Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1308 din 14 octombrie 2008

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mures

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 739 din 31 octombrie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 şi 686 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 33 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cristesti" se modifică şi se completează după cum urmează:

a)  la secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică poziţia nr. 190 coloana 3, care va avea următorul cuprins: „5.900 mp, Str. Principală, între parcul public, spaţiul verde şi curtea Primăriei", şi coloana 5, care va avea următorul cuprins: „14.750";

b)  la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 217 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 218 şi 219, conform anexei nr. 1.

2. Anexa nr. 39 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ernei" se modifică şi se completează după cum urmează:

a)  la secţiunea I „Bunuri imobile" se abrogă poziţia nr. 2 şi poziţiile nr. 5-10;

b)  la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 83 se introduc 69 de poziţii noi, poziţiile nr. 84-152, conform anexei nr. 2.

3. Anexa nr. 58 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Măgherani" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I „Bunuri imobile" se abrogă poziţia nr. 12;

b)  la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 165 se introduc patru noi poziţii, poziţiile nr. 166-169, conform anexei nr. 3.

4. La anexa nr. 71 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Râciu" la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 156 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 157, conform anexei nr. 4.

5. La anexa nr. 72 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ruşii Munţi" secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 75 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 76, conform anexei nr. 5.

6. Anexa nr. 83 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Stânceni" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I „Bunuri imobile" se abrogă poziţia nr. 1;

b) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 18 se introduc nouă noi poziţii, poziţiile nr. 19-27, conform anexei nr. 6.

7. Anexa nr. 94 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Viişoara" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I „Bunuri imobile" se abrogă poziţia nr. 2;

b)  la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 19 se introduc 28 de noi poziţii, poziţiile nr. 20-47, conform anexei nr. 7.

Art. II. -Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXA Nr. 1

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cristeşti

SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Cod de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau dării

în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală

218

1.3.7.1

Teren intravilan cu destinaţia de bază

sportivă şi de agrement

Teren în suprafaţă de 71.517 mp, între balastiera

Cristesti şi râul Mureş

2001

572.136

Domeniul public al comunei Cristesti, potrivit HCL nr. 46/2008

219

1.3.7.1

Drum DE 10 Cristesti

Cristesti, suprafaţă 3.985 mp, în continuarea Str. Şcolii până la malul râului Mureş (lăţime medie 6,7 m - inclusiv acostamentele, lungime 595 m)

2001

31.880

Domeniul public al comunei Cristesti, potrivit HCL nr. 46/2008

ANEXA Nr. 2

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ernei

SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau dării

în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

84

1.3.7.1.

Stradă localitatea Ernei

Stradă pietruită 200 ml, între nr. 568 - spre vest, Ernei

1968

962,44

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

85

1.3.7.1.

Stradă localitatea Ernei

Stradă pietruită 400 ml, între nr. 530-541,Ernei

1968

1.924,88

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

86

1.3.7.1.

Stradă localitatea Ernei

Stradă pietruită 800 ml, între nr. 472-493, Ernei

1968

3.847,96

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

87

1.3.7.1.

Stradă localitatea Ernei

Stradă pietruită 300 ml, între nr. 418-423, Ernei

1968

1.443,66

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

88

1.3.7.1.

Stradă localitatea Ernei

Stradă pietruită 2.200 ml, între nr. 110-115;134-117; 187-Staţia de gaz metan, Ernei

1968

10.586,84

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

89

1.3.7.1.

Stradă localitatea Ernei

Stradă pietruită 1.150 ml, între nr. 193-210, Ernei

1968

5.534,03

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

90

1.3.7.1.

Stradă localitatea Ernei

Stradă pietruită 380 ml, între nr. 16-26, Ernei

1968

1.828,34

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

91

1.3.7.1.

Stradă localitatea Ernei

Stradă pietruită 190 ml, între nr. 37-37/D, Ernei

1968

914,32

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

0

1

2

3

4

5

6

92

1.3.7.1.

Stradă localitatea Ernei

Stradă pietruită 280 ml, între nr. 39-51, Ernei

1968

1.347,42

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

93

1.3.7.1.

Stradă localitatea Ernei

Stradă pietruită 210 ml, între nr. 66-74, Ernei

1968

1.010,56

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

94

1.3.7.1.

Stradă localitatea Ernei

Stradă pietruită 130 ml, între nr. 61-66, Ernei

1968

625,59

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

95

1.3.7.1.

Stradă localitatea Ernei

Stradă pietruită 230 ml, între nr. 85-97, Ernei

1968

1.106,81

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

96

1.3.7.1.

Stradă localitatea Ernei

Stradă pietruită 210 ml, între nr. 74-144, Ernei

1968

1.010,56

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

97

1.3.7.1.

Stradă localitatea Ernei

Stradă pietruită 270 ml, între nr. 115-120, Ernei

1968

1.299,29

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

98

1.3.7.1.

Stradă localitatea Ernei

Stradă pietruită 150 ml, între nr. 124-138, Ernei

1968

721,83

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

99

1.3.7.1.

Stradă localitatea Ernei

Stradă pietruită 700 ml, între nr. 337-345, Ernei

1968

3.368,54

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

100

1.3.7.1.

Stradă localitatea Ernei

Stradă pietruită 300 ml, de la imobilul cu nr. 262 până la terenul de sport, Ernei

1968

1.443,66

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

101

1.3.7.1.

Stradă localitatea Ernei

Stradă pietruită 200 ml, între nr. 592-600, Ernei

1968

962,44

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

102

1.3.7.1.

Stradă localitatea Ernei

Stradă pietruită 200 ml, de la imobilul cu nr. 592 până la drumul de  xploatare, Ernei

1968

962,44

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

103

1.3.7.1.

Stradă localitatea Dumbravioara

Stradă pietruită 362 ml, între nr. 182-201, Dumbravioara

1968

1.743,70

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

104

1.3.7.1.

Stradă localitatea Dumbravioara

Stradă pietruită 259 ml, între nr. 221-251, Dumbravioara

1968

1.247,57

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

105

1.3.7.1.

Stradă localitatea Dumbravioara

Stradă pietruită 236 ml, între nr. 240-246, Dumbravioara

1968

1.136,78

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

106

1.3.7.1.

Stradă localitatea Dumbravioara

Stradă pietruită 332 ml, între nr. 246-249/B, Dumbravioara

1968

1.599,20

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

107

1.3.7.1.

Stradă localitatea Dumbravioara

Stradă pietruită 368 ml, între nr. 366-381, Dumbravioara

1968

1.772,60

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

108

1.3.7.1.

Stradă localitatea Dumbravioara

Stradă pietruită 392 ml, între nr. 357-382, Dumbravioara

1968

188,21

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

109

1.3.7.1.

Stradă localitatea Dumbravioara

Stradă pietruită 550 ml, între nr. 258-265, Dumbravioara

1968

2.649,27

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

0

1

2

3

4

5

6

110

1.3.7.1.

Stradă localitatea Dumbravioara

Stradă pietruită 418 ml, între nr. 53-56, Dumbravioara

1968

2.013,45

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

111

1.3.7.1.

Stradă localitatea Dumbravioara

Stradă pietruită 306 ml, între nr. 67-77, Dumbravioara

1968

1.473,96

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

112

1.3.7.1.

Stradă localitatea Dumbravioara

Stradă pietruită 495 ml, între nr. 64-67; 95-124, Dumbravioara

1968

2.384,35

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

113

1.3.7.1.

Stradă localitatea

Dumbravioara

Stradă pietruită 267 ml, între nr. 89-121, Dumbravioara

1968

1.286,10

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

114

1.3.7.1.

Stradă localitatea Dumbravioara

Stradă pietruită 540 ml, între nr. 439-457, Dumbravioara

1968

2.601,10

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

115

1.3.7.1.

Stradă localitatea Dumbravioara

Stradă pietruită 358 ml, între nr. 458-485, Dumbravioara

1968

1.724,44

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

116

1.3.7.1.

Stradă localitatea Dumbravioara

Stradă pietruită 300 ml, între nr. 497-499, Dumbravioara

1968

1.445,06

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

117

1.3.7.1.

Stradă localitatea Săcăreni

Stradă pietruită 646 ml, între nr. 128-146, Săcăreni

1968

3.108,68

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

118

1.3.7.1.

Stradă localitatea Săcăreni

Stradă pietruită 745 ml, între nr. 83-103, Săcăreni

1968

3.585,09

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

119

1.3.7.1.

Stradă localitatea Săcăreni

Stradă pietruită 822 ml, între nr. 21-42, Săcăreni

1968

3.955,63

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

120

1.3.7.1.

Stradă localitatea Săcăreni

Stradă pietruită 136 ml, între nr. 17-19, Săcăreni

1968

654,46

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

121

1.3.7.1.

Stradă localitatea Săcăreni

Stradă pietruită 573 ml, între nr. 146-164, Săcăreni

1968

2.757,39

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

122

1.3.7.1.

Stradă localitatea Săcăreni

Stradă pietruită 473 ml, între nr. 164-172, Săcăreni

1968

2.276,17

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

123

1.3.7.1.

Stradă localitatea Săcăreni

Stradă pietruită 1.374 ml, între nr. DJ153A- intrare Săcăreni (DC 21), Săcăreni

1968

659,27

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

124

1.3.7.1.

Stradă localitatea Sângeru de Pădure

Stradă pietruită 788 ml, între nr. 35-56, Sângeru de Pădure

1968

3.792,01

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

125

1.3.7.1.

Stradă localitatea Sângeru de Pădure

Stradă pietruită 490 ml, între nr. 21-26; 29-33, Sângeru de Pădure

1968

2.357,98

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

126

1.3.7.1.

Stradă localitatea Sângeru de Pădure

Stradă pietruită 145 ml, între nr. 26-27, Sângeru de Pădure

1968

697,77

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

127

1.3.7.1.

Stradă localitatea Sângeru de Pădure

Stradă pietruită 146 ml, între nr. 9-15, Sângeru de Pădure

1968

702,58

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

0

1

2

3

4

5

6

128

1.3.7.1.

Stradă localitatea Sangeru de Pădure

Stradă pietruită 207 ml, între nr. 129-132, Sangeru de Pădure

1968

996,13

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

129

1.3.7.1.

Stradă localitatea Sangeru de Pădure

Stradă pietruită 247 ml, între nr. 114-118, Sangeru de Pădure

1968

1.188,61

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

130

1.3.7.1.

Stradă localitatea Sangeru de Pădure

Stradă pietruită 690 ml, între nr. 85-88; 92-95/A, Sangeru de Pădure

1968

3.320,42

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

131

1.3.7.1.

Stradă localitatea Sangeru de Pădure

Stradă pietruită 142 ml, între nr. 89-92, Sangeru de Pădure

1968

683,33

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

132

1.3.7.1.

Stradă localitatea Sangeru de Pădure

Stradă pietruită 150 ml, între nr. 8; 6; 39, Sangeru de Pădure

1968

721,83

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

133

1.3.7.1.

Stradă localitatea Sangeru de Pădure

Stradă pietruită 100 ml, între nr. 33-34, Sangeru de Pădure

1968

481,22

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

134

1.3.7.1.

Drum comunal DC 18

Drum asfaltat 2.800 ml, de la DN 15 până la imobilul cu nr. 1 din Sangeru de Pădure

1998

13.474,16

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

135

1.3.7.1.

Stradă localitatea Icland

Stradă pietruită 321 ml între nr. 17-25, Icland

1968

1.544,72

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

136

1.3.7.1.

Stradă localitatea Icland

Stradă pietruită 60 ml, între nr. 25-28, Icland

1968

288,73

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

137

1.3.7.1.

Stradă localitatea Icland

Stradă pietruită 700 ml, între nr. 35-41; 46-61; 66-84, Icland

1968

3.368,54

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

138

1.3.7.1.

Stradă localitatea Icland

Stradă pietruită 150 ml, între nr. 41-44, Icland

1968

721,83

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

139

1.3.7.1.

Stradă localitatea Icland

Stradă pietruită 70 ml, între nr. 61-65, Icland

1968

336,85

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

140

1.3.7.1.

Stradă localitatea Icland

Stradă pietruită 70 ml, între nr. 87-88, Icland

1968

336,85

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

141

1.3.7.1.

Stradă localitatea Icland

Stradă pietruită 162 ml, de la nr. 121 până la podul peste pârâul Căluşeri, de la nr. 130-137, Icland

1968

779,58

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

142

1.3.7.1.

Stradă localitatea Icland

Stradă pietruită 65 ml, între nr. 103-104, Icland

1968

312,79

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

143

1.3.7.1.

Stradă localitatea Căluşeri

Stradă pietruită 1.337 ml, între nr. 15-31; 125-133; 212-230, Căluşeri

1968

6.610,33

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

144

1.3.7.1.

Stradă localitatea Căluşeri

Stradă pietruită 793 ml, între nr. 31-32; 42; 85-89; 100; 150; 202; 212, Căluşeri

1968

3.920,71

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

145

1.3.7.1.

Stradă localitatea Căluşeri

Stradă pietruită 322 ml, între nr. 101-136, Căluşeri

1968

1.592,02

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

0

1

2

3

4

5

6

146

1.3.7.1.

Stradă localitatea Căluşeri

Stradă pietruită 180 ml, între nr. 32-39, Căluşeri

1968

889,95

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

147

1.3.7.1.

Stradă localitatea Căluşeri

Stradă pietruită 373 ml, între nr. A2-AA; 56-64, Căluşeri

1968

1.844,17

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

148

1.3.7.1.

Stradă localitatea Căluşeri

Stradă pietruită 583 ml, între nr. 45-50, Căluşeri

1968

2.882,44

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

149

1.3.7.1.

Stradă localitatea Căluşeri

Stradă pietruită 528 ml,  între nr. 89-96; 79; 158-161; 173; 191; 197-202; Căluşeri

1968

2.610,51

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

150

1.3.7.1.

Stradă localitatea Căluşeri

Stradă pietruită 112 ml, între nr. 191-194, Căluşeri

1968

553,74

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

151

1.3.7.1.

Stradă localitatea Căluşeri

Stradă pietruită 380 ml, între nr. 161-165, Căluşeri

1968

1.878,78

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

152

1.3.7.1.

Stradă localitatea Căluşeri

Stradă pietruită 325 ml, între nr. 173-181, Căluşeri

1968

1.606,85

Domeniul public al comunei Ernei, potrivit HCL nr. 30/2008

ANEXA Nr. 3

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Magherani

SECŢIUNEA I. BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Cod de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală

166.

1.3.7.1.

Strada „Kulso utca"

Comuna Magherani, satul Torba, stradă pietruită de la nr. 15 la nr. 30 şi de la nr. 33 la nr. 42, lungime 490 ml

1968

2.432,00

Domeniul public al comunei Magherani, potrivit HCL nr. 14/2008

167.

1.3.7.1.

Strada „Nagy utca"

Comuna Magherani, satul Torba, stradă pietruită de la nr. 61 la nr. 65 şi de la nr. 71 la nr. 73, lungime 350 ml

1968

1.737,00

Domeniul public al comunei Magherani, potrivit HCL

nr. 14/2008

168.

1.3.7.1.

Strada „Templom utca"

Comuna Magherani, satul Torba, stradă pietruită de la nr. 66 la nr. 70, lungime 65 ml

1968

323,00

Domeniul public al comunei Magherani, potrivit HCL nr. 14/2008

169.

1.3.7.1.

Strada „Kenyszerut"

Comuna Magherani, satul Torba, stradă pietruită de la nr. 124 la nr. 131, lungime 395 ml

1968

1.960,00

Domeniul public al comunei Magherani, potrivit HCL nr. 14/2008

ANEXA Nr. 4

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Râciu

SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Cod de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală

157

1.8.8.

Teren intravilan

Teren în suprafaţă de 0,25 ha, situat în satul Sânmărtinul de Câmpie, Comuna Râciu, judeţul Mureş, tarlaua 34, parcela 726/1/58/1

1999

10.000

Domeniul public al comunei Râciu,

potrivit HCL nr. 23/2008

ANEXA Nr. 5

COMPLETARE

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ruşii Munţi, judeţul Mureş

SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Cod de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală

76

1.8.8.

Teren extravilan

Teren extravilan în suprafaţă de 0,50 ha, situat în localitatea Ruşii Munţi, vecinătăţi:

Est - teren sport al comunei,

Vest - râul Mureş,

Nord - teren proprietar Frenţ Rafila,

Sud - teren proprietar Branea Felician

2007

20.000

Domeniul public al comunei Ruşii Munţi, potrivit HCL nr. 21/2008

(CF3.017/N/Ruşii Munti, nr. cad. 180; CF3.018/N/Ruşii Munţi, nr. cad. 181)

ANEXA Nr. 6

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Stanceni

SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Cod de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală

19.

1.3.7.1.

Drum comunal 164 A

4,5 km de la km 0+000-4+500,

drum vicinal Meştera -

Stanceni - Ciobotani, pietruit

2005

47.000.000

Domeniul public al comunei Stanceni, potrivit HCL nr. 4/2008, în baza HG nr. 1.472/2005

20.

1.3.7.1.

Stradă satul Stanceni

pietruit 3,9 km de la nr. 14 la nr. 87

128.041,095

Domeniul public al comunei Stanceni, potrivit HCL nr. 4/2008

Nr. crt.

Cod de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală

21.

1.3.7.1.

Stradă satul Stânceni

pietruit 6,5 km de la nr. 139 la nr. 264

213.401,825

Domeniul public al comunei Stânceni, potrivit HCL nr. 4/2008

22.

1.3.7.1.

Stradă satul Ciobotani

pietruit 2,3 km de la nr. 1 la nr. 57

75.511,415

Domeniul public al comunei Stânceni, potrivit HCL nr. 4/2008

23.

1.3.7.1.

Stradă satul Ciobotani

pietruit 1,9 km de la nr. 63 la nr. 102

62.378,995

Domeniul public al comunei Stânceni, potrivit HCL nr. 4/2008

24.

1.3.7.1.

Stradă satul Meştera

pietruit 5,2 km de la nr. 1 la nr. 80

170.717,19

Domeniul public al comunei Stânceni, potrivit HCL nr. 4/2008

25.

1.3.7.1.

Stradă satul Meştera

pietruit 2.1 km de la nr. 88 la nr. 128

68.943,48

Domeniul public al comunei Stânceni, potrivit HCL nr. 4/2008

26.

1.8.13.

Teren zonă de siguranţă captare alimentare cu apă

teren în suprafaţă de 1.000 mp,

identificat prin CF 1990/N

Stânceni

2007

6.000

Domeniul public al comunei Stânceni, potrivit HCL nr. 4/2008

27.

1.8.13.

Teren zonă de siguranţă captare alimentare cu apă

teren în suprafaţă de 600 mp,

identificat prinCF 1991/N

Stânceni

2007

3.600

Domeniul public al comunei Stânceni, potrivit HCL nr. 4/2008

ANEXA Nr. 7

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Viisoara

SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Cod de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală

20.

1.3.7.1.

Strada nr. 1

Comuna Viisoara, satul Viisoara, de la nr. 544 la nr. 540, L-0,07 km

1968

253,05

Domeniul public al comunei Viisoara, potrivit HCL nr. 35/2007

21.

1.3.7.1.

Strada nr. 2

Comuna Viisoara, satul Viisoara, de la nr. 41 la nr. 87, L-0,55 km

1968

1.623,00

Domeniul public al comunei Viisoara, potrivit HCL nr. 35/2007

22.

1.3.7.1.

Strada nr. 3

Comuna Viisoara, satul Viisoara, de la nr. 126 la nr. 138, L-0,18 km

1968

510,02

Domeniul public al comunei Viisoara, potrivit HCL nr. 35/2007

Nr. crt.

Cod de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală

23.

1.3.7.1.

Strada nr. 4

Comuna Viisoara, satul Viisoara, de la nr. 450 la nr. 482, L-0,155 km

1968

462,03

Domeniul public al comunei Viisoara, potrivit HCL nr. 35/2007

24.

1.3.7.1.

Strada nr. 5

Comuna Viisoara, satul Viisoara, de la nr. 440 la nr. 460, L-0,4 km

1968

1.199,51

Domeniul public al comunei Viisoara, potrivit HCL nr. 35/2007

25.

1.3.7.1.

Strada nr. 6

Comuna Viisoara, satul Viisoara, de la nr. 402 la nr. 417, L-0,35 km

1968

1.072,00

Domeniul public al comunei Viisoara, potrivit HCL nr. 35/2007

26.

1.3.7.1.

Strada nr. 7

Comuna Viisoara, satul Viisoara, de la nr. 199 la nr. 207, L-0,31 km

1968

1.012,03

Domeniul public al comunei Viisoara, potrivit HCL nr. 35/2007

27.

1.3.7.1.

Strada nr. 8

Comuna Viisoara, satul Viisoara, de la nr. 402 la nr. 417, L-0,355 km

1968

1.093,01

Domeniul public al comunei Viisoara, potrivit HCL nr. 35/2007

28.

1.3.7.1.

Strada nr. 9

Comuna Viisoara, satul Viisoara, de la nr. 389 la nr.367, L-0,3 km

1968

998,09

Domeniul public al comunei Viisoara, potrivit HCL nr. 35/2007

29.

1.3.7.1.

Strada nr. 10

Comuna Viisoara, satul Viisoara, de la nr. 240 la nr. 214, L-0,23 km

1968

854,03

Domeniul public al comunei Viisoara, potrivit HCL nr. 35/2007

30.

1.3.7.1.

Strada nr. 11

Comuna Viisoara, satul Viisoara, de la nr. 366 la nr. 357, L-0,15 km

1968

449,81

Domeniul public al comunei Viisoara, potrivit HCL nr. 35/2007

31.

1.3.7.1.

Strada nr. 12

Comuna Viisoara, satul Viisoara, de la nr. 240 la nr. 280, L-0,26 km

1968

794,62

Domeniul public al comunei Viisoara, potrivit HCL nr. 35/2007

32.

1.3.7.1.

Strada nr. 13

Comuna Viisoara, satul Viisoara, de la nr. 228 la nr. 232, L-0,15 km

1968

449,82

Domeniul public al comunei Viisoara, potrivit HCL nr. 35/2007

33.

1.3.7.1.

Strada nr. 1

Comuna Viisoara, satul Santioana, de la nr. 7 la nr. 9, L-0,5 km

1968

1.582,37

Domeniul public al comunei Viisoara, potrivit HCL nr. 35/2007

34.

1.3.7.1.

Strada nr. 2

Comuna Viisoara, satul Santioana, de la nr. 260 la nr. 261, L-0,04 km

1968

140,04

Domeniul public al comunei Viisoara, potrivit HCL nr. 35/2007

Nr. crt.

Cod de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală

35.

1.3.7.1.

Strada nr. 3

Comuna Viişoara, satul Santioana, de la nr. 255 la nr. 231, L-0,75 km

1968

2.423,98

Domeniul public al comunei Viişoara,

potrivit HCL nr. 35/2007

36.

1.3.7.1.

Strada nr. 4

Comuna Viişoara, satul Santioana, de la nr. 29 la nr. 34, L-0,055 km

1968

162,35

Domeniul public al comunei Viişoara,

potrivit HCL nr. 35/2007

37.

1.3.7.1.

Strada nr. 5

Comuna Viişoara, satul Santioana, de la nr. 88 la nr. 54, L-0,065 km

1968

193,00

Domeniul public al comunei Viişoara,

potrivit HCL nr. 35/2007

38.

1.3.7.1.

Strada nr. 6

Comuna Viişoara, satul Santioana, de la nr. 189 la nr. 218, L-0,45 km

1968

1.398,75

Domeniul public al comunei Viişoara,

potrivit HCL nr. 35/2007

39.

1.3.7.1.

Strada nr. 7

Comuna Viişoara, satul Santioana, de la nr. 127 la nr. 125, L-0,2 km

1968

730,00

Domeniul public al comunei Viişoara,

potrivit HCL nr. 35/2007

40.

1.3.7.1.

Strada nr. 1

Comuna Viişoara, satul Ormenis, de la nr. 224 la nr. 183, L-0,15 km

1968

449,81

Domeniul public al comunei Viişoara,

potrivit HCL nr. 35/2007

41.

1.3.7.1.

Strada nr. 2

Comuna Viişoara, satul Ormeniş, de la nr. 207 la vale, L-0,05 km

1968

149,9

Domeniul public al comunei Viişoara,

potrivit HCL nr. 35/2007

42.

1.3.7.1.

Strada nr. 3

Comuna Viişoara, satul Ormeniş, de la nr. 210 la pod vale, L-0,08 km

1968

197,02

Domeniul public al comunei Viişoara,

potrivit HCL nr. 35/2007

43.

1.3.7.1.

Strada nr. 4

Comuna Viişoara, satul Ormenis, de la nr. 43 la nr. 52, L-0,12 km

1968

359,8

Domeniul public al comunei Viişoara,

potrivit HCL nr. 35/2007

44.

1.3.7.1.

Strada nr. 5

Comuna Viişoara, satul Ormeniş, de la nr. 56 la nr. 54, L-0,38 km

1968

1.283,05

Domeniul public al comunei Viişoara,

potrivit HCL nr. 35/2007

45.

1.3.7.1.

Strada nr. 6

Comuna Viişoara, satul Ormeniş, de la nr. 93 la nr. 99, L-0,1 km

1968

299,87

Domeniul public al comunei Viişoara,

potrivit HCLnr. 35/2007

46.

1.3.7.1.

Strada nr. 7

Comuna Viişoara, satul Ormeniş, de la nr. 67 la nr. 69, L-0,05 km

1968

149,93

Domeniul public al comunei Viişoara,

potrivit HCL nr. 35/2007

47.

1.3.7.1.

Strada nr. 8

Comuna Viişoara, satul Ormeniş, de la nr. 70 la nr. 87, L-0,35 km

1968

1.072,00

Domeniul public al comunei Viişoara,

potrivit HCL nr. 35/2007


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1308/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1308 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu