Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1250 din 17 octombrie 2007

privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului,prevazut in bugetul de stat pe anul 2007, pentru asigurarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritatilor administratiei publice locale

ACT EMIS DE:      GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 735 din 30 octombrie 2007In temeiul art. 108 din Constituţia Romaniei, republicată, al art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul Romaniei adoptă prezenta hotărare.

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2007, cu suma de 104.050 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, şi alocarea acesteia bugetelor locale ale unor unităţi administrativ-teritoriale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărare, pentru finanţarea unor cheltuieli curente si de capital.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1, în conformitate cu dispoziţiile legale.

Art. 3. - Ministerul Economiei şi Finanţelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2007.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

    

Contrasemnează:

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXĂ

REPARTIZAREA

sumei alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pe unităţi administrativ-teritoriale

Nr. crt.

Unitatea administrativ- teritorială

Obiectivul

Suma alocată

- mii lei -

1.

Judeţul Alba

TOTAL

1.750

Oraşul Cugir

Modernizare Raul Mare

850

Comuna Avram Iancu

Reparaţii drumuri, străzi si DC91

150

Comuna Rădesti

Construire pod peste Mureş

600

Municipiul Aiud

Reabilitarea Cetăţii Aiudului

150

2.

Judeţul Arad

TOTAL

1.633

Comuna Beliu

Reparaţii curente ale căminelor culturale

373

Comuna Buteni

Alimentare cu apă a localităţii Cuied

200

Comuna Plescuta

Modernizare drumuri comunale si străzi

200

Alimentare cu apă

200

Comuna Gurahont

Cheltuieli de capital

485

Comuna Iratosu

Reabilitare străzi

175

3.

Judeţul Argeş

TOTAL

4.338

Comuna Stolnici

Reparaţii drumuri, străzi

500

Comuna Dobresti

Reparaţii drumuri, străzi

500

Comuna Drăganu

Construire pod între Drăganu-Olteni si Băcesti

150

Comuna Negrasi

Continuarea lucrărilor la obiectivul de investiţii „Sediu Primărie"

900

Comuna Priboieni

Imbrăcăminte bituminoasă uşoară pe drumuri comunale

1.500

Comuna Berevoiesti

Staţie pompe-extindere reţea alimentare cu apă

300

Oraşul Stefănesti

Reabilitarea Căminului Cultural

300

Comuna Suseni

Alimentare cu apă în satul Pădureni

188

4.

Judeţul Bacău

TOTAL

1.600

Oraşul Slănic Moldova

Cheltuieli curente si de capital

250

Comuna Helegiu

Cheltuieli curente şi de capital

350

Nr. crt.

Unitatea administrativ- teritorială

Obiectivul

Suma alocată

- mii lei -

Comuna Secuieni

Reparaţii drumuri, străzi localitatea Fundeni 1,5 km

300

Comuna Găiceana

Reparaţii drumuri, străzi si DC68 Găiceana-Arini

700

5.

Judeţul Bihor

TOTAL

3.450

Comuna Auseu

Reabilitare drum comunal DC167

150

Comuna Nojorid

Reabilitare drum comunal DC87

150

Comuna Lazuri de Beius

Reabilitare drum comunal DC231

150

Comuna Varciorog

Reabilitare drum comunal DC180

100

Comuna Răbăgani

Reabilitare drumuri comunale DC202, DC205 si DC214

100

Comuna Popeşti

Reabilitare drum comunal DC146

150

Comuna Rieni

Reabilitare drum comunal si străzi din localitatea Sudrigiu

250

Comuna Tulca

Reabilitare drum comunal DC95

50

Comuna Spinus

Reabilitare drumuri comunale DC118Asi DC41

150

Comuna Avram Iancu

Reabilitare drumuri comunale DC292 si DC290

150

Comuna Roşiori

Reabilitare drum comunal DC18

300

Comuna Pietroasa

Reabilitare drum comunal DC252 Chiscău-Giulesti

150

Comuna Derna

Reabilitare drum comunal DC115

150

Comuna Tarcea

Drum comunal DC8 (DN19-Adoni)

150

Comuna Cherechiu

Drum comunal DC5 Cherechiu-Chesereu

100

Oraşul Săcuieni

Drum comunal DC12 (DN19B-Cubulcut)

200

Municipiul Salonta

Reabilitare strada Csokonai

600

Comuna Cetariu

Drum comunal DC37 Paleu-Ulieacu de Munte

150

Comuna Tămăseu

Drum comunal DC21A Tămăseu-Parhida

150

Comuna Viisoara

Drum comunal DC124 Viisoara-Izvoarele

100

6.

Judeţul Bistrita- Năsăud

TOTAL

280

Comuna Urmenis

Sediu primărie

280

7.

Judeţul Braşov

TOTAL

175

Comuna Jiberţ

Finanţarea lucrărilor de refacere a infrastructurii pe sectorul de drum comunal Granari-Lovnic

175

8.

Judeţul Brăila

TOTAL

1.000

Municipiul Brăila

Realizare profil la 4 benzi de circulaţie pe Str. Comuna din Paris

1.000

9.

Judeţul Buzău

TOTAL

2.835

Oraşul Nehoiu

Construire sediu primărie

400

Comuna Merei

Renovare sediu primărie

300

Comuna Mărgăritesti

Reparaţii drumuri, străzi

350

Comuna Robească

Alimentare cu apă în sisteme centralizate

500

Comuna Grebanu

Cheltuieli curente si de capital

85

Comuna Bozioru

Lucrări urgente de refacere a drumului comunal DC85 Bozioru-Fisici

200

Comuna Căneşti

Execuţie lucrări urgente de refacere a drumurilor comunale si săteşti

150

Comuna Florica

Finalizare lucrări de execuţie la sediul primăriei

200

Comuna Murgeşti

Execuţie lucrări urgente de refacere a drumurilor comunale si săteşti

150

Comuna Sărulesti

Execuţie lucrări urgente de refacere a drumurilor comunale si săteşti

200

Comuna Valea Sălciei

Finalizare lucrări de execuţie la sediul dispensarului medical uman

300

10.

Judeţul Botoşani

TOTAL

4.223

Comuna Avrămeni

Eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public

200

Comuna Hănesti

Pietruire drumuri săteşti, satele Hănesti si Slobozia

300

Comuna Mihai Eminescu

Reabilitare si extindere sediu primărie

300

Oraşul Săveni

Amenajare zone rezidenţiale - alei pietonale, spaţii verzi, locuri de parcare

500

Comuna Viisoara

Reabilitare drumuri locale

200

Comuna Curtesti

Construire sediu primărie

1.223

Comuna Santa Mare

Reabilitare iluminat public

825

Comuna Prăjeni

Reabilitare prin pietruire a drumurilor comunale DC43 si DC43A

325

Comuna Romaneşti

Reabilitare drum comunal DC33 Romaneşti-Tudor Vladimirescu de la km 3+500 la 7+000

350

11.

Judeţul Caras-Severin

TOTAL

6.851

Municipiul Caransebeş

Reparaţii drumuri, străzi

1.500

Comuna Ciclova Roma

Reparaţii si reabilitare sediul administrativ al primăriei

900

Comuna Eftimie Murgu

Reabilitarea a 14,6 km străzi

1.152

Comuna Prigor

Reabilitarea drumului comunal DC36 sector Putna-Prigor şi realizare pod peste raul Putna

2.139

Comuna Vermes

Lucrări de decolmatare şi reprofilare văi

1.160

Nr. crt.

Unitatea administrativ- teritorială

Obiectivul

Suma alocată

- mii lei -

12.

Judeţul Călăraşi

TOTAL

1.390

Comuna Ştefan Cel Mare

Lucrări de infrastructură

500

Comuna Crivăţ

Lucrări de consolidare si reabilitare a bisericii

200

Comuna Perisoru

Lucrări de construire trotuare în lungime de 1.500 metri liniari

200

Comuna Radovanu

Lucrări de pietruire a unor străzi, în lungime de 1,8 km

250

Comuna Vasilati

Lucrări de asfaltare a unor străzi, în lungime de 0,8 km

240

13.

Judeţul Cluj

TOTAL

2.612

Municipiul Clui-Napoca

Cheltuieli curente si de capital

750

Comuna Mica

Reparaţii capitale la Scoală cu clasele I-VIII din localitatea Nires

612

Comuna Vultureni

Consolidare şi modernizare a unor DC pe o lungime de 10,5 km si reabilitarea a 18 km uliţe

400

Comuna Moldoveneşti

Proiectare reţea apă: Pietroasa-Podeni-Stejăris

50

Extindere si etajare clădire sediu administrativ

40

Comuna Căianu

Realizare grădinită în satul Vaida-Camaras

150

Comuna Suatu

Extindere reţele apă

100

Comuna Călătele

Reparaţii biserica reformată din satul Văleni (monument istoric)

15

Comuna Aschileu

Reparaţii biserica reformată din satul Fodora (monument istoric)

15

Comuna Sic

Reparaţii biserica reformată

30

Comuna Izvoru Crisului

Pietruire străzi comunale

50

Oraşul Huedin

Introducere apă potabilă cartierul Bicalat

100

Comuna Sancraiu

Pietruire si asfaltare drum comunal DC126

100

Comuna Mociu

Pietruire străzi sat Chesău

50

Comuna Buza

Pietruire drum comunal DC20

50

Bugetul propriu al judeţului Cluj

Organizarea Sărbătorii „Primăvara Clujeană"

100

14.

Judeţul Constanta

TOTAL

4.200

Oraşul Techirghiol

Reabilitare drumuri orăşeneşti - covor asfaltic si infrastructură

200

Comuna Cogealac

Reabilitare drumuri comunale

200

Comuna Corbu

Amenajare drumuri de pămant în intravilanul comunei

200

Comuna Grădina

Finalizarea unor obiective de investiţii

200

Comuna Limanu

Realizarea „Biroului unic" în localitatea 2 Mai

200

Comuna Lumina

Amenajare drumuri si punţi pietonale intravilane

200

Comuna Mihai Viteazu

Realizarea unor studii de fezabilitate

150

Comuna Peştera

Pietruire drumuri comunale

150

Comuna Săcele

Reabilitare drumuri comunale

200

Oraşul Harsova

Finanţarea unor cheltuieli curente

500

Municipiul Mangalia

Lucrări de infrastructură cartier de locuinţe Dobrogea 1

1.500

Comuna Cumpăna

Sediu primărie

500

15.

Judeţul Covasna

TOTAL

1.015

Municipiul Sfantu Gheorghe

Cheltuieli curente si de capital

400

Comuna Zagon

Cheltuieli curente si de capital (construire bază de agrement)

100

Municipiul Targu Secuiesc

Realizare patinoar artificial

515

16.

Judeţul Dambovita

TOTAL

4.200

Comuna Malu cu Flori

Reabilitare pod

300

Comuna Brănesti

Cheltuieli curente si de capital

250

Comuna Pietrosita

Cheltuieli curente si de capital

250

Bugetul propriu al judeţului Dambovita

Refacere zid sprijin DJ 718 A

500

Comuna Crangurile

Sediu primărie

1.400

Comuna Niculesti

Sediu primărie

500

Comuna Vulcana Băi

Lucrări de infrastructură

1.000

17.

Judeţul Dolj

TOTAL

1.900

Municipiul Calafat

Cheltuieli curente si de capital

300

Oraşul Bechet

Reabilitarea Liceului Teoretic, Căminului Cultural şi a altor imobile (studiu de fezabilitate)

200

Oraşul Filiaşi

Reparaţii Grădiniţa nr. 1, 2 şi 3 şi reparaţii-construcţii la nivelul unor străzi si alei

400

Comuna Brădesti

Reabilitare drumuri

100

Comuna Cotofenii din Fată

Reabilitare drumuri

100

Comuna Giurgiţa

Reabilitare Grădiniţa nr. 1, reabilitarea drumurilor, realizarea unui studiu de fezabilitate

100

Comuna Intorsura

Reabilitare Scoală nr. 1 si Grădiniţa Intorsura

100

Nr. crt.

Unitatea administrativ- teritorială

Obiectivul

Suma alocată

- mii lei -

Comuna Mischii

Reabilitare cămin cultural, reabilitarea drumurilor, realizarea unui studiu de fezabilitate

150

Comuna Perişor

Reparaţii la: Complex Mărăcine, Grădiniţa nr. 2 şi 3, Şcoala Mărăcine, Scoală Generală I-VIII Perişor

150

Comuna Pleniţa

Reabilitare Şcoala Generală Castele Traiane, reabilitare clădire Serviciul Public de Evidentă a Persoanelor

150

Comuna Radovan

Reabilitarea drumului Radovan-Fantanele, iluminat public, reabilitarea Căminului cultural Radovan

150

18.

Judeţul Galaţi

TOTAL

1.900

Comuna Foltesti

Modernizare reţea cu apă potabilă-Sat. Stoicani

400

Comuna Cuca

Modernizare reţea cu apă potabilă

1.000

Comuna Matca

Imbrăcăminte asfaltică drumuri comunale

500

19.

Judeţul Giurgiu

TOTAL

1.450

Comuna Grădinari

Reparaţii drumuri, străzi si DC130

100

Comuna Daia

Modernizare iluminat public

100

Comuna Cosoba

Reparaţii drumuri, străzi

100

Comuna Vărăsti

Reparaţii drumuri,străzi

100

Comuna Stănesti

Reparaţii drumuri,străzi

100

Comuna Clejani

Reparaţii drumuri, străzi

100

Comuna Vedea

Reparaţii drumuri ,străzi

50

Comuna Bucsani

Reparaţii drumuri ,străzi

100

Comuna Letca Nouă

Reparaţii drumuri, străzi

50

Comuna Schitu

Reparaţii drumuri ,străzi

50

Comuna Isvoarele

Reparaţii drumuri ,străzi

50

Comuna Răsuceni

Reparaţii drumuri,străzi si reparaţii capitale la dispensarul medical

50

Comuna Găuiani

Reparaţii drumuri ,străzi

50

Comuna Bolintin-Deal

Reparaţii drumuri,străzi

50

Comuna Roata de Jos

Reparaţii drumuri, străzi

100

Comuna Crevedia Mare

Reparaţii drumuri ,străzi

50

Comuna Putineiu

Reparaţii drumuri ,străzi

50

Comuna Toporu

Reparaţii drumuri ,străzi

50

Comuna Stoenesti

Reparaţii drumuri ,străzi

50

Comuna Mihai Bravu

Reparaţii drumuri ,străzi

50

Comuna Greaca

Reparaţii drum comunal

50

20.

Judeţul Harghita

TOTAL

2.100

Comuna Mihăileni

Reabilitarea tronsonului Nădejea-Livezi

400

Comuna Carta

Reabilitare si consolidare casa de cultură

75

Comuna Frumoasa

Reparaţii capitale si amenjări la sediul primăriei Frumoasa

75

Comuna Sancrăieni

Infiinţarea instalaţiei de încălzire centrală la Biblioteca comunală si centru de informare din comuna Sancrăieni

70

Comuna Suseni

Construirea Centrului Civic din comuna Suseni, satul Chileni

200

Comuna Sansimion

Lucrări de ambientare-amenajare a sediului nou administrativ aflat în domeniul public al comunei Sansimon

30

Comuna Santimbru

Complex cultural si sportiv Santimbru

50

Comuna Siculeni

Reabilitare a sediului Consiliului Local Siculeni

50

Municipiul Miercurea-Ciuc

Pentru finanţarea investiţiei Modernizare strada Szekdin municipiul Miercurea-Ciuc

200

Comuna Joseni

Reabilitare şi modernizarea clădirii „Miko kuria" proprietate privată a comunei Joseni, sub nr. administrativ 1.248

200

Oraşul Bălan

Garai PSI cu două compartimente si birouri în oraşul Bălan

50

Comuna Racu

Extindere si modernizare casa de cultură si sediul primăriei

50

Oraşul Băile Tuşnad

Refacerea porţiunii de drum comunal şi a digului de susţinere a malului Ravaszpataka

50

Oraşul Vlăhiţa

Modernizarea străzilor 1 Mai, Bethlen Gabor, Ady Endre, Harghitei si Turiştilor

200

Pentru finalizarea obiectivului de investiţie „Asigurarea sursei alternative de energie termică la sistemul de încălzire centrală la Grupul Şcolar Gabor Aron"

200

Comuna Porumbeni

Cumpărarea unui teren intravilan cu construcţii pentru construire sediu primărie

200

Nr. crt.

Unitatea administrativ- teritorială

Obiectivul

Suma alocată

- mii lei -

21.

Judeţul Hunedoara

TOTAL

5.350

Municipiul Hunedoara

Reparaţii drumuri, străzi

700

Comuna Vorta

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Blăjeni

Reparaţii drumuri, străzi

700

Comuna Ghelari

Cheltuieli curente si de capital

700

Comuna Rapoltu Mare

Reţeaua de canalizare menajeră si fluvială

700

Comuna Baia de Cris

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Balsa

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Baru

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Carjiti

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Cerbăl

Cheltuieli curente si de capital si lucrări de infrastructură

100

Comuna Criscior

Cheltuieli curente si de capital si reparaţii drumuri străzi

300

Comuna General Berthelot

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Pestisu Mic

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Sarmizegetusa

Cheltuieli curente si de capital si reparaţii drumuri străzi

200

Comuna Santămăria-Orlea

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Luncoiu de Jos

Reparaţii drumuri, străzi

700

Municipiul Brad

Covoare asfaltice pe drumurile naţionale DN 74 şi DN76 în lungime de 7,30 km, îmbrăcăminţi bituminoase uşoare pe drumurile comunale DC 10, DC 11, DC 16, DC 170B pe o lungime de 25,00 km şi covor asfaltic pe străzile urbane în lungime de 11,00 km

150

22.

Judeţul Ialomiţa

TOTAL

1.500

Municipiul Urziceni

Reparaţii drumuri, străzi

500

Comuna Armăsesti

Reparaţii drumuri, străzi 5km, reabilitare pod, refacere sediu primărie

100

Comuna Balaciu

Reparaţii drumuri, străzi 14 km

100

Comuna Făcăeni

Reparaţii drumuri, străzi 10 km

100

Comuna Grindu

Reparaţii drumuri, străzi

100

Comuna Gura Ialomitei

Reparaţii drumuri, străzi

100

Comuna Manasia

Reparaţii drumuri, străzi

100

Comuna Traian

Reparaţii drumuri, străzi

100

Comuna Ciulnita

Reparaţii drumuri, străzi

100

Comuna Valea Ciorii

Reparaţii drumuri, străzi

100

Comuna Mihail Kogălniceanu

Reparaţii drumuri, străzi 1km

100

23.

Judeţul Iaşi

TOTAL

5.750

Bugetul propriu al judeţului Iaşi

Reparaţii drumuri, străzi DJ 207 ASinesti-Popesti

1.000

Reparaţii drumuri, străzi prin asfaltare DJ 248 B (Cioca-Boca-Mironeasa)

700

Oraşul Targu Frumos

Reabilitarea reţelei stradale si extinderea reţelei de canalizare

350

Oraşul Harlău

Construire pod peste raul Bahului în satul Parcovaci

400

Comuna Cristeşti

Crearea unui centru modular pentru persoane în varstă în situaţie de risc

450

Comuna Dobrovăt

Pietruire drum comunal DC57

700

Comuna Drăguseni

Reparaţii capitale sediu primărie

300

Comuna Mogosesti-Siret

Alimentare cu apă în sistem centralizat

500

Comuna Costuleni

Reabilitare drum comunal DC54

500

Comuna Holoboca

Reabilitare si modernizare cartier Dancu

150

Comuna Valea Seacă

Modernizare drum comunal DC126 Sat Topile

700

24.

Judeţul Ilfov

TOTAL

1.500

Comuna Stefănestii de Jos

Reţea electrică

500

Comuna Vidra

Reparaţii drum comunal

500

Comuna Clinceni

Reparaţii drum comunal

500

25.

Judeţul Maramureş

TOTAL

6.325

Bugetul propriu al judeţului Maramureş

Reparaţii drumuri, străzi

1.000

Comuna Repedea

Reparaţii capitale sediu primărie si extindere

250

Comuna Săpanta

Extindere iluminat public Cimitirul Vesel, corn. Săpanta

400

Comuna Săcălăseni

Realizarea de obiective de investiţii locale

500

Oraşul Şomcuta Mare

Realizarea investiţiei „Canalizare ape menajere şi refacere rigole ape pluviale"

1.000

Oraşul Tăuţii-Măgherăuş

Reabilitare şi extindere sediu primărie, poliţie, casa de cultură si bibliotecă

875

Nr. crt.

Unitatea administrativ- teritorială

Obiectivul

Suma alocată

- mii lei -

Comuna Băsesti

Reabilitare drum comunal DC90 Băsesti-Odesti

1.800

Oraşul Seini

Extindere si amenaiare la casa de cultură Sabisa

500

26.

Judeţul Mehedinţi

TOTAL

2.000

Municipiul Orşova

Lucrări de consolidare a zonei afectate

1.000

Comuna Brosteni

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Burila Mare

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Garla Mare

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Ponoarele

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Vlădaia

Cheltuieli curente si de capital

200

27.

Judeţul Mureş

TOTAL

1.475

Comuna Ernei

Drum comunal DC18 Dumbrăvioara-Sangeru de Pădure

130

Comuna Bălăuseri

Drum comunal DC61 Bălăuseri-Senereus

130

Comuna Crăciunesti

Drum comunal DC65 Budiu Mic-Crăciunesti

130

Comuna Pănet

Drum comunal DC136 Pănet-Mădăras

130

Realizarea obiectivului de investiţii „Sediu administrativ"

280

Comuna Mădăras

Drum comunal DC136 Fanatele Mădărasului-Mădăras-Pănet

130

Municipiul Tarnăveni

Drum comunal DC83 (DN14A-Bobohalma)

130

Comuna Livezeni

Drum comunal DC24 Livezeni-Poienita

130

Comuna Sanpaul

Realizarea obiectivului de investiţii „Sediu administrativ"

285

28.

Judeţul Neamţ

TOTAL

3.514

Comuna Tarcău

Modernizare drum comunal DC135 din DN 15, Tarcău -Ardeluta, km 0+000 - km 8+300

2.000

Comuna Pipirig

Pietruire drumuri comunale

1.000

Comuna Timisesti

Reparaţii drumuri comunale

514

29.

Judeţul Olt

TOTAL

1.000

Oraşul Scornicesti

Sediu primărie

500

Comuna Vulpeni

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Soparlita

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Măruntei

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Mihăesti

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Leleasca

Cheltuieli curente si de capital

100

30.

Judeţul Prahova

TOTAL

500

Comuna Cornu

Cheltuieli curente si de capital

500

31.

Judeţul Satu Mare

TOTAL

2.369

Municipiul Satu Mare

Izolare termică capela Sf. Arhangheli Mihail si Gavril

100

Oraşul Ardud

Realizare sistem de incălzire centrală SPCLEP

1.000

Comuna Căuas

Reparaţii drum comunal

400

Comuna Santău

Reparaţii drum comunal

500

Comuna Supur

Proiectare sistem de canalizare

126

Reabilitare sistem electric comunal

48

Cheltuieli curente si de capital

195

32.

Judeţul Sălaj

TOTAL

1.310

Comuna Agrij

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Chiesd

Alimentare cu apă si canalizare în loc. Chiesd si Sighetu Silvaniei

100

Comuna Cuzăplac

Reabilitare sediu primărie

100

Comuna Poiana Blenchii

Reabilitare sediu primărie

100

Comuna Mesesenii de Jos

Refacere infrastructură si obiective afectate de calamităţi

100

Reabilitare drum comunal DC76

15

Comuna Someş Odorhei

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Crasna

Reabilitare sediu primărie

200

Comuna Nusfalău

Renovare centru zonal pompieri

120

Comuna Hereclean

Sat Diosod - cămin cultural - reparaţie capitală

40

Comuna Varsolt

Modernizare drum comunal DC74

300

Comuna Marca

Cămin cultural Lesmir - utilităţi

35

33.

Judeţul Sibiu

TOTAL

3.450

Comuna Apoldu de Jos

Lucrări de asfaltare si pietruire străzi

200

Comuna Atei

Pietruire străzi

300

Comuna Blăjel

Alimentare cu apă în satele Blăjel si Păucea

2.000

Oraşul Copsa Mică

Lucrări de reparaţii - termocovoare asfaltice străzi

200

Comuna Poplaca

Lucrări de pietruire străzi

200

Comuna Rau Sadului

Lucrări de reparaţii cămin cultural si instalaţii apă

200

Nr. crt.

Unitatea administrativ- teritorială

Obiectivul

Suma alocată

- mii lei -

Oraşul Săliste

Staţie de epurare ape menaiere

200

Comuna Şeica Mare

Lucrări de construcţie - reabilitare pod din beton armat în sat Buia peste raul Calva

150

34.

Judeţul Suceava

TOTAL

4.700

Oraş Cajvana

Finalizarea lucrărilor la obiectivele de investiţii „Centru rezidenţial pentru persoane varstnice şi anexele gospodăreşti aferente, sat Codru" şi „Modernizare drum comunal DC 43 A, Cajvana - Codru km 1+000-6+500, oraş Cajvana"

900

Municipiul Campulung Moldovenesc

Funcţionarea serviciului public de termoficare

1.000

Comuna Grănicesti

Realizare pod peste paraul Solcuta

200

Oraş Gura Humorului

Amenaiare parau Bocanci, oraş Gura Humorului

900

Comuna Ostra

Refacere poduri calamitate

700

Comuna Panaci

Cheltuieli curente si de capital

500

Comuna Vicovu de Jos

Balastare drumuri comunale

500

35.

Judeţul Teleorman

TOTAL

2.500

Comuna Botoroaga

Finalizare construcţie pod

300

Comuna Cosmesti

Asfaltare drumuri comunale principale

300

Comuna Moşteni

Asfaltare si pietruire drumuri comunale principale

500

Comuna Peretu

Asfaltare si pietruire drumuri comunale principale

900

Comuna Talpa

Cheltuieli curente si de capital

500

36.

Judeţul Timiş

TOTAL

650

Comuna Vălcani

Obiective de investiţii

500

Oraşul Jimbolia

Lucrări urgente de reparaţii si întreţinere a străzilor

150

37.

Judeţul Tulcea

TOTAL

1.355

Comuna Baia

Reabilitare drum comunal (Camena - DN22)

1.200

Comuna Dorobantu

Cheltuieli curente si de capital

30

Comuna Ostrov

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Nufăru

Cheltuieli curente si de capital

75

38.

Judeţul Vaslui

TOTAL

3.000

Municipiul Huşi

Infrastructură si suprastructură străzi si canalizare

200

Oraşul Murgeni

Finalizare lucrări de investiţii in infrastructură

250

Comuna Rafaila

Sediu dispensar medical

50

Comuna Coroiesti

Sediu primărie

100

Comuna Vutcani

Finalizare lucrări de construcţie Biserica Sat Mălăiesti

50

Comuna Pădureni

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Băcesti

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Berezeni

Finalizare lucrări de investiţii în infrastructură

50

Comuna Bunesti-Averesti

Finalizare lucrări de investiţii în infrastructură

50

Comuna Bălteni

Finalizare lucrări de investiţii în infrastructură

50

Comuna Bogdana

Finalizare lucrări de investiţii în infrastructură

50

Comuna Ciocani

Finalizare lucrări de investiţii în infrastructură

50

Comuna Cretesti

Finalizare lucrări de investiţii în infrastructură

50

Comuna Delesti

Finalizare lucrări de investiţii în infrastructură

50

Comuna Dranceni

Finalizare lucrări de investiţii în infrastructură

50

Comuna Deleni

Finalizare lucrări de investiţii în infrastructură

50

Comuna Dodesti

Finalizare lucrări de investiţii în infrastructură

600

Comuna Fruntiseni

Finalizare lucrări de investiţii în infrastructură

50

Comuna Iana

Finalizare lucrări de investiţii în infrastructură

50

Comuna Miclesti

Finalizare lucrări de investiţii în infrastructură

150

Comuna Stănilesti

Finalizare lucrări de investiţii în infrastructură

50

Comuna Vetrisoaia

Finalizare lucrări de investiţii în infrastructură

150

Comuna Vinderei

Finalizare lucrări de investiţii în infrastructură

50

Comuna Văleni

Finalizare lucrări de investiţii în infrastructură

50

Comuna Zorleni

Finalizare lucrări de investiţii în infrastructură

50

Comuna Viisoara

Finalizare lucrări de investiţii în infrastructură

600

39.

Judeţul Valcea

2.600

Municipiul Ramnicu Valcea

Reparaţii drumuri, străzi

500

Oraşul Horezu

Cheltuieli curente şi de capital şi reabilitarea unor clădiri de interes public si local

200

Comuna Mitrofani

Reparaţii drumuri, străzi si DC98

150

Nr. crt.

Unitatea administrativ- teritorială

Obiectivul

Suma alocată

- mii lei -

Comuna Sălătrucel

Reparaţii drumuri, străzi si DC13

150

Comuna Mihăesti

Reparaţii drumuri, străzi - Str. Eroilor

150

Comuna Roşiile

Reparaţii drumuri, străzi si DC82

150

Comuna Drăgoesti

Reparaţii drumuri, străzi si drum comunal Drăgoesti-Buciumeni

150

Comuna Pesceana

Reparaţii drumuri, străzi si DC96 Pesciana - Negraia

150

Bugetul propriu al judeţului Valcea

Reabilitare DJ 646 B Francesti - Păusesti - Pietrani km 0+000 + 13+915

1.000

40.

Judeţul Vrancea

TOTAL

4.300

Comuna Andreiasu de Jos

Cheltuieli curente si de capital

65

Comuna Bordesti

Cheltuieli curente si de capital

70

Comuna Chiojdeni

Cheltuieli curente si de capital

80

Comuna Fitionesti

Cheltuieli curente si de capital

130

Comuna Homocea

Cheltuieli curente si de capital

310

Comuna Jitia

Cheltuieli curente si de capital

70

Comuna Movilita

Cheltuieli curente si de capital

135

Comuna Păunesti

Cheltuieli curente si de capital

85

Comuna Sihlea

Cheltuieli curente si de capital

120

Comuna Slobozia Bradului

Cheltuieli curente si de capital

250

Comuna Suraia

Cheltuieli curente si de capital

85

Comuna Vintileasca

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Vizantea-Livezi

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Vanători

Cheltuieli curente si de capital

250

Comuna Urechesti

Reabilitarea drumului de interes local

500

Bugetul propriu al judeţului Vrancea

Refacerea podului de pe DJ 205J km 15+400 şi executarea unor lucrări de regularizare a albiei paraului Zăbrăuţi în satul Mănăstioara, corn. Fitionesti

500

Finanţarea lucrărilor de consolidare şi restaurare la „Prefectura Judeţului Putna"

1.000

Comuna Carligele

Extindere iluminat public

300

TOTAL

104.050


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1250/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1250 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu