Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 318 din 14 septembrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. d) si a celor ale art. 40^1 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 992 din 28 octombrie 2004


SmartCity3


    Ioan Vida             - presedinte
    Nicolae Cochinescu    - judecator
    Aspazia Cojocaru      - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Acsinte Gaspar        - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Ion Predescu          - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Aurelia Popa          - procuror
    Mihai Paul Cotta      - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. d) si art. 79 din Legea nr. 64/1995, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "SELD INDUSTRIAL IMPEX" - S.R.L. Bucuresti in Dosarul nr. 7.636/1999 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VII-a comerciala.
    La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, aratand ca textele legale criticate nu sunt contrare Constitutiei, si invoca in acest sens jurisprudenta constanta in materie a Curtii Constitutionale.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 9 martie 2004, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VII-a comerciala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. d) si art. 79 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "SELD INDUSTRIAL IMPEX" - S.R.L. Bucuresti in Dosarul nr. 7.636/1999 al acelei instante.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine ca prevederile art. 10 lit. d) si cele ale art. 79 incalca dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1), ale art. 49, devenit, dupa revizuirea si republicarea Constitutiei, art. 53, ale art. 134 alin. (2) lit. a), devenit art. 135 alin. (2) lit. a), precum si pe cele ale art. 135 alin. (6), devenit art. 136 alin. (5).
    Autorul exceptiei de neconstitutionalitate arata, pe de o parte, ca dispozitiile criticate nu se incadreaza in situatiile limitativ prevazute la art. 53 alin. (1), iar pe de alta parte, "ating insasi existenta dreptului debitorului de a-si conduce activitatea, desi constitutional este posibila numai o restrangere a acestui drept", ceea ce contravine dispozitiilor art. 53 alin. (2) din Constitutie, republicata. Se mai apreciaza ca, prin ridicarea dreptului debitorului de a-si mai conduce activitatea, "nu se mai asigura libertatea comertului", incalcandu-se astfel si prevederile constitutionale ale art. 135 alin. (2) lit. a). Autorul exceptiei de neconstitutionalitate nu isi motiveaza critica in ceea ce priveste invocarea incalcarii prevederilor art. 16 si a celor ale art. 136 alin. (5) din Constitutie, republicata.
    Tribunalul Bucuresti - Sectia a VII-a comerciala, formulandu-si opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, considera ca aceasta este neintemeiata.
    Se argumenteaza de catre instanta ca prevederile legale criticate "sunt conforme cu litera si spiritul Constitutiei, avand ca finalitate ridicarea dreptului de a-si conduce activitatea pentru debitorul fata de care s-a declansat procedura de reorganizare si faliment si care sufera pierderi continue din averea sa, ori se afla in situatia in care nu exista probabilitatea de realizare a unui plan rational de activitate". In ceea ce priveste incalcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 53, se arata ca acestea nu au incidenta in cauza, iar textele criticate sunt conforme cu prevederile constitutionale ale art. 135 alin. (2) lit. a) si cu cele ale art. 136 alin. (5).
    Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate ridicata este neintemeiata.
    Guvernul arata ca ratiunea intregii proceduri de reorganizare judiciara si faliment este determinata "de managementul defectuos al debitorului, generator al starii de insolventa" si urmareste realizarea drepturilor creditorilor. Se apreciaza ca dispozitiile criticate nu incalca art. 16 din Constitutie, republicata, intrucat acestea "se aplica in mod egal tuturor debitorilor supusi procedurii insolventei", neexistand nici un element ce ar putea duce la concluzia unei aplicari discriminatorii a textelor criticate.
    Guvernul apreciaza ca, in conformitate cu jurisprudenta Curtii Constitutionale in materie, dispozitiile art. 53 din Constitutie, republicata, nu au incidenta in cauza, intrucat "dreptul comerciantului de a-si conduce activitatea nu este unul dintre drepturile si libertatile fundamentale prevazute in Titlul II din Constitutie".
    Referitor la incalcarea art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie, republicata, Guvernul invoca jurisprudenta Curtii Constitutionale, care a stabilit ca "posibilitatea de a ridica dreptul debitorului de a-si conduce activitatea se inscrie in reglementarile menite sa asigure indeplinirea obligatiei statului de a ocroti libertatea comertului, concurenta loiala si conditiile necesare pentru valorificarea tuturor factorilor de productie". Se mai sustine in punctul de vedere prezentat ca textele legale criticate sunt constitutionale in raport cu prevederile art. 136 alin. (5) din Constitutie, republicata, intrucat "se opereaza numai o indisponibilizare a bunurilor, care nu afecteaza, in esenta, dreptul de proprietate al debitorului".
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, republicata, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicata, precum si celor ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulata, il constituie dispozitiile art. 10 lit. d) si cele ale art. 79 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 2003, cu modificarile ulterioare.
    Anterior sesizarii Curtii Constitutionale, dispozitiile art. 79 au fost abrogate expres prin art. I pct. 72 din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 95 din 2 februarie 2002, insa, prin art. I pct. 42 din ordonanta sus-mentionata, a fost introdus art. 40^1, care preia, in esenta, continutul prevederilor in cauza. Ulterior, dispozitiile art. 40^1 alin. (5) si (6) au fost modificate prin art. I pct. 52 din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, precum si a altor acte normative cu incidenta asupra acestei proceduri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 424 din 12 mai 2004.
    Conform jurisprudentei sale, Curtea urmeaza sa examineze constitutionalitatea dispozitiilor art. 10 lit. d) si a celor ale art. 40^1 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, texte in vigoare care au conservat, in principiu, vechea reglementare privind ridicarea dreptului debitorului de a-si mai conduce activitatea.
    Dispozitiile criticate ca fiind neconstitutionale au, in prezent, urmatorul cuprins:
    - Art. 10 lit. d): "Principalele atributii ale judecatorului-sindic, in cadrul prezentei legi, sunt: [...]
    d) judecarea cererilor de a se ridica debitorului dreptul de a-si mai conduce activitatea;";
    - Art. 40^1: "(1) Deschiderea procedurii ridica debitorului dreptul de administrare - constand in dreptul de a-si conduce activitatea, de a-si administra bunurile din avere si de a dispune de acestea -, daca acesta nu si-a declarat, in conditiile art. 26 alin. (1) lit. f) sau, dupa caz, art. 32 alin. (1), intentia de reorganizare.
    (2) Cu exceptia cazurilor prevazute expres de lege, prevederile alin. (1) sunt aplicabile si bunurilor pe care debitorul le-ar dobandi ulterior deschiderii procedurii.
    (3) Judecatorul-sindic va putea ordona ridicarea, in tot sau in parte, a dreptului de administrare al debitorului o data cu desemnarea unui administrator, indicand totodata si conditiile de exercitare a acestuia.
    (4) Dreptul de administrare al debitorului inceteaza de drept la data la care se dispune inceperea falimentului.
    (5) Creditorii, comitetul creditorilor ori reprezentantul membrilor sau, dupa caz, al asociatilor/actionarilor pot oricand adresa judecatorului-sindic o cerere de a se ridica debitorului dreptul de administrare, avand ca justificare pierderile continue din averea debitorului sau lipsa probabilitatii de realizare a unui plan rational de activitate.
    (6) Judecatorul-sindic va examina in termen de 15 zile cererea prevazuta la alin. (5), intr-o sedinta la care vor fi citati debitorul, creditorii, administratorul, comitetul creditorilor si reprezentantul membrilor sau, dupa caz, al asociatilor/actionarilor."
    Textele constitutionale invocate in sustinerea exceptiei sunt art. 16 alin. (1), art. 53, art. 135 alin. (2) lit. a) si art. 136 alin. (5). Acestea au urmatorul cuprins:
    - Art. 16 alin. (1): "Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari.";
    - Art. 53: "(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrans numai prin lege si numai daca se impune, dupa caz, pentru: apararea securitatii nationale, a ordinii, a sanatatii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertatilor cetatenilor; desfasurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamitati naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
    (2) Restrangerea poate fi dispusa numai daca este necesara intr-o societate democratica. Masura trebuie sa fie proportionala cu situatia care a determinat-o, sa fie aplicata in mod nediscriminatoriu si fara a aduce atingere existentei dreptului sau a libertatii.";
    - Art. 135 alin. (2) lit. a): "Statul trebuie sa asigure:
    a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie.";
    - Art. 136 alin. (5): "Proprietatea privata este inviolabila, in conditiile legii organice."
    In esenta, autorul exceptiei de neconstitutionalitate considera ca prin ridicarea dreptului debitorului de a-si conduce activitatea se aduce atingere insesi substantei acestui drept, ceea ce contravine dispozitiilor art. 53 din Constitutie, republicata. De asemenea, se mai arata ca dispozitiile criticate incalca si principiul constitutional al libertatii comertului si inviolabilitatea proprietatii private.
    Analizand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca aceasta este neintemeiata. Legea nr. 64/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, reglementeaza o procedura speciala privind reorganizarea judiciara si falimentul. Aceasta procedura se declanseaza in cazurile prevazute de lege fata de debitorii aflati in insolventa, in incapacitate vadita de plata a datoriilor exigibile, determinata de modul defectuos in care debitorul si-a condus afacerile. De aceea, textele criticate prevad masura ridicarii dreptului debitorului de a-si mai conduce activitatea, de a-si administra bunurile si de a dispune de acestea, tocmai pentru a se asigura posibilitatea realizarii drepturilor creditorilor.
    Textele de lege criticate se aplica deopotriva, fara exceptii, tuturor situatiilor care se incadreaza in ipoteza prevazuta de dispozitiile respective si nu instituie masuri discriminatorii sau diferente de tratament juridic intre debitorii aflati in stare de insolventa, de natura sa incalce principiul egalitatii in drepturi consacrat de art. 16 din Constitutie, republicata.
    In ceea ce priveste sustinerea de catre autorul exceptiei a incalcarii prevederilor art. 53 din Constitutie, republicata, Curtea constata ca acest text nu are incidenta in cauza, intrucat dreptul comerciantului de a-si conduce activitatea nu este unul dintre drepturile si libertatile fundamentale prevazute la Titlul II din Constitutie, la care se refera dispozitiile art. 53.
    Curtea retine ca posibilitatea ridicarii dreptului debitorului de a-si conduce activitatea se inscrie in reglementarile menite sa asigure indeplinirea obligatiei statului de a ocroti libertatea comertului, concurenta loiala si conditiile necesare pentru valorificarea tuturor factorilor de productie, neaducandu-se astfel atingere textului constitutional al art. 135 alin. (2) lit. a).
    De asemenea, Curtea constata ca masura ridicarii dreptului debitorului de a-si mai conduce activitatea, de a-si administra bunurile si de a dispune de acestea nu are semnificatia unui transfer de proprietate, operandu-se numai o indisponibilizare a bunurilor, care nu afecteaza in esenta dreptul de proprietate al debitorului. Prin urmare, textele legale criticate nu contravin dispozitiilor art. 136 alin. (5) din Constitutie, republicata, care, de altfel, prevad inviolabilitatea proprietatii private "in conditiile legii organice". De asemenea, este de retinut ca, potrivit dispozitiilor art. 44 alin. (1) teza a doua, continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege.
    Textele criticate pentru neconstitutionalitate in cauza de fata au mai format obiect al controlului exercitat de Curtea Constitutionala. Prin Decizia nr. 138 din 8 aprilie 2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 300 din 6 mai 2003 si Decizia nr. 279 din 29 iunie 2004 (nepublicata), de exemplu, Curtea a respins ca nefondata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. d) si art. 40^1 din Legea nr. 64/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Neexistand elemente noi de natura a determina schimbarea jurisprudentei in materie a Curtii Constitutionale, cele statuate in deciziile sus-mentionate isi pastreaza valabilitatea si in prezenta cauza.

    Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicata, al art. 1, 2, 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA CONSTITUTIONALA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. d) si ale art. 40^1 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "SELD INDUSTRIAL IMPEX" - S.R.L. Bucuresti in Dosarul nr. 7.636/1999 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VII-a comerciala.
    Definitiva si general obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 14 septembrie 2004.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. IOAN VIDA

                              Magistrat asistent,
                              Mihai Paul CottaSmartCity5

COMENTARII la Decizia 318/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 318 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 318/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu