Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.463 din 01.07.2021

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii" din cuprinsul art. 1691 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată acesteia prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, precum şi a prevederilor art. 1692 din Legea nr. 263/2010
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1022 din 26 octombrie 2021SmartCity1

Valer Dorneanu - preşedinte
Cristian Deliorga - judecător
Marian Enache - judecător
Daniel Marius Morar - judecător
Mona-Maria Pivniceru - judecător
Gheorghe Stan - judecător
Livia Doina Stanciu - judecător
Elena-Simina Tănăsescu - judecător
Varga Attila - judecător
Cosmin-Marian Văduva - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1691 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepţie ridicată de Vasile Eugen Fusar în Dosarul nr. 1.133/100/2018 al Curţii de Apel Cluj - Secţia a IV-a pentru litigii de muncă şi asigurări sociale şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 902D/2019.2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.3. Preşedintele Curţii dispune să se facă apelul şi în dosarele nr. 989D/2019, nr. 995D/2019, nr. 1.017D/2019, nr. 1.018D/2019, nr. 1.472D/2019, nr. 1.473D/2019, nr. 1.564D/2019, nr. 1.883D/2019, nr. 2.001D/2019, nr. 2.002D/2019, nr. 2.005D/2019, nr. 2.006D/2019, nr. 2.294D/2019, nr. 2.466D/2019, nr. 2.672D/2019, nr. 2.716D/2019, nr. 2.786D/2019, nr. 2.788D/2019, nr. 2.794D/2019 şi nr. 2.844D/2019, având ca obiect excepţii asemănătoare cu cea din Dosarul nr. 902D/2019, ridicate de Ion Buzilă, Valeriu Leonte, Ion Ilie, Gheorghe Robaniuc, Benone Grigorescu şi Sorel Strugariu în dosarele nr. 2.824/86/2018, nr. 3.015/86/2018, nr. 2.942/86/2018, nr. 2.941/86/2018, nr. 3.217/86/2018 şi nr. 3.898/86/2018 ale Curţii de Apel Suceava - Secţia I civilă, de Nicolae Mihali şi Grigore Cel Mic în dosarele nr. 5.742/95/2017 şi nr. 1.988/104/2018 ale Curţii de Apel Craiova - Secţia I civilă, de Marin Calotă, Vasile Nita, Constantin Strinu, Dănuţ Mugurel Hrincescu, Nicuşor Lazăr, Ion Venter şi Ion Pavelonesc în dosarele nr. 1.188/97/2018, nr. 2.933/97/2018, nr. 277/97/2018, nr. 267/98/2018, nr. 274/97/2018, nr. 88/97/2018 şi nr. 2.932/97/2018 ale Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia I civilă, de Gavrilă Şoim şi Ioana-Georgeta Ghioca în dosarele nr. 3.046/62/2018 şi nr. 3.778/62/2018 ale Tribunalului Braşov - Secţia I civilă şi de Emil Schmidt, Beniamin-Ionel Tămăşan şi Ştefan Patrichi în dosarele nr. 1.368/97/2018, nr. 3.409/97/2018 şi nr. 541/97/2019 ale Tribunalului Hunedoara - Secţia I civilă.4. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.5. Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu această măsură.6. Curtea, având în vedere obiectul excepţiei de neconstituţionalitate ridicate în dosarele sus-menţionate, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 989D/2019, nr. 995D/2019, nr. 1.017D/2019, nr. 1.018D/2019, nr. 1.472D/2019, nr. 1.473D/2019, nr. 1.564D/2019, nr. 1.883D/2019, nr. 2.001D/2019, nr. 2.002D/2019, nr. 2.005D/2019, nr. 2.006D/2019, nr. 2.294D/2019, nr. 2.466D/2019, nr. 2.672D/2019, nr. 2.716D/2019, nr. 2.786D/2019, nr. 2.788D/2019, nr. 2.794D/2019 şi nr. 2.844D/2019 la Dosarul nr. 902D/2019, care a fost primul înregistrat.7. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care arată că jurisdicţia constituţională a analizat textele invocate de către autorii excepţiei şi solicită menţinerea jurisprudenţei relevante, nefiind motive pentru modificarea acesteia.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:8. Prin Încheierea din 27 martie 2019, pronunţată în Dosarul nr. 1.133/100/2018, Curtea de Apel Cluj - Secţia a IV-a pentru litigii de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1691 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Excepţia a fost ridicată de Vasile Eugen Fusar şi constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 902D/2019.9. Prin încheierile din 10 aprilie 2019, 9 aprilie 2019, 16 mai 2019 şi 23 mai 2019, pronunţate în dosarele nr. 2.824/86/2018, nr. 3.015/86/2018, nr. 2.942/86/2018, nr. 2.941/86/2018, nr. 3.217/86/2018 şi nr. 3.898/86/2018, Curtea de Apel Suceava - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1691 alin. (3) din Legea nr. 263/2010, astfel cum a fost interpretat prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Excepţiile au fost ridicate de Ion Buzilă, Valeriu Leonte, Ion Ilie, Gheorghe Robaniuc, Benone Grigorescu şi Sorel Strugariu şi constituie obiectul dosarelor Curţii Constituţionale nr. 989D/2019, nr. 1.017D/2019, nr. 1.018D/2019, nr. 1.472D/2019, nr. 1.473D/2019 şi nr. 1.564D/2019.10. Prin încheierile din 4 aprilie 2019 şi din 3 octombrie 2019, pronunţate în dosarele nr. 5.742/95/2017 şi nr. 1.988/104/2018, Curtea de Apel Craiova - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1691 alin. (3) teza finală din Legea nr. 263/2010. Excepţiile au fost ridicate de Nicolae Mihali şi Grigore Cel Mic şi constituie obiectul dosarelor Curţii Constituţionale nr. 995D/2019 şi nr. 2.716D/2019.11. Prin încheierile din 11 iunie 2019 şi din 12 septembrie 2019, pronunţate în Dosarul nr. 1.188/97/2018 şi nr. 2.933/97/2018, Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1691 alin. (3) din Legea nr. 263/2010, precum şi ale art. 1692 din Legea nr. 263/2010. Excepţiile au fost ridicate de Marin Calotă şi Vasile Nita şi constituie obiectul dosarelor Curţii Constituţionale nr. 1.883D/2019 şi nr. 2.466D/2019.12. Prin încheierile din 19 iunie 2019, pronunţate în dosarele nr. 277/97/2018, nr. 267/98/2018, nr. 274/97/2018 şi nr. 88/97/2018, Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1691 din Legea nr. 263/2010, în interpretarea dată prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, precum şi ale art. 1692 din Legea nr. 263/2010. Excepţiile au fost ridicate de Constantin Strinu, Dănuţ Mugurel Hrincescu, Nicuşor Lazăr şi Ion Venter şi constituie obiectul dosarelor Curţii Constituţionale nr. 2.001D/2019, nr. 2.002D/2019, nr. 2.005D/2019 şi nr. 2.006D/2019.13. Prin sentinţele civile nr. 354/MAS din 19 aprilie 2019 şi nr. 598/MAS din 10 iulie 2019, pronunţate în dosarele nr. 3.046/62/2018 şi nr. 3.778/62/2018, Tribunalul Braşov - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1691 alin. (3) ultima teză din Legea nr. 263/2010 cu referire la sintagma „în determinarea punctajului mediu anual utilizându-se stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii" şi, respectiv, a dispoziţiilor art. 1691 alin. (3) ultima teză din aceeaşi lege. Excepţia a fost ridicată de Gavrilă Şoim şi Ioana-Georgeta Ghioca şi constituie obiectul dosarelor Curţii Constituţionale nr. 2.294D/2019 şi nr. 2.844D/2019.14. Prin Încheierea din 26 septembrie 2019, pronunţată în Dosarul nr. 2.932/97/2018, Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1691 alin. (3) din Legea nr. 263/2010, precum şi ale art. 1692 din Legea nr. 263/2010. Excepţia a fost ridicată de Ion Pavelonesc şi constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.672D/2019.15. Prin încheierile din 24 septembrie 2019, pronunţate în dosarele nr. 1.368/97/2018, nr. 3.409/97/2018 şi nr. 541/97/2019, Tribunalul Hunedoara - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1691 alin. (3) din Legea nr. 263/2010. Excepţiile au fost ridicate de Emil Schmidt, Beniamin-Ionel Tămăşan şi Ştefan Patrichi şi constituie obiectul dosarelor Curţii Constituţionale nr. 2.786D/2019, nr. 2.788D/2019 şi nr. 2.794D/2019.SmartCity5

COMENTARII la Decizia 463/2021

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 463 din 2021
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 463/2021
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu