Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 60 din  1 februarie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase in Romania

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 239 din 22 martie 2005


SmartCity3


    Ioan Vida               - presedinte
    Nicolae Cochinescu      - judecator
    Constantin Doldur       - judecator
    Acsinte Gaspar          - judecator
    Kozsokar Gabor          - judecator
    Petre Ninosu            - judecator
    Ion Predescu            - judecator
    Serban Viorel Stanoiu   - judecator
    Ion Tiuca               - procuror
    Cristina Catalina Turcu - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34^1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase in Romania, exceptie ridicata de Irina Szacsko si Florin Bogdan Ghitescu in Dosarul nr. 44/2004 al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.
    Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din 25 ianuarie 2005 si au fost consemnate in incheierea de la acea data, cand Curtea, avand nevoie de timp pentru a delibera, a dispus amanarea pronuntarii la data de 1 februarie 2005.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
    Prin Incheierea din 2 septembrie 2004, pronuntata in Dosarul nr. 44/2004, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34^1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase in Romania, cu modificarile si completarile aduse prin Legea nr. 261/2002 si Legea nr. 362/2003. Exceptia a fost ridicata de Irina Szacsko si Florin Bogdan Ghitescu intr-o cauza avand ca obiect restituirea unor monede din aur.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul sustine ca prevederile legale criticate incalca dispozitiile art. 16 din Constitutie privitoare la egalitatea in drepturi, intrucat creeaza o inegalitate intre cetatenii care au predat obiectele din metal pretios Bancii Nationale, respectand legile in vigoare la momentul predarii, si cetatenii ale caror obiecte de aceeasi natura au fost preluate abuziv, tocmai datorita faptului ca incalcasera legile respective. Discriminarea consta in faptul ca prima categorie de cetateni nu mai poate solicita restituirea acestora, fiind sanctionati de textul de lege criticat, pe cand cea de-a doua categorie de cetateni pot obtine restituirea obiectelor din metal pretios pe care au refuzat sa le predea.
    Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti opineaza in sensul ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, deoarece "notiunea de preluare abuziva nu exclude de sub incidenta sa" persoanele care au predat obiectele din metale pretioase Bancii Nationale.
    Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, cu urmatoarea motivare:
    Textul de lege supus controlului de constitutionalitate este cuprins in art. 26 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 77 din 29 ianuarie 2004. Acesta nu aduce atingere art. 16 din Constitutie, intrucat persoanele ale caror obiecte din metale pretioase au fost preluate abuziv nu se afla in aceeasi situatie cu persoanele care isi indeplineau obligatiile de predare a metalelor pretioase si beneficiau, in temeiul art. 59 alin. (1) din Decretul nr. 244/1978, de contravaloarea in lei a acestora.
    De asemenea, "nu sunt afectate criteriile nediscriminarii" consacrate de art. 4 alin. (2) din Legea fundamentala, in acest sens statuand si Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 157 din 30 martie 2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 412 din 10 mai 2004.
    Avocatul Poporului apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, cu urmatoarea motivare:
    Textul de lege criticat nu instituie nici o conditie sau element de natura sa determine aplicarea unui tratament juridic diferit persoanelor aflate in ipoteza normei atacate. Asa cum a statuat Curtea Constitutionala in jurisprudenta sa, in acord cu practica Curtii Europene a Drepturilor Omului, "principiul egalitatii intre cetateni este infrant doar atunci cand unor situatii de fapt identice le corespund tratamente juridice diferite, fara sa existe o motivare obiectiva sau rezonabila".
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 34^1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase in Romania, introdus prin pct. 31 al articolului unic din Legea nr. 261/2002. Prin pct. 17 al articolului unic din Legea nr. 362/2003 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2003 pentru perfectionarea cadrului legislativ privind regimul metalelor pretioase in Romania, art. 34^1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 a fost modificat, fara a se schimba insa esenta reglementarii juridice. Totodata, in temeiul art. III din Ordonanta Guvernului nr. 24/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 362/2003, ordonanta criticata a fost republicata sub un alt titlu, dandu-se textelor o noua numerotare, art. 34^1 alin. (1) devenind in acest fel art. 26 alin. (1).
    Ulterior sesizarii Curtii Constitutionale, art. 26 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 a fost modificat si completat prin art. I pct. 1 din Legea nr. 591/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.224 din 20 decembrie 2004, avand urmatorul cuprins: "Persoanele fizice si juridice ale caror obiecte din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase de natura celor prevazute la art. 4 au fost preluate abuziv pot solicita restituirea acestora judecatoriei in raza careia domiciliaza sau isi au sediul, pana la data de 31 decembrie 2006."
    Avand in vedere ca textul de lege, in actuala redactare, a mentinut solutia legislativa de principiu cuprinsa in art. 26 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, Curtea Constitutionala urmeaza a se pronunta asupra art. 26 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, asa cum a fost modificat si completat prin art. I pct. 1 din Legea nr. 591/2004.
    Aceste dispozitii sunt considerate de autorul exceptiei ca fiind neconstitutionale in raport cu prevederile art. 16 din Constitutie privitoare la egalitatea in drepturi.
    Examinand exceptia, Curtea Constitutionala constata ca asupra constitutionalitatii dispozitiilor art. 26 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase in Romania, raportate la prevederile art. 16 din Constitutie, s-a pronuntat prin Decizia nr. 374 din 28 septembrie 2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 986 din 27 octombrie 2004, respingand exceptia de neconstitutionalitate cu urmatoarea motivare: "[...] exceptia de neconstitutionalitate referitoare la dispozitiile art. 26 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase in Romania este neintemeiata, deoarece textele normative criticate nu aduc atingere principiului fundamental al egalitatii cetatenilor in drepturi, consacrat in art. 16 alin. (1) din Constitutie, republicata.
    Astfel cum s-a statuat constant in jurisprudenta Curtii Constitutionale si in acord cu practica Curtii Europene a Drepturilor Omului, principiul egalitatii intre cetateni este infrant atunci cand unor situatii de fapt identice le corespund tratamente juridice diferite, fara se existe o motivare obiectiva si rezonabila. Or, textul de lege criticat nu instituie nici o conditie sau element care sa determine aplicarea unui tratament juridic diferit persoanelor aflate in aceeasi situatie juridica, respectiv in ipoteza normei atacate."
    Intrucat nu au intervenit elemente noi care sa determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutia si considerentele cuprinse in decizia mentionata isi mentin valabilitatea si in cauza de fata, asa incat exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, astfel cum au fost modificate si completate prin Legea nr. 591/2004, urmeaza a fi respinsa.

    Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

    CURTEA CONSTITUTIONALA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase in Romania, exceptie ridicata de Irina Szacsko si Florin Bogdan Ghitescu in Dosarul nr. 44/2004 al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.
    Definitiva si general obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 1 februarie 2005.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. IOAN VIDA

                              Magistrat asistent,
                              Cristina Catalina TurcuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 60/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 60 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 60/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu