Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1178 din 28 noiembrie 2000

pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 523/2000 privind aprobarea Programului de actiuni si de lucrari, finantate din Fondul special al aviatiei civile, pentru anul 2000

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 627 din  4 decembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 5 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 47/1998 privind constituirea si utilizarea Fondului special al aviatiei civile,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Anexa la Hotararea Guvernului nr. 523/2000 privind aprobarea Programului de actiuni si de lucrari, finantate din Fondul special al aviatiei civile, pentru anul 2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 292 din 28 iunie 2000, se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul transporturilor,
                       Aleodor Francu,
                       secretar de stat

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                           PROGRAM
de actiuni si de lucrari, finantate din Fondul special al aviatiei civile, pentru anul 2000 (243.000 milioane lei)

    a) Actiuni si lucrari pentru aeroporturile de interes national (60.750 milioane lei)
____________________________________________________________________________
                                                                    Suma
Nr.          Denumirea actiunii sau a lucrarii finantate           alocata
crt.                                                              (milioane
                                                                     lei)
____________________________________________________________________________
     Cheltuieli curente - TOTAL:                                    36.810
     din care:
  1. Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru       26.360
     reparatia capitala a pistei de decolare-aterizare, cai de
     rulare, platforma - suprafatare
     Beneficiar: Societatea Nationala "Aeroportul International
     Timisoara" - S.A.
  2. Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru        9.950
     reparatia capitala a balizajului luminos
     Beneficiar: Societatea Nationala "Aeroportul International
     Timisoara" - S.A.
  3. Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru          500
     reparatia capitala a balizajului luminos
     Beneficiar: Societatea Nationala "Aeroportul International
     Constanta" - S.A.

     Cheltuieli de capital - TOTAL:                                 23.940
     din care:
  4. Achizitionarea echipamentului de andocare-dezandocare           8.160
     avioane
     Beneficiar: Compania Nationala "Aeroportul International
     Bucuresti-Otopeni" - S.A.
  5. Achizitionarea instalatiei pentru marcarea pistei               2.500
     Beneficiar: Compania Nationala "Aeroportul International
     Bucuresti-Otopeni" - S.A.
  6. Achizitionarea echipamentului pentru intretinerea pistei        2.000
     Beneficiar: Societatea Nationala "Aeroportul International
     Bucuresti-Baneasa" - S.A.
  7. Achizitionarea unei autosalvari                                 1.170
     Beneficiar: Societatea Nationala "Aeroportul International
     Bucuresti-Baneasa" - S.A.
  8. Achizitionarea autospecialei P.S.I. - interventie rapida        3.808
     Beneficiar: Societatea Nationala "Aeroportul International
     Timisoara" - S.A.
  9. Achizitionarea unei surse alimentare                            1.232
     Beneficiar: Societatea Nationala "Aeroportul International
     Timisoara" - S.A.
 10. Achizitionarea de scari tractate si autopropulsate              2.570
     Beneficiar: Societatea Nationala "Aeroportul International
     Timisoara" - S.A.
 11. Achizitionarea autospecialei P.S.I. - interventie rapida        2.500
     Beneficiar: Societatea Nationala "Aeroportul International
     Constanta" - S.A.
____________________________________________________________________________

    b) Actiuni si lucrari pentru aeroporturile de interes local (36.450 milioane lei)
____________________________________________________________________________
                                                                    Suma
Nr.          Denumirea actiunii sau a lucrarii finantate           alocata
crt.                                                              (milioane
                                                                     lei)
____________________________________________________________________________
     Cheltuieli curente - TOTAL:                                    10.420
     din care:
  1. Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru        2.300
     reparatia capitala a pistei de decolare-aterizare, cale de
     rulare si platforma
     Beneficiar: Aeroportul Cluj-Napoca
  2. Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru        2.300
     reparatia capitala a pistei de decolare-aterizare, cale de
     rulare si platforma
     Beneficiar: Aeroportul Oradea
  3. Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru        1.000
     reparatia capitala a pistei de decolare-aterizare
     Beneficiar: Aeroportul Tulcea
  4. Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru        1.000
     reparatia capitala a suprafetei platformei de
     imbarcare-debarcare
     Beneficiar: Aeroportul Arad
  5. Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru          820
     reparatia capitala a suprafetei platformei de
     imbarcare-debarcare
     Beneficiar: Aeroportul Bacau
  6. Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru        3.000
     reparatia capitala a pistei de decolare-aterizare
     Beneficiar: Aeroportul Suceava

     Cheltuieli de capital - TOTAL:                                 26.030
     din care:
  7. Modernizarea balizajului luminos                                5.000
     Beneficiar: Aeroportul Satu Mare
  8. Modernizarea balizajului luminos                                2.200
     Beneficiar: Aeroportul Targu Mures
  9. Modernizarea balizajului luminos                                4.000
     Beneficiar: Aeroportul Cluj-Napoca
 10. Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru       10.000
     obiectivul "Modernizare Aeroport Iasi - extindere
     aerogara existenta"*)
     Beneficiar: Aeroportul Iasi
 11. Achizitionarea unui dejivror                                    2.700
     Beneficiar: Aeroportul Targu Mures
 12. Achizitionarea echipamentului pentru intretinerea pistei        2.130
     Beneficiar: Aeroportul Baia Mare
____________________________________________________________________________
    *) Prin exceptare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 47/1998 privind constituirea si utilizarea Fondului special al aviatiei civile, conform anexei nr. 7 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 155/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000.

    c) Achizitionarea de tehnica pentru aviatia civila, utilizata in domenii de interes public (97.200 milioane lei)
____________________________________________________________________________
                                                                    Suma
Nr.          Denumirea actiunii sau a lucrarii finantate           alocata
crt.                                                              (milioane
                                                                     lei)
____________________________________________________________________________
     Cheltuieli curente - TOTAL,                                     4.228
     din care:
  1. Achizitionarea de piese de schimb pentru reparatia capitala
     a aeronavelor BN-2                                              3.000
     Beneficiar: Academia Romana de Aviatie
  2. Achizitionarea de piese de schimb pentru reparatia capitala     1.228
     a aeronavelor AN-2, VILGA, ZLIN si motoplanoare
     Beneficiar: Aeroclubul Romaniei

     Cheltuieli de capital - TOTAL,                                 92.972
     din care:
  3. Achizitionarea de tehnica pentru aviatia civila, necesara      46.800
     in procesul de pregatire teoretica si practica a
     personalului aeronautic
     Beneficiar: Academia Romana de Aviatie
  4. Achizitionarea stimulatorului pentru pregatirea                10.000
     controlorilor de trafic
     Beneficiar: Academia Romana de Aviatie
  5. Dotarea bazei tehnice de intretinere a aeronavelor              7.772
     Beneficiar: Academia Romana de Aviatie
  6. Achizitionarea unui autovehicul de interventie tehnica          1.140
     Beneficiar: Academia Romana de Aviatie
  7. Achizitionarea de microbuze pentru transportul                  1.200
     personalului navigant
     Beneficiar: Academia Romana de Aviatie
  8. Achizitionarea de aeronave tip IAR-46, destinate               12.456
     activitatilor aeronautice sportive
     Beneficiar: Aeroclubul Romaniei
  9. Achizitionarea, in continuare, de aeronave tip EXTRA,           3.554
     destinate activitatilor aeronautice sportive, conform
     contractului nr. 4.359 din 12 iulie 1999
     Beneficiar: Aeroclubul Romaniei
 10. Achizitionarea de echipamente de intretinere teren                150
     aeronautica
     Beneficiar: Aeroclubul Romaniei
 11. Achizitionarea de parasute de salvare                           5.900
     Beneficiar: Aeroclubul Romaniei
 12. Achizitionarea, in continuare, de parasute pentru               4.000
     instruirea in zbor a personalului aeronautic sportiv,
     conform contractului nr. 15 din 27 septembrie 1999
     Beneficiar: Aeroclubul Romaniei
____________________________________________________________________________

    d) Asigurarea conditiilor de desfasurare si de executare a programelor de formare, pregatire, instruire si de perfectionare a personalului din aviatia civila (48.600 milioane lei)
____________________________________________________________________________
                                                                    Suma
Nr.          Denumirea actiunii sau a lucrarii finantate           alocata
crt.                                                              (milioane
                                                                     lei)
____________________________________________________________________________
     Cheltuieli curente - TOTAL,                                    40.700
     din care:
  1. Reparatia capitala a sediului                                  17.600
     Beneficiar: Academia Romana de Aviatie
  2. Amenajarea peisagistica si reparatii capitale la imprejmuire      950
     Beneficiar: Academia Romana de Aviatie
  3. Burse pentru pregatirea pilotilor                               8.300
     Beneficiar: Academia Romana de Aviatie
  4. Burse pentru pregatirea controlorilor de trafic aerian          3.500
     Beneficiar: Academia Romana de Aviatie
  5. Reparatia capitala a bazinului de antrenament                   1.800
     Beneficiar: Academia Romana de Aviatie
  6. Reparatia capitala a aeronavelor BN-2                           4.000
     Beneficiar: Academia Romana de Aviatie
  7. Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru          130
     reparatia capitala a turnului de parasutism
     Beneficiar: Aeroclubul Romaniei - subunitatea Aeroclubul
     "Traian Darjan" Cluj-Napoca
  8. Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru          700
     reparatia capitala a zidului antifoc
     Beneficiar: Aeroclubul Romaniei - subunitatea Aeroclubul
     "Traian Darjan" Cluj-Napoca
  9. Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru        1.000
     reparatia capitala a hangarului
     Beneficiar: Aeroclubul Romaniei - subunitatea Aeroclubul
     "Oltenia" Craiova
 10. Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru        1.000
     reparatia capitala a hangarului de planoare
     Beneficiar: Aeroclubul Romaniei - subunitatea Aeroclubul
     "Aurel Vlaicu" Bucuresti
 11. Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru        1.720
     reparatia capitala a pavilionului
     Beneficiar: Aeroclubul Romaniei - subunitatea Aeroclubul
     "Aurel Vlaicu" Bucuresti

     Cheltuieli de capital - TOTAL,                                  7.900
     din care:
 12. Dotarea sediului cu mobilier, echipamente de birotica si        2.200
     aparatura electrica
     Beneficiar: Academia Romana de Aviatie
 13. Studii si proiecte pentru obiective de investitii               2.800
     Beneficiar: Academia Romana de Aviatie
     Obiective de investitii noi:
 14. Baza tehnica de intretinere a aeronavelor                       2.900
     Beneficiar: Academia Romana de Aviatie
____________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1178/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1178 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu