E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 109 din 11 aprilie 1997

privind infiintarea Societatii Comerciale "Antrepriza Reparatii si Lucrari - A.R.L. Cluj" - S.A., prin reorganizarea Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 68 din 17 aprilie 1997


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Societatea Comerciala pe actiuni "Antrepriza Reparatii si Lucrari - A.R.L. Cluj" - S.A., persoana juridica romana cu capital integral de stat.
    (2) Sediul societatii comerciale este in municipiul Cluj-Napoca, Str. Cojocnei nr. 93-97, judetul Cluj, in imobile aflate in patrimoniul Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A. si inchiriate societatii comerciale.
    (3) Societatea Comerciala "Antrepriza Reparatii si Lucrari - A.R.L. Cluj" - S.A. se organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu statutul prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Capitalul social initial al Societatii Comerciale "Antrepriza Reparatii si Lucrari - A.R.L. Cluj" - S.A., reevaluat conform Hotararii Guvernului nr. 500/1994, este de 10.221.638 mii lei si se constituie prin preluarea elementelor de bilant, la data de 28 februarie 1997, de la "Antrepriza Reparatii si Lucrari - Cluj" din cadrul Directiei de Drumuri si Poduri Cluj, din structura Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A:
    Art. 3
    Societatea Comerciala "Antrepriza Reparatii si Lucrari - A.R.L. Cluj" - S.A. are ca obiect de activitate:
    - lucrari generale de constructii;
    - lucrari de proiectare in constructii;
    - toate formele de constructii de drumuri si poduri, reparatii si intretinere;
    - inchiriere si vanzare de echipamente si unitati de lucru;
    - producerea si comercializarea de materiale de constructii;
    - producerea si comercializarea de produse din beton;
    - producerea si comercializarea de produse din asfalt si produse bituminoase;
    - proiectarea si supervizarea de lucrari de constructii, reparatii si intretinere;
    - consultanta in constructii;
    - intretinere pe timp de iarna si pentru operatiuni de urgenta;
    - unitati de asamblare a echipamentelor si punctelor de lucru, intretinere si reparatii;
    - executia de drumuri, poduri, tunele rutiere si de metrou, inclusiv lucrarile colaterale;
    - executia de cai ferate;
    - intretinerea si repararea drumurilor si podurilor;
    - executia de constructii civile si industriale, inclusiv instalatiile interioare si exterioare aferente, studii de sistematizare, urbanism si arhitectura;
    - realizarea de retehnologizari modernizari, reabilitari, reparatii si consolidari de cladiri;
    - executia de lucrari si instalatii tehnologice in constructii, ca: amenajari si deschideri de cariere, balastiere, statii de concasare-sortare, fabrici de beton, fabrici de asfalt etc.;
    - executia de constructii pentru depozitarea deseurilor industriale si menajere (cenusa, zgura, steril, substante toxice, gunoaie);
    - realizarea si/sau coordonarea si urmarirea executiei unor studii in domeniu;
    - topogeodezie si cadastru;
    - hidrologie si calcule hidraulice;
    - incercari pe materiale de constructii si structuri de beton "in situ" si in laborator;
    - informatica, programe de baza si aplicatii;
    - organizarea de programe, cursuri, seminarii de perfectionare profesionala in domeniile de competenta;
    - servicii de transport de persoane si marfuri;
    - efectuarea oricaror alte operatiuni productive, comerciale si de service, legate direct sau indirect de obiectul de activitate, inclusiv reprezentanta, intermediere, consignatie, contrapartida;
    - executia de lucrari specifice de constructii si reparatii.
    Art. 4
    Predarea-preluarea activului si pasivului intre Administratia Nationala a Drumurilor din Romania - R.A. si Societatea Comerciala "Antrepriza Reparatii si Lucrari A.R.L. Cluj" - S.A. se va face pe baza de protocol incheiat intre parti, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 5
    Patrimoniul Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A. se va diminua in mod corespunzator cu valorile predate societatii comerciale nou-create.
    Art. 6
    Personalul existent la data incheierii protocolului de predare-primire in "Antrepriza Reparatii si Lucrari - Cluj" din cadrul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Cluj va fi preluat de Societatea Comerciala "Antrepriza Reparatii si Lucrari - A.R.L. Cluj" - S.A. si se considera transferat.
    Art. 7
    (1) Administratia Nationala a Drumurilor din Romania - R.A. va acorda in anul 1997, prin incredintare directa Societatii Comerciale "Antrepriza Reparatii si Lucrari - A.R.L. Cluj" - S.A., intregul volum de lucrari de intretinere periodica la drumuri si poduri.
    (2) Din anul 1998, intregul volum de lucrari al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Cluj va fi acordat numai prin licitatie publica, potrivit prevederilor legale.
    (3) Preturile practicate de Societatea Comerciala "Antrepriza Reparatii si Lucrari - A.R.L. Cluj" - S.A., pentru lucrarile care beneficiaza de incredintare directa, fata de Administratia Nationala a Drumurilor din Romania - R.A. nu pot depasi preturile negociate cu unitatile de profil similar.
    Art. 8
    Administratia Nationala a Drumurilor din Romania - R.A. va pune la dispozitia Societatii Comerciale "Antrepriza Reparatii si Lucrari - A.R.L. Cluj" - S.A., pe baza de contract, masinile, utilajele si instalatiile specifice prevazute in anexa nr. 2 la prezenta hotarare, procurate, conform legii, din creditul extern acordat de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, contractat prin acordul ratificat conform Ordonantei Guvernului nr. 3/1997.
    Art. 9
    Veniturile realizate din aplicarea prevederilor art. 8 vor fi utilizate de catre Administratia Nationala a Drumurilor din Romania - R.A. pentru rambursarea creditului extern contractat prin acordul ratificat conform Ordonantei Guvernului nr. 3/1997.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                      PRIM-MINISTRU
                      VICTOR CIORBEA

                            Contrasemneaza:
                            Ministrul transporturilor,
                            Traian Basescu

                            p. Ministru de stat,
                            ministrul finantelor,
                            Dan Radu Rusanu,
                            secretar de stat

                            Ministru de stat,
                            ministrul reformei,
                            Ulm Spineanu

    ANEXA 1

                                 STATUTUL
Societatii Comerciale "Antrepriza de Reparatii si Lucrari - A.R.L. Cluj" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea societatii comerciale
    Denumirea societatii comerciale este: Societatea Comerciala "Antrepriza de Reparatii si Lucrari - A.R.L. Cluj" - S.A., cu sediul in Str. Cojocnei nr. 93-97, Cluj-Napoca, judetul Cluj, Romania.
    In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societatea comerciala, denumirea acesteia este precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni", sau de initialele "S.A.", de capitalul social si de numarul de inregistrare la Registrul comertului.
    Art. 2
    Forma juridica a societatii comerciale
    Societatea Comerciala "Antrepriza de Reparatii si Lucrari - A.R.L. Cluj" - S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul societatii comerciale
    Sediul societatii comerciale este in Romania, municipiul Cluj-Napoca, Str. Cojocnei nr. 93-97, judetul Cluj, in imobile aflate in patrimoniul Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A. si inchiriate societatii comerciale. Sediul societatii comerciale poate fi schimbat in alta localitate din Romania pe baza hotararii generale a actionarilor, potrivit legii.
    Societatea comerciala poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii, birouri, depozite, puncte de lucru si altele asemenea, in tara si in strainatate.
    Art. 4
    Durata societatii comerciale
    Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii la Registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate al societatii comerciale

    Art. 5
    Scopul societatii comerciale este: producerea si comercializarea de bunuri, prestarea de servicii, realizarea de constructii, astfel cum sunt prevazute in obiectul de activitate pentru persoane fizice si juridice, din tara si din strainatate.
    Art. 6
    Obiectul de activitate al societatii comerciale este:
    - lucrari generale de constructii;
    - lucrari de proiectare in constructii;
    - toate formele de constructii de drumuri si poduri, reparatii si intretinere;
    - inchiriere si vanzare de echipamente si unitati de lucru;
    - producerea si comercializarea de materiale de constructii;
    - producerea si comercializarea de produse din beton;
    - producerea si comercializarea de produse din asfalt si produse bituminoase;
    - proiectarea si supervizarea de lucrari de constructii, reparatii si intretinere;
    - consultanta in constructii;
    - intretinere pe timp de iarna si pentru operatiuni de urgenta;
    - unitati de asamblare a echipamentelor si punctelor de lucru, intretinere si reparatii;
    - executia de drumuri, poduri, tunele rutiere si de metrou inclusiv lucrarile colaterale;
    - executia de cai ferate;
    - intretinerea si repararea drumurilor si podurilor;
    - executia de constructii civile si industriale, inclusiv instalatiile interioare si exterioare aferente, studii de sistematizare, urbanism si arhitectura;
    - realizarea de retehnologizari, modernizari, reabilitari, reparatii si consolidari de cladiri;
    - executia de lucrari si instalatii tehnologice in constructii, ca: amenajari si deschideri de cariere, balastiere, statii de concasare-sortare, fabrici de beton, fabrici de asfalt etc;
    - executia de constructii pentru depozitarea deseurilor industriale si menajere (cenusa, zgura, steril, substante toxice, gunoaie);
    - realizarea si/sau coordonarea si urmarirea executiei unor studii in domeniu;
    - topogeodezie si cadastru;
    - hidrologie si calcule hidraulice;
    - incercari pe materiale de constructii si structuri de beton "in situ" si in laborator;
    - informatica, programe de baza si aplicatii;
    - organizarea de programe, cursuri, seminarii de perfectionare profesionala in domeniile de competenta;
    - servicii de transport de persoane si marfuri;
    - efectuarea oricaror alte operatiuni productive, comerciale si de service, legate direct sau indirect de obiectul de activitate, inclusiv reprezentanta, intermediere, consignatie, contrapartida;
    - executia de lucrari specifice de constructii si reparatii.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    Capitalul social initial este fixat la suma de 10.221.638 mii lei, impartit in 408.865 actiuni nominative in valoare nominala de 25.000 lei fiecare, in intregime subscrise de actionar.
    Capitalul social initial, impartit in actiuni nominative de 25.000 lei fiecare, este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar unic, si varsat in intregime la data constituirii societatii comerciale.
    Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
    Art. 8
    Actiunile
    Actiunile nominative ale societatii comerciale vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Actiunile vor purta timbrul sec al societatii comerciale si semnatura a doi administratori.
    Societatea comerciala va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul societatii comerciale.
    Art. 9
    Reducerea sau marirea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 10
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
    Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
    Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau asupra cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile prezentului statut.
    Art. 11
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.
    Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 12
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii comerciale.
    Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Atributii
    Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    Adunarea generala ordinara are urmatoarele atributii:
    a) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    b) alege pe membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, inclusiv pe cenzorii supleanti, le stabileste remunerarea, ii descarca de activitate si ii revoca;
    c) alege pe directorul general, il descarca de activitate si il revoca; directorul general este si presedintele consiliului de administratie;
    d) stabileste salarizarea personalului angajat, in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege;
    e) stabileste nivelul de salarizare a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a membrilor comisiei de cenzori, in conformitate cu prevederile legii;
    f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
    g) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
    h) hotaraste angajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multora dintre unitatile societatii comerciale;
    i) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al comisiei de cenzori; aproba repartizarea profitului conform legii;
    j) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor.
    Adunarea generala extraordinara are urmatoarele atributii:
    a) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale si agentii;
    b) hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social sau la reinregistrarea sa;
    c) hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, la transformarea formei juridice a societatii comerciale, precum si la mutarea sediului;
    d) hotaraste cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii comerciale sau la schimbarea obiectului de activitate al acesteia;
    e) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii comerciale, cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
    f) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a cenzorilor, pentru paguba pricinuita societatii comerciale;
    g) hotaraste emisiunea de obligatiuni, precum si orice alta modificare a statutului;
    h) hotaraste in orice alte probleme privind societatea comerciala.
    Art. 14
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele consiliului de administratie sau de vicepresedinte, pe baza imputernicirii date de presedinte.
    Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
    Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea societatii comerciale.
    Adunarea generala va fi convocata de administratori ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-unul dintre ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii comerciale sau din cea mai apropiata localitate.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale, precum si ordinea de zi, cu indicarea exacta a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
    Art. 15
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
    Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
    Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre membrii adunarii generale, doi secretari care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii generale.
    Procesul-verbal al adunarii generale se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii comerciale, pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat.
    Art. 16
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor.
    Hotararile adunarii generale se iau prin vot deschis.
    Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
    La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin 1/4 din capitalul social, se va decide ca votul sa fie secret.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
    Art. 17
    Pana la aparitia unor noi reglementari privind situatia societatilor comerciale avand ca actionar unic statul, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de doi imputerniciti mandatati de Ministerul Finantelor si un imputernicit mandatat de Ministerul Transporturilor.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 18
    Organizare
    Societatea comerciala pe actiuni este administrata de catre un consiliu de administratie compus din 7 administratori, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionari.
    Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala a actionarilor.
    La prima sedinta, consiliul de administratie alege, dintre membrii sai, un presedinte si un vicepresedinte.
    Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale, ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte. Presedintele numeste un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 1/2 din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile inainte.
    Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
    Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.
    In relatiile cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre vicepresedinte. Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza actele care o angajeaza fata de terti.
    Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si a comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii comerciale.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat, cu acelasi profil, sau cu care sunt in relatii comerciale directe.
    Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.
    Art. 19
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
    b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii comerciale pe compartimente;
    c) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor acordate;
    d) aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri, potrivit competentelor aprobate;
    e) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie);
    f) stabileste tactica si strategia de marketing;
    g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate;
    h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii comerciale pe anul in curs;
    i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 6
    Gestiunea societatii comerciale

    Art. 20
    Comisia de cenzori
    Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia de cenzori formata din 3 membri, care trebuie sa fie actionari, cu exceptia cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generala a actionarilor. In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sunt reprezentanti ai Ministerului Finantelor.
    Adunarea generala alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti care vor inlocui pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii comerciale, bilantului si contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate al societatii comerciale.
    Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii comerciale si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de catre consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii) sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi. Numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta art. 18 alineatul penultim din prezentul statut, precum si cei care sunt afini pana la gradul al patrulea sau sotii administratorilor, cei care primesc, orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor un salariu sau o remuneratie de la administrator sau de la societatea comerciala.

    CAP. 7
    Activitatea societatii comerciale

    Art. 21
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii comerciale.
    Art. 22
    Personalul societatii comerciale
    Personalul de conducere al societatii comerciale si cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. In perioada cat statul este actionar unic, personalul de conducere si cenzorii vor fi numiti de imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al societatii comerciale
    Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
    Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al acesteia.
    Art. 23
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.
    Art. 24
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    Bilantul si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
    Art. 25
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
    Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
    Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societatea comerciala in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capital si in limita capitalului subscris.
    Art. 26
    Registrele societatii comerciale
    Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

    Art. 27
    Modificarea formei juridice
    Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei juridice a societatii comerciale se va putea face numai cu aprobarea imputernicitilor mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
    Art. 28
    Dizolvarea societatii comerciale
    Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
    - imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
    - falimentul;
    - pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    - numarul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
    - la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a actionarilor constata ca functionarea societatii comerciale nu mai este posibila;
    - in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, luata in unanimitate.
    Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa la Registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 29
    Lichidarea societatii comerciale
    In caz de dizolvare, societatea comerciala va fi lichidata.
    Lichidarea societatii comerciale si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 30
    Litigii
    Litigiile de orice fel aparute intre societatea comerciala si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    Pentru solutionarea litigiilor cu alte societati comerciale se poate apela si la arbitraj.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 31
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si ale Codului comercial.

    ANEXA 2

                         LISTA
masinilor, utilajelor si instalatiilor specifice, care vor fi achizitionate din credit extern

    1. Finisor asfalt - 2 bucati
    2. Cilindru compactor tandem - 4 bucati
    3. Autoincarcator cu remorca basculanta - 6 bucati
    4. Masina de marcaj rutier - 1 bucata
    5. Incarcator pe pneuri CAT - 3 bucati.

    NOTA:
    Achizitiile se vor realiza pe baza de licitatie publica internationala.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 109/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 109 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 109/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu