Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 68*) din 28 iunie 1995

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 8 din 17 ianuarie 1996


SmartCity3


    *) A se vedea si Decizia Curtii Constitutionale nr. 122 din 28 noiembrie 1995, publicata la pag. 7.


    Mihai Constantinescu         - presedinte
    Viorel Mihai Ciobanu         - judecator
    Antonie Iorgovan             - judecator
    Gabriela Dragomirescu        - magistrat-asistent

    Completul de judecata, convocat potrivit art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 24 mai 1995 a Curtii de Apel Bacau - Sectia civila, pronuntata in Dosarul nr. 529/1995, Curtea Constitutionala a fost sesizata cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. V alin. 6 din Legea nr. 59/1993, ridicata de paratii recurenti Neagu Alexandrina si Sarghiuta Dumitru.
    In motivarea exceptiei se sustine, in esenta, ca in actuala redactare dispozitiile art. V alin. 6 din Legea nr. 59/1993 contravin prevederilor art. 20 si ale art. 21 din Constitutie. In acest sens se arata ca, potrivit art. 21 din Constitutie, nici o lege nu poate ingradi accesul liber la justitie, asa incat accesul la calea de atac a recursului impotriva hotararilor definitive nu poate fi limitat la hotararile pronuntate doar cu un an inainte de reforma justitiei.
    Curtea de Apel Bacau - Sectia civila, exprimandu-si opinia, apreciaza ca dispozitiile art. V alin. 6 din Legea nr. 59/1993 sunt constitutionale, neputand fi interpretate ca o limitare a dreptului persoanelor de a se adresa justitiei.

    CURTEA,
analizand actele dosarului, raportul intocmit de judecatorul raportor si prevederile art. V alin. 6 din Legea nr. 59/1993, raportate la dispozitiile art. 20 si ale art. 21 din Constitutie, retine urmatoarele:
    Curtea este competenta sa se pronunte asupra exceptiei de neconstitutionalitate care a fost invocata, cu respectarea prevederilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 3 alin. (2) din Legea nr. 47/1992.
    Potrivit art. V alin. 6 din Legea nr. 59/1993, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 65/1993, ce face obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, hotararile ramase definitive in perioada 30 iunie 1992-30 iunie 1993, precum si in perioada de la 1 iulie 1993 pana la 26 iulie 1993, pot fi atacate cu recurs in termen de 60 de zile.
    Desi exceptia este intemeiata pe sustinerea ca art. V alin. 6 din Legea nr. 59/1993 ar fi in contradictie cu prevederile constitutionale ale art. 20 - prioritatea fata de legile interne a tratatelor internationale privind drepturile omului - si ale art. 21 - accesul liber la justitie -, din motivarea exceptiei rezulta ca, in realitate, dispozitiile legale atacate se considera ca sunt neconstitutionale, intrucat au caracter retroactiv.
    Cu privire la constitutionalitatea art. V alin. 6 din Legea nr. 59/1993, astfel cum a fost completat prin Legea nr. 65/1993, Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 131 din 23 noiembrie 1994, definitiva prin nerecurare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 34 din 15 februarie 1995. Prin aceasta decizie s-a constatat ca prevederile legale sus-mentionate sunt neconstitutionale, in masura in care se aplica hotararilor definitive pronuntate anterior datei de 26 iulie 1992. In considerentele deciziei s-a retinut, in esenta, ca la data intrarii in vigoare a Legii nr. 59/1993 - 26 iulie 1993 - existau doua categorii de hotarari definitive ale instantelor judecatoresti: anterioare datei de 26 iulie 1992, care nu mai puteau fi atacate nici pe calea recursului extraordinar, si posterioare acestei date si pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 59/1993, impotriva carora se putea exercita recursul extraordinar. Dispozitiile art. V alin. 6 din Legea nr. 59/1993, raportate la prima categorie de hotarari mentionate, au un vadit caracter retroactiv, deoarece hotarari care nu mai puteau fi desfiintate pe calea recursului extraordinar, existent la data pronuntarii acestora, erau supuse unei cai noi de atac, inexistenta la data pronuntarii lor. Cat priveste cea de-a doua categorie - hotarari definitive pronuntate ulterior datei de 26 iulie 1992, care puteau fi atacate cu recurs extraordinar - dispozitiile art. V alin. 6 din Legea nr. 59/1993 creeaza un regim mai favorabil prin exercitarea recursului direct de catre partile interesate. Caracterul retroactiv ar fi rezultat din privarea partilor de posibilitatile oferite de recursul extraordinar. Dar inlaturarea recursului extraordinar ce se putea exercita la data pronuntarii hotararii, care constituie un aspect al retroactivitatii, este anihilata in cazul acestor hotarari prin posibilitatea exercitarii recursului direct de catre parti.
    Deoarece de la data pronuntarii deciziei pana in prezent nu au intervenit elemente noi care sa justifice o alta solutie, aceasta decizie se impune, in temeiul art. 145 alin. (2) din Constitutie, si in ce priveste exceptia de fata.
    Tinand seama si de prevederile art. 128 din Constitutie, potrivit carora calea de atac se exercita in conditiile legii, rezulta ca limitarea la un an a posibilitatii exercitarii recursului, potrivit art. V alin. 6 din Legea nr. 59/1993, nu poate fi considerata ca o ingradire a accesului la justitie, care, asa cum s-a statuat prin Decizia Plenului Curtii Constitutionale nr. 1 din 8 februarie 1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, presupune, in ce priveste caile de atac, dreptul neingradit al partilor de a le utiliza in conditiile instituite de legiuitor.
    Pentru acelasi motiv, nici critica legata de art. 20 din Constitutie nu poate fi retinuta.
    In consecinta, rezulta ca exceptia urmeaza a fi respinsa, in sensul art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, ca vadit nefondata.
    Fata de cele aratate, potrivit art. 144 lit. c) si art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si art. 13 alin. (1) lit. A. c), art. 24 alin. (2) si art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, in unanimitate,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:
    Respinge ca vadit nefondata exceptia de neconstitutionalitate a art. V alin. 6 din Legea nr. 59/1993, ridicata de paratii recurenti Neagu Alexandrina si Sarghiuta Dumitru in Dosarul nr. 529/1995 al Curtii de Apel Bacau - Sectia civila.
    Cu recurs in termen de 10 zile de la comunicare.
    Pronuntata in sedinta din 28 iunie 1995.

                   PRESEDINTE,
               dr. Mihai Constantinescu

                   Magistrat asistent,
                   Gabriela DragomirescuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 68/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 68 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu