Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1188 din 30.11.2011

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 870 din 09 decembrie 2011SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICAnexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Argeş“ la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 şi 609 bis din 16 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:la secţiunea I „Bunuri imobile“: a)se abrogă următoarele poziţii:la cap. IV „Muzeul Goleşti“, poziţiile nr. 9,12,13,19 şi 20;la cap. V „D.G.P. Copilului“, poziţia nr. 13;la cap. VII „Protecţia plantelor“, poziţia nr. 2;la cap. X „Gospodăria comunală“, poziţiile nr. 4, 6, 7, 11, 26, 31-38, 43-44, 47, 49, 50, 52, 63, 65, 70-72, 74-75, 79-80; b)se modifică următoarele poziţii:la cap. III „Muzeul judeţean“ poziţia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: „teren aferent castrului roman = 17.517 mp“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Argeş nr. 59/24.05.2007“;la cap. V „D.G.P Copilului“, titlul se modifică şi va avea următorul cuprins: „Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş“;la cap. VI „Sănătate“ poziţia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafaţă construită = 590 mp, suprafaţă de teren = 1.699 mp“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Argeş nr. 50/2008“; c)se completează cu următoarele poziţii, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre:la cap. I „Activitatea proprie“, după poziţia nr. 40 se introduc nouă noi poziţii, poziţiile nr. 41-49;la cap. V „Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului“, după poziţia nr. 84 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile nr. 85-91.PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: p. Ministrul administraţiei şi internelor, Mihai Capră, secretar de stat ANEXĂCompletări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Argeş Capitolul IActivitatea proprie - Şcoala Populară de Arte şi Meserii, Biblioteca CJ, Salvamont
Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
0 1 2 3 4 5 6
41. Teren extravilan Suprafaţă = 11.505 mp Comuna Căteasca Aferent pod DJ 703 B Număr cadastral 1605-C1 2009 106.620 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 17/2009; Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 125/2009; Extras Carte funciară Încheiere nr. 3.881/2009
42. Teren extravilan Suprafaţă = 60,9 ha Comuna Stolnici astfel: Punctul Albu = 29,80 ha Punctul Cochinesti = 22,90 ha Punctul Morlova = 8,20 ha 2010 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 127/2010; Extras Carte funciară Încheiere nr. 5.061/2010
43. 1.6.2 Clădire: D+P+1E Câmpulung Câmpulung Muscel - str. Fraţii Goleşti nr. 1 Suprafaţă teren = 1.136,26 mp Suprafaţă constr.= 380,56 mp 1999 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 172/2007, Hotărârea Guvernului nr. 669/1999 Protocol de predare-primire nr. 7.390/14.10.1999
0 1 2 3 4 5 6
44. 1.6.2 Teren aferent Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Deduleşti Comuna Morăreşti, sat Deduleşti Suprafaţă teren parţial = 7.500 mp Se completează inventarul actual cu 4.642 mp rezultaţi ca urmare a întocmirii documentaţiei cadastrale. Total suprafaţă = 12.142 mp 2002 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 24/2008, Hotărârea Guvernului nr. 640/2002
45. 1.8.1 Puţuri forate H1 = 200 m adâncime H1 = 200 m adâncime 2 bucăţi, Morăreşti 2009 339.542,99 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 5/2011
46. 1.8.12 Staţie pompare Staţie repompare Instalaţii hidraulice aferente Conductă aducţiune = 2.210 m 2 rezervoare x 50 mc 2 bucăţi, Morăreşti 2009 848.155,95 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 5/2011
47. 1.8.11 2 rezervoare x 500 mc Instalaţii hidraulice aferente Conductă aducţiune = 1.820 m 2 bucăţi, Cuca 2009 1.550.437,15 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 5/2011
48. 1.7.1 Racord electric la puţuri forate Staţie pompare Staţie repompare o bucată, Morăreşti-Cuca 2009 278.987,16 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 5/2011
49. Suprafaţă de teren aferentă bunurilor S = 756 mp Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 5/2011

Capitolul VDirecţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
0 1 2 3 4 5 6
85. 1.6.4 Centrul Maternal Câmpulung Municipiul Câmpulung, str. Matei Basarab nr. 119 Clădire nouă parter+etaj Suprafaţă teren = 2.790 mp Suprafaţă desfăşurată = 444 mp Suprafaţă = 163 mp 2002 237.150 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 55/2008, Autorizaţie de construcţie nr. 362/12.015/22.10.1998
86. 1.6.4 Centrul de Copii „Sf. Andrei“ Municipiul Piteşti, Bd. Petrochimiştilor nr. 18 Clădire parter+etaj Suprafaţă construită = 125 mp, gard împrejmuire 2008 245.333,45 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 55/2008, Autorizaţie de construcţie nr. 2.058/25.03.2004
87. 1.6.4 Canalizare cu decantor Complexul de Servicii pentru Copii cu Handicap Valea Mare, oraş Ştefăneşti 1992 85.827 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 55/2008
88. 1.6.4 Pavilion „Iulia“ Centrul de Îngrijire prin Terapie Ocupaţională Tigveni Suprafaţă construită = 1.296,68 mp Împrejmuire din ramă metalică = 432 m, împrejmuire cu plasă de sârmă = 290 m, împrejmuire cu plasă în ramă 6 m/înălţime = 90 m, foraj = 100 m 2002 2.282.877 61.550 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 55/2008, Autorizaţie de construcţie nr. 14/4.12.2006
0 1 2 3 4 5 6
89. 1.6.4 Centrul de primire în Regim de Urgenţă Piteşti Municipiul Piteşti, bd. I. C. Brătianu nr. 62 A Clădire parter+etaj Suprafaţă construită = 201,50 mp 2006 485.670,56 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 55/2008, Autorizaţie de construcţie nr. 39/5.905/12.07.2006
90. 1.6.4 Magazii material - 3 Complexul de Servicii pentru Copilul în Dificultate Câmpulung, str. Traian nr. 5A 1968 21.000 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 55/2008
91. 1.6.4 Microcentrală Centrul de zi Bamby Câmpulung Municipiul Câmpulung, Str. Jurământului nr. 6 1996 120.162,34 Domeniul public al judeţului Argeş, potrivit Hotărârii Consiliului judeţean nr. 55/2008, Autorizaţie de construcţie nr. 103/3.938/17.05.1996SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1188/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1188 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat OUG 26 2017
    Bună ziua domnule / doamnă,   Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt Marie Reilly, o creditoare privată și legitimă. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc, etc ... Sau pur și simplu refuzați împrumutul de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi pentru companii și persoane fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 32 2019
    Împrumuturile sunt disponibile Aveți nevoie de împrumut în numerar personal, de afaceri, împrumut negarantat, obțineți un capital de lucru negarantat? Avem programe de împrumut adaptate Pentru orice profil aplicați un împrumut cu noi astăzi pentru a vă satisface nevoile de afaceri. Operațiune; Împrumut rapid și simplu Proces rapid de aplicare Aprobări în 24-72 de ore Împrumut opțional pentru taxe Finanțare în mai puțin de 5 zile SERVICII DE ÎMprumut INCLUS: ================================ *Imprumuturi personale. * Împrumuturi de afaceri. * Împrumuturi pentru investiții. * Împrumuturi de extindere a afacerilor. * Împrumuturi cu bani grei * Credite pentru construcții. * Împrumut pentru cardul de credit * Împrumut de consolidare a datoriei Oferim consultanță financiară pentru clienți, companii care caută finanțare de datorii / împrumuturi și caută capital de lucru pentru a începe o afacere nouă sau pentru a extinde afacerile existente. Părțile interesate, vă rugăm să ne contactați pentru informații suplimentare Poștă; Howardfinancialaid@yahoo.com Whatsapp: +1 (573) 279-4038 Adresa companiei: West Ave, Hawthorne, CA.
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la: janinapanek@financier.com   Toate cele bune, Janina Panek
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    PERUSAHAAN PINJAMAN RIKA ANDERSON Email kantor, rikaandersonloancompany@gmail.com Whatsapp: 1914705-7484 Nama saya Vania hilman dari Malaysia dan saat ini tinggal di Dubai. Seorang ibu tunggal dengan 2 anak. Saya berdoa dan saya memikirkan kesaksian di internet minggu ini dengan nama PERUSAHAAN RIKA ANDERSON LOAN. Ibu Rika membantu saya dengan $ 60.000 USD. Saya benar-benar membutuhkan mereka, pada awalnya saya tidak pernah mempercayai mereka, tetapi setelah memenuhi permintaan mereka, saya mendapatkan pinjaman saya. Hari ini saya membayar hutang saya dan saya juga bangga dengan apartemen saya sendiri. Ibu dan dua teman saya mengambil keuntungan dari penawaran ini, dan saya juga ingin seluruh negara mengambil keuntungan dari penawaran yang murah hati ini. ini adalah email pribadi saya vaniahilmanaki@gmail.com. Penguji: Vania hilman Negara Sekarang: Dubai (UEA) Jumlah Pinjaman: $ 60.000 email: vaniahilmanaki@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 54 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu