Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 224 din 12 decembrie 1951

privitor la urmarirea imobiliara pentru realizarea creantelor Statului

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 117 din 12 decembrie 1951


SmartCity3


    Art. 1
    Urmarirea restantelor si majorarilor din impozite, taxe si alte venituri bugetare, datorate de populatie se poate face, si prin scoaterea in vanzare a bunurilor imobiliare apartinand restantierului.
    Art. 2
    Vanzarea imobiliara se incuviinteaza de catre Judecatoria Populara a locului unde este situat imobilul, la cererea unitatii financiare care a pornit urmarirea.
    Art. 3
    Daca debitorul nu a achitat, in termenele legale, datoriile din impozite, taxe si alte venituri bugetare, se va proceda la sechestrarea averii imobiliare a acestuia si a familiei lui (sot, sotie, copii si parinti), cu care are gospodarie comuna si au mai multe imobile.
    Sechestrarea averii imobiliare se face de un inspector financiar sau alt functionar desemnat de circumscriptia sau sectiunea financiara respectiva.
    Odata cu aplicarea sechestrului se va da debitorului un avertisment scris prin care i se pune in vedere ca daca in termen de zece zile de la aplicarea sechestrului pe averea imobiliara nu va achita suma datorata i se va scoate imobilul in vanzare.
    Art. 4
    Nu se poate sechestra si scoate in vanzare casa de locuit cu anexele sale, in total sau in parte, locuita efectiv de debitor cu familia sa.
    Art. 5
    Procesul verbal de sechestru se intocmeste in trei exemplare si va cuprinde:
    - Data si locul intocmirii procesului verbal de sechestru;
    - Numele, prenumele si functia organului financiar care il intocmeste;
    - Numele, prenumele si domiciliul debitorului;
    - Numele si prenumele martorilor;
    - Suma datorata si natura debitului;
    - Descrierea generala a imobilului sau partii de imobil ce se scoate in vanzare si locul unde este situat;
    - Evaluarea imobilului;
    - Averea imobiliara scutita de urmarire.
    In procesul verbal de sechestru se vor consemna plangerile sau observatiunile facute de debitor sau marturii asupra modului cum s-a aplicat sechestrul.
    Procesul verbal se va semna de cel care l-a intocmit, de debitor si martori. Refuzul acestora de a semna se va consemna in procesul verbal.
    Un exemplar din procesul verbal de sechestru se va preda debitorului, unul ramane la unitatea financiara care a inceput urmarirea, iar altul se va inainta judecatoriei populare pentru a dispune transcrierea in registrul de transcriptiuni sau in Cartea Funduara.
    Art. 6
    Seful Sectiunii Financiare orasenesti (raionale) poate permite debitorului sa vanda imobilul sechestrat in total sau in parte pentru achitarea sumei datorate.
    Art. 7
    In cazul cand debitorul n-a achitat sumele datorate in termenul de zece zile de la inmanarea avertismentului prevazut de art. 3 din prezentul Decret, unitatea financiara care urmareste debitul va cere judecatoriei populare a locului unde este situat imobilul sa incuviinteze vanzarea.
    Art. 8
    Cererea de incuviintare va cuprinde:
    - Numele, prenumele si domiciliul debitorului;
    - Legea pe baza careia a fost stabilit debitul;
    - Suma de plata si perioada de timp pe care este datorata;
    - Imobilul ce se urmareste si locul unde este situat.
    La cerere se va atasa dosarul de urmarire care va cuprinde:
    - Copia instiintarii de plata si dovada inmanarii acesteia;
    - Un exemplar din procesul verbal de sechestru;
    - Dovada de primire a avertismentului de plata;
    - Un extras din rolul debitorului, cu aratarea quantumului debitorului urmarit.
    Art. 9
    In termen de cinci zile de la primirea cererii si dosarului, judecatorul verifica daca acestea contin toate elementele prevazute la art. 8.
    Daca cererea a fost introdusa fara respectarea dispozitiunilor de mai sus, judecatorul o restituie cu intreg dosarul unitatii financiare respective, acordand un termen pentru completarea actelor.
    In cazul cand in termenul acordat nu se fac completarile cerute, cererea se considera neintrodusa, iar judecatorul va instiinta serviciul financiar ierarhic superior celui obligat a face completarea.
    Art. 10
    Pentru cererile facute cu respectarea dispozitiunilor art. 8, judecatorul fixeaza termenul de judecata in cel mult zece zile de la primirea cererii si dispune citarea partilor.
    Art. 11
    La primul termen de infatisare, debitorul urmarit sau tertii interesati, sunt obligati sa depuna, sub sanctiunea decaderii, toate probele de care inteleg sa se serveasca.
    In cazul cand partile, desi citate legal, nu se prezinta, judecatoria populara examineaza cazul in lipsa lor.
    Art. 12
    Daca debitorul prezinta judecatorului, fie inainte de termenul de judecata, fie la judecata, dovada achitarii sumei datorate, judecatorul da o incheiere de incetare a urmaririi.
    Art. 13
    In solutionarea cazului, judecatoria populara examineaza:
    a) Daca felul impozitului, taxei sau altor venituri bugetare ce se urmaresc sunt prevazute de lege;
    b) Daca persoana urmarita poate fi obligata, potrivit legii, la plata acelui impozit, taxa sau venit bugetar;
    c) Daca stabilirea debitului s-a facut cu respectarea procedurii legale;
    d) Daca debitorului i s-au acordat scutirile sau reducerile la care avea dreptul potrivit legii.
    Art. 14
    Daca impozitul, taxa sau alte venituri bugetare ce se urmaresc, nu sunt prevazute de lege, instanta respinge cererea unitatii financiare.
    Daca din dezbateri rezulta ca impozitul sau taxa au fost gresit calculate, judecatoria populara suspenda judecarea cererii si restituie dosarul unitatii financiare pentru recalculare.
    Cand unitatea financiara gaseste ca nu este cazul de recalculare, inainteaza dosarul cu propuneri unitatii financiare superioare. Aceasta se pronunta asupra calculului impozitului si trimite dosarul cu adresa motivata, direct judecatoriei respective pentru reluarea judecatii.
    Instanta nu poate acorda esalonari de plata si nici anula sau judeca in fond stabilirea debitului.
    Art. 15
    Daca judecatoria populara stabileste ca urmarirea este legala, da o hotarire prin care incuviinteaza vanzarea imobilului de catre organele Ministerului Finantelor si obliga pe debitor la plata cheltuielilor de judecata.
    Hotarirea este supusa recursului la instanta superioara, in termen de zece zile de la pronuntare.
    Recursul nu suspenda executarea.
    Art. 16
    Imediat dupa obtinerea hotaririi judecatoriei populare, unitatea financiara va fixa termenul de vanzare, care nu poate fi mai mare de 15 zile de la pronuntarea hotaririi.
    In acest scop, se vor emite publicatiile de vanzare, care vor cuprinde:
    - Numele unitatii financiare care face urmarirea;
    - Numele si prenumele debitorului urmarit;
    - Descrierea imobilului urmarit;
    - Evaluarea imobilului;
    - Data, ora si locul unde se va face vanzarea;
    - Denumirea judecatoriei populare care a incuviintat vanzarea, numarul si data hotaririi respective.
    Publicatia de vanzare va fi afisata la locul imobilului si la usa unitatii financiare urmaritoare cu cel putin cinci zile inainte de ziua fixata pentru vanzare.
    Daca debitorul achita suma datorata, majorarile si cheltuielile de judecata, inainte de termenul fixat pentru vanzare, sau chiar in ziua vanzarii, aceasta nu se mai face.
    Art. 17
    Vanzarea se face la evaluarea prevazuta in procesul verbal de sechestru.
    Rezultatul vanzarii se va consemna intr-un proces verbal.
    Vanzarea este interzisa catre sectorul particular.
    Art. 18
    Daca la primul termen vanzarea nu se poate face din lipsa de cumparatori, imobilele vor fi predate fara plata Comitetelor Executive ale Sfaturilor Populare din orasul sau comuna unde este situat imobilul, incheindu-se despre aceasta proces verbal.
    In acest caz, debitul urmarit se scade cu suma reprezentand evaluarea imobilului, iar daca evaluarea este mai mare, scaderea se face numai in limita debitului.
    Art. 19
    Dispozitiunile prezentului Decret se aplica cu incepere de la data publicarii in Buletinul Oficial. Urmaririle incepute potrivit legii anterioare vor continua dupa acea lege, daca unitatea financiara nu incepe o noua procedura de urmarire potrivit prezentului Decret.
    Art. 20
    Dispozitiunile cuprinse in art. 240 pana la art. 272 inclusiv din legea Nr. 269 din 1 Aprilie 1942, pentru Codul de Procedura Fiscala, cu toate modificarile ulterioare, se abroga.SmartCity5

COMENTARII la Decretul 224/1951

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 224 din 1951
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu