           |
|________________|____|___|_|__|_|___|___|____|__|__|__|___________|___________|

    Raspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea si exactitatea datelor inscrise.

                          Presedinte/Primar General,
                            ...................

    Directia tehnica - investitii         Directia economica - buget-finante
              Director,                                Director,
  ................................          ..............................
------------
    *1) Cladiri de locuit multietajate nominalizate in programe anuale de actiuni aprobate prin hotarari ale Guvernului.
    *2) Contracte incheiate, in conditiile legii, cu respectarea procedurilor de achizitie publica.
    *3) Valoarea lucrarilor stabilita pe baza situatiilor de plata pentru lucrari de consolidare real executate, intocmite si verificate in conditiile legii; Col. 7 </= Col. 4.
    *4) Col. 13 = Col. 11 - Col. 12.
    *5) Cota aferenta locuintelor proprietate privata a persoanelor fizice.
    *6) Conform art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, in temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001; Col. 15 = (Col. 9 x Col. 14)/100 - Col. 13.

    ANEXA 26
    la normele metodologice

    MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE,
    TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI
                                                      Aprobat,
                                                      Ministru
                                                    ............

                           NOTA DE FUNDAMENTARE
                    pe luna ................ anul .....

pentru deschiderea de credite bugetare privind finantarea cheltuielilor pentru executarea lucrarilor de consolidare la cladiri de locuit multietajate incadrate in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Consiliul |    Nr. si data    |    Numar    | Suma din transferuri de la|
|crt.| judetean/ | centralizatorului | cladiri de  |     bugetul de stat*1)    |
|    |   CGMB    |    deconturilor   |  locuit cu  |___________________________|
|    |           |   justificative   | situatii de |  Solicitata  | Aprobata   |
|    |           |   inregistrat la  | plata pentru| de Consiliul |            |
|    |           |        MLPTL      |  lucrari de | judetean/CGMB|            |
|    |           |                   | consolidare | - mii lei -  | - mii lei -|
|____|___________|___________________|_____________|______________|____________|
| 0  |    1      |        2          |      3      |       4      |      5     |
|____|___________|___________________|_____________|______________|____________|
|____|___________|___________________|_____________|______________|____________|
|____|___________|___________________|_____________|______________|____________|
|____|___________|___________________|_____________|______________|____________|
|                             TOTAL: |             |              |            |
|____________________________________|_____________|______________|____________|

                              Secretar de stat
                         ..........................

    Directia generala tehnica in         Directia generala economica si
           constructii                          relatii bugetare

         Director general                       Director general
      ......................                ......................
-------------
    *1) Finantarea se asigura conform art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001 in temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001.

    ANEXA 27
    la normele metodologice

    Nr. si data inregistrarii la
    CONSILIUL LOCAL ............./
    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                  CONTRACT nr. ........ din .............
pentru finantarea cheltuielilor privind executarea lucrarilor de consolidare si restituirea, la terminarea lucrarilor, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat.

                              - continut cadru -

    Art. 1
    Partile contractante

    Intre:

    primarul municipiului/orasului, respectiv primarul general al municipiului
Bucuresti ............................. in calitate de
               (nume si prenume)
si denumit in continuare autoritate contractanta, pe de o parte,

    si

    ............................., proprietar al locuintei, persoana fizica,
           (nume si prenume)

din imobilul situat in: localitatea ........................., judetul/sectorul: ................................., str. ........................, nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., legitimat cu act identitate tip ..... seria ..... nr. ................. eliberat la data de ............... de catre ................................, cod numeric personal ..................., detinator al actului de proprietate tip: ..................... seria ......, nr: ................., emis de ................................, la data de: ..............., nr. topografic ............, nr. inregistrare in cartea funciara .................. deschisa la Biroul de carte funciara al judecatoriei ................................ in a carei raza teritoriala este situata constructia cu destinatia de locuinta, in calitate de si denumit in continuare beneficiar, pe de alta parte,

    a intervenit prezentul contract.

    Art. 2
    Obiectul contractului il constituie finantarea executarii lucrarilor de consolidare a cladirii de locuit multietajate, de la adresa inscrisa la art. 1 - cladire incadrata in clasa I de risc seismic, care prezinta pericol public si este nominalizata in programul anual de actiuni pe anul ....., aprobat prin Hotararea de Guvern nr. .../..... -, precum si recuperarea cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat, in conditiile si cu respectarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata*), denumita in continuare ordonanta in cuprinsul prezentului contract.
    Art. 3
    Suma din pretul contractului de executare a lucrarilor de consolidare, ce revine beneficiarului pentru finantarea, in conditiile ordonantei, a cheltuielilor pentru executarea lucrarilor de consolidare, determinata din pretul contractului proportional cu cota-parte indiviza de ..... % detinuta de beneficiar din proprietatea comuna din cadrul condominiului este de ............ mii lei, din care TVA ............ mii lei, suma reprezentand ............ euro.
    Art. 4
    Autoritatea contractanta se obliga:
    4.1 - sa instituie ipoteca legala a statului asupra locuintei beneficiarului de la adresa inscrisa la art. 1, in conformitate cu dispozitiile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si ale ordonantei si in baza prezentului contract si sa solicite inscrierea acestei ipoteci si notarea interdictiei de instrainare si grevare in cartea funciara a Biroului de carte funciara al Judecatoriei ..........................., pentru suma stabilita in euro la art. 3 din prezentul contract; apartamentele dobandite in conditiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, se vor ipoteca, conform art. 9 din ordonanta, o data cu dobandirea dreptului de proprietate.
    4.2 - sa asigure:
    a) diriginte de santier autorizat;
    b) verificarea si decontarea prin personal de specialitate autorizat a situatiilor de lucrari real executate in baza documentatiei tehnico-economice legal aprobate;
    c) organizarea receptiei la terminarea lucrarilor de consolidare si a receptiei finale;
    d) stabilirea situatiei valorice a decontarilor pe categorii de lucrari real executate si repartizarea pe fiecare proprietar a cheltuielilor efectuate pentru executarea lucrarilor de consolidare, proportional cu cota-parte de proprietate indiviza din proprietatea comuna care revine fiecarui proprietar din cadrul condominiului;
    e) evidenta, calcularea si incasarea ratelor lunare si urmarirea, potrivit legii, a debitorilor restanti.
    f) virarea sumelor incasate din rate lunare, precum si a celor aferente ratelor ramase de achitat si actualizate la data instrainarii, in contul de venituri cu destinatie speciala al unitatii administrativ-teritoriale, deschis la trezoreria statului, pentru finantarea in continuare a actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatia de locuinta.
    4.3 - sa verifice declaratiile de venituri nete, sa acorde, in conditiile legii, viza de control financiar preventiv si sa aprobe, conform ordonantei, referatele lunare (Anexa nr. 29)
    4.4 - sa radieze ipoteca, numai cu dovada privind achitarea integrala a cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrarilor de consolidare.
    Art. 5
    Beneficiarul se obliga:
    5.1 - sa respecte intocmai prevederile prezentului contract;
    5.2 - sa restituie, la terminarea lucrarilor de consolidare, sumele datorate corespunzator cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrarilor de consolidare, in baza graficului intocmit de autoritatea contractanta astfel:
    a) in rate lunare egale in lei, fara dobanda, cu o durata de rambursare de pana la 25 de ani de la data receptiei terminarii lucrarilor de consolidare; suma de plata poate fi restituita integral sau partial, de catre proprietar in orice moment anterior scadentei, cu respectarea urmatoarelor precizari:
    (i) graficul de restituire a sumelor, la data receptiei la terminarea lucrarilor de consolidare va constitui anexa care va face parte integranta din prezentul contract;
    (ii) ratele lunare scadente se vor plati pana in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare, fara vreo instiintare prealabila; prima rata scadenta fiind in luna urmatoare datei admiterii receptiei la terminarea lucrarilor de consolidare; plata se face la casieria din sediul .............................;
    (iii) in cazul intarzierii la plata a ratelor scadente lunare cu mai mult de 30 de zile, se vor calcula majorari de intarziere la ratele scadente, aplicandu-se cota de majorare de ..... %, stabilita in conditiile legii pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare;
    5.3 - sa suporte toate cheltuielile efectuate de autoritatea contractanta pentru urmarirea debitorului si recuperarea sumelor datorate.
    5.4 - sa completeze, pentru fiecare rata lunara scadenta, declaratia de venituri nete (Anexa nr. 28), pe propria raspundere pe care o va inregistra la consiliul local, respectiv la Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pana in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare in cazul in care realizeaza venituri medii nete lunare pe membru de familie sub castigul salarial mediu net lunar pe economie; pe perioadele in care realizeaza aceste venituri este scutit de la plata ratelor lunare, obligatia de a restitui sumele alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrarilor de consolidare diminuandu-se cu sumele aferente perioadelor de scutire la plata a ratelor lunare.
    5.5 - sa ramburseze integral ratele neachitate, actualizate la data instrainarii, conform evidentei consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti. In cazul instrainarii in decurs de 25 de ani de la receptia terminarii lucrarilor de consolidare, a locuintei proprietate privata la care s-au executat lucrari de consolidare finantate prin transferuri de la bugetul de stat, actualizarea se efectueaza in functie de indicele preturilor de consum total al populatiei, publicat lunar de catre Institutul National de Statistica in Buletinul statistic de preturi, pentru intervalul cuprins intre luna de referinta a receptiei la terminarea lucrarilor de consolidare si luna actualizarii ratelor neachitate.
    Art. 6
    Actele juridice de instrainare, incheiate cu incalcarea prevederilor art. 11 din ordonanta, sunt lovite de nulitate absoluta, buna-credinta neputand fi invocata in astfel de cazuri.
    Art. 7
    Autoritatea contractanta nu raspunde de autenticitatea documentelor prezentate de beneficiar (declaratii de venituri nete, act de identitate, act de proprietate etc.).
    Art. 8
    Relatiile reciproce dintre partile contractante, nereglementate de prezentul contract, sunt supuse regulilor generale de creditare si legilor romane.
    Art. 9
    Litigiile de orice fel dintre partile contractante ce nu pot fi solutionate pe cale amiabila vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente.
    Art. 10
    Prezentul contract:
    a) se incheie concomitent cu contractul pentru executarea lucrarilor de consolidare si isi inceteaza valabilitatea odata cu radierea, in conditiile ordonantei, a ipotecii;
    b) are valoare de inscris autentic si constituie titlu executoriu, conform art. 10, alin. (2) din ordonanta, autoritatea contractanta avand dreptul sa solicite investirea prezentului contract cu formula executorie.
    Art. 11
    Fiecare parte semnatara a contractului raspunde, in conditiile legii, pentru indeplinirea obligatiilor conform actelor normative in vigoare a contractului incheiat.
    Art. 12
    Prezentul contract s-a incheiat astazi ........, in 2 exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte semnatara.

        Autoritatea contractanta                  Beneficiar

         Primar/Primar general,              Proprietarul locuintei,
                                                persoana fizica,
         .....................                .....................
------------
    *) Republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, in temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001, pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001.

    ANEXA 28
    la normele metodologice

    Nr. si data inregistrarii la
    CONSILIUL LOCAL .................../
    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                         DECLARATIE DE VENITURI NETE
                  pentru luna ............, anul .............

             Subsemnatul(a):
             Numele si prenumele proprietarului:
             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
            |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

             Data nasterii:
             _ _ _ _ _ _ _ _
            |_|_|_|_|_|_|_|_|

             Str.                                Nr.
             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _
Domiciliul: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|

             Bl.         Sc.         Ap.         OP.         Sector
             _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   _ _
            |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|

             Localitatea:
             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
            |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

             Judetul:
             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
            |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

             Tip     Seria   Nr.               Eliberat de:
Act de       _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _
identitate: |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|

                               La data de:
             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _
            |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

             Cod numeric personal:
             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
            |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    in calitate de proprietar persoana fizica al locuintei din imobilul situat in:

             Localitatea
             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
            |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

             Judetul:
             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
            |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

             Bl.         Sc.         Ap.         OP       Sector
             _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _   _ _
            |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|

    beneficiind, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata*), de finantarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrarilor de consolidare la imobil,

    declar pe propria raspundere urmatoarele:

    1.1. Familia*1) este compusa din ...... persoane, cu acelasi domiciliu cu al meu inscrise in cartea de imobil si cu care locuiesc si gospodaresc impreuna, dupa cum urmeaza:
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |   Numele si   | Calitatea in |     Act de      |  Codul  | Data nasterii|
|crt.|   prenumele   | familie (sot,|   identitate    | numeric |(zi, luna, an)|
|    |               | sotie, copil,|  (tip, serie,   | personal|              |
|    |               |   parintii   | numar, emitent) |         |              |
|    |               |   acestora)  |                 |         |              |
|____|_______________|______________|_________________|_________|______________|
| 1  |(proprietarul) |              |                 |         |              |
|____|_______________|______________|_________________|_________|______________|
|    |               |              |                 |         |              |
|____|_______________|______________|_________________|_________|______________|
|... |               |              |                 |         |              |
|____|_______________|______________|_________________|_________|______________|
 ______________________________________________________________________________|
| Total (1) - Numar membri de familie: ....................                    |
|______________________________________________________________________________|
        _________________________________________________________________
    2. | VENITURI PERMANENTE NETE REALIZATE IN LUNA: | | | ANUL: | | | | |
       |_____________________________________________|_|_|_______|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
|Cod|     Categoria de venituri     |   Actul doveditor*2)   |     Venitul     |
|   |                               |                        |   realizat*3)   |
|   |                               |                        |    - (lei) -    |
|___|_______________________________|________________________|_________________|

    Salariul si alte drepturi salariale:
 ______________________________________________________________________________
| 01| - pe baza de contract de munca| - adeverinta eliberata | | | | | | | | | |
|   |                               |   de angajator         | | | | | | | | | |
|___|_______________________________|________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 02| - pe baza de conventie civila | - adeverinta eliberata | | | | | | | | | |
|   |   de prestari servicii        |   de angajator         | | | | | | | | | |
|___|_______________________________|________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 03| - salariul asistentului       | - adeverinta eliberata | | | | | | | | | |
|   |   personal al persoanei cu    |   de angajator         | | | | | | | | | |
|   |   handicap                    |                        | | | | | | | | | |
|___|_______________________________|________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 04| - salariul asistentului       | - adeverinta eliberata | | | | | | | | | |
|   |   maternal                    |   de angajator         | | | | | | | | | |
|___|_______________________________|________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 05| - salariul ingrijitorului la  | - adeverinta eliberata | | | | | | | | | |
|   |   domiciliu al persoanei      |   de angajator         | | | | | | | | | |
|   |   varstnice dependente        |                        | | | | | | | | | |
|___|_______________________________|________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 06| - venitul lunar realizat ca   | - adeverinta eliberata | | | | | | | | | |
|   |   membru asociat sau persoana |   de Administratia     | | | | | | | | | |
|   |   autorizata sa desfasoare o  |   Financiara           | | | | | | | | | |
|   |   activitate independenta     |                        | | | | | | | | | |
|   |   financiara                  |                        | | | | | | | | | |
|___|_______________________________|________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 07| - indemnizatia de somaj       | - talon de plata       | | | | | | | | | |
|___|_______________________________|________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Pensii:
 ______________________________________________________________________________
| 08| - pensia pentru limita de     | - talon de pensie      | | | | | | | | | |
|   |   varsta                      |                        | | | | | | | | | |
|___|_______________________________|________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 09| - pensia anticipata           | - talon de pensie      | | | | | | | | | |
|___|_______________________________|________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 10| - pensia anticipata partiala  | - talon de pensie      | | | | | | | | | |
|___|_______________________________|________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 11| - pensia de invaliditate      | - talon de pensie      | | | | | | | | | |
|___|_______________________________|________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 12| - pensia de urmas             | - talon de pensie      | | | | | | | | | |
|___|_______________________________|________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|    Pensii militare:                                                          |
|______________________________________________________________________________|
| 13| - pensia de serviciu          | - talon de pensie      | | | | | | | | | |
|___|_______________________________|________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 14| - pensia de invaliditate      | - talon de pensie      | | | | | | | | | |
|___|_______________________________|________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 15| - pensia de urmas             | - talon de pensie      | | | | | | | | | |
|___|_______________________________|________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
| 16| - pensia I.O.V.R              | - talon de pensie      | | | | | | | | | |
|___|_______________________________|________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
| 17| - indemnizatia pentru         | - talon                | | | | | | | | | |
|   |   persoanele care si-au       |                        | | | | | | | | | |
|   |   pierdut total sau partial   |                        | | | | | | | | | |
|   |   capacitatea de munca ca     |                        | | | | | | | | | |
|   |   urmare a participarii la    |                        | | | | | | | | | |
|   |   Revolutie si pentru urmasii |                        | | | | | | | | | |
|   |   acestora                    |                        | | | | | | | | | |
|___|_______________________________|________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 18| - pensia sociala pentru       | - talon de pensie      | | | | | | | | | |
|   |   nevazatori                  |                        | | | | | | | | | |
|___|_______________________________|________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
| 19| - indemnizatia de insotitor   | - talon de pensie      | | | | | | | | | |
|   |   pentru pensionarii gr. I de |                        | | | | | | | | | |
|   |   invaliditate                |                        | | | | | | | | | |
|___|_______________________________|________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Alte drepturi de asigurari sociale:
 ______________________________________________________________________________
| 20| - indemnizatia pentru         | - adeverinta eliberata | | | | | | | | | |
|   |   incapacitatea temporara de  |   de angajator         | | | | | | | | | |
|   |   munca                       |                        | | | | | | | | | |
|___|_______________________________|________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 21| - indemnizatia pentru         | - adeverinta eliberata | | | | | | | | | |
|   |   cresterea copilului pana la |   de angajator sau dupa| | | | | | | | | |
|   |   varsta de 2 sau 3 ani       |   caz, de casa de      | | | | | | | | | |
|   |                               |   pensii               | | | | | | | | | |
|___|_______________________________|________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 22| - indemnizatia pentru         | - adeverinta eliberata | | | | | | | | | |
|   |   ingrijirea copilului bolnav |   de angajator         | | | | | | | | | |
|   |   in varsta de pana la 7 sau  |                        | | | | | | | | | |
|   |   18 ani                      |                        | | | | | | | | | |
|___|_______________________________|________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 23| - indemnizatie de maternitate | - adeverinta eliberata | | | | | | | | | |
|   |                               |   de angajator sau,    | | | | | | | | | |
|   |                               |   dupa caz, de casa de | | | | | | | | | |
|   |                               |   pensii               | | | | | | | | | |
|___|_______________________________|________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Indemnizatii cu caracter permanent
 ______________________________________________________________________________
| 24| - indemnizatia lunara acordata| - talon de plata       | | | | | | | | | |
|   |   magistratilor inlaturati din|                        | | | | | | | | | |
|   |   justitie din considerente   |                        | | | | | | | | | |
|   |   politice                    |                        | | | | | | | | | |
|___|_______________________________|________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 25| - indemnizatia lunara acordata| - talon de plata       | | | | | | | | | |
|   |   persoanelor persecutate din |                        | | | | | | | | | |
|   |   motive politice sau etnice  |                        | | | | | | | | | |
|___|_______________________________|________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 26| - indemnizatia, sporul sau    | - talon de plata       | | | | | | | | | |
|   |   renta acordata invalizilor, |                        | | | | | | | | | |
|   |   veteranilor si vaduvelor de |                        | | | | | | | | | |
|   |   razboi                      |                        | | | | | | | | | |
|___|_______________________________|________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 27| - indemnizatia pentru parintii| - talon de plata       | | | | | | | | | |
|   |   persoanelor care au decedat |                        | | | | | | | | | |
|   |   in timpul revolutiei din    |                        | | | | | | | | | |
|   |   1989                        |                        | | | | | | | | | |
|___|_______________________________|________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 28| - indemnizatia de ingrijire   | - talon de plata       | | | | | | | | | |
|   |   pentru revolutionarii       |                        | | | | | | | | | |
|   |   invalizi de gradul I        |                        | | | | | | | | | |
|___|_______________________________|________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 29| Suma fixa acordata mamelor    | - talon de plata       | | | | | | | | | |
|   | eroilor-martiri               |                        | | | | | | | | | |
|___|_______________________________|________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
| 30| - alocatia de stat pentru     | - talon de plata/      | | | | | | | | | |
|   |   copii                       |   adeverinta           | | | | | | | | | |
|___|_______________________________|________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
| 31| - alocatia suplimentara pentru| - talon de plata/      | | | | | | | | | |
|   |   familiile cu copii          |   adeverinta           | | | | | | | | | |
|___|_______________________________|________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
| 32| - alocatia de intretinere     | - adeverinta           | | | | | | | | | |
|   |   pentru minorii dati in      |                        | | | | | | | | | |
|   |   plasament familial sau      |                        | | | | | | | | | |
|   |   incredintati, potrivit      |                        | | | | | | | | | |
|   |   legii, unor familii sau     |                        | | | | | | | | | |
|   |   persoane                    |                        | | | | | | | | | |
|___|_______________________________|________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Burse:
 ______________________________________________________________________________
| 33| - pentru elevi                | - adeverinta eliberata | | | | | | | | | |
|   |                               |   de unitatea de       | | | | | | | | | |
|   |                               |   invatamant           | | | | | | | | | |
|___|_______________________________|________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 34| - pentru studenti             | - adeverinta eliberata | | | | | | | | | |
|   |                               |   de unitatea de       | | | | | | | | | |
|   |                               |   invatamant           | | | | | | | | | |
|___|_______________________________|________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
| 35| - ajutorul banesc lunar pentru| - talon de plata       | | | | | | | | | |
|   |   persoanele care au devenit  |                        | | | | | | | | | |
|   |   incapabile de munca in      |                        | | | | | | | | | |
|   |   perioada efectuarii unor    |                        | | | | | | | | | |
|   |   pedepse privative de        |                        | | | | | | | | | |
|   |   libertate                   |                        | | | | | | | | | |
|___|_______________________________|________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 36| - ajutorul social acordat     | - talon de plata       | | | | | | | | | |
|   |   persoanelor cu handicap     |                        | | | | | | | | | |
|___|_______________________________|________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 37| - ajutorul social lunar pentru| - adeverinta eliberata | | | | | | | | | |
|   |   sotiile celor care satisfac |   de centrul militar   | | | | | | | | | |
|   |   serviciul militar           |                        | | | | | | | | | |
|   |   obligatoriu                 |                        | | | | | | | | | |
|___|_______________________________|________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
| Total (2) - Total venituri permanente nete realizate:      |                 |
| (rd. 01 + ....... + rd. 37)         (lei)                  |                 |
|____________________________________________________________|_________________|
        _______________________________________________________________________|
    3. | VENITURI NETE ANUALE REALIZATE DIN:                                   |
       |_______________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Poz. |     Surse de venit*4)    |    Actul doveditor       |    Venitul      |
|      |                          |                          |  realizat*5)    |
|      |                          |                          |     (lei)       |
|______|__________________________|__________________________|_________________|
|  1.  |                          |                          | | | | | | | | | |
|______|__________________________|__________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|      |                          |                          | | | | | | | | | |
|______|__________________________|__________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| .... |                          |                          | | | | | | | | | |
|______|__________________________|__________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
| Total (3) venituri nete anuale: (poz. 1 + .......) (lei)   |                 |
|____________________________________________________________|_________________|
 ______________________________________________________________________________
|   4. VENITUL MEDIU NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE:         | | | | | | | | | |
|                   (T(2) + T(3)/12 luni)                    | | | | | | | | | |
|                   ---------------------                    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|                           T(1)                             | | | | | | | | | |
|____________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Subsemnatul/a ......................................, cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca datele, informatiile si documentele prezentate corespund realitatii.

    Data ........................
                                               Proprietar,
                                           ..................

------------
    *) Republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, in temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001.
    *1) Prin familie, in sensul Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, se intelege: sotul, sotia, copiii si parintii sotilor care locuiesc si gospodaresc impreuna.
    *2) Se vor anexa pentru fiecare membru al familiei.
    *3) Pentru aceeasi categorie de venituri se va inscrie suma totala a acestora.
    *4) Vanzari terenuri, cladiri, inchirieri, alte surse de venit.
    *5) Se inscriu veniturile realizate in anul curent.

    ANEXA 29
    la normele metodologice

    CONSILIUL LOCAL ......./
    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                REFERAT

                                                            APROBAT:
                                                       Primar/Primar General
                                                     .........................

    Subsemnatul .............................................................
                 (numele, functia, persoanei desemnata, prin dispozitie, din
                      aparatul propriu de specialitate al primarului)
urmare verificarii:
    declaratiei pe propria raspundere inregistrata la Consiliul local ......................./ Consiliul General al Municipiului Bucuresti sub nr. ............. din .................... si a documentelor anexate,
    prezentate de catre proprietarul locuintei, persoana fizica ................................, semnatar al Contractului nr. ......... din .................... pentru restituirea sumelor cheltuite din transferuri de la bugetul de stat privind executarea lucrarilor de consolidare a cladirii de locuit multietajata, incadrata prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public situata in localitatea ................................., strada: .........................., numar: ....., judetul/sectorul: .............................,
    am constatat ca venitul mediu net lunar pe membru de familie de ............... lei, in luna ................... anul ..... se situeaza sub/peste castigul salarial mediu net lunar pe economie de ................ lei, comunicat de Institutul National de Statistica pentru luna ..................., anul ....., astfel ca
    proprietarul locuintei beneficiaza/nu beneficiaza de scutirea de la plata ratei lunare de .................. lei, pentru luna ..................., anul ....., conform art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata*).

    Data: ...........

                 VERIFICAT:                            INTOCMIT
     Directia economica - buget-finante          .....................
                 Director                         (data si semnatura)
           ...................

                                   VIZAT:
                         Control financiar preventiv
                            .....................
------------
    *) Republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, in temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001.

    ANEXA 30
    la normele metodologice

    Nr. si data inregistrarii la
    CONSILIUL LOCAL ............/
    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                             CONVENTIE CIVILA
                            - continut cadru -

    In scopul contractarii serviciilor (expertizarea tehnica sau proiectarea lucrarilor de consolidare), respectiv executarea lucrarilor de consolidare,
    in conformitate cu art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, pentru constituirea asociatiei contractante,
    intre:
    - autoritatea contractanta, reprezentata prin ....................., primarul municipiului/orasului, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti ca autoritate executiva a administratiei publice locale;
    - asociatia de proprietari, legal constituita ca persoana juridica, reprezentata prin ............................., presedintele asociatiei; si
    - dupa caz, proprietarii persoane fizice si juridice care, potrivit ordonantei, finanteaza din surse proprii actiunile pentru reducerea riscului seismic al constructiei cu destinatia de locuinta,
    se incheie prezenta conventie civila.
    1. Prin conventia civila de constituire a asociatiei contractante se stabilesc, in conditiile si cu respectarea ordonantei si a celorlalte acte normative in domeniu:
    a) proprietarii, destinatia spatiilor din cladire si cotele-parti indivize din proprietatea comuna care revine fiecarei proprietati individuale, conform actelor de proprietate intabulate in cartea funciara;
    b) sursele de finantare asigurate, in conditiile ordonantei, dupa caz, din: transferuri de la bugetul de stat, bugetul local, sursele proprii ale proprietarilor;
    c) obligatiile in sarcina fiecarei parti, conform ordonantei si celorlalte acte normative in vigoare, privind:
    (i) atribuirea, prin procedura de achizitie publica, a contractului de prestare de servicii sau de executare a lucrarilor;
    (ii) hotararea asociatiei de proprietari, adoptata in conditiile legii, privind aprobarea deciziei de interventie pentru proiectarea si executarea lucrarilor de consolidare, precum si existenta certificatului de urbanism, respectiv a autorizatiei de construire, conform Legii nr. 50/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, pentru proiectarea, respectiv executarea lucrarilor de consolidare;
    (iii) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuintelor proprietate privata a persoanelor fizice pentru executarea lucrarilor de consolidare;
    (iv) derularea contractelor, receptia, repartizarea cheltuielilor efectuate (pe surse de finantare si pe proprietari), decontarea cheltuielilor efectuate si recuperarea, in conditiile ordonantei, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrarilor de consolidare;
    2. Autoritatea contractanta reprezinta partile asociatiei contractante, in calitate de achizitor unic, in raporturile cu persoana juridica care presteaza serviciile pentru expertizarea tehnica/proiectarea lucrarilor de consolidare sau efectueaza executarea lucrarilor de consolidare.
    3. Fiecare parte semnatara a conventiei civile raspunde, in conditiile legii, pentru indeplinirea obligatiilor, conform actelor normative in vigoare si conventiei incheiate.
    4. La conventia civila se anexeaza:
    a) pentru expertizarea tehnica:
    (i) lista cuprinzand proprietarii si destinatia spatiilor, actualizata la data incheierii conventiei (anexa nr. 6);
    (ii) hotararea asociatiei de proprietari pentru contractarea, in conditiile ordonantei, a expertizarii tehnice;
    (iii) documente din care sa reiasa asigurarea surselor de finantare, conform art. 5 din ordonanta, din transferuri de la bugetul de stat, bugetul local si/sau din sursele proprii ale proprietarilor;
    b) pentru proiectarea lucrarilor de consolidare:
    (i) lista cuprinzand proprietarii si destinatia spatiilor, actualizata la data incheierii conventiei (anexa nr. 6);
    (ii) hotararea asociatiei de proprietari, adoptata in conditiile legii, privind aprobarea deciziei de interventie pentru proiectarea si executarea lucrarilor de consolidare (anexa nr. 15), precum si declaratiile proprietarilor (anexa nr. 16), autentificate;
    (iii) hotararea asociatiei de proprietari pentru contractarea proiectarii, in conditiile ordonantei, in vederea executarii lucrarilor de consolidare;
    (iv) documente din care sa reiasa asigurarea surselor de finantare, conform art. 7 din ordonanta, din transferuri de la bugetul de stat, bugetul local si/sau din sursele proprii ale proprietarilor;
    c) pentru executarea lucrarilor de consolidare:
    (i) lista cuprinzand proprietarii si destinatia spatiilor, actualizata la data incheierii conventiei (anexa nr. 6);
    (ii) hotararea asociatiei de proprietari pentru contractarea, in conditiile ordonantei, a executarii lucrarilor de consolidare;
    (iii) documente din care sa reiasa asigurarea surselor de finantare, conform art. 7 din ordonanta, din transferuri de la bugetul de stat, bugetul local si/sau din sursele proprii ale proprietarilor;
    (iv) documente, potrivit legii, pentru instituirea ipotecii legale a statului asupra locuintelor proprietate privata a persoanelor fizice care beneficiaza de fonduri din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrarilor de consolidare.
    5. Conventia civila pentru constituirea asociatiei contractante isi inceteaza valabilitatea o data cu admiterea receptiei prestarii de servicii, respectiv o data cu admiterea receptiei la terminarea lucrarilor de consolidare.
    6. Prezenta conventie civila a fost incheiata astazi ..........., in ........ exemplare, cate un exemplar cu valoare de original pentru fiecare parte semnatara.

   Autoritatea contractanta    Asociatia de proprietari    Proprietari*)

    Primar/Primar general,           Presedinte,
     .................          .....................       ...........
           
    *) Proprietarii persoane fizice si juridice, care finanteaza, din surse proprii, conform ordonantei, actiunile pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatia de locuinta.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1364/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1364 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 216 2017
    Get rich today and take the risk of transforming your own life.Try and get an ATM card blank today (CLIFFORD JACKSON) of cliffordhackerspays@gmail.com and be among the lucky ones who are benefiting from this card. This ATM card in white set is capable of hacking into any ATM anywhere in the world. I have to know about this ATM card when I was looking for work online about a month ago..It has really changed my life forever and now I can say I'm rich because I am a living testimony. The less money I get in a day with this card is $ 8,000.Every now and then keep pumping money into my account. Although illegal, there is no risk of being caught, as it is programmed so that it can not track, but also has a technique that makes it impossible for the CCTV to detect you..For details on how to get yours today, email hackers: cliffordhackerspays@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1228 2017
    Get rich today and take the risk of transforming your own life.Try and get an ATM card blank today (CLIFFORD JACKSON) of cliffordhackerspays@gmail.com and be among the lucky ones who are benefiting from this card. This ATM card in white set is capable of hacking into any ATM anywhere in the world. I have to know about this ATM card when I was looking for work online about a month ago..It has really changed my life forever and now I can say I'm rich because I am a living testimony. The less money I get in a day with this card is $ 8,000.Every now and then keep pumping money into my account. Although illegal, there is no risk of being caught, as it is programmed so that it can not track, but also has a technique that makes it impossible for the CCTV to detect you..For details on how to get yours today, email hackers: cliffordhackerspays@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 51 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 51 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 51 2017
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 6 2011
    We are direct mandate to providers and facilitators of all types of Bank Guarantee (BG), SBLC for Lease and Purchase. We engage in MTN, PPP programs, MT109, MT799, MT760, Loans, Sale and Lease of Financial Instruments. In addition we have a track record of 100% deliverance rate with the best workable procedures in the Financial Instruments industry. Our providers are very reliable and ready to transact. We have an excellent relationship with top rated banks in both Europe and Asia, Stock brokers and financial institutions all over the world. Within a short and transparent transaction period we can provide the SBLC/BG for your Heavy/Light project funding. We look forward to your cooperation as we establish a successful business relationship. Anticipating your inquiry Email: tekstructuredfinanceltd@gmail.com Skype: tekstructuredfinanceltd Regards David Thomas TEK STRUCTURED FINANCE LTD BROKERS ARE WELCOME
ANONIM a comentat Legea 46 2009
    EAGLE FINANCIAL AND LEASING SERVICES (UK) LIMITED offers a quality financial organization service to many commercial and internal market. At EAGLE FINANCIAL AND LEASING SERVICES (UK) LIMITED, We pride ourselves with a wide range of professional hard working staffs who ensure clients demand are met in a timely manner. Also we ensure that clients requirements are met according to specification. Our project funding is structured to suit the individual needs of our clients as we believe a satisfied client is the best business strategy of all. Accessing the right financial product or facility at a crucial stage can be the key to business success,you are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our terms and Conditions are reasonable. Contact us today with your inquiries. Kind regards, WHITE, Christopher Simon Director (EAGLE FINANCIAL AND LEASING SERVICES (UK) LIMITED). Leasing Price : 4%+1% Buying Price: 32%+2% White, Christopher Simon email : advice.eagleflsltd@gmail.com skype: advice.eagleflsltd
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2018
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2018
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 362 2016
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu