Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1188 din 30.11.2011

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 870 din 09 decembrie 2011SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICAnexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Argeş“ la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 şi 609 bis din 16 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:la secţiunea I „Bunuri imobile“: a)se abrogă următoarele poziţii:la cap. IV „Muzeul Goleşti“, poziţiile nr. 9,12,13,19 şi 20;la cap. V „D.G.P. Copilului“, poziţia nr. 13;la cap. VII „Protecţia plantelor“, poziţia nr. 2;la cap. X „Gospodăria comunală“, poziţiile nr. 4, 6, 7, 11, 26, 31-38, 43-44, 47, 49, 50, 52, 63, 65, 70-72, 74-75, 79-80; b)se modifică următoarele poziţii:la cap. III „Muzeul judeţean“ poziţia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: „teren aferent castrului roman = 17.517 mp“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Argeş nr. 59/24.05.2007“;la cap. V „D.G.P Copilului“, titlul se modifică şi va avea următorul cuprins: „Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş“;la cap. VI „Sănătate“ poziţia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafaţă construită = 590 mp, suprafaţă de teren = 1.699 mp“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Argeş nr. 50/2008“; c)se completează cu următoarele poziţii, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre:la cap. I „Activitatea proprie“, după poziţia nr. 40 se introduc nouă noi poziţii, poziţiile nr. 41-49;la cap. V „Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului“, după poziţia nr. 84 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile nr. 85-91.PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: p. Ministrul administraţiei şi internelor, Mihai Capră, secretar de stat ANEXĂCompletări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Argeş Capitolul IActivitatea proprie - Şcoala Populară de Arte şi Meserii, Biblioteca CJ, Salvamont
Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
0 1 2 3 4 5 6
41. Teren extravilan Suprafaţă = 11.505 mp Comuna Căteasca Aferent pod DJ 703 B Număr cadastral 1605-C1 2009 106.620 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 17/2009; Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 125/2009; Extras Carte funciară Încheiere nr. 3.881/2009
42. Teren extravilan Suprafaţă = 60,9 ha Comuna Stolnici astfel: Punctul Albu = 29,80 ha Punctul Cochinesti = 22,90 ha Punctul Morlova = 8,20 ha 2010 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 127/2010; Extras Carte funciară Încheiere nr. 5.061/2010
43. 1.6.2 Clădire: D+P+1E Câmpulung Câmpulung Muscel - str. Fraţii Goleşti nr. 1 Suprafaţă teren = 1.136,26 mp Suprafaţă constr.= 380,56 mp 1999 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 172/2007, Hotărârea Guvernului nr. 669/1999 Protocol de predare-primire nr. 7.390/14.10.1999
0 1 2 3 4 5 6
44. 1.6.2 Teren aferent Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Deduleşti Comuna Morăreşti, sat Deduleşti Suprafaţă teren parţial = 7.500 mp Se completează inventarul actual cu 4.642 mp rezultaţi ca urmare a întocmirii documentaţiei cadastrale. Total suprafaţă = 12.142 mp 2002 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 24/2008, Hotărârea Guvernului nr. 640/2002
45. 1.8.1 Puţuri forate H1 = 200 m adâncime H1 = 200 m adâncime 2 bucăţi, Morăreşti 2009 339.542,99 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 5/2011
46. 1.8.12 Staţie pompare Staţie repompare Instalaţii hidraulice aferente Conductă aducţiune = 2.210 m 2 rezervoare x 50 mc 2 bucăţi, Morăreşti 2009 848.155,95 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 5/2011
47. 1.8.11 2 rezervoare x 500 mc Instalaţii hidraulice aferente Conductă aducţiune = 1.820 m 2 bucăţi, Cuca 2009 1.550.437,15 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 5/2011
48. 1.7.1 Racord electric la puţuri forate Staţie pompare Staţie repompare o bucată, Morăreşti-Cuca 2009 278.987,16 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 5/2011
49. Suprafaţă de teren aferentă bunurilor S = 756 mp Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 5/2011

Capitolul VDirecţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
0 1 2 3 4 5 6
85. 1.6.4 Centrul Maternal Câmpulung Municipiul Câmpulung, str. Matei Basarab nr. 119 Clădire nouă parter+etaj Suprafaţă teren = 2.790 mp Suprafaţă desfăşurată = 444 mp Suprafaţă = 163 mp 2002 237.150 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 55/2008, Autorizaţie de construcţie nr. 362/12.015/22.10.1998
86. 1.6.4 Centrul de Copii „Sf. Andrei“ Municipiul Piteşti, Bd. Petrochimiştilor nr. 18 Clădire parter+etaj Suprafaţă construită = 125 mp, gard împrejmuire 2008 245.333,45 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 55/2008, Autorizaţie de construcţie nr. 2.058/25.03.2004
87. 1.6.4 Canalizare cu decantor Complexul de Servicii pentru Copii cu Handicap Valea Mare, oraş Ştefăneşti 1992 85.827 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 55/2008
88. 1.6.4 Pavilion „Iulia“ Centrul de Îngrijire prin Terapie Ocupaţională Tigveni Suprafaţă construită = 1.296,68 mp Împrejmuire din ramă metalică = 432 m, împrejmuire cu plasă de sârmă = 290 m, împrejmuire cu plasă în ramă 6 m/înălţime = 90 m, foraj = 100 m 2002 2.282.877 61.550 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 55/2008, Autorizaţie de construcţie nr. 14/4.12.2006
0 1 2 3 4 5 6
89. 1.6.4 Centrul de primire în Regim de Urgenţă Piteşti Municipiul Piteşti, bd. I. C. Brătianu nr. 62 A Clădire parter+etaj Suprafaţă construită = 201,50 mp 2006 485.670,56 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 55/2008, Autorizaţie de construcţie nr. 39/5.905/12.07.2006
90. 1.6.4 Magazii material - 3 Complexul de Servicii pentru Copilul în Dificultate Câmpulung, str. Traian nr. 5A 1968 21.000 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 55/2008
91. 1.6.4 Microcentrală Centrul de zi Bamby Câmpulung Municipiul Câmpulung, Str. Jurământului nr. 6 1996 120.162,34 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 55/2008, Autorizaţie de construcţie nr. 103/3.938/17.05.1996SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1188/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1188 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu