Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.704 din 11.10.2016

privind profilarea locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
ACT EMIS DE: Administratia Nationala a Penitenciarelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 912 din 14 noiembrie 2016SmartCity1

În temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (4), art. 13, art. 14, art. 45 alin. (1), art. 73 alin. (5) şi (6) şi art. 139 alin. (3)-(5) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile art. 47 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu modificările ulterioare,directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie. Articolul 1Se aprobă profilarea locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu următorul cuprins: a)profilarea penitenciarelor, centrelor de detenţie şi centrelor educative în funcţie de categoriile de persoane private de libertate şi persoane internate aflate în custodia acestora, precum şi organele judiciare deservite de acestea, prevăzută în anexa nr. 1; b)înfiinţarea secţiilor interioare şi exterioare în cadrul locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, conform anexei nr. 2; c)arondarea locurilor de deţinere cu privire la primirea persoanelor condamnate, internate şi arestate preventiv de la organele de poliţie, prevăzută în anexa nr. 3; d)stabilirea locurilor de deţinere în care se transferă persoanele condamnate cărora li s-a stabilit regim provizoriu, conform anexei nr. 4; e)stabilirea locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în care se execută măsurile educative privative de libertate, conform anexei nr. 5; f)stabilirea locurilor de deţinere în care se efectuează tranzitul persoanelor private de libertate transferate între unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, conform anexei nr. 6; g)arondarea centrelor în care se fac expertize medico-legale pentru amânarea/întreruperea executării pedepsei pe motiv de boală pentru persoanele private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, conform anexei nr. 7. Articolul 2(1) Persoanele condamnate, internate şi arestate preventiv sunt primite de la organele de poliţie conform arondării, prevăzute în anexa nr. 3. (2) În locurile de deţinere care primesc persoane private de libertate se înfiinţează camere de carantină şi observare. După primire, persoanele private de libertate care nu corespund profilării penitenciarului sunt transferate, de îndată, conform anexei nr. 3, iar celelalte se repartizează în camerele de carantină şi observare.(3) În locurile de deţinere se înfiinţează camere de tranzit pentru custodierea temporară a persoanelor private de libertate transferate, conform anexei nr. 1. Articolul 3(1) Administraţia Naţională a Penitenciarelor stabileşte, conform legii, penitenciarul în care persoana condamnată execută pedeapsa privativă de libertate.(2) Persoanele condamnate definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, care sunt cercetate în stare de arest preventiv, în altă cauză, sunt repartizate pe secţiile de arestare preventivă, prin decizia directorului unităţii. (3) Persoanele de sex masculin faţă de care s-a dispus măsura educativă a internării într-un centru educativ execută măsura în Centrul Educativ Buziaş sau în Centrul Educativ Târgu Ocna, conform arondării prevăzute în anexa nr. 1.(4) Persoanele de sex feminin faţă de care s-a dispus măsura educativă a internării într-un centru educativ execută măsura în Centrul Educativ Buziaş, conform arondării prevăzute în anexa nr. 1.(5) Persoanele de sex masculin faţă de care s-a dispus măsura educativă a internării într-un centru de detenţie execută măsura în Centrul de Detenţie Craiova sau în Centrul de Detenţie Tichileşti, conform arondării prevăzute în anexa nr. 1.(6) Persoanele de sex feminin faţă de care s-a dispus măsura educativă a internării într-un centru de detenţie execută măsura în Centrul de Detenţie Craiova, conform arondării prevăzute în anexa nr. 1.(7) Arestaţii preventiv minori şi tinerii arestaţi preventiv care au comis fapta în minorat sunt cazaţi în secţiile de arestare preventivă din centrele de detenţie, conform arondării prevăzute în anexa nr. 1. (8) Arestaţii preventiv pentru infracţiuni comise în minorat, aflaţi în centrele de detenţie, nu se transferă pe secţiile de arestare preventivă din penitenciare după împlinirea vârstei de 18 ani. (9) Dacă prin hotărârea instanţei de judecată s-a dispus executarea sau continuarea executării măsurii educative privative de libertate într-un penitenciar, deţinerea se realizează în spaţii special destinate din penitenciarele prevăzute în anexa nr. 5, cu respectarea criteriilor de separaţiune. (10) Penitenciarele-spital în care funcţionează secţii speciale destinate deţinuţilor cu tulburări psihice grave, inclusiv cele provocate de alcool sau alte substanţe psihoactive, sunt prevăzute în anexa nr. 2. În toate locurile de deţinere se înfiinţează infirmerii cu camere de staţionare şi secţiuni structurale în cadrul cărora funcţionează camere destinate cazării şi tratării deţinuţilor cu tulburări psihice grave, inclusiv cele provocate de alcool sau alte substanţe psihoactive.(11) Penitenciarele, centrele educative şi centrele de detenţie care asigură condiţiile necesare pentru ca mama privată de libertate, la solicitarea acesteia, să îşi poată îngriji copilul până la împlinirea vârstei de un an, în condiţiile prevăzute de art. 73 alin. (1)-(5) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 1. (12) Pentru motive întemeiate, din dispoziţia conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, locurile de deţinere pot custodia şi persoane private de libertate cu domiciliile în alte judeţe decât cele arondate prin anexa nr. 1. Articolul 4Pentru transferarea persoanelor private de libertate în unităţi, conform profilării stabilite prin prezenta decizie, precum şi pentru eficientizarea prezentării acestora la organele judiciare din raza de competenţă se stabilesc următoarele grupuri de unităţi: a)penitenciarele Gherla, Baia Mare, Bistriţa şi Penitenciarul- Spital Dej; b)penitenciarele Oradea şi Satu Mare; c)penitenciarele Oradea şi Arad; d)penitenciarele Bucureşti Jilava, Bucureşti Rahova, Giurgiu, Târgşor, Penitenciarul-Spital Bucureşti - Jilava şi Penitenciarul- Spital Bucureşti - Rahova; e)penitenciarele Aiud şi Deva; f)penitenciarele Aiud şi Gherla; g)penitenciarele Bistriţa şi Târgu Mureş; h)penitenciarele Arad şi Timişoara; i)penitenciarele Iaşi, Botoşani, Vaslui şi Bacău; j)penitenciarele Poarta Albă, Slobozia, Tulcea şi Penitenciarul-Spital Poarta Albă; k)penitenciarele Mărgineni, Ploieşti, Găeşti şi Târgşor; l)penitenciarele Mărgineni, Târgşor, Codlea şi Miercurea-Ciuc; m)penitenciarele Brăila, Galaţi, Centrul de detenţie Tichileşti; n)penitenciarele Craiova, Târgu Jiu, Drobeta-Turnu Severin, Pelendava şi Centrul de Detenţie Craiova; o)penitenciarele Miercurea-Ciuc şi Codlea; p)penitenciarele Colibaşi, Drobeta-Turnu Severin, Târgu Jiu şi Penitenciarul-Spital Colibaşi. Articolul 5(1) Persoanele private de libertate cărora li se efectuează expertize medico-legale, pentru amânarea sau întreruperea executării pedepsei pe motiv de boală, la centrele medicale din Constanţa, Giurgiu, Argeş, Bucureşti, Iaşi, Târgu Mureş, Timişoara, Cluj-Napoca, Craiova, sunt transferate în locurile de deţinere din aria de competenţă teritorială, conform arondării din anexa nr. 7.(2) Prezentările la comisia de nouă expertiză medico-legală de la Institutul Naţional de Medicină Legală se fac de către Spitalul Penitenciar Bucureşti - Jilava. Persoanele private de libertate care, la momentul solicitării prezentării la Institutul Naţional de Medicină Legală, se află internate în Penitenciarul- Spital Bucureşti - Rahova se prezintă de către această unitate.(3) În situaţia în care se dispune efectuarea expertizei medico-legale pentru persoanele care execută măsura educativă a internării într-un centru educativ sau într-un centru de detenţie, se vor dispune măsuri astfel încât acestea să nu fie custodiate în penitenciare pentru o perioadă mai mare de 10 zile, în conformitate cu dispoziţiile art. 45 alin. (8) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6Transferarea persoanelor condamnate în alt penitenciar, ca urmare a stabilirii provizorii a regimului de executare, se dispune de către directorul locului de deţinere, conform arondării prevăzute în anexa nr. 4. Articolul 7(1) Persoanele private de libertate transferate temporar, potrivit dispoziţiilor art. 109 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările şi completările ulterioare, într-o altă unitate penitenciară sau aflate în tranzit într-o unitate penitenciară din cadrul aceluiaşi grup de unităţi, nu sunt însoţite de bagajul personal. După prezentarea la termenele de judecată, acestea se retransferă la locul de deţinere din care au fost transferate.(2) Persoanele private de libertate transferate într-un alt loc de deţinere în vederea punerii la dispoziţia organelor judiciare sunt însoţite de bagajul personal. În această situaţie locul de deţinere în care se transferă persoanele private de libertate trebuie să fie profilat pe deţinerea categoriei din care fac parte.(3) Persoanele private de libertate internate temporar în penitenciarele-spital se externează la unitatea din care au fost transferaţi.(4) Persoanele private de libertate transferate temporar între locurile de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi cele care se internează în penitenciarele-spital, pe perioade determinate, sunt însoţite de documentarul penal, fişa de evidenţă a sancţiunilor disciplinare, recompenselor şi drepturilor, fişa de evidenţă a zilelor muncite, fişa de cazare individuală, fişa privind istoricul escortării şi fişa medicală. Articolul 8(1) În cuprinsul prezentei decizii minor reprezintă persoană cu vârsta între 14 şi 18 ani, tânăr reprezintă persoană cu vârsta între 18 şi 21 de ani şi major reprezintă persoană cu vârsta peste 21 de ani.(2) Persoanele private de libertate transferate temporar sunt acele persoane private de libertate ce sunt cazate temporar în alt loc de deţinere din afara grupului de unităţi în vederea prezentării eficiente la termenele de judecată.(3) Persoanele private de libertate aflate în tranzit sunt acele persoane private de libertate ce sunt cazate temporar în alt loc de deţinere din cadrul aceluiaşi grup de unităţi în vederea prezentării eficiente la termenele de judecată. Articolul 9Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezenta decizie.*) Anexele nr. 1-7 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei decizii, orice alte dispoziţii contrare se abrogă. Articolul 11Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, Marius VulpeSmartCity5

COMENTARII la Decizia 704/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 704 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 704/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu