Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1145 din 16.11.2011

privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unui mijloc fix concesionat Societăţii Comerciale „Oil Terminal“ - S.A. Constanţa, aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială „Oil Terminal“ - S.A. Constanţa, precum şi actualizarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 836 din 25 noiembrie 2011SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi al art. 31 alin. (3) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă modificarea valorii de inventar a unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, prevăzute în anexa nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 1, ca urmare a reevaluării în condiţiile legii. Articolul 2(1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unui mijloc fix concesionat Societăţii Comerciale „Oil Terminal“ - S.A. Constanţa, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.(2) Trecerea în domeniul privat al statului a mijlocului fix prevăzut la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune, a valorificării sau, după caz, a casării, în condiţiile legii. Articolul 3Societatea Comercială „Oil Terminal“ - S.A. Constanţa valorifică şi, după caz, casează, în numele statului, bunul prevăzut în anexa nr. 2, în condiţiile legii. Articolul 4Se aprobă Actul adiţional nr. 2 la Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială „Oil Terminal“ - S.A. Constanţa, în calitate de concesionar, prevăzut în anexa nr. 3*). Articolul 5Actul adiţional nr. 2 la Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente, aprobat potrivit art. 4, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 6Anexa nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor art. 1 şi 2. Articolul 7Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, Alexandru Pătruţi Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, Ion Ariton Ministrul mediului şi pădurilor, László Borbély Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu *) Anexa nr. 3 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii. ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor din domeniul public al statului a căror valoare de inventar se modifică în urma reevaluării
Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa (judeţul) Baza legală În administrare/În concesiune Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
120580 8.14.04 STAŢIE POMPE ŢIŢEI CONSTANŢA 1974 49.634,78 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120581 8.14.04 DIG DIN PĂMÂNT CONSTANŢA 1972 11.717,93 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120582 8.14.04 DIG PĂMÂNT REZERVOR CONSTANŢA 1972 13.906,94 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120583 8.14.04 REZERVOR 5000 MC METANOL R 52 CONSTANŢA 1975 65.041,83 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120584 8.14.04 REZERVOR 5000 MC METANOL R 50 CONSTANŢA 1975 65.041,83 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120585 8.14.04 REZERVOR 5000 MC METANOL R 51 CONSTANŢA 1975 38.355,44 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120586 8.14.04 REZERVOR CAP 10000 MC R 12 CONSTANŢA 1976 205.574,04 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120587 8.14.04 REZERVOR CAP 10000 MC R 13 CONSTANŢA 1976 205.574,04 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120588 8.14.04 REZERVOR CAP 10000 MC R 14 CONSTANŢA 1976 199.240,84 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120589 8.14.04 REZERVOR CAP 10000 MC R 15 CONSTANŢA 1976 199.240,84 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120590 8.14.04 REZERVOR CAP 10000 MC R 16 CONSTANŢA 1976 249.051,06 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120591 8.14.04 REZERVOR CAP 10000 MC R 17 CONSTANŢA 1976 249.051,06 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120592 8.14.04 REZERV MET CAP 50000 MC R31 CONSTANŢA 1976 793.665,43 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120593 8.14.04 REZERV MET CAP 50000 MC R 30 CONSTANŢA 1976 793.665,43 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120594 8.14.04 REZERV MET 50000MC SUBTER R 32 CONSTANŢA 1977 531.922,83 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120595 8.14.04 REZERV MET 50000MC SUBTER R 33 CONSTANŢA 1977 531.922,83 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120596 8.14.04 REZERVOR MET 50000 MC R 28 CONSTANŢA 1977 645.719,00 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120597 8.14.04 REZERVOR MET 50000 MC R 29 CONSTANŢA 1977 759.523,51 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120598 8.14.04 REZERVOR 34 CAP 50000 HC R 34 CONSTANŢA 1978 691.141,13 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120599 8.14.04 REZERVOR CILINDRIC 31500 MC R 27 CONSTANŢA 1976 266.704,47 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120600 8.14.04 REZERVOR 50000 MC R38 CONSTANŢA 1983 445.720,02 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120601 8.14.04 REZERVOR CAP 5000 MC R19 CONSTANŢA 1975 125.412,80 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
120602 8.14.04 REZ MET CAP 5000 MC 12M CONSTANŢA 1962 11.446,25 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120603 8.14.04 REZ CAP 31500 MC 13T CONSTANŢA 1972 185.375,90 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120604 8.14.04 REZERVOR 11 MEDEEA 5000 MC CONSTANŢA 1995 57.671,70 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120605 8.14.04 REZ 31500 MC 12T CONSTANŢA 1972 185.376,20 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120606 8.14.04 REZERVOR 6 MEDEEA - 5000 MC CONSTANŢA 1995 87.782,59 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120607 8.14.04 REZERVOR 7 MEDEEA 5000 MC CONSTANŢA 1995 48.572,89 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120608 8.14.04 INSTALAŢIE ELECTRICĂ FORŢĂ CONSTANŢA 1983 1.496,24 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120609 8.14.04 SEPARATOR PRODUSE D3 CONSTANŢA 1975 232.777,24 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120610 8.14.04 STAŢIE SPUMĂ AEROMECANICĂ CONSTANŢA 1977 38.883,01 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120611 8.14.04 REŢEA CANALIZARE CONSTANŢA 1975 39.936,55 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120612 8.14.04 CĂSUŢĂ SPUMĂ CONSTANŢA 1968 1.369,26 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120613 8.14.04 CĂSUŢĂ SPUMĂ CONSTANŢA 1962 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120614 8.14.04 CONDUCTĂ ŢIŢEI 2222455 CONSTANŢA 1972 2.153,63 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120615 8.14.04 CONDUCTĂ MOTORINĂ KM 4-5 1350 ML-400 CONSTANŢA 1997 23.883,85 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120616 8.14.04 CONDUCTĂ ŢIŢEI KM 4-5 1350 ML-700 CONSTANŢA 1997 41.178,68 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120617 8.14.04 COND DN 700 ŢIŢEI (700) L=450 ML, G=11 MMOXI CONSTANŢA 1997 64.672,80 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120618 8.14.04 CONDUCTĂ MOTORINĂ DN 400, 4369 ML CONSTANŢA 1975 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120619 8.14.04 CONDUCTĂ ŢIŢEI DN 700 CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120620 8.14.04 CONDUCTĂ TEHNOLOGICĂ CONSTANŢA 1975 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120621 8.14.04 CONDUCTĂ TEHNOLOGICĂ DN 500 CONSTANŢA 1975 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120622 8.14.04 CONDUCTĂ TEHNOLOGICĂ CONSTANŢA 1978 7.904,87 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120623 8.14.04 ŢEAVĂ DIN OŢEL CONSTANŢA 1975 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120624 8.14.04 CONDUCTE TEHNOLOGICE CONSTANŢA 1975 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120625 8.14.04 CONDUCTĂ TEHNOLOGICĂ CONSTANŢA 1975 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120626 8.14.04 CONDUCTĂ TEHNOLOGICĂ OŢEL CONSTANŢA 1976 4.602,66 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120627 8.14.04 CONDUCTĂ ŢIŢEI 2222454 CONSTANŢA 1972 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120628 8.14.04 CONDUCTĂ TEHNOLOGICĂ ŢIŢEI 1016 MM CONSTANŢA 1996 132.745,17 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120629 8.14.04 CONDUCTĂ PT PROD PETROLIF CONSTANŢA 1964 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120630 8.14.04 CONDUCTE DE ASPIRAŢIE CONSTANŢA 1972 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120631 8.14.04 FILTRU GROSIER MOTORINĂ 2 CONSTANŢA 1997 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120632 8.14.04 FILTRU MOTORINĂ BENZINĂ NATURALĂ 1 CONSTANŢA 1997 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120633 8.14.04 TRANSFORMATOR PUTERE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120634 8.14.04 TRANSFORMATOR FORŢĂ CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120635 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120636 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120637 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120638 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120639 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120640 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120641 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120642 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120643 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120644 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120645 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120646 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120647 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120648 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120649 8.14.04 CELULE CONSTANŢA 1976 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120650 8.14.04 CELULĂ PREFABRIC TIP CPLIJ CONSTANŢA 1977 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120654 8.14.04 ELECTROPOMPĂ NC 300-250-500 CONSTANŢA 1989 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120657 8.14.04 POMPĂ ŢIŢEI PENA STORK CONSTANŢA 1978 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120658 8.14.04 FILTRU ŢIŢEI DN 2000 CONSTANŢA 1997 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
120659 8.14.04 FILTRU ŢIŢEI DN 2000 CONSTANŢA 1997 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120660 8.14.04 SKID DE MOTORINĂ M2 PE DANA 70 CONSTANŢA 1995 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120661 8.14.04 SKID DE BENZINĂ BN 1 PE DANA 73 CONSTANŢA 1995 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120662 8.14.04 SKID ŢIŢEI 1 CONSTANŢA 1998 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120663 8.14.04 SKID ŢIŢEI 2 CONSTANŢA 1998 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120664 8.14.04 BRAŢ MOTORINĂ CONSTANŢA 1975 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120665 8.14.04 BRAŢ MOTORINĂ CONSTANŢA 1975 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120666 8.14.04 BRAŢ MOTORINĂ CONSTANŢA 1975 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120667 8.14.04 BRAŢ BENZINĂ, DOUĂ BRAŢE ŢIŢEI CONSTANŢA 1978 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil
120668 8.14.04 DOUĂ BRAŢE ŢIŢEI CONSTANŢA 1982 0 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 în administrare concesiune imobil

TOTAL: 8.304.657,57 ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale mijlocului fix concesionat Societăţii Comerciale „Oil Terminal“ - S.A. Constanţa, care trece din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, a valorificării sau, după caz, a casării

Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Anul punerii în funcţiune Valoarea de inventar (lei) Baza legală a luării în administrare Situaţia juridică actuală Tipul bunului
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
120656 8.14.04 POMPĂ ŢIŢEI TIP PEJA STORK CONSTANŢA 1977 5.603,27 O.U.G. nr. 15/26.01.2001 concesionat imobilSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1145/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1145 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu