Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1114 din 10 octombrie 2002

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 763 din 18 octombrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul apararii nationale,
                         Ioan Mircea Pascu

                         Ministru de interne,
                         Ioan Rus

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961

    Art. 1
    Beneficiaza de prevederile Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961, denumita in continuare lege, persoanele, cetateni romani, care au efectuat stagiul militar in detasamentele de munca din cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 14 ianuarie 1950 - 28 februarie 1961.
    Art. 2
    Prin stagiu militar in detasamentele de munca din cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii se intelege perioada dintre data incorporarii si data trecerii in rezerva sau data lasarii la vatra, dupa caz, cuprinsa in intervalul 14 ianuarie 1950 - 28 februarie 1961.
    Art. 3
    (1) Pentru stabilirea si plata indemnizatiei lunare prevazute la art. 2 din lege se iau in calcul si fractiunile de luna.
    (2) Indemnizatia aferenta unei fractiuni de luna se determina ca produs intre indemnizatia zilnica si numarul de zile calendaristice cuprinse in fractiunea de luna. Indemnizatia zilnica se determina ca raport intre indemnizatia lunara prevazuta la art. 2 din lege, respectiv 15.000 lei, si perioada de 30 de zile, astfel: 15.000/30 = 500 lei pentru o zi.
    Art. 4
    (1) Drepturile prevazute de lege se stabilesc de catre comisia pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, care functioneaza in cadrul caselor teritoriale de pensii.
    (2) Din comisia prevazuta la alin. (1) face parte si un reprezentant al centrului militar teritorial, desemnat de comandantul acestuia.
    Art. 5
    Plata drepturilor prevazute de lege se efectueaza, la cererea solicitantului, de catre casa teritoriala de pensii in raza careia se afla domiciliul solicitantului, conform dispozitiilor art. 6 alin. (1) din lege, chiar daca acesta beneficiaza de pensie din alt sistem de asigurari sociale neintegrat in sistemul public de pensii.
    Art. 6
    (1) Dovada incadrarii in prevederile art. 1 din lege se face cu unul dintre urmatoarele acte:
    a) livret militar, in original si in copie;
    b) adeverinta eliberata de centrele militare judetene sau de UM 02405 Pitesti, in original si in copie.
    (2) La cererea pentru stabilirea drepturilor prevazute de lege solicitantul are obligatia sa prezinte urmatoarele acte, in original si in copie:
    a) actul de identitate;
    b) certificatul de casatorie si certificatul de deces al sotului, in cazul sotiei celui decedat, prevazuta la art. 3 din lege.
    Art. 7
    Pentru stabilirea drepturilor prevazute de lege Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale poate solicita Arhivelor Nationale, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare, intocmirea unei evidente a detasamentelor de munca din cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii, in baza documentelor pe care le detin.
    Art. 8
    (1) Persoanele prevazute la art. 1 din lege vor beneficia de prevederile acesteia cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare depunerii cererii.
    (2) Cererile inregistrate la casele teritoriale de pensii anterior datei intrarii in vigoare a legii se vor considera ca fiind depuse la data de 5 august 2002.
    Art. 9
    Hotararea prevazuta la art. 6 alin. (4) din lege si decizia de revizuire prevazuta la art. 7 alin. (2) din lege se vor elabora potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1, respectiv nr. 2, care fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    Casa judeteana de pensii/Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti
............................................
       (se completeaza dupa caz)

    Comisia pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare

                              HOTARAREA
             nr. ............ din data de ...................
    pentru stabilirea drepturilor prevazute de Legea nr. 309/2002

    Comisia pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, in componenta prevazuta la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961,
    avand in vedere prevederile art. 1, 2 si art. 6 alin. (4) din Legea nr. 309/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 385 din 6 iunie 2002,
    examineaza in vederea solutionarii cererea domnului/doamnei ......................................, fiul/fiica lui ...................... si al/a ............, nascut/nascuta la data de .................... in localitatea .........................., domiciliat/domiciliata in ........................., inregistrata la Casa de pensii .................... cu nr. ................. din data de ..................... .
    Prin cererea inregistrata titularul/sotia titularului decedat solicita recunoasterea perioadei ........................ in care titularul a efectuat stagiul militar in detasamentele de munca din cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961, in temeiul art. 1 din Legea nr. 309/2002.
    In dovedirea cererii sale titularul/sotia titularului decedat a depus urmatoarele acte*):
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    Motivare: Avand in vedere ca din verificarea actelor depuse se confirma/nu se confirma cele solicitate, comisia hotaraste:
    Admite/respinge cererea domnului/doamnei .................................. si constata ca perioada ......................... se incadreaza/nu se incadreaza in prevederile art. 1 din Legea nr. 309/2002.
    Drepturile se acorda incepand cu data de ..............................*).
    Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.

          Presedintele comisiei,                 Membrii comisiei:
       ............................       ..............................
                                          ..............................
                                          ..............................
                                          ..............................

                            Director general,
                     ..............................
------------
    *) 1. livret militar;
       2. adeverinta eliberata de UM 02405 Pitesti;
       3. adeverinta eliberata de organele militare teritoriale;
       4. act de identitate;
       5. certificat de casatorie (in cazul sotiilor celor decedati, prevazute la art. 3 din lege);
       6. certificat de deces (in cazul sotiilor celor decedati, prevazute la art. 3 din lege).
    *) Aceste precizari sunt valabile pentru persoanele care se incadreaza in prevederile Legii nr. 309/2002.

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    Casa judeteana de pensii/Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti
....................................
     (se completeaza dupa caz)

    Comisia pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare

                           DECIZIA DE REVIZUIRE
                nr. ............. din data de ...............

    Ca urmare a sesizarii domnului/doamnei ......................, inregistrata sub nr. .............. din data de ................, formulata in temeiul art. 7 din Legea nr. 309/2002, prin care se solicita revizuirea Hotararii nr. ........ din data de ................ a Comisiei pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare,
    se constata ca din actele care au stat la baza emiterii acestei decizii: ...
................................................................................
................................................................................
    Fata de cele expuse, se mentine/se anuleaza/se revizuieste decizia, in sensul ca: .....................................................................
................................................................................
................................................................................
    Cu drept de contestatie conform Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.

            Presedintele comisiei,                 Membrii comisiei:
         ............................       ..............................
                                            ..............................
                                            ..............................
                                            ..............................

                            Director general,
                     ..............................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1114/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1114 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
ANONIM a comentat Ordin 67 2017
    Exista vreun template pentru Raport?
ANONIM a comentat Hotărârea 1202 2010
    Nu am gasit niciunde cum se calculeaza tariful pe unitatea de masura (metri cadere/luna) x ore functionare. Cum sa calculez metri cadere / luna???
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu