E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1139 din 23 iulie 2004

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 751/2002 privind infiintarea Comisiei de atestare si avizare in domeniul impresariatului artistic si pentru aprobarea Normelor metodologice de atestare a impresarilor artistici si de avizare pentru derularea activitatii de impresariat artistic

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 697 din  3 august 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Alineatul (2) al articolului 1 din Hotararea Guvernului nr. 751/2002 privind infiintarea Comisiei de atestare si avizare in domeniul impresariatului artistic si pentru aprobarea Normelor metodologice de atestare a impresarilor artistici si de avizare pentru derularea activitatii de impresariat artistic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 538 din 23 iulie 2002, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Comisia este organism de specialitate fara personalitate juridica, care functioneaza pe langa Centrul pentru Formare, Educatie Permanenta si Management in Domeniul Culturii."
    Art. 2
    Normele metodologice de atestare a impresarilor artistici si de avizare pentru derularea activitatii de impresariat artistic, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 751/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 538 din 23 iulie 2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 6 alineatul (1), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b^1), cu urmatorul cuprins:
    "b^1) certificatul eliberat de Centrul pentru Formare, Educatie Permanenta si Management in Domeniul Culturii, ca urmare a absolvirii cursului organizat de aceasta institutie;"
    2. La articolul 6, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Cursurile de pregatire a persoanelor fizice pentru participarea la examinare, in vederea obtinerii atestatului de impresar artistic, se organizeaza de catre Centrul pentru Formare, Educatie Permanenta si Management in Domeniul Culturii, in conformitate cu dispozitiile propriului regulament de organizare si functionare si cu prevederile legale in vigoare."
    3. La alineatul (1) al articolului 9, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b^1), cu urmatorul cuprins:
    "b^1) certificatul de cazier fiscal;"
    4. Dupa articolul 11 se introduc doua noi articole, articolele 11^1 si 11^2, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 11^1
    (1) Impresarii artistici, persoane fizice sau juridice, au obligatia solicitarii reavizarii atestatelor de impresar artistic, respectiv a avizelor de impresariat artistic, obtinute in conditiile prezentelor norme metodologice, o data la 3 ani.
    (2) In scopul prevazut la alin. (1) impresarii artistici, persoane fizice, depun la secretarul Comisiei un dosar continand urmatoarele documente:
    a) cerere-tip;
    b) atestatul de impresar artistic;
    c) certificatul de cazier judiciar;
    d) certificatul de cazier fiscal;
    e) raportul activitatilor desfasurate/contractelor incheiate in ultimii 3 ani;
    f) declaratie pe propria raspundere, sub sanctiunea prevederilor legale referitoare la falsul in declaratii, privind veridicitatea informatiilor cuprinse in raport, faptul ca nu a desfasurat activitati ilicite sau contrare ordinii publice ori bunelor moravuri si nu are sume neachitate la scadenta catre persoane fizice sau juridice.
    (3) In scopul prevazut la alin. (1) impresarii artistici, persoane juridice, depun la secretarul Comisiei, prin intermediul reprezentantului legal, un dosar continand urmatoarele documente:
    a) cerere-tip;
    b) avizul de impresariat artistic;
    c) atestatul sau, dupa caz, atestatele de impresar artistic al persoanei, respectiv ale persoanelor fizice asociate persoanei juridice sau angajate in cadrul persoanei juridice cu contract individual de munca pe termen nedeterminat;
    d) copii de pe actul constitutiv, statut si, dupa caz, actele aditionale la acestea;
    e) certificatele de cazier fiscal;
    f) raportul activitatilor desfasurate/contractelor incheiate in ultimii 3 ani;
    g) declaratie pe propria raspundere, sub sanctiunea prevederilor legale referitoare la falsul in declaratii, a reprezentantului persoanei juridice privind veridicitatea informatiilor cuprinse in raport, faptul ca nu a desfasurat activitati ilicite sau contrare ordinii publice ori bunelor moravuri si nu are sume neachitate la scadenta catre persoane fizice sau juridice.
    (4) Secretarul Comisiei verifica actele depuse la dosar in termen de cel mult 10 zile de la data depunerii acestuia. In cazul in care dosarul este incomplet, in termen de 5 zile de la data verificarii, secretarul Comisiei solicita in scris completarea acestuia.
    Art. 11^2
    (1) In cazul in care dosarul este complet, conform dispozitiilor art. 11^1 alin. (2), respectiv alin. (3), secretarul il transmite presedintelui Comisiei. Dosarul va fi supus analizei membrilor Comisiei de catre presedinte in termen de cel mult 10 zile de la data primirii.
    (2) Comisia, in termen de 5 zile de la primirea dosarelor, examineaza documentatia si analizeaza activitatea de impresariat desfasurata de solicitant si ii comunica decizia de reavizare, de suspendare sau de retragere a atestatului de impresar artistic, respectiv a avizului de impresariat artistic, dupa caz."
    5. Literele b) si c) ale alineatului (1) al articolului 12 vor avea urmatorul cuprins:
    "b) incalcarea drepturilor patrimoniale ale artistilor interpreti sau executanti, prevazute de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) depasirea limitelor imputernicirii acordate de artistii interpreti sau executanti."
    6. Dupa articolul 13 se introduc trei noi articole, articolele 13^1, 13^2 si 13^3, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 13^1
    (1) Persoanele fizice sau juridice ale caror atestate de impresar artistic, respectiv avize de impresariat artistic, au fost suspendate sau retrase de catre Comisie prin decizie motivata pot depune contestatii in termen de 10 zile de la primirea comunicarii.
    (2) Contestatia este depusa la secretarul Comisiei si este examinata de membrii Comisiei in termen de 10 zile; in cazul in care contestatarul este nemultumit de raspunsul primit se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.
    Art. 13^2
    In cazul nerespectarii procedurii prevazute la art. 11^1, atestatele de impresar artistic, respectiv avizele de impresariat artistic, inceteaza de drept sa produca efecte juridice in momentul implinirii termenului de 3 ani de la data eliberarii acestora.
    Art. 13^3
    (1) Reprezentantii imputerniciti ai Ministerului Culturii si Cultelor, la nivel central, si cei ai directiilor judetene pentru cultura, culte si patrimoniu cultural, respectiv a municipiului Bucuresti, la nivel local, verifica respectarea de catre impresarii artistici a prevederilor legale in vigoare.
    (2) In cazul in care persoanele mentionate la alin. (1) constata savarsirea de catre impresarii artistici a unora dintre faptele prevazute la art. 12 si 13 sesizeaza Comisia, in vederea adoptarii de catre aceasta a masurilor necesare."
    Art. 3
    Hotararea Guvernului nr. 751/2002 privind infiintarea Comisiei de atestare si avizare in domeniul impresariatului artistic si pentru aprobarea Normelor metodologice de atestare a impresarilor artistici si de avizare pentru derularea activitatii de impresariat artistic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 538 din 23 iulie 2002, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul culturii si cultelor,
                         Razvan Theodorescu

                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Marian Florian Saniuta

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gheorghe Emacu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1139/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1139 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Acord 0 1997
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1320 2012
    Salutările formează firma de împrumut cu pășune verde. Ai nevoie de un credit pentru realizarea proiectelor tale Ai fost respins de multe bănci Aveți nevoie de finanțare pentru consolidarea datoriilor? Aveți nevoie de finanțare care să vă ajute afacerea să revină pe drum. Știți că suntem cea mai bună soluție pentru dvs. în domeniul obținerii unui împrumut personal. Contactați-ne prin: {Greenpastureloanfirm@gmail.com} Acordăm credite la o rată generală anuală de 3% cu Posibilități. Pentru mai multe informații despre ofertele noastre de credit Vă rugăm să ne contactați: Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpasturelanfirm @ gmail .com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Bună ziua doamnelor și domnilor, aveți nevoie urgentă de un împrumut de afaceri, un împrumut personal sau un credit ipotecar? Dacă da, vă sfătuiesc să ne contactați la Sunshine Financial Group prin această adresă de e-mail (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) pentru a obține împrumutul dvs. în termen de 24 de ore, deoarece oferim asistență garantată pentru obținerea unui împrumut. Oferim tot felul de împrumuturi. Fără taxe ascunse. Compania noastră a înregistrat numeroase progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Serviciul nostru de Împrumut vă oferă acces la: - Un împrumut în numerar de până la 20 de milioane EUR - Rata anuală accesibilă de 3%. - Opțiuni de rambursare flexibile; Puteți alege între 1 și 30 de ani pentru a rambursa împrumutul - Aplicați oricând și oriunde Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Pentru mai multe informații, contactați-ne prin intermediul E-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) {WhatsApp: +447903159998} Există un împrumut pentru toată lumea, aplicați astăzi și veți fi bucuroși că ați făcut-o
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu