Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1141 din 17 octombrie 2002

pentru completarea anexei nr. 29 la Hotararea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Satu Mare, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Satu Mare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 779 din 25 octombrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Anexa nr. 29 - Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gherta Mica - la Hotararea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Satu Mare, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Satu Mare se completeaza cu sectiunea "Bunuri imobile" prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

    JUDETUL SATU MARE
    COMUNA GHERTA MICA

    Comisia speciala pentru intocmirea            Insusit de Consiliul Local
    inventarului bunurilor care alcatuiesc        Gherta Mica prin
    domeniul public al comunei Gherta Mica        Hotararea nr. 26/27.07.2001

                                                  Primarul comunei,

                                                     Cacau Ioan
                                                         L.S.

                                INVENTARUL
        BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI GHERTA MICA

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Anul dobandirii sau, dupa caz, darii in folosinta
 ______________________________________________________________________________
|                      Sectiunea 1: Bunuri imobile                             |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |  Codul de |  Denumirea |    Elemente de      | A  | Valoarea | Situatia |
|crt.|clasificare|   bunului  |   identificare      |    |    de    | juridica |
|    |           |            |                     |    | inventar | actuala  |
|    |           |            |                     |    |  mii lei |          |
|    |           |            |                     |    |  31 dec. |          |
|    |           |            |                     |    |   1998   |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 0  |     1     |      2     |           3         |  4 |     5    |     6    |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
|  1.|    1.6.1. |Bloc        |La parter este       |1997| 292161000|Fara      |
|    |           |locuinte    |amplasat sediul      |    |          |sarcini   |
|    |           |            |primariei, Posta si  |    |          |          |
|    |           |            |Oficiul Romtelecom.  |    |          |          |
|    |           |            |Strada centru nr. 234|    |          |          |
|    |           |            |La N - drum judetean |    |          |          |
|    |           |            |La E - Vale Ulitei   |    |          |          |
|    |           |            |La V - Dragos Andrei |    |          |          |
|    |           |            |La S - Dragos Andrei |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo - 2598      |    |          |          |
|    |           |            |8 apartamente        |    |          |          |
|    |           |            |S = 0,05 ha          |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
|  2.|    1.1.2. |Remiza      |Nr. topo 2598        |1974|     60000|Fara      |
|    |           |P.S.I.      |96 m.p.              |    |          |sarcini   |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
|  3.|  1.6.1.1. |W.C.        |Nr. topo 2598        |1974|       700|Fara      |
|    |           |            |12 m.p.              |    |          |sarcini   |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
|  4.|  1.6.3.2. |Gard        |Nr. topo 2598        |1969|     10400|Fara      |
|    |           |prefabricate|155 m.l.             |    |          |sarcini   |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
|  5.|           |Curti bloc, |Nr. topo 2598        |1904|          |Fara      |
|    |           |remiza WC.  |S = 0,22 ha          |    |          |restrictii|
|    |           |            |                     |    |          |sau       |
|    |           |            |                     |    |          |sarcini   |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
|  6.|    1.6.2. |Camin       |Str. Centru nr. 235  |1960|          |Primarie  |
|    |           |cultural    |Nr. topo 776/2       |    |          |          |
|    |           |            |Vecinatati:          |    |          |          |
|    |           |            |La N - Toma Nicolae  |    |          |          |
|    |           |            |La S - Primaria      |    |          |          |
|    |           |            |La V - Bloc locuinte |    |          |          |
|    |           |            |La E - Lucut Vasile  |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
|  7.|  1.6.3.2. |Gard de fier|60 m.l.              |1985|          |          |
|    |           |Camin       |Nr. topo - 776/2     |    |          |          |
|    |           |cultural    |                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
|  8.|    1.6.2. |Soclu pe    |Nr. topo - 776/2     |1993|          |          |
|    |           |care este   |9 m.p.               |    |          |          |
|    |           |amplasat    |                     |    |          |          |
|    |           |bustul lui  |                     |    |          |          |
|    |           |Decebal     |                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
|  9.|           |Parc si     |Nr. topo - 776/2     |1960|          |          |
|    |           |curte       |0,06 ha              |    |          |          |
|    |           |Camin       |                     |    |          |          |
|    |           |cultural    |                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 10.|    1.5.2. |Magazin     |Str. Centru Nr. 233  |    |          |          |
|    |           |universal   |Nr. topo - 776/1     |    |          |          |
|    |           |            |La N - Bura Nicolae  |    |          |          |
|    |           |            |La S - Bloc locuinte |    |          |          |
|    |           |            |La V - Drum Judetean |    |          |          |
|    |           |            |La E - Camin cultural|    |          |          |
|    |           |            |S = 0,04 ha          |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 11.|           |Curte       |Nr. topo - 776/1     |    |          |          |
|    |           |magazin     |S = 0,11 ha          |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 12.|    1.6.2. |Scoala      |Str. Centru Nr. 441  |1948|          |          |
|    |           |generala    |Nr. topo - 824       |    |          |          |
|    |           |Centru      |La N - Negru Maria   |    |          |          |
|    |           |            |La S - Lucut Vasile  |    |          |          |
|    |           |            |La V - Valea Ulitei  |    |          |          |
|    |           |            |La E - Drum          |    |          |          |
|    |           |            |S = 0,07 ha          |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 13.|           |Magazie     |Nr. topo - 824       |1948|          |          |
|    |           |lemne +     |100 m.p.             |    |          |          |
|    |           |WC Scoala.  |                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 14.|  1.6.3.2. |Gard din    |Nr. topo - 824       |1965|          |          |
|    |           |prefabricate|321 m.l.             |    |          |          |
|    |           |scoala      |                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 15.|           |Curte scoala|Nr. topo - 824       |1948|          |          |
|    |           |            |S = 0,41 ha          |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 16.|    1.6.2. |Scoala      |Str. Turulung nr. 35 |1964|          |          |
|    |           |Osvareu     |Nr. topo - 2194      |    |          |          |
|    |           |            |La N - Bura Ana      |    |          |          |
|    |           |            |La S - Bura Vasile   |    |          |          |
|    |           |            |La V - Handro Vasile |    |          |          |
|    |           |            |La E - Drum comunal  |    |          |          |
|    |           |            |3 sali clasa =       |    |          |          |
|    |           |            |= 146 m.p            |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 17.|           |Remiza lemne|Nr. topo - 2194      |1964|          |          |
|    |           |scoala      |S = 25 m.p.          |    |          |          |
|    |           |Osvareu     |                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 18.|           |WC Scoala   |Nr. topo - 2194      |1964|          |          |
|    |           |Osvareu     |S = 18 m.p.          |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 19.|  1.6.3.2. |Gard din    |Nr. topo - 2194      |1964|          |          |
|    |           |fier +      |210 m.l.             |    |          |          |
|    |           |prefabricate|                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 20.|           |Curte Scoala|Nr. topo - 2194      |1964|          |          |
|    |           |Osvareu     |S = 0,17 ha          |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 21.|    1.6.2. |Scoala      |Str. Susani nr. 432  |1961|          |          |
|    |           |generala    |Nr. topo - 718       |    |          |          |
|    |           |Susani      |La N - Ciuta Ioan    |    |          |          |
|    |           |            |La S - Bura Gheorghe |    |          |          |
|    |           |            |La V - Ponor         |    |          |          |
|    |           |            |La E - Vale          |    |          |          |
|    |           |            |2 sali clasa = 70 mp |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 22.|           |Remiza lemne|Nr. topo - 718       |1996|          |          |
|    |           |Scoala      |S = 35 mp            |    |          |          |
|    |           |Susani      |                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 23.|           |WC Scoala   |Nr. topo - 718       |1961|          |          |
|    |           |Susani      |S = 14 mp            |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 24.|  1.6.3.2. |Gard        |Nr. topo - 718       |1961|          |          |
|    |           |prefabricate|200 m.l.             |    |          |          |
|    |           |Scoala      |                     |    |          |          |
|    |           |Susani      |                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 25.|           |Curte scoala|Nr. topo - 718       |1961|          |          |
|    |           |Susani      |0,21 ha              |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 26.|    1.6.2. |Dispensar   |Str. Centru nr. 620  |1979|          |          |
|    |           |uman        |Nr. topo - 2325/1    |    |          |          |
|    |           |            |La N - Post Politie  |    |          |          |
|    |           |            |La S - Strango Vasile|    |          |          |
|    |           |            |La V - Valea Ulitei  |    |          |          |
|    |           |            |La E - Handro Ioan   |    |          |          |
|    |           |            |6 sali, un           |    |          |          |
|    |           |            |coridor = 205,9 mp   |    |          |          |
|    |           |            |apartament medic la  |    |          |          |
|    |           |            |etaj = 120 mp        |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 27.|           |Magazie     |Nr. topo - 2325/1    |1979|          |          |
|    |           |lemne + WC  |S = 60 mp            |    |          |          |
|    |           |Dispensar   |                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 28.|  1.6.3.2. |Gard        |Nr. topo - 2325/1    |1979|          |          |
|    |           |prefabricate|120 m.l.             |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 29.|           |Curte       |Nr. topo - 2325/1    |1979|          |          |
|    |           |Dispensar   |S = 0,07 ha          |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 30.|    1.6.2. |Post Politie|Nr. topo - 2325/2    |1985|          |          |
|    |           |            |Str. Principala      |    |          |          |
|    |           |            |nr. 502/a            |    |          |          |
|    |           |            |La E - Drumul        |    |          |          |
|    |           |            |       Judetean      |    |          |          |
|    |           |            |La S - Dispensarul   |    |          |          |
|    |           |            |       Uman          |    |          |          |
|    |           |            |La V - Valea Ulitei  |    |          |          |
|    |           |            |La N - Grigor Vasile |    |          |          |
|    |           |            |2 birouri = 32 mp    |    |          |          |
|    |           |            |2 apartamente unul la|    |          |          |
|    |           |            |parter si unul la    |    |          |          |
|    |           |            |etaj = 98 mp         |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 31.|           |Remiza lemne|Nr. topo - 2325/2    |1985|          |          |
|    |           |si anexe    |S = 240 mp           |    |          |          |
|    |           |Politie     |                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 32.|  1.6.3.2. |Gard        |Nr. topo - 2325/2    |1985|          |          |
|    |           |prefabricate|115 m.l.             |    |          |          |
|    |           |Post Politie|                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 33.|    1.2.7. |Statia de   |Nr. topo - 2307/1    |1997|          |          |
|    |           |monta a     |La N - Cacau Vasile  |    |          |          |
|    |           |Primariei   |La S - Bud Ioan      |    |          |          |
|    |           |            |La V - Valea Ulitei  |    |          |          |
|    |           |            |La E - Palincas Ana  |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 34.|           |Curtea      |Nr. topo - 2307/1    |1991|          |          |
|    |           |Statiei de  |S = 0,28 ha          |    |          |          |
|    |           |Monta       |                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 35.|  1.6.3.2. |Gard din    |Nr. topo - 2307/1    |1997|          |          |
|    |           |plasa de    |230 m.l              |    |          |          |
|    |           |sarma       |                     |    |          |          |
|    |           |Statie monta|                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 36.|    1.6.2. |Casa de     |Str. Centru nr. 438  |1993|          |          |
|    |           |nunti a     |Nr. topo - 815       |    |          |          |
|    |           |Primariei   |La N - Cotan Maria   |    |          |          |
|    |           |            |La S - Ciuta Maria   |    |          |          |
|    |           |            |La V - Drum          |    |          |          |
|    |           |            |La E - Biserica      |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 37.|           |Anexe + WC  |Nr. topo - 815       |1993|          |          |
|    |           |casa de     |107 mp               |    |          |          |
|    |           |nunti       |                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 38.|  1.6.3.2. |Gard plasa  |Nr. topo - 815       |1993|          |          |
|    |           |de sarma    |286 m.l.             |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 39.|           |Curte casa  |Nr. topo - 815       |1992|          |          |
|    |           |de nunti    |                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 40.|    1.2.7. |Grajd bovine|Nr. topo - 1628/2    |1992|          |          |
|    |           |Primarie    |Str. Morii           |    |          |          |
|    |           |            |La N - Strange Vasile|    |          |          |
|    |           |            |La S - Bura Iacob    |    |          |          |
|    |           |            |La V - Drum          |    |          |          |
|    |           |            |La E - Drum          |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 41.|           |Curte Grajd |Nr. topo - 1628/2    |1992|          |          |
|    |           |bovine      |S = 0,16 ha          |    |          |          |
|    |           |Primarie    |                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 42.|    1.2.7. |Grajd ovine |Str. Morii           |1992|          |          |
|    |           |a Primariei |Nr. topo - 1628/4    |    |          |          |
|    |           |            |La N - Strange Vasile|    |          |          |
|    |           |            |La S - Bura Iacob    |    |          |          |
|    |           |            |La V - Drum          |    |          |          |
|    |           |            |La E - Drum          |    |          |          |
|    |           |            |S = 0,08 ha          |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 43.|           |Curti grajd |Nr. topo - 1628/4    |1992|          |          |
|    |           |Primarie    |S = 0,22 ha          |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 44.|1.3.1.7.2. |Pod peste   |La km 24 + 500       |1974|          |          |
|    |           |raul Tur    |L = 24 x 7 m.l.      |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 45.|1.3.1.7.2. |Podete      |Total 63 bucati.     |1970|          |          |
|    |           |            |Str. Turulung        |  - |          |          |
|    |           |            |Str. Osvaleu         |1991|          |          |
|    |           |            |Str. Otoani          |    |          |          |
|    |           |            |Str. Morii           |    |          |          |
|    |           |            |Str. Principala      |    |          |          |
|    |           |            |Str. Culme           |    |          |          |
|    |           |            |Str. Burasti         |    |          |          |
|    |           |            |Str. Susani          |    |          |          |
|    |           |            |Str. Budeni          |    |          |          |
|    |           |            |Str. Copileasca      |    |          |          |
|    |           |            |Str. Noua            |    |          |          |
|    |           |            |Str. Negreni         |    |          |          |
|    |           |            |Str. Calinesti       |    |          |          |
|    |           |            |Str. Targului        |    |          |          |
|    |           |            |Total = 24 buc.      |    |          |          |
|    |           |            |Extravilan = 39 buc. |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 46.|  1.3.7.1. |Drum comunal|Gherta Mica - sat    |    |          |          |
|    |           |Turulung    |Turung Vii           |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo - 1861      |    |          |          |
|    |           |            |= 2,74 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo - 840 = 2,83|    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 47.|  1.3.7.1. |Strazi si   |Str. Susani          |    |          |          |
|    |           |trotuare    |Nr. topo: 41, 84, 88,|    |          |          |
|    |           |Gherta Mica |97, 103, 106, 151,   |    |          |          |
|    |           |            |231, 232, 281, 356,  |    |          |          |
|    |           |            |413, 432, 459, 630,  |    |          |          |
|    |           |            |920, 924             |    |          |          |
|    |           |            |Total = 5,55 ha      |    |          |          |
|    |           |            |Strada Osvareu       |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 2059       |    |          |          |
|    |           |            |= 166 ha             |    |          |          |
|    |           |            |Strada Noua          |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 508        |    |          |          |
|    |           |            |= 1,07 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Strada Vale Ulitei   |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 777, 1016  |    |          |          |
|    |           |            |= 0,56 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Strada Hermanesti    |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 804, 876   |    |          |          |
|    |           |            |= 0,20 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Strada Copileasca    |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 997, 1070, |    |          |          |
|    |           |            |1022, 1124, 1228     |    |          |          |
|    |           |            |= 1,73 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Strada Popii         |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 1148       |    |          |          |
|    |           |            |= 0,10 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Strada Cosalau       |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 1311       |    |          |          |
|    |           |            |= 0,32 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Strada Negreni       |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 1312       |    |          |          |
|    |           |            |= 0,27 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Strada Tirgului      |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 1669       |    |          |          |
|    |           |            |= 0,24 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Strada Calinesti     |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 1404       |    |          |          |
|    |           |            |= 0,17 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Strada Cimitirului   |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 2219       |    |          |          |
|    |           |            |= 0,20 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Strada Otoani        |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 2446, 2482,|    |          |          |
|    |           |            |2483 = 0,57 ha       |    |          |          |
|    |           |            |Strada Vale Glodului |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 2532       |    |          |          |
|    |           |            |= 0,55 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Strada Drum Vie      |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo 2498, 1956  |    |          |          |
|    |           |            |= 0,17 ha            |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 48.|           |Paduri      |Padure Palna         |    |          |          |
|    |           |            |154,74 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo. 2190/1 si  |    |          |          |
|    |           |            |11,9 ha amenajare    |    |          |          |
|    |           |            |nr. 13. 22,00 ha     |    |          |          |
|    |           |            |Decizia nr. 388/1981 |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 49.|           |Pasuni      |Nr. topo: 720 la     |1992|          |          |
|    |           |Gherta Mica |nr. topo. 1345       |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 50.|           |Targ comunal|Nr. topo: 695        |1995|          |          |
|    |           |            |0,80 ha teren.       |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 51.|           |Teren sport.|Nr. topo - 708/1     |    |          |          |
|    |           |            |0,80 ha teren        |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 52.|           |Cimitire    |Nr. topo: - 460      |    |          |          |
|    |           |Primarie    |= 0,37 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 919        |    |          |          |
|    |           |            |= 0,62 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 923        |    |          |          |
|    |           |            |= 0,16 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 2253       |    |          |          |
|    |           |            |= 0,44 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 2284       |    |          |          |
|    |           |            |= 0,98 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 1006       |    |          |          |
|    |           |            |= 0,35 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 1005       |    |          |          |
|    |           |            |= 0,78 ha            |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 53.|  1.2.8.1. |Balta       |Nr. topo: 759        |    |          |          |
|    |           |            |= 1,25 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 763        |    |          |          |
|    |           |            |= 0,72 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 767        |    |          |          |
|    |           |            |= 2,25 ha            |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 54.|           |Teren       |Teren intravilan     |1944|          |          |
|    |           |Primarie    |Nr. topo: 109/3      |    |          |          |
|    |           |            |= 0,91 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 213        |    |          |          |
|    |           |            |Teren extravilan:    |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: |    |          |          |
|    |           |            |4363/32/34/35/36/33/ |    |          |          |
|    |           |            |37/39 = 38 ha        |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 55.|  1.8.1.1. |Bazin apa   |Nr. topo: 257/1      |    |          |          |
|    |           |            |0,02 ha              |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 56.|1.3.1.7.2. |Pod peste   |La km. 27 + 0,25     |2000|2,2       |          |
|    |           |raul Tur    |L = 24,6 m l = 7,2 m |    |miliarde  |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|

    Comisia speciala pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Gherta Mica

    Presedinte: CACAU IOAN

    Membrii: CIUTA IOAN
    DRAGOS ANDREI
    BART IOSIF
    STRANGO NICOLAESmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1141/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1141 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu