E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 118 din  7 februarie 2002

privind aprobarea Programului de actiune pentru reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor subterane, cauzata de evacuarea unor substante periculoase

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 132 din 20 februarie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 81 si 82 din Acordul european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, ale art. 65 lit. d) si h) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, precum si ale art. 15 din Legea apelor nr. 107/1996,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Programul de actiune pentru reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor subterane, cauzata de evacuarea unor substante periculoase, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul apelor si protectiei mediului,
                         Florin Stadiu,
                         secretar de stat

                         Ministrul sanatatii si familiei,
                         Daniela Bartos

                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

    ANEXA 1

                          PROGRAM DE ACTIUNE
pentru reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor subterane, cauzata de evacuarea unor substante periculoase

    Art. 1
    Obiective si domeniu de aplicare
    (1) Prezentul program de actiune stabileste cadrul legal si institutional necesar prevenirii poluarii apelor de suprafata si subterane cu substante prioritare/prioritare periculoase si limitarii consecintelor acesteia asupra mediului acvatic si sanatatii umane, in vederea asigurarii unui nivel ridicat de protectie a mediului acvatic, pe tot cuprinsul tarii, intr-un mod consecvent si eficient.
    (2) Domeniul de aplicare a programului de actiune vizeaza apele uzate industriale epurate sau neepurate, apele uzate evacuate din statiile de epurare orasenesti care primesc ape uzate industriale neepurate, caracterizate si prin alti poluanti decat cei prevazuti in Normativul privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate evacuate in resursele de apa "NTPA-001", aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 730/1997, precum si apele de suprafata si apele subterane.
    (3) Prezentul program de actiune se aplica utilizatorilor industriali de apa, proiectantilor, precum si autoritatilor de gospodarire a apelor si de protectie a mediului in activitatea de avizare/autorizare, monitorizare si control.
    (4) Prezentul program de actiune nu se aplica evacuarilor de apa uzata in mare prin intermediul conductelor, evacuari care trebuie reglementate prin dispozitii speciale.

    Art. 2
    Definitii
    Termenii si expresiile utilizate in prezentul program de actiune se definesc dupa cum urmeaza:
    a) ape de suprafata - ape interioare, cu exceptia apelor subterane, a apelor de tranzitie si a apelor de coasta;
    b) ape subterane - toate apele care se afla sub pamant in zona de saturatie si in contact direct cu solul sau cu subsolul;
    c) ape de tranzitie - masele de apa de suprafata aflate in vecinatatea gurilor de rau care au un caracter partial salin ca urmare a invecinarii cu apele de coasta, dar care sunt influentate puternic de fluxurile de apa dulce;
    d) ape de coasta - apele de suprafata situate in partea interioara a unei linii care are fiecare punct situat la o distanta de o mila marina fata de punctul cel mai apropiat de linia de baza de la care se masoara apele teritoriale si care, acolo unde este cazul, se extinde pana la limita exterioara a unei ape de tranzitie;
    e) substante prioritare - substantele sau grupurile de substante care sunt toxice, persistente si care tind sa se bioacumuleze, precum si alte substante sau grupuri de substante care creeaza un nivel similar de risc;
    f) bioacumulare - procesul prin care un compus este preluat de catre un organism viu, atat prin apa, cat si prin hrana;
    g) persistenta - caracteristica unui compus care nu este supus procesului de descompunere, degradare, transformare, volatilizare, hidroliza sau fotoliza;
    h) valori limita de emisie - masa, exprimata in anumiti parametri specifici, concentratia si/sau nivelul unei emisii, care nu poate fi depasita pe durata uneia sau mai multor perioade si care poate fi stabilita si pentru anumite grupuri de substante;
    i) abordare combinata - controlul evacuarilor si al imisiilor in apele de suprafata;
    j) evacuare - eliminarea directa sau indirecta in receptori acvatici a apelor uzate continand poluanti sau reziduuri care altereaza caracteristicile fizice, chimice si bacteriologice initiale ale apei utilizate, precum si a apelor de ploaie ce se scurg de pe terenuri contaminate;
    k) standard de calitate a mediului - un ansamblu de cerinte care trebuie satisfacute la un moment dat, pentru un element de mediu dat sau pentru o parte specifica a acestuia, in conformitate cu legislatia in vigoare;
    l) lista de substante prioritare/prioritare periculoase - lista cuprinzand substante selectate pe baza mai multor caracteristici - toxicitate, persistenta, bioacumulare -, cu exceptia celor care sunt inofensive fata de componentele biologice acvatice sau care se transforma in substante ce devin inofensive, precum si substante cu efect minim in sistemele ecologice acvatice, dar care pot determina aparitia unor modificari in zona de evacuare si care sunt prevazute in anexa nr. 1;
    m) poluarea apei - evacuarea de catre om, direct sau indirect, de substante sau energie in apa, ale carei urmari pot fi periclitarea sanatatii oamenilor, afectarea organismelor vii si a ecosistemelor acvatice, stanjenirea folosintelor apei si deteriorarea ambiantei naturale;
    n) manevrare de substante - orice proces industrial implicand utilizarea ori producerea de substante sau orice alt proces in care sunt prezente respectivele substante;
    o) evaluarea riscului - estimarea, incluzand identificarea pericolelor, marimea efectelor si probabilitatea unei manifestari, si calcularea riscului, incluzand cuantificarea importantei pericolelor si consecintele pentru persoane si/sau mediul afectat;
    p) starea chimica - compozitia chimica complexa, atinsa de o masa de apa in care concentratiile poluantilor se raporteaza la standardele de calitate stabilite pentru respectiva masa de apa.
    Art. 3
    Comitetul de lucru interministerial
    (1) Se infiinteaza Comitetul de lucru interministerial pentru promovarea, coordonarea si implementarea Programului de actiune pentru reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor subterane, cauzata de evacuarea unor substante periculoase, denumit in continuare Comitet, in numarul si componenta prevazute in anexa nr. 2.
    (2) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului program de actiune Comitetul va adopta in prima sedinta de lucru regulamentul de organizare si functionare si atributiile sale, care se aproba prin ordin comun al ministrului apelor si protectiei mediului, ministrului industriei si resurselor si al ministrului sanatatii si familiei.
    (3) Comitetul va fi condus de secretarul de stat pentru ape din Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, in calitate de presedinte, si este ajutat de un vicepresedinte. In activitatea sa Comitetul va consulta un grup de sprijin tehnic, format din specialisti in domeniu, ale carui componenta nominala si atributii vor fi stabilite in prima sedinta de lucru a Comitetului; activitatea membrilor Comitetului constituie sarcina de serviciu si nu este remunerata.
    (4) Comitetul va promova seturi de masuri pentru realizarea programului de actiune, va realiza si va pune in practica proceduri corespunzatoare de monitorizare si va prelua rezultatele programului de monitorizare pentru realizarea unor rapoarte periodice.
    (5) Comitetul va revizui, o data la 5 ani, lista de substante prioritare/prioritare periculoase si poate transfera, in functie de rezultatele cercetarilor privind efectele acestora asupra mediului acvatic si apelor subterane, substantele din lista de substante prioritare in lista de substante prioritare periculoase.
    (6) Modificarea valorilor limita si a obiectivelor de referinta pentru toxicitatea, persistenta, bioacumularea substantelor prioritare/prioritare periculoase se face prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.
    (7) In scopul stabilirii si revizuirii inventarului cuprinzand apele afectate de poluare Ministerul Apelor si Protectiei Mediului solicita factorilor responsabili prezentarea unor rapoarte privind rezultatele activitatii de monitorizare a concentratiilor substantelor prioritare/prioritare periculoase in apele de suprafata si subterane.
    Art. 4
    Inventarul evacuarilor
    In termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentului program de actiune Ministerul Apelor si Protectiei Mediului va intocmi inventarul initial al surselor de poluare pentru mediul acvatic si pentru apele subterane, care conduc la poluarea apelor, pe care il va actualiza la fiecare 5 ani in functie de schimbarile survenite.
    Art. 5
    Programul de monitorizare
    (1) In termen de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentului program de actiune Ministerul Apelor si Protectiei Mediului va intocmi Inventarul initial al apelor afectate de poluarea cu substante prioritare/prioritare periculoase, pe baza criteriilor prevazute in anexa nr. 3, si inventarul apelor care sunt susceptibile a fi expuse unei astfel de poluari.
    (2) In sectiunile de monitorizare analizate pentru intocmirea inventarelor prevazute la alin. (1), in care concentratiile de substante prioritare/prioritare periculoase s-au inscris in valorile limita stabilite pentru calitatea apei si nu a aparut nici un factor nou de crestere probabila a concentratiilor de substante prioritare/prioritare periculoase, programul de monitorizare se va realiza conform reglementarilor Comitetului.
    (3) In sectiunile de monitorizare analizate, in care concentratia uneia sau mai multor substante prioritare/prioritare periculoase din probele analizate pentru intocmirea inventarelor initiale prevazute la alin. (1) nu s-a inscris in valorile limita stabilite pentru calitatea apei, Ministerul Apelor si Protectiei Mediului si autoritatile teritoriale de protectia mediului vor monitoriza periodic efluentii evacuati de utilizatorii de apa pentru a verifica respectarea conditiilor impuse prin autorizatia de gospodarire a apelor si prin prezentul program de actiune.
    (4) Monitorizarea prevazuta la alin. (3) se va realiza cu ajutorul laboratoarelor de referinta notificate de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului sau, in cazul neacoperirii solicitarii de catre acestea, cu ajutorul laboratoarelor independente acreditate, punand la dispozitie acestora probele de apa pentru analize.
    (5) In cazul evacuarilor de ape uzate susceptibile a contine substante prioritare/prioritare periculoase, prelevarea probelor se va efectua in prezenta utilizatorului potential poluator, iar costul analizelor va fi suportat de acesta ca beneficiar al autorizatiei de gospodarire a apelor.
    (6) Metodele de masurare si analiza folosite la determinarea concentratiilor substantelor prioritare/prioritare periculoase sunt cele prevazute in standardele romanesti (SR) si/sau standardele internationale (ISO) si in cele europene (EN) si se vor adopta prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului program de actiune.
    (7) Actualizarea metodelor de masurare si analiza prevazute la alin. (6) se face prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (8) Lista cuprinzand laboratoarele de referinta notificate de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului se va adopta prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 6
    Schema-cadru de prevenire si reducere a poluarii mediului acvatic si a apelor subterane, cauzata de evacuarea unor substante periculoase
    (1) In scopul asigurarii pentru toate categoriile de ape de suprafata si subterane a unui nivel ridicat de protectie impotriva poluarii pe tot cuprinsul tarii, in termen de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentului program de actiune Comitetul va elabora:
    a) o schema-cadru de prevenire si reducere a poluarii mediului acvatic si a apelor subterane, cauzata de evacuarea unor substante periculoase pentru domeniul industrial si pentru sanatatea umana, pe baza liniilor directoare prevazute in anexa nr. 4. Schema-cadru va fi reactualizata in functie de progresele in domeniu si de aparitia de noi tehnologii si practici industriale cu impact redus asupra mediului;
    b) un plan ce va include prevederi referitoare la promovarea schemei-cadru prevazute la lit. a) in domeniul industrial si pentru sanatatea umana.
    (2) In scopul realizarii obiectivelor prevazute la art. 1, in termen de un an de la intocmirea inventarului initial al apelor afectate de poluare cu substante prioritare/prioritare periculoase, Comitetul va stabili valorile limita la evacuare pentru substantele incluse in anexa nr. 1 pentru toate apele identificate ca fiind afectate de poluare sau pentru anumite zone ale acestora, dupa caz.
    (3) Valorile limita la evacuarea in apele de suprafata trebuie stabilite pe baza caracteristicilor de toxicitate, persistenta si a capacitatii de bioacumulare ale substantelor prevazute in anexa nr. 1, cu luarea in considerare a specificitatii tipului de activitate sau de produs realizat, tinandu-se seama de dezvoltarea recenta a celor mai bune tehnici disponibile corespunzatoare domeniului, impuse de cerintele de siguranta a mediului, precum si cu luarea in considerare a conditiilor de mediu din zonele respective ce vor impune stabilirea termenelor finale pentru conformarea cu valorile limita si cu obiectivele de referinta prevazute in anexa nr. 3.
    (4) Valorile limita la evacuarea in apele de suprafata trebuie corelate si cu:
    a) cantitatea maxima a substantei permisa a fi evacuata in apele de suprafata, exprimata ca unitate de greutate a poluantului pe unitatea elementului specific al activitatii poluatoare;
    b) obiectivele de referinta pentru ape de suprafata, prevazute in anexa nr. 3.
    (5) Comitetul va propune realizarea si aplicarea unor proceduri corespunzatoare de monitorizare, prin care autoritatile responsabile vor urmari respectarea de catre utilizatori a valorilor limita la evacuare, stabilite conform alin. (4).
    (6) In termen de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentului program de actiune Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, Ministerul Industriei si Resurselor si Ministerul Sanatatii si Familiei vor adopta prin ordin comun metodologii de evaluare a riscului si a impactului asupra mediului, necesare pentru realizarea prezentului program de actiune.
    Art. 7
    Raportarea si evaluarea
    (1) O data la 3 ani Comitetul, impreuna cu Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, va intocmi un raport continand informatii referitoare la indeplinirea obiectivelor de referinta, cu precizarea apelor poluate identificate potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) si cu localizarea noilor ape poluate identificate de la raportul anterior, inclusiv considerentele care au condus la identificarea respectivei ape.
    (2) Raportul va fi inaintat ministerelor responsabile si altor structuri interesate. Concluziile raportului vor fi utilizate pentru revizuirea programului de actiune care trebuie sa contina in mod obligatoriu termenele estimate in care se preconizeaza ca efectele schemei-cadru de reducere a poluarii sa atinga rezultatele scontate, indicandu-se si nivelul de nesiguranta al acestei estimari.
    Art. 8
    Alte prevederi
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentul program de actiune.

    ANEXA 1
    la programul de actiune

                                LISTA
             de substante prioritare/prioritare periculoase
_______________________________________________________________________
         Substanta                      Numar             Substanta
    prioritara/prioritara        _____________________  periculoasa*)
        periculoasa                CAS*)         UE
_______________________________________________________________________
  1. alaclor                     15972-60-8  240-110-8
  2. antracen                    120-12-7    204-371-1        *)
  3. atrazin                     1912-24-9   217-617-8        *)
  4. benzen                      71-43-2     200-753-7
  5. difenileteri bromurati      n.d.        n.d.         */*)
  6. cadmiu si compusi           7440-43-9   231-152-8
  7. cloralcani C10 - C13        85535-84-8  287-476-5         *)
  8. clorfenvinfos               470-90-6    207-432-0
  9. clorpirifos                 2921-88-2   220-864-4        *)
 10. 1,2-dicloretan              107-06-2    203-458-1
 11. diclormetan                 75-09-2     200-838-9
 12. 2-etilhexil-diftalat        117-81-7330 204-211-0        *)
 13. diuron                      54-1        206-354-4
 14. endosulfan (alfa)           959-98-8    n.d.             *)
 15. hexaclorbenzen              118-74-1    204-273-9
 16. hexaclorbutadiena           87-68-3     201-765-5
 17. hexaclorciclohexan (gama)   58-89-9     200-401-2
 18. isoproturon                 34123-59-6  251-835-4
 19. plumb si compusi            7439-92-1   231-100-4        *)
 20. mercur si compusi           7439-97-6   231-106-7
 21. naftalina                   91-20-3     202-049-5        *)
 22. nichel si compusi           7440-02-0   231-111-4
 23. nonil-fenoli                25154-52-3  246-672-0
     (4-para-nonil-fenol)        104-40-5    203-199-4        *)
 24. octil-fenoli                1806-26-4   217-302-5
     (para-tert-octil-fenol)     140-66-9    n.d.             *)
 25. pentaclorbenzen             608-93-5    210-172-5
 26. pentaclorfenol              87-86-5     201-778-6
 27. hidrocarburi poliaromatice  n.d.        n.d.
     - benz-a-piren              50-32-8     200-028-5
     - benz-b-fluorantren        205-99-2    205-911-9
     - benz-g,h,i-perilen        191-24-2    205-883-8
     - benz-k-fluorantren        207-08-9    205-916-6
     - fluorantren               206-44-0    205-912-4
     - indeno-1,2,3-cd-piren     193-39-5    205-893-2
 28. simazin                     122-34-9    204-535-2        *)
 29. compusi tributilstanici     688-73-3    211-704-4
     - cation tributilstaniu     36643-28-4  n.d.             *)
 30. triclorbenzeni              12002-48-1  234-413-4
     - 1,2,4-triclorbenzen       120-82-1    204-428-0
 31. triclormetan (cloroform)    67-66-3     200-663-8
 32. trifluralin                 1582-09-8   216-428-8
 33. DDT (p,p'-DDT)              50-29-3
 34. PCB (28, 52, 101, 118,      1336-36-3
     138, 153, 180)
 35. drinuri                     n.d.        n.d.
     - aldrin                    309-00-2
     - dieldrin                  60-57-1
     - endrin                    72-20-8
     - isodrin                   465-73-6
_______________________________________________________________________
    *) CAS - Chemical Abstract Service - Serviciul de catalogare a chimicalelor.
    *) Aceste clase de substante includ in mod normal un numar considerabil de compusi individuali; in prezent nu sunt stabiliti cei mai adecvati compusi individuali.
    *) Aceste substante prioritare sunt supuse revizuirii pentru a fi considerate "substante prioritare periculoase" pana la data de 31 decembrie 2003.
    *) Se considera numai penta-bromo-bifenil-eter (CAS 32534-81-9).
    n.d. - nedisponibil

    ANEXA 2
    la programul de actiune

                                COMPONENTA
                   Comitetului de lucru interministerial

    1. Comitetul de lucru interministerial infiintat pentru promovarea, coordonarea si urmarirea Programului de actiune pentru reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor subterane, cauzata de evacuarea unor substante periculoase, va fi format din:
    - 5 specialisti ai Ministerului Apelor si Protectiei Mediului;
    - 2 specialisti ai Ministerului Industriei si Resurselor;
    - 2 specialisti ai Ministerului Sanatatii si Familiei.
    2. Pentru o buna desfasurare a activitatii Comitetul de lucru interministerial va consulta un grup de sprijin tehnic format din reprezentanti ai Companiei Nationale "Apele Romane" - S.A., ai comitetelor de bazin, ai unor institute de cercetare si unitati de specialitate aflate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor prevazute la pct. 1, precum si din alti experti in domeniu.

    ANEXA 3
    la programul de actiune

                            CRITERII
pentru identificarea apelor poluate cu substante prioritare/prioritare periculoase sau care sunt expuse unei astfel de poluari

    1. Apele afectate de poluarea cu substante prioritare/prioritare periculoase sau care sunt expuse unei astfel de poluari vor fi inventariate utilizandu-se, printre altele, urmatoarele criterii:
    a) apele de suprafata contin sau sunt susceptibile (de la sursele de poluare) sa contina concentratii ale substantelor prioritare/prioritare periculoase prevazute in anexa nr. 1 mai mari decat cele prevazute in obiectivele de referinta precizate in tabelul de mai jos;
    b) apele subterane contin sau sunt susceptibile sa contina concentratii mai mari ale substantelor prioritare/prioritare periculoase decat limitele maxime admisibile stabilite in standardele de calitate a apelor subterane; aceste limite maxime admisibile vor fi stabilite in concordanta cu obiectivele de referinta vizate pentru apele subterane.
    2. La aplicarea acestor criterii se va tine seama de:
    a) caracteristicile fizice, chimice si biologice ale apei si sedimentului/materiei in suspensie obtinute pe baza procedurilor de monitorizare stabilite;
    b) situatia curenta a evaluarii riscului substantelor prioritare/prioritare periculoase asupra mediului acvatic (apa, sediment si biocenoza);
    c) situatia curenta a impactului asupra mediului acvatic (apa, sediment si biocenoza) in urma masurilor luate in conformitate cu art. 6 alin. (1) din programul de actiune.

    Tabel
________________________________________________________________________________
         Substanta                       Valori limita            Obiective de
     prioritara/prioritara                la evacuare           referinta in ape
        periculoasa*)                _________________________    de suprafata
                                     mg/l(1)  g/t de produs        micro g/l
                                              obtinut lunar(2)
________________________________________________________________________________
  1. alaclor                          0,05      12                  0,05(10)
  2. antracen*)                       0,05       4                  0,02(D)
  3. atrazin*)                        0,05       1                  0,1(3)
  4. benzen                           0,1      (4)                  2(R)
  5. difenileteri bromurati*)         *)      (4)                  0,35(D)
  6. cadmiu si compusi                0,2      200(5)               1(3)
                                              1500(6)
  7. cloralcani C10 - C13             1         10                  0,5(R)
  8. clorfenvinfos                    *)      (4)                  0,01(D)
  9. clorpirifos*)                    *)      (4)                  0,0001(D)
 10. 1,2-dicloretan                   2          2,5                1(D)
 11. diclormetan                      3         10                 10(7)
 12. 2-etilhexil-diftalat*)           0,01     (4)                  0,8(R)
 13. diuron                           *)      (4)                  0,006(D)
 14. endosulfan (alfa)*)              *)        2                  0,001(D)
 15. hexaclorbenzen                   *)       10                  0,001(D)
 16. hexaclorbutadiena                *)        1,5                0,5(D)
 17. hexaclorciclohexan (gama)        0,2        4                  0,1(3)
 18. isoproturon                      *)      (4)                  0,1(R)
 19. plumb si compusi*)               0,2        4                  5(3)
 20. mercur si compusi                0,05       1(8)               0,1(3)
                                                 0,7(9)
 21. naftalina*)                      0,05       4                  0,1(10)
 22. nichel si compusi                0,1        4                 50(3)
 23. nonil-fenoli                     *)      (4)                  0,3(7)
 24. octil-fenoli*)                   *)      (4)                  0,01(7)
 25. pentaclorbenzen                  *)      (4)                  0,2(D)
 26. pentaclorfenol*)                 0,01     (4)                  0,1(D)
 27. hidrocarburi poliaromatice       *)        10                 0,1(R)
     - benz-a-piren                   0,02       2                     (11)
     - benz-b-fluorantren             0,02       2                     (11)
     - benz-g,h,i-perilen             *)      (4)                     (11)
     - benz-k-fluorantren             0,01       2                     (11)
     - fluorantren                    0,01       2                     (11)
     - indeno-1,2,3-cd-piren          0,01       2                     (11)
 28. simazin                          0,01       6                  0,06(R)
 29. compusi tributilstanici          *)      (4)                  0,001(R)
 30. triclorbenzeni*)                 *)      (4)                  0,1(R)
 31. triclormetan                     3          0,5                0,6 (3)
                                              (fara spalare)
                                               10 (cu spalare)
 32. trifluralin*)                    0,10       7,5                0,002(D)
 33. PCB (28, 52, 101, 118,           *)      (4)                     (11)
     138, 153, 180)
 34. drinuri
     - aldrin                         0,2        4                  0,001(R)
     - dieldrin                       0,2        4                  0,001(R)
     - endrin                         0,1        2                  0,001(R)
     - isodrin                        0,1        2                  0,001(R)
 35. DDT(p,p')                        0,2        8                  0,01(3)
________________________________________________________________________________
    (1) Normativul privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate evacuate in resursele de apa "NTPA-001".
    (2) Se rectifica etapizat in concordanta cu considerarea tehnologiei existente.
    (3) Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 377/2001 privind Normativul pentru obiective de referinta.
    (4) Vor fi stabilite dupa inventarul national al surselor de poluare, cu considerarea tehnologiilor impuse de cerintele privind siguranta mediului.
    (5) Pentru industria de pigmenti, stabilizatori, electroacoperiri, metale feroase si neferoase.
    (6) Pentru industria de baterii primare si secundare.
    (7) COMMPS (Combined Monitoring based and Modelling based Priority Setting Scheme - Schema combinata de stabilire a prioritatii pe baza monitorizarii si a modelarii).
    (8) Evacuari de mercur din industria de electroliza a cloralcanilor.
    (9) Evacuari de mercur din diferite industrii, altele decat electroliza cloralcanilor.
    (10) Studii ale Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.
    (11) Se stabilesc pe baza evaluarii de risc; pentru Dunare se accepta valorile ICPDR (ICPDR - Conventia internationala pentru protectia fluviului Dunarea).
    (D) Valori limita de prag pentru Dunare (ICPDR).
    (R) Valori preluate prin similitudine cu cele stabilite pentru Rin.

    *) Substanta prioritara periculoasa.
    *) Va fi stabilita pe plan local in autorizatiile de gospodarire a apelor, in concordanta cu prevederile NTPA-001.

    ANEXA 4
    la programul de actiune

                             LINII DIRECTOARE
de realizare a schemei-cadru de prevenire si reducere a poluarii mediului acvatic si a apelor subterane

    Liniile directoare, avand ca obiect realizarea Programului de actiune pentru prevenirea si reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor subterane, cauzata de evacuarea unor substante prioritare/prioritare periculoase, precum si optimizarea folosirii de catre utilizatori a produselor ce contin aceste substante pe baza compozitiei si utilizarii lor si tinand seama de conditiile din diferite regiuni ale tarii, contin proceduri:
    1. de evitare a descarcarii in mediul acvatic a substantelor prevazute in anexa nr. 1 de catre utilizatori, care sunt obligati sa aplice tehnologii performante si nepoluante;
    2. de evitare a poluarii mediului acvatic cu substantele prevazute in anexa nr. 1 de catre utilizatori, care sunt obligati sa obtina autorizatie de gospodarire a apelor de la autoritatile competente; autorizatia va prevedea:
    a) concentratia maxima admisibila a substantei ce urmeaza a fi evacuata in apa de suprafata; se va tine seama de factorul de dilutie, de incarcarea cu poluanti deja existenta in apa de suprafata in amonte de punctul de evacuare a apelor uzate, precum si de utilizatorii de apa din aval si de debitul de dilutie;
    b) cantitatea maxima a substantei ce este permis a fi evacuata intr-o perioada de timp limitata; aceasta cantitate va fi exprimata ca unitate de greutate a poluantului pe unitatea efluentului caracteristic;
    3. de masurare si evaluare a rezultatelor masuratorilor pentru stabilirea gradului de conformare, care vor include:
    a) punctele de evacuare si mediul de dispersie afectat;
    b) punctele de prelevare reprezentantive;
    c) matricele de prelevare (apa, sediment, peste, moluste, plante acvatice);
    d) frecventa prelevarilor (care sa reflecte modificarile si variatiile naturale ale mediului acvatic);
    e) metodele de prelevare, de masurare si analiza de referinta;
    f) utilizarea biotestelor (inhibitie algala, toxicitate acuta pentru Daphnia si pesti);
    g) obiectivele de calitate ale zonei;
    h) raportarea rezultatelor obtinute;
    4. de urmarire a aplicarii masurilor stabilite de schema-cadru de prevenire si reducere a poluarii apelor, interzicand toate actele care, intentionat sau neintentionat, impiedica aplicarea acestor masuri, scopul acestui program de actiune fiind acela de a evita, micsora sau elimina poluarea mediului acvatic si a apelor subterane cu substante prioritare/prioritare periculoase;
    5. de verificare a respectarii termenelor finale, precizate la art. 6 alin. (1), (3) si (6) din programul de actiune, prin colectarea datelor continute in autorizatiile obtinute de utilizatori, a rezultatelor inventarului, a rezultatelor monitorizarii la nivel national, a informatiilor suplimentare despre aplicarea masurilor de protectie;
    6. de verificare a utilizarii informatiilor obtinute numai in scopul pentru care au fost solicitate.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 118/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 118 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu