Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 343 din 14 iulie 1970

pentru aderarea Republicii Socialiste Romania la Conventia cu privire la privilegiile si imunitatile institutiilor specializate, aprobata de Adunarea generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 21 noiembrie 1947

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 91 din 27 iulie 1970


SmartCity3


                         EXPUNERE DE MOTIVE

    Republica Socialista Romania este membra a unui numar de noua institutii specializate ale Organizatiei Natiunilor Unite, care prin activitatea lor contribuie la dezvoltarea cooperarii internationale dintre state in diferite domenii: Organizatia Internationala a Muncii, Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura, Organizatia Aviatiei Civile Internationale, Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura, Organizatia Mondiala a Sanatatii, Uniunea Postala Universala, Uniunea Internationala a Telecomunicatiilor, Organizatia Meteorologica Mondiala si Organizatia Interguvernamentala Consultativa a Navigatiei Maritime.
    Relatiile tarii noastre cu institutiile specializate ale Organizatiei Natiunilor Unite au cunoscut in ultima perioada o crestere continua si multilaterala, prin acordarea de asistenta tehnica, executarea unor proiecte pe linia asistentei tehnice acordate tarii noastre de alte organisme ale O.N.U., organizarea de reuniuni pe teritoriul roman. Dezvoltarea in continuare a acestor relatii, in care tara noastra este interesata, face necesara adoptarea cadrului juridic corespunzator care sa reglementeze drepturile si obligatiile statului roman si ale institutiilor specializate in raporturile reciproce.
    Conventia cu privire la privilegiile si imunitatile institutiilor specializate din 1947 reglementeaza unele probleme pe care colaborarea dintre state si institutiile specializate le ridica. Astfel, conventia prevede ca aceste institutii au personalitate juridica, au capacitatea de a incheia contracte, a dobindi si dispune de bunuri imobile si mobile si de a sta in justitie; ele se bucura, pentru bunurile si activul lor, de imunitate de jurisdictie, de scutiri de impozite si taxe vamale, iar localurile si arhivele lor sint inviolabile. In exercitarea atributiilor lor, institutiile specializate pot, potrivit conventiei, sa detina fonduri, aur sau devize, si sa le transfere dintr-o tara in alta; ele se bucura, pe teritoriul fiecarui stat in parte, de un tratament nu mai putin favorabil decit cel aplicat fiecarui guvern strain si misiunii sale diplomatice cu privire la tarife si taxe postale, cablograme, telegrame, radiotelegrame, comunicari telefonice si alte comunicari. Reprezentantii statelor membre, participanti la reuniuni ale institutiilor specializate, si functionarii acestor institutii se bucura, in statele care devin parti la conventie, de imunitatile si privilegiile necesare indeplinirii atributiilor lor (imunitate de jurisdictie pentru actele indeplinite in calitatea lor oficiala, scutire de formalitati de inregistrare a strainilor, inlesniri de schimb, inlesniri cu privire la bagajele personale etc.).
    In ceea ce priveste reglementarea diferendelor, conventia prevede ca problema de a se sti daca s-a produs un abuz al unui privilegiu sau imunitati acordate, precum si contestatiile privind interpretarea sau aplicarea conventiei si diferendele dintre institutiile specializate si statele membre, sint supuse Curtii Internationale de Justitie, care da avize cu caracter obligatoriu pentru parti.
    Conventia instituie, prin urmare, o forma de jurisdictie obligatorie, ceea ce contravine pozitiei constante a tarii noastre, conform careia un litigiu nu poate fi supus jurisdictiei fara acordul tuturor partilor. De aceea, prin alaturatul decret de aderare se formuleaza si rezerva corespunzatoare la aceste clauze.

    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    Art. 1
    Republica Socialista Romania adera la Conventia cu privire la privilegiile si imunitatile institutiilor specializate, aprobata de Adunarea generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 21 noiembrie 1947, cu urmatoarea rezerva: "Republica Socialista Romania declara ca nu se considera legata de prevederile sectiunilor 24 si 32, conform carora problema de a se sti daca s-a produs un abuz al unui privilegiu sau al unei imunitati, precum si contestatiile privind interpretarea sau aplicarea conventiei si diferendele dintre institutiile specializate si statele membre, sint supuse Curtii Internationale de Justitie. Pozitia Republicii Socialiste Romania este aceea ca asemenea probleme, contestatii sau diferende ar putea fi supuse Curtii Internationale de Justitie numai cu consimtamintul partilor in litigiu pentru fiecare caz in parte".
    Art. 2
    Conform sectiunii 43 a conventiei, Republica Socialista Romania se angajeaza sa aplice prevederile conventiei urmatoarelor institutii specializate:
    Organizatia Internationala a Muncii; Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (al doilea text revizuit al Anexei II); Organizatia Aviatiei Civile Internationale; Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura; Organizatia Mondiala a Sanatatii (al treilea text revizuit al Anexei VII); Uniunea Postala Universala; Uniunea Internationala a Telecomunicatiilor; Organizatia Meteorologica Mondiala; Organizatia Interguvernamentala Consultativa a Navigatiei Maritime (text revizuit al Anexei XII).

                             Presedintele
                          Consiliului de Stat,
                           NICOLAE CEAUSESCU

                               CONVENTIE
cu privire la privilegiile si imunitatile institutiilor specializate, aprobata de Adunarea generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 21 noiembrie 1947*)

    *) Traducere

    Considerind ca Adunarea generala a Organizatiei Natiunilor Unite a adoptat la 13 februarie 1946 o rezolutie in vederea unificarii, in masura posibilitatilor, a privilegiilor si imunitatilor de care se bucura Organizatia Natiunilor Unite si diferitele institutii specializate;
    considerind ca au avut loc consultari intre Organizatia Natiunilor Unite si institutiile specializate pentru a pune in aplicare rezolutia sus-mentionata;
    in consecinta, prin rezolutia 179 (II) adoptata la 21 noiembrie 1947, Adunarea generala a aprobat conventia de mai jos, care este supusa spre acceptare institutiilor specializate si spre aderare oricarui membru al Organizatiei Natiunilor Unite, precum si oricarui alt stat membru al uneia sau mai multor institutii specializate.

    Art. 1
    Definitii si cimp de aplicare

    Sectiunea 1
    In intelesul prezentei conventii:
    i) Cuvintele clauze-standard se refera la dispozitiile articolelor II - IX.
    ii) Cuvintele institutii specializate se refera la:
    a) Organizatia Internationala a Muncii;
    b) Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura;
    c) Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura;
    d) Organizatia Aviatiei Civile Internationale;
    e) Fondul Monetar International;
    f) Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare;
    g) Organizatia Mondiala a Sanatatii;
    h) Uniunea Postala Universala;
    i) Uniunea Internationala a Telecomunicatiilor;
    j) Orice alta institutie legata de Organizatia Natiunilor Unite conform articolelor 57 si 63 ale Cartei.
    iii) Cuvintul conventie, in masura in care se aplica unei institutii specializate determinate, se refera la clauzele standard modificate prin textul final (sau revizuit) al anexei transmise de catre acea institutie in conformitate cu sectiunile 36 si 38.
    iv) In sensul articolului III, cuvintele bunuri si activ cuprind de asemenea bunurile si fondurile administrate de o institutie specializata in exercitarea functiilor sale organice.
    v) In sensul articolelor V si VII, expresia reprezentantii membrilor va fi considerata ca incluzind pe toti reprezentantii, reprezentantii supleanti, consilierii, expertii tehnici si secretarii delegatiilor.
    vi) In sensul sectiunilor 13, 14, 15 si 25, expresia reuniuni convocate de o institutie specializata se refera la reuniunile: 1) adunarii sale sau ale organului sau executiv (oricare ar fi termenul folosit pentru a le desemna); 2) oricarei comisii prevazute de actul sau constitutiv; 3) oricarei conferinte internationale convocate de aceasta; 4) oricarei comisii a unuia dintre organele precedente.
    vii) Termenul director general desemneaza pe functionarul principal al institutiei specializate in cauza, indiferent ca are titlul de director general sau orice alt titlu.

    Sectiunea 2
    Orice stat parte la prezenta conventie va acorda, in ceea ce priveste orice institutie specializata cuprinsa in aderarea sa si pentru care prezenta conventie a devenit aplicabila potrivit sectiunii 37, privilegiile si imunitatile prevazute de clauzele-standard in conditiile specificate de acestea, sub rezerva oricaror modificari aduse acestor clauze prin dispozitiile textului final (sau revizuit) al anexei referitoare la aceasta institutie, transmisa conform sectiunilor 36 sau 38.

    Art. 2
    Personalitate juridica

    Sectiunea 3
    Institutiile specializate au personalitate juridica. Ele au capacitatea: a) de a incheia contracte, b) de a dobindi si a dispune de bunuri imobile si mobile si c) de a sta in justitie.

    Art. 3
    Bunuri, fonduri si activ

    Sectiunea 4
    Institutiile specializate, bunurile si activul lor, oriunde s-ar gasi si oricine le-ar detine, se bucura de imunitate de jurisdictie in masura in care nu au renuntat in mod expres la aceasta imunitate intr-un anumit caz. Se intelege totusi ca renuntarea nu poate fi extinsa la masuri de executare.

    Sectiunea 5
    Localurile institutiilor specializate sint inviolabile. Bunurile si activul lor, oriunde s-ar afla si oricine le-ar detine, nu pot face obiectul perchezitiei, rechizitiei, confiscarii, exproprierii sau a oricarei forme de constringere executiva, administrativa, judiciara sau legislativa.

    Sectiunea 6
    Arhivele institutiilor specializate si, in general, toate documentele care le apartin sau sint detinute de ele sint inviolabile oriunde s-ar afla.

    Sectiunea 7
    Fara a fi supuse vreunui control, vreunei reglementari sau vreunui moratoriu de ordin financiar:
    a) institutiile specializate pot sa detina fonduri, aur sau devize de orice natura si sa aiba conturi in orice moneda;
    b) institutiile specializate pot transfera in mod liber fondurile, aurul sau devizele lor dintr-o tara in alta sau in interiorul oricarei tari si sa converteasca orice devize pe care le detin in orice alta moneda.

    Sectiunea 8
    In exercitarea drepturilor care ii sint acordate in conformitate cu sectiunea 7 de mai sus, fiecare institutie specializata va tine seama de orice sesizari care i s-ar face de catre guvernul oricarui stat parte la prezenta conventie, in masura in care va socoti ca le poate da curs fara sa-si prejudicieze propriile interese.

    Sectiunea 9
    Institutiile specializate, activul, veniturile si alte bunuri ale lor sint scutite:
    a) de orice impozit direct; se intelege totusi ca institutiile specializate nu vor pretinde sa fie scutite de impozitele care in fapt nu sint mai mari decit simpla remunerare a serviciilor de utilitate publica;
    b) de orice taxa vamala si de orice prohibitii si restrictii la import sau export privind obiectele importate sau exportate de institutiile specializate pentru folosinta lor oficiala; se intelege totusi ca obiectele astfel importate, cu scutire de taxe vamale, nu vor fi vindute pe teritoriul tarii in care au fost introduse, afara de cazul in care aceasta s-ar face in conditii acceptate de guvernul acestei tari;
    c) de orice taxa vamala si de orice prohibitii si restrictii la import sau export cu privire la publicatiile lor.

    Sectiunea 10
    Cu toate ca institutiile specializate nu revendica, de regula, scutirea de taxe de accize si de taxe asupra vinzarii cuprinse in pretul bunurilor mobile sau imobile, totusi, atunci cind ele fac, pentru folosinta lor oficiala, cumparaturi importante al caror pret cuprinde drepturi si taxe de aceasta natura, statele parti la prezenta conventie vor stabili, de fiecare data cind va fi posibil, aranjamentele administrative adecvate, in vederea restituirii sau rambursarii sumei reprezentind aceste drepturi si taxe.

    Art. 4
    Inlesnirile comunicatiilor

    Sectiunea 11
    Fiecare institutie specializata va beneficia, pentru comunicarile sale oficiale, pe teritoriul oricarui stat parte la prezenta conventie in ceea ce priveste aceasta institutie, de un tratament cel putin tot atit de favorabil ca tratamentul acordat de guvernul acelui stat oricarui alt guvern, inclusiv misiunii sale diplomatice, cu privire la prioritati, tarife si taxe postale, cablograme, telegrame, radiotelegrame, telefotografii, comunicari telefonice si alte comunicari, precum si cu privire la tarifele de presa pentru informatiile prin presa si radio.

    Sectiunea 12
    Corespondenta oficiala si celelalte comunicari oficiale ale institutiilor specializate nu vor putea fi cenzurate.
    Institutiile specializate vor avea dreptul sa foloseasca coduri cifrate, precum si sa expedieze si sa primeasca corespondenta lor prin curieri sau valize sigilate, beneficiind de aceleasi privilegii si imunitati ca si curierii si valizele diplomatice.
    Prezenta sectiune nu va putea primi nici o interpretare in sensul interzicerii de a se adopta masuri de securitate adecvate, care vor fi determinate prin acord intre statul parte la prezenta conventie si o institutie specializata.
    Art. 5
    Reprezentantii membrilor

    Sectiunea 13
    Reprezentantii membrilor la reuniunile convocate de o institutie specializata beneficiaza, in timpul exercitarii functiilor lor si in cursul calatoriilor spre destinatie sau la intoarcerea de la locul reuniunii, de urmatoarele privilegii si imunitati:
    a) imunitate de arestare sau detentie si de sechestrare a bagajelor personale, iar in privinta actelor indeplinite in calitatea lor oficiala (oral sau in scris), imunitate de orice jurisdictie;
    b) inviolabilitatea tuturor hirtiilor si documentelor;
    c) dreptul de a folosi coduri cifrate si de a primi documente sau corespondenta prin curieri sau prin valize sigilate;
    d) scutire pentru ei si sotii lor de orice masuri restrictive referitoare la imigratie, de orice formalitati de inregistrare a strainilor si de orice obligatii de serviciu national in tarile vizitate sau traversate de ei in exercitiul functiilor lor;
    e) aceleasi inlesniri cu privire la restrictiile monetare sau de schimb ca si cele acordate reprezentantilor guvernelor straine in misiune oficiala temporara;
    i) aceleasi imunitati si inlesniri cu privire la bagajele lor personale ca si cele acordate membrilor misiunilor diplomatice cu grad comparabil.

    Sectiunea 14
    In scopul de a asigura reprezentantilor membrilor institutiilor specializate la reuniunile convocate de ele o libertate deplina a cuvintului si o independenta completa in indeplinirea functiilor lor, imunitatea de jurisdictie cu privire la cuvintele, inscrisurile sau actele care emana de la ei in indeplinirea functiilor lor va continua sa le fie acordata chiar dupa expirarea mandatului acestor persoane.

    Sectiunea 15
    In cazul cind vreun impozit se aplica in functie de resedinta contribuabilului, perioadele in care reprezentantii membrilor institutiilor specializate la reuniunile convocate de acestea se vor afla pe teritoriul unuia dintre membri spre a-si exercita functiile nu vor fi considerate ca perioade de resedinta.

    Sectiunea 16
    Privilegiile si imunitatile sint acordate reprezentantilor membrilor nu pentru folosul lor personal, ci in scop de a asigura, in deplina independenta, exercitarea functiilor lor cu privire la institutiile specializate. In consecinta, un membru are nu numai dreptul dar si indatorirea de a ridica imunitatea reprezentantului sau in toate cazurile in care, dupa parerea sa, imunitatea ar impiedica mersul justitiei si cind imunitatea poate fi ridicata fara a dauna scopului pentru care ea a fost acordata.

    Sectiunea 17
    Dispozitiile sectiunilor 13, 14 si 15 nu sint opozabile autoritatilor statului al carui cetatean este persoana ori pe care ea il reprezinta sau l-a reprezentat.

    Art. 6
    Functionarii

    Sectiunea 18
    Fiecare institutie specializata va determina categoriile de functionari carora li se aplica dispozitiile prezentului articol, precum si cele ale articolului VIII. Ea le va comunica guvernelor tuturor statelor parti la prezenta conventie in ceea ce priveste institutia respectiva, precum si secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite. Numele functionarilor facind parte din aceste categorii vor fi comunicate periodic guvernelor sus-mentionate.

    Sectiunea 19
    Functionarii institutiilor specializate:
    a) vor beneficia de imunitate de jurisdictie pentru actele indeplinite de ei in calitate oficiala (oral sau in scris);
    b) vor beneficia, in ceea ce priveste salariile si cistigurile care li se platesc de institutiile specializate, de aceleasi scutiri de impozite ca si cele de care beneficiaza functionarii Organizatiei Natiunilor Unite, si in aceleasi conditii;
    c) nu vor fi supusi nici ei, nici sotii si alti membri de familie aflati in sarcina lor, masurilor restrictive referitoare la imigrare si formalitatilor de inregistrare a strainilor;
    d) vor beneficia, cu privire la inlesnirile de schimb, de aceleasi privilegii ca si membrii misiunilor diplomatice cu grad comparabil;
    e) vor beneficia in perioade de criza internationala, atit ei cit si sotii lor si alti membri de familie aflati in sarcina lor, de aceleasi inlesniri de repatriere ca si membrii misiunilor diplomatice cu grad comparabil;
    f) vor beneficia de dreptul de a importa, cu scutire de taxe vamale, mobilierul si efectele lor cu ocazia primei intrari in functie in tara respectiva.

    Sectiunea 20
    Functionarii institutiilor specializate vor fi scutiti de orice obligatii in legatura cu serviciul national. Totusi, cu privire la statele ai caror cetateni sint, aceasta scutire va fi limitata la acei dintre functionarii institutiilor specializate care, tinind seama de functiile lor, vor fi anume desemnati pe o lista intocmita de directorul general al institutiei specializate si aprobata de statul ai caror cetateni sint.
    In cazul cind alti functionari ai institutiilor specializate ar fi chemati la serviciul national, statul interesat va acorda, la cererea institutiei specializate, aminarile care ar putea fi necesare spre a evita intreruperea unui serviciu esential.

    Sectiunea 21
    In afara de privilegiile si imunitatile prevazute la sectiunile 19 si 20, directorul general al fiecarei institutii specializate, precum si oricare functionar care actioneaza in numele lui cit timp acesta lipseste, va beneficia, atit in privinta sa cit si a sotului si copiilor sai minori, de privilegiile, imunitatile, scutirile si inlesnirile acordate, conform dreptului international, trimisilor diplomatici.

    Sectiunea 22
    Privilegiile si imunitatile sint acordate functionarilor exclusiv in interesul institutiilor specializate si nu pentru beneficiul lor personal. Fiecare institutie specializata va putea si va trebui sa ridice imunitatea acordata unui functionar in toate cazurile in care, dupa parerea ei, aceasta imunitate ar impiedica mersul justitiei si cind imunitatea poate fi ridicata fara a prejudicia interesele institutiei specializate.

    Sectiunea 23
    Fiecare institutie specializata va colabora in permanenta cu autoritatile competente ale statelor membre spre a facilita buna administrare a justitiei, a asigura respectarea regulamentelor de politie si a evita orice abuz la care ar putea da nastere privilegiile, imunitatile si inlesnirile enumerate in prezentul articol.

    Art. 7
    Abuzul de privilegii

    Sectiunea 24
    In cazul in care un stat parte la prezenta conventie considera ca s-a produs un abuz de privilegiu sau de imunitate acordate prin prezenta conventie, intre acest stat si institutia specializata interesata vor avea loc consultari pentru a stabili daca un astfel de abuz s-a produs si, in caz afirmativ, pentru a incerca sa previna repetarea lui. Daca asemenea consultari nu duc la un rezultat satisfacator pentru stat si institutia specializata interesata, problema de a sti daca s-a produs un abuz al unui privilegiu sau al unei imunitati va fi supusa Curtii Internationale de Justitie, in conformitate cu sectiunea 32. In cazul in care Curtea Internationala de Justitie constata ca un asemenea abuz s-a produs, statul parte la prezenta conventie afectat prin acest abuz va avea - dupa ce notifica aceasta institutiei specializate interesate - dreptul sa inceteze sa acorde in raporturile sale cu aceasta institutie beneficiul privilegiului sau imunitatii de care s-a abuzat.

    Sectiunea 25
    1. Reprezentantii membrilor la reuniunile convocate de institutiile specializate, precum si functionarii vizati la sectiunea 18, nu vor fi constrinsi de autoritatile teritoriale, in timpul exercitarii functiilor lor si in cursul calatoriilor lor spre destinatie sau la intoarcerea de la locul reuniunii, sa paraseasca tara in care isi exercita functiile, pe motivul unor activitati exercitate de ei in calitatea lor oficiala. Totusi, daca o asemenea persoana ar abuza de privilegiul de resedinta exercitind in aceasta tara activitati fara legatura cu functiile sale oficiale, ea va putea fi constrinsa sa paraseasca tara de catre guvernul acesteia, sub rezerva dispozitiilor urmatoare:
    2. I) Reprezentantii membrilor sau persoanelor care beneficiaza de imunitate diplomatica potrivit sectiunii 21 nu vor fi constrinsi sa paraseasca tara decit in conformitate cu procedura diplomatica aplicabila trimisilor diplomatici acreditati in aceasta tara.
    II) In cazul unui functionar caruia nu-i este aplicabila sectiunea 21, nici o hotarire de expulzare nu va fi luata fara aprobarea ministrului afacerilor externe al tarii in cauza, aprobare care nu va fi data decit dupa consultarea cu directorul general al institutiei specializate interesate; daca se va porni o procedura de expulzare impotriva unui functionar, directorul general al institutiei specializate va avea dreptul sa intervina in aceasta procedura in favoarea persoanei impotriva careia aceasta a fost pornita.

    Art. 8
    Legitimatii de libera trecere

    Sectiunea 26
    Functionarii institutiilor specializate vor avea dreptul sa foloseasca legitimatiile de libera trecere ale Natiunilor Unite, potrivit unor aranjamente administrative care vor fi negociate intre secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite si autoritatile competente ale institutiilor specializate, carora le vor fi delegate imputernicirile speciale de a elibera legitimatiile de libera trecere. Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite va notifica fiecarui stat parte la prezenta conventie aranjamentele administrative care vor fi incheiate.

    Sectiunea 27
    Legitimatiile de libera trecere ale Natiunilor Unite, eliberate functionarilor institutiilor specializate, vor fi recunoscute si acceptate ca document valabil de calatorie de catre statele parti la prezenta conventie.

    Sectiunea 28
    Cererile de vize (atunci cind vizele sint necesare) emanind de la functionarii institutiilor specializate, titulari de legitimatii de libera trecere ale Natiunilor Unite si insotite de un certificat atestind ca acesti functionari calatoresc in interesul unei institutii specializate, vor trebui examinate in cel mai scurt timp posibil. De asemenea, titularilor acestor legitimatii de libera trecere li se vor acorda inlesniri de calatorie rapida.

    Sectiunea 29
    Inlesniri asemanatoare celor mentionate la sectiunea 28 vor fi acordate expertilor si altor persoane care, fara a avea o legitimatie de libera trecere a Natiunilor Unite, vor poseda un certificat atestind ca ele calatoresc in interesul unei institutii specializate.

    Sectiunea 30
    Directorii generali ai institutiilor specializate, directorii generali adjuncti, directorii de departament si alti functionari avind rang cel putin egal cu cel de director de departament al institutiilor specializate, calatorind in interesul institutiilor specializate si care poseda o legitimatie de libera trecere a Natiunilor Unite, vor beneficia de aceleasi inlesniri de calatorie ca si membrii misiunilor diplomatice cu grad comparabil.

    Art. 9
    Reglementarea diferendelor

    Sectiunea 31
    Fiecare institutie specializata va trebui sa prevada moduri de reglementare adecvate pentru:
    a) diferendele in materie de contracte sau alte diferende de drept privat in care institutia specializata ar fi parte;
    b) diferendele in care ar fi implicat un functionar al unei institutii specializate, care din cauza situatiei sale oficiale beneficiaza de imunitate, daca aceasta imunitate nu a fost ridicata conform dispozitiilor sectiunii 22.

    Sectiunea 32
    Orice contestatie privind interpretarea sau aplicarea prezentei conventii va fi supusa Curtii Internationale de Justitie, cu exceptia situatiei in care, intr-un caz anumit, partile se inteleg sa recurga la un alt mod de reglementare. Daca va aparea un diferend intre una dintre institutiile specializate de o parte si un stat membru de alta parte, in conformitate cu articolul 96 al Cartei si cu articolul 65 al Statutului Curtii, precum si cu dispozitiile corespunzatoare din acordurile incheiate intre Natiunile Unite si institutia specializata interesata, se va cere un aviz consultativ asupra oricarei probleme de drept care se ridica.
    Avizul Curtii va fi acceptat de parti ca decisiv.

    Art. 10
    Anexe si aplicarea Conventiei la fiecare institutie specializata

    Sectiunea 33
    Clauzele-standard se vor aplica fiecarei institutii specializate, sub rezerva oricarei modificari rezultind din textul final (sau revizuit) al anexei privind aceasta institutie, astfel cum se prevede in sectiunile 36 si 38.

    Sectiunea 34
    Dispozitiile conventiei trebuie interpretate in privinta fiecarei institutii specializate tinindu-se seama de atributiile care-i sint date prin actul sau organic.

    Sectiunea 35
    Proiectele anexelor I - IX constituie recomandari facute institutiilor specializate nominal desemnate in anexe. In cazul unei institutii specializate care nu este desemnata in sectiunea 1, secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite va trimite acestei institutii un proiect de anexa recomandat de Consiliul economic si social.

    Sectiunea 36
    Textul final al fiecarei anexe va fi cel aprobat de institutia specializata interesata, in conformitate cu procedura sa constitutionala. Fiecare institutie specializata va transmite secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite o copie a anexei aprobata de ea, care va inlocui proiectul mentionat la sectiunea 35.

    Sectiunea 37
    Prezenta conventie va deveni aplicabila unei institutii specializate atunci cind aceasta va transmite secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite textul final al anexei care o priveste si ii va notifica acceptarea clauzelor-standard modificate prin anexa si angajamentul sau de a pune in aplicare sectiunile 8, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 42 si 45 (sub rezerva oricaror modificari ale sectiunii 32 care ar putea fi necesare pentru ca textul final al anexei sa fie conform actului organic al institutiei), precum si orice dispozitii din anexa care impun obligatii institutiei. Secretarul general va comunica tuturor membrilor Organizatiei Natiunilor Unite, precum si oricaror altor state membre ale institutiilor specializate, copii certificate conforme ale tuturor anexelor transmise lui potrivit prezentei sectiuni, precum si ale anexelor revizuite, transmise potrivit sectiunii 38.

    Sectiunea 38
    Daca o institutie specializata, dupa transmiterea textului final al unei anexe in conformitate cu sectiunea 36, adopta potrivit procedurii sale constitutionale unele amendamente la aceasta anexa, ea va transmite textul revizuit al anexei secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite.

    Sectiunea 39
    Dispozitiile prezentei conventii nu aduc nici o limitare si nu prejudiciaza cu nimic privilegiile si imunitatile care au fost sau vor putea fi acordate de un stat unei institutii specializate in legatura cu stabilirea sediului sau sau a birourilor sale regionale pe teritoriul acestui stat. Prezenta conventie nu va putea fi interpretata in sensul ca ar interzice incheierea intre un stat parte si o institutie specializata a unor acorduri aditionale in scopul adaptarii dispozitiilor prezentei conventii, al extinderii sau al limitarii privilegiilor si imunitatilor pe care ea le acorda.

    Sectiunea 40
    Se intelege ca clauzele-standard modificate prin textul final al unei anexe transmise de o institutie specializata secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite potrivit sectiunii 36 (sau al unei anexe revizuite, transmisa in conformitate cu sectiunea 38) vor trebui sa fie in concordanta cu dispozitiile actului organic al institutiei in vigoare in acel moment si ca, daca este necesar a se aduce in acest scop un amendament acestui act, un asemenea amendament va trebui sa intre in vigoare conform procedurii constitutionale a institutiei inainte de transmiterea textului final (sau revizuit) al anexei.
    Nici o dispozitie a actului organic al unei institutii specializate, nici un drept sau obligatie pe care aceasta institutie le poate avea, dobindi sau asuma in alt mod, nu vor putea fi abrogate ca efect al acestei conventii, care nu va putea nici sa aduca vreo derogare de la acest act organic.

    Art. 11
    Dispozitii finale

    Sectiunea 41
    Aderarea la prezenta conventie de catre un membru al Organizatiei Natiunilor Unite si (sub rezerva sectiunii 42) de catre oricare stat membru al unei institutii specializate se va face prin depunerea la secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite a unui instrument de aderare, care isi va produce efectul la data depunerii sale.

    Sectiunea 42
    Fiecare institutie specializata interesata va comunica textul prezentei conventii si al anexelor care o privesc acelora dintre membrii sai care nu sint membri ai Organizatiei Natiunilor Unite; ea ii va invita sa adere la conventie in ceea ce o priveste prin depunerea la secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite sau la directorul general al institutiei mentionate a instrumentului de aderare cerut.

    Sectiunea 43
    Oricare stat parte la prezenta conventie va desemna in instrumentul sau de aderare institutia specializata sau institutiile specializate careia sau carora se obliga sa le aplice dispozitiile prezentei conventii. Oricare stat parte la prezenta conventie va putea, printr-o notificare scrisa adresata ulterior secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite, sa se oblige a aplica dispozitiile prezentei conventii si altei sau altor institutii specializate. Aceasta notificare isi va produce efectul la data primirii ei de catre secretarul general.

    Sectiunea 44
    Prezenta conventie va intra in vigoare intre fiecare stat parte la aceasta conventie si oricare institutie specializata atunci cind ea devine aplicabila acestei institutii in conformitate cu sectiunea 37 si cind statul parte isi ia angajamentul de a aplica acestei institutii dispozitiile prezentei conventii in conformitate cu sectiunea 43.

    Sectiunea 45
    Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite va informa toate statele membre ale Organizatiei Natiunilor Unite, precum si toate statele membre ale institutiilor specializate si pe directorii generali ai institutiilor specializate, despre depunerea fiecarui instrument de aderare primit in conformitate cu sectiunea 41 si a oricaror notificari ulterioare primite in conformitate cu sectiunea 43. Directorul general al fiecarei institutii specializate va informa pe secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite si membrii institutiei interesate despre depunerea la el a oricarui instrument de aderare in conformitate cu sectiunea 42.

    Sectiunea 46
    Se intelege ca atunci cind un instrument de aderare sau o notificare ulterioara sint depuse in numele unui stat oarecare, acesta trebuie sa fie in masura sa aplice, in baza propriului sau drept, dispozitiile prezentei conventii astfel cum au fost modificate prin textele finale ale tuturor anexelor relative la institutiile vizate prin aderarile sau notificarile sus-mentionate.

    Sectiunea 47
    1. Sub rezerva dispozitiilor paragrafelor 2 si 3 ale acestei sectiuni, oricare stat parte la prezenta conventie se obliga sa aplice aceasta conventie fiecareia dintre institutiile specializate mentionate de acest stat in instrumentul sau de aderare sau intr-o notificare ulterioara, pina in momentul cind o conventie sau o anexa revizuita devine aplicabila acestei institutii si acest stat accepta conventia sau anexa revizuita. In cazul unei anexe revizuite, acceptarea statelor se va face printr-o notificare adresata secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite, care isi va produce efectul in ziua primirii ei de catre secretarul general.
    2. Totusi, oricare stat parte la prezenta conventie, care nu este sau a incetat de a fi membru al unei institutii specializate, poate adresa o notificare scrisa secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite si directorului general al institutiei interesate pentru a-i informa ca intelege sa inceteze a acorda acestei institutii beneficiul prezentei conventii cu incepere de la o data determinata, care nu va putea fi mai devreme de trei luni de la data primirii acestei notificari.
    3. Oricare stat parte la prezenta conventie poate refuza sa acorde beneficiul acestei conventii unei institutii specializate care inceteaza de a fi in legatura cu Organizatia Natiunilor Unite.
    4. Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite va informa toate statele membre parti la prezenta conventie despre orice notificare ce ii va fi transmisa potrivit dispozitiilor prezentei sectiuni.

    Sectiunea 48
    La cererea unei treimi a statelor parti la prezenta conventie, secretarul general al Natiunilor Unite va convoca o conferinta in vederea revizuirii conventiei.

    Sectiunea 49
    Secretarul general va trimite o copie de pe prezenta conventie fiecarei institutii specializate si guvernului fiecarui membru al Organizatiei Natiunilor Unite.

    ANEXA 1

                    ORGANIZATIA INTERNATIONALA A MUNCII

    Clauzele-standard se vor aplica Organizatiei Internationale a Muncii sub rezerva dispozitiilor urmatoare:
    1. Membrii si membrii adjuncti ai celor care angajeaza si ai lucratorilor din Consiliul de administratie al Organizatiei Internationale a Muncii, precum si supleantii lor, vor beneficia de dispozitiile articolului V (exceptind cele ale paragrafului c din sectiunea 13) si ale sectiunii 25, alineatele 1 si 2 (I) din articolul VII, cu exceptia ca orice ridicare a imunitatii unei asemenea persoane, potrivit sectiunii 16, va fi pronuntata de consiliu.
    2. Beneficiul privilegiilor, imunitatilor, scutirilor si avantajelor, mentionat in sectiunea 21 a clauzelor-standard, va fi de asemenea acordat oricarui director general adjunct si oricarui subdirector general al Biroului International al Muncii.
    3. i) Expertii (altii decit functionarii mentionati la articolul VI), atunci cind vor exercita functii pe linga comisiile Organizatiei sau cind vor indeplini misiuni pentru aceasta, vor beneficia de privilegiile si imunitatile de mai jos, in masura in care le vor fi necesare pentru exercitarea efectiva a functiilor lor, inclusiv in cimpul calatoriilor efectuate cu ocazia exercitarii functiilor lor pe linga aceste comisii sau in cursul acestor misiuni:
    a) imunitate de arestare sau de sechestrare a bagajelor personale;
    b) imunitate de orice urmarire judiciara in ceea ce priveste actele indeplinite de ei in exercitarea functiilor lor oficiale (oral sau in scris); persoanele interesate vor continua sa beneficieze de aceasta imunitate chiar daca nu ar mai exercita vreo functie pe linga comisiile Organizatiei sau daca nu ar mai fi insarcinate cu vreo misiune pentru aceasta;
    c) aceleasi inlesniri cu privire la reglementarile monetare si de schimb si cu privire la bagajele personale, ca si cele acordate functionarilor guvernelor straine aflati in misiune oficiala temporara;
    d) inviolabilitatea tuturor hirtiilor si documentelor lor referitoare la lucrarile pe care le efectueaza pentru Organizatie.
    ii) Principiul enuntat in ultima fraza a sectiunii 12 a clauzelor-standard va fi aplicabil in ceea ce priveste dispozitiile alineatului d al paragrafului 3 de mai sus.
    iii) Privilegiile si imunitatile sint acordate expertilor in interesul Organizatiei si nu in vederea avantajului lor personal. Organizatia va putea si va trebui sa ridice imunitatea acordata unui expert in toate cazurile in care ea va socoti ca aceasta imunitate ar impiedica mersul justitiei si poate fi ridicata fara a dauna intereselor Organizatiei.

    ANEXA 2

    (Al doilea text revizuit al Anexei II. Adoptat de Conferinta Organizatiei Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura la cea de-a XIII-a sesiune).
    Transmis secretarului general al O.N.U. la 28 decembrie 1965, inregistrat din oficiu la 3 martie 1966.

        ORGANIZATIA NATIUNILOR UNITE PENTRU ALIMENTATIE SI AGRICULTURA

    In aplicarea lor in ceea ce priveste Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (desemnata mai jos prin termenul Organizatia) clauzele-standard vor fi valabile sub rezerva dispozitiilor urmatoare:
    1. Articolul V si sectiunea 25, alineatele 1 si 2 (I) din articolul VII se vor aplica presedintelui Consiliului Organizatiei si reprezentantilor membrilor asociati, sub rezerva ca orice ridicare a imunitatii presedintelui, conform sectiunii 16, va fi efectuata de Consiliul Organizatiei.
    2. (i) Expertii (altii decit functionarii la care se refera articolul VI) care lucreaza in comitetele Organizatiei sau sint insarcinati cu misiuni ale acesteia vor beneficia de privilegiile si imunitatile de mai jos, in masura in care le vor fi necesare pentru a-si indeplini in mod efectiv functiile lor, inclusiv pe timpul deplasarilor in interesul acestor comitete sau misiuni:
    a) imunitate de arestare sau de sechestrare a bagajelor personale;
    b) imunitate de orice actiune in justitie in ceea ce priveste declaratiile lor orale sau scrise sau actele indeplinite in exercitarea functiilor lor oficiale, aceasta imunitate continuind sa fie aplicata chiar daca persoana interesata nu mai lucreaza in comitetele Organizatiei sau nu mai este insarcinata de ea cu misiuni;
    c) vor fi acordate, in ceea ce priveste restrictiile in materie de schimb si in ceea ce priveste bagajele personale, aceleasi scutiri ca si cele de care beneficiaza reprezentantii oficiali ai guvernelor straine aflati in misiune temporara cu caracter oficial;
    d) inviolabilitatea hirtiilor si documentelor lor referitoare la lucrarile pe care le indeplinesc pentru Organizatie si in vederea comunicarii cu Organizatia, dreptul de a folosi coduri cifrate si de a primi documente sau corespondenta prin curier sau valize diplomatice.
    ii) Referitor la alineatul d din paragraful 2 (i) de mai sus, se va aplica principiul enuntat in ultima fraza a sectiunii 12 a clauzelor-standard.
    iii) Privilegiile si imunitatile sint acordate expertilor pentru a servi interesele Organizatiei si nu pentru a servi interesele personale ale beneficiarului. Organizatia va avea dreptul si chiar obligatia de a renunta la imunitatea oricarui expert daca, dupa parerea organizatiei, aceasta imunitate ar impiedica mersul justitiei si daca aceasta renuntare nu ar dauna intereselor Organizatiei.
    3. Directorului general adjunct, precum si subdirectorilor generali ai Organizatiei, le vor fi acordate privilegiile, imunitatile, scutirile si inlesnirile mentionate la sectiunea 21 a clauzelor-standard.

    ANEXA 3

                 ORGANIZATIA  AVIATIEI CIVILE INTERNATIONALE

    Clauzele-standard se vor aplica Organizatiei Aviatiei Civile Internationale (desemnata mai jos prin termenul Organizatia) sub rezerva dispozitiilor urmatoare:
    1. Beneficiul privilegiilor, imunitatilor, scutirilor si avantajelor mentionate in sectiunea 21 a clauzelor-standard va fi de asemenea acordat presedintelui Consiliului Organizatiei.
    2. (i) Expertii (altii decit functionarii mentionati la articolul VI), atunci cind vor exercita functii pe linga comisiile Organizatiei sau cind vor indeplini misiuni pentru aceasta, vor beneficia de privilegiile si de imunitatile de mai jos, in masura in care le vor fi necesare pentru exercitarea efectiva a functiilor lor, inclusiv in timpul calatoriilor efectuate cu ocazia exercitarii functiilor lor pe linga aceste comisii sau in cursul acestor misiuni:
    a) imunitate de arestare sau de sechestrare a bagajelor personale;
    b) imunitate de orice urmarire judiciara in ceea ce priveste actele indeplinite de ei in exercitarea functiilor lor oficiale (oral sau in scris); persoanele interesate vor continua sa beneficieze de aceasta imunitate, chiar daca nu ar mai exercita vreo functie pe linga comisiile Organizatiei sau daca nu ar mai fi insarcinate cu vreo misiune pentru aceasta;
    c) aceleasi inlesniri cu privire la reglementarile monetare si de schimb si cu privire la bagajele personale, ca si cele care sint acordate functionarilor guvernelor straine aflati in misiune oficiala temporara;
    d) inviolabilitatea tuturor hirtiilor si documentelor lor referitoare la lucrarile pe care le efectueaza pentru Organizatie.
    ii) Principiul enuntat in ultima fraza a sectiunii 12 a clauzelor-standard va fi aplicabil in ceea ce priveste dispozitiile alineatului d al paragrafului 2 de mai sus;
    iii) Privilegiile si imunitatile sint acordate expertilor in interesul Organizatiei si nu in vederea avantajului lor personal. Organizatia va putea si va trebui sa ridice imunitatea acordata unui expert in toate cazurile in care ea va socoti ca aceasta imunitate ar impiedica mersul justitiei si ca poate fi ridicata fara dauna intereselor Organizatiei.

    ANEXA 4

        ORGANIZATIA NATIUNILOR UNITE PENTRU EDUCATIE, STIINTA SI CULTURA

    Clauzele-standard se vor aplica Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (desemnata mai jos prin termenul Organizatia) sub rezerva dispozitiilor urmatoare:
    1. Presedintele Conferintei si membrii Consiliului de administratie al Organizatiei, supleantii si consilierii lor vor beneficia de dispozitiile articolului V si ale sectiunii 25, paragraful 2 (I) din articolul VII, cu exceptia ca orice ridicare a imunitatii, in ceea ce ii priveste, potrivit sectiunii 16, va fi pronuntata de Consiliul de administratie.
    2. Directorul general adjunct al Organizatiei, sotul (sotia) si copiii sai minori vor beneficia de asemenea de privilegiile, imunitatile, scutirile si inlesnirile acordate trimisilor diplomatici conform dreptului international si pe care articolul VI sectiunea 21 din conventie le garanteaza directorului fiecarei institutii specializate.
    3. (i) Expertii (altii decit functionarii mentionati la articolul VI), atunci cind vor exercita functii pe linga comisiile Organizatiei sau cind vor indeplini misiuni pentru aceasta, vor beneficia de privilegiile si imunitatile de mai jos, in masura in care le vor fi necesare pentru exercitarea efectiva a functiilor lor, inclusiv in timpul calatoriilor efectuate cu ocazia exercitarii functiilor lor pe linga aceste comisii sau in cursul acestor misiuni:
    a) imunitate de arestare sau de sechestrare a bagajelor personale;
    b) imunitate de orice urmarire judiciara in ceea ce priveste actele savirsite de ei in exercitarea functiilor lor oficiale (oral sau in scris); persoanele interesate vor continua sa beneficieze de aceasta imunitate chiar daca nu ar mai exercita vreo functie pe linga comisiile Organizatiei sau daca nu ar mai fi insarcinate cu vreo misiune pentru aceasta din urma;
    c) aceleasi inlesniri cu privire la reglementarile monetare si de schimb si cu privire la bagajele personale, ca si cele care sint acordate functionarilor guvernelor straine aflati in misiune oficiala temporara.
    ii) Privilegiile si imunitatile sint acordate expertilor in interesul Organizatiei si nu in vederea avantajului lor personal. Organizatia va putea si va trebui sa ridice imunitatea acordata unui expert in toate cazurile in care ea va socoti ca aceasta imunitate ar impiedica mersul justitiei si ca poate fi ridicata fara a dauna intereselor Organizatiei.

    ANEXA 7
    revizuita

    Adoptata de cea de-a XI-a Adunare Mondiala a Sanatatii, text transmis secretarului general al O.N.U. la 25 iulie 1958. Inregistrata din oficiu la 27 octombrie 1958.

                     ORGANIZATIA MONDIALA A SANATATII

    Clauzele-standard se vor aplica Organizatiei Mondiale a Sanatatii (desemnata mai jos prin termenul Organizatia) sub rezerva dispozitiilor urmatoare:
    1. Persoanele desemnate pentru a face parte din Consiliul executiv al Organizatiei, supleantii si consilierii lor vor beneficia de dispozitiile articolului V si ale sectiunii 25, paragrafele 1 si 2 (I) din articolul VII, cu exceptia ca orice ridicare a imunitatii in ceea ce ii priveste, potrivit sectiunii 16, va fi pronuntata de consiliu.
    2. (i) Expertii (altii decit functionarii mentionati in articolul VI) vor beneficia de privilegiile si de imunitatile de mai jos, atunci cind vor exercita functii pe linga comisii ale Organizatiei sau cind vor indeplini misiuni pentru aceasta din urma, in masura in care aceste privilegii si imunitati le vor fi necesare pentru exercitarea efectiva a functiilor lor, inclusiv in timpul calatoriilor efectuate cu ocazia exercitarii functiilor lor pe linga aceste comisii sau in cursul acestor misiuni:
    a) imunitate de arestare sau de sechestrare a bagajelor personale;
    b) imunitate de orice urmarire judiciara in ceea ce priveste actele indeplinite de ei in exercitarea functiilor lor oficiale (oral sau in scris); persoanele interesate vor continua sa beneficieze de aceasta imunitate chiar atunci cind nu ar mai exercita functii pe linga comisiile Organizatiei sau cind nu ar mai fi insarcinate cu misiuni pentru aceasta din urma;
    c) aceleasi inlesniri, in ceea ce priveste restrictiile monetare si de schimb si in ceea ce priveste bagajele personale, ca si cele acordate functionarilor guvernelor straine aflati in misiune oficiala temporara;
    d) inviolabilitatea oricaror hirtii si documente;
    e) dreptul de a folosi coduri cifrate si de a primi documente si corespondenta prin curier sau prin valize sigilate, in ceea ce priveste comunicarile lor cu Organizatia.
    ii) Beneficiul privilegiilor si imunitatilor mentionate la alineatele b si e de mai sus este acordat, in exercitarea functiilor lor, persoanelor care fac parte din grupurile consultative de experti ale Organizatiei.
    iii) Privilegiile si imunitatile sint acordate expertilor in interesul Organizatiei si nu in vederea avantajului lor personal. Organizatia va putea si va trebui sa ridice imunitatea acordata unui expert in toate cazurile in care ea va considera ca aceasta imunitate ar impiedica mersul justitiei si ca ea poate fi ridicata fara a dauna intereselor Organizatiei.
    3. Dispozitiile articolului V si ale sectiunii 25, paragrafele 1 si 2 (I) din articolul VII se extind asupra reprezentantilor membrilor asociati care participa la lucrarile Organizatiei, conform articolelor 8 si 47 ale Constitutiei.
    4. Beneficiul privilegiilor, imunitatilor, scutirilor si inlesnirilor mentionate la sectiunea 21 a clauzelor-standard este, de asemenea, acordat oricarui director general adjunct, subdirector general si director regional al Organizatiei.

    ANEXA 8

                        UNIUNEA POSTALA UNIVERSALA

    Clauzele-standard se vor aplica fara modificari.

    ANEXA 9
    text final

    Adoptat la cea de-a V-a sesiune, septembrie - octombrie 1950, a Consiliului de administratie al Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor.
    Inregistrat la 16 ianuarie 1951.

                 UNIUNEA INTERNATIONALA A TELECOMUNICATIILOR

    Clauzele-standard vor fi aplicate fara modificari, cu exceptia ca Uniunea Internationala a Telecomunicatiilor nu va cere pentru ea insasi sa beneficieze de tratamentul privilegiat prevazut in sectiunea 11 a articolului IV pentru "Inlesnirile comunicatiilor".

    ANEXA 11

    Text final al Anexei XI. Adoptat de primul Congres al Organizatiei Meteorologice Mondiale tinut la Paris in martie - aprilie 1951.
    Inregistrat la 29 decembrie 1951.

                     ORGANIZATIA METEOROLOGICA MONDIALA

    Clauzele-standard se vor aplica fara modificari.

    ANEXA 12
    revizuita

    Text adoptat de Consiliul Organizatiei Interguvernamentale Consultative a Navigatiei Maritime la 16 mai 1968, inregistrata la 9 iulie 1968.

       ORGANIZATIA INTERGUVERNAMENTALA CONSULTATIVA A NAVIGATIEI MARITIME

    1. Secretarul general al Organizatiei, secretarul general adjunct si secretarul Comitetului securitatii maritime vor beneficia de privilegiile, imunitatile, scutirile si inlesnirile mentionate in sectiunea 21 a articolului VI al clauzelor-standard, sub rezerva ca dispozitiile prezentului paragraf nu vor obliga statul membru pe teritoriul caruia se afla sediul organizatiei sa aplice nationalilor sai sectiunea 21 a articolului VI al clauzelor-standard.
    2. a) Expertii (altii decit functionarii vizati in articolul VI), atunci cind vor exercita functii pe linga comisiile Organizatiei sau cind vor indeplini misiuni pentru aceasta din urma, vor beneficia de privilegiile si imunitatile de mai jos, in masura in care le vor fi necesare pentru exercitarea efectiva a functiilor lor, inclusiv in timpul calatoriilor efectuate cu ocazia exercitarii functiilor lor pe linga aceste comisii sau in cursul acestor misiuni:
    i) imunitate de arestare sau de sechestrare a bagajelor personale;
    ii) imunitate de orice urmarire judecatoreasca in ceea ce priveste actele indeplinite de ei in exercitarea functiilor lor oficiale (oral sau in scris); persoanele interesate vor continua sa beneficieze de aceasta imunitate chiar daca nu ar mai exercita functii pe linga comisiile Organizatiei sau nu ar mai fi insarcinate cu vreo misiune pentru aceasta;
    iii) aceleasi facilitati in ceea ce priveste reglementarile monetare si de schimb si in ceea ce priveste bagajele lor personale ca si cele acordate functionarilor guvernelor straine aflati in misiune oficiala temporara;
    iv) inviolabilitatea tuturor hirtiilor si documentelor lor referitoare la lucrarile pe care le efectueaza pentru Organizatie;
    v) dreptul de a folosi coduri cifrate si de a primi documente si corespondenta prin curier sau prin valize sigilate, in ceea ce priveste comunicarile lor cu Organizatia Interguvernamentala Consultativa a Navigatiei Maritime.
    (Principiul enuntat in ultima fraza a sectiunii 12 a clauzelor standard va fi aplicabil dispozitiilor prevazute mai sus la punctele iv si v).
    b) Privilegiile si imunitatile sint acordate expertilor in interesul Organizatiei si nu in vederea avantajului lor personal. Organizatia va putea si va trebui sa ridice imunitatea acordata unui expert in toate cazurile cind ea va considera ca aceasta imunitate ar impiedica mersul justitiei si ca poate fi ridicata fara a dauna intereselor Organizatiei.SmartCity5

COMENTARII la Decretul 343/1970

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 343 din 1970
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu