Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.109 din 18.02.2015

privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 158 din 06 martie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi/sau casării, în condiţiile legii, a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun ale cărui date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 3Se aprobă modificarea datelor de identificare ale bunului teren cu nr. MFP 62858, care cuprinde mai multe suprafeţe necontigue şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie, a unui bun rezultat din dezmembrarea acestui teren, potrivit anexei nr. 3. Articolul 4Se aprobă modificarea denumirii, datelor de identificare, valorii de inventar sau bazei legale a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie, potrivit anexei nr. 4, ca urmare a evaluării, reevaluării şi a lucrărilor de cadastru şi de modernizare. Articolul 5Se aprobă modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie, potrivit anexei nr. 5 ca urmare a reevaluării şi a lucrărilor de modernizare. Articolul 6Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 7Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Graţiela Leocadia Gavrilescu Ministrul finanţelor publice, Darius-Bogdan Vâlcov
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie - C.U.I. 11672708, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi/sau casării, în condiţiile legii

Nr. crt. Nr. MF Codul de clasificare MF Denumirea Descriere tehnică Anul dobândirii/ al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei)
0 1 2 3 4 5 6
1 63219 8.28.13 Depozit pentru tuburi de hidrogen SM Bechet Clădire din cărămidă, o încăpere, acoperită cu carton asfaltat 1979 5.816
2 63224 8.28.13 Magazie staţie meteo Bechet Clădire din cărămidă, o încăpere, acoperită cu carton asfaltat 1972 8.215
3 63270 8.28.13 Casă panouri Râmnicu Vâlcea Clădire din panouri lemn prefabricat, 5 camere, pe fundaţie de beton, S = 93 mp 1984 19.199
4 63479 8.30 Canalizare staţie meteo Stâna de Vale Canalizare Stâna de Vale 1980 15.809
5 63613 8.28.13 Depozit tuburi hidrogen Turnu Severin Clădire din cărămidă, parter, două încăperi 1978 3.487
6 149014 8.30 Echipament de comunicaţii satelitare - CMR Cluj Aparatură electronică 2003 271.729
7 149022 8.30 Staţie de prognoză SRPV Cluj 2003 1.015.125
8 149024 8.30 Server prelucrare date de volum - SRPV Cluj 2003 699.869
9 149025 8.30 Sistem de afişare 2D OMNI WR TRAC-SRPV Cluj 2003 699.525
10 149026 8.30 Staţie de nowcasting şi modelare - SRPV Cluj 2003 699.525
11 149027 8.30 Staţie afişare date radar PUP-SRPV Cluj 2003 436.782
12 149028 8.30 Imprimantă Laser a/n HP4100N-SRPV Cluj 2003 20.462
13 149030 8.30 Terminal afişare informaţii meteo-SRPV Cluj 2003 92.794
14 149048 8.30 Echipamente de comunicaţii satelitare Observator radar Oradea Tip 244, diametrul 2,4 m, Offset TX/RX, Antena System 2003 271.729
15 149086 8.30 Echipamente comunicaţii (switch, router) - SPV, CMR Constanţa Model CISCO 2003 220.309
16 149087 8.30 Echipamente de comunicaţii satelitare - SPV Antena satelit; Linkway; modem VSAT 2003 271.729
17 149088 8.30 Staţie de prognoză - SPV SUN; S.O.SOLARIS8 2003 1.015.123
18 149099 8.30 Echipamente de comunicaţii satelitare radar Medgidia Antena satelit; modem satelit VSAT 2003 271.729
19 149674 8.30 Staţie de prognoză, observator radar Craiova Aparatură electronică, calculator 2003 868.278
20 149687 8.30 Echipamente de comunicaţii satelitare (CNTMST-203156) Aparatură electronică 2003 274.005
21 150310 8.30 Alimentare cu apă staţie meteo Cotnari Puţ forat plus conducte (ţevi) între clădire şi foraj 2004 13.482
0 1 2 3 4 5 6
22 152167 8.21.01 Sistem portabil pentru măsurarea umidităţii SM Curtea de Argeş Aparatură electronică ThetaKIT V3 2005 6.413
23 152201 8.28.13 Cămin hidrofor SM Caracal Compus din: puţ forat, hidrofor, conducte alimentare cu apă 2004 7.308
24 152208 8.30 Baterie acumulatori staţionari staţie meteo Ţarcu 16 acumulatori 100 Ah SKB 2003 5.924

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului nou aflat în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie - C.U.I. 11672708, care se înscrie în domeniul public al statului

Nr. crt. Nr. MF Codul de clasificare MF Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Baza legală În administrare/ concesiune Situaţia juridică actuală Concesiune/ închiriere/ dat cu titlu gratuit Tipul imobilului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 8.30 Fondul naţional de date meteorologice Arhive de documente de date meteorologice pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic În incinta sediului central al Administraţiei Naţionale de Meteorologie Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 1; şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97 - 262.254 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 1.405/2004 Raport de evaluare nr. 2.997/2013 în administrare mobil

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor rezultate din dezmembrarea unui teren, aflat în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie - C.U.I. 11672708, care se modifică/înscriu în domeniul public al statului

Nr. crt. Nr. MF Codul de clasificare MF Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Baza legală În administrare/ concesiune Situaţia juridică actuală Concesiune/ închiriere/ dat cu titlu gratuit Tipul imobilului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 62858 8.28.01 Teren SM Vărădia de Mureş S = 1.594 mp, CF nr. 300613 N - teren primărie, S - drum comunal, E, V - proprietăţi particulare Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Vărădia de Mureş nr. 308 1960 11.833 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004 în administrare imobil
2 8.28.01 Teren SM Vărădia de Mureş - platformă meteorologică S = 892 mp, Extras CF nr. 300614 N - drum comunal, E, S, V - păşune comunală Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Vărădia de Mureş nr. 308 1960 6.621 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004 în administrare imobil

ANEXA Nr. 4BUNURI aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie - C.U.I. 11672708, la care se modifică denumirea, datele de identificare, valoarea de inventar sau baza legală, ca urmare a evaluării, reevaluării, lucrărilor de cadastru şi de modernizare

Nr. crt. Nr. MF Codul de clasificare MF Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Baza legală În administrare/ concesiune Situaţia juridică actuală Concesiune/ închiriere/ dat cu titlu gratuit Tipul imobilului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 62776 8.28.01 Teren staţie meteo Târgu-Neamţ S = 4.715 mp CF nr. 51484 N, S - str. Batalion, E - Luca Mihai, V - teren Consiliul Local Târgu-Neamţ Ţara: România; judeţul Neamţ; oraşul Târgu- Neamţ; str. Batalion nr. 28 1959 105.381 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Adresă primărie nr. 15.551/16.10.2013 în administrare imobil
2 62794 8.28.01 Teren Centrul Meteorologic Regional Oltenia - garaj magazie S = 218 mp CF nr. 18331 S, E Baza DA, N - Direcţia de drumuri şi poduri Ţara: România; judeţul: Dolj; MRJ Craiova; str. Pelendava nr. 3 1970 7.568 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004 în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 62799 8.28.01 Teren staţia meteo Bechet S = 6.220 mp CF nr. 30199 N, S, E - case particulare, V - DN 55 Ţara: România; judeţul: Dolj; oraşul Bechet; str. A. I. Cuza nr. 7 1954 73.670 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004, Adresa primărie nr. 1/01.07.2003 în administrare imobil
4 62805 8.28.01 Teren staţia meteo Vârful Parâng S = 1.203 mp CF nr. 62539 N - pădure, E, S, V - Poiana Montana Ţara: România; judeţul: Hunedoara; -; -; nr: -; vârful Parâng 1966 86.950 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Raport de evaluare în administrare imobil
5 62808 8.28.01 Teren staţia meteo Voineasa - platforma meteorologică S = 664 mp CF nr. 35592 N-E - str. Stupina, S-V râul Lotru, N-V - DA Olt Ţara: România; judeţul: Vâlcea; comuna Voineasa; satul Voineasa; str. Stupina nr. - 1950 18.339 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004, Certificat constatator ORC în administrare imobil
6 62809 8.28.01 Teren staţia meteo Drăgăşani S = 2.712 mp CF nr. 35517 E - str. Regele Ferdinand, N, S, V - plantaţie vie Ţara: România; judeţul: Vâlcea; municipiul Drăgăşani; str. Regele Ferdinand nr. 64 E 1945 296.534 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004 în administrare imobil
7 62818 8.28.01 Teren staţia meteo Dumbrăveni S = 7.496 mp CF 100251 N - drum judeţean, V - teren proprietate privată cu construcţie, S, E - teren agricol Ţara: România; judeţul: Sibiu; oraşul Dumbrăveni; str. Cuza Vodă nr. 114 1960 177.463 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011 în administrare imobil
8 62827 8.28.01 Teren staţie meteo Sf. Gheorghe - platforma meteorologică S = 676 mp CF nr. 33754 N - Dias S.C. Ceramica - S.R.L., E - staţia de pompare, S - proprietăţi particulare, V - S.C. ADY - SRL Ţara: România; judeţul: Covasna; MRJ Sfântu Gheorghe; str. Lunca Oltului nr. -; 1950 39.700 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Raport de evaluare în administrare imobil
9 62828 8.28.01 Teren staţie meteo Târgu Secuiesc S = 2.947 mp CF nr. 27948 N, V, S - Primăria Târgu Secuiesc, E - DN11 Ţara: România; judeţul: Covasna; municipiul Târgu Secuiesc; Str. Cernatului nr. 26 1945 213.000 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Raport de evaluare în administrare imobil
10 62831 8.28.01 Teren staţia meteo Păltiniş S = 1.826 mp, Extras CF nr. 116733 Ocolul silvic Ţara: România; judeţul: Sibiu; localitatea Păltiniş; Str. Molidului nr. - 1960 174.540 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013 în administrare imobil
11 62842 8.28.01 Teren staţie meteorologică Deva S = 5.000 mp CF nr. 66100 E - Liceul Traian, N, S, V - teren agricol particular Ţara: România; judeţul: Hunedoara; MRJ Deva; str. Titu Maiorescu nr. 32 1965 307.661 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, ECF 5.765/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004 în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 62843 8.28.01 Teren staţie meteorologică Dumbrăviţa de Codru S = 1.500 mp CF nr. 3ndf N - Releu radio TV Cluj S, E, V - liziera pădure Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Şoimi; satul Dumbrăviţa de Codru nr. - 1970 3.893 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004 în administrare imobil
13 62851 8.28.01 Teren staţie meteo Sânnicolau Mare S = 9.783 mp CF nr. 403623 - 403627 N - teren agricol, E - str. Victor Babeş, S - Str. Scurtă, V - teren particular Ţara: România; judeţul: Timiş; oraşul Sânnicolau Mare; str. Dr. Victor Babeş nr. 109 1945 569.819 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004 în administrare imobil
14 62853 8.28.01 Teren staţie meteo Şiria Cetate S = 4.322 mp CF nr. 302171 N, V, S - Teren comunal, E - releu radio TV Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Şiria nr. - 1970 109.608 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004 în administrare imobil
15 62855 8.28.01 Teren staţie meteorologică Ţarcu S = 706 mp CF nr. 30034 N, E, S, V - păşune alpină (comunele Bolvaşniţa, Armeniş, Slatina,Teregova) Ţara: România; judeţul: Caraş-Severin; comuna Armeniş; Vârful Ţarcu nr. - 1945 3.817 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004 în administrare imobil
16 62857 8.28.01 Teren sediu CMR Banat Crişana S = 7.681 mp, CF nr. 429115 N, E, S, V - Teren Direcţia Apelor Banat-Crişana Ţara: România; judeţul: Timiş; MRJ Timişoara; str. Gheorghe Adam nr. 15 A 1945 1.298.722 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004 în administrare imobil
17 62877 8.28.01 Teren staţie meteo Gura Portiţei S = 2.833,85 mp, CF nr. 30617 E - Marea Neagră, S, N, V - Razelm Ţara: România; judeţul: Tulcea; comuna Jurilovca; Gura Portiţei 1987 64.969 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011 în administrare imobil
18 62892 8.28.01 Teren staţie meteo Gurahonţ S = 2.304 mp, CF nr. 300597 E - drum comunal Gurahonţ-Iosas, N, V, S - păşune comunală Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Gurahonţ, Iosas, nr. 138 1927 35.521 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004 în administrare imobil
19 62902 8.28.01 Clădire staţie meteo Gurahonţ Parter + etaj, zidărie din cărămidă, Sc = 101 mp, Sd = 202 mp, Extras CF nr. 300597 E - drum comunal Gurahonţ-Iosas, N, V, S - păşune comunală Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Gurahonţ, Iosas, nr. 138 1993 90.919 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013 în administrare imobil
20 62925 8.28.13 Depozit carburanţi staţia meteo Vârful Omu Clădire cărămidă, parter, Sc = 24 mp, Sd = 24 mp, CF nr. 23231, releveu N, E, S, V - Primăria Buşteni Ţara: România; judeţul: Prahova; oraşul Buşteni; Vârful Omu, nr. - 1974 5.057 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 în administrare imobil
21 62940 8.28.01 Clădire staţia meteo Câmpina (Casă solară în sistem pasiv Câmpina) Clădire beton şi cărămidă, Sc = 111 mp, Sd = 111 mp, CF nr. 24176 N, E, S - Cord Ion, V - str. Ion Heliade Rădulescu Ţara: România; judeţul: Prahova; municipiul Câmpina; str. Ion Heliade Rădulescu nr. 89 1976 98.383 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22 62978 8.28.01 Clădire staţie meteo Morăreşti Clădire bolţari beton, Parter, Sc = 95 mp, Sd = 95 mp, Magazie cărămidă, parter, Sc = 32 mp, Sd = 32 mp, Extras CF nr. 80122 N - Sima Florin, E - izlaz comunal, S - drum acces, V - drum comunal Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Morăreşti, nr. - 1975 28.300 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013 în administrare imobil
23 62994 8.28.13 Stâlp pilon radiotelefon cu scară Construcţie metalică, H = 20 m, Sc = 9 mp, CF nr. 126617 în incinta SM Ploieşti Ţara: România; judeţul: Prahova; municipiul Ploieşti; Str. Laboratorului nr. 3 A 1981 4.776 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 în administrare imobil
24 63045 8.28.01 Clădire staţie H + M Piatra-Neamţ, ANM-RA Clădire cu zidărie din cărămidă, parţial subsol + parţial parter, Sc = 111,80 mp, Sd = 103,07 mp, extras CF nr. 5575/N N, E, S - Consiliul Local Piatra-Neamţ, V - Str. Sirenei Ţara: România; judeţul; Neamţ; MRJ Piatra-Neamţ; Str. Sirenei nr. 21 1986 66.617 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014 în administrare imobil
25 63060 8.28.01 Clădire staţie meteo Târgu-Neamţ Baracă parter din PAL, Sc = 39,55 mp, Sd = 39,55 mp, extras CF nr. 51484 N, S - Str. Batalion, E - Luca Mihai, V - Teren Consiliul Local Târgu-Neamţ Ţara: România; judeţul; Neamţ; oraşul Târgu-Neamţ; str. Batalion nr. 28 1965 5.371 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Adresă primărie nr. 15.551/ 16.10.13 în administrare imobil
26 63061 8.28.01 Clădire (Ghiocel) staţie meteo Târgu-Neamţ Baracă parter din PAL, Sc = 66,98 mp, Sd = 66,98 mp; extras CF nr. 51484 N, S - Str. Batalion, E - Luca Mihai, V - Teren Consiliul Local Târgu-Neamţ Ţara: România; judeţul; Neamţ; oraşul Târgu-Neamţ; str. Batalion nr. 28 1984 21.424 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Adresă primărie nr. 15.551/ 16.10.13 în administrare imobil
27 63087 8.28.01 Clădire staţie meteo Ceahlău - birou staţie Clădire parter cu zidărie din piatră, Sc = 62,32 mp, Sd = 62,32 mp, extras CF nr. 442/N/S N, E, V - teren Consiliul Local Ceahlău, S - Potecă Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Ceahlău, nr. - 1965 29.710 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013 în administrare imobil
28 63134 8.28.01 Clădire staţie meteo Galaţi Clădire cu zidărie din cărămidă, parţial parter + parţial etaj, Sc = 146 mp, Sd = 60,06 mp, extras CF nr. 109331 N, V - S.C. Viva Company -S.R.L., S - aleea meteo, E - str. Traian Ţara: România; judeţul: Galaţi; MRJ Galaţi; strada Traian nr. 431 1992 130.146 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Legea nr. 216/2004, Decizia nr. 5.287/28.12.2004, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013 în administrare imobil
29 63136 8.28.13 Staţie meteo Galaţi - Gospodărie anexa - magazie Clădire parter din cărămidă, Sc = 70,92 mp, Sd = 18 mp, extras CF nr. 109331 N, V - S.C. Viva Company - S.R.L., S - Aleea Meteo, E - Str. Traian Ţara: România; judeţul: Galaţi; MRJ Galaţi; str. Traian nr. 431 1992 5.915 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 în administrare imobil
30 63181 8.30._ Punere în siguranţă împrejmuire staţie meteo Vaslui Împrejmuire din plasă de sârmă, fixată pe stâlpi metalici N - Balţatu Ionel; V, S - str. Valentin Silvestru; E - str. Ştefan Procopiu Ţara; România; Judeţul; Vaslui; MRJ Vaslui; str. Valentin Silvestru nr. 2 1983 9.148 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011 în administrare imobil
31 63185 8.28.01 Împrejmuire fără protecţie platformă staţia meteo Negreşti Panouri plasă sârmă împletită N, E, V - Centrul Experimental Negreşti, S - str. Mihail Kogălniceanu Ţara: România; judeţul; Vaslui; oraşul Negreşti; str. Mihail Kogălniceanu nr. 50 1973 2.692 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 în administrare imobil
32 63190 8.28.01 Împrejmuire staţie meteo Bârlad Panouri plasă sârmă împletită N, E - Pomicola - S.A., S - şos. Crâng, V - drum acces Ţara: România; judeţul; Vaslui; comuna Perieni; satul Perieni; şos. Crâng nr. 3 1973 5.706 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
33 63295 8.28.01 Clădire staţie meteo Păltiniş Clădire piatră + cărămidă, parter, Sc = 181 mp, Sd = 181 mp, CF nr. 116733 Ocolul silvic Ţara: România; judeţul: Sibiu; localitatea Păltiniş; Str. Molidului nr. - 1979 213.173 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013 în administrare imobil
34 63311 8.28.01 Clădire staţie meteo Târgu Secuiesc Clădire cărămidă, parter, Sc = 104 mp, Sd = 104 mp, extras CF nr. 27948 N, V, S - Primăria Târgu Secuiesc, E - DN11 Ţara: România; judeţul: Covasna; municipiul Târgu Secuiesc; Str. Cernatului nr. 26 1959 209.604 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013 în administrare imobil
35 63366 8.28.01 Clădire staţie meteo Borod Clădire cărămidă, parter, Sc = 102 mp, Sd = 102 mp, anexă magazie cărămidă, parter, Sc = 18 mp, Sd = 18 mp, extras CF nr. 57564 N - DN 60, S, E - păşune comunală, V - clǎdire firmă privată Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Borod nr. - 1972 62.231 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013 în administrare imobil
36 63460 8.28.01 Clădire staţie meteo Sânnicolau Mare Clădire parter din cărămidă, Sc = 83,70 mp, Sd = 83,70 mp, CF nr. 403626, releveu N - Teren agricol, E - str. Victor Babeş, S - Strada Scurtă, V - teren particular Ţara: România; judeţul: Timiş; oraşul Sânnicolau Mare; Str. dr. Victor Babeş nr. 109 1960 38.100 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, PVR 48/25.12.2005 în administrare imobil
37 63471 8.28.01 Clădire staţie meteo Şiria Cetate - casă prefabricate “Nora“ Cabană consolidată şi izolată termic, subsol + parter, Sc = 69 mp, Sd = 98 mp, extras CF nr. 302171 N, V, S - teren comunal, E - releu radio TV Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Şiria nr. - 1984 102.045 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013 în administrare imobil
38 63496 8.28.01 Anexă radar Timişoara Clădire tip parter, cărămidă, BCA, Sc = 243, 50 mp, Sd = 243,50 mp, extras CF 429115 N, E, S, V - teren Direcţia Apelor Banat-Crişana Ţara: România; judeţul: Timiş; municipiul Timişoara; Str. Gheorghe Adam nr. 15 A 1994 152.904 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013 în administrare imobil
39 63521 8.28.13 Baracă demontabilă staţia meteo Târgu Lăpuş Baracă demontabilă din lemn cu acoperiş tegola, fundaţie de beton, Sc = 114,75 mp, Sd = 114,75 mp, extras CF nr. 51401 E - Str. Stadionului, V, S - teren particular, Cornea Ana, N - Farcas V, Farcas A, drum exploatare Ţara: România; judeţul: Maramureş; oraşul Târgu Lăpuş; Str. Stadionului nr. 68 1988 49.609 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013 în administrare mobil
40 63524 8.28.01 Clădire staţia meteo Bistriţa Clădire P din cărămidă cu planşeu din beton armat, Sc = 105,60 mp, Sd = 105,60 mp, anexă (arhivă, magazie), parter, din BCA şi lemn, Sc = 56,98 mp, Sd = 56,98 mp, extras CF nr. 61535, releveu parter, releveu anexă S - depozit, N şi V - teren E - case particulare Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; MRJ Bistriţa; Calea Moldovei nr. 17 1960 49.247 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014 în administrare imobil
41 63546 8.28.01 Clădire staţie meteo Sulina Clădire P+2, soclu piatră, Sc = 50 mp, Sd = 150 mp, anexă magazie, parter, cărămidă, Sc = 66 mp, Sd = 66 mp, platformă beton, S = 257 mp, CF nr. 30345 N - Braţul Sulina S - Marea Neagră E, V - dig protecţie Ţara: România; judeţul: Tulcea; oraşul Sulina 1959 95.243 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003/PVR nr. 4/02.08.2004 în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
42 114946 8.30 Radar meteorologic DWSR-2500C staţia meteo Craiova Aparatură şi instalaţiile specifice efectuării şi interpretării măsurătorilor În incinta clădirii Obs. radar Tara: România; judeţul: Dolj; MRJ Craiova; Calea Bucureşti nr. 150B 2000 3.043.756 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Dec. nr. 118/4.11.2013, PVR/21.11.2013, NDC 213/31.12.2013 În administrare imobil
43 114954 8.28.01 Teren staţia meteo Ţebea - platforma meteorologică S = 675 mp, extras CF nr. 60321, fişe corp de proprietate N, E, S, V - teren agricol, proprietate privată Ţara: România; judeţul: Hunedoara; comuna Baia de Criş; satul Ţebea; nr. -, 1921 8.798 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 111/2011, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014 în administrare imobil
44 121515 8.28.01 Teren staţia meteo Stânca Ştefăneşti S = 3.163 mp CF nr. 50467 N, E - ANAR exploatarea complexă Stânca-Costeşti, S - drum acces, V - teren consiliul orăşenesc Ştefăneşti Ţara: România; judeţul: Botoşani; oraşul Ştefăneşti; localitatea Stânca; str. Grigore Antipa nr. 95 1984 5.749 Hotărârea Guvernului nr. 739/2003; Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011 în administrare imobil
45 143703 8.28.01 Magazie staţie meteo Târgu Secuiesc Construcţie cărămidă, parter, Sc = 20 mp, Sd = 20 mp, CF nr. 27948 N, V, S - Primăria Târgu Secuiesc, E - DN11 Ţara: România; judeţul: Covasna; municipiul Târgu Secuiesc; Str. Cernatului nr. 26 2002 6.946 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 şi PVR 1/20.08.2002, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011; Hotărârea Guvernului nr. 10/2014 în administrare imobil
46 145339 8.28.01 Clădire staţia meteo Stolnici Clădire parter, cărămidă, Sc = 100,39 mp, Sd = 100,39 mp, magazie cărămidă, parter, Sc = 19,10 mp, Sd = 19,10 mp, CF nr. 80246 N - Tomescu Vasile, S - Manea Gheorghe, drum exploatare, E - Moraru Aurel, V - zona CFR Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Stolnici; nr. - 1965 9.872 Hotărârea Guvernului nr. 981/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 în administrare imobil
47 149046 8.28.13 Turn radar-observator radar Oradea Turn structură metalică pentru susţinere antenă WSR-98D, înălţime 35 m, Sc = 100 mp, CF nr. 172013, releveu N - teren agricol, S - curte şi clădire S.C. AZ, E - drum naţional, magazie, V - clădire agrochimie Ţara: România; judeţul: Bihor; MRJ Oradea; Calea Aradului nr. 5 2003 1.505.818 Legea nr. 216/2004 în administrare imobil
48 149057 8.30 Staţie automată MAWS 301-Sr. W23208 Staţia meteo Reşiţa Procesor Motorola 32B, convertor analogic digital 16B, memorie internă 1,7MB flash, intrări analogice 11 În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţul: Caraş-Severin; MRJ Reşiţa; Str. Căminelor nr. 9 2003 51.879 Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
49 149060 8.30 Staţie automată MAWS 301, SR. W23231-SM Ştei Procesor Motorola 32B, convertor analogic digital 16B, memorie internă 1,7MB flash, intrări analogice 11 În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţul: Bihor; oraşul Ştei; Str. 13 Septembrie nr. 20 2003 51.879 Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
50 149061 8.30 Staţie automată MAWS 301, SR. W23226-SM Gurahonţ Procesor Motorola 32B, convertor analogic digital 16B, memorie internă 1,7MB flash, intrări analogice 11 În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Gurahonţ, Iosas; nr. 138 2003 51.879 Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
51 149063 8.30 Staţie automată MAWS SR. W16336-SM Stâna de Vale Procesor Motorola 32B, convertor analogic digital 16B, memorie internă 1,7MB flash, intrări analogice 11 În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Budureasa; -; nr. -; 2003 51.879 Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
52 149113 8.28.13 Turn radar Bârnova Construcţie metalică, suprafaţa construită la sol = 98,59 mp, h = 46,03 m, CF 62652-C2 N, S, V - Ocolul Silvic Pădureni, E - drum public Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Ciurea; nr. - 1978 2.122.223 Legea nr. 216/2004 în administrare imobil
53 150303 8.30._ Sistem portabil de măsurat umiditatea solului (1/5) CMR Moldova Aparatură electronică În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Suceava Ţara: România; judeţul: Suceava; MRJ Suceava; Bd. 1 Mai nr. 25 2004 7.312 Decizia nr. 324/ 13.12.2004 în administrare mobil
54 150306 8.30._ Sistem portabil de măsurat umiditatea solului (3/5) CMR Moldova Aparatură electronică În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Bârlad Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Perieni; satul Perieni; şos. Crâng nr. 3 2004 7.312 Decizia nr. 324/ 13.12.2004 în administrare mobil
55 150308 8.30._ Sisteme portabile de măsurat umiditatea solului (5/5) CMR Moldova Aparatură electronică În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Bacău Ţara: România; judeţul: Bacău; MRJ Bacău; Str. Timpului nr. 3 2004 7.312 Legea nr. 216/2004, Decizia nr. 324/ 13.12.2004 în administrare mobil
56 150309 8.30._ Racord alimentare cu apă staţie meteo Darabani Puţ forat plus conducte (ţevi) între clădire şi foraj În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţul: Botoşani; oraşul Darabani; Str. 1 Decembrie nr. 47 2004 12.175 Legea nr. 216/2004 Decizia nr. 31.671/ 30.07.2004, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/ 2011 în administrare imobil
57 150314 8.30._ Alimentare cu apă staţie meteo Târgu Ocna Instalaţie alimentare racordată la conducta oraşului Racord exterior incintei staţiei meteo Ţara: România; judeţul; Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Costache Negri nr. 176 2004 11.983 Legea nr. 216/2004, Decizia nr. 5.498/ 30.11.2004, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/ 2011, Hotărârea Guvernului nr. 10/ 2014 în administrare imobil
58 152173 8.30._ Centrală termică, staţie meteo Călimani Centrală pentru încălzire clădire cu lemne În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Şaru Dornei nr. - 2005 31.791 Legea nr. 216/2004, Dec. nr. 303/ 30.09.2005, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/ 2011 în administrare imobil
59 152184 8.30._ Sistem portabil de măsurat umiditatea solului staţie meteo Botoşani Aparatură electronică În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţul: Botoşani; MRJ Botoşani; str. George Enescu nr. 4 2005 6.413 Legea nr. 216/2004, Dec. nr. 372/ 31.03.2004 în administrare mobil
60 152186 8.30._ Sistem portabil de măsurat umiditatea solului staţie meteo Darabani Aparatură electronică În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţul: Botoşani; oraşul Darabani; Str. 1 Decembrie nr. 47 2005 6.413 Legea nr. 216/2004, Dec. nr. 372/ 30.07.2004 în administrare mobil
61 152187 8.30._ Sistem portabil de măsurat umiditatea solului staţie meteo Galaţi Aparatură electronică În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţul: Galaţi; MRJ Galaţi; Str. Traian nr. 431 2005 6.413 Legea nr. 216/2004, Dec. nr. 372/ 31.12.2004 în administrare mobil
62 152188 8.30._ Sistem portabil de măsurat umiditatea solului staţie meteo Cotnari Aparatură electronică În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Cotnari nr. - 2005 6.413 Legea nr. 216/2004 Dec. nr. 372/ 31.12.2005 în administrare mobil
63 152189 8.28.01 Clădire Centrul Meteorologic Regional Banat Crişana - Timişoara Etaj 1 + turn observaţii, construcţie din cărămidă, Sc = 453,41 mp, Sd = 479,36 mp, extras CF 408000-C1-U1 N, E, S, V - Direcţia Apelor Banat-Crişana Ţara: România; judeţul: Timiş; MRJ Timişoara; str. Gheorghe Adam nr. 15 A 1968 914.130 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Protocol nr. 8.441/ 16.07.2003, Legea nr. 739/2003, PV 54/ în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31.12.2005, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, PVR 13830/6041/23.12.2013
64 152194 8.30._ Sistem portabil de măsurat umiditatea solului CMR Moldova Aparatură electronică În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Roman Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Cordun 2005 6.413 Legea nr. 216/2004, Dec. nr. 372/ 31.12.2005 în administrare mobil
65 152195 8.30._ Sistem portabil de măsurat umiditatea solului CMR Moldova Aparatură electronică În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Piatra Neamţ Ţara: România; judeţul: Neamţ; MRJ Piatra-Neamţ; Str. Sirenei nr. 21 2005 6.413 Legea nr. 216/2004, Dec. nr. 372/ 31.12.2005 în administrare mobil
66 152197 8.30._ Sistem portabil de măsurat umiditatea solului CMR Moldova Aparatură electronică În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Rădăuţi Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Rădăuţi; str. Ştefan cel Mare nr. 132 2005 6.413 Legea nr. 216/2004, Dec. nr. 372/ 31.12.2005 în administrare mobil
67 152198 8.30._ Sistem portabil de măsurat umiditatea solului CMR Moldova Aparatură electronică În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Vaslui Ţara: România; judeţul: Vaslui; MRJ Vaslui; str. Valentin Silvestru nr. 2 2005 6.413 Legea nr. 216/2004, Dec. nr. 372/ 31.12.2005 în administrare mobil
68 152199 8.30._ Sistem portabil de măsurat umiditatea solului staţie meteo Focşani Aparatură electronică În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţul: Vrancea; MRJ Focşani; Str. Brăilei nr. 123 A 2005 6.413 Legea nr. 216/2004, Dec. nr. 5.287/ 28.12.2004 în administrare mobil
69 152200 8.30._ Sistem portabil de măsurat umiditatea solului staţie meteo Adjud Aparatură electronică În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţul: Vrancea; municipiul Adjud; str. Oneşti nr. 16 2005 6.413 Legea nr. 216/2005, Dec. nr. 5.287/ 28.12.2004 în administrare mobil
70 152211 8.28.01 Clădire staţie meteo Corugea Parter cărămidă, Sc = 128,20 mp, Sd = 128,20 mp, extras CF nr. 32036 N, E - Primăria Corugea, V - drum stradal, S - drum judeţean Ţara: România; judeţul: Tulcea; comuna Casimcea; satul Corugea: nr. - 1966 54.530 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/ 2002, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/ 2011; Hotărârea Guvernului nr. 128/27 MAR-13; în administrare imobil
71 152212 8.28.13 Magazie (Staţie Meteo Corugea) Parter cărămidă, Sc = 33,53 mp; Sd = 33,53 mp; CF nr. 32036 N, E - Primăria Corugea, V - drum stradal, S - drum judeţean Ţara: România; judeţul: Tulcea; comuna Casimcea; satul Corugea; nr. - 1960 1.045 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/ 2002 în administrare imobil
72 152213 8.28.01 Împrejmuire staţie meteo Corugea Împrejmuire din plasă de sârmă, fixată pe stâlpi din metal N, E - Primăria Corugea, V - drum stradal, S - drum judeţean Ţara: România; judeţul: Tulcea; comuna Casimcea; satul Corugea: nr. - 1981 3.337 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/ 2002 în administrare imobil
73 152214 8.28.01 Împrejmuire platformă staţie meteo Corugea Împrejmuire din plasă de sârmă, fixată pe stâlpi din beton În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţul: Tulcea; comuna Casimcea; satul Corugea: nr. - 1987 13.500 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/ 2002 în administrare imobil
74 152215 8.28.01 Puţ fără alimentare cu apă staţie meteo Corugea Ţeavă metalică, D = 30 cm, adâncime = 25 m În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţul: Tulcea; comuna Casimcea; satul Corugea: nr. - 1967 2.181 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/ 2002 în administrare imobil
75 152217 8.28.01 Adăpost meteo cu scară staţie meteo Corugea Construcţie din lemn, cu scară metalică În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţul: Tulcea; comuna Casimcea; satul Corugea: nr. - 1982 7 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/ 2002 în administrare imobil
76 152246 8.28.13 Depozit (anexă) la staţia meteo Turda Clădire cărămidă, parter, acoperiş placă beton, Sc = 38 mp, Sd = 38 mp, CF nr. 54847 N, S, E, V - Staţiunea de cercetare agricolă Turda Ţara: România; judeţul: Cluj; municipiul Turda; Str. Agriculturii nr. 34 B 2003 4.390 Hotărârea Guvernului nr. 981/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014 în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
77 152301 8.30 Staţie automată MAWS 301 - staţie meteo Caransebeş DATALOGGER – sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţul: Caraş-Severin; municipiul Caransebeş; Str. Muntele Mic nr. 131 2005 39.092 Legea nr. 216/2004 Dec. nr. 227/2005, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011 în administrare mobil
78 152336 8.29.08 Grup Electrogen CUBE 3F CMR Dobrogea Sistem motor-generator, acumulator, panou ATS, serie G05626, 20 KVA, insonorizat, trifazat În incinta clădirii CMR Dobrogea Ţara: România; judeţul: Constanţa; MRJ Constanţa; Bd. Mamaia nr. 300 2005 34.617 Legea nr. 216/2004, NDC nr. 230/ 21.07.2005 în administrare imobil
79 159259 8.28.01 Teren şi clădire SM Adamclisi Teren S = 634 mp, clădire parter, cărămidă, Sc = 91 mp, Sd = 91 mp, CF nr. 100857 N, E, V - Consiliul Local Adamclisi, S - DN3 Ţara: România; judeţul: Constanţa; comuna Adamclisi, str. Decebal nr. 1 2006 2003 2004 30.560 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 128/ 2013, C/27.11.2003, CVC/3.06.2004, Raport de evaluare în administrare imobil

ANEXA Nr. 5BUNURI IMOBILE aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie - C.U.I. 11672708, la care se modifică valoarea de inventar ca urmare a reevaluării şi a lucrărilor de modernizare

Nr. crt. Nr. MF Codul de clasificare MF Denumirea Descrierea tehnică Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Baza legală
0 1 2 3 4 5 6
1 63217 8.28.01 Clădire staţie meteo Bechet Clădire din panouri prefabricate din beton, parter + etaj, Sc = 112 mp, Sd = 164,26 mp, extras CF nr. 35 212.131 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, PVRP 1.873/24.10.2012, PVRTL 1.995/9.11.2012, NC nr. 10/9.11.2012
2 63248 8.29.08 Clădire sediu Centru Meteorologic Regional Oltenia La et. 4: 5 birouri, dependinţe comune, Sc = 139,55 mp, Sd = 139,55 mp, extras CF nr. 69305 63.043 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014, Raport reevaluare nr. 4.566 din 2.12.2014
3 63276 8.28.01 Clădire staţie meteo Târgu Jiu Clădire din cărămidă, acoperită cu ţiglă 4 camere, bucătărie, grup sanitar, S = 89,5 mp 31.060 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Raport reevaluare nr. 4.566 din 2.12.2014
4 63282 8.28.01 Clădire staţie meteo Târgu Logreşti Clădire din panouri prefabricate P + 1, 5 birouri, anexe, S = 65 mp 80.568 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Raport reevaluare nr. 4.566 din 2.12.2014


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 109/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 109 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu