Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1215 din 1 octombrie 2008

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.355/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Olt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Olt

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 733 din 29 octombrie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.355/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Olt, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 şi 639 bis din 29 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 32 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului publicai comunei Dobrun":

a) se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia 1, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005";

- la poziţia 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: „800.000";

- la poziţia 3, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.8";

- la poziţia 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: „50.000";

- la poziţia 5, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.17.2";

- poziţia 6, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.17.2";

- la poziţia 7, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2";

- la poziţia 7, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005";

- la poziţia 7, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.892.376";

- la poziţia 7, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Conf. Proiect 2975/1998, conf. Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1998, cu modificările şi completările ulterioare - finanţare SAPARD";

- la poziţia 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în satul Ulmet, Lungime = 240 m, Lăţime = 6 m, Vecinătăţi: E - locuinţă, V - SC Agroind, S - Dj 643, N - De 62, Drum nepietruit";

- la poziţia 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situată în satul Ulmet, SC = 178 mp.Teren = 2405 mp, Lungime = 121 m, Lăţime = 19,90 m, Vecinătăţi: E - Zamfir Olimpia.V - Guriţa Tudor, S - Dj 643, N - Ds 16";

- la poziţia 11, coloana 5 va avea următorul cuprins: „6018";

- la poziţia 12, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,7";

- la poziţia 13, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.8";

- la poziţia 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: „SC = 14 mp";

- la poziţia 13, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,3";

- la poziţia 14, coloana 2 va avea următorul cuprins: „TEREN SPORT ROŞIENI";

- la poziţia 14, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în sat Roşienii Mari, Lungime = 116 m, Lăţime = 63 m, Suprafaţa = 7.031 mp, Vecinătăţi: E - Anuţa Constanţa, V - Traşcă Cristinel, S - Rusu Cristinel, N - Pârăul Roşu";

- la poziţia 15, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în satul Dobrun, Suprafaţa = 8.046 mp, Vecinătăţi: E -Alecu Constantin, V - Ds 10, S - Biserica + clădire Primărie, N - Vlad Ion";

- la poziţia 16, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Imprejmuire gard beton, L = 84 ml, Stâlpi beton armat";

- la poziţia 17, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.17";

- la poziţia 17, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în satul Roşienii Mici, Lungime = 5 m, Lăţime = 4 m, Situat pe Ds 37, construit din beton armat";

- la poziţia 18, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2";

- la poziţia 18, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în satul Roşienii Mari, Lungime = 60 m, Lăţime = 4 m, Vecinătăţi: E-Stanciu Ştefan, V - Tudoran Maria, S-De 249, N-De 154, Drum asfaltat pe o distanţă de 30 ml";

- la poziţia 18, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005";

- la poziţia 18, coloana 5 va avea următorul cuprins: „21.026 lei";

- la poziţia 18, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Finanţare SAPARD";

- la poziţia 22, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situată în satul Roşieni, SC = 736 mp, Teren = 4.000 mp, Lungime = 123 m, Lăţime = 32,5 m, Vecinătăţi: E - Ds 26, V - Cămin cultural, S - Ds 26, N - Dc154";

- la poziţia 26, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.";

- la poziţia 26, coloana 3 va avea următorul cuprins : „Situat în satul Roşienii Mari, Lungime = 392 m, Lăţime = 6 m, Vecinătăţi: E - De 221 şi Neagoe Ştefan, V - Ispas Ion, S - păşune comunală, N - De 154, Drum asfaltat pe o lungime de 30 ml";

- la poziţia 26, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005";

- la poziţia 26, coloana 5 va avea următorul cuprins: „21.026 lei";

- la poziţia 26, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Finanţare SAPARD";

- la poziţia 29, coloana 2 va avea următorul cuprins: „CIMITIR ULMET";

- la poziţia 30, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2";

- la poziţia 30, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în satul Roşienii Mari, Lungime = 640 m, Lăţime = 8 m, Vecinătăţi: E - Barcan Victor, V - Şcoala generală, S - T25/5, N - De 154, Drum asfaltat pe o lungime de 60 ml";

- la poziţia 30, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005";

- la poziţia 30, coloana 5 va avea următorul cuprins: „42.053 lei";

- la poziţia 30, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Finanţare SAPARD";

- la poziţia 34, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2";

- la poziţia 34, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ Situat în satul Roşienii Mari, Lungime = 240 m, Lăţime = 12 m, Vecinătăţi: E - locuinţe, V - teren particulari, S - locuinţe, N - teren particulari, Drum asfaltat pe o lungime de 240 m";

- la poziţia 34, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005";

- la poziţia 34, coloana 5 va avea următorul cuprins: „168.213 lei";

- la poziţia 34, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Finanţare SAPARD";

- la poziţia 37, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2";

- la poziţia 37, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în satul Roşienii Mari, Lungime = 300 m, Lăţime = 8 m, Vecinătăţi: E-De 154, V - T49/1, S - teren arabil particulari, N - teren arabil, Drum asfaltat pe o lungime de 150 ml";

- la poziţia 37, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005";

- la poziţia 37, coloana 5 va avea următorul cuprins: „105.133 lei";

- la poziţia 37, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Finanţare SAPARD";

- la poziţia 40, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2";

- la poziţia 40, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în satul Roşienii Mari, Lungime = 80 m, Lăţime = 4 m, Vecinătăţi: E - Stanciu Silvia, V - Predoi Nicolae, S - De 154, N - A 285, Drum asfaltat pe o lungime de 30 ml";

- la poziţia 40, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005";

- la poziţia 40, coloana 5 va avea următorul cuprins: „21.026 lei";

- la poziţia 40, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Finanţare SAPARD";

- la poziţia 46, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în satul Ulmet, Lungime = 600 m, Lăţime = 10 m, Vecinătăţi: E - Ds 28, V - Ds 20/1, S - locuinţe şi teren sport, N - locuinţe şi teren particulari, Drum nepietruit";

- la poziţia 49, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2";

- la poziţia 49, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în satul Roşienii Mari, Lungime = 120 m, Lăţime = 10 m, Vecinătăţi: E -Florea Maria, V - Teren sport, S -Ps256, N - De 154, Drum asfaltat pe o lungime de 120 m";

- la poziţia 49, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005";

- la poziţia 49, coloana 5 va avea următorul cuprins: „84.107 lei";

- la poziţia 49, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Finanţare SAPARD";

- la poziţia 50, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2";

- la poziţia 50, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în satul Roşienii Mari, Lungime = 460 m, Lăţime = 10 m, Vecinătăţi: E - Ds 31, V - Ds 30, S - locuinţe, N - locuinţe, Drum asfaltat pe o lungime de 460 m";

- la poziţia 50, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005";

- la poziţia 50, coloana 5 va avea următorul cuprins: „322.409 lei";

- la poziţia 50, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Finanţare SAPARD";

- la poziţia 53, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2";

- la poziţia 53, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în satul Roşienii Mari, Lungime = 110 m, Lăţime = 4 m, Vecinătăţi: E - Dinca Teodor, V - Boaca Marin, S - De 154, N - Ds 29, Drum asfaltat pe o lungime de 110 m";

- la poziţia 53, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005";

- la poziţia 53, coloana 5 va avea următorul cuprins: „77.098 lei";

- la poziţia 53, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Finanţare SAPARD";

- la poziţia 56, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2";

- la poziţia 56, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în satul Roşienii Mari, Lungime = 170 m, Lăţime = 6 m, Vecinătăţi: E - locuinţe, V - Ps 256, S - locuinţe, N - locuinţe, Drum asfaltat pe o lungime de 60 m";

- la poziţia 56, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005";

- la poziţia 56, coloana 5 va avea următorul cuprins: „42.053 lei";

- la poziţia 56, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Finanţare SAPARD";

- la poziţia 67, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2";

- la poziţia 67, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în satul Roşienii Mici, Lungime = 800 m, Lăţime = 14 m, Vecinătăţi: E - locuinţe, V - locuinţe, S - De 217, N - De 154, Drum asfaltat pe o lungime de 800 m";

- la poziţia 67, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005";

- la poziţia 67, coloana 5 va avea următorul cuprins: „560.712 lei";

- la poziţia 67, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Finanţare SAPARD";

- la poziţia 68, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în satul Dobrun, Lungime = 93 m, Lăţime = 5 m, Vecinătăţi: E - Ds 5/1, V - Ds 3, S - locuinţe, N - locuinţe, Drum nepietruit";

- la poziţia 70, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2";

- la poziţia 70, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în satul Roşienii Mici, Lungime = 696 m, Lăţime = 13,5 m, Vecinătăţi: E - locuinţe, V - locuinţe, S - De 217, N - Ds 37, Drum asfaltat pe o lungime de 696 m";

- la poziţia 70, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005";

- la poziţia 70, coloana 5 va avea următorul cuprins: „487.819 lei";

- la poziţia 70, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Finanţare SAPARD";

- la poziţia 83, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.1.1";

- la poziţia 84, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în satul Dobrun, SC - 300 mp, Suprafaţa aferentă = 1.885 mp, Vecinătăţi: E - Cooperativa de credit, V - teren primărie, S - teren sport, N - DJ 643";

- la poziţia 84, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1973"

- la poziţia 84, coloana 5 va avea următorul cuprins: „164.323 lei"

- la poziţia 84, coloana 6 va avea următorul cuprins „Contract vânzare-cumpărare nr. 6.119/2004";

b) după poziţia 84 se introduc 110 noi poziţii, poziţiile 85-194, conform anexei nr. 1.

2. La anexa nr. 62 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pîrşcoveni", după poziţia 144 se introduc două noi poziţii, poziţiile 145 şi 146, conform anexei nr. 2.

3. La anexa nr. 76 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Spineni", la poziţia 5, coloana 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Alimentare cu apă, sat Profa Deal; puţ forat 200 m".

4. După anexa nr. 102 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 103, având conţinutul prevăzut în anexa nr. 3.

Art. II. -Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor şi reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXA Nr. 1

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dobrun, judeţul Olt

Secţiunea I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele Dc identificare

Anul

Valoarea Dc inventar

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

85

1.3.7.1.

Dc 78

Situat în sat Ulmet

L = 1.000m; l = 12m

Vecinătăţi:

E - De 113

V - De 62

S - T 16 si intravilan Ulmet

N - T 13 şi T 15

1962

42.811,2

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

86

1.3.7.1.

Dc 102

Situat în sat Ulmet

L = 1.775m; l = 4 m

Vecinătăţi:

E - T15

V - T13

S - De 78

N - Râul Olteţ

1962

25.330

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

87

1.3.7.1.

Dc 113

Situat în sat Ulmet

L = 1.000m; l = 12m

Vecinătăţi:

E - pădure Ulmet

V - Truică Marin T16,T15,T14

S - Dj 643

N - râul Olteţ

1962

42.811,2

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

88

1.3.7.1.

Dc 123

Situat în sat Ulmet

L = 1.000m; l = 4 m

Vecinătăţi:

E - T14;T15;T16

V - intravilan Ulmet şi T 15

S - drum comunal

N - canal 110

1962

14.270

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

89

1.3.7.1.

Dc 130

Situat în sat Ulmet

L = 350 m; l = 4 m

Vecinătăţi:

E - De 113

V - De 123 S

 - intravilan Ulmet

N - T 16

1962

4.994,6

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

90

1.3.7.1.

Dc 10

Situat în sat Dobrun

L = 3.050m; l = 12 m Vecinătăţi:

E - Lotizări, T 7,T6

V - T5,

S - Dj 643

N - comuna Şopârliţa

2007

130.574,1

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

91

1.3.7.1.

Dc 148

Situat în sat Rosienii Mici

L = 125 m; l = 4 m

Vecinătăţi:

E - A146

V - Ps 149

S - De 164

N - Pd 140

1962

1.783,8

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

0

1

2

3

4

5

6

92

1.3.7.1.

Dc 150

Situat în sat Rosienii Mari

L = 50 m; l = 4 m

Vecinătăţi:

E - Ps 149

V - Ps 151

S - De 164

N - Ps 138

1962

713,5

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

93

1.3.7.1.

Dc 152

Situat în sat Rosienii Mari

L = 75 m; l = 4 m

Vecinătăţi:

E - Ps 151

V - Ps 153

S - De164

N - Ps 138

1962

1.070,2

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

94

1.3.7.1.

Dc 154

Situat în sat Rosienii Mari

L = 400 m; l = 4 m

Vecinătăţi:

E - Ps 153

V - Ps 155

S - De 164

N - Pd 73

1962

5.708,1

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

95

1.3.7.1.

Dc 156

Situat în sat Rosienii Mari

L = 140 m; l = 4 m

Vecinătăţi:

E - Ps 155

V - Ps 157

S - De 164

N - De 154

1962

1.997,8

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

96

1.3.7.1.

Dc 158

Situat în sat Rosienii Mari

L = 120 m; l = 3 m

Vecinătăţi:

E - Ps 157

V - Ps 159

S - De 164/1

N - De 156

1962

1.284,3

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

97

1.3.7.1.

Dc 160

Situat în sat Rosienii Mari

L = 175m; l = 4 m

Vecinătăţi:

E - Ps 159

V - Ps 161

S - De 164/1

N - De 154

1962

2.497,3

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

98

1.3.7.1.

Dc 162

Situat în sat Rosienii Mari

L = 104 m; l = 4 m

Vecinătăţi:

E - Ps 161

V - Ps 163

S - De 164/1

N - De 156

1962

1.484,1

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

99

1.3.7.1.

Ds 164

Situat în sat Rosienii Mari

L = 1.400m;l = 12m

Vecinătăţi:

E - A168 şi Pd81

V - intravilan sat Rosieni

S - A 165 şi A 168

N - intravilan Ulmet şi Ps CL

1962

59.935,6

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

100

1.3.7.1.

Dc 199

Situat în sat Rosienii Mari

L = 460 m; l = 5 m

Vecinătăţi:

E - De213

V - intravilan Rosienii Mici

S - T 20

N - T 19

1962

8.205

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

0

1

2

3

4

5

6

101

1.3.7.1.

Dc 213

Situat în sat Rosienii Mici

L = 440 m; l = 4 m

Vecinătăţi:

E - T 80

V - T 20

S - De 834

N - De 199

1962

6.278,9

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

102

1.3.7.1.

Dc 216

Situat în sat Rosienii Mici

L = 600 m; l = 5 m

Vecinătăţi:

E - T 21

V - intravilan Rosienii Mici

S - Np216

N - T 20

1962

10.702,8

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

103

1.3.7.1.

Dc 217

Forestier Călugăreasca

Situat în sat Rosienii Mici

L = 1.330m;l = 12m

Vecinătăţi:

E - Pd 66;70;77

V - T 22

S - De 221

N - Drum comunal

1962

56.938,8

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

104

1.3.7.1.

Dc 219

Situat în sat Rosienii Mici

L = 125 m; l = 4 m

Vecinătăţi:

E - Np218

V - T22/1

S - De 217

N - Drum comunal

1962

1.783,8

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

105

1.3.7.1.

Dc 221

Situat în sat Rosieni

L = 2.800 m; l = 5 m

Vecinătăţi:

E - De217

V - T 54

S - T 56/1 ;T56/4;Jud.Dolj

N - T22.T 56/3.T 55

1962

49.946,4

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

106

1.3.7.1.

Dc 222

Situat în sat Rosieni

L = 2.200 m; l = 5 m

Vecinătăţi:

E - T 22; f 22/2; T 22/3

V - T 25; T 56/3

S - T 22; T 22/2; T 22/3

N - T 25; T 56/3

1962

39.243,6

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

107

1.3.7.1.

Dc 223

Situat în sat Rosieni

L = 575 m; l = 4 m

Vecinătăţi:

E - De219

V - De 222

S - T 22/1

N - T 23

1962

8.205,4

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

108

1.3.7.1.

Dc 227

Situat în sat Rosienii Mici

L = 1.050 m; I = 4 m

Vecinătăţi:

E - intravilan Rosienii Mici

V -T24;T25

S -T23

N - intravilan Rosieni

1962

14.983,9

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

109

1.3.7.1.

Dc 257

Situat în sat Rosienii Mici

L = 350 m; I = 4 m

Vecinătăţi:

E - Ps 258

V -Dc 267

S - intravilan Rosieni

N - pârâu Roşu

1962

4.994,6

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

0

1

2

3

4

5

6

110

1.3.7.1.

Dc 266

Situat în sat Rosienii Mari

L = 150 m; I = 12 m

Vecinătăţi:

E - Ps 265

V -A30

S - Ps 265

N-A30

1962

6.421,6

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

111

1.3.7.1.

Dc 267

Situat în sat Rosienii Mari

L = 270m; l = 12 m

Vecinătăţi:

E - Ps 307

V - Ps 309

S - Dc 266

N - Dc 65

1962

11.559

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

112

1.3.7.1.

Dc 65 Forestier

Rusca - Rosienii Mari

L = 400m; l = 12 m

Vecinătăţi:

E -Pd 11

V -Pd9

S - Dc 267

N - DJ 643

1962

17.124,4

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

113

1.3.7.1.

Dc 268

Situat în sat Rosienii Mari

L = 950 m; I = 4 m

Vecinătăţi:

E -Dc 154

V -Dc 65 şi Dc 267

S - păşune CL

N -Pd 11

1962

13.556,8

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

114

1.3.7.1.

Dc 269

Situat în sat Rosienii Mari

L = 150 m; I = 12 m

Vecinătăţi:

E - Ps 270

V - Ps 286

S - Ps 270

N - Ps 286

1962

6.421,6

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

115

1.3.7.1.

Dc 283

Situat în sat Rosienii Mari

L = 50m; l = 12 m

Vecinătăţi:

E - Ps 280

V -A284

S - intravilan Roşieni

N - pârâu Roşu

1962

2.140,5

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

116

1.3.7.1

Dc 287

Situat în sat Rosienii Mari

L = 150 m; I = 4 m

Vecinătăţi:

E - Ps 286

V - Ps 285

S-A285

N - Dc 268

1962

2.140,5

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

117

1.3.7.1

Dc 289

Situat în sat Rosienii Mari

L = 180 m; I = 4 m

Vecinătăţi:

E - Ps 288

V - Ps 290

S-A285

N - Dc 268

1962

2.568,6

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

118

1.3.7.1

Dc 291

Situat în sat Rosienii Mari

L = 180 m; I = 4 m

Vecinătăţi:

E - Ps 290

V - Ps 292

S-A285

N - Dc 268

1962

2.568,6

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

0

1

2

3

4

5

6

119

1.3.7.1

Dc 293

Situat în sat Rosienii Mari

L = 150 m; I = 4 m

Vecinătăţi:

E - Ps 292

V - Ps 294

S-A285

N - Dc 268

1962

2.140,5

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

120

1.3.7.1

Dc 295

Situat în sat Rosienii Mari

L = 600 m; I = 4 m

Vecinătăţi:

E - Ps 294

V -A29

S - Dc 257

N - Dc 268

1962

8.562,2

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

121

1.3.7.1

Dc 297

Situat în sat Rosienii Mari

L = 220m;l = 4 m

Vecinătăţi:

E - Ps 296

V -Ps301

S-A298

N - Dc 268

1962

3.139,4

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

122

1.3.7.1

Dc 302

Situat în sat Rosienii Mari

L = 220m;l = 4 m

Vecinătăţi:

E -Ps301

V - Ps 303

S - A 300

N - Dc 297 si Dc 268

1962

3.139,4

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

123

1.3.7.1

Dc 304

Situat în sat Rosienii Mari

L = 230m;l = 4 m

Vecinătăţi:

E - Ps 303

V - Ps 305

S - Dc 295

N - Dc 268

1962

3.282,2

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

124

1.3.7.1

Dc 307

Situat în sat Rosienii Mari

L = 350 m; I = 4 m

Vecinătăţi:

E-A305

V - Ps 307

S - Ps 265

Dc 268

1962

4.994,6

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

125

1.3.7.1

Dc 320

Situat în sat Rosienii Mari

L = 175 m; I = 4 m

Vecinătăţi:

E -Ps319

V -Ps321

S-A30

N -Pd9

1962

2.497,3

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

126

1.3.7.1

Dc 322

Situat în sat Rosienii Mari

L = 320m;l = 4 m

Vecinătăţi:

E -Ps321

V - Ps 323

S-A30

N -Pd9

1962

4.566,5

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

127

1.3.7.1

Dc 324

Situat în sat Rosienii Mari

L = 100 m; I = 4 m

Vecinătăţi:

E - Ps 323

V - Ps 325

S-A30

N -Pd9

1962

1.427

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

0

1

2

3

4

5

6

128

1.3.7.1

Dc 326

Situat în sat Rosienii Mari

L = 200 m; I = 4 m

Vecinătăţi:

E - Ps 325

V - Ps 327

S -De510

N-T31

1962

2.854

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

129

1.3.7.1

Dc 328

Situat în sat Rosienii Mari

L = 150 m; I = 4 m

Vecinătăţi:

E - Ps 327

V - Ps 329

S -De510

N-T31

1962

2.140,5

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

130

1.3.7.1

Dc 330

Situat în sat Rosienii Mari

L = 100 m; I = 4 m

Vecinătăţi:

E - Ps 329

V -Ps331

S -De510

N-T31

1962

1.427

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

131

1.3.7.1

Dc 221/2

Situat în sat Rosieni

L = 2.100m;l = 4m

Vecinătăţi:

E - T 56 si T50

V - T54 si T55

S - Dc 595

N - Dc 221

1962

29.967,8

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

132

1.3.7.1

Dc 8/1

Situat în sat Dobrun

L = 950m; l = 12 m

Vecinătăţi:

E - Ce 30

V -T32

S -T32

N - Dc 379

1962

40.670,6

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

133

1.3.7.1.

Dc 375/1

Situat în sat Dobrun

L = 350 m; I = 4 m

Vecinătăţi:

E - T 32 si T32/3

V - T 32/5 si T32/4

S - De380/1

N - Dc 379

1962

570,8

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

134

1.3.7.1.

Dc 300/1

Situat în sat Dobrun

L = 900 m; I = 5 m

Vecinătăţi:

E - T 11/1

V -Dc 360

S - T 32/1

N - T 32/5 şi T 32/2

1962

16.054,2

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

135

1.3.7.1.

Dc 379

Situat în sat Dobrun

L = 2.925 m;l = 12 m

Vecinătăţi:

E - Dc 45

V -Dc 431

S -T32;T33;T36;T40

N-T4

1962

125.222,7

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

136

1.3.7.1.

Dc 380

Situat în sat Dobrun

L = 300 m; I = 4 m

Vecinătăţi:

E -T32

V -T33

S - Ds 9

N - Dc 379

1962

4.281,1

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

0

1

2

3

4

5

6

137

1.3.7.1.

Ds 384

Situat în sat Dobrun

L = 200 m; I = 4 m

Vecinătăţi:

E -T33

V -T36

S - drum comunal

N - Dc 379

1962

2.854

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

138

1.3.7.1.

Dc 393

Situat în sat Dobrun

L = 150 m; I = 4 m

Vecinătăţi:

E -T34

V -T35

S - Dc 384

N - Dc 32

1962

2.140,5

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

139

1.3.7.1.

Dc 395

Situat în sat Dobrun

L = 150 m; I = 12 m

Vecinătăţi:

E -T35

V -T37

S - Dc 396

N -De31

1962

6.421,6

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

140

1.3.7.1.

Ds 396

Situat în sat Dobrun

L = 80 m; I = 12 m

Vecinătăţi:

E -T34

V -T36

S - drum comunal

N - Dc 395

1962

3.424,8

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

141

1.3.7.1.

Dc 416

Situat în sat Dobrun

L = 400m;l = 12 m

Vecinătăţi:

E -T36

V -T38

S - DJ 643

N - Dc 379

1962

17.124,4

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

142

1.3.7.1.

Dc 428

Situat în sat Dobrun

L = 300 m; I = 4 m

Vecinătăţi:

E -T38

V -T40

S - DJ 643

N - Dc 379

1962

4.281,1

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

143

1.3.7.1.

Dc 430

Situat în sat Dobrun

L = 1.175 m; l = 4m

Vecinătăţi:

E -De18

V -Dc 1108

S -T39

N-T2

1962

16.767,7

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

144

1.3.7.1.

Dc 431

Situat în sat Dobrun

L = 1.225 m; l = 4m

Vecinătăţi:

E -T39

V - comuna Voineasa

S - Dc 379

N -Dc 430 şi Dc 1100

1962

17.481,2

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

145

1.3.7.1.

Dc 470

Situat în sat Dobrun

L = 1.575 m; l = 4m

Vecinătăţi:

E - T 47 şi T 41

V - comuna Voineasa

S -T41 si T41/1

N - Dc 5

1962

22.475,8

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

0

1

2

3

4

5

6

146

1.3.7.1.

Dc 402

Situat în sat Dobrun

L = 1.000 m; I = 4m

Vecinătăţi:

E - Dc 508

V -Dc 478

S - T 43/4

N - T43/5

1962

14.270,4

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

147

1.3.7.1.

Dc 478

Situat în sat Dobrun

L = 4.325 m; l = 5m

Vecinătăţi:

E-T41;+42;T43/1 ;T44/2;T44

V - comuna Voineasa

S - pădure

N - comuna Dobrun sat Chilii

1962

77.149,3

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

148

1.3.7.1.

Dc 509

Situat în sat Dobrun

L = 2.250 m; l = 4 m

Vecinătăţi:

E - T47;T46;T44/8

V - T 44/5

S - T44/5;T44/8;T46;T47

N - T 45

1962

32.108,4

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

149

1.3.7.1.

Dc 518

Situat în sat Dobrun

L = 2.650m;l = 12m

Vecinătăţi:

E - intravilan sat Rosienii Mari

V - De 509

S - A554;A555;Ps 559, Ps 515

N - Ps 532, 332, A30

1962

113.449,6

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

150

1.3.7.1.

Dc 521

Situat în sat Dobrun

L = 2.100m;l = 4m

Vecinătăţi:

E - T44

V - T44/2 si T 44/1

S - Ps518

N - T 43/2 şi T 43/3

1962

29.967,8

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

151

1.3.7.1.

Dc 521/1

Situat în sat Dobrun

L = 1.500m; l = 4 m

Vecinătăţi:

E - T43/3

V - T 43/1

S - Ps518

N - De 478

1962

21.405,6

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

152

1.3.7.1.

Dc 547

Situat în sat Dobrun

L = 250 m; 1 = 12 m

Vecinătăţi:

E - Ps 334

V - Ps 546

S - De 449

N - sat Dobrun

1962

10.702,8

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

153

1.3.7.1.

Dc 549

Situat în sat Dobrun

L = 400 m; 1 = 12 m

Vecinătăţi:

E - T31

V - T 47

S - De 550

N - De 457

1962

17.124,4

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

154

1.3.7.1.

Dc 550

Situat în sat Dobrun

L = 150m; 1 = 12 m

Vecinătăţi:

E - T48

V - Ps 557

S - De 579

N - De 549

1962

6.421,6

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

0

1

2

3

4

5

6

155

1.3.7.1.

Dc 551/2

Situat în sat Dobrun

L = 1.655m; l = 4 m

Vecinătăţi:

E - De 521/1

V - comuna Voineasa

S - T 52

N - T44

1962

23.617,5

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

156

1.3.7.1.

Dc 554

Situat în sat Dobrun

L = 1.350m; l = 4 m

Vecinătăţi:

E - Ps 556

V - De 508

S - Ps 532

N - Ps 537

1962

19.265

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

157

1.3.7.1.

Dc 579

Situat în sat Dobrun

L = 1.600m; 1 = 4,6 m

Vecinătăţi:

E - T49;T49/1;T49/2;T49/3

V - T50;T50/1;T44/8

S - De 660/1

N - De 550

1962

26.257,5

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

158

1.3.7.1.

Dc 587

Situat în sat Dobrun

L = 600 m; l = 4 m

Vecinătăţi:

E - De 579

V - De 595

S - T50/1

N - Ps 588; Ps 592; Ps 590

1962

8.562,2

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

159

1.3.7.1.

Dc 594

Situat în sat Dobrun

L = 550 m; l = 4 m

Vecinătăţi:

E - Ps 593

V - T 44/8

S - De 595

N - De 579

1962

7.848,7

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

160

1.3.7.1.

Dc 645

Situat în sat Dobrun

L = 1.500m; l = 4 m

Vecinătăţi:

E - De 510

V - De 636

S - T 49/1 ;T 56/3

N - T 49/2; T 50

1962

21.405,6

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

161

1.3.7.1.

Dc 650

Situat în sat Dobrun

L = 1.450m; l = 5 m

Vecinătăţi:

E - De 164

V - De 660/1

S - Ps 250; T 25/5

N - T 49/1; Dc 660/1

1962

25.865,1

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

162

1.3.7.1.

Dc 13

Situat în sat Dobrun

L = 2.050 m; l = 4 m

Vecinătăţi:

E - comuna Pârşcoveni

V - Pd7

S - T2

N - Pd 11

1962

29.254,3

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

163

1.3.7.1.

Dc 18

Situat în sat Dobrun

L = 2.350 m; 1 = 12 m

Vecinătăţi:

E - T 3; T 37

V - T 39

S - De 379

N - comuna Pârşcoveni

1962

100.606,3

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

0

1

2

3

4

5

6

164

1.3.7.1.

Dc 31

Situat în sat Dobrun

L = 750 m; 1 = 12 m

Vecinătăţi:

E - De 32

V - De 18

S - T 37; T 35

N - T 3

1962

32.108,4

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

165

1.3.7.1.

Dc 32

Situat în sat Dobrun

L = 2.350 m; l = 4 m

Vecinătăţi:

E - T5

V - T3

S - drum comunal

N - comuna Pârşcoveni

1962

33.535,4

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

166

1.3.7.1.

Dc 62

Situat în sat Umet

L = 1.550m; l = 4 m

Vecinătăţi:

E - T13

V - T8

S - Ds 62

N - Pd 103

1962

22.119,1

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

167

1.6.1

Sala Dc Educaţie Fizică şi Sport Dobrun

Situat în sat Dobrun

Suprafata = 2.135 mp

L = 50m; 1 = 42,75 m Vecinătăţi:

E - teren CL

V - cămin cultural

S - teren Dc sport

N - Dj 643

2007

700.000

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

168

1.8.1

Teren fost SMA

Situat în sat Dobrun

Suprafata = 5.800 mp

L = 145 ni; l = 44 m

Vecinătăţi:

E - drum comunal

V - coproprietari Barcan Marin; Văduva Olga

S - Ps Primăria Dobrun

N - Dj 643

1991

22.134,5

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

169

1.8.1

Puţ - Brătăşanu

Situat în sat Dobrun

Suprafaţa = 680 mp

Vecinătăţi:

E - Stoica Denisa

V - Ristea Constantin

S - Ps Primărie

N - Stoica Denisa

1991

2.595

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

170

1.8.1

Bazin Dc apă fost CAP

Situat în sat Dobrun în T 31

Suprafaţa = 400 mp

Vecinătăţi:

E - drum exploatare

V - drum exploatare

S - T 31 arabil

N - drum exploatare

1991

1.427

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

171

1.3.7.1

De - Miihaescu

Situat în sat Roşieni pe

malul drept pârâu Roşu

L = 700m; 1 = 10 m

Vecinătăţi:

E - T19/1"

V - De 37

S - T 19/4; T 19/2

N - pârâu Roşu

2005

24.973,2

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

0

1

2

3

4

5

6

172

1.8.1

Teren arabil Cămin cultural

Situat în sat Dobrun

Suprafaţa = 3.240 mp Vecinătăţi:

E - Teren sport

V - Pârvu Dumitru

S - Păşune Primărie

N - Cămin cultural

2007

12.364,8

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

173

1.8.1

Teren bază furajeră

Situat în sat Dobrun

Suprafaţa = 4,9403 ha

Vecinătăţi:

E - De 337

V - De 8/1

S - rest proprietate CL

N - De 379

1991

188.536,6

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

174

1.8.1

Neproductiv nr. 6

Situat în sat Dobrun Tarla 32/2

Suprafaţa = 5.123 mp

Vecinătăţi:

E - De 8/1

V - Ene Ioana

S - De 375

N - proprietari

- Dobriceanu Ion

- Bondrescu Victor

1991

18.276,8

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

175

1.8.1

Neproductiv nr. 24

Situat în sat Dobrun

Tarla 32/3

Suprafaţa = 777 mp

Vecinătăţi:

E - Bucă Elena

V - De 375/1

S - Marin Maria

N - Ene Virgil, Zamfir Gheorghe, Dobriceanu Ion

1991

2.772

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

176

1.8.1

Neproductiv nr. 26

Situat în sat Dobrun Tarla 32/2

Suprafaţa = 352 mp

Vecinătăţi:

E - Marin Maria

V - De 375/1

S - De 375

N - De 375/1; Marin Maria

1991

1.255,7

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

177

1.8.1

Neproductiv nr. 10

Situat în sat Dobrun

Suprafaţa = 4.334 mp Vecinătăţi:

E - De 375/1

V - Marin Maria; Gioantă Elena S - Np 18

N - Gheorghe Ioana; Şerban Matilda

1991

15.461,9

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

178

1.8.1

Neproductiv nr. 18

Situat în sat Dobrun

Suprafaţa = 5.387 mp

Vecinătăţi:

E - De 375/1

V - De 379/1; Alexandru

Atanasiu

S - De 379/1

N - Np 10; Gioantă Elena;

Tereu Maria; Florea Mihail

1991

19.218,6

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

179

1.8.1

Neproductiv nr. 11

Situat în sat Dobrun

Suprafaţa = 3.738 mp Vecinătăţi: E - Fir Lina

V - Bondrescu Maria

S - De 380/1

N - De 379/1

1991

13.335,6

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

0

1

2

3

4

5

6

180

1.3.7.1

Dc 660/1

Situat în sat Rosienii Mari

L = 1.350m; l = 4 m

Vecinătăţi:

E - T25

V - T56/3

S - De 222

N - De 579

2001

19.265

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

181

1.3.7.1

Dc 534

Situat în sat Dobrun coastă

L = 600 m; l = 4 m

Vecinătăţi:

E - De 510

V - De 509

S - Ps 532

N - Ps 537

1962

8.562,2

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

182

1.3.7.1

Dc 595

Situat în sat Dobrun

L = 2.750 m; l = 4 m

Vecinătăţi:

E - De 594

V - judetul Dolj

S - T 52

N - T 51

2001

39.243,6

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

183

1.3.7.1

Dc 622

Situat în sat Rosienii Mari

L = 1.100m; l = 4 m

Vecinătăţi:

E - T55

V - T54

S - hotar Dolj

N - T 51

2001

15.597,4

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

184

1.3.7.1

Ds 20/1

Situat în sat Ulmet

L = 737 m; 1 = 12 m

Vecinătăţi:

E - De 1/1

V - Pd 68

S - lotizări T 12

N - lotizări T 12

1995

31.551,8

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

185

1.8.1

Teren Dc sport Ulmet

Situat în sat Ulmet

Suprafaţa S = 0,75 ha

L = 150m; l = 50 m

Vecinătăţi:

E - Pd 140

V - Oroveanu Petre

S - T 18

N - De 137

2005

26.757

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

186

1.8.1

Fântână publică Roşieni - pod

Situată în sat Rosienii Mari Suprafaţa S = 0,2917 ha Vecinătăţi.

E - Mihăescu Ana

V - drum comunal

S - lvan Ilie şi Mihăescu Marin N - De154

1962

10.406,6

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

187

1.8.1

Fântână publică Dumitrian

Situată în sat Rosienii Mari Suprafaţa S = 0,09 ha

L = 46 m; 1 = 41 m (triunghi) Vecinătăţi:

E - Burlan Nicolae

V - drum comunal

S - drum comunal

N - drum comunal

1962

3.210,8

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

0

1

2

3

4

5

6

188

1.8.1

Fântână publică Cimitir

Situată în sat Roşienii Mari Suprafaţa aferentă S = 1,14 ha (păşune)

Vecinătăţi:

 E - cimitir Roşieni

V - intravilan Roşieni

S - intravilan Roşieni

N - pârâu Roşu

1962

40.670,6

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

189

1.8.1

Gropan (grădină) Ulmet

Situată în sat Ulmet

Suprafaţa S = 0,1840 ha

L = 46m; l = 40 m

Vecinătăţi:

E - De 102

V - T13

S - T13

N - T13

1991

6.564,3

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

190

1.8.1

Teren fostă bază

Suprafaţa = 2,50 ha

Vecinătăţi:

N - teren consiliul local

S - cc fostă bază

E - Ds 337

V - De 8/1

1991

95.407,5

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

191

1.8.1

Teren Coada Berzii

Suprafaţa = 1.550

Vecinătăţi:

N - De 650

S - Np 249 Barza

E - Dincă Gheorghe

V - De 650

1962

5.529,7

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

192

1.8.1

Neproductiv T39

Suprafaţa = 0,25 ha

Vecinătăţi:

N - T39

S - T39

V - Te9

E - De 18

1991

8.919

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

193

1.8.1

Regularizare pârâu Roşu şi Barza

Lungime = 3.000 m

Vecinătăţi:

N - pârâul Olteţ

S - Roşienii Mari

E - Osica Dc Jos

V - comuna Dobrun

2008

3.500.000

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

194

1.8.1

Teren arabil Primăria Dobrun

Situat în intravilanul satului Dobrun

Suprafaţa = 1.939 mp Vecinătăţi:

N - Guriţă Dumitru

S - păşune

E - Creţu Mila

V - Consiliul Local Dobrun

2008

7.399,22

Domeniul public al comunei Dobrun, potrivit H.C.L. nr. 12/2008

ANEXA Nr. 2

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pârşcoveni, judeţul Olt

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele Dc identificare

Anul

Valoarea Dc inventar

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

145

1.6.6.

Suprafaţă teren

S teren, 0,60 ha

L = 60m; 1 = 100 m

Teren extravilan situat în

tarlaua A 147

Vecinătăţi:

E-teren arabil;

V-teren arabil;

S-teren arabil;

N-teren arabil

1991

600

Domenul public al comunei Pârşcoveni, potrivit H.C.L nr. 27/2008

146

1.6.6.

Suprafaţă teren

S teren, 1,12 ha

B - 108 m; b - 34 m, 1 - 158 m

Teren extravilan situat în

tarlaua 31

Vecinătăţi:

N-Dc 285;

E-Rotaru Mihai,

V-Dc 285;

S-curtea fostului CAP

1991

1120

Domeniul public al comunei Pârşcoveni, potrivit H.C.L nr. 27/2008

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 103 la Hotărârea Guvernului nr. 1.355/2001)

INVENTARUL

bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Călui, judeţul Olt

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele Dc identificare

Anul

Valoarea Dc inventar

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

1

1.3.7.2.

D.C.9 CĂLUI MĂNĂSTIRE, compus din STR. ÎNVĂŢĂTOR ILIE POPESCU si STR. FRAŢII BUZEŞTI

Călui Centru Mănăstire

St = 25.200 mp

L = 3.150m

L = 8m

1992

2.292.130

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

2

1.3.7.2.

DC9B - str. ing. GRIGORE NICOLA, Dc la DJ 643 la Podul Nou

St = 8.000 mp

L = 1000m

l = 8m

1962

700.000

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

3

1.3.7.1.

ULIŢA TERASA, Dc la DJ 643 până la Cotul Pădurii Călui

L = 250 m

l = 6m

St = 1500 mp

1962

9.287

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

4

1.3.7.1.

ULIŢA BEBE PIPĂ - până la Terentea intersecţie (ALEEA MESERIAŞILOR)

L = 270 m

l = 6m

St = 1.620 mp

1962

10.027

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

5

1.3.7.1.

ULIŢA COSTICĂ CIOBANU până la Terentea intersecţie

L = 300 m

l = 4m

St = 1.200 mp

1962

7428

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

0

1

2

3

4

5

6

6

1.3.7.1.

ULIŢA GHENCEA - până la Lunca Călui

St = 2.620 mp

L = 655 m

l = 4m

1962

16.217

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

7

1.3.7.1.

ULIŢA GHENCEA TITU NIŢOAICĂ) (Str. POENIŢEI)

St = 1.440 mp

L = 240 m

l = 6m

1962

8.913

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

8

1.3.7.1.

ULIŢA NICOLAE LILICA până la Lunca Călui (STR. ÎNVĂŢĂTOR JANA CIUCA)

St = 6.000 mp

L = 1.000m

l = 6m

1962

37.140

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

9

1.3.7.1.

ULIŢA LEANA NACĂ- NĂSTASIE DODU (STR. GHEORGHE DRAGOMIR)

St = 1.080 mp

L = 180m

l = 6m

1962

6.685

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

10

1.3.7.1.

ULIŢA NĂSTASE D. - NICOLAI. (STR. GHEORGHE DRAGOMIR)

L = 115m

l = 6m

St = 690 mp

1962

4.271

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

11

1.3.7.1.

ULIŢA NĂSTASE DODU - ANDREI LUCIAN (STR. GHEORGHE DRAGOMIR)

L = 115m

l = 6m

St = 690 mp

1962

4.271

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

12

1.3.7.1.

ULIŢA NICOLA ION - până la DRAGOMIR ION (RINU)

L = 200 m

l = 3m

St = 600 mp

1962

3.714

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

13

1.3.7.1.

ULIŢA DC 9 B - LUCE

L = 70m l = 6m

St = 420 mp

1962

2.599

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

14

1.3.7.1.

ULIŢA LUCE - COMBIR

L = 175m

l = 3m

St = 525 mp

1962

3.249

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

15

1.3.7.1.

ULIŢA DINU P - CIRJU ILIE (STR. CREŢU NICOLAE)

L = 300 m

l = 6m

St = 1.800 mp

1962

11.142

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

16

1.3.7.1.

ULIŢA STANCU M. - IRODIAF. (STR. MARGARETEI)

L = 370 m

l = 6m

St = 2.220 mp

1962

13.741

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

17

1.3.7.1.

ULIŢA MITA GHINĂ - NĂSTASE GRIGORE (STR. GRIGORE FLORESCU)

L = 150m

l = 6m

St = 900 mp

1962

5.571

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

18

1.3.7.1.

ULIŢA PETRICĂ AL MARII-

FLORESCU V.

(STR. GRIGORE FLORESCU)

L = 120m

l = 6m

St = 720 mp

1962

4.456

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

19

1.3.7.1.

ULIŢA COSTEL LĂPADATU- PETRICĂ AL MĂRII (STR. MAIOR NICOLAE DOGARU)

L = 100m

l = 6m

St = 600 mp

1962

3.714

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

0

1

2

3

4

5

6

20

1.3.7.1.

ULIŢA NĂSTASE GRIGORE - PODUL BĂLII (STR. MAIOR NICOLAE DOGARU)

L = 850 m

l = 6m

St = 5.100 mp

1962

31.569

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

21

1.3.7.1.

ULIŢA CIRJUM. - ILIE MOACA

L = 150m

l = 4m

St = 600 mp

1962

3.714

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

22

1.3.7.1.

ULIŢA CIŞMEA MOACA FLOREA l RODIA

L = 250 m

l = 4m

St = 1.000 mp

1962

6.190

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

23

1.3.7.1.

ULIŢA TRIFAN-ANICUŢA

L = 115m

l = 6m

St = 690 mp

1962

4.271

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

24

1.3.7.1.

ULIŢA ION CICĂ - De la Dc 9 la Pădurea Ocolului

L = 845 m

l = 8m

St = 6.760 mp

1962

41.844

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

25

1.3.7.1.

DC 9 - POD BĂLA (STR. IRODIA)

L = 200 m

l = 8m

St = 1.600 mp

1962

9.904

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

26

1.3.7.1.

ULIŢA CONSTANTINESCU P - De la D.C 9 - PIETROASA

L = 920 m

l = 4m

St = 3.680 mp

1962

22.779

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

27

1.3.7.1.

ULIŢA TUDORACHE I - Dc la DC 9 la Pârâul Caluieţ

L = 75m

l = 3m

St = 225 mp

1962

1.392

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

28

1.3.7.1.

ULIŢA ION BALEGĂ - Dc la D.C 9 la SCURTA

L = 1.190m

l = 4m

St = 4.760 mp

1962

29.464

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

29

1.3.7.1.

DC 9 - CĂLUIET, ULIŢA BEBE DUNU

L = 100m

l = 3m

St = 300 mp

1962

1.857

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

30

1.3.7.2

ULIŢA DC 9-MARIN PEAGU - MUTA (STR. COLNICULUI)

L = 200 m

l = 4m

St = 800 mp

1962

4.952

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

31

1.3.7.1.

DIN DJ 643 la BORDEI

L = 150m

l = 4m

St = 600 mp

1962

3.714

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

32

1.3.7.1.

CIŞMEA MOACA-CIMITIR

L = 400 m

l = 4m

St = 1.600 mp

1962

9.904

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

33

1.3.7.1.

ULIŢA MARIN PEAGU- TUDORACHE N. (STR. COLNICULUI)

L = 300 m

l = 5m

St = 1.500 mp

1962

9.285

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

0

1

2

3

4

5

6

34

1.3.7.1.

ULIŢATUDORACHE N. - FLOAREA CONSTANTIN (STR. COLNICULUI)

L = 400 m

l = 5m

St = 2.000 mp

1962

12.380

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

35

1.3.7.1.

ULIŢA ION MANEA Dc la str. Colnic la Valea Grajdului

L = 340 m

l = 4m

St = 1.360m

1962

8.418

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

36

1.3.7.1.

ULIŢA COLONEL - Dc la str. Colnic la pârâul Caluieţ

L = 150m

l = 4m

St = 600 mp

1962

3.714

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

37

1.3.7.1.

ULIŢA FLOAREA C - TIN - Dc la str. Coline la pârâul Caluieţ

L = 150m

l = 3m

St = 450 mp

1962

2.785

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

38

1.3.7.1.

DC 9 MĂNĂSTIRE - DINU LUŢA(STR. COLNICULUI)

L = 75m

l = 6m

St = 450 mp

1962

2.785

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

39

1.3.7.1.

ULIŢA ILIE AL TUDORII - Dc la DC9 la Pădurea Ocolului

L = 560 m

l = 6m

St = 3.360 mp

1962

20.798

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

40

1.3.7.1.

ULIŢA BISERICĂ - Dc la DC9 la pârâul Caluieţ

L = 100m

l = 4m

St = 400 mp

1962

20.798

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

- PODURI -

41

1.3.1.7.1.

POD METALIC MARINACHE

H = 4m

L = 20m

l = 4m

1962

124.358

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

42

1.3.1.7.1.

POD BĂDICA

H = 5m

L = 20m

l = 5m

2001

20.000

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

43

1.3.1.7.1.

POD METALIC - BĂLA

H = 4,5 m

L = 12m

l = 2m

1987

15.000

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

44

1.3.1.7.2.

POD BETON -COLNIC MĂNĂSTIRE

H = 3m

L = 6m

l = 5m

1997

4.900

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

45

1.3.1.7.2.

POD BETON - MUTA

H = 3m

L = 5m

l = 4m

2003

10.000

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

46

1.3.1.7.2.

PODEŢ BUŞU-UDUDOI

DALAT,

H = 1 m

L = 8m

l = 2m

245.951

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

0

1

2

3

4

5

6

47

1.3.1.7.2.

PODEŢ CIOBANU CONSTANTIN - TREAPT

DALAT

TUB 600 mm

L = 6m

2006

1.500

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

48

1.3.1.7.2.

PODEŢ GHENCEA

TUB 800 mm

L = 6m

2008

80.722

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

49

1.3.1.7.2.

PODEŢ CIRJU ILIE

TUB 800 mm

L = 8m

2008

80.722

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

50

1.3.1.7.2.

PODEŢ DINU PETRE

TUB 8.600 mm

L = 8m

2008

80.722

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

51

1.3.1.7.2.

PODEŢ LAPADATU COSTEL

TUB 800 mm

L = 8m

2008

80.722

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

52

1.3.1.7.2.

PODEŢ MIŢA GHINĂ

TUB 600 mm

L = 8m

2008

51.932

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

53

1.3.1.7.2.

PODEŢ PETRICĂ AL MĂRII

TUB 800 mm

L = 8m

2008

80.722

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

54

1.3.1.7.2.

PODEŢ BETON MARGARETA

TUB 600 mm

L = 6m

2006

2.000

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

55

1.3.1.7.2.

PODEŢ CIMITIR

DALAT,

L = 8 m

L = 2 m,

h = 1 m

2008

245.951

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

56

1.3.1.7.2.

PODEŢ ANDREI

TUB 600 mm

L = 8m

2008

51.932

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

57

1.3.1.7.2.

PODEŢ LEANA NACA

TUB 800 mm

L = 8m

2007

80.722

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

58

1.3.1.7.2.

PODEŢ COSTEL ARPAGIC

DALAT, h = 1 m

L = 8 m,

l = 2 m

2007

245.951

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

59

1.3.1.7.2.

PODEŢ NICOLAE LION

TUB 600 mm

L = 8m

2008

51.932

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

60

1.3.1.7.2.

PODEŢ ION BALEGĂ

TUB 600 mm

L = 8m

2008

51.932

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

0

1

2

3

4

5

6

61

1.3.1.7.2.

PODEŢ ILIE AL TUDORII

TUB 800 mm

L = 8m

2008

80.722

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

62

1.3.1.7.2.

PODEŢ COSTINA

TUB 800 mm

L = 6m

1992

2.000

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

63

1.3.1.7.2.

PODEŢ GHEORGHIU

TUB 600 mm

L = 8m

2008

51.932

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

64

1.3.1.7.2.

DC 9 COLONELU TRUTA C - TIN(GHIOŞENARU)

DALAT,

h = 1 m,

L = 8 m,

l = 2 m

2008

245.951

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

65

1.3.1.7.2

DC 9 ION AL LUI CICĂ

DALAT,

h = 1 m,

L = 16m,

l = 2m

2008

491.902

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

66

1.3.1.7.2.

DC 9 ILIE FLOROIU

DALAT,

h = 1 m,

L = 8 m,

l = 2 m

2008

245.951

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

67

1.3.1.7.2.

DC9FLOREAJANCĂ

DALAT,

h = 1 m

L = 8 m,

l = 2 m

2008

245.951

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

68

1.3.1.7.2

DC 9 IANCU GHEORGHE (GOGU MITRANII)

DALAT,

h = 1 m

L = 8 m,

l = 2 m

2008

245.951

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

69

1.3.1.7.2.

DC 9 MITICĂ BANCAŞU

DALAT,

h = 1 m

L = 8 m,

l = 2 m

2008

245.951

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

70

1.3.1.7.2

DC 9 TUDORACHE MARIN (LECĂ)

DALAT,

h = 1 m

L = 8 m ,

l = 2 m

2008

245.951

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

71

1.3.1.7.2.

DC 9 GHIORGHE ŞCHIOPU (Magazin Viţa)

DALAT,

h = 1 m

L = 8 m,

l = 2 m

2008

245.951

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

72

1.3.1.7.2.

DC 9 MINODORA

DALAT,

h = 1 m

L = 8 m,

l = 2 m

2008

245.951

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

73

1.3.1.7.2.

DC 9 ION FĂSUI

DALAT,

h = 1 m,

L = 8 m,

l = 2 m

2008

245.951

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

74

1.3.1.7.2.

DC 9 DRUGHE PETRE

DALAT,

h = 1 m

L = 8 m,

l = 2 m

2008

245.951

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

0

1

2

3

4

5

6

75

1.3.1.7.2

DC 9 DRUGHE MARIN

DALAT,

h = 1 m

L = 8 m,

l = 2 m

2008

245.951

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

76

1.3.1.7.2.

DC 9 FOSTA CIŞMEA- MĂNĂSTIRE

DALAT,

h = 1 m

L = 8 m ,

l = 2 m

2008

245.951

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

77

1.3.1.7.2.

TERASA CĂLUI

TUB 600 mm

L = 8m

2007

51.932

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

78

1.3.1.7.2.

BEBE PIPĂ

TUB 600 mm

L = 8m

2007

51.932

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

79

1.3.1.7.2.

NICOLAE AL FLORII SIEI

TUB 600 mm

L = 8m

2008

51.932

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

80

1.3.1.7.2.

DRUM BRANIŞTE (PERET)

DALAT,

h = 1 m,

L = 8 m,

l = 2 m

2008

245.951

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

81

1.3.1.7.2.

DJ 643 -DRUM CIUTA

DALAT,

h = 1 m

L = 8 m,

l = 2 m

2008

245.951

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

82

1.3.1.7.2.

ZAMFIR

TUB 600 mm,

L = 8 = m,

l = 2 m

2008

51.932

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

83

1.3.1.7.2.

BRANIŞTE TARLA

TUB 800 mm

L = 8m

2008

80.722

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

84

1.3.1.7.2.

VICA MOACA

TUB = 600 mm

L = 8m

2008

51.932

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

85

1.3.1.7.2.

JUMIGAI

DALAT,

h = 1 m

L = 8 m ,

l = 2 m

2008

245.951

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

86

1.3.1.7.2.

TITU NIŢOACAI

DALAT,

h = 1

L = 8 m ,

 = 2 m

2007

245.951

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

87

1.3.1.7.2.

BEBE BUŞU

DALAT,

h = 1 m

L = 8 m,

l = 2 m

2007

245.951

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

88

1.3.1.7.2.

IONEL TIRCĂ

DALAT,

h = 1 m

L = 8 m,

l = 2 m

2007

245.951

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

0

1

2

3

4

5

6

89

1.3.1.7.2.

NICU TUDORII

DALAT,

h = 1 m

L = 8 m,

l = 2 m

2008

245.951

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

90

1.3.1.7.2.

PETRICĂCIUCIU

TUB 600 mm

L = 8m

2008

51.932

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

91

1.3.1.7.2.

NICU GERMANU - BEBE GINGU

TUB 600 mm

L = 8m

2008

51.923

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

92

1.3.1.7.2.

BEBE DUNU

TUB 600 mm

L = 8m

2008

51.923

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

93

1.3.1.7.2.

ANTONIE

DALAT,

h = 1 m

L = 8 m,

l = 2 m

2008

245.951

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

94

1.3.1.7.2.

ILIE AL TUDORII-FÂNTÂNĂ

TUB 800 mm

L = 8 m,

l = 2 m

2008

80.722

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

95

1.3.1.7.2.

COLONELUL - COLNIC

DALAT,

h = 1 m

L = 8 m,

l = 2 m

2008

245.951

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

96

1.3.1.7.2.

NELU TUDORACHE

DALAT,

h = 1 m

L = 8 m,

l = 2 m

2008

245.951

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

97

1.3.1.7.2.

ION CURCUIANU

DALAT,

h = 1 m

L = 8 m,

l = 2 m

2008

245.951

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

98

1.3.1.7.2.

FLOAREA CONSTANTIN

DALAT,

h = 1 m

L = 8 m,

l = 2 m

2008

245.951

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

99

1.3.1.7.2.

MITI PADURARU

TUB 800 mm

L = 8m

2008

80.722

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

100

1.3.1.7.2.

PRIMĂRIE

TUB 600 mm

L = 46m

2008

298.609

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

101

1.3.1.7.2.

CĂMIN CULTURAL

TUB 600 mm

L = 46m

2008

298.606

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

102

1.3.1.7.2.

PARC COMUNAL

TUB 600 mm

2008

25.000

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

0

1

2

3

4

5

6

103

1.3.1.7.2.

ULIŢA BISERICĂ

TUB 600 mm

L = 8m

2008

51.932

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

104

1.3.1.7.2.

INTRARE BISERICĂ

TUB 600 mm

L = 8m

2008

51.932

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

105

1.3.1.7.2.

STADION

TUB 600 mm

L = 8m

2008

51.932

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

106

1.3.1.7.2.

CIŞMEAUA EROILOR

TUB 600 mm

L = 8m

2008

51.932

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

- POIENI -

107

1.3.1.7.2.

POIANA BEBE PIPĂ

St = 120 mp

1962

1.932

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

108

1.3.1.7.2.

POIANA CIŞMEA CORNET

St = 50 mp

1962

805

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

109

1.6.6.

POIANA SÎRBU (ILIE FÎŢĂ)

St = 1.500 mp

1962

24.150

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

110

1.6.6.

POIANA FÂNTÂNA CIULEI

St = 270 mp

1962

4.347

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

111

1.6.6.

POIANA CIŞMEA BRAN

St = 300 mp

1962

4.830

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

112

1.6.6.

POIANA CIŞMEA RIZOIU

St = 200 mp

1962

3.220

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

113

1.6.6.

POIANA FÂNTÂNA CU SALCIE

St = 75 mp

1962

1.207

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

114

1.6.6.

POIANA - FÂNTÂNA CIRJU MARIN

St = 400 mp

1962

6.440

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

115

1.6.6.

POIANA FÂNTÂNA BALEGĂ AURICA

St = 200 mp

1962

3.220

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

0

1

2

3

4

5

6

116

1.6.6.

POIANA BĂDICA CAZAN

St = 600 mp

1962

9.660

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

117

1.6.6.

POIANA FÂNTÂNA IROD IA GERMANU

St = 221 mp

1962

3.558

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

118

1.6.6.

POIANA FÂNTÂNA BUZATU NICOLAE

St = 110 mp

1962

1.771

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

119

1.6.6.

POIANA FÂNTÂNA LUTA - CIMITIR

St = 1.300 mp

1962

20.930

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

120

1.6.6.

POIANA FÂNTÂNA LILA

St = 110 mp

1962

1.771

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

121

1.6.6.

POIANA FÂNTÂNA NICOLAE ALMOLDOVENCII

St = 140 mp

1962

2.254

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

122

1.6.6.

POIANA FÂNTÂNA ILIE AL TUDORII

St = 120 mp

1962

1.932

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

123

1.6.6.

POIANA FÂNTÂNA TRANDAFIROAIA

St = 20 mp

1962

322

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

124

1.6.6.

POIANA DIN FATA MĂNĂSTIRII (PARCARE)

St = 600 mp

1962

9.660

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

125

1.6.6.

POIANA FÂNTÂNA BEBE DUNU

St = 33 mp

1962

531

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

- CIŞMELE -

126

1.8.3.

CIŞMEAUA BRAN

Construcţie ciment

St = 310 mp

L = 18,4m, 1 = 17 m

h = 1,80 m

E = Florica D - tru,

V = DJ 643,

S = Bran

C.N = Monument

1936

8.500

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

127

1.8.3.

CIŞMEAUA CORNET

Construcţie ciment

Sc = 126 mp

L = 13,30m

1 = 9,50 m

h = 1 m

E = Helesteu

V = Zidaru I

S = DE

N = DE

1962

4.000

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

0

1

2

3

4

5

6

128

1.8.3.

CIŞMEAUA SALCIE

Construcţie ciment

St = 630

L = 45m

1 = 14 m

h = 1,30m

E = pădure

V = Florea Marin

S = DE

N = DE

1962

4.000

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

129

1.8.3.

CIŞMEAUA ILIE MOACA

Construcţie ciment

L = 5m

l = 4m

h = 1,30m

St = 20 mp

1962

2.000

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

- FÂNTÂNI -

130

1.8.1.

FÂNTÂNA BEBE PIPĂ

L = 3m l = 2m

St = 6 mp

1962

2.500

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

131

1.8.1.

FÂNTÂNA BACU

L = 2m

l = 2m

St = 4 mp

1962

4.000

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

132

1.8.1

FÂNTÂNA SADINĂ (CÎNDEA)

L = 5m

l = 4m

St = 20 mp

1962

322

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

133

1.8.1.

FÂNTÂNA CRIVINĂ - CÎNDEA

L = 4m

l = 5m

St = 20 mp

1962

322

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

134

1.8.1.

FÂNTÂNA CIULEI

L = 5m

l = 3m

St = 15 mp

2004

1.500

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

135

1.8.1.

FÂNTÂNA LILA

L = 2m

1 = 1 m

St = 2 mp

2008

2.500

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

136

1.8.1.

FÂNTÂNA BĂDICA

L = 5m

l = 4m

St = 20

2004

1.500

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

137

1.8.1.

FÂNTÂNA MARIN CIRJU

L = 3m

l = 3m

St = 9 mp

2007

2.000

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

138

1.8.1.

FÂNTÂNA BRAN

L = 1 m

1 = 1 m

St = 1 mp

2004

3.000

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

139

1.8.1.

FÂNTÂNA NICOLAE AL MOLDOVENCII

L = 2m

l = 3m

St = 6 mp

2007

2.000

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

140

1.8.1.

FÂNTÂNA IRODIA (GERMANU)

L = 5m

l = 3m

St = 15 mp

1962

241

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

0

1

2

3

4

5

6

141

1.8.1.

FÂNTÂNA BUZATU NICOLAE

L = 5m

l = 3m

St = 15 mp

1962

241

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

142

1.8.1.

FÂNTÂNA BEBE DUNU

L = 3,50 m

l = 3m

St = 10,50 mp

2007

2.000

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

143

1.8.1.

FÂNTÂNA MIRCEA LEMNARU

L = 3m

l = 3m

St = 9 mp

1962

169

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

144

1.8.1.

FÂNTÂNA BEBE JANCĂ

L = 2m

l = 2m

St = 4 mp

2004

1.500

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

145

1.8.1.

FÂNTÂNA CIMITIR COLNIC

L = 3m

1 = 3,50 m

St = 10,50 mp

2004

2.500

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

146

1.8.1.

FÂNTÂNA COLNIC - COSTINA

L = 10m

l = 10 m

St = 100 mp

2004

2.500

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

147

1.8.1.

FÂNTÂNA TRAN DAFIROAIA

L = 3m

1 = 3,5 m

St = 10,5 mp

2004

2.500

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

148

1.8.1.

FÂNTÂNA ILIE AL TUDORII

L = 8m

l = 6m

St = 48 mp

2007

2.500

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

149

1.8.1.

FÂNTÂNA AURI CA BALEGĂ

L = 5m

l = 5m

St = 25 mp

2007

2.000

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

150

1.8.1.

FÂNTÂNA PRIMĂRIEI CĂLUI

L = 4m

L = 4m

St = 16m

2006

3.000

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

151

1.8.1.

FÂNTÂNA CĂMINULUI CULTURAL CĂLUI

L = 4m

L = 4m

St = 16m

2004

2.000

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

-TEREN DOMENIU PUBLIC-

152

1.6.6.

TEREN AFERENT STADION CĂLUI

St = 6.200 mp

1962

99.820

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

153

1.6.6.

TEREN AFERENT FOSTELOR GRAJDURI

St = 18.000mp

1962

289.800

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

154

1.6.6.

TEREN AFERENT PARCULUI CENTRU CĂLUI

St = 1.568 mp

1962

252.448

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

155

1.6.6.

TEREN AFERENT MAGAZINULUI GURA CĂLUI

St = 200 mp

1962

3.220

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

0

1

2

3

4

5

6

156

1.6.6.

TEREN PRIMĂRIA CĂLUI

St = 4.155mp

1962

668.955

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

157

1.6.6.

TEREN SCOALĂ CĂLUI CENTRU

St = 1.803 mp

1962

29.028

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

158

1.6.6.

TEREN SCOALĂ GURA CĂLUI

St = 3.750 mp

1962

60.375

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

159

1.6.6.

TEREN CĂMIN CULTURAL

St = 2.828 mp

1962

45.530

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

160

1.6.6.

TEREN AFERENT CURŢII PAROHIEI „SR VOIEVOZI" CĂLUI

St = 2.673 mp

1962

43.035

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

161

1.6.6.

TEREN AFERENT CURŢII „SFINTEI MĂNĂSTIRI" CĂLUI

St = 68.882

1962

1.109.000

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

162

1.6.3.2.

ŞCOALA CĂLUI - CENTRU

Construcţie cărămidă

Acoperiş: tablă

Sc = 24 mp

WC şcoală

Sc = 13,34 mp, magazie, împrejmuire gard

Construit din cărămidă, acoperiş tablă.

Reabilitarea Şcolii Generale cu cls. I-IV Călui Centru, proiect început în decembrie 2007 în valoare de 104.091.007 lei 1974

1974

468.180,80

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

163

1.6.2.

PRIMĂRIA CĂLUI

Construcţie cărămidă, împrejmuire gard

Sc = 301 mp

St = 4.214 mp

Vecinătăţi:

E = Draghici D - tru

V = Popescu Ilie

S = Obacescu Ilie

N = DC9

1936

34.066,78

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

164

1.6.2.

ŞCOALA GURA CĂLUI

Construcţie cărămidă

Acoperiş tablă

Sc = 453 mp împrejmuire gard Reabilitare Şcoala Generală cu clasele I-IV Gura Călui, proiect început în 2007, în valoare de 390.053,46 cu TVA

1970

233.721

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

0

1

2

3

4

5

6

165

1.6.2.

SCOALĂ MICĂ GURA CĂLUI (SALA Dc SPORT)

Construcţie cărămidă

Acoperiş tablă

Sc = 79 mp

Vecinătăţi:

E = Dc9

V = De

S = Balscoom

N = Nastase D.

1950

57.891

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

166

1.6.2.

GRĂDINIŢA CĂLUI

GRĂDINIŢA, construcţie

cărămidă, acoperiş tablă

Sc = 256 mp

Magazie lemn, acoperiş

plăci azbociment

Sc = 54 mp

WC - construcţie BCA cu acoperiş plăci azbociment

Sc = 24 mp

1980

55.631

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

167

1.6.2.

CĂMIN CULTURAL CĂLUI SAT CĂLUI

Construcţie cărămidă, acoperiş tablă

Sc = 56l mp

St = 2.666 mp împrejmuire cămin

Vecinătăţi:

E = DJ 643

V = Pirvu Dumitru

S = DC9

N = Cirju G.

1965

248.781,92

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

168

1.6.2.

MONUMENT ISTORIC SAT CĂLUI

St = 1.250 mp

Vecinătăţi :

V = DJ 643

E = Florica D

S = Cişmeaua Bran

N = Cojocaru Ghe.

1916

201.250

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

169

1.6.3.2.

CIMITIR CĂLUI

St = 6.368 mp

Cimitir nou,

St = 748 mp împrejmuire gard

L = 143 l = 50m

Vecinătăţi:

E = DJ 643

V = Mihaiescu Tudor

S = Mihaiescu Ion

N = Ion Ion

1916

204.858

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

170

1.7.12.

PUNCT Dc TRANSFORMARE - CĂLUI CENTRU

L = 0,60m

l = 0,60 m

conf. STAS

2004

320

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

171

1.7.12.

PUNCT DE

TRANSFORMARE - CĂLUI CENTRU (FOST SMA)

L = 0,60 m

1 = 0,60 m

2004

320

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

172

1.7.12.

PUNCT Dc TRANSFORMARE - GURA CĂLUI (VLANCA)

L = 0,60 m

l = 0,60 m

2004

320

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

173

1.6.6

TEREN COLT PĂDURE CIŞMEA CORNET

St = 100 mp

1962

619

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

0

1

2

3

4

5

6

174

1.6.6.

TEREN SADINĂ- HOTAR IANCU JIANU

St = 50 mp

1962

309

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

175

1.6.6.

TEREN DRUMUL CRAIOVEI

St = 2.500 mp

1962

15.475

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008

176

1.6.6.

TEREN PODUL NOU - CANAL

St = 300 mp

1962

1.857

Domeniul public al comunei Călui, potrivit H.C.L. nr. 23/2008


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1215/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1215 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu