Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 99 din  1 noiembrie 1994

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 348 din 15 decembrie 1994


SmartCity3


    Vasile Gionea          -  presedinte
    Viorel Mihai Ciobanu   -  judecator
    Mihai Constantinescu   -  judecator
    Ion Filipescu          -  judecator
    Florin Bucur Vasilescu -  judecator
    Ioan Griga             -  procuror
    Constantin Burada      -  magistrat-asistent

    Pe rol pronuntarea asupra recursului declarat de Ministerul Public impotriva Deciziei Curtii Constitutionale nr. 1 din 5 ianuarie 1994.
    Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din 21 octombrie 1994, concluziile reprezentantului Ministerului Public fiind consemnate in incheierea din aceeasi data, cand Curtea, avand nevoie de timp pentru deliberare, a aminat pronuntarea pentru data de 1 noiembrie 1994.
    Avand in vedere actele si lucrarile dosarului, Curtea Constitutionala constata urmatoarele:
    Prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 1 din 5 ianuarie 1994 s-a admis exceptia de neconstitutionalitate invocata de Bakos Attila, Peter Laszlo si Antal Arpad in Dosarul nr. 646/1992 al Tribunalului Timis si s-a constatat ca prevederile art. 40 alin. 4, teza a II-a din Legea nr. 23/1969, potrivit carora detinutii aflati in curs de urmarire penala sau de judecata vor trebui sa poarte, pentru motive temeinice, costumul locului de detinere, fiind contrare Constitutiei, sunt abrogate in temeiul art. 150 alin. (1) din legea fundamentala.
    In motivarea acestei solutii s-a retinut, in esenta, ca aplicarea consecventa a prezumtiei de nevinovatie impune ca, sub nici un aspect pana la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare, sa nu se faca vreo deosebire de tratament intre persoana trimisa in judecata penala si restul cetatenilor, iar tinuta vestimentara in care sunt aduse in instante persoanele arestate preventiv poate conduce la o discriminare de natura sa afecteze interesele persoanele ale inculpatilor, sa le creeze o imagine nefavorabila in fata opiniei publice si poate, in cele din urma, sa influenteze chiar mentalitatea judecatorilor. Totodata, invocindu-se art. 20 din Constitutie, se retine ca, potrivit art. 88 din ansamblul de reguli minimale pentru tratamentul detinutilor, adoptat de primul Congres al Natiunilor Unite pentru prevenirea crimei si tratamentul delicventilor, tinut la Geneva in 1955 si aprobat de Consiliul Economic si Social in rezolutiile sale nr. 663C (XXIV) din 31 iulie 1957 si nr. 2076 (LXII) din 13 mai 1977, un detinut preventiv va purta uniforma penitenciarului numai daca doreste, el neputand fi constrans la aceasta sub nici o forma.
    Impotriva acestei decizii Ministerul Public a declarat recurs, formulind doua motive:
    Prin primul motiv  de recurs, care vizeaza solutia de fond, se sustine, in esenta, ca prevederea legala contestata este constitutionala, deoarece limitarea libertatii individuale, atat prin arestarea preventiva, cat si prin obligarea detinutilor sa poarte costumul locului de detinere - ultima derivand si fiind conditionata de prima -, este in concordanta cu rezolutiile nr. 663C (XXIV) din 31 iulie 1957 si nr. 2076 (LXII) din 13 mai 1977 ale Consiliului Economic si Social, potrivit carora "un detinut poate fi autorizat sa-si poarte vesmintele personale daca acestea sunt curate si convenabile". Daca detinerea preventiva trebuie considerata, in lumina Constitutiei si a pactelor sau tratatelor internationale, nu numai ca o institutie absolut utila, dar chiar ca o institutie legitima, cand este vorba de interesele societatii, care are dreptul sa se apere izolind prin acea masura pe infractorul periculos pana cand el isi va primi pedeapsa, tot astfel este justificata si dispozitia ca pentru motive temeinice el sa poarte costumul locului de detinere.
    Prin cel de-al doilea motiv de recurs se sustine ca prin deciziile sale Curtea Constitutionala nu poate constata abrogarea unui text de lege anterior Constitutiei in baza art. 150 alin. (1), astfel cum a procedat, ci numai neconstitutionalitatea lui. Din interpretarea art. 150 din Constitutie si a art. 23 din Legea nr. 47/1992 rezulta ca rezolvarea conflictului de legi in timp este de competenta altor autoritati decat Curtea Constitutionala, iar cand aceasta este competenta sa solutioneze exceptia, nu poate pronunta neconstitutionalitatea legii si a ordonantelor decat acolo unde este cazul.

    CURTEA CONSTITUTIONALA,
examinind decizia atacata, motivele de recurs invocate, dispozitiile art. 40 alin. 4, teza a II-a, din Legea nr. 23/1969, prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Motivul de recurs care vizeaza necompetenta Curtii Constitutionale de a se pronunta asupra constitutionalitatii unor legi anterioare Constitutiei este nefondat. Potrivit art. 150 alin. (1) din legea fundamentala, legile si toate celelalte acte normative raman in vigoare in masura in care ele nu contravin Constitutiei. Astfel cum in mod constant s-a statuat in practica jurisdictiei constitutionale a Curtii, constatarea contrarietatii unei asemenea dispozitii anterioare cu prevederile Constitutiei o poate face si Curtea Constitutionala, daca a fost sesizata in conditiile Legii nr. 47/1992, cu particularitatea ca admiterea exceptiei de neconstitutionalitate nu duce la declararea dispozitiei legale ca neconstitutionala - o lege putand fi apreciata numai in functie de regimul constitutional sub imperiul caruia a fost adoptata -, ci la constatarea abrogarii, solutie ce constituie consecinta constitutionala a contrarietatii la care se refera art. 150 alin. (1) din Constitutie.
    In ce priveste motivul de recurs care vizeaza solutia pe fond, acesta nu poate fi in intregime primit astfel cum a fost formulat, deoarece Ministerul Public apreciaza, fara nici o rezerva, ca dispozitiile art. 40 alin. 4, teza a II-a, din Legea nr. 23/1969 sunt constitutionale.
    Recursul urmeaza, de aceea, a fi admis pentru considerentele ce se vor arata in continuare.
    Limitarea libertatii individuale prin efectul arestarii preventive este constitutionala in conditiile prevazute de art. 23 alin. (2) si alin. (4) - (6) din Constitutie, dar aceasta nu poate aduce in nici un fel o atingere prezumtiei de nevinovatie, prevazuta la alin. (8) al aceluiasi articol. De aceea, nu este intemeiat motivul de recurs potrivit caruia limitarea libertatii individuale prin efectul arestarii implica si "obligarea detinutilor sa poarte costumul locului de detinere - ultima derivand si fiind conditionata de prima -". Dimpotriva, tinuta vestimentara a celui arestat preventiv trebuie sa evite orice fel de confuzie intre acesta si persoana condamnata, altminteri prezumtia de nevinovatie ce opereaza in favoarea primului este afectata de imaginea creata de vestimentatia specifica celui condamnat.
    De aceea prezumtia de nevinovatie implica, printre altele, ca tinuta vestimentara a detinutilor aflati in curs de urmarire penala sau de judecata sa fie cea personala. Aceasta regula este inscrisa in art. 40 alin. 4, teza I din Legea nr. 23/1969, text conform Constitutiei Romaniei si recomandarilor internationale aplicabile in materie, astfel cum s-a retinut si prin decizia atacata cu recurs. Textul stabileste insa, prin teza a II-a, ca acesti detinuti, pentru motive temeinice, vor trebui sa poarte costumul locului de detinere. Constatarea, prin decizia recurata, ca aceasta prevedere este abrogata ca urmare a contrarietatii sale cu prezumtia de nevinovatie poate avea consecinte contrare insesi acestei prezumtii, intrucat ar insemna ca in toate cazurile cel arestat preventiv sa poarte numai imbracamintea personala, chiar daca aceasta l-ar pune intr-o situatie de nedemnitate, imbracamintea ar putea avea valoare probanta etc. De altfel, in art. 88 din Ansamblul de reguli minimale pentru tratamentul detinutilor, adoptat de primul Congres al Natiunilor Unite pentru prevenirea crimei si tratamentul delicventilor, tinut la Geneva in 1955 si aprobat de Consiliul Economic si Social in rezolutiile sale nr. 663C (XXIV) din 31 iulie 1957 si nr. 2076 (LXII) din 13 mai 1977, cu referire la arestatii preventivi se stabileste ca: "un detinut poate fi autorizat sa-si poarte vesmintele personale, daca acestea sunt curate si convenabile" (pct. 1), iar "daca poarta uniforma locului de detinere aceasta trebuie sa fie diferita de aceea a condamnatilor" (pct. 2). Desi nu este vorba de un pact sau tratat la care Romania sa fie parte si deci sa devina aplicabile dispozitiile art. 20 din Constitutie, astfel cum in mod nejustificat s-a retinut in decizia atacata cu recurs, o asemenea recomandare se cuvine a fi retinuta deoarece este in concordanta cu necesitatea respectarii prezumtiei de nevinovatie inscrise in Constitutia Romaniei. Asa fiind, instituirea unei exceptii de la regula inscrisa in art. 40 alin. 4, teza I, din Legea nr. 23/1969, este justificata si constatarea abrogarii ei in temeiul art. 150 alin. (1) din Constitutie nu se impune.
    Dar, in actuala redactare din teza a II-a, motivele temeinice pentru care trebuie sa se poarte uniforma locului de detinere raman exclusiv la aprecierea conducerii locului de detinere, asa cum se sustine in motivele de recurs, si astfel este deschisa posibilitatea unor abuzuri, de natura a afecta prezumtia de nevinovatie, ceea ce este, desigur, neconstitutional. In consecinta, dispozitia art. 40 alin. 4, teza a II-a, din Legea nr. 23/1969 poate fi considerata constitutionala numai in masura in care prin conditia prevazuta de text "motive temeinice" se intelege ca imbracamintea personala a detinutului aflat in curs de urmarire penala sau de judecata nu este curata sau utilizabila, iar uniforma locului de detinere este diferita de cea a condamnatilor. Dand o asemenea interpretare textului se asigura, pe de o parte, respectarea prezumtiei de nevinovatie, iar pe de alta parte, se asigura si rezolvarea acelor situatii in care purtarea imbracamintei personale nu este posibila, ceea ce desigur nu se poate obtine in cazul inlaturarii totale a dispozitiei atacate.
    Fata de aceste considerente, recursul urmeaza sa fie admis si Decizia Curtii Constitutionale nr. 1 din 5 ianuarie 1994, prin care s-au abrogat prevederile art. 40 alin. 4, teza a II-a, din Legea nr. 23/1969, sa fie modificata.
    Avand in vedere si prevederile art. 144 lit. c) si ale art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si cele ale art. 1, 3, 13 alin. (1), lit. A.c) si ale art. 25 din Legea nr. 47/1992,

    CURTEA CONSTITUTIONALA,
    In numele legii
    DECIDE:

    Admite recursul declarat de Ministerul Public si modifica Decizia Curtii Constitutionale nr. 1 din 5 ianuarie 1994, dupa cum urmeaza:
    Dispozitia art. 40 alin. 4, teza a II-a, din Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepselor este constitutionala numai in masura in care prin conditia prevazuta de text "motive temeinice" se intelege ca imbracamintea personala a detinutului aflat in curs de urmarire penala sau de judecata nu este curata sau utilizabila, iar uniforma locului de detinere este diferita de aceea a condamnatilor.
    Definitiva.
    Pronuntata in sedinta publica din 1 noiembrie 1994.

              PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. dr. VASILE GIONEA

                               Magistrat-asistent,
                               Constantin Burada

                                                


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 99/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 99 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 99/1994
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu