Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 88 din  1 iunie 1999

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 103 alin. 5 si 6 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 325 din  8 iulie 1999


SmartCity3


    Lucian Mihai       - presedinte
    Costica Bulai      - judecator
    Constantin Doldur  - judecator
    Kozsokar Gabor     - judecator
    Ioan Muraru        - judecator
    Nicolae Popa       - judecator
    Lucian Stangu      - judecator
    Romul Petru Vonica - judecator
    Paula C. Pantea    - procuror
    Doina Suliman      - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 103 alin. 5 si 6 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, exceptie ridicata de Florian Berbeceanu in Dosarul nr. 702/A/1998 al Curtii de Apel Craiova - Sectia de contencios administrativ.
    Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 11 mai 1999 si au fost consemnate in incheierea din aceeasi data, cand, avand nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amanat pronuntarea la data de 1 iunie 1999.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 13 octombrie 1998, pronuntata in Dosarul nr. 702/A/1998, Curtea de Apel Craiova - Sectia de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 103 alin. 5 si 6 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, exceptie ridicata de Florian Berbeceanu in cauza ce are ca obiect obligarea Directiei generale de munca si protectie sociala Olt la actualizarea pensiei pentru limita de varsta in raport cu nivelul salariilor de baza ale magistratilor in activitate.
    In motivarea exceptiei se sustine ca dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 16, care consacra principiul egalitatii in drepturi, si ale art. 43 alin. (2), referitor la dreptul la pensie, deoarece instituie o discriminare intre pensionarii magistrati, in raport cu data pensionarii, inainte sau dupa 25 august 1997, data cand a intrat in vigoare Legea nr. 142/1997 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca. De asemenea, prin concluziile scrise, depuse la dosar la data de 11 mai 1999 in motivarea exceptiei, se sustine ca textul art. 103 alin. 5 si 6 din Legea nr. 92/1992, republicata, este neconstitutional, deoarece "a creat un tratament diferit pentru aceeasi situatie si acelasi scop urmarit, astfel ca se contrazice si principiul egalitatii armelor, consacrat de Declaratia Universala a Drepturilor Omului, act international la care Romania a aderat".
    Exprimandu-si opinia, instanta de judecata apreciaza ca exceptia ridicata "nu este intemeiata", intrucat "ultimele doua alineate din Legea nr. 92/1992, republicata, .... nu contravin art. 16 raportat la art. 43 alin. (2) din Constitutie, dimpotriva, respecta art. 15 alin. (2) din Constitutie, care "consfinteste neretroactivitatea legii".
    Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, au fost solicitate punctele de vedere ale presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
    Presedintele Camerei Deputatilor, in punctul sau de vedere, considera exceptia neintemeiata, pentru ca "reclamantul s-a pensionat in temeiul Legii nr. 3/1977, privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala, stabilindu-i-se si drepturile de pensie cuvenite potrivit legii in vigoare la data dobandirii acestora, astfel ca "nu poate beneficia de prevederile Legii nr. 92/1992, republicata, deoarece s-ar incalca dispozitiile art. 15 alin. (2) din Constitutie", care prevede ca "Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile".
    In punctul de vedere comunicat de Guvern se arata ca "reglementarile art. 103 alin. 5 si 6 din Legea nr. 92/1992, republicata in temeiul Legii nr. 142/1997, nu pot avea efect retroactiv", deoarece, potrivit art. 43 alin. (2) din Constitutie, "dreptul la pensie si la alte forme de asistenta sociala este prevazut de lege, si anume de legea in vigoare la data stabilirii drepturilor pretinse, in cadrul careia se realizeaza si cerintele principiului egalitatii in fata legii, consacrat de art. 16 din Constitutie".
    Presedintele Senatului nu a comunicat punctul sau de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor, punctul de vedere comunicat de Guvern, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale atacate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    In temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Exceptia priveste dispozitiile art. 103 alin. 5 si 6 din Legea nr. 92/1992, republicata, care au urmatorul continut: "Pensiile magistratilor se actualizeaza in raport cu nivelul salariilor de baza ale magistratilor in activitate.
    De aceste drepturi beneficiaza si magistratii reincadrati dupa pensionare."
    Autorul exceptiei considera, in esenta, ca acest text de lege incalca prevederile constitutionale ale art. 16, care consfinteste egalitatea cetatenilor in fata legii si a autoritatilor publice, si ale art. 43 alin. (2), care stabileste dreptul cetatenilor la pensie, in conditiile legii, deoarece "instituie o discriminare intre pensionarii magistrati, in raport cu data pensionarii".
    Examinand aceste sustineri, Curtea retine ca art. 16 din Constitutie stabileste, ca principiu de baza, egalitatea cetatenilor in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari. In consecinta, era firesc ca si dispozitiile art. 103 alin. 5 din Legea nr. 92/1992, republicata, reglementand dreptul magistratilor pensionari la actualizarea pensiilor in raport cu nivelul salariilor de baza ale magistratilor in activitate, sa dea expresie acestui principiu constitutional. Se constata insa ca, in cadrul interpretarii sistematice a dispozitiilor art. 103 din legea mentionata, apare o necorelare in sensul restrangerii sferei de aplicare a dispozitiilor alin. 5 al articolului sus-citat numai la magistratii pensionati ulterior datei intrarii in vigoare a Legii nr. 142/1997, precum si la magistratii reincadrati dupa pensionare. Or, actualizarea pensiilor numai in cazul acestor categorii de magistrati, cu excluderea celor care au fost pensionati anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 142/1997, prin care s-a prevazut acest drept, nu se justifica, avand semnificatia instituirii unui tratament diferentiat, discriminatoriu, fara sa existe o explicatie rationala, ceea ce constituie o incalcare a principiului constitutional al egalitatii in drepturi. Astfel ca, in conditiile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicata, Curtea constata ca dispozitiile art. 103 alin. 5 din Legea nr. 92/1992, republicata, sunt neconstitutionale in masura in care dreptul prevazut nu este recunoscut tuturor categoriilor de magistrati pensionari.
    Teza sustinuta in punctele de vedere ale presedintelui Senatului si Guvernului, in sensul ca, dispozitiile legale criticate ar avea un caracter retroactiv, daca s-ar aplica tuturor magistratilor pensionari, indiferent de data pensionarii, nu poate fi primita in speta de fata, deoarece actualizarea pensiilor priveste, prin ea insasi, prezentul si viitorul.
    In ceea ce priveste invocarea in sustinerea exceptiei a incalcarii prevederilor art. 43 alin. (2) din Constitutie, in legatura cu dreptul la pensie, aceasta nu poate fi retinuta ca relevanta, intrucat in cauza nu se pune problema lipsirii de acest drept a unor categorii de persoane, ci numai a tratamentului diferit aplicat in ceea ce priveste actualizarea pensiilor magistratilor pensionari, in functie de data iesirii lor la pensie.
    Referitor la critica de neconstitutionalitate a alin. 6 al aceluiasi articol, Curtea retine ca aceasta nu poate fi primita, intrucat, vizand o precizare referitoare la magistratii reincadrati dupa pensionare, in legatura cu ansamblul drepturilor prevazute la art. 103 din Legea nr. 92/1992, republicata, constituie o problema de optiune, exclusiv de competenta autoritatii legiuitoare.
    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, cu majoritate de voturi,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    1. Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Florian Berbeceanu in Dosarul nr. 702/A/1998 al Curtii de Apel Craiova - Sectia de contencios administrativ si constata ca dispozitiile art. 103 alin. 5 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, sunt neconstitutionale in masura in care nu asigura si magistratilor pensionati anterior datei intrarii in vigoare a Legii nr. 142/1997 actualizarea pensiei in raport cu nivelul salariilor de baza ale magistratilor in activitate.
    2. Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 103 alin. 6 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, ridicata de Florian Berbeceanu in Dosarul nr. 702/A/1998 al Curtii de Apel Craiova - Sectia de contencios administrativ.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 1 iunie 1999.

        p. PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. Ioan Muraru

                              Magistrat-asistent,
                              Doina Suliman

                                    *

                              OPINIE SEPARATA

    Solutia care se impunea in legatura cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 103 alin. 5 din Legea nr. 92/1992, republicata, era cea de respingere a exceptiei ca nefondata.
    Textul de lege criticat exprima univoc si foarte clar ca "Pensiile magistratilor se actualizeaza in raport cu nivelul salariilor de baza ale magistratilor in activitate". Din lectura acestui text, precum si din interpretarea sa prin orice metoda nu rezulta ca el ar exclude de la beneficiul actualizarii pensiei vreo categorie de magistrati pensionari. Concluzia ca magistratii pensionati anterior datei intrarii in vigoare a Legii nr. 142/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 se bazeaza pe o simpla deductie, fara nici un suport pe text.
    Prin urmare, textul de lege criticat nu face nici o discriminare si nu instituie nici un fel de privilegii intre magistrati, neincalcand principiul de baza al egalitatii, inscris in art. 16 alin. (1) din Constitutie. Toti magistratii pensionati se afla in aceeasi situatie de pensionari pe baza dreptului castigat in calitate de magistrat. Exceptie fac cei reincadrati in functia de magistrat, dar pentru acestia textul art. 103 alin. 6 din Legea nr. 92/1992, republicata, recunoaste aceleasi drepturi.
    Imprejurarea ca organele autoritatii publice competente in domeniul pensiilor de asigurari sociale nu recunosc dreptul magistratilor pensionati anterior datei intrarii in vigoare a Legii nr. 142/1997 de a beneficia de actualizarea pensiilor lor, iar instantele de judecata au dat solutii diferite in aceasta privinta nu este o problema de constitutionalitate a textului de lege, ci una de intelegere, de interpretare si de aplicare corecta a sa.
    Aceasta practica pare a se baza pe considerentul ca aplicarea textului art. 103 alin. 5 din Legea nr. 92/1992, republicata, si in cazul magistratilor pensionati anterior datei intrarii in vigoare a textului de lege respectiv ar conferi acestuia caracter retroactiv, incalcandu-se astfel principiul consacrat prin art. 15 alin. (2) din Constitutie.
    Problema efectului retroactiv al textului de lege mentionat nici nu se poate pune. Actualizarea pensiilor in functie de evolutia nivelului salariilor de baza reprezinta, prin esenta ei, o operatiune ulterioara stabilirii drepturilor de pensie si poate fi efectuata, evident, doar dupa data intrarii in vigoare a legii care acorda acest drept. Sub acest aspect data pensionarii este lipsita de orice relevanta.

                            Judecator raportor,
                              Kozsokar GaborSmartCity5

COMENTARII la Decizia 88/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 88 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 88/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu