Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1326 din 31 octombrie 2007

privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfasurarea referendumului national din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului Romaniei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 744 din 1 noiembrie 2007In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 48 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

ANEXĂ

PROGRAMUL   CALENDARISTIC

pentru realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României

Nr. crt.

Termenul de realizare a acţiunii (textul de lege)

Descrierea acţiunii

Autoritatea sau persoana care

realizează acţiunea

Modalitatea de realizare a acţiunii

0

1

2

3

4

1.

(art. 15 alin. (1) lit.c) şi alin. (2) din Legea nr. 3/2000)

Stabilirea datei referendumului naţional şi  aducerea  la  cunoştinţă  publică  a acesteia

Preşedintele României

Prin decret, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi prin presă, radio şi televiziune

2.

La data aducerii la cunoştinţă publică a datei referendumului - 24 octombrie 2007 (art. 30 alin. (1) din Legea nr. 3/2000)

Inceperea campaniei pentru referendum

3

Cu 2 zile înainte de tragerea la sorţi (art. 31 alin. (2) din Legea nr. 373/2004)

Anunţarea datei la care se va efectua tragerea la sorţi a celor 7 judecători ai Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care vor face parte din Biroul   Electoral Central

Preşedintele Inaltei Curţi  de Casaţie şi  Justiţie

Publicarea în presa scrisă şi audiovizuală; anunţarea în scris a partidelor politice parlamentare

4.

In cel mult 48 de ore de la data stabilirii zilei referendumului (art. 26 alin. (3)-(5) din Legea nr. 3/2000)

Intocmirea şi transmiterea la preşedintele  tribunalului a  listei cuprinzând alţi jurişti decât judecătorii şi procurorii, care nu fac parte din niciun partid politic, precum şi a listei cu alte persoane   decât   jurişti,   dintre   care urmează să fie desemnaţi preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie şi preşedinţii    birourilor   electorale    ale secţiilor de votare

Prefecţii

5.

Cu  cel  puţin  24 de ore înainte de tragerea la sorţi (art. 33 alin. (2) din Legea nr. 373/2004)

Aducerea la cunoştinţă publică a datei la care se va efectua tragerea la sorţi a preşedinţilor   birourilor   electorale   de circumscripţie

Preşedinţii tribunalelor

Publicarea în presa scrisă şi audiovizuală

0

1

2

3

4

6.

Până la data constituirii Biroului Electoral Central, respectiv a birourilor electorale de circumscripţie şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare; cel mai târziu 26 octombrie 2007 (art. 111 alin. (2) din Legea nr. 373/2004)

Asigurarea sediului şi dotarea Biroului Electoral Central, respectiv pentru birourile electorale de circumscripţie şi birourile electorale ale secţiilor de votare

Guvernul, prefecţii,

preşedinţii consiliilor

judeţene, primarii

7.

In termen de cel mult 3 zile de la data stabilirii zilei referendumului: cel mai târziu 26 octombrie 2007 (art. 24 alin. (2) din Legea nr. 3/2000)

Desemnarea celor 7 judecători ai Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în Biroul Electoral Central

Preşedintele Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Prin tragere la sorţi dintre judecătorii în exerciţiu ai Inaltei Curţii de Casaţie şi Justiţie

8.

In termen de cel mult 3 zile de la stabilirea zilei referendumului: cel mai târziu 26 octombrie 2007 (art. 26 alin. (2) din Legea nr. 3/2000)

Stabilirea preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie

Preşedinţii tribunalelor

Prin tragere la sorţi

9.

In termen de cel mult 24 de ore de la desemnarea celor 7 judecători ai Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în Biroul Electoral Central: cel mai târziu 27 octombrie 2007 (art. 24 alin. (3) din Legea nr. 3/2000)

Alegerea preşedintelui Biroului Electoral Central

Membrii Biroului

Electoral Central

Prin vot secret

10.

In termen de cel mult 5 zile de la data stabilirii zilei referendumului: cel mai târziu 28 octombrie 2007 (art. 17 alin. (2) din Legea nr. 3/2000)

Reactualizarea listelor electorale permanente

Primarii şi serviciile de evidenţă informatizată a persoanei

11.

In termen de cel mult 24 de ore de la înregistrarea întâmpinării (art. 19 alin. (1) din Legea nr. 3/2000)

Pronunţarea asupra întâmpinărilor împotriva omisiunilor, înscrierilor greşite şi oricăror erori din listele electorale

Primarii, împreună cu serviciile de evidenţă informatizată a persoanei

Prin dispoziţie

12.

In termen de cel mult 48 de ore de la înregistrarea contestaţiei (art. 19 alin. (2) din Legea nr. 3/2000)

Soluţionarea contestaţiilor îndreptate împotriva dispoziţiilor de pronunţare asupra întâmpinărilor împotriva omisiunilor, înscrierilor greşite şi a oricăror erori din listele electorale

Judecătoria

Prin hotărâre

13.

In termen de cel mult 24 de ore de la pronunţare (art. 19 alin. (2) din Legea nr. 3/2000)

Comunicarea hotărârii persoanelor interesate

Judecătoria

14.

In termen de cel mult 5 zile de la data stabilirii zilei referendumului: cel mai târziu 28 octombrie 2007 (art. 27 alin. (1) şi alin. (11) din Legea nr. 3/2000)

Desemnarea delegaţilor partidelor politice reprezentate în Parlament, în Biroul Electoral Central şi în birourile electorale de circumscripţie

Partidele politice

reprezentate în Parlament

Comunicare scrisă

0

1

2

3

4

15.

In termen de cel mult 48 de ore de la îndeplinirea termenului prevăzut la art. 17 alin. (2) din Legea nr. 3/2000: cel mai târziu 30 octombrie 2007 (art. 18 din Legea nr. 3/2000)

Delimitarea, numerotarea şi aducerea la cunoştinţă publică a secţiilor de votare şi a localurilor de vot

Primarii, prefecţii, ministrul afacerilor externe

Prin dispoziţie, respectiv ordin, care se transpune în publicaţii

16.

In termen de 10 zile de la data la care a fost anunţat referendumul: cel mai târziu 2 noiembrie 2007 (art. 48 din Legea nr. 3/2000)

Stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice privitoare la referendumul naţional

Guvernul

Prin hotărâri ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

17.

Cel mai târziu cu 7 zile înainte de ziua referendumului: 18 noiembrie 2007 (art. 26 alin. (21) din Legea nr. 3/2000)

Stabilirea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare

Preşedinţii tribunalelor

Prin tragere la sorţi

18.

Cu cel puţin 5 zile înainte

de ziua referendumului: cel mai târziu 20 noiembrie 2007 (art. 52 alin. (2) din Legea nr. 373/2004)

Imprimarea buletinelor de vot

19.

Imediat după imprimarea buletinelor de vot: cel mai târziu 21 noiembrie 2007 (art. 53 alin. (1) din Legea nr. 373/2004)

Preluarea buletinelor de vot

Prefecţii împreună cu preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie

Pe bază de proces-verbal. Se păstrează în încăperi încuiate, sigilate şi sub pază.

20.

Cel mai târziu cu 3 zile înainte de ziua referendumului: 22 noiembrie 2007 (art. 27 alin. (12) din Legea nr. 3/2000)

Desemnarea delegaţilor partidelor politice reprezentate în Parlament în birourile electorale ale secţiilor de votare

Partidele politice reprezentate în Parlament

Comunicare scrisă

21.

Cu două zile înainte de data desfăşurării referendumului: la data de 23 noiembrie 2007 (art. 22 din Legea nr. 3/2000)

Inaintarea listelor electorale către birourile electorale ale secţiilor de votare

Primarii

Pe bază de proces-verbal încheiat între primari şi preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare

22.

Cel mai târziu în preziua referendumului: la data de 24 noiembrie 2007 (art. 53 alin. (1) din Legea nr. 373/2004)

Predarea buletinelor de vot către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare

Preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie

Pe bază de proces-verbal, în pachete sigilate de câte 100 de bucăţi

23.

In preziua referendumului: la data de 24 noiembrie 2007 (art. 53 alin. (2) din Legea nr. 373/2004)

Afişarea a câte două exemplare din buletinele de vot, vizate şi anulate de preşedintele biroului electoral de circumscripţie, la sediul judecătoriilor şi la fiecare secţie de votare

Preşedintele judecătoriei şi preşedintele biroului electoral al secţiei de votare

Se încheie proces-verbal.

0

1

2

3

4

24.

Cu cel puţin o zi înainte de data referendumului: cel mai târziu la data de 24 noiembrie 2007 (art. 73 alin. (3) din Legea nr. 373/2004)

Predarea ştampilelor şi a celorlalte materiale necesare votării către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare

Primarii, împreună cu preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie

Pe bază de proces-verbal

25.

In ajunul zilei referendumului: la data de 24 noiembrie 2007, ora 18,00 (art. 31 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 3/2001 coroborat cu art. 73 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 373/2004)

Prezentarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi a membrilor biroului la sediul secţiei de votare şi dispunerea măsurilor de asigurare a ordinii şi corectitudinii operaţiunilor de votare la sediul secţiei de votare. Fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, împreună cu membrii acestuia, precum şi şeful structurii de ordine şi siguranţă publică

Se încheie proces-verbal.

26.

In ziua referendumului: la data de 25 noiembrie 2007, ora 7,00 (art. 32 alin. (1) din Legea nr. 3/2001)

Verificarea urnelor, a existenţei listelor electorale, a buletinelor de vot şi a ştampilelor; închiderea şi sigilarea urnelor şi aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri ai biroului

Se încheie proces-verbal cu operaţiunile efectuate şi constatările făcute.

27.

In ziua referendumului: la data de 25 noiembrie 2007, ora 8,00 (art. 34 din Legea nr. 3/2000)

Inceperea votării

28.

In ziua referendumului: la data de 25 noiembrie 2007, ora 20,00 (art. 34 din Legea nr. 3/2000)

Inchiderea votării

29.

După închiderea votării (art. 41 alin. (1) din Legea nr. 3/2000)

Anularea buletinelor de vot neîntrebuinţate şi deschiderea urnelor

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, numai în prezenţa celorlalţi membri ai biroului şi, după caz, a persoanelor acreditate să asiste la referendum

30.

In timpul operaţiunilor de votare şi de deschidere a urnelor (art. 42 din Legea nr. 3/2000).

Formularea de întâmpinări şi contestaţii cu privire la operaţiunile de votare şi de deschidere a urnelor

Persoanele interesate

In scris

31.

In timpul operaţiunilor de votare şi de deschidere a urnelor (art. 42 din Legea nr. 3/2000)

Soluţionarea întâmpinărilor şi contestaţiilor

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare

Prin hotărâre

0

1

2

3

4

32.

După încheierea numărării voturilor (art. 41 alin. (5) din Legea nr. 3/2000)

Constatarea rezultatului votării în secţia de votare

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare

Proces-verbal semnat de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi de ceilalţi membri ai biroului electoral al secţiei de votare

33.

In cel mult 24 de ore de la încheierea procesului-verbal (art. 41 alin. (5) din Legea nr. 3/2000)

Inaintarea procesului-verbal către biroul electoral de circumscripţie

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare

Dosar sigilat şi ştampilat, care se înaintează cu pază militară

34.

In cel mult 24 de ore de la închiderea scrutinului (art. 28 alin. (1)lit. c) din Legea nr. 3/2000)

Totalizarea rezultatelor referendumului de la secţiile de votare din judeţ sau, după caz, din municipiul Bucureşti

Birourile electorale de circumscripţie ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti

Proces-verbal

35.

In cel mult 24 de ore de la închiderea scrutinului (art. 28 alin. (1)lit. c) din Legea nr. 3/2000)

Inaintarea către Biroul Electoral Central a rezultatelor referendumului de la secţiile de votare din judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti, împreună cu documentele care stau la baza acestora

Birourile electorale de circumscripţie ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti

Dosar sigilat şi ştampilat, care se înaintează cu pază militară

36.

După primirea rezultatelor referendumului de la secţiile de votare din judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti (art. 44 din Legea nr. 3/2000)

Centralizarea rezultatelor la nivel naţional

Biroul Electoral Central

Proces-verbal

37.

In termen de 24 de ore de la încheierea centralizării (art. 44 din Legea nr. 3/2000)

Inaintarea la Curtea Constituţională a rezultatelor centralizate la nivel naţional, cuprinzând numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare răspuns de pe buletinul de vot şi numărul voturilor nule

Biroul Electoral Central

Cu pază militară

38.

(art. 45 alin. (1) din Legea nr. 3/2000)

Prezentarea către Parlament a raportului cu privire la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional şi confirmarea rezultatului acestuia

Curtea Constituţională

39.

(art. 45 alin. (2) din Legea nr. 3/2000)

Publicarea hotărârii Curţii Constituţionale de confirmare a rezultatelor referendumului

Curtea Constituţională

In Monitorul Oficial al României, Partea I

40.

(art. 45 alin. (3) din Legea nr. 3/2000)

Publicarea rezultatului referendumului

Curtea Constituţională

In Monitorul Oficial al României, Partea I, şi în presă


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1326/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1326 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1326/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu