Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 974 din 30 decembrie 1965

privind infiintarea, organizarea si functionarea Inspectoratului sanitar de stat

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 24 din 30 decembrie 1965


SmartCity3


    CAP. 1

    Art. 1
    Se infiinteaza Inspectoratul sanitar de stat, care are sarcina de a controla, indruma si lua masuri pentru aplicarea unitara a normelor si instructiunilor de igiena si antiepidemice, precum si de a investiga factorii de mediu care pot influenta starea de sanatate a populatiei.
    Art. 2
    Normele si instructiunile de igiena si antiepidemice se stabilesc de ministrul sanatatii si prevederilor sociale si sunt obligatorii  pentru orice persoane fizice si juridice de pe cuprinsul tarii.

    CAP. 2

    Art. 3
    Inspectoratul sanitar de stat are urmatoarele atributii:
    a) controleaza respectarea normelor de igiena si antiepidemice privind:
    - nocivitatile de natura chimica, fizica sau biologica, la locurile in care se desfasoara procese de munca;
    - protectia sanitara a aerului, a solului si a apei folosite in scop potabil, din localitati si alte colectivitati;
    - construirea  si sistematizarea obiectivelor economice sau social-culturale de orice fel;
    - functionarea organizatiilor socialiste de orice fel si activitatea desfasurata in acestea;
    - exploatarea mijloacelor destinate transportului in comun;
    - functionarea institutiilor de copii si adolescenti, precum si regimul de activitate si de odihna din aceste institutii;
    - productia si circulatia alimentelor destinate consumului public;
    - productia si manipularea obiectelor, materialelor si substantelor care, prin natura sau modul lor de utilizare, pot influenta sanatatea populatiei;
    - prevenirea si combaterea bolilor transmisibile; controleaza aplicarea masurilor ce urmeaza a fi luate in acest scop, a masurilor de protectie sanitara a frontierelor de stat, precum si a sarcinilor ce decurg din conventiile si acordurile internationale cu privire la bolile transmisibile;
    - prevenirea si combaterea bolilor profesionale; controleaza aplicarea masurilor ce urmeaza a fi luate in acest scop, precum si inregistrarea si evidenta acestor boli;
    b) efectueaza investigatii asupra potentialului al teritoriului, asupra factorilor de mediu si de munca si a influentei acestora asupra starii de sanatate a populatiei;
    c) avizeaza, in vederea asigurarii conditiilor de igiena:
    - amplasarea obiectivelor economice sau social-culturale, precum si a oricaror alte obiective;
    - proiectele de sistematizare a centrelor populate si a teritoriului, precum si orice proiecte tip si normative de proiectare;
    - proiectele de constructii, transformare sau sistematizare a obiectivelor economice sau social-culturale, pentru care nu sunt stabilite norme de igiena;
    - proiectele de standarde de stat si de norme interne pentru orice fel de obiecte, materiale sau substante care, prin natura sau modul lor de utilizare, pot influenta sanatatea populatiei;
    - folosirea de noi substante sau introducerea de noi procese tehnologice pentru care nu sunt stabilite norme de igiena;
    d) autoriza din punct de vedere sanitar:
    - intrarea in functiune a obiectivelor economice sau social-culturale de orice fel;
    - introducerea in practica a preparatelor biologice folosite in diagnosticul, profilaxia si tratamentul bolilor transmisibile.
    Art. 4
    Inspectoratul sanitar de stat, in realizarea atributiilor sale, are urmatoarele drepturi:
    a) sa ceara unitatilor controlate inlaturarea deficientelor de igiena constatate, fixand termene de executare si de comunicare pentru realizarea acestora;
    b) sa dispuna oprirea sau limitarea temporara a activitatii in organizatiile socialiste de orice fel, atunci cand, prin nerespectarea normelor de igiena sau antiepidemice, acea activitate constituie un pericol iminent pentru sanatatea angajatilor sau a populatiei, instiintand totodata organul ierarhic superior al unitatii controlate pentru a lua masurile corespunzatoare;
    c) sa dispuna oprirea partiala sau totala a lucrarilor de constructii in cazul cand acestea se executa fara respectarea normelor de igiena sau a avizelor Inspectoratului  sanitar de stat; in cazul organizatiilor socialiste aceasta masura se comunica organului ierarhic superior al unitatii constructoare, precum si bancii finantatoare pentru a suspenda finantarea lucrarilor respective;
    d) sa opreasca sau sa conditioneze darea in consum public a alimentelor care nu corespund normelor de igiena, precum si folosirea obiectelor, materialelor sau substantelor care, prin natura sau modul lor de utilizare, pericliteaza sanatatea populatiei;
    e) sa recolteze probe pentru analize de control sau expertiza, probe biologice in vederea controlului medical profilactic, precum si pentru investigatiile privind potentialul epidemiologic al teritoriului, potrivit instructiunilor ministrului sanatatii si prevederilor sociale;
    f) sa dispuna masuri speciale privind bolnavii, suspectii si contactii de boli transmisibile sau purtatorii de germeni de boli transmisibile, precum si alte masuri cu  caracter  obligatoriu pentru prevenirea si combaterea bolilor transmisibile sau profesionale;
    g) sa opreasca folosirea preparatelor biologice de diagnostic, profilaxie sau tratament al bolilor transmisibile, care se dovedesc  necorespunzatoare sau nocive;
    h) sa ceara unitatilor controlate documente sau informatii necesare cu privire la conditiile de igiena si masurile antiepidemice;
    i) sa ceara aplicarea de sanctiuni disciplinare, inclusiv desfacerea contractului de munca, celor vinovati pentru nerespectarea masurilor de igiena si antiepidemice;
    j) sa constate si sa sanctioneze, potrivit dispozitiilor legale, contraventiile de la normele si instructiunile de igiena si antiepidemice.
    Art. 5
    Atributiile si drepturile prevazute la art. 3 si 4 se exercita de Inspectoratul sanitar de stat central, regional, raional sau orasenesc, prin inspectorii sanitari de stat, in limita competentei materiale si teritoriale stabilite de ministrul sanatatii si prevederilor sociale.
    Inspectorii  sanitari de stat au dreptul sa intre oricand in obiectivele de orice fel din raza lor de activitate, iar in locuinte numai intre orele 8-20, cu invoirea celor ce ocupa locuinta, iar in caz de opunere, cu autorizarea procurorului, pentru efectuarea controlului sanitar sau instituirea masurilor de prevenire si combatere a bolilor transmisibile, in baza legitimatiei eliberate de ministrul sanatatii si prevederilor sociale. Celalalt personal de specialitate din Inspectoratul sanitar de stat intra in obiectivele din raza lor de activitate pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in baza unei delegatii eliberate de inspectorul sanitar de stat sef regional sau al oraselor Bucuresti si Constanta.
    Art. 6
    Organele de control ale Comitetului de Stat pentru Protectia Muncii, precum si orice alte organe cu atributii de inspectie, care pot contribui la realizarea sarcinilor Inspectoratului sanitar de stat, vor acorda acestuia sprijinul de specialitate necesar pentru asigurarea controlului conditiilor de igiena si antiepidemice.
    Art. 7
    Atributiile Inspectoratului sanitar de stat se exercita in unitatile Ministerului Fortelor Armate si Ministerului Afacerilor Interne de catre organele medico-sanitare proprii ale acestor ministere, dupa normele si instructiunile ministrului sanatatii si prevederilor sociale.

    CAP. 3

    Art. 8
    Inspectoratul sanitar de stat se organizeaza dupa cum urmeaza:
    a) la Ministerul Sanatatii si Prevederilor Sociale, Inspectoratul sanitar de stat central;
    b) la regiuni si la orasele Bucuresti si Constanta, Inspectoratul sanitar de stat regional si al oraselor Bucuresti si Constanta;
    c) la raioane si orase regionale, Inspectoratul sanitar de stat raional sau orasenesc.
    Inspectoratul sanitar de stat regional, raional si orasenesc este subordonat comitetului executiv al sfatului popular respectiv;
    d) pentru raioanele si orasele regionale la care nu sunt organizate inspectorate sanitare de stat, ministrul sanatatii si prevederilor sociale  cu acordul comitetului executiv al sfatului popular regional respectiv - va stabili inspectoratele  sanitare de  stat care vor actiona si pe teritoriul acestor raioane sau orase.
    Art. 9
    Numirea, transferarea si eliberarea din functie a inspectorilor sanitari de stat regionali, raionali sau orasenesti se face de catre ministrul sanatatii si prevederilor sociale, la propunerea comitetului executiv al sfatului popular regional respectiv sau al oraselor Bucuresti ori Constanta.
    Art. 10
    Normele de organizare  si functionare  a Inspectoratului sanitar de stat central, regional, raional si orasenesc se stabilesc de catre ministrul sanatatii si prevederilor sociale.

    CAP. 4

    Art. 11
    Organizatiile socialiste sunt obligate sa prevada, in planurile lor, fondurile si mijloacele proprii necesare pentru:
    - efectuarea  controlului respectarii normelor de igiena si antiepidemice la apa potabila furnizata populatiei, la retinerea sau neutralizarea nocivitatilor eliminate in mediul extern, la fabricarea sau importul produselor alimentare si a altor obiecte, materiale sau substante care, prin natura sau modul lor de utilizare, pot influenta sanatatea populatiei;
    - aplicarea masurilor de dezinfectie, dezinsectie si deratizare periodica, precum si pentru indeplinirea oricaror alte obligatii decurgand din normele de igiena si antiepidemice.
    Art. 12
    Organizatiile de proiectare sunt obligate sa aplice normele de igiena la elaborarea studiilor si proiectelor.
    Consiliile tehnico-stiinfice si comisiile tehnice interne  sunt obligate sa verifice daca la elaborarea proiectelor au fost respectate normele de igiena sau avizele Inspectoratului sanitar de stat.
    Comitetul de  Stat al Planificarii si Comitetul de Stat pentru Constructii, Arhitectura si Sistematizare vor aviza numai proiectele pentru care consiliul tehnico-stiintific  al  organizatiei socialiste  mentioneaza ca s-au respectat normele de igiena si pentru care sunt asigurate mijloacele financiare si materiale necesare.
    Art. 13
    Organizatiile  socialiste vor pune la dispozitia Inspectoratului sanitar de stat specialistii solicitati de acesta si, dupa caz, mijloacele necesare, pentru efectuarea de expertize sau investigatii legate de conditii de igiena specifice unor anumite procese de productie.

                                          


SmartCity5

COMENTARII la Decretul 974/1965

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 974 din 1965
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu