Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1065 din 26.11.2014

privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 888 din 05 decembrie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IAnexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Se aprobă actualizarea valorilor de inventar şi, după caz, modificarea denumirii şi descrierii tehnice ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1. 2. Se aprobă actualizarea datelor din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare pentru imobilele aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2. 3. Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, înscris în inventarul centralizat al bunurilor care aparţin domeniului public al statului la poziţia cu nr. MF 102113, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3. 4. Se aprobă actualizarea datelor din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a comasării unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Laboratorul Central Fitosanitar, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4. 5. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul IIMinisterul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei hotărâri. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Daniel Constantin Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu Ministrul delegat pentru buget, Darius-Bogdan Vâlcov
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru unele unităţi din subordine pentru care se actualizează valorile de inventar şi, după caz, se modifică denumirea şi/sau descrierea tehnică

Nr. crt. Nr. MFP şi codul de clasificare Administratorul bunului (denumirea, CUI) Denumirea bunului Descrierea tehnică Valoarea de inventar (lei)
1 MF 34096, cod 8.05.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880; Teren suprafaţă totală Arad S = 1,95 ha 159.617
2 MF 154583, cod 8.05.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880; Teren S = 3,27 ha, în parcelele: A126/4-0,5 ha; A126/5-0,5 ha; A126/6-0,5 ha; A126/7-0,5 ha; A126/10-0,8 ha; A126/12-0,47 ha 1.271.300
3 MF 34102, cod 8.05.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880; Teren suprafaţă totală Hărman S-39,71 ha 3.976.611
4 MF 152126, cod 8.05.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880; Teren S-23,68 ha, în parcela A761/2-23,68 ha 2.371.346
Nr. crt. Nr. MFP şi codul de clasificare Administratorul bunului (denumirea, CUI) Denumirea bunului Descrierea tehnică Valoarea de inventar (lei)
5 MF 34104, cod 8.05.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880; Teren suprafaţă totală Râmnicu Sărat S-42 ha 709.221
6 MF 34108, cod 8.05.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880; Teren suprafaţă totală Dej S-27,62 ha 313.556
7 MF 34110, cod 8.05.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880; Teren suprafaţă totală Turda S-16,01 ha 185.164
8 MF 34111, cod 8.05.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880; Teren suprafaţă totală Cogealac S-40,50 ha 413.727
9 MF 34112, cod 8.05.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880; Teren suprafaţă totală Ovidiu S-15,24 ha 482.264
10 MF 34113, cod 8.05.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880; Teren suprafaţă totală Târgu Secuiesc S-30,30 ha 453.787
11 MF 34114, cod 8.05.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880; Teren suprafaţă totală Târgovişte S-36,9011 ha, CF 70417, CF 71578, CF 70402 1.439.336
12 MF 152138, cod 8.05.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880; Teren S-13,77 ha, în parcela T66 A403-13,77 ha, CF 71529 542.559
13 MF 34116, cod 8.05.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880; Teren suprafaţă totală Portăreşti S-40,25 ha 184.455
14 MF 152132, cod 8.05.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880; Teren extravilan agricol S-10.00 ha, parcela A89 = 10 ha 48.099
15 MF 34121, cod 8.05.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880; Teren suprafaţă totală Luduş S-37,63 ha 331.326
16 MF 34125, cod 8.05.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880; Teren suprafaţă totală Sibiu S-40,88 ha 6.317.942
17 MF 34126, cod 8.05.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880; Teren suprafaţă totală Rădăuţi S-39,45 ha 398.194
18 MF 34127, cod 8.05.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880; Teren suprafaţă totală Troianu S-40,42 ha 704.738
19 MF 34129, cod 8.05.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880; Teren suprafaţă totală Peciu Nou S-42,36 ha 813.431
20 MF 152131, cod 8.05.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880; Teren S-14 ha, în parcela A-1392 = 14 ha 215.619
21 MF 34132, cod 8.05.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880; Teren suprafaţă totală Negreşti S-41,60 ha 639.635
22 MF 152130, cod 8.05.03 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880; Teren S-28,40 ha, în parcele A-18 = 2,0 ha, A-24 = 7,40 ha, A-22 = 9,5 ha, A-20 = 9,5 ha 436.673
23 MF 38189, cod 8.29.08 Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, CUI – 4316228 Teren incintă Suprafaţa - 6.483 mp, CF 213414 952.770
24 MF 38191, cod 8.28.03 Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, CUI – 4316228 Clădire laborator nematologie Băneasa Sc = 180 mp; P; Sd = 180 mp; cărămidă 170.740
25 MF 38192, cod 8.28.10 Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, CUI – 4316228 Magazie pesticide Sc = 298 mp; P; Sd = 298 mp; prefabricate; CF 213414 46.510
26 MF 38193, cod 8. 28.10 Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, CUI – 4316228 Magazie pesticide Sc = 411 mp, P; Sd = 411 mp; cărămidă; CF 213414 139.670
27 MF 102113, cod 8. 28.10 Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, CUI – 4316228 Adăpost meteo 290
28 MF 147541, cod 8.28.13 Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, CUI – 4316228 Centrala termică 1.970
Nr. crt. Nr. MFP şi codul de clasificare Administratorul bunului (denumirea, CUI) Denumirea bunului Descrierea tehnică Valoarea de inventar (lei)
29 MF 147542, cod 8.28.10 Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, CUI – 4316228 Împrejmuire, alimentare cu apă 52.310
30 MF 28329, cod 8.28.10 Direcţia pentru Agricultură Brăila, CUI – 4343087 Magazie fitosanitară Suprafaţa construită = suprafaţa desfăşurată - 288 mp; curte - 1.219 mp, P, cărămidă 236.000
31 MF 37287, cod 8.28.10 Direcţia pentru agricultură Brăila, CUI – 4343087 Sediu DAJ Brăila + garaje Suprafaţa construită = 1.060 mp, din care: garaje - 155 mp; suprafaţa desfăşurată - 3.399 mp; Teren - 2.881 mp, S+P+Et. 1, CF 77894 4.277.000
32 MF 26167, cod 8.28.03 Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Neamţ, CUI - 2613516 Laborator Agrochimic-Pedologic Piatra-Neamţ Suprafaţa construită - 230 mp, Suprafaţa desfăşurată - 489,80 mp, Parter + Et. 1; Teren - 4.391 mp; CF 55439 1.059.158

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti a căror unitate de administrare s-a schimbat

Nr. crt. Nr. MFP şi codul de clasificare Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil (denumirea, CUI) Persoana juridică la care se transmite bunul imobil Denumirea bunului Adresa Valoarea de inventar (lei)
1 MF 147541, cod 8.28.13 Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, CUI - 4316228 Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor; CUI - 2593494 Centrala termică Municipiul Bucureşti; sectorul 1, bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 20 1.970
2 MF 147542, cod 8.28.10 Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, CUI - 4316228 Laboratorul Central Fitosanitar, CUI - 27308429 Împrejmuire, alimentare cu apă Municipiul Bucureşti; sectorul 1, bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 20 52.310

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

Nr. crt. Nr. MFP şi codul de clasificare Administratorul bunului imobil (denumirea, CUI) Denumirea bunului Descrierea tehnică Valoarea de inventar (lei)
1 MF 102113, cod 8.28.10 Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, CUI - 4316228 Adăpost meteo 290

ANEXA Nr. 4DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului rezultat ca urmare a comasării unor bunuri*) aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru Laboratorul Central Fitosanitar

Nr. crt. Nr. MFP şi codul de clasificare Administratorul bunului imobil (denumirea, CUI) Denumirea bunului Descrierea tehnică Valoarea de inventar (lei)
33 MF 102117, cod 8.28.03 Laboratorul Central Fitosanitar, CUI - 27308429 Clădire laborator reziduuri P+1 Clădire toxicologie D = Sd = 131,01 mp; P = Sd = 188,01 mp; E = Sd = 177,92 mp; Sd total = 496,92 mp Staţie pompare apă = 5,575 mp; teren aferent = 226,750 mp; împrejmuire, alimentare cu apă 715.876

*) Bunurile care fac obiectul comasării sunt cele înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, la poziţiile cu nr. MF 102117 şi MF 147542 (care se radiază).


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1065/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1065 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu