Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 387 din 16 octombrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 din Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepselor si ale Regulamentului privind executarea unor pedepse si a masurii arestarii preventive, aprobat prin Hotararea Consiliului de Ministri nr. 2.282/1969, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 827 din 22 noiembrie 2003


SmartCity3


    Nicolae Popa          - presedinte
    Nicolae Cochinescu    - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Lucian Stangu         - judecator
    Ioan Vida             - judecator
    Iuliana Nedelcu       - procuror
    Florentina Geangu     - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 din Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepselor, exceptie ridicata de Florin Ciobanu in Dosarul nr. 1.724/2003 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia penala. La apelul nominal se prezinta autorul exceptiei, lipsind celelalte parti, fata de care procedura de citare este legal indeplinita. Curtea dispune a se face apelul si in dosarele nr. 359 C/2003 si nr. 360 C/2003, avand ca obiect, in esenta, aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, si anume Hotararea Consiliului de Ministri nr. 2.282/1969, emisa in temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 23/1969, exceptie ridicata de Mihai Tudorache in Dosarul nr. 4.264/2003 al Tribunalului Braila - Sectia penala si de Marian Mocanu in Dosarul nr. 4.524/2003 al aceleiasi instante. La apelul nominal in Dosarul nr. 359 C/2003 se constata lipsa partilor, iar in Dosarul nr. 360 C/2003 se prezinta autorul exceptiei. Procedura de citare este legal indeplinita.
    Curtea, din oficiu, pune in discutie conexarea dosarelor. Avand cuvantul, Florin Ciobanu arata ca lasa la aprecierea Curtii Constitutionale problema conexarii. Marian Mocanu se opune conexarii cauzelor, solicitand judecarea separata a dosarelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.
    Curtea, in temeiul art. 16 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, raportat la art. 164 din Codul de procedura civila, dispune conexarea dosarelor nr. 359 C/2003 si nr. 360 C/2003 la Dosarul nr. 308 C/2003, care este primul inregistrat.
    Autorii exceptiei, Florin Ciobanu si Marian Mocanu, solicita admiterea exceptiei astfel cum a fost formulata si constatarea neconstitutionalitatii textelor de lege criticate. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibila, deoarece, pe de o parte, dispozitiile art. 44 din Legea nr. 23/1969 au fost abrogate expres prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/2003, iar pe de alta parte, prevederile hotararilor Consiliului de Ministri nu fac parte din categoria dispozitiilor legale care pot constitui obiectul controlului de constitutionalitate, potrivit art. 144 lit. c) din Constitutie si art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarelor, constata urmatoarele:
    Prin incheierile din 3 iunie 2003 si din 15 iulie 2003, pronuntate in dosarele nr. 1.724/2003 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia penala, respectiv nr. 4.264/2003 si nr. 4.524/2003 ale Tribunalului Braila - Sectia penala, Curtea Constitutionala a fost sesizata cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 din Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepselor, respectiv a prevederilor Hotararii Consiliului de Ministri nr. 2.282/1969, exceptie ridicata de Florin Ciobanu, Mihai Tudorache si Marian Mocanu in cadrul unor cauze penale.
    In motivarea exceptiei autorii acesteia sustin ca prevederile legale criticate, potrivit carora "modul de executare a pedepsei inchisorii, a pedepsei cu moartea si a masurii arestarii preventive se stabileste prin regulament aprobat de Consiliul de Ministri", incalca dispozitiile art. 72 din Constitutie. Totodata, in sustinerea neconstitutionalitatii dispozitiilor legale criticate se invoca faptul ca Hotararea Consiliului de Ministri nr. 2.282/1969, prin care s-a aprobat Regulamentul privind executarea unor pedepse si a masurii arestarii preventive, nu a fost publicata in Buletinul Oficial.
    Curtea Suprema de Justitie - Sectia penala apreciaza ca Regulamentul privind executarea unor pedepse si a masurii arestarii preventive, fiind un act administrativ, nu poate face obiectul controlului de constitutionalitate.
    Exprimandu-si opinia asupra exceptiei, Tribunalul Braila - Sectia penala constata ca Regulamentul privind executarea unor pedepse si a masurii arestarii preventive a fost adoptat printr-o hotarare a Consiliului de Ministri, adica printr-un act avand o forta juridica asemanatoare actualei ordonante a Guvernului, si deci poate fi atacata cu exceptia de neconstitutionalitate potrivit art. 13 alin. (1) lit. A.c) din Legea nr. 47/1992, republicata. Cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicata in cauza, instanta apreciaza ca aceasta are un caracter pur formal, neputand conduce la contestarea executarii masurii, deoarece, in caz de admitere a exceptiei, executarea s-ar considera efectuata in baza prevederilor Legii nr. 23/1969.
    Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, in conformitate cu dispozitiile art. 18^1 din Legea nr. 35/1997, cu modificarile ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.
    Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibila. Se arata ca art. 44 din Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepselor a fost abrogat prin art. 16 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate in executarea pedepselor privative de libertate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2003. De asemenea, Guvernul mai arata ca, potrivit prevederilor art. 144 din Constitutie si ale art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, competenta Curtii Constitutionale priveste exclusiv neconstitutionalitatea legilor si ordonantelor, iar nu a unui act normativ de nivelul unei hotarari a Guvernului, cum este Regulamentul privind executarea unor pedepse si a masurii arestarii preventive, aprobat prin Hotararea Consiliului de Ministri nr. 2.282/1969.
    Avocatul Poporului apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibila, deoarece dispozitiile art. 44 din Legea nr. 23/1969 au fost abrogate expres, la data de 27 iunie 2003, prin art. 16 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate in executarea pedepselor privative de libertate. In ceea ce priveste Hotararea Consiliului de Ministri nr. 2.282/1969, Avocatul Poporului propune in atentia Curtii Constitutionale aprecierea daca actul normativ criticat a fost sau nu a fost abrogat, situatie in raport cu care se va putea decide in privinta admisibilitatii exceptiei. In alta ordine de idei, arata ca, potrivit si jurisprudentei Curtii Constitutionale, "legea, in inteles de act juridic, este supusa regimului constitutional din perioada in care a fost adoptata, inclusiv in ceea ce priveste posibilitatea controlului constitutionalitatii sale", iar in regimul constitutional existent inainte de 22 decembrie 1989 reglementarea unor relatii sociale se putea realiza prin acte normative de diferite categorii, care intrau in notiunea generica de lege.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

    CURTEA,
examinand incheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele intocmite de judecatorul-raportor, sustinerile partilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    In cauza de fata exceptia de neconstitutionalitate vizeaza, astfel cum rezulta din incheierile de sesizare, pe de o parte, dispozitiile art. 44 din Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepselor si, pe de alta parte, dispozitiile Regulamentului privind executarea unor pedepse si a masurii arestarii preventive, aprobat prin Hotararea Consiliului de Ministri nr. 2.282 din 15 decembrie 1969, cu modificarile si completarile ulterioare.
    I. Referitor la dispozitiile art. 44 din Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepselor (republicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 62 din 2 mai 1973, cu modificarile si completarile ulterioare), Curtea constata ca, ulterior sesizarii sale, acestea au fost abrogate in temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate in executarea pedepselor privative de libertate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2003.
    Prin urmare, legea criticata nu mai poate fi supusa controlului de constitutionalitate al Curtii, intrucat, potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, "Curtea Constitutionala decide asupra exceptiilor ridicate in fata instantelor judecatoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante (...) in vigoare, de care depinde solutionarea cauzei", iar exceptia de neconstitutionalitate, devenind astfel inadmisibila, urmeaza sa fie respinsa.
    II. Cat priveste cel de-al doilea aspect al exceptiei de neconstitutionalitate privind dispozitiile Hotararii Consiliului de Ministri nr. 2.282/1969, Curtea constata ca exceptia ridicata nu se incadreaza in dispozitiile art. 144 din Constitutie, care, enumerand atributiile Curtii Constitutionale, prevede la lit. c) ca aceasta hotaraste asupra exceptiilor ridicate in fata instantelor judecatoresti cu privire la "neconstitutionalitatea legilor si ordonantelor", dispozitie preluata si de art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata. Astfel fiind, instanta de judecata, potrivit alin. (6) al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, trebuia sa respinga exceptia printr-o incheiere motivata, fara a mai sesiza Curtea Constitutionala. Intrucat instanta de judecata nu a aplicat aceste dispozitii legale, Curtea urmeaza sa respinga aceasta exceptie ca fiind inadmisibila.
    In subsidiar, este de observat ca, potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate in executarea pedepselor privative de libertate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2003, "Dispozitiile Regulamentului privind executarea unor pedepse si a masurii arestarii preventive, aprobat prin Hotararea Consiliului de Ministri nr. 2.282 din 15 decembrie 1969, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt si raman abrogate".

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si (6) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    1. Respinge, ca devenita inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 din Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepselor, exceptie ridicata de Florin Ciobanu in Dosarul nr. 1.724/2003 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia penala.
    2. Respinge, ca fiind inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Regulamentului privind executarea unor pedepse si a masurii arestarii preventive, aprobat prin Hotararea Consiliului de Ministri nr. 2.282/1969, cu modificarile si completarile ulterioare, exceptie ridicata de Mihai Tudorache si Marian Mocanu in dosarele nr. 4.264/2003 si, respectiv, nr. 4.524/2003 ale Tribunalului Braila - Sectia penala.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 16 octombrie 2003.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Magistrat asistent,
                              Florentina GeanguSmartCity5

COMENTARII la Decizia 387/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 387 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 387/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu