Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1196 din 30.11.2011

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 891/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire Cluj Est“
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 869 din 09 decembrie 2011SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1), art. 31 şi 32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 891/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire Cluj Est“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 12 august 2009, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11 , cu următorul cuprins: Articolul 11 Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit art. 1, situate pe raza localităţilor Apahida, Feleacu şi Cluj-Napoca, judeţul Cluj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul pentru lucrarea prevăzută la art. 1 suma globală estimată de 12.510 mii lei, alocată de la bugetul de stat, aprobat potrivit legii prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, la capitolul 84.01 «Transporturi», titlul «Alte transferuri», poziţia «Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat 3. După articolul 3 se introduce o anexă, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul transporturilor şi infrastructurii, Anca Daniela Boagiu Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu ANEXĂ(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 891/2009) LISTA cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire Cluj Est“, situate pe raza localităţilor Apahida, Feleacu şi Cluj-Napoca, judeţul Cluj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor
Nr. crt. Judeţul Unitatea administrativ-teritorială Denumirea/Numele şi prenumele proprietarului/ deţinătorului imobilului Tarlaua Parcela Nr. cadastral/ Nr. topografic Nr. titlu de proprietate (T.P.) sau carte funciară (C.F.) Suprafaţa totală (m2) Suprafaţa de expropriat (m2) Valoarea despăgubirii terenului conform Legii nr. 255/2010 (lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Cluj Apahida Bojan Ionel, Bojan Alexandru, Gherghel Corina, Gherghel Daniela, Cornea Violina 78/1 1/10/2 1/10/1 - T.P. 6667/31.10.2007 11000 952 4246
2. Cluj Apahida Gergely Gheorghe 78/1 1/10/3 1/10/4 - T.P. 10794/30.07.2008 5800 537 2395
3. Cluj Apahida Comuna Apahida 78/1 1/12 - Evidenţă Primărie 2900 356 1588
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4. Cluj Apahida Rotaru Emil 78/1 1/13 1/13/1 - T.P. 3114/3239/ 17.06.2003 13078 871 3885
5. Cluj Apahida Comuna Apahida 78/1 1/1 - Evidenţă Primărie 3900 108 482
6. Cluj Apahida Bradu Dorin - - 3779 C.F. 5092 5050 228 1017
7. Cluj Apahida Dârgău Felicia - - 3778 C.F. 5091 2525 837 3733
8. Cluj Apahida Miron Lenuţa 3777 C.F. 5090 2525 969 4322
9. Cluj Apahida Comuna Apahida 78/1 - - Evidenţă Primărie 3632 3632 16199
10. Cluj Apahida Comuna Apahida 78/1 - - Evidenţă Primărie 2900 135 602
11. Cluj Apahida Comuna Apahida 78/1 - Evidenţă Primărie 2900 94 419
12. Cluj Apahida Jeler Ioan - - 473/2/6 C.F. 596 2900 20 89
13. Cluj Apahida Jeler Ioan - - 473/2/7 C.F. 596 700 107 2707
14. Cluj Apahida Jeler Ioan - - 473/2/5 C.F. 596 2200 404 1802
15. Cluj Apahida Boieru Radu Ioan - - 473/2/3 C.F. 593 1933 44 196
16. Cluj Apahida Ban Somesfălean Dorina - - 473/2/2 C.F. 593 934 60 268
17. Cluj Apahida Jeler Ioan - - 51846 C.F. 51846 2795 227 5743
18. Cluj Apahida Comuna Apahida 78/1 2/9 - Evidenţă Primărie 2900 132 589
19. Cluj Apahida Mocan Ştefan 67 93 - T.P. 5377/399/ 15.09.1994 2900 435 1940
20. Cluj Apahida Morar Vasile 67 92 - T.P. 27729/775/ 14.09.1995 1400 141 629
21. Cluj Apahida Naica Nastasia, Todor Vasile, Todor Alexandru, Cătinaş Virginia, Blaga Rozalia, Todor Romulus 67 90 - T.P. 27950/1142/ 21.03.1997 2900 97 433
22. Cluj Apahida Mocan Ştefan 67 89 - T.P. 26152/506/ 18.01.1995 2900 41 183
23. Cluj Apahida Morocoj Marius Marcel 67 87 - T.P. 27957/1325/ 17.09.1997 4300 158 705
24. Cluj Apahida Comuna Apahida 67 85 - Evidenţă Primărie 1100 8 36
25. Cluj Apahida Petean Lucia, Demian Virginia, Tepilovan Otilia, Crişan Silviu, Vrişan Lucica, Hurducaş Otilia, Pop Maria, Damian Rozalia, Mocan Alexandru 67 84 - T.P. 3061/3126/ 11.02.2003 4300 203 905
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
26. Cluj Apahida Demian A. Petru 67 84 - T.P. 27911/995/ 16.10.1996 2900 161 718
27. Cluj Apahida Jucan Otilia, Cubleşan Ştefan 67 82 - T.P. 27941/1283/ 05.12.1997 2900 165 736
28. Cluj Apahida Naş Otilia, Lazăr Rodica, Todor Valer, Todor Ioan, Revnic Rozalia, Todor Maria, Todor Sergiu, Todor Alexandru 67 81 - T.P. 27911/908/ 10.10.1995 2900 158 705
29. Cluj Apahida Biji Vergina 67 80 - T.P. 3353/4056/ 22.11.2006 4300 266 1186
30. Cluj Apahida Kollos Angelica 67 79 - T.P. 5377/309/ 23.05.1994 4300 1013 4518
31. Cluj Apahida Jucan Stefan, Jucan Angela, Mateuţ Livia, Jucan Valer, Jucan Silviu 67 78 - T.P. 27729/759/ 12.09.1995 2900 157 700
32. Cluj Apahida Naş St. Veturia 67 78/1 - T.P. 26152/502/ 17.01.1995 2900 176 785
33. Cluj Apahida Naica Nastasia, Todor Vasile, Todor Alexandru, Cătinaş Virginia, Blaga Rozalia, Todor Romulus 67 77 - T.P. 27950/1142/ 21.03.1997 2900 159 709
34. Cluj Apahida Morocoj Marius Marcel - - 450/8 C.F. 52805 2900 161 718
35. Cluj Apahida Antonescu S. Verginia 67 75 T.P. 27950/1105/ 17.03.1997 2900 226 1008
36. Cluj Apahida Podar Terezia, Todor Ionel Stefan 67 74/1 - T.P. 28351/1751/ 27.04.1999 2900 226 1008
37. Cluj Apahida Tabără A. Alexandru Vasile 67 74 - T.P. 27632/602/ 01.08.1995 5800 369 1646
38. Cluj Apahida Oltean P. Valer 67 73/1 - T.P. 27957/1321/ 31.07.1997 2900 140 624
39. Cluj Apahida Duca L. Romulus, Morar L. Ana, Pop L. Violina, Duca L. Alexandru, Oltean Vasile, Merca Rodica 67 73 - T.P. 27729/763/ 13.09.1995 5800 208 928
40. Cluj Apahida Biji Vergina, Duca Alexandru 67 72 - T.P. 28071/1455/ 10.03.1998 2900 67 299
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
41. Cluj Apahida Costişor Adrian Cristian, Costişor Mihaela - - 450/1/2 453/2/2 C.F. 3015 2900 61 272
42. Cluj Apahida Nas Vasile, Pintilie Maria, Naş Adrian Stefan, Lupea Ligia Camelia 67 70 - T.P. 27950/1106/ 17.03.1997 2900 61 272
43. Cluj Apahida Chira Virginia 67 69 - T.P. 27632/617/ 02.08.1995 2900 64 285
44. Cluj Apahida Naica Maria, Rus Ana, Domşa Rozalia, Dragan Ana, Harşa Marius, Harşa Cornel, Harşa Stefan 67 68 - T.P. 27957/1308/ 30.07.1997 2900 70 312
45. Cluj Apahida Moldovan Al. Alexandru, Moldovan Al. Vasile, Moldovan Al. Maria 67 67 - T.P. 28063/1568/ 28.07.1998 2900 67 299
46. Cluj Apahida Gheţi Vasile 67 66 - T.P. 13912/02.03.2009 2900 66 294
47. Cluj Apahida Gheţi L. Lucreţia 67 65 - T.P. 27957/1322/ 31.07.1997 2900 84 375
48. Cluj Apahida Damian N. Virginia, Mocan N. Vasile, Mocan N. Petru, Naş Lucia, Mocan Olimpiu 67 64 - T.P. 27764/1006/ 14.11.1996 2900 73 326
49. Cluj Apahida Petean Maria, Lăpuşan Aristina, Pop Otilia, Damian Leontina, Demian Maria, Gordan Zoia, Melania Roşca Ana 67 63 - T.P. 27950/1159/ 19.05.1997 2900 113 504
50. Cluj Apahida Naica Violina, Pop Violina, Răchită Ana, Pop Augustin, Cîmpean Viorica 67 62 - T.P. 27764/1024/ 18.11.1996 2900 120 535
51. Cluj Apahida Pop Violina, Răchită Ana 67 61 - T.P. 27957/1338/ 12.09.1997 2900 127 566
52. Cluj Apahida Podar I. Valer 67 60 - T.P. 27764/1013/1996 2900 105 468
53. Cluj Apahida Todor Maria, Duca Viorica, Pustan Leontina 67 59 - T.P. 28071/1424/ 23.02.1998 2900 91 406
54. Cluj Apahida Filip Rozalia, Oltean Stefan Gabriel, Oltean Lucia, Oltean Ovidiu Vasile 67 58 - T.P. 28351/1702/ 04.03.1999 2900 83 370
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
55. Cluj Apahida Baciu Alexandru, Suciu Cornel Adin 67 57 - T.P. 28063/1534/ 20.05.1998 2900 86 384
56. Cluj Apahida Gabor Ioan, Naica Ana, Naş Rozalia - - 1088/1/1/2/2 C.F. 1636 2543 38 169
57. Cluj Apahida Mocan Lucreţia, Mocanu Maria 67 50 - T.P. 27957/1303/ 30.07.1997 2900 49 219
58. Cluj Apahida Damian Ştefan 67 50/1 - T.P. 27957/1318/ 31.07.1997 2900 46 205
59. Cluj Apahida Someşfălean A. Vasile 67 49 - T.P. 28063/1562/ 28.07.1998 5800 29 129
60. Cluj Apahida Baciu Vasile 67 46 - T.P. 1642/2108/ 11.04.2001 1000 5 22
61. Cluj Apahida Lăpuşan I. Ioan, Lăpuşan I. Alexandru, Lăpuşan I. Maria, Prunean I. Victoria, Lăpuşan I. Ovidiu 67 46/1 - T.P. 15963/06.07.2009 1900 38 169
62. Cluj Apahida Maier Maria, Naş Vasile 67 45 - T.P. 27957/1320/ 31.07.1997 2900 52 232
63. Cluj Apahida Oltean Maria 67 44 - T.P. 27632/616/ 02.08.1995 5800 45 201
64. Cluj Apahida Todor Vasile, Mărginean Zoia, Todor Maria Livia 67 9/2 - T.P. 27950/1134/ 20.03.1997 3500 20 89
65. Cluj Apahida Pintilie Ştefan, Damian Maria 67 9/1 - T.P. 3376/4213/ 04.04.2007 1400 164 731
66. Cluj Apahida Pintilie Ioan 67 8 - T.P. 28377/1988/ 26.07.2000 2900 78 348
67. Cluj Apahida Lăpuşan Teofil, Damian Virginia 67 7 - T.P. 27950/1165/ 19.05.1997 2900 57 254
68. Cluj Apahida Naica Nicolae 67 6 - T.P. 27941/1286/ 05.12.1997 2900 120 535
69. Cluj Apahida Biji Vergina 67 8 - T.P. 27957/1357/ 10.10.1997 4300 127 566
70. Cluj Apahida Crucianu Viorel, Crucianu Adriana 67 4 - T.P. 26176/1614/ 27.08.1998 5800 19 85
71. Cluj Apahida Naş Maria, Fertea Ştefania Alexandrina 67 28 - T.P. 27950/1161/ 19.05.1997 1500 6 27
72. Cluj Apahida Comuna Apahida 67 29/1/1 - Evidenţă Primărie 524 173 772
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
73. Cluj Apahida Comuna Apahida 67 29/2 - Evidenţă Primărie 1832 636 2837
74. Cluj Apahida Comuna Apahida 67 29/4 - Evidenţă Primărie 917 131 584
75. Cluj Apahida Comuna Apahida 67 29/4/1 - Evidenţă Primărie 1570 284 1267
76. Cluj Apahida Comuna Apahida 67 29/4/2 - Evidenţă Primărie 2297 949 4233
77. Cluj Apahida Comuna Apahida 67 29/4/3 - Evidenţă Primărie 2616 2391 10664
78. Cluj Apahida Comuna Apahida 67 29/4/5 - Evidenţă Primărie 303 303 1351
79. Cluj Apahida Comuna Apahida 67 29/4/4 - Evidenţă Primărie 1344 825 3680
80. Cluj Apahida Comuna Apahida 68 2855/4/34 - Evidenţă Primărie 2900 45 201
81. Cluj Apahida Naş Virginia, Naş Luca, Naş Florin, Naş Valer 68 2855/4/33 - T.P. 7803/03.01.2008 1400 4 18
82. Cluj Apahida Moldovan Sabin Tucudean Ştefan 68 2855/4/32 - T.P. 7802/03.01.2008 2900 62 277
83. Cluj Apahida Tarţa Ana, Miheş Ana, Miheş Dorin Dumitru, Mihes George Sorin, Jucan Maria, Damian Letiţia 68 2855/4/31 - T.P. 7812/03.01.2008 8600 264 1177
84. Cluj Apahida Pop V. Rozalia, Todor V. Valer, Georgiu N. Maria, Demeny N. Ana, Codolean Maria, Baciu Vasile, Săsărman Marioara 68 2855/4/30 - T.P. 7113/14.11.2007 2900 169 754
85. Cluj Apahida Gheţi Grigor 68 2855/4/29 - T.P. 8797/ 07.03.2008 2900 160 714
86. Cluj Apahida Cotroază V. Mirela Angela, Sucală Romanuţ, Moldovan N. Nastasia, Mocan N. Ana, Jucan Filon, Harşa Victoria 68 2855/4/28 - T.P. 7805/ 03.01.2008 2900 152 678
87. Cluj Apahida Baciu Viorica, Damian Maria 68 2855/4/27 - T.P. 6569/ 24.10.2007 5800 43 192
88. Cluj Apahida Felecan Livia, Desmirean Maria, Guia Octavian, Groa Florin 68 2855/4/26/1 - T.P. 5981/ 01.10.2007 2900 11 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
89. Cluj Apahida Petean Maria, Lăpuşan Aristina, Pop Otilia, Damian Leontina, Demian Maria, Girdan Zoia Melania, Rosca Ana 68 2855/4/25 - T.P. 5966/ 01.10.2007 2900 45 201
90. Cluj Apahida Morar Victoria 68 2855/4/24 - T.P. 5977/ 01.10.2007 2900 31 138
91. Cluj Apahida Naş Simion, Naş Alexandru 68 2855/4/23 - T.P. 5979/ 01.10.2007 1400 16 71
92. Cluj Apahida Pintea Vasile, Pintea Dorel 68 2855/4/22 - T.P. 5980/ 01.10.2007 3500 52 232
93. Cluj Apahida Petean Lucia, Petean Bianca Simona, Petean Marius Virgil, Petean Vasile, Bruchental Aurelia, Petean Ioan, Naş Virgil 68 2855/4/13 - T.P. 5975/ 01.10.2007 2900 13 58
94. Cluj Apahida Marian Ana, Naica Nastasia, Todor Vasile, Todor Alexandru, Cătinaş Virginia, Blaga Rozalia, Todor Romulus, Todor Otilia, Todor Liviu Ioan 68 2855/4/12 - T.P. 7827/03.01.2008 4300 136 607
95. Cluj Apahida Tabără Maria 68 2855/4/11 - T.P. 5972/01.10.2007 4300 98 437
96. Cluj Apahida Morar Maria 68 2855/4/10 - T.P. 6568/24.10.2007 5800 157 700
97. Cluj Apahida Cordiş Ana, Moldovan Vasile, Moldovan Adrian, Lazăr Katalin 68 2855/4/9 - T.P. 8939/13.03.2008 5800 271 1209
98. Cluj Apahida Naica Ştefan, Naica Alexandru, Naica Ioan, Pascu Ana, Naica Vasile, Naica Nicolae, Stan Nicolae 68 2855/4/8 - T.P. 7831/03.01.2008 5800 783 3492
99. Cluj Apahida Miron Valeriu, Bradu Adrian, Bradu Dorin, Vîlciu Vasile Valerian, Săpătoru Cristina, Budişan Marius, Budişan Ana Liana, Miron Veronica, Miron Lenuţa, Dârgău Felicia, Cubleşan Valer, Jucan Otilia, Cubleşan Ştefan 68 2855/4/7 - T.P. 5973/01.10.2007 2900 348 1552
100. Cluj Apahida Olar Şt. Leontina 68 2855/4/6 - T.P. 5968/01.10.2007 2900 265 1182
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
101. Cluj Apahida Comuna Apahida 68 2855/4/5 - Evidenţă Primărie 5000 46 205
102. Cluj Apahida Mocan Lucreţia, Mocan Maria 66 2813/1 - T.P. 3339/3961/ 31.07.2006 5200 70 1771
103. Cluj Apahida Nas Virginia 66 2813/2 - T.P. 7803/03.01.2008 1500 54 1366
104. Cluj Apahida Damian Virginia, Lăpuşan Teofil 50125 C.F. 50125 2175 27 683
105. Cluj Apahida Pop Maria, Pop Tudor Remus, Stan Daniela - - 50127 C.F. 50127 1425 40 1012
106. Cluj Apahida Pop Alexandru - - 50136 C.F. 50136 1425 40 1012
107. Cluj Apahida Tîrnovean Maria - - 50130 C.F. 50130 1425 44 1113
108. Cluj Apahida Toderici Virginia - - 50133 C.F. 50133 1038 37 936
109. Cluj Apahida Boboş Viorica - - 50138 C.F. 50138 1037 36 911
110. Cluj Apahida Derzsi Florica - - 50118 C.F. 50118 925 32 810
111. Cluj Apahida Brăzdău Petru - - 50116 C.F. 50116 1850 69 1746
112. Cluj Apahida Brăzdău Petru - - 3129 C.F. 52068 1425 33 835
113. Cluj Apahida Moldovan Petru, Moldovan Viorel, Moldovan Ştefan 66 2813/6 - T.P. 7814/03.01.2008 700 14 354
114. Cluj Apahida Pop Romanaţiu, Pop Sofia, Pop Eugenia, Pop Laurenţiu, Pop Stefan Ioan, Pop Vasile 66 2813/7 - T.P. 7112/14.11.2007 2900 29 734
115. Cluj Apahida Damian L. Valer, Damian Vasile, Damian Valer, Paşca Rozalia, Damian Alexandru, Gheţi Alexandru Valer, Teleky Viorica, Pop Victoria 66 2813/8 - T.P. 7800/03.01.2008 2900 2 51
116. Cluj Apahida Damian Valer, Naş Luca, Naş Viorel, Sucală Maria, Hapa Victoria, Pop Valer, Morar Virginia, Baciu Viorica, Maier Maria, Turcu Maria, Rădean Horea, Rădean Doina 66 2813/9 - T.P. 7806/03.01.2008 2900 19 481
117. Cluj Apahida Todor Alexandru 66 2813/ 10/1 - T.P. 7809/03.01.2008 3500 110 2783
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
118. Cluj Apahida Todor Alexandru 66 2813/ 10/2 - T.P. 8943/13.03.2008 2900 128 3238
119. Cluj Apahida Gheţi Alexandru Valer, Teleky Viorica 66 2813/ 11 - T.P. 10795/30.07.2008 2900 111 2808
120. Cluj Apahida Tîrnovean Luca, Târnovean Alexandru 66 2813/ 12 - T.P. 7817/03.01.2008 4200 135 3416
121. Cluj Apahida Comuna Apahida 66 2812 - Evidenţă Primărie 10008 504 12751
122. Cluj Apahida Comuna Apahida 66 - - Evidenţă Primărie 20047 2261 57203
123. Cluj Apahida Comuna Apahida 66 - - Evidenţă Primărie 6940 6194 156708
124. Cluj Apahida Naş Ana, Naş V. Vasile, Fantea Maria 66 29/5/2 - T.P. 3353/4074/ 27.11.2006 2100 1058 26767
125. Cluj Apahida Părău Lucia, Podar Maria, Păcurar Maria 6 29/5/1 - T.P. 14537/20.03.2009 2900 667 16875
126. Cluj Apahida Naica Ioan, Harangus Zoita Marcela 65 72/65/1 - T.P. 1657/2292/ 12.03.2002 400 39 293
127. Cluj Apahida Moldovan St. Sabin 65 72/67/1 - T.P. 28071/1481 300 37 278
128. Cluj Apahida Jucan Maria, Jucan Mircea Remus, Jucan Adrian Constantin, Jucan Cosmin Silviu, Marta Cincilica Zoita 65 72/68/1 - T.P. 28071/1423 4600 47 1189
129. Cluj Apahida Jucan Maria, Jucan Mircea Remus, Jucan Adrian Constantin, Jucan Cosmin Silviu, Marta Cincilica Zoita 65 72/68/2 - T.P. 28071/1423 500 25 633
130. Cluj Apahida Mărginean Al. Alexandru 65 72/69 - T.P. 28339/1827/ 26.07.1999 5687 262 6629
131. Cluj Apahida Moldovan I. Maria, Muscă I. Rozalia, Naş Vasile, Aniţaş I. Maniţa 65 72/70 - T.P. 27729/752 5800 451 11410
132. Cluj Apahida Crişan Augustin 65 72/62/ 12 - T.P. 26176/1680 4300 212 5364
133. Cluj Apahida Mărginean Alexandru 65 72/62/11 - T.P. 28339/1827/ 26.07.1999 2900 141 3567
134. Cluj Apahida Moldovan P. Valeria 65 72/62/10 - T.P. 28351/1753/ 27.04.1999 4300 195 870
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
135. Cluj Apahida Stan N. Ioan 65 72/62/9 - T.P. 28339/1817/ 23.07.1999 2573 146 651
136. Cluj Apahida Moldovan Al. Georgina 65 113 - T.P. 27729/769/ 13.09.1995 5800 876 3907
137. Cluj Apahida Mocan I. Vasile 65 114 - T.P. 26143/455/ 27.09.1994 5800 257 1146
138. Cluj Apahida Molnar Ioan, Molnar Rozalia, Molnar Levente - - 50419 C.F. 50419 1266 97 2454
139. Cluj Apahida Nuţescu Bogdan - - 1071/1/85/6 1071/1/86/2 C.F. 961 1894 131 3314
140. Cluj Apahida Nistor Maria - - 1071/1/85/3 C.F. 1612 400 132 3340
141. Cluj Apahida Perşa Aron, Perşa, Cornelia Rodica, Nistor Maria - - 1071/1/85/4 C.F. 1613 80 80 2024
142. Cluj Apahida Perşa Aron, Perşa Cornelia Rodica, Nistor Maria - - 1071/1/84/2/3 C.F. 1618 428 428 10828
143. Cluj Apahida Perşa Aron, Perşa Cornelia Rodica - - 1071/1/84/2/4 C.F. 1609 1058 679 17179
144. Cluj Apahida Perşa Aron, Perşa Cornelia Rodica - - 1071/1/85/5 C.F. 1614 2470 325 8223
145. Cluj Apahida Nistor Maria - - 1071/1/84/2/2 C.F. 1607 1174 59 1493
146. Cluj Apahida Nistor Maria - - 1071/1/85/2 C.F. 1611 190 21 531
147. Cluj Apahida S.C. Ax Perpetuum Impex - S.R.L. - - 1058/ 49/2 1058/ 42/2 1058/ 47/2 1058/ 46/2 1058/ 45/2 1058/ 44/2 1058/ 43/2 1058/ 42/2 C.F. 1392 16200 23 582
148. Cluj Apahida Miron Luca 64 130 - T.P. 28063/1563/2007 1483 55 1392
149. Cluj Apahida Ceacoi Virginia, Moldovan Stefan, Samoila Ana, Pop Maria, Moldovan Viorel, Moldovan Petru 64 129 - T.P. 28071/1478/ 15.04.1998 1600 32 810
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
150. Cluj Apahida Crişan Valentin, Crişan Vasile, Borodi Nastasia, Oltean Maria, Crişan Ioan 64 128 - T.P. 28377/1986/ 26.07.2000 2800 87 2201
151. Cluj Apahida Damian Valer, Damian Alexandru, Damian Vasile, Pintilie Leontina, Bărăian Virginia, Macea Violina, Damian Iustin 64 127 - T.P. 28339/1861/ 28.10.1999 3400 114 2884
152. Cluj Apahida Naş S. Vasile 64 125 - T.P. 27911/910/ 26.07.2000 2900 100 2530
153. Cluj Apahida Damian Maria, Damian Alexandru Sergiu, Vâlcelean Maria Georgeta 64 124/1 - T.P. 28339/1836/ 27.07.1999 4000 101 2555
154. Cluj Apahida Stănoiu Ioan, Marin Petean, Vasile Mircea, Popa Eugenia Ana 64 124 - T.P. 5401/210/ 31.01.1994 4000 148 3744
155. Cluj Apahida Baciu Viorica, Damian Maria 64 124 - T.P. 3206/3407/ 08.04.2004 3500 152 3846
156. Cluj Apahida Tîrnăvean V. Alexandru, Tîrnăvean V. Luca 64 122 - T.P. 27957/1363/ 01.12.1997 3600 139 3517
157. Cluj Apahida Cubleşan Ştefan 64 121 - T.P. 27764/1021/ 18.11.1996 2000 84 2125
158. Cluj Apahida Jucan Alexandru, Jucan Luca, Baba Valeria 64 120 - T.P. 27764/1023/ 18.11.1996 2000 74 1872
159. Cluj Apahida Baciu V. Alexandru 64 119 - T.P. 5377/386/ 14.09.1994 9000 349 8830
160. Cluj Apahida Sucală Al. Grigore, Sucală Al. Simion, Sucală Al. Ana, Sucală Al. Valer, Bărăian Lucia, Sucală Laurenţiu, Sucală Marinela 64 118 - T.P. 27729/725/ 07.09.1995 4800 188 4756
161. Cluj Apahida Morar Tudor, Morar Gianina Marcela 64 117 - T.P. 28063/1532/1994 4747 348 8804
162. Cluj Apahida Podar Virginia, Cubleşan Vasile, Morocoj Victoria, Cubleşan Aurelia 64 117 - T.P. 27957/1325/ 11.09.1997 5500 388 9816
163. Cluj Apahida Naş S. Vasile 64 115 - T.P. 27911/910/ 16.10.1996 2400 165 4175
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
164. Cluj Apahida Demian A. Petru 64 114 - T.P. 27911/995/ 16.10.1996 2400 171 4326
165. Cluj Apahida Miron Luminiţa Corina, Todor Alin Ionel Leon - - 1058/ 25/2/3 C.F. 1469 1867 114 2884
166. Cluj Apahida Todor Valer - - 1058/ 25/2/2/ C.F. 1468 1867 115 2910
167. Cluj Apahida Suciu Vetulie - - 1058/ 25/2/1 C.F. 1467 1867 114 2884
168. Cluj Apahida Rus T. Vasile 64 113 T.P. 26176/1622/ 21.09.1998 2800 183 4630
169. Cluj Apahida Mocan V. Alexandru 64 111 - T.P. 27729/724/1995 2400 161 4073
170. Cluj Apahida Petre Lucreţia, Copilu Susana, Sîncrăian Iuliana, Sîncrăian Mircea, Sîncrăian Paul, Pintea Maria, Felecan Floare 64 110 - T.P. 27729/726/ 08.09.1995 4500 332 8400
171. Cluj Apahida Duca Laurenţiu, Bordea Maria - n. Oltean, Oltean Gligor, Oltean Valer, Oltean Gheorghe, Duca Valer 64 109 - T.P. 27729/722/ 07.09.1995 3800 303 7666
172. Cluj Apahida Podar Ana 64 108 - T.P. 26176/1700 5000 552 13966
173. Cluj Apahida Sîncrăian Teodor, Sîncrăian Emilian, Sîncrăian Vasile, Sîncrăian Augustin, Sîncrăian Petru, Aştilean Rozalia 64 106/1 - T.P. 3166/3306 3800 312 7894
174. Cluj Apahida Mocan Iustin, Mocan Adrian, Bob Mariana Ortenzia 64 104/2 - T.P. 27729/718/1995 2500 86 2176
175. Cluj Apahida Olar Maria, Moldovan Valeria, Mocan Augustin, Morocoş Violina, Morar Emilia, Mocan Ioan, Mocan Iustin 64 105 - T.P. 3339/3940/ 18.07.2006 2600 100 2530
176. Cluj Apahida Mocan Romulus 64 104 - T.P. 27729/723 2600 94 2378
177. Cluj Apahida Pop Ana 64 103 - T.P. 27950/1137 1500 58 1467
178. Cluj Apahida Morar Ecaterina 64 102 - T.P. 27941/1290 1400 46 1164
179. Cluj Apahida Cărean Alexandru, Cărean Valer, Jişa Livia, Jucan Otilia 64 101 - T.P. 27911/905 4800 90 2277
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
180. Cluj Apahida Oltean Ştefania Sanda 64 101 - TP 1600/2380 1895 56 1417
181. Cluj Apahida Damian Aurel, Damian Ana - - 51304 C.F. 51304 662 8 202
182. Cluj Apahida Damian Aurel, Damian Ana - - 51305 C.F. 51305 477 48 1214
183. Cluj Apahida Târnăvean Maria - - 802/1 C.F. 1663 1116 193 4883
184. Cluj Apahida Lenghel Viorica, Mureşan Terezia, Naş Laurenţiu 801/1 C.F. 3374 1385 186 4706
185. Cluj Apahida Lenghel Viorica, Mureşan Terezia, Naş Laurenţiu - - 801/3 C.F. 3374 18 18 455
186. Cluj Apahida Damian P. Aurel, Moldovan P. Maria, Sucuturdean P. Maria, Chiş P. Olimpia, Damian P. Genoveva - - 800/1 C.F. 3501 336 98 2479
187. Cluj Apahida Damian P. Aurel, Moldovan P. Maria, Sucuturdean P. Maria, Chiş P. Olimpia, Damian P. Genoveva - - 800/3 C.F. 3501 166 166 4200
188. Cluj Apahida Raţiu Rozalia, Stan Maria, Damian Vasile, Damian Valer - - 799/1 C.F. 3513 774 99 2505
189. Cluj Apahida Raţiu Rozalia, Stan Maria, Damian Vasile, Damian Valer - - 799/3 C.F. 3513 247 244 6173
190. Cluj Apahida Pop I. Ana - - 798/1 C.F. 3369 326 92 2328
191. Cluj Apahida Pop I. Ana - - 798/3 C.F. 3371 280 173 4377
192. Cluj Apahida Jucan V. Ioan, Jucan V. Ştefan, Rusu V. Valeria, Sucală V. Rozalia - - 797/1 C.F. 3391 189 100 2530
193. Cluj Apahida Jucan V. Ioan, Jucan V. Ştefan, Rusu V. Valeria, Sucală V. Rozalia - - 797/3 C.F. 3338 336 126 3188
194. Cluj Apahida Crăciun V. Emil - - 796/1 C.F. 3507 311 194 4908
195. Cluj Apahida Crăciun V. Emil - - 796/3 C.F. 3509 831 226 5718
196. Cluj Apahida S.C. Cura Investment - S.R.L. - - 50454 C.F. 50454 11671 269 6806
197. Cluj Apahida Părău Ioan, Olariu Viorica, Petre Maria 64 92 92/1 T.P. 5380/171/ 08.12.1993 4298 359 9083
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
198. Cluj Apahida Fabian Alexandru, Bărăian Viorica, Fabian Ioan, Morar Marcel 64 91 - T.P. 1642/2189/2001 4300 323 8172
199. Cluj Apahida Mărginean Alexandru, Mărginean Valeriu, Mărginean Vasile, Mărginean Teodror, Mărginean Ioan, Marginean Lucretia 64 90 - T.P. 28063/1570/ 20.07.1998 5800 437 11056
200. Cluj Apahida Rotar Varvara, Mariş N. Carolina, Petean N. Virginia, Chereji N. Rozlia, Marian N. Victoria, Aşchilean N. Floarea, Pintilie G. Rozalia 64 89 89/1 - T.P. 26152/560/ 9.05.1995 5800 396 10019
201. Cluj Apahida Moldovan Alexandru, Moldovan Ioan 64 90 - T.P. 28339/1813/ 23.07.1999 2900 189 4782
202. Cluj Apahida Fabian Alexandru, Bărăian Viorica, Fabian Ioan 64 87 - T.P. 1642/2189/ 18.10.2001 3600 206 5212
203. Cluj Apahida Sucală Maria, Damian Rozalia, Demian Viorel, Demian Ştefan, Dămian Vasile, Pop Victoria 64 86, 86/1 - T.P. 27957/1304/ 30.07.1997 4300 198 5009
204. Cluj Apahida Potora V. Alexandru 64 85 - T.P. 27957/1311/ 31.07.1997 2500 126 3188
205. Cluj Apahida Comuna Apahida 64 85 - Evidenţă Primărie 2400 38 961
206. Cluj Apahida Comuna Apahida 62 - 864/2 865/2 866/2 867/2 868/2 Evidenţă Primărie 66775 158 3997
207. Cluj Apahida Momeu Octavian, Momeu Mariana 3997 C.F. 5143 3625 49 219
208. Cluj Apahida Damian Paraschiva 68 2855/4/21 - T.P. 5982/01.10.2007 2900 24 107
209. Cluj Apahida Pop Maria, Mocan Floarea, Serban Ioan, Serban Augustin, Serban Alexandru 66 2813/3 - T.P. 8932/04.04.2008 2900 42 1063
210. Cluj Apahida S.C. Romtrans - S.A. Bucureşti, Agenţia Cluj - - 707/1/ 2708/9/ 1/2 707/3 708/9/3 C.F. 3139 3000 129 3264
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
211. Cluj Apahida Mocan Augustin 64 156 - T.P. 27941/1293/1997 2900 51 11679
212. Cluj Apahida Proprietar necunoscut* 26 801 - Evidenţă Primărie 33.800 402 1793
213. Cluj Apahida Proprietar necunoscut* 26 802 - Evidenţă Primărie 8600 411 7028
214. Cluj Apahida Direcţia Silvică Cluj 1067/1 1068/1/1/1/1 C.F. 1430 80526 907 22947
215. Cluj Feleacu Perde Ana 54 81/1 - T.P. 25870/1026/ 23.02.1996 1400 61 310
216. Cluj Feleacu S.C. Real Consulting - S.R.L. 1028/2/1, 1029/1/2 C.F. 1078 6239 66 1583
217. Cluj Feleacu Crişan Ana, Pop A. Aurel 54 71 - T.P. 5334/161/ 07.06.1993 1400 63 1511
218. Cluj Feleacu Comuna Feleacu 54 - - Evidenţă Primărie 2100 3 15
219. Cluj Feleacu S.C. Mike’s Agency Consult - S.R.L. 477 C.F. 1103 1100 4 96
220. Cluj Feleacu Comuna Feleacu 43 60 - Evidenţă Primărie 1075 16 384
221. Cluj Feleacu Comuna Feleacu 43 20 - Evidenţă Primărie 1400 25 600
222. Cluj Feleacu Comuna Feleacu 43 - - Evidenţă Primărie 1400 26 623
223. Cluj Feleacu Comuna Feleacu 43 - - Evidenţă Primărie 5226 165 3.957
224. Cluj Feleacu Perde Vasile, Perde Traian, Perde Aurel, Crisan David, Ilea Aurora 42 85 - T.P. 8631/2008 4500 15 360
225. Cluj Feleacu Băieş Ioan 42 86 - T.P. 5439/526/1994 2400 15 360
226. Cluj Feleacu Comuna Feleacu 42 - - Evidenţă Primărie 7225 11 264
227. Cluj Feleacu Botean Maria 42 88/1 - T.P. 3232/1762/ 01.10.04 1500 6 144
228. Cluj Feleacu Petran A. Gavril 42 89 - T.P. 5439/526/ 28.01.94 2800 46 1103
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
229. Cluj Feleacu Macavei Abel 847/2 C.F. 1292 1400 18 432
230. Cluj Feleacu Gliga Alexandru, Gliga Gavrila, Gliga Radu, Gliga Ilarie, Suatean Viorica 42 91 - T.P. 5334/188/ 01.07.1993 2800 18 432
231. Cluj Feleacu Dod Valer 42 93 - T.P. 5439/528/ 28.01.1994 2900 13 66
232. Cluj Feleacu Perde Aurel, Cămărăşan Lidia 42 94 - T.P. 25829/972/ 02.02.1995 2900 16 81
233. Cluj Feleacu Macavei Ana 42 96 - T.P. 5434/607/ 26.01.1994 2900 16 81
234. Cluj Feleacu Modovan M. Traian 42 97 - T.P. 5370/730/ 16.05.1994 2900 16 81
235. Cluj Feleacu Modovan Ananie 42 98 - T.P.27982/ 1227/26.10.2000 2900 15 76
236. Cluj Feleacu Comuna Feleacu 42 99 - Evidenţă Primărie 2900 16 81
237. Cluj Feleacu Balea Ana 42 100/1 - T.P. 25870/1077/ 16.10.1996 1400 22 112
238. Cluj Feleacu Pădurean Maria, Pop Alexandru 42 101 - T.P. 3262/1875/ 14.04.05 2900 15 76
239. Cluj Feleacu Pop Emilia 42 102 - T.P. 28033/860/ 25.08.94 2900 18 92
240. Cluj Feleacu Perde Aurel 42 103 - T.P. 3367/2269/ 06.03.07 3500 20 102
241. Cluj Feleacu Perde Susana 42 104 - T.P. 5334/174/ 25.06.1993 3500 21 107
242. Cluj Feleacu Comuna Feleacu 42 105 - Evidenţă Primărie 3500 21 107
243. Cluj Feleacu Gliga Alexandru, Gliga Gavrilă, Gliga Radu, Gliga Ilarie, Suătean Viorica 42 215/1 - T.P. 5334/188/ 01.07.1993 2900 20 102
244. Cluj Feleacu Dod Valer 42 106 - T.P. 53367/2230 2300 111 565
245. Cluj Feleacu Crişan Ana 42 112 - T.P. 5334/161/1993 1500 23 117
246. Cluj Feleacu Petrar Cornelia 42 114 - T.P. 28033/856/1993 1500 99 504
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
247. Cluj Feleacu Macavei Ana 42 118 - T.P. 3362/1829 1500 24 122
248. Cluj Feleacu Moldovan Leontina, Burz Ana, Ungur Flavia 42 119 - T.P. 3313/2095 1400 12 61
249. Cluj Feleacu Macavei Augustin, Macavei Emil 42 120 - T.P. 25829/975/1995 1400 5 25
250. Cluj Feleacu Băieş Eleonora 42 121 - T.P. 5434/642/1994 1400 8 41
251. Cluj Feleacu Maier Viorica 42 122 - T.P. 3380/2345/2007 1400 9 46
252. Cluj Feleacu Moldovan Ana, Sabău Aurel, Răcean Viorica 42 123 - T.P. 27604/1172 3000 19 97
253. Cluj Feleacu Procop Ana 42 125 - T.P. 3262/1850/ 01.03.2005 2400 14 71
254. Cluj Feleacu Macavei Maria 42 128/1 - T.P. 5434/658/06.04.94 5300 49 249
255. Cluj Feleacu Nemeş Ioan, Nemeş Traian Lucian Pop Vancea Nastasia, Moldovan Susana Mina Nimel Susana, Pop Ioan, Puiu Angela, Pustan Leontina, Bojan Maria, Bolboacă Ana 42 129 - T.P. 27982/1220/ 25.07.2000 11000 80 407
256. Cluj Feleacu Nemeş Vasile, Nemeş Ioan, Albu Cornelia, Perde Maria, Rusu Anastasia, Nemeş Roma, Nemeşa Alexandru, Luduşan Lucreţia 42 130 661/1 T.P. 28033/849/ 24.08.94 12100 50 255
257. Cluj Feleacu Zaharie Gabriela 42 217/3 - T.P. 1652/1306/ 16.05.2002 3200 141 718
258. Cluj Feleacu Băieş Eleonora 42 217/1 - T.P. 5434/642 4300 605 3079
259. Cluj Feleacu Pop Maria, Matei Leontina, Mocan Victoria, Szasz Marinela 42 217 718/1 T.P. 5411/24/1993 4300 435 2214
260. Cluj Feleacu Comuna Feleacu 42 - - Evidenţă Primărie 1800 1099 5594
261. Cluj Feleacu Moldovan Traian 42 218/2 - T.P. 5371/715 1800 1091 5553
262. Cluj Feleacu Gliga Vasile 42 232 - T.P. 5439/604 4300 1623 8261
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
263. Cluj Feleacu Pop Aurel, Macavei Maria, Pop Traian 42 234 - T.P. 5487/423 4600 844 4296
264. Cluj Feleacu Perde Ilie 42 235 - T.P. 28033/851 2900 1221 6215
265. Cluj Feleacu Pop Gruia 42 110 - T.P. 28033/887 4200 13 66
266. Cluj Feleacu Macavei Alexandru, Macavei Augustin, Macavei Valer, Macavei Traian 42 111 - T.P. 5439/594 4200 61 310
267. Cluj Feleacu Lobodă Viorel 42 219 - T.P. 27982/1215 1500 22 112
268. Cluj Feleacu Moldovan Traian 42 176/1 - T.P. 5370/730 1900 50 255
269. Cluj Feleacu Moldovan Traian 42 176/1/1 - T.P. 3380/2375 1200 38 193
270. Cluj Feleacu Moldovan Ananie 42 176/2 - T.P. 27982/1227 3300 112 570
271. Cluj Feleacu Macavei Laurean 42 176 - T.P. 5434/639 3200 49 249
272. Cluj Feleacu Pop Maria, Matei Leontina, Mocan Victoria, Szasz Marinela 42 220/1 - T.P. 5411/24/1993 1400 145 738
273. Cluj Feleacu Pop Gruia, Macavei Augustin, Macavei Emil 42 220 - T.P. 25829/975 2900 324 1649
274. Cluj Feleacu Moldovan Traian, Moldovan Ioan 42 221 - T.P. 25829/983 1400 22 112
275. Cluj Feleacu Berar Ana 42 221 - T.P. 5434/605 2800 48 244
276. Cluj Feleacu Procop Ana 42 246 - T.P. 3262/1850/2005 2900 78 397
277. Cluj Feleacu Macavei Ana 42 176/3 - T.P. 15298/2009 1500 50 255
278. Cluj Feleacu Macavei Ioan 42 237 - T.P. 3285/1982 1400 328 1670
279. Cluj Feleacu Cătinaş Traian 42 238 - T.P. 5324/349 1400 251 1278
280. Cluj Feleacu Petran Augustin 42 243 - T.P. 5334/173 1600 305 1552
281. Cluj Feleacu Petrar Traian, Petrar Valer, Petrar Alexandru 42 243 - T.P. 5324/355 1500 474 2413
282. Cluj Feleacu Macavei Traian 42 242/1 - T.P. 3313/2094 1400 322 1639
283. Cluj Feleacu Tătar Maria, Neag Vasile 42 242 - T.P. 3367/2294 700 126 641
284. Cluj Feleacu Perde Saveta, Perde Grigoriţă 42 240 - T.P. 5370/729 700 116 590
285. Cluj Feleacu Petran Augustin 42 243 - T.P. 5334/164 1600 457 2326
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
286. Cluj Feleacu Runcan Lazăr 42 244 - T.P. 25870/1050 600 128 652
287. Cluj Feleacu Cătinaş Emilia 42 244 - T.P. 5411/22 2900 311 1583
288. Cluj Feleacu Creţa Maria 42 245 - T.P. 25870/1045 1200 63 321
289. Cluj Feleacu Corpădean Iosif Marinel, Corpădean Otilia Rodica - - 730/1 C.F. 51426 528 158 804
290. Cluj Feleacu Corpădean Iosif Marinel, Corpădean Otilia Rodica 730/3 C.F. 51417 3243 104 529
291. Cluj Feleacu Luduşan Gavril, Luduşan Aurel, Ispas Cornelia 42 265 - T.P. 5434/643 5800 576 2932
292. Cluj Feleacu Luduşan Gavril, Luduşan Aurel, Ispas Cornelia 42 265/2 - T.P. 3380/2305 6500 398 517
293. Cluj Feleacu Luduşan Gavril, Luduşan Aurel, Ispas Cornelia 42 265/1 - T.P. 3380/2305 13800 895 4556
294. Cluj Feleacu Comuna Feleacu - - 1976 C.F. 104 1247180 9570 48711
295. Cluj Feleacu Comuna Feleacu - - 1976 C.F. 104 850000 289 1471
296. Cluj Feleacu Comuna Feleacu 41 - - Evidenţă Primărie 76600 167 850
297. Cluj Feleacu Comuna Feleacu - - 1262/9/7/3 C.F. 277 1911667 1391 7080
298. Cluj Feleacu Vajas Ileana 10 7 - T.P. 10852/465/2001 6200 38 193
299. Cluj Feleacu Comuna Feleacu 8 100/3/2 - Evidenţă Primărie 500 66 336
300. Cluj Feleacu Călbăjos Susana 9 9/100 - T.P. 3262/1827 1800 261 1328
301. Cluj Feleacu Cătuna Ana, Pipaş Ileana, Rusu V. Vasile 9 100/10 - T.P. 27982/1240 300 112 570
302. Cluj Feleacu Comuna Feleacu 9 - - Evidenţă Primărie 1701 62 316
303. Cluj Feleacu Rusu Aurel, Rusu Ioan 9 2 - T.P. 27982/1245 1400 43 219
304. Cluj Feleacu Gligan Susana 8 100/4 - T.P. 3343/2115 2900 36 183
305. Cluj Feleacu Bojan Rozalia 8 11/100 - T.P. 3392/2424 2900 62 316
306. Cluj Feleacu Chişbac Maria 8 100/6 - T.P. 3313/2047 2100 92 468
307. Cluj Feleacu Nicula Todor 9 100/7 - T.P. 1563/1439 6500 109 555
308. Cluj Feleacu Comuna Feleacu 8 100/ 17/1 - Evidenţă Primărie 2800 72 366
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
309. Cluj Feleacu Nicula Vasile 9 100/17 - T.P. 3231/1786 5800 152 774
310. Cluj Feleacu Mihalca Vasile 9 74/20 - T.P. 14278/2009 2800 123 626
311. Cluj Feleacu Miclea Aurelia 9 25/3 - T.P. 3343/2196 2400 52 265
312. Cluj Feleacu Balea Dochiţa 9 75/11 - T.P. 3392/2442/2007 1100 41 209
313. Cluj Feleacu Tanţău Alexandru 9 244 - T.P. 28033/902 1209 47 239
314. Cluj Feleacu Tanţău Traian 9 241 - T.P. 28033/900/1994 1183 45 229
315. Cluj Feleacu Dumitru Rămănuţ, Gavrişan Maria, Nicoară Ştefan 9 76 - T.P. 27982/1271 7300 86 438
316. Cluj Feleacu Nichifor Gavril 9 27 - T.P. 3231/1795 4300 47 239
317. Cluj Feleacu Rus Rozalia 6 100/52 - T.P. 27982/1203 4000 47 239
318. Cluj Feleacu Tanţău Gavril, Calbajos Constantin, Bojan Maria 9 28/6 - T.P. 3392/2406 1400 33 168
319. Cluj Feleacu Bojan Stefan 8 44 - T.P. 5439/546 3897 151 769
320. Cluj Feleacu Costea Ştefan 9 248/1/2 - T.P. 3343/2103 2900 99 504
321. Cluj Feleacu Balea Maria 9 251/2 - T.P. 1563/1420/2002 3400 104 529
322. Cluj Feleacu Balea Maria 9 252/2 - T.P. 1562/1467 2200 58 295
323. Cluj Feleacu Simon Alexandru 9 253/2 - T.P. 3380/2360 2000 128 652
324. Cluj Feleacu Iudean Vasile, Iudean Maria, Pleşa Letiţia 9 254/2 - T.P. 1563/1420/2002 1000 454 2311
325. Cluj Feleacu Comuna Feleacu 9 - - Evidenţă Primărie 2504 2504 12745
326. Cluj Feleacu Nicoară Gavril, Nicoară Ioan 9 207/1 - T.P. 3367/2238 2900 92 468
327. Cluj Feleacu Comuna Feleacu 9 207/2 - Evidenţă Primărie 2800 285 1451
328. Cluj Feleacu Berariu Traian 638 C.F. 3576 3317 118 601
329. Cluj Feleacu Rusu Leontina 9 212 - T.P. 3313/2017 2900 26 132
330. Cluj Feleacu Popovici Senia 9 194 - T.P. 1652/1327 2432 127 646
331. Cluj Feleacu Bolboacă Ana 9 194/10 - T.P. 3285/1907 4500 52 265
332. Cluj Feleacu Nechifor Gavril 9 194/20 - T.P. 3313/2057 4300 37 188
333. Cluj Feleacu Groza Ioan 9 194/40 - T.P. 3285/1933 2400 17 87
334. Cluj Feleacu Comuna Feleacu T 9 - - Evidenţă Primărie 1478 62 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
335. Cluj Feleacu Luca Maria, Luca Viorel, Luca Vasile, Luca Cornel 9 193/11 - T.P. 6033 2200 27 137
336. Cluj Feleacu Balea Simion 9 192 - T.P. 5424/696 2392 63 321
337. Cluj Feleacu Nicula Simion 9 192 - T.P. 9961 2100 42 214
338. Cluj Feleacu Macavei Rozalia, Balea Ileana 9 191 - T.P. 3392/2412 2100 42 214
339. Cluj Feleacu Rus Ana, Rus Vasile 9 190 - T.P. 25829/906 3969 124 631
340. Cluj Feleacu Corcea Nastasia 9 189 - T.P. 3195/1644 2100 54 275
341. Cluj Feleacu Nechifor Constantin 9 188 - T.P. 3313/2050 7200 302 1537
342. Cluj Feleacu Balea Gavrilă, Balea Alexandru 9 222 - T.P. 5370/802 589 26 34
343. Cluj Feleacu Marc Gavril 9 220 - T.P. 5370/801/1994 496 30 39
344. Cluj Feleacu Comuna Feleacu 13 - - Evidenţă Primărie 3490 69 351
345. Cluj Feleacu Comuna Feleacu 13 207 - Evidenţă Primărie 2900 34 173
346. Cluj Feleacu Roşca Vasile, Rosca Liviu 13 117 - T.P. 5487/491 3500 48 244
347. Cluj Feleacu Vojos Francisc 13 470/3 - T.P. 5581 4300 75 382
348. Cluj Feleacu Sajgo Martin 13 240 - T.P. 3138/1583 2900 36 183
349. Cluj Feleacu Szabo Nicolae, Kun Ecaterina 13 210/3 - T.P. 3380/2372 2900 43 219
350. Cluj Feleacu Josza Ioan 13 516 - T.P. 3367/2278 2900 33 168
351. Cluj Feleacu Vajas Elisabeta 13 177/4 - T.P. 3285/1946 2900 47 239
352. Cluj Feleacu Csiki Ioan 13 215/3 - T.P. 3285/1955 2900 43 219
353. Cluj Feleacu Gergely Marton Attila 13 206 - T.P. 3285/1955 2900 33 168
354. Cluj Feleacu Nyergeş Ileana, Kun Susana, Nagyi Ecaterina 13 122 - T.P. 13197/2009 6000 64 326
355. Cluj Feleacu Josza Ştefan 13 217 - T.P. 3195/1623 5800 79 402
356. Cluj Feleacu Vajas Ecaterina 13 .218 - T.P. 3195/1638 2100 27 137
357. Cluj Feleacu Czako Ioan 13 104 - T.P. 3138/1580/2004 4300 53 270
358. Cluj Feleacu Vajas I. Ioan 13 213 - T.P. 3195/1688 5800 68 346
359. Cluj Feleacu Lukacs Arpad 13 126 - T.P. 25829/931 2900 49 249
360. Cluj Feleacu Comuna Feleacu 13 223 - T.P. 10720 2900 43 219
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
361. Cluj Feleacu Nyergeş Ileana, Kun Susana, Nagyi Ecaterina 13 127 - T.P. 25829/914 6000 53 270
362. Cluj Feleacu Balog Gheorghe 15 225 - T.P. 3343/2168 5800 35 178
363. Cluj Feleacu Iasko Nicolae 13 226 - T.P. 3343/2126 3900 15 76
364. Cluj Feleacu Nagy Martin 13 190 - T.P. 3195/1653 8700 204 1038
365. Cluj Feleacu Vono Ioan 13 141 - T.P. 3380/2335 2900 62 316
366. Cluj Feleacu Sajgo Nicolae 13 185 - T.P. 3195/1668/2004 2900 76 387
367. Cluj Feleacu Josza Ştefan 13 188 - T.P. 3195/1623/2004 2900 82 417
368. Cluj Feleacu Iasko Ileana 13 45/3 - T.P. 3262/1811 2900 80 407
369. Cluj Feleacu Kocsis Ioan 13 187 - T.P. 3343/2132 5800 143 728
370. Cluj Feleacu Sajgo Ecaterina 13 144 - T.P. 28033/812 2900 54 275
371. Cluj Feleacu Iasko Mihail 13 4 - T.P. 27982/1261/2001 2900 45 229
372. Cluj Feleacu Vajas Martin 13 300 - T.P. 3367/2207 1800 15 76
373. Cluj Feleacu Lorincz Elisabeta 13 86/1 - T.P. 3367/2295 2900 72 366
374. Cluj Feleacu Saigo Grigore 13 419 - T.P. 3367/2290 1400 37 188
375. Cluj Feleacu Sălăjan Ştefan, Sălăjan Vasile 13 96 - T.P. 25829/925 1400 35 178
376. Cluj Feleacu Salajan Ioan 13 32/3 - T.P. 3285/1841 1400 35 46
377. Cluj Feleacu Iasko Ileana 13 45/4 - T.P. 3262/1811 1400 39 199
378. Cluj Feleacu Suto Sajgo Erzsi 13 207/1 - T.P. 3392/2438 1400 40 204
379. Cluj Feleacu Cziriak M. Ianos 13 64 - T.P. 28033/832 2900 83 422
380. Cluj Feleacu Halasz Stefan 13 115 - T.P. 1562/1492 1400 41 209
381. Cluj Feleacu Kun Erszebet 13 312 - T.P. 13032 1400 40 204
382. Cluj Feleacu Gergely Ioan 13 157 - T.P. 3231/1702 2900 88 448
383. Cluj Feleacu Saigo Martin, Sajgo Ioan 13 478/2 - T.P. 3231/1785 1400 44 224
384. Cluj Feleacu Kun Catalin 13 461/2 - T.P. 3367/2209 1400 44 224
385. Cluj Feleacu Tarsoly Elena 13 464/2 - T.P. 3343/2122 3100 110 560
386. Cluj Feleacu Csiki Petru 13 90/5 - T.P. 3262/1869 2100 81 412
387. Cluj Feleacu Jasko Elisabeta, Nagy Katalina 17 23/3/1 - T.P. 3392/2433/2007 2900 82 417
388. Cluj Feleacu Horvath Stefan 13 203 - T.P. 3138/1569 2900 176 896
389. Cluj Feleacu Horvath Stefan 13 21 - T.P. 1562/1454 2900 331 1685
390. Cluj Feleacu Horvath Stefan 13 202 - T.P. 3195/1622 2900 205 1043
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
391. Cluj Feleacu Saigo Martin, Sajgo Ioan 13 478 - T.P. 3231/1785 4300 120 611
392. Cluj Feleacu Luca Cornelia 13 68 - T.P. 25829/939 11600 585 2978
393. Cluj Feleacu Balog Elisabeta 13 122/5 - T.P. 3343/2168 2100 33 168
394. Cluj Feleacu Dunca Elena, Dunca Viorel 406 C.F. 3334 2900 88 448
395. Cluj Feleacu Szabo Elisabeta 13 100/4 1002/1 T.P. 3380/2350 2900 125 636
396. Cluj Feleacu Comuna Feleacu 13 - - Evidenţă Primărie 5800 261 1328
397. Cluj Feleacu Sălăjan Ioan 13 32 - T.P. 28033/809 4300 111 565
398. Cluj Feleacu Kun Ştefan 17 4/1 - T.P. 1562/1499 1400 28 143
399. Cluj Feleacu Cziriak Ianos, Bondor Ileana 13 64 - T.P. 9095/2008 2900 4 20
400. Cluj Feleacu Tarsoly Elena 13 464/2 - T.P. 3343/2122 2150 54 275
401. Cluj Feleacu Comuna Feleacu 13 - - Evidenţă Primărie 2900 82 417
402. Cluj Feleacu Vajas Mihai, Gergely Ileana, Nagy Stefan, Nagy Grigore 13 470/3 - T.P. 5581/2007 4300 115 585
403. Cluj Feleacu Comuna Feleacu 13 470/4 - Evidenţă Primărie 4300 101 514
404. Cluj Feleacu Comuna Feleacu 13 - - Evidenţă Primărie 2100 75 382
405. Cluj Feleacu Szabo Gheorghe, Vajas Ecaterina, Vajas Ileana, Szabo Elisabeta 13 705 - T.P. 3285/1990/2005 2900 200 1018
406. Cluj Feleacu Szabo Nicolae, Szabo Gligore, Szabo Terezia 13 704 - T.P. 3262/1855 4000 47 239
407. Cluj Feleacu Toth Emerik 13 275/4 - T.P. 10181/2008 5800 294 1496
408. Cluj Feleacu Horvath Stefan 13 275 - T.P. 3138/1569/2003 2900 133 677
409. Cluj Feleacu Comuna Feleacu 13 - - Evidenţă Primărie 1400 118 601
410. Cluj Feleacu Comuna Feleacu 13 - 1023/1 Evidenţă Primărie 2900 208 1059
411. Cluj Feleacu Comuna Feleacu - - 996 C.F. 277 79527 2572 13091
412. Cluj Feleacu Jasko Janos 13 9 - T.P. 27982/1264 2900 261 1328
413. Cluj Feleacu Kun Iosif 13 214 - T.P. 5439/581/ 1994 5800 159 809
414. Cluj Feleacu Saygo Marton 17 42/1 - T.P. 3285/1929 2900 135 687
415. Cluj Feleacu Bodor Robert 17 52 - T.P. 3195/1617 2900 69 351
416. Cluj Feleacu Comuna Feleacu 17 51 - Evidenţă Primărie 2900 66 336
417. Cluj Feleacu Bodor Ileana 17 50 - T.P. 3195/1691/2004 2900 65 331
418. Cluj Feleacu Comuna Feleacu 17 - - Evidenţă Primărie 1800 40 204
419. Cluj Feleacu Czako Ileana 17 48 - T.P. 3380/2354/2007 2900 115 585
420. Cluj Feleacu Comuna Feleacu 17 47/1 - Evidenţă Primărie 800 33 168
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
421. Cluj Feleacu Iozsa Elisabeta, Iozsa Ioan, Iozsa Varvara, Iozsa Martin, Iozsa Ştefan 17 47 - T.P. 3262/1891 2100 82 417
422. Cluj Feleacu Kun Alexandru 17 46/1 - T.P. 3392/2431 800 32 163
423. Cluj Feleacu Kun Alexandru 17 46 - T.P. 3285/1923 2100 88 448
424. Cluj Feleacu Sajgo Mihai 17 44 - T.P. 3195/1624/2004 2900 66 336
425. Cluj Feleacu Vajas Ştefan 17 43 - T.P. 3195/1641/2004 2900 62 316
426. Cluj Feleacu Comuna Feleacu 17 - - Evidenţă Primărie 2900 23 117
427. Cluj Feleacu Vajos Ştefan 17 23/3 - T.P. 3313/2090 2900 337 1715
428. Cluj Feleacu Comuna Feleacu 17 23/2 - Evidenţă Primărie 2900 388 1975
429. Cluj Feleacu Toth Niculae, Szabo Catalina 13 23/1 - T.P. 3285/1993 2900 123 626
430. Cluj Feleacu Nagyi Elisabeta 17 23/3/2 - T.P. 5576 4200 167 850
431. Cluj Feleacu Comuna Feleacu 17 14/4 - Evidenţă Primărie 4300 225 1145
432. Cluj Feleacu Comuna Feleacu 17 14/3 - Evidenţă Primărie 4300 455 2316
433. Cluj Feleacu Comuna Feleacu 17 14/2 - Evidenţă Primărie 2200 48 244
434. Cluj Feleacu Szabo Iuliana, Szabo Marton 17 14/1 - T.P. 3313/2025 2900 161 819
435. Cluj Feleacu Sajgo Grigore 17 4/2 - T.P. 3343/2125 2900 1344 6841
436. Cluj Feleacu Sajgo Grigore 17 2 - T.P. 3138/1562 2900 243 1237
437. Cluj Feleacu Bolboaca Rozalia 9 193/10 193/10/1 - T.P. 6023/2007 2900 74 377
438. Cluj Feleacu Comuna Feleacu 17 - - Evidenţă Primărie 462803 34 173
439. Cluj Feleacu Nechifor Viorica 10 1 - T.P. 12921/2008 8200 60 270
440. Cluj Cluj-Napoca Municipiul Cluj-Napoca 9 - - Evidenţă Primărie 1478 37 107
441. Cluj Cluj-Napoca Bolboacă Ana 9 194/10 - T.P. 3285/2057 4500 24 270
442. Cluj Cluj-Napoca Nechifor Gavril 9 194/20 - T.P. 3313/2057 4300 31 349
443. Cluj Cluj-Napoca Groza Ioan 9 194/40 - T.P. 3285/1933/2005 2400 16 180
444. Cluj Cluj-Napoca S.C. Romtrans - S.A. Bucureşti, Agenţia Cluj - - 707/1/2 708/9/ 1/2 707/3 708/9/3 C.F. 3139 3000 60 1518
TOTAL: 100.156 1.049.972

* Pentru toate poziţiile în care se regăseşte menţiunea „proprietar necunoscut“, astfel cum reies din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii. NOTĂ: Alte date de identificare a proprietarilor/deţinătorilor, precum şi orice alte informaţii necesare în vederea punerii în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii, vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare, conform reglementărilor în vigoare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1196/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1196 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu