Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 68*) din 28 iunie 1995

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 8 din 17 ianuarie 1996


SmartCity3


    *) A se vedea si Decizia Curtii Constitutionale nr. 122 din 28 noiembrie 1995, publicata la pag. 7.


    Mihai Constantinescu         - presedinte
    Viorel Mihai Ciobanu         - judecator
    Antonie Iorgovan             - judecator
    Gabriela Dragomirescu        - magistrat-asistent

    Completul de judecata, convocat potrivit art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 24 mai 1995 a Curtii de Apel Bacau - Sectia civila, pronuntata in Dosarul nr. 529/1995, Curtea Constitutionala a fost sesizata cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. V alin. 6 din Legea nr. 59/1993, ridicata de paratii recurenti Neagu Alexandrina si Sarghiuta Dumitru.
    In motivarea exceptiei se sustine, in esenta, ca in actuala redactare dispozitiile art. V alin. 6 din Legea nr. 59/1993 contravin prevederilor art. 20 si ale art. 21 din Constitutie. In acest sens se arata ca, potrivit art. 21 din Constitutie, nici o lege nu poate ingradi accesul liber la justitie, asa incat accesul la calea de atac a recursului impotriva hotararilor definitive nu poate fi limitat la hotararile pronuntate doar cu un an inainte de reforma justitiei.
    Curtea de Apel Bacau - Sectia civila, exprimandu-si opinia, apreciaza ca dispozitiile art. V alin. 6 din Legea nr. 59/1993 sunt constitutionale, neputand fi interpretate ca o limitare a dreptului persoanelor de a se adresa justitiei.

    CURTEA,
analizand actele dosarului, raportul intocmit de judecatorul raportor si prevederile art. V alin. 6 din Legea nr. 59/1993, raportate la dispozitiile art. 20 si ale art. 21 din Constitutie, retine urmatoarele:
    Curtea este competenta sa se pronunte asupra exceptiei de neconstitutionalitate care a fost invocata, cu respectarea prevederilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 3 alin. (2) din Legea nr. 47/1992.
    Potrivit art. V alin. 6 din Legea nr. 59/1993, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 65/1993, ce face obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, hotararile ramase definitive in perioada 30 iunie 1992-30 iunie 1993, precum si in perioada de la 1 iulie 1993 pana la 26 iulie 1993, pot fi atacate cu recurs in termen de 60 de zile.
    Desi exceptia este intemeiata pe sustinerea ca art. V alin. 6 din Legea nr. 59/1993 ar fi in contradictie cu prevederile constitutionale ale art. 20 - prioritatea fata de legile interne a tratatelor internationale privind drepturile omului - si ale art. 21 - accesul liber la justitie -, din motivarea exceptiei rezulta ca, in realitate, dispozitiile legale atacate se considera ca sunt neconstitutionale, intrucat au caracter retroactiv.
    Cu privire la constitutionalitatea art. V alin. 6 din Legea nr. 59/1993, astfel cum a fost completat prin Legea nr. 65/1993, Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 131 din 23 noiembrie 1994, definitiva prin nerecurare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 34 din 15 februarie 1995. Prin aceasta decizie s-a constatat ca prevederile legale sus-mentionate sunt neconstitutionale, in masura in care se aplica hotararilor definitive pronuntate anterior datei de 26 iulie 1992. In considerentele deciziei s-a retinut, in esenta, ca la data intrarii in vigoare a Legii nr. 59/1993 - 26 iulie 1993 - existau doua categorii de hotarari definitive ale instantelor judecatoresti: anterioare datei de 26 iulie 1992, care nu mai puteau fi atacate nici pe calea recursului extraordinar, si posterioare acestei date si pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 59/1993, impotriva carora se putea exercita recursul extraordinar. Dispozitiile art. V alin. 6 din Legea nr. 59/1993, raportate la prima categorie de hotarari mentionate, au un vadit caracter retroactiv, deoarece hotarari care nu mai puteau fi desfiintate pe calea recursului extraordinar, existent la data pronuntarii acestora, erau supuse unei cai noi de atac, inexistenta la data pronuntarii lor. Cat priveste cea de-a doua categorie - hotarari definitive pronuntate ulterior datei de 26 iulie 1992, care puteau fi atacate cu recurs extraordinar - dispozitiile art. V alin. 6 din Legea nr. 59/1993 creeaza un regim mai favorabil prin exercitarea recursului direct de catre partile interesate. Caracterul retroactiv ar fi rezultat din privarea partilor de posibilitatile oferite de recursul extraordinar. Dar inlaturarea recursului extraordinar ce se putea exercita la data pronuntarii hotararii, care constituie un aspect al retroactivitatii, este anihilata in cazul acestor hotarari prin posibilitatea exercitarii recursului direct de catre parti.
    Deoarece de la data pronuntarii deciziei pana in prezent nu au intervenit elemente noi care sa justifice o alta solutie, aceasta decizie se impune, in temeiul art. 145 alin. (2) din Constitutie, si in ce priveste exceptia de fata.
    Tinand seama si de prevederile art. 128 din Constitutie, potrivit carora calea de atac se exercita in conditiile legii, rezulta ca limitarea la un an a posibilitatii exercitarii recursului, potrivit art. V alin. 6 din Legea nr. 59/1993, nu poate fi considerata ca o ingradire a accesului la justitie, care, asa cum s-a statuat prin Decizia Plenului Curtii Constitutionale nr. 1 din 8 februarie 1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, presupune, in ce priveste caile de atac, dreptul neingradit al partilor de a le utiliza in conditiile instituite de legiuitor.
    Pentru acelasi motiv, nici critica legata de art. 20 din Constitutie nu poate fi retinuta.
    In consecinta, rezulta ca exceptia urmeaza a fi respinsa, in sensul art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, ca vadit nefondata.
    Fata de cele aratate, potrivit art. 144 lit. c) si art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si art. 13 alin. (1) lit. A. c), art. 24 alin. (2) si art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, in unanimitate,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:
    Respinge ca vadit nefondata exceptia de neconstitutionalitate a art. V alin. 6 din Legea nr. 59/1993, ridicata de paratii recurenti Neagu Alexandrina si Sarghiuta Dumitru in Dosarul nr. 529/1995 al Curtii de Apel Bacau - Sectia civila.
    Cu recurs in termen de 10 zile de la comunicare.
    Pronuntata in sedinta din 28 iunie 1995.

                   PRESEDINTE,
               dr. Mihai Constantinescu

                   Magistrat asistent,
                   Gabriela DragomirescuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 68/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 68 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Hi, i just want to share my experience with everyone. I have being hearing about this blank ATM card for a while and i never really paid any interest to it because of my doubts. Until one day i discovered a hacking guy called (OSCAR WHITE). he is really good at what he is doing. Back to the point, I inquired about The Blank ATM Card. If it works or even Exist.He told me Yes and that its a card programmed for random money withdraws without being noticed and can also be used for free online purchases of any kind. This was shocking and i still had my doubts. Then i gave it a try and asked for the card and agreed to their terms and conditions. Hoping and praying it was not a scam. One week later i received my card and tried with the closest ATM machine close to me, It worked like magic. I was able to withdraw up to $4500. This was unbelievable and the happiest day of my life. So far i have being able to withdraw up to $28000 without any stress of being caught. I don't know why i am posting this here, i just felt this might help those of us in need of financial stability. blank Atm has really change my life. If you want to contact him, Here is the email address oscarwhitehackersworld@gmail.com or whats-app +1(323)-362-2310 And I believe he will also Change your Life....
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Legea 174 2016
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Registered No: 04374045
ANONIM a comentat Legea 159 2017
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu