Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 444 din 26 octombrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 129 alin. (1) si (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 15 din  5 ianuarie 2005


SmartCity3


    Ioan Vida              - presedinte
    Nicolae Cochinescu     - judecator
    Aspazia Cojocaru       - judecator
    Constantin Doldur      - judecator
    Kozsokar Gabor         - judecator
    Acsinte Gaspar         - judecator
    Petre Ninosu           - judecator
    Serban Viorel Stanoiu  - judecator
    Dana Titian            - procuror
    Irina Loredana Lapadat - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 129 alin. (1) si (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, exceptie ridicata de Dumitru Brezoianu in Dosarul nr. 3.242/LM/2004 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de munca si litigii de munca.
    La apelul nominal raspund autorul exceptiei, precum si partea Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucuresti, prin consilier juridic Rodica Burdusel.
    Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine admiterea acesteia astfel cum a fost formulata prin notele scrise depuse la dosar, aratand ca textul de lege criticat incalca egalitatea in drepturi a cetatenilor si dreptul la munca. Se mai sustine ca prin conditionarea exercitarii profesiei de cadru didactic universitar de implinirea unei anumite varste, fara a se tine seama de criteriul competentei profesionale, este incalcat principiul autonomiei universitare, fiind afectat in ultima instanta insusi procesul de invatamant.
    Partea Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucuresti, prin consilier juridic, sustine admiterea exceptiei de neconstitutionalitate. In acest sens se arata ca textul de lege criticat impiedica derularea normala a procesului de invatamant in cadrul institutiilor de invatamant superior, prin obligarea cadrelor didactice sa-si inceteze activitatea profesionala la o anumita varsta. Se mai arata ca Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, utilizand notiunea de "autonomie universitara", are in vedere universitatea ca persoana juridica si nu corpul profesoral care asigura in fapt realizarea puterii universitare si care este singurul in masura sa ia decizii in ceea ce ii priveste pe membrii sai.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca fiind neintemeiata. In acest sens arata ca prevederile legale criticate sunt in conformitate cu dispozitiile constitutional invocate.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 7 iunie 2004, pronuntata in Dosarul nr. 3.242/LM/2004, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de munca si litigii de munca a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 129 alin. (1) si (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, exceptie ridicata de Dumitru Brezoianu.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca dispozitiile legale criticate incalca egalitatea in drepturi a cetatenilor, deoarece creeaza discriminari intre acestia pe criterii profesionale. De asemenea, se arata ca textul de lege criticat incalca si dispozitiile constitutionale cuprinse in art. 41 alin. (1), prin aceea ca ingradeste dreptul la munca al cadrelor universitare, interzicand exercitarea profesiei dupa implinirea unei anumite varste.
    Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de munca si litigii de munca considera exceptia de neconstitutionalitate ca fiind intemeiata. In acest sens se arata ca textul de lege criticat incalca dispozitiile constitutionale cuprinse in art. 16 alin. (1) si in art. 41 alin. (1), fara ca restrictia instituita prin acest text de lege sa se incadreze in nici unul dintre cazurile reglementate expres si limitativ de dispozitiile art. 53 din Constitutie.
    Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. Se arata ca dispozitiile legale criticate nu incalca egalitatea in drepturi a cetatenilor, deoarece principiul egalitatii in drepturi nu presupune si uniformitatea de tratament juridic. Se invoca in acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale. De asemenea, se considera ca dispozitiile legale criticate nu contravin nici dispozitiilor constitutionale cuprinse in art. 41 alin. (1), deoarece libertatea in alegerea profesiei si a meseriei poate fi limitata si de alte criterii legale, justificate constitutional, cum ar fi starea sanatatii, varsta, aptitudinile etc., determinate de specificul profesiei, meseriei ori a locului de munca.
    Avocatul Poporului considera ca textul de lege criticat nu contravine in nici un mod egalitatii in drepturi a cetatenilor, dat fiind faptul ca, prin natura profesiei, cadrele didactice se afla intr-o situatie diferita fata de persoanele angajate in alte sectoare de activitate, ceea ce justifica aplicarea unui tratament juridic diferit. De asemenea, se mai arata ca prin stabilirea unor conditii de varsta pentru exercitarea profesiei de cadru didactic nu sunt ingradite in nici un fel dreptul la munca si nici libertatea de alegere a profesiei sau a locului de munca.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand Incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala constata ca a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie prevederile art. 129 alin. (1) si (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Prevederile legale criticate au urmatorul continut:
    - Art. 129: "(1) Profesorii universitari si conferentiarii universitari cu titlul stiintific de doctor pot ramane in activitate pana la varsta de 65 de ani.
    (2) La implinirea varstei de pensionare, profesorii universitari si conferentiarii universitari cu titlul stiintific de doctor, cu exceptiile prevazute in titlul VIII - Dispozitii tranzitorii si finale, care dovedesc competenta profesionala deosebita, pot fi mentinuti ca titulari in functia didactica, la cerere, cu acordul consiliului facultatii si cu aprobarea anuala a senatului universitar, prin vot nominal deschis, pana la implinirea varstei de 70 de ani."
    In opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, aceste prevederi legale contravin dispozitiilor cuprinse in art. 16 alin. (1) si in art. 41 alin. (1) din Constitutie, prevederi care au urmatorul continut:
    - Art. 16 alin. (1): "(1) Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari."
    - Art. 41 alin. (1): "(1) Dreptul la munca nu poate fi ingradit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupatiei, precum si a locului de munca este libera."
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca prin dispozitiile legale criticate legiuitorul a limitat exercitarea profesiei de cadru didactic universitar pana la implinirea unei anumite varste. Aceasta limitare este justificata insa prin natura specifica a domeniului de activitate in care se aplica, respectiv invatamantul, domeniu de interes public, reglementat prin norme de natura a garanta o buna desfasurare a procesului de invatamant.
    In acest context nu se poate sustine ca dispozitiile legale criticate constituie o imixtiune a legiuitorului in probleme ce tin de autonomia universitara. In cadrul autonomiei universitare, garantata prin dispozitiile art. 32 alin. (6) din Constitutie, revine fiecarei institutii de invatamant superior sarcina de a aprecia cu privire la activitatea desfasurata de fiecare cadru universitar. In acest sens institutiile de invatamant superior au posibilitatea conferita de lege de a continua colaborarea cu profesorii universitari pensionati, care pot ocupa functia de profesor universitar consultant, in conformitate cu art. 64 din Legea nr. 128/1997, respectiv in conditiile existentei avizului consiliului facultatii si cu aprobarea senatului universitar.
    Nu poate fi primita critica autorului exceptiei de neconstitutionalitate privind incalcarea art. 16 alin. (1) referitor la principiul egalitatii in drepturi a cetatenilor, prin discriminarea creata intre cadrele didactice universitare si alte categorii socioprofesionale. In sensul jurisprudentei constante a Curtii Constitutionale principiul egalitatii nu este sinonim cu uniformitatea, astfel incat situatia juridica a anumitor categorii de persoane (in speta profesorii universitari) justifica aplicarea unui regim juridic diferit. Mai mult, criteriul varstei nu se regaseste printre criteriile discriminatorii, prin care se incalca egalitatea intre cetateni, enumerate in dispozitiile art. 4 alin. (2) din Constitutie, acesta avand in speta doar natura unei conditii legale pentru exercitarea unei profesii, aplicabila in mod egal tuturor persoanelor aflate in situatii identice, respectiv acelora care se incadreaza in ipoteza prevazuta de norma juridica.
    Cadrele didactice universitare, a caror activitate profesionala se desfasoara pe baza unui contract individual de munca, se afla intr-o situatie diferita de cea a altor categorii socioprofesionale, invocate de autorul exceptiei, de exemplu cele care exercita anumite atributii legate de o functie publica sau titlu stiintific, cum este cazul parlamentarilor, respectiv academicienilor, astfel incat nici sub acest aspect nu poate fi retinuta incalcarea principiului constitutional al egalitatii in drepturi.
    Autorul exceptiei invoca si incalcarea art. 41 alin. (1) din Constitutie, sub aspectul ingradirii dreptului la munca, prin interzicerea exercitarii profesiei dupa implinirea unei anumite varste.
    Curtea observa ca principiul libertatii alegerii profesiei, statuat prin dispozitiile art. 41 alin. (1) din Constitutie, nu se refera la obligatia statului de a garanta efectiv accesul tuturor cetatenilor la toate profesiile, ci la posibilitatea concreta de alegere pe care o are fiecare cetatean, in conditii identice cu cele ale oricarei alte persoane. Cu alte cuvinte alegerea profesiei este libera din momentul in care conditiile solicitate pentru respectiva profesie sunt indeplinite. In acest sens stabilirea unei conditii de varsta pentru exercitarea profesiei de cadru didactic universitar reprezinta o conditie legala aplicabila tuturor persoanelor aflate in aceeasi situatie, fara discriminare, astfel incat nu se poate sustine ca norma legala criticata incalca principiul constitutional al libertatii de alegere a profesiei sau a locului de munca si nici dreptul la munca.
    In acelasi timp exercitarea dreptului la munca trebuie sa se faca si in conformitate cu toate cerintele instituite prin normele constitutionale. Sub acest aspect, prin Decizia nr. 107 din 1 noiembrie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 85 din 26 aprilie 1996, Curtea a confirmat existenta unui drept de diferenta in materie de varsta de pensionare si a retinut ca drepturile fundamentale consacrate de Constitutie nu pot fi privite in mod izolat, ci intr-o corelatie fireasca, logica. Asa fiind, prin dispozitiile art. 47 alin. (2) din Constitutie este consacrat dreptul la pensie ca o forma de realizare a dreptului la asigurari sociale si ca drept fundamental ce decurge din exercitarea dreptului la munca. In aceste conditii, asa cum s-a aratat in decizia mentionata, dispozitiile legale trebuie corelate in asa fel incat sa asigure respectarea tuturor drepturilor fundamentale in cauza. Asadar, sub aspectul mentionat, cele statuate prin Decizia nr. 107 din 1 noiembrie 1995 isi pastreaza valabilitatea si in cauza de fata.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

    CURTEA CONSTITUTIONALA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 129 alin. (1) si (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, exceptie ridicata de Dumitru Brezoianu in Dosarul nr. 3.242/LM/2004 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de munca si litigii de munca.
    Definitiva si general obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 26 octombrie 2004.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. IOAN VIDA

                              Magistrat asistent,
                              Irina Loredana LapadatSmartCity5

COMENTARII la Decizia 444/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 444 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 444/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu