Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr. din 09.01.2014

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0+000 - km 184+390“
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 10 din 08 ianuarie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 31 şi 32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 856/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0+000 - km 184+390“,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 158/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0+000 - km 184+390“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 20 martie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Se aprobă completarea planului de amplasament al lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1 cu planul de amplasament prevăzut în anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională. 2. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Şoimuş, Vălişoara, Luncoiu de Jos şi Brad din judeţul Hunedoara, sector «Şoimuş-Brad km 0+000 - km 30+436», şi pe raza localităţilor Lunca, Ştei, Rieni, Drăgăneşti, Beiuş, Pocola, Răbăgani şi Uileacu de Beiuş din judeţul Bihor, sector «Ştei-Beiuş km 102+660 - km 133+660», proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 4. 3. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 4. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. Articolul II (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0+000 - km 184+390“, completat potrivit art. I pct. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Şoimuş, Vălişoara, Luncoiu de Jos şi Brad din judeţul Hunedoara, sector „Şoimuş-Brad km 0+000 - km 30+436“, şi pe raza localităţilor Lunca, Ştei, Rieni, Drăgăneşti, Beiuş, Pocola, Răbăgani şi Uileacu de Beiuş din judeţul Bihor, sector „Ştei-Beiuş km 102+660 - km 133+660“, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. Articolul IIISumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0+000 - km 184+390“, completat potrivit art. I pct. 1, situate pe raza localităţilor Şoimuş, Vălişoara, Luncoiu de Jos şi Brad din judeţul Hunedoara, sector „Şoimuş-Brad km 0+000 - km 30+436“, şi pe raza localităţilor Lunca, Ştei, Rieni, Drăgăneşti, Beiuş, Pocola, Răbăgani şi Uileacu de Beiuş din judeţul Bihor, sector „Ştei-Beiuş km 102+660 - km 133+660“, sunt în cuantum total de 1.401 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în limita prevederilor bugetare aprobate Secretariatului General al Guvernului prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, articolul 56.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)“. Articolul IVSumele individuale prevăzute la art. III se virează de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul completat potrivit art. I pct. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii. Articolul VDepartamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul completat potrivit art. I pct. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri. Articolul VIPlanul cu amplasamentul lucrării, completat potrivit art. I pct. 1, se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate, respectiv şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului. Articolul VIIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, Dan-Coman Şova Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina, secretar de stat
ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 4 la
Hotărârea Guvernului nr. 158/2012) LISTA cuprinzând imobilele care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0+000 - km 184+390“, sector Şoimuş-Brad km 0+000 - km 30+436, situate pe raza localităţilor Şoimuş, Vălişoara, Luncoiu de Jos şi Brad, judeţul Hunedoara, şi sector Ştei-Beiuş km 102+660 - km 133+660, situate pe raza localităţilor Lunca, Ştei, Rieni, Drăgăneşti, Beiuş, Pocola, Răbăgani şi Uileacu de Beiuş, judeţul Bihor, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr. crt. Judeţul Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului Nr. topografic/Tarla/ Parcelă Categoria de folosinţă Numărul cadastral (număr topo) Numărul cărţii funciare/ Titlul de proprietate Suprafaţa de expropriat (mp) Valoarea de despăgubire a terenului conform Legii nr. 255/2010 (lei)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Hunedoara Şoimuş Proprietar neidentificat** - arabil A - 5 42,15
2 Hunedoara Şoimuş Proprietar neidentificat** - arabil A - 34 286,62
3 Hunedoara Şoimuş Proprietar neidentificat** - arabil A - 13 109,59
4 Hunedoara Şoimuş Proprietar neidentificat** - arabil A - 58 488,94
5 Hunedoara Şoimuş Proprietar neidentificat** - curţi construcţii Cc - 115 1.454,75
6 Hunedoara Şoimuş Primăria Şoimuş T43 pădure Pd1039 - 1.255 2.233,90
7 Hunedoara Şoimuş Primăria Şoimuş T85/1 pădure Pd1699 - 696 1.238,88
8 Hunedoara Şoimuş Primăria Şoimuş T85/1 pădure Pd1687 - 1.577 2.807,06
9 Hunedoara Şoimuş Primăria Şoimuş T55 pădure Pd1035 - 48 85,44
10 Hunedoara Şoimuş Plesa Maria T55 arabil A1041 - 2.391 3.203,94
11 Hunedoara Şoimuş Primăria Şoimuş T85/1 pădure Pd1681 - 388 690,64
12 Hunedoara Şoimuş Morar Viorica T55 arabil A1031 - 84 112,56
13 Hunedoara Şoimuş Demian Ana T57 arabil A1050 - 185 247,90
14 Hunedoara Şoimuş Morar Viorica T55 arabil A1031 - 40 53,60
15 Hunedoara Şoimuş Primăria Şoimuş T44 pădure Pd946/1 - 48 85,44
16 Hunedoara Şoimuş Crisan Iancu T58 arabil A1064/14 - 1.128 9.509,04
Dragostin Elena A1064/13
Sav Aurelia A1064/12
Fechete Ruxandra A1064/11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lupas Maria A1064/10
Bode Aron, Bode Vichente, Pepenar Aurelia A1064/9
Gabor Aurel A1064/8
Irimie Lazar A1064/7
Istoc Ana A1064/6
Trif Floarea A1064/5
Goia Aron A1064/4
Irimie Marioara A1064/3
Petre Valeria A1064/2
Cinda Avram A1064/1
17 Hunedoara Şoimuş Ciceu Valeria T60 fâneaţă Fn1073 - 31 27,90
18 Hunedoara Şoimuş Bodea Zenovia T60 fâneaţă Fn107 - 397 214,38
19 Hunedoara Şoimuş Proprietar neidentificat** curţi construcţii Cc - 140 280,00
20 Hunedoara Şoimuş Aurelia T62 arabil A1079/1/44 - 751 803,57
Petret Valeria A1079/1/43
Nent Dragostin A1079/1/42
Nistor Cornel A1079/1/41
Gros Maria A1079/1/40
Irimie Petru A1079/1/39
Goia Aron A1079/1/38
Moga Viorel A1079/1/37
Goia Viorica A1079/1/36
Oana Roman A1079/1/35
Trif C-tin A1079/1/34
Manea Galenia A1079/1/33
Irimie Petru A1079/1/32
Petret Ramon A1079/1/31
Padurean Aron A1079/1/30
Goia Lazar A1079/1/28
Dubar Ioan-Paunis A1079/1/27
Goia Viorica A1079/1/26
Trif Sofia A1079/1/25
Trif Aurel, Trif Valentin, Moga Aurora A1079/1/24
Banc Floarea A1079/1/23
Farcas Rozalia A1079/1/22
Berar Octavian A1079/1/21
Petret Nicolae A1079/1/20
Dobrei Maria A1079/1/19
Achim Ioan A1079/1/18
Irimie Nicolae A1079/1/17
Irimie Petru A1079/1/16
Cinda Lazar A1079/1/15
Istoc Ana A1079/1/14
Berar E., Goia Rozalia A1079/1/13
Berar E., Goia Rozalia A1079/1/12
Trif C-tin A1079/1/11
Irimia Sofia A1079/1/10
Istoc Ana A1079/1/9
Jurj Letitia A1079/1/8
Parau Ioan, Vraciu Maria A1079/1/7
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Trif Mihai A1079/1/6
Goia Rozalia + Berar Elena A1079/1/5
Primărie A1079/1/4
Moga Viorel A1079/1/3
Biserica Ortodoxă Bejan A1079/1/2
21 Hunedoara Şoimuş Proprietar neidentificat** - arabil A - 162 173,34
22 Hunedoara Şoimuş Cinda Lazar T62 fâneaţă Fn1078/2 - 159 85,86
Istoc Ana Fn1078/1
23 Hunedoara Şoimuş Proprietar neidentificat** - arabil A - 95 101,65
24 Hunedoara Şoimuş Proprietar neidentificat** - curţi construcţii Cc - 44 88,00
25 Hunedoara Şoimuş Proprietar neidentificat** - curţi construcţii Cc - 48 96,00
26 Hunedoara Şoimuş Ferma 7 Şoimuş T33 arabil A714 - 138 147,66
27 Hunedoara Şoimuş Proprietar neidentificat** - curţi construcţii Cc - 51 102,00
28 Hunedoara Şoimuş Ferma 7 Şoimuş T33 arabil A714 - 179 191,53
29 Hunedoara Şoimuş Ferma 7 Şoimuş - arabil A714 - 15 16,05
30 Hunedoara Şoimuş Proprietar neidentificat** - curţi construcţii Cc - 17 34,00
31 Hunedoara Şoimuş Proprietar neidentificat** - curţi construcţii Cc - 8 16,00
32 Hunedoara Şoimuş Proprietar neidentificat** - arabil A - 44 47,08
33 Hunedoara Şoimuş Ciceu Gavrila T33 arabil A703 - 33 35,31
34 Hunedoara Şoimuş Gabor Aurel T69 arabil A1161 - 153 163,71
35 Hunedoara Şoimuş Proprietar neidentificat** - curţi construcţii Cc - 6 12,00
36 Hunedoara Şoimuş Proprietar neidentificat** T69 arabil A1163 - 125 133,75
37 Hunedoara Şoimuş Proprietar neidentificat** - curţi construcţii Cc - 12 24,00
38 Hunedoara Şoimuş Proprietar neidentificat** - curţi construcţii Cc - 143 286,00
39 Hunedoara Şoimuş Proprietar neidentificat** - curţi construcţii Cc - 4 8,00
40 Hunedoara Şoimuş Proprietar neidentificat** - arabil A - 90 96,30
41 Hunedoara Şoimuş Proprietar neidentificat** - arabil A - 51 54,57
42 Hunedoara Şoimuş Primăria Şoimuş T7 pădure Pd282/2 - 1.854 2.632,68
43 Hunedoara Şoimuş Primăria Şoimuş T71 pădure Pd1170 - 100 142,00
44 Hunedoara Şoimuş Tudor C. Livia T49 arabil A2985 - 58 62,06
Istoc I. Ioan A2982
Hent P. Traian A2981
Florea P. Aurel A2979/3
Florea P. Petru A2979/2
45 Hunedoara Şoimuş Florea P. Aurel T50 păşune Ps2989 - 263 373,46
46 Hunedoara Şoimuş Hent T. Aron T19 păşune Ps927 - 167 90,18
47 Hunedoara Şoimuş Florea P. Aurel T47 păşune Ps2901 - 268 144,72
48 Hunedoara Şoimuş Florea P. Aurel T19 pădure Pd928 - 95 134,90
49 Hunedoara Şoimuş Hent A. Romulus T19 fâneaţă Fn931 - 320 172,80
50 Hunedoara Şoimuş Hent T. Aron T46 păşune Ps2898 - 115 62,10
51 Hunedoara Şoimuş Hent A. Romulus T46 fâneaţă Fn2897 - 206 111,24
52 Hunedoara Şoimuş Tudor S. Aron T46 păşune Ps2894 - 175 94,50
53 Hunedoara Şoimuş Hent A. Romulus T19 curţi construcţii Cc932 - 46 61,64
54 Hunedoara Şoimuş Hent P. Pascu T46 arabil A2882 - 243 325,62
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
55 Hunedoara Şoimuş Florea Maria T19 curţi construcţii Cc937 - 34 45,56
56 Hunedoara Şoimuş Florea Maria T19 fâneaţă Fn938 - 101 90,90
57 Hunedoara Şoimuş Tudor S. Aron T20 arabil A1000 - 476 637,84
58 Hunedoara Şoimuş Cinda A. Nicodim T46 fâneaţă Fn2875 - 18 16,20
59 Hunedoara Şoimuş Florea Maria T46 arabil A2873 - 58 62,06
Hent N. Pascu A2872
60 Hunedoara Şoimuş Hent A. Iosif T46 fâneaţă Fn2871 - 77 41,58
Hent P. Maria Fn2870
61 Hunedoara Şoimuş Hent P. Maria T46 arabil A2869 - 220 235,40
Istoc D. Dorin A2868
Vasiu I. Antonie A2854
62 Hunedoara Şoimuş Tudor S. Aron T20 fâneaţă Fn1001 - 189 102,06
63 Hunedoara Şoimuş Tudor S. Aron T20 fâneaţă Fn1003 - 74 39,96
64 Hunedoara Şoimuş Brinet A. Viorica T40 arabil A2139 - 56 59,92
65 Hunedoara Şoimuş Hent A. Iosif T40 fâneaţă Fn2138 - 61 32,94
66 Hunedoara Şoimuş Vasiu I. Antonie T21 arabil A1106 - 6 6,42
67 Hunedoara Şoimuş Vasiu I. Antonie T21 curţi construcţii Cc1107 - 6 12,00
68 Hunedoara Şoimuş Florea Romulus T21 arabil A1108 - 10 10,70
69 Hunedoara Şoimuş Proprietar neidentificat** - curţi construcţii Cc - 45 90,00
70 Hunedoara Şoimuş Proprietar neidentificat** T40 fâneaţă Fn - 193 104,22
71 Hunedoara Şoimuş Petresc Petru T22 curţi construcţii Cc1177 - 61 122,00
72 Hunedoara Şoimuş Proprietar neidentificat** T40 fâneaţă Fn - 42 22,68
73 Hunedoara Şoimuş Hent T. Aron T39 păşune Ps2118 - 335 180,90
74 Hunedoara Şoimuş Hent T. Aron T24 păşune Ps1205 - 199 107,46
75 Hunedoara Şoimuş Hent T. Aron T24 arabil A1206 - 207 221,49
76 Hunedoara Şoimuş Hent T. Aron T38 arabil A2027 - 72 77,04
77 Hunedoara Şoimuş Florea Romulus T38 fâneaţă Fn2025 - 136 73,44
78 Hunedoara Şoimuş Hent P. Dragostin T25 păşune Ps1217 - 214 115,56
79 Hunedoara Şoimuş Marin Rozalia T38 curţi construcţii Cc2009 - 13 26,00
80 Hunedoara Şoimuş Denis R. Aron T25 arabil A1221 - 139 148,73
81 Hunedoara Şoimuş Denis R. Aron T25 păşune Ps1222 - 699 377,46
Hent L. Traian Ps1223
Hent P. Grigore Ps1224
82 Hunedoara Şoimuş Hent A. Cornel T25 păşune Ps1225 - 1.122 605,88
Hent V. Petru Ps1226
Hent P. Grigore Ps1227
Hent P. Pascu Ps1228
83 Hunedoara Şoimuş Proprietar neidentificat** T25 arabil A - 255 272,85
84 Hunedoara Şoimuş Lazar Maria T26 fâneaţă Fn1230 - 214 115,56
85 Hunedoara Şoimuş Primăria Şoimuş T35 pădure Pd1682 - 38 53,96
86 Hunedoara Şoimuş Hent A. Petru T35 fâneaţă Fn1681 - 43 23,22
87 Hunedoara Şoimuş Hent A. Petru T35 arabil A1680 - 28 29,96
88 Hunedoara Şoimuş Hent A. Petru T35 curţi construcţii Cc1679 - 18 36,00
89 Hunedoara Şoimuş Hent Silvia T33 fâneaţă Fn1315 - 229 123,66
90 Hunedoara Şoimuş Lazar Maria T27 fâneaţă Fn1235 - 30 16,20
91 Hunedoara Şoimuş Lazar Maria T27 arabil A1236 - 363 388,41
92 Hunedoara Şoimuş Hent Av. Aron T27 fâneaţă Fn1237 - 897 484,38
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
93 Hunedoara Şoimuş Borza A. Vichenti T33 păşune Ps1314 - 135 72,90
94 Hunedoara Şoimuş Vasiu I. Antonie T28 păşune Ps1239 - 1.206 651,24
95 Hunedoara Şoimuş Florea P. Traian (Deva) T33 fâneaţă Fn1312 - 110 59,40
96 Hunedoara Şoimuş Florea P. Traian (Deva) T33 arabil A1311 - 432 462,24
97 Hunedoara Şoimuş Hent A. Petru T33 arabil A1310 - 334 357,38
98 Hunedoara Şoimuş Hent Silvia T29 păşune Ps1240 - 1.036 559,44
Florea T. Ioan Ps1241
99 Hunedoara Şoimuş Florea I. Ioan T32 păşune Ps1302 - 284 153,36
100 Hunedoara Şoimuş Primăria Şoimuş T32 pădure Pd1291 - 552 783,84
101 Hunedoara Şoimuş Florea I. Ioan T32 păşune Ps1301 - 169 91,26
102 Hunedoara Şoimuş Primăria Şoimuş T32 pădure Pd1291 - 114 161,88
103 Hunedoara Şoimuş Pirva A. Iosif T32 păşune Ps1300 - 263 142,02
Epure Gheorghe Ps1299
Hent L. Traian Ps1298
104 Hunedoara Şoimuş Primăria Şoimuş T32 pădure Pd1291 - 67 95,14
105 Hunedoara Şoimuş Oprea Loghin (Săliştioara) T32 fâneaţă Fn1297 - 181 97,74
106 Hunedoara Şoimuş Oprea Loghin (Săliştioara) T32 arabil A1296 - 236 252,52
107 Hunedoara Şoimuş Oprea Loghin (Săliştioara) T32 fâneaţă Fn1295 - 354 191,16
108 Hunedoara Şoimuş Hent A. Iosif T31 fâneaţă Fn1255 - 557 300,78
109 Hunedoara Şoimuş Popa Ioan T30 păşune Ps1245 - 1.595 861,30
Cinda A. Nicodim Ps1246
Pirva P. Luca Ps1248
Pintea Serafim (Săliştioara) Ps1249
110 Hunedoara Şoimuş Pintea Serafim (Săliştioara) T31 păşune Ps1257 - 224 120,96
111 Hunedoara Şoimuş Pintea Serafim (Săliştioara) T31 fâneaţă Fn1258 - 407 219,78
112 Hunedoara Şoimuş Pintea Serafim (Săliştioara) T30 păşune Ps1249 - 117 63,18
113 Hunedoara Şoimuş Proprietar neidentificat** T163 arabil A3505 - 366 3.085,38
114 Hunedoara Şoimuş Proprietar neidentificat** - curţi construcţii Cc - 3 37,95
115 Hunedoara Şoimuş Proprietar neidentificat** - arabil A - 21 177,03
116 Hunedoara Şoimuş Proprietar neidentificat** - arabil A - 20 168,60
117 Hunedoara Şoimuş Proprietar neidentificat** T60 fâneaţă Fn1073 - 120 64,80
118 Hunedoara Şoimuş Proprietar neidentificat** - arabil A - 23 77,51
119 Hunedoara Şoimuş Proprietar neidentificat** - curţi construcţii Cc - 8 35,44
120 Hunedoara Şoimuş Proprietar neidentificat** - curţi construcţii Cc - 2 8,86
121 Hunedoara Şoimuş Proprietar neidentificat** - curţi construcţii Cc - 109 482,87
122 Hunedoara Şoimuş Proprietar neidentificat** - arabil A - 399 1.344,63
123 Hunedoara Şoimuş Mihut I. Petru T46 curţi construcţii Cc2841 - 22 97,46
124 Hunedoara Şoimuş Borza A. Vichenti T40 curţi construcţii Cc2142 - 21 93,03
125 Hunedoara Şoimuş Proprietar neidentificat** T23 fâneaţă Fn1203 - 10 5,40
126 Hunedoara Şoimuş Proprietar neidentificat** T35 pădure Pd1682 - 20 28,40
127 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - păşune - 77 36,19
128 Hunedoara Vălişoara Neamtu Ionel - arabil - 1.578 2.982,42
Hent Remus
Pintea Iulian
Hent Remus
Pintea Iulian
Hent Sivisor
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
129 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - păşune - 17 7,99
130 Hunedoara Vălişoara Hent Constantin - curţi construcţii - 220 624,80
131 Hunedoara Vălişoara Pintea Iulian - fâneaţă - 974 457,78
132 Hunedoara Vălişoara Pintea Iulian - arabil - 511 965,79
133 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - fâneaţă - 1.011 475,17
134 Hunedoara Vălişoara Oprean Nicodim - păşune - 393 184,71
135 Hunedoara Vălişoara Oprean Nicodim - arabil - 21.464 40.566,96
Hentiu C-tin
Indries Aurelia
Parva Liviu
Bac Silviu
Pintea Emil
Branet Valeria
136 Hunedoara Vălişoara Parva Minodora - arabil - 126 238,14
137 Hunedoara Vălişoara Parva Minodora - arabil - 115 217,35
138 Hunedoara Vălişoara Negrila Viorel - arabil - 799 1.510,11
139 Hunedoara Vălişoara Hent Petru - arabil - 204 385,56
140 Hunedoara Vălişoara Junea Florin - curţi construcţii - 107 303,88
141 Hunedoara Vălişoara Luca Rozalia - arabil - 187 353,43
142 Hunedoara Vălişoara Hent Lenuta - pădure - 652 1.232,28
143 Hunedoara Vălişoara Indries Aurelia - pădure - 569 1.075,41
144 Hunedoara Vălişoara Sav Sofica - arabil - 888 1.678,32
145 Hunedoara Vălişoara Parva Liviu - arabil - 277 523,53
146 Hunedoara Vălişoara Hentu Petru - arabil - 128 241,92
147 Hunedoara Vălişoara Hentiu Petru - livadă - 108 204,12
148 Hunedoara Vălişoara Trif Titi - livadă - 80 151,20
149 Hunedoara Vălişoara Medrea Ion - livadă - 225 425,25
Pintea Aurelia livadă
150 Hunedoara Vălişoara Gros Nistor - curţi construcţii - 88 249,92
151 Hunedoara Vălişoara Sas Ioan - curţi construcţii - 5 14,20
152 Hunedoara Vălişoara Savu Sofica - curţi construcţii - 19 53,96
153 Hunedoara Vălişoara Savu Sofica - arabil - 77 145,53
Sas Ion
154 Hunedoara Vălişoara Sas Ion - arabil - 211 398,79
155 Hunedoara Vălişoara Oprean Petru - arabil - 596 1.126,44
156 Hunedoara Vălişoara Oprean Petru - arabil - 190 359,10
157 Hunedoara Vălişoara Medrea Nicolae - arabil - 648 1.224,72
158 Hunedoara Vălişoara Tudor Leonidu - păşune - 762 358,14
159 Hunedoara Vălişoara Medrea Nicolae - păşune - 53 24,91
160 Hunedoara Vălişoara Medrea Petru - pădure - 364 607,88
161 Hunedoara Vălişoara Gros Patrafina - arabil - 2.903 3.222,33
Risiga Maria
Petrescu Titiana
Motorca Ioan
Medrea Nicolae
Medrea Nicolae
162 Hunedoara Vălişoara Medrea Petru - arabil - 947 1.051,17
163 Hunedoara Vălişoara Medrea Petru - arabil - 371 411,81
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
164 Hunedoara Vălişoara Resiga Maria - arabil - 109 120,99
165 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - arabil - 78 86,58
166 Hunedoara Vălişoara Gros Patrafina - arabil - 18 19,98
167 Hunedoara Vălişoara Gros Patrafina - fâneaţă - 774 363,78
168 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - stâncă - 279 27,90
169 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - pădure - 1.226 2.047,42
170 Hunedoara Vălişoara Moise Gheorghe - păşune - 3.023 1.420,81
Avram David
Neamt Maria
Avram David
Avram Aurel
Avram David
Neamt Eugen
171 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - arabil - 1.622 1.800,42
172 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - arabil - 32 35,52
173 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - arabil - 62 68,82
174 Hunedoara Vălişoara Moise Gheorghe - păşune - 879 685,62
Avram David
Neamt Maria
Avram David
Avram Aurel
Avram David
Neamt Eugen
175 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - arabil - 39 72,15
176 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - arabil - 170 314,50
177 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - pădure - 1.613 3.161,48
178 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - arabil - 62 114,70
179 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - arabil - 12 22,20
180 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - arabil - 328 606,80
181 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - arabil - 241 445,85
182 Hunedoara Vălişoara Resiga Lucretia - păşune - 607 473,46
183 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - arabil - 322 811,44
184 Hunedoara Vălişoara Resiga Lucretia - curţi construcţii - 325 1.231,75
185 Hunedoara Vălişoara Resiga Lucretia - curţi construcţii - 82 310,78
Neamt Lucretia
Neamt Eugen
186 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - arabil - 23 57,96
187 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - arabil - 212 534,24
188 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - arabil - 318 801,36
189 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - curţi construcţii - 9 34,11
190 Hunedoara Vălişoara Vraci Ana - arabil - 390 982,80
191 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - arabil - 153 385,56
192 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - pădure - 938 1.838,48
193 Hunedoara Vălişoara Avram David - păşune - 1.370 1.068,60
Avram Viorica
Avram David
Neamt Lucretia
Resiga Aurel
194 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - arabil - 181 456,12
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
195 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - arabil - 94 236,88
196 Hunedoara Vălişoara Resiga Cornel - arabil - 1.167 2.940,84
Avram Aurel
Resiga Aurel
197 Hunedoara Vălişoara Nicoara Roman - arabil - 34 85,68
198 Hunedoara Vălişoara Trif Ioan - arabil - 964 2.429,28
Piticu
Rat Mircea
Avram Aurel
Trif Gheorghe
199 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - fâneaţă - 174 135,72
200 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - fâneaţă - 75 58,50
201 Hunedoara Vălişoara Trif Ioan - arabil - 23 57,96
Piticu
Rat Mircea
Avram Aurel
Trif Gheorghe
202 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - fâneaţă - 61 47,58
203 Hunedoara Vălişoara Muntean Visalon - curţi construcţii - 58 219,82
204 Hunedoara Vălişoara Resiga Rozalia - curţi construcţii - 50 189,50
Resiga Amos
205 Hunedoara Vălişoara Medrea Floarea - arabil - 226 569,52
Muntean Visalon
Resiga Ana
Resiga Amos
206 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - păşune - 10 7,80
207 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - păşune - 13 10,14
208 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - păşune - 6 4,68
209 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - pădure - 1.988 3.896,48
210 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - păşune - 82 63,96
211 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - păşune - 357 278,46
212 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - păşune - 232 180,96
213 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - pădure - 262 204,36
214 Hunedoara Vălişoara Szentes A. Carol - pădure - 828 645,84
215 Hunedoara Vălişoara Mihaila Victor - arabil - 1.893 4.770,36
Resiga Florica
Resiga Ilie
Gherman Anglita
Badea Ioan
Pana Titu
Magda Ilie
Sasu Ileana
216 Hunedoara Vălişoara Szentes A. Carol - pădure - 672 1.317,12
217 Hunedoara Vălişoara Szentes A. Carol - pădure - 100 196,00
218 Hunedoara Vălişoara Primărie - curţi construcţii - 230 871,70
219 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - arabil - 74 186,48
220 Hunedoara Vălişoara Primărie - curţi construcţii - 5 18,95
221 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - curţi construcţii - 16 60,64
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
222 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - curţi construcţii - 5 18,95
223 Hunedoara Vălişoara Sana Ioan - curţi construcţii - 43 162,97
224 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - arabil - 23 57,96
225 Hunedoara Vălişoara Sana Ioan - arabil - 79 199,08
226 Hunedoara Vălişoara Sana Ioan - păşune - 503 392,34
227 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - păşune - 34 26,52
228 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - pădure - 2.234 4.378,64
229 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - arabil - 63 158,76
230 Hunedoara Vălişoara Uilean Rozalia - arabil - 508 1.280,16
231 Hunedoara Vălişoara Rovinar Florica + Muntean Florica - pădure - 716 1.403,36
232 Hunedoara Vălişoara Negrutu Teodor - arabil - 142 357,84
233 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - curţi construcţii - 95 360,05
234 Hunedoara Vălişoara Rovinar Visalon - livadă - 154 257,18
Petros Maria
235 Hunedoara Vălişoara Rovinar Visalon - curţi construcţii - 495 1.876,05
Uilean Iosif
236 Hunedoara Vălişoara Junea Aurel - curţi construcţii - 19 72,01
237 Hunedoara Vălişoara Junea Aurel - fâneaţă - 1.412 1.101,36
Rovinar Visalon
Rovinar Aurel
238 Hunedoara Vălişoara Culda Elena - curţi construcţii - 1.464 5.548,56
Rovinar Florica
Campeanu Elena
Rusu Avram
239 Hunedoara Vălişoara Rovinar Avram + Rusu Avram - arabil - 1.725 4.347,00
240 Hunedoara Vălişoara Sana Ana - arabil - 987 2.487,24
Resiga Petru
Marcu Stefan
Bocan Ioan
Rovinar Avram + Harza Dumitru
241 Hunedoara Vălişoara Rovinar Cristian + Rovinar Avram - curţi construcţii - 330 1.250,70
242 Hunedoara Vălişoara Rovinar Cristian - arabil - 4.702 11.849,04
Rovinar Ilie
Rovinar Cristian + Rovinar Avram
243 Hunedoara Vălişoara Rusu Avram - arabil - 294 740,88
244 Hunedoara Vălişoara Rovinar Cristian - arabil - 166 418,32
Rovinar Ilie
245 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - curţi construcţii - 11 41,69
246 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - fâneaţă - 19 14,82
247 Hunedoara Vălişoara Petrut Elisabeta - curţi construcţii - 153 579,87
248 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - fâneaţă - 126 98,28
249 Hunedoara Vălişoara Belea Maria - livadă - 520 868,40
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
250 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - curţi construcţii - 128 295,68
251 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - fâneaţă - 83 64,74
252 Hunedoara Vălişoara Petrut Filip - curţi construcţii - 7 16,17
253 Hunedoara Vălişoara Sana Romulus - curţi construcţii - 95 219,45
254 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - curţi construcţii - 36 83,16
255 Hunedoara Vălişoara Petrut Petru - fâneaţă - 207 161,46
256 Hunedoara Vălişoara Petrescu Aurelia - arabil - 6 11,34
257 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - arabil - 16 30,24
258 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - arabil - 42 79,38
259 Hunedoara Vălişoara Gros Nistor - curţi construcţii - 4 11,36
260 Hunedoara Vălişoara Petrescu Aurelia - curţi construcţii - 17 48,28
261 Hunedoara Vălişoara Muntean Visalon - curţi construcţii - 21 79,59
262 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - arabil - 95 239,40
263 Hunedoara Vălişoara Primărie - curţi construcţii - 19 72,01
264 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - arabil - 136 342,72
265 Hunedoara Vălişoara Rusu Avram - curţi construcţii - 1.243 4.710,97
266 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - curţi construcţii - 48 181,92
267 Hunedoara Vălişoara Proprietar neidentificat** - arabil - 245 617,40
268 Hunedoara Luncoiu de Jos Petrut Romulus - arabil - 1.748 2.062,64
Ivan C-tin
Petros Ioan
Petrut Elena
Petrut Elena
Petrut Elena
Vesa C-tin
Sortan Dorel
269 Hunedoara Luncoiu de Jos Ilea Elena Margareta A1690 arabil - 863 1.544,77
270 Hunedoara Luncoiu de Jos Bota Ioan Fn695 fâneaţă - 3.169 1.489,43
Petros Ioan
Petrut Maria
271 Hunedoara Luncoiu de Jos Petrut Elena A707 arabil - 985 1.763,15
Petrut Elena
Petrut Emil
272 Hunedoara Luncoiu de Jos Petrut Elena Cc708 curţi construcţii - 31 76,26
273 Hunedoara Luncoiu de Jos Petrut Elena Cc708 curţi construcţii - 11 27,06
274 Hunedoara Luncoiu de Jos Lazar Elena A arabil - 4.731 8.468,49
Dud Nicolae
Mutascu Dorica
Dud Aurelia
Ivan C-tin
Lazar Ciprian
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dud Aurelia
Ivan Nicolae
Bota Alexandru Ioan
Bota Dorin
275 Hunedoara Luncoiu de Jos Sortan Dorel A arabil - 75 134,25
Mutascu Dorica
276 Hunedoara Luncoiu de Jos Dud Aurelia A arabil - 885 1.584,15
Ivan C-tin
Ivan Nicolae
277 Hunedoara Luncoiu de Jos Dud Voicu A arabil - 1.370 2.452,30
Dud Ioan
278 Hunedoara Luncoiu de Jos Bota Alexandru Fn746 fâneaţă - 264 124,08
279 Hunedoara Luncoiu de Jos Lazar Dorica Fn fâneaţă - 319 149,93
280 Hunedoara Luncoiu de Jos Lazar Dorica A arabil - 347 621,13
Vartec Dorina
281 Hunedoara Luncoiu de Jos Vartec Dorina Fn fâneaţă - 5.527 2.597,69
Bocser Precup
Poenar Nicolae
Poenar Nicolae
Avram Ana
Nistor Remus
282 Hunedoara Luncoiu de Jos Boldura Remus Fn fâneaţă - 662 311,14
283 Hunedoara Luncoiu de Jos Han Cerbu A arabil - 1.975 3.535,25
Ivan Alin
284 Hunedoara Luncoiu de Jos Boldura Remus Fn fâneaţă - 1.857 872,79
285 Hunedoara Luncoiu de Jos Boldura Remus Fn fâneaţă - 30 14,10
286 Hunedoara Luncoiu de Jos Ivan Alin Ps păşune - 541 254,27
287 Hunedoara Luncoiu de Jos Boldura Remus Fn fâneaţă - 887 416,89
Poenar Ioan
288 Hunedoara Luncoiu de Jos Ivan Alin A arabil - 113 133,34
289 Hunedoara Luncoiu de Jos Ivan Alin A arabil - 908 1.970,36
Riscuta Olivia
290 Hunedoara Luncoiu de Jos Poenar Petru Fn fâneaţă - 31 24,49
291 Hunedoara Luncoiu de Jos Poenar Petru Fn fâneaţă - 239 188,81
292 Hunedoara Luncoiu de Jos Poenar Petru Fn fâneaţă - 509 402,11
Vartec Dorina
293 Hunedoara Luncoiu de Jos Vartec Dorina Cc curţi construcţii - 15 36,90
294 Hunedoara Luncoiu de Jos Vartec Dorina Cc curţi construcţii - 29 71,34
295 Hunedoara Luncoiu de Jos Riscuta Olivia Cc curţi construcţii - 32 78,72
296 Hunedoara Luncoiu de Jos Indries Zorel Ps păşune - 316 249,64
297 Hunedoara Luncoiu de Jos Indries Zorel Cc curţi construcţii - 78 191,88
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
298 Hunedoara Luncoiu de Jos Indries Zorel Ps păşune - 189 149,31
299 Hunedoara Luncoiu de Jos Poenar Ioan Ps păşune - 750 592,50
Poenar Ana
Pascu de pe Vale
Camarasan Alex
Poenar Ana
Ivan Nicolae
Poenar Ana
Groza Ioan
Gherman Zorel
Poenar Ioan
300 Hunedoara Luncoiu de Jos Camarasan Alexandru A arabil - 661 1.434,37
Poenar Ana
Pasca Lucian
Poenar Maria
Poenar Ana
301 Hunedoara Luncoiu de Jos Tudoran Florica Cc curţi construcţii - 33 143,22
Poenar Ana
Poenar Floarea
302 Hunedoara Luncoiu de Jos Poenar Roman Cc curţi construcţii - 44 190,96
303 Hunedoara Luncoiu de Jos Borza Remus A arabil - 637 1.382,29
Poenar Maria
Poenar Ioan
304 Hunedoara Luncoiu de Jos Ivan Nicolae Cc curţi construcţii - 344 1.492,96
Tod Mihaela
305 Hunedoara Luncoiu de Jos Poenar Ioan Cc curţi construcţii - 422 1.831,48
Poenar Octavian
Poenar Anica
306 Hunedoara Luncoiu de Jos Nistor Cristian Cc curţi construcţii - 27 117,18
Poenar Maria
307 Hunedoara Luncoiu de Jos Poenar Maria Cc curţi construcţii - 23 99,82
Poenar Ioan
Brinet Teodor
308 Hunedoara Luncoiu de Jos Sortan Dorel Cc curţi construcţii - 78 338,52
Brinet Teodor
309 Hunedoara Luncoiu de Jos Sortan Dorel Cc curţi construcţii - 22 95,48
Brinet Teodor
310 Hunedoara Luncoiu de Jos Stoica Ioan Fn fâneaţă - 202 159,58
Jurca Aron
Benea Petru
311 Hunedoara Luncoiu de Jos Ursa Anuta Fn fâneaţă - 41 32,39
Jurca Ioan
312 Hunedoara Luncoiu de Jos Jurca Ioan Fn fâneaţă - 34 26,86
313 Hunedoara Luncoiu de Jos Benea Petru Fn fâneaţă - 33 26,07
314 Hunedoara Luncoiu de Jos Poenar Roman Fn fâneaţă - 36 28,44
315 Hunedoara Luncoiu de Jos Bic Ioan Fn fâneaţă - 30 23,70
316 Hunedoara Luncoiu de Jos Haragus Lucretia Fn994/25 fâneaţă - 678 535,62
Tod Florea Fn994/24
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Luca Ileana Fn994/23
Blagaila Victoria Fn994/22
Dud Toma Fn994/21
Butuc Sinziana Fn994/20
Adamovici Fiuta Fn994/19
Benea Trandafir Fn994/18
Benea Ioan Fn994/17
Tod Maxim Fn994/16
Bocser Teofil Fn994/15
Pasc Teodor Fn994/14
Cooperativa Veche Fn994/28
317 Hunedoara Luncoiu de Jos Mandula Norita Fn999 fâneaţă - 1.335 1.054,65
Poenar Roman
Birta Roman
Mandula Florin
Petrut Visalon
Petrut Visalon
Suciu Sorin
Radulor Paia
Voicu Marin
Poenar Ana
Bratima Petru
Imparat Sinziana
Benea Petru
Benea Aurel
318 Hunedoara Luncoiu de Jos Faur Nicolae Cc curţi construcţii - 169 733,46
319 Hunedoara Luncoiu de Jos Benea Voichita Cc curţi construcţii - 41 177,94
320 Hunedoara Luncoiu de Jos Pasc Nicolae Cc curţi construcţii - 10 43,40
321 Hunedoara Luncoiu de Jos Groza Ionel Fn fâneaţă - 1.909 1.508,11
Draia Vladimir
Ursa Anuta
Stancioiu Viorel
Dragan Sorin
Ilia Ionel
322 Hunedoara Luncoiu de Jos Bexa Nicolae A arabil - 1.158 2.512,86
Dragan Sorin
Benea Nicolae
Dragan Sorin
323 Hunedoara Luncoiu de Jos Nath Elena Cc curţi construcţii - 11 47,74
Benea Nicolae
324 Hunedoara Luncoiu de Jos Ursa Anuta A arabil - 878 1.905,26
Pantea Dorica
325 Hunedoara Luncoiu de Jos Tod Ioan Vasile A arabil - 993 2.154,81
Sicoe Liviu
326 Hunedoara Luncoiu de Jos Tod Voicu A arabil - 2.061 4.472,37
Groza Petru
Benea Sabin
Benea Mihai
Benea Toader
Oana Octavia
Roba Maria
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
327 Hunedoara Luncoiu de Jos Tod Voicu A arabil - 435 943,95
328 Hunedoara Luncoiu de Jos Proprietar neidentificat** A arabil - 173 375,41
329 Hunedoara Luncoiu de Jos Groza Ionel A arabil - 13 28,21
330 Hunedoara Luncoiu de Jos Tod Vasile Cc curţi construcţii - 169 733,46
Adamovici Fiuta
331 Hunedoara Luncoiu de Jos Tod Vasile A arabil - 934 2.026,78
Adamovici Fiuta
Groza Ionel
332 Hunedoara Luncoiu de Jos Adamovici Fiuta A arabil - 1.184 2.569,28
Groza Ionel
Oana Octavia
Groza Ionel
333 Hunedoara Luncoiu de Jos Groza Ionel A arabil - 787 1.707,79
334 Hunedoara Luncoiu de Jos Proprietar neidentificat** Pd pădure - 683 1.413,81
335 Hunedoara Luncoiu de Jos Proprietar neidentificat** Pd pădure - 480 993,60
336 Hunedoara Luncoiu de Jos Proprietar neidentificat** Ps păşune - 57 45,03
337 Hunedoara Luncoiu de Jos Dud Ioan A arabil - 8 9,44
338 Hunedoara Luncoiu de Jos Lazar Dorica Fn fâneaţă - 24 11,28
339 Hunedoara Luncoiu de Jos Bota Alexandru Fn746 fâneaţă - 43 20,21
340 Hunedoara Luncoiu de Jos Petrut Lucian Cc797 curţi construcţii - 30 73,80
341 Hunedoara Luncoiu de Jos Petrut Lucian Cc797 curţi construcţii - 4 9,84
342 Hunedoara Luncoiu de Jos Boldura Maria Cc825 curţi construcţii - 10 24,60
343 Hunedoara Luncoiu de Jos Boldura Remus Fn fâneaţă - 74 34,78
344 Hunedoara Luncoiu de Jos Poenar Petru Fn fâneaţă - 139 109,81
345 Hunedoara Luncoiu de Jos Poenar Roman Cc curţi construcţii - 21 91,14
346 Hunedoara Luncoiu de Jos Poenar Ioan Cc curţi construcţii - 24 104,16
347 Hunedoara Luncoiu de Jos Benea Voichita Cc curţi construcţii - 18 78,12
348 Hunedoara Luncoiu de Jos Benea Aurelia Cc curţi construcţii - 18 78,12
349 Hunedoara Luncoiu de Jos Bic Ioan Cc curţi construcţii - 236 1.024,24
350 Hunedoara Luncoiu de Jos Pasc Nicolae Cc curţi construcţii - 29 125,86
351 Hunedoara Luncoiu de Jos Pantea Dorica Cc curţi construcţii - 79 342,86
352 Hunedoara Luncoiu de Jos Tod Voicu A arabil - 36 78,12
353 Hunedoara Brad Proprietar neidentificat** T101 păşune Ps2882 - 1.133 2.560,58
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
354 Hunedoara Brad Proprietar neidentificat** T101 păşune Ps2880 - 2.814 6.359,64
355 Hunedoara Brad Bocaescu Petru - Fruja Lucia T101 arabil A2883/1 - 897 10.369,32
356 Hunedoara Brad Proprietar neidentificat** T101 păşune Ps2884 - 330 745,80
357 Hunedoara Brad Proprietar neidentificat** T101 arabil A2885 - 727 8.404,12
358 Hunedoara Brad Trifa Gheorghe-Maria T101 fâneaţă Fn2886/1 - 248 560,48
359 Hunedoara Brad Chis Morar Ioan T104 curţi construcţii Cc2872/1 - 1 16,52
360 Hunedoara Brad Tudoran Maria T103 fâneaţă Fn2896/1 - 20 45,20
361 Hunedoara Brad Rusu Daniel T104 curţi construcţii Cc2829/1 - 66 1.090,32
Cira Mihai Cc2824/1
362 Hunedoara Brad Cira Mihai T104 arabil A2823/1 - 126 1.456,56
Dines Gheorghe A2821/1
363 Hunedoara Brad Proprietar neidentificat** T104 curţi construcţii Cc2819 - 34 561,68
364 Hunedoara Brad Proprietar neidentificat** T104 fâneaţă Fn2818 - 23 51,98
365 Hunedoara Brad Proprietar neidentificat** T104 fâneaţă Fn2818 - 29 65,54
366 Hunedoara Brad Tudoran Maria T104 păşune Ps2907/1 - 32 72,32
367 Bihor Lunca Popa Dionisie CC CC1/3 TP1001/2003 18 484,56
368 Bihor Lunca Mira Nicolae CC CC1/1 TP235/ 2006 35 942,20
369 Bihor Lunca Costea Florin Sorel, Costea Virgil Viorel CC CC1/4 CF908 175 4.711,00
370 Bihor Lunca Belei Florian CC 504/2 CF NDF 5 95 2.557,40
371 Bihor Lunca Paven Avram, Paven Lucretia CC 504/3 CF1323 207 5.572,44
372 Bihor Lunca Blaga Adrian Catalin A 506/3 CF247 288 299,52
373 Bihor Lunca Teren la dispoziţia comisiei locale* CC 521/3 205 5.518,60
374 Bihor Lunca Neag Cornel, Neag Cristina Lidia CC CVC797/2006 22 592,24
375 Bihor Lunca S.C. Jidman - S.R.L. CC NC50182 47 1.265,24
376 Bihor Lunca Schmidt Daniel F 521/4 CD1454/2006 10 8,10
377 Bihor Lunca Iacob Floare, Herle Vladimir, Herle Vichente F 521/3 TP527/ 1995 15 12,15
378 Bihor Lunca Mateut Nicolae, Mateut Marioara A 521/2 TP682/ 1997 215 223,60
379 Bihor Lunca Ienciu Bocse Nicoleta Carla, Ienciu Bocse Vasile Anghel A 522/1 CF304 345 358,80
380 Bihor Lunca Popa Gavril, Bara Ioan A 522/2 TP671/ 1997, TP729/ 1998 165 171,60
381 Bihor Lunca Bogdan Mihai A 523 TP846/ 1999 39 40,56
382 Bihor Lunca Popa Dionisie, Popa Carolina A 524/1 TP1034/2006 124 128,96
383 Bihor Lunca Popa Dionisie A 524/2 TP1001/2003 66 68,64
384 Bihor Lunca Popa Carolina CC 525/1 CF989 50 1.346,00
385 Bihor Lunca Hasan Constantin Iosif CC 525/2 TP759/ 1998 12 323,04
386 Bihor Lunca S.C. Ref Comexim - S.R.L. CC 527/1 CF1310 214 5.760,88
387 Bihor Lunca S.C. Ref Comexim - S.R.L. CC 527/2 CF1310 166 4.468,72
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
388 Bihor Lunca Sere Lucia F 544 CF1393 280 226,80
389 Bihor Ştei Proprietari neidentificat** CC 1480/5 2 69,20
390 Bihor Ştei Proprietari neidentificat** CC 1480/6 26 899,60
391 Bihor Ştei Proprietari neidentificat** CC 1499/27 CF1 2.814 97.364,40
392 Bihor Ştei Botisel Emil DE 1475/1 CF470 153 956,00
393 Bihor Ştei Botisel Emil CC 1470/5 CF470 497 17.196,20
394 Bihor Ştei Pantea Marta CC 76 TP140/ 08,12, 1995 26 899,60
395 Bihor Ştei Stana Gheorghe, Stana Ana CC 73/2 CF518 41 1.418,60
396 Bihor Ştei Bugle Iosif CC 70/2 12 415,20
397 Bihor Ştei Bugle Iosif CC 71/2 CF292 44 1.522,40
398 Bihor Ştei Balan Ioan, Bugle Catita CC 71/1 CF299 74 2.560,40
399 Bihor Ştei Dronca Ioan CC 68 TP47/ 1994 72 2.491,20
400 Bihor Ştei Dragoi Ioan CC 67/2 CD 285/ 2001 27 934,20
401 Bihor Ştei Purle Vasile CC 67/2 T.P.106/1995 5 173,00
402 Bihor Ştei Purle Vasile CC 67/1 T.P.106/1995 14 484,40
403 Bihor Ştei Draghici Maria CC 64 CF 74 24 830,40
404 Bihor Ştei Anghel Floare CC 63 CF462 63 2.179,80
405 Bihor Ştei Cionca Ioan CC 61 CF 80 37 1.280,20
406 Bihor Ştei Mindra Liviu CC 60 CF 111 26 899,60
407 Bihor Ştei Lupau Florica CC 59 CF 3665 87 3.010,20
408 Bihor Ştei Groza Ilie, Groza Elena, Beldea Marie CC 56 CF342 60 2.076,00
409 Bihor Ştei Bugle Moise CC 55 T.P.20/ 1993 23 795,80
410 Bihor Ştei Tocoian Ana, Fagaras George Horia CC 53 CM 275/ 2006; CM2721/2012; CF50451 25 865,00
411 Bihor Ştei Balan Antin CC 52 CF 106 32 1.107,20
412 Bihor Ştei Herpan Moise, Herpan Florica CC 51 CF 657 24 830,40
413 Bihor Ştei Cos Floare CC 50 CF 50272 9 311,40
414 Bihor Ştei Cos Floare CC 49 CF 50272 18 622,80
415 Bihor Ştei Balan Aurel CC 48 TP 84/1994 38 1.314,80
416 Bihor Ştei Proprietar neidentificat** CC 48 12 415,20
417 Bihor Ştei Duse Delia Elena CC 47 CM 90/1998 29 1.003,40
418 Bihor Ştei Duse Delia Elena CC 45 CM 90/1998 32 1.107,20
419 Bihor Ştei Bulz Ana CC 42 TP 17/1993 32 1.107,20
420 Bihor Ştei Pantea Florica CC 41 CF 50341 26 899,60
421 Bihor Ştei Banda Mirin CC 39 TP59/ 1994 19 657,40
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
422 Bihor Ştei Tig Ioan CC 38 CF 525 28 968,80
423 Bihor Ştei Purle Aurel CC 35 T.P.122/1995 32 1.107,20
424 Bihor Ştei Simedre Vasile CC 34 CF 174 34 1.176,40
425 Bihor Ştei Bugle Nicolae CC 31/2 CF 372 38 1.314,80
426 Bihor Ştei Bugle Moise CC 31/1 CF 50 12 415,20
427 Bihor Ştei Balan Ioan Doru CC 30 CF 746 53 1.833,80
428 Bihor Ştei Cioflan Catita CC 29/2 CF 25 38 1.314,80
429 Bihor Ştei Bodea Violeta CC 27/2 CF 588 45 1.557,00
430 Bihor Ştei Mihuta Ecaterina, Foica Simona Carla Elena CC 27/1 CF 439 47 1.626,20
431 Bihor Ştei Pantea Veronica CC 26 CF236 59 2.041,40
432 Bihor Ştei Proprietar neidentificat** CC 24 50 1.730,00
433 Bihor Ştei Proprietar neidentificat** CC 23 102 3.529,20
434 Bihor Ştei Proprietar neidentificat** CC 22 104 3.598,40
435 Bihor Ştei Proprietar neidentificat** CC 21 100 3.460,00
436 Bihor Ştei Proprietar neidentificat** CC 20/15 379 13.113,40
437 Bihor Ştei Dolha Ioan CC 6/8 52 1.799,20
438 Bihor Ştei Organizaţia „Martorii lui Iehova“ CC 6/7 14 484,40
439 Bihor Ştei Dolha Ioan CC 5/5 49 1.695,40
440 Bihor Ştei Barutia Ana Doina, Barutia Alin Nicolae CC 5/2 CF 783 5 173,00
441 Bihor Ştei Proprietar neidentificat** CC 4 21 726,60
442 Bihor Ştei Proprietar neidentificat** A 1/1 39 18,33
443 Bihor Ştei Tig Aurel, Iordache Magdalena, Bals Diaconescu, Bals Dan CC 883/1 CF 7 30 1.038,00
444 Bihor Ştei Bals Diaconescu, Bals Dan, Iordache Constantin, Iordache Magdalena CC 883/2 CF 782 47 1.626,20
445 Bihor Ştei Tig Aurel, Bals Diaconescu, Bals Dan CC 882 CF 177 40 1.384,00
446 Bihor Ştei Cos Mircea, Cos Florica CC 880/1 CF 669 33 1.141,80
447 Bihor Ştei Purle Ioan, Purle Lucretia CC 880/2 CF 670 33 1.141,80
448 Bihor Ştei Roman Cristian, Roman Mirela CC 880/3 CF 624 46 1.591,60
449 Bihor Ştei Tig Aurel, Tig Floare CC 880/4 CF 586 24 830,40
450 Bihor Ştei Roman Cristian Marius, Roman Mirela Elena CC 879/2 CVC 2914/ 2005 50 1.730,00
451 Bihor Ştei Cubic Floarea CC 879/1 CF 488 33 1.141,80
452 Bihor Ştei Proprietar neidentificat** CC 876 28 968,80
453 Bihor Ştei Proprietar neidentificat** A 848/1 6 2,82
454 Bihor Ştei Rengle Dorin Aurelian, Rengle Carmen Gabriela, Popa Alin Ionel, Popa Alina, Brie Antita, Mihuta Dorin Marius F 844/2 CVC 2000/ 2008; CVC124/2005; CD2163/2001 270 113,40
455 Bihor Ştei Balaj Gheorghe Iulian, Balaj Octavian Sandu, Ifrim Cristian Gheorghe CC 197 197 2 69,20
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
456 Bihor Ştei Balaj Gheorghe Iulian, Balaj Octavian Sandu, Ifrim Cristian Gheorghe CC 194 194 22 761,20
457 Bihor Ştei Culda Ionel, Culda Dorina CC 802/1 CVC 2207/ 2000 (CF 3469) 38 1.314,80
458 Bihor Ştei Tau Vasile A 192 192 106 49,82
459 Bihor Ştei Corb Vasile A 50441 50441 33 15,51
460 Bihor Ştei Corb Vasile, Corb Doina, Corb Carla CC 798/1 CF 3593 29 1.003,40
461 Bihor Ştei Corb Vasile, Corb Doina, Corb Carla CC 797/6 CF 3593 39 1.349,40
462 Bihor Ştei Corb Vasile, Corb Doina, Corb Carla CC 797/4 CF 3593 36 1.245,60
463 Bihor Ştei Hepea Florica A 796 CF 471 30 14,10
464 Bihor Ştei Balas Aurel A 795 CF 3434 19 8,93
465 Bihor Ştei Balan Iosif A 794 CF 11 22 10,34
466 Bihor Ştei Anton Florin Marius, Anton Ramona Felicia A 793 CVC 2108/ 2007 50 23,50
467 Bihor Ştei Chira Cristina Mariana, Chira Ionut Costel A 50374 50374 64 30,08
468 Bihor Ştei Corb Vasile, Corb Doina CC 406/12 50219 9 311,40
469 Bihor Ştei Rosu Floare CC 85 13 449,80
470 Bihor Ştei Dume Petru, Dume Dorina CC 86/2 CF 3410 19 657,40
471 Bihor Ştei Proprietar neidentificat** CC 91/2 CF 133 4 138,40
472 Bihor Ştei Perta Eufrosina, Perta Rodica, Perta Adrian Valentin CC 92 CM 226/ 2005 4 138,40
473 Bihor Ştei Purle Miron CC 93/1 CF 50285 12 415,20
474 Bihor Ştei Purlea Miron şi Maria CC 93/2 CF 765 17 588,20
475 Bihor Ştei Simedrea Emilian CC 96 CF 158 10 346,00
476 Bihor Ştei Peic Dacian, Purle Dumitru Radu, Purle Rodica CC 99 CF 46 17 588,20
477 Bihor Ştei Mihuta Ioan CC 105 CF 73 17 588,20
478 Bihor Ştei Patroi Moise CC 106/1 CF 50337 17 588,20
479 Bihor Ştei Patroi Cristian CC 106/2 CF 635 4 138,40
480 Bihor Ştei Patroi Cristian CC 107/2 CF 635 10 346,00
481 Bihor Ştei Farcuta Moise CC 109 CF 96 11 380,60
482 Bihor Ştei Tulvan Valentina, Balan Valentin, Lucaci Martita CC 110/1 CF 181 10 346,00
483 Bihor Ştei Tulvan Valentina, Balan Valentin, Lucaci Martita CC 111 CF 181 2 69,20
484 Bihor Ştei Balan Miron CC 111 CF 181 10 346,00
485 Bihor Ştei Cos Nicolae Sorin CC 112 3 103,80
486 Bihor Ştei Cos Aurel CC 115 T.P.92/ 1994 16 553,60
487 Bihor Ştei Podor Mihai, Podor Floare CC 115 CF 678/A 6 207,60
488 Bihor Ştei Maris Lucian, Maris Lucian CC 118/1 CF 50204 8 276,80
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
489 Bihor Ştei Cocos Valentin Lucian CC 120 CF 50205 31 1.072,60
490 Bihor Ştei Tig Teodor CC 125 CF385 272 9.411,20
491 Bihor Ştei Proprietar neidentificat** CC 124 273 9.445,80
492 Bihor Ştei Purle Vasile şi Ecaterina CC 132 CD 2519/ 2003 4 138,40
493 Bihor Ştei Bara Calin CC 133 CF 50457 7 242,20
494 Bihor Ştei Mihuta Dorin Marius CC 136/1 CD 2168/ 2001 8 276,80
495 Bihor Ştei Proprietar neidentificat** CC 136/2 5 173,00
496 Bihor Ştei Balan Simion CC 138 TP nr. 16/93 8 276,80
497 Bihor Ştei Popa Marius Gheorghe, Peter Austin CC CF 50125 17 588,20
498 Bihor Ştei Micle Doina, Lucaci Catalina Alexandra, Micle Diana Doina, Micle Iuliana Iustina Micle Doina, Chinde Traian CC 148 CF 313 91 3.148,60
499 Bihor Ştei Proprietar neidentificat** CC 149/1 21 726,60
500 Bihor Ştei Proprietar neidentificat** CC 149/2 14 484,40
501 Bihor Ştei Proprietar neidentificat** CC 150/2 27 934,20
502 Bihor Ştei Proprietar neidentificat** CC 1501 54 1.868,40
503 Bihor Ştei Botis Traian CC 151 CF 39 37 1.280,20
504 Bihor Ştei Purle Melente CC 153 CF 575 2 69,20
505 Bihor Ştei Purle Melente CC 154 CF 575 24 830,40
506 Bihor Ştei Beldea Paulina CC 156 CF 642 38 1.314,80
507 Bihor Ştei Fulias Gheorghe, Fulias Marita CC 159 CF 230 36 1.245,60
508 Bihor Ştei Proprietar neidentificat** CC 158 35 1.211,00
509 Bihor Ştei Proprietar neidentificat** CC 160 24 830,40
510 Bihor Ştei Tig Nicolae CC 163 CF 587 62 2.145,20
511 Bihor Ştei Buzila Maria CC 164 CF 44 63 2.179,80
512 Bihor Ştei Purle Gheorghe CC 166 CF 50168 52 1.799,20
513 Bihor Ştei Petru Groza CC 162 CF 526 35 1.211,00
514 Bihor Ştei Dehelean Eugenia, Dehelean Craciun CC 165 CF 713 6 207,60
515 Bihor Ştei Bugle Ioan CC 167 CF 3008 13 449,80
516 Bihor Ştei Pantye Gyorgy CC 169/1 CF 131 10 346,00
517 Bihor Ştei Sustre Florica, Sustre Liviu CC 169/2 CF 641 18 622,80
518 Bihor Ştei Hepea Vasile, Hepea Florica CC 171/9 CF 736 8 276,80
519 Bihor Ştei Sustue Liviu, Sustue Florica CC 171/10 CF 641 30 1.038,00
520 Bihor Ştei Bulgle Jli, Tirla Vronica CC 173 CF 68 38 1.314,80
521 Bihor Ştei Bulgle Jli, Tirla Vronica CC 174 CF 68 47 1.626,20
522 Bihor Ştei Purme Miron CC 175 CF 31 76 2.629,60
523 Bihor Ştei Pantea Moise CC 176 CF 696 69 2.387,40
524 Bihor Ştei Pantea Moise CC 177 CF 696 33 1.141,80
525 Bihor Ştei Pantea Moise CC 178 72 2.491,20
526 Bihor Ştei Petris Ioana, Petris Anca CC 186 CF 640 41 1.418,60
527 Bihor Ştei Petris Ioana, Petris Anca CC 185/1 CF 640 15 519,00
528 Bihor Ştei Mihuta Nicolae, Petris Ioana, Petris Anca, Negrita Aurel CC 187 32 1.107,20
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
529 Bihor Ştei Negrita Aurel CC 188 62 2.145,20
530 Bihor Ştei Negrita Aurel CC 189 18 622,80
531 Bihor Ştei Mandru Maria CC 190 32 1.107,20
532 Bihor Ştei Petris Gheorghe CC 722 CF 143 204 7.058,40
533 Bihor Ştei Proprietar neidentificat** CC 751 95 3.287,00
534 Bihor Ştei Chinde Nicoleta CC 765/2 SENT 466/ 1998 23 795,80
535 Bihor Ştei Clepce Adrian Gheorghe, Clepce Marioara Angelica CC 790/2 CF 50301 212 7.335,20
536 Bihor Ştei Cos Gheorghe Traian CC 790/3 79 2.733,40
537 Bihor Rieni Beldea Paulina A 273/2 CF846 55 70,95
538 Bihor Rieni Pop Niculae Augustin, Pop Mariana Viorica A 273/1 CF845 102 131,58
539 Bihor Rieni Popa Viorel A 272/1 CD816/2000 33 42,57
540 Bihor Rieni Popa Viorel A 271 CD976/2000 26 33,54
541 Bihor Rieni Tig Nicolae, Cojocar Ioan A 270 TP83/ 1994 64 82,56
542 Bihor Rieni Patroi Paulina A 269 TP73/ 1993 29 37,41
543 Bihor Rieni Tig Gherasim A 268 CF68 33 42,57
544 Bihor Rieni Ristoiu Nicoleta, Ristoiu Marian Ioan A 267 NC50406 88 113,52
545 Bihor Rieni Dragoi Parlato Florica A 265 CVC342/199 68 87,72
546 Bihor Rieni Dragoi Parlato Florica A 264 CVC1156/1999 45 58,05
547 Bihor Rieni Iacob Florica A 263 CM70/ 1999 32 41,28
548 Bihor Rieni Bota Mihai, Bota Ecaterina CC 262/2 CF470 27 530,01
549 Bihor Rieni Pavel Ioan, Pavel Sofia CC 261 CF308 89 1.747,07
550 Bihor Rieni Chet Alexandru, Chet Iuliana CC 260/4 CF452 33 647,79
551 Bihor Rieni Chet Alexandru, Chet Iuliana CC 259/6 38 745,94
552 Bihor Rieni Iancu Antoniu, Iancu Floare CC 258/3 CD6/ 2007 14 274,82
553 Bihor Rieni Chet Cornelia CC 258/4 CF703 24 471,12
554 Bihor Rieni Iancu Antoniu, Iancu Floare CC 257/4 14 274,82
555 Bihor Rieni Chet Cornelia CC 257/3 7 137,41
556 Bihor Rieni Proprietar neidentificat** CC 257/6 14 274,82
557 Bihor Rieni Proprietar neidentificat** CC 257/7 6 117,78
558 Bihor Rieni Dragoi Ioan, Dragoi Catalina CC 255/1 23 451,49
559 Bihor Rieni Iancu Antoniu, Iancu Floare CC 255/3 CF524 27 530,01
560 Bihor Rieni Dragoi Ioan, Dragoi Catalina CC 255/2 7 137,41
561 Bihor Rieni Proprietar neidentificat** CC 254/4 28 549,64
562 Bihor Rieni Proprietar neidentificat** CC 254/3 20 392,60
563 Bihor Rieni Blaga Ioan, Blaga Floare CC 254/5 7 137,41
564 Bihor Rieni Proprietar neidentificat** CC 253/3 35 687,05
565 Bihor Rieni Blaga Ioan, Blaga Floare CC 253/2 21 412,23
566 Bihor Rieni Budisca Alexandru CC 253/1 TP177/ 1994 13 255,19
567 Bihor Rieni Budisca Alexandru CC 252/3 16 314,08
568 Bihor Rieni Budisca Alexandru CC 252/2 3 58,89
569 Bihor Rieni Popa Antin CC 48 CF449 53 1.040,39
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
570 Bihor Rieni Blaga Florentina, Lupau Marta, Mihuta Precup CC 49 CF411 72 1.413,36
571 Bihor Rieni Pantea Moise CC 50 TP958/ 2002 2 39,26
572 Bihor Rieni Jurca Floare, Ludescher Ecaterina CC 55 CF523 113 2.218,19
573 Bihor Rieni Jurca Floare, Ludescher Ecaterina CC 56 CVC 2951/ 2002 30 588,90
574 Bihor Rieni Inasel Vasile CC 57/2 CF338 56 1.099,28
575 Bihor Rieni Inasel Traian CC 58 NC 50262 5 98,15
576 Bihor Rieni Inasel Alexandru, Inasel Nicolae CC 59 TP155/ 1994 42 824,46
577 Bihor Rieni Iacob Florica CC 60 CF42 51 1.001,13
578 Bihor Rieni Lucuta Dorica, Handa Valer, Craciunescu Violeta CC 64 TP690/ 1996 45 883,35
579 Bihor Rieni Blaga Miron, Blaga Saveta CC 65 23 451,49
580 Bihor Rieni Blaga Miron CC 68 28 549,64
581 Bihor Rieni Blaga Ioachim, Radac Alexandru CC 69 TP70/ 1993 34 667,42
582 Bihor Rieni Ghelan Floare, Nicula Vioara CC 72 CD970/2007 15 294,45
583 Bihor Rieni Budisca Aurel CC 73 CF430 11 215,93
584 Bihor Rieni Blaga Miron, Blaga Saveta CC 74/2 CVC2195/1992 86 1.688,18
585 Bihor Rieni Trifa Avram, Trifa Carolina CC 74/1 CF507 25 490,75
586 Bihor Rieni Balint Terente CC 76 CF466 53 1.040,39
587 Bihor Rieni Sabau Ioan CC 77 CF28 33 647,79
588 Bihor Rieni Micle Floare, Borsa Petru, Borsa Emilia, Borsa Florian, Borsa Iuliana CC 78/2 TP169/ 1994 88 1.727,44
589 Bihor Rieni Budisca Gheorghe, Budisca Nicolae, Cuc Floare CC 79 NC 50209 9 176,67
590 Bihor Rieni Sere Moise CC 80 Cad72 20 392,60
591 Bihor Rieni Andreica Dorin, Andreica Angela Lucretia CC 80/1 CM21/ 2010 19 372,97
592 Bihor Rieni Nicula Ioan Viorel CC 81 TP769/ 1998 19 372,97
593 Bihor Rieni Avram Daniela Mariana, Herman Radu Dan CC 81/1 NC 50121 26 510,38
594 Bihor Rieni Fofiu Teodor CC 82 CF77 49 961,87
595 Bihor Rieni Fofiu Teodor F 83 TP1026/2004 132 153,12
596 Bihor Rieni Fofiu Teodor F 91 CF 50132 6 6,96
597 Bihor Rieni Fofiu Mihai F 85 CF26 920 1.067,20
598 Bihor Rieni Parohia Ortodoxă Petrileni DE 89 150 190,50
599 Bihor Rieni Parohia Ortodoxă Petrileni F 86 NC 50183 276 320,16
600 Bihor Rieni Bunta Csaba, Bunta Alina Valentina, Petris Vasile, Cuc Vasile, Dolog Ioan, Cuc Terente, Borza Vasile CC 835 CVC 3957/ 2007 694 13.623,22
601 Bihor Rieni Purle Ioan, Perta Sabin, Cret Ioan, Bunta Csaba, Bunta Alina Valentina CC 832 TP1024/2004 41 804,83
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
602 Bihor Rieni Purle Ioan, Perta Sabin, Cret Ioan CC 831 TP960/ 2002 35 687,05
603 Bihor Rieni Inasel Antoniu CC 828 CF131 23 451,49
604 Bihor Rieni Laza Tiofan CC 830 CD108/2007 32 628,16
605 Bihor Rieni Codau Ioan Calin CC 827 CF440/A 75 1.472,25
606 Bihor Rieni Marton Camelia Dana CC 827/b CF440 9 176,67
607 Bihor Rieni Marton Camelia Dana CC 827/a CF5013 23 451,49
608 Bihor Rieni Laza Viorel, Laza Floare CC 826/2 CF427 42 824,46
609 Bihor Rieni Laza Vasile CC 826/1 CF427 28 549,64
610 Bihor Rieni Coarda Ioan, Coarda Maria CC 823/1 CF521 18 353,34
611 Bihor Rieni Cret Catalina CC 823/5 TP738/ 1997 11 215,93
612 Bihor Rieni Cret Catalina CC 823/4 CF525 14 274,82
613 Bihor Rieni Cret Catalina CC 823/1 CF525 25 490,75
614 Bihor Rieni Laza Gheorghe CC 522/2 CF193 11 215,93
615 Bihor Rieni Cret Catita CC 822/1 CF185 16 314,08
616 Bihor Rieni Proprietar neidentificat** CC 821/1 20 392,60
617 Bihor Rieni Blaga Alexandru CC 819 TP878/ 2000 26 510,38
618 Bihor Rieni Inasel George Darius CC 818 CD1445/2002 51 1.001,13
619 Bihor Rieni Cuc Ioan CC 816/2 22 431,86
620 Bihor Rieni Cuc Ioan CC 816/1 CF408 53 1.040,39
621 Bihor Rieni Cuc Ioan CC 814 CF893 12 235,56
622 Bihor Rieni Cuc Gligorie CC 813 CF208 17 333,71
623 Bihor Rieni Cuc Saveta CC 812 CF118 12 235,56
624 Bihor Rieni Cuc Gheorghe CC 812/1 TP722/ 1997 6 117,78
625 Bihor Rieni Inasel Carolina, Guler Mihaela Cristina CC 811 TP24/ 1993 17 333,71
626 Bihor Rieni Floruta Adrian, Floruta Adrian CC 809 CVC1592/2004 23 451,49
627 Bihor Rieni Pusco Anamaria Adela CC 808/2 CF341 34 667,42
628 Bihor Rieni Shetiu Silvia, Cretiu Silvia CC 807/1 SC383/1998 31 608,53
629 Bihor Rieni Pop Ioan, Pop Carolina CC 806/2 CF511 37 726,31
630 Bihor Rieni Szikszai Doru Ioan CC 805 CF 50476 20 392,60
631 Bihor Rieni Szikszai Doru Ioan CC 806/1 CF 50476 21 412,23
632 Bihor Rieni Ianc Nicolae CC 803/4 CF364 40 785,20
633 Bihor Rieni Bot Ioan, Bot Elena Felicia CC 803/3 7 137,41
634 Bihor Rieni Bot Ioan, Bot Elena Felicia CC 804/2 CF852 21 412,23
635 Bihor Rieni Ianc Ioan CC 804/1 CF373 11 215,93
636 Bihor Rieni Ianc Ioan CC 803/2 15 294,45
637 Bihor Rieni Ianc Telca CC 803/1 CF372 19 372,97
638 Bihor Rieni Cuc Alexandru, Cuc Magdalena CC 801/2 CI366/ 2001 52 1.020,76
639 Bihor Rieni Cuc Alexandru CC 801/1 CF473 29 569,27
640 Bihor Rieni Covaciu Leontin, Covaciu Aurica CC 799/2 CF412 24 471,12
641 Bihor Rieni Covaciu Leontin, Covaciu Aurica CC 800/2 CF442 17 333,71
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
642 Bihor Rieni Covaciu Leontin, Covaciu Aurica CC 800/1 CF512 8 157,04
643 Bihor Rieni Inasel Liviu A 784/3 CM181/2004 80 103,20
644 Bihor Rieni Inasel Liviu A 783 CM181/2004 36 46,44
645 Bihor Rieni Cuc Ana CC 784/2b 22 431,86
646 Bihor Rieni Cuc Ana CC 784/2a 51 1.001,13
647 Bihor Rieni Petris Nicolae Danut, Petris Alina Lenuta CC 784/5 CVC2365/2004 14 274,82
648 Bihor Rieni Petris Ioan, Petris Silvia CC 784/4 CF476 16 314,08
649 Bihor Rieni Szabo Blaga, Cuc Elisabeta CC 784/1 CF110 55 1.079,65
650 Bihor Rieni Micle Floare A 1604/2 TP169/ 1994 74 95,46
651 Bihor Rieni Cuc Ana, Cuc Vasile, Cuc Saveta, Inasel Ioan A 1604/1 TP543/ 1995 49 63,21
652 Bihor Rieni Proprietar neidentificat** A 1601 35 45,15
653 Bihor Rieni Ilea Floare A 1600 CM122/2011 20 25,80
654 Bihor Rieni Bota Etelca, Cuc Valer, Cuc Moise, Cuc Margareta, Ciupola Maria A 1599/2 27 34,83
655 Bihor Rieni Cuc Traian A 1599/1 57 73,53
656 Bihor Rieni Popa Antin, Cuc Nicolae A 1598 TP521/ 1995 78 100,62
657 Bihor Rieni Cuc Floare A 1597 TP236/ 1994 60 77,40
658 Bihor Rieni Cuc Nicolae A 1596 CF123 45 58,05
659 Bihor Rieni Cuc Vasile A 1595 TP118/ 1994 81 104,49
660 Bihor Rieni Comuna Rieni P 1717/33 97 112,52
661 Bihor Rieni Comuna Rieni P 1717/20 351 407,16
662 Bihor Rieni Ilea Floare A 1470 CM122/2011 21 27,09
663 Bihor Rieni Inasel Vasile, Inasel Ioan, Balan Maria A 1469 TP80/ 1993 4 5,16
664 Bihor Rieni Ilciu Ioan A 1468/2 TP99/ 1994 19 24,51
665 Bihor Rieni Voivod Jenica A 1468/1 TP730/ 1997 47 60,63
666 Bihor Rieni Balan Maria A 1467 CF777 547 705,63
667 Bihor Rieni Blaga Alexandru, Blaga Traian A 1461 TP1025/2004 209 269,61
668 Bihor Rieni S.C. European Drinks - S.A. Rieni DE+A 1460 CVC421/1997 319 411,51
669 Bihor Rieni Laza Traian, Laza Floare A 1459 CVC2391/2004 72 92,88
670 Bihor Rieni Tuduce Dumitru, Nica Silvia, Blaga Marioara, Tuduce Sandu Calin, Tuduce Ioan Tiberiu A 1458 CM191/2007 62 79,98
671 Bihor Rieni Dulca Patriciu, Dulca Floare A 1457 CI5515/1995 50 64,50
672 Bihor Rieni Sere Nicolae, Copos Floare A 1456 50475 43 55,47
673 Bihor Rieni Duse Delia Elena A 1456/1 CF710 66 85,14
674 Bihor Rieni Proprietar neidentificat** A 1455 56 72,24
675 Bihor Rieni Blaga Nicolae, Blaga Bizant A 1454 CF79 41 52,89
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
676 Bihor Rieni Valciu Silvia A 1453 TP770/ 1998 52 67,08
677 Bihor Rieni Proprietar neidentificat** A 1452 31 39,99
678 Bihor Rieni Popa Antin A 1451 TP205/ 1994 3 3,87
679 Bihor Rieni Dudas Traian, Dudas Floare, Dudas Viorel, Voitiu Cristina Ramona, Voitiu Ana Maria F 1434 TP743/ 1997 1.017 1.179,72
680 Bihor Rieni Jurj Ioan CC 163 TP176/ 1994 116 2.277,08
681 Bihor Rieni Petrugan Vasile CC 164 TP658/ 1996 89 1.747,07
682 Bihor Rieni Dudas Gheorghe CC 166 TP114/ 1994 10 196,30
683 Bihor Rieni Dudas Alexandru CC 167 CF552 34 667,42
684 Bihor Rieni Dudas Alexandru A 168 CF552 64 82,56
685 Bihor Rieni Dulca Patriciu CC 170 TP260/ 1994 87 1.707,81
686 Bihor Rieni Dudas Traian CC 169 TP680/ 2006 127 2.493,01
687 Bihor Rieni Burea Victoria, Burea Nistor CC 171 CF82 Rieni 123 2.414,49
688 Bihor Rieni Igna Margareta A 173 TP166/ 1994 89 114,81
689 Bihor Rieni Popa Ioan, Bintu Marioara CC 174 CF169 Rieni 25 490,75
690 Bihor Rieni Jurj Ionel, Jurj Elena CC 176 CF168 87 1.707,81
691 Bihor Rieni Merce Nicolae, Laza Angelica Martita CC 177 CF168 49 961,87
692 Bihor Rieni Dudas Nicolae CC 184/5 TP262 1994 47 922,61
693 Bihor Rieni Dudas Ioan CC 184/6 TP242/ 1994 14 274,82
694 Bihor Rieni Ciolac Nicolae CC 184/8 TP251/ 1994 30 588,90
695 Bihor Rieni Comuna Rieni CC 210 21 412,23
696 Bihor Rieni Comuna Rieni CC 209/2 40 785,20
697 Bihor Rieni Comuna Rieni CC 209/1 69 1.354,47
698 Bihor Rieni Laza Miron, Lup Victoria CC 213 TP544/ 1995 31 608,53
699 Bihor Rieni Parohia Ortodoxă Rieni CC 14 CF282 205 4.024,15
700 Bihor Rieni Parohia Ortodoxă Rieni CC 15 CF282 8 157,04
701 Bihor Rieni Laza Gheorghe CC 16 CF805 17 333,71
702 Bihor Rieni Proprietar neidentificat** CC C18/1 7 137,41
703 Bihor Rieni Voit Floare CC c20/1 TP323/ 1995 3 58,89
704 Bihor Rieni Voit Floare CC C20/4 TP323/ 1995 2 39,26
705 Bihor Rieni Petrugan Alexandru CC C20/3 TP108/ 1994 3 58,89
706 Bihor Rieni Mutiu Ioan CC C21/1 TP457/ 1995 3 58,89
707 Bihor Rieni Laza Ana CC 24 TP776/ 1998 19 372,97
708 Bihor Rieni Handa Ana CC C25/1 CF595 16 314,08
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
709 Bihor Rieni Bat Vasile CC 26 TP620/ 1996 3 58,89
710 Bihor Rieni Bat Alexandru, Bat Vasile CC 27 TP245/ 1994 6 117,78
711 Bihor Rieni Bat Gheorghe CC 30 CF31 6 117,78
712 Bihor Rieni Bat Gheorghe CC 31 TP602/ 1995 29 569,27
713 Bihor Rieni Dudas Gheorghe, Chet Maria, Avram Nicolae CC 34 TP762/ 1998 40 785,20
714 Bihor Rieni Jurj Maxim CC 36 TP256/ 1994 2 39,26
715 Bihor Rieni Dudas Floare CC 39 TP861/ 1999 15 294,45
716 Bihor Rieni Dudas Ioan, Dudas Floare CC 40 TP217/ 1994 31 608,53
717 Bihor Rieni Bat Gheorghe CC 41/4 TP327/ 1995 42 824,46
718 Bihor Rieni Laza Gheorghe CC 41/3 CD104/2008 7 137,41
719 Bihor Rieni Laza Maria CC 41/2 TP251/ 1994 29 569,27
720 Bihor Rieni Dudas Vasile CC 43/1 TP128/ 1994 53 1.040,39
721 Bihor Rieni Bat Vasile CC 43/2 TP644/ 1996 16 314,08
722 Bihor Rieni Teren la dispoziţia comisiei locale* DE 862 18 388,62
723 Bihor Rieni Voit Gheorghe CC 863/12 TP255/ 1994 32 628,16
724 Bihor Rieni Voit Gheorghe, Voit Nicolae CC 863/13 TP460/ 1995 52 1.020,76
725 Bihor Rieni Tirla Viorica CC 863/5 TP1055/2005 15 294,45
726 Bihor Rieni Tirla Pascu CC 863/7 TP1036/2005 24 471,12
727 Bihor Rieni Catana Gheorghe CC 864/1 TP16/ 1993 16 314,08
728 Bihor Rieni Tulvan Tiberius CC 864/4 TP407/ 1995 11 215,93
729 Bihor Rieni Tulvan Tiberius CC 864/6 TP407/ 1995 18 353,34
730 Bihor Rieni Blaga Vasile, Sala Traian CC 864/9 TP328/ 1995 28 549,64
731 Bihor Rieni Blaga Vasile CC 864/8 TP417/ 1995 14 274,82
732 Bihor Rieni Voit Gheorghe CC 44 TP656/ 1996 24 471,12
733 Bihor Rieni Tal Nicolae CC 45/2 TP588/ 1995 30 588,90
734 Bihor Rieni Dulca Gheorghe CC 47 TP1098/2007 42 824,46
735 Bihor Rieni Teren la dispoziţia comisiei locale* DE 48 77 1.662,43
736 Bihor Rieni Bogdan Martian CC 52 TP561/ 1995 32 628,16
737 Bihor Rieni Suteanu Catalina, Bals Ioan, Laza Teodor F 53 TP531/ 1995 792 918,72
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
738 Bihor Rieni Bals Miron CC 54 CVC 1347/ 1947 3 62,10
739 Bihor Rieni Voit Nicolae, Voit Gheorghe, Voit Catalina A 1064 TP460/ 1995 9 11,61
740 Bihor Rieni Proprietar neidentificat** CC 1015/4 41 804,83
741 Bihor Rieni Proprietar neidentificat** CC 1015/5 47 922,61
742 Bihor Rieni Laza Frosina, Laza Andronica, Catana Constantin, Catana Vasile A 1063/1 TP1077/2006 560 722,40
743 Bihor Rieni Laza Frosina, Laza Traian, Laza Miron A 1063/2 TP1077/2006 581 749,49
744 Bihor Rieni Voit Lucretia, Voit Gheorghe A 1062/2 TP255/ 1994 724 933,96
745 Bihor Rieni Tirla Viorica A 1010 TP1055/2005 5 6,45
746 Bihor Rieni Mihalcovici Vasile A 1013/1 TP529/ 1995 18 23,22
747 Bihor Rieni S.C. Refconexim - S.R.L. A 1014 CF682 545 703,05
748 Bihor Rieni Laza Maria A 1060 TP215/ 1994 279 359,91
749 Bihor Rieni Vulciu Saveta A 1059 TP416/ 1995 130 167,70
750 Bihor Rieni Vulciu Saveta A 1058 TP416/ 1995 139 179,31
751 Bihor Rieni Voit Ilie, Voit Ioan A 1056 TP547/ 1995 907 1.170,03
752 Bihor Rieni Bals Catalina A 1057/1 TP222/ 1994 18 23,22
753 Bihor Rieni Benchis Nicolae F 1055 TP598/ 1995 183 212,28
754 Bihor Rieni Teren la dispoziţia comisiei locale* DE 1037 83 105,41
755 Bihor Rieni Vulciu Sabin F 1018 CM127/1996 214 248,24
756 Bihor Rieni Comuna Rieni CN 1016 46 14,72
757 Bihor Rieni Catana Vasile, Catana Gheorghe, Catana Antin F 1022 TP371/ 1995 92 106,72
758 Bihor Rieni Floare Mircea, Floare Maria A 947 HCL29/2005 269 347,01
759 Bihor Rieni Voit Ioan, Popa Ioan A 953 CF228/ 2002 127 163,83
760 Bihor Rieni Stefan Ana A 954 CM69/ 2003 15 19,35
761 Bihor Rieni Mucz Tivadar A 955 CF22 13 16,77
762 Bihor Rieni Sudrigeanu Aron A 956 TP302/ 1995 105 135,45
763 Bihor Rieni Borza Rozalia A 957 CF494 5 6,45
764 Bihor Rieni Laza Gheorghe, Catana Sabina F 1023 CF367 318 368,88
765 Bihor Rieni Teren la dispoziţia comisiei locale* F 965 CF1 1.506 1.746,96
766 Bihor Rieni Popa Ioan, Popa Mihai, Popa Castan, Fofle Floare A 841 CF252 398 513,42
767 Bihor Rieni Dudas Armanca A 840 TP285/ 1995 216 278,64
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
768 Bihor Rieni Blaj Nicolae A 839 TP362/ 1995 94 121,26
769 Bihor Rieni Blaj Mina, Blaj Serban A 838 TP876/ 2002 156 201,24
770 Bihor Rieni Fruzsina Marta, Tyrla Todorne A 837/2 CF146 149 192,21
771 Bihor Rieni Fruzsina Miron A 837/1 CF40 115 148,35
772 Bihor Rieni Popa Magdalena, Vese Elisabeta A 836 TP515/ 1995 165 212,85
773 Bihor Rieni Vesa Ionel A 835 CD1698/2010 228 294,12
774 Bihor Rieni Luca Elena A 834 CF499 97 125,13
775 Bihor Rieni Vesa Ionel A 765 CD1698/2010 686 884,94
776 Bihor Rieni Vesa Ionel, Vesa Florica A 764 CVC2976/2002 82 105,78
777 Bihor Rieni Mut Traian A 763 35 45,15
778 Bihor Rieni File Elena, File Nicolae, Blazs Mikula F 968 CF171 2.778 3.222,48
779 Bihor Rieni Purice Alexandru, Turc Vasile, Maduta Maria A 970/1 TP481/ 1995 481 620,49
780 Bihor Rieni Voit Ioan, Popa Ioan, Cocos Vasile A 970/3 CF25 850 1.096,50
781 Bihor Rieni Comuna Rieni F 972 HCL33/2006 458 531,28
782 Bihor Rieni Comuna Rieni F 973 CS2269/2007 200 232,00
783 Bihor Rieni Comuna Rieni F 974 HCL33/2006 247 286,52
784 Bihor Rieni Comuna Rieni F 975 CS2269/2007 276 320,16
785 Bihor Rieni Comuna Rieni F 976 HCL33/2006 314 364,24
786 Bihor Rieni Comuna Rieni F 977 HCL33/2006 308 357,28
787 Bihor Rieni Comuna Rieni F 978 HCL33/2006 271 314,36
788 Bihor Rieni Comuna Rieni F 979 HCL33/2006 262 303,92
789 Bihor Rieni Comuna Rieni F 980 HCL33/2006 284 329,44
790 Bihor Rieni Purec Gheorghe, Purece Ianos F 21 TP871/ 2000 617 715,72
791 Bihor Rieni Blaj Rozalia, Chirila Dan, Chirila Rodica Liliana F 18 CM86/ 2001 618 716,88
792 Bihor Rieni Fofiu Silvia, Coste Ofelia F 10 CF455 215 249,40
793 Bihor Rieni Fofiu Silvia, Fofiu Nicolae F F8/2 CF457 195 226,20
794 Bihor Rieni Vid Maria, Vid Vaszall F F7/1 CF31 279 323,64
795 Bihor Rieni Vid Saveta, Vid Nicolae, Gulyas Iustina F F4/2 CF282 152 176,32
796 Bihor Rieni Vid Alexandru, Roiti Floare F F4/1 CF461 157 182,12
797 Bihor Rieni Mucz Tivadar F 3 CF3360/1891 373 432,68
798 Bihor Rieni Filiala Cultului Penticostal CC 2 CVC2329/2001 677 13.289,51
799 Bihor Rieni Jurca Baloi Cristinel Florin, Jurca Baloi Vasilica Doina CC 182 6 117,78
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
800 Bihor Rieni Voit Elena, Oparica Eugenia Constanta, Voit Maria Viorica A 191/2A CF393 8 10,32
801 Bihor Rieni Voit Alexandru Mirel, Voit Dorina A 192 CI253/ 2005 9 11,61
802 Bihor Rieni Voit Alexandru Mirel, Voit Dorina A 190 CF581 205 264,45
803 Bihor Rieni File Vasile A 189 TP303/ 1995 510 657,90
804 Bihor Rieni Balan Floare Zorica A 193 CF614 109 140,61
805 Bihor Rieni Sudrigean Maria A 194 TP409/ 1994 145 187,05
806 Bihor Rieni Voit Alexandru Mirel, Voit Dorina A 195 CF581 125 161,25
807 Bihor Rieni Sudrigean Adrian Mihai A 196 CF149 48 61,92
808 Bihor Rieni Iancu Doina, Vicar Saveta A 197 CM163/2011 669 863,01
809 Bihor Rieni Sudrigean Augustin, Sudrigean Mirela Ileana A 198 CVC621/2007 244 314,76
810 Bihor Rieni Blaj Rozalia, Chirila Dan, Chirila Rodica Liliana A 199 CM86/ 2001 160 206,40
811 Bihor Rieni Balab Floare Zorica A 200 TP409 1995 106 136,74
812 Bihor Rieni Voit Elena, Oparica Eugenia Constanta, Voit Maria Viorica A 201 CF482 74 95,46
813 Bihor Rieni Popa Gheorghe Ovidiu, Popa Livia A 202 CF50372 1.154 1.488,66
814 Bihor Rieni Proprietar neidentificat** F 1350 CF1 275 319,00
815 Bihor Rieni Sudrgean Ioan A 1352 TP191/ 1994 201 259,29
816 Bihor Rieni Proprietar neidentificat** CC 1340/4 CF347 107 2.100,41
817 Bihor Rieni Mup Cornelia Anca CC 1352/1 CVC 2084/ 2003 41 804,83
818 Bihor Rieni Sudrigean Traian CC 1340/3 SC904/2003 27 530,01
819 Bihor Rieni Bursasiu Floarea CC 1340/2 SC904/2003 41 804,83
820 Bihor Rieni Proprietar neidentificat** CC 1340/1 CF347 85 1.668,55
821 Bihor Rieni Mut Cornel CC 1340/2 50234 48 942,24
822 Bihor Rieni Ciama Cecilia Claudia, Ciama Felix Leo CC 1339/4 24 471,12
823 Bihor Rieni Ciama Iacinta Elisabeta CC 1339/3 39 765,57
824 Bihor Rieni Ciolcata Adrian Eugen, Tripe Monica Florina CC 1339/2 35 687,05
825 Bihor Rieni Ciolcata Adrian Eugen, Tripe Monica Florina CC 1339/1 10 196,30
826 Bihor Rieni Tirla Ioan CC 1337 TP956/ 2002 39 765,57
827 Bihor Rieni S.C. European Drinks - S.A. Ştei CC 1338 5 98,15
828 Bihor Rieni Popa Vasile Florin, Popa Emilia Florentina CC 1377/11 CF364 5 98,15
829 Bihor Rieni Gama Nicolae, Grama Maria CC 1337/10 CF384 12 235,56
830 Bihor Rieni Micle Traian, Micle Victoria CC 1337/6 CVC1680/1992 24 471,12
831 Bihor Rieni Mititelu Gheorghe CC 1337/4 CVC56/1948 21 412,23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
832 Bihor Rieni Danciu Viorica, Danciu Florian CC 1337/7 SC759/1991 36 706,68
833 Bihor Rieni Maxim Gavril, Maxim Erika, Damacus Gabriel, Damacus Nadia CC 1323/2 CVC3568/2004 107 2.100,41
834 Bihor Rieni Cirje Lidia, Ciupe Alexandru Remus CC 1323/1 CM26/ 2002 73 1.432,99
835 Bihor S.C. Certinvest - S.R.L. A 982 CF982 3 3,87
836 Bihor Rieni S.C. Transilvania General Import CC 22 NC22 119 2.335,97
837 Bihor Rieni Voit Vasile CC 284 69 1.354,47
838 Bihor Rieni S.C. Andafarm Impex - S.R.L. CC 285 CF658 168 3.297,84
839 Bihor Rieni Pirtea Maria CC 292/7 25 490,75
840 Bihor Rieni Pirtea Maria CC 292/6 104 2.041,52
841 Bihor Rieni Popa Catalin Mircea, Popa Gabriela CC 292/4 CF446 68 1.334,84
842 Bihor Rieni Inasel Moise CC 292/3 9 176,67
843 Bihor Rieni Cocos Aurica, Cocos Ionel CC 292/1 CF439 9 176,67
844 Bihor Rieni Libra Bank - S.A. CC 293/2 CF425 31 608,53
845 Bihor Rieni Lupas Glogor CC 293/5 30 588,90
846 Bihor Rieni Vuleia Gheorghe, Vuleia Floare CC 293/10 12 235,56
847 Bihor Rieni Inasel Vasile CC 293/6 18 353,34
848 Bihor Rieni Florescu Dolina CC 293/8 35 687,05
849 Bihor Rieni Cooperativa Agricolă de Producţie Secerişul Rieni CC 293/11 47 922,61
850 Bihor Rieni Voit Marius CC 308/1 CF50228 151 2.964,13
851 Bihor Rieni Chindea Ioan, Chindea Mariana CC 309 CF485 80 1.570,40
852 Bihor Rieni Junea Aurel Florin CC 310 NC 50142 86 1.688,18
853 Bihor Rieni Junea Aurel Florin CC 311 NC 50141 100 1.963,00
854 Bihor Rieni Groza Gyorgy, Blaga Ana, Blaga Gyorgy, Blaga Jozscf CC 317/6 CF38 262 5.143,06
855 Bihor Rieni Marce Jurca Gheorghe CC 319/8 CF432 145 2.846,35
856 Bihor Rieni Buz Cornel CC 319/7 CF517 15 294,45
857 Bihor Rieni Dolga Moise, Dolga Magdalena CC 319/5 25 490,75
858 Bihor Rieni Jurca Lenuta CC 319/1 CF455 63 1.236,69
859 Bihor Rieni Cuc Vasile, Cuc Floare CC 319/2 CF436 32 628,16
860 Bihor Rieni Guler Victoria, Dance Avram A 665 CF63 16 20,64
861 Bihor Rieni Blaga Floare, Blaga Gheorghe A 45 CF443 19 24,51
862 Bihor Rieni Blaga Floare, Blaga Gheorghe CC 46 CF43 34 667,42
863 Bihor Rieni Ludechr Ecaterina, Jurca Floare CC 44/4 CF50496 31 608,53
864 Bihor Rieni Blaga Florin Adrian CC 44/5 CF701 2 39,26
865 Bihor Rieni Dragoi Vasile CC 29/2 TP86/ 2000 14 274,82
866 Bihor Rieni Bodea Ioan CC C24/2 13 255,19
867 Bihor Rieni Badea Aurel, Badea Floare CC C24/1 59 1.158,17
868 Bihor Rieni Inasel Ioan CC 2 TP1048/2005 20 392,60
869 Bihor Rieni Inasel Ioan CC 1 TP1048/2005 19 372,97
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
870 Bihor Rieni Sere Nicolae CC 3 CAD70 15 294,45
871 Bihor Rieni Bade Mircea Niculescu, Mos Daniela Florentina A 723 CD52/ 2011 5 6,45
872 Bihor Rieni Badea Ioan A 724 TP975/ 2003 2 2,58
873 Bihor Rieni Bade Mircea Niculescu, Mos Daniela Florentina A 726 CD52/ 2011 4 5,16
874 Bihor Rieni Proprietar neidentificat** F 727 CF1 61 70,76
875 Bihor Rieni Cuc Ecaterina F 730 CVC3210/2004 24 27,84
876 Bihor Rieni Cuc Ioan CC 857/1 21 412,23
877 Bihor Rieni Ile Dumitru, Ile Floare CC 857/2 CF 50213 43 844,09
878 Bihor Rieni Cuc Ioan F 734 TP1034/2004 2 2,32
879 Bihor Rieni Cuc Iosana CC 740 TP780/ 1998 12 235,56
880 Bihor Rieni Cuc Gheorghe CC 744 CM101/1997 10 196,30
881 Bihor Rieni Laza Margareta CC 747/1 CF435 3 58,89
882 Bihor Rieni Cocos Moise CC 748/2 TP763/ 19 9 176,67
883 Bihor Rieni Duma Iosif CC 750 CM358/1991 24 471,12
884 Bihor Rieni Coste Cristina CC 751 TP829/ 1999 21 412,23
885 Bihor Rieni Nica Vasile Calin CC 753 CM19/ 2002 16 314,08
886 Bihor Rieni Dolga Petru Vasile, Dolga Simona Mihaela CC 754/2 10 196,30
887 Bihor Rieni Bota Mihaela Violeta, Bota Valentin CC 754/3 CF478 22 431,86
888 Bihor Rieni Pirte Daniela, Pirte Vasile CC 756/1 CD 2134/ 2008 20 392,60
889 Bihor Rieni Valciu Nicolae CC 757 TP596/ 1995 21 412,23
890 Bihor Rieni Proprietar neidentificat** CC 758 41 804,83
891 Bihor Rieni Handa Toma CC 760 TP563/ 1995 39 765,57
892 Bihor Rieni Benchis Emilian, Benchis Maria CC 464/1 CF468 12 235,56
893 Bihor Rieni Laza Traian CC 464/2 CF477 5 98,15
894 Bihor Rieni Rebenciu Ioan, Rebenciuc Maria, Cuc Gheorghe, Pacurar Sofia CC 771 CVC 699/ 1999 40 785,20
895 Bihor Rieni Kuk Lika CC 772/1 CF99 145 2.846,35
896 Bihor Rieni Kuk Maria, Kuk Mikulay F 772/2 CF98 190 220,40
897 Bihor Rieni Mihoc Dudas Sabina CC 773/1 CF514 19 372,97
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
898 Bihor Rieni Nica Vasile Calin, Coste Avram, Coste Ana CC 775 CF526 7 137,41
899 Bihor Rieni Micula Adrian, Micula Marioara Doina, Merce Carolina CC 778 CI2302/2006 38 745,94
900 Bihor Rieni Micula Adrian, Micula Marioara Doina, Merce Carolina CC 777 CI2302/2006 25 490,75
901 Bihor Rieni Proprietar neidentificat** CC 779/1 14 274,82
902 Bihor Rieni Cuc Vasile CC 781 TP472/ 1995 14 274,82
903 Bihor Rieni Cret Catalina DE 418 TP738/ 1997 78 99,06
904 Bihor Rieni Onica Catalina F 419 TP823/ 1999 27 31,32
905 Bihor Rieni Inasel Traian A 907 TP618/ 1996 37 47,73
906 Bihor Rieni Cuc Ioan A 908 TP1059/2005 29 37,41
907 Bihor Rieni Ilea Floare A 909 CM122/2011 34 43,86
908 Bihor Rieni Cocos Miron A 910 CM82/ 2001 34 43,86
909 Bihor Rieni Iancu Moise A 911 TP589/ 1995 34 43,86
910 Bihor Rieni Budisca Nicolae A 912/1 TP134/ 1994 30 38,70
911 Bihor Rieni Budisca Nicolae A 912/2 TP134/ 1994 24 30,96
912 Bihor Rieni Popa Mihai A 913/1 CF387 64 82,56
913 Bihor Rieni Bade Pasc A 913/2 TP847/ 1999 46 59,34
914 Bihor Rieni Bade Pasc A 913/3 TP847/ 1999 70 90,30
915 Bihor Rieni Popa Maria A 913/4 TP584/ 1995 131 168,99
916 Bihor Rieni Blaga Ioan, Blaga Ana, Laza Vasile, Laza Vrosina, Blaga Alexandru A 914 TP275/ 1995 151 194,79
917 Bihor Rieni Popa Maria A 1386 TP584/ 1995 99 127,71
918 Bihor Rieni Popa Antin A 1387/1 CD2464 191 246,39
919 Bihor Rieni Popa Maria A 1387/3 TP584/ 1995 178 229,62
920 Bihor Rieni Cret Catalina A 1388 TP738/ 1997 215 277,35
921 Bihor Rieni Nica Vasile Calin A 1389 CM19/ 2002 6 7,74
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
922 Bihor Rieni Cuc Ecaterina A 1390 Partaj 40/1998 6 7,74
923 Bihor Rieni Dobra Traian, Dobra Saveta A 1391 CI6043/1995 21 27,09
924 Bihor Rieni Balan Maria A 1392 SC 705/ 1998 17 21,93
925 Bihor Rieni Cuc Ecaterina, Pisco Anamaria Adela A 1393 CD 1344/ 2005 33 42,57
926 Bihor Rieni Cuc Ecaterina, Pisco Anamaria Adela F 1394 CD 1344/ 2005 26 30,16
927 Bihor Rieni Dulca Gheorghe F 1395 TP1098/2007 69 80,04
928 Bihor Rieni Coste Cristina F 1396 TP829/ 1999 91 105,56
929 Bihor Rieni Inasel George Darius F 1397 CD 1445/ 2002 33 38,28
930 Bihor Rieni Dulca Gheorghe F 1398 TP1098/2007 36 41,76
931 Bihor Rieni Cuc Ioan F 1399 TP490/ 1995 46 53,36
932 Bihor Rieni Inasel Livia F 1401/1 CM181/2006 32 37,12
933 Bihor Rieni Magucz Mihaly F 1401/2 30 34,80
934 Bihor Rieni Inasel Livia F 1401/3 CM181/2006 100 116,00
935 Bihor Rieni Kuk Ana, Szabo Blaga, Kuk Vaszali A 1413 CF112 99 127,71
936 Bihor Rieni Blaga Ioachim, Zangye Flora A 1414 CF114 21 27,09
937 Bihor Rieni Laza Floare A 1415 TP376/ 1995 34 43,86
938 Bihor Rieni Proprietar neidentificat** A 1416 73 94,17
939 Bihor Rieni Cuc Ecaterina, Pisco Anamaria Adela A 1417 CD 1344/ 2005 74 95,46
940 Bihor Rieni Chindie Lazar A 1418 TP676/ 1996 78 100,62
941 Bihor Rieni Arnautu Sabina A 1419 TP93/ 1994 70 90,30
942 Bihor Rieni Duca Lazar A 1420 TP630/ 1996 42 54,18
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
943 Bihor Rieni Hasan Maria A 1421 Partaj 2167/ 2005 41 52,89
944 Bihor Rieni Blaga Ioan, Balan Ana, Jurj Matilda A 1422 TP275/ 1995 128 165,12
945 Bihor Rieni Sabau Maria, Vulciu Sorin, Lup Gheorghe, Vulciu Nicolae A 1423 TP143/ 1994 156 201,24
946 Bihor Rieni Nica Antin, Nica Aurel A 1424 TP970/ 2003 35 45,15
947 Bihor Rieni Duma Iosif A 1425 TP138/ 1994 42 54,18
948 Bihor Rieni Proprietar neidentificat** A 1426 24 30,96
949 Bihor Rieni Mihucz Prekup A 1427 27 34,83
950 Bihor Rieni Sabau Ioan A 1428 TP842/ 1999 28 36,12
951 Bihor Rieni Lup Victoria A 1429 TP1081/2007 25 32,25
952 Bihor Rieni Duma Iosif A 1430 TP138/ 1994 74 95,46
953 Bihor Rieni Sabau Ioan A 1431 TP842/ 1999 60 77,40
954 Bihor Rieni Sabau Maria, Dudas Gheorghe A 1342 TP143/ 1994 1.039 1.340,31
955 Bihor Rieni Teren la dispoziţia comisiei locale* DE 1165 50 71,00
956 Bihor Rieni Dulca Ioan CC 155 TP253/ 1994 3 58,89
957 Bihor Rieni Dulca Gheorghe CC 152 TP894/ 2001 4 78,52
958 Bihor Rieni Laza Nicolae CC 151 TP243/ 1994 19 372,97
959 Bihor Rieni Laza Nicolae, Laza Patriciu CC 142/1 TP243/ 1994 35 687,05
960 Bihor Rieni Laza Frosina, Laza Andronica CC 147 CF136 121 2.375,23
961 Bihor Rieni Laza Cristina CC 146 TP708/ 1996 38 745,94
962 Bihor Rieni Voit Veronica CC 145/1 TP512/ 1995 35 687,05
963 Bihor Rieni Dudas Ioan, Dudas Nicolae CC 119 TP242/ 1994 3 58,89
964 Bihor Rieni Tulvan Maria Rodica CC 116/2 CD1153/2002 2 39,26
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
965 Bihor Rieni Avram Dumitru CC 116/4 CF420 4 78,52
966 Bihor Rieni Laza Varvara CC 115 CF119 6 117,78
967 Bihor Rieni Dudas Vasile CC 111 CF337 3 58,89
968 Bihor Rieni Voit Petru CC 108/2 TP671/ 1996 6 117,78
969 Bihor Rieni Voit Catalina CC 108/1 TP319/ 1995 2 39,26
970 Bihor Rieni Teren la dispoziţia comisiei locale*) DE 107/3 304 6.563,36
971 Bihor Rieni Laza Teodor CC 91 TP241/ 1994 35 687,05
972 Bihor Rieni Laza Teodor CC 90 TP241/ 1994 87 1.707,81
973 Bihor Rieni Merce Partenie CC 88 TP326/ 1995 43 844,09
974 Bihor Rieni Lup Gheorghe CC 87 TP772/ 1998 28 549,64
975 Bihor Rieni Petruzan Petru CC 84 CF530 54 1.060,02
976 Bihor Rieni Ciolac Cornel, Balaj Alina CC 83 CM42/ 2012 69 1.354,47
977 Bihor Rieni Dulca Gheorghe, Laza Dulca Gratian, Laza Dulca Traian CC 81/2 CF170 11 215,93
978 Bihor Rieni Dulca Gheorghe CC 81/1 CF605 18 353,34
979 Bihor Rieni Petrugan Elena, Matei Sabina CC 80/2 TP547/ 1995 19 372,97
980 Bihor Rieni Voit Gheorghe CC 80/1 TP185/ 1994 44 863,72
981 Bihor Rieni Vulciu Maria CC 78/2 TP372/ 1995 40 785,20
982 Bihor Rieni Vulciu Catalina CC 78/1 TP119/ 1994 10 196,30
983 Bihor Rieni Ciolac Iuliana CC 77 TP1058/2005 18 353,34
984 Bihor Rieni Dudas Traian, Dudas Gheorghe, Dudas Ecaterina, Dudas Vasile, Dudas Sabina CC 75/2 CF326 28 549,64
985 Bihor Rieni Dudas Traian CC 75/1 TP564/ 1995 7 137,41
986 Bihor Rieni Dudas Traian, Dudas Viorel, Mercea Floare CC 74/3 TP643/ 1997 22 431,86
987 Bihor Rieni Dudas Traian, Dudas Viorel, Mercea Floare CC 74/2 TP643/ 1997 27 530,01
988 Bihor Rieni Voit Gheorghe CC 1085/4 TP19/ 1993 42 824,46
989 Bihor Rieni Voit Gheorghe CC 1085/3 TP19/ 1993 36 706,68
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
990 Bihor Rieni Sora Mihai, Sala Traian, Tulvan Radu, Voit Gheorghe A 1085/8 TP979/ 2003 175 225,75
991 Bihor Rieni Tulvan Radu CC 1085/7 TP263/ 1995 22 431,86
992 Bihor Rieni Tulvan Radu CC 1085/5 TP263/ 1995 13 255,19
993 Bihor Rieni Bals Lazar CC 71 CF520 37 726,31
994 Bihor Rieni Laza Ioan CC 69 CF427 48 942,24
995 Bihor Rieni Bals Gheorghe CC 67 CF516 41 804,83
996 Bihor Rieni Avram Floare CC 66/2 CF585 21 412,23
997 Bihor Rieni Bals Patriciu, Bals Traian, Bals Ioan CC 66/1 CF577 20 392,60
998 Bihor Rieni Ciolac Gheorghe CC 64/2 TP126/ 1994 41 804,83
999 Bihor Rieni Ciolac Gheorghe CC 63 TP126/ 1994 15 294,45
1000 Bihor Rieni Bara Ioan CC 61 TP325/ 1995 14 274,82
1001 Bihor Rieni Puie Nicolae CC 58 TP414/ 1995 4 78,52
1002 Bihor Rieni Belejan Martian, Belejan Maria CC 58/1 CF593 4 78,52
1003 Bihor Drăgăneşti Proprietar neidentificat** CC 470/2 62 1.217,06
1004 Bihor Drăgăneşti Taichis Ioan Florin, Taichis Anita CC 466/1 21 412,23
1005 Bihor Drăgăneşti Taichis Ioan Florin, Taichis Anita CC 466/17 22 431,86
1006 Bihor Drăgăneşti Proprietar neidentificat** CC 466/22 3 58,89
1007 Bihor Drăgăneşti S.C. Timdai - S.R.L. CC 466/20 61 1.197,43
1008 Bihor Drăgăneşti Taichis Ioan Florin CC 466/11 19 372,97
1009 Bihor Drăgăneşti S.C. European Drinks - S.A. Rieni F 466/12 167 135,27
1010 Bihor Drăgăneşti Comuna Drăgăneşti DE 466/10 272 242,08
1011 Bihor Drăgăneşti S.C. European Drinks - S.A. Rieni CC 13 NC13 6.754 132.581,02
1012 Bihor Drăgăneşti S.C. European Drinks - S.A. Rieni CC 11 NC11 1.437 28.208,31
1013 Bihor Drăgăneşti S.C. European Drinks - S.A. Rieni F 361 CF535 4.922 3.986,82
1014 Bihor Drăgăneşti S.C. European Drinks - S.A. Rieni F 347/3 52 42,12
1015 Bihor Drăgăneşti Pasca Alexandru P 343/1 TP439/ 1995 170 137,70
1016 Bihor Drăgăneşti Asociaţia Urbarială Ţigăneşti F 343/2 93 75,33
1017 Bihor Drăgăneşti Asociaţia Urbarială Ţigăneşti F 342/2 184 149,04
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1018 Bihor Drăgăneşti Pasca Alexandru F 342/1 TP439/ 1995 774 626,94
1019 Bihor Drăgăneşti Ilie Nicolae F 341/1 TP450/ 1995 430 348,30
1020 Bihor Drăgăneşti Ile Nicolae, Ile Armanca DE 341/1 CF88 1.968 1.751,52
1021 Bihor Drăgăneşti Ile Nicolae A 341/1 TP450/ 1995 143 148,72
1022 Bihor Drăgăneşti Asociaţia Urbarială Ţigăneşti DE 340 CF1 979 1.116,06
1023 Bihor Drăgăneşti S.C. Certinvest - S.R.L. F 143 NC143 935 757,35
1024 Bihor Drăgăneşti Proprietar neidentificat** A 338 103 107,12
1025 Bihor Drăgăneşti Comuna Drăgăneşti DE 304 400 456,00
1026 Bihor Drăgăneşti Odesteanu Lucia A 289/2 TP335/ 1995 17 17,68
1027 Bihor Drăgăneşti Jurean Maria, Chet Ana, Chet Petru, Chet Zamfira, Chet Miron, Chet Saveta, Chet Maria A 289/1 TP1088/2002 99 102,96
1028 Bihor Drăgăneşti Fofiu Ioan CC 32 NC32 289 5.673,07
1029 Bihor Drăgăneşti Boloca Ecaterina A 287 TP1222/2004 23 23,92
1030 Bihor Drăgăneşti Boloca Vasile A 287/2 TP1002/2002 14 14,56
1031 Bihor Drăgăneşti Gab Maria A 287/1 TP558/ 1996 11 11,44
1032 Bihor Drăgăneşti Boc Iosana A 286 TP548 39 40,56
1033 Bihor Drăgăneşti Boc Nicolae A 286 CM225/2010 19 19,76
1034 Bihor Drăgăneşti Hint Floare A 286 CF358 30 31,20
1035 Bihor Drăgăneşti Boc Petru A 286 TP957/ 2001 29 30,16
1036 Bihor Drăgăneşti Boc Gheorghe A 285 TP972/ 2002 65 67,60
1037 Bihor Drăgăneşti Boc Ana A 284/2 TP845/ 1998 39 40,56
1038 Bihor Drăgăneşti Dan Viorel, Tirla Claudiu Vasile A 284/2 CF362 73 75,92
1039 Bihor Drăgăneşti Lup Ilie A 284/2 CF203 73 75,92
1040 Bihor Drăgăneşti Popa Ghorghe, Haiduc Gheorghe, Haiduc Felicia Adriana, Haiduc Dimitrie A 283/3 TP368/ 1995 84 87,36
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1041 Bihor Drăgăneşti Odestean Lucia A 283/4 16 16,64
1042 Bihor Drăgăneşti Haiduc Ghorghe, Haiduc Vasile A 283/1 TP295/ 1995 139 144,56
1043 Bihor Drăgăneşti Aradu Elena A 282 CD760/1996 54 56,16
1044 Bihor Drăgăneşti Haiduc Vasile A 282 CD 1354/ 2002 165 171,60
1045 Bihor Drăgăneşti Toma Nicoleta A 281 CD3636/2009 66 68,64
1046 Bihor Drăgăneşti Toma Nicoleta, Toma Nicolae A 281 CF350 123 127,92
1047 Bihor Drăgăneşti Boc Martian, Boc Maria A 281 CVC 716/ 2004 490 509,60
1048 Bihor Drăgăneşti Comuna Drăgăneşti DE 362 439 500,46
1049 Bihor Drăgăneşti Giuglea Babici Mircea Sorin A 363/1 CD29/ 2005 261 271,44
1050 Bihor Drăgăneşti Bogdan Pascu A 363/2 TP808/ 1998 44 45,76
1051 Bihor Drăgăneşti Bogdan Nicolae Ioan A 363/2 TP759/ 1998 24 24,96
1052 Bihor Drăgăneşti Bota Gheorghe A 364/19 CVC 926/ 2011 116 120,64
1053 Bihor Drăgăneşti Dulca Ioan A 365 TP1244/2004 136 141,44
1054 Bihor Drăgăneşti Gib Moise, Gib Silvia A 366/1 CVC 3098/ 1998 55 57,20
1055 Bihor Drăgăneşti Marchis Ioan Florian, Marchis Florentina A 366/1 CVC 2087/ 1999 93 96,72
1056 Bihor Drăgăneşti Boloca Vasile, Jurca Ana A 366/2 CF365 180 187,20
1057 Bihor Drăgăneşti Obestenu Lucia A 367/4 CF321 1.104 1.148,16
1058 Bihor Drăgăneşti Pantea Marius Ioan CC 50043 CF 50043 1.191 23.379,33
1059 Bihor Drăgăneşti Petre Marioara A 369 TP1181/2003 1.334 1.387,36
1060 Bihor Drăgăneşti Comuna Drăgăneşti DE 373 535 609,90
1061 Bihor Drăgăneşti Mancea Gheorghe, Mancea Florica CC 473 1.503 29.503,89
1062 Bihor Drăgăneşti Comuna Drăgăneşti DE 373 51 4.000,00
1063 Bihor Drăgăneşti Proprietar neidentificat** CC 209/9 339 6.654,57
1064 Bihor Drăgăneşti Horj Angela, Indrei Anuta, Zsugya Silvia F 209/9 4.352 3.525,12
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1065 Bihor Drăgăneşti Pirtea Alexandru, Pirtea Marioara A 20 CVC 2593/ 2002 45 46,80
1066 Bihor Drăgăneşti Hint Miron A 19 TP1137/2003 134 139,36
1067 Bihor Drăgăneşti Indrie Nicolae, Indrie Anuta Maria A 18 CI2970/1996 131 136,24
1068 Bihor Drăgăneşti Horgiu Miron, Horgiu Ana A 178/5 CVC 2518/ 1996 1.954 2.032,16
1069 Bihor Drăgăneşti Comuna Drăgăneşti DE 180 253 288,42
1070 Bihor Drăgăneşti Banda Catalin, Banda Beatrice Mariana A 178/13 CD 2090/ 2004 200 208,00
1071 Bihor Drăgăneşti Faca Vasile, Faca Victoria A 178/14 CD 1307/ 1994 202 210,08
1072 Bihor Drăgăneşti Gavra Simeon A 178/15 191 198,64
1073 Bihor Drăgăneşti Vaida Miron A 178/40 80 83,20
1074 Bihor Drăgăneşti Balasz Mircea Teodor, Balasz Doina A 178/41 105 109,20
1075 Bihor Drăgăneşti Voit Floare A 178/29 198 205,92
1076 Bihor Drăgăneşti Fata Ana A 178/18 210 218,40
1077 Bihor Drăgăneşti Pirtea Traian, Pirtea Ana A 178/36 SC 1968/ 1999 227 236,08
1078 Bihor Drăgăneşti Burtic Marioara Viorica, Burtic Dan A 178/20 CD 1684/ 2003 194 201,76
1079 Bihor Drăgăneşti Sala Martian, Sala Lucia Floare A 178/21 201 209,04
1080 Bihor Drăgăneşti Popa Laurentiu Claudiu, Popa Alina Marinela A 178/43 CVC 1731/ 2005 231 240,24
1081 Bihor Drăgăneşti Nica Saveta, Nica Ioan A 178/23 230 239,20
1082 Bihor Drăgăneşti Guler Eugen Ioan A 178/61 CM89/ 2001 251 261,04
1083 Bihor Drăgăneşti Tripa Nicolae, Tripa Anica A 178/60 CVC 2311/ 2003 40 41,60
1084 Bihor Drăgăneşti Tripa Nicolae, Tripa Anica A 178/26 CVC 3491/ 2005 114 118,56
1085 Bihor Drăgăneşti Gavra Moisie A 178/26 289 300,56
1086 Bihor Drăgăneşti Abrudan Mitru A 178/27 1.075 1.118,00
1087 Bihor Drăgăneşti Comuna Drăgăneşti DE 177 1.486 1.694,04
1088 Bihor Drăgăneşti Comuna Drăgăneşti DE 175 394 449,16
1089 Bihor Drăgăneşti Proprietar neidentificat** CC 150/1 9 176,67
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1090 Bihor Drăgăneşti Proprietar neidentificat** CC 150/2 9 176,67
1091 Bihor Drăgăneşti Proprietar neidentificat** CC 151 18 353,34
1092 Bihor Drăgăneşti Proprietar neidentificat** CC 153/1 15 294,45
1093 Bihor Drăgăneşti Proprietar neidentificat** A 155 4 4,16
1094 Bihor Drăgăneşti Proprietar neidentificat** A 156 224 232,96
1095 Bihor Drăgăneşti Proprietar neidentificat** A 157 130 135,20
1096 Bihor Drăgăneşti Ciolac Marius, Ciolac Niculina Florica, Ciolac Raul Malvin F 158/3 CVC15/2011 5.186 4.200,66
1097 Bihor Drăgăneşti Comuna Drăgăneşti DE 159 54 48,06
1098 Bihor Drăgăneşti Comuna Drăgăneşti DE 171 266 236,74
1099 Bihor Drăgăneşti Proprietar neidentificat** F 161 3.155 2.555,55
1100 Bihor Drăgăneşti Clonda Vasile F 162/2 TP412/ 1995 460 372,60
1101 Bihor Drăgăneşti Magda Alina Ioana F 162/1 CD240/2008 517 418,77
1102 Bihor Drăgăneşti Baidoc Florian, Baidoc Adriana A 162/1 CVC 2472 178 185,12
1103 Bihor Drăgăneşti Bota Popa Ioan F 457/2 1.869 1.513,89
1104 Bihor Drăgăneşti Catita Hint F 457/1 CF420 777 629,37
1105 Bihor Drăgăneşti Baidoc Florian, Baidoc Adriana A 398 CF48 54 56,16
1106 Bihor Drăgăneşti Baidoc Florian, Baidoc Adriana A 399 CF49 254 264,16
1107 Bihor Drăgăneşti Gabor Iuliana A 400 TP1050/2002 275 286,00
1108 Bihor Drăgăneşti Baidoc Florian, Baidoc Adriana A 401 CF49 378 393,12
1109 Bihor Drăgăneşti Gabor Iuliana A 402 TP1050/2002 394 409,76
1110 Bihor Drăgăneşti Echet Francisc A 403 CVC 1467/ 2008 702 730,08
1111 Bihor Drăgăneşti Reghyed Mihai, Reghyed Iuliana A 460 CF783 551 573,04
1112 Bihor Drăgăneşti Baidoc Florian, Baidoc Adriana F 461 CVC 3410/ 2006 17 13,77
1113 Bihor Drăgăneşti Baidoc Florian, Baidoc Adriana F 463 CVC 2853/ 2005 215 174,15
1114 Bihor Drăgăneşti Baidoc Florian, Baidoc Adriana F 462 TP1249/2004 297 240,57
1115 Bihor Drăgăneşti Penka Iosif, Szatmari Terza F 465 CF594 265 214,65
1116 Bihor Drăgăneşti Baidoc Florian, Baidoc Adriana F 466 CVC 1103/ 2005 274 221,94
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1117 Bihor Drăgăneşti Baidoc Florian, Baidoc Adriana F 467/1 CVC 1103/ 2005 277 224,37
1118 Bihor Drăgăneşti Penka Iosif, Szatmari Terza F 468 CF594 244 197,64
1119 Bihor Drăgăneşti Csapo Peter, Csapo Erzebet F 469 TP462/ 1996 224 181,44
1120 Bihor Drăgăneşti Csapo Francisc F 469 TP462/ 1996 101 81,81
1121 Bihor Drăgăneşti Gyulay Elisabeta F 470 CF191 375 303,75
1122 Bihor Drăgăneşti Cuc Monica Emilia, Cuc Ovidiu Gheorghe, Briscan Viorel Remus, Briscan Estera F 471 CVC 1248/ 2004 247 200,07
1123 Bihor Drăgăneşti Briscan Viorel Remus, Briscan Estera F 474 NC 39 141 114,21
1124 Bihor Drăgăneşti Degau Petru, Hint Maria, Hint Ana, Hint Ianos F 472 217 175,77
1125 Bihor Drăgăneşti Tenko Ianos F 473 245 198,45
1126 Bihor Drăgăneşti Giurgiu Nicolae F 474/2 TP680/ 1997 172 139,32
1127 Bihor Drăgăneşti Jurj Nicolae F 475 847 686,07
1128 Bihor Drăgăneşti Zsurzs Maria, Zsurzs Ilona F 477 CF42 86 69,66
1129 Bihor Drăgăneşti Teren la dispoziţia comisiei locale* F 462/2 63 51,03
1130 Bihor Drăgăneşti Teren la dispoziţia comisiei locale* F 478/1 336 272,16
1131 Bihor Drăgăneşti Teren la dispoziţia comisiei locale* F 598 602 487,62
1132 Bihor Drăgăneşti Teren la dispoziţia comisiei locale* A 599 1.468 1.526,72
1133 Bihor Drăgăneşti Teren la dispoziţia comisiei locale* A 600 36 37,44
1134 Bihor Drăgăneşti Hincz Peter A 788 426 443,04
1135 Bihor Drăgăneşti Focsa Florica, Jurca Maria A 789 CM374/1993 263 273,52
1136 Bihor Drăgăneşti Muntean Teodor F 742 TP1030/2002 56 45,36
1137 Bihor Drăgăneşti Giurgiu Vasile F 743 TP1163/2003 41 33,21
1138 Bihor Drăgăneşti Faca Alexandr F 743 TP1163/2003 69 55,89
1139 Bihor Drăgăneşti Borza Simion, Giurgiu Florica F 744 TP1163/2003 71 57,51
1140 Bihor Drăgăneşti Faca Alexandr F 744 CF725 75 60,75
1141 Bihor Drăgăneşti Popa Ioan F 745 CF419 114 92,34
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1142 Bihor Drăgăneşti Faca Alexandr F 745 CF725 12 9,72
1143 Bihor Drăgăneşti Erdei Sara F 746 CF367 82 66,42
1144 Bihor Drăgăneşti Faca Alexandr F 746 TP1163/2003 40 32,40
1145 Bihor Drăgăneşti Budai Florica F 748/1 CF785 276 223,56
1146 Bihor Drăgăneşti Petru Sihlo A 749 CF368 123 127,92
1147 Bihor Drăgăneşti Proprietar neidentificat** A 751 172 178,88
1148 Bihor Drăgăneşti Tulean Sofia A 752 CF523 174 180,96
1149 Bihor Drăgăneşti Tulean Sofia A 753 CF132 208 216,32
1150 Bihor Drăgăneşti Boldi Floare, Boldi Stela A 754/1 CF96 193 200,72
1151 Bihor Drăgăneşti Miklo Elisabeta A 755/1 CF754 197 204,88
1152 Bihor Drăgăneşti Hint Petru A 756 CF16 227 236,08
1153 Bihor Drăgăneşti Popa Alina A 757 CF169 454 472,16
1154 Bihor Drăgăneşti Kovacs Ioan A 758 CF390 100 104,00
1155 Bihor Drăgăneşti Bonha Ianos, Buda Ilonika A 759 CF228 64 66,56
1156 Bihor Drăgăneşti Comuna Drăgăneşti DE 762 104 118,56
1157 Bihor Drăgăneşti Mikla Halas Iuliana A 770/1 TP564/ 1996 47 48,88
1158 Bihor Drăgăneşti Hint Nicolae A 770/1 CF861 407 423,28
1159 Bihor Drăgăneşti Bunda Mihaly A 770/2/a CF227 287 298,48
1160 Bihor Drăgăneşti Hint Ioan A 771 CF409 282 293,28
1161 Bihor Drăgăneşti Hincz Florian A 772 CF329 182 189,28
1162 Bihor Drăgăneşti Giurgiu Vasile A 773 TP909/ 1999 177 184,08
1163 Bihor Drăgăneşti Giurgiu Vasile A 774 TP909/ 1999 303 315,12
1164 Bihor Drăgăneşti Ackerman Vasile F 778 CM128/200 621 503,01
1165 Bihor Drăgăneşti Comuna Drăgăneşti DE 798 146 129,94
1166 Bihor Drăgăneşti Bunta Iuliana, Bunta Elisabeta, Borha Doina Rodica F 1012 CI1409/2002 812 657,72
1167 Bihor Drăgăneşti Hint Nicolae A 1011 TP221/ 1995 146 151,84
1168 Bihor Drăgăneşti Ball Petru A 1013 TP569/ 1996 247 256,88
1169 Bihor Drăgăneşti Milko Petru F 1016 CF660 669 541,89
1170 Bihor Drăgăneşti Szatmari Elisabeta A 1015/1 CF365 1.102 1.146,08
1171 Bihor Drăgăneşti Baidoc Florian, Baidoc Adriana F 1014 TP1249/2004 879 711,99
1172 Bihor Drăgăneşti Comuna Drăgăneşti DE 902 109 97,01
1173 Bihor Drăgăneşti Zsak Mihail A 999 CF178 69 71,76
1174 Bihor Drăgăneşti Jurca Gligor Ionica A 998 TP1287/2005 218 226,72
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1175 Bihor Drăgăneşti Tulcan Eva, Jurca Gheorghe A 997 580 603,20
1176 Bihor Drăgăneşti Popa Petru Adrian, Popa Laura A 996 CVC 5654/ 2006 313 325,52
1177 Bihor Drăgăneşti Popa Petru Adrian, Popa Laura A 995/2 CVC 5654/ 2006 157 163,28
1178 Bihor Drăgăneşti Tenko Ianos A 994 CF162 129 134,16
1179 Bihor Drăgăneşti Bunta Janos A 993 CF224 57 59,28
1180 Bihor Drăgăneşti Hint Petru A 992 CF194 142 147,68
1181 Bihor Drăgăneşti Hint Floare A 991 CM90/ 2004 165 171,60
1182 Bihor Drăgăneşti Degau Maria A 990 TP1073/2002 174 180,96
1183 Bihor Drăgăneşti Proprietar neidentificat** A 989 147 152,88
1184 Bihor Drăgăneşti Proprietar neidentificat** A 988 203 211,12
1185 Bihor Drăgăneşti Baidoc Florian, Baidoc Adriana A 987 CVC 1832/ 2004 222 230,88
1186 Bihor Drăgăneşti Baidoc Florian, Baidoc Adriana A 986 CVC 1832/ 2004 162 168,48
1187 Bihor Drăgăneşti Baidoc Florian A 986/3 TP1249/2004 116 120,64
1188 Bihor Drăgăneşti Budau Nicolae A 985 TP1122/2002 101 105,04
1189 Bihor Drăgăneşti Giurgiu Vasile A 984 TP655/ 1997 118 122,72
1190 Bihor Drăgăneşti Baidoc Florian, Baidoc Adriana A 983 CVC 1224/ 2004 106 110,24
1191 Bihor Drăgăneşti Haidu Pasca Traian A 982 TP626/ 1997 144 149,76
1192 Bihor Drăgăneşti Boteanu Elisabeta A 981 TP1058/2002 117 121,68
1193 Bihor Drăgăneşti Baidoc Florian, Baidoc Adriana A 980 CF274 135 140,40
1194 Bihor Drăgăneşti Gabor Maria A 979 CM90/ 2004 134 139,36
1195 Bihor Drăgăneşti Goina Ioan A 978 TP638 158 164,32
1196 Bihor Drăgăneşti Comuna Drăgăneşti DE 974/1 CF404 114 129,96
1197 Bihor Drăgăneşti Parohia Ortodoxă Drăgăneşti A 974/2 CF944 4.353 4.527,12
1198 Bihor Drăgăneşti Parohia Ortodoxă Drăgăneşti A 974/3 CF944 2.049 2.130,96
1199 Bihor Drăgăneşti Parohia Ortodoxă Drăgăneşti A 974/4 CF944 597 620,88
1200 Bihor Drăgăneşti Huisu Teodor A 974/5 CF606 159 165,36
1201 Bihor Drăgăneşti Moraru Giurgiu A 974/6 CF607 195 202,80
1202 Bihor Drăgăneşti Gheban Sav A 974/6 CVC 2345/ 1999 176 183,04
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1203 Bihor Drăgăneşti Gavra Gheorghe A 974/6 TP1052/2002 183 190,32
1204 Bihor Drăgăneşti Gavra Gheorghe A 974/7 TP1052/2002 156 162,24
1205 Bihor Drăgăneşti Gavra Gheorghe A 974/8 TP6682/2006 219 227,76
1206 Bihor Drăgăneşti Kovacs Stefan, Kovacs Petru A 974/8 TP739/ 1995 221 229,84
1207 Bihor Drăgăneşti Hint Dan Ioan A 974/9 TP637/ 1994 149 154,96
1208 Bihor Drăgăneşti Hint Gheorghe A 974/10 TP18322/2011 141 146,64
1209 Bihor Drăgăneşti Jako Elisabeta A 974/11 TP616/ 1994 155 161,20
1210 Bihor Drăgăneşti Balla Iuliana A 974/11 TP619/ 1994 128 133,12
1211 Bihor Drăgăneşti Baidoc Florian, Baidoc Adriana A 974/12 CF613 249 258,96
1212 Bihor Drăgăneşti Boldi Maria, Boldi Floare, Boldi Stela A 974/13 CF614 195 202,80
1213 Bihor Drăgăneşti Mateas Gheorghe A 974/13 TP917/ 1999 199 206,96
1214 Bihor Drăgăneşti Borha Firoanda A 974/14 TP617/ 1994 255 265,20
1215 Bihor Drăgăneşti Fenesi Ghizela, Fenesi Ioan A 974/15 CF 50030 141 146,64
1216 Bihor Drăgăneşti Baidoc Florian, Baidoc Adriana A 974/16 CVC 1657/ 2006 133 138,32
1217 Bihor Drăgăneşti Bunta Alexandru A 974/17 CF618 276 287,04
1218 Bihor Drăgăneşti Miron Rozalia A 974/35 CF600 298 309,92
1219 Bihor Drăgăneşti Aradi Ioan A 974/35 CF600 139 144,56
1220 Bihor Drăgăneşti Cian Adrian Ioan, Cian Crina A 974/34 CVC1772/2001 174 180,96
1221 Bihor Drăgăneşti Tulcan Grigore A 974/19 CF619 282 293,28
1222 Bihor Drăgăneşti Baidoc Florian, Baidoc Adriana A 974/19 CVC 2189/ 2007 231 240,24
1223 Bihor Drăgăneşti Baidoc Florian, Baidoc Adriana A 974/20 CVC 3719/ 2004 399 414,96
1224 Bihor Drăgăneşti Baidoc Florian, Baidoc Adriana A 974/21 CVC 4114/ 2004 211 219,44
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1225 Bihor Drăgăneşti Jurca Nicolae, Jurca Zamfira A 974/22 CF599 252 262,08
1226 Bihor Drăgăneşti Giurgiu Vasile A 974/23 CF602 14 14,56
1227 Bihor Beiuş Parohia Greco-Catolică Beiuş CC 101520 161 4.737,00
1228 Bihor Beiuş Baidoc Florian, Baidoc Adriana CC 101576 12 416,00
1229 Bihor Beiuş S.C. Tibicip Comex - S.R.L. CC 363 36 1.112,00
1230 Bihor Beiuş Biserica Greco-Catolică Beiuş CC 736 4 184,00
1231 Bihor Beiuş S.C. Bertalia - S.R.L. CC 100656 105 3.113,00
1232 Bihor Beiuş Baidoc Florian, Baidoc Adriana CC 101444 134 3.954,00
1233 Bihor Beiuş Parohia Greco-Catolică Beiuş CC 101522 91 2.707,00
1234 Bihor Beiuş Cabau Luminita, Vinter Octavian CC 609 19 619,00
1235 Bihor Beiuş Bunicau Ecaterina CC 982 50 1.518,00
1236 Bihor Beiuş S.C. OMV Petrom Marketing - S.R.L. CC 100864 16 532,00
1237 Bihor Beiuş Ganea Ioan, Ganea Marioara CC 101855 13 445,00
1238 Bihor Beiuş Antal Csaba, Antal Maria Iuliana CC 100417 14 474,00
1239 Bihor Beiuş Dobre Ioan, Dobre Irina CC 271 22 706,00
1240 Bihor Beiuş Cadar Mirela CC 272 39 1.199,00
1241 Bihor Beiuş Stanciu Gheorghe, Stanciu Eugenia CC 273 47 1.431,00
1242 Bihor Beiuş Stanciu Vasile, Stanciu Mirela CC 274 46 1.402,00
1243 Bihor Beiuş Cuciula Liviu, Cuciula Mirela CC 275 47 1.431,00
1244 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1428/28F 32 73,60
1245 Bihor Beiuş Miklo Estera A 1385 34 78,20
1246 Bihor Beiuş Bunta Elisabeta A 100327 49 112,70
1247 Bihor Beiuş Miklo Aranka Aurelia A 100277 35 80,50
1248 Bihor Beiuş Petrut Anamaria Iuliana CC 100364 44 1.344,00
1249 Bihor Beiuş Toros Vig Ioan Csaba A 1383/2 40 92,00
1250 Bihor Beiuş Jurcan Mircea, Jurcan Elena A 1383/1 15 34,50
1251 Bihor Beiuş Miklos Elisabeta A 875 46 105,80
1252 Bihor Beiuş Arvai Angela Elisabeta A 101697 23 52,90
1253 Bihor Beiuş Sulugiuc Elisabeta A 1070 59 135,70
1254 Bihor Beiuş Szabo Zoltan Csaba A 1069 1382 79 181,70
1255 Bihor Beiuş Catriu Margareta A 1381/1 1381/2 311 715,30
1256 Bihor Beiuş Boc Dorin Adrian, Boc Daniela Bianca A 101464 161 370,30
1257 Bihor Beiuş Boc Dorin Adrian, Boc Daniela Bianca A 101373 9 20,70
1258 Bihor Beiuş Boc Dorin Adrian, Boc Daniela Bianca A 101404 26 59,80
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1259 Bihor Beiuş Bota Tanase Vasile A 101403 71 163,30
1260 Bihor Beiuş Halasz Francisc A 1379 29 66,70
1261 Bihor Beiuş Tit Gheorghina A 1379 65 149,50
1262 Bihor Beiuş Popa Emilia, Popa Petru Stelian A 1378 40 92,00
1263 Bihor Beiuş Gyulai Elisabeta A 1377 37 85,10
1264 Bihor Beiuş Csapo Francisc A 1376 24 55,20
1265 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1374/6 5 11,50
1266 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1374/5 33 75,90
1267 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1374/4 8 18,40
1268 Bihor Beiuş Jurca Alexandru A 1374/3 18 41,40
1269 Bihor Beiuş Jurca Vasile A 1374/3 30 69,00
1270 Bihor Beiuş Rosie Petre, Rosie Saveta A 1374/2 15 34,50
1271 Bihor Beiuş Rosie Petre, Rosie Saveta A 1374/2 36 82,80
1272 Bihor Beiuş Lup Miron, Lup Ana A 1374/2 56 128,80
1273 Bihor Beiuş Naghiu Pavel, Naghiu Elisabeta, Naghiu Florica Maria A 1374/1 59 135,70
1274 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1347/3 82 188,60
1275 Bihor Beiuş Tal Marinel, Tal Mihaela Simon, Maduta Aurel A 1348/1 CVC 701/ 2007 27 62,10
1276 Bihor Beiuş Muresan Maria A 1348/3 101386 71 163,30
1277 Bihor Beiuş Lup Miron A 1348/5 Sciv. 696/ 2006 51 117,30
1278 Bihor Beiuş Giurgiu Ecaterina, Popa Victoria A 1348/6 98 225,40
1279 Bihor Beiuş Gudiu Vasile A 1348/7/3 18 41,40
1280 Bihor Beiuş Ciora Ioan, Ciora Florica Adina A 1348/7/2 38 87,40
1281 Bihor Beiuş Gudiu Vasile A 1348/7/1 12 27,60
1282 Bihor Beiuş Cristea Ioan, Cristea Silvia, Popa Tanase Ioan, Popa Monica A 1348/15 47 108,10
1283 Bihor Beiuş Leucuta Gheorghe A 1348/14 48 110,40
1284 Bihor Beiuş Lazau Marioara A 49 112,70
1285 Bihor Beiuş Klein Eduard, Lazau Nicolae A 26 59,80
1286 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 8 18,40
1287 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1348/8 9 20,70
1288 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1348/8 25 57,50
1289 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1348/8 32 73,60
1290 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1348/8 17 39,10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1291 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1348/8 12 27,60
1292 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1348/8 20 46,00
1293 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1346/11 11 25,30
1294 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1346/10 15 34,50
1295 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1346/9 18 41,40
1296 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1346/8 16 36,80
1297 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1346/7 8 18,40
1298 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1346/5 4 9,20
1299 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1346/4 10 23,00
1300 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1346/3 8 18,40
1301 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1348/16 8 18,40
1302 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1348/17 4 9,20
1303 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1348/18 3 6,90
1304 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1348/19 2 4,60
1305 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1348/20 3 6,90
1306 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1348/21 13 29,90
1307 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1348/22 17 39,10
1308 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1348/23 13 29,90
1309 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1348/24 10 23,00
1310 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1348/25 14 32,20
1311 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1348/26 13 29,90
1312 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1348/27 7 16,10
1313 Bihor Beiuş Morut Ioan A 1348/29 101016 45 103,50
1314 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1348/38 10 23,00
1315 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1348/39 8 18,40
1316 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1348/40 8 18,40
1317 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1348/41 10 23,00
1318 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1348/42 14 32,20
1319 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1348/43 6 13,80
1320 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1348/44 32 73,60
1321 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1348/45 49 112,70
1322 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1348/46 45 103,50
1323 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1348/47 30 69,00
1324 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1348/48 23 52,90
1325 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1348/49 47 108,10
1326 Bihor Beiuş Guias Calin Dan, Virva Sanda Luminita Elena, Gavruta Marcela, Domnita Eleonora A 1484/1 281 646,30
1327 Bihor Beiuş Goina Claudiu Adrian, Goina Otilia Marinela A 1484/2 101725 129 296,70
1328 Bihor Beiuş Sala Doru, Sala Rodica, Briscan Sorin CC 1484/3 767 94 2.794,00
1329 Bihor Beiuş S.C. Scuderia Montana - S.R.L. A 1484/3 942 74 170,20
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1330 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1485 5 11,50
1331 Bihor Beiuş Oroian Tudor Ioan, Oroian Anca Lola CC 1488 CM101/2011; CM109/2006 236 6.912,00
1332 Bihor Beiuş Rosie Petre, Rosie Saveta CC 1489/4 CVC 2922/ 2005 54 1.634,00
1333 Bihor Beiuş S.C. Palmi Excom - S.R.L. CC 1489/3 CVC 2494/ 2007 74 2.214,00
1334 Bihor Beiuş S.C. Palmi Excom - S.R.L. CC 1489/1 CVC 3806/ 2006 71 2.127,00
1335 Bihor Beiuş S.C. Desira Impex - S.R.L. CC 1492/4 518 221 6.477,00
1336 Bihor Beiuş S.C. Desira Impex - S.R.L. CC 1492/4 519 204 5.984,00
1337 Bihor Beiuş Degau Ioan Radu CC 1493/1 CD 1281/ 1996 110 3.258,00
1338 Bihor Beiuş Degau Ioan Radu CC 1493/2 CD 1281/ 1996 48 1.460,00
1339 Bihor Beiuş Degau Ioan Radu CC 1494 101466 159 4.679,00
1340 Bihor Beiuş Halasz Iosif, Benedek Mihai A 1496 TP595/ 1994, TP65/ 1992 171 393,30
1341 Bihor Beiuş Balint Ecaterina A 1497/1 CD 1501/ 2010 77 177,10
1342 Bihor Beiuş S.C. Pantano - S.R.L. CC 1497/2 100551 82 2.446,00
1343 Bihor Beiuş Craciun Floare, Craciun Ioan A 1498 1061 58 133,40
1344 Bihor Beiuş Halasz Francisc A 1499 TP539/ 1994 30 69,00
1345 Bihor Beiuş Halasz Francisc A 1500 TP539/ 1994 24 55,20
1346 Bihor Beiuş Fenesi Ferencz, Fenesi Janos, Fenesi Elisabeta, Fenesi Petru, Bumbu Miron Octavian, Halasz Elisabeta, Vura Rozalia A 1502 203 466,90
1347 Bihor Beiuş Grama Alexandru, Grama Catita A 1503 101642 65 149,50
1348 Bihor Beiuş Grama Alexandru, Grama Catita A 1503 101640 71 163,30
1349 Bihor Beiuş Proprietar neidentificat** A 1372/29 45 103,50
1350 Bihor Beiuş Pal Maria, Ile Aurina A 1372/24 TP387/ 1993; TP381/ 1993 805 1.851,50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1351 Bihor Beiuş Toma Ciprian Cosmin A 1358/19 CD 2079/98 278 639,40
1352 Bihor Beiuş Nicodin Ioan, Nicodin Ecaterina A 1358/20 Sciv 1138/ 1997 150 345,00
1353 Bihor Beiuş Blaga Liviu Paul, Blaga Adriana A 1358/22 CVC 766/ 2005 150 345,00
1354 Bihor Beiuş Blaga Liviu Paul, Blaga Adriana A 1358/22 100372 133 305,90
1355 Bihor Beiuş Leucuta Nicu A 1358/23 CF 6077 116 266,80
1356 Bihor Beiuş Fofiu Nicolae, Fofiu Felicia A 1358/11 24 55,20
1357 Bihor Beiuş Stanca Petru A 1358/3 38 87,40
1358 Bihor Beiuş Tonca Sorin Daniel A 989 125 287,50
1359 Bihor Beiuş Stanca Petru A 1358/3 231 531,30
1360 Bihor Beiuş Popa Florica A 837 81 186,30
1361 Bihor Beiuş Borha Alexandru Calin A 829 123 282,90
1362 Bihor Beiuş Parohia Ortodoxă Mizies A 1358/8 38 87,40
1363 Bihor Beiuş Roman Gheorghe A 1358/7 174 400,20
1364 Bihor Beiuş Camenita Fironduta A 1358/6 24 55,20
1365 Bihor Beiuş Balog Elisabeta A 1358/6 47 108,10
1366 Bihor Beiuş Pantea Ioan, Pantea Gabriala Alina A 1358/3 101 232,30
1367 Bihor Beiuş Domocos Florin A 1350/2 421 968,30
1368 Bihor Beiuş Peti Iosif Alin A 1352/5 CVC 1385/ 2005 156 358,80
1369 Bihor Beiuş Tirica Ioana Smaranda A 1352/4 CM130/2000 285 655,50
1370 Bihor Beiuş Iuhas Viorel A 1352/3 TP35/ 1992 289 664,70
1371 Bihor Beiuş Cuc Mircea, Cuc Viorica A 1352/2 CVC 3587/ 2009 247 568,10
1372 Bihor Beiuş Teaha Monica Virginia A 1352/1 CM 206/ 2004 27 62,10
1373 Bihor Pocola Comuna Pocola F 489 1.902 1.331,40
1374 Bihor Pocola Bulc Teodor A 474 TP260/ 1995 360 280,80
1375 Bihor Pocola Bulc Teodor A 472 TP260/ 1995 1.453 1.133,34
1376 Bihor Pocola Comuna Pocola DE 471 474 402,90
1377 Bihor Pocola Coroi Eva A 470 TP670/ 2002 55 42,90
1378 Bihor Pocola Ile Salvina A 470 CM271/2001 158 123,24
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1379 Bihor Pocola Leuca Miron, Leuca Silvia, Leuca Ionel A 469 TP693/ 2002 55 42,90
1380 Bihor Pocola Popa Varvoara A 469 TP809/ 2002 48 37,44
1381 Bihor Pocola Laza Miron A 468 TP8/ 1993 83 64,74
1382 Bihor Pocola Laza Miron A 467/2 TP8/ 1993 42 32,76
1383 Bihor Pocola Buda Dorina Livia A 467/4 TP2/ 2001 31 24,18
1384 Bihor Pocola Buda Dorina Livia, Buda Victor A 467/3 TP1645/1998 30 23,40
1385 Bihor Pocola Isoc Maria A 466/2 TP551/ 1999 45 35,10
1386 Bihor Pocola Gavruta Ioan Viorel, Gavruta Calin Daniel, Gavruta Anca Florica A 466/1 CM215/2004 51 39,78
1387 Bihor Pocola Frent Monica, Frent Marius A 465/2 CVC 6173/ 2006 102 79,56
1388 Bihor Pocola Buda Dorina Livia A 465/9 CL2/ 2001 47 36,66
1389 Bihor Pocola Vancu Eva, Frent Dorel A 465/10 CM28/ 2005 38 29,64
1390 Bihor Pocola Floare Gheorghe A 465/7 34 26,52
1391 Bihor Pocola Floare Gheorghe A 465/6 67 52,26
1392 Bihor Pocola Frent Ioan A 465/5 TP807/ 2002 124 96,72
1393 Bihor Pocola Comuna Pocola DE 459 19 16,15
1394 Bihor Pocola Bulc Teodor F 443 TP260/ 1995 170 119,00
1395 Bihor Pocola Gavruta Ioan Viorel, Gavruta Calin Daniel, Gavruta Anca Florica F 442 CM289/2004 797 557,90
1396 Bihor Pocola Comuna Pocola DE 441 13 10,01
1397 Bihor Pocola Popa Ioan A 440 TP385/ 1996 1.110 865,80
1398 Bihor Pocola Carje Mihai A 619/2 TP247/ 1995 340 265,20
1399 Bihor Pocola Popa Ioan A NC95 TP385/ 1996 544 424,32
1400 Bihor Pocola Buha Dana, Tudor Angela A 619/2 CM323/2007 702 547,56
1401 Bihor Pocola Comuna Pocola DE 173 342 290,70
1402 Bihor Pocola Teren la dispoziţia comisiei locale* CC 109/9 641 12.582,83
1403 Bihor Pocola Morut Vasile CC 44 TP1163 24 471,12
1404 Bihor Pocola Vancu Ancuta Anisoara, Bota Florentina Ionela, Vancu Florica CC 41 CM 13898/ 2011 9 176,67
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1405 Bihor Pocola Comuna Pocola DE 309 88 67,76
1406 Bihor Pocola Galasel Floare, Galasel Vasile F NC54 96 67,20
1407 Bihor Pocola Stoica Floare F 332 TP98/ 1994 718 502,60
1408 Bihor Pocola Comuna Pocola DE 333 25 19,25
1409 Bihor Pocola Tal Florian, Tal Florica A 50243 56 43,68
1410 Bihor Pocola Tal Florin A 50242 195 152,10
1411 Bihor Pocola Tal Florin A 50234 8 6,24
1412 Bihor Pocola Ujoc Valentina Lucia A 50232 19 14,82
1413 Bihor Pocola Tal Florin A 50231 37 28,86
1414 Bihor Pocola Tal Florin A 50230 42 32,76
1415 Bihor Pocola Tal Florin A 50229 32 24,96
1416 Bihor Pocola Tal Florin A 50228 22 17,16
1417 Bihor Pocola Tal Florin A 50227 20 15,60
1418 Bihor Pocola Tal Florin A 50226 119 92,82
1419 Bihor Pocola Tal Florin A 50225 43 33,54
1420 Bihor Pocola Lung Ioan, Lung Nicoleta Laura A NC88 CVC 1182/ 2001 52 40,56
1421 Bihor Pocola Comuna Pocola DE 344 967 821,95
1422 Bihor Pocola Carje Sav A 347 TP515/ 1999 1.052 820,56
1423 Bihor Pocola Carje Gheorghe A 349 TP117/ 1997 864 673,92
1424 Bihor Pocola Lupau Dana Sanda, Lupau Ioan Alexandru F 356/2 CVC 5652/ 2006 139 97,30
1425 Bihor Pocola Sandor Cirje F 356/1 CM110/2005 412 288,40
1426 Bihor Pocola S.C. Valcavalina - S.R.L. F 356/1 CVC 1513/ 2006 219 153,30
1427 Bihor Pocola Marcu Sav A 360 TP736/ 2002 379 295,62
1428 Bihor Pocola Marcut Gavril, Gavra Ana, Birta Florica F 361 TP113/ 1994 182 127,40
1429 Bihor Pocola Leuca Maria F 389 TP448/ 1997 27 18,90
1430 Bihor Pocola Binselan Miron A 387 CF859 123 95,94
1431 Bihor Pocola Mascas Florian, Mascas Maria A 386/2 CF317 57 44,46
1432 Bihor Pocola Mascas Teodor, Mascas Maria A 386/2 CF259 21 16,38
1433 Bihor Pocola Mascas Terentie, Mascas Mihai, Mascas Maria, Mascas Catita, Mascas Gavrila A 386/1 CF C215 7 5,46
1434 Bihor Pocola Cuc Ioan A NC59 CVC 2034/ 2008 38 29,64
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1435 Bihor Pocola Comuna Pocola P 2019/2 599 419,30
1436 Bihor Pocola Teren la dispoziţia comisiei locale* F 363/1 CF1 30 21,00
1437 Bihor Pocola Teren la dispoziţia comisiei locale* PD 367 CF2 4.175 3.841,00
1438 Bihor Pocola Teren la dispoziţia comisiei locale* PD 365 CF118 1.721 1.583,32
1439 Bihor Pocola Asociaţia Urbarială Petrani PD 827/1 CF2 3.599 3.311,08
1440 Bihor Pocola Asociaţia Urbarială Petrani PD 827/2 CF2 269 247,48
1441 Bihor Pocola Comuna Pocola DE 490/1 143 121,55
1442 Bihor Pocola Bar Ioan A 490/3 TP222/ 1994 62 48,36
1443 Bihor Pocola Flore Ioan, Ciupa Vasile, Ciupa Dan Viorel, Ciupa Ioan Daniel, Fat Elena A 490/4 TP 18828 211 164,58
1444 Bihor Pocola Ban Adrian A 490/7 NC41 391 304,98
1445 Bihor Pocola Comuna Pocola DE 493 28 23,80
1446 Bihor Pocola Puie Raveica, Negrea Sofia A 495 TP105/ 1994 158 123,24
1447 Bihor Pocola Laza Ioan A 496 TP108/ 1994 90 70,20
1448 Bihor Pocola Laza Ioan A 501/2 CF278 2 1,56
1449 Bihor Pocola Laza Floare A 502/1 CF294 21 16,38
1450 Bihor Pocola Scurtu Ana Maria A 502/2 TP11/ 1993 7 5,46
1451 Bihor Pocola Laza Alexandru A 502/2 TP10/ 1993 8 6,24
1452 Bihor Pocola Laza Vasile A 502/2 TP9/ 1993 9 7,02
1453 Bihor Pocola Flore Gheorghe, Lazar Firoanda A 505/4 TP9/ 1993 17 13,26
1454 Bihor Pocola Laza Vasile, Matica Zamfira A 505/5 CF6 3 2,34
1455 Bihor Pocola Laza Vasile A 505/1B TP441/ 1997 8 6,24
1456 Bihor Pocola Bar Alexandru A 508 TP684/ 2002 21 16,38
1457 Bihor Pocola Oaie Ioan A 508 TP258/ 1995 20 15,60
1458 Bihor Pocola Laza Gavril A 508 18 14,04
1459 Bihor Pocola Teren la dispoziţia comisiei locale* A 509/1 21 16,38
1460 Bihor Pocola Lucuta Gavril A 520/4 CF432 5 3,90
1461 Bihor Pocola Lucuta Gavril A 520/5 CF432 35 27,30
1462 Bihor Pocola Lucuta Gavril A 520/6 CF432 41 31,98
1463 Bihor Pocola Lucuta Gavril A 520/7 CF432 55 42,90
1464 Bihor Pocola Macavei Maria, Dringo Firoanda, Dringo Gheorghe A 520/8 TP200/ 1994 103 80,34
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1465 Bihor Pocola Macavei Maria, Dringo Firoanda, Dringo Gheorghe A 520/9 TP200/ 1994 130 101,40
1466 Bihor Pocola Leuca Aurel A 520/10 TP87/ 1994 119 92,82
1467 Bihor Pocola Leuca Maria A 520/11 TP350/ 1993 107 83,46
1468 Bihor Pocola Buda Victor, Buda Dorina Livia A 520/12 CVC 1645/ 1998 90 70,20
1469 Bihor Pocola Stanca Ioan A 520/13 CF438 69 53,82
1470 Bihor Pocola Stanca Ioan A 520/14 CF439 54 42,12
1471 Bihor Pocola Ferent Viorel, Ferent Catita A 520/15 TP619/ 2001 46 35,88
1472 Bihor Pocola Ferent Viorel, Ferent Catita A 520/16 TP619/ 2001 41 31,98
1473 Bihor Pocola Ignat Vasile A 520/17 TP12/ 1993 42 32,76
1474 Bihor Pocola Ignat Vasile A 520/18 TP12/ 1993 50 39,00
1475 Bihor Pocola Stanca Petru A 520/19 TP245 52 40,56
1476 Bihor Pocola Stanca Petru A 520/20 TP245 42 32,76
1477 Bihor Pocola Leucuta Teodor A 520/21 TP74/ 1994 11 8,58
1478 Bihor Pocola Stanca Petru A 520/22 TP245 10 7,80
1479 Bihor Pocola Leucuta Teodor A 520/23 TP74/ 1994 35 27,30
1480 Bihor Pocola Teren la dispoziţia comisiei locale* A 520/24 17 13,26
1481 Bihor Pocola Leucuta Teodor A 520/25 TP74/ 1994 77 60,06
1482 Bihor Pocola Ilie Silvana A 520/26 CM271/2001 95 74,10
1483 Bihor Pocola Dringo Gheorghe, Dringo Firoanda, Macovei Maria A 520/27 TP200/ 1994 76 59,28
1484 Bihor Pocola Albut Ioan A 520/28 CM34/ 2009 39 30,42
1485 Bihor Pocola Dringo Petru A 520/29 TP892/ 2005 19 14,82
1486 Bihor Pocola Igas Silvia, Igas Vasile A 520/30 CD825/2010 2 1,56
1487 Bihor Pocola Comuna Pocola DE 519 48 40,80
1488 Bihor Pocola Sferle Cornel A 512/4 CF472 229 178,62
1489 Bihor Pocola Frentiu Ioan A 512/5 CF472 127 99,06
1490 Bihor Pocola Ciupa Vasile, Ciupa Dan Viorel, Ciupa Dorin Vasile, Ciupa Ioan Daniel A 512/6 CM75/ 2008 163 127,14
1491 Bihor Pocola Stanca Ioan A 512/7 CF474 110 85,80
1492 Bihor Pocola Salajan Floare, Petrogan Nicolae A 512/8 CF558 93 72,54
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1493 Bihor Pocola Leuca Zamfira A 512/9 CF477 72 56,16
1494 Bihor Pocola Frentiu Ioan A 512/10 CF478 74 57,72
1495 Bihor Pocola Flore Moise A 512/11 CF485 27 21,06
1496 Bihor Pocola Flore Moise A 512/12 CF485 61 47,58
1497 Bihor Pocola Teren la dispoziţia comisiei locale* A 512/13 12 9,36
1498 Bihor Pocola Judea Iosif A NC78 CVC 5509/ 2008 1.108 864,24
1499 Bihor Pocola Pasca Emilia A 603 TP873/ 2005 558 435,24
1500 Bihor Pocola Comuna Pocola DE 604 24 20,40
1501 Bihor Pocola Cargea Nicolae Savu A 613/2 703 548,34
1502 Bihor Pocola Bolcas Sorin A 614/2 CM309/1999 18 14,04
1503 Bihor Pocola Marcu Sav A 614/3 TP736/ 2006 47 36,66
1504 Bihor Pocola Marcu Sav A 615 TP736/ 2006 19 14,82
1505 Bihor Pocola Comuna Pocola DE 616 10 8,50
1506 Bihor Pocola Ardelean Sav, Ardelean Floare, Ardelean Varvara A 171 TP202/ 1991 83 64,74
1507 Bihor Pocola Comuna Pocola DE 112 330 280,50
1508 Bihor Pocola Teren la dispoziţia comisiei locale* CC 109/9 1.075 21.102,25
1509 Bihor Pocola Comuna Pocola F 5 10 7,00
1510 Bihor Pocola Comuna Pocola DE 4 13 10,01
1511 Bihor Pocola Nicula Simion Petric, Nicula Simona Carmen CC 5 CVC 2090/ 2000 47 922,61
1512 Bihor Pocola Mascas Florian, Mascas Maria CC 1 165/ 1968 118 2.316,34
1513 Bihor Pocola Turle Greta CC A2/6 41 804,83
1514 Bihor Pocola Lingurar Calin CC A2/11 50132 43 844,09
1515 Bihor Pocola Sora Florica CC A2/14 TP536/ 1999 50 981,50
1516 Bihor Pocola Sora Florica CC A2/9 TP536/ 1999 46 902,98
1517 Bihor Pocola Popa Viorica CC A2/18 TP250 31 608,53
1518 Bihor Pocola Gabor Ioan CC A2/19 48 942,24
1519 Bihor Pocola Gabor Ioan CC A2/20 TP884/ 2005 39 765,57
1520 Bihor Pocola Comuna Pocola DE 448 786 668,10
1521 Bihor Pocola S.C. Agromec-Beiuş - S.A. CC 430/5 473 9.284,99
1522 Bihor Pocola Tal Florian, Tal Florica CC 430/3 640 12.563,20
1523 Bihor Pocola Teren la dispoziţia comisiei locale* F 430/6 CF1 2.989 2.092,30
1524 Bihor Pocola Teren la dispoziţia comisiei locale* F 378 CF1 875 612,50
1525 Bihor Pocola Mihele Florica, Fat Elena, Gavruta Catita A 377 TP677/ 2002 188 146,64
1526 Bihor Pocola Tal Marinel, Tal Mihaela Simona A 377 CF580 225 175,50

* Deţinător până la soluţionarea cererilor, conform legislaţiei în vigoare. ** Pentru toate poziţiile în care se regăseşte menţiunea „Proprietar neidentificat**“, numele proprietarilor va fi identificat ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1076/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1076 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1076/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu