Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 68*) din 28 iunie 1995

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 8 din 17 ianuarie 1996


SmartCity3


    *) A se vedea si Decizia Curtii Constitutionale nr. 122 din 28 noiembrie 1995, publicata la pag. 7.


    Mihai Constantinescu         - presedinte
    Viorel Mihai Ciobanu         - judecator
    Antonie Iorgovan             - judecator
    Gabriela Dragomirescu        - magistrat-asistent

    Completul de judecata, convocat potrivit art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 24 mai 1995 a Curtii de Apel Bacau - Sectia civila, pronuntata in Dosarul nr. 529/1995, Curtea Constitutionala a fost sesizata cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. V alin. 6 din Legea nr. 59/1993, ridicata de paratii recurenti Neagu Alexandrina si Sarghiuta Dumitru.
    In motivarea exceptiei se sustine, in esenta, ca in actuala redactare dispozitiile art. V alin. 6 din Legea nr. 59/1993 contravin prevederilor art. 20 si ale art. 21 din Constitutie. In acest sens se arata ca, potrivit art. 21 din Constitutie, nici o lege nu poate ingradi accesul liber la justitie, asa incat accesul la calea de atac a recursului impotriva hotararilor definitive nu poate fi limitat la hotararile pronuntate doar cu un an inainte de reforma justitiei.
    Curtea de Apel Bacau - Sectia civila, exprimandu-si opinia, apreciaza ca dispozitiile art. V alin. 6 din Legea nr. 59/1993 sunt constitutionale, neputand fi interpretate ca o limitare a dreptului persoanelor de a se adresa justitiei.

    CURTEA,
analizand actele dosarului, raportul intocmit de judecatorul raportor si prevederile art. V alin. 6 din Legea nr. 59/1993, raportate la dispozitiile art. 20 si ale art. 21 din Constitutie, retine urmatoarele:
    Curtea este competenta sa se pronunte asupra exceptiei de neconstitutionalitate care a fost invocata, cu respectarea prevederilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 3 alin. (2) din Legea nr. 47/1992.
    Potrivit art. V alin. 6 din Legea nr. 59/1993, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 65/1993, ce face obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, hotararile ramase definitive in perioada 30 iunie 1992-30 iunie 1993, precum si in perioada de la 1 iulie 1993 pana la 26 iulie 1993, pot fi atacate cu recurs in termen de 60 de zile.
    Desi exceptia este intemeiata pe sustinerea ca art. V alin. 6 din Legea nr. 59/1993 ar fi in contradictie cu prevederile constitutionale ale art. 20 - prioritatea fata de legile interne a tratatelor internationale privind drepturile omului - si ale art. 21 - accesul liber la justitie -, din motivarea exceptiei rezulta ca, in realitate, dispozitiile legale atacate se considera ca sunt neconstitutionale, intrucat au caracter retroactiv.
    Cu privire la constitutionalitatea art. V alin. 6 din Legea nr. 59/1993, astfel cum a fost completat prin Legea nr. 65/1993, Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 131 din 23 noiembrie 1994, definitiva prin nerecurare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 34 din 15 februarie 1995. Prin aceasta decizie s-a constatat ca prevederile legale sus-mentionate sunt neconstitutionale, in masura in care se aplica hotararilor definitive pronuntate anterior datei de 26 iulie 1992. In considerentele deciziei s-a retinut, in esenta, ca la data intrarii in vigoare a Legii nr. 59/1993 - 26 iulie 1993 - existau doua categorii de hotarari definitive ale instantelor judecatoresti: anterioare datei de 26 iulie 1992, care nu mai puteau fi atacate nici pe calea recursului extraordinar, si posterioare acestei date si pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 59/1993, impotriva carora se putea exercita recursul extraordinar. Dispozitiile art. V alin. 6 din Legea nr. 59/1993, raportate la prima categorie de hotarari mentionate, au un vadit caracter retroactiv, deoarece hotarari care nu mai puteau fi desfiintate pe calea recursului extraordinar, existent la data pronuntarii acestora, erau supuse unei cai noi de atac, inexistenta la data pronuntarii lor. Cat priveste cea de-a doua categorie - hotarari definitive pronuntate ulterior datei de 26 iulie 1992, care puteau fi atacate cu recurs extraordinar - dispozitiile art. V alin. 6 din Legea nr. 59/1993 creeaza un regim mai favorabil prin exercitarea recursului direct de catre partile interesate. Caracterul retroactiv ar fi rezultat din privarea partilor de posibilitatile oferite de recursul extraordinar. Dar inlaturarea recursului extraordinar ce se putea exercita la data pronuntarii hotararii, care constituie un aspect al retroactivitatii, este anihilata in cazul acestor hotarari prin posibilitatea exercitarii recursului direct de catre parti.
    Deoarece de la data pronuntarii deciziei pana in prezent nu au intervenit elemente noi care sa justifice o alta solutie, aceasta decizie se impune, in temeiul art. 145 alin. (2) din Constitutie, si in ce priveste exceptia de fata.
    Tinand seama si de prevederile art. 128 din Constitutie, potrivit carora calea de atac se exercita in conditiile legii, rezulta ca limitarea la un an a posibilitatii exercitarii recursului, potrivit art. V alin. 6 din Legea nr. 59/1993, nu poate fi considerata ca o ingradire a accesului la justitie, care, asa cum s-a statuat prin Decizia Plenului Curtii Constitutionale nr. 1 din 8 februarie 1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, presupune, in ce priveste caile de atac, dreptul neingradit al partilor de a le utiliza in conditiile instituite de legiuitor.
    Pentru acelasi motiv, nici critica legata de art. 20 din Constitutie nu poate fi retinuta.
    In consecinta, rezulta ca exceptia urmeaza a fi respinsa, in sensul art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, ca vadit nefondata.
    Fata de cele aratate, potrivit art. 144 lit. c) si art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si art. 13 alin. (1) lit. A. c), art. 24 alin. (2) si art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, in unanimitate,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:
    Respinge ca vadit nefondata exceptia de neconstitutionalitate a art. V alin. 6 din Legea nr. 59/1993, ridicata de paratii recurenti Neagu Alexandrina si Sarghiuta Dumitru in Dosarul nr. 529/1995 al Curtii de Apel Bacau - Sectia civila.
    Cu recurs in termen de 10 zile de la comunicare.
    Pronuntata in sedinta din 28 iunie 1995.

                   PRESEDINTE,
               dr. Mihai Constantinescu

                   Magistrat asistent,
                   Gabriela DragomirescuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 68/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 68 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 612 2017
     We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,hsbc bank etc We provide BG, SBLC, LC, LOAN and lots more for client all over the world. Equally,we are ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. We are equally ready to cover some commission to those Brokers and financial consultants/consulting firms. Awaiting a favourable response from you. Best regards DARREN,CRAIG email :darrencraig002@gmail.com skype: darrencraig002@gmail.com Tel contact: +448060938462
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Legea 116 2018
    We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days renewable leased bank instruments. We work directly with issuing bank lease providers, this Instrument can be monetized on your behalf for 100% funding: For further details contact us with the below information. Contact name: Azra Ishaque Email : lintel.financialservicesplc@gmail.com Skype : lintel.financialservicesplc
ANONIM a comentat Hotărârea 2018 2011
    We are direct providers of fresh cut bg, sblc, mtn, bonds and cds which we have specifically for lease. we do not have any broker chain in this offer or get involved in chauffer driven offers. you are at liberty to engage our leased instruments into trade programs as well as in other project(s) such as aviation, agriculture, petroleum, telecommunication, construction of dams, bridges and any other project(s) etc you can use these bank instruments for private placement platforms, commercial loan, business loans, credit lines and much more. For further details contact us with the below information.... Contact : Mr. SIVAJOTHI GNANATHEEVAM Email: leasingmandate@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 665 2008
     When It Comes To Personal Loans * Business Loans etc., Contact Us Today Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) It’s Imperative To Work With The Right Company. We Help You Get The Best Rate For Your Business Loan Regardless Of Your Credit!!! If You Are Looking For A Personal Loans * Business Loans etc., You Have Come To The Right Place. Contact Us Today For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 665 2008
     When It Comes To Personal Loans * Business Loans etc., Contact Us Today Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) It’s Imperative To Work With The Right Company. We Help You Get The Best Rate For Your Business Loan Regardless Of Your Credit!!! If You Are Looking For A Personal Loans * Business Loans etc., You Have Come To The Right Place. Contact Us Today For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 362 2016
    When It Comes To Personal Loans * Business Loans etc., Contact Us Today Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) It’s Imperative To Work With The Right Company. We Help You Get The Best Rate For Your Business Loan Regardless Of Your Credit!!! If You Are Looking For A Personal Loans * Business Loans etc., You Have Come To The Right Place. Contact Us Today For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
    XMAS LOAN OFFER !!! APPLY NOW Do you need financial assistance of any kind? We give out loans at 3% A.P.I. rate! Personal Loans? Business Loans? Student loan? Mortgage loans? Agricultural and project funding? Email: libertyprivatefunding@gmail.com APPLY FOR A FAST LOAN TODAY
ANONIM a comentat Decretul 362 2016
     We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Bună ziua, aveți un credit rău? Ai nevoie de bani pentru vacanta ta de Craciun? Aveți nevoie de bani pentru a plăti facturile? Este necesar să începeți o afacere nouă? Aveți un proiect neterminat din cauza finanțării insuficiente? Aveți nevoie de bani pentru a investi în orice specialitate care vă va fi de folos? Și nu știi ce să faci. Oferim următoarele împrumuturi: împrumuturi personale, credite pentru afaceri, împrumuturi combinate, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare și multe altele. Vă salutăm pentru o oportunitate de a obține toate tipurile de împrumuturi la o rată foarte accesibilă de 2%. Pentru informații, contactați-ne acum folosind informațiile de mai jos .. Numele companiei: UPSTOX FUNDING Companie de e-mail: upstoxfunding@yahoo.com Text / Apel: (302) 273-5794. Via / WhatsApp: +1 {785} 337-5044
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu