E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1233 din 20 noiembrie 1996

privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 319 din 29 noiembrie 1996


SmartCity3


    In temeiul Ordonantei Guvernului nr. 25/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se infiinteaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti, persoana juridica romana aflata in coordonarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, care functioneaza dupa modelul regiilor autonome, conform Ordonantei Guvernului nr. 25/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, prin reorganizarea institutului de Cercetare-Proiectare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT, care se desfiinteaza.
    Art. 2
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti are sediul in municipiul Bucuresti, str. Nicolae Filipescu nr. 53-55, sectorul 2.
    Art. 3
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti are ca obiect de activitate efectuarea de cercetari fundamentale si aplicative, studii pentru programe si strategii nationale in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului, reglementari specifice, care fundamenteaza Planul de amenajare a teritoriului national si dezvoltare durabila a asezarilor umane.
    Art. 4
    Structura organizatorica a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti este prevazuta in anexa nr. 1.
    Art. 5
    Patrimoniul institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti, stabilit pe baza bilantului de la 30 iunie 1996 este de 942.245 mii lei, din care imobilizari corporale si necorporale 559.486 mii lei si active circulante 382.759 mii lei si se preia pe baza de protocol de predare-preluare de la Institutul de Cercetare-Proiectare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT.
    Art. 6
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti isi desfasoara activitatea in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, precum si cu regulamentul de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 7
    Personalul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti se preia prin transfer de la institutul de Cercetare-Proiectare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT si isi pastreaza salariile avute la data transferului, pana la negocierea noului contract colectiv de munca.
    Art. 8
    Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in calitate de minister coordonator, va cuprinde in bugetul sau de venituri si cheltuieli fondurile necesare realizarii unor investitii, dotari, aparatura, echipamente si instalatii.
    Art. 9
    Anexele nr. 1 si nr. 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                          Contrasemneaza:
                          Ministrul lucrarilor publice
                          si amenajarii teritoriului,
                          Marin Cristea

                          Ministrul cercetarii
                          si tehnologiei,
                          Doru Dumitru Palade


    ANEXA 1

                     STRUCTURA ORGANIZATORICA
       A INSTITUTULUI NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
    URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI - URBANPROIECT BUCURESTI
                          ------------------
                          |    CONSILIUL   |
                          |       DE       |
                          |  ADMINISTRATIE |
                          ------------------
                                   |
  ----------------------  ------------------
  |CONSILIUL STIINTIFIC|  |DIRECTOR GENERAL|
  ----------------------  ------------------
             |                     |
             |______________________________________________________
             |               |           |             |           |
  -----------_---------      |           |             |       ----_-----
  |DIRECTOR STIINTIFIC|      |           |             |       |DIRECTOR|
  ---------------------      |           |             |       |ECONOMIC|
        _____|_____          |           |             |       ----------
       |           |         |           |             |            |
 ------_-----  ----_---  ----_----  -----_------  -----_-----  -----_------
|   SECTIA   || SECTIA || CONTROL ||COMPARTIMENT|| SERVICIUL ||COMPARTIMENT|
| AMENAJAREA ||URBANISM||FINANCIAR||  JURIDIC   || PRODUCTIE || FINANCIAR- |
|TERITORIULUI||--------||PREVENTIV| ------------ |ORGANIZAREA||  CONTABIL  |
|------------||        | ---------               |   MUNCII- ||------------|
|            ||    2   |                         |   EDITIE  ||            |
|      1     ||        |                         |-----------||      4     |
|            | --------                          |           ||            |
 ------------                                    |     3     | ------------
                                                 |           |
                                                  -----------    NOTA:

    1 = SECTIA AMENAJAREA TERITORIULUI
        -------------------
        - PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL
        - STUDII DE FUNDAMENTARE A PLANULUI DE AMENAJARE A
          TERITORIULUI NATIONAL
        - STUDII SI CERCETARI APLICATIVE IN AMENAJAREA,
          ECHIPAREA SI PROTECTIA MEDIULUI IN TERITORIU
        - STUDII METODOLOGICE, EXPERIMENTALE SI PILOT IN
          AMENAJAREA TERITORIULUI
        - STUDII DE FUNDAMENTARE PENTRU ACTE NORMATIVE IN
          AMENAJAREA TERITORIULUI
        - INFORMARE SI TRANSFER DE CUNOSTINTE PRIVIND
          AMENAJAREA TERITORIULUI

    2 = SECTIA URBANISM
        ---------------
        - STUDII DE FUNDAMENTARE IN URBANISM
        - STUDII SI CERCETARI APLICATIVE IN URBANISM
        - STUDII METODOLOGICE, EXPERIMENTALE SI PILOT IN URBANISM
        - REGULAMENT GENERAL DE URBANISM
        - STUDII DE FUNDAMENTARE PENTRU ACTE NORMATIVE IN URBANISM
        - INFORMARE SI TRANSFER DE CUNOSTINTE IN URBANISM

    3 = SERVICIUL PRODUCTIE - ORGANIZAREA MUNCII - EDITIE
        ---------------
        - PERSONAL
        - SALARIZARE
        - PRODUCTIE
        - CONTRACTARE
        - APROVIZIONARE
        - EDITIE

    4 = COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL
        ---------------
      - FINANCIAR
      - CONTABILITATE


    ANEXA 2

            REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului URBANPROIECT Bucuresti, denumit in continuare institut, este persoana juridica romana aflata in coordonarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, care functioneaza dupa modelul regiilor autonome, conform Legii nr. 51/1996, si isi desfasoara activitatea pe baza prevederilor legale in vigoare si a prezentului regulament.
    Art. 2
    Institutul are structura organizatorica cuprinsa in anexa nr. 1 la hotarare.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 3
    Institutul este infiintat in scopul desfasurarii activitatii de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului si la realizarea, cu prioritate, a obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica.
    Art. 4
    (1) Obiectul de activitate al institutului cuprinde:
    A. Activitati de cercetare-dezvoltare:
    a) In cadrul Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, avand ponderea majora din totalul activitatii:
    - cercetare fundamentala de baza si orientata, realizata in scopul cresterii nivelului cunostintelor in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului;
    - cercetare aplicativa pentru realizarea de studii-pilot, modele experimentale cu rol de suport pentru cercetarile aplicative viitoare din mai multe ramuri, sectoare sau activitati;
    - elaborarea de studii si cercetari aplicative pentru amenajarea teritoriului: modele de dezvoltare urbana alternative, dezvoltarea retelei de localitati, protectia zonelor construite si naturale de interes national, reabilitarea zonala si reconstructia ecologica, zone rurale defavorizate;
    - elaborarea de studii si cercetari aplicative in urbanism pentru dezvoltarea durabila a asezarilor umane: restructurarea si modernizarea oraselor, politici de locuire, managementul strategic si operational in orase, conservarea si gestionarea terenului urban;
    - elaborarea de strategii, studii de diagnoza si prognoza in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului;
    - studii pentru fundamentarea legislatiei si a reglementarilor in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului.
    b) In afara Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica:
    - cercetare aplicativa pentru solutionarea unor probleme concrete din domeniul de activitate.
    B. Activitati conexe activitatii de cercetare-dezvoltare:
    - asistenta tehnica, furnizare de servicii stiintifice si metodologice agentilor economici sau oricaror beneficiari interesati;
    - consultanta si certificarea calitatii studiilor si planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului;
    - executie de documentatii de urbanism si amenajare a teritoriului cu caracter de unicat si importanta deosebita.
    C. Formare si specializare de cercetatori in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului
    D. Activitati de editare si tiparire a publicatiilor de specialitate:
    - Colectia "Ghidul primarului si al consilierilor locali" (Seria "Urbanism si amenajarea teritoriului");
    - Colectia "Metodologii de elaborare a documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului";
    - studii, rapoarte, sinteze si alte publicatii in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului.
    (2) Activitatile mentionate pot fi efectuate si in cadrul unor contracte internationale.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 5
    Conform bilantului contabil de la data de 30 iunie 1996, institutul are un patrimoniu propriu in valoare de 942.245 mii lei, din care: imobilizari corporale si necorporale 559.486 mii lei si active circulante 382.759 mii lei.
    Art. 6
    (1) Institutul administreaza, cu diligenta unui bun proprietar, bunurile proprietate publica, precum si alte bunuri dobandite in conditiile legii.
    Bunurile proprietate publica, precum si cele dobandite se afla in administrarea institutului si se evidentiaza distinct in patrimoniul acestuia.
    (2) Rezultatele cercetarilor concretizate in active corporale si necorporale, efectuate si finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobandite, daca prin contract nu se prevede altfel, si se inregistreaza in evidenta contabila a institutului.
    (3) In exercitarea drepturilor sale, institutul poseda si foloseste bunurile aflate in patrimoniul sau si, dupa caz, dispune de acestea in conditiile legii, in scopul realizarii obiectului sau de activitate, beneficiind de rezultatele utilizarii acestora.
    (4) Concesionarea sau inchirierea unor subunitati, servicii sau activitati se poate face numai in scopul stimularii transferului rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare, in conditiile prevederilor legale corespunzatoare si cu aprobarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si a Ministerului Cercetarii si Tehnologiei.
    (5) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale.

    CAP. 4
    Structura organizatorica si functionala

    Art. 7
    (1) Institutul poate avea in structura subunitati, sectoare, cuprinzand compartimente, sectii, laboratoare, precum si alte structuri organizatorice necesare realizarii obiectului sau de activitate.
    (2) In functie de specificul activitatii, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare.
    Art. 8
    Directorul general stabileste relatiile dintre subunitatile aflate in structura institutului, precum si relatiile acestora cu tertii si le poate acorda conducatorilor acestor subunitati imputerniciri de reprezentare in numele institutului, cu avizul consiliului de administratie.
    Art. 9
    Conducatorii subunitatilor din structura institutului raspund in fata consiliului de administratie si a directorului general de indeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitatilor si competentelor incredintate.

    CAP. 5
    Organele de conducere

    Art. 10
    (1) Conducerea institutului este asigurata de:
    - consiliul de administratie;
    - comitetul de directie;
    - directorul general.
    (2) Orientarea si coordonarea activitatii tehnico-stiintifice din institut sunt asigurate de consiliul stiintific.
    Art. 11
    (1) Consiliul de administratie este format din 7 membri, numiti pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit.
    (2) Structura consiliului de administratie este alcatuita din:
    - 1 presedinte;
    - 1 vicepresedinte;
    - 5 membri.
    Art. 12
    (1) Din consiliul de administratie fac parte, in mod obligatoriu:
    - directorul general al institutului - presedinte;
    - un reprezentant al Ministerului Cercetarii si Tehnologiei;
    - un reprezentant al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;
    - un reprezentant al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
    - un reprezentant al Ministerului Finantelor;
    - un reprezentant al unei asociatii profesionale in domeniu;
    - presedintele consiliului stiintific.
    (2) Consiliul de administratie isi desemneaza vicepresedintele.
    (3) Numirea membrilor consiliului de administratie se face prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, cu avizul ministrului cercetarii si tehnologiei, la propunerea directorului general.
    (4) Revocarea membrilor consiliului de administratie pentru abateri grave sau pentru lipsa de activitate in executarea mandatului se face de catre acelasi organ care a facut numirea.
    Art. 13
    Membrii consiliului de administratie sunt cetateni romani si:
    a) isi pastreaza calitatea de angajati la institutia sau la unitatea de la care provin si toate drepturile si obligatiile derivand din aceasta calitate;
    b) sunt platiti pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate cu o indemnizatie lunara stabilita de consiliul de administratie;
    c) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administratie sau participa, in aceeasi calitate, la societatile comerciale cu care institutul are relatii contractuale sau interese contrare;
    d) sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie cei care, personal ori sotul, sotia, copiii sau rudele pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat cu acelasi profil sau cu care institutul se afla in relatii comerciale directe.
    Art. 14
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza regulamentului propriu de functionare si cu respectarea legislatiei in vigoare. El hotaraste in problemele privind activitatea institutului, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date in competenta altor organe.
    Art. 15
    (1) Consiliul de administratie se intruneste o data pe luna sau ori de cate ori interesele institutului o cer, convocarea acestuia facandu-se de catre presedinte sau la solicitarea a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului de administratie.
    (2) Dezbaterile consiliului de administratie sunt conduse de presedintele consiliului, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
    Art. 16
    (1) Consiliul de administratie isi poate desfasura activitatea in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai. Daca nu este indeplinita aceasta conditie pentru adoptarea hotararilor, sedinta consiliului de administratie se poate reprograma intr-un interval de cel mult 15 zile, avand aceeasi ordine de zi.
    (2) Hotararile consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar nu mai putin de jumatate plus unul din numarul total al membrilor.
    Art. 17
    La sedintele consiliului de administratie este invitat reprezentantul sindicatului.
    Art. 18
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensata material conform prevederilor legale.
    Art. 19
    (1) Membrii consiliului de administratie sunt raspunzatori, in conditiile legii, pentru indeplinirea atributiilor ce le revin.
    (2) Membrii consiliului de administratie care s-au impotrivit luarii unei decizii ce s-a dovedit pagubitoare pentru institut nu raspund, daca au consemnat expres punctul lor de vedere in registrul de sedinte al consiliului de administratie si au anuntat in scris, despre aceasta, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    (3) Membrii consiliului de administratie care nu au respectat prevederile art. 13 lit. c) raspund pentru daunele cauzate institutului ca urmare a acestui fapt.
    Art. 20
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) avizeaza organizarea de subunitati, sectii, laboratoare si alte structuri organizatorice necesare realizarii obiectului de activitate al institutului, in cadrul structurii organizatorice aprobate;
    b) aproba, la propunerea consiliului stiintific, strategia si programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor metodologii moderne si de modernizare a celor existente in concordanta cu strategia generala a domeniului propriu;
    c) propune Programul anual de cercetare-dezvoltare pe care il inainteaza Colegiului consultativ pentru cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica;
    d) propune Programul anual de elaborare a reglementarilor tehnice pe care il inainteaza Comitetului tehnic de coordonare generala al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;
    e) analizeaza si avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si il depune la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in vederea aprobarii prin hotarare a Guvernului;
    f) analizeaza si avizeaza bilantul contabil si contul de profit si pierderi si le supune aprobarii Ministerului Finantelor si aproba raportul de gestiune asupra activitatii desfasurate de institut in anul precedent;
    g) analizeaza raportarea trimestriala privind activitatea realizata de institut, aproba masuri pentru desfasurarea acesteia in conditii de echilibru al bugetului de venituri si cheltuieli;
    h) analizeaza, aproba sau, dupa caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investitiile care urmeaza a fi realizate de institut;
    i) propune spre aprobare, in conditiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, inchirierea sau locatia de gestiune a unor bunuri servicii si subunitati de productie din patrimoniul institutului;
    j) aproba valorificarea bunurilor dobandite cu respectarea prevederilor legale;
    k) fundamenteaza si prezinta Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului propuneri pentru asigurarea de fonduri prin bugetul de venituri si cheltuieli al acestuia pentru finantarea obiectivelor de interes public specifice activitatii institutului;
    l) aproba volumul creditelor bancare, in limitele prevederilor legale, si stabileste modul de rambursare;
    m) aproba utilizarea disponibilitatilor in valuta;
    n) adopta masuri si urmareste realizarea cooperarilor externe in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului;
    o) aproba contractul colectiv de munca;
    p) executa orice alte atributii stabilite potrivit prevederilor legale.
    Art. 21
    In primul trimestru al fiecarui an, consiliul de administratie prezinta Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului un raport asupra activitatii desfasurate in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.
    Art. 22
    Secretariatul consiliului de administratie este asigurat de institut. Atributiile secretariatului sunt prevazute in regulamentul de functionare a consiliului de administratie.
    Art. 23
    Conducerea operativa a institutului este asigurata de un comitet de directie, compus din directorul general, directorii din structura organizatorica a institutului, sefii de sectie si seful compartimentului personal-contractare-administrativ.
    Art. 24
    Comitetul de directie stabileste actiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
    - strategia programelor de dezvoltare a institutului;
    - programul anual de cercetare-dezvoltare;
    - programul anual de elaborare a reglementarilor tehnice;
    - bugetul de venituri si cheltuieli;
    - programul de investitii;
    - sistemul de asigurare a calitatii;
    - alte obligatii.
    Art. 25
    Comitetul de directie se intruneste decadal sau ori de cate ori interesele institutului o impun.
    Art. 26
    La nivelul subunitatilor institutului se organizeaza si functioneaza comitetul de conducere, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare aprobat de consiliul de administratie al institutului si este prezidat de directorul subunitatii respective.
    Comitetul de conducere exercita atributii si are raspunderi in limita competentelor stabilite de directorul general si aprobate de consiliul de administratie.
    Art. 27
    Activitatea curenta a institutului este condusa de directorul general, numit prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, cu acordul ministrului cercetarii si tehnologiei, la propunerea Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare, dintre cercetatorii stiintifici care lucreaza in domeniu si au pregatire manageriala.
    Art. 28
    Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) reprezinta, personal sau prin delegat, interesele institutului in relatiile cu alte organe, organizatii si agenti economici, precum si cu persoane fizice din tara si din strainatate;
    b) stabileste atributiile, competentele si relatiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului, precum si relatiile acestora cu tertii;
    c) propune modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului;
    d) numeste si revoca pe conducatorii compartimentelor de munca din aparatul propriu, precum si pe directorii din structura organizatorica a aparatului institutului, cu avizul consiliului de administratie;
    e) asigura negocierea contractului colectiv de munca la nivelul institutului si a salariilor personalului din institut; aproba salariile rezultate prin negociere directa;
    f) angajeaza si concediaza personalul institutului;
    g) are atributii si raspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului de la bugetul de stat, in conditiile art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996;
    h) raspunde de administrarea intregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
    i) exercita atributiile si are raspunderile care ii revin din prevederile legale, aproba si ia masuri privind activitatea institutului, cu exceptia celor date, potrivit reglementarilor legale, in competenta altor organe;
    j) exercita orice alte atributii ce-i sunt delegate de consiliul de administratie;
    k) poate delega, in conditiile legii, o parte din atributiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului.
    Art. 29
    (1) Consiliul stiintific este alcatuit din cercetatori cu realizari deosebite, cu capacitate de sinteza si de prospectare in domeniu, cadre didactice din invatamantul superior, salariati ai institutului sau din afara, alesi prin vot secret de catre cadrele cu studii superioare din institut.
    (2) Consiliul stiintific are un numar de 9 membri care asigura reprezentarea sectiilor din cadrul institutului.
    (3) Consiliul stiintific este condus de un presedinte si de un vicepresedinte, alesi pe timp de 2 ani, prin vot secret, dintre membrii consiliului. Din consiliul stiintific fac parte de drept, directorul general si directorul stiintific al institutului.
    (4) Consiliul stiintific se organizeaza si functioneaza in conformitate cu regulamentul propriu.
    Art. 30
    Atributiile principale ale consiliului stiintific sunt urmatoarele:
    a) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitatii de cercetare-dezvoltare si la elaborarea Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului;
    b) contribuie la realizarea obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica;
    c) intocmeste anual Programul de elaborare a reglementarilor tehnice in domeniul propriu de activitate.
    d) examineaza si avizeaza proiectele de cercetare stiintifica precum si realizarea acestora;
    e) avizeaza hotararile care implica politica de cercetare a institutului si a ramurii de cercetare-dezvoltare;
    f) propune masuri pentru perfectionarea profesionala si incadrarea personalului de cercetare in grade profesionale;
    g) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de incadrare si promovare a personalului de cercetare;
    h) numeste comisiile de concurs pentru promovarea pe functiile atestabile si confirma rezultatele concursului pentru functiile de cercetator stiintific, cercetator stiintific principal gradul I, II si III;
    i) organizeaza si coordoneaza desfasurarea actiunilor cu caracter stiintific;
    j) avizeaza actiunile de cooperare, interne si internationale, cu scop stiintific;
    k) avizeaza acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare in strainatate.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri si cheltuieli si administrarea acestuia.
    Relatii financiare

    Art. 31
    Institutul intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    Bilantul contabil anual se supune spre aprobare Ministerului Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 32
    Veniturile si cheltuielile institutului se stabilesc prin buget pentru fiecare exercitiu financiar.
    Bugetul de venituri si cheltuieli se aproba de catre Guvern, la propunerea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu avizul Ministerului Finantelor si al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 33
    Corelat cu contractele incheiate pentru activitatea programata, institutul determina anual volumul de venituri de realizat si cheltuielile totale de efectuat.
    Art. 34
    Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementarilor cuprinse in contractele colective de munca, in limita fondului total destinat platii salariilor.
    Art. 35
    Pentru acoperirea cheltuielilor curente, in situatia in care, in cursul unui an, resursele financiare ale institutului nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite cu societatile comerciale bancare, in valoare de cel mult 20% din veniturile brute, in termeni reali, realizate in anul precedent. Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finantelor.
    Art. 36
    Institutul hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate, potrivit obiectului sau de activitate, finantarea efectuandu-se din surse proprii si din credite bancare, cu exceptia investitiilor care intra sub incidenta prevederilor art. 6 si 11 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993.
    In cazul investitiilor, altele decat cele prevazute de art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993, finantate integral sau partial de la bugetul de stat, limita de finantare se aproba o data cu legile de adoptare a acestora, iar institutul are obligatia ca, in executia bugetului de venituri si cheltuieli, sa se incadreze in alocatiile bugetare aprobate.
    Executia investitiilor prevazute la alin. 1 si 2 se adjudeca pe baza de licitatie publica, potrivit legislatiei care reglementeaza achizitiile publice.
    Contractarea de credite mai mari de 500 milioane lei, la nivelul anului anterior, in vederea realizarii de investitii de natura celor prevazute la alin. 1 si 2, se efectueaza cu aprobarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finantelor.
    Art. 37
    Operatiunile de incasari si plati ale institutului se efectueaza prin conturi deschise la banci comerciale cu sediul in Romania.
    Institutul poate efectua operatiuni de incasari si plati, in lei si in valuta, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casa si a normativelor de disciplina financiar-valutara stabilite prin prevederile actelor normative in vigoare.
    - Institutul poate efectua operatiuni de comert exterior, potrivit legii. Operatiunile de incasari si plati cu strainatatea se vor efectua prin conturi deschise la unitatile bancare cu sediul in Romania.
    Art. 38
    Institutul isi va organiza controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune, potrivit legii.

    CAP. 7
    Reglementarea litigiilor

    Art. 39
    Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesolutionate pe cale amiabila, sunt supuse spre rezolvare instantelor de judecata romane, competente.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 40
    (1) Prezentul regulament de organizare si functionare se completeaza cu celelalte reglementari legale care se refera la activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare.
    (2) Modificarile si completarile regulamentului de organizare si functionare se pot face la propunerea consiliului de administratie, cu respectarea actelor normative in vigoare, cu aprobarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si cu avizul Ministerului Cercetarii si Tehnologiei.
    Art. 41
    Pentru toate aspectele nereglementate prin prezentul regulament se aplica prevederile care, potrivit dispozitiilor legale, sunt aplicabile regiilor autonome.
    Art. 42
    Statutul de institut national de cercetare dezvoltare se reinnoieste prin reacreditare, care are loc intr un interval de maximum 5 ani.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1233/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1233 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu