E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 2 din actul Hotărârea 1005 2000 in legatura cu Ordin 289 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 1005 2000 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 656 2004
Articolul 2 din actul Hotărârea 1005 2000 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 656 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 1005 2000 abrogat de articolul 1 din actul Hotărârea 656 2004
Hotărârea 1005 2000 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1199 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 1005 2000 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1199 2003
Articolul 2 din actul Hotărârea 1005 2000 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1199 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 1005 2000 articole noi... articolul 2 din actul Hotărârea 1199 2003
Articolul 4 din actul Hotărârea 1005 2000 modificat de articolul 3 din actul Hotărârea 1199 2003
Articolul 7 din actul Hotărârea 1005 2000 modificat de articolul 3 din actul Hotărârea 1199 2003
Articolul 9 din actul Hotărârea 1005 2000 modificat de articolul 3 din actul Hotărârea 1199 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 1005 2000 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1467 2002
Articolul 6 din actul Hotărârea 1005 2000 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 57 2002
Articolul 11 din actul Hotărârea 1005 2000 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 57 2002
Articolul 18 din actul Hotărârea 1005 2000 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 57 2002
Articolul 22 din actul Hotărârea 1005 2000 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 57 2002
Articolul 1 din actul Hotărârea 1005 2000 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 57 2002
Articolul 2 din actul Hotărârea 1005 2000 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 57 2002
Articolul 4 din actul Hotărârea 1005 2000 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 57 2002
Articolul 9 din actul Hotărârea 1005 2000 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 57 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1005 din 26 octombrie 2000

privind masuri pentru acordarea de stimulente financiare, prin Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, antreprenorilor locali, in vederea angajarii si instruirii persoanelor fara loc de munca provenite din activitatea miniera si din activitati conexe acesteia

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 552 din  8 noiembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, precum si ale pct. 5 al lit. A din anexa nr. 1 si ale pct. 3 al partii B din anexa nr. 2 la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de inchidere a minelor si de atenuare a impactului social, in valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 11/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 168/2000,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se autorizeaza Ministerul Industriei si Comertului ca prin Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere din subordinea acestuia sa administreze si sa utilizeze fonduri publice in valoare de 2,75 milioane dolari S.U.A., reprezentand resurse financiare asigurate prin Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de inchidere a minelor si de atenuare a impactului social, in valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 11/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 168/2000, prevazute in bugetele anuale la cap. 6601 art. 40 alin. 22 "Cheltuieli pentru sustinerea programelor tehnice de conservare sau de inchidere a minelor" si alin. 55 "Contributii la programe realizate cu finantare internationala", pentru efectuarea de plati constand in stimulente financiare acordate antreprenorilor locali, in vederea angajarii si instruirii persoanelor fara loc de munca provenite din activitatea miniera si din activitatile conexe acesteia.
    Art. 2
    Se aproba Ghidul de proceduri pentru acordarea de stimulente financiare prin Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere antreprenorilor locali, in vederea angajarii si instruirii persoanelor fara loc de munca provenite din activitatea miniera si din activitatile conexe acesteia, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
           MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                      Contrasemneaza:
                      p. Ministrul industriei si comertului,
                      Constantin Isbasoiu,
                      secretar de stat

                      p. Ministrul finantelor,
                      Sebastian Vladescu,
                      secretar de stat

                      p. Ministrul muncii
                      si protectiei sociale,
                      Simona Marinescu,
                      secretar de stat

    ANEXA 1

                            GHIDUL DE PROCEDURI
pentru acordarea de stimulente financiare prin Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, antreprenorilor locali, in vederea angajarii si instruirii persoanelor fara loc de munca, provenite din activitatea miniera si din activitatile conexe acesteia

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentul ghid de proceduri este elaborat potrivit partii B3 din anexa nr. 2 la Acordul de imprumut (Proiectul de inchidere a minelor si de atenuare a impactului social) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare - Imprumut nr. 4509-RO si prevede un ansamblu de reguli pentru stabilirea: obiectivelor acordarii stimulentelor financiare; conditiilor de eligibilitate a antreprenorilor locali si a persoanelor fara loc de munca care urmeaza sa fie angajate si instruite de antreprenori locali; incheierii contractului dintre Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere si antreprenor; platii stimulentelor financiare; mecanismului de monitorizare, control, raportare si evaluare a efectelor determinate de acordarea stimulentelor financiare.
    Art. 2
    In sensul prevederilor prezentului ghid de proceduri, antreprenorii locali sunt angajatorii, persoane juridice legal constituite, cu capital majoritar privat, si persoane fizice autorizate potrivit legii, care desfasoara activitati economice in localitatile din zonele miniere prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 3
    Perioada de acordare a stimulentelor financiare este de 14 luni de la data incheierii ultimului contract dintre Ministerul Industriei si Comertului prin Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere si angajator, prin care se epuizeaza fondul, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2003.
    Art. 4
    Definitiile unor termeni utilizati in cuprinsul ghidului de proceduri sunt prevazute in anexa nr. 2.

    CAP. 2
    Proceduri de acordare a stimulentelor financiare

    Art. 5
    (1) Stimulentele financiare se acorda pe baza unui program de derulare care se elaboreaza de Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, denumita in continuare AND, si se supune anual spre aprobare Comitetului de coordonare a implementarii Proiectului de inchidere a minelor si de atenuare a impactului social, denumit in continuare CCIP, constituit potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 418/1999.
    (2) Zona de operare a programului mentionat la alin. (1) cuprinde localitatile din zonele miniere prevazute in lista cuprinsa in anexa nr. 1 la ghidul de proceduri.
    Art. 6
    (1) In termen de 7 zile de la data aprobarii programului prevazut la art. 5 alin. (1) AND va proceda la promovarea unei campanii de informare publica, constand in:
    a) publicarea in doua cotidiene nationale de mare tiraj a invitatiei de depunere de catre solicitanti a cererilor pentru acordarea de stimulente financiare;
    b) publicarea, in doua cotidiene de mare tiraj din fiecare judet din zona de operare a schemei, a invitatiei de depunere de catre solicitanti a cererilor pentru acordarea de stimulente financiare;
    c) afisarea la sediile agentiilor pentru ocupare si formare profesionala judetene a invitatiei adresate solicitantilor, in vederea depunerii cererilor de acordare a stimulentelor financiare;
    d) afisarea la sediile colectivelor zonale a invitatiei de depunere de catre solicitanti a cererilor pentru acordarea de stimulente financiare;
    e) organizarea de catre AND, la sediul Ministerului Industriei si Comertului si la sediile colectivelor zonale, a unor conferinte de presa dupa aparitia primului anunt.
    (2) Campania de informare publica va fi repetata trimestrial, in conditiile in care prin rectificarea bugetului de stat se majoreaza fondul sau din fondul anual prevazut in bugetul AND au mai ramas sume necontractate.
    (3) AND va face publica lunar lista cuprinzand informatii privind solicitantii eligibili de stimulente financiare cu care au fost incheiate contracte si numarul de posturi ocupate cu persoane fara loc de munca, prin modalitatile prevazute la alin. (1) lit. a), b) si d).
    (4) Invitatia pentru depunerea de catre solicitanti a cererilor pentru acordarea de stimulente financiare va contine urmatoarele informatii: denumirea proiectului; date despre imprumutul BIRD 4509-RO; denumirea programului; obiectivele programului prevazut la art. 5 alin. (1); zona de operare; data inceperii implementarii programului de derulare a stimulentelor financiare; conditii de eligibilitate a solicitantilor; criterii de eligibilitate a persoanelor fara loc de munca; adresa colectivului zonal unde poate fi depusa cererea; modul de transmitere a cererilor; persoanele de contact din partea AND, identificate cu adresa, numar de telefon si fax, posta electronica.
    Art. 7
    Pentru a beneficia de stimulente financiare solicitantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii de eligibilitate:
    a) sa fie persoane fizice autorizate potrivit legii sau persoane juridice legal constituite, cu capital majoritar privat;
    b) sa desfasoare (in prezent sau in viitor) activitate economica in zona de operare;
    c) sa nu se afle in stare de faliment, lichidare sau incetare de plati ori intr-o procedura legala ce poate determina un asemenea efect;
    d) sa nu inregistreze datorii la plata obligatiilor salariale;
    e) sa nu inregistreze datorii la bugetul de stat, la bugetul asigurarilor sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de somaj si la Fondul asigurarilor sociale de sanatate;
    f) sa nu fi fost parte intr-un contract anterior finantat de organisme si banci internationale, care a incetat din cauza nerespectarii de catre solicitantul de stimulente financiare a termenelor si conditiilor contractuale;
    g) sa prezinte o recomandare din partea consortiului local privind comportamentul civic al solicitantului;
    h) sa prezinte oferta publica de locuri de munca vacante, potrivit anexei nr. 9A la contractul-cadru, cuprinzand numarul de posturi solicitat, criteriile de selectie, salariile nete si instruirea oferita, care sa fie transmisa la sediul agentiei pentru ocupare si formare profesionala judetene si colectivului zonal;
    i) sa nu fi derulat, cu mai putin de 12 luni inainte de solicitarea de stimulente financiare, un program de restructurare in zona de operare din care sa fi rezultat reduceri de personal pentru locuri de munca similare celor pentru care solicita stimulente financiare.
    Art. 8
    Angajatorii pot beneficia de stimulente financiare pentru angajarea si instruirea persoanelor fara loc de munca provenite din activitatea miniera sau din activitati conexe acesteia, selectate pe baza urmatoarelor criterii de eligibilitate:
    a) sa nu fie beneficiare de pensie pentru limita de varsta ori pentru invaliditate gradul I sau II;
    b) sa nu fi incetat activitatea prin desfacerea contractului individual de munca de catre un angajator din cauze imputabile angajatului, in cadrul programului de stimulente financiare;
    c) sa accepte instruirea profesionala corespunzatoare postului oferit de angajator;
    d) sa fie inregistrati la colectivul zonal si la sediul agentiei pentru ocupare si formare profesionala judetene, pentru solicitarea unui loc de munca;
    e) sa se prezinte la data, ora si locul stabilite de angajator in solicitarea publica de angajare, in vederea selectarii si angajarii.
    Art. 9
    (1) Pentru a beneficia de stimulente financiare solicitantul trebuie sa adreseze o cerere colectivului zonal cel mai apropiat de localitatea in care isi desfasoara sau urmeaza sa isi desfasoare activitatea, din zona de operare, dupa cum urmeaza:
    a) cererea va fi intocmita pe baza formularului-tip prevazut in anexa nr. 3 si va fi insotita de documentele care certifica conditiile de eligibilitate prevazute in anexa nr. 4;
    b) cererea se va depune in plic la sediul colectivului zonal al AND, la adresa indicata in anexa nr. 5, in fiecare zi lucratoare a saptamanii intre orele 8,30 - 14,00, de solicitant sau de persoana desemnata de acesta, incepand din cea de a 10-a zi lucratoare din ziua aparitiei anuntului in primul cotidian de mare tiraj.
    (2) Cererea va fi inregistrata in registrul instituit in acest scop de catre o persoana imputernicita prin decizie a directorului general al AND pentru aceasta activitate. Registrul va cuprinde: numarul de inregistrare; data; ora si minutul; numarul de pagini; numele solicitantului; numele si semnatura persoanei care preda documentatia; numele si semnatura persoanei care primeste documentatia.
    (3) La inregistrarea cererii persoana responsabila cu aceasta activitate din cadrul colectivului zonal va elibera solicitantului sau persoanei desemnate de acesta o adeverinta intocmita in baza formularului-tip din anexa nr. 6, pastrand o copie cu semnatura solicitantului.
    (4) Persoana responsabila din cadrul colectivului zonal va transmite colectivului central al AND prin intermediul unui serviciu de curierat rapid, in termen de o zi lucratoare de la data inregistrarii, cererea, insotita de documentele depuse de solicitant, conform prevederilor prezentului ghid de proceduri.
    (5) Cererile transmise colectivului central de colectivele zonale ale AND vor fi inregistrate de catre un expert al AND desemnat prin decizie a directorului general, in ordinea datei, orei si minutului la care au fost inregistrate la colectivele zonale, care va analiza cererea, in vederea constatarii indeplinirii conditiilor de eligibilitate.
    (6) Autoritatile care certifica indeplinirea conditiilor de eligibilitate a solicitantilor de stimulente financiare, potrivit anexei nr. 4, au obligatia de a raspunde solicitantilor in termen de 2 zile lucratoare de la data inregistrarii cererilor acestora.
    (7) Pentru cererea solicitantului care a indeplinit toate conditiile de eligibilitate expertul va intocmi referatul de aprobare, astfel cum este prevazut in anexa nr. 7, avizat pentru certificarea disponibilitatilor din fond de directia economica a AND si de responsabilul de program de la UIP - AND, si il va inainta spre aprobare directorului general al AND.
    (8) In termen de 10 zile lucratoare de la data depunerii cererilor insotite de documentele prevazute in anexa nr. 4 expertul desemnat va transmite solicitantului rezultatul analizei incadrarii in conditiile de eligibilitate, iar in cazul aprobarii cererii, invitatia in vederea incheierii contractului pentru acordarea de stimulente financiare, prevazuta in anexa nr. 8.
    (9) Solicitantii de stimulente financiare invitati pentru incheierea contractului se vor prezenta la sediul colectivului zonal sau central al AND in termen de 10 zile lucratoare de la primirea invitatiei.
    Art. 10
    Contractul-cadru pentru acordarea de stimulente financiare in vederea angajarii si instruirii persoanelor fara loc de munca, care se incheie intre AND si angajator, este prevazut in anexa nr. 9.
    Art. 11
    La solicitarea de stimulente financiare angajatorul va avea in vedere urmatoarele:
    a) valoarea stimulentului financiar ce revine pentru fiecare loc de munca ocupat in conformitate cu prevederile prezentului ghid de proceduri sa reprezinte echivalentul in lei al sumei de maximum 500 dolari S.U.A./an/post, pentru un program de lucru de 40 de ore/saptamana;
    b) valoarea sumei reprezentand stimulentul financiar corespunzator fiecarui loc de munca, pana la limita prevazuta la lit. a), va fi stabilita prin contractul incheiat intre AND si angajator;
    c) stimulentul financiar se acorda lunar sau la perioade mai mari, daca partile au convenit aceasta prin contract, proportional cu timpul efectiv lucrat de angajat;
    d) suma ce revine ca salariu net lunar angajatului pentru timpul efectiv lucrat nu poate fi mai mica decat valoarea in lei a stimulentului financiar lunar, calculat la cursul de schimb valutar al dolarului S.U.A. comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ziua anterioara efectuarii platii;
    e) pentru perioada in care angajatul se afla in concediu de odihna sau pentru primele 10 zile ale concediului medical nu se acorda stimulente financiare;
    f) prima cerere de plata se poate depune dupa 60 de zile de la semnarea contractului prevazut la lit. b).
    Art. 12
    Pentru plata stimulentelor financiare la care sunt indreptatiti prin contract angajatorii vor prezenta la colectivul zonal la care au depus solicitarea de stimulente financiare formularul prevazut in anexa nr. 9B la contractul-cadru, insotit de urmatoarele documente, in original, semnate de reprezentantul imputernicit al angajatorului:
    a) fisa de pontaj cu timpul efectiv lucrat in fiecare luna aferenta locurilor de munca ocupate in cadrul programului de stimulente financiare;
    b) statele de plata privind drepturile salariale aferente locurilor de munca ocupate in cadrul programului de stimulente financiare;
    c) documente care certifica achitarea obligatiilor fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, Fondul pentru plata ajutorului de somaj, Fondul asigurarilor sociale de sanatate, aferente locurilor de munca ocupate in cadrul programului de stimulente financiare.
    Art. 13
    AND va efectua plata in termen de 30 de zile calendaristice de la data verificarii si acceptarii documentelor care atesta plata drepturilor salariale de catre angajator.
    Art. 14
    Platile vor fi efectuate in lei (echivalent al stimulentului financiar exprimat in dolari S.U.A.), la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ziua anterioara eliberarii sumelor.
    Art. 15
    Sumele reprezentand diferentele de curs valutar se vor regulariza la platile din luna urmatoare.
    Art. 16
    Efectuarea platilor corespunzatoare numarului de locuri de munca pentru care nu se respecta prevederile contractuale va inceta, iar orice sume deja platite impreuna cu dobanda, calculata la rata medie a dobanzii pe piata interbancara pentru depozitele plasate (BUBOR), comunicata de Banca Nationala a Romaniei, aferenta perioadei de neindeplinire a obligatiilor, vor fi restituite AND de catre angajator in urmatoarele cazuri:
    a) angajatorul a dispus incetarea contractului individual de munca din cauze neimputabile angajatului;
    b) neindeplinirea in termen de 30 de zile de la notificare a uneia dintre obligatiile ce revin angajatorului in baza contractului-cadru cuprins in anexa nr. 9, constatata de persoanele desemnate sa monitorizeze derularea contractului, prin ordin al directorului general al AND, si de care angajatorul a luat cunostinta in scris.
    Art. 17
    Constatarea situatiilor prevazute la art. 16 de catre persoane din cadrul AND desemnate prin decizie a directorului general se notifica angajatorului in termen de 5 zile lucratoare, pentru luarea masurilor corespunzatoare.
    Art. 18
    In termen de 30 de zile de la notificarea angajatorului, in cazul in care acesta nu a luat masurile corespunzatoare, AND va retine din suma stimulentelor financiare ce i se cuvin angajatorului pentru lunile imediat urmatoare datei la care a fost facuta constatarea contravaloarea sumelor platite, la care se adauga dobanda, calculata la rata comunicata de Banca Nationala a Romaniei, aferenta perioadei de neindeplinire a obligatiilor contractuale.
    Art. 19
    In cazul in care angajatorul a incasat necuvenit stimulente financiare de la AND, iar eventualele litigii ce decurg din neindeplinirea obligatiilor contractuale nu au fost solutionate pe cale amiabila, litigiile vor fi deduse spre judecata instantelor competente, potrivit legii.

    CAP. 3
    Finantarea cheltuielilor de operationalizare a procedurilor pentru acordarea de stimulente financiare

    Art. 20
    AND va suporta din fonduri reprezentand contributia Romaniei la realizarea proiectului, prevazute in bugetul propriu al acesteia, conform art. 3 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de inchidere a minelor si de atenuare a impactului social, in valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice, la propunerea responsabililor de program din cadrul UIP - AND si AND, numiti prin decizie a directorului general al AND, dispuse de directorul general al AND, urmatoarele cheltuieli:
    a) curierat pentru transmiterea documentelor prevazute de prezentul ghid de proceduri;
    b) comisioane si speze bancare;
    c) comunicare (telefonie, fax, posta electronica, internet) in scopul indeplinirii procedurilor;
    d) campaniile de informare publica pentru promovarea procedurilor de acordare a stimulentelor financiare, prevazute la art. 6 alin. (1), (2) si (3).

    CAP. 4
    Monitorizarea, controlul, raportarea si evaluarea efectelor acordarii de stimulente financiare

    Art. 21
    AND va elabora programul de monitorizare a angajatorilor, pe care il va supune aprobarii CCIP o data cu programul de derulare prevazut la art. 5 alin. (1). Programul de monitorizare va asigura verificarea trimestriala a fiecarui angajator de catre reprezentanti desemnati prin decizie a directorului general al AND, numiti in continuare responsabili.
    Art. 22
    (1) Operatiunile desfasurate in cadrul contractelor pentru acordarea de stimulente financiare, incheiate intre AND si angajatori, vor face obiectul monitorizarii, controlului, raportarii, evaluarii si al vizitelor periodice efectuate de catre responsabili.
    (2) Angajatorii sunt obligati sa puna la dispozitie responsabililor pentru verificare: fisele de pontaj; statele de plata; documentele de plata a obligatiilor fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, Fondul pentru plata ajutorului de somaj si Fondul asigurarilor sociale de sanatate; carnetele de munca; documentele privind respectarea graficului de instruire; calitatea instruirii; raportarile trimestriale si bilantul anual; documentele privind respectarea clauzelor prevazute in contract.
    Art. 23
    Responsabilii din cadrul colectivelor zonale vor transmite lunar rapoarte de monitorizare a implementarii programului de stimulente financiare, precum si de evaluare a efectelor acesteia, insotite de propuneri de imbunatatire a ghidului de proceduri, conform anexei nr. 10.
    Art. 24
    Responsabilii care constata neindeplinirea de catre angajator a uneia dintre obligatiile contractuale vor notifica constatarile efectuate in termen de 5 zile lucratoare si le vor transmite responsabilului de program de la AND.
    Art. 25
    La cererea scrisa a uneia dintre persoanele angajate in cadrul programului de acordare a stimulentelor financiare responsabilii, mandatati de directorul general al AND, vor putea efectua vizite la sediul angajatorilor, avand obligatia de a depune in termen de 5 zile rapoarte privind modul in care si-au indeplinit mandatul. Raportul se transmite atat angajatului, cat si angajatorului.
    Art. 26
    Dupa incetarea contractului angajatorul va pastra documentele de justificare a cheltuielilor efectuate in executarea contractului, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 27
    Anexele nr. 1 - 10 fac parte integranta din prezentul ghid de proceduri.
    Art. 28
    Prevederile prezentului ghid de proceduri pot fi modificate sau completate in perioada de aplicare a acestuia, la propunerea ministrului industriei si comertului, coordonator al Proiectului de inchidere a minelor si de atenuare a impactului social, prin hotarare a Guvernului.

    ANEXA 1
    la ghidul de proceduri

                                  LISTA
cuprinzand localitatile din zonele miniere in care pot fi acordate angajatorilor stimulente financiare
 __________________________________________________________________________
|                 |   Colectivul |    Total    |                           |
|    Judetul      |     zonal    |  localitati |        Localitati         |
|                 |    ANDIPRZM  |    miniere  |          miniere          |
|_________________|______________|_____________|___________________________|
| Alba            | Alba         |    12       | Zona miniera defavorizata |
|                 |              |             | Apuseni, conform Hotararii|
|                 |              |             | Guvernului nr. 813/1999   |
| Arges           | Ploiesti     |     7       | Aninoasa                  |
|                 |              |             | Berevoesti                |
|                 |              |             | Boteni                    |
|                 |              |             | Campulung                 |
|                 |              |             | Godeni                    |
|                 |              |             | Poienarii de Muscel       |
|                 |              |             | Schitu Golesti            |
| Bacau           | Comanesti    |     4       | Asau                      |
|                 |              |             | Zona miniera defavorizata |
|                 |              |             | Comanesti, conform        |
|                 |              |             | Hotararii Guvernului      |
|                 |              |             | nr. 207/1999              |
| Bihor           | Voivozi      |    10       | Zona miniera defavorizata |
|                 |              |             | Stei - Nucet, conform     |
|                 |              |             | Hotararii Guvernului      |
|                 |              |             | nr. 194/1999              |
|                 |              |             | Zona miniera defavorizata |
|                 |              |             | Borod - Suncuius -        |
|                 |              |             | Dobresti - Vadu Crisului, |
|                 |              |             | conform Hotararii         |
|                 |              |             | Guvernului nr. 195/1999   |
|                 |              |             | Zona miniera defavorizata |
|                 |              |             | Popesti - Derna - Alesd,  |
|                 |              |             | conform Hotararii         |
|                 |              |             | Guvernului nr. 196/1999   |
| Bistrita-Nasaud | Rodna        |    10       | Zona miniera defavorizata |
|                 |              |             | Rodna, conform Hotararii  |
|                 |              |             | Guvernului nr. 640/1999   |
| Caras-Severin   | Anina/       |    21       | Bigar                     |
|                 | Moldova Noua |             | Cozla                     |
|                 |              |             | Jitin                     |
|                 |              |             | Liubcova                  |
|                 |              |             | Zona miniera defavorizata |
|                 |              |             | Rusca Montana, conform    |
|                 |              |             | Hotararii Guvernului      |
|                 |              |             | nr. 197/1999              |
|                 |              |             | Zona miniera defavorizata |
|                 |              |             | Bocsa, conform Hotararii  |
|                 |              |             | Guvernului nr. 198/1999   |
|                 |              |             | Zona miniera defavorizata |
|                 |              |             | Moldova Noua - Anina,     |
|                 |              |             | conform Hotararii         |
|                 |              |             | Guvernului nr. 199/1999   |
| Cluj            | Rodna        |     5       | Aghiresu                  |
|                 |              |             | Iara                      |
|                 |              |             | Ticu                      |
|                 |              |             | Baisoara                  |
|                 |              |             | Capusu Mare               |
| Covasna         | Ploiesti     |     2       | Valea Crisului            |
|                 |              |             | Zona miniera defavorizata |
|                 |              |             | Baraolt, conform          |
|                 |              |             | Hotararii Guvernului      |
|                 |              |             | nr. 209/1999.             |
| Dambovita       | Ploiesti     |     2       | Sotanga                   |
|                 |              |             | Tatarani                  |
| Gorj            | Targu Jiu    |    20       | Targu Jiu                 |
|                 |              |             | Zona miniera defavorizata |
|                 |              |             | Albeni, conform Hotararii |
|                 |              |             | Guvernului nr. 191/1999   |
|                 |              |             | Zona miniera defavorizata |
|                 |              |             | Schela, conform Hotararii |
|                 |              |             | Guvernului nr. 192/1999   |
|                 |              |             | Zona miniera defavorizata |
|                 |              |             | Motru - Rovinari, conform |
|                 |              |             | Hotararii Guvernului      |
|                 |              |             | nr. 193/1999              |
| Harghita        | Balan        |     1       | Zona miniera defavorizata |
|                 |              |             | Balan, conform Hotararii  |
|                 |              |             | Guvernului nr. 93/1998    |
| Hunedoara       | Deva - Brad/ |    26       | Deva                      |
|                 | Petrosani    |             | Ghelari                   |
|                 |              |             | Teliucu Inferior          |
|                 |              |             | Hunedoara                 |
|                 |              |             | Calan                     |
|                 |              |             | Zona miniera defavorizata |
|                 |              |             | Brad, conform Hotararii   |
|                 |              |             | Guvernului nr. 991/1998   |
|                 |              |             | Zona miniera defavorizata |
|                 |              |             | Valea Jiului, conform     |
|                 |              |             | Hotararii Guvernului      |
|                 |              |             | nr. 992/1998              |
| Maramures       | Baia Mare/   |     9       | Zona miniera defavorizata |
|                 | Borsa        |             | Baia Mare, conform        |
|                 |              |             | Hotararii Guvernului      |
|                 |              |             | nr. 203/1999              |
|                 |              |             | Zona miniera defavorizata |
|                 |              |             | Borsa - Viseu, conform    |
|                 |              |             | Hotararii Guvernului      |
|                 |              |             | nr. 204/1999              |
| Mehedinti       | Targu Jiu    |    11       | Baia de Arama             |
|                 |              |             | Husnicioara               |
|                 |              |             | Simian                    |
|                 |              |             | Grozesti                  |
|                 |              |             | Sovarna                   |
|                 |              |             | Dubova                    |
|                 |              |             | Isverna                   |
|                 |              |             | Ponoarele                 |
|                 |              |             | Obarsia-Closani           |
|                 |              |             | Brosteni                  |
|                 |              |             | Drobeta-Turnu Severin     |
| Prahova         | Ploiesti     |     4       | Zona miniera defavorizata |
|                 |              |             | Filipesti, conform        |
|                 |              |             | Hotararii Guvernului      |
|                 |              |             | nr. 205/1999              |
|                 |              |             | Zona miniera defavorizata |
|                 |              |             | Ceptura, conform Hotararii|
|                 |              |             | Guvernului nr. 206/1999   |
| Salaj           | Voivozi      |     8       | Zona miniera defavorizata |
|                 |              |             | Ip, conform Hotararii     |
|                 |              |             | Guvernului nr. 200/1999   |
|                 |              |             | Zona miniera defavorizata |
|                 |              |             | Hida - Surduc - Jibou -   |
|                 |              |             | Balan, conform Hotararii  |
|                 |              |             | Guvernului nr. 201/1999   |
|                 |              |             | Zona miniera defavorizata |
|                 |              |             | Sarmasag - Chiejd -       |
|                 |              |             | Bobota, conform Hotararii |
|                 |              |             | Guvernului nr. 202/1999   |
| Suceava         | Gura         |    18       | Zona miniera defavorizata |
|                 | Humorului    |             | Bucovina, conform         |
|                 |              |             | Hotararii Guvernului      |
|                 |              |             | nr. 208/1999              |
| Tulcea          | Deva - Brad  |     1       | Zona miniera defavorizata |
|                 |              |             | Altan-Tepe, conform       |
|                 |              |             | Hotararii Guvernului      |
|                 |              |             | nr. 210/1999              |
| Valcea          | Targu Jiu    |    15       | Alunu                     |
|                 |              |             | Berbesti                  |
|                 |              |             | Cernisoara                |
|                 |              |             | Copaceni                  |
|                 |              |             | Otesani                   |
|                 |              |             | Horezu                    |
|                 |              |             | Costesti                  |
|                 |              |             | Ocnele Mari               |
|                 |              |             | Brezoi                    |
|                 |              |             | Popesti                   |
|                 |              |             | Sinesti                   |
|                 |              |             | Rosiile                   |
|                 |              |             | Lapusata                  |
|                 |              |             | Stroesti                  |
|                 |              |             | Mateesti                  |
|_________________|______________|_____________|___________________________|

    ANEXA 2
    la ghidul de proceduri

                                 DEFINITII

    In sensul ghidului de proceduri, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) UIP - AND - Unitatea de implementare a Proiectului de inchidere a minelor si de atenuare a impactului social, infiintata in cadrul AND;
    b) consortii locale - structuri asociative neguvernamentale cu personalitate juridica, infiintate potrivit legii, prin initiativa locala, formate din persoane si organizatii ale comunitatii locale, interesate in reabilitarea economica a zonelor miniere;
    c) stimulent financiar - suma nerambursabila cu valoarea nominala maxima de 500 dolari S.U.A., acordata in lei la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ziua anterioara eliberarii acesteia, care se plateste de AND angajatorului pentru fiecare persoana fara loc de munca angajata pentru o perioada de 12 luni;
    d) programul de derulare - ansamblul actiunilor privind derularea pe perioada unui an bugetar a procedurilor pentru acordarea de stimulente financiare;
    e) persoane fara loc de munca - persoane disponibilizate din activitatea miniera si din activitati conexe acesteia prin concedieri colective, ca urmare a restructurarii industriei miniere, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 22/1997 privind unele masuri de protectie ce se acorda personalului din industria miniera si activitatile de prospectiuni si explorari geologice;
    f) angajati - persoane incadrate cu contracte individuale de munca si pregatite de angajator in conformitate cu prevederile ghidului de proceduri, din randul persoanelor fara loc de munca;
    g) posturi vacante - locuri de munca nou-create sau devenite libere ca urmare a fluctuatiei personalului, inclusiv prin demisie, deces sau transfer la alte unitati, anuntate de angajatori prin solicitarea publica de angajare;
    h) posturi ocupate - posturi in care au fost angajate cu contract individual de munca persoane fara loc de munca, in conformitate cu prevederile ghidului de proceduri;
    i) solicitant - persoana fizica autorizata potrivit legii sau persoana juridica legal constituita, cu capital majoritar privat, care desfasoara sau urmeaza sa desfasoare activitati economice in zona de operare precizata in ghidul de proceduri si care isi asuma obligatia angajarii si instruirii, cu contract individual de munca pentru o perioada de minimum 12 luni, a persoanelor fara loc de munca, cu conditia acordarii de stimulente financiare de catre AND pentru fiecare post ocupat;
    j) angajator - persoana fizica autorizata potrivit legii sau persoana juridica legal constituita, cu capital majoritar privat, care desfasoara sau urmeaza sa desfasoare activitati economice in zona de operare definita in ghidul de proceduri si careia, in baza contractului incheiat cu AND, ii revine obligatia angajarii in munca si instruirii, pe baza de contract individual de munca, a persoanelor fara loc de munca;
    k) fondul - resurse financiare publice, destinate, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 11/2000, acordarii de catre AND de stimulente financiare angajatorilor;
    l) conditii de eligibilitate - conditii prevazute in ghidul de proceduri, pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul de stimulente financiare pentru a fi parte intr-un contract cu AND;
    m) colectiv zonal - filiala fara personalitate juridica din cadrul AND, care isi desfasoara activitatea in zona de operare precizata in ghidul de proceduri;
    n) activitate miniera - activitatea agentilor economici care executa lucrari privind prospectiunea, explorarea, dezvoltarea, exploatarea, prelucrarea, concentrarea, extractia metalurgica si comercializarea produselor miniere;
    o) activitati conexe - activitati economice care asigura servicii si furnituri activitatii miniere, in care au fost intreprinse concedieri prin disponibilizari colective, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 22/1997;
    p) proiect - Proiectul de inchidere a minelor si de atenuare a impactului social, finantat prin Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, in valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 11/2000;
    q) program - parte a componentei de Proiect "Atenuarea impactului social" pentru asigurarea de stimulente financiare in vederea angajarii si instruirii persoanelor fara loc de munca de catre angajatori;
    r) contract-cadru - contractul pentru angajarea si instruirea persoanelor fara loc de munca, cu acordarea de stimulente financiare angajatorului, incheiat de AND cu acesta.

    ANEXA 3
    la ghidul de proceduri

                             FORMULAR DE CERERE

 ________________________________________________________________________
| 1 | Numele solicitantului:                                             |
|   | Denumirea completa (inclusiv tip) si prescurtare                   |
|   |____________________________________________________________________|
|   | Cod fiscal:  | - Numarul si data inregistrarii in registrul        |
|   |              |   comertului                                        |
|   |              |                                                     |
|   |              | - Autorizatie de functionare                        |
|___|______________|_____________________________________________________|

 ________________________________________________________________________
| 2 | Adresa oficiala:                                                   |
|   | (inclusiv strada, localitatea, judetul)                            |
|   |____________________________________________________________________|
|   | Telefon:            | Fax:        | E-mail:                        |
|   |                     |             |                                |
|   |_____________________|_____________|________________________________|
|   | Adresa, telefon, fax si E-mail pentru corespondenta si contacte:   |
|   |                                                                    |
|   |____________________________________________________________________|
|   | Administrator/persoana fizica autorizata:  | Persoana de contact:  |
|   |                                            |                       |
|___|____________________________________________|_______________________|

 ________________________________________________________________________
| 3 | Data infiintarii    | 4 |   Data privatizarii (daca este cazul)    |
|   |                     |   |                                          |
|___|_____________________|___|__________________________________________|
| 5 | Proprietari:                                                       |
|   | (Va rugam sa indicati structura patrimoniului si a                 |
|   | actionarilor/asociatilor in % .)                                   |
|   |                                                                    |
|___|____________________________________________________________________|

 ________________________________________________________________________
| 6 | Cifra de afaceri:       |       1999                               |
|   |                         |                                          |
|___|_________________________|__________________________________________|

 ________________________________________________________________________
| 7 | Situatia contabila a solicitantului:                               |
|   | (Va rugam sa adaugati ultimul bilant contabil sau ultimul formular |
|   | de raportare contabila ori ultima balanta de verificare, avizata   |
|   | de organele competente.)                                           |
|   |                                                                    |
|___|____________________________________________________________________|

 ________________________________________________________________________
| 8 | Obiectul principal al activitatii  |  9 | Servicii/produse         |
|   |                                    |    |                          |
|   |                                    |____|__________________________|
|   |                                    | 10 | Tipul clientilor si      |
|   |                                    |    | acoperirea geografica    |
|   |                                    |    |                          |
|___|____________________________________|____|__________________________|

 ________________________________________________________________________
|11 | Numarul de persoane angajate in    |         1999/2000             |
|   | prezent (incluzand o scurta        |                               |
|   | descriere a posturilor)            |                               |
|   |                                    |                               |
|   |                                    |                               |
|___|____________________________________|_______________________________|
|12 | Fluctuatia personalului                                            |
|   | (Va rugam sa indicati numarul de persoane care au parasit unitatea |
|   | in ultimele 12 luni, posturile eliberate si motivele eliberarii    |
|   | acestora.)                                                         |
|   |                                                                    |
|   |                                                                    |
|   |                                                                    |
|___|____________________________________________________________________|
|   |                                                                    |
|   |           OFERTA PUBLICA DE LOCURI DE MUNCA VACANTE                |
|   |                                                                    |
|13 | Numarul de posturi solicitate si descrierea acestora               |
|   | (Va rugam sa prezentati numarul de posturi solicitat; pentru       |
|   | fiecare post precizati denumirea postului si criteriile de         |
|   | selectie.)                                                         |
|   |                                                                    |
|   |                                                                    |
|   |                                                                    |
|   |                                                                    |
|14 | Salariul net corespunzator fiecarui loc de munca pentru care se    |
|   | solicita stimulente financiare                                     |
|   |                                                                    |
|   |                                                                    |
|   |                                                                    |
|   |                                                                    |
|___|____________________________________________________________________|

 ________________________________________________________________________
|15 | Instruirea ce va fi asigurata                                      |
|   | (Descrieti aranjamentele facute pentru asigurarea instruirii,      |
|   | asigurarea protectiei muncii la locul de munca, inclusiv numele si |
|   | pozitia persoanei din cadrul unitatii, responsabila cu asigurarea  |
|   | instruirii angajatilor.)                                           |
|   |                                                                    |
|   |                                                                    |
|   |                                                                    |
|   |                                                                    |
|16 | Necesarul de stimulente financiare solicitate                      |
|   | (Va rugam sa precizati necesarul de stimulente financiare          |
|   | corespunzator fiecarui loc de munca prezentat in oferta publica de |
|   | angajare.)                                                         |
|   |                                                                    |
|   |                                                                    |
|   |                                                                    |
|   |                                                                    |
|   | Valoarea totala a stimulentelor financiare solicitate: .... dolari |
|   | S.U.A.                                                             |
|   | (Exemplu de calcul: numarul de posturi prezentate in oferta        |
|   | publica de angajare inmultit cu maximum 500 dolari S.U.A. pentru   |
|   | fiecare post)                                                      |
|   |                                                                    |
|   |                                                                    |
|   |                                                                    |
|   |                                                                    |
|___|____________________________________________________________________|

 ________________________________________________________________________
|17 | Modalitatea de transmitere a raspunsului                           |
|   | (Va rugam sa indicati modalitatea in care doriti sa fie facuta     |
|   | transmiterea raspunsului la cererea dvs., precizand adresa completa|
|   | si codul postal pentru transmiterea postala, numarul de fax sau    |
|   | adresa de e-mail.)                                                 |
|   |                                                                    |
|   |                                                                    |
|   |                                                                    |
|   |                                                                    |
|___|____________________________________________________________________|

    Numele, prenumele si functia ..........................................
    (persoana autorizata sa semneze pentru si in numele unitatii ce
    intocmeste cererea)

    Semnatura si stampila .....................

    Data cererii ..............................

    NOTA:
    Informatii suplimentare privind completarea cererii se pot obtine de la colectivul zonal din zona de operare, prevazut in anexa nr. 2 la ghidul de proceduri.

    ANEXA 4
    la ghidul de proceduri

                              CONDITIILE
de eligibilitate a solicitantilor de stimulente financiare, documentele si autoritatile care le certifica
 ______________________________________________________________________________
|     Conditia de        |   Documentul care certifica   |   Autoritatea care  |
|    eligibilitate       |   respectarea conditiei de    |      certifica      |
|                        |         eligibilitate         |                     |
|________________________|_______________________________|_____________________|
| Persoana fizica        | Copie de pe certificatul de   | Registrul comertului|
| autorizata potrivit    | inmatriculare                 |                     |
| legii sau persoana     |                               |                     |
| juridica legal         |                               |                     |
| constituita, cu capital|                               |                     |
| majoritar privat       |                               |                     |
|                        |                               |                     |
| Solicitantul desfasoara| Dovada desfasurarii           | Camera de comert si |
| activitate economica in| activitatii economice in zona | industrie           |
| zona de operare        | de operare a schemei de       |                     |
|                        | stimulente financiare         |                     |
|                        |                               |                     |
| Solicitantul nu se afla| Declaratie pe propria         | Administratia       |
| in situatie de         | raspundere intocmita de       | financiara          |
| faliment, lichidare sau| persoana fizica autorizata    |                     |
| incetare de plati ori  | potrivit legii sau de         |                     |
| intr-o procedura legala| administratorul societatii    |                     |
| ce poate determina un  | comerciale solicitante        |                     |
| asemenea efect         | (anexa nr. 4A)                |                     |
|                        | Ultimul bilant contabil sau   |                     |
|                        | ultimul formular de raportare |                     |
|                        | contabila ori ultima balanta  |                     |
|                        | de verificare, avizate de     |                     |
|                        | organele competente           |                     |
|                        |                               |                     |
| Solicitantul nu        | Declaratie pe propria         | Administratia       |
| inregistreaza datorii  | raspundere intocmita de       | financiara          |
| la plata obligatiilor  | persoana fizica autorizata    |                     |
| salariale              | potrivit legii sau de         |                     |
|                        | administratorul societatii    |                     |
|                        | comerciale solicitante        |                     |
|                        | (anexa nr. 4A)                |                     |
|                        | Ultimul bilant contabil sau   |                     |
|                        | ultimul formular de raportare |                     |
|                        | contabila ori ultima balanta  |                     |
|                        | de verificare, avizate de     |                     |
|                        | organele competente           |                     |
|                        |                               |                     |
| Solicitantul nu        | Scrisoare de confirmare       | Administratia       |
| inregistreaza datorii  |                               | financiara          |
| la plata obligatiilor  |                               |                     |
| fata de bugetul de stat|                               |                     |
|                        |                               |                     |
| Solicitantul nu        | Scrisoare de confirmare       | Directia generala de|
| inregistreaza datorii  |                               | munca si protectie  |
| la plata obligatiilor  |                               | sociala (Casa de    |
| fata de bugetul        |                               | Pensii si Alte      |
| asigurarilor sociale de|                               | Drepturi de         |
| stat                   |                               | Asigurari Sociale)  |
|                        |                               |                     |
| Solicitantul nu        | Scrisoare de confirmare       | Agentia pentru      |
| inregistreaza datorii  |                               | ocupare si formare  |
| la plata obligatiilor  |                               | profesionala        |
| fata de Fondul pentru  |                               | judeteana           |
| plata ajutorului de    |                               |                     |
| somaj                  |                               |                     |
|                        |                               |                     |
| Solicitantul nu        | Scrisoare de confirmare       | Casa de asigurari   |
| inregistreaza datorii  |                               | sociale de sanatate |
| la plata obligatiilor  |                               |                     |
| fata de Fondul         |                               |                     |
| asigurarilor sociale de|                               |                     |
| sanatate               |                               |                     |
|                        |                               |                     |
| Solicitantul nu a fost | Declaratie pe propria         |                     |
| parte intr-un contract | raspundere intocmita de       |                     |
| finantat de Guvernul   | persoana fizica autorizata sau|                     |
| Romaniei, de organisme | de administratorul societatii |                     |
| si banci internationale| comerciale solicitante        |                     |
| si care a incetat din  | (anexa nr. 4A)                |                     |
| cauza nerespectarii    |                               |                     |
| termenilor si          |                               |                     |
| conditiilor            |                               |                     |
| contractuale de catre  |                               |                     |
| solicitant             |                               |                     |
|                        |                               |                     |
| Solicitantul are un    | Recomandare                   | Consortiul local    |
| comportament civic     |                               |                     |
| corespunzator          |                               |                     |
|                        |                               |                     |
| Dovada publicarii si   | Un exemplar din publicatia in | Agentia pentru      |
| transmiterii agentiei  | care a fost facut anuntul     | ocupare si formare  |
| pentru ocupare si      | Copie de pe solicitarea       | profesionala        |
| formare profesionala   | publica de angajare cu numar  | judeteana           |
| judeteana a solicitarii| de inregistrare la agentia    |                     |
| de angajare            | pentru ocupare si formare     |                     |
|                        | profesionala judeteana        |                     |
|                        | Copie de pe solicitarea       |                     |
|                        | publica de angajare cu numar  |                     |
|                        | de inregistrare la AND        |                     |
|                        |                               |                     |
| Solicitantul nu a      | Adeverinta                    | Agentia pentru      |
| derulat, cu mai putin  |                               | ocupare si formare  |
| de 12 luni inainte de  |                               | profesionala        |
| solicitarea de         |                               | judeteana           |
| stimulente financiare, |                               |                     |
| un program de          |                               |                     |
| restructurare in zona  |                               |                     |
| de operare, din care sa|                               |                     |
| fi rezultat reduceri de|                               |                     |
| personal pentru locuri |                               |                     |
| de munca similare celor|                               |                     |
| pentru care solicita   |                               |                     |
| stimulente financiare  |                               |                     |
|________________________|_______________________________|_____________________|

    ANEXA 4A
    la conditiile de eligibilitate

                                 DECLARATIE

    Subsemnatul ........................, persoana fizica autorizata prin ....., cu domiciliul in localitatea ...................., str. .............. nr. ...., bl. ..., ap. ..., judetul .................., declar pe propria raspundere ca in activitatea pe care o desfasor conform procedurilor legale:
    - nu sunt in incetare de plati sau intr-o procedura de executare silita;
    - nu inregistrez datorii restante la plata obligatiilor salariale;
    - nu am fost parte intr-un contract finantat de institutii si banci internationale care a incetat din cauza nerespectarii termenilor si conditiilor contractuale.
    Subsemnatul ........................, administrator al Societatii Comerciale ................, cu sediul in localitatea ........................., str. .................. nr. ..., bl. ..., ap. ..., judetul ...................., declar pe propria raspundere ca:
    - societatea pe care o reprezint nu se afla in stare de faliment, lichidare sau incetare de plati ori intr-o procedura legala ce poate determina un asemenea efect;
    - societatea pe care o reprezint nu inregistreaza datorii la plata obligatiilor salariale;
    - societatea pe care o reprezint nu a fost parte intr-un contract finantat de institutii si banci internationale, care a incetat din cauza nerespectarii termenilor si conditiilor contractuale de catre societatea comerciala pe care o reprezint.
    Am luat la cunostinta ca pentru declaratiile necorespunzatoare adevarului suport consecintele art. 292 Cod penal.

             Data                     Semnatura ......................
        ...................           Stampila persoanei fizice
                                      autorizate/societatii comerciale

    ANEXA 5
    la ghidul de proceduri

             DATELE DE IDENTIFICARE A COLECTIVELOR ZONALE AND

________________________________________________________________________________
                                                                      Aria
Nr.  Colectivul     Adresa                 Telefon     Fax       teritoriala de
crt.   zonal                                                    responsabilitate
                                                                    (judetul)
________________________________________________________________________________
  1. Petrosani  General Vasile Milea nr.  054 542721 054 542721 Hunedoara
                32 - 34                                         (Valea Jiului)
                2675 Petrosani,
                judetul Hunedoara
  2. Targu Jiu  Piata Victoriei nr. 2 - 4 053 223538 053 223538 Gorj, Valcea,
                Targu Jiu, judetul Gorj                         Mehedinti
                (camera 147)
  3. Baia Mare  Str. Revolutiei nr. 1     062 217186 062 217186 Maramures
                4800 Baia Mare,            ext. 131   ext. 131  (aria vestica)
                judetul Maramures
  4. Ploiesti   str. Bobalna nr. 2        044 195065 044 195065 Prahova,
                Ploiesti,                                       Dambovita,
                judetul Prahova                                 Arges, Covasna
  5. Rodna      Str. Principala nr. 1003  063 377373 063 377373 Bistrita-Nasaud
                4532 Rodna, judetul
                Bistrita-Nasaud
  6. Balan      str. 1 Decembrie nr. 25   066 130191 066 130257 Harghita
                4137 Balan,
                judetul Harghita
  7. Gura       str. Sfantul Mihail nr.   030 231513 030 232919 Suceava
     Humorului  1, bl. 6
                Gura Humorului,
                judetul Suceava
  8. Baia Borsa Str. Independentei nr. 12 062 345230 062 345422 Maramures
                4997 Baia Borsa,           int. 187             (aria estica)
                judetul Maramures
  9. Comanesti  Str. Ciobanus nr. 2       034 386655 034 386655 Bacau
                5475 Comanesti,
                judetul Bacau
 10. Moldova    Caminul de nefamilisti    055 542911 055 540456 Caras-Severin
     Noua       nr. 2                                           (aria sudica)
                1785 Moldova Veche,
                Orasul Nou, judetul
                Caras-Severin
 11. Voivozi    Exploatari Miniere        059 132636 059 132636 Bihor, Salaj
                Voivozi, Comuna Popesti,
                judetul Bihor
 12. Deva       Piata Unirii nr. 9, Deva, 054 218617 054 213641 Deva, Cluj,
                judetul Hunedoara                               Tulcea
 13. Alba Iulia Bd Victoriei nr. 109,     058 814459 058 814479 Alba
                Alba Iulia, judetul Alba
 14. Anina      Piata Victoriei nr. 8,    055 240001 055 240001 Caras-Severin
                Anina - Steierdorf,
                judetul Caras-Severin                           (aria nordica)
________________________________________________________________________________

    Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere
    Calea Victoriei nr. 152 - 154, sectorul 1, Bucuresti (colectivul central)

    ANEXA 6
    la ghidul de proceduri

    MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI
    AGENTIA NATIONALA PENTRU DEZVOLTAREA
    SI IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE
    RECONSTRUCTIE A ZONELOR MINIERE

    Colectivul zonal ...............

                                ADEVERINTA

    Se adevereste prin prezenta ca domnul ........................., in calitate de ..............................................., respectiv de reprezentant al Societatii Comerciale ............................, a depus o cerere pentru acordarea de stimulente financiare.

    Cererea, impreuna cu documentele prevazute in anexa nr. 4 la ghidul de proceduri, a fost depusa in data de .............., la ora ... h ... m .... si a fost inregistrata in Registrul special al cererilor la nr. .................. .

    Documentele depuse de ........................., avand .......... file, au fost semnate de responsabilul de la colectivul zonal ........................ si de ...................... si au fost introduse in plic care a fost sigilat.
    Prezenta adeverinta a fost intocmita in doua exemplare, ambele semnate de domnul ................... .
     ___________________________________      __________________________
    |                                   |    |                          |
    |  Semnatura ....................   |    |   Semnatura si stampila  |
    |    Stampila persoanei fizice      |    |      responsabilului     |
    |  autorizate/societatii comerciale |    |     colectivului zonal   |
    |    ...........................    |    |    ..................    |
    |    ...........................    |    |                          |
    |___________________________________|    |__________________________|

    ANEXA 7
    la ghidul de proceduri

    MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI
    AGENTIA NATIONALA PENTRU DEZVOLTAREA
    SI IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE
    RECONSTRUCTIE A ZONELOR MINIERE

                                      Directorul general al AND,
                                   ................................
                                   (numele, prenumele si semnatura)
    Nr. ......
    Data .....

                                      Directorul economic al AND,
                                   ................................
                                   (numele, prenumele si semnatura)

                                 REFERAT
privind indeplinirea conditiilor de eligibilitate de catre ...............
 __________________________________________________________________________
|                                           | Documentul     |             |
|                                           | care certifica | Autoritatea |
|       Conditia de eligibilitate           | respectarea    |    care     |
|                                           | conditiei de   |  certifica  |
|                                           | eligibilitate  |             |
|___________________________________________|________________|_____________|
| Persoana fizica autorizata potrivit legii |                |             |
| sau persoana juridica legal constituita,  |                |             |
| cu capital majoritar privat               |                |             |
|___________________________________________|________________|_____________|
| Solicitantul desfasoara sau urmeaza sa    |                |             |
| desfasoare activitati economice in zona de|                |             |
| operare                                   |                |             |
|___________________________________________|________________|_____________|
| Solicitantul nu se afla in situatie de    |                |             |
| faliment, lichidare sau incetare de plati |                |             |
| ori intr-o procedura legala ce poate      |                |             |
| determina un asemenea efect               |                |             |
|___________________________________________|________________|_____________|
| Solicitantul nu inregistreaza datorii la  |                |             |
| plata obligatiilor salariale              |                |             |
|___________________________________________|________________|_____________|
| Solicitantul nu inregistreaza datorii la  |                |             |
| plata obligatiilor fata de bugetul de stat|                |             |
|___________________________________________|________________|_____________|
| Solicitantul nu inregistreaza datorii la  |                |             |
| plata obligatiilor fata de bugetul        |                |             |
| asigurarilor sociale de stat              |                |             |
|___________________________________________|________________|_____________|
| Solicitantul nu inregistreaza datorii la  |                |             |
| plata obligatiilor fata de Fondul pentru  |                |             |
| plata ajutorului de somaj                 |                |             |
|___________________________________________|________________|_____________|
| Solicitantul nu inregistreaza datorii la  |                |             |
| plata obligatiilor fata de Fondul         |                |             |
| asigurarilor sociale de sanatate          |                |             |
|___________________________________________|________________|_____________|
| Solicitantul nu a fost parte intr-un      |                |             |
| contract finantat de Guvernul Romaniei,   |                |             |
| organisme si banci internationale, care a |                |             |
| incetat din cauza nerespectarii termenilor|                |             |
| si conditiilor contractuale de catre      |                |             |
| solicitant                                |                |             |
|___________________________________________|________________|_____________|
| Solicitantul are un comportament civic    |                |             |
| corespunzator                             |                |             |
|___________________________________________|________________|_____________|
| Dovada publicarii si transmiterii catre   |                |             |
| agentia pentru ocupare si formare         |                |             |
| profesionala judeteana a solicitarii de   |                |             |
| angajare                                  |                |             |
|___________________________________________|________________|_____________|
| Solicitantul nu a derulat, cu mai putin de|                |             |
| 12 luni inainte de solicitarea de         |                |             |
| stimulente financiare, un program de      |                |             |
| restructurare in zona de operare din care |                |             |
| sa fi rezultat reduceri de personal pentru|                |             |
| locuri de munca similare celor pentru care|                |             |
| solicita stimulente financiare            |                |             |
|___________________________________________|________________|_____________|

 _________________________________________    _____________________________
|                                         |  |                             |
| Solicitantul   __                   __  |  | Se certifica existenta      |
| indeplineste  |__|/nu indeplineste |__| |  | disponibilitatilor in fond. |
| conditiile de                           |  |                             |
| eligibilitate.                          |  |                             |
|                                         |  |                             |
| Expert desemnat prin decizie a          |  | Responsabil program         |
| directorului general al AND             |  | UIP - AND                   |
| ....................................... |  | ........................... |
|    (numele, prenumele si semnatura)     |  |    (numele, prenumele si    |
|                                         |  |         semnatura)          |
|_________________________________________|  |_____________________________|

    ANEXA 8
    la ghidul de proceduri

    MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI
    AGENTIA NATIONALA PENTRU DEZVOLTAREA
    SI IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE
    RECONSTRUCTIE A ZONELOR MINIERE

    Calea Victoriei nr. 152 - 154
        sectorul 1, Bucuresti
              ROMANIA

    Nr. ...........................
    Data ..........................

                  Catre: ............................

    In urma analizarii cererii dumneavoastra pentru acordarea de stimulente financiare, inregistrata la Colectivul zonal .......................... in data de ..../..../...., va facem cunoscut ca Societatea Comerciala .................. indeplineste conditiile de eligibilitate.
    Ca urmare, va rugam sa va prezentati in vederea incheierii contractului in termen de 10 zile lucratoare de la primirea prezentei adrese la sediul colectivului zonal la care a fost depusa cererea sau la sediul central al AND, situat in: Calea Victoriei nr. 152 - 154, sectorul 1, Bucuresti, camera ...... .

    In vederea stabilirii datei si a orei vizitei dumneavoastra, va rugam sa ne contactati la numerele de telefon: ..........; persoana de contact: .......... .
    Neprezentarea in termenul prevazut mai sus poate conduce la pierderea calitatii de solicitant eligibil.

                        Director general al AND,
                    ................................
                    (numele, prenumele si semnatura)

    ANEXA 9
    la ghidul de proceduri

                             CONTRACT-CADRU
pentru acordarea de stimulente financiare in vederea angajarii si instruirii persoanelor fara loc de munca provenite din activitatea miniera si din activitati conexe acesteia

                       Nr. ........ din ...............

    I. Partile contractului
    A. Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, denumita in continuare AND, reprezentata prin .................., avand functia de director general, si ............., avand functia de director economic, cu sediul in ................., str. ............ nr. ..., telefon .............., fax ................, codul postal ..........., contul bancar .............
    B. Persoana fizica/juridica ........................, denumita in continuare angajator, reprezentata prin .............., avand functia de ................., si ............, avand functia de ..............., cu sediul in ..............., str. .............. nr. ..., telefon ................, fax .............., codul postal ................. cont trezorerie ...................

    II. Obiectul contractului
    Obiectul acestui contract este acordarea de stimulente financiare angajatorului pentru ocuparea a ................. posturi vacante, prevazute in oferta publica de locuri de munca vacante, anexa nr. 9A la contract, prin angajarea si instruirea de persoane fara loc de munca.
    Persoanele fara loc de munca sunt persoanele definite in anexa nr. 2 la ghidul de proceduri.

    III. Durata contractului
    Durata contractului este de ......... luni de la data semnarii, dar nu poate depasi data de 31 decembrie 2003.
    Angajatorul va incepe derularea acestui contract cel mai tarziu la 60 de zile de la data semnarii lui.

    IV. Valoarea contractului
    Valoarea estimata a contractului este egala cu echivalentul in lei la cursul de schimb valutar al dolarului S.U.A. comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ziua anterioara efectuarii platilor, a: .......... dolari S.U.A. = nr. posturi solicitate x maximum 500 dolari S.U.A./post si an.

    V. Modalitati de plata a stimulentelor financiare
    Prima cerere de plata se depune de catre angajator pana la data de ....... .
    Pentru restul platilor angajatorul va depune lunar cereri de plata, conform anexei nr. 9B la contract, pana la data de 20 a fiecarei luni calendaristice.
    AND va efectua plata in contul ......, deschis de angajator in acest scop la trezoreria statului.
    Conditiile de plata sunt cele stipulate la art. 11 si 12 din ghidul de proceduri.
    AND va efectua plata in termen de 30 de zile calendaristice de la data acceptarii documentelor care atesta plata de catre angajator a drepturilor salariale pentru posturile ocupate in baza contractului, potrivit orelor de munca prestate de angajati.

    VI. Obligatiile partilor
    A. AND are urmatoarele obligatii:
    a) sa faciliteze contactul dintre persoanele fara loc de munca si angajatori;
    b) sa asigure asistenta la solicitarea angajatorilor in problemele legate de obligatiile care le revin acestora prin contract;
    c) sa atentioneze angajatorul cu privire la problemele reclamate de angajati, cu referire la obligatiile ce ii revin angajatorului prin contractul individual de munca;
    d) sa efectueze plata stimulentelor financiare la termenele si in conditiile convenite prin contract;
    e) sa urmareasca modul in care angajatorul isi indeplineste obligatiile contractuale;
    f) sa sprijine angajatorul pe durata derularii contractului in vederea realizarii obiectivelor acestuia;
    g) sa faciliteze angajatorului, la solicitarea acestuia, accesul la programul de consultanta pentru afaceri.
    B. Angajatorul are urmatoarele obligatii:
    a) sa incheie contracte individuale de munca cu persoane fara loc de munca provenite din randul persoanelor disponibilizate ca urmare a procesului de restructurare a unitatilor miniere sau conexe acestora, in termen de 60 de zile calendaristice de la data semnarii contractului cu AND, pentru locurile de munca nou-create sau devenite vacante ca urmare a fluctuatiei personalului (inclusiv prin demisie, transfer, deces sau pensionare);
    b) angajarea unei persoane in conformitate cu prevederile ghidului de proceduri nu poate avea drept consecinta incetarea unui alt contract de munca pe durata nedeterminata;
    c) sa asigure tratamentul nediscriminatoriu in procesul de selectare a persoanelor fara loc de munca pe care urmeaza sa le angajeze;
    d) sa mentina contractele de munca mentionate la lit. a) pentru o perioada de cel putin 12 luni, cu exceptia situatiei in care incetarea contractului intervine din cauze imputabile angajatului, potrivit art. 130 alin. 1 lit. i), j), k) si l) din Codul muncii;
    e) sa angajeze in termen de 30 de zile o alta persoana in locul de munca vacant, urmand aceleasi proceduri de selectare, in cazul in care incetarea unui contract de munca intervine inainte de scurgerea perioadei de 12 luni din cauze imputabile angajatului;
    f) sa asigure instruirea angajatilor la locul de munca, in concordanta cu oferta publica de locuri de munca vacante (anexa nr. 9A la contract), asa cum se prevede in art. 7 lit. h) din ghidul de proceduri;
    g) sa depuna la colectivul zonal o copie de pe contractul individual de munca al fiecarui angajat, insotita de un grafic de instruire pentru locul de munca respectiv, conform anexei nr. 9C la contract;
    h) sa asigure personalul necesar pentru instruirea angajatilor;
    i) sa solicite AND incheierea unui act aditional la contractul de baza in termen de 15 zile lucratoare, dar nu cu mai putin de 3 luni inainte de expirarea contractului, daca din cauze neimputabile angajatorului acesta este obligat sa modifice structura de instruire stabilita prin contractul individual de munca;
    j) sa informeze in scris colectivul zonal la care a depus cererea in legatura cu orice modificare intervenita in executarea contractelor individuale de munca, incheiate in baza contractului, in termen de 5 zile lucratoare de la data aparitiei acesteia;
    k) sa utilizeze contul deschis in lei la trezoreria statului numai pentru operatiunile financiare din cadrul programului, legate de acordarea de stimulente financiare in vederea facilitarii verificarilor si pentru asigurarea transparentei in utilizarea sumelor primite;
    l) sa puna la dispozitie toate documentele cu privire la executarea contractului, la cererea persoanelor responsabile desemnate prin decizie a directorului general al AND.

    VII. Modificarea, suspendarea si incetarea contractului
    Modificarea
    Modificarea contractului poate fi facuta prin acordul de vointa al partilor, materializat in acte aditionale la contract, intocmite in forma scrisa.
    Acordul de vointa este limitat, in sensul ca el poate fi manifestat numai cu privire la clauzele contractului.
    Valoarea contractului poate fi modificata unilateral de catre angajator, dar numai in sensul diminuarii acesteia, in functie de numarul de locuri de munca efectiv ocupate, la incheierea perioadei de 60 de zile de la semnarea contractului.
    Valoarea contractului poate fi modificata unilateral de catre AND pentru locurile de munca neocupate, in termen de 60 de zile calendaristice de la data semnarii contractului de catre angajator.

    Incetarea
    Prezentul contract poate inceta in urmatoarele conditii:
    a) in cazul incetarii finantarii, situatie in care contractul este reziliat numai pentru viitor, lasand neatinse prestatiile succesive care au fost facute anterior rezilierii; in acest caz pct. IX din acest contract nu se aplica;
    b) prin acordul partilor, cu achitarea de catre angajator a obligatiilor ce ii revin in conformitate cu art. 16 din ghidul de proceduri;
    c) in cazul in care angajatorul, din motive independente de vointa lui, este silit sa inceteze activitatea sau sa modifice profilul acesteia, cu obligatia notificarii de catre el in termen de 5 zile;
    d) in cazul in care intervin cazuri de forta majora;
    e) la expirarea perioadei pentru care a fost incheiat contractul, in baza raportului de evaluare al responsabilului AND.
    Actul juridic care determina incetarea contractului are eficienta egala fata de ambele parti.

    VIII. Forta majora
    Constituie cazuri de forta majora evenimentele extraordinare, neprevazute si inevitabile pentru una dintre parti, cum ar fi: razboi, cutremur, catastrofe naturale, incendii, inundatii, revolutii.
    Cazurile de forta majora exonereaza de raspundere partea contractanta care din acest motiv nu isi respecta si nu poate executa obligatiile contractuale.
    In aceasta situatie partea care din cauza fortei majore nu isi poate respecta si executa obligatiile contractuale va instiinta in scris, in termen de cel mult 5 zile de la data aparitiei acestei situatii, cealalta parte, urmand ca pe durata cazurilor de forta majora contractul sa fie considerat suspendat.
    Dovada existentei cazurilor de forta majora va fi certificata de Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti.
    Omisiunea de a anunta in scris aparitia fortei majore atrage raspunderea contractuala a partii aflate in aceasta situatie pentru daunele cauzate.

    IX. Raspunderea pentru neexecutarea obligatiilor contractuale
    Pentru neexecutarea clauzelor prezentului contract partile raspund potrivit legii.
    In cazul in care angajatorul nu isi respecta obligatiile asumate prin contract, AND va notifica angajatorului sa depuna toate diligentele pentru executarea corespunzatoare a contractului.
    Daca angajatorul nu se conformeaza in termen de 30 de zile de la primirea notificarii, AND va proceda in conformitate cu prevederile art. 18 si 19 din ghidul de proceduri.
    Rezilierea contractului din cauze imputabile angajatorului conduce la recuperarea de catre AND a contravalorii in dolari a stimulentelor financiare platite pana la data rezilierii contractului, la care se adauga dobanda la rata comunicata de Banca Nationala a Romaniei, aferenta perioadei respective. La valoarea astfel determinata se adauga o penalitate de 0,15% pe zi, incepand cu data rezilierii contractului si pana la data restituirii integrale a sumelor datorate.
    In cazul in care angajatorul prezinta dovezi acceptabile pentru AND ca o comanda sau un contract comercial legat de angajatul pentru care s-a platit stimulentul a fost anulat din motive neimputabile angajatorului, atunci prevederile alin. 1 - 4 ale acestui punct nu sunt aplicabile.
    In cazul in care AND nu isi executa obligatiile contractuale sau le executa in mod necorespunzator, datoreaza angajatorului penalitati de 0,15% pe zi, stabilite in conditiile legii.

    X. Litigii
    In caz de litigiu partile vor incerca solutionarea acestuia in mod amiabil.
    In cazul in care nu se reuseste solutionarea in mod amiabil a litigiului, partile convin ca acesta sa fie solutionat de instantele judecatoresti competente.
    Anexele nr. 9A, 9B si 9C fac parte integranta din prezentul contract.

    XI. Semnaturi

      Agentia Nationala pentru
    Dezvoltarea si Implementarea                Angajator,
    Programelor de Reconstructie
         a Zonelor Miniere

    ANEXA 9A
    la contractul-cadru

                OFERTA PUBLICA DE LOCURI DE MUNCA VACANTE

 ___________________________________________________________________________
|   |                                                                       |
| 1.| Numarul de posturi solicitate si descrierea acestora                  |
|   | (Va rugam sa prezentati numarul de posturi solicitat; pentru fiecare  |
|   | post precizati denumirea postului si criteriile de selectie.)         |
|   |                                                                       |
|   |                                                                       |
|   |                                                                       |
|   |                                                                       |
|   |                                                                       |
| 2.| Salariul net corespunzator fiecarui loc de munca pentru care se       |
|   | solicita stimulente financiare nerambursabile                         |
|   |                                                                       |
|   |                                                                       |
|   |                                                                       |
|   |                                                                       |
|   |                                                                       |
| 3.| Instruirea ce va fi asigurata                                         |
|   | (Descrieti aranjamentele facute pentru asigurarea instruirii,         |
|   | asigurarea protectiei muncii la locul de munca, inclusiv numele si    |
|   | pozitia persoanei din cadrul unitatii, responsabila cu asigurarea     |
|   | instruirii angajatilor.)                                              |
|   |                                                                       |
|   |                                                                       |
|   |                                                                       |
|___|_______________________________________________________________________|

    Data .........................   Semnatura ......................
                                     Stampila persoanei fizice
                                     autorizate/societatii comerciale

    ANEXA 9B
    la contractul-cadru

                               FORMULAR
pentru calculul si inregistrarea sumelor la care este indreptatit angajatorul, in functie de timpul efectiv lucrat de angajati

              Perioada (luna) ............. anul ...........

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Numele si prenumele persoanei
    B - Denumirea locului de munca
 ____________________________________________________________________________
|Nr. |   |   |Salariul |Numarul|Numarul|Salariul |Tariful orar |Valoarea     |
|crt.| A | B |net lunar|de zile|de ore |platit   |corespunzator|stimulentului|
|    |   |   |la data  |efectiv|efectiv|pentru   |valorii      |financiar    |
|    |   |   |angajarii|lucrate|lucrate|timpul   |stimulentului|corespunzator|
|    |   |   |         |       |       |efectiv  |financiar    |timpului     |
|    |   |   |         |       |       |lucrat   |prevazut in  |efectiv      |
|    |   |   |         |       |       |(mii lei)|contract     |lucrat       |
|    |   |   |         |       |       |         |pentru postul|(dolari      |
|    |   |   |         |       |       |         |respectiv    |S.U.A.)      |
|    |   |   |         |       |       |         |(dolari      |             |
|    |   |   |         |       |       |         |S.U.A./ora)  |             |
|____|___|___|_________|_______|_______|_________|_____________|_____________|
|____|___|___|_________|_______|_______|_________|_____________|_____________|
|____|___|___|_________|_______|_______|_________|_____________|_____________|
|____|___|___|_________|_______|_______|_________|_____________|_____________|
|____|___|___|_________|_______|_______|_________|_____________|_____________|
|____|___|___|_________|_______|_______|_________|_____________|_____________|
|____|___|___|_________|_______|_______|_________|_____________|_____________|
|____|___|___|_________|_______|_______|_________|_____________|_____________|

    Semnatura ...........................
    Stampila persoanei fizice
    autorizate/societatii comerciale

    ANEXA 9C
    la contractul-cadru

                          GRAFIC DE INSTRUIRE
             intocmit de angajatorul .......................
 ____________________________________________________________________________
|           |                |     Program de instruire        |  Forma de   |
| Denumirea | Meseria pentru |_________________________________|  atestare a |
| locului   |    care se     |   teoretica    |   practica     |  instruirii |
| de munca  |  instruieste   |________________|________________|             |
|           |                | Timp | Perioada| Timp | Perioada|             |
|           |                | (ore)|         | (ore)|         |             |
|___________|________________|______|_________|______|_________|_____________|
|___________|________________|______|_________|______|_________|_____________|
|___________|________________|______|_________|______|_________|_____________|
|___________|________________|______|_________|______|_________|_____________|
|___________|________________|______|_________|______|_________|_____________|
|___________|________________|______|_________|______|_________|_____________|
|___________|________________|______|_________|______|_________|_____________|
|___________|________________|______|_________|______|_________|_____________|
|___________|________________|______|_________|______|_________|_____________|

    Data ....../..../.......      Semnatura ......................
                                  Stampila persoanei fizice
                                  autorizate/societatii comerciale

    ANEXA 10
    la ghidul de proceduri

    MONITORIZAREA, CONTROLUL, RAPORTAREA SI EVALUAREA EFECTELOR ACORDARII DE STIMULENTE FINANCIARE

    Monitorizarea, controlul, raportarea si evaluarea efectelor acordarii de stimulente financiare sunt in sarcina colectivelor zonale ale AND. Aceasta cuprinde urmatoarele componente: monitorizarea de rutina si monitorizarea anuala.
    a) Monitorizarea de rutina consta in evidenta curenta a:
    - cererilor de stimulente financiare, pe categorii de unitati solicitante (potrivit specificatiilor din ghidul de proceduri);
    - persoanelor angajate ca urmare a aplicarii prevederilor contractelor de acordare de stimulente financiare (pe meserii/calificari avute la data angajarii si pe meserii/calificari ce urmeaza sa fie dobandite, pe sexe si pe categorii de varsta - 18 - 30 de ani, 31 - 45 de ani, peste 45 de ani -, pe categorii de activitati pentru care sunt angajate, potrivit CAEN, pe forme de angajare - contract de munca/conventie civila);
    - unitatilor selectate ca beneficiare ale stimulentelor financiare si ale sumelor efectiv platite cu titlu de stimulente financiare, pe categorii de unitati beneficiare;
    - nivelului mediu lunar al salariilor nete incasate de persoanele angajate, pe categorii de activitati pentru care au fost angajate si instruite, potrivit CAEN;
    - schimbarilor de personal angajat, pe categorii de cauze - abandon, concediere, cauze de incompatibilitate cu cerintele postului etc.
    Aceste date se centralizeaza lunar si se raporteaza trimestrial la sediul central al AND. De la data devenirii operationale a Sistemului de management al informatiei aceste date vor fi introduse lunar in baza de date a AND.
    b) Monitorizarea anuala consta in:
    - realizarea de analize in dinamica datelor centralizate lunar;
    - analiza si sistematizarea cauzelor de esec de integrare profesionala;
    - calcularea indicelui de succes al aplicarii programului de acordare de stimulente financiare, la nivelul zonei miniere, pe categorii de unitati beneficiare de stimulente financiare si pe categorii de activitati, potrivit CAEN (numarul persoanelor angajate ca urmare a aplicarii prevederilor contractelor de acordare de stimulente financiare, in cursul anului de referinta, raportat la numarul persoanelor care au calitatea de angajat la sfarsitul anului respectiv, inmultit cu 100);
    - calcularea indicelui de eficacitate relativa al aplicarii programului de acordare de stimulente financiare la nivelul zonei miniere, pe categorii de unitati beneficiare si pe categorii de activitati pentru care s-a facut angajarea (totalul platilor aferente anului de referinta, raportat la numarul persoanelor angajate in anul respectiv pe baza conventiilor de subsidiere, inmultit cu 100);
    - calcularea indicelui de eficacitate absoluta al stimulentelor financiare la nivelul zonei miniere, pe categorii de unitati beneficiare si pe categorii de activitati pentru care s-a facut angajarea (totalul platilor aferente anului de referinta, raportat la numarul persoanelor angajate in anul respectiv si care au calitatea de angajat la sfarsitul anului respectiv, inmultit cu 100);
    - calcularea indicelui de impact pe piata muncii ca urmare a aplicarii programului de acordare de stimulente financiare, la nivelul judetelor din zona miniera (numarul total al persoanelor nou-angajate in anul de referinta, raportat la numarul persoanelor angajate in cadrul programului de acordare de stimulente financiare, inmultit cu 100);
      evidentierea avantajelor si dezavantajelor implementarii programului de acordare de stimulente financiare, precum si a factorilor de atractivitate/descurajare in aplicarea acestuia, pentru unitatile beneficiare si pentru persoanele astfel angajate, pe baza unor aprecieri scrise din partea unitatilor beneficiare si din partea persoanelor angajate, insotita de propuneri pentru imbunatatirea ghidului de proceduri.
    Aceste date se centralizeaza in cursul lunii ianuarie a anului urmator anului de referinta si se raporteaza la sediul central al AND. De la data devenirii operationale a Sistemului de management al informatiei aceste date vor fi introduse anual in baza de date a AND.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1005/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1005 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1005/2000
Ordin 289 2004
pentru aprobarea Ghidului de proceduri privind masuri pentru acordarea de stimulente financiare prin Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, antreprenorilor locali, in vederea angajarii si instruirii persoanelor fara loc de munca din zonele miniere cu grave dezechilibre economice si sociale, ca urmare a restructurarii sectorului minier
Hotărârea 656 2004
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.005/2000 privind masuri pentru acordarea de stimulente financiare, prin Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, antreprenorilor locali, in vederea angajarii si instruirii persoanelor fara loc de munca din zonele miniere cu grave dezechilibre economice si sociale, ca urmare a restructurarii sectorului minier
Hotărârea 1199 2003
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.005/2000 privind masuri pentru acordarea de stimulente financiare, prin Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, antreprenorilor locali, in vederea angajarii si instruirii persoanelor fara loc de munca provenite din activitatea miniera si din activitati conexe acesteia
Hotărârea 1467 2002
pentru modificarea art. 3 din Ghidul de proceduri pentru acordarea de stimulente financiare, prin Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, antreprenorilor locali, in vederea angajarii si instruirii persoanelor fara loc de munca, provenite din activitatea miniera si din activitatile conexe acesteia, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.005/2000
Hotărârea 57 2002
privind modificarea Ghidului de proceduri pentru acordarea de stimulente financiare, prin Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, antreprenorilor locali, in vederea angajarii si instruirii persoanelor fara loc de munca, provenite din activitatea miniera si din activitatile conexe acesteia, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.005/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu