Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.463 din 17.09.2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 704 din 25 septembrie 2014SmartCity1


Augustin Zegrean - preşedinte
Valer Dorneanu - judecător
Toni Greblă - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Mircea Ştefan Minea - judecător
Daniel Marius Morar - judecător
Mona-Maria Pivniceru - judecător
Puskás Valentin Zoltán - judecător
Tudorel Toader - judecător
Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Cu participarea în şedinţa publică din 16 septembrie 2014 a reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, excepţie ridicată de Simeon Iov în Dosarul nr. 673/108/2014, de Valeriu Felnecan în Dosarul nr. 675/108/2014, de Lia Oniga în Dosarul nr. 677/108/2014, de Aurel Bozgan în Dosarul nr. 681/108/2014, de Iuliana Kovacs în Dosarul nr. 679/108/2014, de Rusalin Opruţ în Dosarul nr. 680/108/2014, de Aristofan Teodorescu în Dosarul nr. 674/108/2014, de Doina Lucia Teodorescu în Dosarul nr. 676/108/2014, de Marioara Gozman în Dosarul nr. 781/108/2014 şi de Savu Dumitru Sărăndan în Dosarul nr. 1.284/108/2014, toate ale Tribunalului Arad - Secţia civilă, de Petru Ioan Crişan în Dosarul nr. 1.285/108/2014 al Tribunalului Arad - Secţia a II-a civilă şi de Ştefan Pavel Anghelina în Dosarul nr. 1.748/108/2014 al Tribunalului Arad - Secţia civilă, care formează obiectul dosarelor Curţii Constituţionale nr. 251D/2014, nr. 252D/2014, nr. 267D/2014, nr. 268D/2014, nr. 288D/2014, nr. 289D/2014, nr. 328D/2014, nr. 329D/2014, nr. 332D/2014, nr. 432D/2014, nr. 439D/2014, respectiv nr. 476D/2014.2. Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 16 septembrie 2014, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când Curtea a conexat dosarele şi a dispus, în temeiul dispoziţiilor art. 57 şi art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, amânarea pronunţării pentru data de 17 septembrie 2014.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:3. Prin încheierile din 24, 25 şi 26 martie 2014 şi 9 aprilie 2014, pronunţate în dosarele nr. 673/108/2014, nr. 675/108/2014, nr. 677/108/2014, nr. 681/108/2014, nr. 679/108/2014, nr. 680/108/2014 şi nr. 781/108/2014, Tribunalul Arad - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de reclamanţii Iov Simeon, Valeriu Felnecan, Lia Oniga, Aurel Bozgan, Iuliana Kovacs, Rusalin Opruţ şi Marioara Gozman în cadrul unor litigii având ca obiect soluţionarea cererilor de recalculare a pensiilor.4. Prin Sentinţa civilă nr. 876 din 27 martie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 674/108/2014, prin Sentinţa civilă nr. 924 din 3 aprilie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 676/108/2014, prin Sentinţa civilă nr. 947 din 10 aprilie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 1.284/108/2014 şi prin Sentinţa civilă nr. 988 din 24 aprilie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 1.748/108/2014, Tribunalul Arad - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de reclamanţii Aristofan Teodorescu, Doina Lucia Teodorescu, Savu Dumitru Sărăndan şi de Ştefan Pavel Anghelina în cadrul unor litigii având ca obiect soluţionarea cererilor de recalculare a pensiilor.5. Prin Încheierea din 22 aprilie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 1.285/108/2014, Tribunalul Arad - Secţia a II-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de reclamantul Petru Ioan Crişan în cadrul unui litigiu având ca obiect soluţionarea cererii de recalculare a pensiei.6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Constituţie şi obstrucţionează accesul liber la justiţie. În acest sens, arată că dispoziţiile criticate modifică retroactiv şi prevederile art. 16 din Legea nr. 283/2011, data de 1 ianuarie 2013 stabilită pentru aplicarea art. 170 din Legea nr. 263/2010 fiind modificată la 7 noiembrie 2013.7. Autorii excepţiei susţin că Guvernul a interpretat greşit sintagma „Definitivă şi general obligatorie“ din cuprinsul Deciziei Curţii Constituţionale nr. 437/2013 şi, de aceea, termenul de 1 ianuarie 2013 a fost modificat la 7 noiembrie 2013, data publicării deciziei Curţii Constituţionale. Or, Curtea Constituţională nu a judecat temeinicia unei cifre - 1,06, 1,12, 1,17 sau oricare altă cifră, ci doar constituţionalitatea textului criticat, şi anume dacă acesta a modificat sau nu în mod retroactiv dispoziţiile art. 170 din Legea nr. 263/2010. Este evident că din punct de vedere constituţional între reglementările art. III alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 (declarate neconstituţionale) şi reglementările art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2013 nu există nicio diferenţă, ambele conţin reglementări retroactive, înlocuind textul art. 170 cu cifre. Prin înlocuirea textului art. 170 cu cifre este obstrucţionat accesul cetăţenilor la justiţie, cifrele („bune sau rele“) neputând fi cenzurate de instanţele judecătoreşti întrucât sunt „legalizate“.8. Tribunalul Arad - Secţia civilă şi Tribunalul Arad - Secţia a II-a civilă opinează în sensul că dispoziţiile criticate nu retroactivează, fiind adoptate în vederea conformării cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 437/2013.9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.10. Avocatul Poporului consideră, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale, acestea fiind adoptate ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 437/2013, în temeiul art. 147 alin. (1) din Constituţie. Astfel, în acord cu art. 147 alin. (4) din Constituţie, potrivit cu care, de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, deciziile Curţii Constituţionale sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor, legiuitorul a statuat ca dată de acordare a drepturilor prevăzute la art. 170 din Legea nr. 263/2010 data de 7 noiembrie 2013, data publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei nr. 437/2013.11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.12. În temeiul art. 76 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, s-au solicitat de la Casa Naţională de Pensii Publice următoarele informaţii: 1. Care este indicele de corecţie calculat şi aplicat în practică, în perioada 23 ianuarie 2013-7 noiembrie 2013, pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011-22 ianuarie 2013 inclusiv; 2. Care este indicele de corecţie calculat şi aplicat în practică, în perioada 7 noiembrie- 31 decembrie 2013, pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 - 22 ianuarie 2013 inclusiv.13. Prin adresa înregistrată la Curtea Constituţională sub nr. 3.094 din 9 iulie 2014, Casa Naţională de Pensii Publice a făcut următoarele precizări:

Formula iniţială de calcul al indicelui de corecţie, prevăzută la art. 170 din Legea nr. 263/2010, nu se putea aplica, întrucât indicatorii prevăzuţi a fi utilizaţi la determinarea indicelui de corecţie nu puteau fi cunoscuţi la începutul anului calendaristic. În vederea determinării indicelui de corecţie, Institutul Naţional de Statistică, în conformitate cu reglementările proprii, nu putea calcula şi comunica câştigul salarial mediu brut realizat pe anul 2012 decât în luna octombrie a anului 2013, „ceea ce făcea imposibilă acordarea indicelui de corecţie de la început de an“. În acest context a fost adoptată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 prin care s-a stabilit utilizarea câştigului salarial mediu brut definitiv, cunoscut în anul precedent celui în care se deschide dreptul la pensie pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

După publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 437 din 29 octombrie 2013, la 7 noiembrie 2013, ţinând cont de prevederile art. 147 din Constituţie, a fost adoptată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2013, potrivit căreia drepturile de pensie rezultate ca urmare a aplicării acestei decizii se cuvin de la data de 7 noiembrie 2013.

În concluzie, indicele de corecţie calculat şi aplicat în practică este următorul: 1. pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2011 inclusiv: 1,06 pentru perioada 1 ianuarie 2013-6 noiembrie 2013 şi 1,12 începând cu 7 noiembrie 2013; 2. pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2012-22 ianuarie 2013 inclusiv: 1,06 pentru perioada 1 ianuarie 2013-6 noiembrie 2013 şi 1,17 începând cu 7 noiembrie 2013.CURTEA, examinând actele de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, precizările Casei Naţionale de Pensii Publice, notele scrise depuse de autorii excepţiei de neconstituţionalitate în dosarele nr. 251D/2014 şi nr. 252D/2014, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele: 14. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate. 15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum este reţinut în actele de sesizare, îl constituie dispoziţiile art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 23 decembrie 2013, dispoziţii care au următorul conţinut: Articolul IVOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2013, aprobată prin Legea nr. 3/2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul III, alineatele (2) şi (3) se abrogă. 2. După articolul III se introduce un nou articol, articolul IV, cu următorul cuprins: „Art. IV. - (1) Pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 - 22 ianuarie 2013 inclusiv, indicele de corecţie care se aplică punctajelor medii anuale determinate conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este: a)1,12 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011 inclusiv; b)1,17 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2012-31 decembrie 2012 inclusiv; c)1,17 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2013-22 ianuarie 2013 inclusiv.(2) În situaţia persoanelor prevăzute la alin. (1), indicele de corecţie se aplică asupra punctajului mediu anual cuvenit sau aflat în plată la data înscrierii iniţiale la pensie.(3) Drepturile de pensie, rezultate în urma aplicării indicilor de corecţie prevăzuţi la alin. (1), se cuvin începând cu data de 7 noiembrie 2013. 16. Având în vedere că dispoziţiile art. IV pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2013 introduc un nou articol, art. IV, în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013, Curtea constată că obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2013, aprobată prin Legea nr. 3/2013, cu modificările şi completările ulterioare. 17. Autorii excepţiei de neconstituţionalitate susţin că dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii şi ale art. 21 privind accesul liber la justiţie. De asemenea, invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 437 din 29 octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 7 noiembrie 2013. 18. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, prin art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, s-a prevăzut ca, pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării în vigoare a acestei legi (1 ianuarie 2011), la punctajul mediu anual să se aplice un indice de corecţie „calculat ca raport între 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat pe anul precedent şi valoarea unui punct de pensie“. Acest indice de corecţie urma să se aplice o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie. 19. Intrarea în vigoare a dispoziţiilor art. 170 din Legea nr. 263/2010 nu a avut loc însă odată cu intrarea în vigoare a celorlalte dispoziţii ale Legii nr. 263/2010, respectiv la data de 1 ianuarie 2011, ci a fost amânată la data de 1 ianuarie 2012 [potrivit art. 193 alin. (2) din Legea nr. 263/2010] şi, ulterior, la data de 1 ianuarie 2013 [potrivit art. II art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 10 septembrie 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 14 decembrie 2011]. Prin urmare, dispoziţiile art. 170 din Legea nr. 263/2010 au intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2013, astfel că, până la această dată, indicele de corecţie reglementat de acest text de lege nu a putut fi aplicat pensiilor obţinute de la intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010. 20. Începând cu 1 ianuarie 2013 art. 170 din Legea nr. 263/2010 a început să producă efecte, astfel că pensionarii al căror drept la pensie s-a deschis după 1 ianuarie 2011 au dobândit dreptul de a li se recalcula din oficiu pensia cu luarea în calcul a indicelui de corecţie. 21. La data de 23 ianuarie 2013 a intrat însă în vigoare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 care a modificat art. 170 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, prevăzând că indicele de corecţie se calculează „ca raport între 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat şi valoarea unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflaţiei pe anul 2011“. Totodată, s-a modificat şi art. 170 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, având următorul cuprins: „Începând cu anul 2013, câştigul salarial mediu brut realizat, prevăzut la alin. (1), este cel definitiv, cunoscut în anul precedent celui în care se deschide dreptul la pensie pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.“ 22. Prin art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 s-a prevăzut că, „În anul 2013, indicele de corecţie care se aplică punctajului mediu anual determinat conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este 1,06.“ Potrivit alin. (2) şi (3) din acelaşi articol, acest indice urma să se aplice şi punctajelor medii anuale calculate pentru persoanele ale căror drepturi la pensie s-au deschis începând cu luna ianuarie 2011, respectiv după data intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010. În preambulul acestei ordonanţe de urgenţă a Guvernului se precizează că aceasta a fost adoptată „ţinând cont de faptul că indicatorii în raport cu care se majorează anual valoarea punctului de pensie şi se calculează indicele de corecţie, realizaţi pe anul precedent, nu sunt cunoscuţi la începutul anului calendaristic“ şi „în vederea corelării prevederilor Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, cu data la care instituţiile competente fac publice valorile unor indicatori utilizaţi la stabilirea valorii punctului de pensie şi a indicelui de corecţie şi pentru acordarea drepturilor prevăzute de lege“. 23. Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 437 din 29 octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 7 noiembrie 2013, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. III alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 sunt neconstituţionale, întrucât contravin prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea fundamentală. În acest sens, Curtea a statuat că „dispoziţiile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 nu pot fi aplicate decât persoanelor al căror drept la pensie s-a deschis după intrarea în vigoare a acestui act normativ, alin. (1) al acestui articol urmând să îşi producă astfel efectele pentru aceste persoane“, deci pentru persoanele ale căror drepturi la pensie s-au deschis după data de 23 ianuarie 2013. Referitor la persoanele ale căror drepturi la pensie s-au deschis până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013, adică până la 22 ianuarie 2013 inclusiv, Curtea a statuat că „acestea beneficiază de aplicarea indicelui de corecţie reglementat de art. 170 din Legea nr. 263/2010, constatând că, „tot ca efect al legii, casele de pensii ar fi trebuit ca, începând cu data de 1 ianuarie 2013, să procedeze la aplicarea indicelui de corecţie pensiilor obţinute după intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010, cu aplicarea indicelui de corecţie reglementat de art. 170.“ 24. În vederea punerii de acord a dispoziţiilor de lege constatate ca fiind neconstituţionale cu prevederile Constituţiei, Guvernul a prevăzut prin art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2013 completarea cu art. IV în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 - dispoziţii care formează obiect al prezentei excepţii de neconstituţionalitate. În preambulul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2013, se menţionează că aceasta a fost adoptată întrucât, „în vederea conformării cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 437/2013, se impune stabilirea unor indici de corecţie diferiţi“ şi „ţinând cont că scopul acordării indicelui de corecţie este acela de a asigura venituri diferite în funcţie de anul pensionării, utilizând câştigul salarial mediu brut realizat şi valoarea punctului de pensie [...]“. 25. Astfel, prin art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013, completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2013, s-a stabilit că, pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011-22 ianuarie 2013 inclusiv, indicele de corecţie care se aplică punctajelor medii anuale este următorul: 1,12 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011 inclusiv; 1,17 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2012-31 decembrie 2012 inclusiv; 1,17 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2013-22 ianuarie 2013 inclusiv. 26. Aşa cum arată şi Casa Naţională de Pensii Publice prin adresa înaintată la solicitarea Curţii Constituţionale, indicii de corecţie prevăzuţi la art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 reprezintă rezultatul aplicării formulei de calcul prevăzute de art. 170 din Legea nr. 263/2010, cu luarea în calcul a câştigului salarial mediu brut realizat, specific fiecărui an avut în vedere: 2011, 2012 şi 2013. 27. Aşadar, Curtea reţine că dispoziţiile art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013, completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2013, nu reprezintă o modificare retroactivă a art. 170 din Legea nr. 263/2010, aşa cum susţin autorii excepţiei, ci rezultatul aplicării formulei de calcul prevăzute de textul din Legea nr. 263/2010, pentru ipoteza persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011-22 ianuarie 2013 inclusiv, cu luarea în calcul, în mod corespunzător, a câştigului salarial mediu brut realizat în anul precedent celui în care s-a deschis dreptul la pensie. 28. De asemenea, nu poate fi reţinută nici critica de neconstituţionalitate raportată la prevederile art. 21 din Constituţie, care consacră accesul oricărei persoane la justiţie pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor legitime. Curtea reţine că art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 nu îngrădeşte accesul liber la justiţie. 29. Referitor la data de la care se cuvin drepturile de pensie rezultate în urma aplicării indicilor de corecţie prevăzuţi la art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013, Casa Naţională de Pensii Publice, prin adresa înaintată la solicitarea Curţii Constituţionale, precizează că în perioada 1 ianuarie 2013-6 noiembrie 2013 s-a aplicat un indice de corecţie de 1,06 [reglementat de art. III alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013] pentru persoanele ale căror drepturi la pensie s-au deschis în intervalul 1 ianuarie 2011- 22 ianuarie 2013. 30. Curtea constată că, prin Decizia nr. 437 din 29 octombrie 2013, a statuat că persoanele ale căror drepturi la pensie s-au deschis până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013, adică în perioada 1 ianuarie 2011-22 ianuarie 2013, beneficiază de aplicarea indicelui de corecţie reglementat de art. 170 din Legea nr. 263/2010, începând cu data de 1 ianuarie 2013. Cu toate că Decizia Curţii Constituţionale nr. 437 din 29 octombrie 2013 s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, la data de 7 noiembrie 2013, dreptul persoanelor pensionate în perioada 1 ianuarie 2011-22 ianuarie 2013 la indicele de corecţie reglementat de art. 170 din Legea nr. 263/2010 s-a născut la 1 ianuarie 2013, data intrării în vigoare a acestor prevederi. 31. Prin art. IV alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013, completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2013, legiuitorul a stabilit că, pentru persoanele ale căror drepturi la pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011-22 ianuarie 2013, indicele de corecţie rezultat din aplicarea formulei de calcul prevăzute la art. 170 din Legea nr. 263/2010, se cuvine începând cu data de 7 noiembrie 2013, data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziei Curţii Constituţionale. 32. Aşa cum a statuat în mod constant Curtea, începând cu Decizia Plenului nr. 1/1995 privind obligativitatea deciziilor sale pronunţate în cadrul controlului de constituţionalitate, „puterea de lucru judecat ce însoţeşte actele jurisdicţionale, deci şi deciziile Curţii Constituţionale, se ataşează nu numai dispozitivului, ci şi considerentelor pe care se sprijină acesta“. În acelaşi sens sunt Decizia nr. 1.415 din 4 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 23 noiembrie 2009, Decizia nr. 414 din 14 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 4 mai 2010, Decizia nr. 415 din 14 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 5 mai 2010, şi Decizia nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2012. 33. Aşadar, considerentele Deciziei nr. 437 din 29 octombrie 2013 pe care se sprijină soluţia de admitere sunt general obligatorii, astfel încât legiuitorul, prin adoptarea art. IV alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013, completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2013, trebuia să stabilească, pentru persoanele ale căror drepturi la pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011-22 ianuarie 2013, că acestea beneficiază de aplicarea indicelui de corecţie reglementat de art. 170 din Legea nr. 263/2010, începând cu data de 1 ianuarie 2013. 34. Este indubitabil că efectele deciziilor Curţii Constituţionale se produc numai pentru viitor, de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a acestora, aşa cum prevede art. 147 alin. (4) din Constituţie. Aşadar, începând cu data de 7 noiembrie 2013, data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei nr. 437 din 29 octombrie 2013, timp de 45 de zile, dispoziţiile art. III alin. (2) şi (3) au fost suspendate de drept, iar legiuitorul era obligat - potrivit art. 147 alin. (1) din Constituţie - să pună de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. 35. Această obligaţie a fost realizată parţial prin art. IV pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2013 [dispoziţii care au abrogat art. III alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013] şi prin introducerea în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 a art. IV alin. (1) şi (2) care stabilesc - pentru persoanele ale căror drepturi la pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011-22 ianuarie 2013 - indici de corecţie diferenţiaţi, după cum urmează: 1,12 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011 inclusiv; 1,17 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2012-31 decembrie 2012 inclusiv; 1,17 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2013-22 ianuarie 2013 inclusiv. 36. Însă, prin alin. (3) al art. IV al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013, completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2013, s-a prevăzut - ignorându-se considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 437 din 29 octombrie 2013 - că drepturile de pensie rezultate în urma aplicării indicilor de corecţie calculaţi conform prevederilor art. 170 din Legea nr. 263/2010 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011- 22 ianuarie 2013 se cuvin începând cu data de 7 noiembrie 2013. 37. Chiar dacă în motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia nu indică expres textul art. 147 din Constituţie ca fiind încălcat, din susţinerile lor reiese că se critică, în principal, faptul că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2013 nu a pus de acord textul criticat cu dispoziţiile constituţionale. Or, potrivit art. 142 alin. (1) din Legea fundamentală, Curtea Constituţională este garantul supremaţiei Constituţiei, iar, potrivit art. 1 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constituţională este unica autoritate de jurisdicţie constituţională în România. Astfel, Curtea Constituţională este competentă a se pronunţa asupra situaţiei de neconstituţionalitate create prin nerespectarea considerentelor Deciziei nr. 437 din 29 octombrie 2013. 38. Aşa cum s-a reţinut în mod constant în jurisprudenţa Curţii Constituţionale, de exemplu, prin Decizia nr. 1.018 din 19 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 22 iulie 2010, adoptarea de către legiuitor a unor norme contrare celor hotărâte într-o decizie a Curţii Constituţionale, prin care se tinde la păstrarea soluţiilor legislative afectate de vicii de neconstituţionalitate, încalcă Legea fundamentală. Or, într-un stat de drept, astfel cum este proclamată România în art. 1 alin. (3) din Constituţie, autorităţile publice nu se bucură de nicio autonomie în raport cu dreptul, Constituţia stabilind în art. 16 alin. (2) că nimeni nu este mai presus de lege, iar în art. 1 alin. (5) că respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie. 39. Prin urmare, Curtea constată că dispoziţiile art. IV alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013, aprobată prin Legea nr. 3/2013, introduse prin art. IV pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2013, contravin prevederilor art. 147 din Constituţie, întrucât indicii de corecţie rezultaţi din formula de calcul prevăzută de art. 170 din Legea nr. 263/2010, pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011-22 ianuarie 2013, trebuie să se cuvină începând cu 1 ianuarie 2013, aşa cum a constatat Curtea prin Decizia nr. 437 din 29 octombrie 2013, iar nu cu data de 7 noiembrie 2013. 40. În final, Curtea constată că, potrivit art. 147 alin. (1) din Constituţie, efect al prezentei decizii de declarare a neconstituţionalităţii dispoziţiilor art. IV alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 este suspendarea de drept a acestor dispoziţii timp de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei decizii, interval în care Guvernul sau Parlamentul, după caz, are obligaţia constituţională să pună de acord aceste dispoziţii cu prevederile Constituţiei, ţinând cont de considerentele deciziilor Curţii Constituţionale. În ipoteza în care această obligaţie constituţională nu este îndeplinită în termenul de 45 de zile, dispoziţiile art. IV alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 îşi încetează efectele juridice. 41. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi, CURTEA CONSTITUŢIONALĂ În numele legii DECIDE: 1. Admite, în parte, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Simeon Iov în Dosarul nr. 673/108/2014, de Valeriu Felnecan în Dosarul nr. 675/108/2014, de Lia Oniga în Dosarul nr. 677/108/2014, de Aurel Bozgan în Dosarul nr. 681/108/2014, de Iuliana Kovacs în Dosarul nr. 679/108/2014, de Rusalin Opruţ în Dosarul nr. 680/108/2014, de Aristofan Teodorescu în Dosarul nr. 674/108/2014, de Doina Lucia Teodorescu în Dosarul nr. 676/108/2014, de Marioara Gozman în Dosarul nr. 781/108/2014 şi de Savu Dumitru Sărăndan în Dosarul nr. 1.284/108/2014, toate ale Tribunalului Arad - Secţia civilă, de Petru Ioan Crişan în Dosarul nr. 1.285/108/2014 al Tribunalului Arad - Secţia a II-a civilă şi de Ştefan Pavel Anghelina în Dosarul nr. 1.748/108/2014 al Tribunalului Arad - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. IV alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice sunt neconstituţionale. 2. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de aceiaşi autori în aceleaşi dosare şi constată că dispoziţiile art. IV alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice sunt constituţionale în raport cu criticile formulate. Definitivă şi general obligatorie. Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, Tribunalului Arad - Secţia civilă şi Tribunalului Arad - Secţia a II-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 17 septembrie 2014. PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE AUGUSTIN ZEGREAN Magistrat-asistent, Ioana Marilena Chiorean


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 463/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 463 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 463/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu