Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1065 din 26.11.2014

privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 888 din 05 decembrie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IAnexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Se aprobă actualizarea valorilor de inventar şi, după caz, modificarea denumirii şi descrierii tehnice ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1. 2. Se aprobă actualizarea datelor din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare pentru imobilele aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2. 3. Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, înscris în inventarul centralizat al bunurilor care aparţin domeniului public al statului la poziţia cu nr. MF 102113, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3. 4. Se aprobă actualizarea datelor din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a comasării unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Laboratorul Central Fitosanitar, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4. 5. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul IIMinisterul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei hotărâri. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Daniel Constantin Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu Ministrul delegat pentru buget, Darius-Bogdan Vâlcov
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru unele unităţi din subordine pentru care se actualizează valorile de inventar şi, după caz, se modifică denumirea şi/sau descrierea tehnică

Nr. crt. Nr. MFP şi codul de clasificare Administratorul bunului (denumirea, CUI) Denumirea bunului Descrierea tehnică Valoarea de inventar (lei)
1 MF 34096, cod 8.05.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880; Teren suprafaţă totală Arad S = 1,95 ha 159.617
2 MF 154583, cod 8.05.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880; Teren S = 3,27 ha, în parcelele: A126/4-0,5 ha; A126/5-0,5 ha; A126/6-0,5 ha; A126/7-0,5 ha; A126/10-0,8 ha; A126/12-0,47 ha 1.271.300
3 MF 34102, cod 8.05.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880; Teren suprafaţă totală Hărman S-39,71 ha 3.976.611
4 MF 152126, cod 8.05.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880; Teren S-23,68 ha, în parcela A761/2-23,68 ha 2.371.346
Nr. crt. Nr. MFP şi codul de clasificare Administratorul bunului (denumirea, CUI) Denumirea bunului Descrierea tehnică Valoarea de inventar (lei)
5 MF 34104, cod 8.05.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880; Teren suprafaţă totală Râmnicu Sărat S-42 ha 709.221
6 MF 34108, cod 8.05.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880; Teren suprafaţă totală Dej S-27,62 ha 313.556
7 MF 34110, cod 8.05.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880; Teren suprafaţă totală Turda S-16,01 ha 185.164
8 MF 34111, cod 8.05.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880; Teren suprafaţă totală Cogealac S-40,50 ha 413.727
9 MF 34112, cod 8.05.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880; Teren suprafaţă totală Ovidiu S-15,24 ha 482.264
10 MF 34113, cod 8.05.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880; Teren suprafaţă totală Târgu Secuiesc S-30,30 ha 453.787
11 MF 34114, cod 8.05.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880; Teren suprafaţă totală Târgovişte S-36,9011 ha, CF 70417, CF 71578, CF 70402 1.439.336
12 MF 152138, cod 8.05.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880; Teren S-13,77 ha, în parcela T66 A403-13,77 ha, CF 71529 542.559
13 MF 34116, cod 8.05.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880; Teren suprafaţă totală Portăreşti S-40,25 ha 184.455
14 MF 152132, cod 8.05.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880; Teren extravilan agricol S-10.00 ha, parcela A89 = 10 ha 48.099
15 MF 34121, cod 8.05.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880; Teren suprafaţă totală Luduş S-37,63 ha 331.326
16 MF 34125, cod 8.05.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880; Teren suprafaţă totală Sibiu S-40,88 ha 6.317.942
17 MF 34126, cod 8.05.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880; Teren suprafaţă totală Rădăuţi S-39,45 ha 398.194
18 MF 34127, cod 8.05.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880; Teren suprafaţă totală Troianu S-40,42 ha 704.738
19 MF 34129, cod 8.05.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880; Teren suprafaţă totală Peciu Nou S-42,36 ha 813.431
20 MF 152131, cod 8.05.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880; Teren S-14 ha, în parcela A-1392 = 14 ha 215.619
21 MF 34132, cod 8.05.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880; Teren suprafaţă totală Negreşti S-41,60 ha 639.635
22 MF 152130, cod 8.05.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880; Teren S-28,40 ha, în parcele A-18 = 2,0 ha, A-24 = 7,40 ha, A-22 = 9,5 ha, A-20 = 9,5 ha 436.673
23 MF 38189, cod 8.29.08 Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, CUI – 4316228 Teren incintă Suprafaţa - 6.483 mp, CF 213414 952.770
24 MF 38191, cod 8.28.03 Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, CUI – 4316228 Clădire laborator nematologie Băneasa Sc = 180 mp; P; Sd = 180 mp; cărămidă 170.740
25 MF 38192, cod 8.28.10 Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, CUI – 4316228 Magazie pesticide Sc = 298 mp; P; Sd = 298 mp; prefabricate; CF 213414 46.510
26 MF 38193, cod 8. 28.10 Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, CUI – 4316228 Magazie pesticide Sc = 411 mp, P; Sd = 411 mp; cărămidă; CF 213414 139.670
27 MF 102113, cod 8. 28.10 Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, CUI – 4316228 Adăpost meteo 290
28 MF 147541, cod 8.28.13 Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, CUI – 4316228 Centrala termică 1.970
Nr. crt. Nr. MFP şi codul de clasificare Administratorul bunului (denumirea, CUI) Denumirea bunului Descrierea tehnică Valoarea de inventar (lei)
29 MF 147542, cod 8.28.10 Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, CUI – 4316228 Împrejmuire, alimentare cu apă 52.310
30 MF 28329, cod 8.28.10 Direcţia pentru Agricultură Brăila, CUI – 4343087 Magazie fitosanitară Suprafaţa construită = suprafaţa desfăşurată - 288 mp; curte - 1.219 mp, P, cărămidă 236.000
31 MF 37287, cod 8.28.10 Direcţia pentru agricultură Brăila, CUI – 4343087 Sediu DAJ Brăila + garaje Suprafaţa construită = 1.060 mp, din care: garaje - 155 mp; suprafaţa desfăşurată - 3.399 mp; Teren - 2.881 mp, S+P+Et. 1, CF 77894 4.277.000
32 MF 26167, cod 8.28.03 Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Neamţ, CUI - 2613516 Laborator Agrochimic-Pedologic Piatra-Neamţ Suprafaţa construită - 230 mp, Suprafaţa desfăşurată - 489,80 mp, Parter + Et. 1; Teren - 4.391 mp; CF 55439 1.059.158

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti a căror unitate de administrare s-a schimbat

Nr. crt. Nr. MFP şi codul de clasificare Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil (denumirea, CUI) Persoana juridică la care se transmite bunul imobil Denumirea bunului Adresa Valoarea de inventar (lei)
1 MF 147541, cod 8.28.13 Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, CUI - 4316228 Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor; CUI - 2593494 Centrala termică Municipiul Bucureşti; sectorul 1, bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 20 1.970
2 MF 147542, cod 8.28.10 Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, CUI - 4316228 Laboratorul Central Fitosanitar, CUI - 27308429 Împrejmuire, alimentare cu apă Municipiul Bucureşti; sectorul 1, bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 20 52.310

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

Nr. crt. Nr. MFP şi codul de clasificare Administratorul bunului imobil (denumirea, CUI) Denumirea bunului Descrierea tehnică Valoarea de inventar (lei)
1 MF 102113, cod 8.28.10 Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, CUI - 4316228 Adăpost meteo 290

ANEXA Nr. 4DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului rezultat ca urmare a comasării unor bunuri*) aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru Laboratorul Central Fitosanitar

Nr. crt. Nr. MFP şi codul de clasificare Administratorul bunului imobil (denumirea, CUI) Denumirea bunului Descrierea tehnică Valoarea de inventar (lei)
33 MF 102117, cod 8.28.03 Laboratorul Central Fitosanitar, CUI - 27308429 Clădire laborator reziduuri P+1 Clădire toxicologie D = Sd = 131,01 mp; P = Sd = 188,01 mp; E = Sd = 177,92 mp; Sd total = 496,92 mp Staţie pompare apă = 5,575 mp; teren aferent = 226,750 mp; împrejmuire, alimentare cu apă 715.876

*) Bunurile care fac obiectul comasării sunt cele înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, la poziţiile cu nr. MF 102117 şi MF 147542 (care se radiază).


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1065/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1065 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu