Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 505 din  1958

pentru ratificarea Tratatului intre Republica Populara Romina si Republica Populara Ungara privind asistenta juridica in cauzele civile, familiale si penale

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 2 din 17 ianuarie 1959


SmartCity3


    Prezidiul Marii Adunari Nationale a Republicii Populare Romine decreteaza:

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Tratatul intre Republica Populara Romina si Republica Populara Ungara privind asistenta juridica in cauzele civile, familiale si penale, semnat la Bucuresti la 7 octombrie 1958.

                                  TRATAT
intre Republica Populara Romina si Republica Populara Ungara privind asistenta juridica in cauzele civile, familiale si penale

    Prezidiul Marii Adunari Nationale a Republicii Populare Romine si
    Prezidiul Republicii Populare Ungare,
    in dorinta de a intari si mai mult legaturile fratesti dintre cele doua tari si popoarele lor si a dezvolta colaborarea in domeniul relatiilor juridice, au hotarit sa incheie un Tratat privind asistenta juridica in cauzele civile, familiale si penale si au numit in acest scop plenipotentiarii lor:
    Prezidiul Marii Adunari Nationale a Republicii Populare Romine pe Rudolf Rosman, Adjunct al Ministrului Justitiei,
    Prezidiul Republicii Populare Ungare pe Dr. Reczei Laslo, Prim Loctiitor al Ministrului Justitiei, care, dupa schimbul deplinelor puteri, gasite in buna si cuvenita forma, au convenit asupra celor ce urmeaza:

    PARTEA I
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Ocrotirea juridica
    1. Cetatenii unei Parti Contractante si persoanele juridice infiintate pe baza prevederilor legale ale acesteia (denumite in cele ce urmeaza "cetateni") se bucura pe teritoriul celeilalte Parti Contractante, in ce priveste drepturile lor personale si patrimoniale, de aceeasi ocrotire juridica ca si cetatenii proprii.
    2. Cetatenii unei Parti Contractante au dreptul sa se adreseze liber si nestinjenit instantelor judecatoresti, procuraturii, notariatelor de stat (denumite in cele ce urmeaza "institutii judiciare"), precum si altor institutii ale celeilalte Parti Contractante, in competinta carora intra probleme de drept civil, familial si penal, pot sa-si sustina interesele in fata acestora, sa faca cereri si sa introduca actiuni in aceleasi conditii ca si cetatenii acesteia.
    Art. 2
    Acordarea asistentei juridice
    1. Institutiile judiciare ale ambelor Parti Contractante isi acorda reciproc asistenta juridica in cauzele civile, familiale si penale.
    2. Institutiile judiciare acorda asistenta juridica si altor institutii in competinta carora intra cauzele aratate in alineatul 1.
    Art. 3
    Modul de legatura
    1. In realizarea asistentei juridice, institutiile judiciare ale celor doua Parti Contractante comunica intre ele prin intermediul organelor lor centrale, in masura in care in prezentul Tratat nu s-a stabilit in alt fel.
    2. Alte institutii ale celor doua Parti Contractante care au in competinta probleme de drept civil sau familial comunica intre ele sau cu institutiile judiciare prin intermediul Ministerului Justitiei, in masura in care in prezentul Tratat nu s-a stabilit in alt fel.
    Art. 4
    Obiectul asistentei juridice
    Partile Contractante isi acorda reciproc asistenta juridica prin indeplinirea unor activitati procesuale cum ar fi: intocmirea, expedierea si inminarea actelor, expedierea sau predarea probelor materiale, efectuarea expertizelor si a cercetarilor locale, interogarea partilor, invinuitilor, audierea martorilor, expertilor si altor persoane, efectuarea perchezitiilor si sechestrelor.
    Art. 5
    Limba folosita in relatiile de asistenta juridica
    1. Institutiile judiciare si celelalte institutii ale Partilor Contractante folosesc in relatiile dintre ele limba proprie sau limba rusa.
    2. Cererile pentru acordarea asistentei juridice, precum si actele anexate trebuie sa fie intocmite in limba Partii Contractante solicitante; o traducere certificata in limba Partii Contractante solicitate va fi anexata.
    3. Indeplinirea cererilor de asistenta juridica se face in limba Partii Contractante solicitate.
    Art. 6
    Cuprinsul cererii de acordare a asistentei juridice
    Cererea de acordare a asistentei juridice trebuie sa contina urmatoarele date:
    a) denumirea institutiei de la care emana cererea;
    b) denumirea institutiei careia i se adreseaza cererea;
    c) indicarea cauzei in care se solicita asistenta juridica;
    d) numele si prenumele, domiciliul sau resedinta, cetatenia si ocupatia partilor, invinuitilor, inculpatilor sau condamnatilor, iar in cauze penale, in masura in care este posibil, locul si data nasterii invinuitilor sau inculpatilor, precum si numele parintilor acestora;
    e) numele, prenumele si adresa reprezentantilor acestora;
    f) datele necesare cu privire la obiectul cererii, iar in cauzele penale si descrierea faptelor.
    Art. 7
    Modul de rezolvare
    1. In indeplinirea cererii de acordare a asistentei juridice, institutia solicitata aplica normele legale ale statului sau institutia solicitata poate, la cerere, aplica normele procedurale ale Partii Contractante solicitante, in masura in care ele nu contravin dispozitiilor imperative ale legislatiei statului sau.
    2. Daca institutia solicitata nu este competenta sa indeplineasca cererea, ea o va transmite din oficiu institutiei competente, incunostintind totodata despre aceasta institutia solicitanta.
    3. La cerere, institutia solicitanta va comunica in timp util institutiei solicitante data si locul indeplinirii cererii de acordare a asistentei juridice.
    4. Dupa indeplinirea cererii, institutia solicitata transmite institutiei solicitante actele respective. In cazul cind asistenta juridica nu a putut fi acordata, institutia solicitata va restitui actele institutiei solicitante, comunicindu-i totodata imprejurarile care au impiedicat-o sa indeplineasca cererea.
    Art. 8
    Forma actelor
    Actele care se transmit pe baza acestui Tratat vor fi prevazute cu un sigiliu oficial.
    Art. 9
    Ocrotirea martorilor si expertilor
    1. Martorul sau expertul care, fiind citat prin institutia Partii Contractante solicitate, se prezinta in fata institutiei Partii Contractante solicitante, nu poate, oricare ar fi cetatenia sa, sa fie tras la raspundere penala, arestat sau supus executarii unei pedepse penale, pe teritoriul acesteia, pentru infractiunea ce formeaza obiectul procesului pentru care a fost citat, sau pentru o alta infractiune savirsita inainte de trecerea frontierei de stat.
    2. Martorul sau expertul pierde aceasta garantie, daca nu a parasit teritoriul Partii Contractante solicitante, in termen de o saptamina din ziua cind institutia care l-a ascultat ii comunica ca prezenta sa nu mai este necesara. In acest termen nu se include timpul in care martorul sau expertul nu a putut parasi teritoriul Partii Contractante solicitante, din motive independente de vointa sa.
    Art. 10
    Reguli privind inminarea actelor
    1. Institutia solicitata inmineaza actele in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare pe teritoriul statului sau, cu conditia ca aceste acte sa fie scrise in limba sa ori sa fie insotite de o traducere certificata. In caz contrar, institutia solicitata inmineaza actele destinatarului numai daca acesta este de acord sa le primeasca.
    2. Cererea de inminare trebuie sa contina adresa exacta a destinatarului si indicarea actului ce urmeaza sa fie inminat.
    3. Daca inminarea nu poate fi efectuata la adresa indicata in cerere, institutia solicitata va lua din proprie initiativa masurile necesare pentru stabilirea adresei.
    Art. 11
    Dovada de inminare
    Dovada de inminare a actelor se intocmeste in conformitate cu regulile de inminare a actelor, in vigoare pe teritoriul Partii Contractante solicitate.
    Art. 12
    Inminarea de acte propriilor cetateni
    Ambele Parti Contractante au dreptul sa inmineze, prin reprezentantele lor diplomatice sau oficiile consulare, acte propriilor lor cetateni, daca acestia accepta primirea.
    Art. 13
    Valabilitatea actelor
    1. Actele care au fost intocmite sau certificate de un organ de stat sau de catre o persoana oficiala pe teritoriul uneia din Partile Contractante, in limitele competintei lor, in forma stabilita de legile in vigoare si prevazute cu sigiliul oficial, sint valabile pe teritoriul celeilalte Parti Contractante fara vreo alta certificare. Aceasta este valabil si pentru semnaturile care sint legalizate conform prevederilor legale ale uneia din Partile Contractante.
    2. Actele care pe teritoriul unei Parti Contractante se considera ca fiind acte oficiale, sint socotite si pe teritoriul celeilalte Parti Contractante ca avind forta probatorie a actelor oficiale.
    Art. 14
    Cheltuielile legate de acordarea asistentei juridice
    1. Partea Contractanta solicitata nu va pretinde restituirea cheltuielilor ocazionate de acordarea asistentei juridice. Partile Contractante suporta singure toate cheltuielile ocazionate de acordarea asistentei juridice pe teritoriul lor, inclusiv cheltuielile facute cu administrarea probelor.
    2. Institutia solicitata comunica institutiei solicitante cuantumul cheltuielilor facute. Daca institutia solicitanta percepe aceste cheltuieli de la persoana obligata sa le plateasca, sumele incasate ramin Partii Contractante a carei institutie le-a perceput.
    Art. 15
    Refuzul asistentei juridice
    Asistenta juridica poate fi refuzata daca acordarea ei ar putea aduce atingerea ordinii social-economice a Partii Contractante solicitate.
    Art. 16
    Informatii privind probleme de drept
    1. Ministerele de justitie ale celor doua Parti Contractante isi trimit, din oficiu, actele normative aparute dupa intrarea in vigoare a prezentului Tratat.
    2. Ministerele de justitie si procuraturile generale ale celor doua Parti Contractante isi pun la dispozitie, la cerere, informatii privind probleme de drept.

    PARTEA II
    Dispozitii speciale

    CAP. 1
    Asistenta juridica in cauzele civile si familiale

    SECTIUNEA I
    Cheltuieli de judecata

    Art. 17
    1. Cetatenii unei Parti Contractante, care se adreseaza instantelor judecatoresti ale celeilalte Parti Contractante, daca domiciliaza pe teritoriul uneia din Partile Contractante, nu pot fi obligati sa depuna cautiuni pentru motivul ca sint straini sau ca nu au domiciliul, resedinta sau sediul pe teritoriul Partii Contractante careia apartine instanta solicitata.
    2. Beneficiaza de scutirea prevazuta la alineatul 1 si cetatenii Partilor Contractante care domiciliaza pe teritoriul unui alt stat cu care Partea Contractanta care acorda scutirea are o conventie mutuala pentru asigurarea urmaririlor.
    Art. 18
    1. Cetatenii uneia din Partile Contractante beneficiaza pe teritoriul celeilalte Parti Contractante de scutire de taxe si alte cheltuieli de judecata, de orice inlesniri in ce priveste taxele, precum si de asistenta judiciara gratuita in aceeasi masura si in aceleasi conditii ca si cetatenii proprii. Aceasta dispozitie se aplica si in ceea ce priveste actele de procedura inclusiv actele de urmarire.
    2. Persoanele care beneficiaza pe teritoriul unei Parti Contractante de prevederile alineatului 1 vor putea invoca acest drept in toate actele procesuale pe care le efectueaza instanta judecatoreasca a celeilalte Parti Contractante in aceeasi cauza.
    Art. 19
    1. Adeverintele cu privire la starea unei persoane, precum si cele privind situatia familiala, veniturile si bunurile sale, necesare pentru obtinerea scutirii de taxe si alte cheltuieli de judecata, de inlesniri in ce priveste taxele, precum si de asistenta judiciara gratuita, se elibereaza de autoritatea competenta a Partii Contractante pe teritoriul careia domiciliaza sau are resedinta persoana care a facut cererea.
    2. Daca persoana care a facut cererea nu are domiciliul sau resedinta pe teritoriul nici uneia dintre Partile Contractante, este suficienta adeverinta eliberata sau certificata de reprezentanta diplomatica sau oficiul consular al statului sau.
    3. Autoritatea care urmeaza a se pronunta asupra cererii de scutire de taxe si alte cheltuieli de judecata, de inlesniri in ce priveste taxele, precum si de asistenta judiciara gratuita, poate cere date suplimentare.
    Art. 20
    Cetateanul unei Parti Contractante, care voieste sa solicite autoritatii competente a celeilalte Parti Contractante scutire de taxe si alte cheltuieli de judecata, precum si inlesniri in ce priveste taxele si asistenta judiciara gratuita, poate face oral cerere la institutia judiciara competenta de la domiciliul sau resedinta sa. Aceasta va consemna declaratia intr-un proces-verbal pe care il va transmite, impreuna cu actele prevazute la punctul 1 al articolului 19, precum si cu alte acte prezentate de persoana solicitanta, institutiei judiciare a celeilalte Parti Contractante.

    SECTIUNEA a II-a
    Statutul personal si dreptul familiei

    Art. 21
    Capacitatea persoanei
    1. Capacitatea persoanei se stabileste potrivit legislatiei Partii Contractante al carei cetatean este persoana.
    2. Capacitatea persoanelor juridice se stabileste potrivit legislatiei Partii Contractante pe baza careia au luat fiinta.
    Art. 22
    Incheierea casatoriei
    1. Forma incheierii casatoriei este determinata de legea Partii Contractante pe al carei teritoriu se incheie casatoria.
    2. Pentru casatoria care se incheie in fata unui reprezentant diplomatic sau consular imputernicit cu aceasta, forma incheierii casatoriei este determinata de legea tarii careia ii apartine reprezentantul diplomatic sau consular.
    3. In ce priveste conditiile de fond cerute pentru incheierea casatoriei, fiecare dintre viitorii soti este supus legii acelei Parti Contractante al carei cetatean este.
    Art. 23
    Raporturile personale si patrimoniale ale sotilor
    1. Raporturile personale si patrimoniale ale sotilor sint guvernate de legea Partii Contractante ai carei cetateni sint.
    2. Daca unul din soti apartine unei Parti Contractante, iar celalalt sot celeilalte Parti Contractante, raporturile lor personale si patrimoniale sint hotarite dupa legea acelei Parti Contractante pe al carei teritoriu ei isi au ori si-au avut ultimul domiciliu comun.
    3. In cazul prevazut de alineatul 2, daca ultimul domiciliu comun a fost pe teritoriul unui al treilea stat, iar sotii locuiesc amindoi pe teritoriul uneia dintre Partile Contractante, fara sa aiba insa domiciliul comun, raporturile lor personale si patrimoniale sint determinate de legea Partii Contractante pe al carei teritoriu locuiesc.
    Art. 24
    Divortul
    1. Pentru divort, daca amindoi sotii au cetatenia unei Parti Contractante si locuiesc, la data introducerii actiunii de divort, pe teritoriul celeilalte Parti Contractante, va fi aplicabila legea Partii Contractante ai carei cetateni sint sotii. Competente sint instantele ambelor Parti Contractante.
    2. In caz ca la data introducerii actiunii de divort, unul din soti apartine uneia din Partile Contractante, iar celalalt sot celeilalte Parti Contractante si locuiesc, fie amindoi pe teritoriul celeilalte Parti Contractante, fie unul pe teritoriul unei Parti Contractante si altul pe teritoriul celeilalte Parti Contractante, sint competente pentru divort instantele ambelor Parti Contractante. Instantele aplica legea statului lor.
    Art. 25
    Anularea si nulitatea casatoriei
    1. Constatarea nulitatii sau anularea casatoriei pentru incalcarea conditiilor de forma ale incheierii ei se face numai daca sanctiunea nulitatii ori anularii pentru incalcarea savirsita este prevazuta atit de legea locului unde s-a incheiat casatoria, cit si de legea Partii Contractante a carei cetatenie o au sotii.
    2. In ceea ce priveste incalcarea conditiilor de fond ale incheierii casatoriei, constatarea nulitatii sau anularea casatoriei se face daca sanctiunea nulitatii ori anularii pentru incalcarea savirsita este prevazuta de legea care, potrivit articolului 22 alineatul 3, era aplicabila. Aceasta dispozitie este aplicabila in mod corespunzator si in ceea ce priveste constatarea existentei sau inexistentei casatoriei.
    3. In privinta competintei se aplica corespunzator prevederile articolului 24.

    Raporturile juridice intre parinti si copii
    Art. 26
    1. In cauzele privind stabilirea si contestarea filiatiunii este aplicabila legea Partii Contractante al carei cetatean este copilul.
    2. Cu toate acestea, cind copilul domiciliaza pe teritoriul celeilalte Parti Contractante, se va aplica legislatia acesteia, daca este mai favorabila intereselor copilului.
    Art. 27
    Raporturile juridice dintre copil si parinti se stabilesc potrivit legii Partii Contractante al carei cetatean este copilul. Prevederile articolului 26 alineatul 2 se vor aplica si in acest caz.
    Art. 28
    1. Pentru rezolvarea cauzelor privind raporturile juridice prevazute in articolele 26 si 27 sint competente instantele acelei Parti Contractante al carei cetatean este copilul.
    2. Daca reclamantul si piritul domiciliaza pe teritoriul aceleiasi Parti Contractante, sint competente de asemenea si instantele acestei Parti Contractante, cu respectarea dispozitiilor articolelor 26 si 27.

    Art. 29
    Declararea disparitiei sau a mortii
    1. Pentru declararea pe cale judecatoreasca a disparitiei sau a mortii unei persoane si stabilirea datei sau a faptului mortii sint competente instantele Partii Contractante al carei cetatean era acea persoana la data cind potrivit ultimelor stiri mai era in viata.
    2. Cu toate acestea, instantele unei Parti Contractante sint competente sa declare disparitia sau moartea ori sa stabileasca data sau faptul mortii unui cetatean al celeilalte Parti Contractante, daca sint intrunite urmatoarele conditii:
    a) cererea este facuta de o persoana care domiciliaza pe teritoriul Partii Contractante a carei instanta a fost sesizata si care, potrivit legii acestei Parti Contractante, are drept la o asemenea actiune;
    b) cel disparut si-a avut ultimul domiciliu pe teritoriul Partii Contractante a carei instanta a fost sesizata.
    3. In cauzele aratate in alineatele 1 si 2, instantele Partilor Contractante aplica legea statului lor.

    Tutela si curatela
    Art. 30
    1. In cauzele de tutela si curatela privind cetatenii Partilor Contractante sint competente, in masura in care prezentul Tratat nu prevede altfel, autoritatile Partii Contractante al carei cetatean este persoana careia urmeaza sa i se instituie tutela sau curatela.
    2. Cazurile si conditiile pentru instituirea ori desfiintarea tutelei sau curatelei se reglementeaza de legea Partii Contractante al carei cetatean este persoana careia urmeaza sa i se instituie tutela sau curatela.
    3. Raporturile juridice dintre tutore sau curator si persoana careia i s-a instituit tutela sau curatela se stabilesc potrivit legii Partii Contractante careia ii apartine institutia care a instituit tutela sau curatela.
    4. In ceea ce priveste obligatia de acceptare a tutelei sau curatelei, se aplica legea Partii Contractante al carei cetatean este persoana ce urmeaza a deveni tutore sau curator.
    5. Cetateanul unei Parti Contractante poate fi numit tutore sau curator pentru o persoana domiciliata pe teritoriul celeilalte Parti Contractante, daca cel ce urmeaza a fi numit tutore sau curator isi are domiciliul pe teritoriul Partii Contractante unde urmeaza sa-si indeplineasca sarcina, iar numirea sa corespunde cel mai bine intereselor persoanei careia i s-a instituit tutela ori curatela.
    Art. 31
    1. In cazul cind urmeaza sa se ia masuri privind tutela sau curatela pentru ocrotirea intereselor cetateanului unei Parti Contractante al carui domiciliu, resedinta sau bunuri se afla pe teritoriul celeilalte Parti Contractante, autoritatea acestei Parti Contractante instiinteaza de indata autoritatea competenta conform alineatului 1 al articolului 30.
    2. In cazurile care nu comporta aminare, autoritatea celeilalte Parti Contractante poate lua singura masuri provizorii in conformitate cu legea sa, dar este obligata sa informeze de indata autoritatea competenta conform alineatului 1 al articolului 30. Masurile luate isi pastreaza valabilitatea pina cind aceasta institutie nu a luat o alta hotarire.
    Art. 32
    1. Autoritatea competenta conform alineatului 1 al articolului 30 poate transmite competinta privind tutela sau curatela autoritatii celeilalte Parti Contractante, atunci cind persoana careia i s-a instituit tutela sau curatela are domiciliul, resedinta sau bunurile pe teritoriul acestei Parti Contractante. Competinta privind tutela sau curatela se considera transmisa, atunci cind autoritatea careia ii este adresata cererea accepta preluarea acestei competinte si informeaza despre aceasta autoritatea de la care provine cererea.
    2. Autoritatea care, conform alineatului 1, a acceptat preluarea competintei privind tutela sau curatela, indeplineste aceste masuri in conformitate cu legea statului sau. Totusi, in problema capacitatii de folosinta sau a capacitatii de exercitiu ea va aplica legislatia Partii Contractante al carei cetatean este persoana careia i s-a instituit tutela sau curatela. Ea nu are dreptul sa adopte hotariri in probleme privitoare la statutul personal al acesteia.

    Art. 33
    Infierea
    1. Infierea este supusa legislatiei Partii Contractante al carei cetatean este infietorul.
    2. In cazul cind copilul este cetatean al celeilalte Parti Contractante, pentru incheierea infierii este necesara si incuviintarea acesteia. Daca potrivit legii acestei Parti Contractante este necesar, se va lua si consimtamintul infiatului, al reprezentantului sau legal ori al organelor tutelare.
    3. In cazul cind copilul se infiaza de catre soti, dintre care unul este cetatean al unei Parti Contractante iar altul al celeilalte Parti Contractante, infierea se face in conformitate cu legea ambelor Parti Contractante.
    4. In materie de infiere este competenta institutia Partii Contractante al carei cetatean este infietorul. In cazul prevazut in alineatul 3, este competenta institutia acelei Parti Contractante pe teritoriul careia sotii au sau au avut domiciliul comun sau resedinta.

    SECTIUNEA a III-a
    Transmiterea actelor de stare civila si a altor acte

    Art. 34
    1. Institutiile unei Parti Contractante vor transmite, la cererea institutiilor celeilalte Parti Contractante, prin intermediul organelor lor centrale, certificatele de stare civila, de studii si de vechime in cimpul muncii ale cetatenilor Partii Contractante solicitante.
    2. In cerere vor fi indicate datele necesare. Actele vor fi intocmite in limba Partii Contractante solicitate si se vor transmite in mod gratuit.
    3. Ministerul de Justitie al fiecarei Parti Contractante va trimite din oficiu, Ministerului de Justitie al celeilalte Parti Contractante, hotaririle judecatoresti referitoare la starea civila a cetatenilor acesteia.

    SECTIUNEA a IV-a
    Dispozitii cu privire la succesiuni

    Art. 35
    Principiul egalitatii
    1. Cetatenii uneia dintre Partile Contractante sint egali cu cetatenii celeilalte Parti Contractante atit in ceea ce priveste aptitudinea de a dobindi prin mostenire sau legat bunuri situate pe teritoriul acesteia, cit si in privinta capacitatii de a intocmi sau revoca un testament referitor la astfel de bunuri.
    2. Dispozitiile legale speciale ale unei Parti Contractante, referitoare la conditiile in care cetatenii sai pot dobindi prin mostenire drepturi si bunuri situate pe teritoriul sau, sint deopotriva aplicabile si cetatenilor celeilalte Parti Contractante.
    Art. 36
    Legea aplicabila
    1. Succesiunea bunurilor mobile se reglementeaza de legea Partii Contractante al carei cetatean a fost defunctul in momentul mortii.
    2. Succesiunea bunurilor imobile se reglementeaza de legea acelei Parti Contractante pe teritoriul careia se afla bunurile.
    Art. 37
    Succesiuni vacante
    In cazul cind succesiunea este vacanta, bunurile mobile revin Partii Contractante al carei cetatean a fost defunctul in momentul mortii, iar bunurile imobile revin Partii Contractante pe teritoriul careia se afla.
    Art. 38
    Testamentul
    1. In privinta capacitatii de a testa ori de a revoca testamentul, precum si in privinta consecintelor juridice ale viciilor de vointa se va aplica legea Partii Contractante al carei cetatean a fost defunctul la data intocmirii sau revocarii testamentului. Dupa aceeasi lege se stabilesc de asemenea si felurile de dispozitii testamentare care sint admise.
    2. Forma intocmirii si revocarii unui testament este aceea prevazuta la data intocmirii sau revocarii testamentului de legea Partii Contractante al carei cetatean a fost defunctul sau de legea Partii Contractante pe teritoriul careia aceste acte au fost facute.
    Art. 39
    Competinta in cauzele de succesiune
    1. Procedura succesorala privind bunurile mobile este de competinta institutiilor Partii Contractante al carei cetatean a fost defunctul in momentul mortii, in afara de cazul in care se face aplicatiunea alineatului 3.
    2. Procedura succesorala precum si litigiile succesorale privind bunurile imobile sint de competinta institutiilor Partii Contractante pe teritoriul careia se afla aceste bunuri.
    3. Daca toate bunurile mobile succesorale ramase de la cetateanul uneia din Partile Contractante sint situate pe teritoriul celeilalte Parti Contractante si daca toti succesorii sint de acord, la cererea oricarui succesor sau a altei persoane care are drept la succesiune, competinta revine institutiilor acestei Parti Contractante.
    Art. 40
    Comunicarea cazurilor de deces
    1. In cazul cind cetateanul unei Parti Contractante moare pe teritoriul celeilalte Parti Contractante, institutia competenta va instiinta de indata reprezentanta diplomatica sau oficiul consular al celeilalte Parti Contractante despre deces, comunicind in acelasi timp tot ceea ce cunoaste despre succesori si legatari, despre domiciliul sau resedinta lor, despre masa succesorala si valoarea succesiunii, precum si despre testament in caz ca exista. Aceasta regula se aplica si in cazul cind institutia competenta a unei Parti Contractante este informata ca cetateanul celeilalte Parti Contractante, decedat pe teritoriul unui al treilea stat, a lasat bunuri pe teritoriul statului ei.
    2. Daca reprezentanta diplomatica sau oficiul consular detine date cu privire la un deces in conditiile alineatului 1, va comunica aceasta institutiei competente pentru a lua masurile necesare de conservare a succesiunii.
    3. In cazul cind cetateanul unei Parti Contractante decedeaza pe teritoriul acesteia si se presupune in mod temeinic ca exista succesori sau legatari cetateni ai celeilalte Parti Contractante, cu domiciliul pe teritoriul acesteia, Ministerul Justitiei al Partii Contractante pe teritoriul careia s-a produs decesul va incunostinta Ministerul Justitiei al celeilalte Parti Contractante.
    Art. 41
    Drepturile reprezentantelor diplomatice sau oficiilor consulare in cauzele consulare
    1. In toate cauzele succesorale existente pe teritoriul unei Parti Contractante, reprezentanta diplomatica sau oficiul consular al celeilalte Parti Contractante are dreptul sa reprezinte, in fata oricarei institutii, pe cetatenii proprii, fara sa fie necesar un mandat special, daca acestia lipsesc si nu si-au desemnat un mandatar.
    2. Daca cetateanul unei Parti Contractante moare in timpul calatoriei pe teritoriul celeilalte Parti Contractante, unde nu a avut domiciliul sau resedinta, obiectele pe care le-a avut asupra sa se pun, fara vreo alta procedura, la dispozitia reprezentantei diplomatice sau oficiului consular al Partii Contractante al carei cetatean a fost defunctul.
    Art. 42
    Deschiderea (publicarea) testamentului
    1. Deschiderea (publicarea) testamentului este in caderea institutiei competente a Partii Contractante pe teritoriul careia se afla testamentul. Copia certificata a testamentului si a procesului-verbal referitor la deschiderea, starea si continutul testamentului (publicarea testamentului) precum si originalul testamentului, daca se cere, se trimit institutiei competente a celeilalte Parti Contractante daca defunctul a fost cetatean al acesteia sau daca o institutie a acestei Parti Contractante este competenta sa efectueze procedura succesorala.
    2. Dispozitiile alineatului 1 se aplica in mod corespunzator si in ce priveste procesul-verbal de audiere a martorilor pentru dovedirea testamentului verbal.
    Art. 43
    Masuri de conservare a succesiunii
    1. Institutiile fiecarei Parti Contractante vor lua, potrivit legii lor, masurile necesare pentru conservarea sau administrarea bunurilor succesorale ramase pe teritoriul lor in urma decesului unui cetatean al celeilalte Parti Contractante.
    2. Ele informeaza fara intirziere reprezentanta diplomatica sau oficiul consular al celeilalte Parti Contractante despre masurile luate conform alineatului 1; reprezentanta diplomatica sau oficiul consular pot participa direct sau prin mandatar la realizarea acestor masuri. La propunerea reprezentantei diplomatice sau a oficiului consular masurile luate conform alineatului 1 vor putea fi schimbate sau anulate, iar cele ce urmeaza a fi luate sa fie aminate.
    3. Institutia Partii Contractante al carei cetatean a fost defunctul si care este competenta potrivit articolului 39 alineatul 1, va putea cere ridicarea masurilor luate conform alineatului 1.
    Art. 44
    Transmiterea succesiunii
    In cazul cind, dupa terminarea procedurii succesorale pe teritoriul unei Parti Contractante, bunurile succesorale mobile sau sumele realizate din vinzarea bunurilor succesorale mobile ori imobile, vor trebui sa fie predate succesorilor al caror domiciliu sau resedinta se afla pe teritoriul celeilalte Parti Contractante, bunurile succesorale sau sumele realizate din vinzarea lor se pun la dispozitia reprezentantei diplomatice sau oficiului consular al acestei Parti Contractante, daca:
    a) notariatul de stat a anuntat, daca aceasta se prevede in legea Partii Contractante unde se gasesc bunurile succesorale, pe creditorii defunctului pentru ca acestia sa-si formuleze pretentiile lor in termen de sase luni;
    b) toate taxele succesorale si toate pretentiile formulate au fost platite sau asigurate;
    c) institutiile competente au dat aprobarea care eventual ar fi prevazuta pentru exportul obiectelor succesorale; transmiterea sumelor de bani se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare referitoare la devize.

    SECTIUNEA a V-a
    Recunoasterea si executarea silita a hotaririlor

    Art. 45
    Recunoasterea hotaririlor de natura nepatrimoniala
    1. Hotaririle definitive nepatrimoniale ale instantelor judecatoresti si organelor de tutela si curatela ale uneia din Partile Contractante sint recunoscute pe teritoriul celeilalte Parti Contractante, fara nici o procedura, in afara de cazul cind o instanta judecatoreasca sau organ de tutela sau curatela ale acestei Parti Contractante a dat o hotarire definitiva anterioara in acea cauza, sau cind o astfel de instanta sau organ de tutela ori curatela are o competinta exclusiva in baza prezentului Tratat.
    2. Dispozitia alineatului 1 se va aplica si cu privire la hotaririle pronuntate inainte de intrarea in vigoare a Tratatului de fata.

    Recunoasterea si executarea silita a hotaririlor patrimoniale
    Art. 46
    Ambele Parti Contractante recunosc si vor incuviinta sa se execute silit, pe teritoriul lor;
    a) hotaririle definitive patrimoniale, in cauzele civile si familiale, date pe teritoriul celeilalte Parti Contractante dupa intrarea in vigoare a prezentului Tratat;
    b) hotaririle judecatoresti definitive date pe teritoriul celeilalte Parti Contractante dupa intrarea in vigoare a prezentului Tratat, in cauzele penale, privind obligatia de despagubire a victimei pentru daunele cauzate.
    Art. 47
    1. Incuviintarea executarii silite este de competinta instantelor Partii Contractante pe teritoriul careia urmeaza sa se faca executarea silita.
    2. Cererea de incuviintare a executarii silite se depune la tribunalul care s-a pronuntat in prima instanta in cauza respectiva. Aceasta cerere va fi transmisa instantei competente sa incuviinteze executarea silita. Cererea va putea fi depusa si direct la aceasta din urma instanta.
    3. Cererea va fi insotita de o traducere certificata, facuta in limba Partii Contractante solicitate.
    4. Conditiile cererii de executare silita sint determinate de legea Partii Contractante pe teritoriul careia urmeaza sa se faca executarea.
    Art. 48
    1. La cererea de incuviintare a executarii silite se va anexa:
    a) textul complet al hotaririi, precum si o adeverinta ca hotarirea a ramas definitiva si executorie daca aceasta nu rezulta din hotarire;
    b) actele originale sau copii certificate ale actelor, din care sa rezulte ca persoanei obligate prin hotarire care nu a luat parte la proces (procedura) i s-a inminat, cel putin o data, la timp si in forma cuvenita, citatia;
    c) traducerile certificate ale actelor indicate la punctele "a" si "b".
    2. Odata cu cererea de incuviintare a executarii silite poate fi facuta si cererea de executare silita.
    Art. 49
    1. Procedura incuviintarii executarii silite si executarea silita se efectueaza potrivit legii Partii Contractante pe teritoriul careia are loc executarea silita.
    2. Orice obiectiune cu privire la executarea silita se va rezolva de instanta care a incuviintat executarea silita.
    3. In fata instantei judecatoresti sesizate cu executarea silita, debitorul va putea ridica numai acele exceptiuni care se pot invoca potrivit legii Partii Contractante pe teritoriul careia s-a dat hotarirea.

    Art. 50
    Refuzul recunoasterii si executarii
    Recunoasterea unei hotariri sau incuviintarea executarii silite poate fi refuzata:
    a) daca persoana obligata prin hotarire nu a participat la proces ca urmare a imprejurarii ca ei sau reprezentantului sau nu i-a fost inminata, in modul prevazut de lege si la timp, citatia, ori in cazul in care citarea s-a facut prin afisare;
    b) daca hotarirea judecatoreasca este in contradictie cu o hotarire definitiva data anterior intre aceleasi parti, avind acelasi obiect si pentru acelasi temei, de catre o instanta a Partii Contractante pe teritoriul careia urmeaza sa fie recunoscuta hotarirea sau efectuata executarea silita. Aceasta dispozitie nu se aplica daca, potrivit legii instantei care decide asupra cererii, hotarirea anterioara poate fi modificata sau inlocuita printr-o alta hotarire, datorita schimbarii imprejurarilor care au stat la baza ei.
    Art. 51
    Tranzactii judiciare
    Prevederile articolelor 46 - 50 se aplica si tranzactiilor incheiate in fata instantelor judecatoresti.

    Executarea cheltuielilor de judecata
    Art. 52
    1. Daca una din partile in proces, scutita de cautiune conform art. 17, este obligata, printr-o hotarire definitiva, sa plateasca celeilalte parti cheltuieli de judecata, instanta competenta de pe teritoriul celeilalte Parti Contractante incuviinteaza, la cerere, gratuit, executarea silita a acestor cheltuieli.
    2. Prin cheltuieli de judecata se inteleg si cheltuielile ocazionate de eliberarea adeverintelor, precum si de traducerea sau certificarea actelor prevazute in articolul 53.
    Art. 53
    1. La cererea de incuviintare a executarii silite se anexeaza o copie certificata de pe hotarirea privitoare la cheltuieli, o adeverinta din care sa rezulte ca hotarirea este definitiva si executorie precum si traducerile certificate ale acestor acte.
    2. Instanta incuviinteaza, fara citarea partilor, executarea silita a hotaririi limitindu-se numai la verificarea imprejurarii daca hotarirea este definitiva si executorie. Totodata instanta va incuviinta si executarea silita a cheltuielilor prevazute de articolul 52 alineatul 2 astfel cum acestea au fost stabilite de catre instanta competenta a Partii Contractante pe teritoriul careia au fost prilejuite.
    Art. 54
    1. In ce priveste urmarirea cheltuielilor de judecata avansate de stat, instanta Partii Contractante pe al carei teritoriu s-a nascut obligatia de plata va cere instantei competente a celeilalte Parti Contractante sa urmareasca incasarea acestor cheltuieli. Aceasta din urma instanta efectueaza executarea silita si pune la dispozitie suma incasata, reprezentantei diplomatice sau oficiului consular al celeilalte Parti Contractante.
    2. La cerere se va atasa o copie de pe hotarirea prin care se stabileste cuantumul cheltuielilor de judecata, o adeverinta ca hotarirea a ramas definitiva si o traducere certificata a acestor acte.

    Art. 55
    Eliberarea de obiecte
    Eliberarea de obiecte sau remiterea de sume de bani catre un creditor care are domiciliul pe teritoriul celeilalte Parti Contractante se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare pentru exportul de obiecte sau remiterea de sume de bani.
    Art. 56
    Cheltuieli de executare silita
    In ceea ce priveste cheltuielile de executare silita, se aplica legea Partii Contractante pe teritoriul careia se executa hotarirea.

    CAP. 2
    Asistenta juridica in cauzele penale

    Art. 57
    Obligatia de extradare
    1. Partile Contractante se obliga sa-si extradeze reciproc, la cerere, in conditiile prezentului Tratat, persoane aflate pe teritoriul lor, pentru a fi trase la raspundere penala sau pentru executarea pedepsei.
    2. Extradarea se admite numai pentru infractiunile a caror savirsire atrage, potrivit legilor ambelor Parti Contractante, o pedeapsa mai mare decit un an privatiune de libertate sau o pedeapsa mai grea (denumite mai departe "infractiuni care atrag extradarea") si pentru executarea hotaririlor definitive prin care s-a pronuntat o astfel de pedeapsa.
    Art. 58
    Refuzul extradarii
    Extradarea nu are loc, daca:
    a) persoana a carei extradare se cere este cetatean al Partii Contractante solicitate;
    b) infractiunea a fost savirsita pe teritoriul Partii Contractante solicitate;
    c) potrivit legii Partii Contractante solicitate actiunea penala nu poate fi exercitata, sau hotarirea nu poate fi executata, ca urmare a implinirii termenului de prescriptie sau pentru un alt temei legal;
    d) persoana a carei extradare se cere a fost judecata pentru aceeasi infractiune sau daca in cauza s-a dat o ordonanta sau o hotarire de incetare a procesului penal pe teritoriul Partii Contractante solicitate.
    Art. 59
    Obligatia de a porni o actiune penala
    1. Fiecare Parte Contractanta se obliga ca la cererea celeilalte Parti Contractante sa porneasca, in conformitate cu propria sa lege, actiunea penala impotriva unui cetatean al sau, atunci cind exista date suficiente ca a savirsit pe teritoriul celeilalte Parti Contractante o infractiune care atrage extradarea.
    2. La cerere, se anexeaza o informare cuprinzind date despre fapta savirsita si toate probele existente cu privire la savirsirea si calificarea infractiunii precum si, in masura in care este posibil, datele prevazute la articolul 61 litera c.
    3. Partea Contractanta solicitata este obligata sa informeze Partea Contractanta solicitanta despre rezultatul procesului penal.
    Art. 60
    Modul de legatura
    In problemele extradarii, ministerele justitiei si procuraturile generale ale celor doua Parti Contractante comunica direct intre ele.
    Art. 61
    Actele care se anexeaza la cererea de extradare
    La cererea de extradare se anexeaza:
    a) copia certificata a mandatului de arestare, iar la cererea de extradare pentru executarea pedepsei - copia certificata a hotaririi ramase definitive; aceste acte vor trebui sa cuprinda date asupra infractiunii comise, asupra locului si timpului savirsirii infractiunii, calificarea ei juridica precum si date cu privire la durata pedepsei executate pina atunci; daca prin infractiune s-au produs pagube materiale se va indica cuantumul stabilit sau probabil al acestora;
    b) textul de lege al Partii Contractante solicitante in care se incadreaza infractiunea precum si textul care o sanctioneaza;
    c) in masura in care este posibil, date privind cetatenia persoanei a carei extradare se cere, acte si informatii despre domiciliul sau resedinta sa, date cu privire la persoana, precum si descrierea fizionomiei, fotografii si amprente digitale.
    Art. 62
    Date suplimentare
    1. In cazul cind sint indoieli cu privire la savirsirea infractiunii care atrage extradarea, sau daca cererea de extradare nu contine toate datele necesare, Partea Contractanta solicitata poate sa ceara date suplimentare, stabilind in acest scop un termen de o luna pina la doua luni; acest termen poate fi prelungit in cazul unor motive temeinice, la cererea Partii Contractante solicitante.
    2. Daca Partea Contractanta solicitanta nu prezinta in termenul stabilit datele suplimentare, Partea Contractanta solicitata poate elibera persoana arestata.

    Arestarea in vederea extradarii
    Art. 63
    Dupa primirea cererii de extradare, Partea Contractanta solicitata va lua neintirziat masuri pentru arestarea persoanei a carei extradare se cere cu exceptia cazurilor cind, potrivit prezentului Tratat, extradarea nu poate avea loc.
    Art. 64
    1. Arestarea unei persoane poate avea loc si inainte de primirea cererii de extradare, daca s-a primit o interventie in acest sens de la Partea Contractanta solicitanta. Interventia va mentiona mandatul de arestare sau hotarirea definitiva data impotriva acelei persoane, indicind ca cererea de extradare va fi trimisa ulterior. Interventia de arestare, inainte de primirea cererii de extradare, poate fi facuta prin posta, telegraf, telefon sau radio.
    2. O persoana poate fi arestata fara interventia prevazuta in alineatul 1, daca exista date suficiente ca ea a savirsit pe teritoriul celeilalte Parti Contractante o infractiune care atrage extradarea.
    3. Despre arestarea facuta potrivit alineatelor 1 si 2, va fi instiintata neintirziat cealalta Parte Contractanta.
    Art. 65
    Persoana arestata conform articolului 64 poate fi eliberata, daca in termen de o luna din ziua cind s-a expediat comunicarea despre arestare nu se primeste cererea de extradare.

    Art. 66
    Aminarea extradarii
    Daca persoana a carei extradare se cere este implicata intr-un proces penal in curs sau daca a fost condamnata pentru o alta infractiune, pe teritoriul Partii Contractante solicitate, extradarea poate fi aminata pina la sfirsitul procesului penal, pina la executarea completa a pedepsei pronuntate de instanta sau pina la eliberarea definitiva inainte de expirarea duratei acesteia.
    Art. 67
    Extradarea temporara
    1. Daca aminarea extradarii prevazuta in articolul 66 ar putea atrage dupa sine implinirea termenului de prescriptie a actiunii penale sau ar putea aduce prejudicii serioase pentru stabilirea faptelor, persoana a carei extradare s-a cerut poate sa fie extradata temporar, pe baza unei cereri motivate.
    2. Persoana extradata temporar va fi inapoiata dupa efectuarea actelor procesuale pentru care a fost extradata.
    Art. 68
    Cereri de extradare primite din partea mai multor state
    Daca se primesc cereri de extradare din partea mai multor state, Partea Contractanta solicitata hotaraste carui stat se va face extradarea.
    Art. 69
    Limitele actiunii penale
    1. Fara acordul Partii Contractante solicitate, persoana extradata nu poate fi trasa la raspundere penala, supusa executarii pedepsei sau extradata unui al treilea stat, pentru o alta infractiune decit aceea pentru care s-a facut extradarea, savirsita inaintea extradarii.
    2. Acordul nu este necesar, daca persoana extradata, care nu este cetatean al Partii Contractante pe al carei teritoriu se afla, nu paraseste teritoriul acestei Parti Contractante in termen de o luna de la sfirsitul procesului penal, iar in cazul condamnarii, de la executarea pedepsei sau daca ea se reintoarce pe teritoriul acesteia. In acest termen, nu se socoteste timpul in cursul caruia persoana extradata nu a putut parasi teritoriul Partii Contractante solicitante din motive independente de vointa sa.
    Art. 70
    Predarea
    Partea Contractanta solicitata este obligata sa comunice Partii Contractante solicitante locul si data predarii. Daca Partea Contractanta solicitanta nu ia in primire persoana ce urmeaza a fi extradata in termen de 15 zile de la data stabilita pentru predare, aceasta persoana poate fi pusa in libertate.
    Art. 71
    Repetarea extradarii
    Daca persoana extradata se sustrage de la urmarirea penala sau de la judecata ori de la executarea pedepsei si se intoarce pe teritoriul Partii Contractante solicitate, in cazul unei noi cereri, ea va fi extradata fara a mai fi necesara prezentarea actelor prevazute in articolele 61 si 62.
    Art. 72
    Informatii cu privire la rezultatele procesului penal
    Partile Contractante isi comunica reciproc informatii cu privire la rezultatul procesului penal pornit impotriva persoanelor extradate. Daca impotriva acestor persoane a fost pronuntata o sentinta definitiva, se va transmite si copia sentintei.
    Art. 73
    Tranzitarea
    1. Fiecare Parte Contractanta autoriza, la cerere, transportul pe teritoriul sau al persoanelor extradate celeilalte Parti Contractante de catre un al treilea stat.
    2. Cererea pentru autorizarea unui astfel de transport se inainteaza si se rezolva dupa aceleasi reguli ca si cererea de extradare.
    3. Partile Contractante nu sint obligate sa autorize tranzitarea persoanelor a caror extradare nu poate avea loc potrivit prezentului Tratat.
    Art. 74
    Transportul provizoriu al persoanelor arestate
    1. In cazul cind este necesara audierea ca martori a unor persoane care se gasesc arestate pe teritoriul celeilalte Parti Contractante, organele acestei Parti Contractante, prevazute in articolul 60, pot dispune transportarea lor pe teritoriul Partii Contractante solicitante, cu conditia ca aceste persoane sa fie mentinute in stare de arest si sa fie inapoiate in cel mai scurt timp dupa audiere.
    2. In cazul cind este necesara audierea ca martori a unor persoane care se gasesc arestate intr-un al treilea stat, organele Partii Contractante solicitate prevazute in articolul 60 autoriza transportul dus si intors al acestor persoane pe teritoriul statului lor cu respectarea prevederilor articolului 9.
    Art. 75
    Transmiterea obiectelor
    1. Partile Contractante se obliga sa-si trimita reciproc:
    a) obiectele care au fost procurate de infractor prin infractiunea care a atras extradarea;
    b) obiectele care pot avea importanta ca probe in cauza penala:
aceste obiecte se transmit si in cazul cind extradarea infractorului nu poate fi facuta din cauza mortii lui, sustragerii sau din alte imprejurari.
    2. Daca obiectele cerute sint necesare Partii Contractante solicitate ca probe intr-o cauza penala, transmiterea lor poate fi aminata pina la terminarea procesului in cauza.
    3. Drepturile tertilor asupra obiectelor eliberate ramin neatinse. Obiectele asupra carora exista asemenea drepturi trebuie restituite Partii Contractante solicitate dupa terminarea procedurii pentru a fi restituite celui indreptatit.
    Art. 76
    Comunicarea hotaririlor de condamnare
    Fiecare Parte Contractanta va comunica celeilalte Parti Contractante date privind hotaririle definitive pronuntate de instantele unei Parti Contractante impotriva cetatenilor celeilalte Parti Contractante, transmitind totodata amprentele digitale existente ale condamnatilor.
    Art. 77
    Informatii asupra antecedentelor penale
    La cererea instantelor judecatoresti sau a procuraturilor celeilalte Parti Contractante se vor da gratuit informatii asupra antecedentelor penale ale persoanelor urmarite sau supuse judecatii pe teritoriul acelei Parti Contractante.

    PARTEA III
    Dispozitii finale

    Art. 78
    Prezentul Tratat este supus ratificarii. Schimbul instrumentelor de ratificare se va efectua la Budapesta in timpul cel mai apropiat.
    Art. 79
    1. Tratatul intra in vigoare dupa treizeci de zile de la schimbul instrumentelor de ratificare. Durata Tratatului este de 5 ani din ziua intrarii in vigoare.
    2. Daca nici una din Partile Contractante nu denunta prezentul Tratat cu cel putin sase luni inainte de expirarea termenului de cinci ani, valabilitatea lui se prelungeste pe timp nelimitat si tratatul ramine in vigoare pina cind una din Partile Contractante il va denunta cu preaviz de un an.
    Art. 80
    Odata cu intrarea in vigoare a prezentului Tratat, isi inceteaza valabilitatea Conventia intre Republica Populara Romina si Republica Populara Ungara privind extradarea infractorilor si asistenta in materie penala, incheiata la Budapesta la 28 august 1948.
    Art. 81
    Prezentul Tratat s-a intocmit in doua exemplare originale, fiecare in limbile romina si ungara, ambele exemplare avind aceeasi valabilitate.
    Drept care imputernicitii ambelor Parti Contractante au semnat prezentul Tratat si au aplicat sigiliile.
    Facut la Bucuresti, la 7 octombrie 1958.

                   Din imputernicirea
                   Prezidiului Marii Adunari Nationale
                   a Republicii Populare Romine
                   ss. Rudolf Rosman

                   Din imputernicirea
                   Prezidiului Republicii Populare Ungare
                   ss. Reczei LasloSmartCity5

COMENTARII la Decretul 505/1958

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 505 din 1958
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii de acolo care trăiesc cu plata pentru a plăti cecul și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 44 2020
    BUNA!!! Aveți nevoie de asistență financiară? O mulțime de oameni sunt acolo în căutare de ajutor financiar, dar nu știu cum să facă asta. Știți că puteți solicita un împrumut și puteți obține un împrumut în mai puțin de 24 de ore pentru a vă rezolva situația financiară? o mulțime de oameni consideră că este atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile lor locale sau de la alte instituții financiare datorită ratei dobânzii ridicate, garanțiilor insuficiente, raportului datoriei / veniturilor, scorului creditului scăzut sau din alte motive. Nu mai așteptați în jur! La NoviCap, oferim soluții de finanțare. Oferim tot felul de împrumuturi, oferim opțiuni de împrumut flexibile și multiple, inclusiv împrumuturi garantate și negarantate, împrumuturi pe termen lung și pe termen scurt, adaptate nevoilor dvs. financiare. Pentru întrebări - Trimiteți un e-mail la (novicapfinancialservices@gmail.com sau WhatsApp prin: +31642117819) ne străduim să facem împrumuturile ușoare, convenabile și accesibile. Serviciul nostru este foarte rapid, de încredere și de încredere și puteți împrumuta până la 20 de milioane de euro la o dobândă subvenționată de 2,5% pe an. Suntem compania potrivită de a contacta atunci când aveți nevoie urgentă de împrumut. Puteți solicita un împrumut oricând și oriunde, la propriul loc convenabil, folosind telefonul sau laptopul, tot ce trebuie să faceți este să ne contactați prin intermediul Email: (novicapfinancialservices@gmail.com) OR Scrie-ne pe WhatsApp prin: +31642117819. Suntem întotdeauna încântați să oferim sprijin financiar. Oferim servicii de împrumut de 24 de ore la nivel mondial.
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 505/1958
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu