Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1106 din 14.11.2012

privind modificarea şi completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 13 din 08 ianuarie 2013SmartCity1

In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IDatele de identificare şi valorile de inventar ale bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia, înregistrate la Ministerul Finanţelor Publice şi prevăzute în anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Aiud, se modifică după cum urmează:

la poziţia 37076, coloana 9 va avea următorul cuprins: „10006763 lei (reevaluare)“;

la poziţia 37079, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1015637 lei (reevaluare)“;

la poziţia 37081, coloana 9 va avea următorul cuprins: „208792 lei (reevaluare)“;

la poziţia 102596, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2265254 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155639, coloana 9 va avea următorul cuprins: „52344 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155641, coloana 9 va avea următorul cuprins: „82623 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155642, coloana 9 va avea următorul cuprins: „132403 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155643, coloana 9 va avea următorul cuprins: „380973 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155644, coloana 9 va avea următorul cuprins: „168303 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155645, coloana 9 va avea următorul cuprins: „10722 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155647, coloana 9 va avea următorul cuprins: „32526 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155649, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2601579 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155651, coloana 9 va avea următorul cuprins: „13006 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155653, coloana 9 va avea următorul cuprins: „179225 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155655, coloana 9 va avea următorul cuprins: „50219 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155658, coloana 5 va avea următorul cuprins: „Copertină atelaje (redenumire)“;

la poziţia 155660, coloana 9 va avea următorul cuprins: „88926 lei (îndreptare eroare)“;

la poziţia 155668, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1020002 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155669, coloana 9 va avea următorul cuprins: „492734 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155670, coloana 9 va avea următorul cuprins: „41224 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155673, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2477314 lei (reevaluare)“.2. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Arad: a)se introduc 27 de poziţii, conform anexei nr. 1; b)se modifică următoarele poziţii:

la poziţia 27528, coloana 9 va avea următorul cuprins: „519936 lei (eroare de operare)“;

la poziţia 27556, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2313792 lei (evaluare)“;

la poziţia 27557, coloana 5 va avea următorul cuprins: „Teren extravilan (redenumire)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „344284 lei (evaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Extras CF nr. 320566, 320658, 320736“;

la poziţia 27558, coloana 5 va avea următorul cuprins: „Teren arabil extravilan (Cadas) (redenumire)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „82268 lei (evaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Extras CF nr. 320782“;

la poziţia 27560, coloana 9 va avea următorul cuprins: „21081 lei (evaluare)“;

la poziţia 153943, coloana 5 va avea următorul cuprins: „428 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, CF nr. 316128“;

la poziţia 153944, coloana 5 va avea următorul cuprins: „259 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, CF nr. 316128“;

la poziţia 153945, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1015 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, CF nr. 316128“;

la poziţia 153946, coloana 5 va avea următorul cuprins: „267 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, CF nr. 316128“;

la poziţia 153947, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1015 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, CF nr. 316128“;

la poziţia 153948, coloana 5 va avea următorul cuprins: „259 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, CF nr. 316128“;

la poziţia 153949, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Pavilion maximă siguranţă (carantină) şi corp scară detenţie 6A (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „516 mp (ridicare topografică)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „3781160 lei“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, CF nr. 316128“;

la poziţia 153950, coloana 5 va avea următorul cuprins: „530 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, CF nr. 316128“;

la poziţia 153951, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4106 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, CF nr. 316128“;

la poziţia 153952, coloana 5 va avea următorul cuprins: „27 mp/buc. (ridicare topografică)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, CF nr. 316128“;

la poziţia 153953, coloana 5 va avea următorul cuprins: „86 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, CF nr. 316128“;

la poziţia 153954, coloana 5 va avea următorul cuprins: „55 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, CF nr. 316128“;

la poziţia 153955, coloana 5 va avea următorul cuprins: „553 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, CF nr. 316128“;

la poziţia 153956, coloana 5 va avea următorul cuprins: „138 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, CF nr. 316128“;

la poziţia 153957, coloana 5 va avea următorul cuprins: „176 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, CF nr. 316128“;

la poziţia 153958, coloana 5 va avea următorul cuprins: „314 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, CF nr. 316128“;

la poziţia 153959, coloana 5 va avea următorul cuprins: „124 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, CF nr. 316128“;

la poziţia 153960, coloana 5 va avea următorul cuprins: „850 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, CF nr. 316128“;

la poziţia 153961, coloana 5 va avea următorul cuprins: „870 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, CF nr. 316128“;

la poziţia 153962, coloana 5 va avea următorul cuprins: „989 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, CF nr. 316128“;

la poziţia 153963, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Pavilion detenţie 5C şi corp scară detenţie 6B (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1145 mp (ridicare topografică)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „9605288 lei“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, CF nr. 316128“;

la poziţia 153965, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Bloc locuinţe de serviciu - 14 apartamente (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „868 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Hotărâre CL Arad nr. 61/1994, HG nr. 295/2011, Extras CF nr. 304123“;

la poziţia 153967, coloana 9 va avea următorul cuprins: „0 lei (ca urmare a intabulării dreptului de concesiune pe toată durata existenţei construcţiei, conform contractului de concesiune încheiat cu Primăria Arad; valoarea de inventar a fost modificată întrucât acest teren nu este înregistrat cu valoare în evidenţa Penitenciarului Arad, el fiind înregistrat astfel în evidenţa Primăriei Arad)“;

la poziţia 155687, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Drum acces (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1647 mp“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „805246 lei (evaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, proces-verbal de recepţie finală din 2011“;

la poziţia 155689, coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, proces-verbal de recepţie finală din 2011“;

la poziţia 155690, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Reţele gaze naturale (redenumire)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, proces-verbal de recepţie finală din 2011“; c)se abrogă următoarele poziţii:

poziţia 155685 - Corp scară detenţie 6A, deoarece se regăseşte şi în cadrul poziţiei 153949 (este un subansamblu care formează poziţia 153949, în urma măsurătorilor cadastrale şi a intabulării);

poziţia 155686 - Corp scară detenţie 6B, deoarece se regăseşte şi în cadrul poziţiei 153963 (este un subansamblu care formează poziţia 153963, în urma măsurătorilor cadastrale şi a intabulării);

poziţia 155688 - Drum, deoarece se regăseşte şi în cadrul poziţiei 155687 (este un subansamblu care formează poziţia 155687).3. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Bacău: a)se modifică următoarele poziţii:

la poziţia 35711, coloana 9 va avea următorul cuprins: „37966 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156021, coloana 9 va avea următorul cuprins: „6249 lei (reevaluare)“; b)se abrogă poziţia 35710 - Teren agricol, fiind înregistrat dublu, respectiv poziţia 35711 (înregistrare eronată).4. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Baia Mare: a)se modifică următoarele poziţii:

la poziţia 28083, coloana 9 va avea următorul cuprins: „828036 lei (reevaluare)“;

la poziţia 28084, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2162595 lei (reevaluare)“;

la poziţia 28085, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1033493 lei (reparaţie capitală, recepţie finală decembrie 2012)“;

la poziţia 28086, coloana 9 va avea următorul cuprins: „235870 lei (reevaluare)“;

la poziţia 28087, coloana 9 va avea următorul cuprins: „757421 lei (reevaluare)“;

la poziţia 153932, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1494456 lei (evaluare)“;

la poziţia 153934, coloana 9 va avea următorul cuprins: „374125 lei (evaluare)“; b)se abrogă următoarele poziţii:

poziţia 28088 - Teren agricol, deoarece s-a retras dreptul de administrare prin Hotărârea Consiliului Local Baia Sprie nr. 25/2000 (Penitenciarul Baia Mare cedează din administrare suprafaţa de teren de 5 ha înscris în CF 461 şi 868 şi i se atribuie de către Consiliul Local al Oraşului Baia Sprie administrarea unui teren arabil în suprafaţă de 4,44 ha înscris în CF 401 cu nr. MFP 153934);

poziţia 153933 - Teren agricol, deoarece s-a retras dreptul de administrare prin Hotărârea Consiliului Local Baia Mare nr. 44/2009 (prin HCL nr. 62/1997 - Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a dat în administrare operativă Penitenciarului Baia Mare suprafaţa de teren arabil de 20 ha, identificat prin CF nr. 3630; în urma raportului de specialitate nr. 79/2009 întocmit de Direcţia juridică - Administraţie publică locală se propune retragerea dreptului de administrare operativă stabilit în favoarea Penitenciarului Baia Mare prin HCL nr. 62/1997 asupra unui teren în suprafaţă de 20 ha, motivat de faptul că Penitenciarul Baia Mare nu a folosit acest teren în scopul stabilit prin HCL nr. 62/1997); c)poziţiile 153930 şi 153931 se comasează, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Teren curţi construcţii“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4,9 ha (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „1897839 lei (evaluare)“.5. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Bistriţa, se modifică după cum urmează:

la poziţia 37335, coloana 9 va avea următorul cuprins: „403110 lei (reevaluare)“;

la poziţia 37336, coloana 9 va avea următorul cuprins: „891528 lei (reevaluare)“;

la poziţia 37337, coloana 9 va avea următorul cuprins: „178331 lei (reevaluare)“;

la poziţia 37338, coloana 9 va avea următorul cuprins: „727693 lei (reevaluare)“;

la poziţia 37339, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1964323 lei (reevaluare)“;

la poziţia 37340, coloana 9 va avea următorul cuprins: „883496 lei (reevaluare)“;

la poziţia 37341, coloana 9 va avea următorul cuprins: „365917 lei (reevaluare)“;

la poziţia 37342, coloana 9 va avea următorul cuprins: „6987012 lei (reevaluare)“;

la poziţia 112980, coloana 9 va avea următorul cuprins: „192925 lei (reevaluare)“;

la poziţia 153968, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2660442 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155691, coloana 9 va avea următorul cuprins: „524752 lei (reevaluare)“.6. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Brăila: a)poziţia 37275 - Teren agricol - se defalcă conform poziţiilor cuprinse în cadrul anexei nr. 2 şi se vor atribui numere MFP distincte; b)se modifică următoarele poziţii:

la poziţia 37271, coloana 8 va avea următorul cuprins: „1997“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „271364 lei (reevaluare)“;

la poziţia 37272, coloana 8 va avea următorul cuprins: „1983“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „580925 lei (reevaluare)“;

la poziţia 37273, coloana 8 va avea următorul cuprins: „1983“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „625080 lei (reevaluare)“;

la poziţia 37274, coloana 8 va avea următorul cuprins: „2008“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „139976 lei (reevaluare)“;

la poziţia 153936, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Staţie de epurare ape uzate (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „incinta GAZ com. Vădeni“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „26161 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155692, coloana 9 va avea următorul cuprins: „4544735 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155693, coloana 8 va avea următorul cuprins: „1984“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „341600 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156263, coloana 9 va avea următorul cuprins: „255679 lei (reevaluare)“.7. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Spital Bucureşti Jilava, se modifică după cum urmează:

la poziţia 35304, coloana 5 va avea următorul cuprins: „S+P+1 - 1197 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 35305, coloana 5 va avea următorul cuprins: „S+P+1 - 209 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 35306, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 237 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „108958 lei (reevaluare)“;

la poziţia 35307, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 472 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 35308, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P+1 - 138 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „33569 lei (eroare de operare, a fost trecută o cifră în plus)“;

la poziţia 35310, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Birouri servicii (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 308 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 8 va avea următorul cuprins: „1967“;

la poziţia 35311, coloana 5 va avea următorul cuprins: „D+P+2 - 1619 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „6913802 lei (lucrare de reparaţie capitală, recepţie finală în anul 2010)“;

la poziţia 35312, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 149 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 35313, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 212 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 35314, coloana 5 va avea următorul cuprins: „S+P - 150 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 35315, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 206 mp (ridicare topografică)“.8. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Bazei de Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii Jilava, se modifică după cum urmează:

la poziţia 107544, coloana 9 va avea următorul cuprins: „241510 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107545, coloana 9 va avea următorul cuprins: „720 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107546, coloana 9 va avea următorul cuprins: „341700 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107547, coloana 9 va avea următorul cuprins: „154300 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107548, coloana 9 va avea următorul cuprins: „195410 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107549, coloana 9 va avea următorul cuprins: „106420 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107550, coloana 9 va avea următorul cuprins: „149100 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107551, coloana 9 va avea următorul cuprins: „141020 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107552, coloana 9 va avea următorul cuprins: „318900 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107553, coloana 9 va avea următorul cuprins: „216700 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107554, coloana 9 va avea următorul cuprins: „510200 lei (reevaluare)“. 9. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Bucureşti Rahova, se modifică după cum urmează:

la poziţia 154339, coloana 9 va avea următorul cuprins: „11299795 (reevaluare)“;

la poziţia 154340, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1780412 (reevaluare)“;

la poziţia 154341, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1390661 (reevaluare)“;

la poziţia 154342, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1273664 (reevaluare)“;

la poziţia 154343, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1960169 (reevaluare)“;

la poziţia 154344, coloana 9 va avea următorul cuprins: „3081021 (reevaluare)“;

la poziţia 154345, coloana 9 va avea următorul cuprins: „3635036 (reevaluare)“;

la poziţia 154346, coloana 9 va avea următorul cuprins: „4798033 (reevaluare)“;

la poziţia 154347, coloana 9 va avea următorul cuprins: „7065615 (reevaluare)“;

la poziţia 154348, coloana 9 va avea următorul cuprins: „3321475 (reevaluare)“;

la poziţia 154349, coloana 9 va avea următorul cuprins: „5205039 (reevaluare)“;

la poziţia 154350, coloana 9 va avea următorul cuprins: „8673650 (reevaluare)“;

la poziţia 154351, coloana 9 va avea următorul cuprins: „8976782 (reevaluare)“;

la poziţia 154352, coloana 9 va avea următorul cuprins: „8272521 (reevaluare)“;

la poziţia 154353, coloana 9 va avea următorul cuprins: „9506177 (reevaluare)“;

la poziţia 154354, coloana 9 va avea următorul cuprins: „4457823 (reevaluare)“;

la poziţia 154355, coloana 9 va avea următorul cuprins: „4330457 (reevaluare)“;

la poziţia 154356, coloana 9 va avea următorul cuprins: „4854907 (reevaluare)“;

la poziţia 154357, coloana 9 va avea următorul cuprins: „5030223 (reevaluare)“;

la poziţia 154358, coloana 9 va avea următorul cuprins: „4690904 (reevaluare)“;

la poziţia 154359, coloana 9 va avea următorul cuprins: „5073378 (reevaluare)“;

la poziţia 154360, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2742028 (reevaluare)“;

la poziţia 154361, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2110266 (reevaluare)“;

la poziţia 154362, coloana 9 va avea următorul cuprins: „3917730 (reevaluare)“;

la poziţia 154363, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Teren incintă principală penitenciar (redenumire)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „10447431 (reevaluare)“;

la poziţia 154364, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Teren adiacent incintă penitenciar (redenumire)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „5759900 (evaluare)“;

la poziţia 154365, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Pavilion detenţie (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P+3 - 1538,56 mp (transfer parţial la Penitenciar Spital Bucureşti Rahova - conform Proces-verbal nr. 23134/2004 + ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „2781532 (reevaluare)“;

la poziţia 154366, coloana 9 va avea următorul cuprins: „367947 (reevaluare)“;

la poziţia 154367, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1154789 (reevaluare)“;

la poziţia 154368, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1530021 (reevaluare)“;

la poziţia 154369, coloana 9 va avea următorul cuprins: „10189310 (reevaluare)“;

la poziţia 154370, coloana 9 va avea următorul cuprins: „333190 (reevaluare)“;

la poziţia 154371, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Reţele electrice exterioare (redenumire)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „2974080 (reevaluare)“;

la poziţia 154372, coloana 9 va avea următorul cuprins: „738819 (reevaluare)“;

la poziţia 154373, coloana 9 va avea următorul cuprins: „92553 (reevaluare)“;

la poziţia 154374, coloana 9 va avea următorul cuprins: „25473 (reevaluare)“;

la poziţia 154375, coloana 9 va avea următorul cuprins: „347935 (reevaluare)“;

la poziţia 154376, coloana 9 va avea următorul cuprins: „191442 (reevaluare)“;

la poziţia 154377, coloana 5 va avea următorul cuprins: „6 X 0,6 mp“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „1698 (reevaluare)“;

la poziţia 154378, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4 X 0,6 mp“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „1999“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „700 (reevaluare)“;

la poziţia 154379, coloana 7 va avea următorul cuprins: „1974“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „980 (reevaluare)“;

la poziţia 154381, coloana 9 va avea următorul cuprins: „36493 (reevaluare)“;

la poziţia 154382, coloana 9 va avea următorul cuprins: „944 (reevaluare)“;

la poziţia 154383, coloana 9 va avea următorul cuprins: „68441 (reevaluare)“;

la poziţia 154386, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Teren curţi construcţii ferma Bragadiru (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „39000 mp (măsurători cadastrale + intabulare)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1726300 (evaluare)“, iar coloana 10 se va completa cu următoarele: „Extras CF nr. 13856/2010 (înscriere în cadastru general)“;

la poziţia 154387, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Teren ferma GAZ Bragadiru (teren agricol) (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „575320 mp (măsurători cadastrale + intabulare)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „18677400 (evaluare)“, iar coloana 10 se va completa cu următoarele: „Extras CF nr. 13856/2010 (înscriere în cadastru general)“;

la poziţia 156286, coloana 9 va avea următorul cuprins: „877 (reevaluare)“;

la poziţia 156287, coloana 9 va avea următorul cuprins: „4091 (reevaluare)“;

la poziţia 156288, coloana 9 va avea următorul cuprins: „7867 (reevaluare)“;

la poziţia 156289, coloana 9 va avea următorul cuprins: „3157937 (reevaluare)“.10. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Codlea: a)se introduc 31 de poziţii, potrivit anexei nr. 3; b)poziţia 155810 - Teren tenis + împrejmuire teren tenis se defalcă conform poziţiilor cuprinse la A şi B din cadrul anexei nr. 3 şi se vor atribui numere MFP distincte;

poziţia 155811 - Teren sport + împrejmuire teren sport se defalcă conform poziţiilor cuprinse la C şi D din cadrul anexei nr. 3 şi se vor atribui numere MFP distincte;

poziţia 104053 - Imobil 1046 - se defalcă conform poziţiilor cuprinse între E şi F din cadrul anexei nr. 3 şi se vor atribui numere MFP distincte; c)se modifică următoarele poziţii:

la poziţia 36652, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Pavilion administrativ A 46-40-02 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P+1 - 417,40 mp (ridicare topografică)“, coloana 8 va avea următorul cuprins: „1992“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „98588 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36653, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Bloc alimentar - centrala termică 46-40-04 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „S+P+1 - 525,80 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „345153 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36654, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Atelier producţie nr. 1 46-40-05 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P+1 - 477,45 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „668649 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36655, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Atelier întreţinere 46-40-06 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 332,16 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „98403 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36656, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Pavilion vizită + beci 46-40-07 (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „S+P - 308,50 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 36657, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Pavilion deţinuţi - infirmerii, cabinete medicale 46-40-08 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P+1 - 502 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „300833 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36658, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Pavilion deţinere 46-40-09 (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „P+1 - 1065,60 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 36659, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Post control nr. 2 + birouri 46-40-10 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P+1 - 169,60 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „3441 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36660, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Pavilion administrativ B 46-40-11 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „D+P+M - 121,60 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 8 va avea următorul cuprins: „1952“;

la poziţia 36661, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Bloc locuinţe de serviciu 46-40-28 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P+2 - 258,90 mp (ridicare topografică)“, coloana 8 va avea următorul cuprins: „1998“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „1276 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36662, coloana 4 va avea următorul cuprins: „PC nr. 1 - popota, camere oaspeţi 46-40-12 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P+1-377,90 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „7079 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36663, coloana 8 va avea următorul cuprins: „1990“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „2291286 lei (evaluare)“;

la poziţia 36664, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Curţi plimbare ppl 46-40-34 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „328,20 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „389464 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154041, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Depozit carburanţi - uleiuri 46-40-14 (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 22,40 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 154042, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Depozit armament 46-40-03 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 197,02 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 8 va avea următorul cuprins: „1985“;

la poziţia 154043, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Copertină metalică 46-40-13 (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 46,64 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 154044, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Garaj auto, P.C., dormitor 46-40-25 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 765,30 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „7362 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154045, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Sala aşteptare vizite 46-40-33 (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 59,65 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 154046, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Sere + centrală termică 46-40-22 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 3628,06 mp (demolare + ridicare topografică)“, coloana 8 va avea următorul cuprins: „1984“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „9494 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154047, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Copertină metalică parcare 46-40-31 (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 132,55 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 154048, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Drumuri, curţi, platforme 46-40-37 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 4369,27 mp (ridicare topografică + separare terenuri ocupate de construcţii de drumuri, curţi platforme)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „27613 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154067, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Adăpost animale nr. 3 + magazie staţie epurare 46-40-20 (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 185,25 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 154068, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Fânar 46-40-19 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 264 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „2637 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154069, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Adăpost animale nr. 2 + magazii 46-40-16 (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 624,70 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 154070, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Adăpost animale nr. 5 46-40-44 (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „320,85 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 154071, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Moară, magazie, furaje 46-40-18 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 315 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „247789 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154072, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Clădire administrativă + dormitoare ppl + adăpost animale nr. 1 + CT + abator 46-40-15 (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „P + 1 - 981,30 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 154073, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Adăpost motopompă 46-40-21 (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 15 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 154074, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Staţie de epurare 46-40-42 (redenumire)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „2137695 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154075, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Reţele de alimentare cu energie electrică 46-40-38 (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „970 ml“;

la poziţia 154076, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Puţ forat, rezervor apă 46-40-23 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 45,75 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „21878 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154077, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Padoc câini 46-40-26 (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 65 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 154078, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Magazie legume 46-40-27 (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 53,17 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 154079, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Împrejmuire unitate + foişoare 46-40-35 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 1210,42 ml“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „21204 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154080, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Depozit cartofi 46-40-29 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 280,70 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „2257 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154081, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Baraca metalică 46-40-30 (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 480 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 154082, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Atelier producţie nr. 2 46-40-24 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 794,15 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „10448 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154084, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Pavilion administrativ - transmisiuni 46-40-32 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 72,75 mp (ridicare topografică - doar clădirea, fără curte)“, coloana 8 va avea următorul cuprins: „1988“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „194507 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154085, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Pavilion administrativ - arhivă 46-40-01 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „122,85 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „71534 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154086, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Transformator GAZ 46-40-40 (redenumire)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „2664 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155723, coloana 9 va avea următorul cuprins: „22877 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155724, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2341 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155725, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Corp A (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P + 1 - 609,50 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „317340 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155726, coloana 9 va avea următorul cuprins: „5215 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155727, coloana 9 va avea următorul cuprins: „16164 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155728, coloana 9 va avea următorul cuprins: „34889 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155729, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2609 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155730, coloana 9 va avea următorul cuprins: „333673 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155731, coloana 9 va avea următorul cuprins: „712 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155732, coloana 5 va avea următorul cuprins: „Structură de rezistenţă şi şarpantă - Gospodărie de ape minerale (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „163653 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155733, coloana 9 va avea următorul cuprins: „28725 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155735, coloana 9 va avea următorul cuprins: „10427 lei (eroare de operare)“;

la poziţia 155751, coloana 8 va avea următorul cuprins: „1998“;

la poziţia 155803, coloana 8 va avea următorul cuprins: „2003“;

la poziţia 155805, coloana 8 va avea următorul cuprins: „1998“;

la poziţia 155807, coloana 8 va avea următorul cuprins: „1998“;

la poziţia 155808, coloana 8 va avea următorul cuprins: „1998“;

la poziţia 155809, coloana 8 va avea următorul cuprins: „1998“;

la poziţia 155813, coloana 8 va avea următorul cuprins: „2001“; d)se abrogă următoarele poziţii:

poziţia 155734 - Teren curţi construcţii, deoarece suprafaţa este inclusă la poziţia 155737;

poziţiile 155738 şi 155739 - Buveta, deoarece sunt incluse în cadrul poziţiei 155814;

poziţiile 155743, 155744, 155745, 155746, 155747, 155748, 155749, 155750 - Puţ forat, deoarece sunt incluse în cadrul poziţiei 155730.11. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Colibaşi: a)se introduce o poziţie, potrivit anexei nr. 4; b)se modifică următoarele poziţii:

la poziţia 38347, coloana 7 va avea următorul cuprins: „România, judeţul Argeş, localitatea Mioveni, bd. Dacia nr. 1 (localizare în teren)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „557560 lei (reevaluare)“;

la poziţia 38348, coloana 7 va avea următorul cuprins: „România, judeţul Argeş, localitatea Mioveni, bd. Dacia nr. 1 (localizare în teren)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „2058603 lei (reevaluare)“;

la poziţia 38350, coloana 7 va avea următorul cuprins: „România, judeţul Argeş, localitatea Mioveni, bd. Dacia nr. 1 (localizare în teren)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „103825 lei (reevaluare)“;

la poziţia 38352, coloana 7 va avea următorul cuprins: „România, judeţul Argeş, localitatea Mioveni, bd. Dacia nr. 1 (localizare în teren)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „609738 lei (reevaluare)“;

la poziţia 38354, coloana 7 va avea următorul cuprins: „România, judeţul Argeş, localitatea Mioveni, bd. Dacia nr. 1 (localizare în teren)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „5854942 lei (reevaluare)“;

la poziţia 38357, coloana 5 va avea următorul cuprins: 269964 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „România, judeţul Argeş, comuna Miceşti“, coloana 8 va avea următorul cuprins: „1980“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „431340 lei (reevaluare)“;

la poziţia 106305, coloana 7 va avea următorul cuprins: „România, judeţul Argeş, localitatea Mioveni, bd. Dacia nr. 1 (localizare în teren)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „602268 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154087, coloana 9 va avea următorul cuprins: „32409 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154091, coloana 9 va avea următorul cuprins: „10756 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154093, coloana 7 va avea următorul cuprins: „România, judeţul Argeş, comuna Miceşti“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „67881 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154094, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2644760 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154095, coloana 9 va avea următorul cuprins: „178086 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155815, coloana 9 va avea următorul cuprins: „86496 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155816, coloana 9 va avea următorul cuprins: „133330 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155817, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2650511 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155818, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2935008 lei (reevaluare)“; c)poziţiile: 154096 - Secţie deţinere spital, 154097 - Secţie deţinere, 154098 - Clădire staţie oxigen se transferă la Penitenciar Spital Colibaşi (separare patrimoniu, conform Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.522/C/2000, Proces-verbal nr. Y2/3146 şi nr. Y2/3510 din 2000, Proces-verbal nr. 1831/1999, Proces-verbal nr. 31110/2002, Proces-verbal de recepţie finală nr. M7744/2005).12. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Spital Colibaşi, se modifică după cum urmează:

la poziţia 154096, coloana 9 va avea următorul cuprins: „720873 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154097, coloana 9 va avea următorul cuprins: „28584 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154098, coloana 9 va avea următorul cuprins: „189783 lei (reevaluare)“;13. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Craiova, se modifică după cum urmează:

la poziţia 39035, coloana 9 va avea următorul cuprins: „362075 lei (reevaluare)“;

la poziţia 39036, coloana 9 va avea următorul cuprins: „192913 lei (reevaluare)“;

la poziţia 39037, coloana 9 va avea următorul cuprins: „126474 lei (reevaluare)“;

la poziţia 39038, coloana 9 va avea următorul cuprins: „104833 lei (reevaluare)“;

la poziţia 39039, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2013269 lei (reevaluare)“;

la poziţia 39040, coloana 9 va avea următorul cuprins: „93567 lei (reevaluare)“;

la poziţia 39041, coloana 9 va avea următorul cuprins: „107563 lei (reevaluare)“;

la poziţia 39042, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2285988 lei (reevaluare)“;

la poziţia 39043, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1359647 lei (reevaluare)“;

la poziţia 39044, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2199187 lei (reevaluare)“;

la poziţia 39045, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Birouri şi spaţii vizitatori (redenumire)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „68838 lei (reevaluare)“;

la poziţia 39046, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2922290 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154003, coloana 9 va avea următorul cuprins: „4931139 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154127, coloana 9 va avea următorul cuprins: „16207 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154128, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1154 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154129, coloana 9 va avea următorul cuprins: „69031 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154130, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1115 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154131, coloana 9 va avea următorul cuprins: „832 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154132, coloana 9 va avea următorul cuprins: „486704 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154133, coloana 9 va avea următorul cuprins: „108736 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154134, coloana 9 va avea următorul cuprins: „77023 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154135, coloana 9 va avea următorul cuprins: „112525 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154136, coloana 9 va avea următorul cuprins: „50448 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154137, coloana 9 va avea următorul cuprins: „6954 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154138, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2720812 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154139, coloana 9 va avea următorul cuprins: „90655 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154140, coloana 9 va avea următorul cuprins: „80265 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154141, coloana 9 va avea următorul cuprins: „70687 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154142, coloana 9 va avea următorul cuprins: „58235 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154143, coloana 9 va avea următorul cuprins: „453694 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154144, coloana 9 va avea următorul cuprins: „35505 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154147, coloana 9 va avea următorul cuprins: „30797 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154148, coloana 5 va avea următorul cuprins: 11155 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „464313 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154149, coloana 5 va avea următorul cuprins: 21,72 ha (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „200626 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154629, coloana 9 va avea următorul cuprins: „19202 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154630, coloana 9 va avea următorul cuprins: „12069 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154631, coloana 9 va avea următorul cuprins: „10133 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154632, coloana 9 va avea următorul cuprins: „8078 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154633, coloana 9 va avea următorul cuprins: „7865 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154634, coloana 9 va avea următorul cuprins: „9070 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154635, coloana 9 va avea următorul cuprins: „4552 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154636, coloana 9 va avea următorul cuprins: „23362 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154637, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2771 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154638, coloana 9 va avea următorul cuprins: „43478 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154639, coloana 9 va avea următorul cuprins: „12849 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154640, coloana 9 va avea următorul cuprins: „21611 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154641, coloana 9 va avea următorul cuprins: „9613 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154642, coloana 9 va avea următorul cuprins: „8361 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154643, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1726 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154644, coloana 9 va avea următorul cuprins: „10647 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154645, coloana 9 va avea următorul cuprins: „34635 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154646, coloana 9 va avea următorul cuprins: „94816 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154647, coloana 9 va avea următorul cuprins: „24535 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154648, coloana 9 va avea următorul cuprins: „124201 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154649, coloana 9 va avea următorul cuprins: „44092 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154650, coloana 9 va avea următorul cuprins: „17325 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154651, coloana 9 va avea următorul cuprins: „8030 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154652, coloana 9 va avea următorul cuprins: „37554 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154653, coloana 9 va avea următorul cuprins: „37554 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154654, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1425 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154655, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1425 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154656, coloana 9 va avea următorul cuprins: „7322 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154657, coloana 9 va avea următorul cuprins: „50717 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154658, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1181 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154659, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1996 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154660, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1949 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154661, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1842 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154662, coloana 9 va avea următorul cuprins: „34527 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154663, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1117 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154664, coloana 9 va avea următorul cuprins: „18651 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154665, coloana 9 va avea următorul cuprins: „13 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154666, coloana 9 va avea următorul cuprins: „707 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154667, coloana 9 va avea următorul cuprins: „40462 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154668, coloana 9 va avea următorul cuprins: „3071 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154669, coloana 9 va avea următorul cuprins: „267212 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154670, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1806665 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154671, coloana 9 va avea următorul cuprins: „295174 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154672, coloana 9 va avea următorul cuprins: „229398 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154673, coloana 9 va avea următorul cuprins: „296951 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154674, coloana 9 va avea următorul cuprins: „10676 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154675, coloana 9 va avea următorul cuprins: „49767 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154676, coloana 9 va avea următorul cuprins: „11163 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154677, coloana 9 va avea următorul cuprins: „600 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154678, coloana 9 va avea următorul cuprins: „5263 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154679, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2264 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154680, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1216 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154681, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2842 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154682, coloana 9 va avea următorul cuprins: „49026 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154683, coloana 9 va avea următorul cuprins: „13730 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154684, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2095 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154685, coloana 9 va avea următorul cuprins: „14024 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154686, coloana 9 va avea următorul cuprins: „26234 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154687, coloana 9 va avea următorul cuprins: „448 lei (reevaluare)“.14. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului de Minori şi Tineri Craiova: a)se introduce o poziţie, potrivit anexei nr. 5; b)se modifică următoarele poziţii:

la poziţia 40101, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 201 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „118501 lei (reevaluare)“;

la poziţia 40102, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 702 mp (ridicare topografică)“, coloana 8 va avea următorul cuprins: „1992“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „106874 lei (reevaluare)“;

la poziţia 40103, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P + 2 - 626 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „167397 lei (reevaluare)“;

la poziţia 40104, coloana 5 va avea următorul cuprins: „S + P + 4 - 633 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „459485 lei (reevaluare)“;

la poziţia 40105, coloana 5 va avea următorul cuprins: „D + P - 355 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „95829 lei (reevaluare)“;

la poziţia 40106, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P- 190 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „26982 lei (reevaluare)“;

la poziţia 40108, coloana 9 va avea următorul cuprins: „166313 lei (reevaluare)“;

la poziţia 40109, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 459 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „61177 lei (reevaluare)“;

la poziţia 40110, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P + 2 - 579 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „179367 lei (reevaluare)“;

la poziţia 40111, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 363 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „67943 lei (reevaluare)“;

la poziţia 40112, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P + 1 - 1405 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „405472 lei (reevaluare)“;

la poziţia 153982, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 197 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „43365 lei (reevaluare)“;

la poziţia 153983, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 139 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „1496 lei (reevaluare)“;

la poziţia 153984, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 202 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „66983 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154050, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 30 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 154058, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2013 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154059, coloana 9 va avea următorul cuprins: „111415 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154064, coloana 9 va avea următorul cuprins: „4726 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156039, coloana 9 va avea următorul cuprins: „48379 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156040, coloana 9 va avea următorul cuprins: „5396 lei (reevaluare)“; c)se abrogă următoarele poziţii:

poziţiile 154051, 154052, 154053, 154054, 154055, 154056 deoarece sunt dublate de poziţiile 154060, 154061, 154062, 154063, 154064, 154065 (înregistrare dublă);

poziţia 154060 - Magazie cazarmare, deoarece a fost demolată conform Autorizaţiei de demolare nr. 42/2008;

poziţia 154061 - Puţ apă, deoarece a fost trecut în contul 2131, ca echipament tehnologic.15. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Spital Dej: a)se introduce o poziţie, potrivit anexei nr. 6; b)se modifică următoarele poziţii:

la poziţia 61986, coloana 5 va avea următorul cuprins: „S + P - 515 mp (ridicare topografică)“, coloana 8 va avea următorul cuprins: „1997“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „886300 lei (reevaluare)“;

la poziţia 61987, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P + 1 + 2 - 874,15 mp (ridicare topografică)“, coloana 8 va avea următorul cuprins: „1997“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „2632600 lei (reevaluare)“;

la poziţia 61988, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Centrală termică + atelier (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 212,15 mp (ridicare topografică)“, coloana 8 va avea următorul cuprins: „1997“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „61500 lei (reevaluare)“;

la poziţia 61989, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 72,5 mp (eroare de operare)“, coloana 8 va avea următorul cuprins: „1997“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „17700 lei (reevaluare)“;

la poziţia 61990, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 9 mp (eroare de operare)“, coloana 8 va avea următorul cuprins: „1997“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „7900 lei (reevaluare)“.16. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Deva: a)se introduce o poziţie, potrivit anexei nr. 7; b)se modifică următoarele poziţii:

la poziţia 37791, coloana 7 va avea următorul cuprins: „România, judeţul Hunedoara, Bârcea Mare, str. Sântuhalm nr. 1 (localizare în teren)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „344773 lei (reevaluare)“;

la poziţia 37792, coloana 7 va avea următorul cuprins: „România, judeţul Hunedoara, Bârcea Mare, str. Sântuhalm nr. 1 (localizare în teren)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „1326609 lei (reevaluare)“;

la poziţia 37793, coloana 7 va avea următorul cuprins: „România, judeţul Hunedoara, Bârcea Mare, str. Sântuhalm nr. 1 (localizare în teren)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „68369 lei (reevaluare)“;

la poziţia 37794, coloana 7 va avea următorul cuprins: „România, judeţul Hunedoara, Bârcea Mare, str. Sântuhalm nr. 1 (localizare în teren)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „222094 lei (reevaluare)“;

la poziţia 37795, coloana 9 va avea următorul cuprins: „43448 lei (reevaluare)“;

la poziţia 37796, coloana 9 va avea următorul cuprins: „128785 lei (reevaluare)“;

la poziţia 37797, coloana 7 va avea următorul cuprins: „România, judeţul Hunedoara, Bârcea Mare, str. Sântuhalm nr. 1 (localizare în teren)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „18785 lei (reevaluare)“;

la poziţia 37798, coloana 7 va avea următorul cuprins: „România, judeţul Hunedoara, Bârcea Mare, str. Sântuhalm nr. 1 (localizare în teren)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „1700088 lei (reevaluare)“;

la poziţia 106327, coloana 7 va avea următorul cuprins: „România, judeţul Hunedoara, Bârcea Mare, str. Sântuhalm nr. 1 (localizare în teren)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „340960 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155819, coloana 7 va avea următorul cuprins: „România, judeţul Hunedoara, Bârcea Mare, str. Sântuhalm nr. 1 (localizare în teren)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „1763814 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155820, coloana 9 va avea următorul cuprins: „643983 lei (reevaluare)“.17. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Drobeta-Turnu Severin: a)se introduc 7 poziţii, potrivit anexei nr. 8; b)se modifică următoarele poziţii:

la poziţia 34428, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P + 1 - 1388 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „133659 lei (reevaluare)“;

la poziţia 34429, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 121,55 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „32362 lei (reevaluare)“;

la poziţia 34430, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 243,61 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „33251 lei (reevaluare)“;

la poziţia 34431, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Bloc administrativ (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 622,41 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „342856 lei (reevaluare)“;

la poziţia 34432, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P + 1-812,68 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „275662 lei (reevaluare)“;

la poziţia 34433, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 117,17 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „21128 lei (reevaluare)“;

la poziţia 34434, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P- 210 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „21643 lei (reevaluare)“;

la poziţia 34435, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Garaj, birouri, ateliere (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P + 1-478,39 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „304224 lei (reevaluare)“;

la poziţia 34436, coloana 9 va avea următorul cuprins: „174786 lei (reevaluare)“;

la poziţia 34437, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Clădire corp detenţie C3 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P + 1 - 433,67 mp (ridicare topografică)“, coloana 8 va avea următorul cuprins: „1912“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „869825 lei (reevaluare)“;

la poziţia 34438, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 524,41 mp (ridicare topografică)“, coloana 8 va avea următorul cuprins: „1930“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „645611 lei (reevaluare)“;

la poziţia 34439, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Clădire corp detenţie (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P + 1 - 740,97 mp (ridicare topografică)“, coloana 8 va avea următorul cuprins: „1930“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „912779 lei (reevaluare)“;

la poziţia 34440, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Clădire bucătărie (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 378,74 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „283387 lei (reevaluare)“;

la poziţia 34441, coloana 5 va avea următorul cuprins: „62729 mp (retrocedare CLFF Şimian conform sentinţelor civile: nr. 3539/12.09.2006 - 16311 mp, nr. 2553/25.05.2007 - 10160 mp, nr. 4205/01.10.2007 - 13200 mp, nr. 3284/04.07.2008 - 10000 mp)“, coloana 8 va avea următorul cuprins: „1930“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „1525569 lei (reevaluare)“;

la poziţia 34442, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Teren (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „54493 mp, CF nr. 380/N nr. cadastral 440 (ridicare topografică)“, coloana 8 va avea următorul cuprins: „1988“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „162934 lei (evaluare)“;

la poziţia 106339, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „36801 lei (reevaluare)“.18. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Focşani, se modifică după cum urmează:

la poziţia 36312, coloana 9 va avea următorul cuprins: „303848 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36313, coloana 9 va avea următorul cuprins: „38076 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36314, coloana 9 va avea următorul cuprins: „509572 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36315, coloana 9 va avea următorul cuprins: „5340094 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36316, coloana 9 va avea următorul cuprins: „124489 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36317, coloana 9 va avea următorul cuprins: „139937 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36318, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1778325 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36319, coloana 9 va avea următorul cuprins: „144075 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36320, coloana 9 va avea următorul cuprins: „489476 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36321, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2163806 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155821, coloana 9 va avea următorul cuprins: „213845 lei (reevaluare)“.19. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Galaţi: a)se introduc două poziţii, potrivit anexei nr. 9; b)se modifică următoarele poziţii:

la poziţia 26748, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Anexă (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 25,11 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „10964 lei (reevaluare)“;

la poziţia 26749, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 145,87 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „596176 lei (reevaluare)“;

la poziţia 26751, coloana 5 va avea următorul cuprins: „430521,77 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „614784 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154113, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Drumuri şi platforme (redenumire)“;

la poziţia 154114, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 27,90 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 154115, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 262,51 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 154116, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Remiză (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 131,94 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 154117, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Hidrofor (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 8,10 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „România, judeţul Galaţi, comuna Şendreni (localizare în teren)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „9842 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154118, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Magazii (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 131,29 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 154119, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Depozite (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 1180,25 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „România, judeţul Galaţi, municipiul Galaţi, str. Traian nr. 252 (localizare în teren)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „199553 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154120, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Punct control (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 55,35 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 154121, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Birouri, magazii (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 266,95 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 154122, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Birouri, magazii (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 176,61 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 154123, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P- 139,62 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 154125, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Anexe, magazii (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 390,95 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 154126, coloana 9 va avea următorul cuprins: „7923308 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155822, coloana 9 va avea următorul cuprins: „30373 lei (reevaluare)“.20. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Giurgiu: a)se modifică următoarele poziţii:

la poziţia 154152, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2099840 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 se va completa cu următoarele: „PV 79668/2000“;

la poziţia 154153, coloana 9 va avea următorul cuprins: „3517121 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 se va completa cu următoarele: „PV 79669/2000“;

la poziţia 154154, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1002275 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 se va completa cu următoarele: „PV 79672/2000“;

la poziţia 154155, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2331327 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 se va completa cu următoarele: „PV 79671/2000“;

la poziţia 154156, coloana 9 va avea următorul cuprins: „3195397 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 se va completa cu următoarele: „PV 79672/2000“;

la poziţia 154157, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1582956 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 se va completa cu următoarele: „PV 79673/2000“;

la poziţia 154158, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1789298 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 se va completa cu următoarele: „PV 79675/2000“;

la poziţia 154159, coloana 9 va avea următorul cuprins: „3891161 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 se va completa cu următoarele: „PV 14084/2001“;

la poziţia 154160, coloana 9 va avea următorul cuprins: „11584441 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 se va completa cu următoarele: „PV 22520/2002“;

la poziţia 154161, coloana 9 va avea următorul cuprins: „12323188 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 se va completa cu următoarele: „PV 14086/2001“;

la poziţia 154162, coloana 9 va avea următorul cuprins: „12709479 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 se va completa cu următoarele: „PV 79670/2000“;

la poziţia 154163, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2930924 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 se va completa cu următoarele: „PV 22521/2002“;

la poziţia 154164, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2720362 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 se va completa cu următoarele: „PV 14085/2001“;

la poziţia 154165, coloana 9 va avea următorul cuprins: „3057509 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 se va completa cu următoarele: „PV 20063/2000“;

la poziţia 154166, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1430430 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 se va completa cu următoarele: „PV 20062/2002“;

la poziţia 154167, coloana 9 va avea următorul cuprins: „4919714 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 se va completa cu următoarele: „PV 25633/2003“;

la poziţia 154168, coloana 9 va avea următorul cuprins: „4349794 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 se va completa cu următoarele: „PV 20061/2002“;

la poziţia 154169, coloana 9 va avea următorul cuprins: „4082114 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 se va completa cu următoarele: „PV 35552/2003“;

la poziţia 154170, coloana 9 va avea următorul cuprins: „6573036 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 se va completa cu următoarele: „PV 33025/2004“;

la poziţia 154171, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2181702 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 se va completa cu următoarele: „PV 33027/2004“;

la poziţia 154172, coloana 9 va avea următorul cuprins: „4183132 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 se va completa cu următoarele: „PV 33026/2004“;

la poziţia 154181, coloana 10 se va completa cu următoarele: „Aviz MA nr. 15/1993“;

la poziţia 154181, coloana 9 va avea următorul cuprins: „6185690 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155823, coloana 9 va avea următorul cuprins: „7257526 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155824, coloana 9 va avea următorul cuprins: „4256023 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155825, coloana 9 va avea următorul cuprins: „3481031 lei (reevaluare)“; b)se abrogă poziţiile 154173 - Împrejmuire plasă, 154174 - Împrejmuire semifabricate, 154175 - Reţele hidro exterioare, 154176 - Reţele termo exterioare, 154177 - Reţele electrice exterioare, 154178 - Racord apă, canal, 154179 - Racord electric, 154180 - Drumuri şi platforme, 155826 - Copertine, 155827 - Curţi plimbare, deoarece acestea reprezintă amenajări la terenuri şi, conform legii, sunt supuse amortizării.21. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Gherla: a)se introduc 6 poziţii, potrivit anexei nr. 10; b)poziţia 154111 - Construcţii - se defalcă conform poziţiilor cuprinse între A şi B din cadrul anexei nr. 10 şi se vor atribui numere MFP distincte; c)se modifică următoarele poziţii:

la poziţia 36022, coloana 9 va avea următorul cuprins: „81959 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36023, coloana 9 va avea următorul cuprins: „134386 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36024, coloana 9 va avea următorul cuprins: „85205 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36025, coloana 9 va avea următorul cuprins: „288571 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36026, coloana 8 va avea următorul cuprins: „1540“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „277915 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36027, coloana 9 va avea următorul cuprins: „471913 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36028, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1647822 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36029, coloana 9 va avea următorul cuprins: „60153 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36030, coloana 9 va avea următorul cuprins: „47007 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36031, coloana 9 va avea următorul cuprins: „98501 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36032, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P- 239,4 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „1108648 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36033, coloana 9 va avea următorul cuprins: „806502 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36034, coloana 9 va avea următorul cuprins: „95421 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36035, coloana 9 va avea următorul cuprins: „86238 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36036, coloana 9 va avea următorul cuprins: „17068 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36037, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 1840,90 mp [îndreptare eroare, pct. 18 lit. b) paragraful (3) din HG nr. 295/2011]“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „337988 lei [îndreptare eroare, pct. 18 lit. b) paragraful (3) din HG nr. 295/2011]“;

la poziţia 36038, coloana 9 va avea următorul cuprins: „847404 lei (reevaluare)“;

la poziţia 106370, coloana 9 va avea următorul cuprins: „144663 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154099, coloana 9 va avea următorul cuprins: „18924 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154100, coloana 9 va avea următorul cuprins: „4639 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154101, coloana 9 va avea următorul cuprins: „3611 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154102, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1580 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154103, coloana 9 va avea următorul cuprins: „12065 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154104, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Atelier tâmplărie (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 200 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „723787 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154105, coloana 9 va avea următorul cuprins: „38146 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154106, coloana 9 va avea următorul cuprins: „122211 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154107, coloana 9 va avea următorul cuprins: „96915 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154108, coloana 9 va avea următorul cuprins: „23385 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154109, coloana 9 va avea următorul cuprins: „145538 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154110, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1828788 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154112, coloana 9 va avea următorul cuprins: „112072 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155828, coloana 9 va avea următorul cuprins: „18556 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155829, coloana 9 va avea următorul cuprins: „29631 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155830, coloana 9 va avea următorul cuprins: „48828 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155831, coloana 9 va avea următorul cuprins: „25326 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155832, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2564 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155833, coloana 9 va avea următorul cuprins: „34248 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155834, coloana 9 va avea următorul cuprins: „6605 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155835, coloana 9 va avea următorul cuprins: „709 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155836, coloana 9 va avea următorul cuprins: „3534 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155837, coloana 9 va avea următorul cuprins: „656 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155838, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2058 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155839, coloana 9 va avea următorul cuprins: „31721 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155840, coloana 9 va avea următorul cuprins: „5353 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155841, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2379 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155843, coloana 8 va avea următorul cuprins: „1540“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „303923 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155844, coloana 9 va avea următorul cuprins: „51853 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155845, coloana 9 va avea următorul cuprins: „5948 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155846, coloana 9 va avea următorul cuprins: „24 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155847, coloana 9 va avea următorul cuprins: „48 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155848, coloana 9 va avea următorul cuprins: „156549 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155849, coloana 9 va avea următorul cuprins: „23772 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155850, coloana 9 va avea următorul cuprins: „60543 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155851, coloana 9 va avea următorul cuprins: „91400 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155852, coloana 9 va avea următorul cuprins: „552477 lei (reparaţie capitală cu finalizare + reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Sentinţă civilă nr. 12.172/1995, HG nr. 295/2011, Proces-verbal de recepţie finală nr. U/45159 din 15.07.2010 a lucrărilor de RK Pavilion detenţie“;

la poziţia 155854, coloana 9 va avea următorul cuprins: „5079 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155855, coloana 9 va avea următorul cuprins: „42850 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155856, coloana 9 va avea următorul cuprins: „87570 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155857, coloana 9 va avea următorul cuprins: „56266 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155858, coloana 9 va avea următorul cuprins: „159285 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155859, coloana 9 va avea următorul cuprins: „36914 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155860, coloana 9 va avea următorul cuprins: „36508 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155861, coloana 9 va avea următorul cuprins: „56754 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155862, coloana 9 va avea următorul cuprins: „336946 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155863, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2790051 lei (reevaluare)“; d)se abrogă următoarele poziţii:

poziţia 155853 - Corp gardă, deoarece se regăseşte în cadrul poziţiei 36037 (înregistrare dublă);

poziţia 36037 - Spaţii detenţie, deoarece se regăseşte în cadrul poziţiei 106369 (înregistrare dublă);

poziţia 106369 - Clădiri, deoarece se regăseşte defalcată la poziţiile 155849 - Clădire corp A1, 155850 - Clădire corp A2, 155851 - Clădire corp B1, 155852 - Clădire corp B2, 155853 - Corp gardă, 155854 - Cameră grup electrogen, 36037 - Spaţii detenţie (înregistrare dublă).22. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Iaşi: a)se introduc 6 poziţii, potrivit anexei nr. 11; b)se modifică următoarele poziţii:

la poziţia 39519, coloana 9 va avea următorul cuprins: „477081 lei (reevaluare)“;

la poziţia 39522, coloana 9 va avea următorul cuprins: „131875 lei (reevaluare)“;

la poziţia 39523, coloana 9 va avea următorul cuprins: „29597 lei (reevaluare)“;

la poziţia 39525, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Pavilion detenţie Corp A (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins „S + P + 1 - 1720,29 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „223806 lei (reevaluare)“;

la poziţia 39526, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Pavilion detenţie Corp B (redenumire)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „1748796 lei (reevaluare)“;

la poziţia 39527, coloana 9 va avea următorul cuprins: „686265 lei (reevaluare)“;

la poziţia 39528, coloana 9 va avea următorul cuprins: „7409 lei (reevaluare)“;

la poziţia 39529, coloana 9 va avea următorul cuprins: „25112 lei (reevaluare)“;

la poziţia 39530, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2,5 ha - Parcela Ap1 (719/1) (ridicare topografică + 5 ha se regăsesc la poziţia MF 155878 - Teren agricol Chiriţa - Parcela Ap 1 (4494)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „1190 lei (reevaluare)“;

la poziţia 39531, coloana 9 va avea următorul cuprins: „22681 lei (reevaluare)“;

la poziţia 153969, coloana 9 va avea următorul cuprins: „873875 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155864, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2052 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155865, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1763 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155868, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2208 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155869, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2233 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155870, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Magazie echipament şi ateliere (redenumire)“;

la poziţia 155874, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1365 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155875, coloana 9 va avea următorul cuprins: „8132 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155876, coloana 9 va avea următorul cuprins: „144593 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155877, coloana 9 va avea următorul cuprins: „292 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155878, coloana 8 va avea următorul cuprins: „1989“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „2379 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155879, coloana 8 va avea următorul cuprins: „1980“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „13468 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155880, coloana 9 va avea următorul cuprins: „104427 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155881, coloana 9 va avea următorul cuprins: „29946 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155882, coloana 9 va avea următorul cuprins: „29946 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155883, coloana 9 va avea următorul cuprins: „59892 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155884, coloana 9 va avea următorul cuprins: „59892 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155885, coloana 9 va avea următorul cuprins: „59892 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155886, coloana 8 va avea următorul cuprins: „1993“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „72841 lei (reevaluare)“.23. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Mărgineni: a)se introduce o poziţie, potrivit anexei nr. 12; b)se modifică următoarele poziţii:

la poziţia 60417, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1081303 lei (reevaluare)“;

la poziţia 60418, coloana 9 va avea următorul cuprins: „194327 lei (reevaluare)“;

la poziţia 60419, coloana 9 va avea următorul cuprins: „88241 lei (reevaluare)“;

la poziţia 60420, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1126220 lei (reevaluare)“;

la poziţia 60421, coloana 9 va avea următorul cuprins: „27849 lei (reevaluare)“;

la poziţia 60422, coloana 9 va avea următorul cuprins: „440308 lei (reevaluare)“;

la poziţia 60423, coloana 9 va avea următorul cuprins: „399665 lei (reevaluare)“;

la poziţia 60424, coloana 9 va avea următorul cuprins: „49900 lei (reevaluare)“;

la poziţia 60425, coloana 9 va avea următorul cuprins: „440308 lei (reevaluare)“;

la poziţia 60427, coloana 9 va avea următorul cuprins: „484911 lei (reevaluare)“;

la poziţia 60431, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1148175 lei (reevaluare)“;

la poziţia 60432, coloana 9 va avea următorul cuprins: „229028 lei (reevaluare)“;

la poziţia 60433, coloana 9 va avea următorul cuprins: „34894 lei (reevaluare)“;

la poziţia 60434, coloana 9 va avea următorul cuprins: „276860 lei (reevaluare)“;

la poziţia 60435, coloana 9 va avea următorul cuprins: „24993 lei (reevaluare)“;

la poziţia 60436, coloana 9 va avea următorul cuprins: „501886 lei (reevaluare)“;

la poziţia 60437, coloana 9 va avea următorul cuprins: „119025 lei (reevaluare)“;

la poziţia 60438, coloana 9 va avea următorul cuprins: „32720 lei (reevaluare)“;

la poziţia 60439, coloana 9 va avea următorul cuprins: „484180 lei ( reevaluare)“;

la poziţia 60440, coloana 9 va avea următorul cuprins: „310700 lei (reevaluare)“;

la poziţia 60441, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Teren agricol GAZ şi câmp (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „421208 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ordinul nr. 503/1969, Protocol nr. 249168/6347/1986 al Departamentului Agriculturii de Stat şi Ministerul de Interne, Ordinul nr. 132/1992, Ordinul de transfer nr. 12/1978 al Departamentului Agriculturii de Stat“;

la poziţia 106419, coloana 9 va avea următorul cuprins: „109515 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „PV 1597/1974, transcris la Notariatul de stat Dâmboviţa“;

la poziţia 106421, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Magazii - spaţii depozitare (redenumire)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „50170 lei (reevaluare)“;

la poziţia 153970, coloana 9 va avea următorul cuprins: „686580 lei (evaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „PV 1579/1974, PV recepţie finală 14253/19.12.2011“;

la poziţia 153971, coloana 5 va avea următorul cuprins: „42658 mp (ridicare topografică)“.24. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Miercurea-Ciuc: a)se modifică următoarele poziţii:

la poziţia 34995, coloana 9 va avea următorul cuprins: „847000 lei (reevaluare)“;

la poziţia 34996, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Detenţie 1 + Centrală termică + Bucătărie (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins „392,14 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „2252300 lei (reevaluare)“;

la poziţia 34997, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1687400 lei (reevaluare)“;

la poziţia 34998, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1650600 lei (reevaluare)“;

la poziţia 34999, coloana 9 va avea următorul cuprins: „705910 lei (reevaluare)“;

la poziţia 35001, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Teren şi amenajări de teren (redenumire)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „1632860 lei (reevaluare)“;

la poziţia 153973, coloana 9 va avea următorul cuprins: „903200 lei (reevaluare)“;

la poziţia 106471, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1244600 lei (reevaluare)“; b)se abrogă poziţia 153972, Teren curţi construcţii, deoarece în urma măsurătorilor cadastrale a fost inclusă în poziţia 35001.25. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Oradea: a)se introduce o poziţie, potrivit anexei nr. 13; b)se modifică următoarele poziţii:

la poziţia 34346, coloana 9 va avea următorul cuprins: „319055 lei (reevaluare)“;

la poziţia 34347, coloana 9 va avea următorul cuprins: „110049 lei (reevaluare)“;

la poziţia 34348, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1379360 lei (reevaluare)“;

la poziţia 34351, coloana 9 va avea următorul cuprins: „470572 lei (reevaluare)“;

la poziţia 34352, coloana 9 va avea următorul cuprins: „40497 lei (reevaluare)“;

la poziţia 34353, coloana 9 va avea următorul cuprins: „32976 lei (reevaluare)“;

la poziţia 34354, coloana 9 va avea următorul cuprins: „22392 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154008, coloana 9 va avea următorul cuprins: „11259677 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154206, coloana 8 va avea următorul cuprins: „2007“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „200689 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154207, coloana 8 va avea următorul cuprins: „2007“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „88884 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154208, coloana 8 va avea următorul cuprins: „2007“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „16778 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154210, coloana 8 va avea următorul cuprins: „2007“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „15 lei (eroare de operare)“;

la poziţia 154211, coloana 8 va avea următorul cuprins: „2007“;

la poziţia 154212, coloana 8 va avea următorul cuprins: „2007“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „26 lei (eroare de operare)“;

la poziţia 154213, coloana 8 va avea următorul cuprins: „2007“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „8 lei (eroare de operare)“;

la poziţia 154214, coloana 8 va avea următorul cuprins: „2007“;

la poziţia 154215, coloana 8 va avea următorul cuprins: „2007“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „10300 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154216, coloana 8 va avea următorul cuprins: „2007“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „10300 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154217, coloana 8 va avea următorul cuprins: „2007“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „10300 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154218, coloana 8 va avea următorul cuprins: „2007“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „10300 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154219, coloana 8 va avea următorul cuprins: „2007“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „10324 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154220, coloana 8 va avea următorul cuprins: „2007“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „10324 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154221, coloana 8 va avea următorul cuprins: „2007“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „10324 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154222, coloana 8 va avea următorul cuprins: „2007“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „10300 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155887, coloana 8 va avea următorul cuprins: „2007“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „14686 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155888, coloana 8 va avea următorul cuprins: „2007“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „44697 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155889, coloana 8 va avea următorul cuprins: „2007“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „24928 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155891, coloana 8 va avea următorul cuprins: „2007“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „79917 lei (reevaluare)“; c)se abrogă poziţia 154007 - Imobil 2952 (poligon tragere) construcţii, deoarece se găseşte defalcată de la poziţia 154206 la poziţia 154222, respectiv de la poziţia 155887 la poziţia 155891 (înregistrare dublă).26. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Pelendava: a)se introduc 14 poziţii, potrivit anexei nr. 14; b)poziţia 156163 - Teren agricol se defalcă conform poziţiilor cuprinse între A şi B din cadrul anexei nr. 14 şi se vor atribui numere MFP distincte;

poziţia 154150 - Teren arabil Făcăi se defalcă conform poziţiilor cuprinse între C şi D din cadrul anexei nr. 14 şi se vor atribui numere MFP distincte; c)se modifică următoarele poziţii:

la poziţia 156041, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1869089 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156042, coloana 9 va avea următorul cuprins: „11005 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156043, coloana 9 va avea următorul cuprins: „69 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156044, coloana 9 va avea următorul cuprins: „162 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156045, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1474 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156046, coloana 9 va avea următorul cuprins: „8443 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156047, coloana 9 va avea următorul cuprins: „31648 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156048, coloana 9 va avea următorul cuprins: „33849 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156049, coloana 9 va avea următorul cuprins: „695 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156050, coloana 9 va avea următorul cuprins: „6606 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156051, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1893 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156052, coloana 9 va avea următorul cuprins: „670 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156053, coloana 9 va avea următorul cuprins: „22526 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156054, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2033 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156055, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1788 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156056, coloana 9 va avea următorul cuprins: „15400 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156057, coloana 9 va avea următorul cuprins: „97 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156058, coloana 9 va avea următorul cuprins: „7944 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156059, coloana 9 va avea următorul cuprins: „13383 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156060, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2014 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156061, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2014 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156062, coloana 9 va avea următorul cuprins: „7921 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156063, coloana 9 va avea următorul cuprins: „5952 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156064, coloana 9 va avea următorul cuprins: „5259 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156065, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1744 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156066, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1592 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156067, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1855 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156068, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2248 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156069, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2248 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156070, coloana 9 va avea următorul cuprins: „9727 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156071, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2064 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156072, coloana 9 va avea următorul cuprins: „3545 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156073, coloana 9 va avea următorul cuprins: „6379 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156074, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1683 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156075, coloana 9 va avea următorul cuprins: „3215 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156076, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2458 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156077, coloana 9 va avea următorul cuprins: „32063 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156078, coloana 9 va avea următorul cuprins: „30451 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156079, coloana 9 va avea următorul cuprins: „106535 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156080, coloana 9 va avea următorul cuprins: „106535 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156081, coloana 9 va avea următorul cuprins: „48591 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156082, coloana 9 va avea următorul cuprins: „28286 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156083, coloana 9 va avea următorul cuprins: „27 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156084, coloana 9 va avea următorul cuprins: „108617 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156085, coloana 9 va avea următorul cuprins: „103805 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156086, coloana 9 va avea următorul cuprins: „114620 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156087, coloana 9 va avea următorul cuprins: „4275 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156088, coloana 9 va avea următorul cuprins: „18743 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156089, coloana 9 va avea următorul cuprins: „8657 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156090, coloana 9 va avea următorul cuprins: „25671 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156091, coloana 9 va avea următorul cuprins: „27088 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156092, coloana 9 va avea următorul cuprins: „17993 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156093, coloana 9 va avea următorul cuprins: „17993 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156094, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1675 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156095, coloana 9 va avea următorul cuprins: „20399 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156096, coloana 9 va avea următorul cuprins: „811 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156097, coloana 9 va avea următorul cuprins: „811 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156098, coloana 9 va avea următorul cuprins: „811 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156099, coloana 9 va avea următorul cuprins: „811 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156100, coloana 9 va avea următorul cuprins: „811 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156101, coloana 9 va avea următorul cuprins: „811 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156102, coloana 9 va avea următorul cuprins: „811 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156103, coloana 9 va avea următorul cuprins: „5788 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156104, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2470 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156106, coloana 9 va avea următorul cuprins: „56822 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156107, coloana 9 va avea următorul cuprins: „3490 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156108, coloana 9 va avea următorul cuprins: „218868 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156109, coloana 9 va avea următorul cuprins: „117956 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156111, coloana 9 va avea următorul cuprins: „117986 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156112, coloana 9 va avea următorul cuprins: „8157 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156113, coloana 9 va avea următorul cuprins: „74609 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156114, coloana 9 va avea următorul cuprins: „48952 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156115, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1612 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156116, coloana 9 va avea următorul cuprins: „882 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156117, coloana 9 va avea următorul cuprins: „640 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156118, coloana 9 va avea următorul cuprins: „640 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156119, coloana 9 va avea următorul cuprins: „640 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156120, coloana 9 va avea următorul cuprins: „640 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156121, coloana 9 va avea următorul cuprins: „640 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156122, coloana 9 va avea următorul cuprins: „640 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156123, coloana 9 va avea următorul cuprins: „640 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156124, coloana 9 va avea următorul cuprins: „640 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156125, coloana 9 va avea următorul cuprins: „640 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156126, coloana 9 va avea următorul cuprins: „640 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156127, coloana 9 va avea următorul cuprins: „24355 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156129, coloana 9 va avea următorul cuprins: „5 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156130, coloana 9 va avea următorul cuprins: „85125 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156131, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1930 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156132, coloana 9 va avea următorul cuprins: „7172 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156134, coloana 10 va avea următorul cuprins: „HG nr. 347/1999, HG nr. 295/2011, Proces-verbal de recepţie finală nr. V2 - 31801/10.11.2011“;

la poziţia 156135, coloana 9 va avea următorul cuprins: „577795 lei (evaluare)“;

la poziţia 156136, coloana 9 va avea următorul cuprins: „19705 lei (evaluare)“;

la poziţia 156137, coloana 9 va avea următorul cuprins: „136801 lei (evaluare)“;

la poziţia 156138, coloana 9 va avea următorul cuprins: „4777 lei (evaluare)“;

la poziţia 156139, coloana 9 va avea următorul cuprins: „156603 lei (evaluare)“;

la poziţia 156140, coloana 9 va avea următorul cuprins: „18986 lei (evaluare)“;

la poziţia 156141, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1312 lei (evaluare)“;

la poziţia 156142, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1263 lei (evaluare)“;

la poziţia 156143, coloana 9 va avea următorul cuprins: „407356 lei (evaluare)“;

la poziţia 156144, coloana 9 va avea următorul cuprins: „34400 lei (evaluare)“;

la poziţia 156145, coloana 9 va avea următorul cuprins: „27348 lei (evaluare)“;

la poziţia 156146, coloana 9 va avea următorul cuprins: „62694 lei (evaluare)“;

la poziţia 156147, coloana 9 va avea următorul cuprins: „774 lei (evaluare)“;

la poziţia 156148, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2838 lei (evaluare)“;

la poziţia 156149, coloana 9 va avea următorul cuprins: „3354 lei (evaluare)“;

la poziţia 156150, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1204 lei (evaluare)“;

la poziţia 156151, coloana 9 va avea următorul cuprins: „296739 lei (evaluare)“;

la poziţia 156152, coloana 9 va avea următorul cuprins: „5590 lei (evaluare)“;

la poziţia 156153, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1180944 lei (evaluare)“;

la poziţia 156154, coloana 9 va avea următorul cuprins: „582052 lei (evaluare)“;

la poziţia 156156, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1553448 lei (evaluare)“;

la poziţia 156157, coloana 9 va avea următorul cuprins: „6941 lei (evaluare)“;

la poziţia 156159, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1737021 lei (evaluare)“;

la poziţia 156160, coloana 9 va avea următorul cuprins: „61213 lei (evaluare)“;

la poziţia 156161, coloana 9 va avea următorul cuprins: „34198 lei (evaluare)“;

la poziţia 156162, coloana 9 va avea următorul cuprins: „968575 lei (evaluare)“;

la poziţia 156164, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1214 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156165, coloana 9 va avea următorul cuprins: „3059 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156166, coloana 9 va avea următorul cuprins: „10228 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156167, coloana 9 va avea următorul cuprins: „35357 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156168, coloana 9 va avea următorul cuprins: „275 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156169, coloana 9 va avea următorul cuprins: „25505 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156170, coloana 9 va avea următorul cuprins: „6139 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156171, coloana 9 va avea următorul cuprins: „13324 lei (evaluare)“;

la poziţia 156172, coloana 9 va avea următorul cuprins: „57629 lei (evaluare)“;

la poziţia 156173, coloana 9 va avea următorul cuprins: „29759 lei (evaluare)“;

la poziţia 156174, coloana 9 va avea următorul cuprins: „52333 lei (evaluare)“;

la poziţia 156175, coloana 9 va avea următorul cuprins: „12341 lei (evaluare)“;

la poziţia 156176, coloana 9 va avea următorul cuprins: „8715 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156177, coloana 9 va avea următorul cuprins: „8669 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156178, coloana 9 va avea următorul cuprins: „4500 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156179, coloana 9 va avea următorul cuprins: „21171 lei (reevaluare)“;

la poziţia 156180, coloana 9 va avea următorul cuprins: „28605 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154145, coloana 9 va avea următorul cuprins: „566591 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154146, coloana 9 va avea următorul cuprins: „41090 lei (reevaluare)“; d)se abrogă poziţia 156133 - Staţie de epurare, deoarece este investiţie în curs.27. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Ploieşti: a)se introduc 4 poziţii, potrivit anexei nr. 15; b)se modifică următoarele poziţii:

la poziţia 51894, coloana 5 va avea următorul cuprins: „480,92 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 51895, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1156,93 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 51896, coloana 5 va avea următorul cuprins: „104,32 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „290708 lei (reevaluare)“;

la poziţia 51897, coloana 5 va avea următorul cuprins: „185,90 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „443932 lei (reevaluare)“;

la poziţia 51898, coloana 5 va avea următorul cuprins: „258,41 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „578329 lei (reevaluare)“;

la poziţia 51899, coloana 9 va avea următorul cuprins: „442191 lei (reevaluare)“;

la poziţia 51900, coloana 5 va avea următorul cuprins: „76,73 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „România, judeţul Prahova, municipiul Ploieşti, Str. Rudului nr. 49 (localizare în teren)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „284956 lei (reevaluare)“;

la poziţia 51901, coloana 5 va avea următorul cuprins: „458 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 se completează cu „sat Moara Nouă (localizare în teren)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „745117 lei (reevaluare)“;

la poziţia 51902, coloana 5 va avea următorul cuprins: „117 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 7 se completează cu „sat Moara Nouă (localizare în teren)“;

la poziţia 51903, coloana 9 va avea următorul cuprins: „62780 lei (reevaluare)“;

la poziţia 51904, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Clădire pentru grup electrogen (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „23 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 7 se completează cu „sat Moara Nouă“;

la poziţia 107375, coloana 5 va avea următorul cuprins: „77 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 7 se completează cu „sat Moara Nouă“;

la poziţia 154315, coloana 5 va avea următorul cuprins: „99 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „România, judeţul Prahova, comuna Târgşoru Vechi (localizare în teren)“;

la poziţia 154317, coloana 5 va avea următorul cuprins: „98 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „România, judeţul Prahova, comuna Târgşoru Vechi (localizare în teren)“;

la poziţia 154335, coloana 9 va avea următorul cuprins: „694332 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154336, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1836668 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154337, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2550615 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154338, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2154561 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155899, coloana 9 va avea următorul cuprins: „944 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155905, coloana 5 va avea următorul cuprins: „493 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 155906, coloana 5 va avea următorul cuprins: „331 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 155907, coloana 5 va avea următorul cuprins: „91 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 155908, coloana 5 va avea următorul cuprins: „117 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 155909, coloana 5 va avea următorul cuprins: „77 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 155913, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „4057 lei (evaluare)“;

la poziţia 155914, coloana 5 va avea următorul cuprins: „243,6 ml (ridicare topografică)“;

la poziţia 155915, coloana 9 va avea următorul cuprins: „85181 lei (evaluare)“.28. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Poarta Albă: a)se introduc 83 de poziţii, potrivit anexei nr. 16; b)se modifică următoarele poziţii:

la poziţia 36456, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2818550 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36457, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Corp intrare (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „100 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 36460, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Secţia I - Pavilion I (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „264 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 36461, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Secţia II - Pavilion II (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „354 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 36462, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Grup electrogen (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „60 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 36463, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Magazie (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „74 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 36464, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Ateliere, construcţii + magazie cazarmare (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „650 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 36465, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Hală reparaţii auto (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „197 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 36466, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Depozit alimente (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1222 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 36467, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Sector ETG - corp 3 (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „459 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 36468, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Grajduri animale (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „177 mp (ridicare topografică)“, coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ord. 277/1956 la MGAS, Dec. 476/1986 a CP Constanţa, OMJ 286/1991, Proces-verbal C2 73179/2010“;

la poziţia 36469, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Secţia IV-V (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2834 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „2315238 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36472, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Secţia III (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „268 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 36473, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Atelier tâmplărie (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1229 mp (ridicare topografică) “, coloana 9 va avea următorul cuprins: „212312 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ord. 277/1956 la MGAS, Dec. 476/1986 a CP Constanţa, OMJ 286/1991, Proces-verbal C2 73179/2010“;

la poziţia 36474, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Club (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „261 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 36475, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Secţia VI (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1081 mp (îndreptare eroare - o cifră în plus + ridicare topografică)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „486756 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ord. 277/1956 la MGAS, Dec. 476/1986 a CP Constanţa, OMJ 286/1991, Proces-verbal C2 73179/2010“;

la poziţia 36476, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Şcoală + biserică (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „272 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 36477, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Secţie minori corp 1 (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „195 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 36478, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Secţie minori corp 2 (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „195 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 36479, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Secţie femei corp 1 (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „201 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 36480, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Secţie minori corp 2 (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „201 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 36481, coloana 5 va avea următorul cuprins: „631 mp (ridicare topografică)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „325260 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ord. 277/1956 la MGAS, Dec. 476/1986 a CP Constanţa, OMJ 286/1991, Proces-verbal C2 73179/2010“;

la poziţia 36482, coloana 5 va avea următorul cuprins: „190 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 36486, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Sală vizitatori (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „201 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 36490, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1040638 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ord. 277/1956 la MGAS, Dec. 476/1986 a CP Constanţa, OMJ 286/1991, Proces-verbal C2 73179/2010“;

la poziţia 36503, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Spaţiu preparat hrană (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „956 mp (ridicare topografică) “, coloana 9 va avea următorul cuprins: „635665 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ord. 277/1956 la MGAS, Dec. 476/1986 a CP Constanţa, OMJ 286/1991, Proces-verbal C2 73179/2010“;

la poziţia 106520, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Punct control acces 1 (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „70 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 106521, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Vestiar (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „136 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 106537, coloana 5 va avea următorul cuprins: „364 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 106538, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Pavilion administrativ (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „404 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 106539, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Dormitor condamnaţi secţia VIII (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „406 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 106540, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Dormitor condamnaţi secţia VII (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „405 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 106541, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Dormitor condamnaţi secţia VI (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „409 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 106543, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Dormitor condamnaţi secţia V (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „405 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 106545, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Dormitor condamnaţi secţia IV (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „406 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 106546, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Dormitor condamnaţi secţia III (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „399 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 106548, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Dormitor condamnaţi secţia II (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „413 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 106549, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Dormitor condamnaţi secţia I (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „402 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 106550, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Cantină deţinuţi (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „891 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 106551, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Magazie (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „328 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 106553, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Pavilion vizită + magazie (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „14 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 106556, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Spălătorie (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „305 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 106565, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Cabinet medical (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „238 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 106568, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Magazie (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „432 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 144398, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Depozit armament (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „60 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 155916, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Filtru sanitar veterinar (redenumire)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „1045 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155917, coloana 5 va avea următorul cuprins: „72 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „1045 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155918, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Cameră uscare cherestea - atelier tâmplărie (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „27 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „132812 lei (reevaluare)“.29. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Spital Poarta Albă se modifică după cum urmează:

la poziţia 36483, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţul: Constanţa, Comuna Poarta Albă, Str. Coloniilor nr. 3 (numerotare stradală), iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ord. 277/1956 la MGAS, Dec. 476/1986 a CP Constanţa, OMJ 286/1991, 1521/2000, Dec. ANP 232627/2006, Încheiere de intabulare nr. 16185/2008 sub B.2 din CF 11015, nr. cadastral 10059 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 36484, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1229 mp + teren aferent - 3389 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Constanţa, Comuna Poarta Albă, Str. Coloniilor nr. 3 (numerotare stradală)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ord. 277/1956 la MGAS, Dec. 476/1986 a CP Constanţa, OMJ 286/1991, 1521/2000, Dec. ANP 232627/2006, Încheiere de intabulare nr. 16181/2008 sub B.2 din CF 11007, nr. cadastral 10088 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 36485, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Constanţa, Comuna Poarta Albă, Str. Coloniilor nr. 3 (numerotare stradală)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ord. 277/1956 la MGAS, Dec. 476/1986 a CP Constanţa, OMJ 286/1991, 1521/2000, Dec. ANP 232627/2006, Încheiere de intabulare nr. 16181/2008 sub B.2 din CF 11007, nr. cadastral 10088 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 36493, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Constanţa, Comuna Poarta Albă, Str. Coloniilor nr. 3 (numerotare stradală)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ord. 277/1956 la MGAS, Dec. 476/1986 a CP Constanţa, OMJ 286/1991, 1521/2000, Dec. ANP 232627/2006, Încheiere de intabulare nr. 16183/2008 sub B.2 din CF 11017, nr. cadastral 10077 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 36494, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Constanţa, Comuna Poarta Albă, Str. Coloniilor nr. 3 (numerotare stradală)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ord. 277/1956 la MGAS, Dec. 476/1986 a CP Constanţa, OMJ 286/1991, 1521/2000, Dec. ANP 232627/2006, Încheiere de intabulare nr. 5571/2009 sub B.2 din CF 11253, nr. cadastral 10514 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 144399, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Constanţa, Comuna Poarta Albă, Str. Coloniilor nr. 3 (numerotare stradală)“, coloana 8 va avea următorul cuprins: „1999“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1745204 lei (eroare de operare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ord. 277/1956 la MGAS, Dec. 476/1986 a CP Constanţa, OMJ 286/1991, 1521/2000, Dec. ANP 232627/2006, Încheiere de intabulare nr. 16184/2008 sub B.2 din CF 11013, nr. cadastral 10067 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 144400, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Constanţa, Comuna Poarta Albă, Str. Coloniilor nr. 3 (numerotare stradală)“, coloana 8 va avea următorul cuprins: „1999“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ord. 277/1956 la MGAS, Dec. 476/1986 a CP Constanţa, OMJ 286/1991, 1521/2000, Dec. ANP 232627/2006, Încheiere de intabulare nr. 16185/2008 sub B.2 din CF 11015, nr. cadastral 10059 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 144401, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Constanţa, Comuna Poarta Albă, Str. Coloniilor nr. 3 (numerotare stradală)“, coloana 8 va avea următorul cuprins: „1999“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ord. 277/1956 la MGAS, Dec. 476/1986 a CP Constanţa, OMJ 286/1991, 1521/2000, Dec. ANP 232627/2006, Încheiere de intabulare nr. 16186/2008 sub B.2 din CF 11011, nr. cadastral 10080 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 144402, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Constanţa, Comuna Poarta Albă, Str. Coloniilor nr. 3 (numerotare stradală)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ord. 277/1956 la MGAS, Dec. 476/1986 a CP Constanţa, OMJ 286/1991, 1521/2000, Dec. ANP 232627/2006, Încheiere de intabulare nr. 16182/2008 sub B.2 din CF 11009, nr. cadastral 10076 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 153979, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Constanţa, Comuna Poarta Albă, Str. Coloniilor nr. 3 (numerotare stradală)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ord. 277/1956 la MGAS, Dec. 476/1986 a CP Constanţa, OMJ 286/1991, 1521/2000, Dec. ANP 232627/2006, Încheiere de intabulare nr. 16181/2008 sub B.2 din CF 11007, nr. cadastral 10088 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 153980, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Constanţa, Comuna Poarta Albă, Str. Coloniilor nr. 3 (numerotare stradală)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ord. 277/1956 la MGAS, Dec. 476/1986 a CP Constanţa, OMJ 286/1991, 1521/2000, Dec. ANP 232627/2006, Încheiere de intabulare nr. 16181/2008 sub B.2 din CF 11007, nr. cadastral 10088 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 153981, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Constanţa, Comuna Poarta Albă, Str. Coloniilor nr. 3 (numerotare stradală)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „33891 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ord. 277/1956 la MGAS, Dec. 476/1986 a CP Constanţa, OMJ 286/1991, 1521/2000, Dec. ANP 232627/2006, Încheiere de intabulare nr. 16183/2008 sub B.2 din CF 11017, nr. cadastral 10077, Încheiere de intabulare nr. 5571/2009 sub B.2 din CF 11253, nr. cadastral 10514 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 155919, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Constanţa, Comuna Poarta Albă, Str. Coloniilor nr. 3 (numerotare stradală)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ord. 277/1956 la MGAS, Dec. 476/1986 a CP Constanţa, OMJ 286/1991, 1521/2000, Dec. ANP 232627/2006, Încheiere de intabulare nr. 16186/2008 sub B.2 din CF 11011, nr. cadastral 10080, Încheiere de intabulare nr. 16181/2008 sub B.2 din CF 11007, nr. cadastral 10088, Încheiere de intabulare nr. 16184/2008 sub B.2 din CF 11013, nr. cadastral 10067, Încheiere de intabulare nr. 16185/2008 sub B.2 din CF 11015, nr. cadastral 10059 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 155920, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Constanţa, Comuna Poarta Albă, Str. Coloniilor nr. 3 (numerotare stradală)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ord. 277/1956 la MGAS, Dec. 476/1986 a CP Constanţa, OMJ 286/1991, 1521/2000, Dec. ANP 232627/2006, Încheiere de intabulare nr. 5571/2009 sub B.2 din CF 11253, nr. cadastral 10514, Încheiere de intabulare nr. 16183/2008 sub B.2 din CF 11017, nr. cadastral 10077, Încheiere de intabulare nr. 16182/2008 sub B.2 din CF 11009, nr. cadastral 10067 (înscriere în cadastrul general)“.30. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Satu Mare, se modifică după cum urmează:

la poziţia 27929, coloana 5 va avea următorul cuprins: „S+P – 467 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „41647 lei (reevaluare)“;

la poziţia 27930, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1949104 lei (reevaluare)“;

la poziţia 27931, coloana 9 va avea următorul cuprins: „92468 lei (reevaluare)“;

la poziţia 27932, coloana 5 va avea următorul cuprins: „415125 mp (măsurători cadastrale)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „12847410 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 se va completa cu următoarele: „Extras CF nr. 9540 şi 9541 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 27933, coloana 9 va avea următorul cuprins: „115066 lei (valoarea a fost supraevaluată)“;

la poziţia 155921, coloana 9 va avea următorul cuprins: „78827 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155922, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2194 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155923, coloana 9 va avea următorul cuprins: „33793 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155924, coloana 9 va avea următorul cuprins: „6426 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155925, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1486 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155926, coloana 9 va avea următorul cuprins: „6686 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155927, coloana 9 va avea următorul cuprins: „3513 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155928, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1070 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155929, coloana 9 va avea următorul cuprins: „27388 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155930, coloana 9 va avea următorul cuprins: „19402 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155931, coloana 9 va avea următorul cuprins: „8444 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155932, coloana 5 va avea următorul cuprins: „17799 mp (măsurători cadastrale)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „550849 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 se va completa cu următoarele: „Extras CF nr. 9540 şi 9541 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 155933, coloana 5 va avea următorul cuprins: „6000 mp (măsurători cadastrale)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „185689 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 se va completa cu următoarele: „Extras CF nr. 9540 şi 9541 (înscriere în cadastrul general)“.31. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Slobozia: a)se introduc 45 de poziţii, potrivit anexei nr. 17; b)se modifică următoarele poziţii:

la poziţia 34607, coloana 9 va avea următorul cuprins: „709489 lei (reevaluare)“;

la poziţia 34608, coloana 9 va avea următorul cuprins: „898167 lei (reevaluare)“;

la poziţia 34609, coloana 9 va avea următorul cuprins: „89156 lei (reevaluare)“;

la poziţia 34614, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1421941 lei (reevaluare)“;

la poziţia 34615, coloana 5 va avea următorul cuprins: „545,73 mp (demolare + ridicare topografică)“;

la poziţia 34616, coloana 9 va avea următorul cuprins: „969583 lei (reevaluare)“;

la poziţia 34617, coloana 9 va avea următorul cuprins: „953062 lei (reevaluare)“;

la poziţia 34618, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P + 99,34 mp (ridicare topografică)“, coloana 8 va avea următorul cuprins: „1999“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „204390 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Dec. nr. 367/1974 a CP Ialomiţa, PV din 30.06.1995, PV recepţie finală 331/1999 (intervenţie de natura investiţiilor)“;

la poziţia 34619, coloana 5 va avea următorul cuprins: „529965 mp (măsurători cadastrale)“, coloana 8 va avea următorul cuprins: „1980 “, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „293880 lei (reevaluare);

la poziţia 34620, coloana 5 va avea următorul cuprins: „S+P+1 parţial 2-1032,85 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „5395939 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154182, coloana 5 va avea următorul cuprins: „14448,58 mp (măsurători cadastrale)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „1104939 lei (reevaluare);

la poziţia 154183, coloana 5 va avea următorul cuprins: „39714,07 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „4659432 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154185, coloana 5 va avea următorul cuprins: „609 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „1925287 lei (reevaluare)“; c)poziţiile 34610, 34611, 34612 şi 34613 se comasează, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Pavilion detenţie (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 3134,99 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „4078653 lei (evaluare)“.32. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Timişoara: a)se introduc 7 poziţii, potrivit anexei nr. 18; b)se modifică următoarele poziţii:

la poziţia 35572, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Pavilion birouri, dormitoare cadre + hidrofor (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P + 1 parţial + M parţial - 416 mp (ridicare topografică)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „247016 lei (evaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „CF 35/1939, 13/1964, 21982/1972, Dec. N5194/1952 a MFA, HG nr. 295/2011, CF 410254 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 35573, coloana 9 va avea următorul cuprins: „295073 lei (reevaluare)“;

la poziţia 35574, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 417 mp (ridicare topografică)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „113097 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „CF 35/1939, 13/1964, 21982/1972, Dec. N5194/1952 a MFA, HG nr. 295/2011, CF 410254 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 35575, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 411 mp (ridicare topografică)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „94672 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „CF 35/1939, 13/1964, 21982/1972, Dec. N5194/1952 a MFA, HG nr. 295/2011, CF 410254 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 35576, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 167 mp (ridicare topografică)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „71197 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „CF 35/1939, 13/1964, 21982/1972, Dec. N5194/1952 a MFA, HG nr. 295/2011, CF 410254 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 35577, coloana 5 va avea următorul cuprins: „S+P+E - 379 mp (ridicare topografică)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „449328 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „CF 35/1939, 13/1964, 21982/1972, Dec. N5194/1952 a MFA, HG nr. 295/2011, CF 410254 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 35578, coloana 5 va avea următorul cuprins: „S+P+E - 1005 mp (ridicare topografică)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: “1548938 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „CF 35/1939, 13/1964, 21982/1972, Dec. N5194/1952 a MFA, HG nr. 295/2011, CF 410254 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 35579, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 104 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, Calea Moşniţei nr. 15 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „114226 lei (reevaluare)“;

la poziţia 35580, coloana 9 va avea următorul cuprins: „32857638 lei (reevaluare)“;

la poziţia 35581, coloana 5 va avea următorul cuprins: „11,14 ha (măsurători cadastrale)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, Calea Moşniţei nr. 15 (renumerotare stradală)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „4298617 lei (evaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Ord. 168/1973 al MAIAA, HG nr. 295/2011, CF 422453 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 107396, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P + 2 - 482 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „400023 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107397, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 361 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „62185 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107398, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 303 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „54869 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107399, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P + 1 - 483 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „133705 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107406, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P + 1 - 482 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „227764 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107407, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 494 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „23242 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107408, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P + 1 - 483 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „136388 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107420, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P + 1 - 548 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „156684 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107421, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P + 1 - 549 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „156684 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107422, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 443 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “ 62093 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107423, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 470 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „70131 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107424, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 178 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „42167 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107457, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 344 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „39594 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107458, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P + 1 - 1135 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „202443 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107459, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 234 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „38263 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107461, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 493 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „100067 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107462, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 302 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „70599 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107463, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 300 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „54796 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107464, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 301 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „58117 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107465, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 302 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „58117 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107466, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 463 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „58441 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107467, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 98 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „18973 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107468, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 312 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „56556 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107469, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 312 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „56556 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107470, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 301 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „47330 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107471, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 361 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „47330 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107472, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 97 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „15969 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107473, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 528 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „95025 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107474, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 301 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „74283 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107475, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 487 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „41847 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107477, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 1948 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „395561 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107478, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 765 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „183353 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107479, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 768 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „183353 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107480, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „100067 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107481, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „100067 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107482, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „100067 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107525, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 201 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „52697 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107526, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 336 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „44166 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107528, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 2069 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „14861 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107529, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 114 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală), iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „15807 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107530, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, coloana 8 va avea următorul cuprins: „2000“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „10483 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107531, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, coloana 8 va avea următorul cuprins: „2000“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „10949 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107532, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, coloana 8 va avea următorul cuprins: „2000“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „10949 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107533, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, coloana 8 va avea următorul cuprins: „2000“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „10949 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107534, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, coloana 8 va avea următorul cuprins: „2000“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „10949 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107535, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, coloana 8 va avea următorul cuprins: „2000“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „10949 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107536, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, coloana 8 va avea următorul cuprins: „2000“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „10866 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107537, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, coloana 8 va avea următorul cuprins: „2000“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „10866 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107538, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, coloana 8 va avea următorul cuprins: „2000“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „5015 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107539, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, coloana 8 va avea următorul cuprins: „2000“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „4931 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107540, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, coloana 8 va avea următorul cuprins: „2000“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „4931 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107541, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, coloana 8 va avea următorul cuprins: „2000“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „3260 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107542, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, coloana 8 va avea următorul cuprins: „2000“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „4848 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107543, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, coloana 8 va avea următorul cuprins: „2000“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „4681 lei (reevaluare)“;

la poziţia 144404, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „9799408 lei (evaluare)“;

la poziţia 154391, coloana 5 va avea următorul cuprins: „17 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „868 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154392, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „1483 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154393, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „4628 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154394, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „10385 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154395, coloana 5 va avea următorul cuprins: „51 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „16900 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154396, coloana 5 va avea următorul cuprins: „33 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „12151 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154397, coloana 5 va avea următorul cuprins: „185 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „13690 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154398, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „1656 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154399, coloana 5 va avea următorul cuprins: „189 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „25176 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154400, coloana 5 va avea următorul cuprins: „71 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „7886 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154401, coloana 5 va avea următorul cuprins: „74 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „2951 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154402, coloana 5 va avea următorul cuprins: „73 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „2921 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154403, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „5602 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154405, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „2811 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154406, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „53050 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154407, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „12893 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154408, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „2117 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154412, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „1229 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154413, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „1275 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154414, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „1378 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154415, coloana 5 va avea următorul cuprins: „89 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“;

la poziţia 154416, coloana 5 va avea următorul cuprins: „572 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „18174 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154417, coloana 5 va avea următorul cuprins: „12 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „902 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154418, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „4525 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154419, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „3362 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154420, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“;

la poziţia 154421, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „289 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154422, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“;

la poziţia 154423, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“;

la poziţia 154424, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“;

la poziţia 154425, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“;

la poziţia 154426, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“;

la poziţia 154427, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“;

la poziţia 154428, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“;

la poziţia 154429, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“;

la poziţia 154430, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P+1 - 12 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „1353 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154431, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P+1 - 99 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „2761 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154432, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 4 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“;

la poziţia 154433, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradală)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „8784 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154434, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Pavilion 45-45-01 depozit (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „187 mp (ridicare topografică)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „62029 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HG nr. 1.153/2005, parţial imobil 101501, CF 412546 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 154435, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Pavilion 45-45-08 grajd vite (redenumire)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „16127 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HG nr. 1.153/2005, parţial imobil 101501, CF 412546 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 154436, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Pavilion 45-45-10 bucătărie furajeră (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „160 mp (ridicare topografică)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „129764 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HG nr. 1.153/2005, parţial imobil 101501, CF 412546 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 154437, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Pavilion 45-45-II padoc pentru porci (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „572 mp (ridicare topografică)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „101627 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HG nr. 1.153/2005, parţial imobil 101501, CF 412546 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 154438, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Pavilion 45-45-17 adăpost pentru porci (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „174 mp (ridicare topografică)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „26820 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HG nr. 1.153/2005, parţial imobil 101501, CF 412546 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 154439, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Pavilion 45-45-18 punct sacrificare (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „81 mp (ridicare topografică)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „19904 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HG nr. 1.153/2005, parţial imobil 101501, CF 412546 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 154440, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Pavilion 45-45-19 fânar (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „183 mp (ridicare topografică)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „10991 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HG nr. 1.153/2005, parţial imobil 101501, CF 412546 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 154441, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Pavilion 45-45-23 grajd (redenumire)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „16127 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HG nr. 1.153/2005, parţial imobil 101501, CF 412546 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 154442, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Pavilion 45-45-24 adăpost păsări ouătoare (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „109 mp (ridicare topografică)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „17532 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HG nr. 1.153/2005, parţial imobil 101501, CF 412546 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 154443, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Pavilion 45-45-25 magazie pentru furaje (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „110 mp (ridicare topografică)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „23000 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HG nr. 1.153/2005, parţial imobil 101501, CF 412546 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 154444, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Pavilion 45-45-26 maternitate (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „248 mp (ridicare topografică)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „25263 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HG nr. 1.153/2005, parţial imobil 101501, CF 412546 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 154445, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Pavilion 45-45-27 filtru veterinar (redenumire)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „36270 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HG nr. 1.153/2005, parţial imobil 101501, CF 412546 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 154446, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Pavilion 45-45-28 fânar (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „164 mp (ridicare topografică)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „12264 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HG nr. 1.153/2005, parţial imobil 101501, CF 412546 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 154447, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Pavilion 45-45-30 răsadniţă (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „76 mp (ridicare topografică)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2486 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HG nr. 1.153/2005, parţial imobil 101501, CF 412546 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 154448, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Pavilion 45-45-33 copertină (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „302 mp (ridicare topografică)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „6746 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HG nr. 1.153/2005, parţial imobil 101501, CF 412546 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 154449, coloana 10 va avea următorul cuprins: „HG nr. 1.153/2005, parţial imobil 101501, CF 412546 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 154450, coloana 9 va avea următorul cuprins: „91170 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HG nr. 1.153/2005, parţial imobil 101501, CF 412546 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 154451, coloana 9 va avea următorul cuprins: „38222 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HG nr. 1.153/2005, parţial imobil 101501, CF 412546 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 154452, coloana 10 va avea următorul cuprins: „HG nr. 1.153/2005, parţial imobil 101501, CF 412546 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 154453, coloana 9 va avea următorul cuprins: „110733 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HG nr. 1.153/2005, parţial imobil 101501, CF 412546 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 154454, coloana 9 va avea următorul cuprins: „5812 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HG nr. 1.153/2005, parţial imobil 101501, CF 412546 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 154455, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1761361 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HG nr. 1.153/2005, parţial imobil 101501, CF 412546, 426093, 426091, 426095, 426180 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 154456, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2424485 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154457, coloana 9 va avea următorul cuprins: „64346 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154458, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1118150 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155937, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 50 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Timişoara, Calea Moşniţei nr. 15 (renumerotare stradală)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „49958 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „CF 35/1939, 13/1964, 21982/1972, Dec. N5194/1952 a MFA, HG nr. 295/2011, CF 422453 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 155938, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 510 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Timişoara, Calea Moşniţei nr. 15 (renumerotare stradală)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „611482 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „CF 35/1939, 13/1964, 21982/1972, Dec. N5194/1952 a MFA, HG nr. 295/2011, CF 422453 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 155939, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 7 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Timişoara, Calea Moşniţei nr. 15 (renumerotare stradală)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2667 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „CF 35/1939, 13/1964, 21982/1972, Dec. N5194/1952 a MFA, HG nr. 295/2011, CF 422453 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 155940, coloana 5 va avea următorul cuprins: „169 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Timişoara, Calea Moşniţei nr. 15 (renumerotare stradală)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „26332 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „CF 35/1939, 13/1964, 21982/1972, Dec. N5194/1952 a MFA, HG nr. 295/2011, CF 422453 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 155941, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 1075 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Timişoara, Calea Moşniţei nr. 15 (renumerotare stradală)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „115446 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „CF 35/1939, 13/1964, 21982/1972, Dec. N5194/1952 a MFA, HG nr. 295/2011, CF 422453 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 155942, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 445 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Timişoara, Calea Moşniţei nr. 15 (renumerotare stradală)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „16706 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „CF 35/1939, 13/1964, 21982/1972, Dec. N5194/1952 a MFA, HG nr. 295/2011, CF 422453 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 155943, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 42 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Timişoara, Calea Moşniţei nr. 15 (renumerotare stradală)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „8125 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „CF 35/1939, 13/1964, 21982/1972, Dec. N5194/1952 a MFA, HG nr. 295/2011, CF 422453 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 155944, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 346 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Timişoara, Calea Moşniţei nr. 15 (renumerotare stradală)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „23451 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „CF 35/1939, 13/1964, 21982/1972, Dec. N5194/1952 a MFA, HG nr. 295/2011, CF 422453 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 155945, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Timişoara, Calea Moşniţei nr. 15 (renumerotare stradală)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „11639 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „CF 35/1939, 13/1964, 21982/1972, Dec. N5194/1952 a MFA, HG nr. 295/2011, CF 422453 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 155946, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 41 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Timişoara, Calea Moşniţei nr. 15 (renumerotare stradală)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2683 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „CF 35/1939, 13/1964, 21982/1972, Dec. N5194/1952 a MFA, HG nr. 295/2011, CF 422453 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 155947, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 448 mp (ridicare topografică)“, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara: România, judeţ: Timiş, oraş Timişoara, Calea Moşniţei nr. 15 (renumerotare stradală)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „29318 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „CF 35/1939, 13/1964, 21982/1972, Dec. N5194/1952 a MFA, HG nr. 295/2011, CF 422453 (înscriere în cadastrul general)“.33. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului de Minori şi Tineri Tichileşti, se modifică după cum urmează:

la poziţia 38571, coloana 10 se va completa cu: „CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general, în completare)“;

la poziţia 38572, coloana 10 se va completa cu: „CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general, în completare)“;

la poziţia 38573, coloana 10 se va completa cu: „CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general, în completare)“;

la poziţia 38574, coloana 10 se va completa cu: „CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general, în completare)“;

la poziţia 38575, coloana 9 va avea următorul cuprins: „657472 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 se va completa cu: „CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general, în completare)“;

la poziţia 38576, coloana 10 se va completa cu: „CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general, în completare)“;

la poziţia 38577, coloana 9 va avea următorul cuprins: „582143 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 se va completa cu: „CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general, în completare)“;

la poziţia 38578, coloana 9 va avea următorul cuprins: „200294 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 se va completa cu: „CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general, în completare)“;

la poziţia 38579, coloana 9 va avea următorul cuprins: „58688 lei (îndreptare eroare)“, iar coloana 10 se va completa cu: „CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general, în completare)“;

la poziţia 38582, coloana 10 se va completa cu: „CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general, în completare)“;

la poziţia 38583, coloana 10 se va completa cu: „CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general, în completare)“;

la poziţia 38584, coloana 10 se va completa cu: „CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general, în completare)“;

la poziţia 38585, coloana 9 va avea următorul cuprins: „39988 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 se va completa cu: „CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general, în completare)“;

la poziţia 38586, coloana 5 va avea următorul cuprins: „S+P - 414 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 10 se va completa cu: „CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general, în completare)“;

la poziţia 38587, coloana 10 se va completa cu: „CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general, în completare)“;

la poziţia 38588, coloana 5 va avea următorul cuprins: „378 mp (ridicare topografică)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „115080 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 se va completa cu: „CF 171/N/491 (înscriere în cadastrul general, în completare)“;

la poziţia 38589, coloana 10 se va completa cu: „CF 855/N/1489 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 38590, coloana 10 se va completa cu: „CF 855/N/1489 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 38591, coloana 10 se va completa cu: „CF 855/N/1489 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 38592, coloana 10 se va completa cu: „CF 855/N/1489 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 38593, coloana 5 va avea următorul cuprins: „96,2434 ha (corectarea unor date scrise eronat în cărţile funciare, prin efectuarea revizuirii măsurătorilor cadastrale şi punerea de acord cu titlurile de proprietate şi cărţile funciare)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „307471 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 se va completa cu: „CF 171/N/491 şi 492, CF 1872/N/2341 (înscriere în cadastrul general, în completare)“;

la poziţia 107366, coloana 10 va avea următorul cuprins: „PV 2608/1991 între S.C. Mozaic şi MJ-DGP conform Ord. S/30869/1991, CF 879/N/1496 (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 153986, coloana 5 va avea următorul cuprins: „9,5324 ha (corectarea unor date scrise eronat în cărţile funciare, prin efectuarea revizuirii măsurătorilor cadastrale şi punerea de acord cu titlurile de proprietate şi cărţile funciare)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „350933 lei (reevaluare)“.34. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Târgşor: a)se introduc 9 poziţii, potrivit anexei nr. 19; b)se modifică următoarele poziţii:

la poziţia 26591, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Secţie deţinerea bărbaţi + depozite (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P+1-472 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „255526 lei (reevaluare)“;

la poziţia 26592, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 382 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „568092 lei (reevaluare)“;

la poziţia 26593, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 29 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 26594, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Spălătorie + grup electrogen (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 254 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „107428 lei (reevaluare)“;

la poziţia 26595, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 157 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „66725 lei (reevaluare)“;

la poziţia 26596, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Bloc alimentar (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 428 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 26597, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Spaţiu deţinere femei S III-IV (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P+1 - 792 mp (îndreptare eroare, a fost trecută suprafaţa desfăşurată + ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „1052294 lei (reevaluare)“;

la poziţia 26598, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Spaţiu deţinere femei S I-II (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P+1 - 1403 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „5184297 lei (reevaluare)“;

la poziţia 26599, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Birouri + vizită + popotă (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 619 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „228146 lei (reevaluare)“;

la poziţia 26600, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 40 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 26601, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 94 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 26602, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P+1 - 415 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 26603, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 307 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „136060 lei (reevaluare)“;

la poziţia 26604, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 604 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „278679 lei (reevaluare)“;

la poziţia 26605, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Clădire administrativă (redenumire)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „298990 lei (reevaluare)“;

la poziţia 26606, coloana 5 va avea următorul cuprins: „7 ha (stabilirea dreptului de administrare pentru Penitenciarul Târgşor pentru suprafaţa de 7 ha teren arabil - T101 extravilan - PA522, conform sentinţei nr. 8185 din 30.08.2011 pronunţate de Judecătoria Ploieşti + măsurători cadastrale)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „273 lei (reevaluare, conform adresei nr. 1458/2010 de la Primăria Ariceştii Rahtivani)“;

la poziţia 26607, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 430 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „304632 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154226, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Depozit conserve (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „S + P - 135 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „9302 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154227, coloana 5 va avea următorul cuprins: „21 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 154229, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Magazii bloc intervenţii (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „54 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 154231, coloana 5 va avea următorul cuprins: „217 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 154232, coloana 5 va avea următorul cuprins: „11 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 154233, coloana 5 va avea următorul cuprins: „132 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 154234, coloana 5 va avea următorul cuprins: „90 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 154235, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Remiza PSI + abator (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „151 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 154237, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Dispecerat (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „110 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 154238, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Depozit CLU + baracă metal (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „193 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 154240, coloana 9 va avea următorul cuprins: „71770 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155948, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Depozit materiale (redenumire)“;

la poziţia 155953, coloana 9 va avea următorul cuprins: „59158 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155959, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Post control nr. 2 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „31 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „89591 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155960, coloana 5 va avea următorul cuprins: „179 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 155961, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Crescătorie păsări + farmacie veterinară (redenumire)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „124 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 155962, coloana 5 va avea următorul cuprins: „328 mp (ridicare topografică)“;

la poziţia 155963, coloana 5 va avea următorul cuprins: „33 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „1802 lei (eroare de operare, cifra 8 în loc de cifra 1)“;

la poziţia 155964, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Adăpost personal (redenumire)“;

la poziţia 155965, coloana 9 va avea următorul cuprins: „154168 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155957, coloana 5 va avea următorul cuprins: „83313 mp (sentinţa civilă nr. 8185/30.08.2011)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „3832 lei (reevaluare, conform adresei nr. 1458/2010 de la Primăria Ariceştii Rahtivani)“;

la poziţia 155958, coloana 9 va avea următorul cuprins: „137 lei (reevaluare, conform adresei nr. 1458/2010 de la Primăria Ariceştii Rahtivani)“;

la poziţia 155967, coloana 9 va avea următorul cuprins: „780 lei (reevaluare, conform adresei nr. 1458/2010 de la Primăria Ariceştii Rahtivani)“;

la poziţia 155968, coloana 9 va avea următorul cuprins: „726 lei (reevaluare, conform adresei nr. 1458/2010 de la Primăria Ariceştii Rahtivani)“; c)se abrogă următoarele poziţii:

poziţia 155966 - Clădire administrativă, deoarece se găseşte înregistrată şi la poziţia 26605 (înregistrare dublă);

poziţiile: 60428 - Adăpost SRT, 60429 - Dormitoare Movila Vulpii, 60430 - Pavilion administrativ, 106431 - Depozit de muniţie, 106435 - Adăpost pentru tehnică, 154241 - Bordei zarzavat, 154242 - WC, 154243 - Depozit de muniţie, 154244 - Depozit capse, 154268 - Alimentare gaze + CT, 154269 - Teren curţi construcţii, 154270 - Punct control, 154271 - Împrejmuire, 154272 - Alimentare apă, deoarece se găsesc înregistrate şi la Penitenciarul Ploieşti (înregistrare dublă).35. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Târgu Jiu: a)se introduc 20 poziţii, potrivit anexei nr. 20; b)se modifică următoarele poziţii:

la poziţia 35099, coloana 9 va avea următorul cuprins: „74534 lei (valoarea iniţială a fost supraevaluată + reevaluare)“;

la poziţia 35102, coloana 9 va avea următorul cuprins: „74534 lei (reevaluare)“;

la poziţia 35103, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Club cadre + birouri (redenumire)“, coloana 8 va avea următorul cuprins: „1888 lei“;

la poziţia 35105, coloana 9 va avea următorul cuprins: „134090 lei (reevaluare)“;

la poziţia 35106, coloana 9 va avea următorul cuprins: „31878 lei (reevaluare)“;

la poziţia 35107, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1051240 lei (evaluare)“, coloana 10 va avea următorul cuprins: „Dec. 95/1983, PV/S/144/1972, PV 8600/1982 între UM 0637 şi P. Craiova, CAS 65306/1969, Ord. MA nr. 503/1969, PV nr. 8264/1969 între IAS Târgu Jiu şi Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 346/1971 între OCOT Gorj şi Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 1589/1972 între OCOT Gorj şi Penitenciarul Târgu Jiu, Hot. nr. 459/1993 a Comisiei judeţene Gorj, HG nr. 295/2011“;

la poziţia 153885, coloana 8 va avea următorul cuprins: „1990“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Dec. 95/1983, PV/S/144/1972, PV 8600/1982 între UM 0637 şi P. Craiova, CAS 65306/1969, Ord. MA nr. 503/1969, PV nr. 8264/1969 între IAS Târgu Jiu şi Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 346/1971 între OCOT Gorj şi Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 1589/1972 între OCOT Gorj şi Penitenciarul Târgu Jiu, Hot. nr. 459/1993 a Comisiei judeţene Gorj“;

la poziţia 153886, coloana 10 va avea următorul cuprins: „Dec. 95/1983, PV/S/144/1972, PV 8600/1982 între UM 0637 şi P. Craiova, CAS 65306/1969, Ord. MA nr. 503/1969, PV nr. 8264/1969 între IAS Târgu Jiu şi Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 346/1971 între OCOT Gorj şi Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 1589/1972 între OCOT Gorj şi Penitenciarul Târgu Jiu, Hot. nr. 459/1993 a Comisiei judeţene Gorj“;

la poziţia 153887, coloana 9 va avea următorul cuprins: „36125 lei (valoarea iniţială a fost supraevaluată + reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Dec. 95/1983, PV/S/144/1972, PV 8600/1982 între UM 0637 şi P. Craiova, CAS 65306/1969, Ord. MA nr. 503/1969, PV nr. 8264/1969 între IAS Târgu Jiu şi Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 346/1971 între OCOT Gorj şi Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 1589/1972 între OCOT Gorj şi Penitenciarul Târgu Jiu, Hot. nr. 459/1993 a Comisiei judeţene Gorj“;

la poziţia 153923, coloana 5 va avea următorul cuprins: „115,51 mp (ridicare topografică )“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „195624 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „PV 10173, HG nr. 295/2011, Încheiere nr. 31276/2008 a OCPI Gorj (înscriere în cadastru general)“;

la poziţia 155970, coloana 9 va avea următorul cuprins: „6283 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Dec. 95/1983, PV/S/144/1972, PV 8600/1982 între UM 0637 şi P. Craiova, CAS 65306/1969, Ord. MA nr. 503/1969, PV nr. 8264/1969 între IAS Târgu Jiu şi Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 346/1971 între OCOT Gorj şi Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 1589/1972 între OCOT Gorj şi Penitenciarul Târgu Jiu, Hot. nr. 459/1993 a Comisiei judeţene Gorj, HG nr. 295/2011“;

la poziţia 155971, coloana 10 va avea următorul cuprins: „Dec. 95/1983, PV/S/144/1972, PV 8600/1982 între UM 0637 şi P. Craiova, CAS 65306/1969, Ord. MA nr. 503/1969, PV nr. 8264/1969 între IAS Târgu Jiu şi Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 346/1971 între OCOT Gorj şi Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 1589/1972 între OCOT Gorj şi Penitenciarul Târgu Jiu, Hot. nr. 459/1993 a Comisiei judeţene Gorj, HG nr. 295/2011“;

la poziţia 155972, coloana 9 va avea următorul cuprins: „40382 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Dec. 95/1983, PV/S/144/1972, PV 8600/1982 între UM 0637 şi P. Craiova, CAS 65306/1969, Ord. MA nr. 503/1969, PV nr. 8264/1969 între IAS Târgu Jiu şi Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 346/1971 între OCOT Gorj şi Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 1589/1972 între OCOT Gorj şi Penitenciarul Târgu Jiu, Hot. nr. 459/1993 a Comisiei judeţene Gorj, HG nr. 295/2011“;

la poziţia 155973, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2666 lei (eroare, o cifră în plus)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Dec. 95/1983, PV/S/144/1972, PV 8600/1982 între UM 0637 şi P. Craiova, CAS 65306/1969, Ord. MA nr. 503/1969, PV nr. 8264/1969 între IAS Târgu Jiu şi Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 346/1971 între OCOT Gorj şi Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 1589/1972 între OCOT Gorj şi Penitenciarul Târgu Jiu, Hot. nr. 459/1993 a Comisiei judeţene Gorj, HG nr. 295/2011“;

la poziţia 155974, coloana 9 va avea următorul cuprins: „18300 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Dec. 95/1983, PV/S/144/1972, PV 8600/1982 între UM 0637 şi P. Craiova, CAS 65306/1969, Ord. MA nr. 503/1969, PV nr. 8264/1969 între IAS Târgu Jiu şi Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 346/1971 între OCOT Gorj şi Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 1589/1972 între OCOT Gorj şi Penitenciarul Târgu Jiu, Hot. nr. 459/1993 a Comisiei judeţene Gorj, HG nr. 295/2011“;

la poziţia 155975, coloana 10 va avea următorul cuprins: „Dec. 95/1983, PV/S/144/1972, PV 8600/1982 între UM 0637 şi P. Craiova, CAS 65306/1969, Ord. MA nr. 503/1969, PV nr. 8264/1969 între IAS Târgu Jiu şi Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 346/1971 între OCOT Gorj şi Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 1589/1972 între OCOT Gorj şi Penitenciarul Târgu Jiu, Hot. nr. 459/1993 a Comisiei judeţene Gorj, HG nr. 295/2011“;

la poziţia 155976, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Fânar (redenumire)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Dec. 95/1983, PV/S/144/1972, PV 8600/1982 între UM 0637 şi P. Craiova, CAS 65306/1969, Ord. MA nr. 503/1969, PV nr. 8264/1969 între IAS Târgu Jiu şi Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 346/1971 între OCOT Gorj şi Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 1589/1972 între OCOT Gorj şi Penitenciarul Târgu Jiu, Hot. nr. 459/1993 a Comisiei judeţene Gorj, HG nr. 295/2011“;

la poziţia 155977, coloana 9 va avea următorul cuprins: „16104 lei (valoarea iniţială a fost supraevaluată + reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Dec. 95/1983, PV/S/144/1972, PV 8600/1982 între UM 0637 şi P. Craiova, CAS 65306/1969, Ord. MA nr. 503/1969, PV nr. 8264/1969 între IAS Târgu Jiu şi Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 346/1971 între OCOT Gorj şi Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 1589/1972 între OCOT Gorj şi Penitenciarul Târgu Jiu, Hot. nr. 459/1993 a Comisiei judeţene Gorj, HG nr. 295/2011“;

la poziţia 155978, coloana 9 va avea următorul cuprins: „19886 lei (eroare, o cifră în plus)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „Dec. 95/1983, PV/S/144/1972, PV 8600/1982 între UM 0637 şi P. Craiova, CAS 65306/1969, Ord. MA nr. 503/1969, PV nr. 8264/1969 între IAS Târgu Jiu şi Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 346/1971 între OCOT Gorj şi Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 1589/1972 între OCOT Gorj şi Penitenciarul Târgu Jiu, Hot. nr. 459/1993 a Comisiei judeţene Gorj, HG nr. 295/2011“;

la poziţia 155979, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2089627 lei (evaluare)“.36. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Spital Târgu Ocna, se modifică după cum urmează:

la poziţia 96715, coloana 9 va avea următorul cuprins: „197253 lei (reevaluare)“;

la poziţia 96716, coloana 9 va avea următorul cuprins: „5002854 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154014, coloana 9 va avea următorul cuprins: „14939 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154015, coloana 9 va avea următorul cuprins: „9614 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154016, coloana 9 va avea următorul cuprins: „93750 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154017, coloana 9 va avea următorul cuprins: „72916 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154018, coloana 9 va avea următorul cuprins: „96326 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154019, coloana 9 va avea următorul cuprins: „361682 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154020, coloana 9 va avea următorul cuprins: „305599 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155980, coloana 9 va avea următorul cuprins: „7382 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155982, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Împrejmuiri (eronat înregistrat)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „14514 lei (reevaluare)“.37. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Târgu Mureş: a)se introduce o poziţie, potrivit anexei nr. 21; b)se modifică următoarele poziţii:

la poziţia 36999, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1192925 lei (intervenţie la imobile de natura investiţiilor + reevaluare)“, iar coloana 10 se va completa cu următoarele: „Proces-verbal de recepţie finală nr. 38886/2009)“;

la poziţia 37000, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara România, judeţ Mureş, comuna Sâncraiu de Mureş, Str. Rândunicii nr. 7 (localizare în teren)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „43322 lei (reevaluare)“;

la poziţia 37001, coloana 9 va avea următorul cuprins: „3815 lei (reevaluare)“;

la poziţia 37002, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Ţara România, judeţ Mureş, comuna Sâncraiu de Mureş, Str. Rândunicii nr. 7 (localizare în teren)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „17648 lei (reevaluare)“;

la poziţia 37003, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3,53 ha (Sentinţa civilă nr. 526/27.01.2012 pronunţată in Dosarul nr. 2461/320/2011 irevocabilă, CF 52607 Sântana de Mureş, CF 52609 Sântana de Mureş, CF 52612 Sântana de Mureş)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „11676 lei (reevaluare)“;

la poziţia 153975, coloana 9 va avea următorul cuprins: „11656 lei (reevaluare)“;

la poziţia 153976, coloana 9 va avea următorul cuprins: „238609 lei (reevaluare)“;

la poziţia 153977, coloana 9 va avea următorul cuprins: „762334 lei (reevaluare)“.38. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Tulcea: a)se introduc 3 poziţii, potrivit anexei nr. 22; b)poziţia 36715 - Teren agricol - se defalcă conform poziţiilor cuprinse la A şi B din cadrul anexei nr. 22 şi se vor atribui numere MFP distincte; c)se modifică următoarele poziţii:

la poziţia 36707, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2825597 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36709, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1127859 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36710, coloana 9 va avea următorul cuprins: „34837611 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36711, coloana 9 va avea următorul cuprins: „185597 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36712, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1471928 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36713, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1135954 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36714, coloana 9 va avea următorul cuprins: „233859 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36718, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2104254 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36719, coloana 9 va avea următorul cuprins: „5662211 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36720, coloana 9 va avea următorul cuprins: „777094 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36723, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1094171 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36738, coloana 9 va avea următorul cuprins: „938250 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36739, coloana 9 va avea următorul cuprins: „6187 lei (reevaluare)“;

la poziţia 36740, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1428 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154275, coloana 9 va avea următorul cuprins: „282872 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154276, coloana 9 va avea următorul cuprins: „128910 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154278, coloana 9 va avea următorul cuprins: „135289 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154279, coloana 9 va avea următorul cuprins: „18519 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154280, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1523895 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154294, coloana 9 va avea următorul cuprins: „11973 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154295, coloana 9 va avea următorul cuprins: „91 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154719, coloana 9 va avea următorul cuprins: „713004 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155984, coloana 9 va avea următorul cuprins: „374164 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155985, coloana 9 va avea următorul cuprins: „500024 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155986, coloana 9 va avea următorul cuprins: „216407 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155987, coloana 9 va avea următorul cuprins: „100165 lei (reevaluare)“; d)se abrogă poziţia 154273 - Pavilion detenţie, deoarece se găseşte înregistrată şi la poziţia 36710 (înregistrare dublă).39. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Vaslui: a)se introduc 4 poziţii, potrivit anexei nr. 23; b)se modifică următoarele poziţii:

la poziţia 38258, coloana 9 va avea următorul cuprins: „66440 lei (reevaluare)“;

la poziţia 38259, coloana 9 va avea următorul cuprins: „60503 lei (reevaluare)“;

la poziţia 38260, coloana 9 va avea următorul cuprins: „21755 lei (reevaluare)“;

la poziţia 38262, coloana 9 va avea următorul cuprins: „157580 lei (reevaluare)“;

la poziţia 38263, coloana 9 va avea următorul cuprins: „88865 lei (reevaluare)“;

la poziţia 38265, coloana 9 va avea următorul cuprins: „31010 lei (reevaluare)“;

la poziţia 38266, coloana 5 va avea următorul cuprins: „D+P+2 - 245 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „646481 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155988, coloana 9 va avea următorul cuprins: „47506 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155992, coloana 9 va avea următorul cuprins: „7973 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155994, coloana 9 va avea următorul cuprins: „35409 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155995, coloana 9 va avea următorul cuprins: „3733 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155996, coloana 9 va avea următorul cuprins: „15826 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155997, coloana 9 va avea următorul cuprins: „529109 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155998, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1454660 lei (reevaluare)“;

la poziţia 155999, coloana 9 va avea următorul cuprins: „429975 lei (evaluare)“;

la poziţia 156000, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10000 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „90000 lei (evaluare)“;

la poziţia 156001, coloana 9 va avea următorul cuprins: „157500 lei (evaluare)“.40. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Centrului de Reeducare Buziaş, se modifică după cum urmează:

la poziţia 107409, coloana 9 va avea următorul cuprins: „232589 lei (reevaluare)“;

la poziţia 107410, coloana 9 va avea următorul cuprins: „227324 lei (valoarea a fost supraevaluată)“;

la poziţia 107411, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Cazare minori 4A + 4B (redenumire)“;

la poziţia 107412, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Cazare minori 3A + 3B (redenumire)“;

la poziţia 107415, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Cazare minori 1A + 1B (redenumire)“;

la poziţia 107416, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Cazare minori 2A + 2B (redenumire)“;

la poziţia 154710, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Pavilion administrativ (redenumire)“;

la poziţia 107419, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Complex sportiv [club şi sală de sport (redenumire)]“;

la poziţia 154715, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Canalizare şi alimentare cu apă (redenumire)“;

la poziţia 154718, coloana 5 va avea următorul cuprins: „S - 50150 mp, CF nr. 402612 (înscriere în cadastru)“.41. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Centrului de pregătire a magistraţilor, grefierilor şi a celuilalt personal din sistemul justiţiei - Sovata, poziţia 154005 - Centrul de pregătire Sovata se defalcă conform poziţiilor cuprinse între A şi B din cadrul anexei nr. 24 şi se vor atribui numere MFP distincte. 42. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea S.N.P.A.P. Târgu Ocna: a)se introduc 14 poziţii, potrivit anexei nr. 25; b)se modifică următoarele poziţii:

la poziţia 35586, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Punct control nr. 1 + spaţii cazare - C48 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P + 1 - 317,86 mp (ridicare topografică)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „126577 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957“;

la poziţia 35587, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Corp de gardă - C49 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 201,20 mp (ridicare topografică)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „35465 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957“;

la poziţia 35588, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Dormitor A - C45 (redenumire)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „434570 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957“;

la poziţia 35589, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Pavilion administrativ - C46 (redenumire)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „423180 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957“;

la poziţia 35590, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Pavilion şcoală - C47 (redenumire)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „502943 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957“;

la poziţia 35591, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Dormitor băieţi - C44 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „D + P + 1 - 2012,52 mp (ridicare topografică)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „294742 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957“;

la poziţia 35592, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Bloc alimentar - C42 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 1073,86 mp (ridicare topografică)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „230271 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957“;

la poziţia 35593, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Infirmerie - C43 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 647,79 mp (ridicare topografică)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „100117 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957“;

la poziţia 35594, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Magazie alimente - C37 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P + 1 - 278,11 mp (ridicare topografică)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „19869 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957“;

la poziţia 35595, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Spălătorie - C35 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 391,06 mp (ridicare topografică)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „62338 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957“;

la poziţia 35596, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Magazie materiale - C34/1 (redenumire)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „23834 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957“;

la poziţia 35597, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Garaj auto - C34/2 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 508,58 mp (ridicare topografică)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „39663 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957“;

la poziţia 35598, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Staţie hidrofor - C5 (redenumire)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957“;

la poziţia 35599, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Rezervor apă potabilă - C4 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 25,47 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957“;

la poziţia 35600, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Pavilion detenţie D1 - C26/1 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 232,82 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957“;

la poziţia 35601, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Pavilion detenţie D2 - C26/2 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 232,82 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957“;

la poziţia 35602, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Centrală termică + sală sport - C39 (redenumire)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „297736 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 1696“;

la poziţia 35603, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Sala mese - detenţie - C17 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 264,28 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957“;

la poziţia 35604, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Corp gardă 2 - C28 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 65,89 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957“;

la poziţia 35605, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Hală reparaţii auto - C27 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 806,60 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957“;

la poziţia 107361, coloana 5 va avea următorul cuprins: „S - 48891,668 mp (ridicare topografică), coloana 9 va avea următorul cuprins: „1693197 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 se va completa cu următoarele: „Extras CF 452/N (înscriere în cadastrul general)“;

la poziţia 153988, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Dormitor D3 - C14 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 468,74 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957“;

la poziţia 153989, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Ateliere producţie + Dormitor D5 - C18 + C19 + C20 + C22 + C23 + C24 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 2795,92 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957“;

la poziţia 153990, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Staţie filtru - C3 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 45,29 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957“;

la poziţia 153991, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Foişoare pază (12 buc.) + împrejmuiri (1714,21 m ) - C1 + C8 + C30 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 192 mp (ridicare topografică)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „387230 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957“;

la poziţia 153992, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Depozit CT - C38 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 530,01 mp (ridicare topografică)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „23378 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957“;

la poziţia 153993, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Pavilion vizită + organizarea muncii - C31 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P - 369,32 mp (ridicare topografică)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957“;

la poziţia 153995 - coloana 4 va avea următorul cuprins: „Hală depozit alimente + spaţii cazare - C41 (redenumire)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „P + 1 - 628,41 mp (ridicare topografică)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1295605 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957“;

la poziţia 153996, coloana 10 va avea următorul cuprins: „HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957“;

la poziţia 153999, coloana 8 va avea următorul cuprins: „1969“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „203415 lei (reevaluare)“;

la poziţia 153400, coloana 5 va avea următorul cuprins: „615 ml + 385 ml (ridicare topografică)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „127647 lei (reevaluare)“;

la poziţia 154001, coloana 5 va avea următorul cuprins: „83564 mp (ridicare topografică)“, coloana 9 va avea următorul cuprins: „4041321 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957“.43. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Spital Bucureşti Rahova, se introduce o poziţie (transfer parţial de la poziţia 154365 - Pavilion detenţie + spital de la Penitenciarul Bucureşti Rahova), potrivit anexei nr. 26. 44. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - aparat central: a)se modifică următoarele poziţii:

la poziţia 145258, coloana 5 va avea următorul cuprins: „suprafaţă teren - 21707,80 mp (activele fixe corporale în curs se trec în categoria activelor fixe la finalizare, după recepţia, darea în folosinţă sau punerea în funcţiune a acestora, după caz)“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „4589500 lei (evaluare)“;

la poziţia 154004, coloana 9 va avea următorul cuprins: „5385100 lei (evaluare)“; b)se abrogă poziţia 145257 - Teren, deoarece se găseşte înregistrată şi în cadrul poziţiei 145258 (înregistrare dublă).45. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Complexului Flamingo, poziţia 154006 - Complex Flamingo se defalcă potrivit anexei nr. 27 şi se vor atribui numere MFP distincte. 46. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Centrului de reeducare Găeşti: a)se introduc 3 poziţii, potrivit anexei nr. 28; b)se modifică următoarele poziţii:

la poziţia 37306, coloana 9 va avea următorul cuprins: „701040 lei (reevaluare)“, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: „PV conform OMI 572852/1966 şi OTPS 22609/1967, Încheiere 1351/2002, PV recepţie finală 24070/21.10.2011“;

la poziţia 37308, coloana 9 va avea următorul cuprins: „502809 lei (reevaluare)“;

la poziţia 37310, coloana 9 va avea următorul cuprins: „449772 lei (reevaluare)“;

la poziţia 37312, coloana 9 va avea următorul cuprins: „98515 lei (reevaluare)“;

la poziţia 37313, coloana 9 va avea următorul cuprins: „27464 lei (reevaluare)“;

la poziţia 37318, coloana 9 va avea următorul cuprins: „181819 lei (reevaluare)“;

la poziţia 37319, coloana 9 va avea următorul cuprins: „61916 lei (reevaluare)“;

la poziţia 37320, coloana 9 va avea următorul cuprins: „237264 lei (reevaluare)“;

la poziţia 37321, coloana 9 va avea următorul cuprins: „21549 lei (reevaluare)“;

la poziţia 37324, coloana 9 va avea următorul cuprins: „28108 lei (reevaluare)“;

la poziţia 37325, coloana 9 va avea următorul cuprins: „21444 lei (reevaluare)“;

la poziţia 37326, coloana 9 va avea următorul cuprins: „234287 lei (reevaluare)“;

la poziţia 37327, coloana 9 va avea următorul cuprins: „32179 lei (reevaluare)“;

la poziţia 153985, coloana 9 va avea următorul cuprins: „174414 lei (reevaluare)“.47. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Bucureşti Jilava: a)poziţia 34144 - Bloc detenţie pavilion I şi II - se defalcă conform poziţiilor cuprinse la A şi B din cadrul anexei nr. 29 şi se vor atribui numere MFP distincte;

poziţia 154030 - Magazie echipament - se defalcă conform poziţiilor cuprinse la C şi D din cadrul anexei nr. 29;

poziţia 154031 - Depozit cazarmare + anexe cazarmare - se defalcă conform poziţiilor cuprinse la E şi F din cadrul anexei nr. 29 şi se vor atribui numere MFP distincte;

poziţia 154034 - Anexa cazarmare - se defalcă conform poziţiilor cuprinse între G şi H din cadrul anexei nr. 29 şi se vor atribui numere MFP distincte; b)se modifică următoarele poziţii:

la poziţia 34140, coloana 9 va avea următorul cuprins: „727863 (reevaluare)“;

la poziţia 34141, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1018427 (reevaluare)“;

la poziţia 34142, coloana 9 va avea următorul cuprins: „684349 (reevaluare)“;

la poziţia 34145, coloana 9 va avea următorul cuprins: „685903 (reevaluare)“;

la poziţia 34150, coloana 9 va avea următorul cuprins: „889063 (reevaluare)“;

la poziţia 34151, coloana 9 va avea următorul cuprins: „453003 (reevaluare)“;

la poziţia 34152, coloana 9 va avea următorul cuprins: „102653 (reevaluare)“;

la poziţia 34154, coloana 9 va avea următorul cuprins: „2167347 (reevaluare)“;

la poziţia 34155, coloana 9 va avea următorul cuprins: „672300 (reevaluare)“;

la poziţia 154023, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Clădire vizită + wc (redenumire)“;

la poziţia 154026, coloana 9 va avea următorul cuprins: „1376137 (reevaluare)“;

la poziţia 154035, coloana 9 va avea următorul cuprins: „798658 (reevaluare)“;

la poziţia 154036, coloana 8 va avea următorul cuprins: „1974“, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: „204345 (reevaluare)“;

la poziţia 154037, coloana 9 va avea următorul cuprins: „156555 (reevaluare)“;

la poziţia 154040, coloana 9 va avea următorul cuprins: „7201530 (reevaluare)“;

la poziţia 155695, coloana 9 va avea următorul cuprins: „907871 (reevaluare)“;

la poziţia 155697, coloana 9 va avea următorul cuprins: „54154 (reevaluare)“;

la poziţia 155715, coloana 9 va avea următorul cuprins: „239523 (reevaluare)“; c)se abrogă următoarele poziţii:

poziţia 154039 - Rezervor alimentare apă, deoarece este cuprins în cadrul poziţiei 155694;

poziţia 154022 - Post control vizite, deoarece s-a transformat în Clădire vizită + wc, respectiv poziţia 154023 modificată. Articolul IIAnexele nr. 1-29*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre. *) Anexele nr. 1-29 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul justiţiei, Mona-Maria Pivniceru Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Florin Georgescu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1106/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1106 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu