Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.704 din 11.10.2016

privind profilarea locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
ACT EMIS DE: Administratia Nationala a Penitenciarelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 912 din 14 noiembrie 2016SmartCity1

În temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (4), art. 13, art. 14, art. 45 alin. (1), art. 73 alin. (5) şi (6) şi art. 139 alin. (3)-(5) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile art. 47 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu modificările ulterioare,directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie. Articolul 1Se aprobă profilarea locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu următorul cuprins: a)profilarea penitenciarelor, centrelor de detenţie şi centrelor educative în funcţie de categoriile de persoane private de libertate şi persoane internate aflate în custodia acestora, precum şi organele judiciare deservite de acestea, prevăzută în anexa nr. 1; b)înfiinţarea secţiilor interioare şi exterioare în cadrul locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, conform anexei nr. 2; c)arondarea locurilor de deţinere cu privire la primirea persoanelor condamnate, internate şi arestate preventiv de la organele de poliţie, prevăzută în anexa nr. 3; d)stabilirea locurilor de deţinere în care se transferă persoanele condamnate cărora li s-a stabilit regim provizoriu, conform anexei nr. 4; e)stabilirea locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în care se execută măsurile educative privative de libertate, conform anexei nr. 5; f)stabilirea locurilor de deţinere în care se efectuează tranzitul persoanelor private de libertate transferate între unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, conform anexei nr. 6; g)arondarea centrelor în care se fac expertize medico-legale pentru amânarea/întreruperea executării pedepsei pe motiv de boală pentru persoanele private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, conform anexei nr. 7. Articolul 2(1) Persoanele condamnate, internate şi arestate preventiv sunt primite de la organele de poliţie conform arondării, prevăzute în anexa nr. 3. (2) În locurile de deţinere care primesc persoane private de libertate se înfiinţează camere de carantină şi observare. După primire, persoanele private de libertate care nu corespund profilării penitenciarului sunt transferate, de îndată, conform anexei nr. 3, iar celelalte se repartizează în camerele de carantină şi observare.(3) În locurile de deţinere se înfiinţează camere de tranzit pentru custodierea temporară a persoanelor private de libertate transferate, conform anexei nr. 1. Articolul 3(1) Administraţia Naţională a Penitenciarelor stabileşte, conform legii, penitenciarul în care persoana condamnată execută pedeapsa privativă de libertate.(2) Persoanele condamnate definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, care sunt cercetate în stare de arest preventiv, în altă cauză, sunt repartizate pe secţiile de arestare preventivă, prin decizia directorului unităţii. (3) Persoanele de sex masculin faţă de care s-a dispus măsura educativă a internării într-un centru educativ execută măsura în Centrul Educativ Buziaş sau în Centrul Educativ Târgu Ocna, conform arondării prevăzute în anexa nr. 1.(4) Persoanele de sex feminin faţă de care s-a dispus măsura educativă a internării într-un centru educativ execută măsura în Centrul Educativ Buziaş, conform arondării prevăzute în anexa nr. 1.(5) Persoanele de sex masculin faţă de care s-a dispus măsura educativă a internării într-un centru de detenţie execută măsura în Centrul de Detenţie Craiova sau în Centrul de Detenţie Tichileşti, conform arondării prevăzute în anexa nr. 1.(6) Persoanele de sex feminin faţă de care s-a dispus măsura educativă a internării într-un centru de detenţie execută măsura în Centrul de Detenţie Craiova, conform arondării prevăzute în anexa nr. 1.(7) Arestaţii preventiv minori şi tinerii arestaţi preventiv care au comis fapta în minorat sunt cazaţi în secţiile de arestare preventivă din centrele de detenţie, conform arondării prevăzute în anexa nr. 1. (8) Arestaţii preventiv pentru infracţiuni comise în minorat, aflaţi în centrele de detenţie, nu se transferă pe secţiile de arestare preventivă din penitenciare după împlinirea vârstei de 18 ani. (9) Dacă prin hotărârea instanţei de judecată s-a dispus executarea sau continuarea executării măsurii educative privative de libertate într-un penitenciar, deţinerea se realizează în spaţii special destinate din penitenciarele prevăzute în anexa nr. 5, cu respectarea criteriilor de separaţiune. (10) Penitenciarele-spital în care funcţionează secţii speciale destinate deţinuţilor cu tulburări psihice grave, inclusiv cele provocate de alcool sau alte substanţe psihoactive, sunt prevăzute în anexa nr. 2. În toate locurile de deţinere se înfiinţează infirmerii cu camere de staţionare şi secţiuni structurale în cadrul cărora funcţionează camere destinate cazării şi tratării deţinuţilor cu tulburări psihice grave, inclusiv cele provocate de alcool sau alte substanţe psihoactive.(11) Penitenciarele, centrele educative şi centrele de detenţie care asigură condiţiile necesare pentru ca mama privată de libertate, la solicitarea acesteia, să îşi poată îngriji copilul până la împlinirea vârstei de un an, în condiţiile prevăzute de art. 73 alin. (1)-(5) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 1. (12) Pentru motive întemeiate, din dispoziţia conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, locurile de deţinere pot custodia şi persoane private de libertate cu domiciliile în alte judeţe decât cele arondate prin anexa nr. 1. Articolul 4Pentru transferarea persoanelor private de libertate în unităţi, conform profilării stabilite prin prezenta decizie, precum şi pentru eficientizarea prezentării acestora la organele judiciare din raza de competenţă se stabilesc următoarele grupuri de unităţi: a)penitenciarele Gherla, Baia Mare, Bistriţa şi Penitenciarul- Spital Dej; b)penitenciarele Oradea şi Satu Mare; c)penitenciarele Oradea şi Arad; d)penitenciarele Bucureşti Jilava, Bucureşti Rahova, Giurgiu, Târgşor, Penitenciarul-Spital Bucureşti - Jilava şi Penitenciarul- Spital Bucureşti - Rahova; e)penitenciarele Aiud şi Deva; f)penitenciarele Aiud şi Gherla; g)penitenciarele Bistriţa şi Târgu Mureş; h)penitenciarele Arad şi Timişoara; i)penitenciarele Iaşi, Botoşani, Vaslui şi Bacău; j)penitenciarele Poarta Albă, Slobozia, Tulcea şi Penitenciarul-Spital Poarta Albă; k)penitenciarele Mărgineni, Ploieşti, Găeşti şi Târgşor; l)penitenciarele Mărgineni, Târgşor, Codlea şi Miercurea-Ciuc; m)penitenciarele Brăila, Galaţi, Centrul de detenţie Tichileşti; n)penitenciarele Craiova, Târgu Jiu, Drobeta-Turnu Severin, Pelendava şi Centrul de Detenţie Craiova; o)penitenciarele Miercurea-Ciuc şi Codlea; p)penitenciarele Colibaşi, Drobeta-Turnu Severin, Târgu Jiu şi Penitenciarul-Spital Colibaşi. Articolul 5(1) Persoanele private de libertate cărora li se efectuează expertize medico-legale, pentru amânarea sau întreruperea executării pedepsei pe motiv de boală, la centrele medicale din Constanţa, Giurgiu, Argeş, Bucureşti, Iaşi, Târgu Mureş, Timişoara, Cluj-Napoca, Craiova, sunt transferate în locurile de deţinere din aria de competenţă teritorială, conform arondării din anexa nr. 7.(2) Prezentările la comisia de nouă expertiză medico-legală de la Institutul Naţional de Medicină Legală se fac de către Spitalul Penitenciar Bucureşti - Jilava. Persoanele private de libertate care, la momentul solicitării prezentării la Institutul Naţional de Medicină Legală, se află internate în Penitenciarul- Spital Bucureşti - Rahova se prezintă de către această unitate.(3) În situaţia în care se dispune efectuarea expertizei medico-legale pentru persoanele care execută măsura educativă a internării într-un centru educativ sau într-un centru de detenţie, se vor dispune măsuri astfel încât acestea să nu fie custodiate în penitenciare pentru o perioadă mai mare de 10 zile, în conformitate cu dispoziţiile art. 45 alin. (8) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6Transferarea persoanelor condamnate în alt penitenciar, ca urmare a stabilirii provizorii a regimului de executare, se dispune de către directorul locului de deţinere, conform arondării prevăzute în anexa nr. 4. Articolul 7(1) Persoanele private de libertate transferate temporar, potrivit dispoziţiilor art. 109 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările şi completările ulterioare, într-o altă unitate penitenciară sau aflate în tranzit într-o unitate penitenciară din cadrul aceluiaşi grup de unităţi, nu sunt însoţite de bagajul personal. După prezentarea la termenele de judecată, acestea se retransferă la locul de deţinere din care au fost transferate.(2) Persoanele private de libertate transferate într-un alt loc de deţinere în vederea punerii la dispoziţia organelor judiciare sunt însoţite de bagajul personal. În această situaţie locul de deţinere în care se transferă persoanele private de libertate trebuie să fie profilat pe deţinerea categoriei din care fac parte.(3) Persoanele private de libertate internate temporar în penitenciarele-spital se externează la unitatea din care au fost transferaţi.(4) Persoanele private de libertate transferate temporar între locurile de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi cele care se internează în penitenciarele-spital, pe perioade determinate, sunt însoţite de documentarul penal, fişa de evidenţă a sancţiunilor disciplinare, recompenselor şi drepturilor, fişa de evidenţă a zilelor muncite, fişa de cazare individuală, fişa privind istoricul escortării şi fişa medicală. Articolul 8(1) În cuprinsul prezentei decizii minor reprezintă persoană cu vârsta între 14 şi 18 ani, tânăr reprezintă persoană cu vârsta între 18 şi 21 de ani şi major reprezintă persoană cu vârsta peste 21 de ani.(2) Persoanele private de libertate transferate temporar sunt acele persoane private de libertate ce sunt cazate temporar în alt loc de deţinere din afara grupului de unităţi în vederea prezentării eficiente la termenele de judecată.(3) Persoanele private de libertate aflate în tranzit sunt acele persoane private de libertate ce sunt cazate temporar în alt loc de deţinere din cadrul aceluiaşi grup de unităţi în vederea prezentării eficiente la termenele de judecată. Articolul 9Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezenta decizie.*) Anexele nr. 1-7 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei decizii, orice alte dispoziţii contrare se abrogă. Articolul 11Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, Marius VulpeSmartCity5

COMENTARII la Decizia 704/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 704 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 704/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu