E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1091 din 25 octombrie 2001

privind infiintarea Societatii Comerciale "Uzina Electrica Zalau" - S.A. prin reorganizarea unor activitati din cadrul Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 722 din 13 noiembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Societatea Comerciala "Uzina Electrica Zalau" - S.A. prin reorganizarea Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A., respectiv prin desprinderea Uzinei Electrice Zalau din cadrul Sucursalei Electrocentrale Oradea.
    (2) Societatea Comerciala "Uzina Electrica Zalau" - S.A. este persoana juridica romana cu capital integral de stat si se organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu statutul prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (3) Societatea Comerciala "Uzina Electrica Zalau" - S.A. are sediul in judetul Salaj, localitatea Zalau, str. Valea Matei nr. 2, si are, cel putin 5 ani, ca obiect principal de activitate producerea, transportul si distributia de energie electrica si termica. Societatea Comerciala "Uzina Electrica Zalau" - S.A. poate desfasura complementar si alte activitati conexe pentru sustinerea obiectului principal de activitate, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutul propriu.
    Art. 2
    (1) Capitalul social initial al Societatii Comerciale "Uzina Electrica Zalau" - S.A. este de 399.521.000 mii lei, varsat integral la data infiintarii, este impartit in 3.995.210 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de 100.000 lei, si se constituie prin preluarea activului si pasivului, pe baza bilantului contabil intocmit la data de 30 iunie 2001, aferent Uzinei Electrice Zalau din cadrul Sucursalei Electrocentrale Oradea a Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A.
    (2) Capitalul social nu cuprinde bunuri proprietate publica a statului.
    (3) Capitalul social al Societatii Comerciale "Uzina Electrica Zalau" - S.A. este detinut de statul roman, in calitate de actionar unic, care isi exercita toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar prin Ministerul Industriei si Resurselor.
    (4) Predarea-preluarea activului si pasivului intre Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. - Sucursala Electrocentrale Oradea si Societatea Comerciala "Uzina Electrica Zalau" - S.A. se face pe baza de protocol incheiat intre parti in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (5) Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. isi diminueaza in mod corespunzator patrimoniul cu activul si pasivul preluate de societatea comerciala nou-infiintata.
    Art. 3
    Societatea Comerciala "Uzina Electrica Zalau" - S.A. preia toate drepturile si este tinuta de toate obligatiile aferente Uzinei Electrice Zalau din cadrul Sucursalei Electrocentrale Oradea.
    Art. 4
    (1) Societatea Comerciala "Uzina Electrica Zalau" - S.A. este condusa de adunarea generala a actionarilor si este administrata de consiliul de administratie.
    (2) Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor si membrii consiliului de administratie ai Societatii Comerciale "Uzina Electrica Zalau" - S.A. sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului industriei si resurselor.
    (3) Atributiile adunarii generale a actionarilor si ale consiliului de administratie ale Societatii Comerciale "Uzina Electrica Zalau" - S.A. sunt cele din statutul prevazut in anexa.
    Art. 5
    (1) Personalul existent in cadrul Uzinei Electrice Zalau - Sucursala Electrocentrale Oradea la data incheierii protocolului prevazut la art. 2 alin. (4) va fi preluat de catre Societatea Comerciala "Uzina Electrica Zalau" - S.A. si se considera transferat la aceasta.
    (2) Contractul colectiv de munca incheiat anterior de Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. se aplica personalului transferat la Societatea Comerciala "Uzina Electrica Zalau" - S.A. pana la incheierea unui nou contract colectiv de munca in conditiile legii.
    Art. 6
    Aprovizionarea cu combustibil tehnologic a noii societati comerciale se va asigura pana la data de 31 martie 2002 de catre Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. pe baze contractuale.
    Art. 7
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari prevederile art. 14 din Hotararea Guvernului nr. 627/2000 privind reorganizarea Companiei Nationale de Electricitate - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 357 din 31 iulie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica in mod corespunzator.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul industriei si resurselor,
                         Iulian Iancu,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

    ANEXA 1

                                 STATUTUL
              Societatii Comerciale "Uzina Electrica Zalau" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    (1) Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala "Uzina Electrica Zalau" - S.A.
    (2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori in alte acte emanand de la societatea comerciala denumirea acesteia va fi urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, de numarul de inmatriculare in registrul comertului si de codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    Societatea Comerciala "Uzina Electrica Zalau" - S.A., denumita in continuare societate comerciala, este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul
    (1) Sediul societatii comerciale este in Romania, judetul Salaj, localitatea Zalau, str. Valea Matei nr. 2.
    (2) Sediul societatii comerciale poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
    (3) Societatea comerciala poate avea sucursale, reprezentante, agentii, situate si in alte localitati din tara si in strainatate.
    Art. 4
    Durata
    Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii sale in registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    Scopul societatii comerciale este efectuarea, cu respectarea legislatiei romane, de prestari de servicii corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut, in conditii de eficienta.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    Obiectul de activitate al societatii comerciale este:
    - Domeniul principal:
        - productia, transportul si distributia energiei electrice si termice;
    - Activitati principale:
        - producerea, transportul si distributia energiei electrice;
        - productia si distributia energiei termice.
    - Activitati secundare:
        - activitati de testari si analize tehnice;
        - productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala;
        - recuperarea deseurilor si a resturilor metalice reciclabile;
        - lucrari de instalatii electrice;
        - lucrari de instalatii sanitare si de incalzire centrala si de montaj de echipamente si utilaje tehnologice la cladiri si constructii ingineresti;
        - intretinerea si repararea autovehiculelor;
        - realizarea si furnizarea de programe informatice;
        - activitati legate de bancile de date;
        - activitati de secretariat, dactilografie, multiplicare si traduceri;
        - fabricarea elementelor din beton pentru constructii;
        - transporturi terestre de calatori, ocazionale;
        - transporturi rutiere;
        - alte activitati pentru realizarea scopului si obiectului sau de activitate, inclusiv operatiunile de comert exterior.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    (1) Capitalul social initial este fixat la suma de 399.521.000 mii lei, impartit in 3.995.210 actiuni nominative in valoare nominala de 100.000 lei, si se constituie prin preluarea activului si pasivului pe baza bilantului contabil intocmit la data de 30 iunie 2001, aferent Sucursalei Electrocentrale Oradea - Uzina Electrocentrale Zalau din cadrul Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. care se reorganizeaza.
    (2) Capitalul social este subscris de statul roman, in calitate de actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre persoane fizice sau juridice, romane ori straine, in conditiile legii, si este integral varsat la data constituirii noii societati comerciale.
    (3) In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie si la art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
    (4) Ministerul Industriei si Resurselor reprezinta statul ca actionar unic la societatea comerciala si exercita toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.
    Art. 8
    Actiunile
    (1) Actiunile societatii comerciale sunt nominative si vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    (2) Societatea comerciala va tine evidenta actionarilor si a actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat care se pastreaza la sediul sau.
    Art. 9
    Reducerea sau majorarea capitalului social
    (1) Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    (2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data majorarii lui.
    (3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
    a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
    b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
    c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii comerciale cu actiuni ale acesteia;
    d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
    (4) Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.
    (5) Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
    (6) Capitalul social va putea fi redus prin:
    a) micsorarea numarului de actiuni;
    b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
    c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
    d) alte procedee prevazute de lege.
    (7) In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din capitalul social ei sunt obligati sa convoace, in termen de maximum 60 de zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea ramasa, fie dizolvarea societatii comerciale.
    (8) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.
    Art. 10
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    (1) Fiecare actiune subscrisa si platita, potrivit legii, confera detinatorului dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform dispozitiilor legale si prevederilor prezentului statut, precum si alte drepturi prevazute de lege si de statut.
    (2) Detinerea actiunilor implica adeziunea de drept la statut.
    (3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    (4) Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita capitalului social subscris.
    Art. 11
    Cesiunea actiunilor
    (1) In orice raporturi cu societatea comerciala aceasta recunoaste pentru fiecare actiune un singur proprietar.
    (2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari si/sau intre acestia si terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 12
    Pierderea actiunilor
    (1) In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca publica pierderea acestora in presa.
    (2) Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Reprezentarea
    (1) In perioada in care statul este actionar unic la societatea comerciala interesele acestuia in adunarea generala a actionarilor vor fi reprezentate de Ministerul Industriei si Resurselor.
    (2) Reprezentantii in adunarea generala a actionarilor sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului industriei si resurselor.
    Art. 14
    Atributiile adunarii generale a actionarilor
    (1) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii comerciale, care decide asupra politicii economice a acesteia si asupra activitatii ei, in conformitate cu mandatul primit de la actionari.
    (2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    (3) Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor sunt in numar de 5, dintre care un specialist din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
    (4) Pentru activitatea depusa reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor au dreptul la o indemnizatie.
    (5) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
    a) aproba strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si restructurare economico-financiara a societatii comerciale;
    b) alege membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, ii descarca de activitate si ii revoca;
    c) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administratie, secretarului acestuia si cenzorilor;
    d) stabileste competentele si raspunderile consiliului de administratie si ale cenzorilor si aproba regulamentul de functionare a consiliului de administratie;
    e) examineaza si aproba programele de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;
    f) aproba constituirea rezervelor statutare;
    g) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierdere, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor;
    h) hotaraste cu privire la executarea de investitii si reparatii capitale si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;
    i) aproba delegari de competente pentru consiliul de administratie;
    j) stabileste nivelul garantiei cerute administratorilor, in conditiile legii;
    k) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societatii comerciale de catre acestia;
    l) indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa.
    (6) Pentru atributiile mentionate la alin. (5) lit. b), e), g) si k) adunarea generala ordinara a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii in prealabil de catre fiecare reprezentant a unui mandat special de la organul care l-a numit.
    (7) Adunarea generala extraordinara are urmatoarele atributii:
    a) hotaraste cu privire la majorarea sau la reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora;
    b) hotaraste reducerea capitalului social sau reintregirea acestuia prin emisiune de noi actiuni;
    c) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de subunitati fara personalitate juridica;
    d) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la acordarea de garantii si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;
    e) hotaraste cu privire la mutarea sediului societatii comerciale;
    f) hotaraste, daca este cazul, modificarea si completarea obiectului de activitate;
    g) aproba asocierea in vederea constituirii de noi societati comerciale sau participarea cu capital la alte societati comerciale;
    h) hotaraste cu privire la divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii comerciale;
    i) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a administratorilor, a directorului general si a cenzorilor pentru pagubele pricinuite societatii comerciale;
    j) aproba conversia actiunilor dintr-o categorie in alta in conditiile legii;
    k) hotaraste emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
    l) hotaraste cu privire la orice modificare a statutului;
    m) hotaraste cumpararea de actiuni, cotarea la bursa, vanzarea si tranzactionarea pe piata a actiunilor proprii;
    n) stabileste plafoane valorice si competente de efectuare a cheltuielilor;
    o) numeste, pana la numirea consiliului de administratie, directorul general al societatii comerciale si ii stabileste salariul;
    p) stabileste salariul pentru directorul general;
    q) hotaraste in orice alte probleme privind activitatea societatii comerciale, cu exceptia celor care revin adunarii generale ordinare a actionarilor.
    (8) Pentru hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special de la organul care l-a numit.
    Art. 15
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca ori de cate ori va fi necesar de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre un membru al acestuia, pe baza imputernicirii date de presedinte.
    (2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    (3) Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor.
    (4) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata in conformitate cu dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    (5) Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii comerciale sau din cea mai apropiata localitate.
    (6) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii acesteia.
    (7) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    (8) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
    Art. 16
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Pentru validarea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care reprezinta cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile trebuie sa fie luate de actionarii care detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in aceasta.
    (2) Daca adunarea generala ordinara a actionarilor nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor mentionate la alin. (1), adunarea generala a actionarilor ce se va intruni dupa a doua convocare poate sa delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.
    (3) Pentru validarea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:
    a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
    b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
    (4) Adunarea generala a actionarilor alege un secretar care sa verifice lista cu prezenta actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
    (5) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    (6) La sedintele adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu personalul societatii comerciale pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.
    Art. 17
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    (1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau de regula prin vot deschis.
    (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    (3) Hotararile luate de adunarea generala a actionarilor in limitele legii sau ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 18
    Organizare
    (1) Societatea comerciala este administrata de un consiliu de administratie compus din 5 membri, dintre care un specialist din cadrul Ministerului Finantelor Publice si unul din partea autoritatii locale sau a Ministerului Administratiei Publice.
    (2) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de cel mult 4 ani si pot fi revocati de adunarea generala a actionarilor.
    (3) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    (4) Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul societatii comerciale sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
    (5) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului regulament si a reglementarilor legale in vigoare.
    (6) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de un membru, in baza mandatului presedintelui.
    (7) Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
    (8) Conducerea societatii comerciale se asigura de un director general, care este si presedintele consiliului de administratie.
    (9) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    (10) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile inainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
    (11) Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de administratie si de secretar.
    (12) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de presedinte.
    (13) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al societatii comerciale si poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme.
    (14) In relatiile cu tertii societatea comerciala este reprezentata de directorul general, care semneaza actele de angajare fata de acestia, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie.
    (15) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societatii comerciale.
    (16) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform prevederilor legale.
    (17) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la prezentul statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotarare a adunarii generale a actionarilor.
    (18) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele prevazute la art. 135 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare.
    (19) Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care sunt incompatibile potrivit art. 135 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.
    Art. 19
    Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor executivi
    A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare a societatii comerciale;
    b) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai societatii comerciale si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
    c) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii comerciale, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
    d) numeste, suspenda sau revoca directorul general al societatii comerciale si avizeaza numirea, suspendarea sau revocarea directorilor executivi din cadrul societatii comerciale;
    e) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru persoanele din conducerea societatii comerciale, in vederea executarii operatiunilor acesteia;
    f) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general al societatii comerciale;
    g) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al societatii comerciale pe anul in curs;
    h) aproba incheierea contractelor de import-export necesare in vederea dezvoltarii, pana la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generala a actionarilor;
    i) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului societatii comerciale, conform structurii organizatorice aprobate;
    j) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba eliberarea garantiilor;
    k) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    l) aproba programele de dezvoltare si investitii;
    m) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia, in limita competentelor pentru care a primit mandat;
    n) negociaza contractul colectiv de munca si aproba statutul personalului;
    o) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare.
    B. (1) Directorul general reprezinta societatea comerciala in raporturile cu tertii.
    (2) Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale societatii comerciale, aprobate de adunarea generala a actionarilor;
    b) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului de administratie;
    c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile legii;
    d) negociaza in conditiile legii contractele individuale de munca;
    e) incheie acte juridice, in numele si pe seama societatii comerciale, in limitele imputernicirilor acordate de consiliul de administratie;
    f) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii comerciale;
    g) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    h) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    i) imputerniceste directorii executivi si orice alta persoana sa exercite orice atributii din sfera sa de competenta;
    j) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a stabilit-o in sarcina sa.
    C. (1) Directorii executivi sunt numiti de directorul general, se afla in subordinea acestuia ca salariati ai societatii comerciale si sunt raspunzatori fata de aceasta pentru modul de indeplinire a indatoririlor lor, in aceleasi conditii ca si membrii consiliului de administratie.
    (2) Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a societatii comerciale.

    CAP. 6
    Gestiunea

    Art. 20
    Controlul financiar preventiv
    (1) Societatea comerciala organizeaza si exercita controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operatiuni care se refera la drepturile si obligatiile patrimoniale, in faza de angajare si de plata, in raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.
    (2) Controlul financiar preventiv se exercita prin organe de specialitate potrivit legii.
    Art. 21
    Controlul financiar de gestiune
    (1) Controlul financiar de gestiune se efectueaza, in conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate.
    (2) Controlul financiar de gestiune se efectueaza in totalitate sau prin sondaj, in raport cu volumul, valoarea si natura bunurilor, cu posibilitatile de sustrageri, cu conditiile de pastrare si de gestionare, precum si cu frecventa abaterilor constatate anterior.
    (3) La cererea organelor de control financiar de gestiune salariatii au obligatia:
    a) sa puna la dispozitie registrele, corespondenta, actele, piesele justificative si alte documente necesare in vederea controlului;
    b) sa prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestioneaza sau pe care le au in pastrare, care intra sub incidenta controlului;
    c) sa elibereze potrivit legii documentele solicitate in original sau in copii certificate;
    d) sa dea informatii si explicatii verbal si in scris, dupa caz, in legatura cu problemele care formeaza obiectul controlului;
    e) sa semneze cu sau fara obiectiuni actele de control;
    f) sa asigure sprijinul si conditiile necesare in vederea bunei desfasurari a controlului si sa isi dea concursul pentru clarificarea constatarilor.
    (4) Constatarile organelor financiare de gestiune se vor consemna in actele de control, cu indicarea prevederilor legale incalcate si cu stabilirea exacta a consecintelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum si a masurilor propuse. Actele de control vor fi prezentate consiliului de administratie al societatii comerciale.
    Art. 22
    Cenzorii
    (1) Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
    (2) In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
    (3) Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti, care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    (4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    (5) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului contabil si a contului de profit si pierdere, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate ale societatii comerciale.
    (6) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societatii comerciale sau care au fost primite in gaj, cautiune sau in depozit;
    b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
    c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
    d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
    (7) Cenzorii se intrunesc la sediul societatii comerciale si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    (8) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii comerciale, sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    (9) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in materie.
    (10) Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
    (11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, si in reglementarile legale in vigoare.
    (12) Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de administratie.
    (13) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, acesta este inlocuit de cenzorul supleant cel mai in varsta.
    (14) Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare generala a actionarilor.
    (15) In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor consiliul de administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
    (16) Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    (17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 7
    Activitatea

    Art. 23
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii comerciale.
    Art. 24
    Personalul
    (1) Personalul de conducere si de executie din cadrul societatii comerciale este numit, angajat si concediat de directorul general, in limita delegarii de competenta care i-a fost acordata.
    (2) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
    (3) Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv de munca si prin reglementari proprii.
    (4) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca.
    Art. 25
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    (1) Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierdere, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    (2) Bilantul contabil si contul de profit si pierdere vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
    Art. 26
    Registrele
    Societatea comerciala va tine prin grija membrilor consiliului de administratie, respectiv a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

    Art. 27
    Schimbarea formei juridice
    (1) Adunarea generala extraordinara a actionarilor poate hotari schimbarea formei juridice a societatii comerciale.
    (2) Pe toata perioada in care statul este actionar unic schimbarea formei juridice se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei si Resurselor, prin reprezentantii sai mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Art. 28
    Dizolvarea
    (1) Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
    b) declararea nulitatii;
    c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    e) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
    (2) Dizolvarea societatii comerciale se inscrie la oficiul registrului comertului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 29
    Lichidarea
    (1) In caz de dizolvare societatea comerciala va fi lichidata.
    (2) Lichidarea si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 30
    Litigii
    (1) Litigiile de orice fel, aparute intre societatea comerciala si persoanele fizice sau juridice, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    (2) Pentru solutionarea litigiilor cu alte societati comerciale se poate apela si la arbitraj.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 31
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Codului comercial, precum si cu celelalte reglementari legale in vigoare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1091/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1091 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1091/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu