Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 697 din 31 decembrie 1956

privind protectia plantelor cultivate si a padurilor in R.P.R.

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 1 din  9 ianuarie 1957


SmartCity3


    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Protectia plantelor cultivate si a padurilor impotriva daunatorilor si a bolilor este o problema de stat.
    Masurile tehnico-organizatorice de protectia plantelor se realizeaza prin:
    a) Impiedicarea daunatorilor, bolilor, fanerogamelor parazite si buruienilor de carantina existente in tara si preintampinarea introducerii altora din afara.
    b) Executarea combaterii daunatorilor, bolilor, fanerogamelor parazite si buruienilor de carantina pe o scara cat mai larga prin aplicarea metodelor agrotehnice, fizico-mecanice, biologice si prin folosirea mijloacelor chimice.
    c) Mecanizarea protectiei plantelor.
    d) Dezvoltarea productiei de insecticide, fungicide, raticide, erbicide si altor produse chimice folosite in protectia plantelor.
    Art. 2
    Ministerul Agriculturii, Ministerul Silviculturii si Ministerul Gospodariilor Agricole de Stat stabilesc prin ordin comun lista daunatorilor, bolilor, fanerogamelor parazite si a buruienilor periculoase pentru plantele cultivate si paduri, a caror combatere este obligatorie, precum si a celor pentru care se instituie carantina fitosanitara.

    CAP. 2
    Organizare, conducere si atributii

    Art. 3
    Ministerul Agriculturii, Ministerul Silviculturii si Ministerul Gospodariilor Agricole de Stat organizeaza, conduc, indrumeaza si controleaza actiunile de prevenire si combaterea daunatorilor, bolilor, fanerogamelor parazite si buruienilor de carantina, prin reteaua de protectia plantelor si padurilor din aparatul central si unitatile exterioare ale acestor ministere si ale sfaturilor populare.
    Stabilirea si controlul masurilor de carantina fitosanitara, interna si externa, pe intreg teritoriul tarii si in toate sectoarele agricole si silvice este de competenta Ministerului Agriculturii.
    Art. 4
    Ministerul Agriculturii, Ministerul Gospodariilor Agricole de Stat si Ministerul Silviculturii, ca organe de conducere in problemele de protectia plantelor cultivate si a padurilor, fiecare in sectorul sau de activitate, au urmatoarele atributii:
    a) Coordoneaza intocmirea planului general de masuri pentru protectia plantelor cultivate si a padurilor pe intreg teritoriul Republicii Populare Romane.
    b) Intocmesc planul de masuri de prevenirea si combaterea daunatorilor si bolilor culturilor agricole si silvice.
    c) Controleaza si raspund de aplicarea planului general de masuri pentru prevenirea si combaterea daunatorilor si bolilor culturilor agricole si silvice pe intreg teritoriul Republicii Populare Romane.
    d) Aplica masurile de carantina fitosanitara stabilite de Ministerul Agriculturii.
    e) Organizeaza si conduc activitatea retelei de protectia plantelor cultivate, protectia padurilor si a tuturor unitatilor de protectia plantelor si padurilor care depind de aceste ministere.
    f) Colaboreaza cu Academia Republicii Populare Romane in intocmirea planului de cercetare stiintifica in sectorul protectiei plantelor cultivate si a padurilor care depind de aceste ministere.
    g) Tin evidenta cadrelor de protectia plantelor si a padurilor, avizeaza asupra miscarii lor, a necesarului si iau masuri de ridicarea nivelului profesional al cadrelor superioare, medii si de masa.
    h) Autoriza pe baza avizelor date, fabricarea produselor chimice, a aparatelor, utilajelor si masinilor ce se folosesc in protectia plantelor cultivate si a padurilor.
    j) Stabilesc necesarul de produse chimice, unelte, aparate si masini folosite in protectia plantelor cultivate si a padurilor pentru sectorul agricol de stat, colectiv, individual si al gospodariilor anexe; aprovizioneaza direct unitatile proprii, indruma aprovizionarea sectorului agricol colectiv, individual si al gospodariilor anexe, in colaborarea cu Centrocoopul si Ministerul Comertului Interior, ale caror unitati vor fi tot timpul aprovizionate cu materialele si aparatura de combatere necesare; raspund de justa repartitie si utilizare a produselor chimice si a utilajelor pentru protectia plantelor si a padurilor.
    Organizeaza si duc actiuni de propaganda in mijlocul maselor pentru popularizarea actiunilor de protectia plantelor si a padurilor.
    Tin evidenta aparitiilor de daunatori si boli la plantele cultivate si paduri; intocmesc informatiile, prognoza si avertizarea in legatura cu acestea.
    Art. 5
    Comitetele executive ale sfaturilor populare regionale au urmatoarele atributii in problemele de protectia plantelor si a padurilor ce le detin:
    a) Organizeaza si raspund de aplicarea masurilor de prevenire si combatere a daunatorilor si bolilor la plantele cultivate si padurile ce le detin, potrivit Decretului de fata, a Hotararilor Consiliului de Ministri, a instructiunilor si ordinelor Ministrului Agriculturii si Ministrului Silviculturii.
    b) Organizeaza unitatile de protectia plantelor de pe langa Directiile Agricole Regionale, sectiile agricole si raspund de folosirea cadrelor de specialisti numai in problemele de protectia plantelor.
    c) Elaboreaza decizii privind lupta impotriva daunatorilor si bolilor plantelor cultivate si padurilor.

    CAP. 3
    Executarea si finantarea actiunilor de  protectia plantelor

    Art. 6
    Actiunile de protectia plantelor cultivate si a padurilor se executa si se finanteaza astfel:
    a) Actiunile de prevenirea si combaterea lacustelor, gindacului Colorado, omizii paroase a dudului, riiei negre a cartofului, rozatoare de camp, daunatorilor si bolilor - de pe terenurile rezerva de stat si parcuri de utilitate publica - se executa si se suporta din bugetul Ministerului Agriculturii.
    De asemenea se executa si se finanteaza din bugetul Ministerului Agriculturii actiunile pentru combaterea daunatorilor, bolilor si buruienilor de carantina noi aparute, paduchelului din San Jose la detinatorii ce poseda un numar mai mic de 20 de pomi, precum si tratarea semintelor de bumbac, informatiile, prognoza si avertizarea privind aparitia daunatorilor si a bolilor.
    Actiunile de prevenirea si combaterea tuturor daunatorilor si bolilor criptogamice din paduri vor fi executate si suportate de Ministerul Silviculturii.
    b) Detinatorii terenurilor sau padurilor sunt obligati sa execute actiunile de combaterea daunatorilor si bolilor din culturile contractate, combaterea daunatorilor si bolilor cu caracter endemic si accidental, daunatorilor si bolilor din padure ce nu fac obiectul prevederilor de la litera a, iar Ministerul Agriculturii si Ministerul Silviculturii ii vor sprijini in mod gratuit cu materiale de combatere, aparatura si asistenta tehnica.
    Ministerul Agriculturii va suporta pentru cartofii de samanta necesari gospodariilor agricole colective, intovarasirilor agricole si gospodariilor individuale, diferenta dintre pretul de cost al cartofilor rezistenti la riia neagra si pretul de cost al cartofilor comuni.
    c) Pentru combaterea buruienilor pe cale chimica, daunatorilor si bolilor in pepiniere pomicole, manei de vita de vie - cand se foloseste aparatura moto-mecanica - detinatorii culturilor si plantatiilor de vii, pomi si pepiniere, sunt obligati sa suporte pretul materialelor si sa presteze sau sa suporte manopera, iar Ministerul Agriculturii le va pune la dispozitie aparatura si asistenta tehnica.
    d) Restul actiunilor de combaterea daunatorilor si bolilor criptogamice se executa de catre detinatorii culturilor cu mijloace proprii.
    Ministerul Agriculturii poate stabili si alte actiuni noi, incadrindule in una din categoriile de mai sus, de la caz la caz, dupa necesitati sau poate schimba actiunile dintr-o categorie intr-alta prin ordinul ministrului.
    In cazul cand detinatorii culturilor nu executa lucrarile in timp util, ele vor putea fi executate prin organele de protectia plantelor, iar detinatorii acestor culturi vor fi obligati la plata materialului folosit si a manoperii. Urmarirea debitelor care decurg din aceste actiuni se face de catre organele Ministerului Finantelor.
    Art. 7
    Ministerul Gospodariilor Agricole de Stat va stabili anual actiunile de combaterea daunatorilor si bolilor plantelor cultivate de pe teritoriul unitatilor sale, care se sustin din bugetul central al acestui minister si cele care sunt suportate de catre gospodariile agricole de stat.
    Art. 8
    Combaterea daunatorilor cerealelor si semintelor depozitate este obligatorie pentru toti detinatorii si va fi aplicata potrivit hotararilor Consiliului de Ministri si instructiunilor date de Ministrul Agriculturii, Ministrul Gospodariilor Agricole de stat si Ministrul Colectarilor.
    Art. 9
    Ministerul Finantelor va asigura creditele necesare actiunilor de protectia plantelor cultivate si a padurilor care au fost inscrise in planul de cheltuieli al Ministerului Agriculturii, Ministerului Silviculturii, Ministerul Gospodariilor Agricole de Stat si in bugetele sfaturilor populare, pe baza planului de actiuni, inclusiv a actiunilor intreprinse de organele de protectia plantelor potrivit art. 6 alin. ultim, propus anual de ministerele respective.
    De asemenea va asigura prin Banca de Stat, la propunerea Ministerului Agriculturii, credite speciale fara dobanda, care se vor pune la dispozitia Centrocoopului in vederea procurarii si stocarii produselor chimice si a utilajelor pentru protectia plantelor cultivate.
    Art. 10
    In cazul cand pentru aplicarea masurilor de combatere si lichidare a focarelor de daunatori, boli si buruieni periculoase pentru economia nationala, este necesara distrugerea anumitor culturi, Ministerul Agriculturii are dreptul de a lua aceasta masura, prin ordinul Ministerului Agriculturii.
    In acest caz cultivatorii vor primi despagubiri din partea statului, prevazute in bugetul Ministerului Agriculturii, in conditiile ce se vor stabili prin ordinul ministrului.
    Art. 11
    In cazul de invazii cu caracter de calamitate declarate ca atare prin ordinul Ministrului Agriculturii, pentru culturile agricole, sau al Ministrului Silviculturii pentru paduri sau alte culturi forestiere, comitetele executive ale sfaturilor populare regionale, raionale, orasenesti si comunale vor mobiliza populatia pentru a lua parte activa la actiunea de combatere.
    In asemenea cazuri participarea scolilor si sprijinul tuturor unitatilor de stat si obstesti sunt obligatorii.
    Unitatile Fortelor Armate vor participa la ordinul Ministrului Fortelor Armate, iar unitatile Ministerului Afacerilor Interne la ordinul ministrului acestuia.
    Art. 12
    Interventia organelor de protectia plantelor cultivate si de protectia padurilor in actiunile de protectia padurilor in actiunile de prevenirea si combaterea daunatorilor, care trebuiesc executate pe teritoriile perimetrelor de protectie sanitara, a surselor si instalatiilor centrale de aprovizionare cu apa potabila, pe spatiile verzi create pentru protectie si sistematizare, precum si in zonele de protectie sanitara ale intreprinderilor industriale se va face cu acordul prealabil al organelor Inspectiei Sanitare de Stat regionale sau al organelor sanitaro-antiepidemice locale.
    Art. 13
    Unitatile socialiste care au exploatari agricole si forestiere sunt obligate sa-si formeze brigazi si echipe de muncitori instruiti pentru combaterea daunatorilor si bolilor.

    CAP. 4
    Carantina fitosanitara

    Art. 14
    Pentru preintampinarea raspandirii daunatorilor, bolilor si buruienilor periculoase culturilor agricole si sectorului forestier, pentru lichidarea focarelor acestora si pentru a se opri introducerea in tara a daunatorilor, bolilor si buruienilor periculoase, se instituie carantina fitosanitara.
    Ministerul Agriculturii are dreptul, prin organele sale de carantina, de a aplica sau ridica masurile de carantina fitosanitara pe terenurile unde va fi cazul si va impune sau va lua masurile de combatere sau lichidare a focarelor.
    Art. 15
    Toate culturile producatoare de material saditor pomicol, viticolforestier si ornamental, precum si loturile semincere de orice fel, necesare insamintarilor, destinate fie pentru comercializare, fie pentru uz propriu, sunt supuse obligatoriu controlului de carantina fitosanitara efectuat de delegatii autorizati ai Ministerului Agriculturii.
    Desfacerea si folosirea produselor sus aratate din culturile de inmultire supuse regimului de carantina fitosanitara va putea fi facuta numai pe baza unui certificat fitosanitar eliberat detinatorului culturii de Ministerul Agriculturii.
    Art. 16
    Detinatorii sub orice forma de culturi producatoare de materiale de inmultire agricole si forestiere, sunt obligati a aplica toate masurile de combatere indicate de organele de carantina fitosanitara.
    In cazul cand detinatorii nu au aplicat de loc sau la timp masurile de combatere si se constata prezenta daunatorilor, bolilor si buruienilor de carantina, aceste masuri vor fi aplicate de catre organele de protectia plantelor in contul detinatorilor.
    Organele de protectia plantelor autorizate pot da alta destinatie materialului infestat sau infectat sau sa ia masuri de distrugerea lui.
    Ministerul Agriculturii nu va plati nici un fel de indemnizatie sau despagubire pentru materialul distrus sau pentru celelalte pagube pricinuite, daca exista culpa sau neglijenta din partea producatorilor respectivi.
    Art. 17
    Prin ordinul Ministrului Agriculturii se pot reglementa transporturile de produse agricole, pentru orice uz, infectate sau infestate de daunatori, boli sau seminte de buruieni de carantina.
    Art. 18
    Plantele, partile de plante, semintele, fructele si orice alte produse agricole si forestiere, care fac obiectul importului, exportului si tranzitului pe teritoriul tarii sunt supuse obligatoriu controlului fitosanitar.
    Organizarea acestui control fitosanitar, precum si masurile de carantina externa se stabilesc prin instructiunile Ministrului Agriculturii, date cu avizul consultativ al ministerelor interesate si cu respectarea conventiilor internationale privind protectia plantelor.

    CAP. 5
    Fabricarea, importul si  controlul produselor chimice, al utilajelor, aparatelor si masinilor destinate protectiei plantelor cultivate si padurilor

    Art. 19
    Pentru asigurarea cu produse insecticide, fungicide, erbicide, rodenticide si alte produse chimice, precum si cu masini, utilaje si aparate folosite in protectia plantelor cultivate si a padurilor, se vor infiinta in anumite intreprinderi industriale sectiuni specializate in aceasta productie.
    Pentru revizia si reparatia aparatelor si masinilor de protectia plantelor si padurilor si pentru confectionarea pieselor de schimb, Ministerul Agriculturii si Ministerul Gospodariilor de Stat, folosind posibilitatile existente vor organiza in cadrul centrelor mecanice si atelierelor regionale GOSTAT sectii specializate pentru repararea si confectionarea de piese de schimb pentru aparatele si masinile din sectorul protectiei plantelor.
    Art. 20
    Fabricarea si folosirea produselor chimice, utilajului, aparaturii si masinii de protectia plantelor se poate face numai daca tipul a fost autorizat.
    Autorizarea se da de catre Ministerul Agriculturii in urma cercetarilor facute de catre Institutele de specialitate I.C.M.E.A., I.C.A.R., I.C.E.S. si I.C.T.A. si pe baza avizului obligatoriu al unei comisii interministeriale de specialisti, alcatuita din reprezentanti ai Ministerului Agriculturii, Ministerului Silviculturii, Ministerului Gospodariilor Agricole de Stat, Ministerul Industriei Chimice si Ministerul Industriei Metalurgice si Constructiilor de Masini.
    Daca produsele chimice au actiune nociva asupra celor care le manipuleaza, atat fabricarea cat si folosirea lor, precum si a utilajelor intrebuintate, trebuie avizate din punct de vedere sanitar de catre Ministerul Sanatatii, Inspectia Sanitara de Stat, potrivit legilor in vigoare.
    Art. 21
    Importul de produse chimice, aparate sau masini de protectia plantelor se va face cu autorizarea Ministerului Agriculturii, data pe baza avizului comisiei prevazute la art. 20.
    Art. 22
    Delegatii autorizati ai Ministerului Agriculturii, Ministerului Gospodariilor Agricole de Stat si ai Ministerului Silviculturii sunt in drept de a ridica probe pentru analize din produsele chimice folosite in protectia plantelor, de la intreprinderile industriale, magazine de desfacere, depozitele unitatilor care le folosesc.
    Ministerul Agriculturii poate da autorizatie de a efectua acest control si la persoane apartinand altor ministere si institutii de stat.
    Art. 23
    Pentru prevenirea atacurilor de daunatori si boli si pentru aplicarea la timp a masurilor de combaterea acestora, unitatile exterioare de protectia plantelor ale Ministerului Agriculturii si Ministerului Silviculturii, gospodariile agricole de stat, unitatile de protectia plantelor ale sfaturilor populare, unitatile comertului de stat si cooperatiste care desfac produse chimice si utilaj pentru protectia plantelor cultivate si a padurilor, vor avea permanent cantitatea de materiale necesara ducerii acestor actiuni.
    Pentru prevenirea si combaterea invaziilor accidentale si cu caracter de calamitate, Ministerul Agriculturii, Ministerul Silviculturii si Ministerul Gospodariilor Agricole de Stat vor avea un stoc minim de materiale pentru a putea interveni eficace in aceste actiuni.
    Acest stoc se va completa anual si nu va fi considerat ca un stoc supranormativ.
    Separat de cantitatile prevazute mai sus, la propunerea Ministerului Agriculturii se va crea o rezerva de stat cu principalele produse de insecticide si fungicide necesare in protectia plantelor si a padurilor.
    Art. 24
    Nu se pot folosi produse chimice in protectia plantelor si a padurilor, fara a avea un buletin de analiza calitativa si nu se pot folosi utilaje, aparate si masini de protectia plantelor si a padurilor fara a fi incercate si avizate.
    Pentru executarea acestor analize chimice si biologice se va extinde laboratorul Ministerului Agriculturii prin crearea si a unei sectii de analize, iar incercarile si avizarea masinilor, aparatelor si a utilajului se va face de catre Institutul de Cercetari pentru Mecanizarea si Electrificarea Agriculturii.
    Art. 25
    Substantelor chimice folosite in protectia plantelor cultivate si a padurilor, cu exceptia cloropicrinei si a acidului cianhidric, nu li se aplica prevederile Decretului nr. 496/1952, pentru reglementarea regimului substantelor si produselor toxice, publicat in Buletinul Oficial al Marii Adunari Nationale a Republicii Populare Romane nr. 33 din 21 septembrie 1953.
    Ministrul Agriculturii, Ministrul Silviculturii si Ministrul Gospodariilor Agricole de Stat, Impreuna cu Ministrul Sanatatii, vor da instructiuni privind modul de pastrare si utilizare a produselor chimice, a aparaturii si a masinilor de protectia plantelor si padurilor, iar impreuna cu Consiliul Central al Sindicatelor vor da instructiuni privind masurile de protectia muncii.

    CAP. 6
    Dezvoltarea cercetarilor stiintifice, pregatirea cadrelor, propaganda

    Art. 26
    Pentru aplicarea in cele mai bune conditii a mijloacelor de prevenirea si combaterea daunatorilor, bolilor, fanerogamelor parazite si buruienilor de carantina ce s-au adaptat la specificul tarii noastre, pentru urmarirea biologiei daunatorilor, agentilor patogeni care produc boli la plante, a fanerogamelor parazite si a buruienilor de carantina, pentru stabilirea de noi mijloace de lupta impotriva acestora si pentru indrumarea productiei de produse chimice, aparate si masini necesare in protectia plantelor si padurilor, se vor intari unitatile existente pe langa Institutul de Cercetari Agronomice, Institutul de Cercetari si Experimentari Silvice, Institutul de Cercetari pentru Mecanizarea si Electrificarea Agriculturii si Institutul de Cercetari Tehnico-Analitice, sau se vor infiinta noi unitati de cercetare.
    Art. 27
    Ministerul Agriculturii si Ministerul Silviculturii impreuna cu Ministerul Invatamantului, vor lua masuri pentru pregatirea cadrelor superioare, medii si profesionale, necesare actiunilor de protectia plantelor si padurilor, accentuindu-se si mai mult predarea acestei discipline in formele de invatamant existente.
    Pentru nevoile gospodariilor agricole colective si pentru pregatirea de cadre tehnice ajutatoare in gospodariile agricole de stat, se vor infiinta cursuri de specialitate in protectia plantelor, care vor pregati brigadieri si muncitori ce vor deservi actiunile de combaterea daunatorilor si bolilor.
    Modul de organizare si durata cursurilor se va stabili prin instructiunile Ministrului Agriculturii, Ministrului Silviculturii si Ministrului Gospodariilor Agricole de Stat.
    Art. 28
    Ministerul Agriculturii si Ministerul Silviculturii, Ministerul Culturii si Ministerul Invatamantului vor lua masuri pentru raspandirea in randurile populatiei a cunostintelor asupra protectiei plantelor si a padurilor.

    CAP. 7
    Sanctionarea infractiunilor si contraventiilor

    Art. 29
    Prevederile Decretului de fata si ale instructiunilor si ordinelor date de Ministrul Agriculturii, Ministrul Silviculturii si Ministrul Gospodariilor Agricole de Stat pentru aplicarea acestui Decret, precum si ale hotararilor si dispozitiilor Consiliului de Ministri privind prevenirea si combaterea daunatorilor, bolilor, fanerogamelor parazite si a buruienilor de carantina din culturile si plantatiile agricole si forestiere, sunt obligatorii pentru toate organele de stat si celelalte institutii de stat si cooperatiste, pentru organizatiile obstesti, precum si pentru toti locuitorii tarii.
    Art. 30
    Acele incalcari ale dispozitiilor prezentului Decret, care constituie infractiuni, se pedepsesc potrivit legilor penale.
    Art. 31
    Ministerul Agriculturii si Ministerul Silviculturii vor stabili, in conformitate cu Decretul nr. 184/1954, republicat in Buletinul Oficial al Marii Adunari Nationale a Republicii Populare Romane nr. 12 din 28 mai 1955, contraventiile la normele prezentului Decret.
    Art. 32
    Ministrul Agriculturii, Ministrul Gospodariilor Agricole de Stat si Ministrul Silviculturii vor intocmi in termen de 30 de zile de la data prezentului Decret instructiunile pentru aplicarea acestuia.
    Art. 33SmartCity5

COMENTARII la Decretul 697/1956

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 697 din 1956
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 697/1956
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu