Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1101 din 10.12.2014

privind modificarea şi completarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 919 din 17 decembrie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IAnexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La poziţiile M.F.P. nr. 36642, 36638, 35938, 40072 se modifică adresa poştală, iar la poziţiile M.F.P. nr. 40072, 106284, 36638, 35938, 112327, 102699 se modifică caracteristicile tehnice, potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 2. La poziţiile M.F.P. nr. 37263, 36634, 36641, 36642, 121573, 121574, 35936, 35938, 40070-40072, 112327, 102699, 147092, 106284, 36638 se modifică valorile de inventar, potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul IIMinisterul Educaţiei Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările şi completările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul educaţiei naţionale, Remus Pricopie Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, Mihnea Cosmin Costoiu Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu Ministrul delegat pentru buget, Darius-Bogdan Vâlcov
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor care îşi schimbă descrierea tehnică şi adresa poştală

1. Ordonator principal de credite 13729380 Ministerul Educaţiei Naţionale
2. Ordonator secundar de credite 4203563 Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti
Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificaţie Denumirea Noua descriere tehnică Noua adresă
1 36642 8.26.05 Clubul Copiilor sectorul 1 Clubul Copiilor sectorul 4, CUI 4316635 Municipiul Bucureşti, Str. Făgetului nr. 12, sectorul 4
2 40072 8.26.06 Clubul Sportiv Şcolar nr. 2 - Baza Pantelimon, CUI 4992971 S teren = 4.045 mp; CF nr. 231690, nr. topo 231690 Municipiul Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 293, sectorul 2
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificaţie Denumirea Noua descriere tehnică Noua adresă
3 106284 8.26.06 Clubul Sportiv Şcolar nr. 5, CUI 4364381 Clădire C1: P + 1 Sc = 525 mp; Clădire C2: Sc = 250 mp; Clădire ghenă: Sc = 5 mp; clădire magazie, Sc = 15 mp; clădire: magazie, Sc = 5 mp; S teren = 2.829 mp, Cf nr. 225731
4 36638 8.26.06 Clubul Sportiv Şcolar nr. 6, Baza Sportivă „Temerarii“, CUI 4283775 Clădire administrativă: P, zidărie cărămidă, Sc = 200 mp, Sala de sport: Sc = 1.629 mp; C 5 casa portar 13 mp; C 14 magazie tablă 47 mp; Terenuri cu amenajări şi împrejmuiri S teren = 15.423 mp; CF 202499 Municipiul Bucureşti, str. Luică nr. 70, sectorul 4
5 35938 8.26.06 Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 „Pajura“, CUI 4284126 C1 Sc = 64 mp, C2 Sc = 9 mp, C3 Sc = 15 mp, C4 Sc = 72 mp; S teren = 14.333 mp; împrejmuiri Municipiul Bucureşti, str. Izbiceni nr. 64, sectorul 1
6 112327 8.26.06 Clubul Sportiv Şcolar nr. 3 STEAUA, CUI 4453225 S teren = 3.064 mp, din care amenajări 4 terenuri de tenis; cabină punct de control acces S = 12 mp
7 102699 8.26.06 Clubul Sportiv Şcolar nr. 4, CUI 4837900 Clădire P + 4 etaje, zidărie cărămidă şi beton; Sc = 373 mp; Sd = 1.875 mp; cantină P, Sc = 111 mp S teren = 644 mp; magazie P, Sc = 18 mp

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării

1. Ordonator principal de credite 13729380 Ministerul Educaţiei Naţionale
2. Ordonator secundar de credite 4203563 Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti
Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificaţie Denumirea Descriere tehnică Adresa Noua valoare de inventar - lei -
1 37263 8.26.04 Casa Corpului Didactic - imobil, CUI 4340684 Clădire S + P + 2E, Sc = 179 mp, S teren = 3.015 mp Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 315 Total: 9.865.200, din care: - construcţii 2.661.900; - teren 7.203.300
2 36634 8.26.05 Clubul Copiilor sectorul 1, Baza Sportivă „Cireşariiˮ, CUI 4316635 Clădiri adm. + sală sport + amenajări terenuri împrejm.; Sc = 6.968 mp, S teren = 34.175 mp Municipiul Bucureşti, str. Herman Oberth nr. 2, sectorul 1 Total: 58.953.100, din care: - construcţii 316.800; - teren 58.636.300


Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificaţie Denumirea Descriere tehnică Adresa Noua valoare de inventar - lei -
3 36641 8.26.05 Clubul Copiilor sectorul 1, CUI 4316635 Clădire: P, zidărie cărămidă, planşee de beton, Sc = 300 mp Municipiul Bucureşti, bd. Bucureştii Noi nr. 107, sector 1 Total: 580.800, din care: - construcţii 195.400; - teren 385.400
4 36642 8.26.05 Clubul Copiilor sectorul 1, Clubul Copiilor sectorul 4, CUI 4316635 Clădire: P + 1E, zidărie cărămidă, planşee de beton, Sc = 243 mp; S teren = 815 mp Municipiul Bucureşti, Str. Făgetului nr. 12, sectorul 4 Total: 1.198.500, din care: - construcţii 839.600; - teren 358.900
5 121573 8.26.05 Clubul Copiilor sectorul 1, Clubul Copiilor sectorul 3, CUI 4316635 Clădire: P + 1E, zidărie cărămidă Municipiul Bucureşti, str. Barajului Dunării nr. 5, sectorul 3 Total: 482.900, din care: - construcţii 310.100; - teren 172.800
6 121574 8.26.05 Clubul Copiilor sectorul 1, Clubul Copiilor sectorul 5, CUI 4316635 Clădire: S + P, zidărie cărămidă, planşee de beton, Sd = 1.093 mp, S teren = 978 mp Municipiul Bucureşti, str. Năsăud nr. 93, sectorul 5 Total: 1.974.600, din care: - construcţii 1.292.300; - teren 682.300
7 35936 8.26.06 Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 „Pajura“, CUI 4284126 Clădire: S + P + 1E, zidărie cărămidă, Sc = 763 mp, S teren = 3.190 mp Municipiul Bucureşti, bd. Ion Mihalache nr. 162, sectorul 1 Total: 6.103.020, din care: - construcţii 1.636.454; - amenajare teren şi împrejmuire 112.066; - teren 4.354.500
8 35938 8.26.06 Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 „Pajura“, CUI 4284126 C1 Sc = 64 mp, C2 Sc = 9 mp, C3 Sc = 15 mp, C4 Sc = 72 mp; S teren = 14.333 mp; împrejmuiri Municipiul Bucureşti, str. Izbiceni nr. 64, sectorul 1 Total: 111.431, din care: - construcţie 50.000; - împrejmuire 11.210; - teren 50.221; CF nr. 259876
9 40070 8.26.06 Clubul Sportiv Şcolar nr. 2, CUI 4992971 Corp A: S + P, Sc = 1.008 mp, Corp B: S + P, zidărie de cărămidă, Sc = 112 mp, S teren = 1.922 mp Municipiul Bucureşti, bd. Ferdinand I nr. 128, sectorul 2 Total: 5.420.146, din care: - construcţii 1.788.349; - teren 3.631.797
10 40071 8.26.06 Clubul Sportiv Şcolar nr. 2, Baza Sportivă Obor, CUI 4992971 Corp A: Sc = 432 mp, Corp B: Sc = 112 mp; Bazin şi sală de sport, Sc = 955 mp; S teren = 6.847 mp Municipiul Bucureşti, bd. Ferdinand I nr. 139-141, sectorul 2 Total: 11.674.731, din care: - construcţii 3.316.153; - teren 8.358.578
11 40072 8.26.06 Clubul Sportiv Şcolar nr. 2, Baza Pantelimon, CUI 4992971 Sală de sport clădire P schelet beton armat S constr. = 1.337 mp S teren = 4.045 mp; Amenajări terenuri Municipiul Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 293, sectorul 2 Total: 5.240.046, din care: - construcţii 1.643.821; - amenajare teren 74.837; - teren 3.521.388; CF nr. 231690, nr. topo 231690
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificaţie Denumirea Descriere tehnică Adresa Noua valoare de inventar - lei -
12 112327 8.26.06 Clubul Sportiv Şcolar nr. 3 STEAUA, CUI 4453225 S teren = 3.064 mp, din care amenajări 4 terenuri de tenis; cabină punct de control acces S = 12 mp Municipiul Bucureşti, Aleea Pricopan nr. 1, sectorul 5 Total: 3.674.249,40, din care: - construcţii 14.820; - amenajare 228.647; - împrejmuire teren 90.404; - teren 3.340.378; CF nr. 228931
13 102699 8.26.06 Clubul Sportiv Şcolar nr. 4, CUI 4837900 Clădire P + 4 etaje, zidărie cărămidă şi beton; Sc = 373 mp; Sd = 1.875 mp; cantină P, Sc = 111 mp; S teren = 644 mp; magazie P, Sc = 18 mp Municipiul Bucureşti, Aleea Buchetului nr. 5, sectorul 3 Total: 3.272.616, din care: - construcţii 2.280.107; - teren 992.509
14 147092 8.26.06 Clubul Sportiv Şcolar nr. 4, CUI 4837900 Sală de forţă, parter Sc = 108 mp; S teren = 208 mp Municipiul Bucureşti, Aleea Buchetului nr. 3, sectorul 3 Total: 442.303, din care: - construcţii 121.741; - teren 320.562;
15 106284 8.26.06 Clubul Sportiv Şcolar nr. 5, CUI 4364381 Clădire C1: S + P, zidărie cărămidă şi beton, Sc = 525 mp, Clădire C2: Sc = 230 mp, Clădire C3: S + P + 3E, Sc = 105 mp, Construcţie anexă C4 ghenă - 5 mp; Construcţie anexă C5 magazie - 15 mp; Construcţie anexă C6 magazie - 5 mp; Construcţie anexă C7 garaj - 57 mp, S teren = 2.829 mp Municipiul Bucureşti, Calea Plevnei nr. 124, sectorul 6 Total: 11.404.032, din care: - construcţii 6.595.308; - teren 4.808.724. CF nr. 225731
16 36638 8.26.07 Clubul Sportiv Şcolar nr. 6, Baza Sportivă „Temerarii“, CUI 4283775 Clădire administrativă: P, zidărie cărămidă, Sc = 200 mp, Sală de sport: Sc = 1.629 mp; C 5 casă portar 13 mp; C 14 magazie tablă 47 mp; Terenuri cu amenajări şi împrejmuiri, S teren = 15.423 mp Municipiul Bucureşti, str. Luica nr. 70, sectorul 4 Total: 14.702.458, din care: - construcţii (sală sport) 3.577.366; - teren 10.503.115; - împrejmuire 621.977; CF 202499


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1101/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1101 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu