Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1197 din 29 noiembrie 2000

privind inlocuirea anexei la Hotararea Guvernului nr. 644/1998 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a prevederilor art. 10 alin. 1 lit. n) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicata

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 626 din  4 decembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Anexa la Hotararea Guvernului nr. 644/1998 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a prevederilor art. 10 alin. 1 lit. n) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 386 din 12 octombrie 1998, se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Secretariatul de Stat pentru Problemele
                       Revolutionarilor din Decembrie 1989
                       Cristian Alexandrescu,
                       secretar de stat

                       Ministrul muncii si protectiei sociale,
                       Liviu Lucian Albu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministru de stat, ministrul sanatatii,
                       Hajdu Gabor

    ANEXA 1

                              METODOLOGIA
de aplicare a prevederilor art. 10 alin. 1 lit. n) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicata

    Art. 1
    Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 acorda gratuit, in limita bugetului anual aprobat, mijloace de transport autonome, adaptate la invaliditatea solicitantului, pentru ranitii in luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 sau in legatura cu evenimentele din decembrie 1989, care se incadreaza in criteriile medicale in vigoare.
    Art. 2
    Mijlocul de transport autonom prevazut la art. 1 va avea comenzile adecvate in functie de deficientele locomotorii stabilite de comisia de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca teritoriala, exceptie facand invalizii de gradul I pentru care mijlocul de transport poate fi condus de insotitor.
    Art. 3
    Costul mijloacelor de transport autonom la pretul minim de achizitie, exclusiv adaptarea acestora, este suportat din bugetul propriu de catre Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989.
    Art. 4
    Acordarea unui nou mijloc de transport autonom se poate face o data la 8 ani in cazul in care persoana este incadrata in munca si o singura data in cazul in care persoana nu este incadrata in munca, in conditiile in care se mentine deficienta locomotorie si in ordinea prioritatii stabilite in prezenta metodologie.
    Art. 5
    (1) Beneficiarul Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 42/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, caruia i se atribuie gratuit mijlocul de transport autonom, are obligatia sa il asigure CASCO pe toata durata exploatarii, conform prezentei metodologii.
    (2) In cazul furtului mijlocului de transport autonom obtinut in baza prezentei metodologii, suma obtinuta din asigurarea CASCO va fi depusa de catre beneficiarul mijlocului de transport in contul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, suma care se face venit la bugetul de stat.
    Art. 6
    (1) Mijlocul de transport autonom acordat in baza prezentei metodologii nu poate fi atribuit de beneficiar unei terte persoane prin contract de comodat, inchiriere, vanzare, donatie sau prin orice alta forma de instrainare.
    (2) O noua solicitare va fi insotita de dovada depunerii in contul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 a contravalorii mijlocului de transport autonom, rezultata din asigurarea CASCO sau din valorificarea lui la o unitate specializata in dezmembrari auto, dupa caz, in termen de 15 zile lucratoare de la instrainare.
    (3) Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 va varsa la bugetul de stat fondurile rezultate din actiunile prevazute la alin. (2).
    Art. 7
    Dosarul de solicitare a mijlocului de transport autonom va cuprinde:
    a) cererea solicitantului;
    b) raportul institutului de medicina legala si dovada de la parchetul militar de pe langa tribunalul militar, in raza carora s-au produs evenimentele revolutionare din decembrie 1989, prin care se atesta calitatea de ranit in revolutie, acte doveditoare privind cauza si data ivirii invaliditatii;
    c) certificatul de ranit in lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 sau in legatura cu evenimentele din decembrie 1989;
    d) brevetul de atestare a titlului, conform Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Fac exceptie ranitii in legatura cu evenimentele din decembrie 1989;
    e) in baza actelor prevazute la lit. b) se elibereaza de catre unitatea sanitara abilitata certificatul medical tip A (B) pentru atestarea starii de sanatate a conducatorului de autovehicul, care stabileste diagnosticul functional si care cuprinde precizarea ca solicitantul se incadreaza in criteriile medicale in vigoare pentru acordarea mijloacelor de transport autonome adaptate, ca nu sufera de afectiuni asociate care sunt contraindicate pentru obtinerea permisului de conducere si confirma, pentru posesorii de permis de conducere auto, capacitatea de a conduce numai un mijloc de transport autonom adaptat cu invaliditatea dobandita in urma ranirii in Revolutia din decembrie 1989;
    f) in baza actelor prevazute la lit. b) si e) se emite de catre cabinetul de expertiza si recuperare a capacitatii de munca teritorial certificatul medical de constatare a capacitatii de munca - formular tipizat - care confirma diagnosticul, atesta gradul de invaliditate si cuprinde expres precizarea ca solicitantul se incadreaza in criteriile medicale in vigoare pentru acordarea mijloacelor de transport autonome adaptate si capacitatea de a conduce numai un mijloc de transport autonom adaptat la deficienta locomotorie dobandita in urma ranirii in Revolutia din decembrie 1989. Certificatul astfel eliberat se vizeaza de Institutul National de Expertiza si Recuperare a Capacitatii de Munca, care certifica incadrarea in gradul de invaliditate si in criteriile medicale in vigoare pentru acordarea mijloacelor de transport autonome adaptate;
    g) permisul de conducere auto, cu exceptia invalizilor de gradul I.
    Art. 8
    La emiterea certificatelor medicale prevazute la art. 7 lit. e) si f) trebuie respectate urmatoarele criterii medicale pentru acordarea mijloacelor de transport autonome adaptate:
    a) decizia medicala de incadrare in grad de invaliditate, de la ultima revizuire medicala. In aprecierea capacitatii de munca se tine seama numai de sechelele dupa ranirea in Revolutia din decembrie 1989, cu consecintele lor;
    b) criteriile nr. 1 - 8 din Normele Ministerului Muncii si Protectiei Sociale nr. 8.755 din 2 noiembrie 1988 privind acordarea mijloacelor auto adaptate persoanelor cu deficiente locomotorii;
    c) baremurile medicale cuprinzand afectiunile contraindicate pentru conducerea autovehiculelor, prevazute in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al ministrului de interne nr. 57/2.075 din 22 februarie 1993 privind examinarea medicala a conducatorilor de autovehicule si a persoanelor care doresc sa obtina permis de conducere, precum si stabilirea unor masuri pentru organele sanitare si organele Ministerului de Interne, in scopul prevenirii accidentelor de circulatie generate de cauze medicale.
    Art. 9
    Ordinea de stabilire a prioritatii acordarii mijlocului de transport autonom se solutioneaza in termen de 30 de zile de la data inregistrarii dosarului prevazut la art. 7, in limita bugetului anual alocat, astfel:
    1. prioritatea dupa gradul de invaliditate:
    a) raniti in Revolutia din decembrie 1989 cu gradul I de invaliditate
    Nu este obligatorie obtinerea permisului de conducere, dar acestia trebuie sa faca dovada ca insotitorul desemnat poseda permis de conducere corespunzator categoriei mijlocului de transport autonom;
    b) raniti in Revolutia din decembrie 1989 cu gradul II de invaliditate
    Este obligatorie detinerea permisului de conducere corespunzator categoriei mijlocului de transport autonom;
    c) raniti in Revolutia din decembrie 1989 cu gradul III de invaliditate
    Este obligatorie detinerea permisului de conducere corespunzator categoriei mijlocului de transport autonom;
    2. in cadrul aceluiasi grad de invaliditate se tine seama de prioritatea stabilita de incadrarea in munca:
    a) in orice forma de activitate economica ori sociala sau intr-o forma de invatamant recunoscuta oficial;
    b) in orice forma de activitate sociala neretribuita;
    3. data depunerii dosarului prevazut la art. 7, pentru prioritate similara cu cea mentionata in criteriile prevazute la pct. 1 si 2.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1197/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1197 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu