Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1188 din 30.11.2011

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 870 din 09 decembrie 2011SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICAnexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Argeş“ la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 şi 609 bis din 16 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:la secţiunea I „Bunuri imobile“: a)se abrogă următoarele poziţii:la cap. IV „Muzeul Goleşti“, poziţiile nr. 9,12,13,19 şi 20;la cap. V „D.G.P. Copilului“, poziţia nr. 13;la cap. VII „Protecţia plantelor“, poziţia nr. 2;la cap. X „Gospodăria comunală“, poziţiile nr. 4, 6, 7, 11, 26, 31-38, 43-44, 47, 49, 50, 52, 63, 65, 70-72, 74-75, 79-80; b)se modifică următoarele poziţii:la cap. III „Muzeul judeţean“ poziţia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: „teren aferent castrului roman = 17.517 mp“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Argeş nr. 59/24.05.2007“;la cap. V „D.G.P Copilului“, titlul se modifică şi va avea următorul cuprins: „Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş“;la cap. VI „Sănătate“ poziţia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafaţă construită = 590 mp, suprafaţă de teren = 1.699 mp“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Argeş nr. 50/2008“; c)se completează cu următoarele poziţii, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre:la cap. I „Activitatea proprie“, după poziţia nr. 40 se introduc nouă noi poziţii, poziţiile nr. 41-49;la cap. V „Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului“, după poziţia nr. 84 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile nr. 85-91.PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: p. Ministrul administraţiei şi internelor, Mihai Capră, secretar de stat ANEXĂCompletări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Argeş Capitolul IActivitatea proprie - Şcoala Populară de Arte şi Meserii, Biblioteca CJ, Salvamont
Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
0 1 2 3 4 5 6
41. Teren extravilan Suprafaţă = 11.505 mp Comuna Căteasca Aferent pod DJ 703 B Număr cadastral 1605-C1 2009 106.620 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 17/2009; Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 125/2009; Extras Carte funciară Încheiere nr. 3.881/2009
42. Teren extravilan Suprafaţă = 60,9 ha Comuna Stolnici astfel: Punctul Albu = 29,80 ha Punctul Cochinesti = 22,90 ha Punctul Morlova = 8,20 ha 2010 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 127/2010; Extras Carte funciară Încheiere nr. 5.061/2010
43. 1.6.2 Clădire: D+P+1E Câmpulung Câmpulung Muscel - str. Fraţii Goleşti nr. 1 Suprafaţă teren = 1.136,26 mp Suprafaţă constr.= 380,56 mp 1999 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 172/2007, Hotărârea Guvernului nr. 669/1999 Protocol de predare-primire nr. 7.390/14.10.1999
0 1 2 3 4 5 6
44. 1.6.2 Teren aferent Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Deduleşti Comuna Morăreşti, sat Deduleşti Suprafaţă teren parţial = 7.500 mp Se completează inventarul actual cu 4.642 mp rezultaţi ca urmare a întocmirii documentaţiei cadastrale. Total suprafaţă = 12.142 mp 2002 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 24/2008, Hotărârea Guvernului nr. 640/2002
45. 1.8.1 Puţuri forate H1 = 200 m adâncime H1 = 200 m adâncime 2 bucăţi, Morăreşti 2009 339.542,99 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 5/2011
46. 1.8.12 Staţie pompare Staţie repompare Instalaţii hidraulice aferente Conductă aducţiune = 2.210 m 2 rezervoare x 50 mc 2 bucăţi, Morăreşti 2009 848.155,95 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 5/2011
47. 1.8.11 2 rezervoare x 500 mc Instalaţii hidraulice aferente Conductă aducţiune = 1.820 m 2 bucăţi, Cuca 2009 1.550.437,15 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 5/2011
48. 1.7.1 Racord electric la puţuri forate Staţie pompare Staţie repompare o bucată, Morăreşti-Cuca 2009 278.987,16 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 5/2011
49. Suprafaţă de teren aferentă bunurilor S = 756 mp Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 5/2011

Capitolul VDirecţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
0 1 2 3 4 5 6
85. 1.6.4 Centrul Maternal Câmpulung Municipiul Câmpulung, str. Matei Basarab nr. 119 Clădire nouă parter+etaj Suprafaţă teren = 2.790 mp Suprafaţă desfăşurată = 444 mp Suprafaţă = 163 mp 2002 237.150 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 55/2008, Autorizaţie de construcţie nr. 362/12.015/22.10.1998
86. 1.6.4 Centrul de Copii „Sf. Andrei“ Municipiul Piteşti, Bd. Petrochimiştilor nr. 18 Clădire parter+etaj Suprafaţă construită = 125 mp, gard împrejmuire 2008 245.333,45 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 55/2008, Autorizaţie de construcţie nr. 2.058/25.03.2004
87. 1.6.4 Canalizare cu decantor Complexul de Servicii pentru Copii cu Handicap Valea Mare, oraş Ştefăneşti 1992 85.827 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 55/2008
88. 1.6.4 Pavilion „Iulia“ Centrul de Îngrijire prin Terapie Ocupaţională Tigveni Suprafaţă construită = 1.296,68 mp Împrejmuire din ramă metalică = 432 m, împrejmuire cu plasă de sârmă = 290 m, împrejmuire cu plasă în ramă 6 m/înălţime = 90 m, foraj = 100 m 2002 2.282.877 61.550 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 55/2008, Autorizaţie de construcţie nr. 14/4.12.2006
0 1 2 3 4 5 6
89. 1.6.4 Centrul de primire în Regim de Urgenţă Piteşti Municipiul Piteşti, bd. I. C. Brătianu nr. 62 A Clădire parter+etaj Suprafaţă construită = 201,50 mp 2006 485.670,56 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 55/2008, Autorizaţie de construcţie nr. 39/5.905/12.07.2006
90. 1.6.4 Magazii material - 3 Complexul de Servicii pentru Copilul în Dificultate Câmpulung, str. Traian nr. 5A 1968 21.000 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 55/2008
91. 1.6.4 Microcentrală Centrul de zi Bamby Câmpulung Municipiul Câmpulung, Str. Jurământului nr. 6 1996 120.162,34 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 55/2008, Autorizaţie de construcţie nr. 103/3.938/17.05.1996SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1188/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1188 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu