Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1145 din 16.11.2011

privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unui mijloc fix concesionat Societăţii Comerciale „Oil Terminal“ - S.A. Constanţa, aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială „Oil Terminal“ - S.A. Constanţa, precum şi actualizarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 836 din 25 noiembrie 2011SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi al art. 31 alin. (3) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă modificarea valorii de inventar a unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, prevăzute în anexa nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 1, ca urmare a reevaluării în condiţiile legii. Articolul 2(1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unui mijloc fix concesionat Societăţii Comerciale „Oil Terminal“ - S.A. Constanţa, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.(2) Trecerea în domeniul privat al statului a mijlocului fix prevăzut la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune, a valorificării sau, după caz, a casării, în condiţiile legii. Articolul 3Societatea Comercială „Oil Terminal“ - S.A. Constanţa valorifică şi, după caz, casează, în numele statului, bunul prevăzut în anexa nr. 2, în condiţiile legii. Articolul 4Se aprobă Actul adiţional nr. 2 la Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială „Oil Terminal“ - S.A. Constanţa, în calitate de concesionar, prevăzut în anexa nr. 3*). Articolul 5Actul adiţional nr. 2 la Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente, aprobat potrivit art. 4, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 6Anexa nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor art. 1 şi 2. Articolul 7Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, Alexandru Pătruţi Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, Ion Ariton Ministrul mediului şi pădurilor, László Borbély Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu *) Anexa nr. 3 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii. ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor din domeniul public al statului a căror valoare de inventar se modifică în urma reevaluării
Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa (judeţul) Baza legală În administrare/În concesiune Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
120580 8.14.04 STAŢIE POMPE ŢIŢEI CONSTANŢA 1974 49.634,78 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120581 8.14.04 DIG DIN PĂMÂNT CONSTANŢA 1972 11.717,93 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120582 8.14.04 DIG PĂMÂNT REZERVOR CONSTANŢA 1972 13.906,94 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120583 8.14.04 REZERVOR 5000 MC METANOL R 52 CONSTANŢA 1975 65.041,83 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120584 8.14.04 REZERVOR 5000 MC METANOL R 50 CONSTANŢA 1975 65.041,83 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120585 8.14.04 REZERVOR 5000 MC METANOL R 51 CONSTANŢA 1975 38.355,44 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120586 8.14.04 REZERVOR CAP 10000 MC R 12 CONSTANŢA 1976 205.574,04 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120587 8.14.04 REZERVOR CAP 10000 MC R 13 CONSTANŢA 1976 205.574,04 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120588 8.14.04 REZERVOR CAP 10000 MC R 14 CONSTANŢA 1976 199.240,84 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120589 8.14.04 REZERVOR CAP 10000 MC R 15 CONSTANŢA 1976 199.240,84 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120590 8.14.04 REZERVOR CAP 10000 MC R 16 CONSTANŢA 1976 249.051,06 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120591 8.14.04 REZERVOR CAP 10000 MC R 17 CONSTANŢA 1976 249.051,06 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120592 8.14.04 REZERV MET CAP 50000 MC R31 CONSTANŢA 1976 793.665,43 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120593 8.14.04 REZERV MET CAP 50000 MC R 30 CONSTANŢA 1976 793.665,43 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120594 8.14.04 REZERV MET 50000MC SUBTER R 32 CONSTANŢA 1977 531.922,83 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120595 8.14.04 REZERV MET 50000MC SUBTER R 33 CONSTANŢA 1977 531.922,83 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120596 8.14.04 REZERVOR MET 50000 MC R 28 CONSTANŢA 1977 645.719,00 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120597 8.14.04 REZERVOR MET 50000 MC R 29 CONSTANŢA 1977 759.523,51 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120598 8.14.04 REZERVOR 34 CAP 50000 HC R 34 CONSTANŢA 1978 691.141,13 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120599 8.14.04 REZERVOR CILINDRIC 31500 MC R 27 CONSTANŢA 1976 266.704,47 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120600 8.14.04 REZERVOR 50000 MC R38 CONSTANŢA 1983 445.720,02 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120601 8.14.04 REZERVOR CAP 5000 MC R19 CONSTANŢA 1975 125.412,80 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
120602 8.14.04 REZ MET CAP 5000 MC 12M CONSTANŢA 1962 11.446,25 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120603 8.14.04 REZ CAP 31500 MC 13T CONSTANŢA 1972 185.375,90 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120604 8.14.04 REZERVOR 11 MEDEEA 5000 MC CONSTANŢA 1995 57.671,70 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120605 8.14.04 REZ 31500 MC 12T CONSTANŢA 1972 185.376,20 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120606 8.14.04 REZERVOR 6 MEDEEA - 5000 MC CONSTANŢA 1995 87.782,59 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120607 8.14.04 REZERVOR 7 MEDEEA 5000 MC CONSTANŢA 1995 48.572,89 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120608 8.14.04 INSTALAŢIE ELECTRICĂ FORŢĂ CONSTANŢA 1983 1.496,24 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120609 8.14.04 SEPARATOR PRODUSE D3 CONSTANŢA 1975 232.777,24 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120610 8.14.04 STAŢIE SPUMĂ AEROMECANICĂ CONSTANŢA 1977 38.883,01 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120611 8.14.04 REŢEA CANALIZARE CONSTANŢA 1975 39.936,55 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120612 8.14.04 CĂSUŢĂ SPUMĂ CONSTANŢA 1968 1.369,26 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120613 8.14.04 CĂSUŢĂ SPUMĂ CONSTANŢA 1962 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120614 8.14.04 CONDUCTĂ ŢIŢEI 2222455 CONSTANŢA 1972 2.153,63 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120615 8.14.04 CONDUCTĂ MOTORINĂ KM 4-5 1350 ML-400 CONSTANŢA 1997 23.883,85 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120616 8.14.04 CONDUCTĂ ŢIŢEI KM 4-5 1350 ML-700 CONSTANŢA 1997 41.178,68 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120617 8.14.04 COND DN 700 ŢIŢEI (700) L=450 ML, G=11 MMOXI CONSTANŢA 1997 64.672,80 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120618 8.14.04 CONDUCTĂ MOTORINĂ DN 400, 4369 ML CONSTANŢA 1975 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120619 8.14.04 CONDUCTĂ ŢIŢEI DN 700 CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120620 8.14.04 CONDUCTĂ TEHNOLOGICĂ CONSTANŢA 1975 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120621 8.14.04 CONDUCTĂ TEHNOLOGICĂ DN 500 CONSTANŢA 1975 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120622 8.14.04 CONDUCTĂ TEHNOLOGICĂ CONSTANŢA 1978 7.904,87 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120623 8.14.04 ŢEAVĂ DIN OŢEL CONSTANŢA 1975 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120624 8.14.04 CONDUCTE TEHNOLOGICE CONSTANŢA 1975 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120625 8.14.04 CONDUCTĂ TEHNOLOGICĂ CONSTANŢA 1975 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120626 8.14.04 CONDUCTĂ TEHNOLOGICĂ OŢEL CONSTANŢA 1976 4.602,66 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120627 8.14.04 CONDUCTĂ ŢIŢEI 2222454 CONSTANŢA 1972 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120628 8.14.04 CONDUCTĂ TEHNOLOGICĂ ŢIŢEI 1016 MM CONSTANŢA 1996 132.745,17 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120629 8.14.04 CONDUCTĂ PT PROD PETROLIF CONSTANŢA 1964 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120630 8.14.04 CONDUCTE DE ASPIRAŢIE CONSTANŢA 1972 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120631 8.14.04 FILTRU GROSIER MOTORINĂ 2 CONSTANŢA 1997 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120632 8.14.04 FILTRU MOTORINĂ BENZINĂ NATURALĂ 1 CONSTANŢA 1997 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120633 8.14.04 TRANSFORMATOR PUTERE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120634 8.14.04 TRANSFORMATOR FORŢĂ CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120635 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120636 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120637 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120638 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120639 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120640 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120641 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120642 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120643 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120644 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120645 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120646 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120647 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120648 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120649 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120650 8.14.04 CELULĂ PREFABRIC TIP CPLIJ CONSTANŢA 1977 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120654 8.14.04 ELECTROPOMPĂ NC 300-250-500 CONSTANŢA 1989 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120657 8.14.04 POMPĂ ŢIŢEI PENA STORK CONSTANŢA 1978 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120658 8.14.04 FILTRU ŢIŢEI DN 2000 CONSTANŢA 1997 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
120659 8.14.04 FILTRU ŢIŢEI DN 2000 CONSTANŢA 1997 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120660 8.14.04 SKID DE MOTORINĂ M2 PE DANA 70 CONSTANŢA 1995 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120661 8.14.04 SKID DE BENZINĂ BN 1 PE DANA 73 CONSTANŢA 1995 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120662 8.14.04 SKID ŢIŢEI 1 CONSTANŢA 1998 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120663 8.14.04 SKID ŢIŢEI 2 CONSTANŢA 1998 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120664 8.14.04 BRAŢ MOTORINĂ CONSTANŢA 1975 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120665 8.14.04 BRAŢ MOTORINĂ CONSTANŢA 1975 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120666 8.14.04 BRAŢ MOTORINĂ CONSTANŢA 1975 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120667 8.14.04 BRAŢ BENZINĂ, DOUĂ BRAŢE ŢIŢEI CONSTANŢA 1978 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120668 8.14.04 DOUĂ BRAŢE ŢIŢEI CONSTANŢA 1982 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil

TOTAL: 8.304.657,57 ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale mijlocului fix concesionat Societăţii Comerciale „Oil Terminal“ - S.A. Constanţa, care trece din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, a valorificării sau, după caz, a casării

Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Anul punerii în funcţiune Valoarea de inventar (lei) Baza legală a luării în administrare Situaţia juridică actuală Tipul bunului
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
120656 8.14.04 POMPĂ ŢIŢEI TIP PEJA STORK CONSTANŢA 1977 5.603,27 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 concesionat imobilSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1145/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1145 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu