Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1182 din 30.11.2011

privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 910 din 21 decembrie 2011SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IPoziţiile M.F. nr. 99690, 99692, 99693, 99694, 99698, 99700, 99701, 100100, 100101, 100102, 100103, 100104, 100105, 144392, 144393, 149190, 150067 din anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexelor nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul IIMinisterul Dezvoltării Regionale şi Turismului va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa proprie şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul dezvoltării regionale şi turismului, Elena Gabriela Udrea Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu ANEXA Nr. 1Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului
1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 26369185 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite 12654670 INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN TURISM - I.N.C.D.T. BUCUREŞTI R.A.
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândiri/dării în folosinţă Valoarea de inventar (în lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală: concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit Tip bun
Descriere tehnică Vecinătăţi Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
150067 8.29.08 Clădire Tronson 5, 6 S = 194,20 mp MFP, MJ, CRPCIS Ţara: România; judeţ: municipiul Bucureşti; sectorul 5; Str. Apolodor nr. 17 2004 288.870 HG 1.539/2004; HG 1.631/2009 În administrare Imobil

ANEXA Nr. 2 Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 26369185 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite 26752660 INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ „URBAN-INCERC“
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândiri/dării în folosinţă Valoarea de inventar (în lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală: concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit Tip bun
Descriere tehnică Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
99690 8.28.03 Terenul aferent clădirii laboratorului de modele plăci plane Teren sub clădire S = 864 mp INCERC, ICECON, IMEC Ţara: România; judeţ: municipiul Bucureşti; sectorul 2; Şos. Pantelimon nr. 266 1995 999.557 HG 522/1995; HG 1.631/2009 În administrare Imobil
99692 8.28.03 Teren aferent clădirii administrative pentru birouri Teren sub clădire S = 514 mp INCERC, ICECON, IMEC Ţara: România; judeţ: municipiul Bucureşti; sectorul 2; Şos. Pantelimon nr. 266 1995 594.644 HG 522/1995; HG 1.631/2009 În administrare Imobil
99693 8.28.03 Parcare Parcare auto S = 500 mp şi căile de acces INCERC, ICECON, IMEC Ţara: România; judeţ: municipiul Bucureşti; sectorul 2; Şos. Pantelimon nr. 266 1995 578.447 HG 522/1995; HG 1.631/2009 În administrare Imobil
100100 8.28.03 Teren S = 8.537 mp N - Str. Târnava S - IPT E - Str. Oltului V - str. T. Lalescu Ţara: România; judeţ: Timiş; MRJ Timişoara; str. Traian Lalescu nr. 2 1959 5.852.600 HCM/1677/1959; HG 1.631/2009; CF 16448 În administrare Imobil
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândiri/dării în folosinţă Valoarea de inventar (în lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală: concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit Tip bun
Descriere tehnică Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
100101 8.28.03 Teren S = 2.627,78 mp N - Calea Floreşti S - str. Grigore Alexandrescu E - Str. Ciobanului V - Str. Agricultorilor Ţara: România; judeţ: Cluj; MRJ Cluj-Napoca; Calea Floreşti nr. 117 1959 1.407.600 HCM/1677/1959; HG 1.631/2009 În administrare Imobil
100102 8.28.03 Teren S = 7.080 mp N - str. Gh. Asachi S - Str. Pinului E - str. F. Codrescu V - IPI Ţara: România; judeţ: Iaşi; MRJ Iaşi; Str. Gheorghe Asachi nr. 3-5 1959 6.067.300 HCM/1677/1959; HG 1.631/2009 În administrare Imobil
100103 8.28.03 Teren S = 20.109,13 mp N, E - Zimbrului S - IPI V - A. Sesan Ţara: România; judeţ: Iaşi; MRJ Iaşi; str. A. Sesan nr. 37 1959 18.956.000 HCM/1677/1959; HG 1.631/2009 În administrare Imobil
100104 8.28.03 Teren S = 4.286,11 mp N, V - IMH S - bd. Mamaia E - blocuri Ţara: România; judeţ: Constanţa; MRJ Constanţa; bd. Mamaia nr. 300 1966 4.591.200 Decizia 637/1966 C-ta Aviz Aviz 11365/4.05. 1966 CSCAS Cons. Miniştri; HG 1.631/2009 În administrare Imobil
100105 8.28.03 Teren S = 250 mp N, S, E - vecini V - str. I. H. Rădulescu Ţara: România; judeţ: Prahova; municipiul Câmpina; str. I. H. Rădulescu 1976 96.400 Decret C.S. 170/1976; HG 1.631/2009 În administrare Imobil
144392 8.28.03 Teren S = 59.127,59 mp N - blocuri S - FRB E - str. I. Polizu Ţara: România; judeţ: municipiul Bucureşti, sectorul 2; Şos. Pantelimon nr. 266 1951 68.404.400 HG 1.162/2002; HG 1.631/2009 În administrare Imobil
144393 8.28.03 Teren S = 320,04 mp INCERC Ţara: România; judeţ: municipiul Bucureşti, sectorul 2; Şos. Pantelimon nr. 266 2002 370.252 HG 1.162/2002; HG 1.631/2009 În administrare Imobil

ANEXA Nr. 3Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 26369185 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite 14234699 INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândiri/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (în lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală: concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit Tip bun
Descriere tehnică Vecinătăţi Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
99694 8.29.08 Teren sediu Inspectoratul în Construcţii Judeţul Alba S = 700 mp E - bd. Ferdinand V - atelier UGIRA S - casă particulară N - teren viran Ţara: România; judeţ: Alba; MRJ Alba Iulia; Bd. Ferdinand I nr. 24 1995 345.100 HCL 43/1995; HG 1.631/2009; CF 81207 În administrare Teren
99698 8.29.08 Teren destinat construirii de garaje pentru Inspectoratul în Construcţii Judeţul Maramureş S = 160 mp S,V - SC Aris Liceul M. Eminescu Ţara: România; judeţ: Maramureş; MRJ Baia Mare; Str. Culturii nr. 5A acces dinspre liceu 1998 60.400 HCL 140/2000; HG 1.631/2009; CF 23846 În administrare Teren
99700 8.29.08 Teren pe care este amplasată clădirea Centrului Zonal de Instruire Sinaia S = 250 mp V - Str. Republicii N - Anghelescu Marcu E - Biserica Creştină Evanghelică S - Onciulescu şi Rad Ţara: România; judeţ: Prahova; oraş: Sinaia; Bd. Republicii nr. 33 2000 178.300 OG 61/2000; HG 1.631/2009; CF 22779 În administrare Teren
99701 8.29.08 Clădire Centrul Zonal de Instruire Sinaia S+D+E+M Structură cărămidă S construită = 192 mp clădire S desfăşurată = 620 mp clădire ISC S = 620 mp V - Str. Republicii N - Anghelescu Marcu E - Biserica Creştină Evanghelică S - Onciulescu şi Rad Ţara: România; judeţ: Prahova; oraş: Sinaia; Bd. Republicii nr. 33 2000 1.724.700 OG 61/2000; HG 1.631/2009; CF 22779 În administrare Imobil
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândiri/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (în lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală: concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit Tip bun
Descriere tehnică Vecinătăţi Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
149190 8.29.08 Clădire sediu Ministerul Turismului S+P1+P2+ Et. 6 ISC S totală -1.266,27 mp: et. I - tronsoanele 5 şi 6 = 261,27 mp et. V - tronsoanele 5 şi 6 = 1.005 mp Ministerul Finanţelor Publice, Comisia Naţionala pentru Statistică, Ministerul Justiţiei Ţara: România; judeţ: municipiul Bucureşti, sectorul 5; Str. Apolodor nr. 17 2004 6.052.800 HG 119/1993, modificată prin HG 337/1996; HG 24/ 04.01.2001; HG 844/2004; HG 1.631/2009 În administrare ImobilSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1182/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1182 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu