Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1101 din 10.12.2014

privind modificarea şi completarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 919 din 17 decembrie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IAnexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La poziţiile M.F.P. nr. 36642, 36638, 35938, 40072 se modifică adresa poştală, iar la poziţiile M.F.P. nr. 40072, 106284, 36638, 35938, 112327, 102699 se modifică caracteristicile tehnice, potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 2. La poziţiile M.F.P. nr. 37263, 36634, 36641, 36642, 121573, 121574, 35936, 35938, 40070-40072, 112327, 102699, 147092, 106284, 36638 se modifică valorile de inventar, potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul IIMinisterul Educaţiei Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările şi completările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul educaţiei naţionale, Remus Pricopie Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, Mihnea Cosmin Costoiu Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu Ministrul delegat pentru buget, Darius-Bogdan Vâlcov
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor care îşi schimbă descrierea tehnică şi adresa poştală

1. Ordonator principal de credite 13729380 Ministerul Educaţiei Naţionale
2. Ordonator secundar de credite 4203563 Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti
Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificaţie Denumirea Noua descriere tehnică Noua adresă
1 36642 8.26.05 Clubul Copiilor sectorul 1 Clubul Copiilor sectorul 4, CUI 4316635 Municipiul Bucureşti, Str. Făgetului nr. 12, sectorul 4
2 40072 8.26.06 Clubul Sportiv Şcolar nr. 2 - Baza Pantelimon, CUI 4992971 S teren = 4.045 mp; CF nr. 231690, nr. topo 231690 Municipiul Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 293, sectorul 2
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificaţie Denumirea Noua descriere tehnică Noua adresă
3 106284 8.26.06 Clubul Sportiv Şcolar nr. 5, CUI 4364381 Clădire C1: P + 1 Sc = 525 mp; Clădire C2: Sc = 250 mp; Clădire ghenă: Sc = 5 mp; clădire magazie, Sc = 15 mp; clădire: magazie, Sc = 5 mp; S teren = 2.829 mp, Cf nr. 225731
4 36638 8.26.06 Clubul Sportiv Şcolar nr. 6, Baza Sportivă „Temerarii“, CUI 4283775 Clădire administrativă: P, zidărie cărămidă, Sc = 200 mp, Sala de sport: Sc = 1.629 mp; C 5 casa portar 13 mp; C 14 magazie tablă 47 mp; Terenuri cu amenajări şi împrejmuiri S teren = 15.423 mp; CF 202499 Municipiul Bucureşti, str. Luică nr. 70, sectorul 4
5 35938 8.26.06 Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 „Pajura“, CUI 4284126 C1 Sc = 64 mp, C2 Sc = 9 mp, C3 Sc = 15 mp, C4 Sc = 72 mp; S teren = 14.333 mp; împrejmuiri Municipiul Bucureşti, str. Izbiceni nr. 64, sectorul 1
6 112327 8.26.06 Clubul Sportiv Şcolar nr. 3 STEAUA, CUI 4453225 S teren = 3.064 mp, din care amenajări 4 terenuri de tenis; cabină punct de control acces S = 12 mp
7 102699 8.26.06 Clubul Sportiv Şcolar nr. 4, CUI 4837900 Clădire P + 4 etaje, zidărie cărămidă şi beton; Sc = 373 mp; Sd = 1.875 mp; cantină P, Sc = 111 mp S teren = 644 mp; magazie P, Sc = 18 mp

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării

1. Ordonator principal de credite 13729380 Ministerul Educaţiei Naţionale
2. Ordonator secundar de credite 4203563 Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti
Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificaţie Denumirea Descriere tehnică Adresa Noua valoare de inventar - lei -
1 37263 8.26.04 Casa Corpului Didactic - imobil, CUI 4340684 Clădire S + P + 2E, Sc = 179 mp, S teren = 3.015 mp Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 315 Total: 9.865.200, din care: - construcţii 2.661.900; - teren 7.203.300
2 36634 8.26.05 Clubul Copiilor sectorul 1, Baza Sportivă „Cireşariiˮ, CUI 4316635 Clădiri adm. + sală sport + amenajări terenuri împrejm.; Sc = 6.968 mp, S teren = 34.175 mp Municipiul Bucureşti, str. Herman Oberth nr. 2, sectorul 1 Total: 58.953.100, din care: - construcţii 316.800; - teren 58.636.300


Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificaţie Denumirea Descriere tehnică Adresa Noua valoare de inventar - lei -
3 36641 8.26.05 Clubul Copiilor sectorul 1, CUI 4316635 Clădire: P, zidărie cărămidă, planşee de beton, Sc = 300 mp Municipiul Bucureşti, bd. Bucureştii Noi nr. 107, sector 1 Total: 580.800, din care: - construcţii 195.400; - teren 385.400
4 36642 8.26.05 Clubul Copiilor sectorul 1, Clubul Copiilor sectorul 4, CUI 4316635 Clădire: P + 1E, zidărie cărămidă, planşee de beton, Sc = 243 mp; S teren = 815 mp Municipiul Bucureşti, Str. Făgetului nr. 12, sectorul 4 Total: 1.198.500, din care: - construcţii 839.600; - teren 358.900
5 121573 8.26.05 Clubul Copiilor sectorul 1, Clubul Copiilor sectorul 3, CUI 4316635 Clădire: P + 1E, zidărie cărămidă Municipiul Bucureşti, str. Barajului Dunării nr. 5, sectorul 3 Total: 482.900, din care: - construcţii 310.100; - teren 172.800
6 121574 8.26.05 Clubul Copiilor sectorul 1, Clubul Copiilor sectorul 5, CUI 4316635 Clădire: S + P, zidărie cărămidă, planşee de beton, Sd = 1.093 mp, S teren = 978 mp Municipiul Bucureşti, str. Năsăud nr. 93, sectorul 5 Total: 1.974.600, din care: - construcţii 1.292.300; - teren 682.300
7 35936 8.26.06 Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 „Pajura“, CUI 4284126 Clădire: S + P + 1E, zidărie cărămidă, Sc = 763 mp, S teren = 3.190 mp Municipiul Bucureşti, bd. Ion Mihalache nr. 162, sectorul 1 Total: 6.103.020, din care: - construcţii 1.636.454; - amenajare teren şi împrejmuire 112.066; - teren 4.354.500
8 35938 8.26.06 Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 „Pajura“, CUI 4284126 C1 Sc = 64 mp, C2 Sc = 9 mp, C3 Sc = 15 mp, C4 Sc = 72 mp; S teren = 14.333 mp; împrejmuiri Municipiul Bucureşti, str. Izbiceni nr. 64, sectorul 1 Total: 111.431, din care: - construcţie 50.000; - împrejmuire 11.210; - teren 50.221; CF nr. 259876
9 40070 8.26.06 Clubul Sportiv Şcolar nr. 2, CUI 4992971 Corp A: S + P, Sc = 1.008 mp, Corp B: S + P, zidărie de cărămidă, Sc = 112 mp, S teren = 1.922 mp Municipiul Bucureşti, bd. Ferdinand I nr. 128, sectorul 2 Total: 5.420.146, din care: - construcţii 1.788.349; - teren 3.631.797
10 40071 8.26.06 Clubul Sportiv Şcolar nr. 2, Baza Sportivă Obor, CUI 4992971 Corp A: Sc = 432 mp, Corp B: Sc = 112 mp; Bazin şi sală de sport, Sc = 955 mp; S teren = 6.847 mp Municipiul Bucureşti, bd. Ferdinand I nr. 139-141, sectorul 2 Total: 11.674.731, din care: - construcţii 3.316.153; - teren 8.358.578
11 40072 8.26.06 Clubul Sportiv Şcolar nr. 2, Baza Pantelimon, CUI 4992971 Sală de sport clădire P schelet beton armat S constr. = 1.337 mp S teren = 4.045 mp; Amenajări terenuri Municipiul Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 293, sectorul 2 Total: 5.240.046, din care: - construcţii 1.643.821; - amenajare teren 74.837; - teren 3.521.388; CF nr. 231690, nr. topo 231690
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificaţie Denumirea Descriere tehnică Adresa Noua valoare de inventar - lei -
12 112327 8.26.06 Clubul Sportiv Şcolar nr. 3 STEAUA, CUI 4453225 S teren = 3.064 mp, din care amenajări 4 terenuri de tenis; cabină punct de control acces S = 12 mp Municipiul Bucureşti, Aleea Pricopan nr. 1, sectorul 5 Total: 3.674.249,40, din care: - construcţii 14.820; - amenajare 228.647; - împrejmuire teren 90.404; - teren 3.340.378; CF nr. 228931
13 102699 8.26.06 Clubul Sportiv Şcolar nr. 4, CUI 4837900 Clădire P + 4 etaje, zidărie cărămidă şi beton; Sc = 373 mp; Sd = 1.875 mp; cantină P, Sc = 111 mp; S teren = 644 mp; magazie P, Sc = 18 mp Municipiul Bucureşti, Aleea Buchetului nr. 5, sectorul 3 Total: 3.272.616, din care: - construcţii 2.280.107; - teren 992.509
14 147092 8.26.06 Clubul Sportiv Şcolar nr. 4, CUI 4837900 Sală de forţă, parter Sc = 108 mp; S teren = 208 mp Municipiul Bucureşti, Aleea Buchetului nr. 3, sectorul 3 Total: 442.303, din care: - construcţii 121.741; - teren 320.562;
15 106284 8.26.06 Clubul Sportiv Şcolar nr. 5, CUI 4364381 Clădire C1: S + P, zidărie cărămidă şi beton, Sc = 525 mp, Clădire C2: Sc = 230 mp, Clădire C3: S + P + 3E, Sc = 105 mp, Construcţie anexă C4 ghenă - 5 mp; Construcţie anexă C5 magazie - 15 mp; Construcţie anexă C6 magazie - 5 mp; Construcţie anexă C7 garaj - 57 mp, S teren = 2.829 mp Municipiul Bucureşti, Calea Plevnei nr. 124, sectorul 6 Total: 11.404.032, din care: - construcţii 6.595.308; - teren 4.808.724. CF nr. 225731
16 36638 8.26.07 Clubul Sportiv Şcolar nr. 6, Baza Sportivă „Temerarii“, CUI 4283775 Clădire administrativă: P, zidărie cărămidă, Sc = 200 mp, Sală de sport: Sc = 1.629 mp; C 5 casă portar 13 mp; C 14 magazie tablă 47 mp; Terenuri cu amenajări şi împrejmuiri, S teren = 15.423 mp Municipiul Bucureşti, str. Luica nr. 70, sectorul 4 Total: 14.702.458, din care: - construcţii (sală sport) 3.577.366; - teren 10.503.115; - împrejmuire 621.977; CF 202499


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1101/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1101 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu