Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 7 din 20 ianuarie 2000

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 171 alin. 2 si 3 din Codul de procedura penala

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 161 din 18 aprilie 2000


SmartCity3


    Lucian Mihai           - presedinte
    Costica Bulai          - judecator
    Constantin Doldur      - judecator
    Kozsokar Gabor         - judecator
    Ioan Muraru            - judecator
    Nicolae Popa           - judecator
    Lucian Stangu          - judecator
    Florin Bucur Vasilescu - judecator
    Romul Petru Vonica     - judecator
    Iuliana Nedelcu        - procuror
    Laurentiu Cristescu    - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 171 alin. 2 si 3 din Codul de procedura penala, ridicata de Daniela Astefanoaie in Dosarul nr. 865/1999 al Tribunalului Constanta - Sectia penala.
    La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, aratand ca dreptul la aparare nu trebuie confundat cu dreptul la asistenta juridica obligatorie. Astfel, dreptul la aparare este garantat in toate cazurile, iar dreptul la asistenta juridica obligatorie este prevazut pentru situatiile in care se considera ca este necesar. Afirmatia ca prevederile art. 171 alin. 2 si 3 din Codul de procedura penala sunt neconstitutionale deoarece nu prevad asistenta juridica obligatorie in toate cazurile este lipsita de temei, atata vreme cat dreptul la asistenta juridica este garantat.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
    Tribunalul Constanta - Sectia penala, prin Incheierea din 1 iulie 1999, pronuntata in Dosarul nr. 865/1999, a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 171 alin. 2 si 3 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Daniela Astefanoaie.
    In motivarea exceptiei autorul acesteia sustine ca dispozitiile legale criticate sunt in vadita contradictie cu art. 24 din Constitutie privitor la garantarea dreptului la aparare. Retinand prevederea constitutionala potrivit careia dreptul la aparare este garantat in tot cursul procesului penal, autorul exceptiei critica dispozitiile legale mentionate pentru faptul ca nu prevad asistenta juridica obligatorie in faza urmaririi penale, in cazul in care legea prevede, pentru infractiunea savarsita, pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani sau cand inculpatul nu isi poate face singur apararea. Se porneste de la importanta urmaririi penale, in care se strang probele necesare cu privire la existenta infractiunilor, identificarea faptuitorilor si raspunderea acestora. In ceea ce priveste situatia in care inculpatul nu isi poate face singur apararea, se arata ca nu exista argumente logice care sa justifice un tratament juridic diferentiat, dupa cum procesul se afla in faza de judecata sau in faza de urmarire penala.
    Exprimandu-si opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, instanta apreciaza ca limitarea, prin dispozitiile art. 173 alin. 2 din Codul de procedura penala, a cazurilor de asistenta juridica obligatorie in faza urmaririi penale, in raport cu cele prevazute ca fiind obligatorii numai in fata judecatii, se incalca dreptul la aparare garantat prin dispozitiile art. 24 din Constitutie. De asemenea, este posibil ca invinuitul sau inculpatul, desi isi da seama ca nu isi poate face singur apararea, sa nu aiba posibilitatea de a-si angaja un aparator inca din faza urmaririi penale, ceea ce, avand in vedere importanta fazei urmaririi penale pentru culegerea probelor necesare solutionarii cauzei, constituie o incalcare a dreptului constitutional la aparare. Bazata pe aceste constatari, instanta conchide ca exceptia de neconstitutionalitate este intemeiata.
    Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    In punctul de vedere al Guvernului se arata ca exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 171 alin. 2 si 3 din Codul de procedura penala este neintemeiata. Art. 24 din Constitutie, privitor la dreptul la aparare, este reflectat in art. 171 alin. 1 din Codul de procedura penala, care prevede ca invinuitul sau inculpatul are dreptul sa fie asistat de un aparator in tot cursul urmaririi penale si al judecatii, iar organele judiciare sunt obligate sa-i aduca la cunostinta acest drept. Astfel, Constitutia si Codul de procedura penala consacra dreptul la asistenta juridica, drept de care persoana se poate folosi sau nu. Nu este vorba despre o obligatie a organelor judiciare de a asigura asistenta juridica, fapt ce rezulta din art. 24 alin. (2) din Constitutie, care se refera la avocatul ales, si din art. 171 alin. 1 din Codul de procedura penala. Cazurile de asistenta juridica obligatorie sunt limitativ aratate la alin. 2 si 3 ale art. 171 din Codul de procedura penala, regula fiind ca asistenta juridica este facultativa. De aceea, nu este necesar ca situatiile in care se impune asistenta juridica obligatorie sa fie aceleasi atat in faza de urmarire penala, cat si in faza judecatii, ramanand la latitudinea legiuitorului, potrivit art. 125 alin. (3) din Constitutie, aprecierea asupra crearii unui nou caz de asistenta juridica obligatorie. Afirmatia ca aceasta reglementare diferita incalca dreptul la aparare este contrazisa de numeroasele garantii procesuale de care invinuitul sau inculpatul beneficiaza in cursul urmaririi penale, indiferent daca asistenta juridica este obligatorie sau facultativa. Cu privire la afirmatia instantei despre imposibilitatea inculpatului de a-si angaja aparator in cursul urmaririi penale, in punctul de vedere al Guvernului se arata ca institutia asistentei juridice obligatorii nu se confunda cu aceea a asistentei juridice gratuite. Pentru situatia in care invinuitul sau inculpatul nu dispune de mijloace pentru a-si angaja un avocat, Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat prevede la art. 63 ca baroul asigura asistenta judiciara in toate cazurile in care asistenta este obligatorie, precum si, la cererea organelor judiciare sau ale administratiei publice, in cazurile in care acestea apreciaza ca persoanele se gasesc in imposibilitatea vadita de a plati onorariul. In concluzie, se arata in punctul de vedere al Guvernului, dreptul la aparare consacrat de Constitutie include dreptul la asistenta juridica, dar nu presupune, in mod automat, dreptul la asistenta juridica obligatorie.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, sustinerile autorului exceptiei, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    In conformitate cu prevederile art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta sa se pronunte asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Textele legale criticate ca fiind neconstitutionale sunt urmatoarele:
    - Art. 171 alin. 2: "Asistenta juridica este obligatorie cand invinuitul sau inculpatul este minor, militar in termen, militar cu termen redus, rezervist concentrat, elev al unei institutii militare de invatamant, internat intr-un centru de reeducare sau intr-un institut medical-educativ ori cand este arestat, chiar in alta cauza";
    - Art. 171 alin. 3: "In cursul judecatii asistenta juridica este obligatorie si in cauzele in care legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani sau cand instanta apreciaza ca inculpatul nu si-ar putea face singur apararea."
    Aceste texte ale Codului de procedura penala sunt considerate contrare art. 24 din Constitutie, care are urmatorul continut: "(1) Dreptul la aparare este garantat. (2) In tot cursul procesului, partile au dreptul sa fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu".
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata urmatoarele:
    1. Dreptul la aparare prevazut in art. 24 din Constitutie este pe deplin respectat prin dispozitiile art. 171 din Codul de procedura penala, care, prin alin. 1, prevede dreptul invinuitului sau al inculpatului de a fi asistat de aparator in tot cursul urmaririi penale si al judecatii, iar organele judiciare sunt obligate sa-i aduca la cunostinta acest drept. Dispozitiile criticate au urmatorul cuprins: "Invinuitul sau inculpatul are dreptul sa fie asistat de aparator in tot cursul urmaririi penale si al judecatii, iar organele judiciare sunt obligate sa-i aduca la cunostinta acest drept". Aceste prevederi legale reglementeaza dreptul la aparare statuat prin dispozitiile art. 24 alin. (2) din Constitutie si obliga organele judiciare sa aduca la cunostinta acest drept invinuitului sau inculpatului, care poate decide asupra utilizarii acestuia.
    In anumite cazuri, in care invinuitul sau inculpatul se afla in situatii deosebite, legea a prevazut, in alin. 2 al art. 171 din Codul de procedura penala, 8 cazuri de asistenta juridica obligatorie, atat in faza urmaririi penale, cat si in faza judecatii, iar in alin. 3, alte doua cazuri, dar numai pentru faza judecatii.
    Curtea constata ca dreptul la aparare nu poate fi confundat cu dreptul la asistenta juridica obligatorie, primul fiind garantat in toate cazurile, iar cel de-al doilea fiind creat de legiuitor, care stabileste si cazurile in care se considera ca este necesar. Intrucat legea fundamentala garanteaza dreptul la aparare, iar nu si pe cel la asistenta juridica obligatorie, Curtea considera ca stabilirea cazurilor in care aceasta din urma este obligatorie constituie atributul exclusiv al legiuitorului. Astfel, nu se poate sustine ca dispozitiile art. 171 alin. 2 si 3 din Codul de procedura penala sunt neconstitutionale numai pentru ca nu prevad ca asistenta juridica este obligatorie in toate cazurile, iar in ceea ce priveste alin. 3, si in cursul urmaririi penale, cata vreme exercitarea dreptului la asistenta juridica este garantata.
    2. Asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 171 alin. 3 din Codul de procedura penala Curtea Constitutionala s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 121 din 23 septembrie 1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 541 din 5 noiembrie 1999. Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate prin care se aduceau dispozitiilor art. 171 alin. 3 din Codul de procedura penala aceleasi critici ca si in cauza de fata, si anume ca nu se prevede, pentru cazurile acolo mentionate, asistenta juridica obligatorie si in faza urmaririi penale. Argumentele folosite pentru respingerea exceptiei de neconstitutionalitate sunt valabile si in cauza de fata.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 171 alin. 2 si 3 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Daniela Astefanoaie in Dosarul nr. 865/1999 al Tribunalului Constanta - Sectia penala.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 20 ianuarie 2000.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
                       LUCIAN MIHAI

                              Magistrat asistent,
                              Laurentiu CristescuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 7/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 7 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 7/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu