Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1188 din 30.11.2011

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 870 din 09 decembrie 2011SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICAnexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Argeş“ la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 şi 609 bis din 16 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:la secţiunea I „Bunuri imobile“: a)se abrogă următoarele poziţii:la cap. IV „Muzeul Goleşti“, poziţiile nr. 9,12,13,19 şi 20;la cap. V „D.G.P. Copilului“, poziţia nr. 13;la cap. VII „Protecţia plantelor“, poziţia nr. 2;la cap. X „Gospodăria comunală“, poziţiile nr. 4, 6, 7, 11, 26, 31-38, 43-44, 47, 49, 50, 52, 63, 65, 70-72, 74-75, 79-80; b)se modifică următoarele poziţii:la cap. III „Muzeul judeţean“ poziţia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: „teren aferent castrului roman = 17.517 mp“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Argeş nr. 59/24.05.2007“;la cap. V „D.G.P Copilului“, titlul se modifică şi va avea următorul cuprins: „Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş“;la cap. VI „Sănătate“ poziţia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafaţă construită = 590 mp, suprafaţă de teren = 1.699 mp“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Argeş nr. 50/2008“; c)se completează cu următoarele poziţii, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre:la cap. I „Activitatea proprie“, după poziţia nr. 40 se introduc nouă noi poziţii, poziţiile nr. 41-49;la cap. V „Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului“, după poziţia nr. 84 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile nr. 85-91.PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: p. Ministrul administraţiei şi internelor, Mihai Capră, secretar de stat ANEXĂCompletări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Argeş Capitolul IActivitatea proprie - Şcoala Populară de Arte şi Meserii, Biblioteca CJ, Salvamont
Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
0 1 2 3 4 5 6
41. Teren extravilan Suprafaţă = 11.505 mp Comuna Căteasca Aferent pod DJ 703 B Număr cadastral 1605-C1 2009 106.620 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 17/2009; Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 125/2009; Extras Carte funciară Încheiere nr. 3.881/2009
42. Teren extravilan Suprafaţă = 60,9 ha Comuna Stolnici astfel: Punctul Albu = 29,80 ha Punctul Cochinesti = 22,90 ha Punctul Morlova = 8,20 ha 2010 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 127/2010; Extras Carte funciară Încheiere nr. 5.061/2010
43. 1.6.2 Clădire: D+P+1E Câmpulung Câmpulung Muscel - str. Fraţii Goleşti nr. 1 Suprafaţă teren = 1.136,26 mp Suprafaţă constr.= 380,56 mp 1999 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 172/2007, Hotărârea Guvernului nr. 669/1999 Protocol de predare-primire nr. 7.390/14.10.1999
0 1 2 3 4 5 6
44. 1.6.2 Teren aferent Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Deduleşti Comuna Morăreşti, sat Deduleşti Suprafaţă teren parţial = 7.500 mp Se completează inventarul actual cu 4.642 mp rezultaţi ca urmare a întocmirii documentaţiei cadastrale. Total suprafaţă = 12.142 mp 2002 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 24/2008, Hotărârea Guvernului nr. 640/2002
45. 1.8.1 Puţuri forate H1 = 200 m adâncime H1 = 200 m adâncime 2 bucăţi, Morăreşti 2009 339.542,99 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 5/2011
46. 1.8.12 Staţie pompare Staţie repompare Instalaţii hidraulice aferente Conductă aducţiune = 2.210 m 2 rezervoare x 50 mc 2 bucăţi, Morăreşti 2009 848.155,95 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 5/2011
47. 1.8.11 2 rezervoare x 500 mc Instalaţii hidraulice aferente Conductă aducţiune = 1.820 m 2 bucăţi, Cuca 2009 1.550.437,15 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 5/2011
48. 1.7.1 Racord electric la puţuri forate Staţie pompare Staţie repompare o bucată, Morăreşti-Cuca 2009 278.987,16 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 5/2011
49. Suprafaţă de teren aferentă bunurilor S = 756 mp Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 5/2011

Capitolul VDirecţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
0 1 2 3 4 5 6
85. 1.6.4 Centrul Maternal Câmpulung Municipiul Câmpulung, str. Matei Basarab nr. 119 Clădire nouă parter+etaj Suprafaţă teren = 2.790 mp Suprafaţă desfăşurată = 444 mp Suprafaţă = 163 mp 2002 237.150 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 55/2008, Autorizaţie de construcţie nr. 362/12.015/22.10.1998
86. 1.6.4 Centrul de Copii „Sf. Andrei“ Municipiul Piteşti, Bd. Petrochimiştilor nr. 18 Clădire parter+etaj Suprafaţă construită = 125 mp, gard împrejmuire 2008 245.333,45 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 55/2008, Autorizaţie de construcţie nr. 2.058/25.03.2004
87. 1.6.4 Canalizare cu decantor Complexul de Servicii pentru Copii cu Handicap Valea Mare, oraş Ştefăneşti 1992 85.827 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 55/2008
88. 1.6.4 Pavilion „Iulia“ Centrul de Îngrijire prin Terapie Ocupaţională Tigveni Suprafaţă construită = 1.296,68 mp Împrejmuire din ramă metalică = 432 m, împrejmuire cu plasă de sârmă = 290 m, împrejmuire cu plasă în ramă 6 m/înălţime = 90 m, foraj = 100 m 2002 2.282.877 61.550 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 55/2008, Autorizaţie de construcţie nr. 14/4.12.2006
0 1 2 3 4 5 6
89. 1.6.4 Centrul de primire în Regim de Urgenţă Piteşti Municipiul Piteşti, bd. I. C. Brătianu nr. 62 A Clădire parter+etaj Suprafaţă construită = 201,50 mp 2006 485.670,56 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 55/2008, Autorizaţie de construcţie nr. 39/5.905/12.07.2006
90. 1.6.4 Magazii material - 3 Complexul de Servicii pentru Copilul în Dificultate Câmpulung, str. Traian nr. 5A 1968 21.000 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 55/2008
91. 1.6.4 Microcentrală Centrul de zi Bamby Câmpulung Municipiul Câmpulung, Str. Jurământului nr. 6 1996 120.162,34 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 55/2008, Autorizaţie de construcţie nr. 103/3.938/17.05.1996SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1188/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1188 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Suntem organizații creștine create pentru a ajuta oamenii cu dificultăți financiare. Dacă întâmpinați dificultăți financiare și aveți nevoie de fonduri pentru probleme personale sau aveți nevoie de împrumut pentru a-ți plăti datoriile sau pentru a-ți plăti facturile, începe o afacere frumoasă sau întâmpinați dificultăți în obținerea unui împrumut de capital de la băncile locale, contactați-ne astăzi . Vă rog, acest lucru este pentru serios minte și Dumnezeu se tem de Oameni. Contactați-ne acum avantloanson@gmail.com
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu