Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 266 din 25 septembrie 1948

pentru organizarea Ministerului Invatamantului Public

ACT EMIS DE: MINISTERUL INVATAMANTULUI PUBLIC

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 224 din 27 septembrie 1948


SmartCity3


    CAP. 1
    Dispozitiuni generale

    Art. 1
    Ministerul Invatamantului Public conduce si organizeaza invatamantul din institutiile sale de invatamant; de asemenea coordoneaza, indrumeaza si supravegheaza intregul invatamant public, de orice grad si categorie precum si educatia tineretului.
    Art. 2
    In cadrul atributiunilor generale prevazute la art. 1 din prezenta lege, Ministerul Invatamantului Public stabileste normele si ia masurile necesare, privind:
    a) Politica scolara in toate institutiile de invatamant public;
    b) Intocmirea si aducerea la indeplinire a planurilor de lucru, care sa puna in concordanta invatamantul cu dezvoltarea economica, sociala si culturala a R.P.R.;
    c) Conducerea si organizarea tuturor institutiilor administrate de acest minister;
    d) Indrumarea, coordonarea si supravegherea intregului invatamant public, de orice grad si categorie;
    e) Indrumarea si supravegherea educatiei tineretului.

    CAP. 2
    Conducerea

    Art. 3
    Ministerul Invatamantului Public este condus de un ministru.
    Art. 4
    In cadrul Ministerului Invatamantului Public, vor functiona doi ministri adjuncti, ale caror atributiuni vor fi stabilite de ministrul invatamantului public, prin deciziuni publicate in Monitorul Oficial.
    Art. 5
    Ministerul Invatamantului Public va avea trei secretari generali.
    Numirea secretarilor generali se va face prin decret, la propunerea ministrului invatamantului public.
    Atributiunile secretarilor generali vor fi stabilite prin deciziuni date de catre ministrul invatamantului public si publicate in Monitorul Oficial.
    Art. 6
    Ministrul invatamantului public poate delega ministrilor adjuncti si secretarilor generali ori care din atributiunile sale, afara de acelea care prin legi sunt rezervate exclusiv ministrului.
    Art. 7
    Ministrul invatamantului public si ministrii adjuncti vor putea folosi consilieri, pentru aviz si consultare.
    Acesti consilieri pot fi angajati dintre specialistii recunoscuti sau delegati dintre functionarii publici.
    Angajarea sau delegarea in calitate de consilier se face de ministrul invatamantului public, prin deciziuni publicate in Monitorul Oficial.

    CAP. 3
    Organizare

    SECTIA I
    Dispozitiuni generale

    Art. 8
    Ministerul Invatamantului Public are urmatoarele organe:
    1. Organe administrative centrale.
    2. Organe administrative exterioare.
    Art. 9
    Pe langa Ministerul Invatamantului Public, functioneaza ca institutie anexa Casa de Economie, Credit si Ajutor a Corpului Didactic.

    SECTIA a II-a
    Organele administratiei centrale

    Art. 10
    Ministerul Invatamantului Public functioneaza cu urmatoarele diviziuni administrative centrale:
    1. Directiunea invatamantului prescolar.
    2. Directiunea invatamantului elementar.
    3. Directiunea invatamantului mediu.
    4. Directiunea invatamantului superior.
    5. Directiunea de indrumare a Corpului didactic.
    6. Directiunea educatiei tineretului.
    7. Directiunea educatiei fizice si a sportului.
    8. Directiunea de studii.
    9. Directiunea personalului.
    10. Directiunea administrativa a bunurilor.
    11. Directiunea contabilitatii.
    13. Contenciosul.
    14. Cabinetele ministrilor si secretarilor generali.
    Art. 11
    Directiunea invatamantului prescolar are urmatoarele atributiuni:
    a) Aplica normele stabilite si ia masurile necesare potrivit art. 1 si 2 din prezenta lege in sfera de activitate;
    b) Conduce, organizeaza, indrumeaza si supravegheaza institutiile de invatamant prescolar (camine de zi si gradini de copii);
    c) Tine evidenta si asigura repartizarea rationala a personalului didactic al invatamantului prescolar, luand in acest scop si avizul Directiunii personalului.
    Art. 12
    Directiunea invatamantului prescolar are urmatoarele subdiviziuni administrative:
    1. Serviciul gradinilor de copii.
    2. Serviciul caminelor de zi.
    3. Serviciul de evidenta, indrumare si control.
    4. Serviciul de secretariat, arhiva si informatii.
    Art. 13
    Directiunea invatamantului elementar are urmatoarele atributiuni:
    a) Aplica normele stabilite si ia masurile necesare, potrivit art. 1 si 2 din prezenta lege, in sfera sa de activitate;
    b) Conduce, organizeaza, indrumeaza si supravegheaza institutiile de invatamant elementar si cursurile de alfabetizare;
    c) Tine evidenta si asigura repartizarea rationala a personalului didactic al invatamantului elementar, luand, in acest scop si avizul directiunii personalului.
    Art. 14
    Directiunea invatamantului elementar are urmatoarele subdiviziuni administrative:
    1. Serviciul invatamantului elementar I.
    2. Serviciul invatamantului elementar II.
    3. Serviciul de evidenta, indrumare si control.
    4. Serviciul de secretariat, arhiva si informatii.
    Art. 15
    Directiunea invatamantului mediu are urmatoarele atributiuni:
    a) Aplica normele stabilite si ia masurile necesare, potrivit art. 1 si 2 din prezenta lege, in sfera sa de activitate;
    b) Conduce, organizeaza, indrumeaza si supravegheaza institutiile de invatamant mediu, administrate de acest minister;
    c) Indrumeaza si supravegheaza, in cadrul atributiunilor sale, scolile de invatamant mediu administrate de alte ministere sau institutiuni;
    d) Tine evidenta si asigura repartizarea rationala a personalului didactic luand in acest scop si avizul directiunii personalului.
    Art. 16
    Directiunea invatamantului mediu are urmatoarele subdiviziuni administrative:
    1. Serviciul scolilor tehnice si profesionale.
    2. Serviciul scolilor pedagogice.
    3. Serviciul liceelor.
    4. Serviciul scolilor speciale.
    5. Serviciul de evidenta, indrumare si control.
    6. Serviciul de secretariat, arhiva si informatiuni.
    Art. 17
    Directiunea invatamantului superior are urmatoarele atributiuni:
    a) Aplica normele stabilite si ia masurile necesare, potrivit art. 1 si 2 din prezenta lege, in sfera sa de activitate;
    b) Conduce, organizeaza, indrumeaza si controleaza institutiile de invatamant de grad superior administrate de acest minister;
    c) Indrumeaza si supravegheaza, in cadrul atributiunilor sale, institutele de invatamant superior, administrate de alte ministere sau institutiuni;
    d) Tine evidenta si asigura repartizarea rationala a personalului din invatamantul superior, luand in acest scop si avizul directiunii personalului.
    Art. 18
    Directiunea invatamantului superior are urmatoarele subdiviziuni administrative:
    1. Serviciul invatamantului universitar si politehnic.
    2. Serviciul institutelor de invatamant superior.
    3. Serviciul invatamantului superior pedagogic.
    4. Serviciul de evidenta, indrumare si control.
    5. Serviciul de secretariat, arhiva si informatiuni.
    Art. 19
    Directiunea de indrumare a Corpului didactic are in atributiile sale: initierea, organizarea, conducerea si supravegherea scolilor si cursurilor de indrumare pentru Corpul didactic.
    Art. 20
    Directiunea de indrumare a Corpului didactic are urmatoarele subdiviziuni administrative:
    1. Serviciul organizarii si evidentii.
    2. Serviciul programelor si bibliotecilor.
    3. Serviciul de secretariat, arhiva si informatiuni.
    Art. 21
    Directiunea educatiei tineretului are urmatoarele atributiuni:
    a) Organizeaza, indrumeaza si controleaza activitatea educativa a tineretului din scolile administrate de acest minister;
    b) Indrumeaza, coordoneaza si supravegheaza activitatea educativa a tineretului din intreaga tara;
    c) Elaboreaza programele si materialul necesar activitatii educative a tineretului.
    Art. 22
    Directiunea educatiei tineretului are urmatoarele subdiviziuni administrative:
    1. Serviciul organizarii si evidentii.
    2. Serviciul programelor si materialului cultural.
    3. Serviciul de indrumare si control.
    4. Serviciul de secretariat, arhiva si informatiuni.
    Art. 23
    Directiunea educatiei fizice si a sportului, are urmatoarele atributiuni:
    a) Organizeaza, indrumeaza si supravegheaza educatia fizica si sportiva a tineretului din scolile administrate de acest minister;
    b) Indrumeaza, coordoneaza si supravegheaza educatia fizica si activitatea sportiva a tineretului din intreaga tara.
    Art. 24
    Directiunea educatiei fizice si a sportului are urmatoarele subdiviziuni administrative:
    1. Serviciul organizarii si evidentii.
    2. Serviciul programelor.
    3. Serviciul de indrumare si control.
    4. Serviciul de secretariat, arhiva si informatiuni.
    Art. 25
    Directiunea de studii are urmatoarele atributiuni:
    a) Studiaza si propune normele de activitate si masurile ce urmeaza a fi luate potrivit art. 1 si 2 din prezenta lege;
    b) Centralizeaza si prelucreaza intregul material documentar si statistic, necesar cunoasterii realitatilor invatamantului;
    c) Studiaza, elaboreaza si propune proiecte de legi, regulamente, programe si manuale pentru activitatea didactica, educativa si culturala;
    d) Asigura aparitia presei pedagogice si a publicatiilor Ministerului Invatamantului Public;
    e) Tine legatura cu Ministerul Afacerilor Externe pentru a asigura relatiunile cu strainatatea, in ce priveste problemele de invatamant.
    Art. 26
    Directiunea de studii are urmatoarele subdiviziuni administrative:
    1. Serviciul de studii si legislatie.
    2. Serviciul de publicatii si presa.
    3. Serviciul statistic si de documentare.
    4. Serviciul de secretariat, arhiva si informatiuni.
    Art. 27
    Directiunea personalului are urmatoarele atributiuni:
    a) Aplica Statutul functionarilor publici, precum si toate legile generale si speciale privitoare la drepturile si obligatiunile functionarilor publici, administrativi sau din corpuri speciale apartinand acestui minister;
    b) Tine evidenta si da avize directiunilor respective, cu privire la repartizarea rationala a personalului didactic;
    c) Tine evidenta si asigura repartizarea rationala a personalului administrativ apartinand acestui minister;
    Art. 28
    Directiunea personalului are urmatoarele subdiviziuni administrative:
    1. Serviciul personalului didactic.
    2. Serviciul personalului administrativ.
    3. Serviciul evidentii incadrarilor la lucru.
    4. Serviciul pensii si carnete C.F.R.
    5. Serviciul de evidenta, indrumare si control.
    6. Serviciul de secretariat, arhiva si informatiuni.
    Art. 29
    Directiunea administrativa a bunurilor are urmatoarele atributiuni:
    a) Organizeaza, indrumeaza si supravegheaza administrarea bunurilor mobile si imobile aflate in folosinta Ministerului si a tuturor scolilor de orice grad si categorie de invatamant, precum si a acelora apartinand institutiilor administrate sau depinzand de acest minister;
    b) Organizeaza, supravegheaza si controleaza primirea, tinerea, inregistrarea, repartizarea, expedierea si clasarea corespondentei;
    c) Da directive generale pentru rezolvarea corespondentei primita de minister;
    d) Achizitioneaza bunurile necesare ministerului, in conformitate cu dispozitiunile legale;
    e) Propune angajarea cheltuielilor, necesare pentru achizitionarea si administrarea bunurilor;
    f) Organizeaza, controleaza si indrumeaza activitatea comitetelor scolare ale scolilor de invatamant prescolar, elementar si mediu;
    g) Ingrijeste de inzestrarea scolilor cu materialul didactic necesar, precum si cu manualele scolare.
    Art. 30
    Directiunea administrativa a bunurilor are urmatoarele subdiviziuni administrative:
    1. Serviciul administrarii bunurilor.
    2. Serviciul inzestrarii.
    3. Serviciul tehnic.
    4. Serviciul comitetelor scolare.
    5. Serviciul de indrumare si control.
    6. Serviciul evidentei bunurilor.
    7. Serviciul taberelor si coloniilor.
    8. Serviciul registraturii si arhivei generale.
    9. Serviciul de secretariat, arhiva si informatiuni.
    Art. 31
    Directiunea contabilitatii are urmatoarele atributiuni:
    a) Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli cum si evidenta executarii acestui buget;
    b) Ordonantarea cheltuielilor de personal, materiale si investitii;
    c) Inregistrarea in scriptele de contabilitate, a tuturor miscarilor patrimoniale si bugetare;
    d) Controlul contabil al institutiilor administrate de Ministerul Invatamantului Public;
    e) Indeplinirea tuturor celorlalte atributiuni stabilite de legea contabilitatii publice, cum si de alte legi cu caracter financiar.
    Art. 32
    Directiunea contabilitatii este organizata si va functiona potrivit normelor prevazute in Legea nr. 16 din 11 Martie 1938, cu modificarile ulterioare republicata la 3 Martie 1944.
    Art. 33
    Directiunea asistentei si igienei scolare are urmatoarele atributiuni:
    a) Hotaraste si ia cele mai potrivite masuri de asistenta in toate domeniile pentru tineret, personal administrativ, corp didactic;
    b) Organizeaza si indrumeaza medicina preventiva in toate institutiile apartinand Ministerului Invatamantului Public;
    c) Asigura igiena in scoli si in celelalte institutii ale ministerului supraveghind starea sanatatii elevilor, precum si a personalului didactic administrativ.
    Art. 34
    Directiunea asistentei si igienei scolare are urmatoarele subdiviziuni administrative:
    1. Serviciul asistentei.
    2. Serviciul fonduri si materiale.
    3. Serviciul igienei.
    4. Serviciul de evidenta, indrumare si control.
    5. Serviciul de secretariat, arhiva si informatiuni.
    6. Comisia medicala centrala.
    Art. 35
    Contenciosul este organizat si va functiona conform legii pentru organizarea corpului de avocati publici, indeplinind atributiunile prevazute de acea lege.
    Personalul Contenciosului este format din avocati, repartizati de Ministerul Justitiei, referentii si functionarii necesari din cadrul Ministerului Invatamantului Public.
    Art. 36
    Cabinetul ministrului va fi condus de catre un director de cabinet, ajutat de un sef de cabinet, iar cabinetele ministrilor adjuncti si ale secretarilor generali, de catre un sef de cabinet.
    Atat directorul de cabinet cat si sefii de cabinet vor fi delegati prin decizie publicata in Monitorul Oficial.

    SECTIA a III-a
    Organele administratiei exterioare

    Art. 37
    Organele exterioare ale Ministerului Invatamantului Public sunt:
    Inspectoratele scolare judetene.
    Art. 38
    Inspectoratele scolare judetene au ca atributiuni generale indrumarea, supravegherea si controlul din punct de vedere didactic, educativ si administrativ a tuturor institutiilor de invatamant prescolar, elementar si mediu pendinte de Ministerului Invatamantului Public din judetul respectiv precum si a scolilor medii ce depind de alte ministere in ceea ce priveste indrumarea, supravegherea si controlul din punct de vedere didactic si educativ.
    In afara de atributiunile de ordin general, ele mai au atributiunile prevazute de legile si regulamentele invatamantului precum si acele delegate de ministru prin decizii publicate in Monitorul Oficial.
    Art. 39
    Fiecare inspector scolar judetean are urmatoarele subdiviziuni:
    1. Sectia personalului.
    2. Sectia activitatii pedagogice si educative.
    3. Sectia de contabilitate si ordonantare.
    4. Sectia administrativa.
    5. Sectia secretariat, registratura, arhiva si informatii.
    Art. 40
    Inspectoratul scolar judetean este condus de un inspector judetean sef.
    Inspectorii judeteni sefi sunt ajutati in indeplinirea atributiunilor lor de: inspectori si subinspectori pentru invatamantul prescolar, elementar si mediu precum si de inspectori si subinspectori administrativi necesari.
    Inspectoratele scolare judetene vor fi incadrate cu functionari administrativi necesari.
    Art. 41
    In judetele care au scoli ale nationalitatilor conlocuitoare cu limba de predare materna, se va tine seama de acest fapt la organizarea inspectoratelor scolare judetene respective.
    Art. 42
    La fiecare Inspectorat scolar judetean va functiona un birou pedagogic si o comisie medicala.
    Art. 43
    Pentru Capitala va functiona un Inspectorat scolar cu aceeasi organizare si atributii ca si inspectoratele judetene.

    CAP. 4
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 44
    In afara de organele prevazute in prezenta lege, la Ministerul Invatamantului Public vor mai putea functiona, dupa necesitati, diferite consilii si comisiuni cu caracter didactic si administrativ, in vederea examinarii problemelor rezultate din indeplinirea atributiunilor prevazute in legea de fata.
    Art. 45
    Incadrarea diviziunilor si subdiviziunilor prevazute de prezenta lege, cu personalul necesar, se va face, prin decizia ministrului invatamantului public, publicata in Monitorul Oficial.
    Art. 46
    Diviziunile administrative centrale vor fi conduse de directori, ajutati de subdirectori si de sefii de serviciu.
    Art. 47
    Personalul Ministerului Invatamantului Public va fi format din:
    a) Functionari recrutati in conditiile Statutului functionarilor publici;
    b) Functionari delegati dintre membrii Corpului didactic.
    Art. 48
    Personalul din Corpul de indrumare si control didactic precum si din cel educativ va fi recrutat dintre membrii Corpului didactic.
    Personalul din Corpul de indrumare si control financiar precum si din cel administrativ va fi recrutat in conditiile prevazute de Statutul functionarilor publici.
    Art. 49
    Pe langa fiecare diviziune administrativa centrala pot functiona referenti recrutati dintre membrii Corpului didactic sau dintre specialistii recunoscuti.
    Art. 50
    Administratia Casei Scoalelor si a Culturii Poporului se desfiinteaza.
    Toate atributiile avute trec asupra Ministerului Invatamantului Public.
    Art. 51
    Bunurile mobile si imobile folosite cu orice titlu de institutiile scolare de orice grad si categorie, precum si ale oricaror institutii culturale si stiintifice, administrate sau dependente de Ministerul Invatamantului Public, sunt proprietatea Statului si sunt date in folosinta Ministerului Invatamantului Public.
    De asemeni, bunurile fostei administratii a Casei Scoalelor si a Culturii Poporului trec in proprietatea Statului si sunt date in folosinta Ministerului Invatamantului Public, care le poate da orice destinatie indiferent de destinatia ce le-a fost fixata prin actele de donatie sau testare.
    Mutatiunile privind dreptul de proprietate si folosinta vor fi facute de instantele competente la cererea Ministerului Invatamantului Public.
    Art. 51
    Legea nr. 494 din 1 Iunie 1941, referitoare la organizarea si functionarea Ministerului Culturii Nationale si al Cultelor, precum si orice alte legi sau dispozitiuni contrarii legii de fata, se abroga.SmartCity5

COMENTARII la Decretul 266/1948

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 266 din 1948
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 266/1948
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu