E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 11 din 27 iunie 2001

pentru aprobarea Normelor privind procedurile de control al calitatii auditului financiar

ACT EMIS DE: CAMERA AUDITORILOR DIN ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 477 din  3 iulie 2002


SmartCity3


    Consiliul Camerei Auditorilor din Romania, intrunit in sedinta din 27 iunie 2001,
    in temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar,
    hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind procedurile de control al calitatii auditului financiar, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Departamentul de monitorizare si competenta profesionala din cadrul Camerei Auditorilor din Romania va urmari punerea in aplicare a prevederilor normelor prevazute la art. 1.
    Art. 3
    Prezenta hotarare va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                   Presedintele Camerei Auditorilor din Romania,
                        prof. univ. dr. Florin Georgescu

    ANEXA 1

                               NORME
privind procedurile de control al calitatii auditului financiar

    Raportul anual al membrilor
    Membrii Camerei Auditorilor din Romania (Camera) au obligatia de a intocmi si de a transmite Camerei un raport anual. Raportul anual se refera la perioada incheiata la data de 31 decembrie si trebuie depus pana la data de 31 martie a fiecarui an.
    Membrii Camerei care sunt angajati, administratori, asociati sau actionari ai unei firme de audit si care nu efectueaza audit in nume propriu vor transmite Camerei un raport anual (declaratie anuala) in care vor specifica faptul ca nu desfasoara activitate in nume propriu.
    Nedepunerea raportului anual la termenul stabilit constituie caz de abatere disciplinara conform art. 34 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 591/2000.
    Raportul anual trebuie semnat de presedintele consiliului de administratie sau de administratorul unic ori de auditorul financiar, persoana fizica, dupa caz.
    Pe durata efectuarii inspectiei inspectorii au obligatia de a verifica acuratetea raportului anual.
    In anexa A la prezentele norme este prezentat modelul de raport anual al membrilor.

    Raportul anual catre Ministerul Finantelor Publice
    In temeiul art. 31 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, Camera are obligatia de a oferi, la solicitarea Ministerului Finantelor Publice, informatiile solicitate la anumite termene si/sau pentru anumite perioade. In acest sens, incepand cu data de 31 decembrie 2001, la data de 31 decembrie a fiecarui an Camera va avea obligatia de a intocmi si de a transmite Ministerului Finantelor Publice un raport anual sintetic asupra calitatii activitatii de audit financiar.
    Raportul anual va fi prezentat in primul rand Consiliului Camerei ca raport detaliat, asa cum este prevazut in anexa B la prezentele norme, inainte de data de 31 martie a fiecarui an.
    In termen de 31 de zile de la intrunirea Consiliului Camerei pentru aprobarea raportului detaliat, raportul simplificat prevazut in anexa C la prezentele norme trebuie transmis Ministerului Finantelor Publice.

    Inspectiile
    Pentru toate firmele de audit care efectueaza audit la societatile cotate la bursa Camera va organiza cel putin o inspectie pe an, al carei obiect va consta in analiza dosarelor de audit pentru cel putin un client cotat la bursa. Pentru restul firmelor de audit Camera va organiza cel putin o inspectie o data la 5 ani, incepand cu primul angajament de audit efectuat.
    Inspectiile repetate si inspectiile efectuate ca urmare a unor sesizari nu sunt incluse in cele de mai sus.
    Angajamentele de audit ce urmeaza sa fie inspectate vor fi selectate de inspectorul-sef (seful Departamentului de monitorizare si competenta profesionala) pe baza raportului anual.
    Anterior inspectiei Camera va notifica firmei de audit data la care se va efectua inspectia. La data efectuarii inspectiei firma de audit va trebui sa aiba pregatite toate dosarele de audit aferente angajamentelor de audit al situatiilor financiare intocmite pentru exercitiul financiar incheiat in ultimele 12 luni.
    Cu ocazia fiecarei inspectii inspectorul va intocmi raportul prevazut in anexa D la prezentele norme, in finalul caruia va preciza clasa propusa, o motivare sintetica a acesteia si masurile propuse.
    Clasa A inseamna ca nu au existat probleme de semnalat.
    Clasa B inseamna ca au existat erori minore care nu au necesitat masuri de remediere.
    Clasa C inseamna ca au existat abateri care au necesitat masuri de remediere.
    Clasa D inseamna ca raportul va fi transmis Departamentului de conduita si disciplina profesionala.
    Inspectiile vor fi efectuate dupa manualul de proceduri elaborat de Departamentul de monitorizare si competenta profesionala din cadrul Camerei.
    Inspectorii vor verifica informatiile din ultimul raport anual al membrilor si probele care vin in sustinerea declaratiei privind pregatirea profesionala continua.

    ANEXA A
    la norme

                         RAPORTUL ANUAL AL MEMBRILOR

    Scop
    Raportul anual al membrilor este cerut de Camera pentru indeplinirea obligatiilor legale ale acesteia.
 ______________________________________________________________________________
|   Confirmari si angajamente                                                  |
|   Daca nu puteti sa declarati una sau mai multe dintre urmatoarele, va rugam |
|   sa taiati si sa includeti o prezentare detaliata a motivelor pentru care nu|
|   puteti sa faceti declaratia respectiva.                                    |
|______________________________________________________________________________|
|   Inregistrare                                                               |
|      (i) Confirm ca structura actionariatului si controlul firmei sunt in    |
|          concordanta cu reglementarile de audit in vigoare.                  |
|     (ii) Confirm ca firma a stabilit si a aplicat procedurile necesare pentru|
|          ca auditorii asociati si angajatii care desfasoara activitati de    |
|          audit sa fie si sa continue sa fie competenti pentru a desfasura    |
|          activitatile de audit pentru care sunt responsabili sau angajati.   |
|    (iii) Confirm ca firma are o buna reputatie morala si profesionala pentru |
|          a desfasura activitati de audit.                                    |
|     (iv) Confirm ca firma a notificat Camerei in mod prompt toate            |
|          modificarile de circumstante aparute.                               |
|      (v) Imi iau angajamentul ca activitatea firmei se va desfasura in       |
|          permanenta in conformitate cu reglementarile de audit in vigoare.   |
|______________________________________________________________________________|

    Semnaturi
    Subsemnatul certific cu toata increderea si in deplina cunostinta de cauza ca angajamentele, confirmarile si informatiile continute in acest raport reprezinta o declaratie adevarata si corecta privind circumstantele in care firma isi desfasoara activitatea.
                                                      _________________
            ...................                      | Se completeaza  |
                (semnatura)                          | de Camera       |
          .......................                    | Auditorilor din |
    (numele si prenumele, cu majuscule)              | Romania         |
                                                     | Primit ........ |
    Data ......................                      |_________________|

    Informatii generale privind completarea formularului
    Va rugam ca la completare sa adaugati orice explicatii sau note direct pe acest formular. Daca spatiul nu este suficient, atasati pagini suplimentare si scrieti pe formular ca ati facut acest lucru, notand numarul de pagini adaugate.

    Date fixe
    Sectiunile care incep cu litera S contin informatii care sunt pastrate de Camera.

    S1. Sediul central
 _____________________________________________________
|   S1                              Sediul central    |
|_____________________________________________________|
|   Denumirea firmei                                  |
|   Codul fiscal                                      |
|   Adresa sediului social                            |
|   Codul postal                                      |
|   Telefon/fax                                       |
|   Internet HTTP                                     |
|   Codul membrului                                   |
|_____________________________________________________|

    S2. Asociati-auditori/administratori
    Angajati - aceasta sectiune trebuie sa includa doar auditorii financiari care sunt angajati.
 ______________________________________________________________________________
|   S2.a) Asociati-auditori/administratori                                     |
|______________________________________________________________________________|
|   (i) Detalii in legatura cu membrii                                         |
|       Codul                                   Numele, prenumele si initiale  |
|                                               Anul nasterii                  |
|______________________________________________________________________________|

    S2.b) Angajati-auditori (asa cum a fost notificat Camerei)
 ______________________________________________________________________________
|    Codul membrului    | Numele, prenumele si initiale |     Anul nasterii    |
|_______________________|_______________________________|______________________|
|                       |                               |                      |
|                       |                               |                      |
|                       |                               |                      |
|                       |                               |                      |
|_______________________|_______________________________|______________________|

    S3. Firme de audit cu conducere comuna
    Firme conectate sunt doua firme de audit care au unul sau mai multi asociati/administratori comuni.
    O asociere nationala este orice asociatie sau federatie de firme ce actioneaza pe teritoriul Romaniei.
    O asociere internationala este orice asociatie sau federatie internationala de firme in afara granitelor nationale.

    S4. Firme de audit conectate
 ______________________________________________________________________________
|   a) Inregistrate in Camera                                                  |
|______________________________________________________________________________|
|                             |   Denumirea firmei      |                      |
|                             |   Codul firmei          |                      |
|                             |   Adresa                |                      |
|                             |   Codul postal          |                      |
|_____________________________|_________________________|______________________|

 ______________________________________________________________________________
|   b) Asocieri nationale                           c) Asocieri internationale |
|______________________________________________________________________________|
|                           |   Denumirea          |                           |
|                           |   Sediul central     |                           |
|                           |   Adresa             |                           |
|                           |   Codul postal       |                           |
|___________________________|______________________|___________________________|

    Date variabile
    Informatii generale privind completarea
    Sectiunile care incep cu litera A sunt sectiuni ce contin date variabile; ele trebuie completate cu informatiile valabile la data pentru care se intocmeste raportul anual al membrilor.
    La introducerea datelor din raport computerul efectueaza verificarea acestora. Orice sectiune necompletata sau orice inconsecvente pot duce la solicitarea unei scrisori de clarificare.
    In anumite circumstante raportul cere atasarea unei declaratii ce contine informatii suplimentare. Acolo unde astfel de informatii au fost oferite Camerei intr-un raport anterior, iar circumstantele nu s-au schimbat de la acea data, anexati copia de pe acea declaratie.
    Acolo unde se cer raspunsuri de tipul DA, NU sau NICI UNA, incercuiti optiunea adecvata.

    A2.a) Numarul de clienti de audit
    Atunci cand se completeaza aceasta sectiune societatile care fac parte dintr-un grup trebuie sa fie tratate ca un singur client.
 ______________________________________________________________________________
|   A2.a) Numarul de clienti de audit (sau cea mai buna estimare a acestui     |
| numar) la data de ....................                                       |
|______________________________________________________________________________|
|     (i) Societati cotate                                                     |
|    (ii) Organizatii neincluse mai sus, ca de exemplu:                        |
|                                                                              |
|         a) bancile                                            ............   |
|         b) societatile de asigurari                           ............   |
|         c) entitatile autorizate sa desfasoare                               |
|            activitati de investitii financiare                ............   |
|                                                                              |
|                                                        TOTAL: ............   |
|   (iii) Alte societati                                        ............   |
|                                                TOTAL GENERAL: ............   |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    A2.b) Detalii despre client
 ______________________________________________________________________________
|    |          |           |          |           |          |     Raportul   |
|Nr. |  Numele  |   Cifra   | Valoarea |  Numarul  | Onorarii | de audit a fost|
|crt.|clientului|de afaceri |bilantiera|de angajati| de audit |  fara rezerve? |
|    |          |           |          |           |          |     (DA/NU)    |
|____|__________|___________|__________|___________|__________|________________|
|    |          |           |          |           |          |                |
|    |          |           |          |           |          |                |
|    |          |           |          |           |          |                |
|    |          |           |          |           |          |                |
|    |          |           |          |           |          |                |
|    |          |           |          |           |          |                |
|    |          |           |          |           |          |                |
|    |          |           |          |           |          |                |
|    |          |           |          |           |          |                |
|    |          |           |          |           |          |                |
|    |          |           |          |           |          |                |
|    |          |           |          |           |          |                |
|    |          |           |          |           |          |                |
|    |          |           |          |           |          |                |
|    |          |           |          |           |          |                |
|    |          |           |          |           |          |                |
|____|__________|___________|__________|___________|__________|________________|

    A3. Venitul din onorarii
    Va rugam sa exprimati toate valorile in milioane lei, rotunjite la valoarea imediat superioara.
    Venitul brut total nu include T.V.A. si cheltuielile decontate, dar include toate comisioanele primite, indiferent daca acestea sunt retinute de firma.
    Venitul total din audit reprezinta onorariile cerute de la clienti pentru angajamentele de audit sau o estimare a acestora.
 ______________________________________________________________________________
|   A3. Venitul din onorarii                                                   |
|______________________________________________________________________________|
|   Valori (pentru valori nule se va scrie "zero"):        |   Milioane lei    |
|__________________________________________________________|___________________|
|   a) venitul brut din toate sursele de venit             |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
|   b) venitul total din audit                             |                   |
|__________________________________________________________|___________________|

    A4. Independenta si alte aspecte
 ______________________________________________________________________________
|   a) A stabilit si a aplicat firma dumneavoastra proceduri privind | DA/NU   |
|      asigurarea respectarii de catre auditori-asociati si de toti  |         |
|      angajatii a principiilor de confidentialitate si independenta,|         |
|      asa cum sunt stipulate in Codul privind conduita etica si     |         |
|      profesionala?                                                 |         |
|                                                                    |         |
|   b) Este independenta firmei dumneavoastra amenintata de unul sau |         |
|      mai multi dintre urmatorii factori:                           |         |
|        (i) dependenta financiara fata de un client de audit?       | DA/NU   |
|       (ii) relatii personale sau familiale?                        | DA/NU   |
|      (iii) participatii la fonduri mutuale ce au investit intr-un  | DA/NU   |
|            client de audit?                                        |         |
|       (iv) implicare ca administrator de fonduri al unui client de | DA/NU   |
|            audit?                                                  |         |
|        (v) interese de afaceri comune cu clientii?                 | DA/NU   |
|                                                                    |         |
|   c) A stabilit si a urmat firma proceduri pentru:                 |         |
|        (i) a impiedica orice persoana, alta decat dumneavoastra, sa|         |
|            aiba o influenta care ar putea sa afecteze independenta |         |
|            sau integritatea activitatilor de audit desfasurate?    |         |
|       (ii) a asigura faptul ca independenta sau capacitatea de a   |         |
|            efectua auditul in mod corespunzator sunt luate in      |         |
|            considerare si inregistrate inaintea incheierii         |         |
|            contractului?                                           |         |
|                                                                    |         |
|   Daca se raspunde cu NU la oricare dintre intrebarile de mai sus, |         |
|   va rugam sa atasati o declaratie care sa clarifice situatia si   |         |
|   justificati orice alte masuri de protectie adoptate de firma.    |         |
|____________________________________________________________________|_________|

 ______________________________________________________________________________
|   A5. Reputatie profesionala si morala                                       |
|______________________________________________________________________________|
|   a) A stabilit si a urmat firma dumneavoastra pentru a se asigura | DA/NU   |
|      ca dumneavoastra ca asociat-auditor, precum si angajatii      |         |
|      implicati in activitati de audit au o reputatie profesionala  |         |
|      si morala buna?                                               |         |
|   b)  (i) Exista aspecte in ceea ce va priveste pe dumneavoastra   | DA/NU   |
|           sau pe angajatii dumneavoastra care sa ridice semne de   |         |
|           intrebare asupra bunei reputatii profesionale si morale a|         |
|           firmei dumneavoastra?                                    |         |
|      (ii) Daca DA, a fost Camera incunostintata de aspectele       | DA/NU   |
|           respective?                                              |         |
|                                                                    |         |
|   Daca se raspunde cu NU la oricare dintre intrebarile de mai sus, |         |
|   va rugam sa atasati o declaratie explicativa.                    |         |
|____________________________________________________________________|_________|

 ______________________________________________________________________________
|   A6. Asigurarea profesionala si reclamatii                                  |
|______________________________________________________________________________|
|   a) Este firma asigurata profesional conform cerintelor Camerei?  | DA/NU   |
|   b) In ceea ce priveste activitatea de audit desfasurata, a primit| DA/NU/  |
|      firma reclamatii care nu au fost rezolvate sau care este      | NICI UNA|
|      probabil sa ramana nerezolvate de la ultimul raport anual sau |         |
|      de la ultima inregistrare (daca prezentul este primul raport  |         |
|      anual)? (Raspundeti cu NICI UNA daca nu s-au inregistrat      |         |
|      reclamatii).                                                  |         |
|                                                                    |         |
|   Daca raspundeti cu NU la lit. a) sau cu DA la lit. b), va rugam  |         |
|   sa oferiti informatii suplimentare.                              |         |
|____________________________________________________________________|_________|

    A7. Competenta in audit
 ______________________________________________________________________________
|   a) Aplica firma procedurile minimale de audit?                   | DA/NU   |
|   b) Este utilizata o lista de verificare a prezentarii conturilor | DA/NU   |
|      actualizata?                                                  |         |
|   c) Se utilizeaza o documentatie adecvata acolo unde angajamentul | DA/NU/  |
|      de audit presupune utilizarea unor specialisti [de exemplu,   | NICI UNA|
|      pentru clientii de audit din sectiunea A2.a)(ii)]? (Raspundeti|         |
|      cu NICI UNA daca nu aveti clienti de tipul celor din sectiunea|         |
|      de mai sus).                                                  |         |
|   d)   (i) Dumneavoastra si angajatii care sunt auditori financiari| DA/NU   |
|            ati participat la orele de pregatire profesionala       |         |
|            continua, structurate sau nestructurate, recomandate de |         |
|            Camera?                                                 |         |
|       (ii) Exista o pregatire adecvata pentru angajamentele de     | DA/NU/  |
|            audit specializate? [Raspundeti cu NICI UNA daca nu     | NICI UNA|
|            aveti clienti de tipul celor de la sectiunea A2 a)(ii)].|         |
|      (iii) Pastreaza firma evidente privind procesul de pregatire  | DA/NU   |
|            profesionala continua?                                  |         |
|                                                                    |         |
|   Daca raspundeti cu NU la oricare dintre intrebarile de mai sus,  |         |
|   va rugam sa atasati o declaratie oferind detalii despre cum este |         |
|   mentinuta si tinuta evidenta competentei individuale in audit.   |         |
|____________________________________________________________________|_________|

    Lista de verificare

    Inainte de a expedia raportul completat va rugam sa revedeti toate sectiunile pentru a va asigura ca raportul este complet si corect. Corecturile si corespondenta asociate sunt costisitoare.
    Pasul 1 - Verificati daca ati completat toate sectiunile.
    Pasul 2 - Verificati daca angajamentele si confirmarile de pe prima pagina au fost citite si semnate de persoana/persoanele potrivita/potrivite.
    Pasul 3 - Asigurati-va ca toate valorile monetare sunt exprimate in milioane lei.
    Pasul 4 - Verificati daca ati atasat raportului toate declaratiile cerute.
    Pasul 5 - Pastrati o copie de pe raport si de pe orice declaratii, impreuna cu datele primare utilizate pentru compilare.
    Pasul 6 - Asigurati-va ca trimiteti Camerei toate paginile completate ale raportului, impreuna cu orice declaratii cerute, in plicul inchis preadresat.
    Pasul 7 - Va rugam sa includeti urmatoarele:
    a) copie de pe asigurarea profesionala
    b) formularele de pregatire profesionala continua, completate pentru toti auditorii financiari asociati, administratori sau angajati.

    Va multumim ca ati completat acest raport.
                                                  __________________________
                                                 | Se completeaza de Camera |
                                                 | Auditorilor din Romania  |
                                                 |                          |
                                                 | Completat de .........   |
                                                 |                          |
                                                 | Data completarii ....... |
                                                 |__________________________|

    ANEXA B
    la norme

                             RAPORT ANUAL DETALIAT
                              catre consiliul Camerei

    Anul [XXXX]
 ______________________________________________________________________________
|   Numar de auditori financiari                          |   X                |
|_________________________________________________________|____________________|
|   Numar de auditori financiari inspectati               |   X                |
|                                                         |  ---               |
|_________________________________________________________|____________________|
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|                           Clasificarea inspectiilor                          |
|______________________________________________________________________________|
|   Clasa A (fara probleme)                               |        X           |
|_________________________________________________________|____________________|
|   Clasa B (probleme minore)                             |        X           |
|_________________________________________________________|____________________|
|   Clasa C (masuri de remediere necesare)                |        X           |
|_________________________________________________________|____________________|
|   Clasa D [art. 34 lit. b) ROF]                         |        X           |
|                                                         |       ---          |
|_________________________________________________________|____________________|
|______________________________________________________________________________|
|                          Propuneri pentru Clasa D                            |
|______________________________________________________________________________|
|   Retragerea calitatii de membru al Camerei     |   X                        |
|_________________________________________________|____________________________|
|   Suspendarea calitatii de membru al Camerei    |   X                        |
|_________________________________________________|____________________________|
|   Limitarea anumitor drepturi                   |   X                        |
|_________________________________________________|____________________________|
|   Mustrare                                      |   X                        |
|_________________________________________________|____________________________|
|   Avertisment                                   |   X                        |
|_________________________________________________|____________________________|
|   Pregatire profesionala obligatorie            |   X                        |
|_________________________________________________|____________________________|
|   Alte propuneri                                |   X                        |
|_________________________________________________|____________________________|
 ______________________________________________________________________________
|   Propuneri pentru Clasa D pe anul precedent         | Masuri luate de Camera|
|______________________________________________________|_______________________|
|   Retragerea calitatii de membru al Camerei     |  X |  Y                    |
|_________________________________________________|____|_______________________|
|   Suspendarea calitatii de membru al Camerei    |  X |  Y                    |
|_________________________________________________|____|_______________________|
|   Limitarea anumitor drepturi                   |  X |  Y                    |
|_________________________________________________|____|_______________________|
|   Mustrare                                      |  X |  Y                    |
|_________________________________________________|____|_______________________|
|   Avertisment                                   |  X |  Y                    |
|_________________________________________________|____|_______________________|
|   Pregatire profesionala obligatorie            |  X |  Y                    |
|_________________________________________________|____|_______________________|
|   Alte propuneri                                |  X |  Y                    |
|_________________________________________________|____|_______________________|
 ______________________________________________________________________________
|                        Problemele cele mai frecvente                         |
|______________________________________________________________________________|
|   Nr. crt.       |          Probleme             |         Propuneri         |
|__________________|_______________________________|___________________________|
|     1.           |             X                 |             Y             |
|__________________|_______________________________|___________________________|
|     2.           |             X                 |             Y             |
|__________________|_______________________________|___________________________|
|     3.           |             X                 |             Y             |
|__________________|_______________________________|___________________________|
|     4.           |             X                 |             Y             |
|__________________|_______________________________|___________________________|
|     5.           |             X                 |             Y             |
|__________________|_______________________________|___________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                        Informatii despre Clasa D                             |
|______________________________________________________________________________|
|          Numele       |          Probleme           |     Masuri propuse     |
|_______________________|_____________________________|________________________|
|   [        ]          |                             |                        |
|_______________________|_____________________________|________________________|
|   [        ]          |                             |                        |
|_______________________|_____________________________|________________________|
|   [        ]          |                             |                        |
|_______________________|_____________________________|________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                           Programul inspectiilor                             |
|______________________________________________________________________________|
|   Inspectii aleatoare                 |   X                                  |
|_______________________________________|______________________________________|
|   Inspectii repetate                  |   X                                  |
|_______________________________________|______________________________________|
|   Inspectii ca urmare a unor sesizari |   X                                  |
|_______________________________________|______________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                          Propuneri pentru Clasa C                            |
|______________________________________________________________________________|
|   Pregatire profesionala                              |   X                  |
|_______________________________________________________|______________________|
|   Planuri de masuri convenite cu auditorii financiari |   X                  |
|_______________________________________________________|______________________|
|   Inspectii repetate                                  |   X                  |
|_______________________________________________________|______________________|

              Data                   Seful Departamentului de monitorizare
         ..............                   si competenta profesionala,
                                           ........................

    ANEXA C
    la norme

                        RAPORT ANUAL SIMPLIFICAT
                    catre Ministerul Finantelor Publice

    Anul [XXXX]
 ______________________________________________________________________________
|   Numar de auditori financiari                          |   X                |
|_________________________________________________________|____________________|
|   Numar de auditori financiari inspectati               |   X                |
|                                                         |  ---               |
|_________________________________________________________|____________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|                           Clasificarea inspectiilor                          |
|______________________________________________________________________________|
|   Clasa A (fara probleme)                               |        X           |
|_________________________________________________________|____________________|
|   Clasa B (probleme minore)                             |        X           |
|_________________________________________________________|____________________|
|   Clasa C (masuri de remediere necesare)                |        X           |
|_________________________________________________________|____________________|
|   Clasa D [art. 34 lit. b) ROF]                         |        X           |
|                                                         |       ---          |
|_________________________________________________________|____________________|
|______________________________________________________________________________|
|                          Propuneri pentru Clasa D                            |
|______________________________________________________________________________|
|   Retragerea calitatii de membru al Camerei     |   X                        |
|_________________________________________________|____________________________|
|   Suspendarea calitatii de membru al Camerei    |   X                        |
|_________________________________________________|____________________________|
|   Limitarea anumitor drepturi                   |   X                        |
|_________________________________________________|____________________________|
|   Mustrare                                      |   X                        |
|_________________________________________________|____________________________|
|   Avertisment                                   |   X                        |
|_________________________________________________|____________________________|
|   Pregatire profesionala obligatorie            |   X                        |
|_________________________________________________|____________________________|
|   Alte propuneri                                |   X                        |
|_________________________________________________|____________________________|
|______________________________________________________________________________|
|   Propuneri pentru Clasa D pe anul precedent         | Masuri luate de Camera|
|______________________________________________________|_______________________|
|   Retragerea calitatii de membru al Camerei     |  X |  Y                    |
|_________________________________________________|____|_______________________|
|   Suspendarea calitatii de membru al Camerei    |  X |  Y                    |
|_________________________________________________|____|_______________________|
|   Limitarea anumitor drepturi                   |  X |  Y                    |
|_________________________________________________|____|_______________________|
|   Mustrare                                      |  X |  Y                    |
|_________________________________________________|____|_______________________|
|   Avertisment                                   |  X |  Y                    |
|_________________________________________________|____|_______________________|
|   Pregatire profesionala obligatorie            |  X |  Y                    |
|_________________________________________________|____|_______________________|
|   Alte propuneri                                |  X |  Y                    |
|_________________________________________________|____|_______________________|

              Data                             Presedinte,
         ..............                   .....................

    ANEXA D
    la norme

                            RAPORT DE INSPECTIE

                                                           ___________________
    Pentru sectiunile selectate de inspector din          | DA/NU | Referinte |
Procedurile minimale de audit:                            |_______|___________|
                                                          |       |           |
    - documentele de lucru evidentiaza corespunzator      | DA/NU |           |
natura si intinderea angajamentului de audit, precum si   |       |           |
rezultatele si concluziile trase?                         |_______|___________|
                                                          |       |           |
    - au fost obtinute suficiente probe pe baza           | DA/NU |           |
procedurilor de fond, in vederea sustinerii asertiunilor  |       |           |
din situatiile financiare:                                |       |           |
      - existenta                                         | DA/NU |           |
      - proprietate                                       | DA/NU |           |
      - aparitie                                          | DA/NU |           |
      - exhaustivitate                                    | DA/NU |           |
      - evaluare?                                         | DA/NU |           |
                                                          |_______|___________|
    - au fost obtinute suficiente probe in vederea        | DA/NU |           |
evaluarii rezonabilitatii estimarilor contabile?          |       |           |
                                                          |_______|___________|

               Descriere                     Referinta
                                                         ______________________
    Lista de verificare a finalizarii             A     | 2 sectiuni selectate |
    angajamentului                                      | de inspector (G - L  |
    Revizuirea generala a situatiilor             B     | plus O)              |
    financiare                                          |                      |
    Lista de verificare a documentelor            C     |                      |
    de lucru                                            |                      |
    Punctele finale si intalnirea cu              D     |                      |
    clientul                                            |                      |
    Confirmarea planului de audit                 E     |                      |
    Modelul de audit                              F     |                      |
    Active imobilizate - corporale si             G     |                      |
    necorporale                                         |                      |
    Investitii financiare                         H     |                      |
    Stocuri si contracte pe termen lung           I     |                      |
    Creante si plati in avans                     J     |                      |
    Disponibilitati in conturi si casa            K     |                      |
    (inclusiv creante pe termen lung)                   |                      |
    Creditori si angajamente                      L     |                      |
    Impozitare                                    M     |                      |
    Capital, rezerve si registre statutare        N     |                      |
    Contul de profit si pierderi                  O     |                      |
    Registrul nominal                             P     |                      |
                                                        |______________________|

                    Programul de activitate al inspectorilor

 ______________________________________________________________________________
| Numele clientului                        |                                   |
|__________________________________________|___________________________________|
| Persoana care semneaza raportul de audit |                                   |
|__________________________________________|___________________________________|
| Informatii despre client: |                                   |
| - natura activitatii                     |                                   |
| - cerinte specifice                      |                                   |
| - sfarsitul perioadei                    |                                   |
| - cifra de afaceri                       |                                   |
| - profit/pierderi inainte de impozitare  |                                   |
| - active/obligatii nete                  |                                   |
| - data aprobarii conturilor              |                                   |
| - raportul de audit                      | Fara/cu rezerve in privinta       |
| - data raportului de audit               |                                   |
| - onorariul de audit                     |                                   |
|__________________________________________|___________________________________|
| Inspector                                |                                   |
|__________________________________________|___________________________________|
| Data revizuirii                          |                                   |
|__________________________________________|___________________________________|
| Clasa propusa                            | A/B/C/D                           |
|__________________________________________|___________________________________|
| Motivare sintetica                       |                                   |
|__________________________________________|___________________________________|
| Masuri propuse pentru clasele C si D     |                                   |
|__________________________________________|___________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |       Planificarea auditului           | Da/Nu | Referinte | Observatii |
|crt.|                                        |       |           |            |
|____|________________________________________|_______|___________|____________|
|  1.| Inainte de acceptarea                  |       |           |            |
|    | angajamentului/innoirii angajamentului |       |           |            |
|    | au fost avute in vedere si documentate |       |           |            |
|    | independenta, resursele si capacitatea |       |           |            |
|    | firmei de a efectua auditul?           |       |           |            |
|____|________________________________________|_______|___________|____________|
|  2.| Exista o scrisoare de angajament       |       |           |            |
|    | curenta? Au fost avuti in vedere       |       |           |            |
|    | termenii angajamentului in cursul      |       |           |            |
|    | procesului de planificare?             |       |           |            |
|____|________________________________________|_______|___________|____________|
|  3.| Exista o evidenta si o evaluare        |       |           |            |
|    | actualizata a sistemului contabil si de|       |           |            |
|    | control intern al clientului?          |       |           |            |
|____|________________________________________|_______|___________|____________|
|  4.| A fost actualizat dosarul permanent cu |       |           |            |
|    | schimbarile intervenite in ultimul an? |       |           |            |
|____|________________________________________|_______|___________|____________|
|  5.| A fost planul de audit aprobat de      |       |           |            |
|    | persoana care semneaza raportul de     |       |           |            |
|    | audit inainte de inceperea activitatii?|       |           |            |
|____|________________________________________|_______|___________|____________|
|  6.| A fost pragul de semnificatie stabilit |       |           |            |
|    | la etapa planificarii?                 |       |           |            |
|____|________________________________________|_______|___________|____________|
|  7.| A fost facuta o evaluare adecvata a    |       |           |            |
|    | riscului specific si general si, acolo |       |           |            |
|    | unde au fost identificate riscuri, au  |       |           |            |
|    | fost aduse amendamente corespunzatoare |       |           |            |
|    | la procedurile de audit documentate?   |       |           |            |
|____|________________________________________|_______|___________|____________|
|  8.| Exista probe privind analiza riscului  |       |           |            |
|    | unor inregistrari gresite,             |       |           |            |
|    | semnificative in situatiile financiare,|       |           |            |
|    | ca urmare a unor fraude, erori sau a   |       |           |            |
|    | nerespectarii legislatiei?             |       |           |            |
|____|________________________________________|_______|___________|____________|
|  9.| Exista probe neprezentate privind      |       |           |            |
|    | analiza riscului de a exista tranzactii|       |           |            |
|    | intre parti afiliate?                  |       |           |            |
|____|________________________________________|_______|___________|____________|
| 10.| In cazul in care este oportuna         |       |           |            |
|    | folosirea unui expert sau a altui      |       |           |            |
|    | auditor, au fost documentate adecvat   |       |           |            |
|    | scopul colaborarii cu acestia si       |       |           |            |
|    | evaluarea obiectivitatii, calificarii  |       |           |            |
|    | profesionale, experientei si resurselor|       |           |            |
|    | lor?                                   |       |           |            |
|____|________________________________________|_______|___________|____________|
| 11.| Exista o analiza adecvata a nivelului  |       |           |            |
|    | de esantionare, a selectiei            |       |           |            |
|    | esantioanelor si a nivelului erorii    |       |           |            |
|    | asteptate si acceptabile?              |       |           |            |
|____|________________________________________|_______|___________|____________|
| 12.| Au fost selectionati membrii echipei de|       |           |            |
|    | audit, avandu-se in vedere competenta  |       |           |            |
|    | lor de a efectua activitatea alocata?  |       |           |            |
|____|________________________________________|_______|___________|____________|
| 13.| Exista probe la dosar care sa indice ca|       |           |            |
|    | auditul a fost planificat              |       |           |            |
|    | corespunzator, avandu-se in vedere     |       |           |            |
|    | circumstantele clientului?             |       |           |            |
|____|________________________________________|_______|___________|____________|
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                Probe de audit                       | Da/Nu | Referinte |
|crt.|                                                     |       |           |
|____|_____________________________________________________|_______|___________|
|  1.| Pentru toate sectiunile dosarului de audit:         |       |           |
|    | a) exista tabele principale pentru toate pozitiile  | Da/Nu |           |
|    |    semnificative si sunt conforme cu conturile?     |       |           |
|    | b) exista tabele care sa sustina tabelele           | Da/Nu |           |
|    |    principale?                                      |       |           |
|    | c) au fost procedurile minimale de audit adaptate la| Da/Nu |           |
|    |    circumstantele clientului?                       |       |           |
|    | d) sunt procedurile minimale de audit aplicate      | Da/Nu |           |
|    |    integral?                                        |       |           |
|    | e) in cazurile in care nu au fost aplicate          | Da/Nu |           |
|    |    procedurile minimale de audit sau au fost        |       |           |
|    |    amendate, au fost documentate suficiente         |       |           |
|    |    explicatii?                                      |       |           |
|  2.| Au fost obtinute suficiente probe de audit privind  | Da/Nu |           |
|    | reluarea corespunzatoare si inregistrarea corecta a |       |           |
|    | soldurilor de deschidere?                           |       |           |
|  3.| Au fost politicile contabile aplicate consecvent si,| Da/Nu |           |
|    | daca nu, au fost toate modificarile contabilizate si|       |           |
|    | prezentate corespunzator?                           |       |           |
|  4.| In cazul in care s-a apelat la un expert, au fost   | Da/Nu |           |
|    | evaluate probele privind oportunitatea utilizarii   |       |           |
|    | acestuia si concluziile documentate?                |       |           |
|  5.| A fost principiul continuitatii activitatii evaluat | Da/Nu |           |
|    | si documentat cu declaratii scrise, acolo unde a    |       |           |
|    | fost cazul?                                         |       |           |
|  6.| S-au facut suficiente cercetari pentru a identifica | Da/Nu |           |
|    | posibile cazuri de nerespectare a legislatiei       |       |           |
|    | esentiale pentru capacitatea de a-si desfasura      |       |           |
|    | activitatea? Daca da, sunt acestea documentate si,  |       |           |
|    | unde este cazul, au fost obtinute declaratii scrise?|       |           |
|  7.| Exista probe suficiente privind prezentarea adecvata| Da/Nu |           |
|    | a tranzactiilor intre partile afiliate?             |       |           |
|____|_____________________________________________________|_______|___________|
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                Finalizarea auditului                | Da/Nu | Referinte |
|crt.|                                                     |       |           |
|____|_____________________________________________________|_______|___________|
|  1.| Exista probe privind revizuirea si supravegherea    | Da/Nu |           |
|    | activitatii angajatilor?                            |       |           |
|  2.| A fost planificarea, inclusiv riscul de audit si    | Da/Nu |           |
|    | pragul de semnificatie, revizuita, daca a fost      |       |           |
|    | cazul, in cursul sau la finalul auditului?          |       |           |
|  3.| Exista o evidenta a erorilor necorectate            | Da/Nu |           |
|    | identificate in cursul auditului si a probelor      |       |           |
|    | privind evaluarea impactului erorilor?              |       |           |
|  4.| Exista probe privind rezolvarea tuturor punctelor de| Da/Nu |           |
|    | revizuire si a problemelor in disputa?              |       |           |
|  5.| A fost efectuata o revizuire analitica a situatiilor| Da/Nu |           |
|    | financiare si a explicatiilor privind abaterile     |       |           |
|    | semnificative documentate la dosar?                 |       |           |
|  6.| A fost efectuata o revizuire generala a situatiilor | Da/Nu |           |
|    | financiare pentru a verifica consecventa cu         |       |           |
|    | informatiile despre client detinute de firma si cu  |       |           |
|    | rezultatele procedurilor de audit?                  |       |           |
|  7.| A fost efectuata o revizuire a evenimentelor        | Da/Nu |           |
|    | ulterioare pentru a se asigura ca toate ajustarile  |       |           |
|    | si prezentarile aferente tuturor evenimentelor      |       |           |
|    | ulterioare semnificative pana la data raportului au |       |           |
|    | fost efectuate? Daca da, au fost natura, intinderea |       |           |
|    | si durata activitatii corespunzator documentate?    |       |           |
|  8.| A fost intalnirea cu administratorii documentata    | Da/Nu |           |
|    | corespunzator?                                      |       |           |
|  9.| A fost utilizata o lista de verificare a            | Da/Nu |           |
|    | prezentarilor din situatiile financiare sau o alta  |       |           |
|    | procedura de asigurare a conformitatii cu cerintele |       |           |
|    | legale, pentru a se verifica daca situatiile        |       |           |
|    | financiare au fost intocmite conform standardelor   |       |           |
|    | contabile, legislatiei si altor reglementari        |       |           |
|    | aplicabile?                                         |       |           |
| 10.| A luat firma in considerare daca poseda gradul de   | Da/Nu |           |
|    | independenta, resursele si competenta pentru a      |       |           |
|    | indeplini angajamentul in anul urmator?             |       |           |
| 11.| A fost auditul efectuat in conformitate cu          | Da/Nu |           |
|    | standardele si recomandarile de audit, cerintele    |       |           |
|    | legale si cu procedurile firmei?                    |       |           |
|____|_____________________________________________________|_______|___________|
 ______________________________________________________________________________
|                            Raportul de audit                                 |
|______________________________________________________________________________|
|                                                          | Da/Nu | Referinte |
|   Este raportul de audit in conformitate cu cerintele    | Da/Nu |           |
|   legale?                                                |       |           |
|   Este raportul de audit semnat de un auditor financiar? | Da/Nu |           |
|__________________________________________________________|_______|___________|
 ______________________________________________________________________________
|                            Raportul anual                                    |
|______________________________________________________________________________|
|                                                          | Da/Nu | Referinte |
|   Este raportul anual sustinut de documente probatorii?  | Da/Nu |           |
|   Este raportul anual in concordanta cu probele existente|       |           |
|   in cadrul firmei?                                      |       |           |
|__________________________________________________________|_______|___________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 11/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 11 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu