Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1196 din 2 decembrie 2010

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat aferent activitatii de privatizare al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie pe anul 2010

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 896 din 31 decembrie 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001, al art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Legea nr. 399/2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi funcţionării activităţilor legate de privatizările derulate prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, cu modificările ulterioare, al art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării şi reorganizării operatorilor economici din sectorul producţiei de apărare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 380/2002, al Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat aferent activităţii de privatizare al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2010, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 234/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2010 al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 8 aprilie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 234/2010, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Borbely Karoly,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

ANEXĂ*)

OFICIUL PARTICIPAŢIILOR STATULUI ŞI PRIVATIZĂRII ÎN INDUSTRIE

Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat aferent activităţii de privatizare pe anul 2010

                                                                                                                                                                                     - mii lei-

Nr. crt.

DENUMIRE INDICATORI

Cod

APROBAT CF. H.G.

842/2010

PROGRAM RECTIFICAT

INFLUENTE

+/-

I.

VENITURI TOTALE, din care:

1.050.150,00

1.223.080,00

+172.930,00

1.

Venituri curente

1.000.150,00

1.185.180,00

+ 172.930,00

1.1

Venituri din dividende

30.10.08

1.000.000,00

1.185.000,00

+185.000,00

1.2

Alte venituri, din care:

36.10.50

150,00

180,00

+30,00

- Venituri din penalităţi

35.10.50

80,00

110,00

+ 30,00

- Venituri din dobânzi

31.10.03

70,00

70,00

-

2.

Venituri din capital

50.000,00

37.900,00

-12.100,00

2.1

Venituri din privatizare

39.10.04

50.000,00

37.900,00

-12.100,00

II.

CHELTUIELI - TOTAL, din care:

87.10.50

1.049.775,00

1.222.705,00

+ 172.930,00

1.

Cheltuieli curente, din care:

01

1.049.775,00

1.222.705,00

+ 172.930,00

1.1

Cheltuieli administrare, privatizare

20

14.200,00

14.200,00

-

1.1.1

Cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanţi,

agenţi de privatizare sau firme de avocatura si cele pentru pregătirea si realizarea privatizării societăţilor comerciale

5.000,00

5.000,00

1.1.2

Cheltuieli pentru rapoarte de evaluare în procesul de privatizare şi postprivatizare pentru: expertize, cauţiuni, evaluări în litigii, onorarii executori judecătoreşti, documentaţii pentru obţinerea avizului de mediu, precum şi alte asemenea cheltuieli

400,00

400,00

1.1.3

Costuri implicate de dizolvarea voluntară şi lichidarea societăţii comerciale *

5.500,00

5.500,00

-

1.1.4

Cheltuieli destinate cofinanţării proiectelor PHARE

-

-

-

1.1.5

Sumele cu care instituţia publica implicata participa la majorarea capitalului social al unor societăţi comerciale, in cazurile prevăzute de lege;

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

Nr. crt.

DENUMIRE INDICATORI

Cod

APROBAT CF. H.G. 842/2010

PROGRAM RECTIFICAT

INFLUENTE

+/-

1.1.6

Sume plătite efectiv cumpărătorilor, reprezentând daune suportate de instituţia publica implicata ca urmare a garanţiilor acordate de aceasta in contractele de vanzare-cumparare de acţiuni si/sau cheltuieli efectuate pentru combaterea ori stingerea pretenţiilor formulate de cumpărător;

1.500,00

1.500,00

1.1.7

Despăgubiri acordate cumpărătorilor pentru prejudicii suferite ca urmare a stabilirii in sarcina societăţii comerciale a unor răspunderi, datorate poluării mediului din activităţi trecute, care nu au fost dezvăluite cumpărătorilor de instituţia publica implicata sau de autoritatea de mediu;

900,00

900,00

1.1.8

Garanţii acordate cumpărătorilor pentru daune cauzate acestora, prin faptul ca societatea comerciala este ţinuta sa indeplineasca vreo obligaţie, inclusiv fata de terţi, sau sa suporte vreo pierdere ca rezultat al unor acte, fapte si operaţiuni care nu au fost dezvăluite si nici nu puteau fi cunoscute de cumpărători, ca urmare a efectuării propriului audit asupra societăţii comerciale si a căror cauza a existat la data incheierii contractelor de vanzare-cumparare de acţiuni;

500,00

500,00

1.1.9

Prejudicii cauzate cumpărătorilor prin executarea unor hotărâri judecătoreşti definitive si irevocabile care obliga la restituirea in natura, către foştii proprietari a bunurilor imobile preluate de stat;

400,00

400,00

1.2

Transferuri

1.035.575,00

1.208.505,00

+172.930,00

1.2.1

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

55.01.20

35.505,00

22.459,00

-13.046,00

1.2.2

Vărsăminte la bugetul statului din dividende

51.01.41

1.000.000,00

1.185.000,00

+185.000,00

1.2.3

Varsaminte la bugetul statului din alte venituri, din care:

- varsaminte din dobânzi

- varsaminte din penalităţi

51.01.41

70,00

70,00

-

180,00

70,00

110,00

+110,00

+ 110,00

-

1.2.4

Varsaminte la bugetul statului cf art. 44 din O.G. nr. 18/2010

51.01.41

-

866,00

+866,00

Nr. crt.

DENUMIRE INDICATORI

Cod

APROBAT CF. H.G.

842/2010

PROGRAM RECTIFICAT

INFLUENTE

+/-

Excedent/Deficit (I. - II.)

375,00

375,00

-

III.

Informaţii privind disponibilul, din care :

1. Disponibil la inceputul perioadei conform Legii nr. 399/2002

628,00

628,00

-

2. Disponibil rămas de restituit de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului cf O.U.G. nr. 13/2009, aprobata cu modificări prin Legea nr. 234/2009

7.597,00

7.597,00

-

3. Disponibil constituit in cursul anului, conform Legii nr.

399/2002

375,00

375,00

-

4. Garanţie de participare licitaţie pentru privatizare S.C. Uzina Termoelectrica MIDIA SA

1.500,00

1.500,00

-

5. Total disponibil la sfârşitul anului, conform Legii nr. 399/2002(1 +2 + 3-4)**

7.100,00

7.100,00

-

* - Suma include si finanţarea cheltuielilor necesare inregistrare la Registrul Comerţului a Ministerului Economici. Comerţului si Mediului de Afaceri a calităţii de acţionar la S.C. IPIU CONSULTING LNGINF.F.RING SA, cele necesare lichidatorului pentru lichidarea societăţii comerciale care nu arc patrimoniu de valorificat, precum si indemnizaţia cuvenita administratorilor speciali numiţi conform Legii nr. 85/2006 privind procedura in solventei, inclusiv contribuţiile aferente acestora.

** - Disponibil la sfârşitul anului, conform Legii nr. 399/2002, cu excepţia suinelor reprezentând garanţii de participare la licitaţii, garanţii de buna execuţie, garanţii pentru plata preţului contractului.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1196/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1196 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1196/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu