Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1141 din 17 octombrie 2002

pentru completarea anexei nr. 29 la Hotararea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Satu Mare, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Satu Mare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 779 din 25 octombrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Anexa nr. 29 - Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gherta Mica - la Hotararea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Satu Mare, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Satu Mare se completeaza cu sectiunea "Bunuri imobile" prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

    JUDETUL SATU MARE
    COMUNA GHERTA MICA

    Comisia speciala pentru intocmirea            Insusit de Consiliul Local
    inventarului bunurilor care alcatuiesc        Gherta Mica prin
    domeniul public al comunei Gherta Mica        Hotararea nr. 26/27.07.2001

                                                  Primarul comunei,

                                                     Cacau Ioan
                                                         L.S.

                                INVENTARUL
        BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI GHERTA MICA

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Anul dobandirii sau, dupa caz, darii in folosinta
 ______________________________________________________________________________
|                      Sectiunea 1: Bunuri imobile                             |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |  Codul de |  Denumirea |    Elemente de      | A  | Valoarea | Situatia |
|crt.|clasificare|   bunului  |   identificare      |    |    de    | juridica |
|    |           |            |                     |    | inventar | actuala  |
|    |           |            |                     |    |  mii lei |          |
|    |           |            |                     |    |  31 dec. |          |
|    |           |            |                     |    |   1998   |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 0  |     1     |      2     |           3         |  4 |     5    |     6    |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
|  1.|    1.6.1. |Bloc        |La parter este       |1997| 292161000|Fara      |
|    |           |locuinte    |amplasat sediul      |    |          |sarcini   |
|    |           |            |primariei, Posta si  |    |          |          |
|    |           |            |Oficiul Romtelecom.  |    |          |          |
|    |           |            |Strada centru nr. 234|    |          |          |
|    |           |            |La N - drum judetean |    |          |          |
|    |           |            |La E - Vale Ulitei   |    |          |          |
|    |           |            |La V - Dragos Andrei |    |          |          |
|    |           |            |La S - Dragos Andrei |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo - 2598      |    |          |          |
|    |           |            |8 apartamente        |    |          |          |
|    |           |            |S = 0,05 ha          |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
|  2.|    1.1.2. |Remiza      |Nr. topo 2598        |1974|     60000|Fara      |
|    |           |P.S.I.      |96 m.p.              |    |          |sarcini   |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
|  3.|  1.6.1.1. |W.C.        |Nr. topo 2598        |1974|       700|Fara      |
|    |           |            |12 m.p.              |    |          |sarcini   |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
|  4.|  1.6.3.2. |Gard        |Nr. topo 2598        |1969|     10400|Fara      |
|    |           |prefabricate|155 m.l.             |    |          |sarcini   |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
|  5.|           |Curti bloc, |Nr. topo 2598        |1904|          |Fara      |
|    |           |remiza WC.  |S = 0,22 ha          |    |          |restrictii|
|    |           |            |                     |    |          |sau       |
|    |           |            |                     |    |          |sarcini   |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
|  6.|    1.6.2. |Camin       |Str. Centru nr. 235  |1960|          |Primarie  |
|    |           |cultural    |Nr. topo 776/2       |    |          |          |
|    |           |            |Vecinatati:          |    |          |          |
|    |           |            |La N - Toma Nicolae  |    |          |          |
|    |           |            |La S - Primaria      |    |          |          |
|    |           |            |La V - Bloc locuinte |    |          |          |
|    |           |            |La E - Lucut Vasile  |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
|  7.|  1.6.3.2. |Gard de fier|60 m.l.              |1985|          |          |
|    |           |Camin       |Nr. topo - 776/2     |    |          |          |
|    |           |cultural    |                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
|  8.|    1.6.2. |Soclu pe    |Nr. topo - 776/2     |1993|          |          |
|    |           |care este   |9 m.p.               |    |          |          |
|    |           |amplasat    |                     |    |          |          |
|    |           |bustul lui  |                     |    |          |          |
|    |           |Decebal     |                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
|  9.|           |Parc si     |Nr. topo - 776/2     |1960|          |          |
|    |           |curte       |0,06 ha              |    |          |          |
|    |           |Camin       |                     |    |          |          |
|    |           |cultural    |                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 10.|    1.5.2. |Magazin     |Str. Centru Nr. 233  |    |          |          |
|    |           |universal   |Nr. topo - 776/1     |    |          |          |
|    |           |            |La N - Bura Nicolae  |    |          |          |
|    |           |            |La S - Bloc locuinte |    |          |          |
|    |           |            |La V - Drum Judetean |    |          |          |
|    |           |            |La E - Camin cultural|    |          |          |
|    |           |            |S = 0,04 ha          |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 11.|           |Curte       |Nr. topo - 776/1     |    |          |          |
|    |           |magazin     |S = 0,11 ha          |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 12.|    1.6.2. |Scoala      |Str. Centru Nr. 441  |1948|          |          |
|    |           |generala    |Nr. topo - 824       |    |          |          |
|    |           |Centru      |La N - Negru Maria   |    |          |          |
|    |           |            |La S - Lucut Vasile  |    |          |          |
|    |           |            |La V - Valea Ulitei  |    |          |          |
|    |           |            |La E - Drum          |    |          |          |
|    |           |            |S = 0,07 ha          |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 13.|           |Magazie     |Nr. topo - 824       |1948|          |          |
|    |           |lemne +     |100 m.p.             |    |          |          |
|    |           |WC Scoala.  |                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 14.|  1.6.3.2. |Gard din    |Nr. topo - 824       |1965|          |          |
|    |           |prefabricate|321 m.l.             |    |          |          |
|    |           |scoala      |                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 15.|           |Curte scoala|Nr. topo - 824       |1948|          |          |
|    |           |            |S = 0,41 ha          |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 16.|    1.6.2. |Scoala      |Str. Turulung nr. 35 |1964|          |          |
|    |           |Osvareu     |Nr. topo - 2194      |    |          |          |
|    |           |            |La N - Bura Ana      |    |          |          |
|    |           |            |La S - Bura Vasile   |    |          |          |
|    |           |            |La V - Handro Vasile |    |          |          |
|    |           |            |La E - Drum comunal  |    |          |          |
|    |           |            |3 sali clasa =       |    |          |          |
|    |           |            |= 146 m.p            |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 17.|           |Remiza lemne|Nr. topo - 2194      |1964|          |          |
|    |           |scoala      |S = 25 m.p.          |    |          |          |
|    |           |Osvareu     |                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 18.|           |WC Scoala   |Nr. topo - 2194      |1964|          |          |
|    |           |Osvareu     |S = 18 m.p.          |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 19.|  1.6.3.2. |Gard din    |Nr. topo - 2194      |1964|          |          |
|    |           |fier +      |210 m.l.             |    |          |          |
|    |           |prefabricate|                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 20.|           |Curte Scoala|Nr. topo - 2194      |1964|          |          |
|    |           |Osvareu     |S = 0,17 ha          |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 21.|    1.6.2. |Scoala      |Str. Susani nr. 432  |1961|          |          |
|    |           |generala    |Nr. topo - 718       |    |          |          |
|    |           |Susani      |La N - Ciuta Ioan    |    |          |          |
|    |           |            |La S - Bura Gheorghe |    |          |          |
|    |           |            |La V - Ponor         |    |          |          |
|    |           |            |La E - Vale          |    |          |          |
|    |           |            |2 sali clasa = 70 mp |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 22.|           |Remiza lemne|Nr. topo - 718       |1996|          |          |
|    |           |Scoala      |S = 35 mp            |    |          |          |
|    |           |Susani      |                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 23.|           |WC Scoala   |Nr. topo - 718       |1961|          |          |
|    |           |Susani      |S = 14 mp            |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 24.|  1.6.3.2. |Gard        |Nr. topo - 718       |1961|          |          |
|    |           |prefabricate|200 m.l.             |    |          |          |
|    |           |Scoala      |                     |    |          |          |
|    |           |Susani      |                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 25.|           |Curte scoala|Nr. topo - 718       |1961|          |          |
|    |           |Susani      |0,21 ha              |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 26.|    1.6.2. |Dispensar   |Str. Centru nr. 620  |1979|          |          |
|    |           |uman        |Nr. topo - 2325/1    |    |          |          |
|    |           |            |La N - Post Politie  |    |          |          |
|    |           |            |La S - Strango Vasile|    |          |          |
|    |           |            |La V - Valea Ulitei  |    |          |          |
|    |           |            |La E - Handro Ioan   |    |          |          |
|    |           |            |6 sali, un           |    |          |          |
|    |           |            |coridor = 205,9 mp   |    |          |          |
|    |           |            |apartament medic la  |    |          |          |
|    |           |            |etaj = 120 mp        |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 27.|           |Magazie     |Nr. topo - 2325/1    |1979|          |          |
|    |           |lemne + WC  |S = 60 mp            |    |          |          |
|    |           |Dispensar   |                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 28.|  1.6.3.2. |Gard        |Nr. topo - 2325/1    |1979|          |          |
|    |           |prefabricate|120 m.l.             |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 29.|           |Curte       |Nr. topo - 2325/1    |1979|          |          |
|    |           |Dispensar   |S = 0,07 ha          |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 30.|    1.6.2. |Post Politie|Nr. topo - 2325/2    |1985|          |          |
|    |           |            |Str. Principala      |    |          |          |
|    |           |            |nr. 502/a            |    |          |          |
|    |           |            |La E - Drumul        |    |          |          |
|    |           |            |       Judetean      |    |          |          |
|    |           |            |La S - Dispensarul   |    |          |          |
|    |           |            |       Uman          |    |          |          |
|    |           |            |La V - Valea Ulitei  |    |          |          |
|    |           |            |La N - Grigor Vasile |    |          |          |
|    |           |            |2 birouri = 32 mp    |    |          |          |
|    |           |            |2 apartamente unul la|    |          |          |
|    |           |            |parter si unul la    |    |          |          |
|    |           |            |etaj = 98 mp         |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 31.|           |Remiza lemne|Nr. topo - 2325/2    |1985|          |          |
|    |           |si anexe    |S = 240 mp           |    |          |          |
|    |           |Politie     |                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 32.|  1.6.3.2. |Gard        |Nr. topo - 2325/2    |1985|          |          |
|    |           |prefabricate|115 m.l.             |    |          |          |
|    |           |Post Politie|                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 33.|    1.2.7. |Statia de   |Nr. topo - 2307/1    |1997|          |          |
|    |           |monta a     |La N - Cacau Vasile  |    |          |          |
|    |           |Primariei   |La S - Bud Ioan      |    |          |          |
|    |           |            |La V - Valea Ulitei  |    |          |          |
|    |           |            |La E - Palincas Ana  |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 34.|           |Curtea      |Nr. topo - 2307/1    |1991|          |          |
|    |           |Statiei de  |S = 0,28 ha          |    |          |          |
|    |           |Monta       |                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 35.|  1.6.3.2. |Gard din    |Nr. topo - 2307/1    |1997|          |          |
|    |           |plasa de    |230 m.l              |    |          |          |
|    |           |sarma       |                     |    |          |          |
|    |           |Statie monta|                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 36.|    1.6.2. |Casa de     |Str. Centru nr. 438  |1993|          |          |
|    |           |nunti a     |Nr. topo - 815       |    |          |          |
|    |           |Primariei   |La N - Cotan Maria   |    |          |          |
|    |           |            |La S - Ciuta Maria   |    |          |          |
|    |           |            |La V - Drum          |    |          |          |
|    |           |            |La E - Biserica      |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 37.|           |Anexe + WC  |Nr. topo - 815       |1993|          |          |
|    |           |casa de     |107 mp               |    |          |          |
|    |           |nunti       |                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 38.|  1.6.3.2. |Gard plasa  |Nr. topo - 815       |1993|          |          |
|    |           |de sarma    |286 m.l.             |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 39.|           |Curte casa  |Nr. topo - 815       |1992|          |          |
|    |           |de nunti    |                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 40.|    1.2.7. |Grajd bovine|Nr. topo - 1628/2    |1992|          |          |
|    |           |Primarie    |Str. Morii           |    |          |          |
|    |           |            |La N - Strange Vasile|    |          |          |
|    |           |            |La S - Bura Iacob    |    |          |          |
|    |           |            |La V - Drum          |    |          |          |
|    |           |            |La E - Drum          |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 41.|           |Curte Grajd |Nr. topo - 1628/2    |1992|          |          |
|    |           |bovine      |S = 0,16 ha          |    |          |          |
|    |           |Primarie    |                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 42.|    1.2.7. |Grajd ovine |Str. Morii           |1992|          |          |
|    |           |a Primariei |Nr. topo - 1628/4    |    |          |          |
|    |           |            |La N - Strange Vasile|    |          |          |
|    |           |            |La S - Bura Iacob    |    |          |          |
|    |           |            |La V - Drum          |    |          |          |
|    |           |            |La E - Drum          |    |          |          |
|    |           |            |S = 0,08 ha          |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 43.|           |Curti grajd |Nr. topo - 1628/4    |1992|          |          |
|    |           |Primarie    |S = 0,22 ha          |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 44.|1.3.1.7.2. |Pod peste   |La km 24 + 500       |1974|          |          |
|    |           |raul Tur    |L = 24 x 7 m.l.      |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 45.|1.3.1.7.2. |Podete      |Total 63 bucati.     |1970|          |          |
|    |           |            |Str. Turulung        |  - |          |          |
|    |           |            |Str. Osvaleu         |1991|          |          |
|    |           |            |Str. Otoani          |    |          |          |
|    |           |            |Str. Morii           |    |          |          |
|    |           |            |Str. Principala      |    |          |          |
|    |           |            |Str. Culme           |    |          |          |
|    |           |            |Str. Burasti         |    |          |          |
|    |           |            |Str. Susani          |    |          |          |
|    |           |            |Str. Budeni          |    |          |          |
|    |           |            |Str. Copileasca      |    |          |          |
|    |           |            |Str. Noua            |    |          |          |
|    |           |            |Str. Negreni         |    |          |          |
|    |           |            |Str. Calinesti       |    |          |          |
|    |           |            |Str. Targului        |    |          |          |
|    |           |            |Total = 24 buc.      |    |          |          |
|    |           |            |Extravilan = 39 buc. |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 46.|  1.3.7.1. |Drum comunal|Gherta Mica - sat    |    |          |          |
|    |           |Turulung    |Turung Vii           |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo - 1861      |    |          |          |
|    |           |            |= 2,74 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo - 840 = 2,83|    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 47.|  1.3.7.1. |Strazi si   |Str. Susani          |    |          |          |
|    |           |trotuare    |Nr. topo: 41, 84, 88,|    |          |          |
|    |           |Gherta Mica |97, 103, 106, 151,   |    |          |          |
|    |           |            |231, 232, 281, 356,  |    |          |          |
|    |           |            |413, 432, 459, 630,  |    |          |          |
|    |           |            |920, 924             |    |          |          |
|    |           |            |Total = 5,55 ha      |    |          |          |
|    |           |            |Strada Osvareu       |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 2059       |    |          |          |
|    |           |            |= 166 ha             |    |          |          |
|    |           |            |Strada Noua          |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 508        |    |          |          |
|    |           |            |= 1,07 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Strada Vale Ulitei   |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 777, 1016  |    |          |          |
|    |           |            |= 0,56 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Strada Hermanesti    |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 804, 876   |    |          |          |
|    |           |            |= 0,20 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Strada Copileasca    |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 997, 1070, |    |          |          |
|    |           |            |1022, 1124, 1228     |    |          |          |
|    |           |            |= 1,73 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Strada Popii         |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 1148       |    |          |          |
|    |           |            |= 0,10 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Strada Cosalau       |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 1311       |    |          |          |
|    |           |            |= 0,32 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Strada Negreni       |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 1312       |    |          |          |
|    |           |            |= 0,27 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Strada Tirgului      |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 1669       |    |          |          |
|    |           |            |= 0,24 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Strada Calinesti     |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 1404       |    |          |          |
|    |           |            |= 0,17 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Strada Cimitirului   |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 2219       |    |          |          |
|    |           |            |= 0,20 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Strada Otoani        |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 2446, 2482,|    |          |          |
|    |           |            |2483 = 0,57 ha       |    |          |          |
|    |           |            |Strada Vale Glodului |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 2532       |    |          |          |
|    |           |            |= 0,55 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Strada Drum Vie      |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo 2498, 1956  |    |          |          |
|    |           |            |= 0,17 ha            |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 48.|           |Paduri      |Padure Palna         |    |          |          |
|    |           |            |154,74 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo. 2190/1 si  |    |          |          |
|    |           |            |11,9 ha amenajare    |    |          |          |
|    |           |            |nr. 13. 22,00 ha     |    |          |          |
|    |           |            |Decizia nr. 388/1981 |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 49.|           |Pasuni      |Nr. topo: 720 la     |1992|          |          |
|    |           |Gherta Mica |nr. topo. 1345       |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 50.|           |Targ comunal|Nr. topo: 695        |1995|          |          |
|    |           |            |0,80 ha teren.       |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 51.|           |Teren sport.|Nr. topo - 708/1     |    |          |          |
|    |           |            |0,80 ha teren        |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 52.|           |Cimitire    |Nr. topo: - 460      |    |          |          |
|    |           |Primarie    |= 0,37 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 919        |    |          |          |
|    |           |            |= 0,62 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 923        |    |          |          |
|    |           |            |= 0,16 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 2253       |    |          |          |
|    |           |            |= 0,44 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 2284       |    |          |          |
|    |           |            |= 0,98 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 1006       |    |          |          |
|    |           |            |= 0,35 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 1005       |    |          |          |
|    |           |            |= 0,78 ha            |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 53.|  1.2.8.1. |Balta       |Nr. topo: 759        |    |          |          |
|    |           |            |= 1,25 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 763        |    |          |          |
|    |           |            |= 0,72 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 767        |    |          |          |
|    |           |            |= 2,25 ha            |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 54.|           |Teren       |Teren intravilan     |1944|          |          |
|    |           |Primarie    |Nr. topo: 109/3      |    |          |          |
|    |           |            |= 0,91 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 213        |    |          |          |
|    |           |            |Teren extravilan:    |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: |    |          |          |
|    |           |            |4363/32/34/35/36/33/ |    |          |          |
|    |           |            |37/39 = 38 ha        |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 55.|  1.8.1.1. |Bazin apa   |Nr. topo: 257/1      |    |          |          |
|    |           |            |0,02 ha              |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 56.|1.3.1.7.2. |Pod peste   |La km. 27 + 0,25     |2000|2,2       |          |
|    |           |raul Tur    |L = 24,6 m l = 7,2 m |    |miliarde  |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|

    Comisia speciala pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Gherta Mica

    Presedinte: CACAU IOAN

    Membrii: CIUTA IOAN
    DRAGOS ANDREI
    BART IOSIF
    STRANGO NICOLAESmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1141/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1141 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu