E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1139 din 23 iulie 2004

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 751/2002 privind infiintarea Comisiei de atestare si avizare in domeniul impresariatului artistic si pentru aprobarea Normelor metodologice de atestare a impresarilor artistici si de avizare pentru derularea activitatii de impresariat artistic

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 697 din  3 august 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Alineatul (2) al articolului 1 din Hotararea Guvernului nr. 751/2002 privind infiintarea Comisiei de atestare si avizare in domeniul impresariatului artistic si pentru aprobarea Normelor metodologice de atestare a impresarilor artistici si de avizare pentru derularea activitatii de impresariat artistic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 538 din 23 iulie 2002, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Comisia este organism de specialitate fara personalitate juridica, care functioneaza pe langa Centrul pentru Formare, Educatie Permanenta si Management in Domeniul Culturii."
    Art. 2
    Normele metodologice de atestare a impresarilor artistici si de avizare pentru derularea activitatii de impresariat artistic, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 751/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 538 din 23 iulie 2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 6 alineatul (1), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b^1), cu urmatorul cuprins:
    "b^1) certificatul eliberat de Centrul pentru Formare, Educatie Permanenta si Management in Domeniul Culturii, ca urmare a absolvirii cursului organizat de aceasta institutie;"
    2. La articolul 6, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Cursurile de pregatire a persoanelor fizice pentru participarea la examinare, in vederea obtinerii atestatului de impresar artistic, se organizeaza de catre Centrul pentru Formare, Educatie Permanenta si Management in Domeniul Culturii, in conformitate cu dispozitiile propriului regulament de organizare si functionare si cu prevederile legale in vigoare."
    3. La alineatul (1) al articolului 9, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b^1), cu urmatorul cuprins:
    "b^1) certificatul de cazier fiscal;"
    4. Dupa articolul 11 se introduc doua noi articole, articolele 11^1 si 11^2, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 11^1
    (1) Impresarii artistici, persoane fizice sau juridice, au obligatia solicitarii reavizarii atestatelor de impresar artistic, respectiv a avizelor de impresariat artistic, obtinute in conditiile prezentelor norme metodologice, o data la 3 ani.
    (2) In scopul prevazut la alin. (1) impresarii artistici, persoane fizice, depun la secretarul Comisiei un dosar continand urmatoarele documente:
    a) cerere-tip;
    b) atestatul de impresar artistic;
    c) certificatul de cazier judiciar;
    d) certificatul de cazier fiscal;
    e) raportul activitatilor desfasurate/contractelor incheiate in ultimii 3 ani;
    f) declaratie pe propria raspundere, sub sanctiunea prevederilor legale referitoare la falsul in declaratii, privind veridicitatea informatiilor cuprinse in raport, faptul ca nu a desfasurat activitati ilicite sau contrare ordinii publice ori bunelor moravuri si nu are sume neachitate la scadenta catre persoane fizice sau juridice.
    (3) In scopul prevazut la alin. (1) impresarii artistici, persoane juridice, depun la secretarul Comisiei, prin intermediul reprezentantului legal, un dosar continand urmatoarele documente:
    a) cerere-tip;
    b) avizul de impresariat artistic;
    c) atestatul sau, dupa caz, atestatele de impresar artistic al persoanei, respectiv ale persoanelor fizice asociate persoanei juridice sau angajate in cadrul persoanei juridice cu contract individual de munca pe termen nedeterminat;
    d) copii de pe actul constitutiv, statut si, dupa caz, actele aditionale la acestea;
    e) certificatele de cazier fiscal;
    f) raportul activitatilor desfasurate/contractelor incheiate in ultimii 3 ani;
    g) declaratie pe propria raspundere, sub sanctiunea prevederilor legale referitoare la falsul in declaratii, a reprezentantului persoanei juridice privind veridicitatea informatiilor cuprinse in raport, faptul ca nu a desfasurat activitati ilicite sau contrare ordinii publice ori bunelor moravuri si nu are sume neachitate la scadenta catre persoane fizice sau juridice.
    (4) Secretarul Comisiei verifica actele depuse la dosar in termen de cel mult 10 zile de la data depunerii acestuia. In cazul in care dosarul este incomplet, in termen de 5 zile de la data verificarii, secretarul Comisiei solicita in scris completarea acestuia.
    Art. 11^2
    (1) In cazul in care dosarul este complet, conform dispozitiilor art. 11^1 alin. (2), respectiv alin. (3), secretarul il transmite presedintelui Comisiei. Dosarul va fi supus analizei membrilor Comisiei de catre presedinte in termen de cel mult 10 zile de la data primirii.
    (2) Comisia, in termen de 5 zile de la primirea dosarelor, examineaza documentatia si analizeaza activitatea de impresariat desfasurata de solicitant si ii comunica decizia de reavizare, de suspendare sau de retragere a atestatului de impresar artistic, respectiv a avizului de impresariat artistic, dupa caz."
    5. Literele b) si c) ale alineatului (1) al articolului 12 vor avea urmatorul cuprins:
    "b) incalcarea drepturilor patrimoniale ale artistilor interpreti sau executanti, prevazute de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) depasirea limitelor imputernicirii acordate de artistii interpreti sau executanti."
    6. Dupa articolul 13 se introduc trei noi articole, articolele 13^1, 13^2 si 13^3, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 13^1
    (1) Persoanele fizice sau juridice ale caror atestate de impresar artistic, respectiv avize de impresariat artistic, au fost suspendate sau retrase de catre Comisie prin decizie motivata pot depune contestatii in termen de 10 zile de la primirea comunicarii.
    (2) Contestatia este depusa la secretarul Comisiei si este examinata de membrii Comisiei in termen de 10 zile; in cazul in care contestatarul este nemultumit de raspunsul primit se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.
    Art. 13^2
    In cazul nerespectarii procedurii prevazute la art. 11^1, atestatele de impresar artistic, respectiv avizele de impresariat artistic, inceteaza de drept sa produca efecte juridice in momentul implinirii termenului de 3 ani de la data eliberarii acestora.
    Art. 13^3
    (1) Reprezentantii imputerniciti ai Ministerului Culturii si Cultelor, la nivel central, si cei ai directiilor judetene pentru cultura, culte si patrimoniu cultural, respectiv a municipiului Bucuresti, la nivel local, verifica respectarea de catre impresarii artistici a prevederilor legale in vigoare.
    (2) In cazul in care persoanele mentionate la alin. (1) constata savarsirea de catre impresarii artistici a unora dintre faptele prevazute la art. 12 si 13 sesizeaza Comisia, in vederea adoptarii de catre aceasta a masurilor necesare."
    Art. 3
    Hotararea Guvernului nr. 751/2002 privind infiintarea Comisiei de atestare si avizare in domeniul impresariatului artistic si pentru aprobarea Normelor metodologice de atestare a impresarilor artistici si de avizare pentru derularea activitatii de impresariat artistic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 538 din 23 iulie 2002, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul culturii si cultelor,
                         Razvan Theodorescu

                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Marian Florian Saniuta

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gheorghe Emacu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1139/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1139 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu