Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1182 din 30.11.2011

privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 910 din 21 decembrie 2011SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IPoziţiile M.F. nr. 99690, 99692, 99693, 99694, 99698, 99700, 99701, 100100, 100101, 100102, 100103, 100104, 100105, 144392, 144393, 149190, 150067 din anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexelor nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul IIMinisterul Dezvoltării Regionale şi Turismului va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa proprie şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul dezvoltării regionale şi turismului, Elena Gabriela Udrea Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu ANEXA Nr. 1Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului
1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 26369185 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite 12654670 INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN TURISM - I.N.C.D.T. BUCUREŞTI R.A.
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândiri/dării în folosinţă Valoarea de inventar (în lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală: concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit Tip bun
Descriere tehnică Vecinătăţi Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
150067 8.29.08 Clădire Tronson 5, 6 S = 194,20 mp MFP, MJ, CRPCIS Ţara: România; judeţ: municipiul Bucureşti; sectorul 5; Str. Apolodor nr. 17 2004 288.870 HG 1.539/2004; HG 1.631/2009 În administrare Imobil

ANEXA Nr. 2 Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 26369185 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite 26752660 INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ „URBAN-INCERC“
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândiri/dării în folosinţă Valoarea de inventar (în lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală: concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit Tip bun
Descriere tehnică Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
99690 8.28.03 Terenul aferent clădirii laboratorului de modele plăci plane Teren sub clădire S = 864 mp INCERC, ICECON, IMEC Ţara: România; judeţ: municipiul Bucureşti; sectorul 2; Şos. Pantelimon nr. 266 1995 999.557 HG 522/1995; HG 1.631/2009 În administrare Imobil
99692 8.28.03 Teren aferent clădirii administrative pentru birouri Teren sub clădire S = 514 mp INCERC, ICECON, IMEC Ţara: România; judeţ: municipiul Bucureşti; sectorul 2; Şos. Pantelimon nr. 266 1995 594.644 HG 522/1995; HG 1.631/2009 În administrare Imobil
99693 8.28.03 Parcare Parcare auto S = 500 mp şi căile de acces INCERC, ICECON, IMEC Ţara: România; judeţ: municipiul Bucureşti; sectorul 2; Şos. Pantelimon nr. 266 1995 578.447 HG 522/1995; HG 1.631/2009 În administrare Imobil
100100 8.28.03 Teren S = 8.537 mp N - Str. Târnava S - IPT E - Str. Oltului V - str. T. Lalescu Ţara: România; judeţ: Timiş; MRJ Timişoara; str. Traian Lalescu nr. 2 1959 5.852.600 HCM/1677/1959; HG 1.631/2009; CF 16448 În administrare Imobil
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândiri/dării în folosinţă Valoarea de inventar (în lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală: concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit Tip bun
Descriere tehnică Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
100101 8.28.03 Teren S = 2.627,78 mp N - Calea Floreşti S - str. Grigore Alexandrescu E - Str. Ciobanului V - Str. Agricultorilor Ţara: România; judeţ: Cluj; MRJ Cluj-Napoca; Calea Floreşti nr. 117 1959 1.407.600 HCM/1677/1959; HG 1.631/2009 În administrare Imobil
100102 8.28.03 Teren S = 7.080 mp N - str. Gh. Asachi S - Str. Pinului E - str. F. Codrescu V - IPI Ţara: România; judeţ: Iaşi; MRJ Iaşi; Str. Gheorghe Asachi nr. 3-5 1959 6.067.300 HCM/1677/1959; HG 1.631/2009 În administrare Imobil
100103 8.28.03 Teren S = 20.109,13 mp N, E - Zimbrului S - IPI V - A. Sesan Ţara: România; judeţ: Iaşi; MRJ Iaşi; str. A. Sesan nr. 37 1959 18.956.000 HCM/1677/1959; HG 1.631/2009 În administrare Imobil
100104 8.28.03 Teren S = 4.286,11 mp N, V - IMH S - bd. Mamaia E - blocuri Ţara: România; judeţ: Constanţa; MRJ Constanţa; bd. Mamaia nr. 300 1966 4.591.200 Decizia 637/1966 C-ta Aviz Aviz 11365/4.05. 1966 CSCAS Cons. Miniştri; HG 1.631/2009 În administrare Imobil
100105 8.28.03 Teren S = 250 mp N, S, E - vecini V - str. I. H. Rădulescu Ţara: România; judeţ: Prahova; municipiul Câmpina; str. I. H. Rădulescu 1976 96.400 Decret C.S. 170/1976; HG 1.631/2009 În administrare Imobil
144392 8.28.03 Teren S = 59.127,59 mp N - blocuri S - FRB E - str. I. Polizu Ţara: România; judeţ: municipiul Bucureşti, sectorul 2; Şos. Pantelimon nr. 266 1951 68.404.400 HG 1.162/2002; HG 1.631/2009 În administrare Imobil
144393 8.28.03 Teren S = 320,04 mp INCERC Ţara: România; judeţ: municipiul Bucureşti, sectorul 2; Şos. Pantelimon nr. 266 2002 370.252 HG 1.162/2002; HG 1.631/2009 În administrare Imobil

ANEXA Nr. 3Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 26369185 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite 14234699 INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândiri/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (în lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală: concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit Tip bun
Descriere tehnică Vecinătăţi Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
99694 8.29.08 Teren sediu Inspectoratul în Construcţii Judeţul Alba S = 700 mp E - bd. Ferdinand V - atelier UGIRA S - casă particulară N - teren viran Ţara: România; judeţ: Alba; MRJ Alba Iulia; Bd. Ferdinand I nr. 24 1995 345.100 HCL 43/1995; HG 1.631/2009; CF 81207 În administrare Teren
99698 8.29.08 Teren destinat construirii de garaje pentru Inspectoratul în Construcţii Judeţul Maramureş S = 160 mp S,V - SC Aris Liceul M. Eminescu Ţara: România; judeţ: Maramureş; MRJ Baia Mare; Str. Culturii nr. 5A acces dinspre liceu 1998 60.400 HCL 140/2000; HG 1.631/2009; CF 23846 În administrare Teren
99700 8.29.08 Teren pe care este amplasată clădirea Centrului Zonal de Instruire Sinaia S = 250 mp V - Str. Republicii N - Anghelescu Marcu E - Biserica Creştină Evanghelică S - Onciulescu şi Rad Ţara: România; judeţ: Prahova; oraş: Sinaia; Bd. Republicii nr. 33 2000 178.300 OG 61/2000; HG 1.631/2009; CF 22779 În administrare Teren
99701 8.29.08 Clădire Centrul Zonal de Instruire Sinaia S+D+E+M Structură cărămidă S construită = 192 mp clădire S desfăşurată = 620 mp clădire ISC S = 620 mp V - Str. Republicii N - Anghelescu Marcu E - Biserica Creştină Evanghelică S - Onciulescu şi Rad Ţara: România; judeţ: Prahova; oraş: Sinaia; Bd. Republicii nr. 33 2000 1.724.700 OG 61/2000; HG 1.631/2009; CF 22779 În administrare Imobil
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândiri/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (în lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală: concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit Tip bun
Descriere tehnică Vecinătăţi Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
149190 8.29.08 Clădire sediu Ministerul Turismului S+P1+P2+ Et. 6 ISC S totală -1.266,27 mp: et. I - tronsoanele 5 şi 6 = 261,27 mp et. V - tronsoanele 5 şi 6 = 1.005 mp Ministerul Finanţelor Publice, Comisia Naţionala pentru Statistică, Ministerul Justiţiei Ţara: România; judeţ: municipiul Bucureşti, sectorul 5; Str. Apolodor nr. 17 2004 6.052.800 HG 119/1993, modificată prin HG 337/1996; HG 24/ 04.01.2001; HG 844/2004; HG 1.631/2009 În administrare ImobilSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1182/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1182 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu