Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 326 din 14 septembrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1001 din 30 octombrie 2004


SmartCity3


    Ioan Vida             - presedinte
    Nicolae Cochinescu    - judecator
    Aspazia Cojocaru      - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Acsinte Gaspar        - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Ion Predescu          - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Aurelia Popa          - procuror
    Valentina Barbateanu  - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, exceptie ridicata de Valeriu Mangu in Dosarul nr. 2.823/2004 al Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia civila.
    La apelul nominal se prezinta autorul exceptiei de neconstitutionalitate, personal.
    Cauza aflandu-se in stare de judecata, Curtea acorda cuvantul autorului exceptiei, care solicita admiterea acesteia.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neintemeiata. In acest sens arata ca activitatea desfasurata de judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie in cadrul Biroului Electoral Central are caracter temporar si nu prezinta caracterul de continuitate specific exercitarii unei functii publice, astfel incat nu se poate sustine ca art. 32 din Legea nr. 67/2004 incalca prevederile constitutionale invocate de autorul exceptiei.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 22 aprilie 2004, pronuntata in Dosarul nr. 2.823/2004, Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale. Exceptia a fost ridicata de Valeriu Mangu, intr-o cauza avand ca obiect solutionarea unei contestatii privind componenta Biroului Electoral Central.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost ridicata in fata instantei de judecata, se sustine ca textul de lege criticat contravine art. 125 alin. (3) si art. 126 alin. (1) si (5) din Constitutie, republicata. Autorul exceptiei considera ca este neconstitutional ca un judecator sa indeplineasca functia de membru al Biroului Electoral Central si sa exercite atributii specifice acestui organ, intrucat art. 125 alin. (3) din Constitutie, republicata, prevede ca functia de judecator este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior. Autorul exceptiei sustine, in continuare, ca judecatorul nu poate emite acte de putere publica de alta natura decat judecatoreasca, adica nu poate infaptui decat acte de justitie, inclusiv acte de procedura. Conform art. 126 alin. (1) din Constitutie, republicata, justitia se realizeaza prin intermediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie si al celorlalte instante judecatoresti, care, potrivit Legii nr. 92/1992, sunt judecatoriile, tribunalele si curtile de apel, or Biroul Electoral Central nu este o astfel de instanta. De asemenea, Biroul Electoral Central nu poate fi considerat nici instanta extraordinara, intrucat art. 126 alin. (5) din Constitutie, republicata, interzice infiintarea acestora.
    Printr-un memoriu adresat Curtii Constitutionale, autorul exceptiei critica prevederile art. 32 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale si in raport cu dispozitiile art. 1, 2, 21, 24, 41, 42, 73 si ale art. 124 din Constitutie, republicata. De asemenea, considera ca sunt neconstitutionale prevederile art. 115 alin. (2) din Legea nr. 67/2004, dar si legea in ansamblul ei, precum si acele articole din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca ce contin dispozitii care permit judecatorilor sa faca parte din birourile electorale.
    Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, fara sa isi motiveze opinia.
    Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Guvernul opineaza in sensul respingerii exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiata, considerand ca textul de lege criticat nu incalca prevederile art. 125 alin. (3) si ale art. 126 alin. (1) din Constitutie, republicata.
    Apreciaza ca "avand in vedere atributiile pe care judecatorii urmeaza sa le indeplineasca in calitate de membri ai Biroului Electoral Central, acestia nu indeplinesc <<o alta functie publica>>, ci, in temeiul art. 33 din Legea nr. 67/2004, exercita atributii care, potrivit legii, revin autoritatii judecatoresti". Arata, in continuare, ca "indeplinirea acestor atributii direct ca membri ai Biroului Electoral Central este dictata de ratiuni de interes public si de desfasurarea cu celeritate a procesului electoral". In plus, precizeaza ca Biroul Electoral Central asigura interpretarea unitara, precum si respectarea si aplicarea corecta a dispozitiilor legale privitoare la alegeri pe intreg teritoriul tarii, iar hotararile acestuia, ca si cele ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie si ale celorlalte birouri electorale, prin care se solutioneaza orice contestatie cu privire la organizarea si desfasurarea alegerii autoritatilor administratiei publice locale, in conditiile legii, sunt definitive si irevocabile, potrivit dispozitiilor art. 35 din Legea nr. 67/2004.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicata, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie prevederile art. 32 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 271 din 29 martie 2004, al caror continut este urmatorul:
    Art. 32: "(1) Biroul Electoral Central este alcatuit din 7 judecatori ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele si vicepresedintii Autoritatii Electorale Permanente si 11 reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale.
    (2) Desemnarea judecatorilor se face in sedinta publica, in termen de cel mult 5 zile de la stabilirea datei alegerilor, prin tragere la sorti, de catre presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, dintre judecatorii in exercitiu ai acesteia. Rezultatul tragerii la sorti se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de presedinte si de consultantul-sef al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, care constituie actul de investire. Data sedintei pentru tragerea la sorti se aduce la cunostinta publica prin presa scrisa si audiovizuala, de catre presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu cel putin 24 de ore inainte.
    (3) In termen de 24 de ore de la investire, cei 7 judecatori aleg din randul lor, prin vot secret, presedintele Biroului Electoral Central si loctiitorul acestuia.
    (4) In termen de 24 de ore de la alegerea presedintelui Biroului Electoral Central, biroul se completeaza cu presedintele si vicepresedintii Autoritatii Electorale Permanente si cu cate un reprezentant al partidelor politice parlamentare.
    (5) In termen de 48 de ore de la ramanerea definitiva a candidaturilor, partidele politice neparlamentare, aliantele politice si aliantele electorale ale acestora, care au depus liste complete pentru consiliile judetene in cel putin 18 judete, pot propune cate un reprezentant in Biroul Electoral Central pana la completarea numarului de 11 membri.
    Completarea se face in functie de numarul candidaturilor depuse pentru consiliile judetene de catre partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale, iar in caz de egalitate, prin tragere la sorti."
    In opinia autorului exceptiei, asa cum a fost exprimata aceasta in fata instantei de fond, prevederile de lege criticate contravin art. 125 alin. (3) si art. 126 alin. (1) si (5) din Constitutie, republicata, al caror continut este urmatorul:
    Art. 125: "(3) Functia de judecator este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior.";
    Art. 126: "(1) Justitia se realizeaza prin Inalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecatoresti stabilite de lege.
    (...)
    (5) Este interzisa infiintarea de instante extraordinare. Prin lege organica pot fi infiintate instante specializate in anumite materii, cu posibilitatea participarii, dupa caz, a unor persoane din afara magistraturii."
    Ulterior sesizarii Curtii Constitutionale, autorul exceptiei a depus un supliment de motivare, in cadrul caruia critica prevederile art. 32 din Legea nr. 67/2004 si in raport cu dispozitiile constitutionale ale art. 1 - "Statul roman", art. 2 - "Suveranitatea", art. 21 - "Accesul liber la justitie", art. 24 - "Dreptul la aparare", art. 41 - "Munca si protectia sociala a muncii", art. 42 - "Interzicerea muncii fortate", art. 73 - "Categorii de legi" [cu referire expresa la alin. (3) lit. a) privind reglementarea prin lege organica a organizarii si functionarii Autoritatii Electorale Permanente] si ale art. 124 - "Infaptuirea justitiei". Prin acelasi memoriu pretinde ca sunt neconstitutionale prevederile art. 115 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 si legea in ansamblul ei, precum si acele articole din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca ce contin dispozitii care permit judecatorilor sa faca parte din birourile electorale.
    In ceea ce priveste criticile de neconstitutionalitate intemeiate pe dispozitiile art. 1, 2, 21, 24, 41, 42, 73 si ale art. 124 din Legea fundamentala, Curtea Constitutionala observa ca acestea nu pot fi primite, intrucat au fost formulate ulterior sesizarii instantei de contencios constitutional, or, potrivit art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicata, Curtea este competenta sa se pronunte numai in limitele sesizarii. Extinderea temeiurilor constitutionale fata de cele invocate in fata instantei de fond ar conduce la exercitarea din oficiu a controlului de constitutionalitate, ceea ce este contrar prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, conform carora Curtea Constitutionala decide asupra exceptiilor ridicate in fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj comercial. Ca atare, Curtea urmeaza sa analizeze constitutionalitatea textului de lege criticat doar in raport cu dispozitiile art. 125 alin. (3) si ale art. 126 alin. (1) si (5) din Constitutie, republicata, invocate in motivarea exceptiei de neconstitutionalitate formulate in fata instantei de fond.
    Curtea Constitutionala nu poate exercita controlul de constitutionalitate asupra celorlalte texte de lege criticate de autorul exceptiei prin notele scrise depuse ulterior sesizarii Curtii, deoarece din interpretarea art. 146 lit. d) din Constitutie, republicata, si a art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, rezulta ca instanta de contencios constitutional nu hotaraste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate direct in fata sa. In consecinta, prin prezenta decizie, Curtea Constitutionala urmeaza a se pronunta numai cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a art. 32 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    Astfel, Curtea retine ca autorul exceptiei de neconstitutionalitate critica art. 32 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, referitor la organizarea si componenta Biroului Electoral Central, in special in ceea ce priveste includerea in componenta acestuia a sapte judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate ridicata, Curtea Constitutionala observa ca organizarea si desfasurarea operatiunilor electorale trebuie realizate de organisme neutre, alese sau desemnate prin procedee democratice si transparente. Rolul Biroului Electoral Central este de a veghea la buna organizare si desfasurare a alegerilor si la stabilirea corecta a rezultatului voturilor, la asigurarea si garantarea egalitatii de sanse pentru toti candidatii, indiferent de apartenenta politica a acestora.
    Cat priveste componenta acestuia, alaturi de reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, legiuitorul a optat si pentru sapte judecatori ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie, atat pentru neutralitatea lor politica, pe de o parte, cat si pentru faptul ca ei fac parte dintr-o alta putere a statului - cea judecatoreasca -, pe de alta parte.
    Din aceasta perspectiva, participarea judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie ca membri in Biroul Electoral Central se constituie intr-o garantie privind desfasurarea corecta a intregului proces electoral, cata vreme, prin statutul lor, acestia nu pot face parte din partide politice, nu pot candida, nu pot fi alesi si se supun, in intreaga lor activitate, numai legii. Pe perioada cat isi desfasoara activitatea in cadrul Biroului Electoral Central, judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au statutul de detasati, exercitand numai atributii proprii procesului electoral.
    Functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie nu este incompatibila cu calitatea de membru al Biroului Electoral Central, intrucat aceasta din urma reprezinta o imputernicire legala de a face parte dintr-un organism electoral. Incompatibilitatea presupune imposibilitatea exercitarii concomitente a doua functii publice ireconciliabile. Or, in speta, judecatorul care este desemnat in calitate de membru al Biroului Electoral Central inceteaza sa desfasoare activitatea de judecata in cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, dar, in virtutea legii, el desfasoara o alta activitate in cadrul unei alte autoritati publice. De altfel, in aceasta perioada de timp, el este considerat detasat, potrivit articolului 116 alineatul (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, iar detasarea exclude existenta situatiei de incompatibilitate, tocmai prin faptul ca impiedica, pe o perioada limitata de timp, exercitarea concomitenta a celor doua functii.
    Curtea retine si faptul ca desemnarea unor judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie in Biroul Electoral Central nu transforma aceasta autoritate electorala in organ judecatoresc, hotararile acestuia putand fi atacate la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Intervenind in faza de contencios electoral, prezenta judecatorilor confera un caracter de impartialitate intregii activitati a Biroului Electoral Central.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicata, precum si al art. 1 - 3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA CONSTITUTIONALA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, exceptie ridicata de Valeriu Mangu in Dosarul nr. 2.823/2004 al Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia civila.
    Definitiva si general obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 14 septembrie 2004.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. IOAN VIDA

                              Magistrat asistent,
                              Valentina BarbateanuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 326/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 326 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 326/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu