E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1036 din 28 august 2003

pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 644 din 10 septembrie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 31/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 92 din 14 februarie 2003, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Alineatele (5) si (6) ale articolului 2 vor avea urmatorul cuprins:
    "(5) Pentru contribuabilii persoane fizice cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal propriu se depune personal sau prin reprezentant, pe baza de procura autentica sau de imputernicire avocatiala.
    (6) Pentru contribuabilii persoane juridice cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal se depune de catre reprezentantul legal al acestora sau prin reprezentant, pe baza de procura autentica sau de imputernicire avocatiala."
    2. Anexa se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    FAPTELE CARE SE INSCRIU IN CAZIERUL FISCAL AL CONTRIBUABILILOR, PREVAZUTE DE LEGISLATIA IN VIGOARE

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    C - Conditii de inscriere in cazierul fiscal
    R - repetabilitate
    P - perioada (ani)

 ______________________________________________________________________________
|              A. Fapte care potrivit legii constituie infractiuni             |
|______________________________________________________________________________|
|Cod  |   Descriere fapta  | Act normativ  | Act normativ  | Sanctiunea    | C |
|fapta|                    | care prevede  | care prevede  | prevazuta     |   |
|     |                    | fapta         | sanctiunea    | de lege       |   |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|___|
|     |                    |               |               |               |R|P|
|_____|____________________|_______________|____________ __|_______________|_|_|
|1.01 |Refuzul de a        |Art. 9 din     |Art. 9 din     |Inchisoare de  |1|-|
|     |prezenta organelor  |Legea          |Legea          |la 6 luni la   | | |
|     |de control,         |nr. 87/1994    |nr. 87/1994    |3 ani sau      | | |
|     |imputernicite       |pentru         |pentru         |amenda         | | |
|     |conform legii,      |combaterea     |combaterea     |               | | |
|     |documentele         |evaziunii      |evaziunii      |               | | |
|     |justificative si    |fiscale,       |fiscale,       |               | | |
|     |actele de evidenta  |republicata    |republicata    |               | | |
|     |contabila, precum si|               |               |               | | |
|     |bunurile materiale  |               |               |               | | |
|     |supuse impozitelor, |               |               |               | | |
|     |taxelor si          |               |               |               | | |
|     |contributiilor la   |               |               |               | | |
|     |fondurile publice,  |               |               |               | | |
|     |in vederea          |               |               |               | | |
|     |stabilirii          |               |               |               | | |
|     |obligatiilor        |               |               |               | | |
|     |bugetare            |               |               |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|1.02 |Neintocmirea,       |Art. 10 alin.  |Art. 10 alin.  |Inchisoare de  |1|-|
|     |intocmirea          |(1) din Legea  |(1) din Legea  |la 6 luni la   | | |
|     |incompleta sau      |nr. 87/1994    |nr. 87/1994    |5 ani si       | | |
|     |necorespunzatoare a |pentru         |pentru         |interzicerea   | | |
|     |documentelor primare|combaterea     |combaterea     |unor drepturi  | | |
|     |ori acceptarea de   |evaziunii      |evaziunii      |sau cu amenda  | | |
|     |astfel de documente |fiscale,       |fiscale,       |               | | |
|     |in scopul           |republicata    |republicata    |               | | |
|     |impiedicarii        |               |               |               | | |
|     |verificarilor       |               |               |               | | |
|     |financiar-contabile,|               |               |               | | |
|     |daca fapta a avut   |               |               |               | | |
|     |drept consecinta    |               |               |               | | |
|     |diminuarea          |               |               |               | | |
|     |veniturilor sau     |               |               |               | | |
|     |surselor impozabile |               |               |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|1.03 |Punerea in          |Art. 10 alin.  |Art. 10 alin.  |Inchisoare de  |1|-|
|     |circulatie, in orice|(2) din Legea  |(2) din Legea  |la 6 luni la   | | |
|     |mod, fara drept sau |nr. 87/1994    |nr. 87/1994    |5 ani si       | | |
|     |detinerea in vederea|pentru         |pentru         |interzicerea   | | |
|     |punerii in          |combaterea     |combaterea     |unor drepturi  | | |
|     |circulatie, fara    |evaziunii      |evaziunii      |sau cu amenda  | | |
|     |drept, a            |fiscale,       |fiscale,       |               | | |
|     |documentelor        |republicata    |republicata    |               | | |
|     |financiare si       |               |               |               | | |
|     |fiscale             |               |               |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|1.04 |Sustragerea de la   |Art. 11 alin.  |Art. 11 alin.  |Inchisoare de  |1|-|
|     |plata obligatiilor  |(1) lit. (a)   |(1) din Legea  |la 2 la 8 ani  | | |
|     |fiscale prin        |din Legea      |nr. 87/1994    |si interzicerea| | |
|     |neinregistrarea     |nr. 87/1994    |pentru         |unor drepturi  | | |
|     |unor activitati     |pentru         |combaterea     |               | | |
|     |pentru care legea   |combaterea     |evaziunii      |               | | |
|     |prevede obligatia   |evaziunii      |fiscale,       |               | | |
|     |inregistrarii sau   |fiscale,       |republicata    |               | | |
|     |prin exercitarea    |republicata    |               |               | | |
|     |de activitati       |               |               |               | | |
|     |neautorizate, in    |               |               |               | | |
|     |scopul obtinerii de |               |               |               | | |
|     |venituri            |               |               |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|1.05 |Sustragerea in      |Art. 11 alin.  |Art. 11 alin.  |Inchisoare de  |1|-|
|     |intregime sau in    |(1) lit. (b)   |(1) din Legea  |la 2 la 8 ani  | | |
|     |parte de la plata   |din Legea      |nr. 87/1994    |si interzicerea| | |
|     |obligatiilor        |nr. 87/1994    |pentru         |unor drepturi  | | |
|     |fiscale, in scopul  |pentru         |combaterea     |               | | |
|     |obtinerii de        |combaterea     |evaziunii      |               | | |
|     |venituri, prin      |evaziunii      |fiscale,       |               | | |
|     |nedeclararea        |fiscale,       |republicata    |               | | |
|     |veniturilor         |republicata    |               |               | | |
|     |impozabile,         |               |               |               | | |
|     |ascunderea          |               |               |               | | |
|     |obiectului ori a    |               |               |               | | |
|     |sursei impozabile   |               |               |               | | |
|     |sau taxabile ori    |               |               |               | | |
|     |prin diminuarea     |               |               |               | | |
|     |veniturilor ca      |               |               |               | | |
|     |urmare a unor       |               |               |               | | |
|     |operatiuni fictive  |               |               |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|1.06 |Omisiunea, in tot   |Art. 11 alin.  |Art. 11 alin.  |Inchisoare de  |1|-|
|     |sau in parte, a     |(1) lit. (c)   |(1) din Legea  |la 2 la 8 ani  | | |
|     |evidentierii in     |din Legea      |nr. 87/1994    |si interzicerea| | |
|     |acte contabile sau  |nr. 87/1994    |pentru         |unor drepturi  | | |
|     |in alte documente   |pentru         |combaterea     |               | | |
|     |legale, a           |combaterea     |evaziunii      |               | | |
|     |operatiunilor       |evaziunii      |fiscale,       |               | | |
|     |comerciale efectuate|fiscale,       |republicata    |               | | |
|     |sau a veniturilor   |republicata    |               |               | | |
|     |realizate ori       |               |               |               | | |
|     |inregistrarea de    |               |               |               | | |
|     |operatiuni sau      |               |               |               | | |
|     |cheltuieli nereale, |               |               |               | | |
|     |in scopul de a nu   |               |               |               | | |
|     |plati ori a diminua |               |               |               | | |
|     |impozitul, taxa sau |               |               |               | | |
|     |contributia         |               |               |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|1.07 |Organizarea si      |Art. 11 alin.  |Art. 11 alin.  |Inchisoare de  |1|-|
|     |conducerea de       |(1) lit. (d)   |(1) din Legea  |la 2 la 8 ani  | | |
|     |evidente contabile  |din Legea      |nr. 87/1994    |si interzicerea| | |
|     |duble, alterarea sau|nr. 87/1994    |pentru         |unor drepturi  | | |
|     |distrugerea de acte |pentru         |combaterea     |               | | |
|     |contabile, memorii  |combaterea     |evaziunii      |               | | |
|     |ale aparatelor de   |evaziunii      |fiscale,       |               | | |
|     |taxat ori de marcat |fiscale,       |republicata    |               | | |
|     |electronice fiscale |republicata    |               |               | | |
|     |sau alte mijloace de|               |               |               | | |
|     |stocare a datelor,  |               |               |               | | |
|     |in scopul diminuarii|               |               |               | | |
|     |veniturilor sau     |               |               |               | | |
|     |surselor impozabile |               |               |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|1.08 |Emiterea,           |Art. 11 alin.  |Art. 11 alin.  |Inchisoare de  |1|-|
|     |distribuirea,       |(1) lit. (e)   |(1) din Legea  |la 2 la 8 ani  | | |
|     |cumpararea,         |din Legea      |nr. 87/1994    |si interzicerea| | |
|     |completarea ori     |nr. 87/1994    |pentru         |unor drepturi  | | |
|     |acceptarea cu       |pentru         |combaterea     |               | | |
|     |stiinta de          |combaterea     |evaziunii      |               | | |
|     |documente           |evaziunii      |fiscale,       |               | | |
|     |fiscale false       |fiscale,       |republicata    |               | | |
|     |                    |republicata    |               |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|1.09 |Tentativa la        |Art. 11 alin.  |Art. 11 alin.  |Se pedepseste  |1|-|
|     |infractiunile       |(2) din Legea  |(2) din Legea  |conform legii  | | |
|     |prevazute la pct.   |nr. 87/1994    |nr. 87/1994    |               | | |
|     |1.04, 1.05, 1.06,   |pentru         |pentru         |               | | |
|     |1.07 si 1.08 din    |combaterea     |combaterea     |               | | |
|     |prezentul tabel     |evaziunii      |evaziunii      |               | | |
|     |                    |fiscale,       |fiscale,       |               | | |
|     |                    |republicata    |republicata    |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|1.10 |Sustragerea de la   |Art. 12 alin.  |Art. 12 alin.  |Inchisoare de  |1|-|
|     |plata obligatiilor  |(1) lit. (a)   |(1) din Legea  |la 3 la 10 ani | | |
|     |fiscale prin        |din Legea      |nr. 87/1994    |si interzicerea| | |
|     |cesionarea partilor |nr. 87/1994    |pentru         |unor drepturi  | | |
|     |sociale detinute    |pentru         |combaterea     |               | | |
|     |intr-o societate    |combaterea     |evaziunii      |               | | |
|     |comerciala cu       |evaziunii      |fiscale,       |               | | |
|     |raspundere          |fiscale,       |republicata    |               | | |
|     |limitata, efectuata |republicata    |               |               | | |
|     |in acest scop       |               |               |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|1.11 |Sustragerea de la   |Art. 12 alin.  |Art. 12 alin.  |Inchisoare de  |1|-|
|     |efectuarea          |(1) lit. (b)   |(1) din Legea  |la 3 la 10 ani | | |
|     |controlului         |din Legea      |nr. 87/1994    |si interzicerea| | |
|     |financiar-fiscal    |nr. 87/1994    |pentru         |unor drepturi  | | |
|     |prin declararea     |pentru         |combaterea     |               | | |
|     |fictiva cu privire  |combaterea     |evaziunii      |               | | |
|     |la sediul unei      |evaziunii      |fiscale,       |               | | |
|     |societati           |fiscale,       |republicata    |               | | |
|     |comerciale, la      |republicata    |               |               | | |
|     |sediile             |               |               |               | | |
|     |subunitatilor sau la|               |               |               | | |
|     |sediile punctelor de|               |               |               | | |
|     |lucru, precum si la |               |               |               | | |
|     |schimbarea acestora |               |               |               | | |
|     |fara indeplinirea   |               |               |               | | |
|     |conditiilor         |               |               |               | | |
|     |prevazute de lege,  |               |               |               | | |
|     |efectuata in acest  |               |               |               | | |
|     |scop                |               |               |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|1.12 |Falsificarea,       |Art. 276 lit.  |Art. 276       |Inchisoare de  |1|-|
|     |sustragerea sau     |a) din Legea   |din Legea      |la 3 ani la    | | |
|     |distrugerea         |nr. 31/1990    |nr. 31/1990    |12 ani pentru  | | |
|     |evidentelor         |privind        |privind        |persoanele     | | |
|     |societatii ori      |societatile    |societatile    |vinovate de    | | |
|     |ascunderea unei     |comerciale,    |comerciale,    |bancruta       | | |
|     |parti din activul   |republicata,   |republicata,   |frauduloasa    | | |
|     |societatii,         |cu             |cu             |               | | |
|     |infatisarea de      |modificarile   |modificarile   |               | | |
|     |datorii inexistente |si             |si             |               | | |
|     |sau prezentarea in  |completarile   |completarile   |               | | |
|     |registrul           |ulterioare     |ulterioare     |               | | |
|     |societatii, in alt  |               |               |               | | |
|     |act ori in          |               |               |               | | |
|     |situatiile          |               |               |               | | |
|     |financiare a unor   |               |               |               | | |
|     |sume nedatorate,    |               |               |               | | |
|     |fiecare dintre      |               |               |               | | |
|     |aceste fapte fiind  |               |               |               | | |
|     |savarsite in vederea|               |               |               | | |
|     |diminuarii aparente |               |               |               | | |
|     |a valorii activelor |               |               |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|1.13 |Instrainarea, in    |Art. 276   |Art. 276           |Inchisoare de  |1|-|
|     |frauda creditorilor,|b) din Legea   |din Legea      |la 3 ani la    | | |
|     |in caz de faliment  |nr. 31/1990    |nr. 31/1990    |12 ani pentru  | | |
|     |al unei societati,  |privind        |privind        |persoanele     | | |
|     |a unei parti        |societatile    |societatile    |vinovate de    | | |
|     |insemnate din       |comerciale,    |comerciale,    |bancruta       | | |
|     |active              |republicata,   |republicata,   |frauduloasa    | | |
|     |                    |cu             |cu             |               | | |
|     |                    |modificarile   |modificarile   |               | | |
|     |                    |si             |si             |               | | |
|     |                    |completarile   |completarile   |               | | |
|     |                    |ulterioare     |ulterioare     |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|1.14 |Persoana care, cu   |Art. 48        |Art. 48        |Inchisoare de  |1|-|
|     |rea-credinta a      |alin. (1) din  |alin. (1) din  |la 3 luni la   | | |
|     |facut declaratii    |Legea          |Legea          |2 ani sau cu   | | |
|     |inexacte, in baza   |nr. 26/1990    |nr. 26/1990    |amenda de la   | | |
|     |carora s-a operat o |privind        |privind        |1.000.000 lei  | | |
|     |inmatriculare ori   |registrul      |registrul      |la             | | |
|     |s-a facut o         |comertului,    |comertului,    |5.000.000 lei, | | |
|     |mentiune in         |republicata,   |republicata,   |daca, potrivit | | |
|     |registrul           |cu             |cu             |legii, fapta   | | |
|     |comertului          |modificarile   |modificarile   |nu constituie  | | |
|     |                    |si             |si             |infractiune    | | |
|     |                    |completarile   |completarile   |mai grava      | | |
|     |                    |ulterioare     |ulterioare     |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|1.15 |Trecerea peste      |Art. 175 din   |Art. 175 din   |Inchisoare de  |1|-|
|     |frontiera prin alte |Legea          |Legea          |la 2 ani la    | | |
|     |locuri decat cele   |nr. 141/1997   |nr. 141/1997   |7 ani si       | | |
|     |stabilite pentru    |privind Codul  |privind Codul  |interzicerea   | | |
|     |controlul vamal de  |vamal al       |vamal al       |unor drepturi  | | |
|     |marfuri sau de alte |Romaniei, cu   |Romaniei, cu   |               | | |
|     |bunuri constituie   |modificarile   |modificarile   |               | | |
|     |infractiunea de     |ulterioare     |ulterioare     |               | | |
|     |contrabanda.        |               |               |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|1.16 |Trecerea peste      |Art. 176 din   |Art. 176 din   |Inchisoare de  |1|-|
|     |frontiera, fara     |Legea          |Legea          |la 3 ani la    | | |
|     |autorizatie, a      |nr. 141/1997   |nr. 141/1997   |12 ani si      | | |
|     |armelor, munitiilor,|privind Codul  |privind Codul  |interzicerea   | | |
|     |materiilor explozive|vamal al       |vamal al       |unor drepturi, | | |
|     |sau radioactive,    |Romaniei, cu   |Romaniei,      |daca legea     | | |
|     |produselor si       |modificarile   |modificarile   |penala nu      | | |
|     |substantelor        |ulterioare     |ulterioare     |prevede o      | | |
|     |stupefiante si      |               |               |pedeapsa mai   | | |
|     |psihotrope,         |               |               |mare           | | |
|     |precursorilor si    |               |               |               | | |
|     |substantelor chimice|               |               |               | | |
|     |esentiale,          |               |               |               | | |
|     |produselor si       |               |               |               | | |
|     |substantelor toxice,|               |               |               | | |
|     |constituie          |               |               |               | | |
|     |infractiunea de     |               |               |               | | |
|     |contrabanda         |               |               |               | | |
|     |calificata.         |               |               |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|1.17 |Folosirea, la       |Art. 177 din   |Art. 177 din   |Inchisoare de  |1|-|
|     |autoritatea vamala, |Legea          |Legea          |la 2 ani la    | | |
|     |a documentelor      |nr. 141/1997   |nr. 141/1997   |7 ani si       | | |
|     |vamale, de transport|privind Codul  |privind Codul  |interzicerea   | | |
|     |sau comerciale, care|vamal al       |vamal al       |unor drepturi  | | |
|     |se refera la alte   |Romaniei, cu   |Romaniei, cu   |               | | |
|     |marfuri sau bunuri  |modificarile   |modificarile   |               | | |
|     |decat cele          |ulterioare     |ulterioare     |               | | |
|     |prezentate in vama, |               |               |               | | |
|     |constituie          |               |               |               | | |
|     |infractiunea de     |               |               |               | | |
|     |folosire de acte    |               |               |               | | |
|     |nereale.            |               |               |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|1.18 |Folosirea, la       |Art. 178 din   |Art. 178 din   |Inchisoare de  |1|-|
|     |autoritatea vamala, |Legea          |Legea          |la 3 ani la    | | |
|     |a documentelor      |nr. 141/1997   |nr. 141/1997   |10 ani si      | | |
|     |vamale, de transport|privind Codul  |privind Codul  |interzicerea   | | |
|     |sau comerciale      |vamal al       |vamal al       |unor drepturi  | | |
|     |falsificate         |Romaniei, cu   |Romaniei, cu   |               | | |
|     |constituie          |modificarile   |modificarile   |               | | |
|     |infractiunea de     |ulterioare     |ulterioare     |               | | |
|     |folosire de acte    |               |               |               | | |
|     |falsificate.        |               |               |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|1.19 |Fapta prevazuta la  |Art. 179 din   |Art. 179 din   |Inchisoare de  |1|-|
|     |art. 175 din        |Legea          |Legea          |la 5 ani la    | | |
|     |Legea nr. 141/1997, |nr. 141/1997   |nr. 141/1997   |15 ani si      | | |
|     |cu privire la       |privind Codul  |privind Codul  |interzicerea   | | |
|     |"Trecerea peste     |vamal al       |vamal al       |unor drepturi  | | |
|     |frontiera prin alte |Romaniei, cu   |Romaniei, cu   |               | | |
|     |locuri decat cele   |modificarile   |modificarile   |               | | |
|     |stabilite pentru    |ulterioare     |ulterioare     |               | | |
|     |controlul vamal de  |               |               |               | | |
|     |marfuri sau de alte |               |               |               | | |
|     |bunuri constituie   |               |               |               | | |
|     |infractiunea de     |               |               |               | | |
|     |contrabanda",       |               |               |               | | |
|     |savarsita de una sau|               |               |               | | |
|     |de mai multe        |               |               |               | | |
|     |persoane inarmate   |               |               |               | | |
|     |ori constituite in  |               |               |               | | |
|     |banda               |               |               |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|1.20 |Fapta prevazuta la  |Art. 179 din   |Art. 179 din   |Inchisoare de  |1|-|
|     |art. 176 din        |Legea          |Legea          |la 5 ani la    | | |
|     |Legea nr. 141/1997, |nr. 141/1997   |nr. 141/1997   |15 ani si      | | |
|     |cu privire la       |privind Codul  |privind Codul  |interzicerea   | | |
|     |"Trecerea peste     |vamal al       |vamal al       |unor drepturi  | | |
|     |frontiera, fara     |Romaniei, cu   |Romaniei, cu   |               | | |
|     |autorizatie, a      |modificarile   |modificarile   |               | | |
|     |armelor, munitiilor,|ulterioare     |ulterioare     |               | | |
|     |materiilor explozive|               |               |               | | |
|     |sau radioactive,    |               |               |               | | |
|     |produselor si       |               |               |               | | |
|     |substantelor        |               |               |               | | |
|     |stupefiante si      |               |               |               | | |
|     |psihotrope,         |               |               |               | | |
|     |precursorilor si    |               |               |               | | |
|     |substantelor chimice|               |               |               | | |
|     |esentiale,          |               |               |               | | |
|     |produselor si       |               |               |               | | |
|     |substantelor        |               |               |               | | |
|     |toxice, constituie  |               |               |               | | |
|     |infractiunea de     |               |               |               | | |
|     |contrabanda         |               |               |               | | |
|     |calificata",        |               |               |               | | |
|     |savarsita de una sau|               |               |               | | |
|     |de mai multe        |               |               |               | | |
|     |persoane inarmate   |               |               |               | | |
|     |ori constituite in  |               |               |               | | |
|     |banda.              |               |               |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|1.21 |Fapta prevazuta la  |Art. 179 din   |Art. 179 din   |Inchisoare de  |1|-|
|     |art. 177 din        |Legea          |Legea          |la 5 la 15 ani | | |
|     |Legea nr. 141/1997, |nr. 141/1997   |nr. 141/1997   |si interzicerea| | |
|     |cu privire la       |privind Codul  |privind Codul  |unor drepturi  | | |
|     |"Folosirea, la      |vamal al       |vamal al       |               | | |
|     |autoritatea vamala, |Romaniei, cu   |Romaniei, cu   |               | | |
|     |a documentelor      |modificarile   |modificarile   |               | | |
|     |vamale, de transport|ulterioare     |ulterioare     |               | | |
|     |sau comerciale, care|               |               |               | | |
|     |se refera la alte   |               |               |               | | |
|     |marfuri sau bunuri  |               |               |               | | |
|     |decat cele          |               |               |               | | |
|     |prezentate in vama, |               |               |               | | |
|     |constituie          |               |               |               | | |
|     |infractiunea de     |               |               |               | | |
|     |folosire de acte    |               |               |               | | |
|     |nereale", savarsita |               |               |               | | |
|     |de una sau de mai   |               |               |               | | |
|     |multe persoane      |               |               |               | | |
|     |inarmate ori        |               |               |               | | |
|     |constituite in banda|               |               |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|1.22 |Fapta prevazuta la  |Art. 179 din   |Art. 179 din   |Inchisoare de  |1|-|
|     |art. 178 din        |Legea          |Legea          |la 5 ani la    | | |
|     |Legea nr. 141/1997, |nr. 141/1997   |nr. 141/1997   |15 ani si      | | |
|     |cu privire la       |privind Codul  |privind Codul  |interzicerea   | | |
|     |"Folosirea, la      |vamal al       |vamal al       |unor drepturi  | | |
|     |autoritatea vamala, |Romaniei, cu   |Romaniei, cu   |               | | |
|     |a documentelor      |modificarile   |modificarile   |               | | |
|     |vamale, de transport|ulterioare     |ulterioare     |               | | |
|     |sau comerciale      |               |               |               | | |
|     |falsificate         |               |               |               | | |
|     |constituie          |               |               |               | | |
|     |infractiunea de     |               |               |               | | |
|     |folosire de acte    |               |               |               | | |
|     |falsificate",       |               |               |               | | |
|     |savarsita de una sau|               |               |               | | |
|     |de mai multe        |               |               |               | | |
|     |persoane inarmate   |               |               |               | | |
|     |ori constituite in  |               |               |               | | |
|     |banda               |               |               |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|1.23 |Daca fapta prevazuta|Art. 180 din   |Art. 180 din   |Se poate       |1|-|
|     |la art. 175 din     |Legea          |Legea          |aplica si      | | |
|     |Legea nr. 141/1997, |nr. 141/1997   |nr. 141/1997   |interdictia    | | |
|     |cu privire la       |privind Codul  |privind Codul  |exercitarii    | | |
|     |"Trecerea peste     |vamal al       |vamal al       |ocupatiei,     | | |
|     |frontiera prin alte |Romaniei, cu   |Romaniei, cu   |potrivit       | | |
|     |locuri decat cele   |modificarile   |modificarile   |art. 64 din    | | |
|     |stabilite pentru    |ulterioare     |ulterioare;    |Codul penal,   | | |
|     |controlul vamal de  |               |art. 64 din    |republicat, cu | | |
|     |marfuri sau de alte |               |Codul penal,   |modificarile   | | |
|     |bunuri constituie   |               |republicat,    |ulterioare     | | |
|     |infractiunea de     |               |cu             |               | | |
|     |contrabanda", este  |               |modificarile   |               | | |
|     |savarsita de        |               |ulterioare     |               | | |
|     |angajati sau        |               |               |               | | |
|     |reprezentanti ai    |               |               |               | | |
|     |unor persoane       |               |               |               | | |
|     |juridice care au ca |               |               |               | | |
|     |obiect de activitate|               |               |               | | |
|     |operatiuni de       |               |               |               | | |
|     |import-export ori   |               |               |               | | |
|     |in folosul acestor  |               |               |               | | |
|     |persoane juridice   |               |               |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|1.24 |Daca fapta prevazuta|Art. 180 din   |Art. 180 din   |Se poate       |1|-|
|     |la art. 176 din     |Legea          |Legea          |aplica si      | | |
|     |Legea nr. 141/1997, |nr. 141/1997   |nr. 141/1997   |interdictia    | | |
|     |cu privire la       |privind Codul  |privind Codul  |exercitarii    | | |
|     |"Trecerea peste     |vamal al       |vamal al       |ocupatiei,     | | |
|     |frontiera, fara     |Romaniei, cu   |Romaniei, cu   |potrivit       | | |
|     |autorizatie, a      |modificarile   |modificarile   |art. 64 din    | | |
|     |armelor, munitiilor,|ulterioare     |ulterioare;    |Codul penal,   | | |
|     |materiilor explozive|               |art. 64 din    |republicat, cu | | |
|     |sau radioactive,    |               |Codul penal,   |modificarile   | | |
|     |produselor si       |               |republicat,    |ulterioare     | | |
|     |substantelor        |               |cu modificarile|               | | |
|     |stupefiante si      |               |ulterioare     |               | | |
|     |psihotrope,         |               |               |               | | |
|     |precursorilor si    |               |               |               | | |
|     |substantelor chimice|               |               |               | | |
|     |esentiale,          |               |               |               | | |
|     |produselor si       |               |               |               | | |
|     |substantelor toxice |               |               |               | | |
|     |constituie          |               |               |               | | |
|     |infractiunea de     |               |               |               | | |
|     |contrabanda         |               |               |               | | |
|     |calificata", este   |               |               |               | | |
|     |savarsita de        |               |               |               | | |
|     |angajati sau        |               |               |               | | |
|     |reprezentanti ai    |               |               |               | | |
|     |unor persoane       |               |               |               | | |
|     |juridice care au ca |               |               |               | | |
|     |obiect de activitate|               |               |               | | |
|     |operatiuni de       |               |               |               | | |
|     |import-export ori   |               |               |               | | |
|     |in folosul acestor  |               |               |               | | |
|     |persoane juridice   |               |               |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|1.25 |Daca fapta prevazuta|Art. 180 din   |Art. 180 din   |Se poate       |1|-|
|     |la art. 177 din     |Legea          |Legea          |aplica si      | | |
|     |Legea nr. 141/1997, |nr. 141/1997   |nr. 141/1997   |interdictia    | | |
|     |cu privire la       |privind Codul  |privind Codul  |exercitarii    | | |
|     |"Folosirea, la      |vamal al       |vamal al       |ocupatiei,     | | |
|     |autoritatea vamala, |Romaniei, cu   |Romaniei, cu   |potrivit       | | |
|     |a documentelor      |modificarile   |modificarile   |art. 64 din    | | |
|     |vamale, de transport|ulterioare     |ulterioare;    |Codul penal,   | | |
|     |sau comerciale, care|               |art. 64 din    |republicat, cu | | |
|     |se refera la alte   |               |Codul penal,   |modificarile   | | |
|     |marfuri sau bunuri  |               |republicat, cu |ulterioare.    | | |
|     |decat cele          |               |modificarile   |               | | |
|     |prezentate in vama, |               |ulterioare     |               | | |
|     |constituie          |               |               |               | | |
|     |infractiunea de     |               |               |               | | |
|     |folosire de acte    |               |               |               | | |
|     |nereale" este       |               |               |               | | |
|     |savarsita de        |               |               |               | | |
|     |angajati sau        |               |               |               | | |
|     |reprezentanti ai    |               |               |               | | |
|     |unor persoane       |               |               |               | | |
|     |juridice care au ca |               |               |               | | |
|     |obiect de activitate|               |               |               | | |
|     |operatiuni de       |               |               |               | | |
|     |import-export ori   |               |               |               | | |
|     |in folosul acestor  |               |               |               | | |
|     |persoane juridice   |               |               |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|1.26 |Daca fapta prevazuta|Art. 180 din   |Art. 180 din   |Se poate       |1|-|
|     |la art. 178 din     |Legea          |Legea          |aplica si      | | |
|     |Legea nr. 141/1997, |nr. 141/1997   |nr. 141/1997   |interdictia    | | |
|     |cu privire la       |privind Codul  |privind Codul  |exercitarii    | | |
|     |"Folosirea, la      |vamal al       |vamal al       |ocupatiei,     | | |
|     |autoritatea vamala, |Romaniei, cu   |Romaniei, cu   |potrivit       | | |
|     |a documentelor      |modificarile   |modificarile   |art. 64 din    | | |
|     |vamale, de transport|ulterioare     |ulterioare;    |Codul penal,   | | |
|     |sau comerciale      |               |art. 64 din    |republicat, cu | | |
|     |falsificate         |               |Codul penal,   |modificarile   | | |
|     |constituie          |               |republicat, cu |ulterioare.    | | |
|     |infractiunea de     |               |modificarile   |               | | |
|     |folosire de acte    |               |ulterioare     |               | | |
|     |falsificate" este   |               |               |               | | |
|     |savarsita de        |               |               |               | | |
|     |angajati sau        |               |               |               | | |
|     |reprezentanti ai    |               |               |               | | |
|     |unor persoane       |               |               |               | | |
|     |juridice care au ca |               |               |               | | |
|     |obiect de activitate|               |               |               | | |
|     |operatiuni de       |               |               |               | | |
|     |import-export ori   |               |               |               | | |
|     |in folosul acestor  |               |               |               | | |
|     |persoane juridice   |               |               |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|1.27 |Daca fapta prevazuta|Art. 180 din   |Art. 180 din   |Se poate       |1|-|
|     |la art. 179 din     |Legea          |Legea          |aplica si      | | |
|     |Legea nr. 141/1997, |nr. 141/1997   |nr. 141/1997   |interdictia    | | |
|     |cu privire la       |privind Codul  |privind Codul  |exercitarii    | | |
|     |"Faptele prevazute  |vamal al       |vamal al       |ocupatiei,     | | |
|     |la art. 175 - 178,  |Romaniei, cu   |Romaniei, cu   |potrivit       | | |
|     |savarsite de una sau|modificarile   |modificarile   |art. 64 din    | | |
|     |mai multe persoane  |ulterioare     |ulterioare;    |Codul penal,   | | |
|     |inarmate ori        |               |art. 64 din    |republicat,    | | |
|     |constituite in      |               |Codul penal,   |cu modificarile| | |
|     |banda" este         |               |republicat, cu |ulterioare.    | | |
|     |savarsita de        |               |modificarile   |               | | |
|     |angajati sau        |               |ulterioare     |               | | |
|     |reprezentanti ai    |               |               |               | | |
|     |unor persoane       |               |               |               | | |
|     |juridice care au ca |               |               |               | | |
|     |obiect de activitate|               |               |               | | |
|     |operatiuni de       |               |               |               | | |
|     |import-export ori   |               |               |               | | |
|     |in folosul acestor  |               |               |               | | |
|     |persoane juridice   |               |               |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|1.28 |Tentativa la        |Art. 181 din   |Art. 181 din   |Se pedepseste  |1|-|
|     |infractiunile       |Legea          |Legea          |conform legii. | | |
|     |prevazute la        |nr. 141/1997   |nr. 141/1997   |               | | |
|     |punctele 1.15 - 1.22|privind Codul  |privind Codul  |               | | |
|     |din prezentul tabel |vamal al       |vamal al       |               | | |
|     |                    |Romaniei, cu   |Romaniei, cu   |               | | |
|     |                    |modificarile   |modificarile   |               | | |
|     |                    |ulterioare     |ulterioare     |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|1.29 |Efectuarea cu       |Art. 37 din    |Art. 37 din    |Se pedepseste  | | |
|     |stiinta de          |Legea          |Legea          |conform legii. | | |
|     |inregistrari        |contabilitatii |contabilitatii |               | | |
|     |inexacte, precum si |nr. 82/1991,   |nr. 82/1991,   |               | | |
|     |omisiunea cu stiinta|republicata    |republicata    |               | | |
|     |a inregistrarilor in|               |               |               | | |
|     |contabilitate, avand|               |               |               | | |
|     |drept consecinta    |               |               |               | | |
|     |denaturarea         |               |               |               | | |
|     |veniturilor,        |               |               |               | | |
|     |cheltuielilor,      |               |               |               | | |
|     |rezultatelor        |               |               |               | | |
|     |financiare, precum  |               |               |               | | |
|     |si a elementelor    |               |               |               | | |
|     |de activ si de pasiv|               |               |               | | |
|     |ce se reflecta in   |               |               |               | | |
|     |bilant, constituie  |               |               |               | | |
|     |infractiunea de fals|               |               |               | | |
|     |intelectual         |               |               |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|1.30 |Schimbarea sau      |Art. 23        |Art. 23        |Inchisoare de  |1|-|
|     |transferul de       |alin. (1)      |alin. (1) din  |la 3 ani la    | | |
|     |bunuri, cunoscand   |lit. a) din    |Legea          |12 ani         | | |
|     |ca provin din       |Legea          |nr. 656/2002   |               | | |
|     |savarsirea de       |nr. 656/2002   |pentru         |               | | |
|     |infractiuni, in     |pentru         |prevenirea si  |               | | |
|     |scopul ascunderii   |prevenirea si  |sanctionarea   |               | | |
|     |sau al disimularii  |sanctionarea   |spalarii       |               | | |
|     |originii ilicite a  |spalarii       |banilor, cu    |               | | |
|     |acestor bunuri sau  |banilor, cu    |modificarile   |               | | |
|     |in scopul de a ajuta|modificarile   |ulterioare     |               | | |
|     |persoana care a     |ulterioare     |               |               | | |
|     |savarsit            |               |               |               | | |
|     |infractiunea din    |               |               |               | | |
|     |care provin bunurile|               |               |               | | |
|     |sa se sustraga de la|               |               |               | | |
|     |urmarire, judecata  |               |               |               | | |
|     |sau executarea      |               |               |               | | |
|     |pedepsei            |               |               |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|1.31 |Ascunderea sau      |Art. 23        |Art. 23        |Inchisoare de  |1|-|
|     |disimularea         |alin. (1)      |alin. (1) din  |la 3 ani la    | | |
|     |adevaratei naturi a |lit. b) din    |Legea          |12 ani         | | |
|     |provenientei, a     |Legea          |nr. 656/2002   |               | | |
|     |situarii, a         |nr. 656/2002   |pentru         |               | | |
|     |dispozitiei, a      |pentru         |prevenirea si  |               | | |
|     |circulatiei sau a   |prevenirea si  |sanctionarea   |               | | |
|     |proprietatii        |sanctionarea   |spalarii       |               | | |
|     |bunurilor ori a     |spalarii       |banilor, cu    |               | | |
|     |drepturilor asupra  |banilor, cu    |modificarile   |               | | |
|     |acestora, cunoscand |modificarile   |ulterioare     |               | | |
|     |ca bunurile provin  |ulterioare     |               |               | | |
|     |din savarsirea de   |               |               |               | | |
|     |infractiuni         |               |               |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|1.32 |Fapta de a nu       |Art. 56        |Art. 56        |Se pedepseste  |1|-|
|     |inregistra sau de a |alin. (5) din  |alin. (5) din  |conform legii. | | |
|     |inregistra eronat   |Ordonanta de   |Ordonanta de   |               | | |
|     |operatiunile supuse |urgenta a      |urgenta a      |               | | |
|     |accizelor ori       |Guvernului     |Guvernului     |               | | |
|     |impozitului la      |nr. 158/2001   |nr. 158/2001   |               | | |
|     |titeiul si la       |privind        |privind        |               | | |
|     |gazele naturale din |regimul        |regimul        |               | | |
|     |productia interna,  |accizelor,     |accizelor,     |               | | |
|     |cu intentia vadita  |aprobata cu    |aprobata cu    |               | | |
|     |de a diminua aceste |modificari si  |modificari si  |               | | |
|     |obligatii fata de   |completari     |completari     |               | | |
|     |bugetul de stat     |prin Legea     |prin Legea     |               | | |
|     |                    |nr. 523/2002,  |nr. 523/2002,  |               | | |
|     |                    |cu             |cu             |               | | |
|     |                    |modificarile   |modificarile   |               | | |
|     |                    |ulterioare     |ulterioare     |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|1.33 |Desfasurarea fara   |Art. 9 alin. 1 |Art. 9 alin. 1 |Inchisoare de  |1|-|
|     |licenta a oricareia |din Ordonanta  |si 2 din       |la 6 luni la   | | |
|     |dintre activitatile |de urgenta a   |Ordonanta de   |4 ani sau      | | |
|     |din domeniul        |Guvernului     |urgenta a      |amenda.        | | |
|     |jocurilor de noroc  |nr. 69/1998    |Guvernului     |Bunurile si    | | |
|     |                    |privind        |nr. 69/1998    |valorile care  | | |
|     |                    |regimul de     |privind        |au servit la   | | |
|     |                    |autorizare a   |regimul de     |savarsirea sau | | |
|     |                    |activitatilor  |autorizare a   |care rezulta   | | |
|     |                    |din domeniul   |activitatilor  |din            | | |
|     |                    |jocurilor de   |din domeniul   |exercitarea    | | |
|     |                    |noroc,         |jocurilor de   |activitatilor  | | |
|     |                    |aprobata si    |noroc,         |ilicite        | | |
|     |                    |modificata     |aprobata si    |prevazute la   | | |
|     |                    |prin Legea     |modificata     |art. 9 alin. 1 | | |
|     |                    |nr. 166/1999,  |prin Legea     |se confisca.   | | |
|     |                    |cu             |nr. 166/1999,  |               | | |
|     |                    |modificarile   |cu             |               | | |
|     |                    |si             |modificarile   |               | | |
|     |                    |completarile   |si             |               | | |
|     |                    |ulterioare     |completarile   |               | | |
|     |                    |               |ulterioare     |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|1.34 |Fapta persoanei de  |Art. 15        |Art. 15        |Inchisoare de  |1|-|
|     |a pune la dispozitie|alin. (1) din  |alin. (1) din  |la 5 ani la 20 | | |
|     |sau de a colecta    |Ordonanta de   |Ordonanta de   |de ani si      | | |
|     |fonduri, direct ori |urgenta a      |urgenta a      |interzicerea   | | |
|     |indirect, stiind ca |Guvernului     |Guvernului     |unor drepturi  | | |
|     |aceste fonduri sunt |nr. 159/2001   |nr. 159/2001   |               | | |
|     |folosite, in total  |pentru         |pentru         |               | | |
|     |sau in parte, pentru|prevenirea si  |prevenirea si  |               | | |
|     |savarsirea actelor  |combaterea     |combaterea     |               | | |
|     |de terorism         |utilizarii     |utilizarii     |               | | |
|     |                    |sistemului     |sistemului     |               | | |
|     |                    |financiar-     |financiar-     |               | | |
|     |                    |bancar in      |bancar in      |               | | |
|     |                    |scopul         |scopul         |               | | |
|     |                    |finantarii de  |finantarii de  |               | | |
|     |                    |acte de        |acte de        |               | | |
|     |                    |terorism,      |terorism,      |               | | |
|     |                    |aprobata       |aprobata       |               | | |
|     |                    |prin Legea     |prin Legea     |               | | |
|     |                    |nr. 466/2002   |nr. 466/2002   |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|1.35 |Fapta persoanei de  |Art. 15        |Art. 15        |Inchisoare de  |1|-|
|     |a realiza fonduri   |alin. (2) din  |alin. (1) din  |la 5 ani la 20 | | |
|     |in scopul finantarii|Ordonanta de   |Ordonanta de   |de ani si      | | |
|     |actelor de terorism |urgenta a      |urgenta a      |interzicerea   | | |
|     |                    |Guvernului     |Guvernului     |unor drepturi  | | |
|     |                    |nr. 159/2001   |nr. 159/2001   |               | | |
|     |                    |pentru         |pentru         |               | | |
|     |                    |prevenirea si  |prevenirea si  |               | | |
|     |                    |combaterea     |combaterea     |               | | |
|     |                    |utilizarii     |utilizarii     |               | | |
|     |                    |sistemului     |sistemului     |               | | |
|     |                    |financiar-     |financiar-     |               | | |
|     |                    |bancar in      |bancar in      |               | | |
|     |                    |scopul         |scopul         |               | | |
|     |                    |finantarii de  |finantarii de  |               | | |
|     |                    |acte de        |acte de        |               | | |
|     |                    |terorism,      |terorism,      |               | | |
|     |                    |aprobata       |aprobata       |               | | |
|     |                    |prin Legea     |prin Legea     |               | | |
|     |                    |nr. 466/2002   |nr. 466/2002   |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|1.36 |Determinarea, cu    |Art. 36 din    |Art. 36 din    |Inchisoare de  |1|-|
|     |rea-credinta, de    |Legea          |Legea          |la 1 an la 7   | | |
|     |catre persoane      |nr. 345/2002   |nr. 345/2002   |ani            | | |
|     |impozabile a sumei  |privind taxa   |privind taxa   |               | | |
|     |taxei pe valoarea   |pe valoarea    |pe valoarea    |               | | |
|     |adaugata de         |adaugata, cu   |adaugata, cu   |               | | |
|     |rambursat si        |modificarile   |modificarile   |               | | |
|     |obtinerea nelegala, |si             |si             |               | | |
|     |in acest fel, a     |completarile   |completarile   |               | | |
|     |unor sume de bani   |ulterioare     |ulterioare     |               | | |
|     |de la organele      |               |               |               | | |
|     |fiscale             |               |               |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|1.37 |Livrarea de uleiuri |Art. 14 din    |Art. 14 din    |Inchisoare de  |1|-|
|     |minerale de catre   |Ordonanta de   |Ordonanta de   |la 2 ani la 7  | | |
|     |agentii economici   |urgenta a      |urgenta a      |ani            | | |
|     |producatori si      |Guvernului     |Guvernului     |               | | |
|     |procesatori, fara   |nr. 30/2003    |nr. 30/2003    |               | | |
|     |prezentarea de      |pentru         |pentru         |               | | |
|     |catre cumparator a  |instituirea    |instituirea    |               | | |
|     |documentului de     |unor masuri    |unor masuri    |               | | |
|     |plata care sa ateste|speciale       |speciale       |               | | |
|     |virarea la bugetul  |privind        |privind        |               | | |
|     |de stat a valorii   |productia,     |productia,     |               | | |
|     |accizelor aferente  |importul si    |importul si    |               | | |
|     |cantitatii ce       |comercializarea|comercializarea|               | | |
|     |urmeaza a fi        |uleiurilor     |uleiurilor     |               | | |
|     |facturata,          |minerale       |minerale       |               | | |
|     |incalcandu-se       |               |               |               | | |
|     |astfel dispozitiile |               |               |               | | |
|     |prevazute la        |               |               |               | | |
|     |art. 10 alin. (1)   |               |               |               | | |
|     |din Ordonanta de    |               |               |               | | |
|     |urgenta a Guvernului|               |               |               | | |
|     |nr. 30/2003         |               |               |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|1.38 |Alte fapte savarsite|               |               |               |1|-|
|     |in domeniul         |               |               |               | | |
|     |financiar, vamal si |               |               |               | | |
|     |care privesc        |               |               |               | | |
|     |disciplina          |               |               |               | | |
|     |financiara          |               |               |               | | |
|     |sanctionate         |               |               |               | | |
|     |potrivit            |               |               |               | | |
|     |legislatiei penale  |               |               |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|              B. Fapte care potrivit legii constituie contraventii            |
|______________________________________________________________________________|
|Cod  | Descriere fapta    | Act normativ  | Act normativ  | Sanctiunea    | C |
|fapta|                    | care prevede  | care prevede  | prevazuta     |   |
|     |                    | fapta         | sanctiunea    | de lege       |   |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|___|
|     |                    |               |               |               |R|P|
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|2.01 |Fabricarea sau      |Art. 52        |Art. 52        |Amenda de la   |1|-|
|     |importul de produse |alin. (1)      |alin. (2)      |5 miliarde lei | | |
|     |supuse autorizarii, |lit. t) din    |lit. b) din    |la 10 miliarde | | |
|     |fara autorizatie    |Legea          |Legea          |lei si         | | |
|     |                    |nr. 521/2002   |nr. 521/2002   |confiscarea    | | |
|     |                    |privind        |privind        |produselor,    | | |
|     |                    |regimul de     |regimul de     |iar in cazul in| | |
|     |                    |supraveghere   |supraveghere   |care acestea au| | |
|     |                    |si autorizare  |si autorizare  |fost vandute,  | | |
|     |                    |a productiei,  |a productiei,  |cu confiscarea | | |
|     |                    |importului si  |importului si  |sumelor        | | |
|     |                    |circulatiei    |circulatiei    |rezultate din  | | |
|     |                    |unor produse   |unor produse   |aceasta        | | |
|     |                    |supuse         |supuse         |vanzare, precum| | |
|     |                    |accizelor, cu  |accizelor, cu  |si cu          | | |
|     |                    |completarile   |completarile   |confiscarea    | | |
|     |                    |ulterioare     |ulterioare     |instalatiilor  | | |
|     |                    |               |               |de productie   | | |
|     |                    |               |               |si anularea    | | |
|     |                    |               |               |autorizatiei,  | | |
|     |                    |               |               |dupa caz       | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|2.02 |Comercializarea de  |Art. 52        |Art. 52        |Amenda de la   |1|-|
|     |produse supuse      |alin. (1)      |alin. (2)      |1 miliard lei  | | |
|     |autorizarii, fara   |lit. u)        |lit. f)        |la 5 miliarde  | | |
|     |autorizatie sau     |din Legea      |din Legea      |lei si         | | |
|     |fara aprobarea      |nr. 521/2002   |nr. 521/2002   |confiscarea    | | |
|     |Ministerului        |privind        |privind        |produselor,    | | |
|     |Finantelor Publice, |regimul de     |regimul de     |iar in cazul in| | |
|     |dupa caz            |supraveghere   |supraveghere   |care acestea au| | |
|     |                    |si autorizare  |si autorizare  |fost vandute,  | | |
|     |                    |a productiei,  |a productiei,  |cu confiscarea | | |
|     |                    |importului si  |importului si  |sumelor        | | |
|     |                    |circulatiei    |circulatiei    |rezultate din  | | |
|     |                    |unor produse   |unor produse   |aceasta        | | |
|     |                    |supuse         |supuse         |vanzare si,    | | |
|     |                    |accizelor, cu  |accizelor, cu  |dupa caz,      | | |
|     |                    |completarile   |completarile   |anularea       | | |
|     |                    |ulterioare     |ulterioare     |autorizatiilor | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|2.03 |Producerea de       |Art. 52        |Art. 52        |Amenda de la   |1|-|
|     |alcool si de        |alin. (1)      |alin. (2)      |5 miliarde lei | | |
|     |distilate, inclusiv |lit. x)        |lit. b)        |la 10 miliarde | | |
|     |pe perioada de      |din Legea      |din Legea      |lei si         | | |
|     |probe tehnologice,  |nr. 521/2002   |nr. 521/2002   |confiscarea    | | |
|     |fara supraveghere   |privind        |privind        |produselor,    | | |
|     |fiscala             |regimul de     |regimul de     |iar in cazul   | | |
|     |                    |supraveghere   |supraveghere   |in care acestea| | |
|     |                    |si autorizare  |si autorizare  |au fost        | | |
|     |                    |a productiei,  |a productiei,  |vandute, cu    | | |
|     |                    |importului si  |importului si  |confiscarea    | | |
|     |                    |circulatiei    |circulatiei    |sumelor        | | |
|     |                    |unor produse   |unor produse   |rezultate din  | | |
|     |                    |supuse         |supuse         |aceasta        | | |
|     |                    |accizelor, cu  |accizelor, cu  |vanzare,       | | |
|     |                    |completarile   |completarile   |precum si cu   | | |
|     |                    |ulterioare     |ulterioare     |confiscarea    | | |
|     |                    |               |               |instalatiilor  | | |
|     |                    |               |               |de productie   | | |
|     |                    |               |               |si anularea    | | |
|     |                    |               |               |autorizatiei,  | | |
|     |                    |               |               |dupa caz       | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|2.04 |Amplasarea          |Art. 52        |Art. 52        |Amenda de la   |1|-|
|     |mijloacelor de      |alin. (1)      |alin. (2)      |5 miliarde lei | | |
|     |masurare a          |lit. b)        |lit. b)        |la 10          | | |
|     |productiei si a     |din Legea      |din Legea      |miliarde lei   | | |
|     |concentratiei de    |nr. 521/2002   |nr. 521/2002   |si confiscarea | | |
|     |alcool si distilate |privind        |privind        |produselor,    | | |
|     |in alte locuri      |regimul de     |regimul de     |iar in cazul in| | |
|     |decat cele expres   |supraveghere si|supraveghere si|care acestea au| | |
|     |prevazute de        |autorizare a   |autorizare a   |fost vandute,  | | |
|     |Legea nr. 521/2002  |productiei,    |productiei,    |cu confiscarea | | |
|     |                    |importului si  |importului si  |sumelor        | | |
|     |                    |circulatiei    |circulatiei    |rezultate din  | | |
|     |                    |unor produse   |unor produse   |aceasta        | | |
|     |                    |supuse         |supuse         |vanzare, precum| | |
|     |                    |accizelor, cu  |accizelor, cu  |si cu          | | |
|     |                    |completarile   |completarile   |confiscarea    | | |
|     |                    |ulterioare     |ulterioare     |instalatiilor  | | |
|     |                    |               |               |de productie   | | |
|     |                    |               |               |si anularea    | | |
|     |                    |               |               |autorizatiei,  | | |
|     |                    |               |               |dupa caz       | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|2.05 |Circulatia si       |Art. 52        |Art. 52        |Amenda de la   |1|-|
|     |comercializarea in  |alin. (1)      |alin. (2)      |1 miliard lei  | | |
|     |vrac a alcoolului   |lit. i)        |lit. f)        |la 5           | | |
|     |etilic rafinat      |din Legea      |din Legea      |miliarde lei   | | |
|     |si a distilatelor   |nr. 521/2002   |nr. 521/2002   |si confiscarea | | |
|     |in alte scopuri     |privind        |privind        |produselor,    | | |
|     |decat cele expres   |regimul de     |regimul de     |iar in cazul in| | |
|     |prevazute de        |supraveghere   |supraveghere   |care acestea au| | |
|     |Legea nr. 521/2002  |si autorizare  |si autorizare  |fost vandute,  | | |
|     |                    |a productiei,  |a productiei,  |cu confiscarea | | |
|     |                    |importului si  |importului si  |sumelor        | | |
|     |                    |circulatiei    |circulatiei    |rezultate din  | | |
|     |                    |unor produse   |unor produse   |aceasta        | | |
|     |                    |supuse         |supuse         |vanzare si,    | | |
|     |                    |accizelor, cu  |accizelor, cu  |dupa caz,      | | |
|     |                    |completarile   |completarile   |anularea       | | |
|     |                    |ulterioare     |ulterioare     |autorizatiilor | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|2.06 |Productia si        |Art. 56        |Art. 56        |Amenda intre   |1|-|
|     |comercializarea de  |alin. (1)      |alin. (2)      |1 miliard lei  | | |
|     |alcool tehnic       |lit. a)        |prima liniuta  |si 5           | | |
|     |obtinut prin        |din Ordonanta  |din Ordonanta  |miliarde lei   | | |
|     |fermentarea         |de urgenta a   |de urgenta a   |si confiscarea | | |
|     |materiilor prime    |Guvernului     |Guvernului     |produselor,    | | |
|     |agricole de origine |nr. 158/2001   |nr. 158/2001   |iar in cazul in| | |
|     |vegetala, altul     |privind regimul|privind regimul|care acestea au| | |
|     |decat cel rezultat  |accizelor,     |accizelor,     |fost vandute,  | | |
|     |ca produs secundar  |aprobata cu    |aprobata cu    |confiscarea    | | |
|     |din procesul de     |modificari si  |modificari si  |sumelor        | | |
|     |obtinere a          |completari     |completari     |rezultate din  | | |
|     |alcoolului etilic   |prin Legea     |prin Legea     |aceasta        | | |
|     |rafinat             |nr. 523/2002,  |nr. 523/2002,  |vanzare, in    | | |
|     |                    |cu             |cu             |plus           | | |
|     |                    |modificarile   |modificarile   |confiscarea    | | |
|     |                    |ulterioare     |ulterioare     |utilajelor si a| | |
|     |                    |               |               |instalatiilor  | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|2.07 |Comercializarea     |Art. 56        |Art. 56        |Amenda intre   |1|-|
|     |alcoolului brut de  |alin. (1)      |alin. (2)      |1 miliard lei  | | |
|     |catre agentii       |lit. b) din    |prima liniuta  |si 5 miliarde  | | |
|     |economici, precum si|Ordonanta de   |din Ordonanta  |lei si         | | |
|     |utilizarea acestuia |urgenta a      |de urgenta a   |confiscarea    | | |
|     |la obtinerea        |Guvernului     |Guvernului     |produselor,    | | |
|     |bauturilor          |nr. 158/2001   |nr. 158/2001   |iar in cazul   | | |
|     |alcoolice de orice  |privind regimul|privind regimul|in care        | | |
|     |fel                 |accizelor,     |accizelor,     |acestea au     | | |
|     |                    |aprobata cu    |aprobata cu    |fost vandute,  | | |
|     |                    |modificari si  |modificari si  |confiscarea    | | |
|     |                    |completari     |completari     |sumelor        | | |
|     |                    |prin Legea     |prin Legea     |rezultate din  | | |
|     |                    |nr. 523/2002,  |nr. 523/2002,  |aceasta        | | |
|     |                    |cu             |cu             |vanzare        | | |
|     |                    |modificarile   |modificarile   |               | | |
|     |                    |ulterioare     |ulterioare     |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|2.08 |Procesarea          |Art. 56        |Art. 56        |Amenda de la   |1|-|
|     |benzinelor de prima |alin. (1)      |alin. (2)      |2 miliarde lei | | |
|     |distilare, de DAV,  |lit. h) din    |liniuta a 7-a  |la 3 miliarde  | | |
|     |de cocsare, de      |Ordonanta de   |din Ordonanta  |lei si         | | |
|     |cracare termica,    |urgenta a      |de urgenta a   |confiscarea    | | |
|     |de piroliza si a    |Guvernului     |Guvernului     |produselor     | | |
|     |oricaror alte       |nr. 158/2001   |nr. 158/2001   |obtinute       | | |
|     |semifabricate       |privind regimul|privind regimul|               | | |
|     |rezultate din       |accizelor,     |accizelor,     |               | | |
|     |prelucrarea         |aprobata cu    |aprobata cu    |               | | |
|     |titeiului, provenite|modificari si  |modificari si  |               | | |
|     |de la alti agenti   |completari     |completari     |               | | |
|     |economici decat     |prin Legea     |prin Legea     |               | | |
|     |agentii economici   |nr. 523/2002,  |nr. 523/2002,  |               | | |
|     |importatori sau     |cu             |cu             |               | | |
|     |producatori interni |modificarile   |modificarile   |               | | |
|     |                    |ulterioare     |ulterioare     |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|2.09 |Efectuarea de       |Art. 56        |Art. 56        |Amenda de la   |1|-|
|     |operatiuni privind  |alin. (1)      |alin. (2)      |2 miliarde lei | | |
|     |prelucrarea,        |lit. j) din    |liniuta a 9-a  |la 5 miliarde  | | |
|     |procesarea,         |Ordonanta de   |din Ordonanta  |lei,           | | |
|     |etilarea, precum si |urgenta a      |de urgenta a   |confiscarea    | | |
|     |orice alte          |Guvernului     |Guvernului     |produselor     | | |
|     |operatiuni legate de|nr. 158/2001   |nr. 158/2001   |rezultate si   | | |
|     |obtinerea uleiurilor|privind regimul|privind regimul|a veniturilor  | | |
|     |minerale, de catre  |accizelor,     |accizelor,     |obtinute din   | | |
|     |orice persoana      |aprobata cu    |aprobata cu    |vanzarea       | | |
|     |fizica sau juridica,|modificari si  |modificari si  |acestor produse| | |
|     |neautorizata ori    |completari     |completari     |               | | |
|     |neinregistrata ca   |prin Legea     |prin Legea     |               | | |
|     |agent economic      |nr. 523/2002,  |nr. 523/2002,  |               | | |
|     |producator sau      |cu             |cu             |               | | |
|     |procesator de astfel|modificarile   |modificarile   |               | | |
|     |de produse          |ulterioare     |ulterioare     |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|2.10 |Neutilizarea        |Art. 56        |Art. 56        |Amenda de la   |1|-|
|     |documentelor        |alin. (1)      |alin. (2)      |1,5 miliarde   | | |
|     |fiscale speciale    |lit. m) din    |liniuta a 11-a |lei la 2       | | |
|     |                    |Ordonanta de   |din Ordonanta  |miliarde lei,  | | |
|     |                    |urgenta a      |de urgenta a   |confiscarea    | | |
|     |                    |Guvernului     |Guvernului     |cantitatilor   | | |
|     |                    |nr. 158/2001   |nr. 158/2001   |de produse     | | |
|     |                    |privind regimul|privind regimul|astfel         | | |
|     |                    |accizelor,     |accizelor,     |comercializate | | |
|     |                    |aprobata cu    |aprobata cu    |si confiscarea | | |
|     |                    |modificari si  |modificari si  |veniturilor    | | |
|     |                    |completari     |completari     |obtinute din   | | |
|     |                    |prin Legea     |prin Legea     |din vanzarea   | | |
|     |                    |nr. 523/2002,  |nr. 523/2002,  |produselor     | | |
|     |                    |cu             |cu             |               | | |
|     |                    |modificarile   |modificarile   |               | | |
|     |                    |ulterioare     |ulterioare     |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|2.11 |Detinerea de catre  |Art. 56        |Art. 56        |Amenda de la   |1|-|
|     |agentii economici   |alin. (1)      |alin. (2)      |3 miliarde lei | | |
|     |producatori sau     |lit. q) din    |liniuta a 13-a |la 5 miliarde  | | |
|     |importatori de      |Ordonanta de   |din Ordonanta  |lei si         | | |
|     |produse supuse      |urgenta a      |de urgenta a   |confiscarea    | | |
|     |accizelor a unor    |Guvernului     |Guvernului     |cantitatilor   | | |
|     |cantitati de astfel |nr. 158/2001   |nr. 158/2001   |de produse     | | |
|     |de produse, a caror |privind regimul|privind regimul|astfel         | | |
|     |provenienta nu poate|accizelor,     |accizelor,     |detinute       | | |
|     |fi dovedita cu      |aprobata cu    |aprobata cu    |               | | |
|     |documente legal     |modificari si  |modificari si  |               | | |
|     |intocmite           |completari     |completari     |               | | |
|     |                    |prin Legea     |prin Legea     |               | | |
|     |                    |nr. 523/2002,  |nr. 523/2002,  |               | | |
|     |                    |cu             |cu             |               | | |
|     |                    |modificarile   |modificarile   |               | | |
|     |                    |ulterioare     |ulterioare     |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|2.12 |Comercializarea pe  |Art. 15        |Art. 15        |Amenda de la   |1|-|
|     |teritoriul Romaniei |alin. (1)      |alin. (2) din  |50 milioane    | | |
|     |a produselor        |lit. a) din    |Ordonanta      |lei la 100     | | |
|     |prevazute la art. 1 |Ordonanta      |Guvernului     |milioane lei,  | | |
|     |din Ordonanta       |Guvernului     |nr. 23/1995    |confiscarea    | | |
|     |Guvernului          |nr. 23/1995    |privind        |produselor     | | |
|     |nr. 23/1995, fara a |privind        |instituirea    |nemarcate sau  | | |
|     |fi marcate, marcate |instituirea    |sistemului de  |marcate        | | |
|     |necorespunzator sau |sistemului de  |marcare pentru |necorespunzator| | |
|     |cu marcaje false    |marcare pentru |tigarete,      |si, dupa caz,  | | |
|     |sau contrafacute    |tigarete,      |produse din    |anularea, de   | | |
|     |                    |produse din    |tutun si       |catre          | | |
|     |                    |tutun si       |bauturi        |autoritatea    | | |
|     |                    |bauturi        |alcoolice,     |emitenta, a    | | |
|     |                    |alcoolice,     |republicata,   |licentei de    | | |
|     |                    |republicata,   |cu             |atestare a     | | |
|     |                    |cu             |modificarile   |dreptului de   | | |
|     |                    |modificarile   |si             |marcare        | | |
|     |                    |si completarile|completarile   |               | | |
|     |                    |ulterioare     |ulterioare     |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|2.13 |Detinerea, cu orice |Art. 35 pct. 1 |Art. 36        |Amenda de la   |1|-|
|     |titlu, de bunuri    |din Legea      |alin. (1)      |10 milioane    | | |
|     |materiale, titluri  |contabilitatii |din Legea      |lei la 100     | | |
|     |de valoare, numerar |nr. 82/1991,   |contabilitatii |milioane lei   | | |
|     |si alte drepturi si |republicata    |nr. 82/1991,   |               | | |
|     |obligatii, precum si|               |republicata    |               | | |
|     |efectuarea de       |               |               |               | | |
|     |operatiuni          |               |               |               | | |
|     |economice, fara sa  |               |               |               | | |
|     |fie inregistrate in |               |               |               | | |
|     |contabilitate       |               |               |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|2.14 |Comercializarea de  |Art. 12        |Art. 12        |Amenda de la   |1|-|
|     |uleiuri minerale    |alin. (1)      |alin. (2)      |1 miliard lei  | | |
|     |provenite de la alti|lit. (a) din   |lit. (a) din   |la 3 miliarde  | | |
|     |furnizori decat     |Ordonanta de   |Ordonanta de   |lei,           | | |
|     |depozitele speciale |urgenta a      |urgenta a      |confiscarea    | | |
|     |sau comercianti in  |Guvernului     |Guvernului     |produselor     | | |
|     |sistem angro,       |nr. 30/2003    |nr. 30/2003    |aflate in stoc | | |
|     |inscrisi in listele |pentru         |pentru         |si/sau a       | | |
|     |publicate in        |instituirea    |instituirea    |sumelor        | | |
|     |Monitorul Oficial al|unor masuri    |unor masuri    |provenite din  | | |
|     |Romaniei, Partea I, |speciale       |speciale       |vanzarea unor  | | |
|     |prevazute la art. 11|privind        |privind        |astfel de      | | |
|     |alin. (2) si (3)    |productia,     |productia,     |produse si     | | |
|     |din Ordonanta de    |importul si    |importul si    |interzicerea   | | |
|     |urgenta a Guvernului|comercializarea|comercializarea|comercializarii| | |
|     |nr. 30/2003         |uleiurilor     |uleiurilor     |uleiurilor     | | |
|     |                    |minerale       |minerale       |minerale pe o  | | |
|     |                    |               |               |perioada de    | | |
|     |                    |               |               |3 luni         | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|2.15 |Comercializarea de  |Art. 12        |Art. 12        |Amenda de la   |1|-|
|     |uleiuri minerale in |alin. (1)      |alin. (2)      |1 miliard lei  | | |
|     |sistem angro de     |lit. (b) din   |lit. (a) din   |la 3 miliarde  | | |
|     |catre agentii       |Ordonanta de   |Ordonanta de   |lei,           | | |
|     |economici care nu   |urgenta a      |urgenta a      |confiscarea    | | |
|     |sunt inscrisi in    |Guvernului     |Guvernului     |produselor     | | |
|     |lista prevazuta     |nr. 30/2003    |nr. 30/2003    |aflate in stoc | | |
|     |la art. 11 alin. (2)|pentru         |pentru         |si/sau a       | | |
|     |din Ordonanta de    |instituirea    |instituirea    |sumelor        | | |
|     |urgenta a Guvernului|unor masuri    |unor masuri    |provenite din  | | |
|     |nr. 30/2003         |speciale       |speciale       |vanzarea unor  | | |
|     |                    |privind        |privind        |astfel de      | | |
|     |                    |productia,     |productia,     |produse si     | | |
|     |                    |importul si    |importul si    |interzicerea   | | |
|     |                    |comercializarea|comercializarea|comercializarii| | |
|     |                    |uleiurilor     |uleiurilor     |uleiurilor     | | |
|     |                    |minerale       |minerale       |minerale pe o  | | |
|     |                    |               |               |perioada de    | | |
|     |                    |               |               |3 luni         | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|
|2.16 |Nedepunerea in      |Art. 12        |Art. 12        |Amenda de la   |1|-|
|     |termen a            |alin. (1)      |alin. (2)      |500 milioane   | | |
|     |documentelor        |lit. (c) din   |lit. (b) din   |lei la         | | |
|     |prevazute la art. 11|Ordonanta de   |Ordonanta de   |1 miliard lei  | | |
|     |din Ordonanta de    |urgenta a      |urgenta a      |si interzicerea| | |
|     |urgenta a Guvernului|Guvernului     |Guvernului     |ridicarii      | | |
|     |nr. 30/2003 la      |nr. 30/2003    |nr. 30/2003    |documentelor cu| | |
|     |Garda Financiara    |pentru         |pentru         |regim special  | | |
|     |Centrala            |instituirea    |instituirea    |               | | |
|     |                    |unor masuri    |unor masuri    |               | | |
|     |                    |speciale       |speciale       |               | | |
|     |                    |privind        |privind        |               | | |
|     |                    |productia,     |productia,     |               | | |
|     |                    |importul si    |importul si    |               | | |
|     |                    |comercializarea|comercializarea|               | | |
|     |                    |uleiurilor     |uleiurilor     |               | | |
|     |                    |minerale       |minerale       |               | | |
|     |                    |               |               |               | | |
|     |                    |               |               |               | | |
|_____|____________________|_______________|_______________|_______________|_|_|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1036/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1036 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu